پايان نامه بررسي روابط بين استرس شغلي، رضايت مندي شغلي با انگيزه کارکنان

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

پايان نامه بررسي روابط بين استرس شغلي، رضايت مندي شغلي با انگيزه کارکنان یکی از پایان نامه و تحقیق های جامع و کامل و دارای منابع معتبر می باشد این پایان نامه دارای 104 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که جهت دریافت و دانلود متن کامل پايان نامه بررسي روابط بين استرس شغلي، رضايت مندي شغلي با انگيزه کارکنان بر روی گزینه خرید انتهای ایمیل کلیک نمائید پس از وارد نمودن اطلاعات مربوطه و پرداخت قادر به دانلود متن کامل پایان نامه مربوطه می باشد همچنین لینک پایان نامه همان لحظه به ایمیل شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

فصل اول-کلیات
1-1-مقدمه2
1-2-بیان مسئله4
1-3-اهمیت تحقیق 7
1-4-اهداف تحقیق9
1-5-سؤالات تحقیق9
1-6-تعریف مفهومی متغیرها10
1-7-عملیاتی متغیرها10
1-7-قلمرو تحقیق11
فصل دوم- ادبیات تحقیق و پیشینه
مقدمه13
2-1-رضايت شغلي13
2-1-1-عوامل مؤثر بر رضایت شغلی16
2-1-2-عوامل شغلی17
1- تنوع مهارت17
2-معنی دار بودن مهارت و وظیفه17
3-اهمیت وظایف17
4- استقلال و اختیار در کار17
5- بازخورد18
6 – طراحی شغل18
7-محتوی شغل و غنی سازی شغلی19
8-انگیزه های ارتقاء20
2-1-2-عوامل سازمانی20
1 -حقوق و دستمزد20
2- درجه رسمیت سازمان21
3-شرایط محیط کار21
4-زمان کاری شناور22
5- همکاران22
6- تجلی در کار22
7-مشارکت23
2-1-3- ویژگیهای فردی23
1- سن 23
2- سطح مهارت24
3- سطح تحصیلات24
2-1-4-نظريه های رضايت شغلي24
2-1-4-1-نظريه ارزش24
2-1-4-2-نظريه اختلاف 25
2-1-4-3-نظریه هالند26
2-1-4-4-نظریه بریل26
2-1-4-5- نظریه نقشی26
2-1-5-سازگاری شغلی27
2-1-5-1-رابطه شخصيت متناسب با سازگاری شغلي29
2-1-5-2-عوامل مؤثر در سازگاری شغلي30
2-2-استرس شغلی32
2-2-1-تنیدگی شغلی 33
2-2-1-1-آثارتنیدگی 34
2-2-1-2-میزان شیوع تنیدگی 36
2-2-2-نظریه های تنیدگی شغلی 37
2-2-1- واکنش عاطفی منفی37
2-2-2- نظریه عدم تناسب شخص – محیط37
2-2-3- الگوی تنیدگی شغلی کوپر37
2-2-4-عوامل استرس شغلی در محیط کار37
2-2-4-1-ویژگی های نقش38
2-2-4-2-ویژگی های شغل39
2-2-4-3-روابط کار میان فردی39
2-2-4-4-ساختار و جو سازمانی39
2-2-5-راه ها و روش های مدیریت منابع انسانی40
2-2-5-1-فن آوری و خصوصیات مادی40
2-3-انگیزش40
2-3-1-رضایت شغلی و انگیزش41
2-3-2-انگیزه شغلی42
2-3-2-1-نظریه محرک و پاسخ42
2-3-2-2-نظریه میزان سازگاری42
2-3-2-3-تئوری انتظار42
2-3-2-4-پاداش های درونی و بیرونی43
2-3-2-5-پاداش های مشروط43
2-3-2-6-تئوری تقویت رفتار44
2-3-2-7-طرح های انگیزش سازمانی44
2-3-3-عزت نفس سازمانی45
2-4-مدل تحقیق46
5-2-چارچوب نظری تحقیق46
2-6-جمع بندی48
2-7-پیشینه تحقیق49
2-7-1-تحقیقات انجام شده درخارج از ایران49
2-7-2-تحقیقات انجام شده در ایران51

فصل سوم-روش شناسی تحقیق
مقدمه58
3-1-روش تحقیق58
3-2-جامعه آماری 58
3-3-روش نمونه گیری و حجم نمونه59
3-4-ابزار اندازه گیری59
3-6-روش تجزیه و تحلیل داده ها60

فصل چهارم-تجزیه و تحلیل داده ها
مقدمه 62
4-1- آمار توصیفی63
4-2- اطلاعات تحلیلی66
فصل پنجم-نتیجه گیری و پیشنهادات
5-1-نتیجه گیری72
5-1-1- نتایج توصیفی72
5-2-نتایج استنباطی72
5-3-بحث و تفسیر73
5-4-محدودیت ها و مشکلات تحقیق75
5-5-پیشنهادها76
5-6-خلاصه تحقیق78
منابع81

منابع

-آزاد مرزآبادی، اسفندیار و طرخورانی، حمید. (1386). بررسی ارتباط بین استرس­های شغلی و رضایت­مندی شغلی کارکنان، مجله علوم رفتاری، دوره 1، شماره 2.

– ازكمپ، استوارت.(1377).روان شناسي اجتماعي كاربردي، ترجمه فرهاد ماهر قم: نشر قدس رضوي.

-استورا، ادواردز.(1386). استرس شغلی،ترجمه خواجه پور، تهران: انتشارات صنعتی.

– اکبری فرد، معصومه.(1388).مدیریت سازمان های صنعتی،چاپ دوم، تهران: انتشارات علمی و فرهنگی.

-الوانی، سید مهدی، دانایی فر، حسن. (1382). مدیریت تحول در سازمان، تهران: نشر صفار.

-برومند، م. ح.(1380). بررسي تأثير استرس و تعارض در عملكرد كاركنان شركت هاي تابعه و وابسته وزارت نيرو در بخش آب و فاضلاب، پایان نامه کارشناسی ارشد،دانشگاه آزاد واحد تهران مرکز.

– به‌پژوه، احمد.(1377). چه کسی، با چه نوع شخصیتی، کدام شغل را انتخاب می‌کند؟ چاپ سوم، تهران: سازمان انجمن اولیاء و مربیان.

-پورکبیریان،نسرین.(1386). مقایسه ی کیفیت زندگی کاری و سازگاری شغلی بیماران وسواس به همخوانی و ناهمخوانی رغبت هایشان در محیط کار، پایان نامه کارشناسی ارشد چاپ نشده، دانشکده علوم پزشکی،دانشگاه اصفهان.

– توسلي، غلام عباس.)1381).جامعه شناسي كار و شغل،تهران: انتشارات سمت.

-حافظی،فریبا؛ افتخار، زهرا و شجاعی، رضا. (1390).”رابطه هوش هیجانی و مدیریت زمان با استرس شغلی در کارکنان شرکت پالایش گاز بیدبلند” مجله یافته­های نو در روانشناسی، سال ششم، شماره 19.

-خادمی­زارع، حسن؛ فخرزاد، محمدباقر و اکرمی، محمدکاظم.(1389)”.اولویت­بندی عوامل انگیزشی کارکنان با هدف افزایش بهره­وری (مطالعه موردی: شرکت پخش فراورده­های نفتی فارس” فصلنامه مدیریت و منابع انسانی در صنعت نفت.

-خسروی، مریم.(1386).”رابطه تعهد سازمانی و استرس شغلی در مدیران بیمارستان­های آموزشی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان” فصلنامه مدیریت اسلامی، شماره 2

-خواجه پور، غلامرضا.(1385). استرس شغلی، ناشر:سازمان مديريت صنعتي

– دلاور، علي(1379). مباني پژوهش انساني و اجتماعي ، تهران، انتشارات حكمت.

-دلربایی، آذر.(1384).” بررسي رابطه خودآگاهي در موقعيت شغلي با رضايت شغلي مديران فروش سازمان مديريت صنعتي ايران” فصلنامه تازه هاي روانشناسي صنعتي دانشگاه آزاد اسلامي واحد گرمسار، سازماني ،ش 1

-دیویس، آر- یال، جانكینز، میشل.(1370). “نقش تعهد سازمانی و رضایت شغلی در پیشگیری از ترك خدمت كاركنان” مترجم محمد رضا زالی،تازه‌های مدیریت، دوره پنجم، شماره هیجده.

-رابینز،استیفن.(1387).مدیریت رفتار سازمانی، ترجمه ی علی پارساییان وسید محمد اعرابی ، تهران: انتشارات موسسه مطالعات وپژوهشهای بازرگانی.

-راس، ر. آ. و آلتماير، ا. ام.(1378). استرس شغلي، ترجمه، خواجه پور، غ. ر. تهران: سازمان مديريت صنعتي.

-رضایی، اکبر و خلیل­زاده، احد .(1388).” رابطه بین هوش اجتماعی مدیران با رضایت شغلی معلمان مدارس” مجله علوم تربیتی، سال دوم، شماره 7.

-رضایی، شادی؛ حسینی، محمدعلی و فلاحی، مسعود.(1382).”تأثیر آموزش مهارت­های ارتباطی بر میزان استرس شغلی پرسنل پرستاری شاغل در مراکز توانبخشی شهرستان­های ری، تهران و شمیرانات” مجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم و پژشکی تهران، دوره 64، شماره 1.

-ریجو،ال.(1386 ). استرس شغلی و پیامدهای آن در سازمان ها، تهران: انتشارات علمی و فرهنگی.

-ساپینگتون، اندرو.(1379). بهداشت روانی، حمیدرضا حسین شاهی برواتی، چاپ اول، تهران: نشر روان.

سرمد،م.(1383). روش های آماری، تهران: انتشارات سمت.

-سیدجوادین، سیدرضا؛ عاطف­دوست، علیرضا و راموز، نجمه .(1389).” بررسی مدل انگیزش کارکنان الدهام-روزنبام در شرکت برق منطقه­ای تهران” مجله پژوهش­های مدیریت، سال 3، شماره 8.

-شفیعی آبادی، عبدالله.(1386). راهنمایی و مشاوره شغلی و حرفه ای و نظریه های انتخاب شغل، تهران: انتشارات سمت.

عباس زاده دیزجی ،مرتضی.(1383). رضایت شغلی، تهران: انتشارات خجسته.

-علاقه بند،علی.(1370).مدیریت رفتار سازمانی،موسسه انتشارات امیرکبیر.

-علوی ،امین الله.(1372).”فشارهای عصبی و روانی در سازمان(استرس)”مجله ی مدیریت دولتی،شماره20.

-غلامی­فشارکی،محمد؛ طالبیان، داوود؛ آقامیری، زهره و محمدیان، معصومه. (1389).” بررسی پایایی و روایی پرسشنامه رضایت شغلی” مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی اراک، سال14، شماره 5.

-كورمن، ریچاردز.(1376). استرس شغلی و رضایتمندی کارکنان، ترجمه نادر صبوری، تهران: انتشارات صنعتی.

-محمدی، پرهام.(1390).” بررسي عوامل فشار رواني مربوط به شغل و رضايت شغلي در گروهي از روان شناسان سازمان بهزيستي” مجله پژوهش هاي روان شناسي، شماره 3

-مقیمی، محمد (1380)، سازمان و مدیریت رویکردی پژوهشی، چاپ دوم، انتشارات ترمه.

-موغلی،علیرضا.(1382).” طراحی الگوی مدیریت تحول گرا در سازمانهای اداری ایران” دانش مدیریت، شماره 62.

-هافمن، کارل .(1379). روان‌شناسی عمومی(از نظریه تا کاربرد)، سیامک نقش‌بندی و دیگران، چاپ اول،  تهران: ارسباران

-هرسي، پال وويلانچاد، كنت.(1370). مديريت رفتار سازماني، ترجمه علي علاقه بندي ، تهران، انتشارات اميركبير،

-هزاوه­یی، سیدمحمدمهدی و صمدی، علی.(1384). بررسی عوامل موثر بر انگیزه خدمتی کارکنان اجرایی استان همدان، فصلنامه اصول بهداشت روانی، سال هفتم، شماره 25 و 26.

 پایان نامه ها

-امیری،ناهید.( 1382). بررسی رضایت شغلی و استرس شغلی با عزت نفس کارکنان دانشگاه علوم پزشکی زاهدان، پایان نامه کارشناسی ارشد واحد زاهدان.

-حیدری­، بهروز.(1379). بررسی رابطه بین سبک رهبری و مهارت­های مدیران موثر در ادارات دولتی شهر رفسنجان،پایان­نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان

-شنوا، علی.(1380). رابطه بین غنی‌سازی شغل و رضایت شغلی کارکنان در شرکت سهامی برق منطقه‌ای گیلان، پایان نامه کارشناسی ارشد، واحد پیام نور رشت.

-شریفی، م.(1382).ارتباط بین فشارهای روانی ناشی از تعارض و ابهام نقش کارکنان سازمان‌ها، پایان نامه کارشناسی ارشد،واحد تهران مرکزی.

-صادقی.فاطمه.(1387). بررسی رابطه استرس شغلی با رضایت شغلی کارمندان اداره کل زندان‌های استان قزوین، پایان نامه کارشناسی ارشد، واحد پیام نور تهران.

-صادقیان، فاطمه.(1387). رابطه عزت نفس سازمانی با بازخورد سازمانی و سازگاری شغلی میان کارکنان آموزش و پرورش منطقه جرقویه سفلی، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده روان شناسی، دانشگاه اصفهان.

-طهرانی، حسین.(1387). بررسي رابطه ي بين استرس حرفه اي و رضايت شغلي در كاركنان سازمان هاي دولتي شهر ايلام، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران مرکز.

-عسگریان، محمد.(1388). بررسی رابطه عزت نفس و رضایت شغلی در کارشناسان سازمان ها و ادارات دولتی، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران مرکز.

-مسعودفر٬ فاطمه.(1378).بررسی رابطه ارتباطات سازمانی با سازگاری شغلی کارکنان بیمارستان‌های وابسته به دانشگاه علوم پزشکی کرمان، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد کرمان.

-مصلائی٬مهستا.(1386).رابطه بین ویژگی‌های شخصیتی و شیوه‌های مقابله با استرس با رضایت شغلی در پرسنل سازمان بهزیستی استان تهران، پایان نامه کارشناسی ارشد،دانشکده روان شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی.

-محمدزاده،.(1375). بررسي ميزان و منابع استرس شغلي مديران آموزشي استان فارس، پايان نامه كارشناسي ارشد گروه علوم تربيتي و روانشناسي، دانشگاه شيراز.

-محمدیان،سعید.(1388).رابطه میان توانمندسازی، رضایت شغلی، استرس شغلی و تعهد سازمانی در دفتر مرکزی شرکت پتروپارس، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد واحد ارومیه.

-معتمدی. حمید.(1389).بررسی رابطه بین پاسخگویی، رضایت شغلی و استرس شغلی کارکنان تأمین اجتماعی شهرستان ارومیه، پایان نامه کارشناسی ارشد،دانشگاه آزاد واحد ارومیه.

-موعودی، م.(1382). رابطه بين رضايت شغلي و فرسودگي شغلي از ديدگاه مديران آموزشي مدارس سه مقطع دخترانه ناحيه 1 شيراز، پايان نامه كارشناسي ارشد، دانشگاه آزاد اسلامي واحد مرودشت.

منابع انگلیسی

– Aghilinezhad M, Mohammadi S, Afkari ME, Abbaszadeh D. Surveying the association between occupational stress and mental health,  personality and life stressful events in Tehran police officers. Pajouhesh Dar Pezeshki. 2008 winter; 31(4):355-36. (Full text in Persian).

-Baron, C. l., & Girinberg, V. J. (1990). Job stress, mental health and accidents among off-shore workers in the oil and gas extraction industries.

-Bartram T, Joiner TA, Stanton P. Factors affecting the job stress and job satisfaction of Australian nurses: Implications for recruitment and retention. Contemp Nurse. 2004 Oct; 17(3):293-304.

-Deyvis, E., & Lofkoist, G. (2001). The differences in teachers and principals, general job stress related to performance based a accreditation, The Annual Meeting of Mid South Educational Research Association.

-Dobbrins, S. P. (1998). Organizational behavior, 8th Edition, Prentice- Hall, Inc.

-Ross, R., & altmire, E. M. (1994). Intervention in occupational stress, sage publication.

-Esteraster, C. Y., & Lusting., (2003). Physical discomfort and psychosocial job stress among male and female operators at telecommunication call centers in Taiwan, Journal of Applied Erg On,561.

چکیده

هدف از انجام پژوهش حاضر«بررسی روابط بین استرس شغلی و رضایت­مندی شغلی با انگیزه کارکنان (مورد مطالعه: بانک­های دولتی در شهر بندرعباس)بوده است.روش پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی است و از نظر ماهیت توصیفی از نوع پیمایشی بوده است. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل کلیه کارمندان بانک های دولتی بندر عباس و تعداد 140 نفر بوده است و بر مبنای جدول مورگان که نمونه 70  نفری را پیشنهاد کرده بود، برای دستیابی به نتایج بهتر 100 نفر به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. در این تحقیق روش نمونه گیری، طبقه ای تصادفی بوده است. برای سهولت در پرکردن پرسشنامه از هر بانک دولتی در بندرعباس، یک شعبه از هر بانک دولتی انتخاب گردید و 3 پرسشنامه رضایت شغلی، استرس شغلی و انگیزه کارکنان،در بین حجم نمونه توزیع و در نهایت تعداد 300 پرسشنامه(100 نفر و هر نفر 3 پرسشنامه) جمع‌آوری گردید.پرسشنامه ها از نظر روایی مورد نظر سنجی 10 نفر صاحبنظر قرار گرفت و پس از تأیید استاد راهنما و مشاور اجرا شد. پایایی آن پس از اجرای آزمایشی از طریق ضریب آلفای کرونباخ  برای پرسشنامه استرس شغلی 78/0، پرسشنامه رضایتمندی کارکنان 76/0 و پرسشنامه انگیزه کارکنان 81/0 بدست آمد.جهت تحلیل داده های جمع آوری شده از اجرای پرسشنامه، از روش های آمار توصیفی از جمله رسم جداول و نمودار محاسبه درصد، میانگین و انحراف معیار و همچنین جهت تحلیل های استنباطی از آزمون ضریب همبستگی پیرسون، رگرسیون از طریق نرم افزارSPSS  استفاده شد. نتایج نشان داد: بین رضایت کارکنان و انگیزه کارکنان با استرس شغلی رابطه معنادار وجود دارد. بین مؤلفه های پرداخت، ماهیت شغل، فرصت های ارتقاء، حمایت سرپرست، رابطه همکاران و انگیزه کارکنان رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.

کلید واژه ها: استرس شغلی، رضایت شغلی، انگیزه، کارکنان بانک دولتی، بندر عباس

 

فصل اول

1-1- مقدمه

امروزه مسئوليت اداره منابع انساني كه بصورت گروه هاي مختلف كار، تقسيم شده است، به عهده مديران متخصص و حرفه اي، قرار داده شده است. در دنياي پيشرفته امروز، نيروي انساني از مهمترين و پرارزش‌ترين منابع توليد و اداره سازمان محسوب مي گردد. در واقع عامل انساني و كار است كه در رسيدن به اهداف سازماني مؤثر بوده و در مقام مقايسه با ساير عوامل توليد، مقدار حاصل از آن بيش از ميزاني است كه به جريان توليد گذاشته است. از جمله عواملي كه در بقاي سازمان ها مي توان به عنوان فرابندي اثرگذار ذكر كرد و هميشه مدنظر مديران و مسئولان و كارگزاران يك سيستم باشد، نيروي انساني كارآمد است كه در جذب و به كارگيري آن بايد سعي شود تا فردي انتخاب شود كه شغلش علاوه بر مهيا نمودن زمينه‌ي اقتصادي و اجتماعي، از نظر فرهنگي و رواني نيز متناسب با تواناييهاي جسمي و فيزيكي و رواني وي باشد و علائق و استعدادهاي نيز در اين زمينه مورد توجه قرار گيرد، چرا كه كاركناني كه داراي روحيه‌ي بالا و خلاقيت و ابتكار مي باشند و آماده‌ي به دست آوردن هرچه بيشتر مهارت هستند و به راحتي مي توانند فرآيند بهبود و بهره وري سيستم را تسهيل نمايند، نارضايتمندي شغلي خود زمينه ساز نزول و بهره وري كمتر از هر سيستم يا جريان روند امور است و شايد بتوان، نارضايت شغلي، نارضايتي فردي از زندگي را نيز فراهم سازد، زيرا كسي كه شغلش را دوست ندارد و احساس خويشاوندي نسبت به آن ندارد، براي شغلش ارزش زيادي قائل نيست(محمدی، 1390: 54).

وجود نيروي انساني سالم يك دارايي بزرگ براي هرسازمان به حساب مي آيد. در اين ميان اهميت رواني كاركنان كمتر از سلامت جسماني آنان نخواهد بود.يك محيط كاري پرفشار براي سلامتي كاركنان به ويژه سلامت رواني آنان بسيارخطرناك است. عملكرد مطلوب كاركنان نيازمند اين است كه آنان از كارِخود رضايت كافي داشته و داراي انگيزه و روحيه مناسب باشند. بديهي است كه پاداش مفید در بهره وري نيروي كار بوده و اثر مثبت دارد. آنچه امروز در علم مديريت از جایگاهی خاص برخوردار است، اعتقاد داشتن بر این است كه انگيزه هاي كاركنان، پايه هاي كارآيي و اثربخش سازمان را تشكيل مي دهند و مديراني كه به موفقيت و اعتلاي سازمان خود علاقمند هستند، براي شناخت عواملي كه بيشترين انگيزه را دركاركنان ايجاد مي نمايند، تلاش وكوشش مي كنند.اما اين چيزي نيست كه صرفاً مربوط به حال باشد، بلكه در زمينه رضايت شغلي وعدم رضايت شغلي كاركنان تاكنون پژوهش هاي زيادي توسط پژوهشگران مؤسسه ها و مراكز پژوهش مختلف جهان صورت گرفته است. نظريه هاي مختلفي توسط روانشناسان و علماي مديريت در اين زمينه ها صورت گرفته است و شايد بتوان تيلور را جزء اولين نظريه پردازان در اين زمينه دانست. به عقيده تيلور براي اينكه مديريت سازمان به نوآفريني كاركنان اميدوار باشد، لازم است براي كاركنان انگيزش و پاداش ويژه اي فراهم آورد كه از آنچه به يك كارگر متوسط در هر پيشه‌اي  داده مي شود، افزونترباشد.اما رضايت شغلي خود تعيين كننده بسياري از متغيرهاي سازماني است. مطالعات متعدد نشان داده است رضايت شغلي از عوامل مهم افزايش بهره وري، دلسوزي كاركنان نسبت به سازمان، تعلق ودلبستگي آنان به محيط كار و افزايش كميت و كيفيت كار، برقراري روابط خوب و انساني درمحل كار، ايجاد ارتباطات صحيح، بالا بردن روحيه عشق وعلاقه به كار است. ترديد نيست كه هرسازمان خود يك ارگانيسم منحصربه فرداست و نخستين عامل آن، انسان و توجه به كاركنان است. بر اساس گزارش مؤسسه ایمنی و بهداشت شغلی، به علت فشارهای شغلی، 30% کارگران از دردهای کمر رنج می­برند، 28% از استرس اظهار شکایت می­کنند،20% احساس خستگی می­کنند،17% دردهای ماهیچه­ای یا عضلانی دارند و 13% سردرد دارند (بارترام[1] و همکاران، 2004: 399).

سالانه سرمایه هنگفتی به علت فقدان سلامت جسمانی و روانی کارکنان، کاهش کارایی آن­ها، ترک شغلی و تغییر شغل به علت استرس شغلی از دست می­رود. استرس و عوارض ناشی از آن همه ساله موجب از بین رفتن صدها روز کاری می­شود و بطور متوسط روزانه یک میلیون نفر به علت اختلالات و ناخوشی­های ناشی از استرس از حضور در محل کار خودداری می­کنند. مشخص شده است حدود 30% نیروی کار در کشورهای توسعه­یافته از استرس شغلی رنج می­برند. سازمان بین­المللی کار نیز هزینه­های وارده بر کشورها را به علت استرش شغلی حدود 1 تا 5/3% تولید ناخالص داخلی تخمین می­زند که در حال حاضر در حال افزایش است (زارع و همکاران، 2009: 145).

آمارها نشان از عمق و شدت هزینه­هایی است که هر ساله استرس در محیط­های مختلف کاری به اقتصاد کشورهای مختلف وارد می­کند. در ایالات متحده سالیانه حدود 200 میلیارد دلار خسارت ناشی از استرس در بخش­های مختلف صنعت به صورت پرداخت غرامت ناشی از غیبت از کار، حوادث، مرگ و میر ناشی از کار کردن، بیماری­های مزمن و جابجایی کارکنان هزینه می­شود. در ایرلند هر ساله آسیب­های مرتبط با کار و حوادث غیر آسیب­زا شاید بیش از 500 میلیون پوند به اقتصاد این کشور هزینه تحمیل می­کنند. در نیوزلند هزینه حوادث و محل کار برای کشور 2/4 میلیارد دلار در سال است. در اروپا هر ساله تقریباً 5 میلیون کارگر از حوادث مرتبط با کار شامل بیش از سه روز غیبت رنج می­برند و هزینه­های بیمه برای صنعت به تنهایی میزانی در حدود 20 میلیارد یورو می­باشد (موتیار[2]، 2004: 45).

تنش های کاری و تأثیر آن بر میزان رضایت کارکنان از مسائل قابل توجه می باشد که در این تحقیق به آن در محیط بانک های دولتی پرداخته شده است.

   1-2-بیان مسئله

یکی از معضلات اساسی که در طی چند دهه اخیر به دنبال تحولات جوامع و روی آوردن به زندگی مدرن، انسان­ها را در معرض خطر قرار داده است،پدیده استرس است(عقیلی­نژاد و همکاران، 2008: 357). استرس جزء لاینفک زندگی امروزی است و اگر در محیط کاری و در ارتباط با عوامل محیط کاری و یا به دنبال تغییر در فعالیت­های کاری همچون فن­آوری جدید یا تغییر اهداف، به وجود آید بیانگر استرس شغلی است(ساندیپ[3]، 2010: 426).

فرآیند پیچیده استرس شغلی، پیامدهای متعدد جبران­ناپذیری دارد. استرس شغلی می­تواند با مشکلات متعدد روانشناختی(اضطراب،افسردگی،خستگی عصبی،تحریک­ پذیری، پرخاشگری، تخلیه ناگهانی عاطفی، پرخوری، رفتار تکانشی، خنده عصبی، ناتوانی در تصمیم­گیری، تمرکز ضعیف، توجه کم، وقفه­های ذهنی و حساسیت نسبت به انتقاد)، جسمانی (سردردهای میگرنی، افزایش ضربان قلب و فشار خون، بیماری­های قلبی-عروقی، دردهای اسکلتی-عضلانی، اختلالات ریوی و گوارشی، بیماری­های کلیوی و آرتریت روماتوئید) و سازمانی(غیبت کاری، جابه­جایی، تولید پایین، بیگانه شدن با همکارن، عدم رضایت شغلی، کاهش تعهد و وفاداری به سازمان و افت عملکرد شغلی و کیفیت کار) همراه باشد (جنیفر[4]، 2006: 70).

استرس یا فشار عصبی از مسایل بسیار حاد در سازمان های امروزی می باشد که سلامت جسمی و روانی نیروی کار را به خطر انداخته و هزینه سنگینی را به سازمان ها وارد ساخته است و همچون آفتی فعالیت ها را تحلیل داده و از بین می برد.گروهی از صاحبنظران رفتار سازمانی استرس ناشی از شغل را بیماری شایع قرن نامگذاری کرده اند.بنابراین منابع انسانی از مهم­ترین عوامل تاثیرگذار بر موفقیت یا شکست یک سیستم اجتماعی است. نویسندگان موتور محرک، نیروی جهش دهنده و حرکت ساز انسان را انگیزه او می­دانند و عقیده دارند در هر موقعیتی 20 درصد تلاش و 80 درصد انگیزه تأثیرگذار است، بزرگترین مشکل سازمان­های امروزی ما، چالش­آورترین بحرانی که مدیران ما با آن مواجه هستند، پایین بودن انگیزه و افت مسئولیت­پذیری کارکنان می­باشد. کارکنان بی­انگیزه، بهترین برنامه­ها، اثربخش­ترین ساختار­ها و موثرترین منابع را از بین می­برند(هزاوه­یی و صمدی، 1384: 14).

یکی از احساس­های مطبوع هر کارمند یا کارگر احساس رضایت یا خشنودی از کار است، در سازمان­های امروزی راضی و خشنود نگه داشتن کارکنان از دغدغه­های عمده مدیران می­باشد. کارکنان راضی بهتر کار می­کنند، تولید و خدمات زیاد و با کیفیت بالا ارائه می­دهند. در نهایت موجب بهره­وری سازمان می­گردند. به عبارت دیگر یکی از مشکلات اساسی دیگر سازمان­ها راضی نگه داشتن کارکنان می­باشد. رضایت شغلی یکی از عوامل بسیار مهم در موفقیت شغلی است،رضایت شغلی عاملی است که باعث افزایش کارایی و نیز احساس رضایت فردی می­گردد. محققان رضایت شغلی را از دیدگاه­های گوناگون تعریف نموده­اند و معتقدند اگر شغل لذت مطلوب را برای فرد تأمین نماید در این حالت فرد از شغلش راضی است. رضایت شغلی ترکیب معینی است از عوامل گوناگون چه درونی مانند احساس لذت از انجام کار و چه بیرونی مانند حقوق و مزایا و روابط محیط کاری، که سبب می­گردد فرد از شغلش راضی باشد (رضایی و همکاران، 1382: 123).

مقصود از رضایت شغلی نگرش کلی فرد در باره کارش می باشد. کسی که رضایت شغلی او در سطحی بالاست، نسبت به شغل یا کار خود نگرشی مثبت دارد. کسی که از کار خود راضی نیست، نگرش منفی به شغل خویش دارد. عوامل تعیین کننده رضایت شغلی عبارتند از: معارضه یا گیرایی کار، سیستم پاداش که بر اساس عدل و مساوات قرار گرفته باشد، شرایط کاری که فرد را حمایت کنند و همکاران و یاران شغلی که فرد را یاری دهند و پشتیبان وی باشند(رابینز[5]، 1387: 47).

پژوهش‌ها نشان مي‌دهد که خشنودي شغلي با شادکامي کلي، بهداشت رواني و اميد زندگي طولاني‌تر ارتباط دارد. ويلنت[6]، دريافت که کارکرد شغلي خوب با کارکرد سالم در بسياري از زمينه‌هاي زندگي ارتباط دارد(ساپینگتون[7]،1379: 206).

محیط های بانکی به دلیل حساسیت کار و دقیق بودن دارای تنش های زیادی بوده و کارمندان بانک ها به طور طبیعی با استرس های زیادی در کار مواجه هستند و استرس های شغلی می تواند از بازدهی کارمندان بکاهد،  بانک های دولتی با مراجعه کنندگان بسیاری مواجه هستند و امکانات کمتری برای کارکنان خود نسبت به بانکهای خصوصی قائل می باشند، این امر ممکن است در ایجاد نارضایتی شغلی اثر گذارده و فشار زیاد کاری باعث بوجود آمدن استرس در بین کارکنان گردد. با توجه به ارتباط رضایت شغلی با سلامت روانی و پدیده استرس شغلی، این تحقیق به بررسی دلایل و اثرات آن در عملکرد کارکنان و راهکارهای عملی کاهش استرس در محیط بانک پرداخته تا از این طریق به کارکنان در بکارگیری راهکارهای عملی در جهت افزایش قدرت تحمل و فشار پذیری فردی و سازمانی یاری رساند، و در نتیجه به سالم سازی محیط کار و ارتقای بهداشت روانی سازمانی کارکنان کمک نموده تا انرژی هایی که ناخواسته صرف تنش های سازمانی می گردد، در جهت ارتقای کیمیت و کیفیت و تحقق مسئولیتهای اجتماعی آن سازمان به کار گرفته شود، از این رو به دنبال پاسخگوئی به این سؤال اساسی است که چه رابطه ای بین استرس شغلی و رضایت­مندی شغلی با انگیزه کارکنان در بانک های دولتی وجود دارد؟

1-3-اهمیت تحقیق

با توجه به اینکه حداقل یک سوم عمر ما در محیط کاری سپری می­شود و از طرفی بسیاری از روابط و مناسبات اجتماعی ما در طی ساعات کار شکل می­گیرد. استرس ناشی از کار یا استرش شغلی می­تواند در سلامت و خشنودی انسان­ها علاوه بر کارایی مؤثر افتد. افرادی که تحت استرس­های زیاد باشند به طور کلی از سلامت و خشنودی کمتر برخوردار خواهند بود. در زندگی همه افراد که در یکی از مشاغل مختلف جامعه کار می­کنند استرس وجود دارد و به گونه­های مختلف بر آن­ها فشار می­آورد. تحولات شغلی نظیر تغییرات سازمانی، تغییر حقوق و دستمزد، ترفیعات شغلی، یا کاهش یا افزایش نیروی انسانی و دگرگونی­های اجتماعی موضوع­هایی هستند که به خوبی بر فرد فشار می­آورند و او را دچار آشفتگی، نگرانی، تشویش و اضطراب می­سازند (حافظی و همکاران، 1390: 20).

استرس ناشی از شغل، استرسی است که فرد معین بر سر شغل معینی دستخوش آن می­شود. در این تعریف هم ویژگی­های فردی و هم عوامل شغلی دخیل دانسته می­شوند. از آنجا که فرد و محیط تأثیری متقابل بر هم دارند، در واقع می­توان گفت که فرآیند استرس شغلی نیز در چنین بافت برهم کنشی پدید می­آید(رضایی و همکاران، 1382: 22).

به اعتقاد بسیاری از صاحب­نظران از میان همه مفاهیمی که متخصصان رفتار، مدیریت و روانشناسان سازمانی و صنعتی در موقعیت­های مختلف یک سازمان مورد بررسی قرار داده­اند، رضایت شغلی از مهم­ترین زمینه­های پژوهشی بوده و نقش آن به عنوان مؤلفه­ای اصلی در سنجش سلامت سازمانی غیر قابل انکار می­باشد(غلامی­فشارکی و همکاران، 1389).

مطالعات نشان می­دهد که همه ساله بسیاری از شرکت­ها و سازمان­ها در خصوص احساس و نگرش کارکنان نسبت به شغلشان نظرسنجی­های متعددی انجام می­دهند. رضایت شغلی یکی از مهم­ترین متغیر­های تحقیق در رفتار سازمانی و همچنین به عنوان متغیر محوری در تحقیقات و تئوری­های سازمان قلمداد گردیده است. تا کنون صد­ها مطالعه در خصوص رضایت شغلی در فصلنامه­های رفتار سازمانی و رشته­های مرتبط با آن ارائه گردیده است (پورتر، 1999: 30).  تحقیقات نشان می­دهند که علت نگرش مثبت و منفی افراد نسبت به شغل و کارشان به شرح زیر می­باشد:

عواملی که مربوط به سیاست­ها و رویه­های سازمان است.

عواملی که مربوط به شرایط کار و یا نحوه قرار گرفتن افراد در محل انجام دادن کار می­باشد.

عواملی که در ارتباط با شخصیت­های فردی کارکنان می­باشد.

از سوی دیگر توسعه پایدار یکی از اهداف متعالی در تمام جوامع بشری و از نتایج افزایش بهره­وری در جوامع است. هدفی که در آن، منابع انسانی به عنوان کلیدی­ترین عامل و هدف اصلی محسوب می­شود. در مطالعات و پژوهش­های انجام گرفته در زمینه افزایش بهره­وری، بر نقش بی­بدیل منابع انسانی تاکید فراوان شده است. ایجاد، حفظ، و بالاتر از آن، ارتقاء انگیزه و روحیه کارکنان سازمان، از مهم­ترین عوامل مؤثر بر افزایش بهره­وری محسوب گردیده است. تجربه جوامع پیشرفته در شرق و غرب جهان نشان داده که می­توان با سرمایه­گذاری­های اندک، پیاده­سازی و اجرای موفق برنامه­ها و طرح­های انگیزشی و بکارگیری شیوه­های صحیح مدیریت انگیزش، به اهداف بزرگی در سازمان نائل آمد. بنابراین شناسایی و اولویت­بندی عوامل موثر بر انگیزش، به جهت برنامه­ریزی برای افزایش انگیزش کارکنان، گامی اساسی در توسعه منابع انسانی و به روز آوردن آن و بالطبع افزایش بهره­وری سازمان­ها است (خادمی­زارع و همکاران، 1389: 2).

افردی که انگیزه قوی کسب موفقیت دارند به دنبال موقعیتهائی می گردند که در آن  از طریق بازخورد محسوس بتوانند اطلاع دقیق بدست آورند تا چه اندازه خوب عمل می کنند.این تمایل رابطه نزدیکی با علاقه آنهابه موفقیت و کمال شخصی دارد،علاوه بر بازخورد محسوس برای این افراد ماهیت این بازخورد نیز اهمیت دارد،آن ها نسبت به اطلاعات مربوط به کار خود واکنش مطلوب نشان می دهند.افرادی که انگیزه تعلق،وابستگی دارند به نتایج کار خود از لحاظ اجتماعی یا نگرشی توجه می کنندولی افراد واجد انگیزه کسب موفقیت از نتایج عملی کاریا وظیفه خودکسب نمی کنند.(علاقه­بند، 1370: 30).

بنابراین نیروی انسانی در همه سازمان ها چه صنعتی و چه بانکداری یکی از عوامل مهم در پیشبرد اهداف سازمان تلقی می شود. در جهت نیل به افزایش کارایی و بهره وری هر چه این عامل ،باید عوامل انگیزننده را در او شناخت و سپس برای ارضای این نیازها در جهت افزایش کارایی همت گماشت.

1-4-اهداف تحقیق

1- تعیین رابطه بین استرس شغلی و انگیزه کارکنان بانک­های دولتی در شهر بندرعباس.

2- تعیین رابطه بین رضایت­مندی شغلی و انگیزه کارکنان بانک­های دولتی در شهر بندرعباس.

1-4-1-اهداف فرعی

تعیین رابطه بین پرداخت و انگیزه کارکنان بانک­های دولتی در شهر بندرعباس.

– تعیین رابطه بین ماهیت شغل و انگیزه کارکنان بانک­های دولتی در شهر بندرعباس.

-تعیین رابطه بین فرصت­های ارتقاء و انگیزه کارکنان شعب بانک­های دولتی در شهر بندرعباس.

4- تعیین رابطه بین سرپرست و انگیزه کارکنان بانک­های دولتی در شهر بندرعباس.

[1] -Barteram

[2] -Motiar

[3] -Sandip

[4] -jenifer

[5] -Rabinz

[6] -Vilnet

[7] – Sapingenton

همه پایان نامه و تحقیق و پروژه های به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید

مطالب پیشنهادی:
 • پايان نامه بررسي ارتباط بين اصول ارگونومي و استرس در شرکت گاز
 • پايان نامه رابطه هوش سازماني و استرس هاي شغلي کارکنان ادارات ورزش و جوانان
 • پايان نامه بررسي رابطه بين رضايت شغلي و فرسودگي شغلي با استرس شغلي از ديدگاه مديران مدارس
 • پايان نامه بررسي رابطه بين اخلاق کاري با استرس شغلي و تعهد سازماني در ميان کارکنان اداره آموزش و پرورش
 • پايان نامه بررسي رابطه بين عوامل استرس زا و راهکارهاي مديريت استرس در بين مديران مدارس
 • برچسب ها : , , , , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

  جستجو پیشرفته

  دسته‌ها

  آخرین بروز رسانی

   Fatal error: Call to undefined function jdate() in /home/bmaghale/domains/bmaghale.ir/public_html/wp-content/themes/digitaliran5/sidebar.php on line 122