پايان نامه بررسي زمينه‎ هاي همگرايي و واگرايي در روابط جمهوري اسلامي ايران و سلطان‎ نشين عمان

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

پايان نامه بررسي زمينه‎ هاي همگرايي و واگرايي در روابط جمهوري اسلامي ايران و سلطان‎ نشين  عمان  یکی از پایان نامه و تحقیق های جامع و کامل و دارای منابع معتبر می باشد این پایان نامه دارای 108 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که جهت دریافت و دانلودمتن کامل پايان نامه بررسي زمينه‎ هاي همگرايي و واگرايي در روابط جمهوري اسلامي ايران و سلطان‎ نشين  عمان   بر روی گزینه خرید انتهای ایمیل کلیک نمائید پس از وارد نمودن اطلاعات مربوطه و پرداخت قادر به دانلود متن کامل پایان نامه مربوطه می باشد همچنین لینک پایان نامه همان لحظه به ایمیل شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

فصل اوّل : کلیات
1-1-بیان مساله    1
1-2-پیشینه پژوهش    5
1-3-هدف تحقیق    7
1-4-اهمیت و انگیزه تحقیق    7
1-5-سئوال اصلی    8
1-6-فرضیه اصلی    8
1-7-متغیرهای پژوهش    8
1-8-تعاریف نظری و عملیاتی مفاهیم و متغیرها    8
1-9-نوع تحقیق    10
1-10-روش پژوهش    10
1-11- محدودیت‎ها و مشکلات تحقیق    11
1-12-سازماندهی تحقیق    11
فصل دوم: چارچوب نظری
مقدمه    12
2-1- مفهوم موازنه‎تهدید    13
2-2- نظریه نسبت‎دادن موقعیت    25
جمع‎بندی    28
فصل سوم: زمینه‎های همگرایی بین ایران و عمان
مقدمه    31
3-1-پیشینه همگرایی تاریخی ایران و عمان    32
3-2- همگرایی اقتصادی ایران و عمان    44
3-3-همگرایی ایران و عمان در حوزه انرژی    54
3-4- زمینه‎های ژئوپولیتیکی همگرایی    56
3-5- همگرایی سیاسی    63
جمع‎بندی    66
فصل چهارم: زمینه‎های واگرایی میان ایران و عمان
مقدمه    67
4-1- نگاه متفاوت ایران و عمان به امنیت منطقه‎ای    67
4-2- واگرایی میان سیاست‎های امنیتی ایران و عمان    80
4-3- اختلاف ایران و عمان بر سر روابط عمان با اسرائیل    81
4-4- روابط عمان و ایالات متحده آمریکا    82
4-5- دیدگاه عمان در زمینه پرونده هسته‎ای و تحریم ایران.    86
4-6-تضاد منافع عمان به عنوان عضوی از کشورهای شورای همکاری خلیج‎فارس با ایران 91
4-7-مواضع سلطان‎نشین عمان در قبال جنگ تحمیلی عراق علیه جمهوری اسلامی ایران 92
4-8- سایر زمینه‎های واگرایی در روابط ایران و عمان    96
جمع‎بندی    99
نتیجه‎گیری    101
کتاب‎نامه    104
پیوست    112

کتابنامه

منابع فارسی

ابراهیمی‎فر، طاهره، (1387)، “نظم نوین امنیتی در خلیج فارس بعداز اشغال نظامی عراق”، پژوهشنامه علوم سیاسی، سال سوم، شماره 2، ص28.

آرشیو اسناد وزارت امور خارجه، (1354)، سند شماره د 264

آسایش زارچی، محمدجواد، (1383)، “سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران و نگرش آن به همسایگان به‎ویژه سلطان‎نشین عمان”. مجله سیاسی اقتصادی، شماره 203 و 204، ص ص 114–127.

آقائی داود و احمدیان حسن، (1389)، “روابط جمهوری اسلامی ایران و عربستان سعودی چالش‎های بنیادین و امکانات پیش‎رو”، فصلنامه سیاست، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دوره40 شماره 3، ص.ص1-19

اسماعیلی، علیرضا، (1390)، “سهم ایران از واردات 18 میلیارد دلاری عمان چقدر است؟”، خبرآنلاین(خبرگزاری تحلیلی ایران )

افشار سیستانی، ایرج، (1385) ” خوزستان و تمدن دیرینه آن”، تهران، سازمان چاپ و انتشارات.

افتخاری، قاسم و دولت‎آبادی، علی، (1389)، “اعمال فشار آمریکا و تشدید گرایش ایران به استراتژی بازدارندگی”، فصل‎نامه سیاست، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دوره40، شماره4، ص2.

ام. الیوت، جفری، رجینالد، رابرت، (1378)، “فرهنگ اصطلاحات سیاسی و استراتژیک”، ترجمه میرحسین رئیس‎زاده، تهران: دفتر مطالعات سیاسی و بین‌المللی، ص370.

امینی، آرمین و محمودی، زهرا، (1389)، “تکوین جامعه امن؛به مثابه راهکاری ثبات‎آفرین در روابط ایران و کشورهای خلیج‎فارس”، فصل‎نامه مطالعات سیاسی،سال سوم، شماره9، ص ص84-88.

بی‎نام، (1374)، “عمان”، موسسه چاپ و انتشارات وزارت امور خارجه.

بی‎نام، (1382)، “ناگفته‎های جنگ ظفار”، پایگاه جامع تاریخ معاصر ایران.

بی‎نام، (1390)، “آخرین وضعیت همکاری‎ها و مناسبات جمهوری اسلامی ایران و سلطان‎نشین عمان”. وزارت کشور، اداره امور بین‎الملل.

منابع لاتین

Anthony, J. D. (1997). The U.S-GCC Relationship:A Glass Half Empty or Half-Full. Middle East Policy , 22-41.

Cordesman, A., & Rodhan, K. (2007). Gulf Military Forces in the Area of Asymemtric Wars. Washington: CSIS.

Cordesman, A. H. (1998). USCENTCOM and its Area of Operations.

Duke A (2006), Oman: Girping and Gurding the Gulf, Occasional paper series,Number 4.

Degang, S. (2010). “The U.S Military Base in Gulf Cooperation Council:Dynamics of Readjustment”. Journal of Middle Eastern and Islamic Studies , 44-63.

Judt, Tony (2005), Its own Worst Enemy, New York, Review of Books.

Kechichian, A. Joseph. (1995), “OMAN and the WORLD”, RAND

چکیده

جمهوری اسلامی ایران و سلطان‎نشین عمان به عنوان دو کنش‎گر منطقه‎ای، (البته دو کنش‎گری که به لحاظ پتانسیل و وزن منطقه‎ای با یکدیگر تفاوت‎های آشکاری دارند) در طول چند دهه اخیر روابط باثبات و سازنده‎ای با یکدیگر داشته‎اند، روابطی که هر کدام از این دو کنش‎گر دلایل خاص خود را برای حفظ و گسترش آن داشته و دارند. از زاویه نگاه ایران، رابطه با عمان ابزاری برای ایجاد شکاف در جبهه عربی به رهبری عربستان سعودی و موزانه‎تهدید این جبهه است. افزون بر این، گسترش روابط با عمان گام موثر دیگری جهت کسب شناسایی قدرت منطقه‎ای ایران است. در سوی دیگر، رابطه با ایران فرصتی مناسب برای عمان جهت بدست آوردن منافع اقتصادی (به‎ویژه در حوزه انرژی) و کسب پرستیژ منطقه‎ای به عنوان یک بازیگر مستقل و البته یک میانجی موثر است. در مجموع، رابطه ایران و عمان رابطه‎ای سازنده و روبه رشد است، رابطه‎ای که با توجه به تاکید موکد سیاست خارجی  ایران در دوره ریاست جمهوری حسن روحانی بر گسترش رابطه با همسایگان بیش از پیش در اولویت سیاست خارجی ایران قرار دارد. با توجه به این توضیح، این مطالعه جهت پاسخگویی به این پرسش پژوهشی اصلی طراحی شد: زمینه‎های همگرایی و واگرایی در روابط جمهوری اسلامی ایران وسلطان‎نشین عمان کدامند؟

در پاسخ به این پرسش فرضیه اصلی این پژوهش بیان می‎کند که:

موقعیت استراتژیک ژئوپولیتیکی دو کشور، اهمیت همکاری‎های اقتصادی و ضرورت‎های امنیتی از عوامل مهم همگرایی میان دو کنش‎گر و تعهدات منطقه‎ای سلطان‎نشین عمان در چارچوب شورای همكاری خلیج‎فارس و روابط دو جانبه این کشور با آمریکا و اسرائیل عامل اصلی واگرایی در روابط این کشور با جمهوری اسلامی ایران است.

واژگان کلیدی: جمهوری اسلامی ایران، سلطان‎نشین عمان، قدرت منطقه‎ای، شناسایی منطقه‎ای، پرستیژ.

فصل اول کلیات

1-1- بیان مسئله

بی شک دو کشور ایران و عمان با توجه به فراز و فرودهای تاریخی فی مابین می‍توانند نقشی تعیین‍کننده در آینده منطقه خلیج فارس داشته باشند؛ بنابراین با توجه به این امر که ایران برخلاف سایر همسایگان خود درحوزه خلیج فارس هم‍نژاد و هم‍زبان نبوده و نکته موثر اینکه ایران تنها کشوری در منطقه است که با قدرتهای فرا منطقه‍ای هیچ گونه اتحاد نظامی ندارد بنابراین باید با ظرافت هرچه تمامتر به دنبال همگرایی با سرزمینی باشد که قابلیتهای خود را بیش از پیش در آن به منصه ظهور برساند.

عمان نزدیک‎ترین همسایه جنوبی ایران در آب‎های خلیج‎فارس بشمار می‍رود که دارای ریشه‍های فرهنگی و دینی با سرزمین ایران است. بنابراین تحت هیچ شرایط زمانی نباید دستگاه دیپلماسی ایران از آن غفلت نمايد.

از سوی دیگر دولت ایران به جهت تکمیل طرحی که منجر به احاطه تنگه هرمز می‍گردید، در دهه 70 میلادی، ایجاد روابط حسنه و نزدیکی با سلطان نشین عمان را از اولویت های سیاست خارجی خود قرار داد و با توجه به این نکته خطیر که تنگه نزدیک به سواحل عمان است، ایران شبه جزیره مسندم و جزیره‍های اقماری آن را از دید راهبردی و البته به نیت بدست آوردن خطوط کشتیرانی مهم ارزيابي مي‍نمود. در همین دوران تهران آمادگی و اراده سياسي خود را براي کمک به ممالک همسایه درحوزه خلیج‎فارس جهت حل و فصل مسایل و مشكلات امنیتی ایشان اعلام داشت و صد البته كه درخواست دولت سلطان‎نشین عمان از ايران براي دخالت مستقيم در ماجراي شورشيان چپ‎گراي ظفار در همين راستا ارزيابي مي‍گردد.

در حقیقت قبل از پیروزی انقلاب اسلامی، ایران کمک‍های زیادی به استقرار و ثبات پادشاهی عمان کرده بود و نقش مهمی در ثبات این کشور در پنجاه سال گذشته داشته است. لذا بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، سلطان‎نشین عمان تلاش کرده است تا روابط خود با جمهوری اسلامی ایران را همچنان حفظ نمايد.

در سالهای گذشته هم کشور مذكور در ایجاد رابطه و ميانجي‎گري في ما بین جمهوری اسلامی ایران و کشورهای غربی به ويژه ايالات متحده آمريكا نقش اساسي داشته است. این امر بیان‎گر این مساله است که سلطان‎نشین عمان در سیاست خارجی خود بسیار هوشمندانه و عاقلانه، استراتژی خاص خود را تعریف کرده و هم اکنون از محبوبیت ویژه‎ای در بین ملت‍های منطقه برخوردار است. در همین راستا پادشاهی عمان نقشی کاملا مثبت در مسئله هسته‎ای ایران ایفا کرده و تلاش نموده است به عنوان نوعی رابط بین ایران و کشورهای 1+5 باشد.

یعنی سیاست سلطان‎نشین عمان برای برقراری و بهبود وضعيت روابط بین ایران و جامعه جهانی قابل تعریف و تقدير بوده و این کشور نقشی کاملا پر رنگ در این مسیر داشته است. گذشته از این، سلطان‎نشین عمان برخلاف پادشاهي عربستان سعودي و برخی کشورهای شورای همکاری خلیج‎فارس که مایل هستند جایگاه ايران در منطقه تنزل يابد مایل نیست که جمهوری اسلامی ایران مورد حمله نظامی قرار گیرد و تلاش می‎کند از راه هم‎افزایی، به نوعی ظرفیت ایران را در منطقه افزایش دهد.

چنانچه این کشور در سه دهه گذشته نقش مثبتی در جلوگیری از تهدیدات خارجی و ایجاد تحریم‍های جدید عليه جمهوري اسلامي ایران داشته و تلاش کرده است از دامنه فشارها نيز بکاهد.

علاوه بر این سلطان‎نشین عمان تلاش می‍کند با توجه به رابطه اقتصادی و فرهنگی، به نوعی رابطه خود را با جمهوری اسلامی ایران بسط و گسترش بخشد.

در حوزه اقتصادی با توجه به مشکلاتی که جمهوري اسلامي ایران برای ارسال گاز طبیعی از راه پاکستان به هند دارد، سلطان‎نشین عمان تلاش کرده است از طریق باز تعریف پروژه لوله گذاری از راه دریای عمان، پروژه گاز ایران به هند را اجرائي_عملیاتی نماید.

ايران و عمان سال‎هاست كه دوستانه كنار هم زندگي مي‍كنند. اعتقاد جمهوري اسلامي ايران به ضرورت توسعه همكاري‍هاي منطقه‍اي و لزوم حضور فعال كشورهاي منطقه در تامين امنيت و ثبات آن بدون حضور بيگانگان مسير صحيحي را براي همكاري‍هاي منطقه‍اي ترسيم مي‍كند.

عواملي همچون اشتراكات عميق فرهنگي، تاريخي، ديني و مذهبي و همزيستي دو كشور دركنار آبراه راهبردي خليج‎فارس و تنگه هرمز كه بيش از ۶۰ درصد انرژي دنيا از اين آبراه جهاني عبور مي‌كند همگي دست به دست يكديگر داده‎اند تا روابطي بي‌نظيری را در اين منطقه ميان يكديگر بوجود آورند.

جمهوري اسلامي ايـران بر اين باور است که سلطان‎نشین عمان با پيروي از سياست تشنج زدايي و ايجاد تعادل در مناسبات با کشورهاي منطقه يکي از باثبات‎ترين کشورها شناخته مي‌شود. حاكميت سياست توازن در روابط خارجي و اهتمام عماني‌ها به توسعه روابط با جمهوري اسلامي ايران باعث شده كه مشكلات و چالش‌ها بر سر راه توسعه‍ي روابط مهار شود و در مسير سالم حركت كند. تبادل هيات‎ها و رايزني‌هاي مستمر مقامات كشوري و لشگري دو طرف ضامن ايجاد درك و فهم متقارب و مشترك در مناسبات و مواضع دو كشور و پيشرفت روابط دوجانبه در مسير صحيح شده است. اين مسأله مي‌تواند در تحكيم و ثبات منطقه نقش آفرين باشد و عملاً زمينه را براي خروج نيروهاي بيگانه از منطقه فراهم نمايد.

ژئوپليتيک تنگه هرمز يکي از عوامل مؤثر و پايدار در روابط ايران و عمان است. ايران و عمان به ترتيب در بخش شمالي و جنوبي تنگه هرمز واقع شده‌اند. اين امر با وجود تحولات منطقه‌اي و جهاني دو کشور را ملزم به داشتن روابط حسنه با يکديگر کرده است طوري‎كه رابطه‎ي تنگاتنگي ميان حفظ امنيت تنگه هرمز و امنيت خود قائل هستند. اين مسأله انگيزه‎ي دو کشور را به داشتن روابط نزديک و دوستانه تشديد مي‌کند. تهران و مسقط به اين حقيقت واقف هستند که هرچه تغيير کند، عوامل جغرافيايي تغيير نمي‌کند. نزديکي جغرافيايي ايران و عمان در تنگه ي هرمز، دور افتادگي جغرافيايي عمان از جهان عرب و اهميت ژئوپليتيکي و ژئواستراتژيكي تنگه هرمز ايران و عمان را ملزم به داشتن روابط حسنه با يکديگر کرده است. بر همين اساس و با وجود اينکه عمان همواره روابط نزديکي با آمريکا و ساير كشورهاي غربي داشته اما اين امر در روابط دوستانه ايران با اين کشور تأثيري نداشته است.

نقش ميانجي عمان در روابط ايران و آمريکا و مخالف بودن دولت اين کشور با تندروي‍هاي منطقه‍اي بخصوص مخالفت با سياست‍هاي عربستان در منطقه از خصوصيات بارز عماني‍ها بوده است. براي مثال پادشاه عربستان پيشتر از رهبران کشورهاي عضو شوراي همکاري خليج‏فارس خواسته بود تا از مرحله‍ي همکاري به مرحله‍ي تشکيل اتحاديه منتقل شوند که يکي از معترضين به اين طرح سلطان‎نشین عمان بود. يوسف بن علوي_وزير خارجه اين كشور در مخالفت با طرح عربستان اعلام کرد که كشورش مخالف تشکيل اتحاديه‍ي کشورهاي حاشيه‍ي خليج‎فارس است و در صورت تشکيل عمان هرگز به آن نخواهد پيوست؛ چرا که منطقه نيازي به توسعه‍ي نيروهاي سپر جزيره ندارد.

همچنين در ارتباط با تحولات اخير کشورهاي عضو شوراي همکاري خليج‎فارس، سلطان‎نشین عمان و پادشاهي کويت قاطعانه با مسأله فراخواندن سفرا خود از اميرنشين قطر يا قطع روابط ديپلماتيک با آن مخالف هستند؛ به ويژه اينکه اين دو کشور به هيچ عنوان با نظر امارات متحده عربي و پادشاهي عربستان در مورد نگراني از مواضع قطر در قبال حمايت از اخوان المسلمين مصر، موافق نيستند.

اين كشور در سال‍هاي گذشته در چارچوب سياست منطقه‎اي متوازن، گسترش مناسبات با كشورهاي حوزه خليج‎فارس و جمهوري اسلامي ايران را در دستور كار خويش دارد و بر تكوين همكاري دسته جمعي و پايدار منطقه‍اي تاكيد مي‍ورزد. از زاویه نگاه جمهوری اسلامی ایران نیز رابطه با سلطان‎نشین عمان ابزاری موثر جهت ایجاد شکاف در جبهه اعراب به سردمداری عربستان سعودی است و می‍تواند موقعیت منطقه‍ای ایران را تقویت کند.

1-2- پیشینه‎ی پژوهش

در زمینه‎ی روابط ایران و عمان کتب ، مقالات و همایش‍های اندک و ناچیزی نسبت به اهمیت موضوع انجام شده است و در حقیقت کتب تحقیقاتی و پژوهشی که بطور مستند به روابط این دو کشور همسایه و همجوار بپردازد بسیار ناچیز و محدود است. در این قسمت از پایان‎نامه مقالات و کتب فارسی که به این موضوع پرداخته‎اند مورد بررسی قرار گرفته و قسمت‎هایی از این مقالات ذکر می‍گردد.

اولین مقاله  با عنوان ” ژئوپولیتیک تنگه هرمز و روابط ایران و عمان” نوشته دکتر جعفری ولدانی است که به تاثیر روابط با عمان و نقش ژئوپولیتیک دریای عمان به عنوان یکی از زمینه‍های همگرایی در این بستر می‍پردازد . او می‍نویسد: ژئوپلیتیک تنگه هرمز یکی از عوامل موثر و پایدار در روابط ایران و عمان است. ایران و عمان به ترتیب در بخش شمالی و جنوبی تنگه هرمز واقع شده‍اند. این امر به رغم تحولات منطقه‍ای و جهانی دو کشور را ملزم به داشتن روابط حسنه با یکدیگر کرده است. ایران و عمان رابطه تنگاتنگی میان حفظ امنیت تنگه هرمز و امنیت خود قائل هستند. این مسئله انگیزه دو کشور را به داشتن روابط نزدیک و دوستانه تشدید می‍کند. ایران و عمان به این حقیقت واقف هستند که هر چه تغییر کند، عامل جغرافیایی تغییر نمی‍کند.

مقاله دوم روابط ایران و عمان در دوره‍ی پهلوی دوم است که دکتر علیرضا خزائلی به تاریخچه روابط دو کشور و به زمینه‎ی همگرایی و واگرایی می‍پردازد. او می‍نویسد:

روابط خارجی ایران در دوره پهلوی دوم با سلطان‎نشین عمان تحت تاثیر مجموعه رویدادهایی که منطقه خلیج فارس و دریای عمان را از اوایل دهه 1970 م ، 1350 ش دگرگون ساخت، گسترش یافت. خروج نیروهای انگلستان از خلیج‎فارس بر اساس سیاست شرق کانال سوئز و مسئله خلا قدرت ، دکترین نیکسون مبنی بر اعطای هر چه بیشتر اختیارات امنیتی به متحدان امریکا در مناطق ژئوپولیتیک جهان سبب تحول در روابط دو کشور شد. سومین مقاله در این پایان‎نامه سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در قبال سلطان‎نشین عمان نوشته توسط دکتر نور محمد جواد آسایش زارچی سفیر وقت ایران در عمان است.

از ویژگی‍های این مقاله بررسی سیاست ایران نسبت به همسایگان بویژه همسایگان در حوزه خلیج‎فارس است. از دیگر ویژگی‍های این مقاله اطلاعات و آمارهایی است که مقاله بیان می‍دارد.

زمینه‎ها و موانع همگرایی در منطقه خلیج‎فارس نوشته سید جواد امام جمعه‍زاده از دیگر مقالات در زمینه همگرایی و واگرایی در خلیج‎فارس است که در زمینه تاثیرات همگرایی و انطباق آن با مسئله همگرایی در خلیج‎فارس به پژوهش پرداخته است.

با توجه به مطالب ذکر شده در بالا می‍توان گفت منبع پژوهشی مهمی در رابطه با موضوع پایان‎نامه حاضر وجود ندارد و باید در این حوزه مطلبی نگارش یابد تا به عنوان منبع برای دیگر پژوهش‎گران مورد استفاده قرار گیرد.

1-3- هدف تحقیق

هرگونه پژوهشی بر اساس اهداف تکنیکی و راهبردی انجام می‍گیرد. هدف اصلی این پژوهش نیز درک بهتر عوامل همگرایی و واگرایی در روابط جمهوری اسلامی ایران و سلطان‎نشین عمان در دوران گوناگون است و اینکه کدامیک از این عوامل  نقش موثرتری در تفاوت‍های کارکردی و رفتاری سیاست خارجی طرفین داشته است.

1-4- اهمیت و انگیزه موضوع

با توجه به تاکید سیاست خارجی دولت جناب آقای روحانی بر بهبود روابط با همسایگان، سلطان نشین عمان به عنوان کشوری استراتژیک و البته کشوری که هیچگاه تابع سیاست‍های سعودی نبوده است، اهمیت بسیاری پیدا می‍کند. در این راستا تحلیل شکل فعلی روابط ایران و عمان و حوزه‎های همگرایی و واگرایی میان این دو کشور می‍تواند نقش مهمی در طراحی سیاست خارجی هوشمندانه در رابطه با همسایگان و در جهت ارتقای موقعیت منطقه‍ای جمهوري اسلامي ایران و البته ایجاد شکلاف در جبهه عربستان داشته باشد.

همه پایان نامه و تحقیق و پروژه های به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید

مطالب پیشنهادی:
برچسب ها : , , , , , , , , , , , , ,
برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

جستجو پیشرفته

دسته‌ها

آخرین بروز رسانی

    Fatal error: Call to undefined function jdate() in /home/bmaghale/domains/bmaghale.ir/public_html/wp-content/themes/digitaliran5/sidebar.php on line 122