پايان نامه بررسي فقهي و حقوقي آسيب هاي ماهواره بر خانواده

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

پايان نامه بررسي فقهي و حقوقي آسيب هاي ماهواره بر خانواده یکی از پایان نامه و تحقیق های جامع و کامل و دارای منابع معتبر می باشد این پایان نامه دارای 168 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که جهت دریافت و دانلود متن کامل پايان نامه بررسي فقهي و حقوقي آسيب هاي ماهواره بر خانواده  بر روی گزینه خرید انتهای ایمیل کلیک نمائید پس از وارد نمودن اطلاعات مربوطه و پرداخت قادر به دانلود متن کامل پایان نامه مربوطه می باشد همچنین لینک پایان نامه همان لحظه به ایمیل شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

چکیده 1
مقدمه 2
الف)بیان مسئله 2
ب)سوالات تحقیق 4
پ)فرضیات پژوهش 4
ت) پیشینه تحقیق 5
ث) روش تحقیق 5
ج) اهدف پژوهش 5
ح)ساختار تحقیق 6
فصل اول: تعاریف و مفاهیم 7
1-1تلویزیون های ماهواره ای 8
1-2 تاریخچه ماهواره تلویزیونی 8
1-3 پیشینه ظهور کانال های فارسی زبان 11
1-4 دسته بندی ماهواره های ارتباطی 13
1-4-1 ماهواره های ارتباطی نقطه به نقطه 13
1-4-2 ماهواره های ارتباطی توزیع کننده 14
1-4-3 ماهواره های ارتباطی پخش مستقیم 14
1-5 پیسشینۀ آنتن های ماهواره ای در آسیا 15
1-6 عکس العمل دولت ها در مقابل پخش مستقیم ماهواره ای برنامه های تلویزیونی 20
1-7 پیشینۀ ظهور آنتن های ماهواره ای در ایران 22
1-8 خلاصه انواع کانال های فارسی زبان و ویژگی های این کانال ها 24
1-9 انواع برنامه های شبکه های فارسی زبان ماهواره ای 26
1-10 توضیح درباره محتوای کانال های ماهوارهای فارسی زبان 32
1-11چند ویژگی کانال های ماهواره ای 33
1-11-1 تک گویی در برابر گفت و گو 33
1-11-2 عمومی در مقابل خصوصی 34
1-11-3 تماس گیرندگان و دلایل 35
1-11-4 فرد گرایی در مقابل جمع گرایی 36
1-11-5 حمایت عمومی در مقابل حمایت فردی 37
1-12 مالکیت و نام ادراه کنندگان شبکه های فارسی زبان ماهواره ای 38
1-13 کارکرد خبری – سیاسی و تفریحی شبکه های ماهواره فارسی زبان 39
1-14 توزیع بینندگان شبکه ماهواره ای بر حسب نام شبه فارسی که بیشتر تماشا می کنند 40
1-15 دلایل و انگیزه های تماشای برنامه های ماهواره ای 41
1-16 کاربرد ماهواره تلویزیونی 42
1-17 اجزاء مختلف سیستم پخش ماهواره ای 43
1-17-1 منابع تامین برنامه 43
1-17-2 مرکز انتشار زمینی 43
1-17-3 ماهواره ها 43
1-17-4 آنتن های بشقابی 44
1-17-5 دستگاه های گیرنده 44
1-17-6 آنتن بشقابی 45
1-17-7 گیرنده ها 46
فصل دوم: ماهواره در فقه و حقوق 48
2-1حرمت شرعی ماهواره 49
2-2-1قانون ممنوعيت بكارگيري تجهيزات دريافت از ماهواره 51
2-2-2آيين‌نامه اجرايي قانون “‌ممنوعيت بكارگيري تجهيزات دريافت از ماهواره” 54
2-3-جرم داشتن ماهواره : 58
2-3-1 استفاده ار ماهواره 58
‌2-3-2وظیفه سایر مسئولان 59
2-4 وضعیت حقوقی پخش مستقیم ماهواره ها 61
2-5 دیدگاههای حقوقی در مورد ماهواره ها 64
2-6 تحلیل فقهی حرمت خرید و فروش ماهواره 74
2-6-1 حکم خرید و فروش ماهواره 74
2-6-2 بررسی موانع مقابله با خرید و فروش ماهواره 75
2-6-3 روایت تحف العقول 82
2-6-4 آلات لهو 84
2-6-5 خلاف قانون بودن خرید و فروش ماهواره 85
2-7 خرید و فروش ماهواره در فقه 87
2-7-1 مقتضی صحت بیع ماهواره 87
2-7-2 بررسی ادله ی مربوط به اثبات مقتضی صحت 89
2-8 اصول حقوقی حاکم بر ماهواره ها 95
2-8-1 از پیدایش تا کنون 95
2-8-2 ماهوارهها و حقوق بین الملل 96
2-8-2-1 ماهوارهها و گردش ازاد اطلاعات 96
2-8-2-2 ماهوارهها و نقض حاکمیت دولتها 97
2-8-3 ماهوارهها و مواضع کشورهای مختلف 99
2-8-3-1 طرفداران ازادی مطلق ماهوارهها 99
2-8-3-2 کشورهای طرفدار گزینش برنامه های ماهوارهای 101
2-8-3-3 کشورهای طرفدار ممنوعیت مطلق برنامه های ماهوارهای 103
2-8-4 ماهوارهها و اصول حقوقی ملل متحد 104
فصل سوم :آسیب های ماهواره 108
3-1-ضرورت تجديد نظر در قوانين مربوط به ماهواره در ايران 109
3-2 آسيب‌هاي ماهواره از منظر آيات و روايات 113
3-2-1 اهداف ماهواره 114
3-2-2آسیب‌های ماهواره 116
3-2-2-1 آسیب های فردی( روحی و روانی ، متأثر از فیلم‌های مبتذل و خشن) 116
3-2-2-2 آسیب های اجتماعی 118
3-3آسیب شناسی استفاده از ماهواره از نظر صاحب نظران در اين زمينه 127
3-3-1 بحران گذار در خانواده ایرانی 127
3-3-2 به عنوان چشم های شیطانی 130
3-3-3 سست شدن بنیان خانواده 132
3-3-3-1 دختران فراری 133
3-3-3-2 بدحجابی وزنان خیابانی 133
3-3-3-3 تأثیر منفی بر روابط بین افراد، اختلاف خانوادگی وشکستن حریم های خانواده 134
3-3-3-4 ترویج هوس خواهی و تنوع طلبی 135
3-3-4 تأثیربر فرهنگ وهویّت اجتماعی بدون در نظر گرفتن جنس(دختر یا پسر ) 136
3-3-5 ويران كردن بنیان خانواده 142
3-6 بررسي فقهي و حقوقي 143
3-6-1 بعد اعتقادی ( مثل اعتقادات، واجبات، حجاب و …): 144
3-6-2 بعد فرهنگی 144
3-6-3 بعد اجتماعی 144
3-6-4 بعد تربیتی 145
3-6-5 بعد اقتصادی 145
3-7 نتايج حاصل از بررسي فقهي و حقوقي موضوع 145
3-8 نتيجه گیری و پیشنهادات 149
الف)نتایج 149
ب)پیشنهادات 151
منابع و مآخذ 155
چکیده انگلیسی 160

منابع و مآخذ

-قرآن کریم ، محمودیان ، مهدی ، بیت القرآن امام علی (علیه السلام ) ، قم .

– آزاد، تقی ،رسانه ها وفرهنگ  ،سروش (صدا وسیمای جمهوری اسلامی ایران) ، تهران ، چاپ اول ، 1376

– آقايوسفي، عليرضا و ديگران ،روان‌شناسي عمومي، تهران، انتشارات دانشگاه پيام نور، چاپ اول،1386

-اسدی ،مرضیه ،ماهواره و آسیبهای فردی و اجتماعی ، تهران ،انتشاران سروش ، چاپ اول ،1389

-اسماعیلی ،علی محمد ، جنگ نرم در همین نزدیکی، تهران ، انتشارات ساقی ، چاپ اول ، 1389

– اشرافی، داریوش ، مشارکت ایران در پخش مستقیم برنامه های ماهواره ای» ، حقوق بین الملل و پخش مستقیم برنامه های ماهواره ای ، به کوشش گروه مطالعات حقوقی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ، تهران، نشر سروش ، 1380

– امامی حسن ، حقوق مدنی، جلد ششم، تهران، انتشارات اسلامیه، چاپ اول، 1371

-امام خمینی، روح الله، تحریرالوسیله،انتشارات مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینى (ره). تهران،1385

-انصاری،مرتضی، المکاسب، قم،انتشارات مجمع الفکرالاسلامی،چاپ دوازدهم. 1429ق،

-بابایی ، افشین ،حقوق بین‌الملل و پخش مستقیم برنامه‌های ماهواره‌ای گروه مطالعات حقوقی سازمان صدا و سیما، تهران، سروش1380

– بروجردی عبده محمد، کلیات حقوق اسلامی، تهران، انتشارات رهام، چاپ اول، سال 1381

– پارسا، محمد، زمينه نوين روان‌شناسي، تهران،انتشارات بعثت، چاپ بيستم،1383

-ثقةالاسلام ابی جعفر محمد بن یعقوب بن اسحاق الکلینی الرازی، اصول کافی،ترجمه سید جواد مصطفوی، تهران ، جلد پنجم ، انتشارات علمیه اسلامیه ، 1359

-جبارلوی شیستری ، کاظم  ، تهاجم فرهنگی –آسیبها و راهکارها ، جلد اول ،تهران ، انتشارات نگاه ،چاپ اول ،1382

– جعفری لنگرودی محمد جعفر ، دانشنامه حقوقی، جلد دوم، تهران، انتشارات امیر کبیر، چاپ سوم ، سال 1372

-حسن زاده ، محمد ،‌ رحمت الله فتاحي ، جريان جهاني اطلاعات و چشم انداز ملي ما. فصلنامه كتاب . دوره 15 ، تهران ،شماره 2 ، تابستان1386

-خامنه ای،سیدعلی،مکتوب،تارنمای شخصی، قابل دسترسی در سایت دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آیت ا…العظمی خامنه ای،آخرین بازنگری 25فروردین ماه1391

-خدایی، عباس،پخش مستقیم برنامه‌های ماهواره‌ای از دیدگاه حقوق بین‌الملل، مؤسسه مطالعات و پژوهشهای حقوقی شهردانش ،تهران،1379

-خیری ، حسن ، « دین ، رسانه ، ارتباطات اجتماعی » ، پژوهشگاه علوم وفرهنگ اسلامی ، قم ، چاپ اول ، 1389

-رستگاری ، مجتبی ، فرهنگ در ماهواره ها ، ماهنامه رشد . تهران ، پاییز 1385

– رفیعی ، زهرا ،آسیب شناسی خانواده ایرانی ، نشریۀ همشهری ، 24/11/1384 .

-زمانی ، سید قاسم،تسخیر فضا به وسیله ماهواره ها از دیدگاه حقوق بین الملل، حقوق بین الملل و پخش مستقیم برنامه های ماهواره ای ، به کوشش گروه مطالعات حقوقی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ، تهران، نشر سروش،1380

-زندی ، مجید ، چشم های شیطانی ماهواره ، نشریۀ جمهوری اسلامی ، 14/6/1385 .

– ساروی،محسن ،کیهان، محمد رضاعقد ماهواره و سیر تحولات قوانین مربوط به آن در حقوق ایران  پژوهشنامه فرهنگ  ، شماره 14 ، پائیز 1372

– شولتز، دوان پي. و شولتز، سيدني الن، نظريه‌هاي شخصيت، يحيي سيدمحمدي، تهران، چاپ هفدهم، 1389

-ضیایی پور ،یاسر ، جهان و ارتباطات ، فصلنامه رسانه – دفتر مطالعات و برنامه ریزی رسانه ها ،تهران، سال اول ،پاییز1390

– علامه مجلسی، بحار الأنوار الجامعة لدُرر اخبار الائمة الاطهار،تهران ، انتشارات علمیه اسلامیه، جلد دوم ،1361

– فام ، زلفعلی ، وگروهی دیگر ، «بررسی تأثیر صنعت فرهنگ بر هویت اجتماعی با تاکید بر شبکه های تلویزیونی ماهواره ای » ، نشریۀ رسانه ، اطلاع رسانی وکتابداری ، شمارۀ 76 (علمی – ترویجی )، زمستان 1387

-فصلنامه دیدگاه های حقوقی، دانشکده علوم قضایی و خدمات اداری، شماره سی و ششم و سی و هفتم،1388

– کدخدایی، عباس ، پخش مستقیم برنامه‌های ماهواره‌ای از دیدگاه حقوق بین‌الملل، تهران،مؤسسه مطالعات و پژوهشهای حقوقی شهردانش،1379

-کدخدایی ، عباسعلی، ،اصول حقوقی حاکم بر پخش برنامه های ماهواره ای، حقوق بین الملل و پخش مستقیم برنامه های ماهواره ای ، به کوشش گروه مطالعات حقوقی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ،تهران، نشر سروش ، 1380

-گروه مطالعات حقوقی سازمان صداو سیمای جمهوری اسلامی ایران، حقوق بین الملل و پخش مستقیم برنامه ها ی ماهواره ای -انتشارات سروش  1388

– گنجي، مهدي. دكتر حمزه گنجي، زمينه روان شناسي اتكينسون و هيلگارد، تهران ، انتشارات رشد،1381

– لاريجاني، علي – ملكي تبار، مجيد، بررسي راهبردي – امنيتي تأثيرات ماهواره بر باورهاي جوانان، علوم سياسي ،مطالعات دفاعي استراتژيك،  شماره 29، بهار 1386

-ماهینی ،محمد اسماعیل ، تکنولوژی های مدرن ،تهران ، انتشارات البرز،چاپ اول ،1391

-معتمد نژاد ، یوسف ،ماهواره های ارتباطی، تهران ، انتشارات دانش،1371

-مجله پژوهش و سنجش، سال نهم، شماره 30 و 31، تابستان و پاییز 1381.

-مجموعه رویه قضایی کیهان، جلد دوم، آرای مدنی، چاپ 1353

– مکارم شیرازی،ناصر،مکتوب،تارنمای شخصی،قابل دسترسی در سایت پایگاه اطلاع رسانی دفتر آیت ا…العظمی مکارم شیرازی،( آخرین بازنگری 30فروردین ماه1391)،

-مك‌كوايل، دنيس، نظريه ارتباطات جمعي، مترجم پرويز اجلالي، تهران، دفتر مطالعات و توسعه رسانه‌ها، چاپ دوم،1385

-مولانا ، حميد ، جريان بين المللي اطلاعات ، گزارش و تحليل جهاني . ترجمه يونس شكرخواه . تهران ، مركز مطالعات وتحقيقات رسانه ها،1371

-مهنازکمالی راد ،ارتباطات جدید ، انتشارات الوند ، تهران ،1383

-میرزایی ، محمد ، تکنولوژی ماهواره ها ، گاهنامه دانشگاه علم و صنعت، شماره 3 ، 1388

– نگارش ، حمید ، وگروهی دیگر ،  تبلیغ دین از منظر دین  ، زمزم هدایت ، قم ، چاپ اول ، 1383

– هوور ، استوارت ، ترجمۀ مجید اخگر ، « برگزیدۀ دانش نامۀ دین ، ارتباطات و رسانه » هنر واندیشه ، قم ، چاپ اول ، 1388

The Principles Governing the Use by States of Artificial Earth Satellites for International Direct- Television Broadcasting- 1982

-The International Covenant on Civil and Political Rights 1966

-Martinez , Larry ;Communication satellites، Power poltics in space ;Washington ,Artech House, 1985 .

-Lyon, D. (2012). Postmodernity. New York، Columbia University Press .

-Mitchel Patrick (2011). National identity. London، Oxford University Press .

-Robaka, Shamsher (2012). Effect of Satellite Television on the Culture of Bangladesh. New York،European Journal of Business and Management, Vol 4,No.9, 2012

-Rampal, Kuldip R (2009). Impact of Satellite Television on Urban Youth in India. Missouri، Warrensburg University.

-Peterson, R. (2011). Social Problems. New Jersey، Prentice-Hall

چکیده :

امروزه گسترش وسايل ارتباطي سبب رويارويي انسان با اطلاعات گوناگون و متنوع از محيط هاي مختلف شده است كه نتيجه و پيامد آن تاثيربه روي تمام جوانب ديگر زندگي و از جمله خانواده ها بوده است.امروزه به وسيله رسانه ها مخصوصاً ماهواره انتخاب هاي فراواني در برابر افراد خانواده وجود دارد كه سبب ايجاد آسیبهای گوناگون گرديده است هدف اصلي اين پژوهش بررسی فقهی و حقوقی آسیبهای ماهواره بر خانواده ها می باشد که قوانین و نظریه های مرتبط در این زمینه بیان و راهکارها و راه حلهای مناسب بررسی و تحلیل شده است.

همـچنان كـه ماهــواره مي تواند در هوشيار كردن، اطلاع رساني و در حوزهْ پژوهش، سياست و… نقش مهمي داشته باشد؛ برنامه هاي تخريبي و نابهنجاري نيز دارد؛ تا جايي كه برخي از جامعه شناسان و كارشناسان فرهنگي را برآن داشته تا براي مصونيت جامعه انساني، به ويژه نهاد خانواده چاره انديشي كنند. بدين ترتيب، تأثير برنامه هاي اين ابزار قدرتمند بر افكار عمومي و عملكرد آن را به ويژه از نظر تربيتي و جامعه پذيري نبايد از نظر دور داشت. مطمئنا قوانین موجود ما در این رابطه ضمانت اجرایی ضعیفی دارد و به نظر می رسد نیازمند ضمانت اجرایی قوی تری برای این قوانین هستیم ضمن اینکه به قوانین بالا دستی هم در این باره نیاز داریم و همچنین قوانین موجود در این زمینه با توجه به شرایط جامعه و تکنولوژی های نوین همسو نمی باشد و احتیاج مبرم به قوانینی جدید شدیدا احساس می شود .البته مبی توان با تقويت فرهنگ خودي و نشان دادن ارزش هاي بالاي آن به سطوح پايين جامعه، دفاع از ارزش هاي ملي، ارتقاء سطح آگاهي افراد، ترويج زندگي معنوي وتقوا، ترويج الگوهاي رفتاري صحيح در خانواده و جامعه بسیار از آسیبهای ماهواره را خنثی نمود که این امر  نیاز به حركت آگاهانه و صحيح مديران فرهنگي جامعه براي كاهش اثرات منفي برنامه هاي ماهواره دارد.

واژگان کلیدی: ماهواره ،آسیبهای اجتماعی ، فقه و حقوق، خانواده

 مقدمه:

الف)بیان مسئله:

با تغییر و تحول های به وجود آمده در سالهای اخیر و حضور فعال بانوان در جامعه ، و نقش کلیدی آنها در نظام خانواده و اجتماعی ، نهاد خانواده با مسایل و چالشهای مختلفی مواجه و باعث دغدغه و نگرانی هایی در میان کارشناسان و نیز خانواده ها شده است ( محمدی ، 1388 ) افزون بر جهان شدن و پیامدهای حاصله از آن ، برنامه های ماهواره ای بیشتر سبب اختلالات روان پریشی و بی خوشتن شدگی مخاطبان ، به ویژه بانوان می شود و از طرف دیگر فراگردهای تفکر مختل ، در اثر مشاهده برنامه های هیجان انگیز و رخوت آور ماهواره ای شکل می گیرد که پرش ایده ها با شتاب فکر ، انسداد تفکر و قطع جریان تفکر سالم را به همراه دارد استفاده از ماهواره در تمامی زمینه های زندگی نوجوانان و جوانان تاثیرات شگرف و عمیقی برجای می گذارد . طبق پژوهش های انجام شده در سالهای اخیر جرایم و جنایات دامنه دار و وحشتناکی همچون زنای با محارم ، مشکلات جنسی شدید در میان نوجوانان دختر و پسری که در سازمان بهزیستی نگهداری می شوند تا به سن قانونی زندان برسند و بیماری های روانی به نوع از تبعات تماشای برنامه های گمراه کننده ماهواره است . ایجاد ضعفهای روحی و جسمی ، از بین رفتن قید و بندهای اخلاقی و کشمکش اخلاقی و کشمکش مداوم با خانواده های سنتی و مذهبی ، نوجوانان را از پیشرفت و عداوت و درگیری ها در جامعه افزایش یافته و فرار از قانون زیاد می شود و رعب و وحشت سایه شوم خود را بر جامعه می گستراند . از بین رفتن قوانین دینی و مذهبی ، شکسته شدن حریم ها وچارچوب فرهنگی از طریق رهیابی فرهنگ ناشناس غربی ، کیان و صیانت خانواده ها را متزلزل کرده و همین امر موجب بالا رفتن سرسام آور آمار طلاق در جامعه شده است ، از طرفی دیگر تعداد افراد مجرد در جامعه افزایش یافته که این امر در میان برخی جوانان دختر و پسری که در سن ازدواج قرار دارند موجب برقراری روابط نامشروع شده و مفاسد اجتماعی بی شماری را به باور آورده است . قرآن کریم از آغاز خلقت چگونگی آفرینش زن و مرد را یکسان دیده و آن را در خلال موضوعاتی چون سجده فرشتگان ، دمیدن روح الهی ، تعلیم ، عهد ، وسوسه شیطان ، عصیان ، تلقی کلمات ، توبه و مبدا آفرینش طرح کرده است . این فکر که زن فقط و فقط باید در کنج خانه محبوس بماند و حتی با حفظ حریم و رعایت عفاف هم از علم و از هر کمالی ، الزاما باید محروم بماند و کاری جز اطفای شهوت مرد و خدمتکاری او ندارد و … علاوه بر اینکه با اسلام جور نمی آید ، ضد عواطف انسانی است. شناسایی نیازهای خانواده یکی از پایه های اصلی برای اجتهاد و پژوهش درست در مسائل مربوط به آن است اگرچنین آگاهی به دست نیاید برداشت و فتواها با مشکل همراه خواهد بود موضوع عدم توجه به روحیات و احساسات زن نیز قابل بحث است اگر منظور این باشد که نباید حکم بدون توجه به روحیات خانواده جعل شود، چنین موضوعی مربوط به شان شارع ( قانونگذار) است نه مربوط به مجتهد به عنوان استنباط کننده حکم که صرفا به کشف قرائن و رموز می پردازد ، و اگر منظور آن است که مجتهد گاه در تطبیق قواعد شرعی بر مصادیق خود به دلیل مرد بودن گرفتار غفلت می شود و نمی تواند شرایط ویژه خانواده را که می تواند موضوعی برای حکمی دیگر باشد ، دریابد ، حرف صحیحی است .در حوزه مسائل خانواده اهتمام به قرآن یادآوری از آن نقش تعیین کننده ای دارد ؛ زیرا از یک سو آیات قرآنی در حوزه مسائل خانواده بسیار است و از طرف دیگر روایت ها نیز فراوان و البته با مضامین مختلف . در این میان برخی از بخشهای فقه – به جز آفت های عامی که متوجه ی همه ی ابواب و بخشها است – دچار آسیب های خاص خود است .مسائل خانواده یکی از همین بخشهاست هر پدیده ای که در زندگی آدمی شکل می گیرد در بستر حیات خویش ممکن است گرفتار آفت ها و آسیب هایی گردد که آن را از خاستگاه اصلی اش دور سازد ؛ بنابراین برای جلوگیری از آفت ها و آسیب ها باید نظارتی پیوسته و بیرونی حاکم بر آن باشد لذا بررسی آسیب های اجتماعی خانواده از نظر فقهی و حقوقی خود از ملزومات جامعه امروز ایران می باشد .

ب)سوالات تحقیق

– بین تاثیر پذیری خانواده از ماهواره و آسیب های اجتماعی آنان چه رابطه ای وجود دارد؟

آسیب شناسی اجتماعی خانواده از ماهواره در احکام فقهی کنونی چگونه می باشد ؟

– آسیب های اجتماعی وارده به خانواده ، با در نظرگرفتن نقش ماهواره ،در احکام حقوقی فعلی چگونه می باشد؟

– راهکارصحیح و مدون اسلامی فیلترینگ برنامه های ماهواره ای در احکام فقهی چگونه می باشد ؟

– راهکارصحیح و مدون جهت فیلترینگ برنامه های ماهواره ای و تخلف از آن در احکام فقهی چگونه می باشد ؟

پ)فرضیات پژوهش

– بین تاثیر پذیری خانواده از ماهواره و آسیب های اجتماعی آنان یک ارتباط معنادار وجود دارد .

– احکام فقهی کنونی قادر به آسیب شناسی اجتماعی خانواده با توجه به پدیده ماهواره نمی باشد .

– احکام حقوقی فعلی پاسخ گوی آسیب های اجتماعی وارده به خانواده ، با در نظرگرفتن نقش ماهواره در زندگی آنان ، نمی باشد .

– در احکام فقهی ، برنامه صحیح و مدون اسلامی ، برای فیلترینگ (پالایش ) برنامه های ماهواره ای به طور دقیق ارائه نشده است .

– در احکام فقهی ، برنامه مدون و صحیحی جهت فیلترینگ برنامه های ماهواره ای و تخلف از آن ارائه نشده است.

ت) پیشینه تحقیق

– در خصوص این تحقیق باید گفت که در این رابطه و به صورت کامل تحقیقی صورت نگرفته و بعضأ چند مقاله و اشاراتی در کتب حقوقی استادان به چشم میخورد .

ث) روش تحقیق

روش به کار گرفته شده در این تحقیق از نوع کتابخانه ای است. بدین سان که با مراجعه به کتابخانه دانشگاه های مختلف در خصوص موضوع اطلاعات گرفته شده است. همچنین از مقالات، کتابهاي مورد نياز و نيز از شبکه جهاني اطلاعات، اینترنت، استفاده شده است.

ج) اهد اف پژوهش

-بررسی و تحلیل فقهی آسیب های اجتماعی خانواده با توجه به برنامه های ماهواره ای

-بررسی و تحلیل حقوقی آسیب های اجتماعی خانواده با توجه به برنامه های ماهواره ای

-ارائه راهکارها و پیشنهادهای کاربردی جهت خنثی سازی تاثیرات سوء برنامه های ماهواره ای

-ارائه راهکارها و پیشنهادات سازنده جهت به حداقل رساندن آسیب های اجتماعی خانواده ناشی از برنامه های ماهواره ای

-جمع آوری نظر فقها در خصوص فیلترینگ برنامه های ماهواره و گزینش برنامه های مختلف منافی شرع اسلامی

– جمع آوری نظر حقوق دانان پیرامون فیلترینگ برنامه های ماهواره ای و گزینش برنامه های مخالف منافی شرع اسلامی و قانون اساسی جمهوری اسلامی

ح)ساختار تحقیق

مطالب مندرج در این تحقیق درسه فصل به رشته تحریر درآورده شده که در فصل اول به تعاریف و مفاهیم پرداخته شد ، در فصل دوم موضوع مورد مطالعه در فقه و حقوق مورد مطالعه قرار گرفت و دیدگاههای حقوقی و نظریه ها در این زمینه بررسی و تحلیل شد و در فصل سوم به بررسی آسیبهای ماهواره بر خانواده و جامعه پرداخته شد و راه حلها و راهکارهای مناسب در این زمینه بیان و مورد بررسی قرار گرفت

 

فصل اول : تعاریف و مفاهیم

-1تلویزیون های ماهواره ای:

هنگامی که برای اولین بار تلویزیون های ماهواره ای با رویکرد تجاری و بازرگانی وارد عرصه ارائه خدمات شدند، هنوز آنتن های بشقابی خانگی بسیار کم تعداد، بزرگ و گران قیمت بودند. اما امروزه یافتن پشت بام ساختمان هایی که فاقد این بشقاب ها باشند، کار دشواری به نظر می رسد. به علاوه دیگر این آنتن ها به بزرگی قدیم نیستند و بسیار کوچکتر شده اند. شرکت های تلویزیون ماهواره ای بزرگ، این روزها اوقات فراغت بسیاری از مردم جهان را با برنامه هایی همچون، فیلم، موسیقی، ورزش، اخبار و حوادث، پر می کنند. پخش برنامه های تلویزیونی ماهواره ای تقرباً مشابه پخش همگانی تلویزیونی است. پخش همگانی تلویزیونی، سرویسی است که به صورت مستقیم و بدون نیاز به سیم و کابل، برنامه های تلویزیونی را به دستگاه گیرنده بیننده می رساند.[1]

 

1-2 تاریخچه ماهواره تلویزیونی :

اولین کسی که ایده ارتباط ماهواره ای را مطرح کرد نه مهندس بود و نه کسی که در کارهای فنی سررشته داشت ولی نگاه بسیار عمیقی نسبت به دنیای پیرامون خود داشت و به اصطلاح آینده نگر بود. این شخص اسمش آرتور سی کلارک بود. آرتور سی کلارک ایده ارتباط ماهواره ای را در مقاله ای به نام اکستراترستریال رلایس[2] در سال 1945 مطرح کرد. به این صورت که با قرار دادن 3 ماهواره در مدارژئوسنکرون می توان کل کره زمین را تحت پوشش ارتباط ماهواره ای قرار داد.

آرتور سی کلارک هر چند با طرح این ایده به تلویزیون ماهواره ای فکر نکرده بود ولی آنقدر عمر کرد تا ببیند که مقاله او الهام بخش تلویزیون ماهواره ای شد. اولین ماهواره ای که برای فرستادن سیگنال تلویزیونی بکار رفت , ماهواره تل استار در سال 1962 بود که سیگنال های تلویزیونی را از اروپا به آمریکا می فرستاد. در آن سال ها سیگنال تلویزیونی را ایستگاه های زمینی با تجهیزات پیشرفته آن زمان (که الان همان دستگاه ها بسیار پیش پا افتاده شده اند) میگرفتند و به صورت امواج تلویزیونی به اصطلاح رله می کردند. شاید برایتان جالب باشد که اولین شبکه ملی تلویزیون ماهواره ای در سال1967 توسط شوروی سابق راه اندازی شد. این شبکه اربیتا[3]  نامیده شد و کانال های تلویزیونی را به ایستگاه های زمینی می فرستاد و آنها نیز به نوبه خود سیگنال ها را به صورت زمینی از طریق کابل به تلویزیون های خانگی رله می کردند. سال 1974 اولین دسترسی سیگنال از ماهواره به تلویزیون به کمک رسیور و به طورمستقیم آزمایش شد. در آن سال ها این کار بسیار گران تمام می شد و برای تجاری شدن هنوز سالها وقت نیاز داشت با این حال بیشتر مورد استفاده شرکت های تلویزیون کابلی برای گرفتن تصویر و رله کردن آن بر روی کابل و رساندن آن به خانه مشتریان خود بکار گرفته می شد. استفاده شخصی از سیگنال ماهواره هنوز وجود نداشت. هر چند در همان دهه 70 میلادی یک پروفسور دانشگاه استنفورد آنتن و دستگاه بزرگی را برای استفاده شخصی خود درست کرد که می توانست صد ها کانال تلویزیونی ماهواره ای که برای استفاده شرکت های تلویزیون کابلی آن زمان استفاده می شد ، دریافت کرده و به تماشای فیلم های مورد علاقه خود بپردازد. این پرفسور که تایلور هاوارد [4] نام داشت بعد از مدتی دیدن فیلم های مورد علاقه خود از طریق آنتن و دستگاه ابداعی خود دچار وجدان درد می شود و یک چک به مبلغ 100 دلار برای شرکتی که کانال ها را بر روی ماهواره قرار می داد ، فرستاد تا از این طریق دین خود را بابت دیدن کانال ها پرداخت کرده باشد. اما بعد از مدتی با کمال تعجب دید که چک او توسط شرکت بازگردانده شده و ضمن نپذیرفتن 100 دلار برای جناب پروفسور نوشتند که شرکت مذکور فقط طرف قرارداد شرکت های بزرگ کابلی است نه افراد شخصی. این کار هوارد مثل بمب تو دنیای تکنولوژی ارتباطی صدا داد و عده ای را به فکر دریافت مستقیم کانال های تلویزیونی از ماهواره انداخت. [5]

سال های بین 1981 و 1985 را می توان سال های توسعه آنتن های بشقابی خیلی بزرگ برای دیدن کانال های ماهوا ره ای نامید. ولی هنوزکاملا همه گیر نشده بود .آنهم بیشتر به خاطر قیمت. در سال 1981 یک دستگاه آنتن با رسیور ماهواره حدود 10,000 دلار برای مصرف کننده آب می خورد . در اواخر سال 1985 این مبلغ به 3000 دلار کاهش یافت. قطر آنتن ها در آن زمان به 2 متر و حتی بیشتر هم می رسید. اواخر دهه هشتاد بود که آنتن ماهواره نسبتا همه گیر شد. البته در ایران با چند سال تاخیر یعنی اوایل دهه نود بود که آنتن ماهواره اول در سطوح مرفه جامعه و با ارزان شدن بیشتر آن به سایر لایه ها و طبقات اجتماعی رسوخ کرد.

امروزه با قیمت نسبتا نازل می توان یک دستگاه کامل ماهواره تهیه کرد. با وجود این کاهش هنوز وقتی که مشتریان ما در مورد قیمت یک دستگاه کامل به همراه نصب از ما می پرسند و ما قیمت حدود 250 دلاری (1800 کرون سوئد) را به آنها پیشنهاد می دهیم ، برخی باز هم چانه می زنند تا تخفیف بیشتری نصیبشان شود. به باورم این عادتی است ریشه دار در الگوی خرید ما ایرانیان که جنسی ولو با قیمت ارزان هم که باشد باید چانه بزنیم. بعد ها شاید در مورد فرهنگ چانه زنی بیشتر بحث کنم و نشان خواهم داد که چگونه چانه زنی در جوامع صنعتی کارکرد خود را از دست داده است.

[1]–  ماهینی ،محمد اسماعیل ، تکنولوژی های مدرن ،تهران ، انتشارات البرز،چاپ اول ،1391، ص63

[2] Extraterrestrial Relays(1945)

[3] Orbita

[4]  H. Taylor Howard

[5] – میرزایی ، محمد ، تکنولوژی ماهواره ها ، گاهنامه دانشگاه علم و صنعت، شماره 3 ، 1388 ، ص 18

همه پایان نامه و تحقیق و پروژه های به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید

مطالب پیشنهادی:
برچسب ها : , , , , , , ,
برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

جستجو پیشرفته

دسته‌ها

آخرین بروز رسانی

    Fatal error: Call to undefined function jdate() in /home/bmaghale/domains/bmaghale.ir/public_html/wp-content/themes/digitaliran5/sidebar.php on line 122