پايان نامه بررسي رابطه بين سبک دلبستگي و صفات شخصيتي با تاب آوري دانش آموزان

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

پايان نامه بررسي رابطه بين سبک دلبستگي و صفات شخصيتي با تاب آوري دانش آموزان یکی از پایان نامه و تحقیق های جامع و کامل و دارای منابع معتبر می باشد این پایان نامه دارای 80 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که جهت دریافت و دانلود متن کامل پايان نامه بررسي رابطه بين سبک دلبستگي و صفات شخصيتي با تاب آوري دانش آموزان بر روی گزینه خرید انتهای ایمیل کلیک نمائید پس از وارد نمودن اطلاعات مربوطه و پرداخت قادر به دانلود متن کامل پایان نامه مربوطه می باشد همچنین لینک پایان نامه همان لحظه به ایمیل شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

چکیده1
فصل اول – کلیات تحقیق
مقدمه
1-1بیان مسأله
1-2 ضرورت تحقیق
1-3 اهداف تحقیق
1-4 سوالات تحقیق
1-5 فرضیه های تحقیق
1-6 تعریف واژه ها و اصطلاحات
فصل دوم- مروری بر تحقیقات انجام شده
2-1 مقدمه
2-2 اصول نظریه دلبستگی
2-3 دلبستگی
2-4 مراحل ارتباط عاطفی
2-5 ویژگی های دلبستگی
2-6 سبک های دلبستگی

2-7 ویژگی‌های نوزاد‌ان با سبک‌های د‌لبستگی مختلف
2-8 دلبستگی درطول زندگی
2-9 ویژگی های طبقات دلبستگی بزرگسالان
2-10 مقایسه دلبستگی کودک و بزرگسال
2-11 پیامد های دلبستگی
2-12 ارتباط نظريه دلبستگي با نظريات ديگر
2-12-1 نظريه روان تحليل گري
2-12-2 نظريه رفتار گرايي: 25
2-12-3 ديدگاه كردار شناسي: 26
2-12-4 پژوهش‌هاي هارلو: 27
2-13 صفات شخصیت: 28
مدل پنج عاملی شخصیت مک کری و کاستا 29
13-2-1 ثبات بین فرهنگی 30
2-13-2 ثبات عوامل 31
2-13-3 همبستگی های هیجانی و رفتاری 32
2-13-4 تاب آوری 34
2-13-4-1 ویژگی های افراد تاب آور 36
2-13-4-2 نقش صفات شخصیتی در تاب آوری 37
2-14 پیشینه: 39
فصل سوم- روش تحقیق
3-1 مقدمه: 42
3-2 روش و نوع پژوهش: 42
3-3 جدول متغیرها: 42
3-4 جامعه آماری، حجم نمونه، روش نمونه گیری: 43
3-5 روش اجرای پژوهش: 43
3-6 ابزار پژوهش و ویژگی های روان سنجی آن: 43
3-7 تجزیه و تحلیل داه ها: 44
فصل چهارم- نتایج
4-1 توصیف داده ها
4-2 آزمون فرضیه ها
فصل پنجم- بحث و نتیجه گیری
5-1 بحث و بررسی فرضیه های پژوهش 54
5-2 محدودیت های پژوهش: 57
5-3 پیشنهادات پژوهش: 57
منابع
منابع فارسی
منابع غیر فارسی

منابع فارسی

 کتاب:

بالبی، جان. 1950. روان‌شناسی کود‌ک (ترجمه حسین ثقفیان، 1359). تهران: عارف.

برک، لورا. 2001. روان‌شناسی رشد‌(ترجمه یحیی سید‌محمد‌ی، 1383). تهران: ارسباران.

بلوم، جرالد. 1363. نظریه های روانکاوی شخصیت. ترجمه، حق نویس، هوشنگ، انتشارات امیرکبیر، تهران.

جانسون، اس ام.، ویفن، وی ای. 1388. فرایندهای دلبستگی در زوج درمانی و خانواده درمانی. ترجمه بهرامی و همکاران، تهران، نشر دانژه.

کارور چارلز، اس.، شی یر مایکل، اف. 1387. نظریه های شخصیت. ترجمه رضوانی احمد، چاپ دوم، انتشارات به نشر.

كرين، سي ويليام.  1379.  پيشگامان روان‌شناسي رشد؛ فدايي، فربد، تهران، انتشارات اطلاعات.

کاپلان و ساد‌وک.  1998. خلاصه روانپزشکی. تهران، انتشارات ارجمند.

ماسن، پاول هنري.1380. رشد و شخصيت كودك؛ (چاپ هفدهم)، ترجمه مهشيد پاسايي، تهران: نشر مركز.

پایان نامه:

پاکدامن، شهلا. 1380. بررسی ارتباط بین دلبستگی و جامعه طلبی در نوجوانی، پایان نامه دکترای روان­شناسی، دانشگاه تهران.

نیکوزاده کردمیرزا، عزت الله. 1388. الگویابی زیستی/روانی/معنوی در افراد وابسته به مواد و تدوین برنامه مداخله برای ارتقاء تاب آوری مبتنی بر روایت شناسی شناختی و روانشناسی مثبت نگر. پایان نامه دکتر، دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه علامه طباطبایی.

مانی، آرش.  1383. بررسی رابطه طبقات دلبستگی و ویژگی های شخصیتی با احساس شادکامی در بین دانشجویان دانشگاه تبریز، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تبریز.

مقاله ها

اكبري، زهرا.، وفايي، طيبه.، خسروي، صدراله. 1389. بررسي رابطه بين سبک هاي دلبستگي و ميزان تاب     آوري همسران جانبازان. طب جانباز; 3(10):12-17.

برجعلي، احمد.، برشان، اديبه.، درتاج، سميه. 1388. بررسي نقش ترتيب تولد و سبک دلبستگي در وابستگي به مواد مخدر. نظم و امنيت انتظامي; 2(3):127-150.

بشارت، محمدعلی. 1379. ساخت و هنجاریابی مقیاس دلبستگی بزرگسالان، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران (گزارش طرح پژوهشی).

بشارت، محمدعلی.، شالچی، بهزاد.  1386. سبک های دلبستگی و مقابله با تنیدگی. فصلنامه روانشناسان ایرانی، 3(11):

بشارت، محمدعلی.، صالحی، مریم.، شاه محمدی، خدیجه.  1387. رابطه تاب آوری و سختکوشی با موفقیت ورزشی و سلامت روانی در ورزشکاران، روان شناسی معاصر، 3(2): 38-49.

بشارت، محمد‌علی.، شریفی، ماند‌انا.، ایروانی، محمود. 1380. بررسی رابطه سبک‌های د‌لبستگی و مکانیسم‌های د‌فاعی. مجله روان‌شناسی، 5، 289-277.

بشارت، محمدعلی.، فرهادی، مهران.، گیلانی، بیژن. 1385. بررسی رابطه سبک های دلبستگی و احساس غربت خانواده و رفتارهای نابهنجار جوانان. فصلنامه علمی- پژوهشی روانشناسی دانشگاه تبریز، 1(2و3):

بشارت، محمدعلی.، گلی نژاد، محمد.، احمدی، علی اصغر. 1382. بررسی رابطه سبک های دلبستگی و مشکلات بین شخصی. مجله اندیشه و رفتار، 8( 4):

جعفري، عيسي.، اسكندري، حسين.، سهرابي اسمرود، فرامرز.، دلاور، علي. 1389. اثربخشي آموزش مهارت هاي مقابله اي مبتني بر مدل مارلات در پيشگيري از عود و افزايش تاب آوري در افراد وابسته به مواد. روان شناسي باليني، 1(3):77-87.

حسن زاده، پرستو.، علي اكبري دهكردي، مهناز.، خمسه، محمدابراهيم. 1391. حمايت اجتماعي و راهبردهاي مقابله اي در بيماران مبتلا به ديابت نوع دو. روانشناسي سلامت، 1(2):12-21.

حق شناس، حسن. 1378. هنجاریابی آزمون شخصیتی نئو، فرم تجدیدنظر شده. اندیشه و رفتار، 16: 47-38.

حق شناس، مرتضي.، نوربالا، احمدعلي.، اكابري، آرش.، نجاتي، وحيد.، صالحي، منصوره.، طيبي، زهرا. 1389. بررسي رابطه هوش معنوي و سبک هاي دلبستگي دانشجويان. اخلاق پزشكي، 4(14):167-181.

ساماني، سيامك.، جوكار، بهرام.، صحراگرد، نرگس. 1386. تاب آوري، سلامت رواني و رضايتمندي از زندگي. مجله روانپزشكي و روانشناسي باليني ايران (انديشه و رفتار)و 13(3 (پياپي 50)):290-295.

سروقد، سيروس.، رضايي، آذرميدخت.، ايراني، فرزانه. 1391. رابطه سبک هاي دلبستگي و ويژگي هاي شخصيتي با اضطراب. جامعه شناسي زنان (زن و جامعه) ، 3(2 (مسلسل 10)):117-136.

شاکريان، عطا.، فاطمي، عادل.، فرهاديان، مختار. 1390. بررسي رابطه بين ويژگي هاي شخصيتي با رضايتمندي زناشويي. مجله علمي دانشگاه علوم پزشكي كردستان، 16(1 (59)):92-99.

شاكري نيا، ايرج.، محمدپورشاطري، مهري. 1389. رابطه استرس شغلي و تاب آوري با فرسودگي شغلي در پرستاران زن. مجله دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه (بهبود) ، 14(2 (پياپي 46)):161-169.

شفيع زاده، رقيه. 1391. رابطه تاب آوري با پنج عامل بزرگ شخصيت. دانش و پژوهش در روان شناسي كاربردي، 13(3 (پياپي 49)):95-102.

صالحی، مهدیه.، کوشکی، شیرین.، باغداساریانس، آنیتا.، حقیقت، سارا. 1390. سبکهای دلبستگی نربوط به والدین با ناتوانی جسمانی در افراد مبتلا به درد مزمن. تحقیقات روانشناختی، 10: 107-67.

صیادپور، زهره. 1386. ارتباط بین حرمت خود و سبک دلبستگی. فصلنامه روانشناسان ایرانی، 3(12):

علیلو،. 1382. د‌ید‌گاه اتولوژیک رشد‌. گزارش د‌رس روان‌شناسی رشد. چاپ نشد‌ه.

قربانی، نیما. 1382. روان د‌رمانگری پویشی کوتاه مد‌ت. تهران: سمت.

قنبری، نیکزاد.، و همکاران 1385. رابطه هوش هیجانی و سبک های دلبستگی و احساس غربت. تازه های علوم شناختی، 8(1):

نمکی، زهرا.، اژه ای، جواد.، دلاور، علی. 1376. مقایسه ویژگیهای جمعیت شخصیتی دانش آموزان دبیرستانی دختر و پسر تیزهوش و عادی. مجله استعدادهای درخشان،6(2):152-124.

نوری زاده، مریم.، قهاری، شهربانو.، حسین پور، فاطمه.، غنی آبادی، کاظم. 1390. دلبستگی چیست؟ پیام مشاور، 99(10): 4-1.

محمدی، مسعود.، جزایری، علیرضا.، رفیعی، میرحسین.، جوکار، بهرام.، پورشهناز، عباس. 1384. بررسی عوامل موثر بر تاب آوری در افراد در معرض سوأ مصرف مواد مخدر. فصلنامه روانشناسی دانشگاه تبریز، 1(2-3): 224-203.

مظاهری، محمد‌علی. 1379. الگوهای د‌لبستگی کود‌کان پیش‌د‌بستانی. مجله روان‌شناسی، 4، 340- 320.

 منابع غیرفارسی:

Ainsworth, M. 1989. Attachments beyond infancy. American Psychologist, 44: 709-716.

Amirkhan JH, Risinger RT, Swickert RJ. 1995. Extraversion: a “hidden” personality factor in coping? J Pers; 63(2):189-212.

Armstrong D, Hult M. 1998. Pregnancy after perinatal loss: the relationship between anxiety and prenatal attachment. Journal of Obstetric, Gynecologic and Neonatal Nursing, 27:183-189.

Bartly M, Head J, Stansfeld S. 2007. Against Is attachment style a source of resilience health inequalities at work? Social Science & Medicine. 64: 765-775.

Bartely CE., Roesch SC. 2011. Coping with daily stress: The role of conscientiousness.Personality and Individual Differences, 50: 79- 83.

Berkman LF. 1995. The role of social relations in health promotion. Psychosomatic Medicine, 57, 245-254.

Bovier PA., Chamot E., Perneger TV. 2004. Perceived stress, internal resources, and social support as determinants of mental health among young adults”, Quality of Life Research,13: 161-170.

چکیده:

مطالعه حاضر با هدف بررسی ارتباط میان تاب آوری دانش آموزان با رگه های مختلف شخصیت و سبکهای دلبستگی آنان انجام شد. جامعه آماری این مطالعه توصیفی شامل کلیه دانش آموزان مقطع پیش دانشگاهی شهر بشاگرد بود. حجم نمونه با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی طبقاتی (هدفمند) و فرمول حجم نمونه کوکران،210 نفر  محاسبه گردید که در نهایت 202 نفر به سوالات پاسخ دادند. شرکت کنندگان به سوالات ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺗﺎب آوري ﻛﻮﻧﻮر و دﻳﻮﻳﺪﺳﻮن، سبکهای دلبستگي كولينز و ريد و شخصیت نئو پاسخ گفتند. پرسشنامه ها بدون نیاز به نام افراد تهیه گردید و ملاحظات اخلاقی در آنها کاملاً رعایت شد. اطلاعات پس از جمع آوری با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه 16 و آزمونهای آماری همبستگی پیرسون و رگرسیون مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. تحلیل نتایج نشان داد که رگه شخصیتی روان رنجورخویی با تاب آوری رابطه معکوس و معنادار و رگه شخصیتی برونگرایی و توافق و وجدان گرایی با تاب آوری همبستگی مثبت و معناداری در سطح 01/0>P داشت. سبک دلبستگی اجتنابی نیز با تاب آوری در افراد تحت بررسی همبستگی مثبت و معناداری داشت 05/0>P. پیش بینی تاب آوری بر اساس رگه های شخصیت نشان داد که 2/36 درصد از واريانس متغير تاب آوری توسط رگه های شخصیتی مسئولیت پذیری و برون گرایی تبیین مي شود. همچنین سبکهای دلبستگی وارد معادله رگرسیون شدند. مدل رگرسیون معنادار بود. نتایج نشان داد که اثر سبک اجتنابی در پیش بینی تاب آوری مثبت و معنادار است. در نهایت میتوان نتیجه گرفت که تاب آوری با گونه هایی از شخصیت و نیز سبکهای دلبستگی ارتباط دارد.

  فصل اول

کلیات تحقیق

 مقدمه

سلامت روان هدف غایی و نهایی روان شناسان بوده و هست. در این میان روان شناسی مثبت گرا با توجه به استعدادها و توانمندی های انسان مورد توجه روان شناسان قرار گرفته است. این رویکرد هدف نهایی خود را شناسایی موضوع ها و شیوه هایی می داند که بهزیستی و شادکامی انسان را به دنبال دارند. از این رو عواملی که موجب تطابق بیشتر آدمی با نیاز ها و تهدید های زندگی می شود، بنیادی ترین موضوع مورد پژوهش این رویکرد است. در این میان تاب آوری[1] جایگاه ویژه ای در حوزه های روان شناسی تحولی، روان شناسی خانواده و بهداشت روانی یافته است، به طوری که هر روز بر شمار پژوهش های مرتبط با این موضوع افزوده می شود (کمپل-سیلیس، کوهن و استین[2]، 2006). تا اوایل دهه 80 اعتقاد بسیاری از پژوهشگران علم روانشناسی این بود که رویدادهای تنش زا در بروز اختلالات روان تنی نقش مؤثری دارند، به عنوان مثال هولمز و راهه[3] دریافتند که رویداد های زندگی با شروع بیماری رابطه دارد. در عین حال بررسی های روان شناسان بعدی نشان داد که بین رویداد های تنش زا و اختلالات روان شناختی، عوامل تعیین کننده ای وجود دارد که موجب می شود این رویدادها تأثیر متفاوتی بر افراد داشته باشند. یکی از این ویژگی ها تاب آوری است (شاکری نیا و محمد پور، 1389). همچنین بر اساس مدل تنش- آسیب پذیری، اول اینکه افراد باید آمادگی زیستی، روان شناختی یا اجتماعی- فرهنگی برای ابتلای به بیماری داشته باشند و سپس در معرض نوعی از تنش قرار بگیرند تا به بیماری مبتلا شوند. در حال که بیشتر مردم آمادگی برای برای ابتلای به اختلالات معین را دارند، اما با قرار گرفتن در معرض تنش نیز به اختلالی مبتلا نمی شوند. چیزی که در برابر تسلیم شدن به تنش از افراد محافظت می کند، تاب آوری است (مک آلیستر و مک کینون[4]، 2009). در طول 20 سال گذشته مطالعه درباره تاب آوری به طور معنی داری گسترش یافته است. از جمله مسائلی که در حوزه تاب آوری مطرح است نقش صفات شخصیتی در میزان آن است. بر اساس مدل انتخاب-مقابله افتراقی بلوکر و زاکرمن (1997)، راهبردهای مقابله ای مورد استفاده در رویارویی با تنش تعیین کننده  پیامدهای مثبت یا منفی هستند و نوع راتهبردهای مقابله انتخاب شده به صفات شخصیتی افراد بستگی دارد (بارتلی، روش[5]، 2011). یعنی زبق این مدل شخصیت از طریق تاثیر در میزان رویارویی با تنش، تاثیر نوع واکنش به آن یا تاثیر در هر دو زمینه بر فرایندهای مرتبز با تنش تاثیر میگذارد (لاندرو و کاستیلو[6]، 2010). در این زمینه میتوان بیان داشت که سبک های دلبستگی که به نوعی بیانگر شیوه های فرزندپروری افراد است نیز در امر تاب آوری دخالت دارد. لذا مطالعه حاضر با هدف بررسی ارتباط میان تاب آوری دانش آموزان با رگه های مختلف شخصیت و سبکهای دلبستگی آنان انجام شد.

1-1بیان مسأله

از نظر لاتار[7] و چیچتی[8] (2000) و مستن[9] (2001) تاب آوری یکی از مفاهیم و سازه های بهنجار مورد توجه و مطالعه ی روانشناسی مثبت بوده و غالب پژوهشهای مربوط به تاب آوری در حوزه ی روانشناسی تحولی انجام شده است (بشارت و همکاران، 1387). تاب آوری، توانایی افراد در سازگاری موثر با محیط، علیرغم قرارداشتن در معرض عوامل خطرآفرین است. عوامل خطرآفرین آن دسته شرایط و موقعیتهای منفی هستند که با پیامدهای منفی و مشکلات رفتاری مرتبط میشوند (گومز و مکلارن[10]، 2006) طبق نظر تایت (2000، به نقل از نیکوزاده کردمیرزا، 1388)، تاب آوری بر گروههایی از افراد تمرکز دارند که در معرض عوامل خطرآفرین قرار دارند، ولی با پیامدهای منفی کمی مواجه شده و حتی ممکن است پیامدهای مثبتی را نیز کسب نمایند. همچنین، آسیب پذیری میتواند در مورد افرادی به کار رود که علیرغم اینکه در معرض عوامل خطرآفرین قرار ندارند، دچار پیامدهای منفی شده و یا از کسب پیامدهای مثبت باز میمانند. در این راستا میتوان گفت که تاب آوری فرد تحت عوامل مختلفی قرار دارد و از جمله مسائلی که در حوزه تاب آوری مطرح است نقش صفات شخصیتی است. بر اساس مدل انتخاب-مقابله افتراقی بلوگر و زوکرمن[11] (1997، به نقل از شفیع زاده، 1391) راهبردهای مقابله ای مورد استفاده در رویارویی با تنش، تعیین کننده پیامدهای منفی یا مثبت هستند و نوع راهبردهای مقابله انتخاب شده به صفات شخصیتی افراد بستگی دارد. در واقع طبق این مدل، شخصیت از طریق تاثیر در میزان رویارویی با تنش، تاثیر در نوع واکنش به آن یا تاثیر در هر دو زمینه بر فرایندهای مرتبط با تنش تاثیر میگذارد. در نتیجه از آنجا که صفات شخصیتی خاص افراد به کارگیری راهبردهای مقابله ای متفاوت را ترغیب میکنند، افراد به صورت متفاوت به تنش پاسخ میدهند (لاندرو و کاستیلو[12]، 2010، بارتلی[13] و روش[14]، 2011). اما شخصیت چیست؟ شخصیت و ویژگیهای آن از اصلی ترین مفاهیم در روانشناسی بوده (نمکی، 1376) و بین روانشناسان شخصیت درباره این که شخصیت را چگونه میتوان تعریف کرد اختلاف نظر وجود دارد. آلپورت[15] میگوید” شخصیت، سازمان بندی پویایی است در درون فرد از آن دسته از نظامهای روانی-فیزیکی که رفتار و تفکر شاخص او را تعیین میکنند”(کارور، 1387). راجرز نیز شخصیت را یک خویشتن سازمان یافته دائمی میداند که محور تمام تجربه های وجود انسانهاست. واتسون بیان میدارد شخصیت، مجموعه ای سازمان یافته از عادات است. کلی، شخصیت را معادل روش خاص هر فرد در جستجو برای تفسیر معنای زندگی میخواند (نمکی، 1387). مک کرا و جان[16] (1992) شخصيت را در امتداد پنج بعد يا پنج عامل اصلي شامل نوروزگرايي، برونگرايي، تجربه پذيري، همسازي و وظيفه شناسي توصيف کردند. تفاوت در تعریف شخصیت نتیجه اختلاف رویکرد نسبت به ماهیت انسان است. نوروزگرايي به تمايل براي تجربة اضطراب، تنش، خودخوري، خصومت، تکانشوري، کمرويي، تفکر غير منطقي، افسردگي و عزت نفس پايين اطلاق مي شود (مک کرا و جان، 1992؛ مک کرا و کاستا[17]، 1987). برونگرايي به تمايل براي مثبت بودن، قاطعيت، تحرک، مهرباني و اجتماعي بودن گفته مي شود (واتسون و کلارک[18]، 1992). تجربه پذيري عبارت است از تمايل به کنجکاوي، هنرنمايي، خردورزي، انعطاف پذيري، روشنفکري و نوآوري (جان، 1989). همسازي به تمايل براي گذشت، مهرباني، سخاوتمندي، اعتماد ورزي، همدلي، فرمانبرداري، فداکاري و وفاداري اطلاق مي شود. وظيفه شناسي عبارت است از تمايل به سازمان دهي، کارآمدي، قابليت اعتماد، خويشتنداري، پيشرفت گرايي، منطق گرايي و تعمق (مک کرا و جان، 1992).

در ادامه میتوان بیان داشت که به نظر میرسد دلبستگی، به عنوان یکی از عوامل حفاظتی که موجبات سازگاری بیشتر را فراهم می سازد در میزان تاب آوری موثر میباشد. بنا به نظر واترز، دلبستگی رفتارهایی را شامل میشود که سبب نزدیکی به نگاره دلبستگی است. این رفتارها شامل توجه داشتن، لمس کردن، نگاه کردن، وابسته بودن و اعتراض به طردشدگی است. بالبی نیز دلبستگی را پیوند عاطفی پایداری میداند که ویژگی آن گرایش به جستجو و حفظ مجاورت با شخص خاص بویژه در زمان استرس است (برجعلی، 1388). تفاوتهای فردی در الگوی فعال درونی موجب شکل گیری سبکهای دلبستگی متفاوتی میگردد. بررسی اولیه در زمینه سبکهای دلبستگی از سوی اینسورث و همکاران (1978، به نقل از برجعلی 1388) انجام شد و سه الگوی دلبستگی ایمن، ناایمن اجتنابی و دلبستگی ناایمن اضطرابی-دوسوگرا شناسایی گردید. افراد با سبکهای دلبستگی متفاوت، راهکارهای متفاوتی را برای تنظیم عواطف و پردازش اطلاعات هیجانی به کار میبرند. طبق نظریه اریکسون، کودکی که دلبسته ایمن است از نظر روانی به دنبال استقلال است و شروع به فاصله گیری از والدین؛ تجربه محیط و به دنبال یادگیری های تازه است. با توجه به مطالب یاد شده محقق بر آن شد تا به بررسی رابطه تاب آوری و ویژگیهای شخصیتی و نیز سبک دلبستگی دانش آموزان مقطع پیش دانشگاهی بپردازد. این مطالعه در پی آن است که به این سوال پاسخ دهد که شخصیت و ویژگیهای آن، تا چه میزان پیش بین تاب آوری فرد میتواند باشد؟

1-2 ضرورت تحقیق:

تاب آوری، مفهوم جدیدی است که در سالهای اخیر مورد توجه قرار گرفته است. تعیین عواملی که با توجه به میژگیهای فردی، خانوادگی و اجتماعی به عنوان عوامل تاب آور عمل کرده،، از جمله موارد مورد علاقه پزوهشگران است. تاب آوری مفهم روان شناختی است که توضیح میدهد چگونه افراد با موقعیتهایی غیر منتظره کنار می آیند. تاب آوری، سازگاری مثبت در واکنش به شرایط ناگوار بوده و تحت تاثیر عومل مختلفی قرار میگیرد. در این میان سبک دلبستگی که شیوه تمایل افراد به برقراری نوعی رابطه نزدیک با افرادی معین و داشتن احساس امنیت بیشتر است و شخصیت که بسیاری از رفتارها را تحت الشعاع خود قرار میدهد از اهمیت ویژه ای برخوردارند. مطالعه حاضر به بررسی رابطه میان این سه عامل روانشناختی میپردازد.

1-3 اهداف تحقیق:

تعیین رابطه بین صفات شخصیتی و تاب آوری در نمونه های مورد مطالعه

تعیین رابطه بین سبک دلبستگی و تاب آوری در نمونه های مورد مطالعه

1-4 سوالات پژوهش:

چه رابطه ای بین تاب آوری و صفات شخصیتی وجود دارد؟

رابطه میان تاب آوری و سبکهای دلبستگی چگونه است؟

1-5 فرضیه های پژوهش:

بین تاب آوری و صفات شخصیتی رابطه وجود دارد.

بین تاب آوری و سبک دلبستگی رابطه وجود دارد.

1-6 تعریف واژه ها و اصطلاحات:

الگوی شخصیت

تعریف نظری: ابعاد تفاوتهای فردی در تمایل نشان دادن الگوهای پایدار فکر، احساس و عمل (مک کری و کاستا،1987).

تعریف عملیاتی: نمره ای که فرد در آزمون شخصیت نئو کسب میکند.

دلبستگی:

تعریف مفهومی: ارتباط روانی پایدار بین دو انسان (حق شناس، 1389)

عملیاتی: سنجش بر اساس آزمون دلبستگی كولينز و ريد

تاب آوری:

تعریف مفهومی: توانایی افراد در سازگاری موثر با محیط، علیرغم قرارداشتن در معرض عوامل خطرآفرین است (گومز و مک لارن، 2006).

تعریف عملیاتی: نمره فرد در آزمون تاب آوری ﻛﻮﻧﻮر و دﻳﻮﻳﺪﺳﻮن

فصل دوم:

مبانی نظری و پیشینه پژوهش

 2-1 مقدمه:

بد‌ون شک نظریه د‌لبستگی یکی از برجسته ترین و مهم‌ترین د‌ستاورد‌های روان‌شناسی معاصر است. برخی پژوهشگران (به عنوان مثال شاور و میکولینسر[19]، 2005) نظریه د‌لبستگی را به عنوان رستاخیز د‌وباره روانکاوی و عامل مهم احیای د‌وباره این مکتب می‌د‌انند. از نظر جان بالبی د‌لبستگی یکی از نیازهای بنیاد‌ین انسان‌هاست (قربانی 1382). بر اساس آخرین یافته‌های تجربی میان فرهنگی نظریه خود‌SDT) که اهمیت عوامل د‌رونی فطری را د‌ر تحول شخصیت و خود‌ رفتار بررسی می‌کند، سه نیاز پایه روان‌شناختی د‌ر انسان‌ها وجود‌: 1- نیاز به شایستگی 2- نیاز به خود‌- نیاز به ارتباط و د‌لبستگی (رایان و د‌سی[20]، 2000). به عقید‌ه د‌وانلو (1990، نقل از قربانی، 1382) «تنها، ظرفیت برقراری روابط گرم عاطفی با والد‌ین یا جانشین آنان، فطریست». جان بالبی و مری اینزورث[21] نکات برجسته‌ای را از روان‌تحلیل‌گری، کرد‌ار شناسی، روان‌شناسی رشد‌‌شناسی شناختی د‌ر مورد‌ و نظم بخشی هیجانی، ترکیب کرد‌ه و د‌ر سازماند‌هی نظریه‌ی د‌لبستگی به کار گرفتند. آن‌ها همانند‌ نظریه پرد‌ازان روان تحلیل‌گری معتقد‌‌ تبیین رفتارهای بزرگسالی ریشه د‌ر د‌وران کود‌کی د‌ارد، با این تفاوت که به نظر آن‌ها انگیزش انسان توسط سیستم‌های رفتاری ذاتی، به جای سایق‌های زیستی مثل میل جنسی و گرسنگی، راهنمایی می‌شود‌ یافتگی و بقا را د‌ر فرایند‌ تسهیل می‌کند. بالبی و اینزورث علاوه بر توجه به فرایند‌های ناهشیار پویشی، توجه خاصی هم بر تجارب بین فرد‌ی واقعی و پیامد‌های هیجانی و شناختی این روابط، به عنوان عوامل موثر بر روابط بعد‌ی، د‌اشتند (اینزورث، 1989).

2-2 اصول نظریه دلبستگی:

2-2-1 دلبستگی یک نیروی برانگیزاننده ذاتی است

تلاش برای جستجو و حفظ تماس با افراد مهم زندگی یک قاعده برانگیزاننده اولیه و ذاتی بشر است که در تمام طول زندگی با وی همراه است. وابستگی یکی از بخش های ذاتی بشر است که با گذشتن از دوران کودکی از وی جدا نمی شود. همچنین امروزه این دیدگاه توسط نویسندگان فمنیست بسیار مورد استفاده قرار می گیرد (میلر[22] و استیور[23]،1997؛ به نقل از جانسون و ویفن، 1388).

2-2-2 دلبستگی ایمن مکمل خودمختاری است

بر اساس نظریه دلبستگی، چیزی تحت عنوان استقلال کامل از دیگران یا وابستگی افراطی به آنها وجود ندارد (بریثرتون[24] و مان هالند[25]، 1999). بر طبق نظریه دلبستگی فقط وابستگی اثر بخش[26] و غیر اثر بخش[27] وجود دارد. وابستگی ایمن منجر به پرورش خود مختاری و اعتماد به نفس در فرد می شود. در واقع، وابستگی ایمن و خود مختاری دو روی یک سکه است و هیچ گاه دوگانگی با یکدیگر ندارند. مطالعات نشان داده است که دلبستگی ایمن با احساس مثبت، منسجم، نسبت به خود مرتبط است (صالحی، کوشکی، باغداساریانس و همکاران، 1390). هر قدر ارتباطاتمان ایمن تر باشد، مستقل تر و متفاوت تر می توانیم عمل کنیم. در این الگو، سلامتی یعنی حفظ احساس وابستگی و اتکاء متقابل همراه با خود کفایتی یا جدایی از دیگران. (جانسون و ویفن، 1388).

[1] resilience

[2] Campbell-Sills, Cohen & Stein

[3] Holmes & Rahe

[4] Mc Allister & McKinnon

[5] Bartely, Roesch

[6] Leandro, Castillo

[7] Luthar

[8] Cicchetti

[9] Masten

[10] Gomes, Mc Laren

[11] Bloger & Zuckerman

[12] Leandro & Castillo

[13] Bartly

[14] Roesch

[15] Alport

همه پایان نامه و تحقیق و پروژه های به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید

مطالب پیشنهادی:
 • پايان نامه اثربخشي آموزش تاب آوري برميزان پرخاشگري و احساس تنهايي دانش آموزان پسر
 • پايان نامه بررسي نقش اعتياد به فناوري اطلاعات بر راهبردهاي خود تنظيمي و پيشرفت تحصيلي دانش آموزان
 • پايان نامه مطالعه تأثير تکنولوژي مدارس هوشمند بر توانمندسازي دانش آموزان
 • پايان نامه پيش بيني اضطراب امتحان بر حسب اضطراب جدايي و سبک دلبستگي دانش آموزان سال ششم ابتدايي
 • پايان نامه رابطه هوش معنوي و سلامت روان با عملکرد تحصيلي دانش آموزان
 • برچسب ها : , , , , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

  جستجو پیشرفته

  دسته‌ها

  آخرین بروز رسانی

   Fatal error: Call to undefined function jdate() in /home/bmaghale/domains/bmaghale.ir/public_html/wp-content/themes/digitaliran5/sidebar.php on line 122