پايان نامه بررسي مصونيت قاضي در فقه اماميه و حقوق ايران

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

پايان نامه بررسي مصونيت قاضي در فقه اماميه و حقوق ايران  یکی از پایان نامه و تحقیق های جامع و کامل و دارای منابع معتبر می باشد این پایان نامه دارای 80 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که جهت دریافت و دانلودمتن کامل پايان نامه بررسي مصونيت قاضي در فقه اماميه و حقوق ايران  بر روی گزینه خرید انتهای ایمیل کلیک نمائید پس از وارد نمودن اطلاعات مربوطه و پرداخت قادر به دانلود متن کامل پایان نامه مربوطه می باشد همچنین لینک پایان نامه همان لحظه به ایمیل شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

چکیده    1
فصل اول: کلیات تحقیق
1-1- مقدمه    3
1-2- بیان و طرح مسأله    4
1-3- اهمیّت و ضرورت تحقیق    4
1-4- اهداف تحقیق    5
1-5- فرضیه های تحقیق    5
1-6- روش تحقیق    6
1-7- پیشینه تحقیق    6
فصل دوم: کلیات و مفاهیم
2-1- مصونیت    8
2-1-1 مصونیت از نظر لغوی    8
2-1-2 مصونیت در اصطلاح حقوق    8
2-1-3 اقسام مصونیت های شغلی    9
2-1-3-1 مصونیت های نمایندگان سیاسی    9
2-1-3-2 مصونیت های سازمان های بین المللی    9
2-1-3-3 مصونیت های پارلمانی    10
2-2- قضاء    10
2-2-1 قضاء از نظر لغوی    10
2-3- قاضی    11
2-3-1 دیدگاه اول: قاضی به معنی دادرس    12
2-3-2 دیدگاه دوم: قاضی به معنی تصمیم گیرندگان امور قضایی    13
فصل سوم: پیشینه مصونیت قضایی
3-1- مصونیت قضایی در حقوق فرانسه    16
3-2- مصونیت قضایی در قانون اساسی مشروطیت    18
3-4- استثنائات وارده به غیر قابل عزل بودن قاضی در حقوق ایران    23
3-4-1 عزل قاضی به دلیل تخلّفات و تقصیرات شغلی    24
3-4-2 عزل قضات بواسطه ارتکاب جرائم عمومی    24
3-4-3 عزل قاضی به سبب فقدان صلاحیت و شرایط امر قضا    25
3-5- منع انتقال تغییر قضات    26
3-6- مصونیت کیفری قاضی    26
فصل چهارم: مصونیت قاضی از منظر فقه امامیه
4-1- مبانی فقهی مصونیت قاضی    29
4-1-1 تکلیفی بودن قضاوت    29
4-1-2 نص شرعی خاص    31
4-1-3 قاعده احسان    35
4-1-4 قاعده فقهی «الجواز شرعاً ینافی الضمان»    38
فصل پنجم: استقلال قاضی در نظام حقوقی اسلام
5-1- استقلال قاضی ازمنظر فقه    43
5-2- استقلال قاضی در رویدادهای تاریخی اسلام    44
5-3-1 امتناع خلیفه از ادای سوگند و محکومیت وی    45
5-3-2 رد شهادت خلیفه توسط قاضی    46
فصل ششم: مصونیت قاضی در حقوق ایران
6-1- استقلال قوه قضائیه و اهمّیت آن    48
6-2- شیوه های تأمین مصونیت قضاوت    49
6-2-1- لزوم استقلال قوه قضائیه    49
6-2-1-1 استقلال تشکیلاتی قوه قضائیه و قاضی    49
6-2-1-1-1 پذیرش استقلال قوه قضائیه در قانون اساسی    49
6-2-1-1-2 استقلال قوه قضائیه درباره منصب قضاء و قاضی    50
6-2-1-1-3 اعتبار حکم قضایی قاضی    51
6-2-1-2 استقلال رفتاری و عملی قاضی    51
6-2-1-3 شاخص ها و معیارهای عمومی در استقلال و بی طرفی قاضی    52
6-2-1-3-1 مدون بودن مستندات رأی قاضی    53
6-2-1-3-2 غیر متعارف نبودن تفسیر مواد قانونی به وسیله قاضی    53
6-2-1-3-3 رعایت واقعیت های اجتماعی در تفسیر مواد قانونی به وسیله قاضی    54
6-2-1-3-4 رعایت اجماع حقوقدانان در تفسیر مواد قانونی به وسیله قاضی    54
6-3- منابع قانونی تأمین مصونیت قضات در حقوق ایران    55
6-4- علل تهدید کننده استقلال و مصونیت قضات    57
6-4-1 جهات قانونی، تهدید کننده مصونیت قاضی    57
6-4-2 جهات عملی، تهدید کننده مصونیت قاضی (عدم استقلال قاضی)    58
6-5- شرایط برخورداری از مصونیت قضایی    59
6-5-1 داشتن سمت قضایی    59
6-5-2 مباشرت به اعمال قضایی    59
6-5-3 رعایت صلاحیت قضایی    60
6-6- مطلق یا نسبی بودن مصونیت قاضی    62
فصل هفتم: نتیجه گیری و پیشنهادات
7-1- نتیجه گیری    65
7-2- پیشنهادات    66
منابع و مآخذ    67
فهرست منابع فارسی    67
فهرست منابع عربی    69
چکیده انگلیسی     70

منابع و مآخذ

ابوالحمد، عبدالحمید. (1371). حقوق اداری ایران. انتشارات دانشگاه تهران.

انصاری، مسعود. (1378). مصونیت های قانون. نشر دادگستر، تهران.

آخوندی، محمود. (1379). آیین دادرسی کیفری. انتشارات اشراق، چاپ اوّل، تهران.

آخوندی، محمود. 1379. مقاله استقلال قضات در نظام حقوقی ایران. مجله دادگستری ش 42.

آرامش، رسول. 1378. استقلال قاضی و دستگاه قضائی. مجله وکالت ش 9.

آزمایش، علی. (1373). تقریرات حقوق جزای بین المللی. دانشگاه تهران.

بلاغی، صدر الدین. بی تا. عدالت و قضا در اسلام.

جعفری لنگرودی، محمدجعفر. (1378). ترمینولوژی حقوق. کتابخانه گنج دانش.

جلیلوندی، یحیی. (1373). مسئولیت مدنی قضات و دولت در حقوق ایران. فرانسه، آمریکا و انگلیس، سهامی انتشار.

دادسرا و دادستان. (1372). وظایف قانونی و آیین رسیدگی. معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضائی.

دهخدا، علی اکبر. (1373). لغت نامه. مؤسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران.

سیاح، احمد. (1354). فرهنگ جامع. کتابفروشی اسلامی.

صالحی مازندرانی، محمد. 1385. نگرشی بر مسئولیت مدنی تصمیم گیرندگان قضائی. مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی، ش 72.

صدر زاده افشار، محسن. 1368. مصونیت قضایی قضات و وکلای دادگستری در حقوق فرانسه. مجله کانون وکلای دادگستری، ش 11-10.

صورت مشروح مذاکرات مجلس. (1367). بررسی نهایی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران. چاپخانه مجلس شورای اسلامی.

طباطبایی یزدی، سیّدمحمدکاظم. (1339). ملحقات عروه الوثقی. چاپ حیدریه، نجف اشرف.

فیض الاسلام. بی تا. شرح نهج البلاغه. چاپ آفتاب، تهران.

قاضی، ابوالفضل. بی تا. حقوق اساسی و نهادهای سیاسی.

کاتوزیان، ناصر. (1365). اعتبار قضیه محکوم بها در امور مدنی. انتشارات به نشر، تهران.

کاتوزیان، ناصر. (1377). مقدمه علم حقوق. انتشارات شرکت سهامی انتشار.

کامل ابن اثیر، عز الدین ابوالحسن. بی تا. انتشارات اسماعیلیان. تهران.

محمد، حسین. بی تا. دادرسی تحقیقات مقدماتی.

محمدی، ابوالحسن. (1379). مبانی استنباط در حقوق اسلامی. انتشارات دانشگاه تهران.

محمدی گیلانی، محمد. (1363). قضا و قضاوت در اسلام. چاپ چهارم، المهدی، تهران.

معین، محمد. (1362). فرهنگ معین. انتشارات امیر کبیر.

منتظری، شیخ حسینعلی. بی تا. مبانی فقهی حکومت اسلامی. المرکز العالمی للدراسات الاسلامیه، قم

مؤتمنی، منوچهر. بی تا. حقوق اساسی.

هاشمی، سیّدمحمد. بی تا. حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران. ش 117.

چکیده

بی تردید مصونیت قضایی قضات از اجزای لازم در قضاوت عادلانه است و قضات برای رسیدگی به دعاوی مردم باید از آزادی کامل برخوردار بوده و از تعرّض و طرفیّت با دیگران مصون و برکنار باشند، گرچه رأی مخالفی نیز در این خصوص مطرح است و برای خود دلائلی نیز دارد، لکن آنچه که با مبانی فقه اسلامی و امامیّه بیشتر همراه است، آن مصونیت قاضی در امر قضاوت می باشد، به عبارت دیگر رویکرد فقهی در مورد عملکرد قاضی، رویکردی مصونیت گرا است و او را در جایگاهی قرار می دهد که باید مصونیت کردار داشته باشد و تکلیفی بودن امر قضاوت از طرفی و وجود نصوص شرعی خاص، در کنار شمولیت «قاعده احسان» بر کار قاضی و نیز قاعده فقهی «الجواز شرعاً ینافی الضمان» به روشنی بر مصونیت قاضی دلالت دارد، آنگونه که تعقیب قضائی وی را باید استثنائی بر اصل مصونیت آنان به شمار آورد.

 واژگان کلیدی: قاضی، مصونیت، تعقیب قضائی، قاعده احسان

   فصل اول:کلیات تحقیق

1-1- مقدمه

بی تردید یکی از تأثیر گذارترین اجزاء حاکمیت در هر کشور دستگاه قضائی است که اجرای عدالت و برقراری امنیت و نظم در تمام ابعاد و جوانب اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی، سیاسی و حقوقی به عهده آن واگذار گردیده است. قاضی به عنوان رکن این دستگاه، نگهدارنده دوام و قوام جامعه و حاکمیت بوده و به اهداف و آرمان های آن عینیت می بخشد. حکم او نه تنها در سرنوشت اصحاب دعوا تأثیر گذار است، بلکه جامعه را می تواند به حاکمیتی امیدوار یا از آن رویگردان نماید. می تواند به جامعه اطمینان ببخشد که دستگاه قضائی ملجأ و پناه ستمدیدگان و مظلومان و احیاء کننده حقوق آنان است، یا چنین امنیت و اطمینان خاطری را از آنها سلب نماید و ایشان را به جای مراجعه به دادگاه و قاضی به گذرگاه های انتقام و توسل به زور و خشونت و طریق غیر قانونی احقاق حق خود سوق دهد.

با عنایت به منصب خطیر و پر اهمیّت قضاوت در جامعه برای تعیین قاضی از دیدگاه فقه و حقوق شرایط ویژه ای مشخص که از آیات و اخبار چنین استنباط می گردد، جز پیامبر یا وصی او یا مجتهد جامع الشرایط یا مأذون از ناحیه وی نمی تواند در این جایگاه قرار گیرد و این منصب چنان خطیر است که حتّی افراد واجد شرایط سخت از قبول آن هراس داشته تا جائیکه حاضر بودند سختی­ها و محرومیت ها را تحمل نمایند و به جان بخرند ولی منصب قضا را نپذیرند که تاریخ اسلام مشحون از این مصادیق است، و از طرفی هر کس را نمی توان سمت قضا داد و سرنوشت عرض و مال و ناموس و جان اشخاص را به دست نااهلان سپرد. به همین دلیل قاضی طی قرون متمادی از احترام و هیبت و مصونیت ویژه ای برخوردار بوده که دیگران از آن بی بهره بوده اند.

همیشه استقلال قاضی محفوظ و حکمش مقبول بوده است و در بعضی از اعصار به هیچ وجه از ایشان مالیات و عوارض نمی گرفتند و در خانه های ایشان وارد نمی شدند و مورد اهتمام و احترام حکومت و مردم بوده است و در قوانین مدون نیز به لحاظ خطیر بودن منصب وی در این خصوص اشاراتی گردیده که عزل قضات و نقل و انتقالات و تغییر آنان نسبت به یک پرونده ممنوع گردیده است، لذا به نظر می رسد هدف از این اقدامات اجرای صحیح عدالت توسط قضات و عدم نگرانی در انجام صحیح وظایف خطیر آنان است، قاضی با سایر کارگزاران نظام متفاوت است زیرا جزء از خداوند و احکام نورانی اسلام و قوانون و وجدان تبعیت نمی نمایند.

 1-2- بیان و طرح مسأله

از طرفی اسن سؤال به ذهن می آید که آیا این مصونیت و اقتدار، رافع مسئولیت وی در جنبه های مدنی و کیفری و تخلفات اداری می گردد یا خیر؟ هر چند که در انتخاب قضات از جهت شرایط و ویژگی های شخصیتی و علمی دقّت لازم به عمل می آید، امّا اهرم های کنترل و نظارت بر کار قضات و خود قضات و ایجاد ضمانت های اجرایی و مدنی برای آنان می تواند از تقصیرات و اشتباهات آنها بکاهد، ضمن اینکه امکان انتخاب نادرست و لاجرم صدور احکام غلط مبتنی بر عمد و سوء نیت قاضی یا تقصیرات حرفه ای از جمله بی دقّتی در رسیدگی و کاهلی در یافتن حکم صحیح و عدم بضاعت علمی وجود دارد. بهتر از آن طبع کار قضاء وقوع اشتباه را نوید می دهد مخصوصاً که نقص تشکیلات اداری و فنی و فقدان تدارکات و تأمین ابزارها و عدم شیوه های مناسب رسیدگی و احقاق حق هم وقوع اشتباهات بیشتر را ممکن می سازد که به همین دلیل وجود مسئولیت مدنی و کیفری و اداری برای قاضی می تواند کنترل کار قضات را ممکن سازد و آنان را از دخالت دادن اغراض شخصی و همچنین اهمال و کاهلی و بی احتیاطی بر حذر دارد.

 1-3- اهمیّت و ضرورت تحقیق

اگر جایگاه واقعی و حقوقی قاضی تبیین گردد و نکات ظریف و دقیقی که در مراحل رسیدگی پیش  می آید و از ناحیه احکام قضات افرادی متضرر می گردند یا بر اثر جهل و ناآگاهی افراد، قضات مورد تعرض قرار می گیرند.

پژوهش و تحقیقات جامع و وافی به عمل آید که متأسّفانه تاکنون این مهم انجام نگرفته است. مراجع رسیدگی به تخلفات و جرائم قاضی مشخص شود، محل پرداخت خسارت ناشی از حکم خطائی قاضی تبیین گردد، نظریات فقهاء و حقوقدانان و دکترین در این زمینه جمع آوری و تحلیل و مورد نقد قرار گیرد. باعث گردد از طرفی به لحاظ تبیین مصونیت، منجر به جرأت و جسارت قضات در خصوص صدور احکام نسبت به پرونده هایی می گردد که بر اثر مماطله و مسامحه و ترس از عواقب احکام، سالها منتهی به صدور نگردیده و موجب اطاله دادرسی فراهم شده که نتیجتاً موجب نگرانی مردم و مسئولین قوه قضائیه می گردد و از طرفی دیگر با شناخت مسئولیت باعث دقّت و تعمّق بخشیدن همراه به سرعت و صحت بیشتری در احکام گردد.

1-4- اهداف تحقیق

وظایفی که بر عهده دستگاه قضائی است در عمل توسط قضات انجام می شود. رسیدگی به دعاوی و حل و فصل شکایات و احقاق حقوق عامه و نهایتاً برقراری نظم و عدالت مستلزم قوانین مناسب و سازمان قضائی کارآمد ولی مهم تر از آن محتاج قضات و دادرسان مطلع و کاردان در عین حال مستقل و دارای مصونیت که فارغ از هرگونه انگیزه شخصی و صرفاً به حکم قانون و بر اساس عدالت به دعاوی و فصل خصومات مردم رسیدگی نمایند و حکم شایسته صادر کنند.

انتظار جامعه آن است که در قبال استقلال و مصونیت و اختیارات فراوانی که به قضات داده شده تا در مورد جان و مال و ناموس مردم تصمیم گیری نمایند، ایشان هم فقط با اتکاء به دانش حقوقی خود و با پایبندی به موازین اخلاقی و درستکاری، کار خود را انجام دهند و از تأثیر دادن عوامل دیگر در کار خود به جدّ اجتناب ورزند، به این دلیل است که در برابر مصونیت قاضی جهت جلوگیری از خود بنیادی و خود رأیی و انحراف مسئولیت وی مطرح می شود که با نظارت و کنترل دقیق از سوی مراجع مربوطه محقق  می گردد.

لذا اگرچه هر تقصیری خطا و اشتباه است، مگر در مورد تقصیر عمومی، ولی به نظر می رسد موارد عدم رعایت قوانین و مقررات بی احتیاطی و مبالاتی و تجاوز از حد، داخل در تقصیر است، به هر حال نیاز به پژوهش دارد تا موارد استقلال، مصونیت و مسئولیت قاضی از هم تفکیک و دقیقاً مورد بحث و پژوهش قرار گیرد.

 1-5- فرضیه های تحقیق

موضوع مصونیت قاضی و نیز جبران خسارت ناشی از آن، در فقه امامیّه و قانون ایران مورد تصریح قرار گرفته است.

اگر صلاحیت قاضی مورد تأیید باشد و قاضی هم طبق قانون و شواهد حکم کرده باشد و هیچ کوتاهی در مقدمات حکم نکرده باشد، هیچ مسئولیتی بر عهده قاضی نمی باشد.

مصونیت قاضی که در دو بعد قضایی و شغلی منظور گردیده در اصل 164 قانون اساسی منظور گردیده است.

 1-6- روش تحقیق

روش تحقیق به صورت کتابخانه ای است که با مراجعه به منابع معتبر فقهی فقهای امامیّه و کتب فارسی و مقالات حقوقی و رونوشت برداری و تهیه داده ها و اطلاعات لازم مبادرت به استدلال و تعقل و نهایتاً استنباط و نتیجه گیری خواهد آمد.

 1-7- پیشینه تحقیق

اگر فقهای امامیّه در کتب خود بحثی را تحت عنوان قضا مطرح و مسائل آن از جمله شرایط قاضی را بیان کرده اند، ولی بحث مستقلی تحت عنوان مسئولیت و مصونیت قاضی تاکنون حتّی در بین حقوقدانان مشاهده نشده است، مگر اینکه در برخی کتب از جمله شیخ صدوق در من لا یحضره الفقه، ج3؛ محقق حلّی در شرایع؛ محمّد جواد حسینی عاملی در مفتاح الکرامه، ج10؛ طباطبائی یزدی در ملحقات عروه الوثقی، ج3؛ و شیخ محمد حسن نجفی در جواهر الکلام، ج40؛ شیخ طوسی در تهذیب الاحکام، ج3 و فقه القضاء اردبیلی اشاره شده است.

در زمینه کتب فارسی مربوط به مسئولیت و مصونیت قاضی، تنها تعدادی از نویسندگان از جمله دکتر ناصر کاتوزیان در الزامات خارج از قرارداد و ضمان قهری و کلیات حقوق عمومی؛ مسئولیت مدنی دکتر علیرضا بار بیگلو؛ تعقیب انتظامی قضات حیدر زاده؛ عدالت و قضا در اسلام صدرالدین بلاغی؛ استقلال قاضی، مسئولیت یا مصونیت دکتر محسن محبی؛ استقلال قضائی، آسیب شناسی رسول آرامش.

فصل دوم:کلیات و مفاهیم

2-1- مصونیت

2-1-1 مصونیت از نظر لغوی

در زبان فارسی مصونیت مصدر جعلی به معنای محفوظ بودن، حفظ شدن و مأمون بودن است (دهخدا 1373، 180: 14).

در زبان عربی مصون، اسم مفعول از ریشه ثلاثی مجرد صون و به معنای محفوظ نگهداشته و دور از تعرض است (معین 1362، 68: 3). (صانه) صوناً و صیانه نگاه داشت آنرا و حفظ کرد (سیاح 1354، 90: 2).

2-1-2 مصونیت در اصطلاح حقوق

در اصطلاح حقوق؛ مصونیت عبارت است از معاف بودن از برخی از الزامات قانونی و برخوداری از حمایت های حقوقی در برابر برخی قوانین که گاه موجب عدم اجرای آنها می­شود و گاه اجرای مطلق مقررات و قوانین را با محدودیت­های ویژه روبه­رو می­سازد (صدرزاده 1368، 11-10).

دکتر لنگرودی می­گوید: مصونیت (حقوق عمومی) وضع مخصوصی است که دارنده آن از تعرض مخصوصی معاف و محفوظ است و در اصطلاحات ذیل به کار می­رود. مصونیت پارلمانی، دیپلماسی، مصونیت سیاسی، مصونیت قضایی….

مصونیت مقام قضایی؛ دادرس را بدون محاکمه و ثبوت تقصیر منفصل یا معلق نمی­توان کرد مگر به موجب قانون ( اصل 81-82 متمم قانون اساسی) (جعفری لنگرودی 1378، 657).

طبق یک نظر در مصونیت عاملی است که زوال مسئولیت کیفری را به طور نسبی یا مطلق، موجبمی­شود و غالباً از وجود کیفیت یا حالتی در شخص مرتکب نشأت گرفته یا در بعضی موارد به صورت استثنایی از اوضاع و احوال و شرائطی که موجب تحقق جرم شده است ناشی می­شود، مصونیت ممکن است تمام جرائم را در بر بگیرد یا شامل مصادیق خاصی از جرائم شود مصونیت به اعتبار دامنه و گستره شمول آن به مصونیت ماهوی و تشریفاتی از یکسو و مصونیت مطلق و نبی از سوی دیگر تقسیم می­شود. مصونیت ماهوی به این معناست که به رغم جرم بودن عمل ارتکابی، مرتکب اصولاً قابل تعقیب نیست و قانون کیفری در خصوص فرد بهره مند از مصونیت دائم قابلیت اجراء ندارد مصونیت تشریفاتی یا شغلی به این معناست که قانون کیفری در مورد فرد دارنده، مصونیت اجراء می­شود و مرتکب قابل مجازات است لیکن تعقیب، محاکمه و مجازات مرتکب مستلزم رعایت تشریفات خاصی است از این منظر مصونیت تشریفاتی را در مقابل مصونیت ماهوی یک مصونیت غیر واقعی می­نامند مصونیت قضات …. از دسته مصونیت­های تشریفاتی است (آزمایش 1373، 53).

همه پایان نامه و تحقیق و پروژه های به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید

مطالب پیشنهادی:
 • پايان نامه تحليل فقهي بيمه عمر در فقه اماميه
 • پايان نامه اوامر مولويه در فقه اماميه و تطبيق آن با قواعد آمره در حقوق موضوعه
 • پايان نامه احکام خبر و خبررساني در فقه اماميه
 • پايان نامه بررسي فقهي حقوقي مشارکت در قتل در فقه اماميه و قوانين موضوعه
 • پايان نامه بررسي مباني تعزيرات در فقه اماميه و حقوق جزاي ايران
 • برچسب ها : , , , , , , , , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

  جستجو پیشرفته

  دسته‌ها

  آخرین بروز رسانی

   Fatal error: Call to undefined function jdate() in /home/bmaghale/domains/bmaghale.ir/public_html/wp-content/themes/digitaliran5/sidebar.php on line 122