پايان نامه بررسي محتواي موضوعي داستان‌هاي کوتاه زنان ايراني دهه‌ي هفتاد

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

پايان نامه بررسي محتواي موضوعي داستان‌هاي کوتاه زنان ايراني دهه‌ي هفتاد یکی از پایان نامه و تحقیق های جامع و کامل و دارای منابع معتبر می باشد این پایان نامه دارای 238 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که جهت دریافت و دانلودمتن کامل پايان نامه بررسي محتواي موضوعي داستان‌هاي کوتاه زنان ايراني دهه‌ي هفتاد بر روی گزینه خرید انتهای ایمیل کلیک نمائید پس از وارد نمودن اطلاعات مربوطه و پرداخت قادر به دانلود متن کامل پایان نامه مربوطه می باشد همچنین لینک پایان نامه همان لحظه به ایمیل شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

چکیده سه
فهرست مطالب چهار
فهرست جداول هفت
فهرست شکل‌ها (نمودارها)هشت
1.فصل اول: تعاریف و کلیّات1
1.1مقدمه1
1.2بیان مسئله2
1.3سؤال‌های تحقیق3
1.4پیشینه‌ی تحقیق3
1.5فرضیه‌های تحقیق4
1.6روش تحقیق5
1.7اهداف تحقیق5
1.8ضرورت تحقیق6
2.فصل دوم: مبانی نظری8
2.1ادبیّات فارسی و مسیرهای جدید8
2.2رمان و داستان کوتاه در ایران9
2.3داستان کوتاه در جستجوی تعریف10
2.4داستان کوتاه در ایران12
2.5انواع داستان کوتاه14
2.6نگاهی اجمالی بر پیشینه‌ی زن در فرهنگ و ادب ایران زمین16
2.7داستان‌نویسی زنان19
2.8ادبیات داستانی در دهه هفتاد20
2.9سیر داستان‌نویسی زنان22
3.فصل سوم: زندگی‌نامه، خلاصه داستان، تحلیل، جدول و نمودار34
3.1خاطره حجازی34
3.1.1خلاصه داستان‌ها35
3.1.2جدول و نمودار42
3.24شهلا پروین روح42
3.2.1خلاصه داستان‌ها43
3.2.2جدول و نمودار57
3.3شیوا ارسطویی58
3.3.1خلاصه داستان‌ها58
3.3.2جدول و نمودار64
3.4فاطمه ریسه65
3.4.1خلاصه داستان‌ها65
3.4.2جدول و نمودار89
3.590
3.6ناهید کبیری90
3.6.1خلاصه داستان‌ها91
3.6.2جدول و نمودار98
3.7میترا داور99
3.7.1خلاصه داستان‌ها99
3.7.2جدول و نمودار106
3.8فروغ حمیدیان107
3.8.1خلاصه داستان‌ها107
3.8.2جدول و نمودار116
3.9فرخنده آقایی116
3.9.1خلاصه داستان‌ها117
3.9.2جدول و نمودار128
3.10قدسی قاضی‌نور128
3.10.1خلاصه داستان‌ها129
3.10.2جدول و نمودار143
3.11فریده خردمند144
3.11.1خلاصه داستان‌ها144
3.11.2جدول و نمودار166
3.12ناهید طباطبائی167
3.12.1خلاصه داستان‌167
3.12.2جدول و نمودار172
3.13مرضیه محمّدپور172
3.13.1خلاصه داستان‌ها172
3.13.2جدول و نمودار178
3.14نمودار نهایی179
4.فصل چهارم: بررسی یافته‌ها181
4.1مسائل عاطفی181
4.2تنهایی182
4.3مرگ184
4.4ترس184
4.5عشق185
4.6احساسات و تجربه‌های کودکانه186
4.7حسرت188
4.8مسائل اجتماعی و فرهنگی189
4.9فقر و محرومیّت189
3انتقاد از رفتارهای غلط اجتماعی192
4جهل و خرافه‌‌پرستی194
4.11مسائل زنان194
4.12مسائل سیاسی196
5.فصل پنجم: نتیجه‌گیری199
5.1پیشنهادات:203
ضمیمه‌ی 1 – نویسندگان مرد دهه‌ی هفتاد210
ضمیمه‌ی 2 – نويسندگان زن دهه‌ی هفتاد217
ضمیمه‌ی 3 – داستان‌کوتاه‌نویسان زن دهه‌ی هفتاد221

کتابنامه:

آقایی، فرخنده. ( 1372)، راز کوچک، تهران: انتشارات معین.

اخوت، احمد. (1371)، دستور زبان داستان، اصفهان، نشرفردا.

ارسطویی، شیوا. ( 1376)، آمده بودم با دخترم چای بخورم، تهران : نشر مرکز، چاپ چهارم .

افشار، ایرج. (1384)، فهرست مقالات فارسی (دوره‌ی شش جلدی)، تهران: انتشارات علمی و فرهنگی.

بالایی، کریستف.(1364). پیدایش رمان فارسی، مهوش قویمی و نسرین خطّاط، تهران: انجمن ایران‌شناسی فرانسه و انتشارات معین.

بالایی، کریستف و کویی پرس. (1377)، سرچشمه‌های داستان کوتاه فارسی، احمد کریمی حکاک، تهران: نشرپاپیروس.

براهنی، رضا. (1363)، تاریخ مذکّر، تهران: نشر اوّل.

_______. (1362)، قصه نویسی، تهران: نشرنو، چاپ سوم.

برونوف، رولان. (1378)، جهان رمان، نازیلا خلخالی، تهران: نشر روزگار.

بهارلو، محمّد. (1373)، داستان کوتاه فارسی، تهران: انتشارات طرح نو.

پاینده، حسین. (1382).گفتمان نقد: مقالاتی در نقد ادبی، تهران: نشر روزگار.

پروین روح، شهلا. (1382 ). حنای سوخته، تهران : نشر آگه، چاپ دوم.

حجازی، خاطره. (‌1372)، چراغ‌های رابطه، تهران: انشارات روشنگران.

حسن آبادی، محمود. (1381)، مکتب اصالت زن در نقد ادبی، مشهد: نشر نیکو

حمیدیان، فروغ. ( 1378)، فصل خوابهای آشفته، تهران: انتشارات روشنگران و مطالعات زنان.

خردمند، فریده. (1379 )، سیلویا سیلویا، تهران: نشر سالی.

داور، میترا. (1378)، خوب شد به دنیا آمدی، تهران: نشر سالی، چاپ اوّل.

ریسه، فاطمه. (1377 )، زنده‌ها مرده‌اند، تهران: انتشارات راهیان اندیشه.

زواریان، زهرا. (1370)، تصویر زن در ده سال داستان‌نویسی انقلاب اسلامی، تهران: انتشارات حوزه هنری.

ستّاری، جلال. (1373)، سیمای زن در فرهنگ ایران، تهران: نشر مرکز.

طباطبائی، ناهید. (1388)، حضور آبی مینا، نشر چشمه، چاپ سوّم.

عبداللهیان، حمید.‌ (1381)، شخصیّت و شخصیّت‌پردازی در داستان‌ معاصر، تهران: نشر آن.

فتوحی، محمود. (1385)،آیین نگارش مقاله علمی-پژوهشی، تهران: نشرسخن. چاپ دوم.

قاضی‌نور، قدسی. (1377 )، نه آبی، نه زرد، تهران: نشر قطره. چاپ اوّل.

کبیری، ناهید. (1384 )، جمعه‌های بارانی، تهران: انتشارات راد نواندیش، چاپ دوم.

گرین، ویلفرد. (1376)، مبانی نقد ادبی، فرزانه طاهری، تهران: نیلوفر.

محمّدپور، مرضیه. (1378 )، در ایستگاه بعدی، نشر همراه.

مستور، مصطفی. (1384)، مبانی داستان کوتاه، تهران: نشر مرکز.

میرصادقی، جمال.(1385)، عناصر داستان، تهران: سخن. چاپ پنجم.

چکیده

در طول دهه هفتاد ادبیات ایران شاهد حضور فزاینده‌ی نویسندگان زن بوده و حدود 370 نویسنده‌ی زن شروع به انتشار اوّلین اثر خود نمودند، یعنی 13 برابر نویسندگان دهه قبل. از این میان 65 نویسنده به نگارش مجموعه داستان روی آورده‌اند و تجربیات خود را پیرامون موضوعات محوری چون مسائل زنان، مسائل اجتماعی و فرهنگی، مسائل سیاسی و مسائل عاطفی بازنمایی کردند. در این پژوهش با توجه به حضور فعّال زنان در عرصه‌های آفرینش ادبی، به بررسی موضوعی 154 داستان‌ کوتاه در قالب 12 مجموعه داستان از 12 نویسنده زن ایرانی در فاصله سال‌های 70 تا 79 پرداخته و نشان ‌داده است که در این برهه از تاریخ ایران مسائل عاطفی مانند تنهایی، ترس، مرگ با 54% بیشترین مضمون را در آثار این نویسندگان به خود اختصاص داده است. پس از آن بیان مسائل اجتماعی و فرهنگی چون فقر، اعتیاد، خرافه‌پرستی و… با 25% بیشترین دغدغه این نویسندگان محسوب می‌گردد و پرداختن به مسائل زنان مانند روزمرگی زندگی زنان، مظلومیّت زنان، زن در خانواده با 15% در سوّمین جایگاه قرار دارد. در پایان مسائل سیاسی مانند: انقلاب، جنگ، مسائل سیاسی روز با 6% کمترین بسامد را در آثار این نویسندگان نشان می‌دهد.

کلید واژه‌ها: داستان کوتاه، مسائل زنان، مسائل عاطفی، مسائل سیاسی، دهه هفتاد.

1. فصل اول: تعاریف و کلیّات

1.1  مقدمه

ادبیات زنانه در اروپا و آمریکا پیشینه‌‌ای طولانی ندارد، به طوری که حتی تا سال 1930 میلادی «ویرجینیا وولف» نویسنده‌ی انگلیسی از چاپ آثارش در هراس بود. او می‌توانست تأثیرات آشکار کردن ستایش و حمایت زنان را در مقام جنبش سیاسی و حمله به مناسبات جنسی موجود به عنوان هنجاری اجتماعی مشاهده و ادراک کند. وولف نگران بود که خوانندگان، به‌ویژه مردان کتاب اتاقی از آن خود او را بسیار خشن بیابند و نویسنده‌اش را با قهرمان زن داستان، یکی و یکسان بشمارند.

داستان کوتاه، رمان و شعر ژانرهای ادبی هستند که شمار زیادی از زنان در آن سهیم بوده‌اند، حضورشان در آن نمایان بوده و چگونگی شرکت‌شان در آن کمابیش با مردان همانندی داشته است. این فرم‌های ادبی به صورت ابزارهایی درآمده‌اند که زنان در سال‌های اخیر جنبه‌هایی از زندگی جنسی‌شان را با آن تجزیه و تحلیل و منتشر کرده‌اند. جنبه‌هایی که پیش از این در هنر یا جامعه توجه چندانی به آن نمی‌شده‌است.

بعد از انقلاب اسلامی و متحول شدن جامعه، زنان متعددی برای توصیف و تثبیت جایگاه خود قلم به دست گرفته و آثار متنوعی آفریده‌اند. تعداد زنان نویسنده که بعد از انقلاب به خلق آثار پرداخته‌اند بیانگر حضور جدی آنان در عرصه‌ی آفرینش‌های ادبی است. پرفروش بودن آثار نویسندگان زن، طبق آمار وزارت ارشاد، نمایانگر فعال‌شدن زنان در عرصه‌های مختلف جامعه و درگیرشدن آنان با مسایل اجتماعی است.

این پژوهش با توجه به حضور فعّال زنان در عرصه‌ی آفرینش‌های ادبی، به بررسی محتوای موضوعی داستان‌های کوتاه نویسندگان زن در طول سال‌های 1370 تا 1379 می‌پردازد و آثار آنان را از نظر موضوعی موردبررسی قرار می‌دهد و مشخص می‌نماید که نویسندگان زن در این برهه بیشتر به چه مسائلی پرداخته‌اند.

در این تحقیق به چهار دسته‌بندی کلّی موضوعی اشاره خواهد شد:

مسائل عاطفی: عشق، ازدواج، روابط احساسی بین افراد خانواده، خشم، مرگ، تنهایی، ترس.

مسائل سیاسی: مسائل سیاسی بعد از انقلاب، مسائل سیاسی روز، جنگ، آوارگی، تحول سیاسی شخصیت‌ها.

مسائل اجتماعی- فرهنگی: فقر، موردانتقاد قرار دادن یکی از رفتار‌های غلط اجتماعی، اختلاف فرهنگی، تحصیلات، اعتیاد، طلاق، خرافه‌پرستی، مهاجرت، فحشا، تغییرشخصیت در اثر عوامل فرهنگی و اجتماعی.

مسائل مربوط به زنان: مظلومیّت زنان، روزمرگی زندگی زنان، زن در خانواده، زن در اجتماع، استقلال مالی زنان، تفکرات سنت‌گرایانه درمورد زنان.

در اینپژوهش 12 مجموعه داستان از 12 نویسنده‌ی زن ایرانی انتخاب شده است. سعی بر این بوده که در انتخاب این مجموعه‌ها هیچ‌گونه معیار گزینش خاصی مطمح نظر قرار نگیرد.

1.2  بیان مسئله

در دهه‌های پیشین نویسندگان آثار ادبی در ایران غالبا مرد بوده‌اند و جز استثناهایی محدود، صدای زنان شنیده نشده است. اما در سال‌های اخیر با رشد حیرت‌آور زنان نویسنده در ایران مواجه بوده‌ایم. به‌گونه‌ای که اگر در فاصله‌ی میان دهه‌ی 1310 تا 1340 در برابر هر 18 نویسنده‌ی مرد با یک نویسنده‌ی زن روبرو بوده‌ایم، در دهه 70 و 80 در برابر هر یک و نیم نویسنده‌ی مرد با یک نویسنده‌ی زن مواجهیم. بنابراین آثار زنان نویسنده آنقدر مورداستقبال مخاطبان قرار گرفته که به بحث‌های متعدّدی در حوزه فرهنگی ایران منجر شده‌است.

اکنون زنان ایرانی توانسته‌اند ابراز وجود کرده و خودشان در تعریف و تصویر جنسیّت خود شریک باشند. مطالعه‌ی متون نویسندگان زن همچون هر محصول فرهنگی دیگر می‌تواند به روشن‌شدن زوایای متعددی در زمینه‌های اجتماعی و فرهنگیکمک کند. از میان سطور این آثار می‌توان به تحولات اجتماعی و فرهنگی زنان پی برد.

با توجه به این مسئله، در این پایان نامه سعی نگارنده بر این بوده‌است که به بررسی محتوای موضوعی آثار زنان داستان کوتاه‌نویس دهه هفتاد بپردازد و مشخص نماید که این نویسندگان در طی این سال‌ها بیشتر به چه موضوعاتی پرداخته‌اند.

1.3 سؤال‌های تحقیق

زنان داستان کوتاه نویس دهه هفتاد در آثارشان بیشتر به چه موضوعاتی پرداخته‌اند؟

در چند درصد داستان‌های کوتاه این نویسندگان به مسایل اجتماعی و فرهنگی توجه شده است؟

آیا بیان مسایل و دغدغه‌های زنان بیشترین موضوعات موردتوجه این نویسندگان بوده است؟

چند درصد آثار زنان نویسنده‌ی این دهه به مسائل سیاسی تعلق دارد؟

در چند درصد آثار زنان نویسنده این دهه به موضوعات عاطفی پرداخته شده است؟

1.4 پیشینه‌ی تحقیق

طبق گواهی مرکز اطلاعات و اسناد علمی ایران تاکنون تحقیق مستقلی درمورد چگونگی بسامد موضوع داستان‌های کوتاه زنان این دهه در دانشگاه‌های ایران انجام نشده است و تنها در آثار زیر اشاره‌هایی کوتاه و مختصر به موضوع مورد نظر شده است:

مهدی محمّدی در پایان نامه خود تحت عنوان «بررسی داستان‌های جنگ ایران و عراق نوشته شده برای کودکان و نوجوانان» با استفاده از روش تحلیل محتوا به این نتیجه رسیده که زنان در مقایسه با مردان در ثبت ادبیات جنگ حضور کم رنگی داشته‌اند.

حسن میرعابدینی در سلسله مقالاتی تحت عنوان «گزارشی از ادبیات داستانی سال 1372» که در مجله‌ی کلک بصورت دوره ای به چاپ رسیده‌است به بررسی داستان‌هایی از نویسندگان مرد و زن پرداخته است. و یکی از نتایج این بررسی حضور فعّال و گسترده‌ی زنان نویسنده در سال 1372 می‌باشد و اینکه پرفروش‌ترین کتاب‌های این سال را آثار زنان داستان‌نویس تشکیل می‌دهد.

حسن میرعابدینی در کتاب « صد سال داستان‌نویسی ایران» در فصل بیست و ششم به بررسی داستان‌های نوشته شده توسط زنان نویسنده پرداخته است و به این نتیجه رسیده است که بخشی از جذابیت داستان‌های نویسندگان زن در این است که دنیای زنان ناشناخته تر از دنیای مردان است و در داستان‌هایی که مردان نوشته‌اند با دیدی مردانه به مسائل نگاه شده و زن چهره‌ی مستقل خود را کمتر به نمایش گذاشته است. ایشان کیفیت و تنوع آثار پدید آمده را به حدی دانسته‌اند که شاید بتوان از شروع یک ادبیات زنانه سخن گفت.

فرضیه‌های تحقیق

با توجه به جنسیّت مشترک داستان کوتاه نویسان مدّنظر این پژوهش‌نامه به نظر می‌رسد که:

زنان نویسنده در آثارشان بیشتر به مسائل زنان می‌پردازند یعنی بیشتر درمورد دغدغه‌های خودشان سخن می‌گویند.

نویسندگان زن این دهه اقبال چندانی به مسائل سیاسی نشان نمی‌دهند.

بسیاری از این نویسندگان با دیدی منتقدانه به مسائل اجتماعی و فرهنگی می‌پردازند.

1.6روش تحقیق

روش مطالعه کتابخانه‌ای و روش تحقیق تحلیل محتوایی و آماری است. به این ترتیب که ابتدا اسامی کلیّه‌ی نویسندگان دهه هفتاد اعم از مردان و زنان استخراج گردید سپس از میان این اسامی، نام‌ها و آثار داستان کوتاه نویسان زن متمایز و نهایتاً 12 مجموعه داستان از 12 نویسنده زن انتخاب شد و موردمطالعه و بررسی قرار گرفت و نمودار و جداول بر اساس یافته‌ها طراحی گردید و در آخر هم به بررسی نتایج پرداخته شد.

اهداف تحقیق

هدف اصلی این تحقیق بررسی محتوای موضوعی داستان‌های کوتاه 12 نویسنده‌ی زن ایرانی دهه هفتاد است. روشن نمودن اینکه زنان نویسنده‌ی این دهه در داستان‌های کوتاه‌شان به چه موضوعاتی بیشتر توجه داشتند و چرا. این‌که آیا آنها در آثارشان درصدد به چالش گرفتن گفتمان مردانه هستند یا خیر، از دیگر اهداف این پژوهش می‌باشد. به نظر نگارنده آثار نویسندگان این دهه خصوصاً زنان موردتوجه قرار نگرفته است و تا حد زیادی فراموش‌شده به نظر می‌رسد. از طرف دیگر تعیین این محدوده زمانی، به تحدید تحقیق می‌انجامد و این امکان را در اختیار دیگر پژوهشگران قرار می‌دهد تا در بررسی‌های تحقیقی یا تاریخی خود از نتایج این پژوهش بهره ببرند. نگارنده در این تحقیق تلاش داشته تا به اندازه توان و بضاعت علمی خود با بررسی آثار زنان نویسنده و مسائلی که آنان در آثار خود بیان نموده‌اند راهی هرچند ناهموار برای پژوهشگران مسائل زنان و نویسندگان زن بگشاید. هرچند که نگارنده خود واقف به وجود کاستی‌های بسیار در این تحقیق می‌باشد که نبود منابع کافی در خصوص ادبیات داستانی بالاخص داستان کوتاه، نوین بودن شیوه‌ی تحقیق و نبود نمونه‌های قابل‌مراجعه از عوامل مهم این نقیصه به شمار می‌آید.

1.8ضرورت تحقیق

ضرورت چنین تحقیقی اولاً توجه به ادبیات داستانی معاصر است. تحقیق درمورد این موضوع در دانشگاه‌ها و پایان نامه‌ها و رساله‌های تحصیلی دانشجویان، تا کنون به دلیل توجه زیاد به ادبیات کلاسیک غنی و کهنسال ایران مغفول مانده است.

ثانیاً ادبیاتی که می‌توانیم آن را ادبیات زنانه بنامیم هنوز نوپاست، درحالی که موفقیت‌هایی که توسط نویسندگان زن به دست آمده چشمگیر است. به طور یقین بحث‌های اجتماعی و فرهنگی، نقد‌ها و پژوهش‌های علمی می‌تواند باعث پیشرفت بیشتر فعالیت‌های داستان‌نویسی زنان شود.

فصل دوم: مبانی نظری

2.1 ادبیّات فارسی و مسیرهای جدید

از مهم‌ترین مشخّصات ادبیّات فارسی استواری ساختارهایی است که در طول تاریخ و در طیّ جریانات سیاسی و اجتماعی قوام یافته است، ادبیّات فارسی از آغاز قرن سیزدهم یعنی اواخر قرن نوزدهم میلادی دچار تحوّلات و تغییرات بی‌سابقه شد. بسیاری از عوامل در این تغییر و تحوّل‌ها نقش داشتند: وجود برخوردها و تماس با فرهنگ اروپاییان چه از طریق ترجمه‌ی کتاب و چه از طریق اعزام دانشجو به آن سرزمین‌ها، رونق و رواج صنعت چاپ، بالا رفتن سطح سواد مردم، هم چنین آگاهی نسبت به اوضاع سیاسی و اجتماعی کشورشان، در آن شرایط خاص چه در دوره‌ی قاجار و پس از آن (بالایی، 1377: 15-25).

به نظر می‌رسد تلاش‌های علی‌ اکبر دهخدا و نسیم شمال برای هر چه بیشتر مردمی کردن زبان نوشتار و تبدیل آن به گونه‌ی گفتاری و شفاهی با بن‌مایه‌های طنز بوده است که لحن آن را تحت تأثیر شفاهی‌گری به زبان مردم کوچه و بازار نزدیک کرده و به کارگیری این روش در بالا بردن شعور سیاسی مردم مؤثر بوده است، این تأثیر نقش تعیین کننده‌ای در سلیقه، ذوق عمومی و اقبال جمعی به سمت ساختارهای شفاهی روایی داشته است. همه و همه در راستای هم و در امتداد هم تعیین کننده‌ی سلیقه و ذوق عمومی و اقبال فرهنگی به سمت این گونه روایی در ساختاری سنّتی است، دیگر برای مطالعه لازم نیست دست کم از پیش زمینه بسیار مستحکم و ایستای ادبیّات کلاسیک فارسی با آن دسته از اطلاعات نحوی و دستور زبان و لغات و ترکیبات و مترادفات برخودار بود. حال که کتاب و داستان، روزنامه و نشریه و … در تیراژ بالا با صنعت چاپ در اختیار همگان قرار می‌گیرد و زبان هم که زبان و لحن خودمانی و خوشایند همین مردم است با همان فضا در تکیه کلام‌ها و طنز و هجو و … همه چیز مهیّای تغییر و تحوّلی است در همین حدّ و اندازه که زبان نوشتار به زبان گفتار مردم نزدیک شود، با قبول اهمّیّت این گام بزرگ، باید باور کنیم که ورود تعبیرات عامیانه به ساختار نظام کلاسیک خدشه‌ای وارد نکرده زیرا همواره شیوه‌های زمان‌مند روایت و عناصر مستحکم آن حکومت می‌کردند و می‌کنند. (بالایی، 1377: 65-76 )

2.2  رمان و داستان کوتاه در ایران

به دنبال استحکام و جاافتادگی کمّی و کیفی فرهنگ نوشتاری در غرب همراه با اضمحلال فئودالیسم و هنجارها و نظریّات متناسب با آن و با به کرسی نشستن نظام سرمایه‌داری، رواج صنعت چاپ (که ارتباطی مستقیم با گمنامی فرهنگ نوشتاری و تثبیت آن داشت) رمان از آغاز قرن هفدهم شروع به اوج‌گیری می‌کند. می‌توان رمان مشهور دون کیشوت و یا رابینسون کروزوئه را از نمونه‌های آغازین از این نوع دانست، گرچه در اروپا تقسیمات شعر، حماسه (داستان) و نمایش‌نامه (تراژدی و کمدی) جایی برای این نوع جدید ادبی باز نکرده بودند امّا رمان خود را یکسره به حماسه و داستان منتسب ساخت. (میرصادقی، 1376: 23).

در این خلاصه‌ی گذرا ارائه‌ی تعریفی جامع از رمان کار چندان شایسته‌ای نخواهد بود. تنها می‌توان به تعاریفی که پردازندگان این مقوله، ارائه داده‌اند اشاراتی نمود:

«رمان عبارت است از اطناب کمابیش زیاد داستان، که برای تعیین رابطه‌ی رمان با داستان کوتاه و قصّه‌ کافی نیست …». (بورنوف، 1378: 27)

«رمان … یعنی روایتی … طولانی و به نثر که در چهارچوب یک طرح به شخصیّت‌هایش می‌پردازد. چنین اثری معمولاً خیالی است، امّا هم شخصیّت‌ها و هم موقعیّت‌ها ممکن است از زندگی واقعی برگرفته شده باشند». (گرین، 1383: 60)

همه پایان نامه و تحقیق و پروژه های به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید

مطالب پیشنهادی:
 • پايان نامه بررسي بازنمايي زنان در برنامه هاي صدا و سيما (تحليل محتواي سريال هاي تلويزيون)
 • پايان نامه تحليل يک آيين ارتباطي : بررسي معنا شناسي پوشش زنان در جامعه امروز ايران
 • پايان نامه بررسي جامعه شناختي عوامل مؤثر بر اصلاح بدن در بين زنان 20 تا 44 ساله
 • پايان نامه عناصر داستاني قرآن کريم
 • پايان نامه بررسي نقش استفاده از رسانه بر احساس امنيت اجتماعي زنان
 • برچسب ها : , , , , , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

  جستجو پیشرفته

  دسته‌ها

  آخرین بروز رسانی

   Fatal error: Call to undefined function jdate() in /home/bmaghale/domains/bmaghale.ir/public_html/wp-content/themes/digitaliran5/sidebar.php on line 122