پايان نامه بررسي علل و زمينه هاي گرايش به تشيع در دوران آغازين صفوي

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

پايان نامه بررسي علل و زمينه هاي گرايش به تشيع در دوران آغازين صفوي یکی از پایان نامه و تحقیق های جامع و کامل و دارای منابع معتبر می باشد این پایان نامه دارای 70 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که جهت دریافت و دانلود متن کامل پايان نامه بررسي علل و زمينه هاي گرايش به تشيع در دوران آغازين صفوي بر روی گزینه خرید انتهای ایمیل کلیک نمائید پس از وارد نمودن اطلاعات مربوطه و پرداخت قادر به دانلود متن کامل پایان نامه مربوطه می باشد همچنین لینک پایان نامه همان لحظه به ایمیل شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

بخش اول : بيان مفاهيم 7
فصل اول : مقدمه 8
بيان مساله : 8
اهداف تحقيق : 9
سؤالات تحقيق : 9
فرضيات تحقيق : 9
فصل دوم : معرفي و نقد منابع و مآخذ 9
منابع ايراني : 9
منابع خارجي : 12
تحقيقات جديد : 13
فصل سوم : بيان مفاهيم 13
ايران 13
مشروعيت: 14
ايدئولوژي: 15
جنبش ( نهضت ): 15
حاكميت : 15
حكومت : 16
دولت: 16
هويت: 16
دولت ـ كشور : 17
نتیجه 22
فصل دوم : سیر گرایش به تشیع قبل از دوران صفوی 24
فصل اول : تاریخچه پيدايش شيعه 25
1 ) آراء مورخين در پيدايش تشيع 25
2 ) تشيع در ايران 28
فصل دوم : تعامل تشیع و مذاهب دیگر 28
1 ) وحدت گرایی اسلامی در اندیشه شیعه 28
2 ) تشيع از ديد ايرانيان 30
3 ) شيعه اسماعيليه و انشعابات آن : 31
4 ) پیوند های تشیع و تصوف : 32
فصل سوم: تشیع تا پایان دوران آغازین صفوی 37
فصل اول : مذهب در دوره تيموريان 38
1. نگاهی به اوضاع شيعه در ايران قبل از صفويه : 38
2 . سربداران : 39
3 . مرعشيان مازندران : 40
4 . حروفيان : 41
5 . مشعشعيان : 42
6 . اهل حق : 44
7 . حيدريه : 45
8 . نقطويان : 46
فصل دوم : پادشاهان دوره آغازين صفوي 47
1 ) شاه اسماعیل اول مؤسس سلسله صفویه : 47
2 ) شاه طهماسب صفوى 48
3 ) نقش پادشاهان صفوي در گسترش گرايش مردم به مذهب شيعه : 49
فصل سوم : علماي دوره آغازين صفوي 51
1 ) تعامل علما و پادشاهان 51
2 ) تلاش براي ترجمه متون ديني به فارسي : 53
3) کنش ها و واکنش های مردمی 55
فصل چهارم : نگاهی به نتایج نهضت هاي مذهبي شيعه در دوره آغازین صفوی 55
نتیجه 59
منابع و مأخذ 62
منابع : 63
سفرنامه ها : 64
مقالات : 64
تحقيقات جديد : 64
ضمایم 69

منابع :

استرآبادي . ميرزا مهدي خان ، تاريخ جهانگشاي نادري ، بي‌جا : دنياي كتاب ، 1368.

افوشته‌اي ، محمود بن هدايت الله . نقاوة الاثار في ذكر الاخيار در تاريخ صفويه ، به اهتمام احسان اشراقي   بي‌جا : علمي و فرهنگي ، 1373 .

الحسيني القمي ، قاضي احمد بن شرف الدين الحسين . خلاصة التواريخ ، مصحح احسان اشراقي  جلد 1  تهران : دانشگاه تهران ، 1359 .

الحسيني خاتون آبادي ، سيد عبدالحسين . وقايع السنين و الاعوام گزارشهاي ساليانه از ابتداي خلق از سال 1195 هجري ، تصحيح محمد باقر بهبودي ، تهران : كتابفروشي اسلاميه  1352 .

تركمان ، اسكندر بيك . تاريخ عالم آراي عباسي ، جلد 1 و 2 ، تهران : اميركبير ، 1350.

تقوي ، قاضي احمد . تاريخ الفي تاريخ ايران و كشورهاي همسايه درسال هاي 850 ـ 984 ، بهمراه آصف خان قزويني ، به كوشش سيد علي آل داود ، تهران : فكر روز ، 1378 .

جهانگشاي خاقان ( تاريخ شاه اسماعيل ) ، مقدمه و پيوست الله دتا مضطر ، اسلام آباد : مركز تحقيقات فارسي ايران و پاكستان ، 1364.

خواند مير ، محمد بن هدايت الله . ايران در روزگار شاه اسماعيل و شاه طهماسب صفوي ، به كوشش غلامرضا طباطبايي ، تهران : بنياد موقوفات دكتر محمود افشار ، 1370 .

دنبلي ، عبدالرزاق . بصيرت نامه ، به كوشش يدالله قائدي ، تهران : آناهيتا ، بي‌تا .

دنبلي  ( مفتون ) ، عبدالرزاق بيگ . تجربه الاحرار و تسليه الابرار ، تصحيح و تحشيه حسن قاضي طباطبايي بخش نخست ، تبريز : مؤسسه تاريخ و فرهنگ ايران ، 1349 .

روملو ، حسن بيگ ، احسن التواريخ ، جلد 12 ، بي جا : بابك ، 1357 .

شيرازي ، عبدي بيك . تكملة الاخبار ( تاريخ صفويه از آغاز تا 978 هجري ) ، مقدمه تصحيح و تعليقات عبدالحسين نوايي ، تهران : ني ، 1369.

عبدي بيك نويدي شيرازي ، خواجه زين العابدين علي . دوحة الاخبار ، مقدمه فهارس تعليقات و تصحيح علي مينايي تبريزي و ابوالفضل رحيموف ، مسكو : دانش ، 1974 .

غفاري قزويني ، قاضي احمد . تاريخ جهان آرا ، تهران : كتابفروشي حافظ ، 1343.

مستوفي ، محمد محسن . زبده التواريخ ، به كوشش بهروز گودرزي ، تهران : بنياد موقوفات دكتر محمود افشار  1375 .

معصوم ، ميرزا محمد . تاريخ سلاطين صفويه ، به سعي و اهتمام سيد امير حسين عابدي ، تهران  بنياد فرهنگ ايران ، 1351.

منجم ، ملا جلال الدين . تاريخ عباسي يا روزنامه ملاجلال ، به كوشش سيف الله وحيد نيا   تهران : وحيد  1366.

نامه هاي خان احمد خان گيلاني ، به كوشش فريدون نوزاد ،تهران: بنياد موقوفات دكتر محمود افشار، 1373.

نصيري ، محمد ابراهيم بن زين العابدين . دستور شهرياران ( ساللهاي 1105 تا 1110 پادشاهي شاه سلطان حسين صفوي ) ، به كوشش محمد نادر نصيري مقدم ، تهران : بنياد موقوفات دكتر محمود افشار، 1373 .

نوايي ، عبدالحسين .اسناد و مكاتبات سياسي ايران از سال 1038 تا 1105 ه ق همراه با يادداشتهاي تفضيلي ، به كوشش ، بي‌جا : بنياد فرهنگ ايران ، 1360 .

سفرنامه ها :

باربارو ، جوزافو . سفرنامه هاي ونيزيان در ايران ، آمبروزيو كنتاريني ، كاترينوزنو و ديگران  ترجمه منوچهر اميري ، بي‌جا : خوارزمي ،  1349 .

دلاواله ، پيترو . سفرنامه ، ترجمه محمود بهفروزي ، جلد 1 ، تهران : قطره ، 1380 .

سفرنامه برادران شرلي ، ترجمه آوانس ، به كوشش علي دهباشي ، بي جا : نگاه ، 1362 .

سفر نامه شاردن ، ترجمه اقبال يغمايي ، جلد 2 ، تهران : توس ، 1374 .

سفرنامه شاردن ، ترجمه اقبال يغمائي ، جلد 3 ، تهران : توس ، 1374 .

كمپفر ، انگلبرت . سفرنامه ، ارجمه كيكاووس جهانداري ، تهران : خوارزمي ، 1363.

گيلانتز ، پطرس دي سركيس . سقوط اصفهان گزارشهاي گيلانتز درباره حمله افغانان و سقوط اصفهان ، ترجمه محمد مهريار ، اصفهان : گلها ، 1371 .

والسر ، سيبيليا شوستر . ايران عصر صفوي ( از ديدگاه سفرنامه هاي اروپائيان و پژوهشي در روابط سياسي و اقتصادي ايران) ( 1722 ـ 1502 ) ، ترجمه و حواشي غلامرضا ورهرام ، تهران : اميركبير    1364.

يودا كروسينسكي ، فادرتاديوز . عبرت نامه ، ترجمه عبدالرزاق دنبلي ، بي‌جا : بي‌نا ، بي‌تا .

مقالات :

حسني ، علي اكبر . پاسداران رسالت نبوي و ولايت علوي ، مكتب اسلام ، سال 41، شماره6 بي‌جا : بي‌نا  بي‌تا.

حسيني زاده ، سيد محمد علي . محقق كركي و دولت صفوي ، علوم سياسي ، سال چهارم شماره سيزدهم  بي‌جا : بي‌نا ، 1380.

موثقي ، سيد احمد . رابطه دين و سياست در ايران ، مجله حقوق و علوم سياسي دانشگاه تهران شماره 52  تهران : دانشكده حقوق و علوم سياسي دانشگاه تهران ، بهار 1382 .

تحقيقات جديد :

احمدي ، حميد . قوميت و قوم گرايي در ايران افسانه و واقعيت ، تهران : ني ، 1379 .

احمدي ، حوري وش . آق قويونلو پيدايش ، تهران ، گستره ، 1381.

آژند ، يعقوب . قيام شيعي سربداران ، تهران : گستره ، 1363.

اسميت ، جان ماسون . خروج و عروج سربداران ، ترجمه يعقوب آژند ، تهران : مركز فرهنگي علامه طباطبايي ، بي‌تا.

اشتهاردي ، محمد مهدي . ايرنيان مسلمان در صدراسلام و سير تشيع در ايران ، تهران   مركز چاپ و نشر سازمان تبليغات اسلامي ، 1371.

افتخارزاده ، محمود رضا . اسلام و ايران مذهب و ملت ايران ، تهران : رسالت قم ، 1377 .

آقا بخش ، علي . فرهنگ علوم سياسي ، مينو افشاري راد ، تهران : چاپار ، 1379 .

الشيبي ، كامل مصطفي . تشيع و تصوف از آغاز تا آغاز سده دوازدهم هجري ، تهران اميركبير ، 1380.

الطائي ، علي . بحران هويت قومي در ايران ، تهران : شادگان ، 1378 .

امام خميني . ولايت فقيه ، تهران : امير ، بي‌تا.

ايودي ، كالين مك . اطلس تاريخي جهان از آغاز تا امروز ، ترجمه فريدون فاطمي ، تهران  مركز ، 1371 .

برن ، رهر. نظام ايالات در دوره صفويه ، ترجمه كيكاوس جهانداري ، بي‌جا : بنگاه ترجمه و نشر كتاب، 2537.

بهشتي ، سيد محمد حسين . شناخت اسلام ، محمد جواد باهنر و علي گلزاده ( غفوري ) ، تهران  دفتر نشر فرهنگ اسلامي ، بي‌تا.

بياني ، خانبابا . تاريخ نظامي ايران دوره صفويه ، تهران : مرشد ، 1380.

پارسادوست ، منوچهر . شاه اسماعيل اول پادشاهي با اثرهاي دير پاي در ايران و ايراني، تهران: شركت سهامي انتشار ، 1375.

پطروشفسكي ، ايليا پاولويچ . اسلام در ايران ( از هجرت تا پايان قرن نهم هجري ) ، ترجمه كريم كشاورز  تهران : پيام ، 1354.

پناهي سمناني ، محمد احمد . شاه عباس كبير مرد هزار چهره ، تهران : كتاب نمونه ، 1369.

تاريخ ايران دوره تيموريان پژوهش از دانشگاه كيمبريج ، مترجم يعقوب آژند ، تهران : جامي ، 1379.

تاريخ ايران دوره صفويان پژوهش از دانشگاه كمبريج ، ترجمه يعقوب آژند ، تهران : جامي ، 1380 .

توكلي مقدم ، حسين . وجه تسميه شهرهاي ايران ، جلد اول ، تهران : ميعاد ، 1375.

تهراني ، جواد . عارف و صوفي چه مي گويند ، تهران : بنياد بعثت ، 1369.

جعفري ، سيد حسين . تشيع در مسير تاريخ تحليل و بررسي علل پيدايش تشيع و سير تكوين آن در اسلام ، ترجمه سيد محمد تقي آيت اللهي ، تهران : دفتر نشر فرهنگ اسلامي ، 1359.

جعفريان ، رسول . انديشه تفاهم مذهبي در قرن هقتم و هشتم هجري ، قم : مركز انتشارات دفتر تبليغات اسلامي قم ، 1371.

جعفريان ، رسول . تاريخ تشيع در ايران از آغاز تا قرن هفتم هجري ، تهران : شركت چاپ و نشر سازمان تبليغات اسلامي ، 1377.

جعفريان ، رسول . صفويه در عرصه دين فرهنگ و سياست ، جلد 1 ، قم : پژوهشكده حوزه و دانشگاه  1379.

جعفريان ، رسول . صفويه در عرصه دين فرهنگ و سياست ، جلد 3 ، قم : پژوهشكده حوزه و دانشگاه 1379.

حجازي فر ، هاشم . شاه اسماعيل اول و جنگ چالدران ، تهران : سازمان اسناد ملي ايران  1374 .

حقيقت ، عبدالرفيع . تاريخ جنبش سربداران و ديگر جنبش هاي ايرانيان در قرن هشتم هجري ، تهران : كومش ، 1374.

خيرانديش ، رسول . ريشه يابي نام و پرچم كشورها ، سياوش شايان ، تهران :كوير ، 1375 .

دهگاهي ، علي . وزارت در عصر صفويه ( پايان نامه ) ، تهران : گروه تاريخ دانشكده ادبيات دانشگاه شهيد بهشتي ، 1376 .

رسولي محلاتي . درسهايي از تاريخ تحليلي اسلام ، جلد 2 ، قم : سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي ، 1368.

سجادي ، سيد ضياء الدين . مقدمه اي بر عرفان و تصوف ، تهران : سمت ، 1372.

سجادي ، سيد علي محمد . خرقه و خرقه پوشي ( جامه زهد ) ، تهران : علمي و فرهنگي  1369.

سردادور . جنگ و عشق تاريخ عصر شاه عباس كبير ، بي‌جا : بي‌نا ، بي‌تا .

سومر ، فاروق . نقش تركان آناطولي در تشكيل و توسعه دولت صفوي ، ترجمه احسان اشراقي و محمد تقي امامي ، ويراستار عبدالله فقيهي ، تهران : گستره ، 1371.

سيوري ، راجر . ايران عصر صفوي ، ترجمه كامبيز عزيزي ، تهران : مركز ، 1372 .

شري ، محمد جواد . شيعه و تهمتهاي ناروا ،ترجمه محمد رضا عطايي ، مشهد : بنياد پژوهش‌هاي اسلامي، 1369.

شريعتي ، علي . بازشناسي هويت ايراني ـ اسلامي ، تهران : الهام ، 1374.

شريعتي ، علي . تشيع علوي و تشيع صفوي ، تهران : چاپخش ، 1383.

شيخاوندي ، داود . زايش و خيزش ملت ، تهران : ققنوس ، 1368.

صفا ، مجذوب . پنجگام ، تهران : بعثت ، بي‌تا .

طاهري ، ابوالقاسم . تاريخ سياسي و اجتماعي ايران از مرگ تيمور تا مرگ شاه عباس ، تهران : علمي و فرهنگي ، 1383.

طباطبايي ، سيد محمد حسين . ظهور شيعه به ضميمه مصاحبه پرفسور هانري كربن ، تهران  دفتر نشر فقيه و الست ، 1360.

عشقي ، ليلي . زماني غيرزمانها ( امام ، شيعه و ايران ) ، تهران : مركز بازشناسي اسلام و ايران  1379.

عمادزاده ، حسين . شناخت شيعه پيروان علي عليه السلام ، تهران : مكتب قرآن ، بي‌تا.

عميد زنجاني ، عباسعلي . تحقيق و بررسي در تاريخ تصوف ، تهران : دارالكتب الاسلاميه  1367.

عنايت ، حميد . انديشه سياسي در اسلام معاصر ، ترجمه بهاء الدين خرمشاهي ، تهران : خوارزمي  1372.

فراهاني منفرد ، مهدي. مهاجرت علماي شيعه از جبل‌عامل به ايران در عصر صفوي،تهران:اميركبير 1377.

فره وشي ، بهرام . ايرانويچ ، تهران : دانشگاه تهران ، 1370.

فلسفي ، نصرالله . تاريخ روابط ايران و اروپا در دوره صفويه ، قسمت اول ، تهران : چاپخانه ايران ، 1316.

فلسفي ، نصرالله . زندگي شاه عباس اول ، جلد اول ، تهران : دانشگاه تهران ، 1353.

فلسفي ، نصرالله . زندگي شاه عباس اول ، جلد سوم ، تهران : دانشگاه تهران ، 1353.

فلسفي ، نصرالله . زندگي شاه عباس اول ، جلد چهارم ، تهران : دانشگاه تهران ، 1346 .

فلور ، ويلم . برافتادن صفويان برآمدن محمود افغان ( روايت شاهدان هلندي ) ، ترجمه ابوالقاسم سري  تهران : توي ، 1365 .

قاضي ( شكيب ) ، نعمت الله . تاريخ سياسي اسلام و بررسي زندگي زهراي بتول و فرزندانش          ( عليهم السلام )، تهران  پيروز ، 1349 .

قاضي ، ابوالفضل . حقوق اساسي و نهادهاي سياسي ، جلد اول ، تهران : دانشگاه تهران ، 1371 .

قدياني ، عباس . تاريخ فرهنگ و تمدن ايران در دوره صفويه ، تهران : فرهنگ مكتوب  1384.

قدياني ، عباس . تاريخ فرهنگ و تمدن ايران در دوره مغول ، تهران : فرهنگ مكتوب  1384.

قدياني ، عباس . فرهنگ جامع تاريخ ايران از ورود آريايي ها تا پايان عصر پهلوي  مقدمه غلامرضا وطن دوست ، جلد 1 ، تهران : آرون ، 1380.

قدياني ، عباس . فرهنگ جامع تاريخ ايران از ورود آريايي ها تا پايان عصر پهلوي  مقدمه غلامرضا وطن دوست ، جلد 2 ، تهران : آرون ، 1380.

قيام هاي شيعه در تاريخ اسلام ، بي جا : انتشارات سپاه پاسداران انقلاب اسلامي ، بي‌تا.

كتاب وحدت ( مجموعه مقالات ) ، بي‌جا : وزارت ارشاد اسلامي ، 1362.

كسروي ، احمد . مشعشعيان ( مختصري از تاريخ خوزستان ) ، به كوشش عزيز الله عليزاده  تهران : فردوس  1378 .

كسروي ، احمد . تاريخ پانصد ساله خوزستان ، تهران : كتابفروشي گوتنبرگ ، چاپ دوم .

كياني ، محسن . تاريخ خانقاه در ايران ، تهران : طهوري ، 1380.

لمبتون ، آن ك س. سيري در تاريخ ايران بعد از اسلام ، ترجمه يعقوب آژند ، تهران  اميركبير ، 1363.

لوئي بلان ، لوسين . زندگي شاه عباس ، ترجمه ولي الله شادان ، تهران : اساطير ، 1375 .

لوفت ، پاول . ايران در عهد شاه عباس دوم ، ترجمه كيكاوس جهانداري ، تهران : مركز چاپ و انتشارات وزارت امور خارجه ، 1380 .

مجموعه نويسندگان .تاريخ ايران كيمبريج ،گردآورنده ر ن فراي،ترجمه حسن انوشه، جلد 4  تهران: امير كبير  1380 .

مجموعه نويسندگان . تاريخ ايران كيمبريج ، ترجمه حسن انوشه ، جلد 5 ، گرد آورنده جي آ بويل ، تهران  اميركبير ، 1380 .

مجير شيباني ، نظام الدين . تشكيل شاهنشاهي صفويه احياء وحدت ملي ، تهران : دانشگاه تهران ، 1346 .

مدرسي طباطبايي ، حسين . مقدمه اي برفقه شيعه كليات و كتابشناسي ، ترجمه محمد آصف فكرت ، مشهد  بنياد پژوهش‌هاي اسلامي آستان قدس رضوي ، 1368.

مشكور ، محمد جواد . فرهنگ فرق اسلامي ، مقدمه و توضيحات كاظم مدير شانه چي ، مشهد  بنياد پژوهش‌هاي اسلامي آستان قدس رضوي ، 1368 .

مطهري ، مرتضي . خدمات متقابل اسلام و ايران ، تهران : صدرا ، 1371.

معروف الحسني ، هاشم . تصوف و تشيع ، ترجمه سيد محمد صادق عارف ، مشهد : بنياد پژوهش‌هاي اسلامي آستان قدس رضوي ، 1369.

معروف الحسني ، هاشم . شيعه در برابر معتزله و اشاعره ، ترجمه سيد محمد صادق عارف    مشهد : بنياد پژوهش هاي اسلامي آستان قدس رضوي ، 1371.

موثقي ، سيد احمد . استراتژي وحدت در انديشه سياسي اسلام ، مقدمه محمد تقي جعفري  جلد 1 ، قم  مركز انتشارات دفتر تبليغات اسلامي قم ، 1370.

موثقي ، سيد احمد . استراتژي وحدت در انديشه سياسي اسلام ، جلد 2 ، قم : مركز انتشارات دفتر تبليغات اسلامي قم ، 1371.

موحد ، صمد . صفي الدين اردبيلي چهره اصيل تصوف آذربايجان ، تهران : طرح نو ، 1381.

مير احمدي ، مريم . دين و مذهب در عصر صفوي ، تهران : امير كبير ، 1363.

ميرجعفري ، حسين . تاريخ تحولات سياسي اجتماعي اقتصادي و فرهنگي ايران در دوره تيموريان و تركمانان ، تهران : سمت ، 1381 .

نبئي ، ابوالفضل . اوضاع سياسي و اجتماعي ايران در قرن هشتم هجري ، مشهد : دانشگاه فردوسي مشهد  1375.

نوايي ، عبدالحسين . تاريخ تحولات سياسي اجتماعي اقتصادي و فرهنگي ايران در دوران صفويه ، به همراه عباسقلي غفاري فرد ، تهران : سمت ، 1381.

ولايتي ، علي اكبر . تاريخ روابط خارجي ايران در عهد شاه اسماعيل صفوي ، تهران  مؤسسه چاپ و انتشارات وزارت امور خارجه ، 1375.

هوشنگ مهدوي ، عبدالرضا . تاريخ روابط خارجي ايران از ابتداي دوران صفويه تا پايان جنگ دوم جهاني ، تهران : اميركبير ، 1375 .

هينتس ، والتر . شاه اسماعيل دوم صفوي ، ترجمه كيكاوس جهانداري ، بي جا : شركت انتشارات علمي و فرهنگي ، 1371 .

چكيده

پس از سقوط دولت ساساني و تغيير دين مردم ايران از زرتشتي به اسلام ، نگرش‌هاي مختلفي از سوي مردم كشور مغلوب نسبت به مذاهب و گرايش‌هاي مختلف موجود در اين دين پديدار گرديد. در مجموع مذهب تشيع با توجه به ديد بازترنسبت به جامعه ، قبول نمودن بسياري از آداب و سنن باستاني جامعه ايراني و شباهت داشتن بسياري از عقايد موجود در اين مذهب با دين زرتشت از اقبال بيشتري برخوردار شده و بدين ترتيب به مرور قسمت بزرگي از جامعه ايراني را دربر گرفت.

در اوايل قرن دهم هجري قمري خاندان صفوي با تكيه بر اين مذهب اقدام به تشكيل اولين دولت ملي در ايران نموده و به تقابل با دو حكومت سني مذهب در دوسوي خود ( عثماني و ازبك ) پرداختند. صفويان از آنجا كه خود را فرستاده از طرف خداوند مي دانستند براي رسيدن به مقصود خودتلاش كردند. گروهی از علما نيز كه با به وجود آمدن اين دولت بارقه اميدي براي رسيدن به مقصود و تثبیت موقعیت شیعه در ايران مشروعيتي كه حكومت تنها به بركت آن مي توانست پابرجا باشد ، به ياري اين حكومت پرداختند ، صفويان نيز تنها براساس برداشت خود از دين و مذهب عمل نمودند. آنان با بهره گرفتن از تجربيات فراواني كه توسط نهضت‌هاي شيعي قبل فراهم گرديده بود  توانستند به راحتي به اهداف خود دست يابند.

اين دولت در راستای مقابله با دشمنان داخلی و خارجی خود و ایجاد انسجام در میان ایرانیان از تشيع به عنوان يكی از عوامل تقويت كننده مليت ايراني بهره برد ، تشیعی که به اعتقاد بسیاری مختص حکومت صفوی بود که با آمیزه‌های واقعی شیعیان نیز در تضاد بوده است. این عمل در مناطقی از کشور شکاف‌هاي نسبتا خطرناكي ناشي از تركيب مذهب و قوميت در جامعه‌اي كه با هم در تضاد شديد بودند در پی داشت.

كليد واژه :تشيع ، تسنن ، ملت ، ايران ، مشروعيت ، حكومت ، صفويان ، شاه اسماعيل اول ، شاه طهماسب اول هويت ملی ،  علما.

بخش اول : بيان مفاهيم

فصل اول : مقدمه

بيان مساله :

در یک بررسی اجمالی از دین اسلام می توان به این نکته به صورت بسیار جدی اشاره کرد که نوع برداشت‌های افراد در این دین در بسیاری از وجوه با هم تفاوت و حتی متعارض می‌باشد. یکی از مهمترین کانون‌های تعارض در بین پیروان این دین ، نوع نگاه به رابطه بین حکومت و سیاست می‌باشد. گروهی از این افراد معتقدند که دین تنها باید به خود محدود بوده و با سیاست هیچ ارتباطی نداشته باشد. چون هر پرچمی که قبل از حکومت امام زمان ( عج ) برافراشته گردد محکوم به شکست است[1]. برخلاف این نظر گروهی دیگر از مسلمانان بر این اعتقادند که دین بدون سیاست هیچ گونه ارزشی نداشته و سیاست نیز بدون دین راه بجایی نخواهد داشت.[2]

هر حكومتي در هنگام تشكيل به دنبال نوعي از مشروعيت مي‌گردد كه فلسفه وجودی حضور خود را درمنطقه توجيه نمايد. پس از رسيدن به اين مقصود در جهت حفاظت از خود در مقابل دشمنان داخلي و خارجي ايده و انديشه‌اي را طلب كرده كه با بسط آن آينده خود را بيمه نموده و با طيب خاطر به فعاليت خود ادامه دهد.

اين چنين حكومتي بايستي از چنان زيرساخت‌هايي برخوردار باشد كه تا مدت‌ها به فعاليت خود ادامه دهد ( مانند مشروعیت مردمی ، وحدت در هیات حاکمه و … ). شناخت چنين زير ساخت‌هايي و چگونگي رسيدن به آن توسط يك حكومت امري است كه مورد توجه تمام حكومت‌هاي بعد قرار گرفته تا از آن در جهت نيل به اهداف خود استفاده نمايند. مذهب تشيع نيز به عنوان يك زير ساخت در پابرجا نگهداشتن حكومت صفويان عمل كرده است. صفويان با روش‌هاي مختلف مردم را به اين مذهب دعوت كرده و از اين طريق فلسفه وجودي خود را مهيا نموده‌اند. از سوي ديگر به علت وجود دو دشمن قدرتمند در دوسوي كشور- عثماني و ازبك – لزوم استفاده از قدرتي عظيم در داخل بر آنها روشن گرديد كه با تركيب مذهب تشيع و تعصب ايراني سعي در نيل به اين مقصود داشتند كه موفق بودن يا نبودن آنان در اين تصميم امري است كه در اين تحقيق سعي مي شود به آن پاسخي مناسب داده شود.

بر اساس نگرشي ديگر به نظر مي‌رسد كه تا قبل از تشكيل چنين حكومتي شیعیان نسبت به عناصر      غير ايراني و سني نگرش منفي نشان مي‌دادند كه حاضر به پذيرش همچنين دولتي شده و با خون خود در موارد مختلف از آن حفاظت نمودند. اين فرضیه نيز بايستي با كنكاش فراوان مورد نقد و بررسي قرار گرفته و در پايان تحقيق به آن پاسخ جامعي داده شود.

بدون شك در تشكيل هر حكومت عوامل و بسترهايي بوده است كه يكي از اين عوامل در تشكيل حكومت صفوي را مي توان نهضت‌هاي شيعي زمان تيموريان و قبل از آن دانست ، این مفروض در قسمت‌هایی از تحقیق به عنوان زمینه‌های تشکیل حکومت صفوی مورد بررسی قرار می‌گیرد.

اهداف تحقيق :

ـ شناسايي وضعیت مذاهب و نهضت‌هاي مذهبي قبل از دوران صفویه و پس از تشکیل آن.

ـ شناسايي نقش مذهب شيعه در شكل گيري حكومت صفوي.

ـ بدست آوردن رابطه مذهب و هويت ملي در آن عصر.

سؤالات تحقيق :

اگر قبول نمائیم که غالب جغرافیای ارضی و انسانی جامعه ایرانی در قبل از روی کار آمدن حکومت صفویه با گرایش اهل سنت شکل گرفته­است، (با این پیش فرض) سوال اصلی این پژوهش چنین می­باشد

چگونه در زمان صفویه ایرانیان به تشیع گرایش یافتند ؟

سؤالات فرعي تحقيق عبارتند از :

1 . تشيع در دوران آغازين صفوي چه نقشي را در هويت ملی بر عهده داشت ؟

2 . عكس العمل مردم ايران به حاكميت طولاني عناصر غير ايراني و سني ؟

3 . چه جنبش هايي زمينه استقرار دولت شيعي در ايران را فراهم كرد ؟

فرضيات تحقيق :

فرضيه اصلي تحقيق :

بسترهای پیدایش و گسترش تشیع در زمان قبل از صفویان با وامداری تسنن نسبت به تصوف شیعی افزایش یافت که با آمدن صفویان زمینه‌های بروز آزادانه آن شکل گرفت ، هرچند که عوامل فرعی دیگری چون تصوف شاه اسماعیل نیز در این میان نقش داشته است.

فرضيات فرعي :

1 . نقش تشيع در ايران دوره آغازين صفوي بمثابه هويت ملي.

2 . واكنش ايران به حاكميت طولاني عناصر غير ايراني و سني.

3 . جنبش‌هاي مردمي شيعه در ايران زمينه استقرار دولت شيعي در ايران را فراهم كرد.

 فصل دوم : معرفي و نقد منابع و مآخذ

منابع ايراني :

عالم آراي صفوي :

كتابي كه با عنوان عالم آراي صفوي نگارش گرديده داراي عنوان و نويسنده مشخصي نمي باشد  زيرا در نسخه‌هاي مختلف اين كتاب با نام هاي مختلفي چون عالم آرا ، عالم آراي صفويه و عالم آراي شاه اسماعيل ضبط شده و مصحح كتاب ، بنابر استدلالاتي ـ نه چندان استوار و روشن ـ از جمله ضبط قديميترين نسخه   آن را به اين نام منتشر كرده و درنتيجه به همين نام شهرت يافته است.

دراين كتاب هرچند اشاراتي درباره سلسله نسب شاه اسماعيل از شيخ صفي ، خوانين تركستان سلاطين تيموري و عثماني آمده ، ليكن قسمت اعظم آن درباره روي كارآمدن شاه اسماعيل و شرح دلاوري‌ها و فتوحات اوست ، اما نه به صورت دقيق تاريخي بلكه بيشتر به شيوه داستانسرايي و قصه گويي با عبارات عاميانه و مطالبي كم و بيش مغلوط و ناشي از اشتباه در مسائل تاريخي. به نظر مي‌رسد كه اين كتاب نسخه نقالي بوده و براساس تاريخ خاندان شيخ صفي كه به حدس درست مصحح كتاب يكي از عوام شيعه با شاخ و برگ‌هاي فراوان و لاف و گزاف‌هاي يك ارادتمند معتقد و دوستدار ولي كم اطلاع و كم سواد آن را فراهم آورده و اين احتمال وجود دارد كه كتاب به قصد نقالي و قصه گويي در قهوه خانه تهيه شده باشد. از نام مؤلف و نويسنده نسخه اطلاعي در دست نيست ، ليكن مشخص مي باشد كه كتاب در سال 1086 ـ سال دهم سلطنت شاه سليمان و در آغاز پنجاه سال پاياني سلسله صفويه ـ تاليف شده است.

احسن التواريخ :  

احسن التواريخ تاليف حسن بيگ روملو ، ظاهرا كتابي در تاريخ عمومي در دوازده جلد بوده ، ليكن با آنكه مؤلف خود به مجلدات قبل اشاره كرده ، تاكنون جز دو جلد واپسين يعني جلد هاي يازدهم و دوازدهم ، در هيچ يك از كتابخانه‌هاي موجود در داخل و خارج از كشور ، نشاني از ده جلد ديگر به دست نيامده است.

جلدهاي موجود تاريخ ارزنده‌اي بر اساس وقايع سال به سال حوادث تاريخي ايران و كشورهاي هند و عثماني ، همراه با شرح حال دانشمندان ، بزرگان ، شاعران ، وزيران و سال وفات ايشان مي باشد. جلد يازدهم از سال 807 يعني آغاز سلطنت شاهرخ پسر تيمور ، آغاز شده و تا طلوع دولت قراقويونلو وآق قويونلو و ذكر پادشاهان اين دو سلسله تركمان ادامه دارد. جلد بعد از آغاز روي كار آمدن صفويه و با ذكر پادشاهي سلاطين اوليه تا آغاز سلطنت شاه محمد خدابنده ادامه دارد. به نظر مي‌رسد كه مؤلف از هواخواهان شاه اسماعيل دوم بوده كه به دست عمال شاه جديد كشته شده و كتاب به همين جهت ناتمام مانده است. مؤلف در آن زمان در دستگاه سلطنتي سمت قورچي داشته و در نيمه دهه پنجم زندگاني خود بوده  چرا كه خود در حوادث سال 937 ه ق به تولد خويش در اين سال تصريح كرده است.

تاريخ جهان آرا :

احمد بن محمد الغفاري قزويني ( قاضي قزوين ) ( 900 ـ 975 ه ق ) فقيه ، مورخ و شاعر ايراني است كه خانواده‌اش ابتدا در ساوه سكونت داشته و سپس مقيم قزوين شده‌اند. نامبرده علاوه بر ديوان شعر  داراي دو اثر تاريخي به نام‌هاي نگارستان و تاريخ جهان آرا مي‌باشد. نگارستان مجموعه‌اي مشتمل بر سيصد حكايت و مضامين تاريخي مربوط به سلسله‌هاي مختلف مشرق زمين كه تاحدي به جوامع الحكايات عوفي شباهت دارد. مؤلف در مقدمه كتاب از 32 منبع اصلي كه مورد استفاده اش قرار گرفته نام برده است. در اين كتاب مطالب سودمندي وجود دارد كه در ساير منابع يافت نمي شود. نسخه‌هاي متعددي از اين كتاب در كتابخانه‌هاي اتحاد جماهير شوروي وجود داشت.

اثر تاريخي ديگر  نامبرده تاريخ جهان آرا مي‌باشد كه به نام شاه طهماسب صفوي و به زبان فارسي تاليف شده است. اين كتاب كه تاريخي عمومي و حاوي رويدادهاي تاريخي تا سال 972 ه ق است ، به لحاظ دربرداشتن حوادث تاريخي قرن دهم هجري ، بويژه تاريخ نواحي مختلف ايران ، يكي از منابع سودمند است.

محتواي كتاب به شرح زير ، در سه قسمت مي باشد :

قسمت اول به شرح زندگاني پيامبر بزرگوار اسلام ( ص ) و دوازده امام شيعيان پرداخته است.

قسمت دوم حاوي مطالبي در ارتباط با تاريخ ايران قبل و بعد از اسلام مي‌باشد.

قسمت سوم نيز بر تاريخ صفويه مشتمل است.

در سال 1799 م توسط اوزلي خلاصه اي از متن و ترجمه انگليسي فصل‌هاي مربوط به پيشداديان و ساسانيان اين كتاب در لندن چاپ و منتشر شده است.

احمد بن محمد الغفاري طي مسافرتي به هندوستان ، در ايالت سند درگذشت.

خلاصه التواريخ :

خلاصه التواريخ تاليف قاضي احمد قمي مورخ قرن دهم هجري است. مولف كتاب مدعي است كه تاريخ عالم را از هبوط آدم تا زمان خود ـ روزگار صفويه ـ نگارش نموده ، ليكن چهار جلد نخست اين اثر هنوز در هيچ كتابخانه‌اي يافت نشده و تنها قسمت پنجم آن يعني تاريخ صفويه برجاي مانده است. شرح حال مؤلف در كتاب‌هاي مختلف آمده و خود نيز تصريح مي نمايد كه اجداد پدر و مادرش در قم زندگي مي كرده و از خاندان‌هاي معروف شهر بوده اند. جد پدري او در روزگار تركمانان آق قويونلو و صفويه سمت قاضي القضاتي دارالمؤمنين قم را داشته و جد مادري وي  قاضي شرف الدين عبدالمجيد  از بزرگان شهر قم و از ارادتمندان حافظ قنبر سبزواري ، خوشنويس معروف ، بوده است. پدر قاضي احمد شرف الدين حسيني ، از منشيان دستگاه دولت شاه طهماسب بوده و از پادشاه عنوان ميرمنشي دريافت نمود و هنگامي كه سام ميرزا به حكومت هرات معين شد ، شرف الدين به سمت منشي او منصوب گرديد. قاضي احمد پسر ميرمنشي ، مؤلف خلاصه التواريخ در پنجشنبه 17 ربيع الاول سال 953 در قم به دنيا آمده و تحت تعليم و هدايت پدر و حمايت شاهزاده هنرمند و هنرپروري چون سلطان ابراهيم ميرزا  پسر بهرام ميرزا برادر شاه طهماسب ، تربيت شد و زير دست پدر وارد خدمات دولتي شد. وي در سال 974 با پدر خود در نوشتن جواب نامه پادشاه عثماني شركت كرد كه كار مشترك او و پدرش مورد توجه قرار گرفت و بعد از مرگ شاه طهماسب ، جانشينش ، شاه اسماعيل دوم ، وي را مامور نوشتن تاريخ صفويه كرد و چون او مرد ، خود اين كار را دنبال نمود. وي ضمن خدمات اداري مشاغل مختلفي چون مميزي بلوكات ورامين و استيفاي دفتر شرعيات يا وزارت ديوان الصداره يافت و بسياري از حوادث را به چشم خود ديد. آخرين اثري كه از وي مي يابيم سال 1015 ه ق است كه با مولانا محمد امين خوشنويس در قزوين ملاقات كرده است. اسكندر بيك تركمان مؤلف كتاب عالم آراي عباسي و منشي شاه عباس ، شاگرد قاضي احمد بود و فن انشا و تحرير كتابت و احكام را از وي آموخت.

نثر خلاصه التواريخ پخته ، روان و نسبتا ساده است و وقايع تاريخي را تا سال 1015 ه ق شامل مي‌شود.

تاريخ عالم آراي اميني

تاريخ عالم آراي اميني تاليف ابوالخير فضل‌الدين روزبهان بن خنجي متخلص به امين از منابع تاريخي دست اول حكومت تركمانان آق‌قويونلو، به ويژه زمان حكومت سلطان يعقوب (فرزند اوزون حسن) و اوايل به قدرت رسيدن صفويان (به ويژه اقدامات شيخ جنيد، شيخ حيدر و شاه اسماعيل و حوادث دوران آنها) به شمار مي‌آيد. مخالفت و كينه مولف كتاب نسبت به دودمان صفوي مشهور و در مطالب كتاب مشهود است. مهم‌ترين مباحث و موضوعات تاريخي كتاب عبارتند از: اوزون حسن و خصوصيات او  اختلافات پس از مرگ او بر سر جانشيني وي ، چگونگي به قدرت رسيدن سلطان خليل فرزند و جانشين اوزون حسن و اقدامات وي براي استحكام سلطنت خويش ، مبارزات سلطان يعقوب (بردار سلطان خليل و فرزند سوم اوزون حسن  (براي دستيابي به قدرت ، اوضاع سياسي و اجتماعي مناطق تحت حكومت سلطان يعقوب، فتوحات او و نحوه اداره قلمرو حكومت سلطان يعقوب و سركشي‌هاي زمان وي و سركوبي مخالفان از سوي او به شكل مفصل و مشروح  شيخ صفي‌الدين اردبيلي و بازماندگان او ،‌ شرح مبارزات شيخ جنيد و شيخ حيدر براي كسب قدرت سياسي و نظامي ، قدرت و نفوذ اخلاقي شيخ جنيد و شيخ حيدر در مريدان خويش و وصلت اين دو با خانواده اوزون حسن ، جنگ‌هاي آنان با شروانشاهان  حمايت سلطان يعقوب از شروانشاهان و كشته شدن شيخ جنيد و شيخ حيدر. همچنين اين اثر راهنماي ارزشمندي براي شناخت طبقات اجتماعي، مناصب و مشاغل ديواني و اقوام آن روزگار به شمار مي آيد .

منابع خارجي :

سفرنامه هاي ونيزيان در ايران :

اين كتاب مشتمل بر شش سفرنامه است كه پنج مورد آن را چهارتن از سفيران ونيزي و يك مورد نيز توسط يكي از بازرگانان گمنام از مردم همان ديار نوشته شده است. اين عده در فاصله سال هاي سلطنت اوزون حسن بنيانگذار دودمان آق قويونلو و شاه طهماسب دومين شهريار سلسله صفوي (982 ـ 979 ه ق / 1574 ـ 1571 م ) به ايران آمده‌اند. ماموريت اصلي سفيران آن بوده است كه ايران را به جنگ با عثماني برانگيخته و مانع توسعه و بسط نفوذ تركان عثماني در اروپا شوند.

گزارش‌هاي اين گروه شرح كاملي از دربار شاه طهماسب اول مي باشد. آنها  در گزارش‌هاي خود  اطلاعات جالبي درباره نواحي و ممالك ايران ، محصولات ، خلق و خوي مردم و شخص شاه ، وضع حكومت و دربار  چگونگي عادات ، آداب و رسوم حاكم بر ايران ، شيوه اداره دستگاه دادگستري و حكومت ايران در اختيار مي‌گذارند.

سياحت نامه شاردن :

ژان شاردن ( 1643 ـ 1713 م ) سياح معروف فرانسوي ، از اهالي پاريس و پدرش ، جواهرفروش بود. شاردن در سال 1665 م و درحالي كه بيش از 22 سال نداشت ، براي خريد جواهر ، عازم هند شرقي شد. پس از عبور از ايران ، به هند رسيد و در فاصله سال هاي 1664 ـ 1677 م / 1075 ـ 1088 ه ق دوبار به ايران سفر كرد و در هر نوبت شش سال در ايران ، اقامت نمود. دراين مدت زبان فارسي را فراگرفت و شاه عباس دوم از او حمايت كرد. وي همچنان در مدت اقامت خود در ايران اوضاع سياسي ، اجتماعي و نظامي ايران را به طرز دقيقي مطالعه كرد و به ياري نقاشي به نام گرلو كه همراه او بود ، تصاوير نفيسي از بناهاي تاريخي و لباس‌هاي آن زمان تهيه ديد و سرانجام در سال1670 م با مجموعه گرانبهايي به فرانسه بازگشت. در پاريس كتاب تاجگذاري شاه سليمان صفوي را منتشر كرد.وي بار ديگر در سال1673م به اصفهان بازگشت و پس از چهار سال اقامت در ايران ، عازم هندوستان شد و سپس از طريق دماغه اميدنيك به اروپا رفت. در اين زمان به دليل آزار و اذيت لويي چهاردهم نسبت به پيروان مذهب پروتستان  شاردن فرانسه را ترك گفته  به انگلستان رفت و بقيه عمر خود را در آنجا گذراند. وي در اين مدت به تدوين يادداشت‌هاي سياحت‌هاي خود پرداخت و چون به خط و زبان فارسي آشنا بود در تنظيم مطالب سياحت نامه اش از متون بسياركتاب‌هاي خطي استفاده كرد و اين ، يكي از امتيازات برجسته سياحت نامه اوست. عيبي كه بر سياحتنامه بسيار مفصل شاردن گرفته اند اين است كه وي با وجود دانستن زبان فارسي و تركي كه در آن روزگاران در بعضي از شهرهاي ايران رايج بود به سبب همنشيني و همصحبتي با جاه مندان ، در اعماق اجتماع ايران نفوذ نكرده است. در سال 1686 م جلد اول سياحت نامه وي در لندن چاپ و منتشر شد و دوره كامل آن نيز براي اولين بار در سال 1711 م تحت عنوان سياحت نامه شواليه شاردن در ايران و هند شرقي در آمستردام به چاپ رسيد.

از ميان سياحاني كه به ايران آمده اند ، كسي كه توانسته جامعترين شرح را درباره اوضاع اجتماعي و سياسي ايران بنويسد ، بدون ترديد شاردن است و هيچ كدام از سياحان اروپايي به اندازه شاردن ، ملل مغرب زمين رابا تمدن و فرهنگ ايران دوره صفويه آشنا نساخته‌اند. سياحت نامه شاردن در شمار مفصل ترين و بهترين سياحت نامه‌هاست و از مفيدترين منابع تاريخ عصر صفويه به حساب مي آيد.

 سفرنامه كمپفر

انگلبرت كمپفر در شانزدهم دسامبر 1591 در گملو واقع در ليپيه به دنيا آمد. وي در دانشگاه رشته طب و علوم طبيعي تحصيل  كرده و بعد به سوئد رفته، و آنجا ساكن شد. هنگامي كه كمپفر در سوئد بود قرار شد كه درباره پادشاه آنجا براي ترغيب كردن جنگ ميان ايران و عثماني هيئتي را از دربارش به دربار ايران بفرستد كه كمپفر به  عنوان منشي و طبيب آن هيئت انتخاب شد ( 1648 م / 1096 ه ق ). كمپفر در ابتداي ورودش در قزوين كه در قرن 16 پايتخت ايران بود اقامت گزيد و بعد به اصفهان رفته و مدت 20 ماه در آنجا بود. كمپفر در اين مدت درباره  سازمان و اصول اداري دولت درباربهمراه اوضاع جغرافيايي ايران در قرن 17 يادداشتهايي نوشت . وي براي جمع آوري مطالب ناچار به آموختن زبان مملكت و دربار ايران يعني فارسي و تركي شد. بنظر مي رسد قسمتي از اين مطالب از روايات رفائل دومانس اخذ شده باشد. كمپفر در ايران به خليج فارس هم سفري داشته و بعد به وطن خود بازگشت.

تحقيقات جديد :

تحقيقاتي در تاريخ ايران عصر صفوي :

اين اثر حاوي شانزده مقاله از راجر سيوري ، ايران شناس و بخصوص صفويه شناس برجسته معاصر است كه مؤلف در طول دوره تحقيق و مطالعات خود فراهم آورده و در كنفرانس‌هاي علمي ارائه داده است. مؤلف با تسلط كافي بر زبان فارسي ، از منابع اصلي تاريخ صفوي بهره كافي برده است. در اين اثر نسبت به تاريخ ايران عصر صفوي ، مطالب به ايجاز و اختصار آورده شده ، ليكن با توجه به اين كه  در برخي موارد مطالب مندرج در كتاب قبلي نياز به تشريح و تفصيل بيشتري داشت ، اين اثر اين نياز را برآورده ساخته است. از اين منبع در تهيه جغرافياي مذهبي و شكل بندي مطالب فصل دوم تحقيق استفاده شده است.

تاريخ ايران دوره صفويان پژوهش از دانشگاه كيمبريج :

اين اثر به همت مجموعه‌اي از نويسندگان جهت بررسي تاريخ صفويان از زواياي مختلف همچون تاريخ سياسي  تجارت ، علوم ، مذهب و … به نگارش درآمده است كه از غناي بالايي برخوردار بوده و جهت بررسي تاريخ صفويان به عنوان يكي از منابع مهم مورد استفاده پژوهشگران قرار مي گيرد. نگارنده بخش مذهب در دوره صفوي را بسيار فلسفي و تخصصي نموده كه درك آن را براي خواننده تا حدودي مشكل نموده است. در اين اثر در قسمت‌هاي مختلف تحقق ( جغرافياي مذهبي ، نهضت هاي مذهبي شيعه و … ) استفاده فراواني شده است.

[1] جعفريان ، رسول ، صفويه در عرصه دين فرهنگ و سياست ، جلد 1 ، قم : پژوهشكده حوزه و دانشگاه ، 1379 ، ص 178.

[2] امام خميني ، ولايت فقيه ، تهران : امير ، بي تا ، ص ص 18 ـ 9.

همه پایان نامه و تحقیق و پروژه های به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید.

مطالب پیشنهادی:
برچسب ها : , , , , , , , , , , ,
برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

جستجو پیشرفته

دسته‌ها

آخرین بروز رسانی

    Fatal error: Call to undefined function jdate() in /home/bmaghale/domains/bmaghale.ir/public_html/wp-content/themes/digitaliran5/sidebar.php on line 122