پايان نامه بررسي رابطه سرسختي روانشناختي و هوش هيجاني بر رضايت زناشوئي معلمان

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

پايان نامه بررسي رابطه سرسختي روانشناختي و هوش هيجاني بر رضايت زناشوئي معلمان یکی از پایان نامه و تحقیق های جامع و کامل و دارای منابع معتبر می باشد این پایان نامه دارای 105 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که جهت دریافت و دانلود متن کامل پايان نامه بررسي رابطه سرسختي روانشناختي و هوش هيجاني بر رضايت زناشوئي معلمان بر روی گزینه خرید انتهای ایمیل کلیک نمائید پس از وارد نمودن اطلاعات مربوطه و پرداخت قادر به دانلود متن کامل پایان نامه مربوطه می باشد همچنین لینک پایان نامه همان لحظه به ایمیل شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

فصل اول 6
مقدمه 7
بیان مساله 8
اهمیت و ضرورت انجام تحقيق 10
اهداف تحقيق 11
سؤالات تحقیق: 12
فرضيه‏هاي تحقیق: 12
تعريف مفهومی و عملیاتی متغیرها 13
فصل دوم 17
مقدمه: 18
رضایت زناشویی 18
تعریف رضایت زناشویی 20
نظریه های مربوط به رضایتمندی زناشویی 21
نظریه های طبقه بندی ازدواج های بادوام 21
نظریه مدل اجتماعی نای 22
نظریه چرخه زندگی زناشویی 23
نظریه عقلانی – هیجانی الیس 26
عوامل و مولفه های رضایت زناشویی 26
درآمد و اشتغال 29
عوامل فرهنگی، اجتماعی و تربیتی 29
شناخت و تفکر 30
خصوصیات شخصیتی 31
رابطه جنسی 31
تعهد و وفاداری 32
طول ازدواج 33
هوش هیجانی : 34
نظریه های هوش 35
نظریه هوش اسپیرمن : 36
هوش دو عاملی کتل 37
نظریه هوش چند گانه 37
نظریه سه وجهی هوش 38
مفهوم هیجان 39
هوش عمومی و هوش هیجانی 39
تاریخچه هوش هیجانی 40
مفاهیم وتعاریف هوش هیجانی 41
طبقه بندی هیجان ها 45
محاسن هیجان های مثبت و منفی 46
هوش هیجانی و مؤلفه های آن 48
مهارت های اجتماعی: 50
مدلهای هوش هیجانی 50
سرسختی روانشناختی 58
پیشینه عملی تحقيق 66
فصل سوم 72
روش شناسی تحقیق: 73
جامعه آماری : 73
نمونه، حجم نمونه و روش نمونه گیری 74
ابزار گردآوری اطلاعات 74
روش اجرا: 79
متغیرهای پژوهش: 79
روش‌ها و ابزار تجزيه و تحليل داده‏ها: 80
فصل چهارم 81
یافته های تحقیق 82
الف: داده های توصيفي 82
ب: یافته های استنباطي 86
فصل پنجم 92
بحث ونتیجه گیری 93
محدودیت های پژوهش: 100
پیشنهادات پژوهشی: 100
منابع 101

منابع

1-احدی، حسن.(1386). هوش هیجانی. روزنامه آفرینش. 2988 و 2987، 3-1.

2-ابراهیمی نژاد،حسین علی.(1386).مفاهیم و تئوری های هوش هیجانی .اصفهان .نشردوران.

3-اتیکنسون، ریتا. ال، اتیکنسون، ریچارد. سی، اسمیت، ادوارد. ای، داریل، ج. بم.، وهوکسما، سوزان (1385). متن کامل زمینه روانشناسی هیلگارد. (ترجمه محمدنقی براهنی، بهروز بیرشک، مهرداد بیک، رضا زمانی، سعید شاملو، مهرناز شهرآرای، یوسف کریمی سیانگاهان، مهدی محی الدین، کیانوش هاشمی) تهران: انتشارات رشد.

4- اسماعیلی، علی شایسته، سیاوش و گودرزی، ناصر. (1384). مبانی روانشناسی عمومی. تهران. شلاک.

برادبری، تراویس و گریوز، جین. (1384). هوش هیجانی (مهارت ها و آزمون ها) (ترجمه مهدی گنجی) تهران: سالاوان.

5- احدي، بتول(1386) رابطه شخصيت و رضايت زناشويي، روانشناسي معاصر، پاييز 1386; 2(2 (پياپي 4)):31-37.

6-برغمدي، مهدي. ( 1387 ). تعيين نقش واسطه اي هوش هيجاني در تأثير استرس بر پيشرفت تحصيلي دانش آموزان مقطع پيش دانشگاهي شهرستان سبزوار. پايان نامه كارشناسي ارشد.دانشكده علوم تربيتي و روانشناسي، دانشگاه شهيد بهشتي.

7-پورغفاری،سید سوگل؛ پاشا، غلامرضا و عطاری، یوسفعلی( 1389). بررسی اثربخشی آموزش مولفه های سبک زندگی مبتنی بر رویکرد روانشناسی فردی بر رضایت زناشوئی …. مجله علمی – پژوهشی یافته های نو در روانشناسی.

8- تیرگری، عبدالحکیم. (1383). هوش هیجانی و سلامت روان. رویکردها، راهبردها و برنامه های پیشگیری در بهسازی زندگی زناشویی. فصلنامه علمی پژوهشی رفاه اجتماعی، سال چهارم، 114، 102-85.

9-ثنایی، باقر(1383). بررسی و مقایسه منبع کنترل و رضایت زناشویی در بین زنان شاغل و خانه دار در شهر تهران. تازه های پژوهشهای مشاوره، سال3.شماره9-10.

10- جعفرپور، ح. ( 1376 ). ارتباط بین سخت رویی و فرسودگی شغلی در معلمان مدارس عادي و استثنایی. پایان نامه کارشناسی ارشد روانشناسی، دانشگاه تهران، تهران.

11-دلاور، ع (1385) مبانی نظري و عملی پژوهش در علوم انسانی و اجتماعی، تهران، چاپ اول.

12-زارع، م. مقایسه رابطه حمایت اجتماعی و سخت رویی با فرسودگی شغلی رانندگان اتوبوسهاي شرکت واحد اتوبوسرانی و رانندگان شرکت تاکسیرانی شهر تهران. پایان نامه کارشناسی ارشد مشاوره، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران.

13-سید جوادین ،سید رضا .(1386). بررسی تاثیر هوش هیجانی در عملکرد کارکنان در سازمان تامین اجتماعی ، سومین کنفرانس ملی مدیریت عملکرد. مرکز همایش های علمی جهاد دانشگاهی ،20-1.

14-سرسرابی، شراره السادات. (1386). شناخت لایه های پنهان فراگیری از طریق هوش چندگانه. ص 7-1.

15-سیف، علی اکبر. (1387). مجله روانشناسی پرورشی. تهران:نشر آگاه.چاپ نهم.

16-شجاعت، گروه (1383)EQدر سازمان. مجله دوره آموزش مدیران توسعه (دوره امیرکبیری)، 19-1.

17-دانش، عصمت (1385). تاثير همانندي تضاد در ویژگی های شخصیتی  برونگرايی و درونگرايی بر رضایت زناشویی. دو ماهنامه علمي- پژوهشی دانشگاه شاهد، سال12.شماره10.

18-ساپینگتون، اندوا (2000). بهداشت روانی. ترجمة شاهی و برواتی،1384. تهران : نشرروان.

19-سلیمانیان، علی اکبر(1373). بررسی تاثیر تفکرات غیر منطقی  بر نارضایتی زناشویی، پایان نامه کارشناسی ارشد ، دانشگاه تربیت معلم.

20-سلگي، زهرا. ( 1387 ). بررسي ارتباط بين هوش هيجاني، سلامت رواني و پيشرفت تحصيلي دانشجويان دانشگاههاي پيام نور استان كرمانشاه. طرح پژوهشي، گروه روانشناسي، دانشگاه پيام نور كرمانشاه.

21- سیاروچی، ژوزف؛ فورگاس، ژوزف و مایر، جان( 1383)، هوش هیجانی در زندگی روزمره، ترجمه: نوری امام زاده ای، اصغر؛ نصیری، حبیب اله، اصفهان، نوشته، چاپ اول.

22-شریفی، خلیل، عریضی، حمید رضا و نامداری، کورش(1384)، رابطه بین عملکرد خانواده و سرسختی روانشناختی در دانش آموزان)، دو ماهنامه علمی- پژوهشی دانشور رفتار، دانشگاه شاهد، سال دوازدهم، دوره جدید، شماره10، صص 94-85.

23-سیتر، ویرجینیا(1983). آدم سازی در روانشناسی خانواده، ترجمه: بیرشک، بهروز(1384). تهران، انتشارات رشد.

24-صافی، احمد(1385). خانواده متعادل. تهران: انتشارات انجمن اولیا و مربیان جمهوری اسلامی ایران، چاپ چهارم.

25-فهيمي، ر .(1380). بررسي رابطه بين ميزان رضايت زناشويي والدين و ميزان افسردگي فرزندان آنها،

پايان نامه كارشناسي ارشد، دانشگاه شيراز.

26-رضويه، اصغر؛ معين ، لادن  و بهلولي اصل، فاطمه (1389). نقش ويژگيهاي شخصيتي و رضايت زناشويي بر رضايت شغلي كاركنان متأهل بنياد شهيد وامورايثارگران شهر شيراز، فصلنامه ي علمي – پژوهشي زن وجامعه، سال اول، شماره ي چهارم، ص 17-1.

27-گلمن، دانیل. (1386). هوش هیجانی (ترجمه پارسا) تهران: انتشارات رشد.

28- گلمن،دانیل(1380)ترجمه نسرین پارسا،تهران انتشارات رشد.

29- یاسمی نژاد، پریسا؛ گل محمدیان، محسن و فعلی، بهنام(1390)، بررسی رابطه جهت گیری مذهبی و سرسختی روانشناختی در دانشجویان، پژوهش در مسائل تعلیم و تربیت اسلامی،  سال نوزدهم، دوره جدید، شماره 12: صص 137-119.

 

35-مجیدیان، ف. (1384) بررسی رابطه باورهاي خودکارآمدي و سخت رویی با استرس شغلی مدیران مقطع متوسطه شهر سنندج . پایان نامه کارشناسی ارشد روانشناسی، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران.

36-نادري، ف. و حسيني، م. (1389) رابطة اميد به زندگي و سرسختي روان شناختي در دانشجويان دختر و پسر دانشگاه آزاد، فصلنامة زن و جامعه، ش 2، صص 143-123.

37-ويسي، م. عاطف وحيد، م. و رضايي، م. (1379) تأثير استرس شغلي بر خشنودي و سلامت روان: اثر تعديل كنندة سرسختي و حمايت اجتماعي. فصلنا مة انديشه و رفتا ر، ش 3، صص 78-70.

38-منصوری ،بهزاد(1380)هنجاریابی آزمون هوش هیجانی سیبریاشرینگ برای دانشجویان کارشناسی ارشد در دانشگاههای دولتی شهر تهران،دانشگاه علامه طباطبایی.

39-عرفان منش، نرجس. (1386). هوش هیجانی. مجله معاونت دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی شیراز، 12-1.

40-علوی، سید امین ا…. (1377). روانشناسی مدیریت و سازمان (رفتار سازمانی). تهران: مرکز آموزشی مدیریت دولتی.

41-فاطمی، سید محسن. (1386). هوش هیجانی. تهران: سارگل.

42-کشتکار، بتول. (1378). بررسی مقایسه ای بهره هوش دانش آموزان دختر رشته های مختلف تحصیلی شهر کرمان.  پایان نامه کارشناسی ارشد، مرکز آموزش مدیریت دولتی کرمان.

43-کورمن، آبراهام. ک. (1380). روانشناسی صنعتی و سازمانی (ترجمه حسین شکرکن) تهران: رشد.

44-گلمن، دانیل، بویاتزیسف ریچارد، و مک کی، آنی. (1385). هوش هیجانی در مدیریت و رهبری سازمانی (ترجمه بهمن ابراهیمی) تهران: انتشارات سازمان مدیریت صنعتی.

45-لطفی کاشانی، فرح. (1385). هوش هیجانی: واقعیت ها و ادعاها. فصلنامه روانشناسی کاربردی. شماره 2، 22-6

46-ریو، جان مارشال (1386)، انگیزش و هیجان، ترجمه: سید یحیی سید محمدی، تهران، نشر ویرایش.

47-فرح بخش ، کیومرث(1383). بررسی میزان اثر بخشی زوج درمانی گلاسر بر کاهش استرس وافزایش رابطه صمیمانه در زوجین….فصلنامه مطالعات روانشناسی و تربیتی ، شماره7

48-ملازاده، جواد (1387).بخشایش و رضایت زناشویی در مردان مبتلا به اختلال استرس پس از سانحه ناشی از جنگ و همسران آن. فصلنامه اصول بهداشت روانی، بهار87.سال10.شماره37.

49-نظری، محمد علی(1385). بررسی تاثیر مشاوره راه حل محور بر رضایت زناشویی، در ابعاد پرخاشگری و زمان با هم بودن…فصلنامه روانشناسی دانشگاه تبریز.سال 3. شماره9.

50-نوابی نژاد، شکوه(1387). اثربخشی زوج درمانی کوتاه مدت خودنظم بخشی بر افزایش رضایت زناشویی مراجعان درمانگاه و فرهنگیان شهرستان بابلسر، فصلنامه خانواده پژوهی، سال4،شماره15.

51-ملازاده اسفنجانی، رحیم؛ کافی، موسی و صالحی، ایرج (1390)، مقایسه سرسختی روانشناختی با سبک های مقابله با فشار روانی در افراد معتاد و عادی، فصلنامه اعتیاد پژوهی سوء مصرف مواد، سال پنجم، شماره17، صص57-41.

52-منصوری ،بهزاد(1380)هنجاریابی آزمون هوش هیجانی سیبریاشرینگ برای دانشجویان کارشناسی ارشد در دانشگاههای دولتی شهر تهران،دانشگاه علامه طباطبایی.

Refrence:

1-Amerikaner, M., Monks, G., Wolfe, P., & Thomas, S. (1994). Family

interaction and individual psychological health. Journal of Counseling

and Development. 72 (6), 614- 623.

2-Delahaij, R., Gaillard, W.D., & Dam, K.V. (2010). Hardiness and the response to stressful situations: Investigating mediating processes. Personality and

Individual Differences, 49, 386-390.

3-Maslach, .C., (1976). Manual of the maslach burnout inventory (2ed.). Palo Alto: consulting psychologists press inc.

4- Goleman, D. (1998). Working with Emotional intelligence. New York: Bantam Book

5-Goleman Daniel,(1995) Emotional Intelligence why it can Matter more than IQ. Newyork : Bantam Book.

چکیده

هدف این پژوهش، “توصیف و بررسی رابطه بین هوش هیجانی و سرسختی روانشناختی با رضایت زناشوئی معلمان شهر بردسیر” می باشد. روش پژوهش در پژوهش حاضر توصیفی، از نوع همبستگی    می باشد. جامعه مورد پژوهش کلیه معلمان مقطع دبیرستان شهر بردسیر می باشد که تعداد 100 نفر از بین آنها به شیوه تصادفی به عنوان گروه نمونه انتخاب شدند. و برای گردآوری داده ها از پرسشنامه های استاندارد هوش هیجانی، سرسختی روانشناختی و رضایت زناشوئی استفاده شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از روشهای آماری ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون خطی و آزمون t استفاده شد. نتایج نشان داد که: بین هوش هیجانی و رضایت زناشوئی رابطه مثبت و معنادار وجود دارد. بين سرسختی روانشناختی و رضایت زناشوئی رابطه مثبت و معنادار  وجود دارد. و همچنین بین میزان هوش هیجانی معلمان مرد وزن تفاوت وجود دارد اما بین میزان سرسختی روانشناختی و رضایت زناشوئی معلمان مرد وزن تفاوت وجود ندارد. و همچنین هوش هیجانی و سرسختی روانشناختی قدرت تبیین و پیش بینی کنندگی معناداری بر رضایت زناشوئی معلمان مرد و زن داشتند.

کلید واژه : هوش هیجانی، سرسختی روانشناختی، رضایت زناشوئی،  معلمان.

      فصل اول

کلیات پژوهش

  مقدمه

 خانواده به عنوان نخستين محيط شكل گيري شخصيت انسان از اهميت زيادي برخوردار است به ويژه اين كه روابط والدين بر رشد سالم و متعادل عاطفي – رواني مي تواند تأثير زيادي داشته باشد.  به درستي كه هيچ جامعه اي اگر از خانوادهاي سالم برخوردار نباشد، نمي تواند ادعاي سلامت كند. هرچه خانواده از سلامت، آگاهي، صداقت، فرهنگ و باورهاي سالم تر، بهتر و محكم تري برخوردار باشد، انسانهاي سالم تر و كارآمدتري تحويل اجتماع مي دهد. معمولا نقطه ي شروع خانواده ازدواج است. ازدواج امري جهاني است كه در تمام جوامع و در طول تاريخ وجود داشته و به مجموعه اي از نيازهاي انساني را پاسخ مي دهد (فهيمي، 1380).

اگر شخصیت را ترکیبی از رفتار، افکار، هیجانات و انگیزشهاي فرد بدانیم، عوامل سازنده شخصیت ممکن است در افراد مختلف، متفاوت باشد. از سوي دیگر، امکان دارد این عوامل به شیوه هاي مختلفی ترکیب شده باشد به گونه اي که الگوهاي شخصیتی گوناگونی را به وجود آورد. بسیاري از پژوهشگران معتقدند وجود تفاوتهاي فردي و ویژگیهاي شخصیتی متفاوت، واکنش افراد را نسبت به موقعیتها و فشار زاها متمایز می کند؛ یکی از این ویژگیهاي شخصیتی، سرسختی روانشناختی است.

يكي از محورهاي ارزيابي سلامت جوامع مختلف، بهداشت روان آن جامعه است. بي شك سلامت روان، نقش مهمي در تضمين پويايي و كارآمدي هر جامعه ايفا مي كند بنابراين سلامت روان از اهميت   ويژه اي در يادگيري و افزايش آگاهي علمي برخوردار است. بنظر مي رسد تعامل بين انواعي از عوامل استرس زا و مهم تر از آن، نحوه ي ادراك آنها از اين پديده، منجر به تنش يا اضطراب مي شود، موضوعي كه  در آن، نوع و تعداد منابع حمايت اجتماعي موجود و تاثيرات فرهنگي، نقش مهمي ايفا مي كند.

 بیان مساله

 خانواده اولين و بنيادي ترين نهادي است كه در شكل گيري شخصيت انسان نقش اساسي دارد. انسان زندگي خود را از خانواده شروع مي كند و خميرماية شخصيت او درآنجا سرشته شده، ارزشها و معيارهاي فكري او پايه گذاري مي شود. اين تأثيرات اوليه در رفتارها، ارتباطات فرد با ديگران و سازگاري با محيط اطراف در آينده و روي هم رفته در كلّ زندگيش نقش تعيين كننده دارد. شخصيت كودك هميشه به رنگ محيط عاطفي خانواده درمي آيد. هیجان ممکن است تسهیل کننده یا مختل کننده تفکر موثر و  واکنش های ما باشد که هر کدام از این موارد، به شرایطی که در آن قرار می گیریم بستگی دارند بر همین اساس امروزه هوش هیجانی به عنوان یک عامل موثر بر رفتار آدمی مورد توجه روانشناسان قرار گرفته است. مطالعات متعدد در کشورهای مختلف نشان دهنده آن است که هوش هیجانی تصویر و شمایی جامع از توانایی شخص برای دستیابی به موفقیت می دهد. صاحب نظران و پژوهشگران که به بررسی علمی هوش هیجانی می پردازند معتقدند که هوش هیجانی می تواند کاربردها و تاثیرات فراوانی بر فعالیت های گوناکون آدمی چون رهبری و هدابت دیگران و رشد حرفه ای، سلامت روانی و زندگی خانوادگی و زناشوئی داشته باشد(سیاروچی و همکاران، 1383).

منظور از هوش هيجاني توانايي دريافت سريع، ارزيابي و ابراز هيجانات، فهميدن و اداره کردن آن و به کار بردن اطلاعات هيجاني براي هدايت افکار و اعمال است. گلمن (۱۹۹۸) ادعا کرد که هوش هيجاني بر روي تجارب زندگی و محيط کاري تأثير دارد. افرادي که هوش هيجاني رشد يافته اي داشته باشند قادر خواهند  بود که بهتر ارتباط برقرار کنند و در کارها همراهان خوبي خواهند بود. از طرفي به نظر مي رسد که توانايي هماهنگ کردن خود با هيجانات ساير اعضای خانواده و تأثير بر روي آنها يک مهارت جالب توجه می باشد.

یکی از ویژگی های شخصیتی که در رابطه با سلامت هر فرد و میزان رضایت از زندگی وی کمتر مورد توجه قرارگرفته، سرسختی روانشناختی است. کوباسا[1](1970) این مفهوم را به عنوان یک عامل تعدیل کننده در برابر رویدادهای فشار زای زندگی، به ویژه ابتلاء به انواع بیماری های جسمی مطرح کرده است. سرسختی روان شناختی دارای سه مولفه اساسی شامل کنترل ( قابلیت کنترل کردن موقعیت های متنوع زندگی)، تعهد (تمایل به در گیر شدن، برخلاف دور شدن از انجام کاری) و چالش (قابلیت درک اینکه تغییرات در زندگی چیزی طبیعی است)     می باشد (هورسبرگ، شرمر، وسلکا و ورنان[2]، 2008).

پژوهش ها نشان داده اند که سرسختی روان شناختی، فشار زا بودن حوادث و همچنین برانگیختگی روانی- جسمی حاصل از این حوادث را کاهش می دهد و تاثیر مثبتی بر سلامتی افراد دارد (شیرد و گالبی[3]، 2007).

در میان عوامل متعددی که در شکل دهی و تحول ویژگی های شخصیتی موثرند، نقش خانواده از دیرباز مورد توجه قرار گرفته است. تاثیر خانواده بر رشد و تحول ویژگی های شخصیتی از اهمیت ویژه ای برخوردار بوده و صاحب نظران بر آن اتفاق نظر دارند. خانواده در راستای شکل دهی شخصیت، هرگز اهمیت خود را از دست نمی دهد، زیرا تغییر و دگرگونی در خانواده، تغییر در فرایند های درون روانی اعضای خود را به همراه خواهد داشت(شریفی، عریضی و نامدار، 1384).

مطالعات نشان می دهد زن و مردی که در دوره کودکی و نوجوانی از الگوهای سالم و خانواده منظم و متعادلی برخودار بوده اند زندگی زناشویی متعادل تر و موفقیت آمیزتری خواهند داشت. برقراری ارتباط موثر با طرف مقابل، عدم عصبانیت، حفظ استقلال فردی زن و مرد ضمن مشارکت با هم، ارزش قایل شدن به خواسته ها و علایق همسر، همراهی و همدلی، داشتن اهداف و آرمان مشترک، قبول سختی ها و آمادگی برای مواجهه با مشکلات زندگی و کنار هم بودن در روزهای خوشی و سختی و تاکید و توجه بر نکات مثبت شخصیت همسر، ابراز دوستی و اهمیت دادن به یکدیگر را از عوامل در استمرار زندگی مشترک  و رضایت زن و مرد، دانسته اند ( صافی، 1385).

رضایت زناشوئی، نشانگر استحکام و کارایی نظام خانواده است. سعادت و سلامت خانواده به وجود ارتباطات سالم و بالنده زوجین بستگی دارد و چنانچه پایه خانواده از استحکام لازم برخوردار نباشد، پیام منفی آن انواع مشکلات جسمی و روانی است (سیتر[4]، 1384). در واقع این پدیده عمر زن وشوهر را طولانی تر و باعث افزایش سلامت جسمی  و ورانی، پیشرفت اقتصادی و رضایت از کل زندگی می گردد. سازگاری و رضایت زناشوئی از طریق علاقه متقابل، مراقبت از یکدیگر، پذیرش و درک متقابل و ارضای نیازها ایجاد می گردد (پورغفاری، پاشا و عطاری، 1389).

از آنجایی که شکوفایی فرد در زندگی و اجتماع به میزان توانایی های روانشناختی از جمله سرسختی و هوش هیجانی وی مربوط می شود، لزوم بررسی هر یک از  این متغیرها و بررسی نقش و تاثیر و سهم هر کدام از آنها در رضایت زناشوئی از اهمیت خاصی برخوردار است. بنابراین مساله اساسی تحقیق این است که آیا سرسختی روانشناختی و هوش هیجانی  در رضایت زناشوئی زوجین تاثیر دارد؟

اهمیت و ضرورت انجام تحقيق

در واقع با شناخت مختصری که از رضایت از زندگی زناشوئی و عوامل تاثیر گذار بر آن همچون سرسختی روان شناختی و  هوش هیجانی در این قسمت ذکر گردید، به بررسی مساله و زمینه ایجاد آن می پردازیم. چون سلامت فیزیکی، عاطفی و بهداشت روانی افراد در جامعه و ثبات و پایائی خانواده در گرو سلامت روابط زناشوئی و تداوم وبقای ازدواج می باشد. رضایت یک فرد از زندگی زناشوئی به منزله رضایت وی از خانواده محسوب می شود. و رضایت از خانواده به مفهوم رضایت از زندگی بوده و در نتیجه تسهیل در رشد متعالی و پیشرفت مادی و معنوی جامعه خواهد شد. بنابراین با توجه به اهمیتی که روانشناسان، جامعه شناسان و حتی مذاهب به خانواده و ارتباط زناشوئی موثر می دهند و اینکه تشکیل خانواده جایگاهی برای نارضایتی نیست.

با توجه به اهمیت ویژگی های روانشناختی همچون هوش هیجانی و سرسختی روانشناختی در موفقیت در زندگی، موفقیت شغلی، موفقیت تحصیلی و …، پژوهشگر بر آن است که تاثیر هوش هیجانی و سرسختی روانشناختی را در رضایت زناشوئی را بررسی کند.

اهداف تحقيق

هدف کلی

هدف اصلی پژوهش به شرح ذیل می باشد:

توصیف رابطه هوش هیجانی و سرسختی روانشناختی با رضایت زناشوئی می باشد.

اهداف فرعی

توصیف رابطه بین هوش هیجانی و رضایت زناشوئی

توصیف رابطه بین سرسختی روانشناختی و رضایت زناشوئی.

تبیین و پیش بینی رضایت زناشوئی بر اساس هوش هیجانی و سرسختی روانشناختی.

بررسی تفاوت در میزان هوش هیجانی در معلمان مرد و زن.

بررسی تفاوت در میزان سرسختی روانشناسی در معلمان مرد و زن.

بررسی تفاوت در میزان رضایت زناشوئی در معلمان مرد و زن.

سؤالات تحقیق:

آیا بین هوش هیجانی و رضایت زناشوئی رابطه وجود دارد؟

آیا بین سرسختی روانشناختی و رضایت زناشوئی رابطه وجود دارد ؟

آیا بین میزان تاثیر هوش هیجانی و سرسختی روانشناختی بر رضایت زناشوئی تفاوت وجود دارد؟

آیا هوش هیجانی و سرسختی روانشناختی قدرت پیش بینی کنندگی رضایت زناشوئی را دارند؟

آیا بین میزان رضایت زناشویی معلمان مرد و زن تفاوت وجود دارد ؟

فرضيه‏هاي تحقیق:

بین هوش هیجانی و رضایت زناشوئی معلمان رابطه وجود دارد.

بین سرسختی روانشناختی و رضایت زناشوئی معلمان رابطه وجود دارد .

بین میزان رضایت زناشوئی معلمان مرد و زن تفاوت وجود دارد.

بین میزان هوش هیجانی معلمان مرد و زن تفاوت وجود دارد.

بین میزان سرسختی روانشناختی معلمان مرد و زن تفاوت وجود دارد.

هوش هیجانی و سرسختی روانشناختی قدرت پیش بینی کنندگی رضایت زناشوئی را دارند.

[1] – Kobasa

[2] – Horsburgh,  Schermer, Vwselka, & Vernon

[3] – Sheard & Golby

[4] – Satir

همه پایان نامه و تحقیق و پروژه های به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید

مطالب پیشنهادی:
 • پايان نامه بررسي تاثير ميزان سواد رسانه اي دبيران آموزش و پرورش بر توسعه مدل تفکر انعکاسي
 • پايان نامه بررسي رابطه ي ميان قابليت هاي کارآفريني معلمان با عملکرد آموزشي آنان در مدارس
 • پايان نامه بررسي رابطه بين هوش هيجاني واعتياد به اينترنت در دانش آموزان
 • پايان نامه هوش هيجاني و مولفه هاي آن از نگاه قرآن و روايات
 • پايان نامه مقايسه کيفيت زندگي، هوش هيجاني و سلامت رواني کارکنان پايور ورزشکار و غير ورزشکار ارتش
 • برچسب ها : , , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

  جستجو پیشرفته

  دسته‌ها

  آخرین بروز رسانی

   Fatal error: Call to undefined function jdate() in /home/bmaghale/domains/bmaghale.ir/public_html/wp-content/themes/digitaliran5/sidebar.php on line 122