پايان نامه بررسي رابطه بين هوش هيجاني واعتياد به اينترنت در دانش آموزان

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

پايان نامه بررسي رابطه بين هوش هيجاني واعتياد به اينترنت در دانش آموزان یکی از پایان نامه و تحقیق های جامع و کامل و دارای منابع معتبر می باشد این پایان نامه دارای 109 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که جهت دریافت و دانلود متن کامل پايان نامه بررسي رابطه بين هوش هيجاني واعتياد به اينترنت در دانش آموزان بر روی گزینه خرید انتهای ایمیل کلیک نمائید پس از وارد نمودن اطلاعات مربوطه و پرداخت قادر به دانلود متن کامل پایان نامه مربوطه می باشد همچنین لینک پایان نامه همان لحظه به ایمیل شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

چکیده 1
فصل اول
کلیات پژوهش 10-2
مقدمه 3
بیان مسئله 4
اهمیّت وضرورت مسئله 6
اهداف تحقیق 7
هدف کلّی 7
اهداف جزئی 7
فرضیه ها یا سوال ها 8 – 7
سوال اصلی 7
به صورت سوالات ویژه 8
به صورت فرضیه های ویژه 8
تعاریف نظری وعملیاتی متغیرها 10 – 9
تعاریف نظری 9
تعاریف عملیاتی 9
فصل دوم
ادبیات وپیشینه تحقیق 47 – 11
مقدمه 12
بخش اول : اعتیاد اینترنتی 18 – 12
گونه شناسی اعتیاد اینترنتی وشاخصه های آن 18 – 16
استفاده مرضی ویژه از اینترنت 16
استفاده مرضی کلّی (فراگیر) از اینترنت 16
اعتیاد به سایبرسکس 16
اعتیاد از نوع روابط سایبر 17
اعتیاد به خرید ،تجارت ومزایده 17
اعتیاد به جستجو و ذخیره بیش از اندازه اطلاعات 17
اعتیاد به کامپیوتر 18
بخش دوم : هوش هیجانی 40 – 18
تاریخچه هوش هیجانی 18
هوش چیست؟ 20
هوشبهر وموفّقیّت 21
هیجان 21
پیشینه مطالعه هوش غیرشناختی 23
تعریف وپیشینه هوش هیجانی 25
الگوهای هوش هیجانی 35 – 27
الگوی سالوی – مایر 28
ارزیابی و ابراز هیجان 28
تنظیم هیجان در خود و دیگران 28
استفاده از هیجان 28
الگوی گلمن 29
خودآگاهی 29
خودنظم دهی 30
انگیزه 31
همدلی 31
مهارت اجتماعی 33
الگوی بار – ان 33
مهارت درون فردی 33
مهارت میان فردی 34
سازگاری 34
کنترل استرس 35
خلق عمومی 35
هوش هیجانی از دیدگاه اسلام 35
کاربرد هوش هیجانی 36
آموزش 37
مدیریت منابع انسانی 37
سیاست 38
بازار یابی 38
پویایی خانواده 39
بخش سوم : پیشینه پژوهش 47 – 41
پیشینه تجربی پژوهش 41
پیشینه خارج از کشور 41
پیشینه داخل کشور 43
جمع بندی وارائه چارچوب نظری تحقیق 46
فصل سوم
روش اجرای پژوهش 52 – 47
مقدمه 49
روش پژوهش 49
جامعه آماری ، حجم نمونه و شیوه نمونه گیری 49
ابزارهای جمع آوری داده ها 49
اعتمادعلمی واعتبار ابزار 51
فصل چهارم
تجزیه وتحلیل داده ها 70 – 53
مقدمه 54
بخش اول : توصیف ویژگی های جمعیّت شناختی نمونه پژوهش 55 – 54
بخش دوم : توصیف آماری متغیر های اصلی تحقیق 59 – 56
بخش سوم : پاسخگویی به سوالات پژوهش 70 – 60
فصل پنجم
خلاصه پژوهش 72
خلاصه یافته های پژوهش 73
بحث ونتیجه گیری 77
محدودیّت ها و پیشنهاد ها 82 – 80
محدودیّت ها 80
پیشنهاد ها 81
منابع مورد استفاده 88 – 83
منابع فارسی 83
منابع لاتین 86
ضمائم وپیوست ها 95 – 89
چکیده انگلیسی 97 – 96

منابع مورد استفاده :

 5-3-4-1- منابع فارسی :

 

1.      احمدی رق آبادی، علی(1384). بررسی ارتباط هوش هیجانی و بهداشت روانی دانش آموزان مقطع پیش دانشگاهی شهرستان رشت. پایانامه کارشناسی ارشد،چاپ نشده، دانشگاه گیلان.
2.      افروز ،غلامعلى ؛ هومن،حیدرعلى(1375). روش تهیه آزمون هوش، تهران، دانشگاه تهران، ص 9.

3.      آقابابایی، عزیزالله؛ داریوش جلالی و سهیلا باقری(1387)؛ «مطالعه عوامل مؤثّر بر استفاده جوانان از اینترنت: تحلیلی بر نتایج یک پیمایش در استان چهارمحال و بختیاری»، مجله جهانی رسانه،

4.      اميدوار، احمدعلي، و صارمي، علي‌اكبر (1381) اعتياد به اينترنت: توصيف، سبب‌شناسي، پيشگيري، درمان و مقياسهاي سنجش اختلال اعتياد به اينترنت، مشهد: انتشارات تمرين
5.      براهنى ،محمّدتقى و همکاران(1383). زمینه روان‏شناسى، تهران، رشد، ج 1، ص 710.
6.      پارسا، نسرین(1383). هوش هیجانى، تهران، رشد، ص 73.
7.      پورافکارى، نصرت‏اللّه(1385). فرهنگ جامع روان‏شناسى روان‏پزشکى،تهران، رشد، ج 1، ص 495.
8.      پیراینده(1370).مشخصات ابزار گردآوری داده ها.نگرشی بر روش تحقیق در پرستاری .مولفین،اعضاء هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی. جلد اول . تهران: چاپ آرمان.
9.       جعفری، (1390).پیش بینی اعتیاد به اینترنت برپایه هوش هیجانی در دانشجویان دانشگاه اصفهان .
10.   جناآبادي، ح( 1388 ). بررسي رابطة خودآگاهي هيجاني و كنترل تكانه از مؤلفه هاي هوش هيجاني با استعداد اعتياددانش آموزان پسر دورة متوسطه. پژوهشنامة مطالعات روا نشناسي تربيتی ، شماره 9، ص 12- 1
11.   جوادى آملى، عبداللّه(1379). مراحل اخلاق در قرآن، قم، إسراء.
12.   حسين، حميدرضا؛ رحماني، فهيمه (1391).بررسي جامعه شناختي عوامل اجتماعي- فرهنگي مرتبط با اعتياد اينترنتي دانشجويان دانشگاه آزاد اسلامي واحد دماوند.
15.   خداپناهى، محمّدکریم(1384). انگیزش و هیجان ، تهران، سمت، ص 4.
16.   دهیشری، غلامرضا(1383).بررسی رابطه هوش هیجانی و مدیریت زمان با استرس شغلی معلمان. تازه ها و پژوهش های مشاوره، شماره12.
17.   سلطانی وهمکاران (1389).رابطه هويت و هيجان خواهي با اعتياد، گروه روان شناسيِ مركز تحقيقات علوم رفتاري دانشگاه علوم پزشكي بقيه اله (عج).
18.   سلیمی ، جوکار ، نیک پور (1388) ، بررسي نقش ادراك حمايت اجتماعي و احساس تنهايي در استفاده از اينترنت.
19.   سهرابي، فرامرز ( 1387 ). مباني هوش معنوي، فصلنامه سلامت روان، 1(1) ،23 – 30
20.   شکیبا،شیما(1387). رابطه تيپ هاي روان شناختي و هوش هيجاني- اجتماعي: نكاتي كاربردي درباره ارتقاي هوش هيجاني، فصلنامه روان شناسي كاربردي،سال2 ،شماره 4(8)،ص607-625
21.   علوي، س.س. جنتي فرد، ف. مرآثي، م . و رضاپور، ح(1388).بررسي ويژگي هاي روان سنجي پرسشنامه اعتياد به اينترنت GPIUS در كاربران دانشجوي دانشگاههاي شهر اصفهان سال 1388. مجلة دانش و پژوهش در روا نشناسي كاربردي،(11)4، ص38- 50.
22.   علوي، س.س؛ مرآثي، م؛جنتي فرد، ف؛اسلامي، م؛و حقيقي ، م(1389).بررسي ارتباط علايم روانپزشكي با اعتياد به اينترنت در دانشجويان دانشگاههاي شهر اصفهان . مجلة علمي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني همدان، (17)2 ، ص57-56 .
25.   غفاري، م؛ و احدي، ح؛. ( 1386 ).بررسي تأثير آموزش خودآگاهي هيجاني و كنترل تكانه در كاهش كناره گيري اجتماعي و كاربري اجباري اينترنت. مطالعات روا نشناختي دانشكدة علوم تربيتي و روا نشناسي دانشگاه الزهرا، 3(2)،ص 107-91 .
26.   غمامي، عليرضا (1384).خطر سايبر براي كودكان، ماهنامه اصلاح و تربيت، سازمان زندان‌ها و اقدامات تأميني و تربيتي كشور، شماره 37،
27.   فاطمى، سیدمحسن؛ر. ک.(1385). هوش هیجانى، تهران، سارگل.
28.   فرقدانی،آزاده( 1383 ). بررسی رابطه بین هوش هیجانی و سازگاری اجتماعی دانشجویان دختر دوره کارشناسی دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه علامه طباطبایی؛ پایان نامه کارشناسی ارشد.دانشگاه علامه طباطبایی.
29.   گل‏پرور، محسن و همکاران(1384). رابطه هوش هیجانى و مؤلّفه‏هاى آن با پیشرفت‏گرایى شغلى در بین کارگران کارخانجات و صنایع، مجله دانش و پژوهش در روان‏شناسى، ش 25، ص 75ـ106.
30.   مجلسي، محمدباقر . بحارالانوار، ج 2، ص 32.
31.   محمدی وهمکاران (1389)، رابطه سرمايه اجتماعي و اعتياد اينترنتي در بين جوانان شهر همدان.
32.   مصباح ‌يزدي، محمدتقي . خودشناسي براي خود‌سازي، ص10.
33.   مطهّرى، مرتضى(1379). مجموعه آثار، تهران، صدرا، ج 18، ص 417.
34.   مطهري، مرتضي. انسان كامل، ص161.
35.   معيدفر، س. گنجي، ا. و حبيب پورگتابي ، ك.( 1385 ). مطالعة پديده استفادة اعتيادي از اينترنت در بين نوجوانان و جوانان(15-25 سال) شهر تهران.مجلة جهاني رسانه نسخه فارسی.2(2)،ص55.
36.   معيدفر، سعيد؛ حبيب پور، كريم؛ گنجي، احمد (1386).اعتياد اينترنتي، علل و پيامدهاي آن در بين جوانان شهر تهران، فصلنامه رسانه، پاييز، سال 16، شماره 3، صص 55- 80
37.   منصور، محمود(1382). روان‏شناسى ژنتیک تحوّل روانى از تولّد تا پیرى، تهران، سمت، ص 303.
38.   منصوري، بهزاد (1380). ترجمه و هنجار‌يابي تست سيبريا شرينگ در دانشجويان دانشگاهاي دولتي، ص42.
39.   نادری،عزت اله وسیف نراقی،مریم(1369). روش های تحقیق وچگونگی ارزشیابی آن در علوم انسانی باتاکید برعلوم تربیتی. تهران: دفتر تحقیقات وانتشارات بدر.
40.   یاسایى، مهشید(1384). رشد و شخصیت کودک، تهران، مرکز، ص 374.

 منابع لاتین :

Ahmadi-Azghandi A, Taghavi SH, Frasat-Memar F, Abou Alhasani A, ( 2007).The validity and reliability of Petrides and Furnham’ trait emotional intelligence questionnaire. J Iranian psychol; 3(10):157-68. [Persian]

Bar-on,R,(1999). The emotional quotient inventory (EQ-I),a measure of emotional intelligence.(2thed)torento , Canada , Multi – health system.

Benjamin J. Sadock, Virginia A. Sadock, Kaplan & Sadock’s, ( 2000). Comprehensive Textbook of psychiatry, Seventh Edition on CD-ROM, Lippincott Williams & Wilkins, Usa .

Besharat MA, Shalchi B, Shamsipour H, (2006). The relationship between students’ emotional intelligence and academic success. J New Thoughts Edu.2(3-4):73-84. [Persian]

Brackett, M.A., Mayer, J.D., & Warner, R.M.)2004.(Emotional intelligence and its relation to everyday behavior. Personality and Individual Differences, 36, 1387-1402.

Daniel Goleman, ( 1996). Emotional Intelligence Why It Can Matter More Than IQ, UK, Bloombsbury,1st .

Donald K. Freeheim & Irving B. Weiner, ( 2003). Handbook of Psychology, New Jersey, John Wiley & Sons, Inc.

 چکیده :

این پژوهش با هدف بررسی رابطه بین هوش هیجانی واعتیاد به اینترنت انجام شد . پژوهش با روش: توصیفی – همبستگی ، انجام شد وجامعه آماری پژوهش شامل کلیه دانش آموزان سال سوم متوسطه وپیش دانشگاهی شهرستان ورامین در سال 1392 بودند . تعداد 359 نفردانش آموز به روش تصادفی – طبقه ای به عنوان حجم نمونه انتخاب شدند. به منظور گردآوری داده ها از پرسشنامه استاندارد هوش هیجانی شرینگ (EQI) وپرسشنامه اعتیاد اینترنتی (IAT) کیمبرلی یانگ استفاده گردید .اطلاعات گردآوری شده جهت بررسی رابطه بین متغییرها با روش آماری همبستگی پیرسون تجزیه وتحلیل شد . همچنین بمنظور بررسي ميزان پيش بيني اعتياد به اينترنت از روي متغير هوش هيجاني كلي، ازرگرسیون استفاده شد.

یافته ها نشان دادند که بین هوش هیجانی واعتیاد به اینترنت رابطه منفی معناداری (387/0-) وجود دارد وهوش هيجاني 45 درصد اعتياد به اينترنت را پيش بيني مي كند.همچنین بین هریک ازمولفه های اصلی هوش هیجانی واعتیاد به اینترنت رابطه منفی معناداری دیده شد . یکی از روش های ایجاد مقاومت دربین دانش آموزان وجوانان در مقابل سوء مصرف استفاده از تکنولوژی و بویژه اینترنت ، تقویت مولفه های هوش هیجانی است.

واژه های کلیدی : هوش هیجانی ، خودانگیزی ،خودآگاهی ،خودکنترلی ،هوشیاری اجتماعی ،مهارت اجتماعی ، اعتیاداینترنتی .

فصل اول

کلیات پژوهش

 1-1- مقدمه

باپیشرفت علم وفناوری وانفجار اطلاعات در دنیای امروز ضرورت استفاده از اینترنت در نوجوانان به منظور کسب مهارت ، بیش از پیش احساس می شود. مطالعات جلالی ، آقابابایی و باقری (2008) میزان گرایش جوانان به اینترنت را 5/78 درصد گزارش کرده است. در همین راستا (کوه[1] و وسپار[2] ،2001) نیز در پژوهش خود دریافتند 83 درصد دانش آموزان سال آخر دبیرستان از اینترنت استفاده می کنند.اما این فن آوری با همه محاسنی که برای زندگی نسل امروز به همراه دارد،همچون تیغی دولبه زیان ها ومشکلات بسیاری را بخصوص برای نسل جوان کشورمی تواند بهمراه داشته باشد .

از اوایل دهه 90 میلادى، پژوهش‌ها و بررسى‌هاى بسیارى در زمینه روان‌شناسى اینترنت و تأثیر آن بر سلامت و رفتار انسان انجام پذیرفته است. امروزه موضوع اینترنت، مسئله مهمى براى بیشتر کشورها، به ویژه کشورهاى در حال توسعه و از جمله کشورهاى اسلامى است. آگاهى از پى‌آمدهاى اینترنت و در کنار آن، در نظر گرفتن راهبردهاى مناسب براى استفاده درست و پیش‌گیرى یا کاهش پى‌آمدهاى احتمالى منفى آن، اهمیت اساسى دارد.

پژوهشگران حوزه روانشناسی اینترنت همچون : تالبوت ، یانگ ، کندل[3] (1998) ، دیویس و اسمیت[4] (1999) ، ناکس ، زوسمن و اندرسون[5] (2001) ،لائو ها ، لی پینگ و زائولان[6] (2010) ، همگی بر ماهیّت اعتیاد آور اینترنت بخصوص در قشر جوان تاکید داشته اند. آمار ها حاکی از آن است که 5 تا 10 درصداستفاده کنندگان اینترنت،بصورت اعتیادگونه ای ازآن استفاده می کنند.

(علوی و همکاران، 1388).

عوارض ناشی از اعتیاد به اینترنت باعث شده تا آنرا سرآمد همه اعتیاد های رفتاری بدانند.    (حمیدیان، 1387).

این اختلال یک پدیده بین رشته ای است که علوم مختلف از جمله : پزشکی ، رایانه ای ، جامعه شناسی،حقوق،اخلاق وروانشناسی، هریک آنرا از یک بعد موردبررسی قرار داده اند.                   (معیدپور و همکاران، 1385 )

هوش هیجانی مجموعه ای از توانائیها ، کفایتها و مهارت های غیر شناختی است که فرد را برای کسب موفقیت در مقابله با شرایط و فشار های محیطی تحت تاثیر قرار می دهد( بار- آن، 2000)  هوش هیجانی دارای مولفه های متنوعی است که در آن میان می توان به ارزیابی عواطف خود، ارزیابی عواطف دیگران، تنظیم عواطف و هیجان و استفاده از هیجانا ت  در شرايط مختلف اشاره نمود.

امروزه پژوهشگران معتقدند که اگر فرد از لحاظ هیجانی توانمند باشد، بهتر می تواند با چالش های زندگی مواجه شود و در نتیجه از سلامت روانی بهتری برخوردار خواهد شد.(مارتینز ، رامالو و مورین[7]،2010)

و هچمنین پژوهشگران اذعان دارند که توانایی سازنده هوش هیجانی، درک هیجانات، تنظیم حالات عاطفی و استفاده از آگاهی هیجانی با بهداشت روانی و انطباق روانشناختی مرتبط است. (احمدی رق آبادی،1384)

1-2- بیان مسأله               

اگر بپذیریم که هر چیزى مى‌تواند جنبه اعتیادآور و بیمارگونه به خود بگیرد، در این صورت کاملاً منطقى خواهد بود که از اعتیاد به اینترنت سخن بگوییم. توجه زیادى که امروزه روان‌شناسان و روان‌پزشکان درباره اعتیاد به اینترنت دارند، نشان مى‌دهد این موضوع همچنان مهم و بحث‌برانگیز است.اورزاک[8] (1999)، اعتیاد به اینترنت را نوعى اختلال مى‌داند که فرد صفحه رایانه را جذاب‌تر از واقعیت زندگى روزمرّه مى‌بیند. به نظر او، هر کس رایانه دارد، در معرض اعتیاد است، ولى افراد خجالتى، تنها و بى‌حوصله آسیب‌پذیرى بیشترى دارند.

نبود روابط پایدار و صمیمى با دیگران، نداشتن اعتماد به نفس و به طور کلى، شکست در عرصه‌هاى گوناگون زندگى، زمینه را براى اعتیاد افراد به اینترنت فراهم مى‌کند. نتایج پژوهش یانگ[9] (1997) در این زمینه نشان داد یکى از دلایل مهم اعتیاد به اینترنت در افرادى که روابط عمومى کمترى دارند، به‌دست آوردن حمایت‌هاى اجتماعى است. ایوان گلدبرگ[10] (1995) اعتیاد به اینترنت را یکى از آسیب‌هاى روان‌شناختى بسیار زیان‌بخش مى‌داند که کنش‌ورى بهنجار و سلامت روانى فرد را در جنبه‌هاى مختلف مختل مى‌کند.کاپلان[11] (2002) به این نتیجه رسید که افراد معتاد به اینترنت از ویژگی هایی چون : احساس تنهایی ،کم رویی،کناره گیری اجتماعی وافسردگی و تنهایی می انجامد .

راسموس[12] (2000) نشان داد که کاربران افراطی در موقع قطع تماس ، بی قرار ، حساس ، مضطرب و زودرنج ( کناره گیری اجتماعی ) ودر قطع یا کنترل و توقف استفاده موفق نیستند. (غفاری  و احدی،1386)

افزون بر اینکه وابستگى رفتارى یا اعتیاد به اینترنت، نوعى بیمارى یا آسیب روانى است، همچنین پدیده‌اى مزمن و فراگیرشمرده مى‌شود که با خسارت‌هاى جدّى جسمانى ، خانوادگى ، شغلى ، اجتماعى و روانى همراه است.

مهم‌ترین پى‌آمدهاى اعتیاد به اینترنت باتوجه به شدت آن، عبارتند از : اختلال افسردگی ؛ گوشه‌گیرى و انزوا ؛ اختلال در میزان خواب و زمان آن ؛ خستگى بیش از حد ؛ فشارهاى روانی ؛ از دست دادن فرصت‌هاى شغلی ؛ اختلال در روابط میان‌فردی ؛ اختلاف‌هاى خانوادگى ؛ مشکلات درسى ؛ افکار پرخاشگرانه و میل جنسى زود رس ( رحمانی،1391)

تامین سلامت روان دانش آموزان که قشر جوان و آینده ساز هر جامعه ای محسوب می شوند از مهمترین مسائل اجتماعی می باشد و به این منظور دستگاه های ذیربط لازم است که در انتخاب، آماده سازی و تعلیم و تربیت آنها از شیوه ها، معیارها و برنامه هایی استفاده کنند كه شرط حفظ و ارتقاء سلامت روانی آنها در اولویت قرار گیرد و در این میان، کاربرد هوش هیجانی با توجه به محدوده سنی این افراد که در دوره نوجوانی و جوانی، دوران تغییرات سریع هیجانی و داشتن هیجانات شدید و پرشور، امر بسیار مهمی به نظر می رسد. و از آنجايي كه بدون شک هوش هیجانی به عنوان یک مهارت فردی تاثیر زیادی بر جنبه های مختلف زندگی یک فرد دارد و می تواند سلامت دانش آموزان را به عنوان قشر جوان جامعه در ابعاد مختلف به ویژه روانشناختی پیش بینی کند، بنابراین محقق بر آن شد تا مطالعه ای برای بررسی هوش هیجانی و اعتیاد به اینترنت انجام دهد تا بتوان از نتایج آن در برنامه های ارتقاء سلامت استفاده کرد.

حال این پرسش کلیدی مطرح است که آیا هوش هیجانی براعتیاد به اینترنت تاثیر گذار است ؟

1-3- اهمّیّت وضرورت مسأله :

اعتياد اينترنتى پديده اى است كه از دسترسى آسان به رايانه و اطلاعات آنلاين ناشى مى شود. پاى اين نوع جديد از اعتياد فزاينده به كشور ما نيز كشيده شده است. به گفته كارشناسان، خطرات و مشكلات اعتياد اينترنتى بيش از خطرات ناشى از اعتياد به مواد مخدر است، چرا كه در اعتياد به مواد مخدر اين جسم آدمى است كه بيش از بيش دچار آسيب مى شود ولى در اعتياد اينترنتى روح و روان افراد دچار آسيب شده و شرايط طبيعى و سلامت روانى انسان ها را از آن ها مى گيرد. مراکز روانشناسی و سایبرولوژی غرب، وسواس و استفاده عقده وار از اینترنت را سبب دور شدن توده مردم از فضای اجتماعی و عمومی جامعه دانسته و نسبت به تاثیرات مخرب آن در دراز مدت روی جسم و روان مردم اجتماع بشری هشدار داده اند. با وجود پژوهشهاي فراوان و تلاشهاي هماهنگ براي شناسايي مهمترين عوامل گرايش فرد به اعتياد به اينترنت، همچنان موارد مبهم و پرسشهاي بسياري فرا روي محققان و متخصصان اين حوزه قرار دارد. وجود ديدگاه‏ها، نظرات، تبيينها و اختلاف‌نظر در مورد نحوه پديدآمدن، طبقه‏بندي، تشخيص، تداوم و استمرار اعتياد به اينترنت، به پيچيدگي و معماگونه ‌بودن اين آسيب اشاره دارد. به همين دليل است كه هنوز هيچ فرد، نظريه و ديدگاهي كه قادر به تبيين تمامي «رفتارهاي اعتيادگونه» باشد، مطرح نشده است.

با بررسی مطالعات قبلی صورت گرفته می توان به این موضوع پی برد که علت دقیق رابطه میان متغییرهای بالینی با اعتیاد به اینترنت هنوز مشخص نشده است. ( علوی و همکاران ، 1389)

ممکن است کمبود برخی مهارت ها ویا مشکلات روانشناختی از جمله درک نکردن هیجانات خود ودیگران ، ناتوانی در مهار هیجانات ویا کمبود مهارت های اجتماعی وخوش بین نبودن، شخص رابه اعتیاد به اینترنت مستعد کند. نیز ممکن است کمبود این مهارت ها وتوانایی ها ناشی از اعتیاد و وابستگی فرد به اینترنت باشد. این موضوع نیاز به مطالعه وپژوهش بیشتر دارد از این جهت تحقیق حاضر از توجیه علمی لازم برخوردار است.

 1-4- اهداف تحقیق : ( به تفکیک هدف کلّی وهدف های جزئی )

1-4-1- هدف کلی :

بررسی رابطه بین هوش هیجانی واعتیاد به اینترنت .

1-4-2- اهداف جزئی :

بررسی وضعیت اعتیاد اینترنتی درمیان دانش آموزان سال سوم وپیش دانشگاهی شهرستان ورامین.

بررسی وضعیّت هوش هیجانی درمیان دانش آموزان سال سوم وپیش دانشگاهی شهرستان ورامین.

بررسی رابطه بین خود انگیزی واعتیاد به اینترنت دردانش آموزان سال سوم وپیش دانشگاهی شهرستان ورامین.

بررسی رابطه بین خودآگاهی واعتیاد به اینترنت در دانش آموزان سال سوم وپیش دانشگاهی شهرستان ورامین.

بررسی رابطه بین خود کنترلی واعتیاد به اینترنت در دانش آموزان سال سوم وپیش دانشگاهی شهرستان ورامین.

بررسی رابطه بین هوشیاری اجتماعی(همدلی) واعتیاد به اینترنت در دانش آموزان سال سوم وپیش دانشگاهی شهرستان ورامین .

بررسی رابطه بین مهارت اجتماعی واعتیاد به اینترنت در دانش آموزان سال سوم وپیش دانشگاهی شهرستان ورامین.

بررسی رابطه بین هوش هیجانی و جنسیت در دانش آموزان سال سوم وپیش دانشگاهی شهرستان ورامین.

1-5- فرضیه ها یا سوال ها :

1-5-1- سوال اصلی : 

آیا بین هوش هیجانی واعتیاد به اینترنت در دانش آموزان رابطه وجود دارد ؟

1-5-2- به صورت سوال های ویژه :

وضعیت اعتیاد اینترنتی در دانش آموزان سال سوم وپیش دانشگاهی شهرستان ورامین چگونه است ؟

وضعیت هوش هیجانی در دانش آموزان سال سوم وپیش دانشگاهی شهرستان ورامین چگونه است ؟

آیا بین خودانگیزی واعتیاد به اینترنت در دانش آموزان رابطه وجود دارد ؟

آیا بین خودآگاهی واعتیاد به اینترنت در دانش آموزان رابطه وجود دارد ؟

آیا بین خود کنترلی واعتیاد به اینترنت در دانش آموزان رابطه وجود دارد ؟

آیا بین همدلی واعتیاد به اینترنت در دانش آموزان رابطه وجود دارد ؟

آیا بین مهارت اجتماعی واعتیاد به اینترنت در دانش آموزان رابطه وجود دارد ؟

با چه مدلی می توان میزان اعتیاد به اینترنت را از طریق هوش هیجانی پیش بینی کرد ؟

1-5-3- به صورت فرضیه های ویژه :

وضعیت اعتیاد اینترنتی در دانش آموزان سال سوم وپیش دانشگاهی شهرستان ورامین در حدّ مطلوبی است.

وضعیت هوش هیجانی در دانش آموزان سال سوم وپیش دانشگاهی شهرستان ورامین در حدّ مطلوبی است.

بین خودانگیزی واعتیاد به اینترنت در دانش آموزان رابطه منفی وجود دارد .

بین خودآگاهی واعتیاد به اینترنت در دانش آموزان رابطه منفی وجود دارد .

بین خود کنترلی واعتیاد به اینترنت در دانش آموزان رابطه منفی وجود دارد.

بین هوشیاری اجتماعی(همدلی) واعتیاد به اینترنت در دانش آموزان رابطه منفی وجود دارد.

بین مهارت اجتماعی واعتیاد به اینترنت در دانش آموزان رابطه منفی وجود دارد.

1- kuh

2- vesper

3- Talbott , Young , Kandell

4- Davis , Smith

5- Knox , Zusman , Anderson

6- Lau-hua , Li-ping , Zhao-lan

1-Martinez , Ramallo , Morin

2-Orzak

3- Young

 1- Ivan Goldenberg

2- Kaplan

3- Rasmussen

همه پایان نامه و تحقیق و پروژه های به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید

مطالب پیشنهادی:
 • پايان نامه هوش هيجاني و مولفه هاي آن از نگاه قرآن و روايات
 • پايان نامه مقايسه کيفيت زندگي، هوش هيجاني و سلامت رواني کارکنان پايور ورزشکار و غير ورزشکار ارتش
 • پايان نامه ارتباط بين هوش هيجاني و کيفيت زندگي دانشجويان
 • پايان نامه بررسي رابطه سرسختي روانشناختي و هوش هيجاني بر رضايت زناشوئي معلمان
 • پايان نامه رابطه هوش هيجاني ورضايت شغلي باسلامت روان بهورزان شاغل دانشگاه
 • برچسب ها : , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

  جستجو پیشرفته

  دسته‌ها

  آخرین بروز رسانی

   Fatal error: Call to undefined function jdate() in /home/bmaghale/domains/bmaghale.ir/public_html/wp-content/themes/digitaliran5/sidebar.php on line 122