پايان نامه بررسي ساختار طنز در آثار نثر ابوالقاسم

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

پايان نامه بررسي ساختار طنز در آثار نثر ابوالقاسم حالت یکی از پایان نامه و تحقیق های جامع و کامل و دارای منابع معتبر می باشد این پایان نامه دارای 312 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که جهت دریافت و دانلود متن کامل پايان نامه بررسي ساختار طنز در آثار نثر ابوالقاسم حالت بر روی گزینه خرید انتهای ایمیل کلیک نمائید پس از وارد نمودن اطلاعات مربوطه و پرداخت قادر به دانلود متن کامل پایان نامه مربوطه می باشد همچنین لینک پایان نامه همان لحظه به ایمیل شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب:

مقدمه: 1
پرسش هاو فرضیات پژوهش: 2
پیشینه ی انجام کار: 3
نحوه ی تنظیم ونگارش پایان نامه 4
1ـ طنز 5
1ـ1ـ تعريف 6
1ـ2ـ فلسفه‌ي خلق طنز 7
1ـ3ـ هدف طنز 9
1ـ4ـ موضوعات و شيوه‌هاي طنزپردازي 10
1ـ5ـ تاريخچه‌ي طنز 14
1ـ6ـ طنز در ايران 15
2ـ ابوالقاسم حالت 19
3ـ ساختار زباني 23
3ـ1ـ مباحث و مقولات بررسي شده 26
3ـ1ـ1ـ واژگان 27
3ـ1ـ1ـ1ـ واژگان رسمي و معیار 27
3ـ1ـ1ـ2ـ واژگان محاوره‌اي و عاميانه 28
3ـ1ـ1ـ3ـ واژگان غيرفارسي 29
3ـ1ـ2ـ تركيبات 30
3ـ1ـ2ـ1ـ تركيبات رسمي و نوشتاري 31
3ـ1ـ2ـ2ـ تركيبات عاميانه و محاوره‌اي 31
3ـ1ـ3ـ افعال 32
3ـ1ـ3ـ1ـ افعال ساده 33
3ـ1ـ3ـ2ـ افعال پيشوندي 33
3ـ1ـ3ـ3ـ افعال مركب 34
3ـ1ـ4ـ اصطلاحات 34
3ـ2ـ مباحث ادبي 40
3ـ2ـ1ـ اغراق و كنايه 41
3ـ2ـ2ـ تشبيه 48
3ـ2ـ3ـ جناس و سجع 53
□ سجع 54
□ جناس 55
3ـ2ـ4ـ تلميح 57
□ تلميح به آيات و احاديث 58
□ ضرب‌المثل‌ 60
□ تلميح به ابيات و اشعار 62
□ تلميح به حكايات منظوم و منثور 66
3ـ2ـ5ـ چند صنعت ادبي ديگر 71
□ تشخيص 71
□ ايهام 73
□ مراعات نظير 74
□ تضاد 75
□ تكرار 75
4ـ موضوعات 76
4 ـ 1 موضوعات اجتماعی 80
4 ـ 1 ـ 1 مسائل اقتصادی 81
4 ـ 1 ـ 1 ـ 1 گرانی و کمبود اجناس و کالاهای ضروری زندگی 81
4 ـ 1 ـ 1 ـ 2 مسأله ی کمبود مسکن و ساخت و سازهای غیراستاندارد مسکن 83
4 ـ 1 ـ 1 ـ 3 مسائل و مشکلات خاص ما بین مالک و مستأجر 85
4 ـ 1 ـ 1 ـ 4 مسائل معیشتی و مشکلات خاص بازنشستگان 87
4 ـ 1 ـ 1 ـ 5 مسأله ی بیکاری در جامعه 88
4 ـ 1 ـ 2 مسائل اداری و دولتی 91
4 ـ 1 ـ 2 ـ 1 رواج معضلاتی مثل پارتی بازی، رشوه خواری و تبعیض در ادارات دولتی 91
4 ـ 1 ـ 2 ـ 2 بی مسئولیتی کارمندان و عدم رسیدگی صحیح به امور 93
4 ـ 1 ـ 2 ـ 3 عدم مدیریت صحیح در ادارات و اتلاف نیروی انسانی 95
4 ـ 1 ـ 2 ـ 4 ناکارآمدی ادارات برق ، آب ، گاز و …. 97
4 ـ 1 ـ 3 مسائل نظام درمانی 98
4 ـ 1 ـ 3 ـ 1 بالا بودن نرخ ویزیت پزشکان 99
4 ـ 1 ـ 3 ـ 2 بی مسئولیتی پزشکان در برابربیمار 100
4 ـ 1 ـ 3 ـ 3 ناکارآمدی سازمان های بیمه 102
4 ـ 1 ـ 3 ـ 4 مسائل و مشکلات مربوط به مراکز درمانی 104
4 ـ 1 ـ 4 مسائل خاص شهر تهران 106
4 ـ 1 ـ 4 ـ 1 ترافیک و آلودگی هوای تهران 107
4 ـ 1 ـ 4 ـ 2 کمبود امکانات و عدم ارائه ی خدمات مناسب به شهروندان 108
4 ـ 1 ـ 4 ـ 3 مهاجرت افراد از شهرستان ها به تهران برای زندگی 110
4 ـ 1 ـ 4 ـ 4 ناکارآمدی شهرداری در تأمین رفاه شهروندان 112
4 ـ 1 ـ 5 مسائل و مشکلات زنان 114
4 ـ 1 ـ 5 ـ 1 بی توجهی افراد و جامعه به زنان خانه دار 115
4 ـ 1 ـ 5 ـ 2 بی توجهی به زنان کارمند و شاغل در ادارات دولتی 116
4 ـ 2 موضوعات فرهنگی 117
4 ـ 2 ـ 1 مسائل مربوط به نظام آموزشی 119
4 ـ 2 ـ 1 ـ 1 آموزش و پرورش 119
4 ـ 2 ـ 1 ـ 2 آموزش عالی 121
4 ـ 2 ـ 2 مسائل مربوط به رسانه های جمعی 123
4 ـ 2 ـ 2 ـ 1 سینما و تلویزیون و رادیو 123
4 ـ 2 ـ 2 ـ 2 مجلات و روزنامه ها و کتاب 125
4 ـ 2 ـ 3 مسائل مربوط به اعتقادات دینی و مذهبی 126
4 ـ 2 ـ 4 مسائل مربوط به اخلاق در جامعه 128
4 ـ 2 ـ 5 مسائل مربوط به فرهنگ عمومی جامعه 131
4 ـ 2 ـ 5 ـ 1 غرب زدگی و رواج مدهای غربی 131
4 ـ 2 ـ 5 ـ2 رواج مصرف زدگی و اسراف در جامعه 135
4 ـ 2 ـ 6 مسائل تربیتی 137
5-ساختار روایی داستان های حالت 140
5 ـ 1 روایت شناسی 142
5-2 تحلیل ساختاری داستان ها 157
5-2-1 خلاصه ی داستان ها و تحلیل ساختاری آن ها 157
1-عجب تجلیلی از من کردند. 157
2-صرفه با بی کتابی است. 163
3-دوش گرفتن با لباس 165
4-ابلهی شاخ و دم ندارد 169
5-از بیمارستان تا تیمارستان 172
6-جرم راانسان می کند،چوبش راحیوان می خورد 175
7-سال به سال دریغ از پارسال 179
8-سرنوشت مرد دوزنه 182
9-فصل شمع و چراغ نفتی 184
10-کمدی خانه تکانی 187
11-ورزش حیدر قلی خان 189
12-موش و تله موش 193
13-یک مشت طفیلی و قفیلی 195
14-آدم های نیمه کر و نیمه لال 199
15-آقای بوقلمون 204
16-آنجا که پای پول در میان است 208
17-باغ است یا کاروانسرا 212
18-ترافیک به بادی بند بود 215
19-پلوی عروسی به این همه دردسرنمی ارزد 220
20-تله 224
21-نامه رسان 228
22-آقاي دكتر اختيار داريد 232
23-ببين قسمت چه كارها مي كند 236
24-نازي كه خريدار نداشت 238
25-مي خواهم زنده بماني 242
26-لقمه ي آخري 246
27-شگون هفت سين 251
28-بهترين سوغات تهران 255
29-آقا چه دردسرتان بدهم 259
30-كلكي كه آقا سوار كرد 263
31-بي زن در بهشت 269
32-ماجراي لنگه كفش 272
33-ترس از سگ درنده 274
34-زرنگي زياد نتيجه ي معكوس مي دهد 277
35-پندي كه راننده ي تاكسي داد 280
36-يك شب آزادي 282
37-گربه را در حجله بايد كشت 285
5-2-2 نتایج کلی تحلیل ساختاری داستان ها 288
5-2-3 تحلیل شخصیت های داستانی 290
نتیجه گیری و پیشنهادات: 295
فهرست منابع 297

فهرست منابع

-آرین پور،یحیی.از صبا تا نیما.دو جلد،تهران:زوار،چاپ ششم،(1375).

-احمدی،بابک.ساختار و تاٌویل متن.تهران:نشر مرکز،چاپ یازدهم،(1388).

-اخوت،احمد.دستور زبان داستان.اصفهان:نشر فردا،چاپ اول،(1371).

-اسکولز،رابرت.درآمدی بر ساختار گرایی در ادبیات.ترجمه ی فرزانه طاهری،تهران:نشر مرکز،چاپ دوم،(1383).

-اصلانی(همدان)،محمد رضا.فرهنگ واژگان واصطلاحات طنز.تهران:کاروان،چاپ اول،(1385).

-انوشه،حسن.فرهنگنامه ی ادبی فارسی.جلد دوم،تهران:سازمان چاپ وانتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی،چاپ دوم،(1381).

-ایگلتون،تری.پیش درآمدی بر نظریه ی ادبی.ترجمه ی عباس مخبر،تهران:نشر مرکز،چاپ سوم،(1383).

-برتنس،هانس.مبانی نظریه ی ادبی.ترجمه ی محمدرضا ابوالقاسمی،تهران:نشر ماهی،چاپ اول،(1384).

-بی نیاز،فتح الله.((جایگاه عینیت و واقعیت در روایت شناسی)).نافه،سال نهم،شماره 40،(آذر1387/اردیبهشت1388):37-32.

-پروینی،خلیل; ناظمیان،هومن.((الگوی ساختار گرایی ولادیمیر پراپ و کاربردهای آن در روایت شناسی)).پژوهش زبان و ادبیات فارسی،شماره ی یازدهم،(پاییز و زمستان 1387):203-183.

-پلارد،آرتور.طنز.ترجمه ی سعید سعیدپور،تهران:نشر مرکز،چاپ چهارم،(1378).

-تایسن،لیس.نظریه های نقد ادبی معاصر.ترجمه ی مازیار حسین زاده و فاطمه حسینی،تهران:نشر نگاه امروز/حکایت قلم نوین،چاپ اول،(1387).

-تودوروف،تزوتان.نظریه ی ادبیات.ترجمه ی عاطفه طاهایی، تهران:اختران،چاپ اول،(1385).

_________.بوطیقای نثر.ترجمه ی انوشیروان گنجی پور،تهران:نشر نی،چاپ اول،(1388)

-تولان،مایکل.روایت شناسی:درآمدی زبان شناختی-انتقادی.ترجمه ی فاطمه علوی و فاطمه نعمتی،تهران:سمت،چاپ اول،(1386).

-جوادی،حسن.تاریخ طنز در ادبیات فارسی.تهران:کاروان،چاپ اول،(1384).

-حالت،ابوالقاسم.مجموعه ی آثارطنز.دوجلد،تهران:گوتنبرگ،چاپ اول،(1376).

_________.دیوان خروس لاری،اشعار طنز.تهران:سنایی،چاپ ششم،(1378).

_________.کلیات دیوان حالت.تهران:علمی،چاپ سوم،(1371).

_________.بحر طویل های هدهد میرزا.تهران:سنایی،چاپ هفتم،(1387).

-حلبی،علی اصغر.مقدمه ای بر طنز و شوخ طبعی در ایران.تهران:پیک،چاپ اول،(1364).

________.تاریخ طنز وشوخ طبعی در ایران و جهان اسلامی.تهران:انتشارات بهبهانی،چاپ اول،(1377).

-داد،سیما.فرهنگ اصطلاحات ادبی.تهران:مروارید،چاپ چهارم،(1380).

-رستگار فسایی،منصور.انواع نثر فارسی.تهران:سمت،چاپ اول،(1380).

-رمون-کنان،شلومیت.روایت داستانی:بوطیقای معاصر.ترجمه ی ابوالفضل حری،تهران،نیلوفر،چاپ اول،(1387).

-روزبه،محمدرضا.ادبیات معاصر ایران(نثر).تهران:روزگار،چاپ اول،(1381).

-سجودی،فرزان.ساخت گرایی،پساساخت گرایی و مطالعات ادبی.تهران:سوره ی مهر،چاپ دوم،(1388).

-سلدن،رامان.راهنمای نظریه ی ادبی معاصر.ترجمه ی عباس مخبر،تهران:طرح نو،چاپ سوم،(1384).

-صدر،رویا.بیست سال با طنز.تهران:هرمس،چاپ اول،(1381).

______.برداشت آخر،نگاهی به طنز امروز.تهران:نشر سخن،چاپ اول،(1385).

-صلاحی،عمران.طنزآوران امروز ایران.تهران:مروارید،چاپ ششم،(1376).

-عبداللهی،رضا.هجو گویان پارسی زبان.تهران:نغمه ی زندگی،چاپ اول،(1382).

-فرجیان،مرتضی.طنز سرایان ایران از مشروطه تا انقلاب.سه جلد،تهران:نشر بنیاد،چاپ اول،(1370).

-کالر،جاناتان.بوطیقای ساخت گرا.ترجمه ی کوروش صفوی،تهران:مینوی خرد،چاپ اول،(1388).

-کریچلی،سیمون.در باب طنز.ترجمه ی سهیل سمی،تهران:ققنوس،چاپ اول،(1384).

-گرین،کیت;لبیهان،جیل.درسنامه ی نظریه و نقد ادبی.ترجمه ی گروه مترجمان،تهران:روزنگار،چاپ اول،(1383).

-گورین،ویلفرد و دیگران.راهنمای رویکردهای نقد ادبی.ترجمه ی زهرا میهن خواه،تهران:اطلاعات،چاپ اول،(1370).

________.مبانی نقد ادبی.ترجمه ی فرزانه طاهری،تهران:نیلوفر،چاپ چهارم،(1385).

-گیلمت،لوسی;مسعودی،محمدعلی.((روایت شناسی ژراردژنت)).نشریه ی خوانش،سال دوم،شماره هشت،زمستان (1386):68-63.

-مارتین،والاس.نظریه های روایت.ترجمه ی محمد شهبا،تهران:هرمس،چاپ دوم،(1386).

-مدبری،محمود.سالشمار ادبیات معاصر ایران(1300-1380).کرمان،انتشارات شهید باهنر کرمان،چاپ اول(1387).

-مکوئیلان،مارتین.گزیده مقالات روایت.ترجمه ی فتاح محمدی،تهران:مینوی خرد،چاپ اول،(1388).

-موسوی گرمارودی،سید علی.دگر خند.تهران:نشر موٌسسه ی مطالعات تاریخ معاصر ایران،چاپ اول،(1380).

-نبوی،سید ابراهیم.کاوشی در طنز ایران.جلد اول،تهران:جامعه ایرانیان،چاپ سوم،(1378).

___________. کاوشی در طنز ایران.جلد دوم، تهران:جامعه ایرانیان،چاپ اول،(1380).

-نبی لو،علیرضا.((بررسی و تحلیل عناصر داستانی فرائدالسلوک)).پژوهش های زبان وادبیات فارسی،دوره ی جدید،سال دوم،شماره 3 ،(پاییز1389):116-97.

-نیکو بخت،ناصر.هجو در شعر فارسی،نقد وبررسی شعر هجوی از آغاز تا عصر عبید.تهران:انتشارات دانشگاه تهران،چاپ اول،(1380).

-هارلند،ریچارد.درآمدی تاریخی برنظریه ی ادبی از افلاطون تا بارت.ترجمه ی علی معصومی و شاپور جورکش،تهران:نشر چشمه،چاپ دوم،(1385).

-یاحقی،محمدجعفر.چون سبوی تشنه،ادبیات معاصرایران.تهران:جامی،چاپ دوم،(1375).

 چکیده:

در این رساله آثار نثر ابوالقاسم حالت از نظر ساختار زبانی و ادبی،موضوعات مطرح شده و ساختار روایی داستان ها مورد بررسی و کنکاش قرار گرفته است.  ساختار زبانی و ادبی خاصی که حاصل نگاه طنز گرایانه ی حالت به امور مختلف است در این آثار قابل مشاهده است. استفاده های به جاوخلاقانه از مقولات مختلف سبکی ،زبانی و ادبی از خصائص این آثار به شمار می رود.موضوعات متعددو متنوع اجتماعی،اقتصادی،فرهنگی واخلاقی در این آثار به زبان طنز مطرح و بیان شده اند.استخراج و دسته بندی موضوعات با ذکر شواهد انجام گرفته است که می تواند در ترسیم اوضاع کلی جامعه ی ایران در زمان نگارش این آثار –آخرین سال های قبل از انقلاب اسلامی- کمک فراوانی به مخاطبان نماید.داستان های کوتاه این آثار از ساختار روایتی خاصی برخوردار بوده و دارای زنجیره های یکسان و مشابهی در زمینه ی موضوع، نحوه ی طرح موضوع و چینش حوادث و شخصیت ها هستند. تعداد نود و سه داستان از مجموع این آثار انتخاب و بر مبنای نظریه ی ساختاری گرماس تجزیه و تحلیل شده است. زنجیره های همسان روایتی در داستان های بررسی شده به طور دقیق بر روی نمودار و جدول ارائه شده اند.این بخش از کار می تواند در شناساندن و تبیین دقیق روش های تحلیل ساختاری داستان های مختلف به مخاطبان مفید واقع شود.

واژگان کلیدی:ابوالقاسم حالت- آثار نثر- ساختار زبانی- موضوعات- ساختار روایی

مقدمه:

ابوالقاسم حالت(1298-1371)از برجسته ترین و موفق ترین چهره های ادبیات معاصر محسوب می شود. او را باید از پر کار ترین فعالان عرصه ی ادبیات معاصر به حساب آورد.وی درنظم و نثر و ترجمه(از سه زبان انگلیسی،فرانسه و عربی( آثار ارزشمندی از خود برجا گذاشته است.

اگرچه حالت آثار خود را در هر دو زمینه ی طنز و جدارائه کرده است اما عمده ی شهرت و موفقیت او مرهون طنز پردازی های لطیف و استادانه ی اوست.در زمینه ی طنز هم،حالت در هر دو عرصه ی نظم و نثر به فعالیت پرداخته است،وی اشعار فراوانی را در چندین دیوان و مجموعه ی شعر جمع آوری نموده است.بحر طویل های او نیز به عنوان معروف ترین آثار به جا مانده از او در مجموعه ای جذاب و ماندگار به نام ((بحر طویل های هدهد میرزا)) جمع آوری شده است.

اگرچه بیشترین شهرت حالت در طنز پردازی مرهون اشعار و بحر طویل های اوست اما باید گفت که او آثار نثری نیز نگاشته و در نثر نویسی هم موفق بوده است.

پرحجم ترین آثار نثر حالت مجموعه ای دو جلدی است تحت عنوان <<مجموعه ی آثار طنز ابوالقاسم حالت>> که در سال1376 توسط انتشارات گوتنبرگ در تهران به چاپ رسیده است.این دو جلد شامل هشت مجموعه از آثار طنز حالت است ،به نام های :از عصر شتر تا عصر موتور،از بیمارستان تا تیمارستان،زباله ها و نخاله ها ، پابوسی وچاپلوسی، صدای پای عزرائیل، یا مفت یامفت، دوره ی خر سواری، آش کشک خالته.

او در این آثار مجموعه ای از مقالات و داستان های طنزآمیز خود را که در آخرین سال های قبل از انقلاب اسلامی در روز نامه ی کیهان منتشر می شده است جمع آوری کرده است و پس از مرگش این هشت مجموعه در دو  جلد و  تحت یک عنوان جمع آوری و چاپ شده است.

این آثار و مجموعه های نثر طنزآمیز با وجود برخورداری از شیوه های استادانه ی طنز پردازی و داستان نویسی و همچنین فراوانی موضوعات و مسائل مطرح شده در آن ها،در میان آثار ادبی معاصر تا حدودی مجهول مانده و چنان که باید وشاید شناخته نشده است.

با مطالعه و بررسی دقیق بعضی از ویژگی های طنز پردازی و داستان نویسی در این آثار بر آن شدیم تا بررسی ساختار طنز در این آثار را موضوع رساله ی خود قرار داده و مباحث و ویژگی های برجسته ی این آثار را مطالعه و معرفی نماییم.

به خاطر تنوع و تعدد موضوعات مطرح شده در این آثار و طرح مسائل و رویدادهای آخرین سال های پیش ازانقلاب اسلامی که در تاریخ معاصر ایران از اهمیت ویژه ای برخوردار هستند ،پرداختن به موضوعات این آثار هم از اهداف این پژوهش به شمار آمد.

همچنین به خاطر ساختار و شیوه های خاص داستان پردازی در این آثار و قابلیت انطباق ساختار داستان ها با مباحث و مقولات نوین و جهانی ادبیات ، بررسی ساختار روایی داستان ها هم در برنامه ی کار پژوهشی رساله ی حاضر قرار گرفت.

بنابراین و با توجه به این مقدمات باید گفت که موضوع مطالعه وبررسی شده در این پایان نامه می تواند دارای اهمیت فراوان در هریک از حوزه های فوق باشد.

همچنین باید گفت که شناساندن اهمیت ادبی این آثاربه مخاطبین ،پی بردن به شیوه های طنز نویسی و داستان پردازی در دوران نگارش این آثار ، شناخت دقیق وهمه جانبه ی مسائل اجتماعی،اقتصادی و فرهنگی زندگی مردم در آن دوران و شناساندن روش های داستان پردازی در این آثار و نشان دادن انطباق عناصر داستانی این آثار با مقولات مختلف ادبی عصر حاضر، از اهداف این پژوهش محسوب می شوند.

پرسش هاو فرضیات پژوهش:

در ابتدای کار پژوهش پس از بررسی کلی موضوع انتخاب شده،پرسش های زیر را مطرح نمودیم:

-ویژگی های ساختار زبانی این نوشته ها چیست؟

-آثار طنز ابوالقاسم حالت پیرامون چه موضوعات فکری،اجتماعی،اخلاقی و سیاسی است؟

-ساختار روایی داستان های طنز این آثار چگونه است؟

پس از مطالعه ی ضمنی و مختصر بخشی از آثار،فرضیه های زیر را مطرح نمودیم:

-آثار نثر ابوالقاسم حالت از نظر لغوی،ترکیبات،افعال و جمله بندی تابع نگاه طنزگرایانه ی او به امور گوناگون است و همین امر باعث پیدایش ساختار زبانی خاصی در آثار نثر او شده است.

-موضوعات متعدد اجتماعی،اقتصادی،اخلاقی و فرهنگی در طنزهای حالت قابل بررسی است.

-داستان های کوتاه این مجموعه ها از ساختار روایتی خاصی برخوردار است و زنجیره ی یکسانی را در روایات او می توان یافت.

و بنابرهمین پرسش ها و فرضیات،طرح و چارچوب کلی تحقیق را ترسیم نموده ودر فصل های جداگانه ای به بررسی هریک از پرسش ها و فرضیات فوق پرداختیم.

پیشینه ی انجام کار:

مسلماًطنز یکی از انواع مهم و برجسته ی ادبیات معاصر محسوب می شودکه همواره موضوع تحقیقات و پژوهش های فراوانی قرار گرفته است.به خصوص در دهه های اخیر نگاه محققان و پژوهشگران به مقوله ی طنز عمیق تر وعلمی تر هم شده است.بنابر این در مورد طنز کارهای فراوانی در ادبیات معاصر انجام گرفته وکتب و مقالات ارزشمندی نیز تالیف و ارائه شده است.

همچنین به خاطر همین نگاه و اهمیت دادن محققان به طنز،بررسی و مطالعات فراوانی برروی آثار طنز شاعران و نویسندگان مختلف هم صورت گرفته و آثار مختلف طنز از دیدگاه های گوناگون بررسی و تحلیل شده است،از بررسی ساختار و چگونگی طنز پردازی گرفته تا مطالعه ی موضوعات مختلفی که با زبان طنز ارائه شده اند.

در میان آثار طنز پردازان مختلف به آثار ابوالقاسم حالت هم پرداخته شده است و اشعار او از نظر موضوعات و چگونگی ساختار ادبی مورد مطالعه و بررسی قرار گرفته است،اما در زمینه ی آثار نثر او –علیرغم برخورداری این آثار از ویژگی های ممتاز ادبی- تا کنون هیچ مطالعه ای صورت نگرفته است.

همچنین در مورد مباحث نوین ادبیات جهان از جمله نظریه های ادبی،روایت شناسی و توجه به ساختار گرایی هم در سال های اخیر کتب و مقالاتی تالیف و نگاشته شده و داستان هایی هم از این منظر و طبق این مطالعات بررسی و تحلیل شده اند.

از میان آثار فراوان و متعددی که در زمینه ی طنز در سال های اخیر تالیف شده اند می توان به این موارد اشاره کرد:

مقدمه ای بر طنز و شوخ طبعی در ایران(علی اصغر حلبی)،سیر تحول هجو در شعر فارسی از آغاز تا قرن هشتم(ناصر نیکو بخت)،تاریخ طنز در ادبیات فارسی(حسن جوادی)،فرهنگ واژگان و اصطلاحات طنز(محمدرضا اصلانی)،کاوشی در طنز ایران(سید ابراهیم نبوی)،برداشت آخر،نگاهی به طنز امروز(رویا صدر)،گفتاری بر طنز(مقاله)(احمد کریمی حکاک).

در مورد نظریه های روایت شناسی و ساختار گرایی هم می توان به این آثار اشاره کرد:

ساختار و تاٌویل متن(بابک احمدی)،ساخت گرایی،پسا ساخت گرایی و مطالعات ادبی(فرزان سجودی)،گریماس ومعنا شناسی ساختار گرا(مقاله)(فرزان سجودی).

و در مورد آثار و اشعار ابوالقاسم حالت هم پژوهش های زیرانجام گرفته است:

زندگی و آثار ابوالقاسم حالت(ریتا اصغر پور)،تحلیل درون مایه های طنز حالت(مقاله)(علی اکبر باقری خلیلی)،آماج های طنز سیاسی حالت(مقاله)( علی اکبر باقری خلیلی)،رویکردی به ادبیات طنز،باجستاری در شعر ابوالقاسم حالت(مقاله)(مهسا ساکنیان دهکردی).

نحوه ی تنظیم ونگارش پایان نامه

این رساله در پنج فصل تنظیم ونگارش شده است.در فصل اول به طور مختصر و کلی به مبحث طنز پرداخته شده و مسائلی در باره ی تعریف طنز،چرایی خلق طنز،تاریخچه ی طنز و طنز در ادبیات کلاسیک ومعاصر ایران،بیان شده است.

در فصل دوم به زندگینامه،شرح حال و آثار ابوالقاسم حالت پرداخته شده است.

فصل سوم در مورد ساختار زبانی و ادبی این آثار است و مباحث و مقولات مربوط به ساختار زبانی و ادبی این آثار و ویژگی های برجسته ی آثار از نظر ادبی و زبانی،استخراج شده و هر مبحث به صورت تفکیک شده و با ذکر شواهدی ارائه شده است.

در فصل چهارم به موضوعات مطرح شده در آثار مورد بحث پرداخته شده است و اصلی ترین و پر رنگ ترین موضوعات و درونمایه های موجود در این آثار طرح و با ذکر مثال بیان شده است.

و در فصل پنجم پس از تعریف و توضیح مختصری در باب روایت شناسی و نظریه ی ساختاری گرماس به تحلیل عناصر و شخصیت های داستانی از این منظر پرداخته شده و نهایتاًنتایج کلی تحلیل داستان ها و شخصیت ها در جدول و نمودارهایی ارائه و ترسیم شده است.

 1ـ طنز

آثار موجود در ادبيات را در اولين دسته‌بندي كلي مي‌توان در دو دسته جاي داد: آثاري كه گذشته از هر موضوعي كه به آن پرداخته‌اند و يا هر قالبي كه در آن ارائه شده‌اند با لحن و زبان جدي بيان شده‌اند و هدف نهايي از خلق اين آثار ارائه‌ي اطلاعاتي ـ ديني، حماسي، تاريخي و… ـ به مخاطب بوده است. در ادبيات فارسي اين آثار را مي‌توان آثار جدّ ناميد.

اما آثاري هم در ادبيات وجود دارد كه فقط با هدف ارائه‌ي اطلاعاتي خاص به مخاطب خلق نشده است و زبان و لحن اين آثار با آثار جدي تفاوت آشكار دارد.

در ادبيات فارسي از قديم ترين دوران اين آثار وجود داشته است و با عناوين هزل، هجو و فكاهه شناخته مي‌شده است.

هزل به معني سخن بيهوده و مسخره به صورتي غيراخلاقي است و در ادبيات در برابر جد قرار مي‌گيرد.[1]

هجو كه در ادبيات مقابل مدح است به معني برشمردن عيب‌هاي كسي و ناسزاگويي در شعر است.[2] فكاهه در لغت به معناي شوخي و مزاح است. انگيزه‌ي خنده در فكاهه نه اغراض شخصي است و نه اصلاح و ارشاد[3]. در واقع فكاهه فقط جنبه‌ي سرگرمي دارد.

اگرچه هر يك از انواع هزل و هجو و فكاهه را مي‌توان به نوعي در زيرشاخه‌هاي فرعي مقوله‌ي طنز جاي داد اما بايد پذيرفت كه هزل و هجو و فكاهي شمول و خصوصيات انواع طنز satire اروپايي را دارا نيست[4] و طنزي كه معادل واژه‌ي satire انگليسي است در چند دهه‌ي گذشته وارد ادبيات فارسي شده است[5].

1ـ1ـ تعريف

از واژه‌ي طنز در كتاب ها و فرهنگ‌ها تعاريف متعددي ارائه شده است كه با وجود تفاوت در بعضي جزئيات، اين تعاريف بسيار شبيه به يكديگر هستند.

طنز واژه‌اي است عربي به معني تمسخر و استهزا[6]، مسخره كردن و طعنه زدن[7] و در اصطلاح يكي از انواع ادبي است كه در آن شاعر يا نويسنده به صورت غيرمستقيم[8] و با استفاده از اغراق و غلو[9] و با دستمايه‌ي آيروني ، تهكم و طعنه و استهزا[10] ضمن دادن تصوير هجوآميزي از جهات زشت و منفي زندگي معايب و مفاسد جامعه را به صورتي اغراق‌آميز نمايش مي‌دهد[11] و هدف از آن علاوه بر انبساط روحي انسان و گسترش ديد او اصلاح ناهنجاري‌ها و نابساماني‌هاي فرد و جامعه است[12].

آنچه از اين تعاريف برمي‌آيد اين است كه طنز سخني است كه در لفافه پيچيده مي‌شود و همواره از دو عنصر كنايه و اغراق بهره مي‌برد و نويسنده از خلق آن در پي هدف و خواستي معين است. وجود همين عنصر هدفمندي است كه طنز را تبديل به هنري كرده كه به روز و همواره متغير است.

1ـ2ـ فلسفه‌ي خلق طنز

انگيزه‌هاي مختلف رواني، اجتماعي و تاريخي[13] باعث پيدايش طنز در ادبيات ادوار مختلف جهان شده است. از نظر رواني انسان موجودي است كه همواره طالب كمال و برتري است و هرگز به وضع موجود راضي نيست و همين خصوصيت است كه او را به اعتراض نسبت به آنچه هست وادار مي‌كند و او در قالب طنز راهكاري براي آنچه كه بايد باشد ارائه مي‌دهد. چرا كه(( طنز هميشه به تفاوت ميان وضعيت، چنان كه هست و چنان كه بايد باشد به شدت آگاه است[14].))

گذشته از اين موارد بايد عنوان كرد كه طنز به طور كلي مقوله‌اي است كاملاً مبتني بر ذات بشر چراكه(( اساساً خنده خود ذاتاً ماهيتي انساني دارد[15].))

در مورد انگيزه‌هاي اجتماعي هم مي‌توان گفت هر موضوع و هر جنبه‌اي از زندگي اجتماعي مي‌تواند موضوعي براي خلق طنز باشد. نگاه طنزپرداز به مسائل و امور مختلف جامعه‌اي كه در آن زندگي مي‌كند نگاهي دقيق و منتقدانه است، بنابراين او مي‌تواند هر جنبه‌اي از اين زندگي را واكاوي كند، معايب آن را با دقت زير نظر بگيرد و با قلم خود در قالب طنز راه‌حلي براي آن ارائه بدهد.

مي‌توان گفت كسي كه در عرصه‌ي طنزنويسي پا مي‌گذارد ديگر به خودش تعلق ندارد، انديشه‌ها و افكارش، نگاهش و قلمش متعلق به جامعه و مردم است.

در واقع طنزنويس همواره با هر چه كه زندگي را از ترقي و پيشرفت باز مي‌دارد بي‌گذشت و اغماض مبارزه مي‌كند[16].

در مورد جنبه‌هاي اجتماعي طنز بايد گفت علاوه بر اين كه عوامل اجتماعي از علل خلق طنز هستند از ديگر سو طنز خود اجتماعي‌ترين فعاليت رواني است. اين نوع ادبي هميشه محتاج وجود شخص سوم است تا آن را درك كند چون هيچ كس آن را براي خود به وجود نمي‌آورد[17].

از اصلي‌ترين عناصر تشكيل‌دهنده‌ي طنز بايد از عنصر اعتراض و انتقاد نام برد، وجود اين عنصر در طنزپردازي به قدري مهم است كه عده‌اي معتقدند طنز زاده‌ي غريزه‌ي اعتراض است، اعتراضي كه تبديل به هنر شده است[18]. همچنين گفته شده كه طنز بايد معترض نيز باشد و فقط در صورتي به نتيجه مي‌رسد كه با تمايلات مخالف تصادف كند[19].

[1]ـ حسن جوادي، تاريخ طنز در ادبيات فارسي، چاپ اول، (تهران، انتشارات كارون، 1384) صفحه‌ي 14

[2]ـ ناصر نيكوبخت، هجو در شعر فارسي، نقد و بررسي شعر هجوي از آغاز تا عصر عبيد، چاپ اول (تهران، انتشارات دانشگاه تهران 1380) صفحه‌ي27

[3]ـ سيماداد، فرهنگ اصطلاحات ادبي، چاپ چهارم (تهران، انتشارات مرواريد، 1387) صفحه‌ي 362

[4]ـ حسن جوادي، صفحه‌ي 12

[5]ـ همان، صفحه‌ي 15

[6]ـ سيماداد، صفحه‌ي 339

[7]ـ محمدرضا روزبه، ادبيات معاصر ايران، چاپ اول (تهران، انتشارات روزگار، 1381) جلد دوم، صفحه‌ي 122

[8]ـ همان جا

[9]ـ يحيي آرين پور، از صبا تا نيما، چاپ ششم (تهران، انتشارات زوار، 1375) جلد اول، صفحه‌ي 36

[10]ـ سيما داد، صفحه‌ي 339

[11]ـ يحيي آرين پور، صفحه‌ي 36

[12]ـ محمدرضا روزبه، صفحه‌ي 122

[13]ـ ناصر نيكوبخت، صفحه‌ي 6

[14]ـ آرتور پُلارد، طنز (ترجمه‌ي سعيد سعيدپور)، چاپ چهارم (تهران، نشر مركز، 1378) صفحه‌ي 7

[15]ـ محمدرضا اصلاني، فرهنگ واژگان و اصطلاحات طنز، چاپ اول (تهران، انتشارات كاروان، 1385) صفحه‌ي 141

[16]ـ يحيي آرين پور، صفحه‌ي 36

[17]ـ محمدرضا اصلاني، صفحه‌ي 142

[18]ـ آرتور پلارد، صفحه‌ي 7

[19]ـ محمدرضا اصلاني، صفحه‌ي 142

همه پایان نامه و تحقیق و پروژه های به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید

مطالب پیشنهادی:
 • پايان نامه منظومه هاي سياسي طنز در انقلاب مشروطه
 • پايان نامه بررسي تکنيکهاي طنز در ادبيات داستاني نوجوان دهه‌ي هشتاد
 • پايان نامه بررسي سه تيپ شخصيتي «عاقل»، «نادان» و «ديوانه» در حكايات طنز آميز مثنويهاي عطار
 • برچسب ها : , , , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

  جستجو پیشرفته

  دسته‌ها

  آخرین بروز رسانی

   Fatal error: Call to undefined function jdate() in /home/bmaghale/domains/bmaghale.ir/public_html/wp-content/themes/digitaliran5/sidebar.php on line 122