پايان نامه بررسي مقايسه اي مصرف انرژي و ارائه راهکار انتخاب تاسيسات تهويه برودتي بر اساس ملاحظات اقتصادي و اجتماعي

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

پايان نامه بررسي مقايسه اي مصرف انرژي و ارائه راهکار انتخاب تاسيسات تهويه برودتي بر اساس ملاحظات اقتصادي و اجتماعي یکی از پایان نامه و تحقیق های جامع و کامل و دارای منابع معتبر می باشد این پایان نامه دارای 109 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که جهت دریافت و دانلود متن کامل پايان نامه بررسي مقايسه اي مصرف انرژي و ارائه راهکار انتخاب تاسيسات تهويه برودتي بر اساس ملاحظات اقتصادي و اجتماعي  بر روی گزینه خرید انتهای ایمیل کلیک نمائید پس از وارد نمودن اطلاعات مربوطه و پرداخت قادر به دانلود متن کامل پایان نامه مربوطه می باشد همچنین لینک پایان نامه همان لحظه به ایمیل شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

1- فصل 1. 1
1-1 مقدمه .2
1- 2 تعریف تبرید و تهویه مطبوع 5
1- 3 اهميت و ضرورت پرداختن به اين موضوع 6
1- 4 هدف، سوالات اصلي و جنبه نوآورانه تحقيق 6
1-4-1- اهداف تحقيق 6
1 -4-2- سوالات اصلي تحقيق 7
1-4-3- جنبه نوآورانه تحقيق 7
1-5- فرضيه هاي تحقيق 7
1-6- روش تحقيق 8
1-7- ساختار گزارش 9
1-8 تحقیقات مشابه خارجی 9
فصل 2: مروري بر ادبيات موضوع11
2- 1- مقدمه 12
2-2- تاریخچه سیستم های برودتی 14
2-3- اساس کار سیستم های برودتی تهویه مطبوع 16
2-4- انواع سیستم های تهویه مطبوع برودتی 17
2-4-1 سیستم های مرکزی 18
2-4-1-1 سیستم های تمام هوا 18
2- 4 – 1 -2 سیستم های تمام آب 21
2- 4 – 1- 3 سیستم های پکیج 23
2- 4 – 1 – 4 سیستم های تهویه مطبوع اتاقی 25
2- 5 سیستم های تهویه مطبوع مورد استفاده در ایران 26
2- 6 عوامل اصلی در طراحی سیستم های برودتی 27
2- 6 – 1 شرایط اقلیمی 27
2- 6 – 2 بار های برودتی 31
2- 7 محاسبات و روش انتخاب اجزای سیستم های تهویه مطبوع 33
2- 7 – 1 چیلر ها 33
2- 7 – 2 فن کوئل ها 38
2- 7 – 3 دستگاه هواساز 39
2- 7 – 4 برج خنک کننده 40
2- 7 – 5 کولر گازی 41
2- 7 – 6 کولر آبی 41
2- 7 – 7 پکیج سرمایی 42
2- 8 نرم افزار های مورد استفاده در محاسبات بار های برودتی و انتخاب سیستم ها 42
2 – 9 محاسبات مصرف انرژی در سیستم های سرمایشی 43
فصل 3: محاسبه مصرف انرژی سالانه سیستم های برودتی و ارزیابی اقتصادی این سیستم ها 49
3-1- مقدمه 50
3-2- تکنیک های اقتصاد مهندسی و کاربرد آنها 51
3-2-1 روش ارزش فعلی 51
3-2-2- روش یکنواخت سالیانه 51
3-2- 3 روش نرخ بازگشت سرمایه 52
3-2- 4 روش نسبت منافع به مخارج 52
3-2- 5 – روش دوره بازگشت سرمایه 53
3-2- 6- روش ارزش آینده 53
3-3- روش پیشنهادی محاسبه و ارزیابی سیستم های برودتی ساختمان 53
3-3-1- محاسبه ارزش واقعی هزینه ها 53
3-3-1- 1 یک بارپرداخت 54
3-3-1-2 پرداخت سالیانه 54
3-3- 2 محاسبه هزینه چرخه عمر سالانه سیستم های برودتی ساختمان 55
3-3- 3 عمر مفید و ارزش اسقاطی 59
3-3- 4 سایرپارامتر های موجود در محاسبات 59
3-4 تاثیر عوامل مختلف بر هزینه های تولید برودت 60
3-4-1 تاثیراقلیم های آب و هوایی 60
3-4-2 تاثیر کاربری 60
3-4-3 تاثیردیدگاه انرژی 61
3-4-4 تاثیر آلایندگی زیست محیطی 62
3-5 محاسبات هزینه های نهایی در سیستم های برودتی 63
3-6 محاسبات مصرف انرژی در سیستم سرمایش 64
فصل 4 جمع بندی و پیشنهادات 69
4-1 مقدمه 70
4-2 پاسخ به سوالات تحقیق 72
4-3 جمع بندی و نتیجه گیری 83
4-4 پیشنهادات 85
مراجع 86
پیوست(1) 88
Abstract 91

مراجع

Energy Consumption characteristics of commercial Building HVAC Systems Volume I Chillers,Refrigerant Compressors,and Heating Systems Prepared by Detef Westphalen And Scott Koszalinski Reference No.36922-00

Energy Consumption characteristics of commercial Building HVAC Systems Volume II   Chillers,Refrigerant Compressors,and Heating Systems Prepared by Detef Westphalen And Scott Koszalinski Reference No.33745-00.

Energy Consumption characteristics of commercial Building HVAC Systems Volume III Energy Savings Potential   Prepared by Kurt W. Roth, Detlef Westphalen, John Dieckmann Sephir D. Hamilton William Goetzler

Dr Gerge Arampatzis,National Technical University Of Athens – Chillers Selector&Saving Analysis Software Version 1 July 2005-User’s Help Guide.

The ASHREA Handbook: Fundamentals,American Society Of Heating Refrigerating and Air conditioning Enginner,1997

The ASHREA Handbook : HVAC System and Equipment,American society of Heating,Refrigerating and Air-Conditioning Engineers,1996

The ASHREA Handbook : HVAC Application American Ssociety of Heating,Refrigerating and Air-Conditioning Engineers,1995

The ASHREA Handbook: Fundamentals,American Society Of Heating Refrigerating and Air conditioning Enginners,1985.

Handbook Of Air Conditioning System Design Carrier Corporation ,1965

Energy Saving Through HVAC System Improvement ,MD Zahurul Haq

Mathews,E.H.,Both,C.P.,Arndt,D.C.and Malan,A.(2001),“HVAC control strategies to enhance comfort and minimize energy usage”,Energy and Building ,33:853-863

سلطاندوست، محمد رضا – چیلر جذبی نشر یزدا چاپ اول 1387

مقیمان ،محمد ،مهندسی تهویه مطبوع و حرارت مرکزی – مشهد؛ دانشگاه فردوسی مشهد،1383

خستو ،بهمن : حرارت مرکزی و تهویه مطبوع ،تبرید تالیف دکتربهمن خستو انتشارات صبا چاپ اول بهار 70

دلفانی ، شهرام: دوره آموزشی آشنایی با مبحث 19 مقررات ملی ساختمان مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن ارائه کننده شهرام دلفانی

کسمایی ، مرتضی . پهنه بندی اقلیمی ایران- مسکن و محیط های مسکونی- مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن،تهران 1372

اسکونژاد م . م.، اقتصاد مهندسی یا ارزیابی پروژه های صنعتی، چاپ ششم ،دانشگاه صنعتی امیرکبیر،تهران 1374

سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، ویژه نامه شرایط طراحی برای تعدادی از شهرهای کشور،1382

منصوری .شبنم و… ، مقایسه ترمواکونومیکی بکارگیری سیستم های سرمایشی تراکمی و جذبی در پهنه آب و هوایی ایران- نشریه انرژی ایران –سال 11 شماره 28 شهریور 1387

حاجی دولو، ابراهیم  و …، مقایسه چیلر جذبی و تراکمی از نظر اقتصادی و انرژی معادل مصرفی در شرایط اقلیمی اهواز-دومین کنفرانس سراسری اصلاح الگوی مصرف انرژی الکتریکی –اهواز اسفند1389

غلامی ، عادل و…، مقایسه اقتصادی بین چیلر جذبی وتراکمی در سیستم های تولید هم زمان برق ،حرارت و سرما برای یک مجتمع مسکونی در تهران

موسوی نائینیان س . م ، تاسیسات ساختمان، انتشارات قائم تهران، 1372

کاظم زاده حناني،سیامک -بررسي پارامترهاي مؤثر در ميزان مصرف انرژي در بخش مسکوني در ايران – دانشگاه صنعتی شریف

سلحشور،علیرضا – روشی نو در محاسبه و طراحی سیستم های حرارت مرکزی و تهویه مطبوع به کمک نرم افزار،انتشارات کیان رایانه سبز،1389

ترازنامه انرژی،معاونت امور انرژی،سالهای 87-1383

پژوهشگاه نيرو، پژوهشکده انرژی و محيط زيست، گروه انرژی و مديريت مصرف

دلفانی شهرام ، سیستم های سرمایش جذبی،مرکز تحقیقات مسکن وزارت مسکن و شهرسازی،1389

چکيده

استفاده روز افزون از سیستم های سرمایشی و خصوصا سیستم های سرمایش مرکزی در بخش های مختلف ودر مناطق مختلف کشور ، نیازمند بررسی ها و مطالعات جامع برای ارائه الگوی مناسب استفاده از این سیستم ها در کاربری ها، اقلیم ها و ظرفیت های گوناگون است.

اين تحقيق به دنبال شناخت سیستم های برودتی ساختمان، بررسي میزان مصرف انرژی ، بررسی تاثیر عوامل مختلف اقتصادی ، اجتماعی و زیست محیطی به منظور ارائه يک مکانيزم آگاهانه و انتخاب صحیح این دستگاه ها بر اساس ملاحظات اقتصادی و اجتماعی در ايران مي باشد.

پس از بررسی انواع روش های ارزیابی اقتصادی پروژه ها، روش نهایی پیشنهادی جهت انتخاب سیستم های های برودتی ساختمان ها  بر اساس مطالعات اقتصاد مهندسی روش ارزش یکنواخت سالیانه میباشد . انواع هزینه ها شامل هزینه های سرمایه گذاری اولیه سیستم ها، بهره برداری، هزینه های انرژی شامل آب، برق، سوخت ،نوع کاربری، تاثیر اقلیم هزینه ها مورد بررسی قرار گرفته است .

نتایج حاصل از تحقیق ، انتخاب سیستم بهتردر ظرفیت و اقلیم و نوع کاربری را میسر ساخته  و مدلی مناسب جهت انتخاب تاسیسات برودتی ساختمان ها بر اساس ملاحظات اقتصادی و اجتماعی ارائه می نماید.

واژه‌هاي كليدي:سیستم های سرمایشی، دیدگاه تحلیل اقتصادی، مصرف انرژی،پهنه آب و هوایی

فصل 1

1-1 مقدمه

یکی از نیاز های اساسی هر ساختمانی تامین سرمایش آن در فصول گرم سال میباشد.استفاده از سيستم هايي با هزينه نصب و راهبري پايين و مصرف انرژي کم و ارزان قيمت از جمله خواسته هاي اوليه کليه استفاده کنندگان سيستم هاي تهويه مطبوع مي باشد که سازندگان بزرگ اين صنعت با استفاده از فن آوري هاي پيشرفته روز در تلاشند تا امکان تحقق هر چه بهتر اين خواسته ها را فراهم آورند .

در کشور ما صنايع تهويه مطبوع قدمت زيادي ندارد ولي با وجود نوپا بودن اين صنعت پيشرفتهاي چشمگيري در زمينه توليد دستگاههاي حرارتي و برودتي و سيستم هاي مختلف هواساز و تهويه مطبوع داشته ايم .

کشور ما از وسعت قابل ملاحظه ای برخوردار است که تنوع آب و هوایی گسترده ای در درون خود دارد . بی هیچ تردیدی ایران دارای مناطق آب و اویی گوناگون میباشد و هر منطقه نیازمند سیستم های تهویه مطبوع خاص خود میباشند. ابتدا باید اطمینان حاصل کنیم که هر منطقه نیازمند چه نوع سیستم تهویه ای میباشد و میزان آن چقدر است سپس اقدام به بکار گیری آن نماییم در ابتدا به تعریف دمای راحتی انسان می پردازیم. دمای راحتی دمایی است که افراد در هنگام قرار گیری در آن احساس سردی و یا گرمی خاصی نمی نمایند . دمای راحتی طبق استاندارد بین المللی ASHREA (انجمن مهندسی تاسیسات و تهویه آمریکا) بین 24 تا 26 درجه سانتیگراد میباشد.

با توجه به اینکه حدود 98% شهر های ایران( طبق جداول شرایط طراحی تابستانی شهر های ایران که توسط دفتر تدوین ضوابط و معیار های فنی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ارائه گردیده است) دمایی بیش از 30 درجه سانتیگراد دارند که بر اساس دمای راحتی نیاز به سیستم های برودتی دارند.

از طرفی نزدیک به40 درصد انرژی کشور در ساختمان ها مصرف میگردد که در حدود 50 در صد این مقدار در بخش سیستم های برودتی ساختمان ها مصرف می گرددشکل(1-2).در آمریکا در حدود 25% انرژی مصرفی ساختمانها در بخش تهویه مطبوع مصرف میگردد(EIA.Annual Energy Outlook1998)

با توجه به نمودار جریان انرژی سال 1387 ارائه شده توسط دفتر برنامه ریزی کلان برق و انرژی وزارت نیروسالانه معادل1/1115 میلیون بشکه نفت خام در کشور انرژی مصرف میشود که از این مقدارمعادل4/417 میلیون بشکه نفت خام انرژی در بخش خانگی، تجاری و عمومی کشور مصرف شده است و معادل 8/254 میلیون بشکه نفت خام انرژی در بخش صنعت مصرف شده است.

با توجه به تاثير پارامترهاي مختلف فني، اقتصادي و زيست‌محيطي بر هزينه توليد برودت در انواع سيستم‌هاي سرمايشي و براي امكان پذيري مقايسه انواع سيستم‌هاي تراكمي و جذبي با تغيير شرايط تاثيرگذار، انتخاب سيستم مناسب و ظرفيت برودتي آن در پهنه هاي آب و هوايي كشور براساس كاتالوگهاي شركتهاي سازنده و قيمت تجهيزات اساسي انتخاب شده، سرمايشي تراكمي و جذبي  پس از آناليز اقتصادي براي ظرفيت،كاربري و محل مورد نظر رتبه بندي مي‌كند.

عوامل اصلی در انتخاب یک سیستم تهویه مطبوع

مهمترین عواملی که درانتخاب یک سیستم تهویه مطبوع موثرند; عبارتند از

1-    مقدار سرمایه موجود.

2- فضا یا ساختمان شامل; هدف از به کارگیری آن، محل آن، موقعیت، جهت و شکل آن.
3- وضعیت خارجی ساختمان شامل درجه حرارت، رطوبت،باد و غیره.
4- بارهای حرارتی و برودتی ساختمان.

5- ضرورت و ظرفیت پیش راه اندازی سیستم تهویه مطبوع.

6- جنبه های فیزیکی ساختمان در ارتباط با محل دستگاهها،سازگاری سیستم و موازنه بارهای جزئی.
7- تصویر خریدار از محیط دلخواه او.

1-2 تعریف تبرید و تهویه مطبوع

از نظر لغوي تبريد به معني ايجاد محيطي سردتر از محيط اطراف است. تعاريفي که بعضي از دانشمندان براي تبريد ارائه داده اند، در ذيل مي آيد: N.R.Sparks تبريد را به صورت زير تعريف مي کند.خارج کردن گرما به نحوي که در يک جسم يا در يک حجم دمائي کمتر از آنچه در شرايط عادي مي داشت به وجود آيد . يا آن طور که AShREA تبريد را تعريف مي کنند

تبريد ، علم ايجاد يا حفظ دماهايي کمتر از دماي محيط کمتر از شرايط موردنظر ما باشد، بايد عمل گرمايش صورت گيرد . وسيله اي که عمل گرمايش را انجام مي دهد ، پمپ حرارتي نام دارد. تفاوت اصلي ما بين سيستم تبريد و پمپ حرارتي را مي توان اينگونه توضيح داد که سيستم تبريد حرارت را محيط سيستم پمپ مي کند .

در حالت کلي تهويه مطبوع به صورت زير تعريف مي شود .

کنترل همزمان دما ، رطوبت ، پاکي و سرعت هوا ، بسته به نياز ، تهويه مطبوع به دو شاخه تقسيم مي شود که عبارتند از : تهويه مطبوع تابستاني و تهويه مطبوع زمستاني ، در سيستم تهويه مطبوع تابستاني ، رطوبت گير استفاده مي شود . در حاليکه در سيستم تهويه مطبوع زمستاني از يک پمپ حرارتي و يک رطوبت زن استفاده مي شود .

علاوه بر تقسيم بندي فوق مي توان تهويه مطبوع را به دو شاخه تهويه مطبوع صنعتي و تهويه مطبوع غيرصنعتي تقسيم نمود . در تهويه مطبوع غير صنعتي آسايش انسان ها مطرح است که در آن بايد کنترل سر و صدا را مد نظر قرار داد . در حاليکه در تهويه مطبوع صنعتي هدف ايجاد محيطي مناسب براي محصولات صنعتي،  آزمايشگاهها ، لابراتورهاي صنعتي ، کارخانجات توليد ابزارهاي دقيق صنعتي ، کارهاي چاپي ، عکاسي ، سردخانه ها و داروخانه ها، کامپيوترها ، سدها وغيره مي باشد.

اهميت و ضرورت پرداختن به اين موضوع

بررسي سيستم‌هاي خنك‌كننده(برودتی) به‌عنوان يكي از عوامل ايجاد كننده پيك شبكه از نظر مديريت باروزارت نیرو از اهميت ويژه‌اي برخوردار هستند. بر اساس بررسي‌هاي انجام گرفته (دفتر برنامه‌ريزي برق وزارت نیرو) بر روي منحني بار شبكه سراسري كشور در حدود 20 درصد پيك بار ساليانه (در حدود 6000 مگاوات) در ماه‌هاي تابستان را بار سرمايشي تشكيل مي‌دهد و پيك‌سايي آن بدون داشتن اطلاعات دقيق فني و اقتصادي سيستم‌هاي سرمايشي ناممكن است. لذا اين تحقیق با هدف مقايسه سيستم‌هاي برودتي تراكمي و جذبي از لحاظ فني، اقتصادي و زيست محيطي و تاثير شرايط بر تغيير اولويت انتخاب اين سيستم‌ها به عنوان سيستم بهينه انجام شده است.

همچنین با توجه به اینکه میزان مصرف انرژی در بخش تهویه مطبوع در ایران بیسار بالاتر ازمیزان مصرف انرژی در کشور های توسعه یافته همچون آمریکا میباشد بنابراین لازم است در این بخش بررسی های دقیقی در خصوص علت این امر انجام شود.

هدف، سوالات اصلي و جنبه نوآورانه تحقيق

4 – 1 اهداف تحقيق

1-4-1-1       بررسی میزان مصرف انرژی تجهیزات تهویه برودتی

ارائه مدلی جهت انتخاب تجهیزات برودتی در ایران

1-4- 2 سوالات اصلي تحقيق

با توجه به اینکه در الگوی مصرف انرژی ایران بیشترین مصرف در بخش مسکونی و تجاری میباشد و یکی از این بخش ها استفاده انرژی در بخش تاسیسات برودتی ساختمان ها میباشد چه راهکاری در انتخاب این تاسیسات میتوان بکار برد تا از نظر اقتصادی به صرفه و توجیه پذیر باشد

میزان مصرف واقعی انرژی در این بخش تفاوتی با استاندارد های جهانی دارد.

4 – 3 جنبه نوآورانه تحقيق

طرح رويکردي جديد به اين مسئله

بهبود چهار چوب و تکنکيک هاي جديد در حل اين مشکل

تلفيقي جديد از برخي تکنيکها، مفاهيم و روشهاي موجود

معرفي کاربردي جديد از مفاهيم، روشها، مدلها و تکنيکهاي موجود

مرور ادبيات کامل و نو همراه با دسته بندي و تحليل

انجام مقايسه در مورد مفاهيم، روشها، مدلها و الگوريتم هاي موجود از منظرهاي مختلف

ارائه دسته بندي جديد از مفاهيم حوزه مطالعاتي

5 فرضيه هاي تحقيق

توسعه روز افزون ساختمان سازی و همچنین توسعه سسیستم های برودتی در ساختمان ها باعث افزایش بی رویه مصرف انرژی شده است

با بروز پدیده مصرف انرژی

سرانه هزینه مصرف انرژی ساکنین آپارتمان ها افزایش میباشد.

قیمت انرژی افزایش پیدا خواهد نمود

قدرت رقابت پذيري توليد کنندگان داخلي کاهش خواهد يافت.

بخش هاي صنعت تضعيف خواهد شد.

توليد ناخالص داخلي کاهش خواهد يافت.

دولت مجبور به واردات انرژی خواهد شد.

دولت مجبور به پرداخت یارانه انرژی خواهد شد بنابراین سرمایه گذاری در طرح های زیر بنایی کاهش خواهد یافت.

6 روش تحقيق

روش تحقيق کلي اين پروژه، روش تحقيق مطالعاتي است. حوزه جستجو، حوزه انرژی و ساختمان خصوصا حوزه مصرف انرژی در بخش تاسیسات کشور بوده و از مقالات مجله اي و کنفرانسي، گزارشهاي پژوهشي و کاري (Working Paper, Research Report)  استفاده شده است. مکان هاي جستجو شده کتابخانه هاي داخل کشور، موتور جستجوي عمومي گوگل، پايگاه اطلاعات علمي جهاد دانشگاهي[1]، پايگاه جهاني پژوهش هاي اقتصادي[2] RePEc، بانک اطلاعاتي ، موسسات بین المللی انرژی میباشد.

شيوه مطالعاتي در پاره اي از موارد مطالعه اجمالي و در مواردي ديگر تفصيلي بوده است.

مطالعات صورت گرفته غير نقادانه و تطبيقي بوده است. در اين تحقيق به لحاظ جامع بودن، عميق و تحليلي بودن از تحقیقات انجام  توسط آقایان Detlef WestPhalen ,Scott Koszalinski  جهت دپارتمان انرژی آمریکا و همچنین تحقیقات انجام شده در گروه انرژی پژوهشگاه نیرو مربوط به وزارت نیروی ایران  در خصوص مدیریت مصرف برق اقتباس شده است. ليکن در اين تحقيق مصرف انرژی در هر بخش بصورت جامع و با توجه به شرایط اقتصادی و اجتماعی و آب و هوایی ایران بررسی شده است و مدلی بروز ارائه شده است.

7 ساختار گزارش

در اين گزارش تحقيقي پس از مطالعه ادبيات و آشنائي با مفاهيم مهم و پايه اي متغير هاي تحت تاثير اين  از جمله نرخ انرژی واقعي و هزینه های مربوطه خصوصا در خصوص هزینه های خرید و هزینه های نگهداشت  به بررسی مصرف انرژی در بخش تاسیسات ساختمان  در ايران با رويکرد تشريحي و رياضي خواهيم پرداخت. در رويکرد مدل سازي رياضي از یک مدل ساده و مینینم سازی هزینه ها بهره خواهيم برد. پس از بررسی مصرف انرژی با استفاده از مجموع مقالات معتبر که به شکل تفصيلي مورد مطالعه قرار گرفته اند و همچنين با کمک ادبيات انرژی و مصرف  استراتژي يا راه کارهائي را براي  حل مشکل مصرف انرژی و انتخاب صحیح تاسیسات ارائه خواهيم نمود. در بخش ادبيات موضوع سیستم های تهویه مطبوع و تاريخچه آن، مصرف انرژی و هدر رفتن انرژی در بخش تاسیسات و  مرتبط با آنها بررسي خواهد شد. اين تحقيق مطالعه جامعي را بر ادبيات موضوع انجام داده است.

آنچه در اين تحقيق از آن مي توان به نوآوري آن اشاره نمود. ترکيب ايده هاي مختلف در مقابله با اين مشکل در ایران و بومي سازي مدل انتخاب صحیح تجهیزات و دستگاهها  با شرايط اقتصادي ايران و مدل سازي رياضي جديد با بهره گيري از متغير هاي معنا دار و مهم و موثري مي باشد که حاصل مطالعه تفصيلي بيش از 50 مقاله معتبر و ترکيب الگو هاي مناسب با هم مي باشد.

1-8  تحقیقات مشابه داخلی و خارجی

امروزه با توجه به اهمیت و جایگاه انرژی در دنیا استفاده از سیستم های تهویه مطبوع و برودتی بر اساس محاسبات دقیق اقتصادی و فنی صورت می گردد و مقایسه میزان مصرف انرژی در ایران با سایر کشور ها نشان دهنده این موضوع میباشد در آمریکا انجمن مهندسین تاسیسات و تهویه مطبوع اقدام به تهیه دستور عمل ها و استاندارد های مختلفی در خصوص استفاده از تاسیسات ارائه نموده ضمن اینکه محاسبات دقیق اقتصادی نیز بایستی در هنگام طراحی تاسیسات مد نظر قرار گیرد همچنین تحقیقاتی نیز  توسط آقایان Detlef WestPhalen ,Scott Koszalinski  جهت دپارتمان انرژی آمریکا انجام شده که به صورت سه جلد ارائه گردیده و در این تحقیق از نتایج تحقیقات ایشان نیز استفاده گردیده است.

در ایران نیز طی چند سال اخیر و با توجه به روند روبه رشد مصرف انرژی تحقیقاتی از سوی وزارت نیرو صورت گرفته که با توجه به بررسی های بعمل آمده نیز تحقیقات بر اساس انرژی و انواع یارانه ها صورت پذیرفته است در جدول شماره(1-1) تعدادی از نرم افزار های معتبر که در دنیا مورد استفاده قرار می گیرد آورده شده ولیکن این نرم افزار ها بر اساس شرایط خاص ایران و قیمت های انرژی طراحی نشده است و همین مسئله باعث می شود که نتوان از این نرم افزار ها جهت مناطق مختلف ایران استفاده نمود.

جدول(1-1) نرم افزار های مورد استفاده جهت طراحی وانجام محاسبات مصرف انرژی تاسیسات ساختمان

عنوان سال قابلیت ها
Energy Plus 3-2001 شبیه سازی انرژی،محاسبات بار،محاسبات مصرف انرژی
Heed 2003 شبیه سازی انرژی،محاسبات بار ،محاسبات انرژی
ASEAM 2001 شبیه سازی انرژی ساختمان ها و سیستم ها،محاسبات بار،محاسبات مصرف انرژی، تحلیل جایگزین سیستم ها
HAP 1987 شبیه سازی انرژی،محاسبات بار های سرمایشی،تعیین ظرفیت تجهیزات(Hourly Analysis Program)
REScheck 2003 مقررات عملکرد در ساختمان های مسکونی
RHVAC 2003 محاسبات مصرف انرژی،طراحی و محاسبه سیستم های سرمایش و گرمایش ساختمان های مسکونی
SolArch 1996 محاسبات مصرف انرژی  گرمایش، معماری خورشیدی،جداول طراحی ساختمان های مسکونی
Comfar 1978 بررسی اقتصادی پروژه ها

فصل 2

 مروري بر ادبيات موضوع

مقدمه

تا حدود 30 سال پيش انتخاب چيلرها کار ساده اي بود و نتايج مربوطه تقريبا قابل پيش بيني بودند و در اکثر موارد انتخاب سیستم های برودتی شامل انتخاب چيلر به دو نوع رفت و آمدي (کمپرسوري ) و يا چيلرسانتريفوژ محدود مي گرديد(( با توجه به اینکه چیلر ها اصلی ترین تجهیزات در سیستم برودتی ساختمان میباشند))  که با کندانسور هوايي يا آبي کار مي کردند . مايع مبرد هر دو نوع چيلر از گازهاي فريون CFC و يا HCFC مي باشند، در موارد خاصي نيز از چيلر چرخ دنده اي و يا چيلرهاي جذبي استفاده مي گرديد. ولي در دهه 70 ( 1970 ميلادي) اتفاقاتي رخ داد که تحول عظيمي در بازار چيلر بوقوع پيوست و انتخاب چيلر را براي طراحان سيستم هاي تهويه مطبوع مشکلتر نمود.

اولين واقعه بالا رفتن شديد و مداوم قيمت برق بود. دو برابر شدن و حتي چند برابر شدن قيمت نفت در جهان باعث گرديد که اکثر دولتهاي اروپايي و آمريکايي و ژاپن قيمت برق را متناسبا افزايش دهند

نتيجه مستقيم اين اقدام، بالا رفتن سرمايه گذاري اوليه و هزينه هاي نگهداري تاسيسات تهويه مطبوع بود که باعث محدود شدن ساعات کار اين سيستم ها و در بعضي از موارد منجر به تغيير و تعويض کلي اين تاسيسات گرديد .

همه پایان نامه و تحقیق و پروژه های به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید

مطالب پیشنهادی:
 • پايان نامه توزيع متعادل مصرف انرژي در شبکه‌هاي حسگر بيسيم با استفاده از خوشه‌بندي و الگوريتم هاي هوشمند
 • برچسب ها : , , , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

  جستجو پیشرفته

  دسته‌ها

  آخرین بروز رسانی

   Fatal error: Call to undefined function jdate() in /home/bmaghale/domains/bmaghale.ir/public_html/wp-content/themes/digitaliran5/sidebar.php on line 122