پايان نامه بررسي عوامل مرتبط با اجراي موفق مديريت ارتباط با مشتري با رويكرد فازي

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

پايان نامه بررسي عوامل مرتبط با اجراي موفق مديريت ارتباط با مشتري با رويكرد فازي یکی از پایان نامه و تحقیق های جامع و کامل و دارای منابع معتبر می باشد این پایان نامه دارای 169 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که جهت دریافت و دانلود متن کامل پايان نامه بررسي عوامل مرتبط با اجراي موفق مديريت ارتباط با مشتري با رويكرد فازي بر روی گزینه خرید انتهای ایمیل کلیک نمائید پس از وارد نمودن اطلاعات مربوطه و پرداخت قادر به دانلود متن کامل پایان نامه مربوطه می باشد همچنین لینک پایان نامه همان لحظه به ایمیل شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

فصل اول :کلیات تحقیق 2
1-1) مقدمه 3
1-2) شرح وبیان مساله 3
1-3) اهميت و ضرورت تحقيق 5
1-4) اهداف تحقيق 7
1-5) سوالات تحقيق 7
1-6 ) روش تحقيق 7
1-7) قلمروتحقیق 8
1-8) جنبه‌هاي نوآوري تحقيق 8
1-9) مدل مفهومي تحقيق 9
1-10) تعريف عملياتي واژه‌هاي تحقيق 10
جمع بندي فصل اول 11
فصل دوم : مبانی نظری و پیشینه تحقيق 12
2-1) مقدمه 13
2-2) تعريف مشتري 13
2-2-1 ) انواع مشتريان 14
2-3) تاريخچه مدیریت ارتباط با مشتری 16
2-3-1) مفهوم و تعاریف مدیریت ارتباط با مشتری 17
2-4) زمينه هاي ظهور مدیریت ارتباط با مشتری 20
2-5) مولفه های مدیریت ارتباط با مشتری 21
2-6) اصول مدیت ارتباط با مشتری 22
2-7) مفروضات اساسي مديريت ارتباط با مشتري 23
2-8) مراحل و فرآيندهاي مديريت ارتباط با مشتري 24
2-8-1 ) اجراي CRM 24
2-8-2 ) بهبود CRM 28
2-8-3) بهينه¬سازي كانالهاي ارتباطي 30
2-9) مدل اجرایی مدیریت ارتباط با مشتری 32
2-10) ابعاد تکنولوژیک مدیریت ارتباط با مشتری 37
2-10-1 ) CRM عملیاتی 37
2-10-2 ) CRMتحلیلی 38
2-10-3 ) CRM مشارکتی 38
2-11) پياده سازي مدیریت ارتباط با مشتری 38
2-12) مزاياي پياده سازي نظام مدیریت ارتباط با مشتری 39
2-13) عوامل مهم در موفقيت مديريت ارتباط با مشتري 41
2-14) الگوهای موجود در زمینه عوامل موثر بر موفقیت اجرای CRM 41
2-14-1 ) مديريت دانش 46
2-14-2) تكنولوژي اطلاعات 47
2-14-3 ) نقش مديريت ارشد 48
2-14-4 ) پرسنل 49
2-14-5 ) استراتژی 50
2-14-6 ) فرهنگ 51
2-14-7) مدیریت تغییر 53
2-15) مدیریت ارتباطات 53
2-16) حمایت و پشتیبانی مدیران ارشد 53
2-17) مدلهاي موجود در زمينه آمادگي مديريت ارتباط با مشتري 54
2-18) تصميم‌گيري با معيارهاي چندگانه 55
2-18-1 ) فرآيند تحليل سلسله‌مراتبي 56
2-18-1-1) اصول فرآيند تحليل سلسله‌مراتبي 57
2-18-1-2) مدل فرايند تحليل سلسله‌مراتبي 57
2-19)روش تحليل شبکه (ANP) 62
2-19-1 )تفاوت‌هاي روش تحليل شبکه وروش تحليل سلسله‌مراتبي 67
2-19-2 ) مراحل روش تحليل شبکه 68
جمع بندي فصل دوم : 77
فصل سوم: روش تحقيق 78
3-1)مقدمه 79
3-2) نوع پژوهش 79
3-3) جامعه آماري و انتخاب نمونه 80
3-4) روش‌ها و ابزار گرد‌آوري اطلاعات 81
3-5) تهيه پرسشنامه خبره 82
3-6) روش‏هاي آماري مورد استفاده 83
3-6-1) تکنيک دلفي 83
3-6-2) الگوریتم استفاده از ANP در استفاده از شناخت عوامل موثر بر موفقیت CRM 84
3-6-3) تکنيک TOPSIS 88
جمع بندي فصل سوم: 90
فصل چهارم: تجزيه و تحليل داده‏ها 91
4-1) مقدمه 92
4-2)شناسائي معیارها و زیرمعیارهاي نهائي 92
4-3) تعيين اولويت عناصر مدل با استفاده از تکنيک ANP فازی 94
4-3-1) تعيين اولويت معيارهاي اصلي براساس هدف 94
4-3-2) مقايسه و تعيين اولويت زيرمعيارها 100
4-3-3) محاسبه روابط درونی با تکنیک FDEMATEL 105
4-3-4) اولويت نهائي شاخص‌ها با تکنيک FANP 111
4-4) انتخاب با تکنیک TOPSIS 116
جمع بندي فصل چهارم: 121
فصل پنجم: نتيجه¬گيري و پيشنهادات 123
5-1) مقدمه 124
5-2)خلاصه پژوهش 124
5-3) نتايج پژوهش 125
5-4)محدوديت¬هاي پژوهش 129
5-5) پيشنهادات 130
5-5-1) پيشنهادات مبتني بر يافته‏هاي تحقیق (كاربردي) 130
5-5-2) پيشنهادات براي ساير محققان 131
منابع و مآخذ 132
پيوستها 136

منابع و مآخذ

منابع فارسي

البدوی، امير، حاجی زمانعلی، علي، (1387)، مدلی برای مدیریت ارتباط با مشتری در ایران (مورد كاوي شرکت هواپیمایی­هما)، تهران.

حجازی، الهه ، سرمد، زهره و بازرگان، عباس، (1385)، روش های تحقیق در علوم رفتاری(چاپ سيزدهم)، انتشارات آگاه، تهران.

حسامی،فرخ، (1389)، شناسايي عوامل مؤثر در پياده سازي سيستم مدیريت رابطه با مشتري درشرکت­های بيمه (شركت بيمه آسيا شهر تهران)، پايان نامه كارشناسي ارشد، دانشكده مديريت دانشگاه تهران.

خاکی، غلامرضا، (1384)، شیوه نامه تدوین طرح و نقد تحقیق، انتشارات بازتاب، تهران.

خورشید، صدیقه، ذبیحی، رضا، (1389)، یک مدل کمی ارزیابی ارزش ویژه نام و نشان تجاری محصولات با استفاده از تکنیک‌های تحلیل شبکه فازی–تحلیل پوششی داده‌ها برمبنای کارت امتیازی متوازن، نشریه بین‌المللی مهندسی صنایع و مدیریت تولید، شماره 1، جلد 21.

دهمرده، نظر، شهرکی، علیرضا و لکزایی، محمود(1389)، شناسایی و رتبه بندی عوامل تاثیرگذار در فرآیند پیاده­سازی سیستم مدیریت ارتباط با مشتری، فصلنامه علمی-پژوهشی مدیریت صنعتی دانشگاه آزاد واحد سنندج، سال5، شماره11، صص 100-91.

رادفر، رضا، لطفی، فرهاد و خلیلو، ایسان، (1389)، اندازه گيري رضايت مشتريان با استفاده از منطق فازي ( مطالعه موردي: دستگاههاي خودپرداز بانك صادرات ايران در شهر تهران)، مجله مدیریت بازاریابی، شماره 8 .

زبردست، اسفندیار، (1389)، کاربرد فرايند تحليل شبکه‌اي (ANP) در برنامه ريزي شهري و منطقه‌اي، نشریه هنر‏های زیبا – معماری و شهرسازی، شماره 41، صص 90-79.

ساعدي، مهدي، (1384)، گزينه‏هاي استراتژيك تحول مبتني بر فن­آوري اطلاعات: چارچوبي مفهومي در صنعت خودرو، پايان­نامه دكتري، دانشگاه تربيت مدرس.

سکاران، اوما، (1384)، روشهای تحقیق در­مدیریت (چاپ سوم)، ترجمه محمد صائبی و محمود شیرازی، مؤسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی، تهران.

سنجری، احمد رضا، (1388)، روش های تحقیق در مدیریت، انتشارات عابد، مهرگان قلم، تهران.

شریفی، حسن پاشا، شریفی، نسترن، (1383) ، روش های تحقیق در علوم رفتاری (چاپ سوم)، نشر سخن، تهران.

طاهري، محمدرضا، (1374)، اعداد فازی و رگرسیون فازی، پايان نامه ارشد آمار، استاد راهنما: عین الله پاشا، دانشگاه تربیت معلم.

عادل­آذر، معمارياني، عزیزاله، (1373)، برنامه ريزي شولاتكنيكي نوين براي برنامه‏ريزان، مجلة علمي پژوهشي دانشور، شماره‏هاي 5و6.

عطائی، محمد، (1389)، تصمیم‌گیری چند معیاره فازی، ناشر: دانشگاه صنعتی شاهرود.

فرهنگی، علی اکبر، صفرزاده، حسین، (1385)، روش های تحقیق در علوم انسانی ( با نگرشی بر پایان­نامه نویسی)، نشر پیام پویا، تهران.

كرامتي، محمدعلي، نيكزاد، مسعود، (شهريور1389)، ارزيابي عوامل كليدي موفقيت استراتژي مديريت ارتباط با مشتريان در صنعت نساجي، مجله علوم و تكنولوژي نساجي، شماره 1، صص 85-67.

کریم زاده، صمد، (1385)، روشهای تحقیق در علوم رفتاری: راهنمای علمی پژوهش(پژوهش، نگارش ویرایش و انتشار)، انتشارات فرهنگ سبز، تهران.

محرابي، جواد، طاعتي، مريم و بابااهري، مهدي، (1389)، ارائه الگوی یکپارچه پیاده سازی مفهوم مدیریت ارتباط با مشتری در بانک ملت.  

مومنی، منصور، شریفی­سلیم، علیرضا، (1390)، مدل­ها و نرم افزارهای تصمیم گیری چندشاخصه، انتشارات مولف، تهران.

نصيرياني، خديجه، احمدي، فضل اله و اباذري، پروانه (1387)، تكنيك دلفي: ابزاري در تحقيق، مجله ايراني آموزش در علوم پزشكي، بهار و تابستان، شماره8، صص175-185.

هاديزاده، اكرم، رامين­مهر، حميد، حاج مقاني، رضا، (1389)، ارائه مدل توفيق پياده سازي مديريت ارتباط با مشتري( مورد مطالعه : بانك صادرات استان تهران ).

منابع لاتين

 

Bottani, Eleonora.,  Rizzi, Antonio. (2006) “A fuzzy TOPSIS methodology to support outsourcing of logistics services”, Supply Chain Management: An International Journal, Vol. 11 Iss: 4, pp.294 – 308.

Calabrese, Armando, Roberta Cost,Tamara Menichini (2013), Using Fuzzy AHP to manage Intellectual Capital assets: An application to the ICT service industry, Expert Systems with Applications 40 (2013),pp.3747–3755.

Chang, Betty, Chih-Wei Chang b, Chih-Hung Wu (2011)  Fuzzy DEMATEL method for developing supplier selection criteria, Expert Systems with Applications 38,pp.1850–1858.

Chang, Da-Yong.  (1996), Theory and Methodology Applications of the extent analysis method on fuzzy AHP, European Journal of Operational Research 95,pp.649-655.

Kosko B. (1986), Fuzzy Cognitive Maps, Intern. Journal of Man-Machine Studies, vol.24, pp.65-75.

Powell, C. (2003). The Delphi technique: Myths and realities. Journal of Advanced Nursing, 41(4), pp.376-382.

Saaty, T.L, (1980). How to make a decision: the analytic hierarchy process”, European Journal of Operational Research, Vol 48, pp.9-26.

Saaty, T.L. (2005). Theory and application of the analytic network process, Pittsburgh, PA:RWS publications.

Somerville, Jerry A (2008), Effective Use of the Delphi Process in Research: Its Characteristics, Strengths and Limitations.

Wang, Ray,Shu-Li, Hsu, Yuan Hsu Lin, Ming-Lang Tseng (2011). Evaluation of customer perceptions on airline service quality in uncertainty, Procedia-Social and Behavioral Sciences,25, pp.419-437.

Yu T., Zhou J., Zhang Y., Dong S., Wang W. Research on CRM Performance Evaluation Based on Fuzzy Comprehensive Algorithm, Proceeding of International Conference on Information Management, Innovation Management and Industrial Engineering. IEEE Computer Society 2008, pp.329-334

Zablah A. R., Bellenger D. N. Johnston W. J. An evaluation of divergent perspectives on customer relationship management:Towards a common understanding of an emerging phenomenon, Industrial Marketing Management 2004, Vol 33, pp.475 -489.

چكيده

حمل و نقل هوایی، يكي از مهم­ترین انواع حمل و نقل در زندگی امروز است. با توجه به اهمیت قابل توجه مشتری به عنوان منبع درآمد فرودگاه‏ها و در نتيجه اهمیت روز افزون مدیریت مؤثر ارتباط با مشتری، شناسایی و اولویت­بندی عوامل کلیدی در اجراي موفق مدیریت ارتباط با مشتری (CRM) در فرودگاه بسیار مهم است. هدف از اين پژوهش، شناسائي واولويت بندي مهمترين عوامل و معيارهاي تاثير­گذار بر موفقیت مديريت ارتباط با مشتري (CRM) درفرودگاه بین المللي امام‏خمینی­(ره) است. اين هدف در چارچوب ديدگاهي تحليلي و مقايسه­اي دنبال شده است.

پژوهش حاضر يک پژوهش ميان رشته‌اي مديريت و مهندسي به روش فازي برای شناسایی عوامل مؤثر بر اجرای موفق مديريت ارتباط با مشتري (CRM) است. اين پژوهش، كاربردي محسوب مي­شود زیرا براي حل مسائل اجرائي و واقعي يک سازمان خدماتي به­کارگرفته شده است؛ همچنين از نظر ماهيت و روش، در گروه تحقيقات توصيفي قرار می­گیرد و از طريق مطالعه ميداني و شيوه كتابخانه­اي به بررسي وضعيت جاري پرداخته است.

در اين پژوهش از رويکردهاي مهندسي صنايع و تحقيق درعمليات استفاده شده، بنابراين جامعه مورد بررسي را خبرگان و كارشناسان ارشد حوزه مورد مطالعه تشکيل داده­اند. در هريک از فازهاي پژوهش نيز گروه خبرگان براساس تکنيک مورد استفاده تعيين شده­اند. در فاز اول براي شناسائي وغربال معیارهای اصلی اجراي موفق مدیریت ارتباط با مشتری از روش دلفي استفاده شده است. در­فاز دوم، تکنيک فرآيند تحليل شبکه­ای فازی (FANP) براي اولويت‌بندي معیارهای اصلی موفقیت اجرای مديريت ارتباط با مشتري (CRM) بكار رفته است. در فاز نهائي کار که براساس ماتريس ارتباطات و تکنیک تاپسیس صورت گرفته، نيز از دیدگاه 10 کارشناس خبره براي بررسي روابط استفاده شده است.

نتايج حاصل از پژوهش به دو دسته تقسيم شده­اند: نخست نتايج مربوط به تجزيه‌ و تحليل‌ تکنيک فرآيند تحليل شبکه؛ دوم اطلاعات حاصل از تجزيه‌ و تحليل داده‏ها با استفاده از تکنيک تاپسيس.

با توجه به بررسي­هاي انجام شده و نيز نتايج بدست آمده از تحليل­هاي فوق مي‌توان گفت مهم­ترین عامل موفقیت مديريت ارتباط با مشتري ­(CRM) در فرودگاه امام خميني(ره) استراتژی است.

كليد واژه: مديريت ارتباط با مشتري­(CRM)، فرآيند تحليل شبکه­ای، تئوري فازي.

فصل اول :کلیات تحقیق

1-1) مقدمه

مديريت ارتباط با مشتري، به عنوان يك ضرورت راهبردي در تمامي سازما نها است كه اجراي مؤثرآن مي‏تواند افزايش رضايت مشتري، وفاداري و جذب آنها و در نتيجه فروش بيشتر و تكرار خريد را به دنبال داشته باشد. اما اجراي CRM همیشه با نتايج مورد انتظار همراه نمي باشد. چرا كه نگرش بسياري از سازمانها به CRM از ديد فناوري است. اين نگرشِ غلط نسبت به اين مهم باعث شده كه اجراي آن در بسياري از سازما نها با شكست روبرو شود. بنابراين مديران سازما نها به آگاهي يافتن از عوامل ايجاد موفقيت در CRM توجه خاص نموده­اند زيرا شناسايي اين عناصر كليدي مي­تواند سازمانها را در اجراي هر چه موفق‏تر آن ياري رساند. (موتمنی و جعفری، 1388، ص50)

فرآيند شناسایی عوامل اثرگذار بر اجرای موفق CRM بايد براساس معيارها و مولفه‏هاي متعددي صورت گيرد. بنابراين در اين مطالعه ابتدا براساس ادبيات پژوهش موجود مجموعه­اي از معيارها شناسائي ‌­گرديده است، سپس با تکنيک دلفي به پالايش و غربال مجموعه معيارهاي شناسائي شده پرداخته شده است. در ادامه معيارهاي نهائي انتخاب با تکنيک ANP فازي اولـویت­بندی شده­اند. درنهايت با استفاده از تکنيک TOPSIS مهمترين عامل شناسائي شده است.

در اين فصل کليات مربوط به پژوهش حاضر مورد بررسي قرار گرفته، به اين ترتيب که در ابتدا به شرح و بيان مسأله پژوهشي پرداخته ­‌شده تا مباني لازم جهت توجيه چرايي انجام پژوهش حاضر فراهم آيد، در ادامه اهداف پژوهش بيان ‌شده و به تبع اين اهداف سوالات پژوهش ارائه شده­اند. سپس قلمرو پژوهش به لحاظ زماني و مکاني معين شده و روش مورد استفاده در پژوهش حاضر به اختصار توضيح داده شده است. در نهايت نيز به تعريف کاربردي واژه‌هاي پژوهش پرداخته شده تا مطالعه پژوهش حاضر به صورتي ساده و قابل فهم ميسر شود.

1-2) شرح وبیان مساله

با تغییر پارادایم از محصول محوري به مشتري محوري و با توجه به اینکه در محیط رقابتی امروز استفاده از روش­هاي بازاریابی سنتی، محدودیت­هاي زیادي را براي سازمان­ها ایجاد کرده است، مدیریت ارتباط با مشتري (CRM) براي ایجاد یک رابطه خاص با مشتري و ایجاد ارزش بیشتر براي سازمان‏ها ارائه شده است.

در گذشته مشتريان از توليدكنندگان تحويل به موقع، كيفيت خوب و ارزاني كالا و خدمات را انتظار داشتند. تجارت بيشتر رابطه محور بود و واسطه‏‏ها در زنجيره توزيع قدرتمند بودند. با توزيع در سطح گسترده محصولات، رقابت اصلي بر حفظ ارائه خدمات و توسعه محصول به مشتري و تسهيل خريد مشتري بود نه حفظ و نگهداري رابطه با مشتريان موجود. اما امروزه، سازمان­ها در محيطي پويا و پيچيده فعالیت مي­كنند، رقابت بين سازمان­ها افزايش يافته، چرخه عمر محصولات كاسته شده و دوره عمر سازمان‏ها سريع تر به مرحله افول خويش مي­رسد. در موارد بسياري، توليدكنندگان كالاهايي با كيفيت مشابه توليد مي­‏كنند و اين مشتري است كه تصميم خريد مي­گيرد (محرابی و همکاران، 1389، ص61).

هیچ کسب و کاری اعم از تولیدی، خدماتی و … نمی­تواند بدون مشتریان راضی و خرسند پایدار و موفق به راه خود ادامه دهد. مهم­تر از آنها خواست­ها، انتظارات و توقعات مصرف کنندگان روز به روز فزونی یافته و این روند با رشد روز افزون همراه خواهد بود. در اثر همین واقعیت، مفهوم مدیریت ارتباط با مشتری راهی را گشود که امروز باید به عنوان یک استراتژی جهت حفظ روابط بلند مدت با مشتریان در نظر گرفته شود (کرامتی و نیکزاد شهریور،1387،ص68).

مدیریت ارتباط با مشتری (CRM) یک راهبرد کسب و کاری است که از یک طرف با هدف افزایش سودآوری و درآمد برای سازمان و از طرف دیگر افزایش رضایت و وفاداری مشتریان ارائه شده است. مدیریت ارتباط با مشتری، مجموعه­ای گسترده از ابزارها، فناوری­ها و فرآیندهاست که با هدف ارتقاي سطح رابطه با مشتریان مورد استفاده قرار می­گیرند (هادیزاده مقدم و همکاران، 1389، ص 1).

تلاش در مدیریت ارتباط با مشتری یکی از مزایای عمده رقابتی است که شرکتها می­توانند برای جلوگیری از انتقال مشتریان به سوی دیگر شرکتها مورد بهره‏برداری قرار دهند.(Kimiloglu and Zarali,2009,p.246)

هر سازمانی که با مشتری سروکار دارد، حتما سطحی از مدیریت ارتباط با مشتری را نیز دارا می­باشد، اما برخی از سازمان­ها با اهمیت قائل شدن و مطالعه در زمینه عوامل موثر بر موفقیت CRM در این زمینه جلودار هستند.

اگر چه مشخص است که مدیریت ارتباط با مشتریان بر عملکرد سازمان تأثیر دارد. اما بسیاری از سازمانها در اجرای صحیح مدیریت ارتباط با مشتری شکست می­خورند. در واقع شواهد زیادی می­توان از شکست سرمایه گذاری­های سازمان­ها در مدیریت ارتباط با مشتریان ارائه داد. بنابراین سازمان­ها برای افزایش شانس موفقیت خود در این رابطه و جذب گرانبهاترین سرمایه خود یعنی مشتریان نیاز به شناسایی مهمترین عوامل در مدیریت ارتباط با مشتریان دارند (هادیزاده مقدم و همکاران،1389، ص1).

عوامل موثر بر مدیریت ارتباط با مشتریان آن دسته عواملی هستند که تمـرکز بر آنها موجب ارتقای اثربخشی CRM می­شود و عدم توجه به آنها مانع دستیابی برنامه ها به اهداف می‏شود.

حمل و نقل هوایی یکی از مهم­ترین انواع حمل و نقل شناخته شده در زندگی امروزی می‏باشد. درجهت استفاده از خدمات هوایی؛ فرودگاه و خدمات ارائه شده در آن یکی از نیازهای اصلی می‏باشد که می‏تواند با شناسایی نیازها و توجه به رقابت در زمینه واگذاری خدمات به مشتریان زمینه ارتقاء عملکرد و سودآوری خود را فراهم سازند.

به طور خلاصه عوامل موثر بر CRM فرودگاه بین­المللی امام­خمینی عبارتند از زمینه‏هایی که این فرودگاه را به سمت دستیابی به اهداف در زمینه مشتری مداری هدایت می­نماید. بدیهی­است فرودگاه امام خمینی(ره) با شناخت این عوامل موثر و درک آنها در ارتقای اثربخشی برنامه های CRM می­تواند موفقتر عمل نماید.

این پژوهش با هدف شناسایی مهمترین عوامل دراجراي موفق  مدیریت ارتباط با مشتری در فرودگاه بین المللی امام خمینی انجام مي­شود. از آنجاکه عوامل موفقیت CRM مساله­اي حساس و چندبعدي است بنابراين بايد ابتدا مجموعه متنوعي از معيارها و عوامل موثر بر اجرای بهينه شناسائي شود. پس از شناسائي عوامل اصلي وزن هريک از معيارها بايد شناسائي گردد و براساس وزن هر معيار و ميزان اهميت هر عامل براساس هر يک از معيارها، درنهايت بهترين عوامل اثرگذار انتخاب شود. در اين مطالعه براي شناسائي مجموعه معيارها از ادبيات پژوهش و مصاحبه با کارشناسان و خبرگان استفاده شده است. براي تعيين اولویت معيارها نيز از ANP فازي استفاده شده است. در نهايت براي انتخاب عوامل موفقیت مناسب از تکنيک TOPSIS استفاده شده است.

1-3) اهميت و ضرورت تحقيق

با توجه به اهمیت روز افزون مشتریان به عنوان منبع درآمد برای فرودگاه­ها و بالتبع اهمیت روز افزون مدیریت اثربخش ارتباطات با مشتریان، شناسایی و اولویت بندی عوامل کلیدی توفیق مدیریت ارتباط با مشتری در فرودگاه بسیار مهم است. سازمان­هایی که در پیاده سازی و اجرای برنامه‏ها و سیستم‏های مدیریت ارتباط با مشتریان موفق بوده­اند، مزایای اقتصادی و غیراقتصادی متعددی را کسب نموده­اند. این مزایا و منافع به راحتی سرمایه­گذاری‏ها و مخارج انجام گرفته در زمینه توسعه مدیریت ارتباط با مشتریان را پوشش داده و در بلند مدت فراتر از آن می­رود.

یکی از چالش‏های فرا­روی بیشتر سازمان‏های در حال رشد، عدم برخورداری از یک راهبرد CRM می‏باشد. اجرایی کردن CRM کارساده­ای نیست، این امر مستلزم یادگیری مهارت‏های جدید مدیریت مشتری، تغییرات اساسی در فرآیندها، فرهنگ سازمانی و درگیر شدن با تغییرات فناوری می­باشد. در بیشتر موارد به دلیل فقدان یک الگوی عملیاتی مشخص برای پیاده‏سازی ضرورت و اهمیت آن نیز نادیده گرفته می­شود (موتمنی و جعفری، 1388، ص54).

بنابراین سرمایه­گذاري‏هایی مانند خرید خدمات مشاوره مدیریت در زمینه طراحی استراتژي مدیریت ارتباط با مشتریان و مهندسی مجدد فرآیند‏هاي کسب و کار، خرید یا توسعه و پیاده­سازي ابزارهاي فناوري اطلاعات مدیریت ارتباط با مشتریان و آموزش کارکنان و … که براي مدیریت ارتباط با مشتریان ضروري هستند، در صورت عدم موفقیت در پیاده­سازي مدیریت ارتباط با مشتریان منجر به تحمیل زیان­هاي مالی مستقیم و غیرمستقیم و هزینه فرصت‏هاي فراوان به شرکت‏ها می­شود. از این‏رو شناسایی عواملی که با تمرکز بر آنها، خطر شکست طرح­هاي مدیریت ارتباط با مشتریان را در شرکت‏ها کاهش می‏دهد، می‏‏‏تواند تاثیر بسزایی در کسب بازده اقتصادي از سرمایه گذاري‏هاي انجام شده در این زمینه داشته باشند. (هادیزاده مقدم و همکاران، 1389، ص3)

با وجود دانش و مفاهیمی که ارائه دهنده مدیریت ارتباط با مشتری هستند، طراحی مدل برای اجرا و ارزیابی استراتژی مدیریت ارتباط با مشتری در فرودگاه­ها نسبت به سازمان­های دیگر کمتر مورد توجه قرار گرفته است. با شدت گرفتن رقابت توجه مدیران به کارایی و بازدهی روابطشان با مشتریان معطوف شده است. در این میان فرودگاه بین المللی امام خمینی(ره) نیز از این امر مستثنا نیست و برای ایجاد رقابت و جذب مشتریان و توسعه عملکرد خود نیاز به یک مدل جامع برای اولویت­بندی عوامل مرتبط با مدیریت ارتباط با مشتری دارد. به طور خلاصه ضرورت این پژوهش را می­توان در موارد زیر بیان نمود:

اهمیت فزاینده جذب و نگهداری مشتریان برای سازمان.

کاهش اثربخشی سازمان در صورت عدم موفقیت در اجرای مدیریت ارتباط با مشتری.

عدم توان جذب مشتریان جدید وعدم افزایش نارضایتی مشتریان فعلی.

عقب افتادن از رقبا به دلیل گرایش مشتریان به سازمان­هایی که به آنها ارج می­نهند.

پیاده سازی موفق CRM به درک بهتر نیازهای مشتریان کمک می­کند.

1-4) اهداف تحقيق

هدف اصلي: تبيين چارچوبی برای اجرای موفق مدیریت ارتباط با مشتری در فرودگاه بین­­ المللی امام‏ خمینی (ره).

اهداف فرعي: گسترش دانش پیرامون موضوع مدیریت ارتباط با مشتری.

تعيين اولويت معيارهاي اصلي انتخاب عوامل موثر براجراي موفق مدیریت ارتباط با مشتری با استفاده از ANP فازي.

انتخاب موثرترین عامل موفقیت مدیریت ارتباط با مشتری در فرودگاه بین المللی امام خمینی(ره) با ديدگاه ترکيبي و مقايسه‌اي .TOPSIS

1-5) سوالات تحقيق

براساس اهداف مطرح شده، اين پژوهش به سوالات زير پاسخ مي‌دهد:

سوال اصلی: مهمترين عوامل اجراي موفق مدیریت ارتباط با مشتری در فرودگاه بین­المللی امام خمینی(ره) کدامند؟

سوال فرعي1: شاخص­هاي موثر در اجراي موفق مديريت ارتباط با مشتري كدامند؟

سوال فرعي2: اهميت واولويت بین عوامل موثر اجراي موفق مدیریت ارتباط با مشتری چگونه است؟

سوال فرعي3: اهميت واولويت بین شاخص­هاي موثر اجراي  موفق مدیریت ارتباط با چگونه است؟

سوال فرعي4: ميزان تاثير­گذاري و تاثير­پذيري عوامل اصلي اجراي موفق CRM چگونه است؟

1-6 ) روش تحقيق

تحقیقات کاربردی تحقیقاتی هستند که نظریه ها، قانونمندیها، اصول و فنونی که در تحقیق پایه تدوین می‏شود را برای حل مسائل اجرایی و واقعی به کار می گیرند و علت ها را مورد توجه قرار نمی­دهند و عملاَ به سمت کاربرد عملی دانش هدایت می شوند (خاکی،1384، 202). بنابر این از نظر هدف، ­پژوهش حاضر از نوع پژوهش‏های كاربردي[1]محسوب مي­شود زیرا براي حل مسائل اجرائي[2] و واقعي يک سازمان خدماتي بکار گرفته شده است. از طرفی با توجه به اینکه تحقیقات توصیفی به تحقیقاتی اطلاق می‏شود که از طریق مقایسه پدیده‏ها (متغییرها) به توصیف آنها می­پردازد و اطلاعات ارزشمندی درباره ماهیت گروه مورد بررسی ایجاد می‏کند (همان منبع، 320).

اين تحقيق از نظر ماهيت و روش، در گروه تحقيقات توصيفي قرار می­گیرد و از روش مطالعه ميداني و شيوه كتابخانه­اي به بررسي وضعيت جاري مي­پردازد. همچنین با توجه به اینکه در اين تحقیق همبستگی[3] هدف اصلی این است که مشخص شود آیا رابطه‏ای بین دو یا چند متغییر قابل سنجش وجود دارد یا خیر؟ و اگر این رابطه وجود دارد اندازه و مقدار آن چقدر است؟(همان منبع،218). بنابراین اینگونه تحقیقات صرفاَ رابطه بین متغییر ها را مورد بررسی قرار می­دهد. در نتیجه این مطالعه از نوع همبستگی نیز محسوب می­گردد. روش تحقیق حاضر از نوع پیمایشی است. به طور خلاصه می‏توان گفت که روش تحقیق حاضر از نظر هدف کاربردی[4]، از حیث روش توصیفی – همبستگی[5] است.

1-7) قلمرو تحقیق

قلمرو موضوعي: تحقيق حاضر يک تحقيق ميان رشته‌اي مديريت و مهندسي گرايش فازي برای شناسایی عوامل موثر بر اجرای موفق CRM است.

قلمرو زماني: این تحقيق از خرداد 1391 تا شهریور ماه 1392 انجام شده است.

قلمرو مکاني تحقيق:‌ قلمرو مکاني تحقيق فرودگاه بین المللی امام خمینی(ره) است.

1-8) جنبه‌هاي نوآوري تحقيق

در سالهای اخیر تحقیقات در زمینه تکنیک‏های فازی توجه زیادی را جلب نموده است و در این زمینه تعدادی کار انجام شده اما هنوز کارهای تحقیقاتی آنچنانی در این رابطه وجود ندارد. این تحقیق به موفقیت اجرای CRM در فرودگاه امام خمینی کمک می­نماید که تاکنون در این فرودگاه تحقیقی بدین شکل انجام نشده است. همچنین تحقیقات با روش TOPSIS فازی در ایران خیلی کم انجام شده است. همچنين با توجه به اینکه هر سازمانی با شرایط خاص خود در زمینه فرهنگی مواجه است و مشتریان نیز از هر سازمانی انتظاراتی متفاوت دارا می­باشند و اینکه فرودگاه‏ها ارائه دهنده خدمات مهم در زمینه استفاده از حمل و نقل هوایی هستند، اما تاکنون مطالعه­ای در زمینه شناسایی عوامل موثر براجراي موفق مدیریت ارتباط با مشتری در فرودگاه‏ها انجام نشده است، این مطالعه می­تواند به مدیران فرودگاه در شناسایی این مهم کمک نماید.

1-10) تعريف عملياتي واژه‌هاي تحقيق

مدیریت ارتباط با مشتری: فرایند دستیابی و نگهداری به یک رابطه مداوم با مشتریان و از طریق رفتار مناسب و متنوع با هر یک از مشتریان بر مبنای علایق آنهاست که سازمان را در فراهم آوردن خدمات خاص برای هر مشتری توانمند می‏سازد (هادیزاده مقدم، 1389، ص5).

ساختار سازمانی: ساختار سازمانی بیانگر شیوه و روشی می­باشد که بر اساس آن افراد و مشاغل در یک سازمان به نظم در­می‏آید به گونه­ای که امکان اجرای کار سازمانی فراهم می‏شود. (اسکندری و همکاران، 1389، ص156)

فناوری اطلاعات: در این پژوهش زیر­ساخت­IT، یکپارچگی تکنولوژیکی بین سیستم‏ها، برنامه کاربردی (عملیاتی)، استفاده از ابزارهای مشارکتی، مدیریت اطلاعات، مدیریت تماس‏های مشتری را شامل می­شود (محرابی و همکاران، 1389، 64).

فرهنگ سازمان: الگویی از پیش فرض‏های اساسی که گروهی خاص در مواجهه با مشکلات برای انطباق خود با محیط بیرونی و دستیابی به یکپارچگی و انسجام درونی، خلق، کشف یا ایجاد کرده است. (حسینی سرخوش و همکاران، 1389، ص91)

مدیریت دانش: قابليت يادگيري پويا، رويه هايي براي ايجاد دانش مشتري، رويه هايي براي به اشتراك گذاري دانش مشتري، رويه هايي براي به كارگيري دانش مشتري، بازنگري دانش مشتري و به روز­رساني آن را شامل می‏شود. (محرابی و همکاران، 1389، ص64)

استراتژی: استراتژی می تواند به عنوان فرایند تعیین اهداف بنیادی بلند مدت، اتخاذ شیوه کار و تخصیص منابع لازم برای تحقق این اهداف، تعریف شود. (سید نقوی و همکاران،­1389،­ص13)

فرآيند تحليل شبکه‏ای: فرآيند تحليل شبکه، روش جامع وقدرتمندي را براي تصميم‌گيري دقيق با استفاده از اطلاعات تجربي و يا قضاوت‌هاي شخصي هر تصميم گيرنده در اختيار نهاده و با فراهم کردن ساختاري براي سازمان دهي معيارهاي متفاوت و ارزيابي اهميت و ارجحيت هر يک از آن‌ها نسبت به گزينه‌ها، فرآيند تصميم‌گيري را آسان مي‌کند. رابطه شبكه‌اي متد فرايند تجزيه و تحليل ANP نه تنها وابستگي بين ملاكهاي مختلف را مشخص مي‌كند بلكه وزن نسبي هر مولفه را نيز محاسبه مي‌كند. (حبيبي، 1390 :۱۲1)

 

تکنيک تاپسيس TOPSIS:

مدل TOPSIS توسط هوانگ و يون در سال ۱۹۸۱ پيشنهاد شده است. اين تکنيک براساس اين مفهوم ايجاد شده است که گزينه‌هاي مناسب گزينه‌هايي هستند که حداقل فاصله را نسبت به راه حل ايده‌آل مثبت (بهترين حالت ممکن) و دورترين فاصله را نسبت به راه حل ايده‌آل منفي (بدترين حالت ممکن) داشته باشند. در اين روش m گزينه به وسيله n شاخص، مورد ارزيابي قرار مي‌گيرد. فرض بر اين­است که مطلوبيت هر شاخص، به طور يکنواخت افزايشي يا کاهشي است (سرکان، 2009 : 120).

تئوري فازي: تئوري مجموعه‌هاي فازي اولين بارتوسط پروفسور لطفي زاده در سال 1965­مطرح گرديد. لطفي­زاده با اين تئوري، عدم قطعيت ناشي از ابهامات تفکرات انسان را بيان نمود. اصلي­ترين حسن اين تئوري توانايي ارائه داده‌هايي است که غير قطعي هستند. همچنين اين روش قادر به بکارگيري عملگرهاي رياضي در حوزه‌ داده‏هاي فازي نيز هست (صنيعي منفرد و فيض، 1380).

کاربرد مجموعه‏هاي فازي در مسائل تصميم­گيري يکي از مهم‏ترين و کارآمدترين کاربردهاي اين تئوري در مقايسه با تئوري مجموعه هاي کلاسيک مي‌باشد. در واقع تئوري تصميم گيري فازي تلاش مي‌کند که ابهام و عدم قطعيت‏هاي ذاتي موجود در ترجيحات، اهداف و محدوديت‏هاي موجود در مسائل تصميم‏گيري را مدل­کند. (کارامن و ديگران، 2009).

 

جمع بندي فصل اول

دراين فصل در ابتدا به شرح و بيان مسأله پژوهش پرداخته شده، سپس اهميت ضروت انجام تحقيق، اهداف تحقيق، سوالات و فرضيه‏هاي تحقيق، روش انجام تحقيق ودر نهايت مدل مفهومي تحقيق و واژه‏‏هاي عملياتي بيان گرديده است. هدف اصلي از انجام اين پژوهش بررسي عوامل موثر بر اجراي موفق مديريت ارتباط با مشتري در فرودگاه امام خميني(ره) مي باشد، اين پژوهش ار نوع پژوهشهاي كاربردي مي‏باشد. قلمرو موضوعي تحقيق يك پژوهش ميان رشته­اي مديريت و مهندسي با گرايش فازي مي­باشد كه در سالهاي اخير اين تحقيقات بيشتر مورد توجه بوده است. قلمرو مكاني آن فرودگاه امام خميني و قلمرو زماني آن از خرداد 91 تا شهريور 92 بوده است، در انتهاي اين بخش واژه‏هاي عملياتي تعريف گرديده است و در ادامه در فصل دوم مباني نظري و پيشينه تحقيق بيان مي‏گردد.


[1]– Applied Research

[2] – Operational

[3]– Correlation  Research

[4]– Applied

[5]– Descriptive

همه پایان نامه و تحقیق و پروژه های به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید

مطالب پیشنهادی:
 • پايان نامه نقش فن آوري اطلاعات و ارتباطات در توسعه ارتباط الكترونيكي با مشتري (ECRM) در بانك
 • پايان نامه بررسي ميزان اعتماد به مديريت در بين آموزگاران مدارس ابتدايي
 • پايان نامه بررسي ميزان آگاهي مديران از اهداف مديريت آموزشي و ارتباط آن با موفقيت شغلي آنها از ديدگاه مديران مدارس
 • پايان نامه بررسي مقايسه اي سنجش عملکرد مديريت فناوري اطلاعات در کتابخانه هاي دانشگاه ها با استفاده از الگوي تعالي سازماني (EFQM)
 • پايان نامه ارزيابي کاربرد سيستم اطلاعات مديريت در مديريت منابع انساني دانشگاه
 • برچسب ها : , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

  جستجو پیشرفته

  دسته‌ها

  آخرین بروز رسانی

   Fatal error: Call to undefined function jdate() in /home/bmaghale/domains/bmaghale.ir/public_html/wp-content/themes/digitaliran5/sidebar.php on line 122