پايان نامه بررسي علم و عصمت در تفاسير شيعه (با تاکيد بر الميزان)

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

پايان نامه بررسي علم و عصمت در تفاسير شيعه  (با تاکيد بر الميزان) یکی از پایان نامه و تحقیق های جامع و کامل و دارای منابع معتبر می باشد این پایان نامه دارای 113 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که جهت دریافت و دانلود متن کامل پايان نامه بررسي علم و عصمت در تفاسير شيعه  (با تاکيد بر الميزان) بر روی گزینه خرید انتهای ایمیل کلیک نمائید پس از وارد نمودن اطلاعات مربوطه و پرداخت قادر به دانلود متن کامل پایان نامه مربوطه می باشد همچنین لینک پایان نامه همان لحظه به ایمیل شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

مقدمه 6
فصل اول : مفاهیم و کلیات
1-1-کلیات 8
1-1-1- بیان مسئله و سوال اصلی و سوال های فرعی 8
1-1-2- سوالات تحقیق 8
1-1-3- فرضیات تحقیق 9
1-1-4- روش تحقیق 9
1-1-5- پیشینه تحقیق 9
1-1-6-اهداف تحقیق 9
1-1-7-اهمیت و ضرورت تحقیق 9
1-2- مفاهیم 10
علم انبیاء 10
عصمت انبیاء 10
بیوت انبیاء 10
ذریه 10
1-1-8-سازماندهی پژوهش 10
فصل دوم : رابطه علم و عصمت در قرآن
2-1- رابطه علم و عصمت در قرآن 13
2-1-1- رابطۀ علم و عقل 15
2-1-2- عقول انبیا سلام الله علیهم 17
2-1-3 رابطه علم و عصمت رابطه علت با معلول است 23
2-1-4- حضرت آدم هیچ وقت معصیت خدا را نکرده است 23
فصل سوم : ماهیت، کیفیت و ویژگی های علم انبیاء (علیهم السلام) از منظر قرآن
3-1- ماهیت، کیفیت و ویژگی های علم انبیاء (علیهم السلام) از منظر قرآن 26
3-1-1- تعریف این علم 26
3-1-2- منشا علم لدنی انبیاء علیهم السلام: 30
3-1-3- معلوم این علم 32
3-1-4- جهت صدور این علم 33
3-1-5- آثار این علم 34
3-1-5-1-عدم تنافی این علم با اختیار 35
3-2- نتیجه بحث 39
فصل چهارم : محیط فرهنگی، تربیتی و خانوادگی انبیاء
4-1- محیط فرهنگی، تربیتی و خانوادگی انبیاء 41
4-1-1- کشف از فضایِ حضورِ انبیاء علیهم السلام 41
4-1-1-1- دلالت آیه 97 سوره نحل 41
4-1-1-1-1- مقرون بودن ایمان و عمل صالح 42
4-1-1-1-2- حیات طیبه انسانی 42
4-1-1-1-3- حیثیت وجودی حیات طیبه 43
4-1-1-1-4- کیفیت حیات طیبه 45
4-1-1-2- دلالت آیه نور 48
4-1-1-2-1- بیوت معنوی انبیاء 48
4-1-1-2-1-1- وحی به مادر حضرت موسی 55
4-1-1-2-2- مادرحضرت عیسی علیه السلام 57
4-1-1-2-3- دختران حضرت شعیب علیه السلام 61
4-1-1-3- رشد حِکمی باعث جزم علمی و عزم عملی 64
4-1-1-3-1- حضرت موسی علیه السلام 69
4-1-1-3-2- حضرت عیسی علیه السلام:‌ 85
4-1-1-3-3- حضرت محمد بن عبدالله صلی الله علیه و آله 100
نتیجه نهایی 108
منابع و مآخذ 109

منابع و مآخذ

قرآن کریم

ترجمه : فولادوند

آلوسی، سید محمود، روح المعانی، دارالکتب العلمیه، 1415 ق.

آملی، سید حیدر، تفسیر المحیط الاعظم، انتشارات وزارت ارشاد اسلامی، 1422 ق.

ابن بابویه، محمد ابن علی، توحید صدوق، ناشر جامعه مدرسین، 1378 ش.

ابن حجر عسقلانی، احمد بن محمد، الاصابه، بیروت دار الکتب العلمیه، سال 1412 ق.

ابن شهر آشوب، محمد ابن علی، مناقب آل ابی طالب، ناشر علامه، سال 1379 ش.

ابن طاووس علی ابن موسی، سعد السعود، قم ناشر دار الذخائر .

ابن فارس، ترتیب معجم مقاییس اللغه، ناشر پژوهشگاه حوزه و داتشگاه، بهار1390.

امام سجاد علیه السلام، صحیفه سجادیه، دفتر نشر الهادی 1376 ش

بخاری، محمد بن اسماعیل، صحیح البخاری، ناشر دار الطوق النجاه، 1422ه ق .

برقی، احمد ابن محمد، المحاسن، دار الکتب الاسلامیه، سال 1371 ش.

تمیمی واحدی، عبد الواحد بن محمد، غرر الحکم، ناشر دار الکتاب العربی، سال 1410 .

تفسیر منسوب به امام حسن عسکری، مدرسه امام مهدی، 1409 ق.

جوادی، عبدالله تسنیم، مرکز نشر اسراء، 1391 ش.

خمینی، روح الله شرح دعای سحر، ناشر دار الکتب، 1363 ش.

زمخشری، محمود، الکشاف، ناشر دار الکتب العربی، سال 1407 ق.

سید رضی، محمد ابن حسین، نهج البلاغه، ناشر هجرت، 1414ق.

سیوطی، جلال الدین، الدر المنثور، ناشر کتابخانه مرعشی نجفی، سال 1304ق.

صدوق، ابن بابویه محمد ابن علی، عیون أخبار الرضا علیه الاسلام، نشر جهام، 1378 ش .

صدوق، ابن بابویه محمد ابن علی، من لا یحضره الفقیه، موسسه نشر اسلامی، 1429 ق.

صفار، محمد ابن حسن، بصائر الدرجات، ناشر مکتبه المرعشی النجفی، سال 1404ق.

طباطبایی، محمد حسین، المیزان فی تفسیر القرآن، ناشر دار الکتب الاسلامیه، زمستان 1372.

طبرسی، فضل ابن حسن، مجمع البیان، ناشر ناصر خسرو، 1372.

طوسی، محمد ابن حسن، الامالی طوسی، ناشر دار الثقافه، سال 1314 ق.

طوسی، محمد ابن الحسن، التبیان، ناشر دار الاحیاء التراث العربی .

عاملی، سید جعفر مرتضی، الصحیح من سیره النبی، ناشر المرکز الاسلامی للدراسات، سال 1425 ق.

فخر رازی، محمد ابن عمر، مفاتیح الغیب، ناشر دار الکتب العربی، سال 1420ق.

فراهیدی، خلیل ابن احمد، العین، ناشر هجرت، سال 1409 ق.

فیض کاشانی، محمد محسن، الوافی، ناشر کتابخانه امیر المومنین، سال 1406.

فیض کاشانی، محمد ابن محسن، تفسیر صافی، ناشر انتشارات الصدر، سال 1415.

قمی، علی ابن ابراهیم، تفسیر قمی، ناشر دار الکتب، 1368.

قمی مشهدی، محمد بن محمد رضا، کنز الدقائق، چاپ سازمان انتشارت ارشاد اسلامی.

کلینی، محمد ابن یعقوب، الکافی، ناشر دار الکتب الاسلامیه، سال1407 ه ق.

مجلسی، محمد تقی، بحار الانوار، ناشر دار الاحیاء التراث العربی، سال 1304 ه ق.

مجلسی، محمد باقر، مرآه العقول، ناشر دار الکتب الاسلامیه، سال 1404 ه ق.

مصطفوی، حسن، التحقیق، نشر بنگاه ترجمه، تهران، سال 1360.

مفاتیح الجنان مناجات شعبانیه، آیین دانش، 1390 ش.

ملاصدرا، محمد ابن ابراهیم، تفسیر القرآن، انتشارات بیدار، 1366.

ملاصدرا، محمد ابن ابراهیم، شرح کافی، ناشر موسسه مطالعات و تحقیق فرهنگی، سال1383.

مولوی، جلال الدین، دیوان شمس غزلیات ، نگاران قلم ، 1391ش

نراقی، محمد مهدی، جامع السعادات، نجف ناشر الحیدریه، سال 1397ه ق.

چکیده

مسئله عصمت انبیا مسئله ای بوده است که در طول قرن ها مورد بحث علمای رشته های گوناگون مانند علمای کلام و تفسیر و حدیث و عرفان بوده است که این اهتمام دانشمندان نشان دهنده ی اهمیت این مسئله است ولی در اغلب کتب کلام و عقاید، مسئله فارغ از هر گونه تشریح و تبیین طرح می شود بیشتر ادله عقلی گفته می شود

در حالی که قرآن مرجع تمام عقاید است و می توان مباحث عقاید را به قرآن عرضه کرد به همین جهت، قرآن بهترین مبین مسئله عصمت انبیا است و سیر خاصی و منهج ویژه ای را برای این مسئله پیموده است به این گونه که قرآن با تبیین علمی خاص، این علم را برای انبیا ثابت می کند که نتیجه آن شؤونات مختلف و از جمله این شؤون عصمت انبیا است.

قرآن این علم را منسوب به خانواده ها و بیوت انبیا می داند و وقتی ملاحظه بشود که قرآن مسائل زندگی انبیا و نحوه تولد و معرفی والدین انبیا در سیاق خاصی از آیات قرار داده است به این اصل می رسیم که این بیوت و فرهنگ حاکم بر آنها علل و عوامل این علم هستند از جهت دیگر این علم از طریق ذریه به نسل بعد منتقل می شود و در اختیار فرزندان قرار می گیرد. پس این علم ویژه در بیوت خاص بوده و با تقدیر حکیمانه خداوند به دیگران منتقل می شود این جهت بررسی عصمت انیبا با راهنمایی قرآن باعث می شود که عصمت ملموس بشود و ادله آن با شرح حقیقت علم به سر منزل مقصود برسد.

کلید واژه: علم انبیا، عصمت ، بیوت، ذریه

مقدمه

عصمت انبیا از ضرویات ادیان آسمانی است به عبارت دیگر همان طور که بعثت انبیا به حکم عقل، ضروری است عصمت انبیا همچنین ضروری است.

عصمت در مناط های گوناگون بحث می شود، عصمت در دریافت وحی و حفظ وحی و ابلاغ وحی. ولی مسئله مورد بحث، عصمت از خطیئه و اشتباه و معاصی حتی در حد صغیره است که به عصمت در ابلاغ وحی برگشت دارد. برای حل این مسئله به طور معمول و رایج از ادله عقلی در کتابهای کلامی و تفسیری بحث شده است و در کتب مخصوص به خود مورد کاوش و بررسی قرار گرفته است که اغلب این مباحث تکرار می شود گرچه به قلم نویسنده است ولی استدلال به همان شاکله رایج خود باقی مانده است.

گاهی آیات قرآن مورد بحث قرار می گیرند ولی بیشتر آن آیاتی که به ظاهر منافی عصمت است و دارای مفرداتی که نمی شود به انبیا نسبت داد مورد کنکاش قرار می گیرد .و هیچ استنباطی از قرآن برای اثبات عصمت یا دریافت زبان قرآن برای حل این مسئله انجام نمی گیرد.

ولی با تدبر در آیات مربوط به انبیا مشاهده می شود که قرآن قصد دارد مخاطبان خود را به سوی معرفتِ هر چه بیشتر  نسبت برگزیدگان خدا صوغ بدهد. شرح فضایِ بیوت انبیا و نحوه ی تولد و سیره ی معیشت و اصولِ حاکم بر زندگی این بزرگواران و نقل خطابات اللهی به آنها در سیاق و سباق خاصی از آیات قالب پیدا کرده است. که همه ی این جوانب گوناگون و زوایای مختلف در پی اثبات علمی خاص برای انبیا است که این علم شوونات متعددی دارد از جمله این شوونات عصمت است.

در این نوشته سعی شده است که این جوانب و زوایای زندگی انبیا مورد بررسی و تحقیق قرار بگیرد البته روایات نقل شده از اهل بیت عصمت و طهارت در منهج این نوشته به صورت تایید و تاکید است و حد وسط استدلال برای این مسئله قرار نمی گیرد چون جهت این مطلب روشن است. از طرف دیگر بیان قرآن، برهان مسئله است چون فهمیدن اعجاز فارق از نقل است و به خودی خود در اثبات ادعای نبوت کافی و وافی است پس وقتی شخص به این حقیقت نائل آمد که قرآن کلام اللهی است به تبع آن تمام مسائل برای شخص حق غیر مشوب به شک و شبه است.

فصل اول

 1-1-کلیات

1-1-1- بیان مسئله و سوال اصلی و سوال های فرعی

در کتب کلامی و تفسیری عصمت انبیا با ادله عقلی ثابت می شود که بعضی از این ادله قابل نقاش و رد هستند از جهت دیگر پاسخی محکم در این باره ارائه نشده است علاوه بر این، عصمت انبیا همیشه مسئله ای مبهم بوده است که برای دانشمندان یا حالت جدال پیدا می کرد یا در حد اقناع است و برهان مسئله که تمام جوانب را در نظر بگیرد وجود نداشته است حتی بعضی از گزارش های قرآن و نقل های حدیثی در معارض با عصمت قرار می گیرد.

ولی قرآن سیر خاصی را در این مسئله پیموده است به این نحو که خدا برگزیدان خود را در جریان ویژه ای از زندگی قرار می دهد تا همزمان با رشد در فضایِ خاص تربیتِ مورد اراده حاصل بشود و ایجاد عصمت در آنها  بدون مؤنت باشد و این طور که اغلب افراد تصور می کنند که حالتی که بر نفس تحمیل می شود نیست.

کوتاه سخن اینکه مسئله مورد بحث، عصمت انبیا از بیان قرآنی است و چون این اصل موضوعه پذیرفته شده است که قرآن کلام خداست پس تمام اصول عقاید نزد مخاطبان خدا مورد قبول واقع می شود. به همین جهت بهترین راه برای پیمودن این مسیر، منهج و روشی است که قرآن ارائه می دهد؛ قرآن با گزارش از محیط حضور انبیا و فضای حاکم بر زندگی آنها ما را بر آن داشت که این جهت را در قرآن مطالعه و بررسی کنیم که در صدد رسیدن به این نتیجه هستیم انبیا شاگردان مدرسه ی حقایقِ الهی هستند که در این مدرسه علمی به آنها افاضه می شود که هم انسان بینی و هم جهان شناختی انبیا و به طور کلی معرفت به مبدا و معاد صراط بین این دو را به صورت حقیقی رؤیت کنند.

1-1-2- سوالات تحقیق

سوال اصلی:

از دیدگاه قرآن چه رابطه ای بین علم و عصمت انبیا از خطا و عصیان وجود دارد؟

سوالات فرعی:

ماهیت، کیفیت و ویژگی های علم انبیا از منظر قرآن چیست؟

آیا محیط تربیتی و خانوادگی و فرهنگ حاکم بر خانه انبیا، سبب علم ویژه آنان که در نتیجه باعث مصونیت آنان از خطا و عصیان می شود؟

1-1-3- فرضیات تحقیق

قرآن کریم علمی ویژه ای را برای انبیا اثبات می کند که باعث عصمت می شود.

این علم در محیطی خاص و تربیتی خاص از دوران اولیه کودکی و حتی قبل از تولد شکل می گیرد.

این علم در بیوت انبیا بوده است و چون انبیا در یک سلسله هستند نسل به نسل با جریانی خاص منتقل می شد.

1-1-4- روش تحقیق

روش به کار رفته در این تحقیق، کتابخانه ای، توصیفی- تحلیلی است به این صورت که از روش تفسیری قرآن به قرآن  برای دریافت مضمون صحیح آیات استفاده شده است.

1-1-5- پیشینه تحقیق

کتب کلامی به بحث عصمت انبیا از جهت ادله عقلی می پردازد و کتب مفسرین آن آیاتی که در ظاهر منافی با عصمت انبیا مورد بحث قرار می گیرد. ولی بحث از علم انبیا و اینکه این علم در محیط خاصی بوده است که منجر به عصمت بشود بحث نشده است.

1-1-6-اهداف تحقیق

1 اثبات علم خاص برای انبیا از منظر قرآن

2 اثبات عصمت قرآن در سایه این علم خاص

3 وجود این علم در محیط مناسب به آن مانند محیط خانوادگی و فضای فرهنگی

1-1-7-اهمیت و ضرورت تحقیق

عصمت انبیا از اعتقادات اصولی است که تمامی جنبه های دین اسلام به آن بستگی دارد واثبات عصمت انبیا فقط با بحث از علم آنها انجام می گیرد پس بحث از علم هم ضروری می شود از جهت دیگر قرآن کتاب آسمانی است و باید مورد تحقیق قرار بگیرد که این مسئله را با چه روشی به بررسی آن پرداخته است. در درجه دوم از اهمیت این مسئله است که در طول قرنهای گذشته تا به الان در جوامع علمی و مراکز غیر اسلام مانند دنیای غرب از مسائلی  است که بسیار مورد نقض و ابرام می شود و دائما نظرات مختلفی ارائه می شود

1-2- مفاهیم

علم انبیاء:

منظور از این علم، علمی است که با سایر علوم فرق می کند در فصل سوم اشاره خواهد شد که این علم از سنخ علوم کسبی و مکتبی نیست بلکه علمی است که به جهت علل خاص و عواملی ویژه ای در اختیار شخص نبی قرار می گیرد. به همین جهت به ضرورت، منتهی به عملِ معلوم این علم می شود.

عصمت انبیاء

منظور از عصمت اینکه شخص دارای ملکه ای بشود که از هر گونه خطا و خطیئه بر اساس آن علمی که حقایق را به آنها نشان می دهد مصون می شوند.

بیوت انبیاء

منظور از بیوت، بیت ساخته شده از خشت و گل نیست بلکه مراد از این بیت، بیت معنوی است که هر  کس در این بیت نمی تواند قرار بگیرد بلکه آن شخصی که تحت تربیت خدا از طریق شخص معصوم یا شخصی که برای این امر مهم( تربیت خاص) برگزیده شده است.

ذریه

ذریه در لغت به اشخاص خردسال اطلاق می شود که به مرور زمان به فرزندان به صورت کلی اطلاق شد. منظور از ذریه در این نوشته فرزندان خاص هستند که بر صراط انبیا هستند و تابع انبیا بودند که بعضی به نبوت مبعوث می شدند و بعضی به سمت وصایت انبیا می رسیدند.

1-1-8-سازماندهی پژوهش

این تحقیق از یک مقدمه و چهار  فصل تشکیل شده است. در مقدمه به بحثهای کلی تحقیق از منظر دیدگاه مخصوص تحقیق پرداخته شده است. در فصل اول به کلیات موضوع پرداخته شده است که بیان مسئله، و سوالات تحقیق، فرضیات تحقیق ، روش تحقیق، پیشینه تحقیق، تبیین مفاهیم و ضرورت تحقیق و  اهداف تحقیق است در فصل دوم به بحث علم انبیا و رابطه ی آن با عصمت مرد بحث قرار می گیرد که هدف این فصل واکاوی علم انبیا از دیدگاه قرآن است که به این نتیجه رسید که نوعی از علم خاص است و رابطه مخصوصی با عصمت دارد.

در فصل سوم کیفیت و ویژگی این علم بیان شده است که منشا این علم و معلوم این علم و جهت صدور این علم و آثار این علم ، از نگاه قرآن مورد  بحث قرار گرفته است و چون بحث از آثار این علم شده است شبهه ای که در این باب به عنوان (وجود منافات بین علم و اختیار) وجود دارد را مطرح کردیم و این شبهه مردود شد.

فصل چهارم در مورد اینکه این علم انبیا در چه فضایی شکل گرفته است و در چه بیوتی بوده است که اثبات شد این علم در بیوت انبیا بوده است و عوامل و عللی نظیر محیط خانواده انبیا و سیر زندگی و جریان تولد باعث ایجاد این علم شده است بنابرین آیاتی که به صورت کلی در مورد این بیوت سخن گفته است بررسی شده است و ثابت شد که بر همه بیوت انبیا صدق دارد بعد از آن به شرح زندگی انبیایی که به طور مفصل در قرآن نمود پیدا کرده است می پردازیم و نتایج معلوم شده بیش از پیش روشنتر و به تبیین بیشتری می رسد. و در آخر تحت عنوان نتیجه نهایی به دست آورد این سه فصل پرداخته شده است.

فصل دوم

 رابطه علم و عصمت در قرآن

 2-1- رابطه علم و عصمت در قرآن

در مقدمه باید عرض کنیم: چون در صدد اثبات علم خاص برای انبیا هستیم لازم می آید که رابطه این علم با عصمت در قرآن مورد بررسی قرار بگیرد به همین جهت این فصل چنین عنوانی دارد.

در پاسخ با این مساله باید امور ذیل مورد بررسی قرار بگیرند.

1- بیان مفهوم ومعنای عصمت از دیدگاه قرآن و روایات.

2- .بررسی ارتباط ثبوتی یا همان عالم خارج علم با عصمت.

به طور گذرا اول به بیان معنای لغوی عصمت می پردازیم سپس وجوه استعمالی آن را در  قرآن ذکر می کنیم.

ابن فارس عصمت را به در بر گرفتن همراه با منع کردن معنا کرده است[1].التحقیق عصمت را به حفظ کردن همراه با ممانعت معنا کرده است[2].

در قرآن کریم مشتقات عصمت به وجوه مختلفی آمده است که همگی به این معنا بازگشت دارند. در سوره ی هود چنین می فرماید:لا عاصم الیوم من امر الله[3] این کلام حضرت نوح علیه السلام است در جواب به فرزندش هنگامی که از فرمان اللهی سرپیچی کرد و گفت:سآوی الی جبل یعصمنی من الماء[4] پسر نوح علیه السلام گمان می کرد که کوه باعث حفاظت او از عذاب اللهی می شود حضرت نوح فرمود: که هیچ ملجا و پناهگاهی از عذاب اللهی نیست.

در تعبیرهای دیگر، عصمت به خدا نسبت داده شده است، ما لکم من الله من عاصم[5] و من یعتصم بالله[6].و الله یعصمک من الناس[7]. در برخی موارد همراه با (من) که به معنای حفاظت و ممانعت از خطر کسی یا چیزی. و در دیگر موارد با(باء) الصاق یا سببیت تعبیر می شود یعنی خداوند متعال خود عاصم است وکسی که به او معتصم و متصل بشود و یا به سببی از اسباب مقدر اللهی چنگ بزند. و اعتصموا بحبل الله جمیعا[8]. در عصمت اللهی است و خداوند حافظ او از جمیع خطرات است و تمام آسیبها را از او دفع می کند.و من اصدق من الله قیلا.

در وجه دیگر استعمالی این واژه در سوره ی یوسف است. هنگامی که همسر عزیز مصر زنان مصری را دعوت کرد و آنها شاهد جمال اعجاب انگیز حضرت یوسف علیه السلام شدند این را گفت: قالَتْ فَذلِكُنَّ الَّذي لُمْتُنَّني‏ فيهِ وَ لَقَدْ راوَدْتُهُ عَنْ نَفْسِهِ فَاسْتَعْصَمَ وَ لَئِنْ لَمْ يَفْعَلْ ما آمُرُهُ لَيُسْجَنَنَّ وَ لَيَكُوناً مِنَ الصَّاغِرين[9]

راغب اصفهانی در معنای این واژه می نویسد:فاستعصم ای: تحری ما یعصمه. یعنی به آنچه که مورد حفظ و مصونیت او می شود، روی آورد. یعنی طلب عصمت کرد چون باب استفعال دلالت به طلب دارد.

پس در وجوه و استعمالات قرآنی واژه عصمت در صور مختلف به معنای حفاظت همراه با دفع مکروه و ممانعت از آنچه که باعث آسیب بشود.

در سیر بررسی احادیث می بینیم که عصمت یکی از امور فرهنگی و سنت قطعی دین ماست. در برخی از احادیث به موجبات عصمت اشاره دارد و در برخی دیگر نتایج عصمت را بیان می کند

در این حدیث هم عصمت معنا شده وهم نتیجه آن را مشخص کرده است. در شب اول ماه مبارک رمضان دعایی وارد شده که امام صادق علیه السلام به راوی می فرماید: بگو خدایا در این ماه به من عصمتی مرحمت کن تا مانعِ بینِ من و گناهان باشد. اقْسِمْ لِي حِلْماً يَسُدُّ عَنِّي بَابَ الْجَهْلِ… وَ عِصْمَةً تَحُولُ بِهَا بَيْنِي وَ بَيْنَ الذُّنُوبِ حَتَّى أُفْلِحَ بِهَا بَيْنَ الْمَعْصُومِينَ عِنْدَكَ بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ[10].

امیر المومنین در حدیثی بیان می کند که یکی از موجبات عصمت تقوا است. تقوا یعنی حفظ نفس از آنچه که به او آسیب و زیان می رساند إنّ التّقوى عصمة لك فى حياتك و زلفى لك بعد مماتك[11]. پس محفوظ  و مصون بودن نفس، بدون استعمال وسیله ی محافظت که تقوا باشد میسر نیست.

در باب فضل قرآن، پیامبر اکرم صلی الله علیه وآله می فرماید: قرآن هدایت کننده ی است در گمراهی، و روشنگر است در جهالت و کوری، و نگاه دارنده است از لغزیدن، و نور است در ظلمتها است، و چراغی است برای حوادث آینده، و باعث عصمت و حفاظت است از هلاکت، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص- الْقُرْآنُ هُدًى مِنَ الضَّلَالِ وَ تِبْيَانٌ مِنَ الْعَمَى وَ اسْتِقَالَةٌ مِنَ الْعَثْرَةِ وَ نُورٌ مِنَ الظُّلْمَةِ وَ ضِيَاءٌ مِنَ الْأَحْدَاثِ وَ عِصْمَةٌ مِنَ الْهَلَكَةِ[12]

[1]– مصطفوی حسن التحقیق نشر  بنگاه ترجمه تهران سال 60 13ج 8 ص156

[2] – ابن فارس ترتیب معجم مقاییس اللغه ناشر پژوهشگاه حوزه و داتشگاه سال بهار  1390 ص 664

[3]– سوره هود آیه43

[4]– سوره هود آیه 42

[5]– سوره غافر آیه 33

[6]– سوره آل عمران آیه 101

[7]– سوره مائده آیه 67

[8] سوره آل عمران آیه103

[9] سوره یوسف آیه 32

[10] مجلسی محمد تقی ناشر دار الاحیا التراث العربی سال چاپ 1304 ه ق بحار الانوار ج 95 ص 155

[11] تمیمی واحدی عبد الواحد بن محمد ناشر دار الکتاب العربی سال 1410 غرر الحکم ص 225

[12] کلینی محمد ابن یعقوب ناشر دار الکتب الاسلامیه سال1407 ه ق  الکافی ج2ص600

همه پایان نامه و تحقیق و پروژه های به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید

مطالب پیشنهادی:
 • پايان نامه ارجاعات قران به عهدين
 • پايان نامه معناشناسي سوره نبأ با محوريت پرتوي از قرآن
 • پايان نامه جستاري در چگونگي طرح موضوعات کلامي در مجمع البيان
 • پايان نامه جايگاه اختلاف قراءات و نقش آن در برداشت هاي تفسيري مجمع البيان
 • پايان نامه بررسي نقش و جايگاه صحابه و تابعان در تفسير الميزان و تفسير اثري آيت الله معرفت
 • برچسب ها : , , , , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

  جستجو پیشرفته

  دسته‌ها

  آخرین بروز رسانی

   Fatal error: Call to undefined function jdate() in /home/bmaghale/domains/bmaghale.ir/public_html/wp-content/themes/digitaliran5/sidebar.php on line 122