پايان نامه بررسي ظرفيت پژوهشي از ديدگاه معلمان و نيازسنجي آموزش پژوهش معلمان ابتدايي

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

پايان نامه بررسي ظرفيت پژوهشي از ديدگاه معلمان و نيازسنجي آموزش پژوهش معلمان ابتدايي یکی از پایان نامه و تحقیق های جامع و کامل و دارای منابع معتبر می باشد این پایان نامه دارای 94 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که جهت دریافت و دانلود متن کامل پايان نامه بررسي ظرفيت پژوهشي از ديدگاه معلمان و نيازسنجي آموزش پژوهش معلمان ابتدايي بر روی گزینه خرید انتهای ایمیل کلیک نمائید پس از وارد نمودن اطلاعات مربوطه و پرداخت قادر به دانلود متن کامل پایان نامه مربوطه می باشد همچنین لینک پایان نامه همان لحظه به ایمیل شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

فصل اول: مقدمه پژوهش
1-1) بیان مسأله 2
1-2) اهمیت و ضرورت پژوهش 5
1-3) هدف های پژوهش 5
¬1-4) سؤالات پژوهش 6
1-4-1) تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیرهای پژوهش 6
1-4-2) تعاریف مفهومی 6
1-4-3) تعاریف عملیاتی 7
فصل دوم: پیشینه پژوهش
2-1) پیشینه نظری 9
2-1-1) تاریخچه ی توجه به پژوهشگری معلم 9
2-1-2) اهمیّت و ضرورت توجه به پژوهشگری معلمان 10
2-1-2) اهمیت توسعه ی ظرفیت پژوهشی معلمان 13
2-1-3) ظرفیّت پژوهشی و توسعه ی حرفه ای معلمان 18
2-1-4) توسعه ی ظرفیت پژوهشی از طریق آموزش پژوهش 19
2-1-5) نیازسنجی آموزش پژوهش به معلمان 20
2-1-6) الگوی نیازسنجی مبتنی بر شایستگی 23
2-2) پیشینه پژوهش 25
2-3) جمع بندی پیشینه 34
فصل سوم: روش پژوهش
3-1) روش پژوهش 37
3-2) جامعه آماری 37
3-3) روش نمونه گیری 37
3-4) ابزار جمع آوری اطلاعات 39
3-5) شیوه ی اجرای پژوهش 45
3-6) شیوه ی تحلیل داده ها 45
فصل چهارم: یافته های پژوهش
4-1) یافته های توصیفی 49
4-2) یافته های استنباطی 51
4-2-1)ظرفیت پژوهشی 51
4-2-2) نیازسنجی آموزش پژوهش 54
4-2-3)هدف گذاری برنامه های پژوهشی معلمان 62
فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری
5-1) نتایج مربوط به ظرفیت پژوهشی 65
5-2) نتایج مربوط به نیازسنجی آموزش پژوهش 67
5-3) نتایج مربوط به هدف گذاری برنامه های پژوهشی 69
5-4) محدودیت های پژوهش 69
) پیشنهادات 5-5 70
5-6-1)پیشنهادات کاربردی 70
5-6-2) پیشنهادات پژوهشی 71
منابع
منابع 73
پیوست
پیوست 1) پرسشنامه ظرفیت پژوهشی معلمان 82
پیوست 2) پرسشنامه تعیین نیازهای آموزش پژوهش به معلمان 84
پیوست 3) چک لیست مصاحبه با متخصصان پژوهش و معلمان خبره 86

منابع

استیگلر، جيمز؛ هيبرت، جيمز(1383). شكاف آموزشي. ترجمه دكتر محمدرضا سركارآراني و علي‌رضا مقدم. تهران: مدرسه.

ارفع، فاطمه (1391). شناسایی و اولویت‌یابی نیازهای پژوهشی معلمان مقطع متوسطه شهر مشهد، و ارزیابی از روند نیازسنجی پژوهشی موجود در آموزش و پرورش خراسان رضوی. پایان نامه کارشناسی ارشد تحقیقات آموزشی دانشگاه فردوسی مشهد.

امام جمعه، محمدرضا؛ مهرمحمدی، محمود (1384). نقد و بررسی رویکردهای تدریس فکورانه به منظور ارائه­ی برنامه­ی درسی تربیت معلم فکور. مطالعات برنامه درسی، 66-30.

بازرگان، عباس(1373). روش­های ارزیابی تأثیر دوره­های آموزش ضمن­خدمت معلمان، تعلیم وتربیت،40 -39.

بذرافکن، لیلا؛ کجوری، جواد؛ دهقانی، محمدرضا؛ امینی، میترا؛ صابر، محبوبه؛ عباسی، کریم؛ شایق، صدیقه؛ لطفی، فرهاد (1388). ده گام در برنامه ریزی درسی. شیراز: ایرسا.

چایچی، پریچهر؛ گویا، زهرا؛ مرتاضی مهربانی، نرگس؛ ساکی، رضا (1384). ارزیابی میزان تحقق اهداف معلم پژوهنده. تعلیم وتربیت، 85، 133-107.

حسن زاده، رمضان؛ نجفی، حبیب الله؛ آزادی، عبدالله (1385). عوامل بازدارنده­ی مشارکت معلمان در طرح معلّم پژوهنده: چالشی جدید در حوزۀ مدیریت پژوهش و اقدام پژوهشی. اندیشه­های تازه در علوم تربیتی، 3(1)،  46-35.

خاکباز، عظیمه سادات؛ فدایی، محمدرضا؛ موسی پور، نعمت الله(1387). تأثیر درس پژوهی بر توسعه­ی حرفه­ای معلمان ریاضی. تعلیم و تربیت، 94، 146-123.

خراسانی، اباصلت؛ عیدی، اکبر(1389). تکنیک­های کاربردی نیازسنجی آموزشی. تهران: مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران.

رضوي، عبدالحميد (1389). اقدام پژوهي معلمان: برخي ويژگي­هاي برگزيدگان استاني. پژوهشنامه آموزشي، 120، 14-10.

روزبهی، منیژه. احمدی، غلامرضا (1385). نیازسنجی مدیران دبیرستان­ها و کارکنان ستادی آموزش و پرورش شهر اصفهان در زمینه­ی فناوری اطلاعات در سال تحصیلی 84-83 . دانش و پژوهش در علوم تربیتی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان، 10 و 11، 80-67.

زمانی، بی بی عشرت (1386). مقایسه­ی پرورش روحیه­ی علمی و علم­گرایی در کتاب­های درسی علوم دوره­ی ابتدایی کشورهای ایران و انگلستان. علوم اجتماعی و انسانی دانشگاه شیراز. 26 (3)، 63-43.

ساکی، رضا (1372). تحلیلی بر روند پژوهش در آموزش و پرورش، پژوهشنامه‌ی آموزشی، 16،19-12.

ساکی، رضا (1383). اقدام پژوهی: راهبردی برای بهبود آموزش و تدریس. تهران: انتشارات وزارت آموزش و پرورش.

ساکی، رضا (1389). درس پژوهی: راهبرد برتر معلمان برای تحول در مدرسه و کلاس­های درس. پژوهش نامه­ی آموزشی، 120، 38-37.

سام خانیان، محمدرضا (1387) برنامه­ریزی آموزش منابع انسانی، تهران: جاودانه.

سرکارانی، محمدرضا(1389). درس پژوهی الگویی برای بهسازی گفتمان ریاضی در کلاس درس: مطالعه­ی موردی درس ریاضی دبیرستان فوکی شیما. تعلیم و تربیت، 105، 61-35.

سند تحول بنیادین آموزش و پرورش(1390). راهکار6/11 و 7/11، ص26.

شصتی، سمانه ( 1389). آموزش مبتنی بر شایستگی.  راهبردهای آموزش، 3(2)، 80-77.

صالحی، منیره (1390). میزان و عوامل مؤثر بر خودکارآمدی و انگیزش پژوهشی دانشجویان. پایان نامه کارشناسی ارشد تحقیقات آموزشی دانشگاه فردوسی مشهد.

صافی، احمد(1380). اهمیت و جایگاه پژوهش در آموزش و پرورش : تلاش­ها و سیاست­های آینده. پژوهش­نامه آموزشی، 35، 30-22.

صافي، احمد (1381) بررسي سير تاريخي و تكويني قوانين آموزش و پرورش ايران از سال 1286 شمسي تا 1380. پژوهشكده تعليم و تربيت.

صنايع گلدوز ساناز، مخدوم مجيد، جعفري حميدرضا، اصيليان مهابادي حسن (1389). نيازسنجي آموزشي کارشناسان ارزيابي اثرات محيط زيستي در ايران. علوم محیطی، 8(1)، 204-190.

عابدی، احمد؛ عریضی، حمیدرضا؛ شواخی، علیرضا (1384). فراتحلیل عوامل مؤثر بر افزایش کاربست یافته­های پژوهشی در وزارت آموزش و پرورش. نوآوری­های آموزشی. 12(4)، 133-109.

عبادی فر، اصغر؛ محمدی، محمدرضا؛ ولائی، ناصر(1384). عملکرد پژوهشی و نیازهای آموزش پژوهش اعضای هیئت علمی دندانپزشکی کشور. مجله­ی دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران. 18(4)، 101-95.

عنایتی، ترانه؛ ضامنی، فرشیده؛ قربانی، طلعت (1391). بررسی موانع پژوهش از دیدگاه دبیران دوره راهنمایی بهشهر.  رهیافتی نو در مدیریت آموزشی. 3(4)، 205-189.

غیاثوند، احمد (1387). کاربرد آمار و نرم افزار spss در تحلیل داده­ها. تهران: لویه.

فتحی واجارگاه، کورش(1383) برنامه ریزی آموزش ضمن­خدمت کارکنان. تهران: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم­انسانی دانشگاه­ها.

فتحی واجارگاه، کورش (1385). نیازسنجی پژوهشی. تهران: آییژ.

فتحی واجارگاه، کورش(1388). الگوی پویا و جامع نیازسنجی برنامه­درسی. برنامه درسی، نظرگاه ها، رویکردها و چشم اندازها: مهرمحمدی و همکاران. تهران: به نشر.

فضل اللهی، سیف اله؛ ملکی توانا، منصوره(1390). رویکردی جامع به روش­ها و تکنیک­های مهم نیازسنجی آموزشی.­ روش­شناسی علوم انسانی، 17(68)، 115-83 .

فلاح، محمد؛ هوشمند، بهزاد؛ جنیدی جعفری، احمد؛ شمسایی، فرشید؛ بشیریان، سعید (1384). آگاهی، نگرش و توانمندی پژوهشی دانش­آموختگان دروه دکتری حرفه ای پزشکی و دندان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی همدان. آموزش در علوم­پزشکی، 5(2)، 138-129.

قاسمی پویا، اقبال (1382). راهنمای معلمان پژوهنده. چاپ دوم. تهران: اشاره.

کرامتی، محمدرضا (1388). بررسی رابطه بین رضایت اعضاء هیأت علمی از سیستم پژوهشی دانشگاه با انگیزه پژوهشی آنان. مدیریت و برنامه ریزی در نظام های آموزشی. 2، 41-35.

کرمانشاهی، مرتضی(1389). بازاندیشی در جایگاه مدیریت پژوهش در آموزش و پرورش استان­ها. پژوهش نامه آموزشی. 120.  75-71.

کرمی، مرتضی (1386). آموزش مدیران با الگوی شایستگی. تدبیر ، 18(179)، 49-27.

کرمی، مرتضی. صالحی، مسلم (1388). توسعه مدیریت مبتنی بر شایستگی. تهران: آییژ.

کریمی، فریبا (1387). مطالعه صلاحیت­های حرفه ای معلمان دوره ابتدایی. رهبری و مدیریت آموزشی. 2(49)، 166-151.

گال، مردیت؛ بورگ،والتر؛گال، جویس (1387). روش­های تحقیق کمّی و کیفی در علوم تربیتی و روانشناسی. ترجمه احمدرضا نصر و همکاران. تهران: دانشگاه شهید بهشتی.

گرگانی، تقی؛ مطلبی ورکانی، ابوطالب؛ کلاته میمری، حسین (1390). مقایسه­ی بینش پژوهشی، حل مسئله، فرایند تدریس در بین معلمان آموزش دیده و آموزش ندیده دوره اقدام پژوهی در استان مازندران. تحقیقات مدیریت آموزشی، 3(1)، 158-135.

مجتهد، داوود؛ مهدوی، عبدالمحمد؛ خالقی سروش، فریبا (1382). مدل مماس، مدل پیشنهادی برای نیازسنجی آموزشی. دانش مدیریت، 63، 130-109 .

مؤمنی مهموئی، حسین؛ شریعتمداری، علی؛ نادری، عزت الله( 1387). برنامه­درسی مبتنی بر شایستگی در آموزش عالی. پژوهش­نامه تربیتی، 5(17)، 156-129.

مؤمنی مهموئی، حسین؛ کاظم پور، اسماعیل؛ تفرشی، محمد(1390). برنامه­ریزی درسی مبتنی بر شایستگی: راهبردی مطلوب برای توسعه­ی شایستگی­های اساسی. راهبردهای آموزش، 4(3)، 149-143.

متین، نعمت الله (1379)؛ معلم پژوهنده راهی برای تقویت بینش علمی معلمان. پژوهش­نامه آموزشی، 24، 12-9.

متین، نعمت الله (1389). پژوهش و آموزش­های فنی و حرفه ای. پژوهش­نامه آموزشی. 120. 36-32.

مک نیف، جین؛ ماکس، پاملا؛ وایتهد، جک (1382). اقدام­پژوهی: طراحی و اجرا و ارزشیابی. ترجمه محمدرضا آهنچیان. تهران: رشد.

مهرمحمدی، محمود (1379). جستاری در پژوهش در آموزش و پرورش: سطوح و گستره­ی تحقیقات آموزشی. پژوهشکده تعلیم و تربیت.

مهر­محمدی، محمود (1376). نگاهی تازه به رابطه­ی میان پژوهش و عمل تربیتی. پژوهش در مسایل تعلیم و تربیت. تعلیم و تربیت، 49، 37-18.

مهری نژاد، سید­ابوالقاسم (1384). بررسی اثربخشی تدریس به شیوه­ی حل مسئله و ارزشیابی بر اساس شاخص­های پژوهشگرانه در پرورش روحیه­ی پژوهشگری.  نوآوری­های آموزشی، 14، 37-9.

نقشه جامع علمی کشور (1389). فصل چهارم. راهبرد کلان 6. راهبردها و اقدامات ملی توسعه علم و فناوری در کشور.

هاشمی، سید جلال؛ عبادی، غلامحسین (1385). شناسایی عوامل کاربست یافته­های پژوهش­های آموزشی در استان خوزستان: ارائه یک الگو. علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه شهید چمران اهواز، 3(4)، 101-79 .

یارمحمدیان، محمدحسین؛ بهرامی، سوسن؛ فروغی ابری، احمدعلی(1382). مدیران و کارشناسان بهداشتی و الگوهای مناسب نیازسنجی. آموزش در علوم­پزشکی، 4(14)، 37-9.

 

Akerson, V. L., McDuffie, A. R. (2002). The elementary Science Teacher as Researcher. Proceedings Of the Annual International Conference Of the Association For the Education Of  Teachers in Science.

Beverly, J. (1993). Teacher-As-Researcher. ERIC Ciearinghouse on Teacher Education, Washington DC, 6-1.

Boudah, D. J., & Knight, S. L. (1996). Participatory research and development. Technical Report to the Office of Special Education Programs. US Department of  Education. College Station, TX: Texas A&M University.

Beycioglu, K.,  Ozer, N.,  Ugurlu, C.T. (2010). Teachers’ views on educational research. Teaching and Teacher Education, 25, 1088-1093

Chou, C. (2010). Investigating the effects of incorporating collaborative action research into an in-service teacher training program. Procedia Social and Behavioral Sciences , 2,  2728–2734.

چکیده

این پژوهش با هدف بررسی ظرفیت پژوهشی معلمان و بررسی نیازهای آموزش پژوهش به آنان انجام شد. روش پژوهش، روش کمی غیرآزمایشی بود. جامعه­ی آماری شامل کلیه­ی معلمان زن و مرد نواحی هفت­گانه مشهد در سال تحصیلی 92-91 بود،که با استفاده از روش نمونه­گیری در دسترس از نواحی 1و 2 و3  نمونه مورد نظر انتخاب گردید. همچنین برای بررسی شایستگی­های پژوهشی معلمان تعداد 5 نفر از متخصصان پژوهش و تعداد 10 نفر از معلمین خبره به روش نمونه­گیری هدفمند انتخاب شدند. برای بررسی ظرفیت پژوهشی، از پرسشنامه­ی ظرفیت پژوهشی با سه مؤلفه­ی تخصص پژوهشی، انگیزه پژوهشی و فرصت­ها و امکانات پژوهشی در محیط آموزشی استفاده شد. برای احراز روایی از روایی محتوا ( نظر متخصصان پژوهش) و روش تحلیل عاملی اکتشافی استفاده گردید که برای مؤلفه­ی انگیزه پژوهشی، سه خرده مؤلفه­ی انگیزه درونی، انگیزه بیرونی و بی­انگیزگی و برای مؤلفه­ی فرصت­ها و امکانات پژوهشی در محیط آموزشی، شش خرده مؤلفه­ی توجه به علایق معلم در یافتن ایده­ ، تقویت مثبت، کاربردی کردن علم، جستجوی علم به عنوان تجربه اجتماعی و رفتارهای مناسب تحقیقاتی و سبک­های متنوع پژوهشی مشخص گردید. پایایی پرسشنامه با استفاده از روش همسانی درونی برای مؤلفه­ انگیزه پژوهشی 82/0و مؤلفه­ فرصت­های پژوهشی در محیط آموزشی 72/. محاسبه شد. نتایج نشان داد که به طورکلی از نظر انگیزه­ی پژوهشی، معلمان به طور معنادار در سطح بالاتری از میانگین و از نظر فرصت­ها و امکانات پژوهشی تفاوت معناداری با میانگین مورد نظر نداشتند. برای بررسی مؤلفه­ی تخصص پژوهشی معلمان، نیازهای آموزش پژوهش به معلمان از رویکرد نیازسنجی مبتنی بر شایستگی مشخص گردید. طبق این رویکرد، ابتدا شایستگی­های پژوهشی مورد نیاز معلمان بر اساس مبانی نظری، نظر متخصصان پژوهش و معلمان خبره شناسایی و اولویت بندی گردید. سپس برای اعتباریابی شایستگی­های شناسایی شده، فهرست  شایستگی­ها در قالب پرسشنامه در اختیار معلمین قرار گرفت، نتایج نشان می­داد که میزان شایستگی ­های پژوهشی معلمان در سطح مطلوبی قرار ندارد، که این شایستگی­ها نشان دهنده­ی میزان تخصص و مهارت و دانش پژوهشی معلمان نیز هست. سپس حیطه­هایی که معلمین بیشترین نیاز به آموزش را داشتند اولویت­بندی گردید. پایایی این پرسشنامه 90/0 محاسبه گردید. همچنین تفاوت معناداری بین وضعیت موجود پژوهش با وضعیت مطلوب پژوهش در بین معلمان وجود دارد.  نظر به اینکه وضعیت پژوهش در بین معلمان مطلوب نیست، باید بر اساس اهداف مهم و کاربردی از جمله برگزاری دوره های عملی برای آموزش فرایند پژوهش، اختصاص ساعتی برای پژوهش، فراهم کردن شرایطی برای ترغیب معلمان به پژوهش، نیازسنجی پژوهشی برای مشخص کردن نیازها و علایق پژوهشی و… جهت بهبود ظرفیت و توانمندی­های پژوهشی معلمان برنامه ریزی گردد.

کلید­واژه­ها: ظرفیت پژوهشی، تخصص پژوهشی، انگیزه­ی پژوهشی، فرصت­ها و امکانات پژوهشی، نیازهای آموزش پژوهش.

 

فصل اول

بیان مسئله

بسیاری از پیچیدگی­های حرفه­ی معلمی، صاحب نظران را به این باور رسانده است که الگوهای رایج در تربیت معلم نمی­تواند پاسخ­گوی نیاز معلمان برای مواجهه با پیچیدگی­های موقعیت­های واقعی تدریس باشد. بنابراین در دهه­ی گذشته هم زمان با رشد تحقیقات در مورد تفکّر معلّم و با ارج­گذاری فزاینده به نظریه­های عملی معلمان (کلارک[1]، 1998)، کارگزار فکور به عنوان اندیشه­ای جدید در تربیت معلم مطرح شد. در سایه­ی این پدیده، واژه­هایی مانند «تحقیق حین عمل»، «تدریس فکورانه»، «تأمل بر عمل»، «معلم به عنوان محقق» و یا «رویکرد پژوهشی در تربیت معلمان» در بخش­های مختلف جامعه­ی تربیت معلم رایج شده است (­زایخنر[2]و تاباچنیک[3]، 2001، به نقل ازامام جمعه و مهرمحمدی، 1384). پیشینه­ی توجه به پژوهشگری معلم، به دانش بدست آمده از جنبش آموزشی بر­می­­­گردد که در آن کاربرد روش­های علمی در توسعه­ی برنامه­ی درسی مورد تأکید قرار گرفت. این موضوع مربوط به زمانی می­شود که باکینگهام در سال 1929، کتابی به عنوان «پژوهش برای معلمان» را تدوین نمود و در آن فصلی را به موضوع «معلم به عنوان پژوهشگر» اختصاص نمود. بعد از آن جان دیویی (1938 و 1929)، موضوع «معلم پژوهنده» را مطرح ساخت و بیان نمود برنامه­های درسی زمانی مؤثر خواهند بود که معلمان به طور فعال در پژوهش درگیر شوند (یون[4]، پارک[5]، سیونگ هونگ[6]، 1999). معلم برای ایفای موفقیت­آمیز رسالت­های حرفه­ای، مکلّف است خود دست به  پژوهش زده، در کسب دانش جدید و معتبر حرفه­ای نقش داشته باشد. با دستیابی به چنین موقعیتی که در آن معلّمان یا کارگزاران اصلی تعلیم و تربیت نیز از توانایی­ها و قابلیت­های پژوهشی برخوردار باشند و با اتکا به آن بتوانند امر یاددهی – یادگیری را سامان بخشند، نظام آموزشی و تربیتی به مرتبه­ای امیدوار­کننده ارتقاء می­یابد و نقطه­ی عطفی در سیر به سوی کمال و بالندگی پدید می­آید (مهرمحمدی، 1379). تحقیق عنصری اساسی در حرفه معلّمی به شمار می­آید، زمانی که معلّم خود به پژوهش اقدام می­کند به طور مستقیم و متفکّرانه وارد چرخه پژوهش شده و عمل آموزشی خود را شخصاً به یاری همکارانش مورد پژوهش قرار می­دهد و از این طریق بینش علمی در بدنه­ی آموزش و پرورش زنده می­شود؛ در همین راستا طرح معلم پژوهنده چند سالی است در نظام آموزشی­-­ پژوهشی کشور و حوزه­ی مدیریت پژوهش، به عنوان یک چالش و رویکرد نوین پژوهشی، پا به عرصه­ی ظهور گذاشته است (حسن زاده، نجفی و آزادی، 1385). معلم نه به عنوان استفاده­کننده­ی صرف از تحقیقات آموزشی و تربیتی، بلکه به واسطه­ی تجارب و دانشی که در جریان فعالیت تدریس و در محیط واقعی بدست می­آورد، می­تواند مولّد دانش ِآموزشی نیز باشد. یافته­های پژوهشی که توسط خود معلم بدست می­آید کاربردهای ملموس تری در­برخواهد داشت. بنابراین علاوه بر در نظرگرفتن نقش معمول و شناخته شده برای معلمان در زمینه­ی تدریس، ضروری است نقش پژوهشگری نیز برای آنان در نظر گرفته شود (مهرمحمدی، 1376). از آن جایی که رسالت آموزش و پرورش تربیت نیروی انسانی کارآمد و کارآفرین است که بتواند به صورت هدفمند و متناسب با نیاز جامعه مهارت­های لازم را کسب کند، ضرورت برنامه­ریزی در نظام آموزشی می بایست مبتنی بر پرورش روحیه و مهارت­های پژوهشی در معلمان و در نتیجه پرورش تفکر پژوهشی در دانش­آموزان صورت گیرد تا بتواند در زیرساخت توسعه­ی کشور مثمرثمر واقع گردد. اعتقاد به پژوهش به عنوان یک راه کارآمد برای رسیدن به راه حل مسایل و مشکلات باید در دانش آموزان درونی شده و جزیی از نظام ارزشی و اعتقادی آنان شود؛ این امر میسر نیست مگر با تربیت معلمانی پژوهشگر، چرا که معلمان مهم ترین رکن نظام آموزشی هستند که می­توانند با الگودهی مناسب شخصیت دانش آموزان را شکل بدهند (متین، 1389). هدف اصلی معلمان پژوهشگر، نه صرفاً تولید دانش نظری، بلکه بهبود وضعیت­های نامطلوب موجود و حل مسائل مبتلابه کلاس درس و بهسازی آموزش و یادگیری در کلاس­های درس و مدرسه است (قاسمی پویا، 1382). پژوهش توسط معلمان یک فرایند مشارکتی است تا آنان به طور نقّادانه کلاس­های درس خود را مورد آزمون قرار دهند، مداخله­های آموزشی را اجرا و توسعه دهند و تأثیر این مداخله­ها را مورد ارزیابی قرار دهند. این فعالیت­ها به معلمان اجازه می­دهد در تولید و توسعه­ی دانش کاربردی مشارکت داشته باشند (نایت[7]، بودا[8] و گروس[9]، 2001). در سند ملّی تحول بنیادین آموزش و پرورش (1390)، نیز بر توسعه­ی زمینه­ی پژوهشگری و افزایش توانمندی­های حرفه­ای معلمان به شکل فردی و گروهی، تبادل تجارب و دستاوردها در سطح محلی و اختصاص اعتبارات خاص برای فعالیت های پژوهشی معلمان و استفاده­ی بهینه از ظرفیت­های موجود برای گسترش فرهنگ تفکر و پژوهش در بین مدیران و مربیان، تأکید می­گردد. بنابراین توسعه­ی توانمندی­ها و ظرفیت­های پژوهشی معلمان به عنوان یک عامل کلیدی در بالا بردن کیفیت فرایند یاددهی یادگیری مطرح است (مورای[10]، 2009). یکی از بخش­های مهم و ضروری ایجاد ظرفیت پژوهشی برای معلمان، فراهم­سازی و حمایت از فرصت­های پژوهشی برای این پژوهشگران است تا تخصص­های خود را با کسب مهارت­ها و دانش و معلومات جدید از پژوهش بهبود بخشند (دیسون[11] و دسفورگز[12]، 2002). بنابراین به تمامی منابع محیطی و مادّی، انسانی، نگرشی و فکری مورد نیاز برای انجام پژوهش یا استفاده از تحقیقات، همراه با روشها و شیوه­هایی که این منابع کسب می­شوند، ظرفیت پژوهشی می­گویند (دیسون و دسفورگز، 2001). با در نظر گرفتن این نکته که بهبود کیفیت آموزش و پرورش نیازمند افزایش توانمندی­های حرفه­ای معلمان است و یکی از عوامل مؤثر بر ارتقای حرفه­ای آنان پژوهش در کلاس درس است، آموزش و اشاعه­ی روش­های تحقیق در میان معلمان از جمله فرصت­هایی است که منجر به توسعه­ی فرهنگ پژوهش در سطح مدارس و در میان معلمان خواهد شد (ساکی، 1383)؛ طبق مطالعه­ی دودانی[13]و لاپارته[14](2008) آموزش پژوهش به کارکنان موجب ارتقاء ظرفیت پژوهشی آنان می­گردد. همچنین مون[15](2008) نیز یکی از عوامل مهم گسترش ظرفیت پژوهشی را، آموزش پژوهش در سطح دانشگاهی و غیر­دانشگاهی می­داند. قبل از هر اقدامی در زمینه­ی آموزش پژوهش و توسعه­ی مهارت­های پژوهشی معلمان لازم است که کاستی­های پژوهشی آن­ها شناخته شود و بر این اساس برنامه­ریزی برای توسعه­ی مهارت­های پژوهشی آنان صورت گیرد؛ به عبارت دیگر، نقطه­ی آغازین برنامه­ریزی صحیح در جهت آموزش پژوهش به معلمان تشخیص نیازهای آموزش پژوهش و اولویت­بندی آن­ها می باشد؛ یکی از روش­های نوین برای نیازسنجی آموزشی، روش نیازسنجی مبتنی بر شایستگی است. شایستگی­ها مجموعه توانمندی­های مرتبط با شغل می­باشند که دارنده­ی آن­ها را قادر می­سازد در سطحی بالاتر از حد متوسط به ایفای مسئولیت بپردازد (خراسانی و عیدی، 1389). نکته­ی اساسی در نیازسنجی آموزش پژوهش مبتنی بر شایستگی، شناسایی شایستگی­های اساسی پژوهشی در بین معلمان و برنامه ریزی در خصوص آموزش آن­هاست تا از این طریق سطح کمّی و کیفی ظرفیت­های پژوهشی معلمان بهبود یافته و منجر به توسعه­ی هر چه بیشتر برنامه­ی معلم پژوهنده در سطح کشور گردد.

در رابطه با ارزیابی عملکرد برنامه­ی معلم پژوهنده تا کنون پژوهش­هایی انجام شده است،که در آن­ها موانع مشارکت در پژوهش توسط معلمان شناسایی گردیده است (حسن زاده و همکاران، 1385؛ نجفی و قلی زاده، 1388؛ فضل الهی قمشی، نوروزی، ملکی توانا، 1391) و یا دلایل ناکارآمدی آموزش پژوهش و شیوه­های اقدام پژوهی مورد ارزیابی قرار گرفته است (چایچی و همکاران، 1384)؛ اما در هیچ کدام از این پژوهش­ها به بررسی میزان آگاهی معلمان از پژوهش، انگیزه­ها و فرصت­های پژوهشی آنان پرداخته نشده است؛ برای تحلیل جامع از وضعیت پژوهشی معلمان ضروری است به بررسی تخصص و دانش معلمان از  پژوهش، میزان انگیزه­ی پژوهشی آنان و سپس بررسی فرصت ها و امکانات پژوهشی که در نظام آموزش و پرورش برای آنان ایجاد شده است به عنوان ابعاد ظرفیت پژوهشی معلمان پرداخته شود. از سوی دیگر، در زمینه­ی تعیین نیازهای آموزش پژوهش در خارج از آموزش و پرورش و نیازسنجی پژوهشی تاکنون مطالعاتی انجام گرفته است (عبادی فر و همکاران، 1383؛ عصاره و همکاران،1390؛ ارفع، 1391)، ولی در زمینه­ی نیازسنجی آموزش پژوهش به معلمان مطالعه­ای مرتبط و جامع انجام نشده است، لذا با در نظرگرفتن این نکته که ارتقاء ظرفیت­های پژوهشی معلمان نیازمند بهبود آموزش پژوهش به آنان می­باشد، در این مطالعه به تعیین نیازهای آموزش پژوهش به معلمان با استفاده از الگوی نیازسنجی مبتنی بر شایستگی و سپس تعیین فاصله­ی بین شایستگی­های پژوهشی موجود با شایستگی­های پژوهشی مطلوب به عنوان نیاز آموزش پژوهش پرداخته خواهد شد. بنابراین سوال اساسی که در این پژوهش مطرح است این است که تخصص پژوهشی، انگیزه­ی پژوهشی و فرصت­ها و امکانات پژوهشی معلمان به عنوان ابعاد ظرفیت پژوهشی به چه صورت است و اولویت بندی نیازهای آموزش پژوهش به معلمان چگونه است؟

1-2) اهمیت و ضرورت پژوهش

معلم به عنوان اساسی­ترین عنصر نظام آموزشی در فرایند یاددهی-یادگیری، نقش کلیدی در موفقیت هر نظام آموزشی دارد به طوری که تحقق اهداف هر نظام آموزشی تا حد زیادی به دانش، مهارت و شایستگی­های حرفه­ای معلمان آن بستگی دارد. یکی از ابعاد شایستگی حرفه­ای معلمان، دارا بودن شایستگی­ها و توانمندی­های پژوهشی است که بایستی در برنامه­های آموزشی معلمان مورد توجه قرار گیرد. معلمان باید کاربرد تحقیقات را در درون محیط آموزشی خود در زمینه های مختلف نگرشی و آموزشی کشف و درک کنند (حجازی، پرداختچی، شاه پسند، 1388). پژوهندگی معلم مستلزم اندیشه­ورزی و مجهز شدن معلمان به مهارت­های پژوهشی است، همچنین بایستی به معلمان امکانات و فرصت پژوهش داده شود تا کیفیت آموزش خود را بهبود بخشند و تصمیمات آموزشی و فعالیت­های تدریس خود را مورد ارزیابی قرار دهند، علاوه بر این، پژوهش موجب توسعه­ی حرفه­ای معلمان می­گردد (موتافیدو و همکاران 2012). بنابراین آموزش پژوهش به معلمان و ایجاد فرصت­های پژوهشی در جهت گسترش مهارت و تخصص پژوهشی آنان موجب ایجاد انگیزه در آن ها برای درگیر شدن در فعالیت­های پژوهشی و در نتیجه بهبود ظرفیت پژوهشی آن­ها می گردد. با توجه به تأکید سند تحول بنیادین آموزش و پرورش و نقشه­ی جامع علمی کشور بر توسعه­ی پژوهش در بین معلمان ضروری است پژوهش­هایی به بررسی وضع موجود پژوهشگری در بین معلمان بپردازد. بنابراین در مطالعه­ی حاضر، نتایجی که از بررسی ظرفیت پژوهشی و نیازهای آموزش پژوهش معلمان بدست خواهد آمد کمک خواهد کرد تا به درک بهتری از میزان تحقق اهداف نظام آموزشی در زمینه­ی معلم پژوهشگر دست بیابیم، و مشخص گردد تا چه حد اقدامات صورت گرفته برای بستر­سازی گسترش پژوهش در بین معلمان کفایت می­کند و با چه ضعف­هایی در این زمینه مواجه هستیم. لذا وظیفه­ی کسانی که عهده­دار برنامه ریزی و هدف­گذاری پژوهش در میان معلمان هستند این است که مطالعاتی را که به تولید یافته­ها و اندیشه­هایی در زمینه­ی پژوهش­گرایی معلمان می­پردازد در جهت هر چه بهتر شدن وضعیت پژوهش در آموزش و پرورش مد نظر قرار دهند. بنابراین یافته­های این پژوهش و پژوهش­هایی از این قبیل برای سیاستگذاران و برنامه ریزان پژوهش معلمان به منظور روشن شدن وضعیت موجود پژوهش در بین معلمین و میزان دستیابی به اهداف تدوین شده مفید خواهد بود.

1-3( هدف­های پژوهش

بررسی وضعیت موجود ظرفيت پژوهشی معلمان مقطع ابتدایی شهر مشهد با در نظر­گرفتن سه مؤلفه­ی انگیزه پژوهشی، فرصت­های پژوهشی و تخصص پژوهشی

شناسایی شایستگی­های پژوهشی بر اساس مبانی نظری، نظر کارشناسان پژوهشی و معلمان خبره

بررسی مؤلفه­ی تخصص پژوهشی در پرسشنامه ظرفیت پژوهشی از طریق تعیین نیازهای آموزش پژوهش به معلمان

اولویت­بندی نیازهای آموزش پژوهش به معلمان

هدف­گذاری برنامه­های پژوهشی برای معلمان

1-4) سوالات پژوهش

ظرفيت پژوهشی معلمان بر حسب سه مؤلفه­ی انگیزه­ی پژوهشی، فرصتهای پژوهشی و تخصص پژوهشی، از دیدگاه معلمان چگونه است؟

شایستگی­های پژوهشی بر اساس مبانی نظری، نظرکارشناسان پژوهشی و معلمان خبره به چه صورت است؟

وضعیت تخصص پژوهشی معلمان از طریق تعیین نیازهای آموزش پژوهش به معلمان چگونه است؟

اولویت­بندی نیازهای آموزش پژوهش به معلمان به چه صورت است؟

هدف­گذاری برنامه­های پژوهشی معلمان  چگونه باید باشد؟

1-5) تعاريف مفهومی و عملياتي متغیرهای پژوهش

1-5-1) تعاریف مفهومی

ظرفیت پژوهشی: به مجموعه­ی تخصص و دانش، انگیزه، فرصت­ها و امکانات پژوهشی در محیط آموزشی، ظرفیت پژوهشی می­گویند ( دسفورگز، 2008).

تخصص پژوهشی: به دانش، مهارت­ها و توانمندی­های مورد نیاز برای انجام پژوهش، تخصص پژوهشی می­گویند (مورای، 2009).

انگیزه ی پژوهشی: به برانگیزاننده­های درونی و بیرونی که منجر به انجام پژوهش توسط فرد می­گردد (مورای، 2009).

فرصت های پژوهشی در محیط آموزشی: به کلیه­ی عوامل ساختاری و میان فردی در برنامه­های آموزشی که بر نگرش افراد درباره­ی پژوهش و علم تأثیر می­گذارد (گلسو، 1993).

نیاز آموزش پژوهش: به تفاوت بین وضع موجود و مطلوب دانش، توانایی و مهارت معلمان بر اساس شایستگی­های موجود پژوهشی آنان نیاز آموزش پژوهش می­گویند (فتحی واجارگاه، 1384).

هدف­گذاری برنامه­های آموزش پژوهش: مشخص کردن هدف­هایی که کارکنان برای انجام مسئولیت­های حرفه­ای خود (انجام پژوهش) به آن­ها نیاز دارند و در فرایند برنامه ریزی آموزش کارکنان (برنامه ریزی آموزش پژوهش) مدنظر قرار گرفته می­­شود (فتحی واجارگاه، 1383).

1-5-2) تعاریف عملياتي

 ظرفیت پژوهشی:  نمره­ای که معلمان از پاسخگویی به پرسشنامه­ی ظرفیت پژوهشی معلمان که دارای مؤلفه­ی 1- تخصص پژوهش 2- انگیزه­ی پژوهش 3- فرصت­ها و امکانات پژوهشی است،  بدست می­آورند.

تخصص پژوهشی: نمره­ای که معلمان از پاسخ به پرسشنامه­ی تعیین نیازهای آموزش پژوهش بدست می­آورند.

انگیزه­ی پژوهشی: نمره­ای که معلمان از پاسخ به مؤلفه­ی «انگیزه­ی پژوهشی» در پرسشنامه­ی ظرفیت پژوهشی بدست می­آورند.

فرصت­ها و امکانات پژوهشی در محیط آموزشی: نمره­ای که معلمان از پاسخ به مؤلفه­ی « فرصت­ها و امکانات پژوهشی در محیط آموزشی » در پرسشنامه­ی  ظرفیت پژوهشی بدست می­آورند.

نیاز آموزش پژوهش: میزان تفاوت نمره­ی میانگین هر شایستگی با نمره­ی میانگین مطلوب آن به عنوان نیاز آموزش پژوهش در نظر گرفته می­شود.

هدف­گذاری برنامه­های آموزش پژوهش: اهدافی که با توجه به نتایج پژوهش در اختیار متخصصان پژوهش قرار داده می­شود و بر اساس ضروری تشخیص دادن متخصصان نمره­گذاری می­گردد.

1- clarck

2- Zeichner

3- Tabachinck

4- Yoon

5- Park

6- Seoung Yong

1-Knight

2–Boudah

3- Groce

4–Murray

5- Dyson

6- Desforges

7- Dodani

8- LaPorte

1- Munn

همه پایان نامه و تحقیق و پروژه های به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید

مطالب پیشنهادی:
برچسب ها : , , , , , , , , , , , ,
برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

جستجو پیشرفته

دسته‌ها

آخرین بروز رسانی

    Fatal error: Call to undefined function jdate() in /home/bmaghale/domains/bmaghale.ir/public_html/wp-content/themes/digitaliran5/sidebar.php on line 122