پايان نامه بررسي راهکارهاي افزايش ميزان مطالعه و شيوه هاي افزايش ميزان و کيفيت آن در دانش آموزان دختر

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

پايان نامه بررسي راهکارهاي افزايش ميزان مطالعه و شيوه هاي افزايش ميزان و کيفيت آن در دانش آموزان دختر یکی از پایان نامه و تحقیق های جامع و کامل و دارای منابع معتبر می باشد این پایان نامه دارای 133 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که جهت دریافت و دانلود متن کامل پايان نامه بررسي راهکارهاي افزايش ميزان مطالعه و شيوه هاي افزايش ميزان و کيفيت آن در دانش آموزان دختر بر روی گزینه خرید انتهای ایمیل کلیک نمائید پس از وارد نمودن اطلاعات مربوطه و پرداخت قادر به دانلود متن کامل پایان نامه مربوطه می باشد همچنین لینک پایان نامه همان لحظه به ایمیل شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

چکیده و
فصل اول کلیات 1
مقدمه 2
بیان مسئله 2
اهمیت و ضرورت پژوهش 4
اهداف پژوهش 5
سئوالات پژوهش 5
فرضیات پژوهش 5
متغیرهای پژوهش 5
تعریف متغیرها(نظری و عملیاتی) 5
فصل دوم: ادبیات تحقیق 7
مطالعه 8
اهداف مطالعه 9
سطوح مطالعه 10
مراحل خواندن 11
روش های مطالعه 12
کسب عادات مطالعه موثر در پنج گام 14
سرعت مطالعه 16
فعال بودن 19
روش یادگیری مشارکتی یا روش باهم مطالعه کردن 20
چرا و چگونه مطالعه می کنیم 20
تأثیر گسترده مطالعه بر ابعاد گوناگون زندگی افراد 21
لذت مطالعه 23
علاقه و مطالعه 23
علل و عدم رغبت به مطالعه 24
روش های ایجاد علاقه به مطالعه 26
انگیزه مطالعه 27
آسیب شناسی مطالعه 29
انگیزه 30
معنی لغوی انگیزه 31
تعریف اصطلاح انگیزه 31
سه مؤلفه از انگیزه از دیدگاه آرنولد و همکاران 32
تئوری غرایز 32
تئوری انرژی های حیاتی 32
تئوری احتیاج 32
تئوری محرک 33
رویکرد رفتاری 33
رویکرد شناختی 34
رویکرد انسان گرایی 34
رویکرد اجتماعی – فرهنگی 35
انواع انگیزه 35
انگیزه های مشترک و اختصاصی 35
انگیزه های درونی و بیرونی 36
انگیزش و آموزش 36
تشویق 37
مفهوم شناسی تشویق 38
تشویق در لغت 38
اهمیت تشویق در یادگیری 39
اشکال گوناگون تشویق، از نظر اندیشمندان مسلمان 39
عوامل مؤثر در تشویق 40
ویژگی های تشویق مناسب 40
مهارت در تشویق و ترغیب دانش آموزان 41
1-تشویق فردی 41
2-تشویق گروهی 42
پیشینه پژوهش های انجام شده 43
پیشینه پژوهش های انجام شده در ایران 43
پیشینه پژوهش های انجام شده در خارج از کشور 51

نتیجه گیری 54
فصل 3 روش شناسی تحقیق 55
روش تحقیق 56
جامعه 57
روش نمونه گیری و تعدادنمونه 57
ابزار گردآوری داده ها 58
1یادداشت زمانی تمام وقت با فواصل زمانی باز 58
2مزیت ها و محدودیت های یادداشت زمانی 59
3پرسشنامه سنجش عوامل مؤثر بر میزان مطالعه 60
4نحوه شکل گیری پرسشنامه عوامل مؤثر بر میزان مطالعه 60
5روایی و پایایی ابراز اندازه گیری 60
6تعیین اعتبار (روایی) ابزار اندازه گیری 60
7تعیین پایایی ابزار اندازه گیری 60
روش آماری تحلیل داده ها 61
1آمار توصیفی 61
2آمار استنباطی 61
فصل 4: تجزیه و تحلیل داده ها 63
تحلیل توصیفی داده های پژوهش 64
1توصیف داده ها 64

بخش استنباطی 73
1فرضیه اول 73
2فرضیه دوم 74
3فرضیه سوم 74
4فرضیه چهارم 75
5فرضیه پنجم 76
فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری 77
بحث و نتیجه گیری 78
سایر یافته های پژوهش 88
پیشنهادها 89
منابع فارسی 90
منابع لاتین 96
پیوست الف 104
پیوست ب 110
پیوست پ 113
چکیده انگلیسی 117

منابع فارسی

ابرامی، هوشنگ(1375). کتاب و پدیده کم رشدی. تهران: مرکز اسناد آسیا

ابراهیمی خوسفی، غلامرضا(1385). روابط عمومی اداره کتابخانه های عمومی شهرستان یزد.

آفتابی آریانی، فاطمه، و بتولی، زهرا(1386). بررسی میزان مطالعه غیر درسی دانش آموزان متوسطه و شناسایی عوامل موثر بر آن در شهرستان آران و بیدگل در سال تحصیلی 85-84، مجله الکترونیکی پژوهشگاه اطلاعات و مدارک علمی ایران (نما). دوره 7، شماره 3.

آب روش، حسن (1377). رابطه بین روش های مطالعه با پیشرفت تحصیلی و ویژگی شخصیتی دانش آموزان سال دوم راهنمایی بوشهر.پایان نامه کارشناسی ارشد.

امینیان، امیر حسین (1373). بررسی شیوه های مطالعه و یادگیری دانشجویان علوم پزشکی شهید صدوقی یزد. پایان نامه کارشناسی ارشد(دانشگاه علامه طباطبایی).

احمدی افرمجانی، محمود (1387). تحلیلی بر انگیزه و انگیزش از دیدگاه علم و دین. تهران: سروش هدایت.

انوری، حسن(1381). فرهنگ بزرگ سخن. تهران: سخن.

آژنگ، نصرالله(1381). گنجینه لغات. تهران: گنجینه.

ادیب، علی محمد حسین(1362). راه و روش تربیت از دیدگاه امام علی (ع)(چاپ اول). مترجم: محمد راد منش. تهران: موسسه انجام کتاب.

آبتین، سعید(1374). بررسی مقایسه ای عزت نفس دانش آموزان و رابطه آن با کاربرد شیوه های تشویق و تنبیه در مدارس راهنمایی پسرانه دولتی و غیر انتفاعی.پایان نامه کارشناسی ارشد(دانشگاه علامه طباطبایی).

بابانژاد قصاب، حسن(1375). بررسی و مقایسه شیوه های رایج مطالعه و اثر آن در پیشرفت تحصیلی دانش آموزان متوسطه شهرستان بابل.پایان نامه کارشناسی ارشد(روان شناسی تربیتی)(دانشگاه علامه طباطبایی).

براتی علویجه، حسینعلی (1383). روان شناسی مطالعه. اصفهان: انتشارات پیام علوی.

 

چریل. ال، اسپالدینگ(1381).انگیزش در کلاس درس.ترجمه محمد رضا نائبیان و اسماعیل بیابانگرد. تهران: مدرسه برهان.

حیدری، سحر(1389).مقایسه تاثیر روش های تدریس جیگ سا و سخنرانی بر انگیزه پیشرفت و پیشرفت تحصیلی دروس علوم اجتماعی دانش آموزان دختر پایه دوم راهنمایی شهرستان پاوه. پایان نامه کارشناسی ارشد.دانشگاه علامه طباطبایی.

درویل، لئونر(1370). کاربرد روان شناسی در تدریس (ترجمه ایرج وصالی). تهران: انتشارات جهاد دانشگاهی.(تاریخ انتشار به زبان اصلی ندارد).

دلجورنگینانی،شریعت(1381). شیوههای مطالعه و یادگیری. تهران: موسسه فرهنگی تکوک زرین.

دهخدا،علی اکبر(1377).لغت نامه(چاپ دوم از دوره جدید، زیر نظر محمد معین و جعفر شهیدی). تهران: دانشگاه تهران.

دلاور، علی(1383). روش تحقیق در روان شناسی و علوم تربیتی(ویرایش3). تهران: موسسه نشر ویرایش.

رحیمی اردستانی، مصطفی(1377). ترجمه المنجد. تهران: صبا.

رئیسی، زهره و همکاران(1381). بررسی تاثیر آموزش فنون مطالعه بر پیشرفت تحصیلی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد(پروژه تحقیقی).

سیف، علی اکبر(1389). روان شناسی پرورشی نوین (ویرایش ششم). تهران: آگاه.

 

عبد خدایی، محمد سعید(1374). برداشت هایی از امور بهداشت روانی در قرآن کریم. پایان نامه کارشناسی ارشد(روان شناسی عمومی). دانشگاه علامه طباطبایی.

عطاران، محمد(1368). آراء مربیان بزرگ مسلمان درباره تربیت کودک(چاپ دوم).تهران: سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی.

عظیمیان، علی(1387). بررسی وضعیت مطالعه دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی قزوین. مجله ادراک، سال 3، شماره دهم.

غفوری، قدرت(1380). بررسی تاثیر مطالعات غیر درسی در پیشرفت تحصیلی دانش آموزان سال اول متوسطه منطقه دو شهر تهران. کارشناسی ارشد(مدیریت آموزشی). دانشگاه آزاد(واحد جنوب).

فاطمی، ماجده سادات(1388). بررسی روش های تشویق و تنبیه در تعلیم و تربیت اسلامی از دیدگاه قرآن و مقایسه آن با مکتب رفتارگرایی. پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشکاه علامه طباطبایی.

فاضل، مرتضی(1379). بررسی نوع و میزان مطالعه غیر درسی دانش آموزان دوره متوسطه و شناسایی عوامل موثر بر آن از نظر دانش آموزان در شهرستان شهر رضا.تهران: فصلنامه کتاب، دوره 13، شماره 2، تابستان 1381.

قاسمی، محمد(1389). آزمون مدل علی ارتباط اهداف پیشرفت، فراشناخت، و راهبردهای مطالعه با عملکرد تحصیلی دانش آموزان دبیرستانی منطقه 5 شهر تهران. پایان نامه کارشناسی ارشد(روان شناسی تربیتی). دانشگاه علامه طباطبایی.

کاشانی، نعیمه(1354). بررسی عوامل ایجاد تمایل برای مطالعه کودکان ایرانی. پایان نامه کارشناسی ارشد(آموزش و پرورش قبل از دبستان). مدرسه عالی شمیران(تهران).

کدیور، پروین(1388). روان شناسی تربیتی(چاپ دوم).تهران: سمت.

کرمی، ابوالفضل(1381). تدوین ابزار سنجش راهبردهای یادگیری و مطالعه و تعیین رابطه این راهبردها با پیشرفت تحصیلی. پایان نامه دکتری. دانشگاه علامه طباطبایی.

کامکار، علی(1376). مقایسه شیوه های مطالعه و یادگیری در دو گروه از دانشجویان قوی و ضعیف دانشگاه علوم پزشکی یاسوج. پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه علامه طباطبایی.

کولودژیسکا، جادویگا(1376). کتابخانه در نظام آموزش و پرورش به عنوان کیفیت(ترجمه ثریا قزل ایاق). (تاریخ انتشار به زبان اصلی 1996). تهران: کتابخانه جمهوری اسلامی ایران.

مصطفی نجف آبادی، مجتبی(1382). بررسی تاثیر آموزش فنون مطالعه بر پیشرفت تحصیلی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد. پایان نامه کارشناسی ارشد(روان شناسی عمومی). دانشگاه آزاد اسلامی(واحد خوراسگان).

متولی، سید محمد(1376). بررسی تاثیر آموزش راهبردهای فراشناختی بر خواندن، درک مطلب و سرعت یادگیری دانش آموزان کلاس های اول دبیرستان های دخترانه شهرستان فردوس. پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه علامه طباطبایی.

محمدی، اباذر(1382). رابطه بین روش انتخابی مطالعه و رعایت اصول آن با موفقیت تحصیلی دانش آموزان هنرستان های ناحیه 2 زنجان. پایان نامه کارشناسی ارشد( مدیریت آموزش و پزوهش). سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان زنجان.

مقدم، بدری(1358). کاربرد روان شناسی در آموزشگاه(روان شناسی آموزشگاهی)(چاپ اول). تهران: سروش.

موریس، ریچارد جی(1372). اصلاح رفتار کودکان(چاپ دوم)(ترجمه ناهید کسائیان). تهران: مرکز نشر دانشگاهی.

مصلح، ثریا(1383). بررسی علل رغبت دانش آموزان دختر دوره متوسطه شهرستان سراب به مطالعه کتب غیر درسی. پایان نامه کارشناسی ارشد(برنامه ریزی آموزشی). دانشگاه آزاد اسلامی(رودهن).

میرعابدینی(1368). چگونه درس بخوانیم؟ چگونه امتحان بدهیم؟ تهران: نقش چکامه.

هرسی، پال و بلانچارد، کنث(1389). مدیریت رفتار سازمانی(چاپ سی و یکم) ترجمه علی علاقه بند. تهران: امیر کبیر.

یزدیان، نادیا(1390). مقایسه شیوه های مطالعه و یادگیری در دانش آموزان با پیشرفت تحصیلی بالا و پایین مقطع متوسطه پایه دوم انسانی شهرستان ملایر. پایان نامه کارشناسی ارشد(روان شناسی تربیتی). دانشگاه علامه طباطبایی.

یداللهی، سارا(1388). بررسی میزان و چگونگی مطالعه دبیران مقطع پیش دانشگاهی شهر تهران و تعیین عوامل موثر بر آن به منظور ارائه راهکارهای مناسب. پایان نامه کارشناسی ارشد(روان سنجی). دانشگاه علامه طباطبایی.

یوسفی، زهرا(1379). مقایسه راهبردهای مطالعه و یادگیری دانشجویان موفق و ناموفق رشته های علوم پایه و علوم انسانی دانشگاه های تهران. پایان نامه کارشناسی ارشد(روانشناسی تربیتی). دانشگاه علامه طباطبایی.

REFRENCEES :

Allington, R. L., & Cunningham, P. M. (2002). School that work: where all read and write. Boston :MA .

Allen, S. (2003). An analytic comoarison of three models of reading strategy instruction, Internal Review of Applied Linguistics in Language Teaching (IRAL), 41, no. 4:319.

Amarnah, I. F. (1998). The impact of the proposal for the development of learning skills in speed reading for tenth grade primary students. Unpublished masters thesis. Yarmouk

Alhajaj, A. (2006). Speed rate in reading and understanding of female students in university and general education.the Egyptian society of reading and knowledge. Cairo, Egypt. Journal of reading and knowledge, 61, 14-170.

Adler ,M. (1995). How to read a book. Publishers : scientific Lebanon .

Alarfaj,A.,Alshumaimeri, Y .(2012). The effect of a suggested training program on reading speed comprehention of Saudi female university students.procedia –social and behavioral science 31 (2012) 612-628.(sciverse sciencedirect).

چکیده

پژوهش حاضر به منظور بررسی راهکارهای افزایش میزان مطالعه و شیوه های افزایش میزان و کیفیت آن در دانش آموزان دختر مقطع متوسطه منطقه هفت شهر تهران انجام گرفت. این پژوهش از نوع پیمایشی، علی- مقایسه ای و همبستگی است. جامعه این پژوهش عبارت بود از کلیه دانش آموزان دخترمقطع متوسطه مدارس منطقه هفت شهر تهران که در سال تحصیلی 91-90 مشغول به تحصیل بودند. نمونه با استفاده از جدول مورگان 350 نفر تعیین و با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای انتخاب شدند. به دلیل افت نمونه در نهایت نتایج 332 نفر به عنوان نمونه نهایی انتخاب شد. ابزار جمع آوری اطلاعات شامل دو پرسشنامه 1. پرسشنامه یادداشت زمانی تمام وقت با فواصل زمانی باز 2. پرسشنامه سنجش عوامل موثر بر میزان مطالعه(محقق ساخته)بودکه با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ پایایی پرسشنامه سنجش عوامل موثر بر میزان مطالعه در این پژوهش 90/. محاسبه شد.تجزیه و تحلیل داده‌ها با استفاده‌از آزمون‌های آماری‌Tمستقل،خی دو،همبستگی پیرسون، تحلیل رگرسیون و tتک گروهی مبین آن است که میزان مطالعه مستمر غیر­درسی دانش­آموزان متوسطه کم‌تر‌از2ساعت در روز می‌باشد. افزون بر این،بین‌میزان مطالعه دانش‌آموزان آشنا و دانش‌آموزان نا آشنا با شیوه‌های‌مطالعه تفاوت معناداری وجود ندارد.همچنین،بین میزان مطالعه‌و تشویق دانش­آموزان دبیرستان­های دخترانه رابطه معناداری وجود نداشته و همچنین، بین میزان مطالعه دانش‌آموزانی که دارای انگیزه هستند و دانش آموزانی که فاقد انگیزه هستند تفاوت معناداری وجود دارد و در نهایت نشان داده شد که میزان مطالعه دانش آموزانی که دارای انگیزه هستند بیشتر از دانش‌آموزان فاقد انگیزه است.

واژگان کلیدی:مطالعه،کیفیت‌مطالعه،انگیزه، تشویق، روش‌ مطالعه.

فصل اول

 کلیات

مقدمه

مطالعه به عنوان ابزار یادگیری و عامل مهم در جهت گسترش علم و دانش از دیرباز مورد توجه عام و خاص بوده است، حتی با پیدایش وپیشرفت ابزارهای مختلف مانند رادیو، تلویزیون، رایانه و سایر وسایل سمعی وبصری هنوز جایگاه خود را نه تنها ازدست نداده بلکه بر اهمیت آن افزوده شده است. چراکه پیشرفت و ترقی در زمینه های علمی و تکنولوژی، بدون مطالعه حاصل نخواهد شد و به کارگیری و استفاده از علم وفن موجود بدون داشتن مطالعه و اطلاع از فنون آن میسر نیست. اولین و موثرترین عامل رشد و توسعه فرهنگی اجتماعی و به تعبیری اقتصادی، داشتن جامعه ای اهل کتاب و مطالعه است. دست یابی به چنین جامعه ای به برنامه ریزی هدفمند و آزموده و استمرار آن نیازمند است.

از طرفی، ترقی یک کشور وابسته به دستاوردهای علم و دانش بوده و افراد جامعه در اثر مطالعه در یافته های دیگران و استفاده از تجارب آنها در پیشرفت و توسعه، گامی فراتر می نهند و در حل معضلات و کشف پدیده ها می کوشند.

با نگاهی اجمالی به پیشرفت کشورهای توسعه یافته در می یابیم که تحولات عظیم فرهنگی،اقتصادی و صنعتی آنان مرهون توجه خانواده و نظام آموزشی به مطالعه و پژوهش، توسعه و تجهیز کتابخانه ها،ایجاد فرهنگ مطالعه و … می باشد. اما در ایران هنوز به مطالعه به عنوان یک نیاز دائمی نگاه نمی شود(دلجو رنگینانی،1381).

عادت به مطالعه مستمر و مفید برای همه افراد جامعه نیازی اساسی است. هر مطالعه ای که انجام شود، کمترین اثرش فعال شدن سیستم فکری فرد می باشد که این خود هدفی بزرگ است، که به موجب آن فرد هر چیزی را به سادگی نپذیرد و یا آن را بدون علت رد نکند.

بیان مسئله

میزان مطالعه و گرایش به خواندن از مهمترین شاخص های رشد و توسعه است.مطالعه یکی از عوامل موثر برای شکوفایی استعدادهای بالقوه انسانی برای رسیدن به کمال است.در پرتو مطالعه انسان می تواند با عقاید و افکار گذشتگان آشنا شود،فضا های فکری،ذهنی و ادراکی جدیدی پیدا کند و از این موارد برای بهبود زندگی خویش و جامعه استفاده کند.

مقایسه آمار و بیانات رسمی مسئولان فرهنگی کشور از میزان مطالعه نشان می دهد که جایگاه مطالعه در کشور ایران نسبت به سایر ممالک پیشرفته وضعیت مطلوبی ندارد و باید اقداماتی برای ایجاد راه های مناسب ترویج مطالعه و فرهنگ کتابخوانی در کشور فراهم آید. این درحالی است که، کتابخوانی و بالا بودن میزان مطالعه در جهان یکی از شاخص های توسعه یافتگی و رشد شناخته شده است.

از سوی دیگر همه اطلاعات به طور مداوم نتایج مثبت مطالعه را مورد تایید قرار می دهند این که آیا مردم،مطالعه می کنند یا نه و این که به چه میزان و چند وقت به چند وقت مطالعه می کنند منعکس کننده نگرش آنان به اهمیت مطالعه و تاثیر آن بر شیوه زندگی است.تمام اطلاعات نشان می دهد که مطالعه به طور قوی زندگی افراد و حتی شرایط اجتماعی آنان را تغییر می دهد.مطالعه منظم نه تنها احتمال موفقیت اقتصادی و تحصیلی را افزایش می دهد بلکه به نظر می رسد حس اجتماعی و شعور شهروندی رانیز بیدار می کند.همچنین مطالعه با میزان رفتار اجتماعی و شخصی مثبت همبسته است.مهارت های مطالعه ضعیف نیز با سطوح پایین موفقیت شغلی و اقتصادی رابطه خطی قوی دارد(هانتر[1] و گمبل[2]،2002).

طبق تعریف(دلجو رنگینانی،1381) مطالعه واقعی عبارت از فهمیدن و درک مطلب خواندنی بدون کمک دیگران است. اگر مطالعه را به عنوان یادگیری و فهم مطالب بدانیم در این صورت لازم است که بدانیم چه عواملی در مطالعه خوب موثر است. این عوامل به شرح زیر می باشند:

خود فرد– دولت– خانواده– دوستان– رئیس و استاد کار– رسانه های گروهی– کتاب و منابع مطالعاتی– کتابخانه(براتی علویجه،1383).

همه رفتارها و عاداتی را که آموخته ایم می توانند بر اثر یادگیری تغییر یابند. روش درست مطالعه نیز از این قاعده مستثنی نیست.

بهبود و کیفیت مطالعه، مانند سایر توانایی های انسان امری است که از راه تمرین و ممارست حاصل می شود. به عقیده سرین(2009)، خواندن و مطالعه در نزد انسان یک توانایی اکتسابی است که هرچه فرد در آن بیشتر تمرین کند، تبحر بیشتری کسب می کند. اگر دانش آموزان راهبرد ها و شیوه های مناسب یادگیری را بکار نبرند، یادگیری موثر وجود نخواهد داشت. این شیوه ها به عنوان الگو برای بدست آوردن اهداف جهت پیشرفت ضروری است(یزدیان،1390).

مطالعه ثمر بخش از دو عامل متاثر است: 1.علاقه نسبت به مطلب خواندنی 2.کاربرد ماهرانه فنون مطالعه. علاقه نسبت به مطلب خواندنی سبب می شود تا شخص به مطالعه بیشتر بپردازد، مطالعه بیشتر منجر به بهتر شدن فنون مطالعه می شود،کاربرد فنون بهتر، مطالعه را آسانتر، سریعتر و لذت بخش تر می سازد، در نتیجه، علاقه خواننده نسبت به مطالعه افزایش می یابد(سیف،1385).

در جوامع پیشرفته دنیا، بهبود وضع مطالعه و افزایش سرعت خواندن و درک مطلب یکی از اقدامات مهم آموزشی به حساب می آید. در این جوامع روش های درست مطالعه نه تنها در ضمن آموزش دروس مختلف آموزشگاهها به یادگیرندگان آموخنه می شود، بلکه دوره ها ی کوتاهمدت و بلند مدت روش های درست مطالعه و روش های سریع خواندن برای تمامی افراد علاقه مند دایر شده است. و جهت شرکت جستن مردم در این دوره ها آنان را با عوامل مختلف مورد تشویق و ترغیب قرار می دهند(خدیوزاده،سیف و والایی،2004). اما متاسفانه در کشور ما هنوز  هیچ اقدام جدی در این زمینه صورت نگرفته و حتی به دانش آموزان و دانشجویان نیز آموزش داده نمی شود که چگونه به طور صحیح مطالعه کنند و به همین علت بسیاری از آنها به هنگام مطالعه و یادگیری با مشکلاتی مواجه اند.    

اهمیت و ضرورت پژوهش

اهمیت بررسی جایگاه مطالعه از آنجا ناشی می شود که کتاب به منزله گنجینه های عظیم دانش بشری اعم از اثار جدید و قدیم به عنوان یک منبع معتبر و قابل استفاده همواره مورد توجه قرار گرفته است. میزان مطالعه یکی از شاخص های مهم رشد وتوسعه هر کشور است. سازمان آموزش علمی و فرهنگی ملل یونسکو، در بسیاری از کنفرانس های خود اساس توسعه اقتصادی را گسترش کتاب و برنامه ریزی دراز مدت آموزش دانسته است و شورای اجتماعی و اقتصادی سازمان ملل نیز کتاب را یکی از وسایل لازم عمران و پیشرفت ملتها دانسته است(ابرامی،1375).

پژوهش ها نشان می دهد که مطالعه فعالیتی بدون جایگزین برای تمامی افراد و بوجود آورنده جامعه سالم است. تمامی اطلاعات اهمیت مطالعه را برای جامه ای آزاد و موفق تصدیق می کنند. کاهش میزان مطالعه نه تنها یک مشکل فرهنگی است، بلکه عواقب بسیاری برای ادبیات و سایر هنرها دارد و در واقع مشکل ملی و بسیار جدی است. اگر افراد عادت مطالعه مداوم را از دست دهند جامعه از خسارتهای اقتصادی، اجتماعی و مدنی بیشتری رنج خواهد برد(کالدول[3]،2002).

اهمیت کتاب، فرهنگ کتابخوانی،و جایگاه والای کتاب بر کسی پوشیده نیست. کتاب از دیرباز یکی از مهمترین ابزارهای آگاهی و بصیرت به شمار آمده است. یکی از معیارهای سنجش رشد فرهنگی و فکری هر کشور در تعداد کتابخانه ها، کتاب فروشی ها،کتاب های چاپ شده و کتابخوان های آن جامعه است.کتابخوانی و بالا بودن میزان مطالعه در جهان یکی از شاخص های توسعه یافتگی و رشد شناخته شده است .

شناسایی و تبیین علل کمی میزان مطالعه در دانش آموزان، منجر به ارائه راهکارها وپیشنهادهای اثربخشی برای افزایش روند مطالعه در میان این افراد می شود، و این روند می تواند منجر به تغییرات اثربخشی در شیوه مطالعه و یادگیری، دید فرد نسبت به خود و زندگی اش، نحوه تفکر، و افزایش علاقه به مطالعه در نسل های آتی شود.

اهداف پژوهش       

1.تعیین میزان مطالعه دانش آموزان دختر مقطع متوسطه.

2.بررسی علل کاهش میزان مطالعه در دانش آموزان دختر مقطع متوسطه.

3.شناسایی عوامل موثر بر میزان مطالعه.

سؤال های پژوهش

1.میزان مطالعه غیر درسی دانش آموزان به طور متوسط چند ساعت در روز است؟

2.چه عواملی در افزایش میزان مطالعه دانش آموزان موثر است؟

3.آیا دانش آموزان از شیوه های مطالعه آگاهی دارند؟

4.آیا تشویق  باعث افزایش میزان مطالعه در دانش آموران می شود؟

5.آیا دانش آموزان برای مطالعه از انگیزه کافی برخوردار می باشند؟

فرضیه های پژوهش

1.میزان مطالعه مستمر غیر درسی دانش آموزان به طور متوسط کمتر از 2 ساعت در روز است.

2.انگیزه در مقایسه با سایر عوامل واریانس بیشتری از مطالعه را تبیین می کند.

3.بین تعداد دانش آموزانی که با شیوه های مطالعه آشنایی دارند و تعداد دانش آموزانی  که با شیوه های مطالعه آشنایی ندارند تفاوت وجود دارد.

4.بینتشویق و میزان مطالعه در دانش آموزان رابطه معناداری وجود دارد.

5.میزان مطالعه دانش آموزانی که دارای انگیزه هستند بیشتر از دانش آموزانی است که فاقد انگیزه هستند.

متغیر های پژوهش

مستقل: انگیزه– شیوه مطالعه– تشویق

وابسته: میزان مطالعه– کیفیت مطالعه

تعدیل کننده: جنسیت– مقطع تحصیلی

تعریف متغیرها(نظری و عملیاتی)

انگیزه:اکثر متخصصان انگیزه را به عنوان وضعیت یا عامل برانگیزاننده(نیرودهنده)،هدایت کنند و نگهدارنده رفتار تعریف کرده اند(سیف،1386,پنتریچ و شانک،1996).

انگیزه: در این پژوهش، انگیزه نسبت به مطالعه توسط پرسشنامه محقق ساخته اندازه گیری می شود.

روش مطالعه: به چگونگی برخورد یادگیرندگان با مطالبی که می خواهند یاد بگیرند اشاره می کند(سیف،1388).

روش مطالعه: در این پژوهش روش مطالعه دانش آموز توسط پاسخ گویی به سوال های 1 تا 9 پرسشنامه محقق ساخته تعیین  می شود.

تشویق: در لغت عبارت است از، آرزومند کردن،برانگیختن یا به شوق آوردن کسی را و تشویق کردن به معنای راغب نمودن و آرزومند ساختن آمده است(دهخدا،ج 5،ص6763).

تشویق: تشویق، قول یا فعلی است که از فعل فاعل قدردانی می کند و می ستاید، و یا قول یا فعلی که فاعل را به عملی ترغیب و آرزومند می سازد.

مطالعه: از نظر کیث و الکساندر(1997،به نقل از سیف،1386)، مطالعه عبارت است از توانایی بیرون کشیدن اطلاعات بصری از صفحه کاغذ و درک معنای آن متن(ص22). این سیستم پیچیده نیازمند مهارت های لازم برای درک واج های متن، توانایی رمز گشایی کلمات آشنا، توانایی خواندن صریح، اطلاعات پیشین کافی برای تسریع درک مطالعه، ساخت راهکارهای مناسب برای درک معنای متن و بوجود آمدن مداومت انگیزه مطالعه است(استفان،1994،به نقل از سیف،1386).

میزان مطالعه: در این پژوهش میزان مطالعه توسط پرسشنامه یادداشت زمانی تمام وقت با فواصل زمانی باز،از طریق اندازه گیری مدت زمانی که فرد به مطالعه اختصاص می دهد تعیین می شود.

کیفیت مطالعه: منظور ازکیفیت مطالعه در این پژوهش میزان رضایت از یادگیری است که با آزمون(پرسشنامه محقق ساخته) که منعکس کننده رضایت یادگیرنده از مطالعه است، اندازه گیری می شود.

فصل دوم

 ادبیات تحقیق

مبانی نظری

مطالعه

سه تعریف اصلی برای مطالعه یا خواندن وجود دارد. طبق تعریف اول، یادگیری خواندن[4]به معنای یادگیری تلفظ کردن کلمات است. طبق تعریف دوم، یادگیری خواندن به معنای یادگیری شناسایی کلمات و دریافت معنای آنهاست. و طبق تعریف سوم، یادگیری خواندن یعنی درک معنای یک متن به منظور کسب اطلاعات از آن. این سه تعریف منعکس کننده دیدگاههای قدیمی و پایدار درباره خواندن است.

تحقیقات جدید تر از تعریف گسترده تری حمایت می کنند .این تعریف جدید شامل تمامی تعاریف گفته شده است، با این تفاوت که مهارت های یادگیری را نیز در بافت فعالیت های خواندن و نوشتن در نظر می گیرد. طبق این تعریف آموزش مهارت ها نیز بخشی از فرایند خواندن است (کانینگهام[5]و استانویچ[6]،2003).

به عقیده هلدن[7](2004)، مطالعه راهی مهم برای تحول شخصی و زندگی اجتماعی، اقتصادی، و مدنی است.

مطالعه افراد را قادر می سازد درباره سایر افراد، تاریخ، مطالعات اجتماعی، هنر، علم، ریاضیات و سایر موضوعات محتوایی اطلاعاتی بدست آورند(لیون[8]،1997).

طبق دیدگاه دپارتمان فرهنگ، رسانه و ورزش(2003،به نقل از هلدن،2004) افراد نمی توانند شهروندانی فعال و آگاه باشند، مگر اینکه بتوانند بخوانند. مطالعه پیش نیاز تقریبا تمامی فعالیت های فرهنگی و اجتماعی است. با آنکه از اصطلاحاتی چون مطالعه در اوقات فراغت[9] یا مطالعه به قصد تفریح یا لذت بردن[10]زیاد استفاده می شود اما تعریف این اصطلاحات دشوار است. منظورازاین مطالعه، مطالعه ای است که به خواست فرد آغاز می شود و ادامه می یابد. به این دلیل که خواننده به آن علاقه مند شده، این فعالیت معمولا شامل مطالعه نوشته هایی است که انتخاب خود فرد است و در مکان و زمان مناسب صورت می گیرد.

طبق نظر نل[11](1988)، مطالعه برای لذت بردن نوعی بازی ذهنی است که ما را قادر می سازد که در تحلیل خود دنیای دیگر و نقش های دیگری را تجربه کنیم.همچنین هلدن(2004) مطالعه را فعالیتی خلاقانه، هرمنوتیک و تفسیری می داند که سازنده تجارب و انتظارات فرد در بافت اجتماعی است.

اما مطالعه برای لذت بردن بسیار فراتر از نوعی بازی یا انزوا است و شیوه ای برای برقراری با متن است. مطالعه برای لذت بردن روشی مهم برای کمک به مبارزه با محرومیت های اجتماعی و بالا بردن استانداردهای تحصیلاتی است. طبق نظر کراشن[12](1993)، که بزرگترین مدافع مطالعه برای لذت بردن است، این نوع مطالعه به خوانندگان با کفایتی منجر می شود که گنجینه لغات غنی دارند و توانایی درک و استفاده از ساختارهای گرامری پیچیده را دارند و می توانند سبک نوشتاری خوبی داشته باشند. خواننده فعال در هنگام مطالعه سوالاتی را مطرح می کند و در حین مطالعه در جستجوی پاسخ آن سوالات است. این سوالات در مورد موضوع کتاب و پیام ها، عقاید مطرح شده در جزئیات، استدلال ها،واقعی بودن بخشی از کتاب یا همه کتاب و میزان با اهمیت بودن کتاب است.

 [1]Hunter

[2]Gambell

[3]Cald well

[4]Learning of reading

[5] Cunningham

[6] Stanovich

[7]Holden

[8]Lyon

[9]Reading leisure time

[10] Reading for pleasure or enjoyment

[11]Nell

[12]Krashen

همه پایان نامه و تحقیق و پروژه های به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید

مطالب پیشنهادی:
 • پايان نامه بررسي روابط بين استرس شغلي، رضايت مندي شغلي با انگيزه کارکنان
 • پايان نامه بررسي عادت‌هاي خواندن و مطالعه دانشجويان دانشگاه
 • برچسب ها : , , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

  جستجو پیشرفته

  دسته‌ها

  آخرین بروز رسانی

   Fatal error: Call to undefined function jdate() in /home/bmaghale/domains/bmaghale.ir/public_html/wp-content/themes/digitaliran5/sidebar.php on line 122