پايان نامه بررسي رابطه بين سبک هاي تفکر و پذيرش تغيير سازماني مديران مدارس

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

پايان نامه بررسي رابطه بين سبک هاي تفکر و پذيرش تغيير سازماني مديران مدارس یکی از پایان نامه و تحقیق های جامع و کامل و دارای منابع معتبر می باشد این پایان نامه دارای 101 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که جهت دریافت و دانلود متن کامل پايان نامه بررسي رابطه بين سبک هاي تفکر و پذيرش تغيير سازماني مديران مدارس بر روی گزینه خرید انتهای ایمیل کلیک نمائید پس از وارد نمودن اطلاعات مربوطه و پرداخت قادر به دانلود متن کامل پایان نامه مربوطه می باشد همچنین لینک پایان نامه همان لحظه به ایمیل شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

چکیده 1
فصل اول: کلیات تحقیق
1-1- مقدمه 3
1-2- بيان مسأله 5
1-3- اهمیت و ضرورت تحقیق 6
1-4- اهداف پژوهش 7
1-4-1 هدف کلی 7
1-4-2 اهداف فرعی 7
1-5- فرضیه های پژوهش 8
1-5-1 فرضیه اصلی 8
1-5-2 فرضیه های فرعی 8
1-6- تعاریف مفهومی و عملیاتی اصطلاحات 9
1-6-1 تعاریف نظری 9
1-6-2 تعاریف عملیاتی 9
1-7- قلمرو پژوهش 9
فصل دوم: مروری بر ادبیات و پیشینه تحقیق
2-1- مقدمه 11
2-2- تغییر و نظریه های مرتبط 11
2-2-1 مفهوم تغییر 11
2-2-2 اهميت و ضرورت تغيير در سازمان 12
2-2-3 الگوی تغییر لوین 15
2-2-4 الگوی هشت مرحلهای کاتر 16
2-2-5 مدل تغییر کوبلر- راس 17
2-2-6 مدل تغییر آدکار 17
2-2-7 مدل تغییر بکهارد 18
2-2-8 نقش مديران در فرآيند تغيير 20
2-2-9 ديدگاه مدرن تغيير سازماني 26
2-2-10 ديدگاه نمادين- تفسيري تغيير سازماني 27
2-2-11 الگوي تغيير گالياردي 27
2-2-12 ديدگاه پست مدرن تغيير سازماني 29
2-2-13 پارادایم نیوتنی 31
2-2-14 پارادایم آشوب 33
2-2-15 مدیریت درآشوب و پیچیدگی 36
2-2-16 پنج ایده کلیدی برای مدیریت تغییر 37
2-3- سبک های تفکر 40
2-3-1 مفهوم تفکر 40
2-3-2 جنبه های مختلف مسئله تفکر 40
2-3-3 فرآیندهای تفکر 41
2-3-4 انواع تفکر 42
2-3-5 نظريه خود- مديريتی ذهنی استرنبرگ 43
2-4- پیشینه تحقیقات 45
2-4-1 پیشینه پژوهش در داخل کشور 45
2-4-2 پیشینه پژوهش در خارج از کشور 49
2-5- جمع بندی و ارائه چارچوب نظری 50
فصل سوم: روش اجرای تحقیق
3-1- مقدمه 53
3-2- روش تحقيق 53
3-3- جامعه آماري، نمونه و روش نمونه گیری 53
3-4- ابزار تحقيق و روایی و پایایی 54
3-5- روش تجزيه و تحليل داده‌ها 55
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها
4-1- مقدمه 57
4-2- یافته‌هاي جمعيت شناختي 57
4-2-1 توصیف گروه نمونه بر حسب جنسیت 57
4-2-2 توصیف گروه نمونه بر حسب سطح تحصیلات 58
4-2-3 توصیف گروه نمونه بر حسب سن 59
4-3- تحلیل داده ها 60
4-3-1 تعیین نرمال بودن داده ها 60
4-3-2 سوال ویژه 1 60
4-3-3 سوال ویژه 2 61
4-3-4 تجزيه و تحليل داده‌هاي مربوط به فرضیه اول تحقيق 62
4-3-5 تجزيه و تحليل داده‌هاي مربوط به فرضیه دوم تحقيق 62
4-3-6 تجزيه و تحليل داده‌هاي مربوط به فرضیه سوم تحقيق 63
4-4- فرضیه های تکمیلی 63
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادها
5-1- مقدمه 67
5-2- نتایج 67
5-3- بحث و نتیجه گیری 68
5-4- پیشنهادات 69
5-4-1 پیشنهادات مبتنی بر یافته های پژوهش 69
5-4-2 پیشنهادات برای محققان دیگر 70
5-5- محدوديت هاي تحقيق 70
منابع و مآخذ 71
فهرست منابع فارسی 71
فهرست منابع انگلیسی 75
پیوست ها 78
پیوست الف) پرسشنامه 78
پیوست ب) روایی و پایایی 83
چکیده انگلیسی 84

منابع و مآخذ

فهرست منابع فارسی

آبساران، م. (1383). رابطه بین سبک های تفکر و ویژگی های شخصیتی بر اساس پنج عامل بزرگ در دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان.

ابویی اردکان، محمد. (1379). نظریه سازمان های یادگیرنده. مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران.

آتش پور، ح. و اسعدیان، س. 1384. مقایسه اعتیاد به اینترنت برحسب سبک های تفکر در کاربران آن. دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان، شماره بیست و سوم.

آذری نیا، کیومرث.، مریم تقوایی یزدی. و مرضیه نیازآذری. 1389. بررسی نقش مدیریت تحول گرا در ارتقای کارآیی سازمانی در واحدهای بسیار بزرگ دانشگاه آزاد اسلامی استان مازندران. فصلنامه علمی- پژوهشی تحقیقات مدیریت آموزشی. شماره4.

آرمسترانگ، مایکل. بی تا. نام عوض شده ولی آیا بازی همان است؟ ترجمه پویا جوانبخت، نشریه مدیرساز سازمان مدیریت صنعتی، شماره ۱۵.

استرنبرگ رابرت، جی. (1380). سبک های تفکر. ترجمه علاءالدین، اعتماد اهری و علی اکبر خسروی، تهران: دادار.

آصف زاده، سعید. و عزیز رضاپور. 1385. مدیریت بهداشت و درمان. چاپ اول، انتشارات دانشگاه علوم پزشکی قزوین و حدیث امروز.

آقایی فیشانی، تیمور. (1377). خلاقیت و نوآوری در انسان­ها و سازمان­ها. چاپ اول، تهران، نشر ترمه.

امامی پور، س. و سیف، ع. 1382. بررسی تحولی سبک های تفکر در دانش آموزان و رابطه آنها با خلاقیت و پیشرفت تحصیلی. فصلنامه نوآوریهای آموزشی، شماره 3، سال دوم.

امیرنژاد، قنبر. (1386). بررسی رابطه شخصیت و رضایت شغلی (نظریه جان هالند) دبیران مدارس راهنمایی شهرستان بهبهان. پایان نامه کارشناسی ارشد.

اناری نژاد، ع. (1378). بررسی اعتبار و پایایی مقیاس رضایت شغلی(JSS) برای سازمانهای خدماتی (آموزش و پرورش در شهر شیراز). پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه شیراز.

ایران نژاد پاریزی، مهدی. و ساسان گهر، پرویز. 1382. سازمان و مدیریت از تئوری تا عمل. چاپ هفتم، انتشارات موسسه عالی بانکداری ایران، تهران.

باهر، حسين. 1382. مديريت تغيير و تحول. مجله مديريت، شماره 75و76.

پیرحسین لو، ع. (1383). مدرسه در نظام صنعتی. ماهنامه خبری- پژوهشی- آموزشی متعلق به پژوهشکده تعلیم و تربیت.

تابنده، احمد. (1376). آشوب نظم دار. ماهنامه تدبیر، شماره 80، تهران: سازمان مدیریت صنعتی.

تسليمي، محمد سعيد. (1376). مديريت تحول سازماني. تهران: انتشارات سمت.

توانگر مروستی، ز. (1383). بررسی تحلیلی رابطه سبک های تفکر و عملکرد مدیران مدارس متوسطه شهر شیراز، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه شیراز.

جف، دنيس تي. و سينديادي اسكات. 1377. مديريت تغيير سازماني. راهنمايي براي مديران،ترجمه ي بهزاد رمضاني، تهران: نشر دايره.

جمشیدی، ح. (1386). بررسی میزان رضایت شغلی و ارتباط آن با تئوری های انگیزشی هرزبرگ در دبیران مرد و زن مدارس راهنمایی شهرستان اقلید. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد شیراز.

چهاربالش، مریم. (1386). تجربه ای موفق در مدیریت. مجله عصر مدیریت، شماره دوم، اردیبهشت.

رابینز، ا. (1943). رفتار سازمانی: مفاهیم، نظریه ها و کاربردها. ترجمه علی پارسائیان، محمد اعرابی، تهران: دفتر پژوهش های فرهنگی، 1378.

رابینز، استیفن پی. (1383). مبانی رفتار سازمانی. ترجمه علی پارسائیان و سیدمحمد اعرابی، چاپ نهم، انتشارات دفتر پژوهش های فرهنگی، تهران.

راث ول، ویلیام جی. و میشل جی مرکوارد. بی تا. یادگیری در عمل. ترجمه محمد حسین لطف اله همدانی، نشریه مدیرساز سازمان مدیریت صنعتی، شماره 9.

زارعی، ع. (1385). بررسی رابطه بین انواع سبک تفکر و نوآوری سازمانی مدیران مدارس متوسطه شهر شیراز. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه شیراز.

زمرديان، اصغر. (1379). مديريت تحول “استراتژي ها، كاربرد و الگوهاي نوين”. تهران: سازمان مديريت صنعتي.

سلطانی، ا. (1380). مدیریت عملکرد بستر ساز پرورش منابع انسانی. اصفهان: نشر ارکان.

سلک، ن. و آتش پور، ح. 1384. بررسی رابطه بین سبک رهبری (رابطه گرا-وظیفه گرا) و سبک های تفکر مدیران و سرپرستان مجتمع عسلویه.

سنگه، پیتر. (1382). پنجمین فرمان، خلق سازمان یادگیرنده. ترجمه: کمال هدایت و حافظ روشن، محمد. چاپ چهارم. تهران: سازمان مدیریت صنعتی.

شهابی، بهنام. (1385). بعد انسانی چابکی سازمان. ماهنامه تدبیر، سال هفدهم، شماره ۱۷5.

صافي، احمد. (1376). مديريت و نوآوري در مدارس. تهران: انتشارات انجمن اولياء و مربيان جمهوري اسلامي ايران.

طاهری، فاطمه. 1386. یادگیری سازمانی پارادایم جدید در مدیریت. ماهنامه تدبیر، سال هجدهم، شماره ۱۸۸.

عقلمند، سیامک. و ابوالقاسم پوررضا. 1383. اصلاح نظام سلامت. فصلنامه رفاه اجتماعی دانشکده علوم بهزیستی و توانبخشی، سال چهارم، شماره ۱۴.

علاقه بند، ع. (1384). مبانی نظری و اصول مدیریت آموزشی. تهران: نشر روان.

فرنچ، وندال. و بل سيسيل اچ. 1379. مديريت تحول سازمان. ترجمه ي مهدي الواني و حسن دانايي فرد. تهران: نشر صفار.

فقیه، نظام الدین. 1376. آشوب در سیستم های پویا و تحول در سیستم‌های مدیریت. ماهنامه دانش مدیریت، شماره 35 و 36.

قنبری، یونس. (1383). بررسی سبک های تفکر مدیران و معاونین زن و مرد مقاطع راهنمایی و متوسطه شهرستان فیروزآباد. پایان نامه کارشناسی ارشد، مدیریت دولتی.

قورچیان، ن. و فضلی خانی، م. 1378. نظریه های یاددهی- یادگیری. چاپ دوم، تهران: انتشارات تربیت.

كاشانيان، منصور. (1379). مقاومت در برابر تغيير و چگونگي فائق آمدن بر آن. مجموعه مقالات مقاومت در برابر تغيير، تهران: مركز آموزش مديريت دولتي.

کرامتی، محمدرضا. 1385. سازماندهی گروه های مشارکتی در سازمان های یادگیرنده. ماهنامه تدبیر، سال هفدهم، شماره ۱۷۸.

 

ملاحسینی، علی. و شهرزاد مصطفوی. 1386. ارزیابی چابکی سازمان با استفاده از منطق فازی. ماهنامه تدبیر، سال هجدهم، شماره ۱۸۶.

موهانتی، آر. پی و یاداو. او. پی. بی تا. شناخت مبانی مدیریت تغییر. ترجمه سازمان مدیریت صنعتی ایران، نشریه مدیرساز سازمان مدیریت صنعتی، شماره 7.

ميركمالي، محمد. (1379). رابطه فرهنگ با مقاومت در مقابل تغيير يا پذيرش آن. مجموعه مقالات مقاومت در برابر تغيير، تهران: مركز آموزش مديريت دولتي.

نبی لو، بهرام. 1383. بهداشت و درمان الگوهای برتری سازمانی. ماهنامه تدبیر، شماره ۱۴۵.

نجف بيگي، رضا. 1377. تغيير و نوآوري ضرورتي اجتناب ناپذير در مديريت امروز. مجله اقتصاد و مديريت، شماره 36.

نژاد حاجی علی ایرانی، فرهاد. 1379. به سوی سازمان های یاد گیرنده. ماهنامه تدبیر، شماره ۱۰۹.

نوروزی، محمدرضا. 1386. مدیریت تغییر. بانک مقالات دانشجویی، سایت.maghaleh.net

هچ، ماري جو. (1385). “تئوري سازمان”. ترجمه دکتر حسن دانايي فرد، نشر فکار.

هرسي، پال. و کنث بلانچارد. 1381. مديريت رفتار سازماني. ترجمه دکتر علي علاقه بند، انتشارات اميرکبير.

هلر، رابرت. (1382). مديريت تغيیر. ترجمه خدايار ابيلي و سعيد عليميرزايي. تهران: سارگل.

هنسن، مارك. (1370). مديريت آموزشي و رفتار سازماني. ترجمه ي محمدعلي نائلي، اهواز: دانشگاه شهيد چمران.

هوی، و. و میسکل، س. 1380. مدیریت آموزشی: تئوری پژوهش و عمل. ترجمه میر محمد سید عباس زاده، چاپ سوم، انتشارات دانشگاه ارومیه.

الوانی، مهدی. 1378. بازتاب جلوه های نظریه بی­نظمی در مدیریت. فصلنامه مطالعات مدیریت. شماره 21 و 22. تهران: دانشگاه علامه طباطبایی .

فهرست منابع انگلیسی

Abedi, H. (2006). The relationship between emotional intelligence and strength of secondary city Neyshabur Administrators. Educational Management, Master Thesis, School of Education and Psychology, Ferdowsi University of Mashhad (in Persian).

Alaghe band, A. (2006). Theoretical Foundations and Principles of Educational Management, Tehran: Ravan, Eighteenth Edition.

Atashpour, S. & Aghai, A. (2004). An assessment of the thinking styles of internet users, MALAGA (SPAIN), VII European conference on psychological assessment.

Bernardo,A.B.Zhag,l.f&caluaeng,c,M(2002).Thinkig Styles and academic  achievement among  filippino student .The journal of Genetic.psychologe 163.

Cho, S. (2006). The Power of Public Relations in Media Relations: A National Survey of Health Practitioners. Journalism and Mass Communication Quarterly, 83(3).

Drea, J. T. ; Bruner, G. C. ; Hensel, P. J. (1993). Comparing alternative measures of the French and Raven power bases. The Journal of Personal Selling & Sales Management 13(4).

Fan, W., Zhang, L. F. (2009). Are achievement motivation and thinking styles related? A visit among Chinese university students. Learning and Individual Differences, 19(2).

Ghasemi, B. (2003). Organizational Behavior Theory, Tehran: heyat, first Edition.

چکیده

پژوهش حاضر با هدف رابطه سبک های تفکر و میزان پذیرش تغییر سازمانی مدیران انجام شد. محیطی که سازمان­ها در آن مشغول به فعالیت هستند، در عصر رقابتهای تجاری منطقه­ای، ملی و جهانی قرار دارد. تکنولوژی تولید و ارتباطات با سرعتی خارق العاده در حال تغییر است. بعلاوه جابجا شدن افراد از طریق کاهش سطوح مدیریتی و تجدید ساختار امری معمول و رایج است. همزمان انبوهی از کسب و کارهای تازه تاسیس وجود دارد. کسب و کارها و مدیران، امروزه با محیط­های بسیار پیچیده و پویا روبرو هستند. ائتلاف­های استراتژیک، افزایش ارزش افزوده از طریق زنجیره تامین در عین کاهش هزینه­های تامین، به طور شتابنده­ای اسلحه رقابتی سازمان­ها در آینده است. روش پژوهش توصيفي و از نوع همبستگی و جامعه آماري آن جامعه آماری کلیه مدیران مدارس مقطع متوسطه شهرستان سیرجان در سال 1392 -1391           می باشند که تعداد81 نفر این جامعه به روش تمام شماری به عنوان حجم نمونه انتخاب شدند. پرسشنامه سبک تفکر استرنبرگ- واگنر (1991) و پرسشنامه نگرش به تغییر رابرت هلر (1986) برای جمع­آوری  داده­ها مورد استفاده قرار گرفت. روایی صوری و محتوایی پرسشنامه ها با نظرخواهی از متخصصان تامین شد و پایایی آنها با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ به ترتیب 0/87،0/85 بدست آمد. جهت تجزیه و تحلیل           داده ها از آزمون تی مستقل، ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه استفاده شد. براساس یافته ها یافته ها میانگین نمره سبک تفکر اجرایی بیش از سبک تفکر قانون­گذار و سبک تفکر قانون­گذار بیش از سبک تفکر قضاوتی است؛ پذیرش تغییر سازمانی در بین مدیران از وضعیت مطلوبی برخوردار است؛ بین سبک تفکر قانون­گذار و پذیرش تغییر سازمانی رابطه وجود دارد؛ بین سبک تفکر قضاوتی و پذیرش تغییر سازمانی رابطه وجود دارد؛ بین سبک تفکر اجرایی و پذیرش تغییر سازمانی رابطه وجود دارد. همچنین سبک­های تفکر پیش بینی کننده میزان پذیرش تغییر مدیران می باشند.

 کلید واژه ها: سبک تفکر، قضاوتی، اجرایی، قانون­گذار، پذیرش تغییر سازمانی

فصل اول:

کلیات تحقیق

 1-1- مقدمه

در پژوهش­هاي سازماني و نظريه­پردازي درباره سازمان، پديده تغيير نقش محوري پيدا كرده است. تغيير سازماني[1] مستلزم حركت از شناخته­ها به­سوي ناشناخته­هاست و از آنجايي كه آينده نامطمئن است و ممكن است بر قابليت­ها، ارزش­ها و توانايي­هاي افراد تأثير منفي بگذارد، به­طور کلي اعضاي يك سازمان از انجام تغيير حمايت نمي­كنند مگر اينكه دلايل قانع­كننده­اي براي مجاب­كردن آنها بر اقدام مورد نظر وجود داشته باشد. به­همين منوال سازمان­ها نيز گرايش شديدي دارند كه در وضعيت موجود سرمايه­گذاري كنند و در مقابل تغيير براي منافع نامطمئن آينده مقاومت مي­كنند (نصيري 1382، 15).

جورج و جونز[2] (1996؛ به نقل از رشيد[3]، سامباسيوان و رحمان[4]، (2003) تغيير را حركت بي­­وقفه از وضع موجود به وضع آينده تعريف کرده­اند. در اين ميان، كاركنان سازمان به­دليل داشتن ارزش­ها و         نگرش­هاي متفاوت، مي­توانند از جمله موانع بالقوه­اي باشند كه بر سر راه تغيير قرار مي­گيرند. لينستون و ميتروف[5] (1994؛ به نقل از رشيد و همکاران 2003، 21-17) از افراد به­عنوان عاملي مهم در فرايند تغيير ياد مي­كنند و معتقدند اداره­كردن بخش انساني سازمان چالش اصلي در هدايت فرايند تغيير در سازمان است، زيرا كه انسان ارزش­ها، خواسته­ها و نگر­ش­هايش را به سمت يك فعاليت خاص و ويژه در نظر مي­گيرد. رابينز[6] (1384) سه عامل چشم­انداز شخصي[7] ، سازماني[8] و تكنولوژي[9] را در اجراي فرايند تغيير در سازمان دخيل مي­داند و معتقد است كه چشم­انداز شخصي ناظر به تغييرات در نيروي انساني، تغيير در نگرش­ها، توقعات، ادراك يا رفتارهاًست، چشم­انداز سازماني به تغيير­دادن ساختار كه در برگيرنده­ هر نوع تغيير در روابط قدرت، مكانيسم همكاري، درجه تمركز، طرح مشاغل و يا متغيرهاي مشابه ساختار سازماني و  چشم­انداز تكنولوژي به تغيير فن­آوري كه در برگيرنده­ تغيير در شيوه و فرايند كار يا روش­ها و تجهيزات مورد استفاده است، اشاره دارد. با توجه به تعريف، چشم­انداز شخصي را مي­توان سخت­ترين و پيچيده­ترين مرحله در فرايند تغيير نام برد؛ چرا كه، تغييرات ساختاري و تكنولوژي نيز متأثر از تغيير در نگرش­ها و ادراك افراد انساني است.

افراد عاملي مهم در هدايت فرايند تغيير سازماني هستند و براي هر تغيير اثربخش ضروري است باورها، اعتقادات، فرضيات و نگرش­هاي افراد به چالش­كشيده و روشن شود. ايجاد تغيير مستمر درون سازمان­ها، مستلزم تغيير در افراد سازماني که محور اساسي هر سيستم شغلي را تشکيل مي­دهند، مي­باشد. رهبري در سازمان­ها نقش بسزايي در شكل­دهي نگرش كاركنان، پاسخ آنها به تغييرات سازماني و پذيرش نوآوري­ها دارد. ر­هبري در مفهوم سازمان آن به­عنوان جزيي مستقل و مجزا از مديريت مطرح نبوده و يكي از وظايف عمده و اصلي آن به­شمار مي­آيد. هر مديري علاوه بر وظايفي چون برنامه­ريزي[10]، سازمان­دهي[11] و كنترل[12]، بايد انجام اين وظيفه، يعني هدايت[13] افراد سازمان را نيز بر­ عهده گيرد.

تغيير سازماني پذيرفتن يك عقيده، ‌نظر يا رفتار جديد به­وسيله يك سازمان تعريف شده است (دفت[14] 1381، 102-95). تمايل و نگرش عمومي اعضاي سازمان به اين است كه با پذيرش وضعيت موجود، در برابر تغييراتي كه موجب بر هم­زدن اين وضعيت باشد، از خود مقاومت نشان دهند. تغيير يك واقعيت سازماني است و نگرش كاركنان به تغيير نقش مهمي در درجه پذيرش و يا واكنش آنها به تغيير ايفا           مي­نمايد. اجزن و فيش­بن[15] (1980؛ به نقل از دونهام، گراب[16] ، گاردنر[17]، كامينگز و پيرس[18] ­1989، 33) بر اين باورند که نگرش­ها اغلب پيش­بيني­كننده­هاي بهتري براي رفتارهاي آينده هستند تا اينكه رفتارهاي گذشته را ملاك پيش­بيني رفتارهاي آينده قرار دهيم. در همين راستا دونهام[19] و همکاران (1989) ابزار سنجش نگرش به تغيير را ابداع کردند. آنها نگرش به تغيير را به­طور كلي شامل شناخت شخص از تغيير[20]، عكس­العمل عاطفي به تغيير[21] و تمايل رفتاري به تغيير[22] ­تعريف کردند.

نگرش فکری حاکم بر یک مجموعه،تحت تاثیر فلسفه فکری مدیران آن است. از آنجاییکه به طور طبیعی، مسئولیت­ها و اختیارات در دست مدیران است، آنها با رفتار، عملکرد و سیاست­گذاری های خود، سازمان را به سمنی سوق می دهند که منطبق بررویکرد فکری خودشان باشد و این موضوع غیر قابل انکار است (هاتفی 1382، 21).

به اعتقاد استرنبرگ[23] (1994) سبک تفکر شیوه ای برای تفکر است. اصطلاح سبک مترادف با توانایی نیست بلکه شیوه ای برای به کار گیری توانایی فرد است. توانایی به این اشاره دارد که یک فرد چقدر خوب می تواند کاری را انجام دهد، اما سبک به این امر اشاره دارد که فرد دوست دارد کار را چگونه انجام دهد (استرنبرگ 1381، 23).

بر این اساس پژوهش حاضر به دنبال بررسی رابطه سبک های تفکر و میزان پذیرش تغییر سازمانی مدیران می باشیم.

 1-2- بيان مسأله

تفكر يكي از مهمترين مباحثي است كه در تعليم و تربيت مورد توجه ويژه اي قرار گرفته است. امروزه رشد، پرورش وارزشيابي تفكر يكي از كاركردهاي اصلي تعليم و تربيت است. در مطالعات مديريتي نيز بحث دربارة تفكر و شيوه هاي ادراكي مديران جايگاه خاصي دارد.

زیرا تفکر مدیر به طور مستقیم تاثیر خود را در تصمیم ها، طرح ها، رفتارها، نحوه برخورد با مسائل و شرایط گوناگون در سطح سازمان متجلی می سازد. به طوری که می توان از این نوع نتایج نحوه تدوین و تنظیم تفکر مدیر را ردیابی کرد. سازمانی که توان ارائه افکار نو و به کار گیری مناسب آن را داشته باشد، به هیچ وجه از تغییر رویگردان نبوده، بلکه حتی خود می تواند به عنوان عاملی در جهت ایجاد تغییر در محیط خویش عمل کند. تحول سازمانی فرآیندی برنامه ریزی شده یا اصولی و نظام مند است که با بهره گیری از ارزشها و اصول علوم رفتاری کاربردی در سازمانها در پی افزایش اثربخشی فردی و سازمانی است.

بحث در تحول سازمان تغییر کل سامانه است. اگر بهبود سازمان را در نظر بگیریم تغییر در کل سامانه است و گرایش آن عملیاتی کردن کار است و به دنبال اقدامات عملی هستند. انسان و فرآیندهای اجتماعی، انسان و سازمان هدف اصلی دستیابی به اثر بخشی سازمان است.

محیطی که سازمانها در آن مشغول به فعالیت هستند، در عصر رقابتهای تجاری منطقه ای، ملی و جهانی، قرار دارد. تکنولوژی تولید و ارتباطات با سرعتی خارق العاده در حال تغییر است. بعلاوه جابجا شدن افراد از طریق کاهش سطوح مدیریتی و تجدید ساختار امری معمول و رایج است. همزمان انبوهی از کسب و کارهای تازه تاسیس وجود دارد. کسب و کارها و مدیران، امروزه با محیط های بسیار پیچیده و پویا روبرو هستند. ائتلاف­های استراتژیک، افزایش ارزش افزوده از طریق زنجیره تامین در عین کاهش هزینه های تامین، به طور شتابنده ای اسلحه رقابتی سازمان­ها در آینده است (طاهری لاری 1377، 36).

در راستای مطالب فوق محقق بر آنست که رابطه بین سبک­های تفکر با پذیرش تغییر سازمانی را در بین مدیران مدارس مقطع متوسطه شهرستان سیرجان را بررسی نماید تا مشخص گردد چه میزان سبک­های تفکر بر پذیرش تغییر سازمانی تاثیر گذار است؟

 1-3- اهمیت و ضرورت تحقیق

طی دهه­ی اخیر مطالعات رفتار سازمانی و مدیریتی، بررسی سبک­های تفکر مدیران به­طور قابل  ملاحظه­ای افزایش یافته است. در همین راستا با توجه به اهمیت سبک­های تفکر، در حال حاضر رشد، پرورش و ارزشیابی شیوه­های تفکر به عنوان یکی از کارکردهای اساسی تعلیم و تربیت مورد توجه بسیار قرار گرفته است. بررسی سبک­های تفکر مدیران از این نظر دارای اهمیت است که این افراد از یک سو اجزاء اصلی نظام آموزشی هر جامعه­ای به شمار می­روند و می­توانند القاء کننده و انتقال دهنده­ی سبک تفکر خود در محیط آموزشی باشند و از سوی دیگر نگرش فکری حاکم بر يك مجموعه، تحت تاثير فلسفه فکری مديران آن است (هاتفی 1382، 21). امروزه نیاز به مدیریت و رهبری، در همه زمینه­های فعالیت­های اجتماعی، به­ویژه در نظام­های آموزشی محسوس و حیاتی است، زیرا که آموزش و پرورش دارای نقش اساسی در گردش امور جامعه، تداوم و بقای آن است. رهبری و مدیریت اثربخش، لازمه­ی تهیه و اجرای برنامه­های آموزشی و پرورشیِ نتیجه­بخش و کیفی است (علاقه بند 1384، 15). واضح است که رهبران برای موثر بودن و اثربخشی به ابزارهای متفاوتی نیاز دارند.

رابرت استرنبرگ مفهوم سبك­هاي تفكر را معرفي كرده است. او در اين باره گفته است سبك تفكر يك توانايي نيست بلكه به چگونگي استفاده ما از توانايي­هايمان اشاره مي­كند. افراد ممكن است در توانايي­ها مشابه ولي در سبك­هاي تفكر متفاوت باشند. سازمان‌ها در زمان كنوني به صورت فرايندهاي محيطي پويا، با تغيير روبرو هستند و مجبور شده‌اند كه خود را با عوامل محيطي سازگار كنند. براي مثال تقريباً هر سازماني بايد خود را با محيط متشكل از فرهنگ‌هاي گوناگون سازگار كند. سياست‌ها و روش‌ها يا مليت‌ها بايد تغيير كند تا سازمان بتواند نيروي كار مختلف از نژادها، گروه‌ها و مليت‌ها را جذب كند (رضوی و شیری 1384، 34-30).

جهان همواره در حال تغییر و تحول است و ادامه حیات ذرات هستی در گرو همین تغییرات است. تغییر در همه پدیده‌های جهان جریان دارد و این تنها به طیف خاصی محدود نیست. تغییر پیش از پیدایش بشر وجود داشته و همیشه نیز وجود خواهد داشت. چه در غیر این صورت، در هر موقعیت و لحظه از زمان، انتقال به زمان و شرایط بعدی ممکن نخواهد بود. بشر همیشه درصدد ایجاد تغییرات مثبت، مهار تغییرات منفی و مبارزه با آثار آن بوده است و سعی نموده است که تغییرات را مدیریت نماید تا از آثار زیان بار آن  در امان بماند. سازمان‌ها و بنگاه­های اقتصادی نیز در دنیای پرشتاب امروزی دائماً در حال تغییر و تحول هستند و سازمان هایی می‌توانند باقی بمانند که برای بقای خود مزیت رقابتی بوجود آورند. سئوالی که به ذهن متبادر می شود این است که آیا تغییر فرایندی مثبت است یا منفی؟

تغییر بدین معناست که وضعیت جدید عوامل با وضعیت سابق آنها فرق کند، تحول سازمانی به رهبران کمک می کند تا تغییر را از این دیدگاه که «تغییر نوعی فرصت است» مد نظر قرار دهند و آن را تحقق بشند بیشترین عوال مسبب تغییر، در خارج از سازمان قرار دارند، عواملی نظیر رقبا، تکنولوژیهای جدید، مشتریان و … بطور کلی جامعه. گاهی اوقات عوامل تغییر از درون سازمان نشات می گیرد مانند روی کار آمدن مدیر جدید، منسوخ شده کالا یا خدمات، جهت گیری های استراتژیک جدید و … برای درک تحول سازمانی، ضروری است، در ابتدا «تغییر» درک شود و سپس ضرورت تغییر برنامه­ریزی شده روشن گردد (الوانی 1382، 76).

با انجام این تحقیق می توان وضعیت موجود پذیرش تغییر سازمانی مدیران را شناخت و برنامه­ریزی لازم برای افزایش این ویژگی را طراحی و اجرا نمود.

همچنین با بهره­گیری از نتایج این تحقیق عوامل زمینه ای موثر بر پذیرش تغییر سازمانی شناسایی             می گردد و می­توان ضمن شناسایی متغیرهای موثر و تحمیل کننده تغییر سازمانی، اقداماتی را برای بهبود آنها انجام داد.

با انجام این تحقیق می توان به مسئولان آموزش و پرورش پیشنهاد داد که در زمینه بهبود سبک های تفکر چه اقداماتی انجام دهند و حساسیت مسئولان را به این کار بیشتر کنیم.

1-4- اهداف پژوهش

1-4-1 هدف کلی

شناخت رابطه بین سبک­های تفکر و پذیرش تغییر سازمانی مدیران مدارس مقطع متوسطه شهرستان سیرجان

 1-4-2 اهداف فرعی

شناخت سبک تفکر غالب در بین مدیران مدارس مقطع متوسطه شهرستان سیرجان

شناخت میزان پذیرش تغییر سازمانی مدیران مدارس مقطع متوسطه شهرستان سیرجان

شناخت رابطه بین سبک تفکر قانونگذار و پذیرش تغییر سازمانی مدیران مدارس مقطع متوسطه شهرستان سیرجان

شناخت رابطه بین سبک تفکر قضاوتگر و پذیرش تغییر سازمانی مدیران مدارس مقطع متوسطه شهرستان سیرجان

شناخت رابطه بین سبک تفکر اجرایی و پذیرش تغییر سازمانی مدیران مدارس مقطع متوسطه شهرستان سیرجان

 1-5- فرضیه های پژوهش

1-5-1 فرضیه اصلی

بین سبک­های تفکر و پذیرش تغییر سازمانی مدیران مدارس مقطه متوسطه شهرستان سیرجان رابطه وجود دارد.

سوالات ویژه:

سبک تفکر غالب در بین مدیران مدارس مقطع متوسطه شهرستان سیرجان چیست؟

میزان پذیرش تغییر سازمانی مدیران مدارس مقطع متوسطه شهرستان سیرجان چگونه است ؟

1-5-2 فرضیه های فرعی

بین سبک تفکر قانونگذار و پذیرش تغییر سازمانی مدیران مدارس مقطع متوسطه شهرستان سیرجان رابطه وجود دارد.

بین سبک تفکر قضاوتی و پذیرش تغییر سازمانی مدیران مدارس مقطع متوسطه شهرستان سیرجان رابطه وجود دارد.

بین سبک تفکر اجرایی و پذیرش تغییر سازمانی مدیران مدارس مقطع متوسطه شهرستان سیرجان رابطه وجود دارد.

بین سبک های تفکر مدیران زنان و مردان تفاوت معناداری وجود دارد.

بین سبک های تفکر مدیران با میزان تحصیلات تفاوت معناداری وجود دارد.

بین سبک های تفکر مدیران در سنین مختلف  تفاوت معناداری وجود دارد.

سبک های تفکر مدیران، میزان پذیرش تغییر را درآنها پیش بینی می کند.

 

1-6- تعاریف مفهومی و عملیاتی اصطلاحات

1-6-1 تعاریف نظری

تغییر سازمانی: لیپیت تغییر سازمانی را چنین تعریف می کند: توان بخشیدن به فرآیندهای عملیاتی و نیروهای انسانی در سازمان برای بالا بردن کیفیت عملکرد ارگانهای مختلف سیستم سازمانی (طاهری لاری 1377، 15).

تغییر،دگرگونی هر چیزی است که با گذشته اش تفاوت داشته باشد و نوآوری اتخاذ ایده هایی برای سازمان جدید است. بنابراین تمام نوآوری ها می تواندمنعکس کننده یک تغییرباشند؛ اگرچه تمام تغییرها نوآوری نیستند (آقایی فیشانی 1377، 26).

سبک های تفکر: رابرت استرنبرگ (1994) مفهوم سبك­هاي تفكر را معرفي كرده است. او در اين باره گفته است سبك تفكر يك توانايي نيست بلكه به چگونگي استفاده ما از توانايي­هايمان اشاره مي­كند. افراد ممكن است در توانايي­ها مشابه ولي در سبك­هاي تفكر متفاوت باشند. سه سبک مهم تفکر در نظر استرنبرگ           1) سبک تفکر قانون گذارانه 2) سبک تفکر قضایی 3) سبک تفکر اجرایی می باشد (استرنبرگ1381، 26).

1-6-2 تعاریف عملیاتی

تغییر سازمانی: منظور از تغییر در این پژوهش نمره ای است که از پاسخ آزمودنی به سوالات پرسشنامه تغییر سازمانی رابرت هلر (1932) بدست می آید.

سبک های تفکر: منظور از سبک های تفکر در این پژوهش نمره ای است که از پاسخ آزمودنی به سوالات پرسشنامه سبک تفکر استرنبرگ واگنر (1994) بدست می آید.

 1-7- قلمرو پژوهش

مشخص نمودن افق زمانی در انجام تحقیقات علمی بسیار حائز اهمیت می باشد. برخی از مطالعات به گونه ای صورت می گیرند که داده های مربوط به آنها تنها یک مرتبه مثلا در خلال چند روز، چند هفته و یا چند ماه گردآوری می شود تا به سئوال پژوهش پاسخ گفته شود. این نوع مطالعات را تک ضربه ای، مقطعی و یا عرضی می نامند. همچنین، گاهی ممکن است پژوهشگر علاقه­مند باشد تا افراد یا پدیده ها را در چند مقطع زمانی مطالعه کند تا پاسخ سئوال پژوهش را بیابد. چنین پژوهشی از نوع طولی است (نادری و سیف نراقی 1372، 59).

قلمرو موضوعی این تحقیق بررسی رابطه بین سبک­های تفکر و پذیرش تغییر سازمانی مدیران مدارس مقطع متوسطه می باشد.

قلمرو زمانی تحقیق نمیسال اول تحصیلی 92-91 می باشد.

قلمرو مکانی تحقیق، شهرستان سیرجان می باشد.

فصل دوم:

مروری بر ادبیات و پیشینه تحقیق

2-1- مقدمه

مطالب اين فصل در چهار بخش تنظيم گرديده است. مطالب بخش اول مروري است تغییر و نظریه های مرتبط آن، مطالب بخش دوم  مروري است اجمالي بر مفهوم سبک های تفکر، ضرورت و اهمیت اجرای آن و فواید آن و مطالب بخش سوم مروری است بر چکیده پژوهش های انجام شده پیرامون متغیرهای تحقیق در داخل و خارج از كشور و در نهایت نیز در بخش چهارم، چارچوب نظری تحقیق ارائه شده است.

 2-2- تغییر و نظریه های مرتبط

2-2-1 مفهوم تغییر

ليپيت بهبود سازمان را چنين تعريف مي‌كند: توان بخشيدن به فرايندهاي عملياتي و نيروهاي انساني در سازمان براي بالابردن كيفيت عملكرد ارگانهاي مختلف سيستم سازماني (طاهري لاري 1377، 15).

تغییر سازمانی، تلاشي است برنامه‌ريزي شده، در سراسر سازمان که به وسيله مديريت عالي سازمان اداره شده و اثربخشي و سلامتي سازمان را از راه برنامه‌هاي تغيير برنامه ريزي شده در فرايندهاي سازمان، با استفاده از علوم رفتاري افزايش مي دهد. هدف‌هاي تحول سازمان عبارت اند از :

1-افزايش سازگاري بين ساختار، فرايندها‌، استراتژي، افراد و فرهنگ سازمان؛

2-ايجاد و توسعه راه حل­هاي نو و خلاقانه در سازمان؛

3-توسعه توانايي نوسازي سازمان (‌الواني 1385، 26).

فرنچ و بل[24] بيان مي دارد كه بهبود سازماني تلاشي طولاني مدت براي تقويت توان حل مسئله سازمان و نوسازي فرايندهاي آن مبتني بر مديريت موثر و فرهنگ مشاركت پذيري با استفاده از عوامل تغييردهنده (مداخله‌گر) و بهره‌گيري از دانش رفتاري است (الحسيني 1379، 40).

2-2-2 اهميت و ضرورت تغيير در سازمان

امروزه ضرورت ايجاد تغيير و نوآوري شناخته شده و هيچ مديري نمي تواند به مدت طولاني نسبت به نوآوري بي توجهي نشان دهد و واقعيت اين است كه وجود تغيير در مدارس مشهود است و مديران بايد با شهامت، نوآوري ها را بپذيرند و بدانند كه هستي نظام آموزش و پرورش وابسته به تغيير و نوآوري است. همانگونه كه صافي ( 1376 ) مي گويد: “از سازمانهايي كه امروزه بيش از ساير سازمان ها در زمينه پرورش خلاقيت و نوآفريني مسئوليت دارند، سازمان آموزش و پرورش است زيرا آموزش و پرورش زير بناي اصلي و عمده ي شخصيت و ديدگاه هاي مردمي و رشد ابعاد وجود آدمي است”.

تغيير سريع جوامع به علت دانش و تكنولوژي، تغيير نگرش ها و نيازهاي مردم، تغيير در روابط انساني، و تغيير در تمام جنبه هاي زندگي و تمدن سبب پيدايش تغييرات زيادي در سازمان ها شده است. به علت همين تغييرات سريع، بنيس1 سازمان ها را سيستم هاي موقت2 مي نامد. آن ها امروز مانند آنچه ديروز بودند نيستند و فردا نيز مانند آنچه امروز هستند نخواهند بود. اين پيشرفت و تغيير نياز به دانش و آمادگي كافي از جانب مديران سازمان ها براي هماهنگي با سيستم هاي در حال تغيير دارد. آن ها بايد قادر باشند نگرش پرسنل، تكنولوژي، ساختار، توليد و به طور كلي، كل سازمان خود را در صورت لزوم براي هماهنگي با سيستم هاي مربوطه و بالاخص سيستم فراتر يعني جامعه تغيير دهند. مطالعة جريان تغيير، تغيير سازماني، تغيير اجتماعي، مقاومت در مقابل تغيير يا پذيرش آن و غيره براي مديران به عنوان عاملان تغيير مفيد خواهد بود (ميركمالي 1379، 66). امروزه ضرورت  تغيير و نوآوري در سازمان ها، به خصوص در مؤسسات دولتي، شناخته شده، اما در بسياري از كشورهاي در حال توسعه هنوز نقش و اهميت اين موضوع روشن نشده است. تغيير و نوآوري جزء طبيعت زندگي اجتماعي انسان بوده و طي دورة اخير، اين پديده با سرعتي بسيار زياد و در تمام زمينه ها ايجاد شده است، آنچه تازگي دارد شناخت و اهميت و به كارگيري آن به طور وسيع و به خصوص در سازمان هاي پويا در رابطه با محيط است (نجف بيگي 1377، 46-43).

هر سازمان همچون موجود زنده اي است كه تنها زماني مي تواند به حيات خويش ادامه دهد كه توانايي تغييرپذيري و سازگاري با محيط خود را داشته باشد و گرنه دچار زوال و فناپذيري خواهد شد و ريسمان حيات آن از هم خواهد گسست و اين امر نيز ميسر نخواهد بود جز با حضور مديراني توانا و مطلع به دانش و فن آوري روز كه هداينگر كشتي سازمان در امواج خروشان تغيير و تحولات خواهند بود. بد نيست براي تأييد اين مطلب استناد بجوئيم به بيان زمرديان (1379) كه مي گويد:

در زمان حاضر اساس كار مديران نه بر تأكيدهاي متداول مديريت – كه در سال­هاي گذشته نزديك و دور بر پايه ي يك سلسله وظيفه هاي كليشه اي استوار بود- كه بر محوري دگرگونه كه همانا “مديريت تحول” است، دور مي زند. اين، به كلام ساده بدين معني است كه مديريت هر سازمان چگونه مي تواند كشتي سازماني را در آب­هاي متلاطم و موج هايي غير دوستانه به سمت هدفهايي پذيرا هدايت كند و به شكل مدوام در گسترش و تقويت ظرفيت هاي سازمان در رويارويي با جريان هاي پيش بيني نشده كارساز باشد. روشن است كه دست يابي به چنين آرماني جز با همياري و همدلي تمامي دست اندركاران هر يكان سازماني و بهره گيري بهينه از تمامي امكانات و ظرفيت هاي موجود و قابل گسترش سازمان امكان پذير نخواهد بود.

در عصر حاضر سازمانها به صورت فزاینده­ای با محیط های پویا و در حال تغییر مواجه­اند و بنابراین به منظور بقا و پویایی خود مجبورند که خود را با تغییر محیطی سازگار سازند. در عصر حاضر سازمانهایی موفق و کارآمد می شوند که علاوه بر هماهنگی با تحولات جامعه امروزی، بتوانند مسیر تغییرات و دگرگونی ها را نیز در آینده پیش بینی کنند و قادر باشند که این تغییرات را در جهت ایجاد تحولات مطلوب برای ساختن آینده ای بهتر هدایت کنند (آقایی فیشنانی 1379، 125). تنا با بهره گیری خلاقانه از تغییر برای هدایت کردن خود تغییرات است که می توانیم از آسیب و شوک آینده در امان باشیم و به آینده ای بهتر و انسانی­تر دست یابیم (تافلر[25] 1974، به نقل از کامرانی 1373، 500). در تعریف پدیده تغییر گفته شده است تغییر، ایجاد هر چیزی است که با گذشته فرق داشته باشد اما نوآوری اتخاذ ایده های است که برای سازمان جدید است، بنابراین تمام نوآوریها منعکس کننده یک تغییرند، اما تمام تغییرها نو آوری نیستند (آقایی فیشانی 1379، 26).

همچنین تغییر به معنی سیر به مقصد جدید است که همواره با ترس و کنجکاوی همراه می باشد. در عین حال مدیریت تغییر به معنای قدرت دادن به سازمان و افراد آن برای به عهده گرفتن مسئولیتهای جدید در جهت آینده خودشان است (حنیفی 1383، 58).

تغییر در سازمان فرآیند تحول و دگرگونی است که در رفتارها، ساختارها، خط مشی ها، منظورها یا بروندادهای پاره ای از واحدهای سازمان رخ می دهد (هنسن1، به نقل از نائلی 1370، 330).

تغییر در ابعاد مختلف اتفاق می افتد. این ابعاد را به چهار طبقه تقسیم کرده اند که عبارتند از: تغییر در ساختار، تغییر در تکنولوژی، تغییر در مکان و تغییر در افراد. مقصود از تغییر در افراد این است که در نگرش­ها، مهارت­ها، انتظارات، پنداشت ها، برداشت ها و یا در رفتار افراد تغییراتی ایجاد کرد (رابینز2، به نقل از پارسائیان و اعرابی 1388، 1122).

اگر قرار است تغییر و تحولی تحقق یابد باید شیوه تفکر افراد دگرگون شود. عدم توفیق در این مهم عامل عمده شکست مدیران اجرائی است (کرینر3، به نقل حسین نژاد1381، 50).

تغییرات بالقوه ای که می تواند برای بهبود عملکرد سازمان­ها و کیفیت زندگی کاری اعضای آنها صورت پذیرد. اکنون همراه با پویایی عمومی، بسیاری از سازمان­های کاملا پیشرو به دنبال تغییر توسعه و بهبود خود در مدیریت افراد و عملیات هستند که از آن جمله روند های قابل مشاهده در محیط جدید است که عبارتند از:

1 – تغییر در افراد تصمیم گیرنده

2 – تغییر در مفروضات مدیران نسبت به کارکنان

3 – تغییر در نحوه تعریف شغل

4 – تغییر در نحوه تعیین کارمزد

5 – تغییر در نحوه سازماندهی

6 – تغییر در ماهیت روابط میان مدیریت و نیروی کار (حسین نژاد1381، 52).

واژه تغییر شعار روز بسیاری از سازمان­هاست. برخی از تغییرات بنیادین یا قالب شکن هستند که در چرخه حیات سازمان کمتر صورت می پذیردکه اگر صورت پذیرد شدید و همه جانبه است. نوع دیگر تغییر تدریجی- تکمیلی یا ایجاد کننده انعطاف در چارچوبهاست. که براساس راه­های موجود عملیات صورت  می گیرد و ضمن حفظ ماهیت سازمان جهت گیریهای جدیدی را به وجود می آورد. سازمان­ها با نیروهای گوناگون زیادی روبرو هستند که از منابع داخلی و خارج سازمان سرچشمه می گیرند (رضائیان 1387، 11).

عوامل خارجی: از آنجا که نیروهای خارجی تغییر آثار جهانی دارند می توانند مورد سئوال قرار گرفتن نوع فعالیت سازمان یا فراگردهای تولید محصول محصول یا فراگردهای تولید محصول یا ارائه خدمت آن را به همراه داشته باشد.

عوامل خارجی تغییر عبارتند از : 1- ویژگی­های جمعیت شناختی 2- پیشرفتهای فن آوری 3- تغییرات در بازار 4- فشارهای اجتماعی و سیاسی.

عوامل خارجی: نیروهای داخلی از خود سازمان نشات می گیرند. این عوامل می توانند بسیار حساس باشند مانند ضعف روحیه، یا می توانند به صورت نشانه های خارجی بروز کنند مانند بهره وری کم یا تضاد.

هر قدر هم یک برنامه تغییر پیشنهادی از نظر فنی یا اداری کامل باشد افراد سازمان هستند که آن را به اجرا در می آورند یا مانع اجرای آن می شوند. مقاومت در برابر تغییر یک پاسخ احساسی- رفتاری به تهدیدهای واقعی یا خیالی، نسبت به یک کار جاری تثبیت شده است. بنابراين مسئوليت آن از ابتدای طرحريزی تا اجرای فرايندهای بهبود بطور مداوم وجوددارد و بر عهده تيم يا شخص مجری اجرای برنامه تحول مي­باشد. نقش شخص يا تيم تحول حصول اطمينان از توانائي ساختار و فرهنگ سازمان از اجرای موفقيت آميز فرايندهای بهبود يافته يا فرايندهای جديد است. تحول سازمانی دو نوع است: ساختاری و فرهنگی . مديريت تحول ساختاری بر روش­های سازماندهی بخش وظيفه ای سازمان جهت اجرای فعاليتهای تحت مسئوليت خود متمرکز مي­باشد, اين روش­ها شامل خط مشی و روش اجرائي, مقررات و آئين نامه ها, مديريت و کادر اداری, امکانات و تجهيزات و مسائل منابع انسانی مي­باشد. مديريت تحول ساختاری با اشياءوامکانات سروکاردارد(زمردیان 1390، 60).

 [1]– Organizational Change

[2]– Georg & Jones

[3]– Rashid

[4]– Sambasivan & Rahman

[5]– Linstone & Mitroff

[6]– Robbins

[7]– Personal Perspective

[8]– Organizational Perspective

[9]– Technological Perspective

[10]– Planning

[11]– Organizing

همه پایان نامه و تحقیق و پروژه های به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید

مطالب پیشنهادی:
 • پايان نامه بررسي رابطه بين رضايت شغلي و فرسودگي شغلي با استرس شغلي از ديدگاه مديران مدارس
 • پايان نامه بررسي رابطه بين سبک هاي تفکر و نوآوري سازماني در بين کارکنان
 • پايان نامه بررسي رابطه بين سبک هاي فرزند پروري والدين با سبک هاي تفکر و سبک هاي حل مسئله در دانش آموزان
 • برچسب ها : , , , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

  جستجو پیشرفته

  دسته‌ها

  آخرین بروز رسانی

   Fatal error: Call to undefined function jdate() in /home/bmaghale/domains/bmaghale.ir/public_html/wp-content/themes/digitaliran5/sidebar.php on line 122