پايان نامه بررسي روايات مجعول و اسرائيليات در آثار عطّار نيشابوري

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

پايان نامه بررسي روايات مجعول و اسرائيليات در آثار عطّار نيشابوري یکی از پایان نامه و تحقیق های جامع و کامل و دارای منابع معتبر می باشد این پایان نامه دارای 236 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که جهت دریافت و دانلودمتن کامل پايان نامه بررسي روايات مجعول و اسرائيليات در آثار عطّار نيشابوري بر روی گزینه خرید انتهای ایمیل کلیک نمائید پس از وارد نمودن اطلاعات مربوطه و پرداخت قادر به دانلود متن کامل پایان نامه مربوطه می باشد همچنین لینک پایان نامه همان لحظه به ایمیل شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

 چكيده    1
فصل اوّل: كلّيات پژوهش    3
مقدّمه    4
بيان مسأله    6
اهمّيت و ضرورت انجام تحقيق    7
مرور ادبيات و سوابق پژوهش    8
تحقيقات عربي و اسلامي    9
مقدّمه‌ي ابن‌‌خلدون    9
الاسرائيليات فيالتفسير و الحديث    10
الاسرائيليات و الموضوعات في کتب التفسير    11
الاسرائيليات و أثرها فى كتب التفسير    11
پژوهش‌‌هاي فارسي در تفسير و علوم قرآني    11
پژوهشي در باب اسرائيليات در تفاسير قرآن    11
اسرائيليات و تأثير آن بر داستان‌‌هاي انبيا در تفاسير قرآن    12
پژوهش‌‌هاي ادبي    13
اهداف تحقيق    14
سؤالات تحقيق    14
فرضيه‏هاي تحقيق    14
تعريف واژه‏ها و اصطلاحات فنّي و تخصصي (به صورت مفهومي و عملياتي)    15
روششناسي تحقيق    15
جامعه‌ي آماري    17
محدوديت‌ها    17
فصل دوم: شناخت‌نامه‌ي عطّار نيشابوري    18
مقدّمه    19
نگاهي به احوال عطّار از تولّد تا مرگ    20
آثار عطّار    23
منطق‌الطير    24
مصيبت‌نامه    25
الهي‌نامه    26
اسرارنامه    27
مختارنامه    27
ديوان    28
تذکرةالاولياء    28
سرچشمه‌ها و مآخذ شعر عطّار    29
غزّالي و ابوسعيد    31
عطّار، حكايات، اسرائيليات و روايات مجعول    31
عطّار و تورات    34
جايگاه عطّار در فرهنگ و ادب فارسي و جهاني    37
سالشمار حوادث زندگي و عصرِ عطّار نيشابوري    38
فصل سوم: درآمدي بر روايات مجعول و اسرائيليات در تفسير و ادب فارسي    40
بخش اوّل: علم‌الحديث و روايات مجعول    41
علوم حديث    42
مهم‌‌ترين اصل حديث‌شناسي    43
عطّار و احاديث موضوع    44
احاديث موضوع(جعلي) و ضعيف و بازتاب آن‌‌ها در آثار عطّار نيشابوري    45
بخش دوم: اسرائيليات و تفسير    49
تفسير    50
اقسام تفسير    52
تفسير به مأثور    52
علل ضعف و جعل در تفسير مأثور(فهرستوار)    53
روش درست در تفسير قرآن کريم    53
اسرائيليات    53
انواع اسرائيليات    55
منابع اصلي اسرائيليات    55
فرهنگ يهودي    56
يهود    56
تلمود    59
فرهنگ مسيحي    60
مسيحيت    60
انجيل    61
اهل کتاب    62
کتب تاريخي و سيره‌نويسي    62
خيالپردازي و افسانه‌سرايي‌‌هاي مسلمان‌نماهاي اهل کتاب    63
کيفيت راه‌يابي اسرائيليات در تفسير، حديث و متون اسلامي    63
راويان اسرائيليات    66
معيار سنجش و تشخيص اسرائيليات    66
هشدارهايي درباره‌ي خطر اسرائيليات و راه‌‌هاي مقابله با آن    68
بخش سوم: اسرائيليات و ادب فارسي    71
مقدّمه    72
نقش قصص و تلميحات اسلامي در ادب فارسي    73
اسرائيليات در تفسير و برداشت‌‌هاي عرفاني و ادبي    75
کيفيت راه‌‌يابي اسرائيليات در ادبيات فارسي    78
سرچشمه‌هاي روايات مجعول و اسرائيليات در ادبيات فارسي    78
فصل چهارم: روايات مجعول و اسرائيليات در آثار عطّار نيشابوري    82
مقدّمه‌‌اي بر اسلام و قصص قرآني    83
بخش اوّل:  روايات مجعول و اسرائيليات در داستان آدم و حوّا(عليهماالسلام)    88
مقدّمه    89
داستان آدم(ع) در قرآن    89
آفريده شدن حوّا در قرآن    90
داستان آدم به روايت کتاب‌هاي مقدّس    91
خلاصه‌‌ي داستان آدم(ع) به روايت تورات    92
آفرينش آدم    92
آفرينش زن    92
نافرماني انسان    92
داوري خدا    93
خلاصه‌‌ي داستان آدم(ع) به روايت انجيل برنابا    93
داستان آدم(ع) و حوّا(ع) در قصص اسلامي و تفاسير    94
حديثِ ابليس    95
حديثِ آفريدنِ آدم    95
حديثِ آدم و حوا    96
فريفتنِ ابليس مَر آدم را    97
تطبيق، مقايسه، بررسي و تحليل داستان آدم(ع)    97
آفرينش حضرت آدم(ع) و نخستين مخلوق    97
آفرينش حوّا(ع)    100
لغزش و خطاي آدم و حوّا و بيرون شدن آن‌‌ها از بهشت    101
توبه‌ي آدم و مشهورترين اسرائيليات پيرامون آن    102
بازتاب اسرائيليات داستان آدم(ع) در آثار عطّار نيشابوري    103
خلقت آدم و …    103
خلقت حوا و موارد پيرامون آن    104
حکايت بچه‌ي ابليس با آدم و حوّا    105
توبه‌ي آدم    108
گندم (نام درخت ممنوعه)    109
تحلیل نهایی    110
بخش دوم:  روايات مجعول و اسرائيليات در داستان ادريس(ع)    111
ادريس(ع) در قرآن    112
ادريس(ع) در کتب مقدّس    112
ادريس در تفاسير و تحليل‌‌ها    113
انعکاس داستان ادريس در آثار عطّار نيشابوري    115
تحليل نهايي    117
بخش سوم:  روايات مجعول و اسرائيليات در داستان داود(ع)    118
داود(ع) در قرآن    119
داود(ع) در کتب مقدّس    120
داستان زن اوريا و داود در تفسيرها و تحليل‌‌ها    121
بازتاب اسرائيليات داود(ع) در آثار عطّار نيشابوري    123
تحليل نهايي    126
بخش چهارم:  روايات مجعول و اسرائيليات در داستان سليمان(ع) و ملکه‌‌ي سبا    127
سليمان(ع) در قرآن    128
بحث اوّل: داستان انگشتري سليمان و اهميت انگشتري و ربودن آن توسط ديو    128
اشاره‌‌ي قرآن در داستان انگشتري سليمان    128
تورات و داستان روي برگرداندن سليمان از خدا و دشمني يربعام    128
داستان انگشتري سليمان در تفاسير    129
تحليل و نقد روايت‌‌ها    130
تجلّيات اسرائيليات پيرامون داستان سليمان در آثار عطّار نيشابوري    132
سليمان و ديو    132
گفتگوي سليمان و مورچگان    135
عصا و سليمان    135
حکايت سليمان با مور عاشق    136
حکايت سليمان و شادروانش    137
سليمان و زنبيلبافي    138
حکايت بلقيا و عفّان    138
داستان عزرائيل و مرگ سليمان    140
حکايت عزرائيل و سليمان(ع) و آن مرد    141
بحث دوم: اسرائيليات پيرامون قصّه‌‌ي بلقيس و سليمان(ع)    146
موضوع بلقيس و سليمان در قرآن    146
بلقيس و سليمان در کتب مقدّس    147
خرافات و اسرائيليات سليمان و بلقيس در تفاسير    148
تحليل اسرائيليات سليمان و بلقيس    148
بازتاب سليمان و بلقيس در ادب فارسي    150
نکته‌ي مهم در اسرائيليات بلقيس و سليمان    152
بخش پنجم:  روايات مجعول و اسرائيليات در داستان موسي(ع)    154
موسي در قرآن    155
موسي در كتب مقدّس    155
داستان موسي(ع) و طلب رؤيت و تجلّي خدا    156
تفسير‌‌ها در روايت تجلي خدا بر كوه و بيهوشي موسي    156
تجلّي در آثار عطّار    157
اسرائيليات در شكستن الواح و عصبانيت حضرت موسي(ع)    158
روايت تورات    159
روايت قصصالانبياء نيشابوري    159
روايت كشفالاسرار ميبدي    160
روايت مجعول «موسي و كرم و سنگ»    160
تحليل نهايي    161
بخش ششم:  روايات مجعول و اسرائيليات در داستان نوح(ع)    163
نوح در قرآن    164
نوح و کشتي نوح در کتاب مقدّس    164
خلاصه‌‌ي داستان نوح در قاموس کتاب مقدّس    165
کشتي نوح و طوفان در «تفسير طبري» و «الدرّ المنثور» سيوطي    166
تحليل اسرائيليات کشتي نوح    167
طوفان و کشتي نوح در آثار عطّار نيشابوري    168
نوح و گريه‌ها ‌‌و نوحه‌هايش    169
حكايت دستور خدا بر كوزه شكستن كوزه‌‌گر    170
تحليل نهايي    171
بخش هفتم:  روايات مجعول و اسرائيليات در داستان هاروت و ماروت    172
هاروت و ماروت در قرآن    173
هاروت و ماروت در كتاب مقدّس    174
هاروت و ماروت در تفاسير    174
تحليل مختصر داستان    175
بازتاب هاروت و ماروت در آثار عطّار نيشابوري    176
تحليل نهايي    180
بخش هشتم:  روايات مجعول و اسرائيليات و دفاعيه‌هاي عطّار از ابليس    181
ابليس در لغت، قرآن و متون مقدّس    182
ابليس، عنصري مشابه در متون گاهان زرتشتي و عرفان ايراني    183
تفسير صوفيانه    184
پيشينه‌ي ادب صوفيه درباره‌ي ابليس    185
دفاعيه‌هاي عطّار از ابليس    187
حكايت ابليس    193
تناقض در برخورد عطّار با شيطان    195
تحليل نهايي    196
بخش نهم:  روايات مجعول و اسرائيليات پيرامون آفرينش و حقيقت محمّديّه در آثار عطّار    198
حقيقت محمد(ص) در قرآن    199
حقيقت محمّديّه در انجيل و تفاسير    199
حقيقت محمّديه در متون صوفّيه    201
حقيقت محمّديه در مقايسه‌‌ي بهمن، لوگوس و کلمه از متون مقدّس    204
صوفيه و تأويلها    205
حقيقت محمّديه در آثار عطّار نيشابوري    206
تحليل نهايي    209
فصل پنجم: يافته‌ها، نتايج و پيشنهادها    211
يافته‌ها    212
نتايج    217
پيشنهادها    220
کشف‌الآيات    221
کشف‌الاحاديث    222
کشف‌الابيات    223
نام‌نامه    224
منابع و مآخذ    225
کتاب‌ها    225
مقاله‌ها    233
Abstract    235

ـ منابع و مآخذ

کتاب‌ها

قرآن کريم

کتاب مقدّس، 2007 م، عهد عتيق و جديد، مژده براي عصر جديد، نشر انجمن کتاب مقدّس

انجيل برنابا(1380)، ترجمه علّامه حيدر قلي سردار كابلي، تهران، نيايش

انجيل عيسي مسيح، (بي‌تا)، ترجمه‌‌ي تفسيري، بي‌جا

آرمسترانگ، كرن (1383)، خداشناسي از ابراهيم تا كنون، ترجمه محسن سپهر، تهران، مركز

ابن تيميّه، تقي الدين أبوالعَباس أحمد(1408هـ / 1988م)أحاديث القصّاص، المحقق: د. محمّد بن لطفي الصباغ، بيروت، المكتب الإسلامي

ابن‌الجوزي، جمال الدين عبدالرحمن أبى الفرج بن علي (1386هـ/م1966)،الموضوعات، بي‌جا، ج1.

———- (1368)،تلبيس ابليس،ترجمه‌‌ي عليرضا ذکاوتي قراگزلو، تهران مرکز نشر دانشگاهي

ابن الصلاح، بدرالدين محمّد الزرکشي (2004م). النّکت علي مقدمه ابن الصلاح، تحقيق: محمّد علي سمک، لبنان، بيروت، دارالکتب العلميه

ابن عربي، محمد ابن علي (1385)، فصوص الحکم، درآمد، برگردان متن و توضيح و تحليل از: محمد علي موحد و صمد موحد، تهران، کارنامه

ابو ريّه، محمود(1377هـ.ق/1957م.)، اضواء علي السّنة المحمّديّه، قاهره، دارالمعارف.

احمدي، بابک (1381)، ساختار و تأويل متن، تهران، نشر مرکز

آذرنوش، آذرتاش(1386، دائرةالمعارف بزرگ اسلامي، «مقاله­ي ابليس در لغت و ادب عرب»، ج2، مؤسسه‌ي دائرةالمعارف بزرگ اسلامي

———–(1386)، فرهنگ معاصر عربي ـ فارسي، تهران، ني

استعلامي، محمّد(1383)، درس حافظ(نقد و شرح غزل­هاي حافظ)، تهران، سخن

اشرف زاده، رضا (1382)، عطار و ديگران…، مشهد،‌ دانشگاه آزاد اسلامي

———- (1373)، ‌فرهنگ کاربردي آيات و روايات در اشعار عطّار، مشهد، اداراه‌ي فرهنگ و ارشاد اسلامي

افراسياب‌پور، علي اکبر(1380)، زيبايي‌پرستي در عرفان اسلامي، تهران، طهوري

اوحدي مراغه­اي، ركن الدين(1375)، ديوان اوحدي مراغه­اي، تهران، اميركبير

بوكاي (بي‌تا)، عهدين، قرآن و علم، ترجمه‌ي حسن حبيبي، تهران، حسينيه ارشاد

بي‌آزار شيرازي، عبدالکريم (1386)، باستان‌شناسي و جغرافياي تاريخي قصص قرآن، تهران، دفتر نشر فرهنگ اسلامي

بابايي و ديگران، علي اکبر و ديگران (1379)، روش‌شناسي تفسير قرآن، تهران، سمت

بيات، محمّد حسين (1387)، ارتباط افکار مولوي و عطار، تهران، نشر دانشگاه علامه طباطبايي

پورنامداريان، تقي(1386)، رمز و داستان­هاي رمزي شاعران در ادب فارسي، تهران، انتشارات علمي و فرهنگي

ـ چكيده

عطّار نيشابوري، بزرگ‌ترين شاعر و نويسنده‌‌ي عارف قرن ششم و اوايل قرن هفتم است که با زبان گيرا و گسترده و قدرت بيان و خامه‌‌ي توانايش، توانسته است در تاريخ زبان و ادب فارسي، شخصيّتي دوران‌ساز و تأثيرگذار در تحوّلات ادبي باشد.

آثار عطّار نيشابوري، تاکنون هدف رويکردهاي مختلف پژوهشي قرار گرفته است. در پژوهش حاضر، تلاش شده از منظري ديگر بر آفرينش‌‌هاي ادبي و فکري آثار عطّار توجه کرده و جلوه‌‌هاي روايات مجعول و اسرائيليات در آن‌‌ها باز نموده شود.

يكي از ويژگي‌‌هاي مهمّ آثار عطّار، ورود روايات جعلي و اسرائيليات است كه به تدريج از اوايل اسلام در بسياري احاديث، قصص و روايات و تفاسير نفوذ کرده و در آثار بزرگ تفسيري و ادبي قبل از عطّار نيشابوري وجود داشته و او هم چون بسياري از صوفيه، از آن‌‌ها تأثير پذيرفته و در آثار خود، بهره برده است.

روايات مجعول به مجموعه‌‌ي اخبار و روايت‌‌هايي اطلاق مي‌‌گردد که در قرآن و فرهنگ اسلامي اصالت ندارند و از طريق قصّاصان و جاعلان حديث و خبر، از همان قرون اوّليه‌ي اسلامي وارد تفسير و فرهنگ و ادبيات اسلامي شده و حقيقت‌‌هاي قرآني به ويژه قصص و روايات اسلامي را با ابهام روبرو ساخته‌‌اند و خواسته و ناخواسته و به شيوه‌‌هاي گوناگون توسط بزرگان فرهنگ و ادبيات اسلامي و ايراني پذيرفته و در آثارشان به فراواني وجود دارد.

هدف كلي اين پژوهش، بازشناخت و بررسي روايات مجعول و اسرائيليات به عنوان انديشه‌‌هاي غيراسلامي به طور عام و ميزان اثرپذيري آثار عطّار به طور خاص و در نهايت آگاهي يافتن نسل امروز از آن‌‌ها و جلوگيري از خلط انديشه‌‌هاي ديني و غير ديني مي‌باشد.

در اين پژوهش جهت بازشناسي و استخراج اين تأثيرات اسرائيليات و روايات مجعول، به کليه‌‌ي آثار عطّار توجه شده تا تحقيق از جامعيّت برخوردار بوده باشد.

يافته‌‌هاي پژوهش نشان مي‌‌دهد که ورود مباحث و روايات غيرضروري و مجعولات به شعر شاعراني چون عطّار دلايلي داشته است: شاعران دستخوش احساسات شاعرانه بوده و هر چه به ذهن فعال آن‌‌ها رسوخ کرده در زبان شعر آورده‌‌اند. ديگر آن‌که، برداشت‌‌هايي که از تفاسير و تعبيرات ايمان داشته پذيرفته‌اند و ناآگاهانه از منابع ضعيف استفاده کرده و صرف نظر از نوع منبع و گاه بدون توجّه به اصالت حکايت و داستان، جهت تعليم و تفسير آموزه‌‌هاي عرفاني از هر موضوعي سود جسته‌‌اند.

روش پژوهشي در اين طرح در اساس مطالعه‌ي کتابخانه‌‌اي مي‌باشد، امّا به لحاظ ماهيّت و روش در شمار تحقيقات توصيفي ـ تحليلي قرار مي‌‌گيرد.

کليد واژه‌ها: عطّار، روايات مجعول، اسرائيليات و قصص

 فصل اوّل كلّيات پژوهش

 ـ مقدّمه

انديشه‌‌ي اسلامي در طول تاريخ خود دستخوش دگرگوني، اختلاف نظرها و سليقه‌‌ها و تعبيرها و تفسيرهاي گوناگون بوده و هست و تعبيرها و تفسيرها چون از ذهنيّات و انديشه‌‌هاي انساني سرچشمه گرفته، به طور طبيعي اختلاف‌‌ها و تفاوت‌‌ها در آن زياد بوده و هست و اين يكي از علل دخيل انديشه‌‌هاي گوناگون در تفسير انديشه‌‌هاي اسلامي بوده است.

از طرف ديگر، هميشه ورود انديشه‌‌هاي گوناگون مذكور در راستاي اصلاح و به عنوان ديدگاه مثبت نبوده بلكه همين اصالت و اساس انديشه‌‌ي اسلامي بوده كه از آغاز تولّد و حكومت نبوي در مدينه، تزلزل در كاخ كسري و روم و دشمنان دور و نزديك انداخت. بنابراين از همان آغاز تا امروز دشمنان دين اسلام به تدريج و به شيوه‌‌هاي مختلف و گاه در جامه‌‌هاي رنگارنگ در برابر انديشه و تفكر اسلامي موضع‌‌گيري كرده و گاه بهترين راه را نفوذ در انديشه‌‌ها، تفسير و تأويل قرآن دانسته و در دوره‌‌هاي مختلف به تناسب نفوذ كرده‌‌اند و يكي از مهمّ‌‌ترين شيوه‌‌هاي رايج از دوره‌‌هاي اوليه‌‌ي اسلامي ورود اسرائيليات، تحريف و جعل حديث و قصص قرآني انديشه‌‌هاي وارداتي، فرهنگ يهودي و مسيحي و اساطير و خرافات بوده است.

خاستگاه برخي از قصّه‌‌ها و روايات مجعول يا ريشه در کتاب‌‌هاي يهود و مسيحيت، به ويژه عهدين دارد يا ردّ پاي آن‌‌ها را صرفاً مي‌‌توان در اوهام و خرافات رايج در بين اقوام و ملل پيشين جستجو کرد.»‌[1]

آن گاه که ردّ پاي تفکر يهودي در داستان‌‌هاست مي‌‌توان گفت: اسرائيليات همان «انديشه‌‌هاي وارداتي يهود در تفسير قرآن کريم است.»[2]

ناگفته پيداست يكي از مهمّ‌‌ترين دغدغه‌‌هاي انديشگي و فكري شاعران بزرگ و عارفان ايراني، موضوع دين، قرآن، حديث و مفاهيم پيرامون آن است. آن‌‌ها در دوره‌‌هاي مختلف بر اساس استعدادهاي خويش از هر روشي كه توانسته‌‌اند در راه ترويج دينداري و يكتاپرستي بهره برده و در تفهيم چنين مفاهيمي به مخاطبان عصر خود و فراعصر خويش، از هيچ تلاشي فروگذار نكرده‌‌اند.

اين موضوع تفاسير در آثار بزرگ تفسيري و ادبي قبل از عطّار نيشابوري وجود داشته و در اين راستا گاهي براي تفهيم و تعليم آموزه‌هاي عرفاني، ديني، حکمي و اخلاقي، خواسته و ناخواسته از روايات مجعول در آثار خود استفاده کرده‌ و در آثار خود، بهره برده‌اند و در آثار عطّار به مراتب ديده مي‌شود.

ترديدي نيست که مهمّ‌‌ترين نکته در تحقيقات موضوعي، آن است که محقّق دغدغه‌‌ي آن موضوع و درگيري ذهني با آن داشته باشد. از همان هفته‌‌هاي اول مهرماه 1377 که تدريس متون تفسيري به اين جانب، واگذار گرديد؛ بر اساس مطالعات و تحقيق‌‌هاي تفسيري پيشين خويش در قرآن و حديث، دغدغه‌‌هاي پژوهش بررسي و بازشناخت روايت‌‌هاي نادرست تفسيري به خصوص در ادبيات را داشته و دارم و پيوسته از خداي متعال توفيق در اين راه را خواستار بوده و هستم.

تازگي و گستردگي موضوع، انتخاب آثار عطّار نيشابوري به علت پيشتازي و نقش و جايگاه بزرگ وي در تاريخ تحوّل ادب فارسي دوره‌‌ي خود و پس از خويش، علاقمندي خاص به انديشه‌‌ها و آثارش و در نهايت توصيه و تأييد استادان ارجمند راهنما و مشاور، نگارنده را بر آن داشت تا رساله‌‌ي دکتري خويش را به اين موضوع اختصاص دهم.

روش اصلي نگارنده در اين پژوهش، مقايسه‌‌ي بين مفاهيم و متون کتاب‌‌هاي مقدّس و اساطيري و قرآن و حديث است تا اسرائيليات و روايات مجعول متمايز گردد. از ديرباز روش مقايسه‌‌اي و تقابل در تحقيقات علوم انساني به ويژه ادبي و ديني پذيرفتني بوده و اين روش در مطالعات قرآني و علوم ديني هنوز رواج دارد و حتي در جوامع غربي در حالت مقايسه و تطبيق مضامين و مفاهيم قرآني با آنچه در تورات و انجيل وجود دارد، مناسب مي‌دانند.[3]

مي‌‌دانيم كه ميراث ادبي دوره‌‌ي عطّار و قبل از او، بزرگ‌‌ترين سرمايه‌‌هاي فكري و ادبي وي را تشكيل مي‌‌دهد و بر همين اساس سعي شده گاه در اين پژوهش، از نمونه‌‌هاي بكارگيري روايات مجعول و اسرائيليات در آثار آن دوره (چون خاقاني، نظامي، ميبدي، سنايي و…) و حتي پس از عطّار (مانند مولوي و حافظ و…) استفاده شود؛ تا هم به سنّت ادبي قبل از عطّار توجه كرده و هم نقش وي در بازسازي، باز‌‌آفريني و نوآوري‌‌ها و تأثير بر آثار پس از خود در اين موضوعات تا حدّي مشخص شود. ناگفته نماند هرچند كه روايت‌‌هاي مجعول و نادرست تفسيري با مضمون ديني در آثار عطّار ديده و در اين پژوهش بررسي و بازشناسي مي‌‌شود، امّا شيوايي، جذابيّت و حسن تعليل سروده‌‌ها چنان اوج مي‌‌گيرد كه استادان متشرّع و متديّن چون فروزانفر و… در مقابل اين عظمت بيان او را مي‌‌ستايند و تعليل‌‌هاي ادبي و تفسيري‌‌اش را مذموم نمي‌‌شمارند. (در بخش «دفاعيه‌‌هاي عطّار از ابليس» به اين موضوع اشاره شده است.)

بنابراين ديباي آراسته‌‌ي ادبي، نقش دوران‌‌سازي، جايگاه سخن‌‌داني و از همه مهمّ‌‌تر شخصيّت پاك، مستقل و بي‌‌رياي عطّار و در نهايت صداي بال سيمرغ انديشه و زبانش پيوسته در اين پژوهش طنين‌انداز بوده و براي هميشه جاويدان خواهد بود.

دوست دارم در اين‌‌جا به حقيقتي اعتراف کنم؛ هرچند بحثي را تمام و يا خلاصه‌‌وار بسته‌‌ام اين چند عبارت زنده‌‌ياد استاد فروزانفر را حسب حال خويش دانسته و مي‌‌دانم: «در همه‌‌ي اين احوال با آن که به قدر وسع کوشيده و به فراخور توان خويش رنجي برده، عرق شرم و انفعال بر چهره مي‌‌افشاند و ديده از فرط آزرم فراز مي‌‌دارد چه مي‌‌داند که قدم در ورطه‌‌يي هول‌انگيز نهاده و دست در کاري خطير زده است.»[4]

ـ بيان مسأله

اسرائيليات به مجموعه تأثيري گفته مي‌‌شود که فرهنگ يهودي و مسيحي بر تفسير قرآن داشته است و از آن‌جا که روايات و تفاسير قرآني در ادبيات فارسي تأثير زيادي داشته، به تناسب موضوع از طريق شاعران و نويسندگان همان مسائل فرهنگ يهودي و مسيحي در ادبيات فارسي (نظم و نثر) وارد شده است طوري که بازشناسي و اصل مسائل قصص و روايات از اسرائيليات و جعليّات نياز به تحقيقي کامل دارد که در اين خصوص کاري دقيق يا مشابه صورت نگرفته است.

اوايل قرن ششم هجري در تاريخ ادبيات ايران (به ويژه در شعر فارسي) نقطه عطفي محسوب مي‌‌شود. سنايي غزنوي، شاعري اندرزگو، شريعت‌مداري عرفان‌پسند با همه‌‌ي ابتکارات و نوآوري‌‌هاي ادبي از انگيزه و انديشه، در رأس هرم تحوّلات ادبي قرار دارد و مباحث عرفاني و قصص اسلامي را به طور رسمي وارد شعر فارسي کرد و اين مهمّ در آثار عطّار نيشابوري به کمال رسيد.

توجه و علاقه‌‌مندي صوفيه به تطبيق مسايل عرفاني با استنادهاي تفسيري و روايات و تأويلات احاديث باعث گرديد که مسايل زيادي در عرفان پذيرفته شود که با اساس شريعت مطابقت نداشت. شاعران عارف چون سنايي، عطّار و مولوي سعي داشته‌‌اند موضوعات عرفاني را به شيوه‌‌ي تمثيل و حکايت، توجيه و تفسير کنند ـ و بي‌‌ترديد موجب غنا و زيبايي زبان و ادبيات فارسي شده‌‌اند ـ و هر جا داستاني، روايتي و حديثي متناسب با موضوع عرفاني مطروحه‌‌ي خويش يافته‌‌اند در توجيه و توصيف مطالب عرفاني بازگو کرده‌‌اند. از طرف ديگر، روايات مجعول و اسرائيليات به تدريج از اوايل اسلام در بسياري احاديث، قصص و روايات و تفاسير وارد شد و در آثار بزرگ تفسيري و ادبي قبل از عطّار نيشابوري وجود داشته است و او هم‌چون ديگران، بسياري از آن روايات مجعول را در آثار خويش آورده و بدون توجه به صحت و سقم آن‌‌ها، در توجيهات عرفاني از آن‌‌ها سود جسته‌‌ است.

پژوهشگران بسياري در آثار عطّار کاويده و از زواياي گوناگون به آن توجه کرده و به معارف بسياري هم دست‌‌يافته، امّا در بررسي موضوع روايات مجعول و اسرائيليات پژوهشي صورت نگرفته است. نگارنده با توکل به ايزد لايزال و دستگيري استادان راهنما و مشاور، در اين مقطع مهمّ تحصيل متعهّد و ملزم به انجام اين پژوهش است.

ـ اهمّيت و ضرورت انجام تحقيق

ترديدي وجود ندارد در مقطعي از تاريخ روايت و تفسير اسلامي اقوال برگرفته از تورات و انجيل از طريق قصّاصان به کتب تفسير قرآن و ساير متون مسلمانان راه جسته است و از همان راه‌‌ها به‌‌دليل دلبستگي فراوان شعرا و نويسندگان ما به اين کار مقدّس آسماني، آن تأثيرات مستقيم و غير مستقيم وارد نظم و نثر فارسي شده‌‌اند و چه بسا موجب غنا و زيبايي آن شده‌‌اند.

امّا همواره اين نگراني وجود دارد که خوانندگان، اين قصّه‌‌ها و تأثيرات را صحيح و واقعي به شمار آورند. لذا تلاش در جهت بازشناسي و استخراج اين تأثيرات مي‌‌تواند در تصحيحِ اعتقادات و ديدگاه‌‌هاي ديني خوانندگان نظم و نثر فارسي مؤثر واقع گردد.

به علت گستردگي موضوع براي اين پژوهش، به صورت موردي، بررسي آثار بزرگ‌‌ترين شاعر و نويسنده‌‌ي عارف قرن ششم انتخاب شده است يعني عطّار نيشابوري؛ که زبان گيرا و گسترده و قدرت بيان و خامه‌‌ي توانايش و تأثيري که در دوره‌‌ي خويش و بعد از خود در تحوّلات ادبي داشته، بررسي آثارش مي‌‌تواند نقاط مبهم و مهمّ را در رابطه با موضوع پژوهش ما مشخص نمايد.

در اين پژوهش جهت بازشناسي و استخراج تأثيرات اسرائيليات و روايات مجعول، به کليه‌‌ي آثار عطّار توجه شد تا تحقيق از جامعيت برخوردار بوده و در نهايت به نتيجه‌‌گيري متقن و برآوردي جامع و مانع دست يافته شود.

ـ مرور ادبيات و سوابق پژوهش

اسرائيليات تقريباً تا قرن هفتم به صورت اصطلاحي در متون تفسيري و قرآني ديده نمي‌‌شود. هر چند که در اغلب متون اوليه‌‌ي تفسيري مانند طبري و… از راويان، نقالان و قصّاصان داستان‌‌هايي يهودي و مسيحي نام برده شده است، امّا مفهوم اصلي اسرائيليات در آثار ابن‌‌خلدون بيان گرديده و در دوره‌‌هاي بعد در آثار ابن‌‌تيميّه و ابن‌‌کثير، اصطلاح اسرائيليات بحث شده است.

در مورد پيشينه‌‌ي علمي پژوهش، سه مرجع اصلي داريم: تحقيقات عربي و اسلامي، پژوهش‌‌هاي فارسي در تفسير و علوم قرآني و پژوهش‌‌هاي ادبي.

در اينجا به تعدادي از منابع اصلي و سابقه‌‌ي اين پژوهش به اختصار اشاره کرده و براي ورود به بحث، از چند اثر مهمّ و مسقل عربي، فارسي و پايان‌‌نامه به عنوان سابقه و مرجع تحقيق نام برده مي‌شود[5]:

ـ تحقيقات عربي و اسلامي

ـ مقدّمه‌ي ابن‌‌خلدون

از مورّخان برجسته‌‌ي اسلامي گذشته، ابن‌‌خلدون است که بدون ذکر اصطلاح اسرائيليات در تقسيم‌‌بندي و تشريح انواع تفسيرها، تفسيرهاي روايي و درايي نادرست را ارزيابي مي‌‌کند که اين اخبار ناروا از زمان صحابه تا تابعين و سينه به سينه نقل شده است و «تا هنگامي که معلومات بصورت دانش‌‌ها در آمد و کتاب‌‌ها تدوين گرديد و بسياري از آن روايات نوشته شد و آثار و اخباري که رسيده بود از صحابه و تابعان نقل و روايت شد و آنگاه اين روايات به طبري و واقدي و ثعالبي و ديگر مفسراني که در رديف ايشان بودند، رسيد و آن‌ها آن‌چه خدا خواست درباره‌‌ي آثار مزبور نوشتند و تأليف کردند.»[6]

ابن خلدون با توجه به نيازمندي در تفسير قرآن به آن کتاب‌‌ها، آن‌‌ها را از تيغ نقادي مي‌‌گذراند و به خطر مهمّ و برجسته‌‌اي به نام روايت‌‌هاي مجعول اشاره مي‌‌کند که در اثر بي‌‌سوادي و علاقمندي عرب‌‌هاي آن زمان وارد روايات به خصوص تفسيرهاي روايتي شده است و توضيح مي‌‌دهد كه: «تفسير روايتي مستند به آثار و روايات نقل شده از سلف که عبارت از شناختن ناسخ و منسوخ و موجبات نزول مقاصد آيه‌‌ها است و براي دانستن کليه‌‌ي اين مسائل هيچ راهي به‌‌جز نقل از صحابه و تابعان وجود نداشت و متقدّمان در اين باره مجموعه‌‌هاي کاملي فراهم آوردند، ولي با همه‌‌ي اين‌‌ها کتب و منقولات ايشان ناپذيرفتني و مردود است و سبب آن، اين است که قوم عرب اهل کتاب و دانش نبودند، بلکه خوي باديه‌نشيني و بي‌‌سوادي بر آنان چيره شده بود و هر گاه آهنگ فراگرفتن مسائلي مي‌‌کردند که نفوس انساني به شناختن آنها همت مي‌‌گمارند از قبيل تکوين و آغاز آفرينش و رازهاي جهان هستي؛ آن وقت اين‌گونه موضوعات را از کساني مي‌‌پرسيدند که پيش از آنان اهل کتاب بوده‌‌اند و آن‌ها اهل تورات از يهوديان و کساني از مسيحيان‌‌ بوده که از کيش آن‌ها پيروي مي‌‌کردند و پيروان تورات هم که در آن روزگار در ميان عرب مي‌‌زيستند مانند خود ايشان باديه‌نشين بودند و از اين‌گونه مسائل به‌‌جز آن چه عامه‌‌ي اهل کتاب مي‌‌دانند باخبر نبودند و بيشتر پيروان تورات را حميرياني تشکيل مي‌‌دادند که به دين يهودي گرويده بودند و چون اسلام آوردند بر همان معلوماتي که داشتند و وابستگي آن‌ها به احکام شرعي که رعايت احتياط در مورد آن‌‌ها ضروري نيست باقي بودند مانند اخبار آغاز خلقت و آنچه مربوط به پيشگوئي‌‌ها و ملاحم بود و نظاير آن‌ها. و اين گروه عبارت بودند از کعب‌الاحبار و وهب بن منبّه و عبدالله بن سلام و مانند ايشان. از اين رو تفسيرها در اين گونه مقاصد از روايات و منقولات موقوف بر ايشان، انباشته شد و از مسائلي بشمار نمي‌‌رفت که به احکام باز گردد. مفسران در مورد آنها سهل‌‌انگاري کردند و کتب تفسير را از اين گونه حکايات مملو ساختند. و ريشه و منبع آنها هم‌‌چنان که ياد کرديم پيروان تورات باديه‌نشين‌‌اند و آن‌‌چه را نقل مي‌‌کنند از روي تحقيق و آگاهي درست نيست، ولي با همه‌‌ي اين‌‌ها، آن گروه شهرت يافتند و کارشان بالا گرفت، چه در دين و ملت اسلام داراي مراتب بلندي بودند و به همين سبب از آن روزگار منقولات آنان مورد قبول واقع شد.»[7]

ابن‌‌خلدون در ادامه‌‌ي اين بحث از دو مفسّر نامي قبل از خود نام مي‌‌برد که در نقد و بررسي و شناخت اسرائيليات برآمده‌‌اند و يکي از آن دو، «ابن عطيه قاضي عبدالحق» بوده که تفاسير مأثور را بررسي کرده و آن چه به صحت نزديک‌‌تر بوده انتخاب کرده است.

ـ الاسرائيليات في‌التفسير و الحديث

اولين اثر مكتوب و مهمّ در زمينه‌ي اسرائيليات در تحقيقات معاصر عرب[8]، «الاسرائيليات في التفسير و الحديث» تأليف دکتر محمّد حسين الذهبي، استاد الازهر قاهره است، که در سال 1388 هـ.ق نگارش يافته و در 210 صفحه به چاپ رسيده است. دكتر ذهبي در تقسيم‌‌بندي دقيق و منسجم «الاسرائيليات» و بعضي مطالب ديگر که به زباني ساده و روان عربي معاصر نوشته و در يك مقدّمه (برارتباط قرآن با كتاب‌‌هاي آسماني ديگر وغيره) و سه فصل (در تفسير اسرائيليات و نفوذ و گسترش و خطرات آن، اقسام و حكم و راويان مشهور اسرائيليات و موارد آن در تفاسير و احاديث) و يك خاتمه (در لزوم توسل به قرآن و راه‌‌هاي پرهيز از اسرائيليات)؛ و اغلب به اختصار بحث کرده و در حقيقت مباحثي كه قبلاً در اثر معروف ديگرش “التفسير و المفسرون” مطرح نموده، تكميل كرده است.

ـ الاسرائيليات و الموضوعات في کتب التفسير

پس از اثر دكتر ذهبي هم ‌‌ولايتي و همكار او، دکتر محمّد بن محمّد ابوشهبه در اثر گران‌‌قدر «الاسرائيليات و الموضوعات في کتب التفسير» دقيق‌‌ترين تحقيق را در زمينه‌ي اسرائيليات، انجام داده که اولين بار در سال 1391هـ.‌‌ق، تأليف و چاپ شد.

اين كتاب، تحقيقي ارزشمند از آغاز شکل‌‌گيري اسرائيليات در اسلام تا ورود آن به تفسيرها در دوره‌‌هاي مختلف و راه‌‌هاي گسترش آن و سيري موجز امّا دقيق و عالمانه در تفسير‌‌هاي گوناگون است… تا بررسي يکايک روايات اسرائيلي در قصص و تاويل‌‌هاي آيات الهي و حتي احاديث موضوعه.[9] بيشترين دغدغه‌‌هاي فکري نگارنده در رابطه با اسرائيليات و اين مقدمات، از اين دو اثر ارزشمند مايه گرفته است.

ـ الاسرائيليات و أثرها فى كتب التفسير

كامل‌‌ترين پژوهش محقّقان معاصر عرب در موضوع اسرائيليات، ” الاسرائيليات و أثرها فى كتب التفسير” تأليف “رمزى نعناعه”، فارغ التحصيل و استاد دانشگاه الازهر قاهره است كه رساله‌‌ي دكتراي اوست و در سال 1388هـ.ق با رتبه‌‌ي عالي از آن دفاع نموده و ظاهراً در سال 1390هـ.ق اولين بار در دمشق به چاپ رسيده است. مؤلف در اين اثر مستقل و مفيد، به آثار قبل از خويش در مورد اسرائيليات توجه كرده و در يك مقدّمه، چهار بخش و يك خاتمه از موضوع اسرائيليات، شكل‌‌گيري و راه‌‌هاي مبارزه با آن، به تفصيل بحث و بررسي كرده است. اين تأليف يكي از منابع جامع و تحقيقي در اين زمينه به شمار مي‌‌رود.

ـ پژوهش‌‌هاي فارسي در تفسير و علوم قرآني

ـ پژوهشي در باب اسرائيليات در تفاسير قرآن[10]

اين اثر، عنوان رساله‌‌ي دكتري محمّدتقي دياري به راهنمايي استاد سيد محمّد باقر حجتي درسال1377 در دانشگاه تهران بوده و ابتدا در سال 1379 به صورت كتاب چاپ شده و در سال1383 با ويرايش جديد و مفصّل‌‌تر در نشر سهروردي به چاپ رسيده است. در رساله‌ي حاضر طي شش فصل اسرائيليات يا منقولات يهود در تفسير قرآن كريم بررسي شده است. عنوان‌هاي اين فصل‌ها به اين قرار است: فصل اول، دانش تفسير، روش‌‌ها و منابع، ويژگي‌‌ها و ضعف‌‌ها؛ فصل دوم، رابطه‌‌ي قرآن با كتاب‌‌هاي آسماني پيشين؛ فصل سوم، اسرائيليات، پيدايش، زمينه‌ها و انگيزه‌ها؛ فصل چهارم، شناسايي عناصر و چهره‌هاي پديد‌آورنده‌ي اسرائيليات؛ فصل پنجم، نقد و بررسي دلايل پذيرش يا عدم پذيرش روايات اهل كتاب؛ فصل ششم، نقد و بررسي اسرائيليات در تفاسير (با تأكيد بر آرا و نظريات برخي از مفسران اهل سنت و شيعه).

ـ اسرائيليات و تأثير آن بر داستان‌‌هاي انبيا در تفاسير قرآن

اثر ديگر که تا حدّي مورد استفاده بوده، رساله‌‌ي دكتري حميد محمّد قاسمي. ايشان تحقيق مفصّل و جامعي از “اسرائيليات و تأثير آن بر داستان‌‌هاي انبيا در تفاسير قرآن” به راهنمايي محمّد باقر حجتي در سال 1378 در دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم و تحقيقات به عمل آورده است كه پس از مباحثي مقدماتي چون تعريف اسرائيليات و مصادر اسرائيليات، تاريخچه‌‌ي مختصري از اسرائيليات ذكر شده؛ آن‌‌گاه عوامل و زمينه‌هايي كه باعث نفوذ اسرائيليات به تفاسير گرديده، بيان شده است. مهمّ‌‌ترين و مفصّل‌ترين بخش اين تحقيق جمع‌آوري و نقد و تحليل اسرائيلياتي است كه در داستان‌هاي پيامبران الهي وارد شده است. در اين بخش به مقايسه‌‌ي ويژگي‌‌هاي داستان‌‌هاي قرآن با ويژگي‌‌هاي روايات اسرائيلي پرداخته شده و در خاتمه تأثيرات سوء اسرائيليات بر فرهنگ اسلامي بيان گرديده است.

لازم به توضيح است كه دو اثر مذكور فارسي از مهمّ‌‌ترين آثار فارسي در تحقيقات اسرائيليات در تفاسير به زبان فارسي بوده و براي همه‌‌ي کساني که حداقل آشنايي را با اين مفهوم داشته باشند مفيد بوده، امّا به مانند هر تحقيقي معايبي دارند. از نظر ساختاري و محتوايي متأثّر از تحقيقات به زبان عربي است و عمدتاً چکيده‌‌ي نظريات آثار مذكور عربي “ذهبي وديگران” را بسط و گسترش داده و گاه از منابع تفسيري موثق هم استفاده نشده است. با اين تفاوت كه به آثار تفسيري جديد به خصوص “الميزان” و آراء مؤلّف در اغلب موارد اشاره كرده‌‌اند. مهمّ‌‌ترين عيب تحقيقي آن‌‌ها در موضع‌‌گيري‌‌هاي بسيار تند و تعصّب‌‌آميز و شعارگونه‌‌ي مؤلفان در بسياري موارد از جمله ناقلان اسرائيليات و نقد غيرعلمي بسياري از تفاسير بدون توجه به محدوده‌‌ي زماني و مكاني مفسّران است و هر جا آراء آن‌‌ها را موافق انديشه‌‌ي خود يافته مستند كرده و بالعكس. البته در كتاب محمّد قاسمي شدّت اين مطالب بيشتر است.

ـ پژوهش‌‌هاي ادبي

نخستين پژوهش‌‌هاي ادبي در مجلات علمي از نصرالله امامي است در دو مقاله، با عنوان‌هاي «اسرائيليات و اساطير ايراني» و «منابع اسرائيليات در ادب فارسي»؛ وي اوّلي را در سال 1352 و دومي را در سال 1353 در مجله‌‌ي دانشکده‌‌ي ادبيات و علوم انساني دانشگاه تبريز منتشر کرد. اگر چه هر دو مقاله بسيار مختصر و ناقص بوده و از يك ساختار علمي و امروزي برخوردار نيستند، امّا فضل تقدّم در اين موضوع را دارند.

اخيراً پايان‌‌نامه‌‌اي دکتري با عنوان «بازتاب اسرائيليات در آثار مولانا» در دانشکده‌‌ي زبان و ادبيات واحد علوم و تحقيقات تهران به راهنمايي استاد دكتر جليل تجليل توسط آقاي عسکري ابراهيمي جويباري انجام پذيرفته است که به دليل محدوديت دسترسي به رساله‌‌ها در كتابخانه‌‌ي مرجع، تنها از چكيده‌ي مطالب آن آگاهي حاصل شد.

نگارنده نيز با همکاري دکتر محمدامير عبيدي‌نيا در طي سال‌هاي 1386 ـ 1389 طرح پژوهشي «بازشناخت اسرائيليات در سبک عراقي» را انجام داده است که در حقيقت مقدّمه‌اي بر اين تحقيقات مي‌باشد.

چنان که ملاحظه شد در سطح محدود و آن‌‌هم تنها در تفاسير به آن پرداخته شده در حالي که در ادب فارسي جاي چنين پژوهشي خالي است و لازم است پژوهش‌‌ها و تحقيقات گسترده‌‌اي صورت گيرد تا تاريکي‌‌ها و خرافي‌‌ها ـ حداقل در منابع قرآن‌شناسي ـ از چهره‌‌ي فرهنگ اسلامي به خصوص در حوزه‌‌ي ادب فارسي زدوده يا حداقل کم‌‌رنگ شود.

در مقدّمه گفته شد انديشه‌‌ي کنکاش در موضوع اين رساله، دغدغه‌‌ي سال‌‌ها پيش نگارنده بوده و بيش از يک دهه مي‌‌گذرد که به تدريج در بررسي و جمع آوري پيشينه‌‌ي مطلب تلاش کرده و بر اساس حساسيت و محدوديت‌‌هاي انديشه و تعهد اخلاقي و ديني، آهسته و آرام گام برداشته است. در اين ميان هم، محقّقان و پژوهشگراني ـ در سال‌‌هاي اخير ـ به شيوه‌‌هاي متفاوت و گاه هم‌‌سو، در اين مورد تحقيق کرده و مقالات و کتاب‌‌هايي را به نگارش درآورده‌‌اند. با توجه به اهميت و ضرورت موضوع رساله، امّا براي جلوگيري از اطاله‌‌ي کلام، به توصيه و تدبير استاد راهنما، از آن تحقيق مفصّل در بررسي سوابق پژوهش، خلاصه‌‌ي چند مورد مذکور وارد رساله‌‌ي دکتري شد و بقيه به صورت مقاله، براي چاپ در مجلات آماده گرديد، تا بخش غيرادبي بر بخش ادبي رساله، ترجيح داده نشود.

1 پژوهشی در باب اسرائیلیات، ص 12

2 همان، ص 17

[3] افضل‌الرحمان در کتاب «مضامین اصلی قرآن» با روش «ونزبرو» موافقت می‌کند و می‌‌گوید: «من بجِّد معتقدم که این نوع پژو هش قرآنی [یعنی تطبیق و مقایسه با یهودیت و یا مسیحیت] می‌تواند بی‌اندازه سودمند باشد هر چند مجبور باشیم به نزد گایگر و هیرشفلد بازگردیم تا به درستی دریابیم که فایده‌ي این روش وقتی به طور مناسبی به کار گرفته می شود چقدر است.»

Fazlur Rahman –Major Thomes of the Quran Chicago: Bibliotheca Islamica -7980 IP. xiv

به نقل از: زبان قرآن، تفسیر قرآن، ترجمه‌ي مرتضی کریمی‌نیا 1391، مجموعه مقالات قرآن‌پژوهشی غربیان، انتشارات هرمس.

[4] شرح احوال و نقد و تحلیل آثار عطّار نیشابوری، فروزانفر، ص 12

[5] بررسي سابقه‌ي موضوع اسرائيليات و شناخت علمي مراجع و منابع دقيق و مستقل در جامعه ادبي و تفسيري ما، ضروري مي‌نمود تا اگر كساني به حسب نياز رسالت علمي و تعهد ديني بخواهند در اين زمينه تحقيقات علمي به عمل آورند و شناخت مختصر و دقيق از منابع و تحقيقات انجام شده داشته باشند؛ نگارنده در مقالي ديگر و مفصّل پيشينه و سابقه‌ي اين پژوهش را به ويژه در تحقيقات معاصران عرب، تا حدّي نقدگونه بررسي كرده و در اينجا براي جلوگيري از اطاله‌‌ي كلام، به همين چند مورد اصلي اشاره داشته است.

[6] مقدّمه‌ي ابن‌‌خلدون، ج2، به تلخيص ص 889

[7] مقدّمه ابن‌‌خلدون، ج2، به تلخيص ص 890

[8] اگرچه قبل از دكتر الذهبي، محمود ابوريه كتاب مفصّلي به نام”اضواء علي السنه المحمّديّه”در سال 1377هـ.ق نوشته است كه مباحث اسرائيليات در آن مطرح شده؛ امّا چون بيشتر مباحث او حديث‌شناسي و نقد بعضي احاديث است (والبته در اين مورد كاري جديد و قابل تأمّل تا زمان تأليف است) و ديدگاه‌ها ‌‌بسيار مستند و كامل و مختص اسرائيليات نيست، اثر ذهبي به عنوان اوّلين اثر مستقل و مفيد در پژوهش حاضر معرّفي شده است.

[9] در زبان فارسي در دهه‌هاي اخير رساله‌هاي دكتري و كارشناسي ارشد در باب اسرائيليات در تفاسيرقرآن در دانشگاه‌هاي كشور به ويژه به راهنمايي استاد محمّدباقر حجتي و… به نگارش در آمده است. از مهم‌ترين آن‌ها كه بعد به صورت كتابي مستقل چاپ شده‌اند، رساله‌هاي دكتري محمّدتقي دياري و حميد محمّد قاسمي است. در ادبيات فارسي مشخص‌ترين رساله توسط آقای عسکری ابراهیمی جویباری به راهنمایی استاد جلیل تجلیل نوشته شده است.

[10] در حاشيه‌ي پژوهش اين رساله، به دليل اعتبار علمي اين کتاب و نياز مبرم به مطالعه و تحقيق در آن، این کتاب توسط نگارنده ترجمه شده و فعلاً به چاپ نرسیده است.

همه پایان نامه و تحقیق و پروژه های به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید

مطالب پیشنهادی:
 • پايان نامه بررسي حکايات عقلاي مجانين در مثنوي‌هاي عطاربر اساس کتاب نيشابوري
 • پايان نامه بررسي سه تيپ شخصيتي «عاقل»، «نادان» و «ديوانه» در حكايات طنز آميز مثنويهاي عطار
 • برچسب ها : , , , , , , , , , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

  جستجو پیشرفته

  دسته‌ها

  آخرین بروز رسانی

   Fatal error: Call to undefined function jdate() in /home/bmaghale/domains/bmaghale.ir/public_html/wp-content/themes/digitaliran5/sidebar.php on line 122