پايان نامه بررسي عالم ذرّ از منظر ثقلين

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

پايان نامه بررسي عالم ذرّ از منظر ثقلين یکی از پایان نامه و تحقیق های جامع و کامل و دارای منابع معتبر می باشد این پایان نامه دارای 114 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که جهت دریافت و دانلود متن کامل پايان نامه بررسي عالم ذرّ از منظر ثقلين بر روی گزینه خرید انتهای ایمیل کلیک نمائید پس از وارد نمودن اطلاعات مربوطه و پرداخت قادر به دانلود متن کامل پایان نامه مربوطه می باشد همچنین لینک پایان نامه همان لحظه به ایمیل شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

مقدمه 1
فصل اول: کلیات تحقیق و مفهوم شناسی 2
1 ـ1ـ بخش اول: کلیات تحقیق3
1ـ 1ـ 1ـ طرح مسئله3
1 ـ 1ـ 2ـ ضرورت و اهمیت تحقیق 3
1 ـ 1ـ 3ـ اهداف تحقیق3
1 ـ 1ـ 4ـ پیشینه تحقیق4
1ـ 1ـ 5ـ سوالات تحقیق4
1ـ 1ـ 6ـ فرضیه ها4
1ـ 1ـ 7ـ روش تحقیق5
1ـ 1ـ 8 ـ مشکلات تحقیق5
1ـ2ـ بخش دوم: مفهوم شناسی6
1 ـ 2ـ 1ـ معنای لغوی ذرّ6
1ـ 2ـ 2ـ معنای لغوی ذرّیه6
1ـ 2ـ 3ـ عالم ذرّ 8
1ـ 2ـ 4ـ مفاد پیمان نامه ( اخذ میثاق به ربوبیت و نبوت انبیاء و ولایت ائمه علیهم السلام)11
1ـ 2ـ 5 ـ زمان و مکان عالم ذرّ11
1ـ 2ـ 6ـ حکمت اخذ میثاق17
1ـ 2ـ 7ـ زمان فراموشی میثاق19
1ـ 2ـ 8 ـ حکمت فراموشی میثاق20
فصل دوم:آیات و روایات مرتبط با آیة ذرّ22
2ـ 1ـ بخش اول: آیات مرتبط با آیة ذرّ23
الف ـ آیات مکی23
ب ـ آیات مدنی30
2 ـ 2ـ بخش دوم: عالم ذرّ در روایات36
2ـ 2ـ 1ـ پذیرش یا ردّ روایات 36
2ـ 2ـ 2ـ مسائل مطرح شده در روایات 38
2ـ 2ـ 2ـ 1ـ مطلق اخذ میثاق 38
2ـ 2ـ 2ـ 2ـ علت افضلیت پیامبر اکرم صلوات الله علیه و آله وسلم بر سایر انبیاء39
2ـ 2ـ 2ـ 3ـ عالم ذرّ و اهل بیت علیهم السلام41
2ـ 2ـ 2ـ 3ـ 1ـ عرضة ولایت حضرت علی و سایر ائمه علیهم السلام 41
2ـ 2ـ 2ـ 3ـ 2ـ انتخاب شیعیان در عالم ذرّ43
2ـ 2ـ 2ـ 3ـ 3ـ امیرالمؤمنین نامیدن حضرت علی علیه السلام در عالم ذرّ46
2ـ 2ـ 2ـ 3ـ 4ـ حضرت قائم عج الله تعالی فرجه الشریف و تعیین پیروانش در عالم ذرّ 47
2ـ 2ـ 2ـ 4ـ کیفیت پاسخ گویی انسان ها در عالم ذرّ48
2ـ 2ـ 2ـ 5ـ جواب منکرین عالم ذرّ50
2ـ 2ـ 2ـ 6ـ نحوة شهادت گرفتن از انسان ها در عالم ذرّ50
2ـ 2ـ 2ـ 7ـ سرّ ذکر صلوات51
2ـ 2ـ 2ـ 8 ـ تجدید میثاق عالم ذرّ در دنیا به وسیلة استلام حجرالأسود52
2ـ 2ـ 2ـ 9ـ اخذ میثاق از ملائکه در عالم ذرّ56
2ـ 2ـ 2ـ 10ـ سرّ الفت و اختلاف بین انسان ها در عالم دنیا57
فصل سوم: رویکردهای تفسیری آیة ذرّ61
3ـ 1ـ مقدمه 62
3ـ 2ـ رویکرد اول: عالم ذرّ62
3ـ 2ـ 1ـ اشکالات وارد شده برآن64
3ـ 2ـ 1ـ 1ـ اشکالات سید مرتضی و پاسخ آنها64
3ـ 2ـ 1ـ 2ـ بررسی شبهات علامه شعرانی72
3ـ 2ـ 1ـ 3ـ ایراد بلخی و جواب آن74
3ـ 3- رویکرد دوم: عالم دنیا78
3ـ 3- 1ـ عقل و وحی و نقد آن78
3ـ 3-2ـ فطرت یا عالم استعدادها و نقد آن 80
3ـ 3-3ـ عقل و فطرت و نقد آن 82
3ـ 4-رویکرد سوم: عالم ملکوت و نقد آن85
3ـ 5- رویکرد چهارم: عالم ارواح و نقد آن90
خلاصة نظریات : 90
فصل چهارم: نتیجه گیری93

فهرست منابع

قرآن کریم. (فولادوند)

نهج البلاغه. (ترجمه: شهیدی)

ابن أبی جمهور، محمد بن زین الدین، ( 1405)، عوالی اللئالی العزیزیة فی الأحادیث الدینیة، تحقیق: مجتبی عراقی، قم: دار سید الشهداء للنشر، چاپ اول.

ابن ابی زینب، محمد بن ابراهیم، (1397)، الغیبة نعمانی، تحقیق: علی اکبر غفاری، قم: نشر صدوق، چاپ اول.

ابن بابویه قمی، محمد بن علی، (1362)، الخصال، تحقیق: علی اکبر غفاری، قم: جامعة مدرسین، چاپ اول.

ــــــــــــــــــــــــــــــ، (1376)، الأمالی، تهران: نشرکتابچی، چاپ ششم.

ــــــــــــــــــــــــــــــــ، (1378)، عیون اخبار الرضا علیه السلام، محقق و مصحح: مهدی لاجوردی، تهران: نشرجهان، چاپ اول.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــ، (1385)، علل الشرایع، قم: نشرکتاب فروشی داوری، چاپ اول.

ــــــــــــــــــــــــــــــــ، (1398)، التوحید، تحقیق: هاشم حسینی، قم: جامعة مدرسین، چاپ اول

ـــــــــــــــــــــــــــــــ، (1403)، معانی الأخبار، تحقیق: علی اکبر غفاری، قم: دفتر انتشارات وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، چاپ اول.

ـــــــــــــــــــــــــــــــ، (1413)، من لایحضره الفقیه، محقق و مصحح: علی اکبر غفاری، قم: دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، چاپ دوم.

ــــــــــــــــــــــــــــــ، (بی تا)، فضائل الشیعة، تهران: ناشر اعلمی، چاپ اول.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــ،(1414)، اعتقادات الإمامیة، قم: کنگره شیخ مفید، چاپ اول.

ابن جوزی، ابوالفرج عبد الرحمن بن علی، (1418)، زاد المسیر فی علم التفسیر، تحقیق: عبد الرزاق المهدی، بیروت: دارالکتاب العربی، چاپ اول.

ابن حمزه طوسی، محمد بن علی، ( 1419)، الثاقب فی المناقب، تحقیق: نبیل رضا علوان، قم: نشر انصاریان، چاپ سوم.

ابن شهر آشوب مازندرانی، محمد بن علی، (1410)، متشابة القرآن و مختلفة، تحقیق: با مقدمه علامه شعرانی، قم: انتشارات: بیدار، چاپ اول.

ابن طاووس، علی بن موسی، ( 1406)، فلاح السائل و نجاح المسائل، قم: نشر بوستان کتاب، چاپ اول.

ــــــــــــــــــــــــــــ، ( 1413)، الیقین باختصاص مولانا علی علیه السلام، تحقیق: اسماعیل انصاری زنجانی خوئینی، قم: دار الکتاب، چاپ اول.

ــــــــــــــــــــــــــــ، (1409)، اقبال الأعمال، قم: دار الکتب الإسلامیة، چاپ دوم.

ـــــــــــــــــــــــــ، (بی تا)، سعد السعود، قم: دار الذخائر، چاپ اول.

ابن عربی، محی الدین، (بی تا)، الفتوحات المکیة، بیروت: دار صادر.

ابن فارس، احمد بن فارس، ( 1404)، معجم مقاییس اللغة، محقق و مصحح: عبد السلام محمد هارون، قم: مکتب الأعلام الإسلامی، چاپ اول.

ابن قولویه، جعفر بن محمد، (1356)، کامل الزیارات، تحقیق: عبد الحسین امینی، نجف اشرف: الدار المرتضویة، چاپ اول.

ابن کثیر دمشقی، اسماعیل بن عمرو، ( 1419)، تفسیر القرآن العظیم، تحقیق: محمد حسین شمس الدین، بیروت: دار الکتب العلمیة ـ منشورات محمد علی بیضون، چاپ اول.

ابوالفتوح رازی، حسین بن علی، (1408)، روض الجنان و روح الجنان فی تفسیر القرآن، تحقیق: محمد جعفر یاحقی و مهدی ناصح، مشهد: بنیاد پژوهشهای اسلامی آستان قدس رضوی.

ابیاری، ابراهیم، (1405)، المؤسوعة القرآنیة، بی جا: سجل العرب.

اتابکی، پرویز، ( 1380)، فرهنگ جامع کاربردی، تهران: نشر و پژوهش فرزان، چاپ اول.

احمدی میانجی، علی، (1426)، مکاتیب الأئمه علیهم السلام، محقق و مصحح: مجتبی فرجی، قم: دار الحدیث، چاپ اول.

اربلی، علی بن عیسی، ( 1381)، کشف الغمة فی معرفة الأئمة، تحقیق: هاشم رسولی محلاتی، تبریز: بنی هاشم، چاپ اول.

استر آبادی، علی، ( 1409)، تأویل الأیات الظاهرة فی فضائل العترة الطاهرة، تحقیق: حسین استاد ولی، قم: مؤسسه نشر الإسلامی، چاپ اول .

اکبری، محمد رضا، (1390)، عالم ذر(آغاز شگفت انگیز زندگی انسان)، قم: مسجد مقدس جمکران، چاپ چهارم.

آل سعدی، عبد الرحمن بن ناصر، (1408)، تیسیر الکریم الرحمن، بیروت: مکتبة النهضة العربیة، چاپ دوم.

آلوسی، محمود، (1415)، روح المعانی فی تفسیر القرآن العظیم، علی عبد الباری عطیه، بیروت: دار الکتب العلمیة، چاپ اول.

بابایی، احمد علی، (1382)، برگزیده تفسیر نمونه، تهران: دار الکتب الإسلامیة، چاپ سیزدهم.

بانوی اصفهانی، سیده نصرت امین، (1361)، مخزن العرفان در تفسیر قرآن، تهران: نهضت زنان مسلمان.

بحرانی اصفهانی، عبدالله بن نور الله،( 1382)، عوالم العلوم و المعارف و الأحوال ـ الإمام علی بن أبی طالب علیه السلام ، تحقیق: محمد باقر موحد ابطحی اصفهانی، قم: مؤسسه الإمام المهدیعجل الله تعالی فرجه الشریف، چاپ دوم.

بحرانی، سید هاشم بن سلیمان، ( 1413)، مدینه معاجز الأئمة الإثنی عشر، تهران: مؤسسه المعارف الإسلامیة، چاپ اول.

ـــــــــــــــــــــــــــ، (1374)، البرهان فی تفسیر القرآن، قم: قم الدراسات الإسلامیة مؤسسة البعثة، چاپ اول.

ــــــــــــــــــــــــــــ، (1378)، الإنصاف فی النص علی الأئمه الإثنی عشر علیهم السلام، محقق و مترجم: هاشم رسولی محلاتی، تهران: دفتر نشر فرهنگ اسلامی، چاپ دوم.

ــــــــــــــــــــــــــــ، (1427)، بهجة النظر فی اثبات الوصایة و الإمامة للأئمة الإثنی عشر، تحقیق: عبد الرحیم مبارک، مشهد: بنیاد پژوهش های آستان قدس رضوی، چاپ دوم.

برقی، احمدبن محمدبن خالد، (1371)، المحاسن، تحقیق: جلال الدین محدث، قم: دارالکتب الإسلامیة، چاپ دوم.

40. بروجردی، آقا حسین، ( 1386)، جامع احادیث الشیعة، تحقیق: جمعی از محققان، تهران: فرهنگ سبز، چاپ اول.

بستانی، فؤاد افرام، ( 1375)، فرهنگ ابجدی، مترجم: رضا مهیار، تهران: اسلامی، چاپ دوم.

بغدادی، علاءالدین علی بن محمد، ( 1415)، لباب التأویل فی معانی التنزیل، تصحیح: محمد علی شاهین، بیروت: دارالکتب العلمیة، چاپ اول.

بغوی، حسین بن سعود، ( 1420)، معالم التنزیل فی تفسیر القرآن ، تحقیق: المهدی عبد الرزاق، بیروت: دار احیاء التراث العربی، چاپ اول.

بلاغی، سید عبد الحجت، ( 1386)، حجه التفاسیر و بلاغ الإکسیر، قم: انتشارات حکمت.

بهاء الدین نیلی نجفی، علی بن عبد الکریم، (1426)، السلطان المفرج، محقق و مصحح: قیس عطار، قم: دلیل ما، چاپ اول.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ، ( 1360)، منتخب الأنوار المضیئة فی ذکر القائم الحجة علیه السلام، تحقیق: عبد اللطیف کوهکمری، قم: مطبعة الخیام، چاپ اول.

بیابانی اسکویی، محمد، (1387)، انسان در عالم ذر( روایات اهل بیت)، مجله سفینه، شماره 20.

ـــــــــــــــــــــــ، (1387)، انسان در عالم ذر(حقیقت و جایگاه قرآنی آن)، مجله سفینه، شماره 19.

49. ـــــــــــــــــــــــ، (1388)، آراء و اقوال دانشمندان قرن 11ـ13، مجله سفینه، شماره 23.

50. ـــــــــــــــــــــــــ، (1388)، آراء و اقوال دانشمندان قرن 8ـ 4، مجله سفینه، شماره 22.

بیضاوی، عبد الله بن عمر، ( 1418)، انوار التنزیل و اسرار التأویل، تحقیق: محمد عبد الرحمن المرعشلی، بیروت: دار احیاء التراث العربی، چاپ اول.

پورجوادی، نصرالله، (1381)، دومجدد، تهران: مرکز نشر دانشگاهی، چاپ اول.

ثعلبی نیشابوری، ابواسحاق احمد بن ابراهیم، (1422)، الکشف و البیان عن تفسیر القرآن، بیروت: داراحیاء التراث العربی، چاپ اول.

ثقفی تهرانی، محمد، ( 1398)، تفسیر روان جاوید، تهران: انتشارات برهان، چاپ سوم.

جزائری، نعمت الله بن عبد الله، (1427)، ریاض الأبرار فی مناقب الأئمة الأطهار، بیروت: مؤسسه التاریخ العربی، چاپ اول.

ــــــــــــــــــــــــــــ، (1404)، النور المبین فی قصص الأنبیاء المرسلین(للجزائری)، قم: مکتبة آیة الله المرعشی النجفی، چاپ اول.

جصاص، احمد بن علی، (1405)،احکام القرآن، تحقیق: محمد صادق قمحاوی، بیروت: دار احیاء التراث العربی.

جعفری، یعقوب، (بی تا)، تفسیر کوثر، بی جا، نرم افزار نور الأنوار

جمال خوانساری، محمد بن حسین، (1366)، شرح آقا جمال خوانساری بر غررالحکم و دررالکلم، محقق: جمال الدین حسینی ارموی محدث، تهران: نشر دانشگاه تهران.

جوادی آملی، عبدالله، ( 1384)، فطرت در قرآن، محقق: محمد رضا مصطفی پور، قم: مرکز نشر اسراء، چاپ سوم.

ــــــــــــــــــــ، ( 1388)، تسنیم، ج 17، محقق: حسین اشرافی و عباس رحیمیان، قم: مرکز نشر اسراء، چاپ اول.

ـــــــــــــــــــــــ، ( 1389)، تسنیم، ج2، محقق: علی اسلامی، قم: مرکز نشر اسراء، قم، چاپ ششم.

ـــــــــــــــــــــــ، (1387)، ادب فنای مقربان(شرح زیارت جامعه کبیره)، ج5: محقق: محمد صفایی، قم: مرکز نشر اسراء، چاپ اول.

ــــــــــــــــــــــ، (1388)، شمس الوحی تبریزی، محقق: علیرضا روغنی موفق، قم: مرکز نشر اسراء، چاپ پنجم.

ــــــــــــــــــــــــ، (1389)، تسنیم، ج6، محقق: احمد قدسی، قم: مرکز نشر اسراء، چاپ پنجم.

حافظ برسی، رجب بن محمد، (1422)، مشارق أنوار الیقین فی اسرار امیر المؤمنین علیه السلام، محقق: علی عاشور، بیروت: نشر اعلمی، چاپ اول.

حائری تهرانی، میر سید علی، (1377)، مقتنیات الدرر و ملتقطات الثمر، تهران: دار الکتب الإسلامیة.

حر عاملی، محمد بن حسن، ( 1376)، الفصول المهمة فی اصول الأئمة( تکلمة الوسائل)، تحقیق: محمد بن محمد الحسین القائنی، بیروت: مؤسسه معارف اسلامی امام رضا علیه السلام، چاپ اول.

ـــــــــــــــــــــــــــ، ( 1425)، اثبات الهداة بالنصوص و المعجزات، بیروت: نشر اعلمی، چاپ اول.

ــــــــــــــــــــــــــ، (1409)، وسائل الشیعه، قم: مؤسسه آل البیت علیهم السلام، چاپ اول.

حسینی شاه عبد العظیمی، حسین بن احمد، ( 1363)، تفسیر اثناعشری، تهران: انتشارات میقات، چاپ اول.

حسینی شیرازی، سید محمد، (1423)، تبیین القرآن، بیروت: دارالعلوم، چاپ دوم.

حسینی همدانی نجفی، محمد، ( 1363)، درخشان پرتوی از اصول کافی، قم: چاپخانه علمیه قم، چاپ اول.

حسینی همدانی، سید محمد حسین، ( 1404)، انوار درخشان، تحقیق: محمد باقر بهبودی، تهران، چاپ اول.

چكيده:

یکی از مباحث مهم کلامی، موضوع اخذ میثاق از انسان ها در عالم ذرّ می باشد. عالم ذرّ مطابق آیات و متن صریح روایات منقول از ائمه علیهم السلام، مقطعی از حیات انسان ها قبل از عالم دنیا، بوده که خداوند متعال در آن عالم با گردآوری همة انسان ها به صورت ذرّات ریزی که از پشت حضرت آدم علیه السلام خارج کرده بود، به ربوبیت خود، نبوت انبیاء و ولایت ائمه علیهم السلام  از آنان اخذ میثاق کرد. این که چرا آن عالم را فراموش کرده و به یاد نداریم، سؤالی است که دانشمندان اسلامی نظرات متفاوتی را بیان و برخی این عالم را به صورت حقیقی انکار کرده اند. لذا با توجه به روایات متواتری که تصریح به وجود چنین عالمی قبل از عالم دنیا دارند، در این پژوهش به روش توصیفی ـ تحلیلی با رویکردی قرآنی ـ روایی ضمن بیان همۀ نظرات ـ عالم ذرّ، عالم دنیا ( عالم عقل و وحی، عالم فطرت، عالم عقل و فطرت)، عالم ملکوت، عالم ارواح ـ مطرح شده راجع به این مسئله و نقد آن ها، چنین نتیجه می شود : عالم ذرّ به صورت حقیقی و مادی قبل از عالم دنیا به وقوع پیوسته است. حکمت آن اتمام حجت و آزمایش انسان ها بوده است. فراموشی آن عالم نیز به اراده خداوند و طبق مصلحت صورت گرفته. فطرت نتیجه عالم ذرّ است و به یاد نداشتن زمان و مکان آن عالم دلیل بر عدم آن نیست. همة نظرات بیان شده جز نظریه قائلین عالم ذرّ، اجتهاد مقابل ظاهر آیات قرآن ومتن صریح روایات است.

 کلمات کلیدی: قرآن، روایات، عالم ذرّ، ذرّیه، میثاق

فصل اول

کلیات تحقیق و مفهوم شناسی

 مقدمه

انسان از آیات مهم خداوند است که بسیاری از اسرار و رموز آفرینش در نهاد او نهفته است. دانشمندان و صاحب نظران علوم انسان شناسی کتاب های بسیاری در زمینه شناسایی انسان نگاشته اند ولی با وجود تمام این تلاش ها نتوانسته اند تعریفی ارائه دهند که پیچیدگی ها و زوایای فراوان و ناشناخته وجودی انسان را بشناسانند. در مقابل قرآن به صراحت و قاطعیت بشر را تعریف می نماید و ائمه اطهارعلیهم السلام نیز با الهام گرفتن از علوم الهی علاوه بر شناسایی انسان، راه و رسم کمال او را نیز به ما شناسانده اند. برای نشان دادن هدف انسان و راه و روش زندگی او ابتدا لازم است که از واقعیت او و طریقه خلقت و آفرینش او آن هم از طریق وحی پرده برداشته شود و در این میان چه آگاهی بهتر از آیات قرآن و تفاسیر آن بر اساس روایات ائمه اطهار علیهم السلام. این پایان نامه در پی اثبات عالم ذرّ بر اساس قرآن و احادیث مأثوره از ائمه اطهار علیهم السلام است. آیه ای که صراحتاً به وجود این چنین عالمی قبل از عالم دنیای مادی اشاره دارد آیه 172 سوره اعراف است و مبنا و اصل این تحقیق در بررسی و کنکاش، این آیه و احادیث وارده در این زمینه قرار داده شده است. طبق آیات و روایات می­توان ادعا کرد، که عالم ذرّ یک زمان محدودی بود که خداوند از ذرّ انسانها، که از پشت آدم یا از خاک اضافی او است بر وحدانیت خود و پیامبران و اوصیای آنها پیمان گرفت. و همه­ی انسان­ها از آدم تا قیام قیامت در مقابل و حضور ملائک که شاهد و ناظر بودند، اقرار به وحدانیت خداوند کردند که دیگر در روز قیامت نگویند که ما از این پیمان غافل بودیم و خداوند در آیه­ی فوق الذکر به این موضوع اشاره می­­کند.امید است که این پژوهش قدمی به سوی شناخت انسان و عوالم ناشناخته وجود او باشد و دلیل به دنیا آمده او و هدف خلقتش را بر اساس گذشته او و پیمانی که از او گرفته شده است را نشان دهد و بتوان گامی را در جهت خودشناسی و به طبع آن، خداشناسی، برداشته شود.

1 ـ 1ـ بخش اول: کلیّات تحقیق

کلیّات تحقیق عبارتند از مسائلی که مراحل کار پژوهش را مشخص می سازد؛ از جمله : طرح مسئله ، ضرورت و اهمیت تحقیق، اهداف تحقیق، پیشینه تحقیق، سؤالات تحقیق، فرضیه ها، روش تحقیق و مشکلات تحقیق

 1 ـ 1ـ 1ـ طرح مسئله

عالم ذرّ، مرحله ای از حیات روح قبل از ورود به بدن و عالم دنیاست، در معارف دینی از این عالم با تعابیری چون«عالم ذرّ »،«عالم ألست »و«عالم عهد و میثاق » یاد شده است .خداوند متعال در عالم ذرّ، برای هر روح، بدنی ذرّی آفریده و روح هر یک از انسان ها که در عالم ارواح خلق شده بود ، به بدن خود تعلّق می گیرد. این بدن ها از پیش برای هر انسانی تقدیر شده و در عالم ذرّ، خلقت انسان کامل می شود.

لذا با توجه به این که یکی از مباحث مهم کلامی شیعه و اهل سنت بحث از عالم ذرّ می باشد، بر آن شدم تا رساله خود را به این موضوع اختصاص و به سؤال های مطرح شده در این زمینه با محوریت قرآن و روایات، پاسخ دهم.

 1ـ 1ـ 2ـ ضرورت و اهمیت تحقیق

یکی از مباحث مهم کلامی نزد متکلمان شیعه و سنی بحث از وجود عالمی به نام عالم ذرّ است، شناخت چنین عالمی در ابتداء مستلزم بررسی روایات رسیده در این زمینه و سپس گفته های متکلمان ذیل روایات نقل شده راجع به عالم ذرّ و هم چنین نقل تفسیرهای مفسران مرتبط با آیه ذرّ است لذا برای پی بردن به وجود چنین عالمی نظرات و اقوال گفته شده توسط کسانی که در این زمینه به بحث پرداختند را ذکر کرده ایم.

 1 ـ 1 ـ 3 ـ اهداف تحقیق

ارائه و بررسی آراء و نظرات عالمان شیعه و اهل سنت در مورد عالم ذرّ ؛ شناخت و اثبات این عالم با توجه به روایات ودیگر آیات مرتبط با آیه «وَ إِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُم؛..» که معروف به آیه ذرّ یا میثاق است و این که آیا چنین عالمی واقعا وجود خارجی داشته که خداوند در آن همه ذرّیة حضرت آدم علیه السلام را از پشتش خارج کرد و از آن ها اخذ میثاق کرد؛ و از دیگر اهداف این تحقیق بالا بردن اطلاعات پیرامون این عالم است که یکی از مسائل کلامی می باشد.

1 ـ 1ـ 4ـ پیشینه تحقیق

طبق آیات و روایات، انسان دارای عوالم وجودی متعددی است که یکی از این عوالم، عالم ذرّ است. بحث در مورد این عالم با نزول آیه­ی 172 اعراف شروع ­شد، خداوند، در این آیه پیامبر را متذکر شد که آن عالم و میثاقی که در آن جا از همة انسان ها اخذ کرد، به یاد بیاورد،  لذا از همان زمان، این عالم بحث بر انگیز شد، روایات بسیاری از پیامبر و ائمه علیهم السلام به وجود و کیفیت این عالم تصریح دارند. مفسرین، محدثین و فلاسفه بحث­های پراکنده­ای در مورد این عالم بیان کردند که راجع به این موضوع اتفاق نظر ندارند.در این زمینه از بیابانی اسکویی مقاله های متعددی به صورت تفکیکی کار کرده که عبارتند: انسان در عالم ذرّ( حقبقت و جایگاه قرآنی آن)، انسان در عالم ذرّ (روایات اهل بیت)، آراء و اقوال دانشمندان قرن 8 ـ 4؛ آراء و اقوال دانشمندان قرن 13 ـ 11؛ کتابی نیز از اکبری: عالم ذرّ ( آغاز شگفت انگیز زندگی انسان)، و از محمد رضا نوایی : عالم ذرّ حقیقت یا تمثیل که در هیچکدام از این مقالات و کتاب ها، همة رویکردهای تفسیری راجع به ماجرای اخذ میثاق در عالم ذرّ و بیان شبهات و پاسخ به شبهات مطرح نشده است.لذا با توجه به جذابیت این بحث، ما سعی کردیم در این پژوهش با استدلال به آیات و روایات و جمع آوری نظرات بیان شده در مورد این موضوع ـ از سوی علمای شیعه وسنی و نقد دیدگا­های آنان ـ به اثبات این عالم پرداختیم.

 1 ـ 1 ـ  5 ـ سؤالات تحقیق

1ـ عالم ذرّ چیست ؟

2ـ آیات و روایات چگونه عالم ذرّ را معرفی و اثبات می کنند ؟

3ـ آیا  دلایل عقلی ناظر بر وجود عالم ذرّ هست ؟

4ـ حکمت شناخت عالم ذرّ چیست ؟

 1 ـ 1ـ 6ـ فرضیه

1ـ عالمی است پیش از عالم دنیا که انسان در آن جا به یگانگی پروردگار شهادت داد و به آن متعهّد شد.البته برای توضیح این عالم و این که در چه زمانی و در کجا بوده لازم است نظر همه مفسران و محدثان ذکر شود و در نهایت نظر اصلی روشن شود.

2ـ آیات و روایات صریحا بر وجود عالم ذرّ و اخراج ذرّیه از پشت حضرت آدم علیه السلام در عالمی قبل از عالم دنیا و اخذ میثاق از آن ها دلالت دارند.

3- در بحث از اشکالاتی که بر نظریه قائلان عالم ذرّ از سوی محدثان و مفسرانی که مخالف با نظریه وجود عالمی قبل از عالم دنیا و خلق انسان ها با بدن های ذرّی و اخذ میثاق از آنها در آن عالم شده اند ـ اشکالات عقلی نیز مطرح شده که در مقابل ـ گروهی از دانشمندان با پاسخ به این اشکالات به دفاع از این نظریه (عالم ذرّ به صورت حقیقت با ابدان ذرّی) برخاستند که همه این اشکالات  و پاسخ به آن ها در فصل آخر به صورت مفصل بیان خواهد شد.

4- شناخت عالم ذرّ باعث گرایش به عبودیّت، معنویّت، خلوص و عمل صالح می شود و با توجه به اشاره ای که آیه شریفه (ذرّ) دارد هدف از میثاق گرفته شده در عالم ذرّ اتمام حجت بر انسان ها بوده تا مبادا در قیامت گروهی از انسان ها عذر آورند.

1 ـ 1 ـ 7ـ روش تحقیق

پژوهش حاضر به روش توصیفی _تحلیلی با گرداوری آراء و بررسی نظرات مفسران ، محدثان و متکلمان با تکیه بر آیات و روایات و مباحث کلامی و با شیوه ی کتابخانه ای و نرم افزاری انجام پذیرفته است

 1 ـ 1 ـ 8 ـ مشکلات تحقیق

عدم دسترسی به منابع در کتابخانه های محل تحصیل؛ کوتاه و مختصر بودن همه مطالبی که در این زمینه مطرح شده است؛ پراکندگی مطالب و متفق القول نبودن کسانی که در مورد این موضوع اظهار نظر کردند؛ سختی کار با نرم افزارها.

 1ـ2ـ بخش دوم: مفهوم شناسی

1ـ2ـ1ـ معنای لغوی ذرّ

درروایات رسیده از ائمه علیهم السلام ذیل آیة شریفه 172 سوره اعراف؛ از عالمی که مطابق فرموده خداوند در آن از انسان ها پیمان گرفت، تعبیر به عالم ذرّ شده است.

لغویان برای کلمة ذرّ چند معنا ذکر کردند که به شرح ذیل می باشند:

کلمه ذرّ واحد ذره است.1ـ مورچه های کوچک2ـ نسل3ـ اجزاء بسیار ریز غبار که در شعاع آفتاب به زحمت دیده می شوند.(فراهیدی، 1409، ج8: 175؛فیومی، 1414، ج2: 207؛ طریحی، 1375، ج1: 156؛ بستانی، 1375، 407؛ قرشی بنایی، 1412، ج3: 12؛ قیم، 1387، 495؛ طبیبیان، 1372، 1012؛ اتابکی، 1380،1293).در نهج البلاغه خطبه 176 در وصف خداوند متعال آمده‏:« لَا يَعْزُبُ عَنْهُ قَطْرُ- الْمَاءِ … وَ لَا مَقِيلُ‏ الذَّرِّ فى اللَّيْلَةِ الظَّلْمَاء: يعنى: شماره قطرات آب و محل استراحت مورچگان ريز در شب تاريك بر او مخفى نمى‏ماند.» و در خطبه 163 آمده‏ :«سُبْحَانَ مَنْ أَدْمَجَ قَوَائِمَ‏ الذَّرَّةِ وَ الْهَمَجَه: منزه است آن كه دستها و پاهاى مورچه ريز و مگس ريز را در جاى خود قرار داد. على هذا معنى ذرّه همان مورچه ريز است» عرب چيزهاى كوچك را به آن قياس مى‏كند. بنابراین در نهج البلاغه نیز کلمۀ ذرّ به معنای لغوی آن به کار رفته است.

 1ـ 2ـ 2ـ معنای لغوی: ذرّیه

این لفظ نوزده بار در قرآن وارد شده است و در تمام آن موارد به معنای نسل انسان است.(سبحانی، 1373، 64)

در کتاب های لغوی : به فرزندان انسان و جن؛ زنان و کودکان گفته می شود و جمع « ذراری» است.(فهری، 1385، 379؛ سیاح، 1374، 505؛ طبیبیان، 1372، 1014؛ قیم، 1387، 496؛ اتابکی، 1380، ج2: 1294)

لفظ ذریه به معنای فرزندان است؛ اعم از کوچک و بزرگ، مفرد و جمع به کار می رود.(جوادی آملی، 1385، ج6: 421) اصل اولی در کاربرد « ذریه» برای جمع و فرزندان کوچک است؛ ولی برای یک نفر و برای فرزندان بزرگ نیز در عرف به کار می رود.( راغب اصفهانی، 1412، 327)

دربارة ریشه اصلی ذرّیه سه احتمال داده شده است: 1 ـ بعضى آن را از «ذرأ» به معنای آفرينش «خلق» مى‏دانند که همزه آن حذف شده است. مانند: «رويّة و بريّة» (راغب اصفهانی، 1412، 327؛فیومی، 1414،ج2: 207؛ ابن اثیر جزری، 1367، ج2: 156؛ طریحی، 1375، ج1: 155؛ جوادی آملی، 1383،ج2: 244؛ همو، 1388، ج17: 435) بنابراين مفهوم اصلى«ذريه» با مفهوم مخلوق و آفريده شده برابر است.(مکارم شیرازی،1374، ج7: 4؛ سبحانی، 1373، 64)

2 ـ بعضى آن را از «ذرر» (بر وزن شرر) كه به معنى موجودات بسيار كوچك ـ همانند ذرات غبار و مورچه‏هاى بسيار ريز مى‏باشد ـ دانسته‏اند. می گویند: «ذرّت‏ الشّمْسُ‏ ذُروراً» یعنی زمانی که خورشید طلوع می کند و نور آن پراکنده می شود.‏ ( ابن فارس، 1404، ج2: 343) از اين نظر كه فرزندان انسان نيز در ابتداء از نطفه بسيار كوچكى آغاز حيات مى‏كنند  به آن ذر و ذریه می گویند.

3 ـ از ماده « ذرو» به معنای پراكنده ساختن گرفته شده است که «واو» آن حذف شده است و به معنای عالی و بالاست.(راغب اصفهانی، 1412، 327؛ جوادی آملی، 1388؛ ج17: 435؛ مصطفوی، 1380، ج9: 212). بر وزن فعیله و قمریه است.(راغب، همان) اين كه فرزندان انسان را ذريه گفته‏اند به خاطر آن است كه آن ها پس از تكثير مثل به هر سو در روى زمين پراكنده مى‏شوند.(مکارم شیرازی، 1374، ج7: 5؛ سبحانی، 1373، 64)

«ذريه»، يا از «ذر»  به معناى ذرّات بسيار كوچك غبار (يا مورچه‏هاى ريز) است، كه مراد از آن در اين جا، اجزاى نطفة انسان و يا فرزندان كوچك و كم‏سن و سال مى‏باشد، يا از ريشه‏ى «ذرو»، به معناى پراكنده ساختن و يا از «ذرأ»، به معناى آفريدن است. امّا اغلب به فرزندان گفته مى‏شود.(قرائتی، 1383،ج4: 220)

نتیجه: بنابر آن چه لغویان مطابق آیات قرآن و ادبیات عرب در باب معنای لفظ «ذرّ» و «ذرّیه» بیان داشتند و هم چنین روایاتی که از ائمه علیهم السلام ذیل آیة 172 اعراف که از عالم میثاق تعبیر به عالم ذرّ کرده اند، باید گفت: وجه تسمیه این عالم به عالم ذرّ به دلیل کوچک بودن ذرّیه حضرت آدم علیه السلام به مانند مورچه یا ذرّات پراکنده در هوا در اندازه و جثه بوده است.

همه پایان نامه و تحقیق و پروژه های به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید

مطالب پیشنهادی:
 • پايان نامه سنجش بنيادهاي نظري و مواد اعلاميه جهاني حقوق‌بشر با مباني و آموزه‌هاي قرآن و نهج‌البلاغه
 • پايان نامه از خود بيگانگي برخي از انسانهاي معاصراز ديدگاه آيات و روايات
 • پايان نامه مباني و روش معناشناسي واژگان قرآن در کتاب التحقيق في كلمات القرآن الكريم
 • پايان نامه آموزه هاي تربيتي ادعيه پيامبران در قرآن
 • پايان نامه الگويي شايسته از مقاصد، محتوا و تناسب سوره ها به ترتيب نزول (30 سوره ي ابتداي نزول)
 • برچسب ها : , , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

  جستجو پیشرفته

  دسته‌ها

  آخرین بروز رسانی

   Fatal error: Call to undefined function jdate() in /home/bmaghale/domains/bmaghale.ir/public_html/wp-content/themes/digitaliran5/sidebar.php on line 122