پايان نامه بررسي عددي زوال کامپوزيت‎هاي پيشرفته چندراستا تحت ضربه بالستيک عمودي

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

پايان نامه بررسي عددي زوال کامپوزيت‎هاي  پيشرفته چندراستا تحت ضربه بالستيک عمودي  یکی از پایان نامه و تحقیق های جامع و کامل و دارای منابع معتبر می باشد این پایان نامه دارای 131 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که جهت دریافت و دانلودمتن کامل پايان نامه بررسي عددي زوال کامپوزيت‎هاي  پيشرفته چندراستا تحت ضربه بالستيک عمودي  بر روی گزینه خرید انتهای ایمیل کلیک نمائید پس از وارد نمودن اطلاعات مربوطه و پرداخت قادر به دانلود متن کامل پایان نامه مربوطه می باشد همچنین لینک پایان نامه همان لحظه به ایمیل شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

مقدمه    11
1-1- مقدمه    11
1-2- پیشینه تحقیق    13
1-3- اهداف پایان نامه    17
1-4- ساختار پایان نامه    18
مروری بر کامپوزیت‎ها    21
2-1- مقدمه‎    21
2-1-1- کامپوزیت‎های فایبری    23
2-1-2- کامپوزیت‎های دارای ذره‎های ریز    29
2-1-3- کامپوزیتهای چندلایه    30
2-2- کامپوزیت‎های چندلایه‎ای فایبری پایه پلیمری    30
2-2-1- کامپوزیت‎های چندلایه‎ای دوبعدی    33
2-2-2- کامپوزیت‎های چندلایه‎ای سه بعدی    35
2-2-2-1- چندلایه‎های 3D Woven    36
2-2-2-2- چندلایه‎های 3D Braided    38
2-2-2-3- چندلایه‎های 3D Knitted    39
2-2-2-4- چندلایه‎های 3D Stitched    40
2-2-2-5- چندلایه‎های Z-Pinned    45
ثابت‎های الاستیک چندلایه‎های 3D STITCHED    47
3-1- مقدمه‎    47
3-2- معادله مشخصه ‎ ماکروسکوپیک و ماتریس سختی    48
3-3- ارتباط بین تنش‎ها و کرنش‎های ماکروسکوپیک و میکروسکوپیک    53
3-4- مدل المان محدودِ سلول واحد    55
شکست چندلایه‎های کامپوزیتی    62
4-1- مقدمه    62
4-2- مودهای مختلف شکست در یک لایه کامپوزیتی    62
4-3- تئوری‎های مختلف شکست در یک لایه‎ کامپوزیتی    64
4-3-1-معیارهای مبتنی بر پدیده شکست:    64
4-3-2-معیارهایی که مبتنی بر مودهای مختلف شکست هستند:    68
4-4- لایه‎لایه شدن    71
4-5- شکست لامینیت    72
شروع و رشد آسیب    74
5-1- مقدمه    74
5-2- مکانیک آسیب    74
5-3- مدل‎های نرم‎افزاری شکست و آسیب    76
5-3- 1- مدل آسیب در نرم‎افزار ABAQUS    77
5-3- 2- مدل آسیب در نرم‎افزار LS-DYNA    81
5-3- 3- مدل ماده، شکست و آسیب در نرم‎افزار ANSYS AUTODYN    84
6- ضربه در چندلایه‎های کامپوزیتی    91
6-1- مقدمه    91
6-2- انواع ضربه    91
6-2-1- ضربه سرعت پایین    93
6-2-2- ضربه سرعت بالا    94
6-3- نرخ کرنش    96
6-3-1- تاثیر نرخ کرنش بر سختی و استحکام کامپوزیت‎ها    98
6-4- آسیب ناشی از ضربه    101
مدلسازی پدیده ضربه    105
7-1- مقدمه    105
7-2- شرح مساله    105
7-3- نتایج    109
7-3- 1- روند ضربه و تخریب هدف    109
7-3- 2- بررسی تغییرات سرعت پرتابه و زمان نفوذ    111
7-4- 4- وضعیت ناحیه آسیب‎دیده    116
نتیجه گیری و پیشنهادات    119
8-1- نتیجه گیری    119
8-2- پیشنهادات    120
فهرست منابع و مآخذ    121

فهرست منابع و مآخذ

 [1] E. J. Barbero, Finite Element Analysis of Composite Materials, CRC Press, 2007.

[2] J. Lemaitre, A Course on Damage Mechanics, Springer-Verlag, 1996.

[3] M. Ilyas, Damage modeling of carbon epoxy laminated composites submitted to impact loading, Génie mécanique, Toulouse : Institut Supérieur de l’Aéronautique et de l’Espace, 20 July 2010.

[4] F. Paris, A Study of Failure Criteria of Fibrous Composite Materials, NASA/CR-2001-210661.

[5] V. Laš, R. Zemčík, T. Kroupa, R. Kottner, Failure Prediction of Composite Materials, Bulletin of Applied Mechanics, 4(14), 81–87, 2008.

[6] S. V. Lomov, Non-crimp fabric composites: Manufacturing, properties and applications, Woodhead Publishing Limited, 2011.

[7] F.P. Van Der Meer, Computational Modeling of Failure in Composite Laminates, Doctoral thises, Delf University, 2010.

[8] R. M. Jones, Mechanics of Composite Materials, Taylor & Francis, 1999.

چکیده

این پایان نامه به بررسی رفتار مکانیکی کامپوزیت‎های پيشرفته چند راستا يا NCF که یکی از انواع کامپوزیت‎های سه بعدی می‎ّباشند می‎پردازد. کامپوزیت‎های سه بعدی در بارگذاری ضربه‎ای در مقایسه با کامپوزیت‎های دوبعدی دارای ارجحیت هستند چرا که اولا خواص مکانیکی بهتری در راستای ضخامت هستند و ثانیا تا حد امكان از جدایش لایه ها جلوگيري نموده و مقاومت در برابر ضربه را افزايش مي‎دهند.

در پایان نامه حاضر ضربه بالستیک یک پرتابه صلب به یک سازه دوخته شده از یک کامپوزیت سه بعدی مورد بررسی قرار گرفته است. بدین منظور، ابتدا مدلی جهت درنظر گرفتن هندسه خاص ناشی از دوخت این کامپوزیت‎ها ارائه شده است. سپس ثابت‎های الاستیکِ محاسبه شده مبتنی بر رهیافت سلول واحد، مورد استفاده قرار گرفته‎است. پس از آن یک مدل آسیب و معیار شکست مناسب به مدل اختصاص داده شده و نهایتا مدلسازی عددی پدیده ضربه روی مدل بدست آمده در مراحل قبل، توسط نرم‎افزار تجاری انسیس شبیه‎سازی شده است. نتایج حاصله نشان از تاثیر اندک شرایط تکیه‎گاهی در برخوردهای با سرعت بالا دارد. اما در دیگرسو، بیانگر افزایش حجم تخریب سازه،‌ با افزایش سرعت اولیه و کاهش تعداد لایه‎های می‎باشد.

کلمات کلیدی: کامپوزیت سه بعدی دوخته شده، ضربه بالستیک، مدل مکانیک آسیب پیوسته

فصل اول

1-1- مقدمه

استفاده از سازه‎های چندلایه‎ای کامپوزیتی در صنایع مختلف، در سالهای اخیر روند روبه رشد و فزاینده‎ای داشته‎است. نسبت استحکام ویژه بالا، چقرمگی، مقاومت در برابر خوردگی و خستگی، مقاومت مناسب در مقابل واکنشهای موجود در محیط‎های شیمیایی، نفوذناپذیری در برابر آب، عایق مناسب حرارتی، قابلیت متنوع شکل دهی و دوخت و … از جمله دلایل قرارگیری این مواد در کانون توجه و اهمیت طراحان و صنعتکاران بشمار می‎آیند.

چند لایه‎های كامپوزيت از طریق قرار دادن لايه‎هاي حصيري و سوزني روی هم و چسباندن آنها بوسیله رزین و با استفاده از پروسه‎های ساخت دستی، کیسه خلا و تزریق رزین در خلا ساخته می شوند. با وجود مزایای چند لايه‎هاي كامپوزيت، همواره معایبی نیز در بکارگیری اين چند لایه ها وجود داشته است که ذهن دانشمندان و سازندگان را درگیر کرده است. مهمترین معایب آنها عبارتند از :

الف) خواص مکانیکی آنها در راستای ضخامت نسبت به خواص مكانيكي درون صفحه‎ای پايين‎تر مي‎باشد.

ب) در برابر جدایش لایه ها ضعيف مي‎باشند.

ج) در برابر ضربه ضعيف بوده و خواص مکانیکی آنها پس از ضربه پايين مي‎باشد.

د) هزینه ساخت آنها نسبتاً بالا مي‎باشد.

در سال‎هاي گذشته روش‎های مختلفي برای حل مسائل فوق ارائه گردیده است. يكي از اين روش‎ها بکارگیری کامپوزیت‎های سه بعدی مي باشد. ساخت اولين نمونه‎هاي كامپوزيت سه بعدي به سال 1960 برمي‎گردد. در طي اين 50 سال تحقيقات زيادي در زمينه روش هاي توليد كامپوزيت سه بعدي، افزايش خواص مكانيكي، تجاري سازي آنها و … انجام شده است. تنوع ساختار و روش‎هاي توليد گوناگون، دامنه وسيعي از خواص مكانيكي را براي كامپوزيت‎هاي سه بعدي به ارمغان آورده‎است. همچنین اين کامپوزیت ها برخلاف كامپوزيت‎هاي دو بعدي داراي رشته هاي فایبر در جهت ضخامت مي‎باشند. اين موضوع علاوه بر تقويت خواص مكانيكي در راستاي ضخامت، از جدایش لایه ها تا حد امكان جلوگيري نموده و مقاومت در برابر ضربه را افزايش مي‎دهد. در حقيقت كامپوزيت‎هاي سه بعدي برخي از معايب اصلي كامپوزيت هاي دو بعدي را تا حد زيادي مرتفع كرده اند.

كامپوزيت هاي سه بعدي به چهار دسته اصليِ Braided,Woven، Knitted و Stitched تقسيم بندي مي‎شوند كه تفاوت آنها در نوع ساختار داخلي و قرارگيري الياف مي‎باشد. يكي از انواع كامپوزيت هاي سه بعديِ Stitched، كامپوزيت پيشرفته چند راستا يا NCF مي‎باشد. كامپوزيت هاي پيشرفته چند راستا از طريق قرارگيري الياف تك جهته روي يكديگر و اتصال آنها به يكديگر به كمك الياف عمودي (الياف در راستاي ضخامت) توليد مي‎گردند، در حاليكه در كامپوزيت هاي دو بعدي رشته هاي فایبر بصورت تار و پود در محل خود قرار گرفته‎اند. كامپوزيت هاي پيشرفته چند راستا در مقایسه با کامپوزیت های دو بعدی، داراي خواص مكانيكي بهتر، سختی بیشتر، مقاومت بالاتر در برابر جدایش لایه ها و استحکام بیشتر در برابر بارهای ضربه اي و انفجاری می‎باشند.

در ساختار داخلی سه بعدی کامپوزیت های پیشرفته چند راستا، الیاف عمودی در فواصل معین در راستای ضخامت و روی سطح لایه های بالا و پایین قرار گرفته است. با عبور الیاف عمودی از ضخامت، الیافِ لایه ها دچار انحراف شده و حفره هایی در ساختار داخلی ایجاد می‎گردد. این حفره‎ها در پروسه های ساخت کاملاً با رزین پر می‎شوند. با توجه به این موضوع ساختار داخلی کامپوزیت‎های پیشرفته چند راستا یک ساختار ناهمگن و غیر ایزوتروپیک می‎باشد و خواص مکانیکی آنها با روش های متداولِ مورد استفاده در کامپوزیت های دو بعدی قابل محاسبه نیست. همچنین با توجه به وجود الیاف عمودی در راستای ضخامت، نمی‏توان کامپوزیت های پیشرفته چند راستا را ایزوتروپیکِ عرضی فرض نمود]2[.

انجام بررسی‎های تجربی، تئوری و عددی متعدد جهت شناخت هرچه بیشتر خصلت‎های رفتاری کامپوزیت‎های مختلف تحت شرایط بیرونی مختلف یکی از دل‎مشغولی‎های عمده محققان در سالهای اخیر بوده بطوریکه نتایج به بارنشسته قبلی در کارکردهای عملی و صنعتی نیز به نمره قابل قبولی دست پیدا کرده‎اند.

از جمله این آزمایشات و مشاهدات که بر روی کامپوزیت ها انجام پذیرفته، پاسخ این لایه ها تحت بارگذاری ضربه است. ضربه قطعه خارجی در برخورد با قطعه کامپوزیتی از جمله مواردی است که اجزایی همچون بال و بدنه سازه های هوایی و دریایی را تهدید میکند و در صورت عدم دارایی استحکام مناسب می تواند به تخریب های گسترده و زیان آور بیانجامد. چرا که با همه این تفاسیر و تفاصیل، هنوز نیز کم و کیف پاسخ چندلایه های کامپوزیتی سه بعدی تحت بارگذاری های مساله سازی چون ضربه، محل دغدغه و اندیشه محققان است. بارهای ضربه‎ای محتملی که در طول پروسه تولید و یا حین سرویس دهی و یا تعمیرات رخ می‏دهند گاهی تولید آسیب های داخلی کرده که با بازرسی های چشمی قابل تشخیص نیستند و در بارگذاری‎های بعدی گسترش پیدا کرده و موجب کاهش استحکام سازه و متعاقبا وارد آمدن خسارت و صدمات به سازه و سازه های مرتبط و مجاور می‎شود. لذا منطقی است که در هنگام طراحی این سازه ها، جهت حصول اطمینان از میزان مقاومت شان در برابر بارهای ضربه‎ای، استحکام آنها در این بارگذاری‎ها مورد بررسی قرار گیرد.

1-2- پیشینه تحقیق

بعلت فراگیر و حائز اهمیت بودن پدیده ضربه بر روی سازه‎های کامپوزیتی، تاکنون مطالعات تجربی، عددی و تحلیلی متعددی جهت مطالعه پروسه ضربه بر روی انواع مختلف کامپوزیتها صورت پذیرفته است.

شاید بتوان گفت اولین مطالعات تجربی و آزمایشگاهی بر روی مواد مرکب تحت ضربه بالستیک به دهه 60 میلادی برمی گردد که اسناد آن تا مدتها بعلت ارتباط با تحقیقات صنایع نظامی تا اواخر دهه 80 بصورت سری باقی ماند تا اینکه در آن زمان مقالات متعددی در این زمینه انتشار یافت که از آن جمله می توان بررسی رفتار بالستیک چندلایه های فایبر با ماتریس‎های اپوکسی و وینیل استر توسط واسادف[1] در 1987 اشاره کرد]34[.

کانت وِل[2] در 1988 به آنالیز چندلایه های کربن-اپوکسی تحت محدوده وسیعی از سرعت‎ها (10 تا 500 متر بر ثانیه) با استفاده از آزمایشات غیرمخرب اولتراسونیک پرداخت]35[.

چن چانگ[3] و وو[4] در 1994 با ترتیب آزمایشی برای چندلایه های بافته شده گلاس – اپوکسی تحت ضربه گلوله با سر نیم کروی و محدوده سرعت بین 2/8 تا 8/92 دریافتند که به موازات افزایش سرعت گلوله، الگوی ناحیه تخریب از حالت دایره به فرم بیضوی و نهایتا لوزی تغییر شکل می دهد. ضمن اینکه برای سرعت های پایین تر از حد بالستیک انرژی جذب شده و ناحیه لایه لایه شده دارای رابطه خطی با انرژی اولیه گلوله هستند ]36[.

سان[5] و پوتی[6] در 1996 سرعت حد بالستیک و سرعت باقیمانده گلوله بعد از پروسه ضربه را با استفاده از یک مدل المان محدود دو گرهی و دو درجه آزادی به ازای هر گره پیش بینی کردند]37[.

ناندال[7] و همکارانش در 1998 ضمن نادیده گرفتن رفتار غیرایزوترپیک چندلایه‎های گلاس- پلی استر تحت ضربه از یک کد اجزاء محدود دوبعدی LS-DYNA جهت پیش بینی توسعه گونه های مختلف تخریب آنها بهره بردند]38[.

لوناسی[8] و همکارانش در سال 2000 یک مدل تحلیلی شکست برای آنالیز سازه های نازک بافته شده گلاس-اپوکسی تحت بارگذاری ضربه ارائه کردند که به پیش بینی تخریب درون صفحه‎ای کامپوزیت شامل شکست ماتریس و فایبر در جهات تار و پور می انجامید]39[.

نایک[9] و همکارانش در سال 2000 با بهره گیری از قانون تماسی هرتز به ارائه مدلی عددی برمبنای اجزاء محدود جهت بررسی و مقایسه رفتار (شامل ماکزیمم نیروی تماسی بوجودآمده در ضربه، ماکزیمم جابجایی، طول زمان ضربه) چندلایه های تک جهته و بافته شده صفحه‎ای که در هر چهار وجه خود مهار شده اند تحت ضربه سرعت پایین پرداختند]40[.

فوجی[10] و همکارانش در 2002 نشان دادند که برای CFRP ها هرچه سرعت ضربه بیشتر باشد، توسعه ناحیه تخریب کمتر است]41[ .

لوپزپونت[11] و همکارانش در 2002 تاثیر دما و نواری یا بافته شده بودن[12] فایبرها را روی سایز ناحیه تخریب CFRP ها تحت ضربه سرعت بالا بررسی کردند.]42[.

کیم[13] و همکارانش در 2003 رفتار پنل های شبه ایزوتروپیک کربن-اپوکسی را تحت ضربه دانه‎های تگرگ مورد بررسی قرار دادند و به مکانیزم‎های تخریب مختلف تحت سرعت‎های مختلف دست یافتند]43[.

مدلسازی‎های تماما سه بعدی نظیر آنچه بعدا لوپزپونت و همکارانش در 2003 ارائه کردند نیز مطرح شد، که بعنوان مثال می توان به تلاش چن[14] و همکارانش در 1997 اشاره کرد که از یک روش بسیار بدیع برای بررسی ضربه های با سرعت بالاتر از 500 متر بر ثانیه بر چندلایه های کربن – اپوکسی بهره بردند. آنها از هیدرودینامیک ذره مسطح شده[15] که در اواخر دهه 70 جهت حل مسائل اجرام سماوی و برخورد اجسام ریزاتمی با یکدیگر استفاده می شد، برای گسسته سازی فضایی مدل سه بعدی استفاده کردند]44[.

روشهای تحلیلی متعددی نیز برای دریافت پاسخ کلی سیستم تحت ضربه با در نظر گرفتن قانون بقای مومنتم و معادله انرژی که شامل معادلات جبری و دیفرانسیل می شوند ارائه شده‎اند. نایک و همکارانش در 2005  با بررسی تحلیلی چندلایه های بافته شده دوبعدی تحت ضربه بالستیک براساس تئوری موج توانستند ضمن تعیین انرژی جذب شده توسط مکانیزم‎های مختلف تخریب در هر بازه زمانی و میزان کاهش سرعت در انتهای هر بازه به پیش بینی سرعت حد بالستیک، طول زمان تماس و شعاع ناحیه تخریب دست یابند که توسط نتایج آزمایشگاهی نیز صحت نتایج خود را تایید کردند]45[.

در سال 2006 نیز لوپزپونت و همکارانش یک مدل تحلیلی برای پیش بینی سرعت باقیمانده گلوله در پلیت های بافته شده صفحه‎ای نازک از جنس کربن-اپوکسی تحت ضربه آن گلوله با سرعت بالا ارائه کردند]46[.

در 2006 یونسانگ[16] و همکارانش به بررسی آزمایشگاهی رفتار تحت ضربه یک چندلایه سه جهته عمودی با استفاده از دستگاه ارتقاء یافته میله فشاری هاپکینسون[17] پرداختند و با تحلیل نمودار نیرو-جابجایی کامپوزیت، حساسیت انرژی جذب شده شکست و نیروی شکست را نسبت به نرخ کرنش مورد آنالیز قرار دادند و دریافتند این انرژی رابطه مستقیمی با سرعت اولیه گلوله و به تبع آن نرخ کرنش دارد. همچنین مود شکست در بارگذاری شبه استاتیکی عرضی را شکست کششی لایه عقبی و شکست فشاری لایه جلویی، و در بارگذاری عرضی ناشی از ضربه شکست ماتریس و فایبر ارزیابی کردند و هیچگونه مکانیزم لایه لایه شدن را نیز گزارش نکردند]47[.

در 2007 ریسیو[18] و همکارانش با بهره گیری از ایده جدیدی از اجزاء محدود، رشد لایه لایه شدن در NCF ها را شبیه سازی کردند]48[.

جونتیکا[19] و اسپ[20] در 2008 با انجام آزمایشاتی بر روی NCF های تقویت شده، تخمینی از رفتار آنها را بدست آوردند. آنها در تست هایشان چندلایه های کربن – اپوکسی را تحت برخورد ضربه دو گلوله متفاوت از جنس یخ و سنگ گرانیت هرکدام با دوقطر متفاوت و محدوده سرعتی 100 تا 199 متر بر ثانیه قرار دادند و صحت یکی از مدلهای تحلیلی موجود را در این زمینه را بررسی کردند (مدل اولسون[21]) ]49[.

شیخ[22] و همکارانش در 2008 در بررسی رفتار چندلایه های تحت ضربه بالستیک، ضمن مدل کردن چندلایه با المان پوسته و گلوله بصورت جسم صلب، از تئوری شکست درون صفحه‎ای هشین و قانون رشد تخریب پیشنهادی ماتزنمیلر جهت پیش بینی شروع و رشد شکست بهره بردند و از سابروتین VUMAT همراه با ABAQUS در مدلسازی این پدیده استفاده کردند]50[.

در سال 2008 بوژانگ[23] و همکارانش یک رهیافت برمبنای سلول واحد و تئوری شکست ناحیه آسیب دیده بحرانی [24]برای محاسبات اجزاء محدود تخریب ناشی از ضربه سرعت بالا روی کامپوزیت های سه جهته عمودی بافته‏شده ارائه کردند. نکته مهم در نتایج بدست آمده این گروه این بود که مود شکست لایه لایه شدن مشاهده نشد]51[.

والتر[25] و همکارانش در 2009 به مشاهده و تحلیل میکروسکوپیک قطعات آسیب دیده آزمایشگاهی چندلایه های بافته شده گلاس- اپوکسی سه جهته که تحت بارگذاری سرعت بالا واقع شده بودند پرداختند و نتیجه گرفتند که علیرغم اینکه الیاف نگهدارنده عمودی نقش موثری در جلوگیری از لایه لایه شدن تحت ضربات با سرعت پایین دارند اما این مود در ضربات با سرعت های بالا، همچنان مکانیزم غالب شکست می‎باشد]52[.

هیمل[26] و هب[27]  در 2010 طی آزمایشهایی روی چندلایه های کربن – اپوکسی، به بررسی تاثیر تغییر پارامترهای مختلف دوخت مثل قطر، الگوی هندسی و جهت بافت الیاف عمودی، در خواص مکانیکی درون و برون صفحه‎ای NCF ها مثل مدول و استحکام برشی و استحکام فشاری بعد از ضربه[28] پرداختند]53[.

گرلاچ[29] و همکارانش در 2011 با انجام آزمایشاتی روی چندلایه های بافته شده سه جهتی ضمن تعیین “درصد الیاف نگهدارنده %3 و %6” و “نرخ کرنش 001/. ، 10، 1000” بعنوان دو متغیر آزمایش به این نتیجه رسیدند که هرچند این درصد تاثیر کمی در استحکام درون صفحه ای چندلایه های مذکور دارد اما در افزایش مقاومت آنها در برابر لایه لایه شدن در بارگذاری خمشی نقش مهمی را ایفا میکنند]54[.

با بررسی منابع فوق و همچنین تحقیقات متعدد دیگر اینگونه بنظر می رسد که درک چگونگی رفتار چندلایه‎های NCF تحت ضربه بالستیک مطالعه ای دقیق و عمیق‎تر را می‎طلبد بطوریکه بعنوان مثال، ثابت های الاستیک جسم هدف را نه بصورت صرفا تحلیلی و بدون در نظر گرفتن ماهیت غیرهمگن و غیرایزوتروپیک آنها و نه بصورت دوبعدی که ناشی از نادیده گرفتن اثر الیاف عمودی و انحراف الیاف درون صفحه‎ای از موقعیت قرارگیری اولیه خود و بوجود آمدن نواحی پر از رزین می‏باشد، بلکه با لحاظ کردن همه این موارد انجام و محاسبه شده باشد.

1-3- اهداف پایا­ن نامه

در سالهای اخیر، دسته‎ای از کامپوزیت‎های 3-D که به اختصار Stitched NCF یا کامپوزیت‎های پیشرفته چند راستا نامیده می‎شوند بخاطر دارا بودن الیاف نگهدارنده در جهت سوم یعنی جهت عمود بر بافت الیاف درون صفحه‎ای پارچه و محسنات مکانیکی ناشی از آن مورد توجه ویژه قرار گرفته اند.

محاسبه ثابت هاي الاستيك كامپوزيت‎هاي مذکور از چند جهت با كامپوزيت‎هاي تك‎جهته متفاوت است. اولاً ساختار داخلي كامپوزيت‎هاي پيشرفته چند راستا، سه بعدي مي‎باشد و تخمين ثابت هاي الاستيك آنها با تئوري هاي متداول ميكرومكانيك مانند آنچه در لايه هاي تك جهته مشاهده مي شود امكان پذير نيست. ثانياً ساختار داخلي كامپوزيت‎هاي پيشرفته چند‎راستا ناهمگن مي‎باشد. عبور الياف عمودي در راستاي ضخامت از ميان لايه‎ها باعث انحراف فايبرها از جهت گيري اوليه‎شان مي‎گردد. اين پديده با تشكيل حفره‎های لوزي شكل حول الياف عمودي پدیدار می‎گردد. بنابراین در محاسبه ثابت های الاستیک معادل، این حفره‎ها نیز مدنظر قرار گرفته‎است.

مساله دیگر، ماهیت و کیفیت رفتار این کامپوزیت‎ها تحت بار ضربه‎ای با سرعت بالا است که در اين پايان‌نامه در راستای بررسی‎های پیشین جهت رفتارشناسی گونه‎های مختلف کامپوزیت‎ها، به مطالعه عددی زوال یک قطعه کامپوزیتی پیشرفته چندراستا تحت بارگذاری ضربه‎ای عمودی پرداخته و از نرم‎افزارهاي تجاري در مدلسازي اين پديده و آسیب و زوال ناشی از آن استفاده شده‎است.

1-4- ساختار پایان نامه

در این پایان­نامه، در فصل دوم شرح عمومی و مختصری از انواع کامپوزیت‎ها و معایب و محاسن آنها ارائه شده و بطور خاص، کامپوزیت‎های سه بعدی و چندلایه های دوخته شده مورد بررسی قرار گرفته‎اند. در فصل سوم به فرایند محاسبه مولفه‎های ماتریس سختی کامپوزیت‎های دوخته شده مبتنی بر رهیافت سلول واحد پرداخته و نتایج حاصل از مدلسازی نرم‎افزار برای زوایای 0، 90، 45 و 45- ارائه شده‎است. در فصل چهارم برخی از مهمترین تئوری‎های شکست مرتبط با کامپوزیت‎ها مورد بررسی قرار گرفته‎است. در فصل پنجم مفاهیم مقدماتی مکانیک آسیب به اختصار مورد اشاره قرار گرفته و سپس به بیان تئوری‎های آسیب مورد استفاده در مدلسازی کامپوزیتی برخی نرم‎افزارهای مرسوم پرداخته می‎شود. در فصل ششم بعد از تقسیم بندی انواع ضربه، تاثیر سرعت ضربه و نرخ کرنش در بارگذاری کامپوزیتها مورد بررسی قرار می‎گیرد. و نهایتا در فصل هفتم مدلسازی پدیده ضربه بالستیک بر کامپوزیت سه‎بعدیِ دوخته شده و نتایج حاصل از آن ارائه شده است.

 

[1] Vasudev

[2] Cantwell

[3] Chang

[4] Wu

[5] Sun

[6] Potti

[7] Nandlall

[8] Lannucci

[9] Naik

[10] Fuji

[11] Lo´pez-Puente

[12] Tape or woven

[13] Kim

[14] Chen

[15] Smoothed Particle Hydrodynamics (SPH)

[16] Yunsong

[17] Split Hopkinson Pressure Bar

[18] Riccio

[19] Juntikka

[20] Asp

[21] Olsson model

[22] Sheikh

[23] Baozhong

[24] Critical damage area failure theory

[25] Walter

[26] Himmel

[27] Heß

[28] Compression after impact (CAI)

[29] Gerlach

همه پایان نامه و تحقیق و پروژه های به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید

مطالب پیشنهادی:
برچسب ها : , , , , , , , , , , ,
برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

جستجو پیشرفته

دسته‌ها

آخرین بروز رسانی

    Fatal error: Call to undefined function jdate() in /home/bmaghale/domains/bmaghale.ir/public_html/wp-content/themes/digitaliran5/sidebar.php on line 122