پايان نامه بررسي مباني تعييني يا تخييري بودن وجوب نماز جمعه در فقه شيعه و اهل سنت

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

پايان نامه بررسي مباني تعييني يا تخييري بودن وجوب نماز جمعه در فقه شيعه و اهل سنت یکی از پایان نامه و تحقیق های جامع و کامل و دارای منابع معتبر می باشد این پایان نامه دارای 201 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که جهت دریافت و دانلودمتن کامل پايان نامه بررسي مباني تعييني يا تخييري بودن وجوب نماز جمعه در فقه شيعه و اهل سنت بر روی گزینه خرید انتهای ایمیل کلیک نمائید پس از وارد نمودن اطلاعات مربوطه و پرداخت قادر به دانلود متن کامل پایان نامه مربوطه می باشد همچنین لینک پایان نامه همان لحظه به ایمیل شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

مقدمه    1
1. بیان مسئله    3
2. سؤالات تحقیق    3
الف) سؤال اصلی    3
ب) سؤالات فرعی    3
3. فرضیه‌ی تحقیق    3
4. پیشینه‌ی تحقیق    4
5. ضرورت تحقیق    4
6. اهداف تحقیق    4
7. جنبة نوآوری تحقیق    5
8. روش تحقیق    5
فصل اول:    6
کلیات    6
بند اول: اولین نماز جمعه‌ای که توسط پیامبر اسلام اقامه شد    13
بند دوم: تاثیر شرایط تاریخی و سیاسی بر اقامه نماز جمعه و فتاوای فقها    14
1 – 2 – 2 – 1. عدم اقامه نماز جمعه در میان شیعیان و تأثیر آن در پی بردن به آرای فقها    15
1 – 2 – 2 – 2. بازنمایی اوضاع سیاسی مذهب شیعه در ایران در زمان حکومت صفویه    18
1 – 2 – 2 – 3. عوامل تاثیر‌گذار بر چگونگی نماز جمعه در برخی دوران‌های تاریخی    19
1 – 2 – 2 – 3 – 1. انعطاف‌پذیری پادشاهان سلسله صفوی در برابر فقهای امامیه    19
1 – 2 – 2 – 3 – 2. تشکیل مدارس جهت بحث و بررسی فقها    20
1 – 2 – 2 – 3 – 3. بنا کردن مساجد جامع در شهرها جهت اقامه جمعه    20
1 – 2 – 2 – 3 – 4. تشکیل مجمع نماز جمعه    21
1 – 2 – 2 – 3 – 5. جمع آوری خطبه‌های نماز جمعه    22
1 – 3 – 3 – 1. وقت خطبه‌ها    33
1 – 3 – 3 – 2. واجبات محتویات خطبه‌های نماز جمعه    34
1 – 3 – 3 – 2 – 1.  حمد و سپاس الهی    34
1 – 3 – 3 – 2 – 2. صلوات بر پیامبر اکرم و اهل بیت(ع)    34
1 – 3 – 3 – 2 – 3. سفارش به تقوا    34
1 – 3 – 3 – 2 – 4. وجوب قرائت سوره‌ای کوتاه    34
1 – 3 – 3 -3.  بلند خواندن خطبه‌ها    35
1 – 3 – 3 -4. عربی بودن خطبه‌ها    35
1 – 3 – 3 -5. ایستاده بودن خطیب    35
1 – 3 – 3 – 6. یکی بودن خطیب و امام جمعه    36
1 – 3 – 3 – 7. با طهارت بودن در خطبه‌ها    36
1 – 3 – 3 – 8. گوش دادن به خطبه‌ها    36
1 – 3 – 3 – 9. شرایط خطیب جمعه    36
1 – 3 – 3 – 10. آداب خطبه‌ها    37
1-4 – 1 – 1. روایت شیخ کلینی با اسناد عمر بن حنظله    40
1 – 4 – 1 – 2. روایت ابوخدیجه    41
فصل دوم:    50
بررسی ادله و اقوال  حکم به وجوب و حرمت نماز جمعه نزد فقهای شیعه    50
2 – 1 – 2 – 1.  سیره خلفا    52
2 – 1 – 2 – 2.  هم‌ردیف بودن نماز جمعه با نماز عیدین    53
2 – 1 – 2 – 3. فرمایش امام سجاد «علیه‌السلام»    54
2 – 1 – 2 – 4. روایات متفرقه    54
2 – 1 – 2 – 5. سایر روایات    55
2 – 2 – 1 – 1. دیدگاه ابن ادریس حلی در کتاب السرائر    59
2 – 2 – 1 – 2. دیدگاه سلار در کتاب المراسم    61
2 – 2 – 1 – 3. دیدگاه سید مرتضی علم الهدی مبنی بر‌اشتراط حضور امام معصوم و یا نایب خاص او    61
2 – 2 – 2 – 1.  دلایل تاریخی    62
2 – 2 – 2 – 2.  دوران امر میان وجوب و حرمت    62
2 – 2 – 2 – 3. نماز جمعه وظیفة حاکم اسلامی (امام معصوم)    62
2 – 2 – 2 – 4. دلایلی عقلی مبنی بر تحریم نماز جمعه در دوران غیبت    63
2 – 2 – 2 – 4 – 1. ایجاد فتنه و اختلاف    63
2 – 2 – 2 – 4 – 2. عدم تحقق شرط عدالت در خطیب و امام جمعه    63
2 – 3 – 1 – 1.  سوره جمعه    67
2 – 3 – 1 – 1 – 1.  نگاهی اجمالی به شأن نزول آیه‌    68
2 – 3 – 1 – 1 – 2.  شأن نزول آیه    70
2 – 3 – 1 – 1 – 3.  خطاب در آیه    71
2 – 3 – 1 – 1 – 4.  احکام فقهی آیه    72
2 – 3 – 1 – 1 – 4-1. مراد از کلمه «نداء»    73
2 – 3 – 1 – 1 – 4-2.  مراد از سعی در نماز جمعه    75
2 – 3 – 1 – 1 – 4-3. مراد از کلمه ذکر در آیه    76
2 – 3 – 1 – 1 – 5.  تفسیر ﴿إن کنتم تعلمون﴾    78
2 – 3 – 1 – 1 – 6.  تفسیر ﴿فإذا قضیت الصلاۀ فانتشروا فی الأرض﴾    78
2 – 3 – 1 – 2. دیگر آیات مرتبط با نماز جمعه    79
الف) روایاتی که بر وجوب نماز جمعه حتی توسط غیر امام دلالت دارند    84
ب) روایاتی که بر وجوب شرکت در نمازجمعه‌های اقامه‌شده دلالت دارند    85
ج) روایاتی که بر جایگاه و اهمیت ویژه نماز جمعه در نزد ائمه معصومین«علیهم السلام» دلالت دارند    87
1. روایاتی که بر منصب خاص بودن نماز جمعه برای امام دلالت دارند    88
2. روایاتی که بر اجازه ائمه معصومین «علیهم السلام» بر اقامه نماز جمعه توسط غیر امام معصوم دلالت دارند    89
هـ) روایاتِ نشان‌دهندة اَجزا و احکام نماز جمعه    91
فصل سوم:    97
بررسی اقوال و ادله قائلین به وجوب تعیینی و تخییری نماز جمعه از دیدگاه فقهای امامیه    97
3 – 1 – 1 – 1. دیدگاه محقق کرکی    101
3 – 1 – 1 – 2. دیدگاه سید حسین موسوی کرکی    105
3 – 1 – 1 – 3. دیدگاه میرزا علیرضا تجلی    105
3 – 1 – 1 – 4. دیدگاه شیخ مفید    106
3 – 1 – 1 – 5. دیدگاه شیخ طوسی در کتاب النهایه    107
3 – 1 – 1 – 6. دیدگاه ابن براج    109
3 – 1 – 1 – 7. دیدگاه شریف رضی(سید مرتضی) در دنباله رساله ابن براج    109
3 – 1 – 1 – 8. دیدگاه علامه حلی    110
3 – 1 – 1 – 9. دیدگاه محقق حلی    111
3 – 1 – 1 – 10. نظر صاحب جواهر    111
3 – 1 – 1 – 11. دیدگاه مرحوم بهبهانی    114
3 – 1 – 1 – 12. دیدگاه آقای بروجردی    115
3 – 1 – 2 – 1. تفسیر روایات از دیدگاه قائلین به وجوب تخییری    117
3 – 1 – 2 – 1 – 1. روایت حث جهت اثبات وجوب تخییری    118
3 – 1 – 2 – 1 – 2. روایت زراره از امام باقر(ع)    118
3 – 1 – 2 – 1 – 3. موثقه ابن بکیر به نقل از زراره    119
3 – 1 – 2 – 1 – 4. روایات سماعه    119
3 – 1 – 2 – 1 – 5. روایت محمد بن مسلم و روایت زراره از امام صادق(ع)    120
3 – 1 – 2 – 2. اثبات عدم وجوب تعیینی نماز جمعه در دوران غیبت با استفاده از ادله عقلی    120
3 – 1 – 2 – 2 – 1. دلیل اول    121
3 – 1 – 2 – 2 – 2. دلیل دوم    122
3 – 1 – 2 – 3. دلایل عقلی و نقلی مبنی بر وجوب تخییری از دیدگاه سایر فقهای معاصر    124
3 – 2 – 1 – 1. اخباری‌ها    127
3 – 2 – 1 – 2. شهید ثانی (از بنیانگذران اصلی قول به وجوب  تعیینی نماز  جمعه  در دوران غیبت)    129
3 – 2 – 1 – 3. دیدگاه فیض کاشانی    133
3 – 2 – 1 – 4. دیدگاه محقق سبزواری    135
3 – 2 – 1 – 5. دیدگاه شیخ صدوق    137
3 – 2 – 1 – 6. دیدگاه علامه مجلسی    139
الف- تفسیر حدیث حث از دیدگاه علامه مجلسی    142
ب- دلیل دیگر علامه مجلسی: روایت زراره از امام باقر(ع)    143
ج) جمع بندی نهایی علامه مجلسی مبنی بر وجوب تعیینی اقامه نماز جمعه    143
3 – 2 – 1 – 7. دیدگاه شیخ حر عاملی    144
3 – 2 – 1 – 8. دیدگاه شیخ طوسی    145
3 – 2 – 1 – 9. دیدگاه مرحوم کلینی    146
3 – 2 – 1 – 10. دیدگاه محقق حلی صاحب کتاب المدارک    146
3 – 2 – 1 – 11. مرحوم بحرانی در کتاب حدائق الناضره    147
3 – 2 – 1 – 12. دیدگاه شیخ ابوالصلاح حلبی    148
3 – 2 – 1 – 13. دیدگاه شیخ عماد الدین طبرسی    148
3 – 2 – 1 – 14. دیدگاه شیخ ابوالفتح کراجکی    148
3 – 2 – 1 – 15. دیدگاه شیخ فخرالدین بن طریح نجفی    149
3 – 2 – 1 – 16. دیدگاه صاحب معالم و شیخ محمد فرزند او    149
3 – 2 – 1 – 17. دیدگاه شیخ حسین عاملی شاگرد شهید ثانی    150
فصل چهارم:    155
حکم نماز جمعه از دیدگاه مذاهب اربعه    155
4 – 1 – 1 – 1. نظر شیخ عبدالقادر الجیلانی مبنی بر وجوب تعیینی نماز جمعه    156
4 – 1 – 1 – 2. دیدگاه کلی حنابله    159
4 – 1 – 4 – 1. نظر ابوحنیفه مبنی بر عدم وجوب تعیینی نماز جمعه بدون وجود سلطان    169
الف) دلیل نقلی    173
ب) دلیل عقلی    174
فهرست منابع و مآخذ    183
الف)  منابع فارسی    183
ب) منابع عربی    184

منابع و مآخذ

  قرآن کریم.

الف)  منابع فارسی

پاینده، ابوالقاسم، (مترجم)،تاریخ طبری- جلد یک، انتشارات اساطیر، چاپ پنجم، 1375،

جعفر پیشه، مصطفی، فقه سیاسی، قم، موسسه تحقیقات و نشر معارف اهل البيت(ع)،1383ش.

جعفری هرندی، محمد، فقها و حکومت، انتشارات رئزنه،چاپ اول 1379

جعفریان، رسول، تاریخ سیاسی اسلام: رسول خدا، چاپ اول، مهر 1373، سازمان چاپ و انتشارات

_________ دین و سیاست در دوره صفویه قم، انصاریان ۱۳۷۰ش.

_________ تشیع در عصرصفوی، قم، انصاریان ۱۳۷5ش

_________ دوازده رساله فقهی، انتشارات انصاریان، قم، چاپ اول.

_________ نماز جمعه‌: زمینه‌های تاریخی و آگاهی‌های کتابشناسی، ج۱، ص‌۳۷، تهران‌،۱۳۷۲ش.

خالصی، علامه ارمغان الهی پارسی الجمعه، 1380 هجری قمری

خزائلی، محمد، احکام قرآن، ص 345، سازمان انتشارات جاویدان، چاپ 1353

دشتی، سید مصفی، تفسیر معارف و معاریف چاپخانه اسماعیلیان، چاپ اول، قم ، 1385

صحیفه سجادیه، ترجمه الهی قمشه‌ای، نسیم حیات، چاپ ثامن الأئمه، نوبت دوم، 1385ش، دعای چهل و هشتم، روز اضحی و جمعه

طبرسی، ابوعلی الفضل ابن الحسن، تفسیر مجمع البیان، ترجمه ثقه الاسلام علی کرمی، چاپ اول، پاییز 1380

_________ تفسیر جوامع الجامع جلد ششم امین الاسلام ترجمه عبدالعی صاحبی، چاپ و انتشارات آستان قدرس رضوی، چاپ اول 1377.

عظیمی، حبیب الله، نماز جمعه در فقه و تاریخ اسلام، شركت چاپ و نشر بين المللي سازمان تبليغات اسلامي-1379.

فاضل مقداد، کنز العرفان فی فقه القرآن، ج اول، چاپ دوم، ترجمه عقیقی بخشایشی، انتشارات نوید اسلام، 1385 .

گرجی، ابوالقاسم، تاریخ فقه و فقها، تهران: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه‌ها (سمت)، چاپ نهم سال 1387.

موسوی غروی، محمد جواد، نماز جمعه یا قیام توحیدی هفته دفتر نشر جمعه، ۱۳۵۷.

موسوی، میر جعفر علوی الحسینی، تفسیر القرآن الکریم، کشف الحقائق عن نکت الآیات و الدقائق، ترجمه عبدالمجید صادق نوبری، ج سوم.

ب) منابع عربی

إبن ادریس حلی، ابوجعفرمحمد بن منصوربن أحمد، السرائرالحاوی لتحریر الفتاوی، قم: مؤسسة النشرالإسلامی، چاپ دوم،1410هـ.ق.

ابن البراج( قاضی) شرح حمل العلم و المحل للشیخ الاجل الاقدم با تصحیح کاظم مدیر شانه چی، اسفند 1352 انتشارات دانشگاه مشهد

ابن تیمیه، تقی الدین حرانی، فتاوی الکبری، بیروت، دارالفکر، 1403هـ.ق.

ابن حجرعسقلاني، احمد بن علي، فتح الباري في شرح صحيح بخاري، بيروت: دارالفکر، 1410-1411هـ.ق.

ابن رشد قرطبی، محمد ابن احمد، بدایة المجتهد ونهایة المقتصد، بیروت: دارالفکر،1409هـ.ق.

ابن قدامه، المغنی، بیروت، دار الفکر، چاپ اول، 1405هـ.ق.

ابن مطهر حلی، محمد بن الحسن، معروف به فخر المحققین، ایضاح الفوائد فی شرح القواعد، چاپ اول، قم، مطبعة العلمیة،1387هـ.ق.

ابوحنیفه النعمان بن محمدبن منصور، دعائم الاسلام و بیان حلال و حرام و قضایا ، نشر: افعانستان چاپ اول پاییز 1372.

آخوند خراسانی، محمد کاظم، کفایة الاصول، قم، موسسه النشر الاسلامی، 1431هـ.ق.

امام مالک، مالک بن انس اصبحی، المدونة الکبری، دارالکتب العلمیة، بیروت، طبع اولی، 1994.

چکیده

نماز جمعه، از عباداتی است که ابعاد عبادی و سیاسی آن همیشه مورد توجه بوده است. مسلمانان این عمل عبادی را هر جمعه، ابتدای ظهر اقامه می‌کنند و کسانی که در آن شرکت نمی‌کنند باید نماز ظهر بخوانند. نماز جمعه باید به‌صورت جماعت برگزار شود. فقهای شیعه‌ و علمای اهل‌ سنّت، برای اثبات‌ وجوب‌ آن ، به‌ آیه نهم سوره جمعه‌ و ادلة نقلی و عقلی و هم‌چنین اجماع‌ استناد کرده‌ و ترک‌ آن را مستوجب عقوبت دانسته‌اند. برخی فقها در استناد به‌ آیه ۹ سوره جمعه‌، برای وجوب‌ اقامه نماز جمعه‌، مناقشه‌ کرده‌ و گفته‌اند که‌ این‌ آیه‌ در صدد تشریع‌ و اثبات‌ وجوب‌ اقامه نماز جمعه‌ نیست‌، بلکه‌ شرکت‌ کردن‌ در نماز جمعه‌ای را که‌ به‌ شکل‌ صحیح‌ برپا شده‌، لازم‌ دانسته‌ و در مقام‌ توبیخ‌ کسانی است‌ که‌ با وجود اقامه‌ شدن‌ نماز جمعه صحیح‌، از حضور در آن‌ خودداری می‌کنند و به‌ تجارت‌ یا امور دیگر می‌پردازند. فقهای مذاهب اربعه به جز حنفی‌ها اقامه و صحت نماز جمعه را به حضور یا اجازة سلطان مشروط نمی‌دانند؛ مانند نماز جماعت که صحت و اقامة آن مشروط به حضور یا اجازة سلطان نیست؛ درحالی‌که حنفیه با تمسک به دلایل عقلی و نقلی، نماز جمعه را منصب حاکم و سلطان می‌دانند و آن را بدون حضور و اجازة سلطان صحیح نمی‌دانند. اما در فقه شیعه شرط صحت و اقامة نماز جمعه، حضور یا اجازة امام معصوم است؛ به دیگر سخن در مسألة نماز جمعه، ولایت از آنِ امام معصوم یا نایب اوست؛ نه سلطان و حاکم. جایز بودن‌ یا نبودنِ اقامه نماز جمعه‌ در عصر غیبت‌ امام‌ معصوم‌ علیه‌السلام‌ از موضوعات‌ بحث‌ برانگیز در میان‌ فقهای امامی است و دربارة آن چند نظریه‌‌ مطرح‌ گردیده‌ است که‌ عبارتند از‌: «حرمت»‌، «وجوب‌ تعیینی»، «وجوب‌ تخییری»، «احتیاط واجب» و «احتیاط مستحب» در اتیان نماز جمعه. هدف از این پژوهش، بررسی اقوال و ادله قائلین به وجوب تعیینی و تخییری از دیدگاه مذاهب خمسه می‌باشد. در این بین نظریه وجوب‌ تخییری در میان‌ فقهای متأخر، یعنی از قرن‌ سیزدهم‌ به‌ بعد، مقبولیت‌ یافته‌ است‌. به‌طور کلی، در میان‌ فقهای اصولی گرایش‌ به‌ نظریه وجوب‌ تخییری نماز جمعه‌ شایع‌تر است‌؛ هر چند شماری از آنان‌ قائل‌ به‌ حرمت‌ آن‌ شده‌اند. برخی از قائلان‌ به‌ وجوب‌ تخییری نماز جمعه‌، تلاش‌ برای‌ اقامة نماز جمعه‌ را واجب‌ تخییری دانسته‌اند، اما پس‌ از تشکیل‌ نماز جمعه‌، حضور در آن‌ را برای واجدان‌ شرایط‌، واجب‌ تعیینی برشمرده‌اند.  فقهای اخباری نیز با توجه به ظهور آیات قرآن و روایات معصومین(ع) قائل به وجوب تعیینی نماز جمعه می‌باشند و اجتهاد فقهای اصولی در مقابل نصوص را تخطئه می‌کنند و در فرض حضور و غیبت امام معصوم نماز جمعه را واجب تعیینی می‌دانند.

واژگان کلیدی: نماز جمعه، وجوب‌ تخییری، وجوب‌ تعیینی، مذاهب خمسه، حرمت نماز جمعه

 مقدمه

مهم‌ترین ويژگی‌ احکام اسلام، توجه  همزمان به دنيا و آخرت است. اسلام هم دين عبادت و بندگي است و هم دین سياست و دنياداری. خداوند، تكامل فردی را به حركت‌هاي جمعي وابسته كرده است. اسلام اين رفتار فردي و جمعي را نه‌تنها در فكر و نظر پي ريزي كرده، بلكه در عمل نيز پيوندي ناگسستنی بدان‌ها بخشيده است كه نماز جمعه، نمونه ي برجسته ي آن به شمار مي رود.

مؤذن در روز آدینه اهل ایمان را به‌سوی خدا مي‌خواند و نمازگزاران پاك طينت با دلي آكنده از مهر الهی و با كنار گذاشتن همه ي مظاهر دنیوی، گرد هم می‌آیند تا به دريای بی‌كران اتحاد و معنويت برسند. د‌ين داران با رنگ‌ها، نژادها و زبان‌های گوناگون، در كنار هم به سخنان حكمت‌آميز امام جمعه گوش فرا می‌دهند. امام جمعه نيز همانند ديده‌بان و جلوداري امين با فراخواندن آنان به پاكي و پرهيزكاري، راه‌ها و بي راهه‌هاي اين دنياي پر‌اشوب را به آنان نشان مي دهد. آن گاه همگي بدون كبر و نخوت نماز جمعه را خالصانه اقامه می‌کنند. پس از اين نماز، جان‌هاي مؤمنان پاكيزه مي گردد و چون آينه‌اي خواهد شد كه پرتو جمال يار را در آن تماشا خواهند كرد.

حال كه به يمن پيروزي انقلاب اسلامي اين عبادت الهي هرجمعه در كشور ما برگزار مي‌شود، بر ماست تا با تقويت پيام و معرفي زواياي ناشناخته‌ی آن، شكر اين نعمت را به جاي آوريم.

بیش‌تر مذاهب اسلامی قائل به وجود امام – بعد از پیامبر«صلی الله علیه و آله و سلم» – نبوده‌اند و وجود یا اذن سلطان را برای اقامة نماز جمعه شرط نمی‌دانند؛ لذا در تمام دوران‌ها (چه عصر غیبت و چه عصر حضور امام معصوم) قائل به وجوب تعیینی نماز جمعه می‌باشند. اما در بین امامیه مسئله مورد اختلاف است؛ وجوب نماز جمعه میان پیروان امامیه در زمان حضور امام معصوم(ع) – صرف نظر از تقیه – اجماعی بوده است. در عصر غیبت بین فقهای امامیه در حکم نماز جمعه اختلاف است؛ برخی آن را واجب تعیینی و بعضی واجب تخییری و عده‌ای دیگر از آنان اقامه نماز جمعه را حرام می‌دانند. محور و مرکز اختلاف در مسئله، ضرورت وجود امام یا اذن او در اقامه نماز جمعه است. این اختلاف که از وجوب تا حرمت درباره آن رأی وجود دارد، عوامل متعددی دارد که مهم ترین آنها ابهام در موضوع اساسی نقش ولایت در حکم نماز جمعه است. از این زاویه، سه مبنای فقهی وجود دارد:

الف) برخی نماز جمعه را مطلقاً، در عصر حضور و یا غیبت، از شئون ولایت نمی‌دانند و اقامه نماز جمعه را مثل دیگر نمازهای یومیه بی‌نیاز از اذن او می‌دانند. بنابراین بعضی از بزرگان مانند شهید ثانی قائل به وجوب تعیینی در عصر حضور و غیبت شدند.

ب) برخی در عصر حضور آن را از شئون ولایت می‌دانند و در عصر غیبت به این رابطه اعتقاد ندارند. طرفداران این مبنای دوم به رأی متفاوتی قائل شده‌اند و پس از اتفاق نظر در عصر حضور، درباره عصر غیبت به دلیل عدم دسترس به امام معصوم(ع)، شرط وجود امام را ساقط دانسته و به وجوب تعیینی یا وجوب تخییری نظر داده‌اند. و برخی پس از اقامه نماز جمعه نیز از قائلین وجوب تخییری حضور را در نماز جمعه واجب تعیینی می‌دانند؛ مانند محقق خویی.

ج) عده‌ای از فقهای امامیه نیز اقامه نماز جمعه را به‌طور کلی از شئون ولایت می‌دانند و در این باره تفاوتی میان عصر حضور و غیبت قائل نیستند. بنابراین مبنا با غیبت امام، اقامه نماز جمعه را حرام و بدعت دانسته و برخی با وجود فقیه عادل وجوب تخییری را انتخاب کرده‌اند یا در صورت اذن فقیه عادل، اقامه نماز جمعه را واجب تعیینی دانسته و در غیر این صورت به واجب تخییری فتوا داده‌اند. کوتاه سخن این‌که نقش ولایت در حکم نماز جمعه از عوامل مهم اختلاف بین امامیه است.

مذاهب چهارگانه ي اهل سنت، قايل به وجوب تعیيني نماز جمعه در هر زمان هستند. دليل اين حكم از مذاهب اهل سنت به جز حنفيه، ظاهر است؛ زيرا آنها در وجوب نماز جمعه اذن امام را معتبر ندانسته، بنابراين، در هر شرايطي آن را واجب مي دانند. اما حنفيه هم اگرچه اذن سلطان را شرط اقامه جمعه دانسته، ليكن در صورت تعذر اذن امام، اعتبار آن را ساقط دانسته است. از این رو تحقیق حاضر درصدد است که با ارائه  اقوال و ادله فقهای اسلامی و مستندات تاریخی، به تحلیل و واکاوی تعیینی و تخییری بودن وجوب نمازجمعه از منظر مذاهب خمسه بپردازد.

 1. بیان مسئله

ازگذشته در فقه این موضوع مورد بررسی قرار گرفته است که آیا وجوب نماز جمعه، وجوب تعیینی است یا تخییری؟ فقهای شیعه و علمای اهل سنت دراین زمینه نظرات مختلفی را ارائه نموده‌اند.

دراین تحقیق مسئله اصلی این است که آیا به اسـتـناد منابع وادله فقهی مذاهب خمسه، وجوب نمازجمعه تخییری است یا تعیینی؟

 2. سؤالات تحقیق

الف) سؤال اصلی

مبانی و ادله فقهی تخییری یا تعیینی بودن وجوب نماز جمعه نزد فقهای شیعه و علمای اهل سنت چیست؟

ب) سؤالات فرعی

مبانی و ادلة فقهی شیعه حاکی از وجوب تعیینی نماز جمعه است یا وجوب تخییری؟

مبانی و ادلة فقهی مذاهب اربعة اهل سنت حاکی از وجوب تعیینی نماز جمعه است یا وجوب تخییری؟

آیا نماز جمعه نزد مذاهب خمسه از مناصب خاص امام و حاکم است؟

3. فرضیه‌ی تحقیق

بررسی مبانی و ادلة فقهی نماز جمعه نزد فقهای شیعه بیان‌گر وجوب تعیینی نماز جمعه در زمان حضور امام(ع) و وجوب تخییری نماز جمعه درعصرغیبت، نزد اکثر متأخرین است.

بررسی ادله و آرای علمای مذاهب اربعه نشان‌دهندة وجوب تعیینی نماز جمعه است.

نماز جمعه نزد شیعه از شئون و مناصب خاص امام معصوم(ع) است که باید توسط ایشان یا فرد مأذون از طرف ایشان اقامه گردد؛ ولی مذاهب اهل سنت (جز مذهب حنفیه) نماز جمعه را منصب خاص والی یا حاکم نمی‌دانند.

4. پیشینه‌ی تحقیق

حکم به تعیینی یا تخییری بودن وجوب نماز جمعه چون نیاز به رجوع و استنباط از ادله فقهی آن دارد از این‌رو فقط در سطح دروس خارج فقه در حوزه‌های علمیه مورد بحث و بررسی قرار گرفته است و بررسی تفاوت دیدگاه فقهای شیعه و علمای اهل سنت، با رجوع به ادله، پژوهشی نو وجدید می‌باشد. برخی فقهای متقدم در ضمن کتاب الصلوة و بعضی دیگر دررساله‌ای مستقل بدان پرداخته‌اند.

اما بعد از تحقق حکومت اسلامی، در این سال‌ها (از ابتدای انقلاب تا کنون) در حوزه‌های علمیه بیش‌تر به این موضوع پرداخته شده و کتب مستقلی با عنوان صلاة‌الجمعه تدوین گردیده است.

5. ضرورت تحقیق

تقریب بین مذاهب اسلامی؛

مطالعه و بررسی مبانی وادله فقهی مذاهب خمسه درمورد نمازجمعه؛

توجه به ابعاد و آثارسیاسی، اجتماعی و فرهنگی نمازجمعه در زمان حاضر، ضرورت هرچه بیشتر این تحقیق را‌اشکار می‌سازد.

6. اهداف تحقیق

تبیین مسئله فقهی و تکلیف عبادی، سیاسی و اجتماعی مسلمانان در زمان غیبت، در خصوص موضوع مورد تحقیق.

استنباط حکم موضوع تحقیق ازمبانی فقهی و تعیین تکلیف شرعی.

شرح و بسط مبانی فقهی موضوع تحقیق در مطالعه تطبیقی با نظرات اهل سنت.

7. جنبة نوآوری تحقیق

تاکنون تحت عنوان صلاة الجمعه فقهای شیعه مباحث مفصلی را داشته‌اند؛ اما در یک پژوهش مستقل مطالعه تطبیقی بین نظرات و آرای مذاهب خمسه در مورد نماز جمعه صورت نگرفته است؛ از این‌رو ما درصددیم این پژوهش نو و بدیع را با یاری خداوند تعالی به سرانجام برسانیم.

8. روش تحقیق

روش تحقیق در این پایان‌نامه استنباطی – تحلیلی می‌باشد و ابزار گردآوری اطلاعات استفاده از کتابخانه‌های تخصصی فقه و اصول و نرم‌افزارهای علوم اسلامی و تقریرات دروس خارج حوزه است.

فصل اول:کلیات

 در این فصل سعی می‌شود تا مسئله نماز جمعه را از طریق‌اشنایی با واژه جمعه و تاریخچه آن تشریح کنیم. به همین دلیل باید اندکی از خصوصیات روز جمعه، معانی مختلف آن، جایگاه روز جمعه در روایات و قرآن و تاریخ اعم از منزلت آن در بین شیعه و امامان شیعه و دلالت آیات قرآنی و روایات بر وجوب تخییری و تعیینی بودن نماز جمعه را توضیح دهیم تا جنبه‌های مجهول مسئله روشن شود.

بخش اول: بررسی مفاهیم اصلی موضوع تحقیق

الف) مفهوم‌شناسی نماز جمعه

جمعه که جمع آن جُمَع و جمعات می‌باشد، در لغت به معانی «مجموعه»، «یک مشت از خرما»، «الفت» و «هفتمین روز هفته مسلمانان» آمده است.[1]

ابن فارس در معجم مقاییس لغت می‌گوید: «این روز جمعه نامیده شد به‌خاطر تجمع مردم».[2] راغب اصفهانی در معجم مفردات قرآن می‌گوید: «وقتی می‌گوییم جمع کردم آن را پس جمع می‌شود و گفته می‌شود روز جمعه به‌خاطر اجتماع مردم برای نماز است و جمَّعوا یعنی شاهد جمعه و جماعت می‌شوند».[3] زمخشری نیز همین را می‌گوید؛ با این تفاوت که الفت و همبستگی را هم به جمع شدن اضافه کرده است.[4]

اول کسی که روز جمعه را آدینه خواند کعب بن لوی بود. برخی معتقدند گروه انصار نخستین کسانی بوند که این روز را جمعه نامیدند و جاهلیت این روز را عروبه می‌گفتند و هر روزی را در هفته نامی دیگر بود خلاف این نام که امروز هست.[5]

سورآبادی در تفسیر التفاسیر می‌گوید: «جمعه نامی است که آن روز را روز آدینه نام است: یوم المزید، یوم الفضل، یوم البرکه، یوم الرحمه فیوم الأمانه، یوم العتق، یوم العروبه، یوم الکرامه و یوم الجمعه و معروف‌ترین نام جمعه است. آن فاضل‌ترین همه روزهاست».[6] در روایتی آمده است:

عن ابی علی محمد بن همام، عن ابی عبدالله علیه السلام عن آبائه علیهم السلام قال: قال رسول الله«صلی الله علیه و آله و سلم»: إنّ الله عزوجل اختار من الأیام الجمعة و من الشهور شهر رمضان، و من اللیالی لیلة القدر، و اختارنی علی جمیع الأنبیاء و اختار منی علیاً و فضّـله علی جمیع الأوصیاء…

ابوعلی محمد بن همام به نقل از امام صادق علیه السلام از پدرانش نقل می‌کند که پیامبر «صلی الله علیه و آله و سلم» فرمودند: همانا خداوند تبارک و تعالی از روزها روز جمعه و از ماه‌ها ماه رمضان و از شب‌ها شب قدر را انتخاب کرده (و برتری داده) و مرا بر تمام انبیاء برتری داده و پس از من علی(ع) را انتخاب نمود و او را بر تمامی اوصیاء برتری داد….[7]

عده‌ای این واژه را با فتح میم خوانده‌اند. روز جمعه بدان دلیل بدین نام خوانده شده که خدا در این روز آفرینش را پدید آورد و کار خلقت پایان یافت، اما برخی معتقدند که این روز بدان دلیل جمعه نامیده شده که در آن مردم برای عبادت و نیایش گرد می‌آیند. برخی نیز روز جمعه را روز «عروبه» می‌گفتند؛ آنان بر این پندار بودند که یهود روز شنبه گرد می‌آیند و به عبادت خدا می‌پردازند، نصارا روز یکشنبه و امت عرب نیز پیش از اسلام روزی را برای گرد آمدن و عبادت برگزیدند و نام آن‌را عروبه نامیدند که پس از ظهور اسلام از آن به روز جمعه تعبیر گردید.[8]

در تفسیرالتفاسیر آمده است: روایت کردند از سلمان که او گفت برای آن جمعه خواندند این روز را که خدای تعالی جمع کرد در این روز میان آدم و حوا و یک روایت دیگر هم از او گفت برای آن که خدای خلق آدم را در این روز جمع کرد و گفتند برای آنکه خدای تعالی آفرید همه چیزها را و در این روز تمام کرد پس مخلوقات در وجود مجتمع شدند در این روز.

سؤال: روزها همه برای خدای عزوجل است و همه مخلوق و مقدور است و در تخلیق و تقدیر او یکسان، و از آن طاعتی نیاید چرا یکی از دیگری فاضل تر؟ گفت جواب گوییم روا باشد که خدای تعالی آن را که آفرید خود فاضل‌تر آفرید، چنانکه بهشت را که آفرید فاضل‌تر از دوزخ آفرید و گرچه از آن طاعتی نبود و هم‌چنین گوهر مصطفی صلی الله علیه و اله و سلم را که آفرید فاضل‌تر از گوهر ابوجهل آفرید و ما دانیم که گوهر و یاقوت را قیمتی است که قابل مقایسه با چیزی نیست.[9]

نماز جمعه مخصوص روز جمعه و دو رکعت و وقت آن از اول زوال است تا آن‌که سایه شاخص مثل آن شود. به‌قول بعضی از فقها واجب است بر هرکه بالغ و عاقل و مرد و آزاد و حاضر شرعی و غیرمبتلای به‌ کوری و بیماری و پیری و هر چیزی باشد که نماز جمعه با آن عسر و حرج پیدا کند و شرط است یافت شدن پیش نمازی که بالغ و مرد باشد و هم‌چنین مومن و عادل و قادر بر ایراد خطبه باشد و ولدالزنا و مبتلی به دیوانگی و جذام و برص نباشد و نیز و ختنه ناکرده نباشد. و شرط است که یافت شود چهار نفر غیرامام که بالغ و عاقل و مؤمن باشند و باید که هر یک دور نباشند زیاده از دو فرسخ و بنابر وجوب نماز جمعه کفایت نمی‌کند آن مگر جمع شود اموری چند که صحت نمازجمعه بدانها موقوف است:

1 – دو خطبه خوانده شود؛

2 – به جماعت اقامه شود؛

3 – در فاصله‌ی یک فرسخی نماز جمعه‌ی دیگری اقامه نشود؛

4 – مانعی از نمازمانند تقیه و غیر آن نباشد؛

5 – حاضر بودن امام یا نایب خاص (این شرط در وجوب تعیینی است نه تخییری و در امثال این زمان وجوب آن تخییری است)؛

6 – پیش داشتن دوخطبه بر نماز؛

7 – امام و خطیب یکی باشد؛

8 –  (خطیب) در حال خواندن دو خطبه ایستاده باشد و بین دو خطبه نشسته؛

9 – احوط آن است که میان نماز جمعه و نماز ظهر جمع شود.[10]

ب) مفهوم‌شناسی مبانی، احکام و ادله

مبانی: جمع مبنا بر وزن مَفعَل مانند مشهد و مرجع محل بنا شدن چیزی را گویند. در لغت به ریشه و بن اطلاق می‌گردد. در اصطلاح به زمینه‌ها و بسترهای پیدایش نظریة علمی گفته می‌شود. به آن مفهوم یا نظریه‌ای که براساس آن مفاهیم و نظرات دیگری را طرح کرده یا شکل می‌دهند، مبنای آن مفاهیم یا نظرات می‌گویند. برای اثبات، ایجاد یا شکل‌دهی یک نظریه لازم است مقدماتی را به اثبات برسانیم یا از مقدماتی استفاده نماییم که در محل خود به اثبات رسیده‌اند؛ به این‌گونه از مقدمات مورد اتفاق طرفین بحث در منطق «مسلمات» گفته می‌شود. اثبات نظریه‌ی علمی نیاز به برهان دارد و برهان از دو بخش صغری و کبری که خود قضیه‌ای مستقل هستند تشکیل شده است. برای اقامة برهان، صغری و کبری را باید اثبات نماییم یا از مقدمات اثبات‌شده استفاده کنیم. آن‌چه که در اثبات مقدمات به‌کار می‌بریم از قضایا و براهین و… می‌توانند مبانی آن نظریة علمی باشند که با توجه به این‌که محل اصلی اثبات و طرح آن‌ها در فقه، اصول، کلام یا فلسفه و… مبانی فقهی، اصولی، کلامی یا فلسفی و… خوانده‌ می‌شوند.

[1]. محمد معین، فرهنگ معین (تهران: نشر امیرکبیر، 1360)، ج2، ص214؛ علی اکبر دهخدا، لغتنامه دهخدا (تهران: نشر دانشگاه تهران، 1373)، ج3،ص388.

[2]. احمد ابن فارس، معجم مقاییس اللغه (بيروت: داراحياء التراث العربى، 1422هـ.ق)، ج2، ص315.

[3]. ابوالقاسم حسین بن محمد راغب اصفهانی، مفردات قرآن (مصر: دفتر نشر الكتاب، 1404هـ.ق)، ج1، ص176.

[4]. محمود بن عمر زمخشری، الکشاف (قم: مكتب الاعلام الاسلامى، 1414هـ.ق).ج3، ص213.

[5]. ابوالفتوح رازی، تفسیر روح الجنان (قم: کتابخانه مرعشی نجفی، 1378)، ص319.

[6].  ابوبکر عتیق نیشابوری، تفسیر سور آبادی «تفسیر التفاسیر»، تصحیح: سعیدی سیرجانی (تهران: چاپ فرهنگ نشر، 1381)، ص2603.

[7]. محمد بن حسن حر عاملی، وسائل الشیعه (قم: مؤسسه آل البيت، 1414هـ.ق)، باب وجوب تعظیم یوم الجمعه و التبرک به، ص381.

[8]. فضل بن حسن طبرسی، تفسیر مجمع البیان (تهران: نشر ناصرخسرو، 1380)، ص864.

[9]. تفسیر سورآبادی «تفسیر التفاسیر»، پیشین، ص2603.

[10]. ر.ک: حسن شیرازی، مجمع المسائل (قم: دارالقرآن، ]بی‌تا[)، صص 249، 250؛ فیض، ذخیرةالعباد (تهران: نشر آل‌البیت(ع)، ]بی‌تا[)، ص 115.

همه پایان نامه و تحقیق و پروژه های به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید

مطالب پیشنهادی:
 • پايان نامه پيش فروش ساختمان از ديدگاه فقه وحقوق ايران
 • پايان نامه بررسي تطبيقي احکام اجير از ديدگاه فقه و حقوق مدني ايران
 • پايان نامه مقدمات حکمت و کاربرد آن در فقه و حقوق
 • پايان نامه بررسي رجوع شاهد از شهادت در فقه و حقوق موضوعه
 • پايان نامه بررسي نقش فقها در پيش‌گيري از دين گريزي‌ جوانان
 • برچسب ها : , , , , , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

  جستجو پیشرفته

  دسته‌ها

  آخرین بروز رسانی

   Fatal error: Call to undefined function jdate() in /home/bmaghale/domains/bmaghale.ir/public_html/wp-content/themes/digitaliran5/sidebar.php on line 122