پايان نامه بررسي ضرورت‌ها و ابعاد آينده‌پژوهي در سازمان حج و زيارت

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

پايان نامه بررسي ضرورت‌ها و ابعاد آينده‌پژوهي در سازمان حج  و زيارت یکی از پایان نامه و تحقیق های جامع و کامل و دارای منابع معتبر می باشد این پایان نامه دارای 155 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که جهت دریافت و دانلود متن کامل پايان نامه بررسي ضرورت‌ها و ابعاد آينده‌پژوهي در سازمان حج  و زيارت بر روی گزینه خرید انتهای ایمیل کلیک نمائید پس از وارد نمودن اطلاعات مربوطه و پرداخت قادر به دانلود متن کامل پایان نامه مربوطه می باشد همچنین لینک پایان نامه همان لحظه به ایمیل شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

فصل اول: کلیات طرح 1
1-1) مقدمه 2
1-2) بیان مسأله تحقیق 3
1-3) اهمیت تحقیق 5
1-4) هدف‌های تحقیق 8
1-5) چارچوب نظری تحقیق 9
1-6) مدل تحقیق 12
1-7) سؤال‌های تحقیق 13
1-8) روش تحقیق 13
1-9) جامعه تحقیق 13
1-10) روش نمونه گیری و حجم نمونه 13
1-11) قلمرو تحقیق 14
1-12) روش و ابزار جمع‌آوری اطلاعات 14
1-13) تعریف واژگان و اصطلاح‌های تحقیق 15
فصل دوم: ادبیات تحقیق 16
بخش اول: آینده‌پژوهی 17
2-1-1) مقدمه 17
2-1-2) سیر تکوین آینده‌پژوهی 20
2-1-3) آینده‌پژوهی 23
2-1-4) هدف‌های آینده‌پژوهی 32
2-1-5) محدودیت‌های آینده‌پژوهی 34
2-1-6) تغییر و آینده‌پژوهی 34
2-1-7) مقایسه تفکر استراتژیک و آینده‌پژوهی 39
بخش دوم: 41
2-2-1)آینده‌پژوهی در کشورها 41
2-2-2)نمونه کاربردی آینده‌پژوهی در سازمان 47
2-2-3) ضرورت‌های آینده‌پژوهی 55
2-2-4) ابعاد آینده‌پژوهی 64
بخش سوم: 72
2-3-1) پیشینه تحقیق 72
بخش چهارم: معرفی سازمان مورد مطالعه 77
2-4-1)تاريخچه و جايگاه حج و زيارت در كشور 77
2-4-2) وظایف کلان سازمان حج و زیارت 86
فصل سوم: روش شناسی تحقیق 87
3-1) مقدمه 88
3-2) روش تحقیق 88
3-3) جامعه آماری 89
3-4) قلمرو تحقیق 90
3-5) روش و ابزار جمع‌آوری داده‌ها 90
3-5-1) ابزارهای جمع‌آوری داده‌ها(پرسش‌نامه) 90
3-6) پایایی و روایی پرسش‌نامه 92
3-6-1) پایایی پرسش‌نامه 92
3-6-2) روایی پرسش‌نامه 94
3-7) روش تجزیه و تحلیل داده‌ها 97
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل یافته‌های تحقیق 98
4-1) مقدمه 99
4-2) توصیف ویژگی‌های جمعیت شناختی جامعه آماری تحقیق 99
4-2-1) بررسی توزیع فراوانی متغیر سن 99
4-2-2) بررسی توزیع فراوانی متغیر پست سازماني 100
4-2-3) بررسی توزیع فراوانی متغیر مدت خدمت در بالاترین مسئولیت سازمانی 100
4-2-4) بررسی توزیع فراوانی متغیر ميزان تحصيلات 101
4-2-5) بررسی توزیع فراوانی متغیر سابقه كار 101
4-3) اطلاعات توصیفی مرتبط با پرسش‌نامه 102
4-3-1) بررسی توزیع فراوانی سؤال‌های مربوط به متغير ضرورت‌های آینده‌پژوهی 103
4-3-2) بررسی توزیع فراوانی سؤال‌های مربوط به متغير “اهمیت ابعاد آینده‌پژوهی” با توجه به وظیفه اجرایی – خدماتی سازمان حج و زیارت 104
4-3-3) بررسی توزیع فراوانی سؤال‌های مربوط به متغير “اهمیت ابعاد آینده‌پژوهی” با توجه به وظیفه فرهنگی سازمان حج و زیارت 105
4-4) آمار استنباطی 107
4-4-1) بررسی نرمال بودن داده‌ها 109
4-4-2) بررسی سؤال‌های تحقیق 109
فصل پنجم: نتیجه‌گیری و پیشنهاد 123
5-1) مقدمه 124
5-2) خلاصه تحقیق 124
5-3) نتیجه گیری 125
5-3-1) نتایج آمار توصیفی تحقیق 125
5-3-2) نتایج آماراستنباطی تحقیق 126
5-4) پیشنهادهایی بر مبنای یافته‌های تحقیق 134
5-5) پیشنهادهایی برای تحقیق‌های آتی 135
5-6) محدودیت‌های تحقیق 136
منابع 137
پیوست‌ها 142
چکیده انگلیسی 146

فهرست منابع

منابع فارسی:

اسلاوتر، ریچارد و همکاران( نویسنده)، «نو اندیشی برای هزاره نوین»، ملکی فر، عقیل و همکاران (مترجمان)، مؤسسه آموزشی و تحقیقاتی صنایع دفاعی،

برومند، زهرا، « بهبود و بازسازی سازمان»، انتشارات جنگل، چاپ نهم،

پدرام، عبدالرحیم و جلالی وند، عباس، «آشنایی با آینده‌پژوهی»، جلد اول مجموعه 7 جلدی کتابچه‌های مقدمه‌ای بر آینده‌پژوهی، انتشارات مؤسسه آموزش و تحقیقات صنایع دفاعی،

پدرام، عبدالرحیم و جلالی‌وند، عباس، «روش شناسی»، جلد دوم مجموعه 7 جلدی کتابچه‌های مقدمه‌ای بر آینده‌پژوهی، انتشارات مؤسسه آموزش و تحقیقات صنایع دفاعی،

پیمان خواه، صادق، «مقدمه‌ای بر آینده‌پژوهی»جلد چهارم مجموعه 7 جلدی کتابچه‌های مقدمه‌ای بر آینده‌پژوهی، انتشارات مؤسسه آموزش و تحقیقات صنایع دفاعی،

تقوی، مصطفی، «بصیرت‌های آینده‌پژوهان»، جلد هفتم مجموعه 7 جلدی کتابچه‌های مقدمه‌ای بر آینده‌پژوهی، انتشارات مؤسسه آموزش و تحقیقات صنایع دفاعی،

توپچی ثانی، علی و بدیعی،ایمان.«باز تعریف فرایند تهیه طرح های توسعه شهری در ایران با استفاده از دانش آینده‌پژوهی»، اولین همایش ملی آینده‌پژوهی،

حجازی، سید علیرضا،«روش شناسی آینده‌نگری»، پایگاه اینترنتی آینده نگر، 1391.

حسینی مقدم، محمد، «کاربرد آینده‌پژوهی در علوم سیاسی»، 1392.

حافظ نیا، محمدرضا، «مقدمه‌ای بر روش تحقیق در علوم انسانی»، انتشارات سمت،

خاکی، غلامرضا، «روش تحقیق با رویکردی به پایان نامه نویسی»، انتشارات بازتاب، چاپ ششم،

خزائی، سعید، «بنيان‌هاي آينده‌پژوهي مدرن چيستي و چرايي مطالعات آينده»،«آينده‌پژوهي، مفاهيم و ضرورت‌ها»،«گام‏هاي آينده‏پژوهي»،«مدیریت پيش‌نگر در هزاره سوم»، 1390.

خواب نما، سیده زهرا، «نقش آینده‌پژوهی و آینده‌نگاری در مدیریت استراتژیک»، نهمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک،

«دانشنامه آینده‌پژوهی (جلد اول، الف- ح)»، انتشارات مرکز آینده‌پژوهی علوم و فناوری دفاعی-مؤسسه آموزشی و تحقیقاتی صنایع دفاعی، چاپ اول، 1389.

«دانشنامه آینده‌پژوهی (جلد دوم، د- ی)»، انتشارات مرکز آینده‌پژوهی علوم و فناوری دفاعی-مؤسسه آموزشی و تحقیقاتی صنایع دفاعی، چاپ اول، 1390.

سرمد، زهره؛ بازرگان، عباس؛ حجازی؛ الهه، «روش تحقیق در علوم رفتاری»، انتشارات آگاه، چاپ دوازدهم، 1386.

سکاران، اوما، «روش تحقیق در مدیریت»، صائبی، محمد؛ شیرازی، محمود؛(مترجمان)، مؤسسه آموزش و پژوهش، 1384.

صفری شالی، رضا، «راهنمای تدوین طرح تحقیق»، انتشارات جامعه و فرهنگ، چاپ سوم،

عاضدی تهرانی، شراره، «آینده آزمایی: الزامی برای توسعه پایدار مدیریت»، ماهنامه تدبیر، شماره 200،

عباسی، عطااله، «مفاهیم آینده‌پژوهی و تأثیرات آن بر سیاست گذاری»، نشریه سیاست علم و فن‌آوری، شماره 2 و 3 ،1385.

قاسمیان، سلیمان، «نقش و جايگاه آينده پژوهي در برنامه ريزي استراتژيك»، نهمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک،

قدیری، روح الله، «بررسی چند تجربه ملی در آینده‌نگاری»، مجموعه مقالات دومین کنفرانس مدیریت تکنولوژی تهران،

کاتلر، فیلیپ، «مدیریت بازاریابی (تجزیه و تحلیل، برنامه‌ریزی، اجرا و کنترل) »، فروزنده، بهمن، نشر آموخته، چاپ چهارم، »، 1389.

کورنیش، ادوارد(نویسنده)، «آینده‌پژوهی پیشرفته»، سیاوش و فرخنده ملکی فر (مترجمان)، انتشارات آصف، چاپ اول،

گلن، هایمسترا (نویسنده)، «فرصتها و چالشهای مؤثردر آینده جهان»، خسروی، مهدیه (مترجم)، ماهنامه تدبیر، شماره 181، 1391.

مرادی پور، حجت ا…، نوروزیان، مهدی، «آینده‌پژوهی، مفاهیم و روش‌ها»، نشریه رهیافت، شماره 36،

مظفری، علی، «آینده‌پژوهی، بستر عبور از مرزهای دانش»، پایگاه اینترنتی sid.ir، 1389.

ملکی فر، عقیل، «آینده‌پژوهی و آینده‌نگاری دفاعی»، سمینار آینده‌پژوهی و بخش دفاعی، دانشگاه امام حسين (ع)، 4/3/85.

ملکی فر، عقیل وهمکاران (نویسنده)، «الفبای آینده‌پژوهی: علم و هنر کشف آینده و شکل بخشیدن به دنیای مطلوب فردا»، کرانه علم، چاپ سوم،

منزوی، کیوان، «محیط عملیاتی مشترک جهان در سال 2030 و پس از آن»، انتشارات مؤسسه آموزش و تحقیقات صنایع دفاعی،

منطقی، محسن، «آینده‌پژوهی؛ ضرورت آینده مطالعات فرهنگی و علمی»، نشریه اسلام و پژوهش‌های مدیریتی، شماره اول، 1390.

ناصر آبادی، زهرا، «آینده‌پژوهی»، مرکز مطالعات و برنامه‌ریزی استراتژیک، مؤسسه آموزش و تحقیقاتی صنایع دفاعی،

ناظمی، امیر، «روش سناریو»، جلد سوم مجموعه 7 جلدی کتابچه‌های مقدمه‌ای بر آینده‌پژوهی، انتشارات مؤسسه آموزش و تحقیقات صنایع دفاعی،

یعقوبی، نورمحمد؛ آذر، عادل؛ همراهی، مهرداد، «روش تحقیق در مدیریت (با رویکردی به نگرش پایان نامه تحصیلی»، انتشارات مرندیز،

منابع انگلیسی:

Bell, Wendell. (2003).Foundation of future studies: History, purposes and knowledge. Transaction publishers.

-Williamson, P.J(1999,Spring).strategy as options for the future. Sloan Manage Review, PP.26-117)

-(Glen , j.c(2009).Scenarios.Inj.c.Glen,8T.J.Gordon,Futures Research Methodology Version 3.0 The Millennium Project)

GLEN HIEMSTRA, THINKING OUTSIDE THE BOX: TURNING THE FUTURE INTO REVENUE, www.diecasting.org/links, nadca@2006, p26-28, OCT 2006.

Inayatullah, Sohail, ‘Causal Layered analysis: Post structuralism as method’, Futures, Vol 30, No8, 1998, 815-829

چكيده

در عصری که تغییر مداوم از مهم‌ترین ویژگی‌های آن است، مدیریت بر اساس مطالعه گذشته، جوابگوي نياز رهبران و مديران ارشد به منظور برنامه ريزي استراتژيک نمی‌باشد. لذا سازمان‌ها برای موفقیت بيشتر در كسب و كار، می‌کوشند تا توجه به آینده و استفاده از دانش آینده پژوهي را در عرصه‌هاي برنامه‌ريزي و سياست‌گذاري مدنظر قرار دهند.

هدف پژوهش حاضر معرفی ضرورت‌ها و تعیین ابعاد آینده‌پژوهی در سازمان حج و زیارت می‌باشد. برای این منظور پس از مرور ادبیات موضوع، سؤال‌های تحقیق تدوین و برای دستیابی به پاسخ، پرسش‌نامه محقق ساخته طراحی و پس از تأیید روایی و پایایی آن مورد استفاده قرار گرفت. از آن‌جا که آینده‌پژوهی در سطح کلان سازمان‌ها مطرح می‌باشد، جامعه آماری این پژوهش شامل رؤسا، معاونین، مدیران کل و خبرگان سازمان به تعداد 48 نفر در نظر گرفته شد و با توجه به محدود بودن جامعه آماری پژوهش، روش سرشماری استفاده شد. هدف تحقیق کاربردی بوده و با روش توصیفی- پیمایشی انجام شده است. در ابتدا با استفاده از آزمون‌های آمار توصیفی تجزیه و تحلیل متغیرهای جمعیتی انجام و سپس غیر نرمال بودن داده‌ها از طریق آزمون کولموگروف اسمیرنف مشخص گردید. سپس تجزیه و تحلیل داده‌ها با کمک آزمون ناپارامتریک دو جمله‌ای و آزمون فریدمن جهت پاسخ به سؤال‌ها انجام شد. در نتیجه ضرورت‌های مدنظر پاسخ دهندگان از ایجاد آینده‌پژوهی در سازمان حج مشخص و رتبه بندی گردید. همچنین با توجه به دو وظیفه کلان اجرایی و فرهنگی سازمان، ابعاد آینده‌پژوهی که در تصمیم های کلان سازمان قابل توجه می‌باشد مشخص و از نظر اهمیت اولویت بندی شدند.

کلید واژه‌ها: آینده‌پژوهی، مدیریت استراتژیک، تغییر، کلان‌روند

مقدمه

جهان معاصر در آستانه‌ تحول‌ها و دگرگوني‌هاي شگرفي است. خورشيد سومين هزاره تاريخ با طلوع خويش، الگوها و قالب‌هاي تجويزي را ذوب كرد و انسان معاصر تمامي داشته‌ها و پندارهاي خويش را بر باد رفته ديد. پيدايش نظريه آشوب، نظريه‌ سامانه‌هاي پيچيده و نظريه‌ سامانه‌هاي باز، تنها نقطه‌ آغازي بر اين دوران آشوبناك است. به باور “ريچارد اسلاوتر”، شكل‌گيري اين شرايط به معناي آن بود كه ديدگاه جهاني – صنعتي غرب، كه بر قطعيت، پيش ‌بيني‌ پذيري، هدايت و منطق‌گراييِ ابزاري تكيه داشت، از هم فرو پاشيده است. در اين محيطِ سرشار از بي‌ثباتي و آكنده از عدم قطعيت، تنها رويكرد و سياستي كه احتمال موفقيت و كام روايي دارد، تلاش براي معماري آينده است. گر چه اين تلاش همواره با خطرپذيري فراوان قرين بوده است، اما به هر حال پذيرش اين مخاطره، به مراتب عاقلانه‌تر از نظاره‌گر بودن تحول‌های آينده است. ترسيم ديدمان‌هاي روشن آينده، آگاهي از روندها، تحول‌ها و در نتیجه تصميم‌گيري به هنگام، مي‌تواند هر جامعه و سازماني را در يافتن بهترين راهها تواناتر سازد. (خزايي، 1390‌)

دست یابي به اين توانمندي، نيازمند چيرگي بر دانش راهبردي آينده‌پژوهي و كاربست آن در عرصه‌ عمل و رقابت‌هاي آينده است. آينده‌پژوهي، دانشی بين رشته‌اي است و تحول علوم و فن‌آوري‌ها در آن تأثيري مستقيم و بي‌واسطه دارد. آینده‌پژوهی، دانش و معرفتی است که چشم مردم را نسبت به رویدادها، فرصت‌ها و مخاطره‌های احتمالی آینده باز می‌کند و ابهام‌ها و تردیدهای فرساینده را می‌کاهد. توانایی انتخاب‌های هوشمندانه مردم و جامعه را افزایش داده و به همگان اجازه می‌دهد تا بدانند به کجاها می‌توانند بروند (آینده اکتشافی) و به کجاها باید بروند (آینده‌های هنجاری) و از چه مسیرهایی می‌توانند با سهولت بیشتری به آینده‌های مطلوب خود برسند. (ملکی فر و همکاران، 1386، 7-6)

هدف آينده پژوهی مديريت روندها، انطباق با شرايط بقا و رشد و احراز آمادگي براي موارد پيش‌بيني نشده است. به عبارت ديگر آرمان آينده‌پژوهي، كشف آينده‌هاي محتمل، گزينش بهترين و در صورت امكان معماري آن است. (خزايي، 1390)

نکته قابل توجه در مطالعه آینده آن است که آینده‌پژوهی به پیش‌بینی قطعی آینده نمی‌پردازد، بلکه عوامل شکل دهنده شناسایی، مطالعه و مورد بحث واقع می‌شوند. سپس چالش‌ها و موضوع‌های پیش رو، شناسایی می‌شوند تا بتوان با ارائه راه کارهای مناسب برای برخورد با آن‌ها، برنامه‌ریزی نموده، از بروز چالش‌ها و تحقق آینده نامطلوب جلوگیری نمود. (قدیری، 1384)

اينك پژوهش در حوزه‌ آينده، به شيوه‌اي فزاينده، تصميم‌ها و سياست‌هاي عمومي را متاثر ساخته است و بسياري از سازمان‌هاي آينده‌پژوهي مي‌كوشند عرصه‌هاي برنامه‌ريزي و سياست‌گذاري را هدف تلاش‌هاي خود قرار دهند و براي كاميابي بيشترِ كسب و كار خود، آينده‌پژوهي را به خدمت گيرند.(خزایی، 1390)

بنابراین آینده‌پژوهی بیش از گذشته نیاز سازمان‌ها و مدیران عصر عدم قطعیت است.

بیان مسأله تحقیق

در عصری که تغییر مداوم و عدم اطمینان از مهم‌ترین ویژگی‌های آن است و کسب و کارها هر روز با مسائل جدید و ناشناخته‌ای از جنس آینده روبه‌رو هستند، مدیران با مشکل واقعی تلاش برای هدایت سازمان‌های خود در یک محیط نامطمئن و متغیر و توافق بر سر پی‌گیری انواع برنامه‌های کاربردی و عملی روبه‌رو هستند. (عاضدی تهرانی، 1389)

به هر حال بايد اذعان کرد که آينده ثابت و پايدار نيست و پيش بيني‌هاي قطعي که فقط بر اساس مطالعه گذشته و تاريخ تهيه مي شوند، جوابگوي نيازهاي رهبران و مديران ارشد دولت‌ها، سازمان‌ها و شرکت‌ها به منظور برنامه ريزي استراتژيک نيستند. (خزائي، 1390)

ناكامي در پيش‏نگري رويدادها و روندها مي‏تواند پيامدهاي ناگواري به همراه داشته باشد. سامانه‏ صنعتي به يادگار مانده از گذشته، تداوم روندها در ساختار کلاسیک اقتصاد، تجارت جهاني و توسعه اندك، وجود برخي ديدگاه‏هاي مكانيكي و نابودي تدريجي محيط زيست جهاني، نمونه‏هايي از مشكلات و موانعي هستند كه آينده را به چالش مي‏خوانند. در چنين فضاي سرشار از مشكل و بي‏ثباتي، ضرورت نقد رفتارهاي گذشته، نهادينه‏سازي آينده‏نگاري، مفهوم سازي دوباره‏ فرضيه و ژرف انديشي در آينده با دقتي افزون‏تر از گذشته، احساس مي‏شود. در چنين محيطي، مطالعه آينده‏پژوهي، مقوله‏اي ضروري است. (خزایی، 1390)

پس حرکت به سمت آینده‌پژوهی در سازمان‌ها تنها یک تمایل و انتخاب نمی‌باشد؛ بلکه به عنوان یک ضرورت و مهارت مطرح است که باید تقویت شود. لذا شناخت ابعاد کلیدی در تفکر آینده‌پژوهی بسیار پر اهمیت است تا از طریق آن، فضای آینده را بهتر تصور نمود، روندها را کشف کرده و بر اساس آن به شکل دهی فضای چالش و درک ماهیت موانع پرداخت تا بتوان پیش نیازهای عملیات و توانمندی‌های لازم را فراهم نمود.(منزوی، 1388،1)

سازمان حج و زیارت جمهوری اسلامی ایران نیز با توجه به وظایف محوله و نیز با عنایت به گرایش مردم به اجرای این فریضه، به طور میانگین در هر سال، تأمین کننده خدمات دو میلیون زائر ایرانی جهت تشرف به کشورهای عربستان، عراق و سوریه می‌باشد؛ به عبارتی می‌توان گفت که هر خانواده ایرانی به نوعی با این سازمان در ارتباط می‌باشد. شایان ذکر است موضوع حج و زیارت با دو مقوله مواجه است. اول موضوع مناسک حج و آداب زیارت است که در طول زمان دستخوش کم‌ترین تغییرها می‌باشد و دوم خدماتی است که جهت انجام مناسب مناسک به زائران ارائه می‌گردد. این خدمات حوزه‌های مختلفی چون اطلاع رسانی، آموزش، ثبت نام، اعزام، اسکان، بهداشت و درمان، تغذیه، بیمه، تدارکات و … را در داخل و خارج از کشور در بر می‌گیرد و ارائه مطلوب آن جز با ارتباط صحیح و مؤثر با سایر دستگاه‌های ذیربط و بخش خصوصی و استفاده از مناسب‌ترین امکانات حاصل نخواهد شد. لذا لازم است هر گونه سیاست گذاری، برنامه‌ریزی و تصمیم‌گیری با بررسی دقیق ملی و بین المللی در تمامی حوزه‌های مرتبط انجام پذیرد تا بتوان مشتاقانِ در انتظار زیارت را با بیشترین رضایت و کمترین هزینه پشتیبانی نمود. از این رو استفاده از کارشناسان در حوزه‌های مدنظر، به منظور بررسی دقیق محیط پیرامونی و آینده‌های پیش رو، آینده مطلوب را برای زائران رقم خواهد زد. بنابراین به نظر می‌رسد با ایجاد نگرش آینده‌پژوهی در مدیران تصمیم‌گیر سازمان حج، مانع از غافل‌گیری ایشان در مقابل تغییرهای داخل و خارج از کشور شد. این پژوهش قصد دارد با تعیین ضرورت‌ها و ابعاد آینده‌پژوهی در سازمان حج و زیارت در پاسخ به این سؤال که “چه ضرورت‌هایی برای آینده‌پژوهی در سازمان حج و زیارت وجود دارد و در مطالعه آینده این سازمان چه بعدهایی باید مورد توجه قرار گیرد؟” اهمیت آینده‌پژوهی را برای مدیران تصمیم‌گیر سازمان حج گوشزد نماید.

اهمیت تحقیق

مدت‏ها پيش از اين “ماكياولي” گفته بود “پيش‏نگري منافع فراواني به همراه دارد”؛ با اين وجود او به اين مساله اشاره نكرده بود كه چگونه يك سازمان، نهاد و يا بنگاه كسب و كار، مي‏تواند قابليت پيش‏نگري خود را به منظور كشف و شناسايي فرصت‏هاي طلايي و پرهيز از پرتگاه‏هاي غفلت‏زدگي راهبردي، بهبود بخشد. (خزائي، 1390)

در پایان دهه 1960 دو تغییر مهم در دیدگاه مردم نسبت به آینده در حال شکل‌گیری بود؛ تغییر اول آن که مردم کم کم متقاعد می‌شدند که “مطالعه و بررسی آینده امکان پذیر است”. تغییر دوم نیز شناخت و تشخیص این نکته بود که “جهان آینده انعطاف‌پذیر است”. بنابراین دیگر مطالعه آینده صرفاً یک سرگرمی ‌بیهوده برای افرادی نبود که می‌خواهند طالع خود را بدانند، بلکه وظیفه اساسی هر انسانی شده بود که می‌خواست آگاهانه انتخاب و هوشمندانه عمل کند.

این دو تغییر در طرز تفکر مردم نسبت به آینده، نه تنها مطالعه آینده را موجه و عقلانی جلوه داد، بلکه آن را به یک ضرورت تبدیل کرد. این ضرورت تنها از سوی دانشمندان و پژوهشگران احساس نمی‌شد؛ مقام‌های دولتی، بازرگانان، استادان دانش گاه‌ها، آموزگاران و دیگران نیز آن را احساس می‌کردند. (ملکی فر و همکاران، 1386،50)

در عصر تغييرهای پيچيده و حركت‏هاي شتابان علم و فن‌آوري، پيش‏نگري و دستيابي به مزيت برتري راهبردي در گرو شگردهاي پيشرفته‏ جمع‏آوري اطلاعات، مدل‏هاي نوين تصميم‏گيري و پاسخ‏گويي عملي است. اين ابزارها و شگردها به يك سازمان اجازه مي‏دهند كه از اطلاعات راهبردي محيط خارجي و داخلي در راستاي رسيدن به آرمان‏هاي سازمان بهره‏برداري كرده، از غفلت‏زدگي پرهيز كند و از فرصت‏هايِ نو پديد، بهترين استفاده را برده، تهديدهاي نوظهور را به فرصت طلايي تبديل كند.

هر سازمان يا بنگاه اقتصادي كه خواستار موفقيت در صحنه‌ جهاني است، به ناچار بايد نيروي پيش‌نگر را به‌عنوان ابزار كارآمد قرن بيست‌ويكم مورد توجه قرار دهد تا با استفاده از فنون آينده‌نگاري و پيش‌نگري بتواند از سرمايه‌ها و منابعي كه در اختيار دارد، استفاده‌ ثمربخش‌تري را انتظار داشته باشد. (خزائي، 1390)

“الكساندر جي.ترومن” مدير عامل شركت “فورد موتور” در اين خصوص مي‏گويد:

” سازمان‏ها و بنگاه‏هايي كه تغييرات را پيش‏بيني كنند، ترقي خواهند كرد. آن دسته از سازمان‏ها كه مانند عصر حاضر پويا و شاداب نباشند، در هنگامه‏ پايان ميهاني، حضور نخواهند داشت.” (خزائي، 1390)

در بیشتر سال‌های دهه‏ 80 ميلادي شركت “آي.بي.ام”[1]، نشانه‏هاي پيدايش تغيير در صنعت را ناديده گرفت. اين شركت در شرايطي كه براي ايفاي نقش در عرصه‏ تجارت رايانه‏هاي شخصي مهيا شده بود، وارد بازار ابررايانه‏ها شد. شركت “جنرال موتورز”[2] هم به علايم ظهور و بروز بحران انرژي در اواخر دهه‏ شصت و افزايش جذابيت اتومبيل‏هاي كوچك و كم مصرف ژاپني توجه چنداني نكرد. اين بي‏توجهي موجب شد شركت معظم”جنرال موتورز” با كاهش 30 درصدي ارزش سهام خود روبرو شود. شركت بزرگ زنجيره‏اي “سرس”[3] هم در تمامي فروشگاه‏هاي خود به كار بيهوده‏ توليد و فروش كالا تنها با مارك تجاري خود و همگن‏سازي فروشگاه‏هاي بزرگ و سامانه‏ ملي در راستاي اين سياست ادامه داد، حال آن كه مشتريان به دنبال مارك‏هاي متنوع در فروشگاه‏ها و كيفيت بيشتر در محصول و خدمات بودند. از سویی دیگر می‌توان به تلاش‌هاي آينده‌پژوهانه وزارت برنامه‌ريزي “كويت” اشاره كرد كه با بهره‌گيري از آينده‌پژوهي قوم نگاشتي، عرصه‌اي مناسب براي تصويرپردازي آينده‌ اقتصادي و الگوهاي بهينه‌ نظام فرهنگي و اجتماعي در دوران پس از اتمام نفت فراهم ساخته است. (خزایی، 1390)

طرح‏ريزي آينده‏ يك سازمان، بنگاه يا دولت تنها به وسيله‏ فنون اطلاعاتي پيشرفته، الگوهاي نوين، قدرت پاسخ‏گويي و محاسبه علمي امكان‏پذير است. براي ماندگاري و موفقيت در آينده بايد مهارت‏هاي پويش محيطي را با ارتباط دادن به اطلاعات برخاسته از سامانه اطلاعاتي راهبردي درباره‏ پيشرفت‏ها در محيط خارجي و تطبيق و تشريح آن در درون سازمان كامل كرد. هر چه رويدادها و روندهاي نوظهور و در حال شكل‌گيري زودتر تشخیص داده شوند، گزینه‌های بیشتری برای اقدام و انتخاب در اختيار خواهد بود. (خزائي، 1390)

صاحبان کسب و کارها بیش از دیگران به ارزش شناخت روندها پی برده‌اند؛ چرا که امروزه مدیران به خوبی می‌دانند اگر بنگاه خود را با روندهای جاری سازگار نکنند، محکوم به فنا هستند. شناخت روندهای مهم منطقه، کشور و جهان، بستر ذی قیمتی برای انتخاب واقع بینانه هدف‌ها و استراتژی‌ها فراهم می‌کند. کسی که از روندها بی‌خبر است، مانند کبکی است که سرش را در برف فرو برده و با این عمل، در واقع کسب و کار، حرفه یا سرمایه خود را در برابر سیل ویران‌گر تغییر، بی دفاع رها کرده است. افراد و سازمان‌ها می‌توانند به پشتوانه رصد روندها، امواج سرکش تغییر را رام نموده و به هر سو که می‌خواهند بکشانند. (کورنیش، 1388، 130)

در حال حاضر بسیاری از سازمان‌ها به جستجوی روندها و سایر پیشرفت‌های مهم می‌پردازند. پویش، لزوماً نیروی انسانی و بودجه هنگفت نمی‌خواهد. به سادگی و به دور از ریخت و پاش‌های مالی، می‌توان پویش کارآمدی انجام داد و چه بسا که چنین پروژه ساده و آبرومندی، نتایج بسیار ارزشمندی در پی داشته باشد. (کورنیش، 1388، 123)

بايد توجه داشت كه حضور عاملانه در روند تحول آينده، كاهش تهديدها و افزايش فرصت‌ها و گزينه‌ها، نيازمند رويكردي آينده‌پژوهانه است كه امكان كنش‌گري در رخدادهاي آينده را فراهم مي‌سازد. آینده‌پژوهی می‌آموزد که چگونه می‌توان در برابر هجوم تغییرهای سرسام‌آور و آشوبناک غافل‌گیر نشد و در مصاف با آینده مبهم کم‌ترین ضرر و بیشترین سود را بدست آورد. (پدرام،1388، 3)

لذا شناخت ضرورت‌ها و ابعاد آینده‌پژوهی برای سیاست مداران و برنامه‌ریزان کشور در تمامی سطوح و نهادها سبب خواهد شد تا در جهتی برنامه‌ریزی کنند که موجب افزایش بهره‌وری شده، با تصمیم‌گیری آگاهانه‌تر به اهداف از پیش تعیین شده، بهتر و دقیق‌تر دست یابند.

هدف‌های تحقیق

هر تحقیقی برای دست یابی به اهداف خاصی صورت می‌گیرد، این هدف‌ها خود را در قالب مساله تحقیق نمودار می‌سازند و از طریق بیان آن آشکار می‌شوند. (خاکی، 1388، 29) در این تحقیق، محقق قصد دارد با بهره‌گیری از اسناد و مدارک موجود، نظر اساتید فن و مدیران ارشد سازمان حج و زیارت به معرفی ضرورت‌های مطالعه آینده در این سازمان بپردازد. همچنین بر اساس کلان‌روندهای معرفی شده از سوی فیلیپ کاتلر و نیز نوع فعالیت‌های سازمان، ابعادی را که لازم است در پژوهش آینده سازمان مورد توجه قرار داد، تبیین نماید. لذا اهداف این پژوهش را می‌توان بصورت زیر تقسیم‌بندی نمود:

هدف‌های اصلی:

تعیین و تبیین ضرورت‌های آینده‌پژوهی در سازمان حج و زیارت

تشخیص بعدهای مورد توجه در مطالعه آینده سازمان حج و زیارت

هدف‌های فرعی:

تعیین ضرورت‌های دانش آینده‌پژوهی

تشخیص بعد‌های مطرح در دانش آینده‌پژوهی

شناسایی وظایف کلان سازمان حج و زیارت

چارچوب نظری تحقیق

در حال حاضر آینده‌پژوهی از پهنه وسیع‌تری نسبت به دوران طلایی ۱۹۶۰ و اوایل ۱۹۷۰ برخوردار است. بر خلاف آن دوران، آینده‌پژوهی تنها به عده معدودی از نویسندگان و استادان محدود نمی‌شود؛ بلکه دنیای کسب و کار، دولت مردان و فرهیختگان همگی در حال بیداری و درک این واقعیت هستند که برای این که آینده موفقی داشته باشند باید بر روی آن تمرکز کنند.

لذا در سال‌های اخیر آینده‌نگاری به عنوان یک ابزار تصمیم‌گیری دولتی در محیط سیاست، علم و تکنولوژی ظاهر و در بسیاری از حالت‌ها منجر به پاسخ راهبردی و استراتژیک در رابطه با علم و جامعه در یک چشم‌انداز بلند مدت گردیده است؛ در نتیجه نقش آینده‌نگاری در مدیریت استراتژیک امور، بیش از پیش نمایان شده است. همچنین به موازات آن که مردم پذیرفتند مطالعه آینده برای خلق یک جهان بهتر ضرورت دارد، اندیشکده‌های گوناگونی با تمرکز بر مطالعه آینده پدید آمدند تا این مهم را جامه عمل بپوشانند. (ملکی فر و همکاران، 1386، 50)

اگر چه پژوهشگران ابعاد متعددی در مطالعه آینده‌پژوهی مطرح کرده‌اند، ولی برای درک این ابعاد، ناگزیر باید جریان‌های تغییر را نظام مند کرد تا از آن‌ها به گونه‌ای اثربخش‌تر استفاده نمود. (کورنیش، 1388، 120)

متفکرانی که در دهه 1960، “آینده پژوه”[4] نامیده می‌شدند، دریافتند که امروز، سنگ بنای دنیای آینده است و با نگاهی سازمان یافته به رویدادهای امروز، می‌توان چیزهای زیادی راجع به آینده آموخت. اما کلید معما، رویدادها (پیشرفت‌های ناگهانی یا اتفاقات یک روزه) نیست، بلکه “روندها”[5] (تغییرهای بلند مدت و مداوم در عرصه‌های مختلف) است. (کورنیش، 1388، 18)

تغییر نقطه عطفی در رویدادهاست؛ چرا که مردم به تغییر بی اعتنا نیستند و از روی عواطف و احساس خود به آن پاسخ مثبت یا منفی می‌دهند. اما تغییر مفهوم هم زادی به نام پیوستگی دارد. (کورنیش، 1388، 76)

پیوستگی، بر خلاف سایر عرصه‌ها در آینده‌پژوهی، فرصتی برای درخشش پیدا می‌کند؛ چون همان چیزی است که چرخ بازار آینده‌پژوهان را می‌چرخاند! اگر همه چیز تغییر کند، درباره آینده هیچ چیز شناخته نخواهد شد. پیوستگی گذشته و آینده، سبب می‌شود تا تغییرهای آینده قابل پیش‌بینی باشد. این پیوستگی است که اجازه می‌دهد تا رویدادهای آینده را پیش‌بینی و برای آنچه باید انجام داد، برنامه‌ریزی کرد. این زنجیره تغییر را گاه “خطی” می‌نامند؛ چون در مسیری مستقیم پیش می‌روند. لذا الگوهایی در این نوع تغییرها قابل تشخیص هستند که کاربردشان در پیش‌بینی رویدادهای آینده چندان دشوار نیست.

گونه دیگر از تغییر نیز ناپیوسته، غیر خطی و حتی ناگهانی خوانده می‌شوند. این تغییرهای نامنظم موجب دگرگونی‌های پی در پی می‌شوند. این تغییرها که کمتر از بقیه قابل پیش‌بینی هستند، از این واقعیت نشأت می‌گیرند که در دنیا، سامانه‌های درهم تنیده‌ای وجود دارند که تحت تأثیر نیروهای احتمال و آشوب می‌باشند. پیش‌بینی تغییرهای ناپیوستار بسیار دشوار و در عین حال بسیار مهم است. (کورنیش، 1388، 76)

“ادروارد کورنیش” در کتاب “آینده‌پژوهی پیشرفته ” 6 جریان اصلی تغییر را با نام کلان‌روندها و به عنوان ابزاری برای درک دگرگونی بزرگ معرفی می‌نماید؛ چرا که هرکدام ناظر به یک حوزه کلیدی تغییر هستند و نیروی بسیار مهمی در زندگی بشر امروز به شمار می‌آیند.

پیشرفت فن‌آوری و رشد اقتصادی دو بعد اصلی را تشکیل می‌دهد. این دو کلان‌روند، تغییرهای بیشماری را در جامعه بشری رقم زده‌اند؛ از میان همه این تغییرات چهار دگرگونی، تأثیر شگرفی از خود به جای می‌گذارند. از آنجا که این دگرگونی‌ها جریانی از تغییرات و نیروهای مختلف هستند که تغییرهای متعدد دیگری را رقم می‌زنند، “ادوارد کورنیش” آن‌ها را در زمره کلان‌روندها به شمار آورده است. این کلان‌روندها عبارتند از بهبود بهداشت و سلامت، افزایش تحرک، زوال محیط زیست و افزایش فرهنگ زدایی.

در شناسایی این دگرگونی‌ها باید نگاهی جهان شمول و بلند مدت به دنیا داشت. شش کلان‌روند ذکر شده، چارچوبی برای اندیشیدن به تغییرهای جاری جهانی ایجاد کرده و همچنین مفهوم روند را به عنوان روشی برای اندیشیدن به تغییر ارائه می‌نماید. (کورنیش، 1388، 46)

از سوی دیگر نیز “فیلیپ کاتلر” در کتاب “مدیریت بازاریابی” روندهای پراهمیت در عرصه کسب و کار را در شش حوزه گسترده جمعیتی، اقتصادی، حاکمیتی، زیست محیطی، اجتماعی/فرهنگی و فن‌آوری تقسیم نموده است. “انجمن آینده جهان” نیز از همین طبقه‌بندی در معرفی روندهای آینده‌پژوهی استفاده می‌کند. دوماهنامه “فیوچریست” که ارکان “انجمن آینده جهان” به شمار می‌رود، در هر شماره خود روندهای جاری را در قالب این شش گروه بررسی می‌کند. (کورنیش، 1388، 121)

بر اساس اسناد موجود در سازمان حج و زیارت و مصاحبه‌های مقدماتی انجام شده با مدیران ارشد این سازمان، دو وظیفه کلان خدماتی و فرهنگی برای سازمان مدنظر می‌باشد. لذا با توجه به وظایف سازمان و با تکیه بر روندهای معرفی شده از سوی ” فیلیپ کاتلر”، در این تحقیق آن دسته از بعدهای آینده‌پژوهی را که باید در سیاست گذاری، تصمیم‌گیری و برنامه‌ریزی سازمان حج و زیارت مدنظر قرار گیرند، مشخص می‌شود.

 

 سؤال‌های تحقیق

در پژوهش‌های توصیفی با یک متغیر (تحقیقات برآوردی و ارزشیابی) بهتر است محقق به جای فرضیه، سؤال پژوهی مطرح نماید. (صفری شالی، 1390) لذا محقق در این پژوهش به دنبال پاسخ به سؤال‌های ذیل می‌باشد:

ضرورت‌های توجه به دانش آینده‌پژوهی چیست؟

ابعاد دانش آینده‌پژوهی چیست؟

وظایف سازمان حج و زیارت چیست؟

ضرورت‌های آینده‌پژوهی در سازمان حج و زیارت چیست؟

با توجه به وظایف سازمان، اولویت ابعاد آینده‌پژوهی در سازمان حج و زیارت کدام است؟

روش تحقیق

تحقیق حاضر بر اساس روش توصیفی – پیمایشی است. همچنین از لحاظ ماهیت داده کیفی بوده و با هدف کاربردی انجام خواهد پذیرفت.

 

جامعه تحقیق

با توجه به آن که مبحث “آینده‌پژوهی” در سطوح کلان تصمیم‌گیر سازمان‌ها ضرورت پیدا می‌کند، لذا جامعه آماری این پژوهش را رؤسا، معاونین، مدیران کل و خبرگان سازمان حج و زیارت و بعثه مقام معظم رهبری در سه سال گذشته که در تصمیم‌گیری‌های راهبردی نقش داشته‌اند، تشکیل خواهند داد.

[1] .I.B.M

[2] .General Motor

[3] .Sers

[4] .Futurist

[5] .Trends

همه پایان نامه و تحقیق و پروژه های به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید

مطالب پیشنهادی:
برچسب ها : , , , , , , ,
برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

جستجو پیشرفته

دسته‌ها

آخرین بروز رسانی

    Fatal error: Call to undefined function jdate() in /home/bmaghale/domains/bmaghale.ir/public_html/wp-content/themes/digitaliran5/sidebar.php on line 122