پايان نامه بررسي عوامل تاثيرگذار بر روابط آينده ايران و مصر بعد از سقوط مبارک

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

پايان نامه بررسي عوامل تاثيرگذار بر روابط آينده ايران و مصر بعد از سقوط مبارک یکی از پایان نامه و تحقیق های جامع و کامل و دارای منابع معتبر می باشد این پایان نامه دارای 106 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که جهت دریافت و دانلود متن کامل پايان نامه بررسي عوامل تاثيرگذار بر روابط آينده ايران و مصر بعد از سقوط مبارک بر روی گزینه خرید انتهای ایمیل کلیک نمائید پس از وارد نمودن اطلاعات مربوطه و پرداخت قادر به دانلود متن کامل پایان نامه مربوطه می باشد همچنین لینک پایان نامه همان لحظه به ایمیل شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

چكيده : 1
فصل اول: کلیات تحقیق 2
1-1- مقدمه 3
1-2- بيان مسئله 3
1-3- پیشینه پژوهش 4
1-4- سوالات پژوهش 6
1-5- فرضيات پژوهش 6
1-6- اهداف پژوهش 6
1-7- روش تحقیق 7
1-8- نوآوری تحقیق 7
1-9- سازماندهی تحقیق 7
فصل دوم: ادبیات تحقیق 8
2-1- مقدمه 9
2-2- موقعیت ژئوپلتیک (جغرافیایی) مصر 9
2-3-موقعیت ژئوپلتیک ایران 9
2-4- جمعیت شناسی مصر 13
2-5- تاریخ مصر 17
2-5-1- تاریخ سیاسی مصر پس از استقلال 17
2-6- نظام سیاسی مصر 22
2-7- احزاب مصر 23
2-8- سیاست خارجی مصر پس از استقلال 24
2-9- عوامل عمده اثر گذار بر روابط خارجی مصر 28
2-9-1- موقعیت جغرافیایی مصر: 28
2-9-2- ناسیونالیسم عربی : 28
2-9-3- فلسطین و اسرائیل : 28
2-9-4 – گرایش به غرب : 29
2-9-5- اسلام گرایی : 29
2-9-6- ارتش مصر: 30
2-10- نظریه همگرایی در روابط بین الملل 30
2-10-1- نظريه فدراليسم 32
2-10-2- نظريه ارتباطات 34
2-10-3- نظريه كاركرد گرايي 34
فصل سوم: روابط ایران و مصر 37
3-1- مقدمه 38
3-2- رابطه ايران و مصر در عهد باستان 38
3-3- روابط ايران و مصر در دوران بعد از اسلام 39
3-4- مناسبات سیاسی تهران ـ قاهره‌ بعد از جنگ جهاني اول 41
3-5- روابط ايران و مصر در دوران رضا شاه 42
3-6- روابط ايران و مصر در دوران محمدرضا شاه پهلوي 43
3-7- روابط ايران و مصر بعد از انقلاب اسلامي ايران 47
3-8- رابطه ايران و مصر بعد از انقلاب مصر 51
3-9-رابطه ایران و مصر و تحولات مصر بعد از مبارك 52
3-10- رابطه ایران و مصر در دوران محمد مرسی 56
3-11- روابط ایران و مصر در دوران بعد از محمدمرسی 60
3-21- عوامل موثر در همگرایی ایران و مصر 62
فصل چهارم: آینده روابط ایران و مصر 69
4-1- اشتراكات تاثير گذار بر روي روابط ايران و مصر 70
4-2- عوامل موثر بر رابطه ايران و مصر 71
4-3- موانع تاثیرگذار بر روند تعامل ایران و مصر 73
4-4- نقش امريكا و اسرائيل در روابط ايران و مصر 75
4-5- تاثير تحولات اخير و بركناري مرسي بر رابطه ايران و مصر 75
4-6- تاثير انتخابات رياست جمهوري ايران بر آينده روابط ايران و مصر 79
4-7- آینده احتمالی روابط ایران و مصر 81
4-8- نتیجه گیری 85
4-9- راهکارها و پیشنهادات 86
4-10-محدودیتها 86
فهرست منابع 87

فهرست منابع

ادريس، محمد السعيد، مصر و ايران، تحديدات ما بعد سپتامبر 2001، قاهره، مركز الاهرام، 2003.

ازغندي ،عليرضا.سياست خارجي جمهوري اسلامي ايران،تهران،قومس،.1381

اطهری، اسداله، ایران و مصر: از دید لیبرالی تا صلح دموکراتیک، ارزیابی سیاست خارجی خاتمی، انتشارات همشهری 1380 .

امیر احمدی،بهرام(1374) چشم انداز ژئو پلوتیک شمال آفریقا، مطالعات آفریقا، سال اول شماره 3.

ایوانز، گرهام. فرهنگ روابط بین الملل /ترجمه حمیرا مشیرزاده، حسین شریفی طراز کوهی، میزان، 1381 .

تکیه ای ،سیدمهدی(1375).مصر. تهران انتشارات وزارت امور خارجه.

جعفري ولداني.اصغر،چهارچوبي براي گسترش روابط فرهنگي ايران و مصر،مطالعات آفريقا،سال هشتم،(پاييزو زمستان 1382).

جمالی، حسن(1380 )تاریخ و اصول روابط بین الملل، مرکز تحقیقات اسلامی قم.

حسینی ،مختار(1381) .برآورد استراتژیک مصر. تهران، موسسه ابرار معاصر.

حسینی ، مختار .(1381) برآورد استراتژیک مصر، تهران- موسسه فرهنگی مطالعات و تحقیقات بین المللی ابرار معاصر.

حمصيان،احمد رضا (1380). فرايند صلح وكشور هاي متخاصم. تهران:كنكاش

خسروشاهي سيدهادي، ايران و مصر در راه تقريب، نشريه انديشه تقريب سال دوم، شماره ششم، 1380.

ديهيم، عليرضا، روابط خارجي ايران، تقريرات، دانشكده روابط بين الملل، 1365.

رحيم‏پور، على،(1381) تحوّلات ژئواستراتژيك در سده بيست و يكم و جايگاه منطقه و ايران، اطلاعات سياسى – اقتصادى.

رضوی،سلمان(1390). قیام های عربی وچالش های فرا روی رژیم صهیونیستی. فصلنامه مطالعاتی فلسطین شماره5

سلطانی فرد،محمد حسین(1386). ریشه ها و تاریخچه اصولگرایی در مصر.تهران،مرکز چاپ و انتشارات وزارت امورخارجه.

سیمبره، رضا(1368)معاهده کمپ دیوید و پیامدهای ناشی از آندر خاورمیانه، پایان نامه کارشناس ارشد دانشگاه امام صادق (ع)

سیف زاده ، حسین(1376).نظریه پردازی در روابط بین الملل. تهران ، سمت.

سریع القلم ، محمود، (1380 )سیر روش و پژوهش در رشته روابط بین الملل ، انتشارات دانشگاه شهید بهشتی.

شكوهي، سعيد، آينده روابط ايران و مصر، ديپلماسي صلح عادلانه،‌شماره 7 ، تابستان 1392.

قانون اساسی جمهوری عربی مصر ،(1381) ترجمه پروین جلالی پور،تهران ، ریاست جمهوری ، دفتر توافق های بین الملل.

صارمي،محمد رضا (1386). برسي عوامل همگرا و واگرا در روابط ايران ومصر. (پايان نامه ارشد دانشگاه اصفهان)

طاهایی، علی(1389). آغاز بیداری اسلامی در مصر.ماهنامه انقلاب مجله پیام انقلاب شماره4

عبدالله‏خانى، على، امنيت بين‏الملل(1384 ) فرصت‏ها، تهديدات و چالش‏هاى فراروى امنيت ملى جمهورى اسلامى ايران ، مؤسسه فرهنگى مطالعات و تحقيقات بين‏المللى، ابرار معاصر .

عظيمي،رقيه سادات (1376). گزينه اسناد روابط خارجي ايران. انتشارات تهران

فرد سعيدي، چوبين، تحولات سياسي اخير در خاورميانه و سياست خارجي ايران، تهران، 1354.

فولر، گراهام، (1389) قبله عالم، ژئویولیتیک ایران، مترجم عباس مخبر تهران، نشر مرکز.

فلسفي،مهرسيا.بررسي تحليلي روابط ايران و مصر(1976-1960)،دانشگاه تهران،دانشكده حقوق و علوم سياسي ،مركز مطالعات بين المللي ،.1356

فیروزآبادی دهقانی، سید جلال، هاشمی، محمد حسین ، اهمیت روابط فرهنگی ایران و مصر در عصر گفت‌و‌گوی تمدن‌ها، مطالعات آفریقا، دوره‌ی جدید، سال پنجم، شماره 2، پاییز و زمستان79،صص8-

فهيم دانش، شهاب (1384) منافع ملى و سياست‏هاى بهره بردارى از منابع نفت و گاز، اطلاعات سياسى – اقتصادى.

کاظمی ، سید علی اصغر ( 1370 ). نظریه همگرایی در روابط بین الملل ، تجربه جهان سوم ، تهران ، نشر قومس

کرمی، مصطفی، رابطه ایران و مصر؛ همگرایی و واگرایی در گذشته و چشم‌انداز آینده، سایت خبرگزاری فارس

قوام، عبدالعلی. روابط بین الملل نظریه ها و رویکردها – تهران سازمان سمت، 1384.

عباس خامه‌یار (1390). ایران و اخوان‌المسلمین:عوامل همگرایی و واگرایی ، تهران، اندیشه سازان نور.

متکین، عبدالمهدی، (1389) انرژی محور توسعه همگراییی در خاورمیانه، روزنامه همشهری دیپلماتیک.

مهدوي، عبدالرضا هوشنگ (1374). سياست خارجي ايران در دوران پهلوی. تهران:البرز

ولدانی،اصغر(1381). ایران ومصر از رقابت تا همکاری. مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی شماره232-233

وزارت امور خارجه، بررسي روابط خارجي ايران، تهران، 1349.

وزارت امور خارجه، تاريخ روابط خارجي ايران، تهران، 1364.

هاشمی نسب،سید سعید(1389). گزارشی از روند تحولات در مصر. مجله پژوهش های منطقه ای

 

منابع انگليسي :

Saadeddin Ibrahim, Egypt Islam and Democracy Egypt, The American University in Cairo Press, 2002

Singh Roy, Meena, Agrawal, Rajeev, Kumar Pardahan, Prasanta, Alam Rizvi, Mahtab, Iran under Hassan Rohani: Imperetives for the region and India, Institute for defence &Analysis, 2013.

Eddin Ibrahim, Saad.(2002). Egypt, Islam And Democracy. Cairo: The American University of Gairo Press.

Abdelnasser, Walid Mohamad. (1994). The Islamic Movement In Egypt. London:Kegan Poul International Ltd.

چكيده :

ایران و مصر دو کشور مهم و تاثیرگذار در منطقه خاورمیانه هستند. روابط این دو کشور در دوران های مختلف با فراز و نشیب های متعددی روبرو بوده است. با توجه به اهمیت این دو کشور در منطقه و نیز تحولات اخیر داخلی و منطقه ای، بررسی روابط و آینده احتمالی این دو کشور از اولویت خاصی برای هر دو کشور برخوردار است. عوامل داخلی و خارجی زیادی روی رابطه این دو کشور تاثیر گذاشته است. بعد از برکناری حسنی مبارک و روی کار آمدن محمد مرسی انتظار بهبود روابط مطرح گشت اما بعد از برکناری مرسی و روی کار آمدن دولت جدید در مصر می بایست برای اقدامات بعدی با دقت و صبر بیشتری جلو رفت و منتظر گام های بعدی دولت مصر و نتایج تحولات احتمالی آینده این کشور بود.

واژگان كليدي : ایران، مصر، تحولات مصر، حسنی مبارک،مرسی

 

  فصل اول:کلیات تحقیق

1-1-      مقدمه

ایران ومصر دو کشور با تمدن و سابقه کهن و با اهمیت و پرنفوذ در منطقه خاورمیانه هستند. ایران و مصر بنابر شواهد تاریخی از گذشته های دور با هم ارتباط داشته اند و مناسبات و تعاملات آن ها تحت تاثیر عوامل متعددی قرار گرفته است. روی کار آمدن دولت های مختلف در این کشورها و سیاست های اتخاذ شده از سوی هرکدام باعث شد در دوران های مختلف این دو کشور نسبت به هم رویکردهای مختلفی داشته باشند و به این ترتیب اکنون با توجه به تحولات اخیر در مصر و سقوط مبارک و نیز برکناری مرسی می توان انتظار داشت که تغییراتی در رابطه این دو کشور تغییراتی اتفاق بیفتد و آینده روابط دو کشور را غیر قابل پیش بینی می سازد.

1-2-      بيان مسئله

با توجه به شرایط کنونی جهان ،نحوه تعامل مصر و ایران به عنوان دو قدرت تاثیرگذار منطقه ای در خاور میانه و شمال آفریقا  می تواند تمامی معادلات جهان را تحت تاثیر قرار دهد و از این حیث دارای اهمیت شایانی است. قدرت سیاسی اقتصادی و اجتماعی ایران در خاور میانه با نفوذ گسترده ای که در میان اقشار مختلف مسلمانان در کشور های مختلف و همچنین نفوذی که در سایر مناطق جهان دارد این کشور را در عرصه منطقه ای و بین المللی حائز اهمیت نموده است از سوی دیگر مصر نیز به عنوان یک کشور بزرگ عربی اسلامی  از اهمیت ویژه ای در منطقه برخوردار است . همسایگی مصر با رژیم اشغالگر قدس بر اهمیت استراتژیک این کشور افزوده است . تسلط مصر بر کانال سوئز و نقش آن در قاره عظیم آفریقا  موقعیت ژئوپلوتیک مصر را آشکار کرده واین اهمیت را دوچندان نموده است.

روابط ایران و مصر در طی سالهای گذشته همواره با فراز و نشیب همراه بوده و در این سیر تاریخی برداشت نخبگان دو کشور از شرایط منطقه ای و بین المللی بر روند این تغییرات تاثیر گذاشته است.همچنین نفوذ قدرتهای بین المللی نظیر آمریکا در مصر بخصوص پس از مرگ ناصر و کمکهای بلاعوض این کشور به ارتش مصر ، موضوع رابطه با مصر را قامض و پیچیده تر از یک مسئله منطقه ای نموده است .با آغاز بهار عربی در مصر و تغییرات بنیادی در نظام سیاسی و اجتماعی این کشور و قدرت گرفتن اسلامگرایان و پررنگتر شدن مشترکات فراوان دوکشور و رنگ باختن اختلافات پیشین به نظر می رسد فرصتی تاریخی برای ایجاد روابط نزدیک بین ایران و مصر ایجاد شده است و از آنجایی که روابط ایران و مصر در عرصه بین المللی می تواند منافع داخلی و خارجی هر دو کشور را تحت تاثیر قرار دهد .

عوامل همگرایی دوکشور نظیر دین مشترک، عضویت در سازمان کنفرانس اسلامی ، منافع و علایق مشترک و همچنین روی کار آمدن اسلامگرایان و بسیاری موارد دیگر قابل تقویت و گسترش بوده و می توانند با کاهش تاثیر عوامل واگرایی نظیر دخالت بیگانگان و بویژه آمریکا، ناسیونالیسم عربی و اختلافات ایدئولوژیک و همچنین تفاوت دیدگاه ها در خصوص مسئله فلسطین و اسرائیل ، زمینه های وحدت و نزدیکی هرچه بیشتر این دوکشور را بوژه در شرایط تاریخی اخیر فراهم آورند.

پژوهش حاضرسعی دارد  عوامل تاثیرگذار بر روابط آینده ایران و مصر بعد از سقوط مبارک  را مورد کنکاش قرار دهد و پاسخی برای سوالات زیرارائه نموده و در آخر راه کارهایی جهت برقراری روابط نزدیک و بهبود روابط این دو کشور ارائه نماید.

آیا اساسا امکان برقراری رابطه بین ایران و مصر وجود دارد؟

عوامل اصلی همگرایی بین ایران و مصر کدامند؟

چه تغییری در عوامل همگرایی ایران و مصر پس از برکناری مبارک ایجاد شده است؟

عوامل اصلی واگرایی ایران و مصر کدامند؟

چه تغییری در عوامل واگرایی ایران و مصر پس از برکناری مبارک ایجاد شده است؟

ایران از چه راهبردهایی می تواند در راستای افزایش همگرایی و کاهش واگرایی در روابط با مصر جدید در  این برهه بهره ببرد؟

1-3-      پیشینه پژوهش

محمدرضا صارمي (1386) در پایان نامه ای تحت عنوان “بررسي عوامل همگرا و واگرا در روابط ايران و مصر از 2006-1980″ ضمن بررسی روابط دو کشور از سالهای پیش به نقش دولتمردان ایرانی از یک سو و نقش آمریکا به عنوان یک قدرت فرامنطقه ای از سوی دیگر در افت و خیز روابط ایران و مصر پرداخته است.

در پایان نامه دیگری تحت عنوان ” روابط ج.ا.ايران و مصر با تاكيد بر نقش ساختار نظام بين الملل 2009 تا 1979″ ضمن تاکید بر اولویت سیاسیت خارجی ایران در همکاری با کشور های مسلمان ، روابط ایران و مصر بعد از انقلاب اسلامی مورد بررسی قرار گرفته و عوامل واگرایی و همگرایی با هدف ارائه راهکارهایی درجهت عادی سازی روابط مطالعه شده است.

3.محمد حسین هاشمی(1380) در پایان نامه ای با عنوان ” همگرایی و واگرایی در روابط ایران و مصر در دهه های 60 و70″ عوامل همگرائی و واگرائی در روابط دو کشور در دو دهه ۶۰ و ۷۰ میلادی و برای شناخت بهتر تاریخ روابط دو کشور و برنامه ریزی برای داشتن روابط صحیح جهت تامین منافع ملی و دینی کشور را مورد بررسی قرار داده است. و در نهایت بر تاثیر نقش منطقه ای و بین المللی دو کشور بر روابط میان آنها تاکید می کند.

4.سید بهنام مهردل(1387) در مقاله ای با نام ” تبیین تئوریک از روابط ایران و مصر” با بررسی پایه های تئوریک منازعه و همکاری در روابط بین الملل به بررسی سابقه روابط ایران و مصر پرداخته و دست آخر به این نتیجه گیری می رسد که عامل تعیین کننده رفتار جمهوری اسلامی ایران نسبت به مصر، فاکتورهای عینی و مادی نبود، بلکه هنجارهایی بود که تاثیر مستقیم بر منافع و هویت ایران اسلامی گذاشته بود. همچنین در مقاله دیگری تحت عنوان “ارتباطات فرهنگي ايران و مصر؛ضرورت ها و فرصت ها” (1388) با تاکید بر مشترکات زیاد بین دو کشور ودلایل اندک برای دشمنی ،مبانی نظری روابط را مورد کنکاش قرار داده و بستر دینی را برای توسعه روابط مهم برشمرده است و از ناهماهنگی در سیاست خارجی به عنوان یکی از عوامل سردی روابط نام برده و در نهایت معتقد است با ايجاد گفتماني متمركز بر چهار حوزه ارتباطي شامل : ديني- تبليغاتي ،علمي- آموزشي ،فرهنگي- هنري و رسانه اي- محيط مجازي مي توان در بهبود روابط سياسي ايران و مصر نقش عمده اي ايفا نمود.

حامد عالی (1391) در مقاله ای با عنوان” تاثير روابط ديپلماتيك سياسي،مذهبي ايران ومصر بر تحولات آينده فلسطين” با در نظر گرفتن موقعیت مصر پس از بهار عربی و جایگاه استراتژیک این مشور در مسئله فلسطین بر تاثیر این روابط بر مناسبات مربوط به فلسطین تاکید کرده و بر برقراری هرچه سریعتر روابط با مصر پیش از نفوذ مجدد آمریکا در این کشور ، در راستای حمایت از فلسطین اشاره دارد.

1-4-      سوالات پژوهش

سوال اصلی :

چه عواملی بر روابط آینده ایران و مصر بعد از سقوط مبارک تاثیرگذار می باشند و آیا اساسا امکان برقراری رابطه بین ایران و مصر وجود دارد ؟

سوالات فرعی:

آیا اساسا امکان برقراری رابطه بین ایران و مصر وجود دارد؟

عوامل اصلی همگرایی بین ایران و مصر کدامند؟

چه تغییری در عوامل همگرایی ایران و مصر پس از برکناری مبارک ایجاد شده است؟

عوامل اصلی واگرایی ایران و مصر کدامند؟

چه تغییری در عوامل واگرایی ایران و مصر پس از برکناری مبارک ایجاد شده است؟

ایران از چه راهبردهایی می تواند در راستای افزایش همگرایی و کاهش واگرایی در روابط با مصر جدید در  این برهه بهره ببرد؟

1-5-      فرضيات پژوهش

1- با سقوط مبارک و بیداری اسلامی در مصر  امکان برقراری رابطه بین ایران و مصر وجود دارد.

2- بیداری اسلامی در مصر باعث تقویت عوامل اصلی همگرایی در روابط ایران و مصر شده است.

3-بیداری اسلامی در مصر باعث تضعیف عوامل اصلی واگرایی در روابط ایران و مصر شده است.

1-6-      اهداف پژوهش

بررسی عوامل موثر بر برقراری روابط ایران ومصر پس از مبارک

بررسی عوامل موثر بر همگرایی و واگرایی روابط ایران ومصر پس از مبارک

ارائه راهکارهایی برای بهبود روابط در راستای منافع داخلی و خارجی ایران

1-7-      روش تحقیق

روش مورد استفاده در این پایان نامه  توصیفی تحلیلی بوده و در آن  تلاش خواهد شد با تبیین تعاملات گذشته بین دوکشور  در سالهای گذشته و همچنین روابط آنها بویژه در دوران پس از مبارک عوامل دخیل در همگرایی و واگرایی روابط آنها مورد تحلیل و واکاوی قرار گیرد. در این مسیر از مفاهیم ، تئوریها و نظریات منازعه و همکاری در روابط بین الملل استفاده خواهد شد.

1-8-      نوآوری تحقیق

علی رغم اهمیت مصر در جهان اسلام و منطقه و اهمیت بالای این کشور از لحاظ استراتژیکی و با وجود اهمیت پرداختن به موضوع مصر جدید و استفاده از این فرصت برای ایجاد روابط مستحکم که متضمن منافع مشترک دو کشور باشد ، تاکنون تحقیقی مستقل با این عنوان صورت نگرفته است و از این منظر این پژوهش نو و در نوع خود بسیار حائز اهمیت است.

1-9-      سازماندهی تحقیق

این پژوهش در چهار فصل تنظیم شده است که در فصل اول آن به بیان مسئله پژوهش، پیشنه واهداف تحقیق، فرضیات و پرسش های پژوهش، روش انجام پژوهش، جنبه نوآوری آن ذکر شده است. در فصل دوم به بررسی موقعیت جغرافیایی و اهمیت مصر در منطقه، موقعیت جغرافیایی ایران در منطقه اشتراکات و اهمیت این دو کشور، تاریخ مصر و تاریخ مصر بعد از استقلال، سیاست خارجی مصر و عوامل موثر بر سیاست خارجی این کشور پرداخته شده است. در فصل سوم به بررسی رابطه ایران و مصر در دوره های مختلف تاریخی از عهد باستان تا بعد از انقلاب مصر پرداخته شده است.

در فصل چهارم آینده رابطه ایران و مصر و عوامل و موانع تاثیر گذار روی آینده این رابطه مورد بحث قرار گرفته است و در انتها به ارائه نتیجه گیری و پیشنهاداتی برای پژوهش های آتی مطرح شده است.

همه پایان نامه و تحقیق و پروژه های به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید

مطالب پیشنهادی:
 • پايان نامه مقايسه تحولات سياسي- اجتماعي مصر و تونس از سال هاي 91-90 و علل بروز تحولات در اين کشورها
 • پايان نامه نقش بازيگران منطقه اي و فرا منطقه اي در تداوم تنش در روابط ايران و جمهوري آذربايجان
 • پايان نامه علل ظهور وگسترش گفتمان‌هاي مبارز ديني در دهه‌هاي 40 و50 در ايران
 • پايان نامه تاثير سياست خارجي ايران در دولت نهم بر سياست هاي منطقه اي اسرائيل
 • پايان نامه بررسي نقش سيّد جمال الدّين اسدآبادي در تحول گفتمان سياسي شيعه در ايران عصر مشروطه
 • برچسب ها : , , , , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

  جستجو پیشرفته

  دسته‌ها

  آخرین بروز رسانی

   Fatal error: Call to undefined function jdate() in /home/bmaghale/domains/bmaghale.ir/public_html/wp-content/themes/digitaliran5/sidebar.php on line 122