پايان نامه بررسي رجوع شاهد از شهادت در فقه و حقوق موضوعه

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

پايان نامه بررسي رجوع شاهد از شهادت در فقه و حقوق موضوعه یکی از پایان نامه و تحقیق های جامع و کامل و دارای منابع معتبر می باشد این پایان نامه دارای 138 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که جهت دریافت و دانلود متن کامل پايان نامه بررسي رجوع شاهد از شهادت در فقه و حقوق موضوعه بر روی گزینه خرید انتهای ایمیل کلیک نمائید پس از وارد نمودن اطلاعات مربوطه و پرداخت قادر به دانلود متن کامل پایان نامه مربوطه می باشد همچنین لینک پایان نامه همان لحظه به ایمیل شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

چکیده 1
پیشگفتار 2
فصل اول: كليات تحقيق و مفاهیم مقدماتی 4
ادبیات تحقیق 5
بیان مساله 5
ضرورت تحقیق 5
پیشینه تحقیق 6
سئوالات تحقیق 6
اهداف تحقیق 7
روش تحقیق 7
– مبحث اول: معنای لغوی و اصطلاحی شهادت و شاهد 8
– گفتار اول: معنای لغوی شهادت 9
– گفتار دوم: معنای اصطلاحی شهادت 9
– گفتار سوم: معنای لغوی شاهد 10
– گفتار چهارم: معنای اصطلاحی شاهد 10
– مبحث دوم: ادا به شهادت، تحمل شهادت 11
– مبحث سوم: صفات شاهد و اثر آن در شهادت خطا یا کذب 13
– گفتار اول: بلوغ 13
– گفتار دوم: عقل 15
– گفتار سوم: ایمان و اسلام 18
– گفتار چهارم: حلال زاده بودن 19
– گفتار پنجم: عدالت 19
– گفتار ششم: انتفای تهمت 21
تحلیل و بررسی فصل اول 24
فصل دوم: انواع شهود و اثر آن در رجوع یا کذب شهادت 25
– مبحث اول: مطابقت شهادت یا دعوی 26
– مبحث دوم: توافق شهادت شهود در معنا 27
– مبحث سوم: عدد شهود و جنسیت در شهادت 28
– گفتار اول: ذکوریت به تنهایی 29
– گفتار دوم: شهادت سه مرد و دو زن 30
– گفتار سوم: شهادت دو مرد و چهار زن 30
– گفتار چهارم: شهادت یک مرد و دو زن 31
– گفتار پنجم: شهادت دو زن به تنهایی 31
– گفتار ششم: شهادت یک زن به تنهایی 32
– گفتار هفتم: شهادت 50 مرد 32
– مبحث چهارم: شهادت بر شهادت 33
– گفتار اول: استرعاء 34
– گفتار دوم: اتفاقی 34
– گفتار سوم: نظر اجمالی فقها 35
تحلیل و بررسی فصل دوم 38
فصل سوم: رجوع شاهد از شهادت در دعاوی مالی 39
– مبحث اول: رجوع از شهادت قبل از صدور حکم 40
– مبحث دوم: رجوع از شهادت پس از صدور حکم 42
– گفتار اول: حکم اجرا شده و محکوم به تلف شده 43
– گفتار دوم: حکم اجرا شده و محکوم ٌ به تلف نشده 43
– گفتار سوم: حکم اجرا نشده 45
– مبحث سوم: ضمان شهود 47
تحلیل و بررسی فصل سوم 50
فصل چهارم: رجوع شاهد از شهادت در دعاوی مدنی خاص 52
– مبحث اول : رجوع از شهادت قبل از صدور حکم 53
– مبحث دوم : رجوع از شهادت پس از صدور حکم 55
– گفتار اول: نفقه 55
– گفتار دوم: وصیت 57
– گفتار سوم: وصایات 59
– گفتار چهارم: نسب 60
– گفتار پنجم: بیع 61
– گفتار ششم: طلاق 63
1- طلاق رجعی 64
2- طلاق بائن 66
3- رجوع در طلاق پس از فوت زوج 75
4- رجوع در طلاق در ازدواج تفویضی 77
5- بیّنه بر فساد نکاح پیش از طلاق 79
6- نظریه شیخ طوسی در باب طلاق 80
7- نظریه اهل تسنن در باب طلاق 83
– گفتار هفتم: نکاح 85
1- نکاح به مبلغی معادل مهریه 85
2- رجوع پس از دخول 86
3- نکاح بدون ذکر مهر 87
4- نکاح، دخول، طلاق 88
5- نکاح مبتنی بر خلاف ادعای زن 89
6- رجوع پس از فوت زوج 90
– گفتار هشتم: وقف 90
– گفتار نهم: ارتداد 91
تحلیل و بررسی فصل چهارم 92
فصل پنجم: رجوع شاهد در دعاوی کیفری و جزائی 93
– مبحث اول: رجوع شاهد از شهادت قبل از اجرای حکم 94
– مبحث دوم: رجوع شاهد از شهادت بعد از اجرای حکم 95
– گفتار اول: زنا 95
1- اثر عمد 98
2- اثر خطا و اشتباه 100
3-رجوع شهود در احصان و زنا 102
-گفتار دوم: قذف 105
– گفتار سوم: قتل یا موجب قتل 109
1- خطای شهود و عمل رافع مسئولیت کیفری 109
2- اثر عمد 112
3- معاون و مباشرت در جرم 112
4- تسبیب در جنایت بر نفس یا نقص عضو 114
5- اجتماع سبب و مباشر در جنایت 115
6- اثر اکراه 116
7- علم و عمد در انجام و ایجاد جرم 117
– گفتار چهارم: سرقت 118
تحلیل و بررسی فصل پنجم 120
نتیجه گیری 122
فهرست منابع فارسي 124
فهرست منابع عربي 125
فهرست مقالات 129
چكيده انگليسي 130

منابع فارسی

1- آخوندی، محمود، آیین دادرسی کیفری، اشراق، ج 2، قم، چاپ سوم، 1381 ه ش

2- بهرامی، بهرام، ادله اثبات دعوی، موسسه فرهنگی نگاه نوین، تهران، چاپ اول، 1387 ه ش

3- جعفری لنگرودی، محمد جعفر، ترمینولوژی حقوق، کتابخانه گنج دانش، تهران، چاپ سیزدهم، 1385 ه ش

4- جهان گیر، منصور، آیین دادرسی کیفری، نشر دیدار تهران، چاپ نهم، 1381 ه ش

5- دادمرزی، سید مهدی، فقه استدلالی در ترجمه الروضه فی شرح اللمعه، انتشارات طه، تهران، چاپ چهاردهم، 1388 هـ. ش

6- شامبیاتی، هوشنگ، حقوق جزای عمومی، ج 2، انتشارات مجد، تهران،، چاپ پانزدهم، 1388 ه ش

7- فیض، علیرضا، مقارنه و تطبیق در حقوق جزای عمومی اسلامی، ج1، انتشارات و تبلیغات فرهنگ و ارشاد اسلامی، تهران، چاپ اول، 1368 ه ش

8- قاروبی تبریزی، حسن، النضید فی شرح الروضه، ج 9، انتشارات داودی قم، چاپ اول، 1413 ه ق.

9- کاتوزیان، ناصر، اثبات و دلیل اثبات، ج 2، انتشارات بنیاد حقوقی ایران، تهران، چاپ پنجم، 1388 ه ش

10- کاظمی، رضا، احکام شهادت در محاکم قضایی، انتشارات راز نهانی تهران، چاپ اول، 1388 ه ش

11- گروه پژوهشی علوم رضوی، ادله اثبات دعاوی کیفری، دانشگاه علوم رضوی مشهد، چاپ دوم، 1385 ه ش

12- لطفی، اسدا…، مباحث حقوقی شرح لمعه، مجمع علمی و فرهنگی مجد، تهران، چاپ چهارم، 1385 ه ش

13- مدنی، سید جلال الدین، ادله اثبات دعوی، چاپخانه علامه طباطبایی، تهران، چاپ نهم، 1385 ه ش

14- معین، محمد، فرهنگ فارسی معین، انتشارت گلی، تهران، چاپ اول، 1384 ه ش

15- نوربها، رضا، زمینه حقوق جزای عمومی، کانون وکلای دادگستری، تهران، 1369 ه ش

 منابع عربی

القران الکریم

1- ابن حمزه، ابی جعفر بن طوسی، الوسیله الی نیل الفضیله، مکتب آیت ا… العظمی مرعشی نجفی، قم، 1408 ه ق

2- ابن منصور، جمال الدین محمد ابن مکرم، لسان العرب، ج 1 و 3، بیروت، چاپ ششم، 1417 ه ق

3- ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” “، مجمع الفایده و البرهان، ج 3، دارالفکر، بیروت، چاپ سوم، 1417 ه ق

4- اردبیلی، احمد بن محمد (محقق اردبیلی)، زبده البیان فی احکام القرآن، بی جا، کتابخانه مرتضوی، 1375 ه ش

5- ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” “، مجمع الفایده و البرهان فی شرح ارشاد والاذهان، ج 12، دفتر تبلیغات اسلامی قم، چاپ اول، 1409 ه ق.

6- اردکانی یزدی، مرتضی ابن محمد، القضا و الشهادات، بی جا، بی تا

7- انصاری، مرتضی، شهادات، عالمی قم، 1415 ه ق

8- الجبلی عاملی، ابن عبدا… شمس الدین محمد، جمال الدین ملکی (شهید اول)، الدروس، ج 2، موسسه نشر اسلامی قم، چاپ اول، بی تا

9- ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” “، المعه الدمشقیه – ترجمه علی شیروانی – انتشارات دارالفکر قم، چاپ چهارم، 1375 هـ ش

10- ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” “،  الدروس الشرعیه فی فقه الامامیه، بی جا، بی تا

11- الجبلی عاملی، زین الدین بن علی بن احمد عاملی (شهید ثانی)، الروضه البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه، ج3، بیروت، دارالعالم الاسلامی، 1282 ه ق

12- ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” “، الروضه البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه، ج3، بیروت، دارالعالم السلامی، 1282 ه ق

13- ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” “، مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام، ج 2، بی جا،  1273 هـ ق

14- جعفر ابن علی طوسی، ابن حمزه، الوسیله المانیل، النظیله، قم، مکتب آیت ا… العظمی مرعشی نجفی، 1408 ه ق

15- جعفر بن حسن نجم الدین، ابوالقاسم (محقق حلی)، المختصر النافع فی فقه الامامیه، ص 286، مصر، دارالکتب العربی

16- ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” “، المختصرالنافع فی فقه الامامیه، ترجمه نجفی یزدی، سید محمد- رزمجو، سعید، ج 4، انتشارت باقرالعلوم تهران، چاپ اول، 1373 ه ش

17- ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” “،  شرایع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام، ج 4، نشر استقلال، تهران، 1409 ه ق

18- ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” “، شرایع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام، ترجمه محمد یزدی، ابوالقاسم، ج4، انتشارات دانشگاه تهران، 1374 ه ش.

19- جمال الدین، ابو منصور، حسن ابن یوسف (علامه حلی)، مختلف الشیعه، فی الحکام الشریعه، ج 8، موسسه نشر اسلامی، قم، چاپ اول، 1415 ه ق

20- حر عاملی، محمد بن حسن، وسایل الشیعه، ج 18، دارالحیاه التراث العربی قم، ال البیت، چاپ پنجم، 1403 ه ق

21- حسن بن سعید، جعفر، ریاض المسائل الاحکام بالدلائل، بی جا، 1372 ه ق.

22- حسن بن یوسف، علامه حلی، قواعد الاحکام، ج2، منشارات الرضی، 1419 هـ. ق

23- حسن علی، جعفر، مختصر النافع، چاپ دوم، الدراسه الاسلامیه فی موسسه بعثه، تهران، 1402 ه ق

24- الحصری، احمد، علم القضاء، ج 1، دارالکتاب العربیه، بیروت، 1402 ه ق

25- الحلی، ابن الدریس، السرائر، ج 1و 2، انتشارات جامع مدرسین قم، چاپ دوم، 1410 ه ق

26- خوانساری، سید احمد، جامع المدرک، ج 6، مکتب الصدوق، تهران، چاپ دوم، 1405 ه ق.

27- خویی، سید ابوالقاسم، مبانی تکمله المنهاج الصالحین، انتشارات مدینه العلم قم، چاپ دوم، 1410ه ق

28- سرخسی، شمس الدین، المبسوط، ج 17، دارالمعرفه بیروت، 1406 ه ق

29- طوسی، محمد بن حسن( شیخ طوسی)، الخلاف، ج 2، مكتب الكتب المتنوعه قم، 1407 ه ق

30- ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” “، المبسوط فی فقه الامامیه، ج 4، ناشر مکتبه المرتضوی الاحیا  آثار الجعفریه، چاپ حیدری، 1351 ه ش

31- ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” “، النهایه، انتشارات قدس محمدی قم، بی تا

32- گلپایگانی، سید محمدرضا، الشهادات، چاپخانه سید الشهدای قم، چاپ اول، 1405 ه ق

33- محمدمومن، محمد باقر (محقق سبزواری)، کفایه الاحکام، ج 2، النشر الاسلامیه، مدرسین قم، چاپ اول 1423ه ق

34- مظفر، محمدرضا، اصول فقه، ج 1، بوستان کتاب قم، 1384 ه ش

35- مقداد، فاضل، کنزالعرفان، ترجمه بخشایش عقیقی، نشر نوید الاسلام قم، چاپ دوم، 1342 ه ش

36- الملیباری الفنانی الهندی، زین الدین ابن عبدالعزیز، فتح المعین لشرح قره العین بهمات الدین، ج 4، دارالفکر بیروت، چاپ ششم، 1418 ه ق

37- موسوی خمینی، سید روح ا…، تحریرالوسیله، ج 2، دارالکتاب العلمیه قم، 1390 ه ق

38- میلانی، سید علی، الشهادات، سیدالشهدای قم، بی تا

39- نجفی، محمد حسن، جواهر الکلام، ج 41، دارالکتب الاسلامی، چاپخانه حیدری تهران، چاپ دوم، 1398 ه ق

40- نوری طبرسی، حسین،  مستدرک الوسائل و مسقط المسائل، ج 17،  قم، ال البیت، 1407 ه ق

41- نووی، محی الدین، روضه الطالبین، ج 8،، ناشر دارالعلمیه، بیروت، بی تا

42- یوسف حلی، حسن، ارشاد والاذهان، ج 2، نشر اسلامی قم، 1410 ه ق

43- ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” “،  تحریرالاحکام، ج 2، آل البیت الاحیاء، التراث الاسلامی قم، بی تا

مقاله ها و پایان نامه ها

رنجبر، اسدا..، مقاله رجوع شاهد از شهادت، پژوهشگاه علوم انسانی، تهران، بی تا

احمدی، محمود، پایان نامه ارزش شهادت در مذاهب خمسه، فرهنگ و آموزش عالی دانشگاه قم، 1377 ه ش

شالیاری، محمدرضا، پایان نامه رجوع شاهد از شهادت، دانشگاه قم، 1386 ه ش

لوح فشرده مکتبه اهل البیت (ع)

چکیده

بررسی موضوع شاهد از شهادت در دو مقوله فرعی قبل از صدور حکم و پس از صدور حکم در مسائل کلی حقوقی و جزائی بررسی می شود. در مسائل حقوقی و جزائی، پیش از صدور حکم، بر اساس رجوع شاهد، حکمی از سوی قاضی صادر نخواهد شد. لذا پس از صدور حکم در مسائل حقوقی با رجوع شاهد، حکم نقض نمی شود و چنانچه مشهودٌ به مال باشد و به مشهودٌ له داده شده باشد، بازگردانده نمی شود.

در مسائل جزائی، اگر مشهودٌ به استیفا نشده باشد، حکم نقض می شود، ولی اگر مشهودٌ به استیفا و مشهودٌ علیه حد خورده یا قصاص شده باشد، حکم نقض نمی شود و شهود، باید دیه پرداخته یا قصاص شوند. اگر شاهد مسلمان در مقابل کافر شهادت دهد و رجوع کند قصاص نمی شود، لکن اگر عکس آن باشد، شاهد کافر قصاص می شود یا حد می خورد یا کشته می شود.

بنابراین شاهد مسلمان قصاص نمی شود و به دیه ملزم می گردد که پرداخت نماید.

اکراه شاهد در موارد منجر به قتل، مجوز شهادت کذب نیست، اما در موارد غیر قتل، می تواند مانع قصاص شود. ادعای غرور و نیرنگ، توسط مشهودٌ له نیز، از شاهد پذیرفته نمی شود.

در موارد شهادت بر شهادت، رجوع شهود فرع، موجب ضمانت شهود اصل و بالعکس نمی شود.

تصدیق یا تکذیب شهود اصل در شاهد گرفتن شهود فرع، اثری در ضمانت شهود فرع ندارد.

در موارد شاهد و قسم، اثر رجوع شاهد، بستگی به نظر فقیه یا حقوقدان در اجرای حکم در این موارد دارد. با رجوع شاهد، او باید نیمی از غرامت را به مشهودٌ علیه بپردازد، چون با دو سبب شاهد و قسم اثبات می شود.

پیشگفتار

با حمد و سپاس خداوند متعال را که به عنوان اولین آموزگار به انسان حکمت آموخت. لذا دلایل عقلی و نقلی، گواه نیاز جامعه بشری جهت ایجاد و نظم و ایجاد عدالت در آن می باشد.

بنابراین در جهت مصالح آن نیازمند قانون مدونی که بتوان جلوی سوء استفاده ها را گرفت و تا شود روزی که هیچ حقی به ناحق از کسی ضایع نشود.

البته شهادت در بین ادله اثبات دعوی دارای اهمیت بسزایی می باشد که جهت اثبات کلیه دعاوی مدنی برای استناد به شهادت شهود هیچ محدودیتی وجود ندارد.

بنابراین در این پایان نامه سعی شده است به شرایط شاهد و شهادت و همچنین نظرات فقهای عظام و مبانی حقوقی مورد استناد قرار گیرد و از بهره جستن از کتاب خدا نیز بی بهره نبودیم.

لذا به مهمترین بحث آن که رجوع شاهد از شهادت خود در اعم دعاوی پرداخته شده است که اگر شاهدی بر اساس تکلیف نسبت به تحمل و ادای شهادت با توجه به تمام شرایط و صفات در نظر گرفته برای دادن شهادت اقدام نماید، بداند که چه اجر و ثوابی نزد خدا دارد و اگر برخلاف آن به هر دلیلی که با قصد و رضا همراه هست مبادرت به دروغگویی و تزویر و نیرنگ پس از اجرای حکم و استیفای آن مخصوصاً در جنبه ی کیفری (جزائی) مثل قتل و قطع عضو و در مرحله ی بعدی در دعاوی مدنی خاص و سپس مالی، به رجوع از آن مبادرت ورزد، بایستی منتظر ضمان آن باشد که چه مجازاتهایی برای او در نظر گرفته شده است.

لذا در محاکم قضائی، احکام شهادت که از منظر شرع مقدس اسلامی است به مرحله اجرا در می آید و هیچ وقت فرد مجرم از چنگال عدالت نمی تواند فرار کند. چون جنبه الهی و اخروی آن با توجه به عدالت الهی هیچ وقت نادیده نخواهد شد.

در همین راستا سعی شده بعد از بحث مقدماتی راجع به شرایط شهادت و رجوع و صفات و نصاب آن به صورت اجمالی، در رجوع شاهد از شهادت؛ قبل از صدور حکم- بعد از صدور حکم توسط حاکم و قبل از استیفاء حکم- و بعد از صدور حکم و در بحث مقوله دعاوی مالی، دعاوی مدنی خاص و بعضی از مصداق های آن، و در دعاوی کیفری ( جزائی ) آن و چند نمونه از موارد آن را به صورت تفصیلی در این پایان نامه  گنجانده ایم.

لذا، استفاده از منابع ارزشمند فقهی و حقوقی از جمله نظرات علماء عظام و اساتید معزز و اندیشمندان بزرگواری که در عرصه های علمی خصوصاً در زمینه فقه و حقوق قلم فرسایی نموده اند استفاده شده است بنابراین جا دارد به بعضی از کتابهایی که در این پایان نامه مورد بهره برداری قرار داده شده نام برد، از جمله کتاب های فقهی – تحریر الوسیله، جواهر الکلام، روضه الطالبین، الشهادات (سید محمد رضا گلپایگانی)، قواعد الاحکام (علامه حلی) مبانی تکمله المنهاج الصالحین ( آیت ا… خوئی)، شرایع الاسلام (محقق حلی) و وسایل الشیعه (حر عاملی) و کتاب های الخلاف، النهایه و المبسوط فی فقه الامامیه (شیخ طوسی)، کتابهای الروضه البهیه فی شرح لمعه الدمشقیه و مسالک الافهام (شهید ثانی)، و المبسوط (سرخسی)، کنزل العرفان فی فقه القرآن(فاضل مقداد) و… و از کتاب های حقوقی استفاده شده، ترمینولوژی حقوق، ادله اثبات دعوی (بهرام بهرامی)، اثبات و دلیل اثبات (ناصر کاتوزیان)، حقوق جزای عمومی (ایرج گلدوزیان)، حقوق جزای عمومی (هوشنگ شامبیاتی) و…. اشاره نمود.

و همچنین از لوح فشرده مکتبه اهل البیت (ع) نیز استفاده زیادی در این پایان نامه شده است.

ادبیات تحقیق

با عنایت به ماده1313 قانون مدنی و سایر شرایط قانونی موثر در اثبات کلیه دعاوی مدنی و کیفری         می توانیم شهادت را یکی از ادله اثبات دعوی قلمداد نمائیم.

 بیان مساله

حساسیت شهود در مساله شهادت دادن دعوی برای یک جامعه خیلی مهم است و از جمله اینکه، اگر شهود و تمام شرایط و صفات در دادن گواهی به نفع یا علیه مورد دعوی در محکمه قضایی اعلام آمادگي می نماید می بایست به مهمترین موارد مسئولیتی خود یعنی تعهد اخلاقی آگاه باشد و اگر بر خلاف واقع اظهار نظر کند علاوه بر اینکه به لحاظ اخلاقی و وجدان پیش خدا مسئول است، ممکن است باعث اختلال ذهنی و درونی در خود به وجود آید و همین موضوع نیز در صاحب حق که در این دعوی متضرر شده است نیز مصداق پیدا می کند، از این مسئله که بگذریم یک سری زیان به جامعه وارد می شود که اساس مسئولیت مدنی و کیفری را به زیر سئوال می برد.

لذا ضمانت اجرا در مسئولیت کیفری، مجازات و در مسئولیت مدنی، جبران خسارت است و شهود بایستی پس از رجوع و به تناسب به شهادت دادن، جبران خسارت نمایند.

بنابراین همانگونه که گفته شد اگر شهود در این راستا تخلفی را مرتکب شوند و یا به عبارتی باعث خسارت به فرد یا افراد شوند و در حین رسیدگی به جرائم آنها صلح یا گذشت بین شهود و صاحب حق به وجود آید از جنبه عمومی، خصوصاً در مجازات های کیفری، مدعی عموم به عنوان نماینده جامعه، مجازات مورد نظر را برای هر یک از شهود متخلف واجد شرایط به تناسب شهادت خود بر اساس قانون اعمال می نماید.

ضرورت تحقیق

این تحقیق یک بررسی اجمالی از رجوع شاهد به هر نحوی از شهادت بوده است که مورد بررسی قرار گرفته است.

بنابراین در فرایند اجرای عدالت، اگر شخص بخواهد این جرم که در شرایط عادی اتفاق افتاده را مرتکب عامداً و از روی آگاهی این عمل را مرتکب شده، و لذا با توجه به مراحل متعدد در اجرای صدور حکم و با توجه به نوع دعوی، اگر مستحق تخفیف باشد اعمال خواهد شد و در برخی موارد نیز حد جاری می شود، چون جنبه حق الناسی پیدا کرده است.

لذا این تحقیق می تواند مورد استفاده دانشجویان مرتبط با رشته حقوق- محاکم قضائی کشور و… واقع شود و آرا و نظرات اجمالی حقوقدانان و فقها و همچنین روایات و آیات به کار گرفته شده است.

 پیشینه تحقیق

در مورد پیشینه باید توضیح داده شود که بحث شهادت در کتاب های پیشینیان هم مورد بررسی قرار گرفته و مورد توجه علمای متقدمین و متأخرین از جمله محقق حلی و شیخ طوسی و شهید ثانی و بسیاری از علمای دیگر بوده است.

این مورد به صورت کلی در چند مورد مقالات وپایان نامه درج شده است، بنابراین این مطالب کلی است و به صورت دسته بندی شده، تدوین نشده است؛ خصوصاً رویه محاکم قضائی و نظرات حقوقدانان و روایات و آیات کمتر مشاهده شده است.

سئوالات تحقیق

1- بررسی موضوع رجوع شاهد از شهادت در محاکم قضائی رسمی ایران قبل و بعد از صدور حکم به چه نحوی است ؟

2- آیا رجوع شاهد از شهادت، در تعیین مجازات او تخفیفی دارد ؟

3- انگیزه شاهد از شهادت دادن چیست ؟

4- مجازاتهای در انتطار شاهد با توجه به نوع شهادت و سپس رجوع از آن چیست ؟

5- در صورت به ناحق بودن شهادت بنابر هر دلیلی اثرات روانی ناشی از آن بر مشهودٌ له با توجه به نوع شهادت (مالی، حد، قصاص) چه می تواند باشد ؟

6- آیا شناخت انگیزه شهادت و رجوع از آن به محاکم قضائی و دادگاه صالحه ضرورتی دارد ؟

اهداف تحقیق

1- بررسی شرایط و صفات شاهد.

2- نصاب شاهد در شهادت و کیفیت در شهادت مورد بررسی قرار گرفت.

3- رجوع شاهد از شهادت در مبحث مالی و غیر مالی (مدنی خاص و کیفری) مورد ارززیابی قرار گرفت و نظرات فقها بدان ملحق شده است.

4- مشخص نمودن مجازاتهای متعدد با توجه به نوع دعوی و رجوع از آن از منظر فقها و حقوق مورد بررسی قرار گرفت.

روش تحقیق

به صورت کتابخانه ای و جمع آوری و بررسی نظرات فقها بوده است و کار تحقیق و هم چنین گردآوری اطلاعات به صورت فیش برداری بوده است.

مطالب در فیش مفاهیم و کلیات و صفات و شرایط شهود و همچنین نظرات حقوقدانان و فقها در خصوص رجوع شاهد از شهادت در قبل از اجرای حکم و بعد از اجرای حکم مخصوص بخصوص پس از صدور حکم و قبل از اجرای حکم قاضی مورد بررسی قرار گرفته است.

مبحث اول: معنای لغوی و اصطلاحی شهادت و شاهد

با عنایت به اینکه در عنوان پایان نامه به الفاظ اساسی ((شاهد)) و ((شهادت)) مواجه هستیم، لذا بر اساس ضرورت قبل از پرداختن به مباحث اصلی که در واقع پیرامون رجوع شاهد از شهادت هست بپردازیم، به صورت مفهوم شناسی مطالبی جهت ایراد مهمترین مصداق مطرح می گردد.

در این فصل پیرامون تعریف شهادت و شاهد از لحاظ لغوی و اصطلاحی مباحثی مطرح شده است. هم چنین بررسی کاربرد این واژه در آیات و متون فقهی و قانون مدنی و آئین دادرسی کیفری نیز مورد تحلیلی قرار گرفته است و در ادامه اینکه چگونه اداء شهادت و تحمل شهادت و صفات شاهد و هم چنین به بیان نظرات فقها عظام در این مورد پرداخته شده است و به انواع شاهد بر اساس نوع شهادت نیز پرداخته شده است.

  گفتار اول

 معنای لغوی شهادت

شهادت یا بینه، مشتق از شهده، شاهد، مشاهده و معاینه کردن است و عبارت است از خبر دادن به امری نزد قاضی به نفع یکی از طرفین دعوا و به ضرر دیگری است[1].

گفتار دوم

معنای اصطلاحی شهادت

بنابراین اصطلاح لفظ گواهی به کار می رود.

در فقه غالباً استناد می کنند به اینکه مشهودٌ به باید از دیدنیها و یا شنیدنیها باشد. مانند: عقد که شنیدنی است و قتل و دزدی که دیدنی است[2].

ماده 1313 قانون مدنی، لذا شهادت باید از روی قطع و یقین صورت گیرد. شهادت توأم با شک و تردید فاقد ارزش و اعتبار است.

بنابراین نظر شیخ انصاری این است که شهادت یعنی عدم علم را با آوردن خبر به صورت قطعی در می آورد، بنابراین شهادت افراد عادل را مانند ید مسلمان و تصرف و اقرار معتبر می داند[3].

صاحب جواهر نیز در تعریف شهادت می فرمایند: ((شهادت عبارت است از اخبار از واقعه ای به سود یکی از دو طرف و زیان دیگری که از سوی شخص ثالثی جز اصحاب دعوا و حاکم در زمان تشخیص حق بیان         می شود[4].

[1] – جمال الدین محمد ابن مکرم، ابن منصور، لسان العرب، ج 1، ص 563، بیروت، چاپ ششم، 1417 ه ق

[2] – محمد جعفر جعفری لنگرودی، ترمینولوژی حقوق، ص 397- چاپ سیزدهم، کتابخانه گنج دانش،  1382ه ش

[3] – مرتضی انصاری، کتاب الشهادات، ص 259، عالمی القمی، 1415 ه ق.

[4] – محمد حسن نجفی، جواهر کلام، ج 41، ص 7، چاپ دوم، دارالکتب الاسلامی، چاپخانه حیدری تهران، 1363 ه ش

همه پایان نامه و تحقیق و پروژه های به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید

مطالب پیشنهادی:
 • پايان نامه بررسي جايگاه مؤلفه هاي فرهنگ ايثار و شهادت در اهداف مصوب دوره متوسطه و راهکارهاي مؤثر نهادينه سازي آن در مدارس از نظر دبيران
 • پايان نامه پيش فروش ساختمان از ديدگاه فقه وحقوق ايران
 • پايان نامه بررسي تطبيقي احکام اجير از ديدگاه فقه و حقوق مدني ايران
 • پايان نامه مقدمات حکمت و کاربرد آن در فقه و حقوق
 • پايان نامه بررسي نقش فقها در پيش‌گيري از دين گريزي‌ جوانان
 • برچسب ها : , , , , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

  جستجو پیشرفته

  دسته‌ها

  آخرین بروز رسانی

   Fatal error: Call to undefined function jdate() in /home/bmaghale/domains/bmaghale.ir/public_html/wp-content/themes/digitaliran5/sidebar.php on line 122