پايان نامه بررسي مقايسه اي مقاومت به شکست دندان هاي ترميم شده با تکنيک هاي مختلف و کامپوزيت هاي باBase هاي متفاوت

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

پايان نامه بررسي مقايسه اي مقاومت به شکست دندان هاي ترميم شده با تکنيک هاي مختلف و کامپوزيت هاي باBase هاي متفاوت یکی از پایان نامه و تحقیق های جامع و کامل و دارای منابع معتبر می باشد این پایان نامه دارای 91 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که جهت دریافت و دانلود متن کامل پايان نامه بررسي مقايسه اي مقاومت به شکست دندان هاي ترميم شده با تکنيک هاي مختلف و کامپوزيت هاي باBase هاي متفاوت بر روی گزینه خرید انتهای ایمیل کلیک نمائید پس از وارد نمودن اطلاعات مربوطه و پرداخت قادر به دانلود متن کامل پایان نامه مربوطه می باشد همچنین لینک پایان نامه همان لحظه به ایمیل شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

خلاصه فارسي1
فصل اول: مروري بر متون و مقالات
مقدمه3
کليات5
معرفي کامپوزيت رزين5
اجزاي تشکيل دهنده کامپوزيت ها6
طبقه بندي کامپوزيت ها11
خواص کامپوزيت ها13
انقباض پليمريزاسيون13
خواص مکانيکي15
ويژگي هاي حرارتي16
جذب آب16
سايش16
معرفي کامپوزيت هاي سايلوران17
مقاومت شکست18
اندازه گيري مقاومت شکست20
نيرو ها و استرس جويدن21
مروري بر مقالات23
کامپوزيت و استحکام شکست دندان23
سايلوران ها31
بيان مسئله و ضرورت انجام تحقيق42
اهداف و فرضيات43
فصل دوم:روش کار و مواد
مواد45
روش مطالعه47
جمع آوري و مانت نمونه ها47
تهيه حفرات48
مراحل ترميم نمونه ها49
تست مقاومت شکست53
فصل سوم:يافته ها
يافته ها56
فصل چهارم:بحث
بحث60
فصل پنجم:نتيجه گيري و پيشنهادات
نتيجه گيري67
پيشنهادات67

منابع68
خلاصه انگليسي

منابع

References:

Navarra CO, Cadenaro M, Armstrong SR, Jessop J,Antoniolli F, et al. Degree of conversion of Filtek Silorane Adhesive System and Clearfil SE Bond within the hybrid and adhesive layer: An in situ Raman analaysis. Dent Mater. 2009;25(9):1178-85.

Tezvergil-Multuay A, Lassila LV, Vallittu PK. Incremental layers bonding of silorane composite: The initial bonding properties. J Dent. 2008;36(7):560-3.

Roberson TM, Heymann HO, Swift EJ. Sturdevant’s art and sciences of operative dentistry. 5 th USA : Duncan L; 2006.P. 648-54, 140, 245-59,181-9, 262-4.

Civelek A, Ersoy M, L’Hotelier E, Soyman M, Say EC. Polymerization shrinkage and microleakage in class II cavities of various resin composites. Oper Dent 2003;28(5):635-41.

Al-Boni R, Raja O. Microleakage evaluation of silorane based composite versus methacrylate based composite. J Conserv Dent. 2010;13(3):152-5.

Charton C, Colon P, Pla F. Shrinkage stress in light-cured composite resins:Influence of material and photoactivation mode. Dent Mater. 2007;23(8):911-20.

Kugel G. Direct and indirect adhesive restorative materials: A review. Am J Dent 2000; 13(Spec No):35D-40D.

Powers JM, Sakagushi RL. Editors. Craig’s restorative dental materials. 12thSt Louis: Mosby Co; 2006.p.190-192,194,198,5,63,64.

Bowen RL. Properties of silica reinforced polymer for dental restorations. J Am Dent Assoc. 1963;66:57-64.

Phillips RW. Skinners science of dental materials. 9th Philadelphia:WB Saunders; 1991.

Hilton TJ, Broome JC. Direct Posterior Aesthetic Restorations. In: Sumitt JB, Hilton TJ, Schwartz RS. Fundamentals of Operative Dentistry: A Contemporary Approach. 3rd London: Quintessence Pub Co; 2006.

Sturdevant CM, Roberson TM, Heymann HO. The art and sciences of operative dentistry. 3 thMosby;1994.

Dental material properties and manipulation.2000.

Chung KH. The relationship between composition and properties of posterior resin composites. J Dent Res. 1990;69(3):852-6.

Bayne SC.Heymann Ho. Swift EJ Jr: Update on dental composite restorations.J Am Dent Assoc. 1994;125(6):687-701.

Lang BR, Jaarda M, Wang RF: Filler particle size and composite resin classification system. J Oral Rehabil. 1992;19(6):569-84.

Alani AH, Toh CG. Detection of microleakage around dental restorations: a review. Oper Dent 1997; 22(4):173-85.

Yap AU, Seneviratne C. Influence of light energy dentistry on effectiveness of composite cure. Oper Dent 2001; 26(5):460-6.

Mc Donald RE, Avery DR, Dean JA. Dentistry for the child and adolescent. 8thUSA: Patricia Tannian;2004. P.344-6.

Sidu SK. The effect of acid-etched dentin on marginal seal. Quintessence Int 1994;25(11):797-800.

Ferracane JL. Current trends in dental composites.Crit Rev Oral Bio Med.1995;6(4):302-18.

Chaung SF, Jin YT, Liu JK, Chang CH, Shieh DB. Influence of flowable composite lining thickness on class II composite restorations. Oper Dent. 2004;29(3):301-8.

Mitchel C. Dental Material in Operative Dentistry. 1st London: Quintessence Pub Co; 2008.p.1,17,18.

França FM, Worschech CC, Paulillo LA, Martins LR, Lovadino JR. Fracture resistance of premolar teeth restored with different filling techniques.J Contemp Dent Pract. 2005;6(3):62-9.

Rees JS, Jagger DC, Williams DR, Brown G, Duguid W. A reappraisal of the incremental packing technique for light cured composite resins. J Oral Rehabil. 2004;31(1):81-4.

Belli S, Erdemir A, Ozcopur M, Eskitascioglu G. The effect of fibre insertion on fracture resistance of root filled molar teeth with MOD preparations restored with composite.Int Endod J. 2005;38(2):73-80.

Roberson TM, Heymann HO, Ritter AV, Periera PNR. Introduction to composite restorations. In: Roberson TM, Heymann HO, Swift EJ editors. Sturdevant’s Art and Science of Operative Dentistry. 5th St Louis: Mosby Co;2006.p.504.

Donly KJ, Wild TW, Bowen RL, Jensen ME. An in vitro investigation of the effects of glass inserts on the effective composite resin polymerization shrinkage. J Dent Res.1989;68(8):1234-7

Lazarchik DA, Hammond BD, Sikes CL, Looney SW, Rueggeberg FA. Hardness comparison of bulk-filled/transtooth and incremental-filled/occlusally irradiated composite resins.J Prosthet Dent. 2007;98(2):129-40.

El-Mowafy O, El-Badrawy W, Eltanty A, Abbasi K, Habib N. Gingival microleakage of class II resin composites with fiber inserts. Oper Dent. 2007;32(3):298-305.

Hilton TJ, Broome JC. Direct Posterior Aesthetic Restorations. In: Sumitt JB, Hilton TJ, Schwartz RS. Fundamentals of Operative Dentistry: A Contemporary Approach. 3rd London: Quintessence Pub Co; 2006.p.297-8,314,317.

Boaro LC, Gonçalves F, Guimarães TC, Ferracane JL, Versluis A, Braga RR. Polymerization stress, shrinkage and elastic modulus of current low-shrinkage restorative composites.Dent Mater. 2010;26(12):1144-50. Epub 2010 Sep 15.

Krifka S, Federlin M, Hiller KA, Schmalz G. Microleakage of silorane- and methacrylate-basedclassVcompositerestorations. Clin Oral Investig. 2011 Sep 27. [Epub ahead of print]

Zhao D, Botsis J, Drummond JL. Fracture studies of selected dental restorative composites. Dent Mater. 1997;13(3):198-207.

Manhart J, Kunzelmann KH, Chen HY, Hickel R. Mechanical properties and wear behavior of light-cured packable composite resins. Dent Mater. 2000;16(1):33-40.

Pisarski H. Fracture toughness testing; [1 screen]. Available at URL:http://www.twi.co.uk/content/kscsw011.html. Accessed June 19,2009.

Bonilla ED, Mardirossian G, Caputo AA. Fracture toughness of posterior resin composites. Quintessence Int. 2001;32(3):206-10.

Tantbirojn D, Versluis A, Cheng YS, D oughlas WH. Fracture toughness and microhardness of a composite: do they correlate? J Dent. 2003;31(2):89-95.

Xu HH, Schumacher GE, Eichmiller FC, Peterson RC, Antonucci JM, Muller HJ. Continuous-fiber perform reinforcement of dental resin composite restoration. Dent Mater.2003;19(6):523-30.

Anusavice KJ. Phillips’ Science of Dental Materials. 11th St Louis: Saunders; 2003.p.73,93-94.

Eakle WS. Fracture resistance of teeth restored with class II bonded composite resin. J Dent Res. 1986;65(2):149-53.

Purk JH, Eick JD, DeSchepper EJ, Chappell RP, Tira DE. Fracture strength of class I versus class II restored premolars tested at the marginal ridge. Standard preparations. Quintessence Int. 1990;21(7):545-51.

Collins CJ, Bryant RW, Hodge KL. A clinical evaluation of posterior composite resin restorations: 8-year findings. J Dent. 1998;26(4):311-7.

Yap AU. Effectiveness of polymerization in composites restorative claiming bulk placement: impact of cavity depth and exposure time. Oper Dent. 2000;25(2):113-20.

Bhardwaj TPN, Solmon O, Parameswaran A. Tooth restored with composite resin- a comporative analysis. Trends Biomater Artif. Organs 2002;15(2): 57-60.

de Freitas CR, Miranda MI, de Andrade MF, Flores VH, Vaz LG, Guimaraes C. Resistance to maxillary premolar fractures after restoration of class II preparations with resin composite or ceromer. Quintessence Int. 2002;33(8):589-94.

Figueiredo Reis A, Giannini M, Ambrosano GM, Chan DC. The effects of filling techniques and a low–viscosity composite liner on bond strength to class II J Dent. 2003;31(1): 59-66.

Poskus LT, Placido E, Cardoso PE. Influence of placement techniques on Vickers and Knoop hardness of class II composite resin restorations.Dent Mater. 2004;20(8):726-32.

Ozgünaltay G, Görücü J. Fracture resistance of class II packable composite restorations with and without flowable liners.J Oral Rehabil. 2005;32(2):111-5.

Taha DG, Abdel-Samad AA, Mahmoud SH. Fracture resistance of maxillary premolars with class II MOD cavities restored with Ormocer, Nanofilled, and Nanoceramic composite restorative systems.Quintessence Int. 2011;42(7):579-87.

Ilie N, Hickel R. Silorane-based dental composite: behavior and abilities.Dent Mater J. 2006;25(3):445-54.

Ilie N, Jelen E, Clementino-Luedemann T, Hickel R. Low-shrinkage composite for dental application.Dent Mater J. 2007;26(2):149-55.

Lien W, Vandewalle KS. Physical properties of a new silorane-based restorative system. Dent Mat. 2010;26(4):337-44.

Van Ende A, De Munck J, Mine A, Lambrechts P, Van Meerbeek B. Does a low-shrinking composite induce less stress at the adhesive interface?Dent Mater. 2010;26(3):215-22.

Al-Boni R, Raja OM. Microleakage evaluation of silorane based composite versus methacrylate based composite.J Conserv Dent. 2010;13(3):152-5.

Marchesi G, Breschi L, Antoniolli F, Di Lenarda R, Ferracane J, Cadenaro M. Contraction stress of low-shrinkage composite materials assessed with different testing systems.Dent Mater. 2010;26(10):947-53.

Boushell LW, Getz G, Swift EJ Jr, Walter R. Bond strengths of a silorane composite to various substrates.Am J Dent. 2011;24(2):93-6.

Krifka S, Federlin M, Hiller KA, Schmalz G. Microleakage of silorane- and methacrylate-based class V composite restorations.Clin Oral Investig. 2011 Sep 27. [Epub ahead of print]

Almeida e Silva JS, Rolla JN, Baratieri LN, Monteiro S Jr. The influence of different placement techniques on the microtensile bond strength of low-shrink silorane composite bonded to Class I cavities.Gen Dent. 2011;59(6):e233-7.

Buchgraber B, Kqiku L, Allmer N, Jakopic G, Städtler P.Surface roughness of one nanofill and one silorane composite after polishing.Coll Antropol. 2011;35(3):879-83.

Schmidt M, Kirkevang LL, Hørsted-Bindslev P, Poulsen S. Marginal adaptation of a low-shrinkage silorane-based composite: 1-year randomized clinical trial.Clin Oral Investig. 2011;15(2):291-5.

Gao BT, Lin H, Han JM, Zheng G. Polymerization characteristics, flexural modulus and microleakage evaluation of silorane-based and methacrylate-based composites.Am J Dent. 2011;24(2):97-102.

Van Ende A, Mine A, De Munck J, Poitevin A, Van Meerbeek B. Bonding of low-shrinking composites in high C-factor cavities.J Dent. 2012;40(4):295-303.

Kikuti WY, Chaves FO, Di Hipólito V, Rodrigues FP, D Alpino PH. Fracture resistance of teeth restored with different resin-based restorative systems.Braz Oral Res. 2012;26(3):275-81.

Gao BT,Lin H,Zheng G,Xu YX,Yang JL. Comparison between a silorane-based composite and methacrylate-based composites: shrinkage characteristics, thermal properties, gel point and vitrification point.Dent Mater J. 2012;31(1):76-85.

Segura A, Riggins R. Fracture resistance of four different restorations for cuspal replacement.J Oral Rehabil. 1999;26(12):928-31.

Soares PV, Santos-Filho PC, Martins LR, Soares CJ. Influence of restorative technique on the biomechanical behavior of endodontically treated maxillary premolars. Part I: fracture resistance and fracture mode.J Prosthet Dent. 2008;99(1):30-7.

Sagsen B, Aslan B. Effect of bonded restorations on the fracture resistance of root filled teeth.Int Endod J. 2006;39(11):900-4.

Steele A, Johnson BR. In vitro fracture strength of endodontically treated premolars.J Endod. 1999;25(1):6-8.

Oskoee PA, Ajami AA, Navimipour EJ, Oskoee SS, Sadjadi J. The effect of three composite fiber insertion techniques on fracture resistance of root-filled teeth.J Endod. 2009;35(3):413-6.

Cobankara FK, Unlu N, Cetin AR, Ozkan HB. The effect of different restoration techniques on the fracture resistance of endodontically-treated molars.Oper Dent. 2008;33(5):526-33.

D’Alpino PH, Bechtold J, dos Santos PJ, Alonso RC, Di Hipólito V, Silikas N, Rodrigues FP.Methacrylate- and silorane-based composite restorations: hardness, depth of cure and interfacial gap formation as a function of the energy dose. Dent Mater. 2011;27(11):1162-9.

Senawongse P, Pongprueksa P, Tagami J. The effect of the elastic modulus of low-viscosity resins on the microleakage of Class V resin composite restorations under occlusal loading.Dent Mater J. 2010;29(3):324-9.

Majety KK, Pujar M. In vitroevaluation of microleakage of class II packable composite resin restorations using flowable composite and resin modified glass ionomers as intermediate layers. J Conserv Dent. 2011;14(4):414–17.

Stefanski S, van Dijken JW. Clinical performance of a nanofilled resin composite with and without an intermediary layer of flowable composite: a 2-year evaluation.Clin Oral Investig. 2012;16(1):147-53.

Boeckler A, Schaller HG, Gernhardt CR. A prospective, double-blind, randomized clinical trial of a one-step, self-etch adhesive with and without an intermediary layer of a flowable composite: A 2-year evaluation. Quintessence Int. 2012;43(4):279-86.

Chen RS, Liu CC, Cheng MR, Lin CP. Bonded amalgam restorations: using a glass-ionomer as an adhesive liner. Oper Dent. 2000;25(5):411-7.

Tolidis K, Nobecourt A, Randall RC. Effect of a resin-modified glass ionomer liner on volumetric polymerization shrinkage of various composites.Dent Mater. 1998;14(6):417-23.

Bonifácio CC, van Amerongen WE, Meschini TG, Raggio DP, Bönecker M.Flowable glass ionomer cement as a liner: improving marginal adaptation of atraumatic restorative treatment restorations. J Dent Child (Chic). 2010;77(1):12-6.

Assis CP, Moyses MR, Teixeira HM, Ribeiro JC, Ribeiro JG, Dias SC.Fatigue limits for composite restorations with and without glass ionomer cement liners. Gen Dent. 2009;57(5):485-9.

چکیده

مقدمه

حذف مقادير زيادي از بافت دنداني سبب تضعيف دندان ترميم شده مي شود. نوع روش ترميم و کامپوزيت مي تواند از فاکتور هاي اثر گذار بر مقاومت شکست دندان تحت نيروهاي اکلوزالي باشد.

هدف

هدف اين مطالعه بررسي تاثير کاربرد کامپازيت هاي جديد کم انقباض بر استحکام شکست پرمولرهاي داراي حفرات MOD بود.

روش کار و مواد

تعداد 60 عدد دندان پرمولر ماگزيلاري سالم انساني که به مقاصد ارتودنسي کشيده شده بودند انتخاب شده و حفرات کلاس دو استاندارد MOD در 50 دندان تراشيده شد. نمونه ها به 4 گروه 10 تايي براساس روش ترميم و نوع کامپوزيت بکار رفته، تقسيم شدند: گروه اول : کامپوزيت خلفي (FiltekTM P60)؛ گروه دوم : 5/0 ميلي متر لايه ي حدواسط گلاس آينومر (Fuji LC) + کامپوزيت خلفي (FiltekTM P60)؛ گروه سوم : 5/0 ميلي متر لايه ي حدواسط کامپوزيت Flowable (FiltekTM Supreme XT) + کامپوزيت خلفي (FiltekTM P60) وگروه چهارم : کامپوزيت خلفي Low shrink (FiltekTM P90). 10 عدد دندان تراش خورده و بدون ترميم به عنوان گروه کنترل منفي (گروه پنجم) و10 عدد دندان تراش نخورده به عنوان گروه کنترل مثبت (گروه ششم) باقي ماند. نمونه ها تحت هزار سيکل حرارتي قرار گرفته و سپس تست مقاومت شکست با دستگاه اينسترون (با سرعت mm/min 1) انجام گرفت. همچنين در پايان،الگوي شکستگي نمونه ها براساس درگيري ساختمان دندان و ترميم  ثبت شد. داده ها با آزمون آناليز واريانس يک عاملي و توکي و فيشر بررسي شدند.

يافته ها

گروهي که در آن دندان ها بدون تراش بودند و گروهي که در آن دندانهاي تراش خورده بدون ترميم بودند، به ترتيب بيشترين و کمترين مقاومت شکست را داشتند(P-Value < 0.05). همچنين گروههاي دوم و سوم که با هم اختلاف معناداري نداشتند بيشترين مقاومت شکست را پس از نمونه هاي تراش نخورده نشان دادند (P-Value < 0.05). نوع شکست به چهار گروهي که با انواع روش هاي ترميمي پر شده بودند مرتبط نبود (P-Value  > 0.05).

نتيجه گيري

اين مطالعه نشان داد که تکنيک هاي مختلف ترميمي بر مقاومت شکست دندان هاي پرمولر داراي حفرات وسيع MOD موثر بود. همچنين سيستم ترميمي سايلوران در مقايسه با انواع متاکريلات نتوانست در تقويت مقاومت شکست دندان ها موثر واقع شود.

واژگان كليدي: كامپوزيت رزين، سايلوران، استحكام شكست

 فصل اول

مروري بر متون و مقالات

مقدمه

امروزه ترميم هاي کامپوزيت رزين به شکل گسترده اي در دندان پزشکي مورد استفاده قرار مي گيرند. تاکنون اصلاحات متعددي بر روي ترکيب کامپوزيت ها و در جهت بهبود عملکرد کلينيکي آن ها صورت گرفته است. با اين وجود، کامپوزيت رزين ها همچنان به دليل کاستي هايي، دور از حالت ايده آل هستند.

يکي از مهمترين مشکلات چالش برانگيز کامپوزيت رزين ها، انقباض چشمگير آن ها به هنگام پليمريزاسيون مي باشد. استرس بوجود آمده از انقباض پليمريزاسيون،مي تواند مهمترين عامل در شکست ادهزيو، تطابق ناکافي مارجينال و در نهايت ايجاد پوسيدگي هاي ثانويه باشد.

بر اساس مطالعات گسترده ي صورت گرفته بر انقباض پليمريزاسيون و استرس هاي ناشي از کامپوزيت هاي دنداني، راهکارهاي متعددي جهت کاهش اين انقباض و اثرات ناشي از آن پيشنهاد شده است. برخي از اين روش ها عبارتند از: تکنيک جايگذاري لايه اي (Incremental)، پليمريزاسيون با شروع از شدت کم، استفاده از لايه هاي حد واسط با ضريب الاستيک پايين بعنوان stress breaker و استفاده از کامپوزيت هاي با بيس رزيني اصلاح شده.(1)

يکي از جديدترين اين روش ها، بهره گيري از پليمريزاسيون حلقه هاي باز مولکول هاي سايلوران به جاي پليمريزاسيون راديکال هاي آزاد مونومرهاي داي متاکريلات است.(2)

سايلوران، يک ماده ي ترميمي با حداقل انقباض و همرنگ دندان بوده که اخيرا وارد بازار دندان پزشکي شده است. نام سايلوران بيانگر ترکيبي از دو نام Siloxan و Oxirane مي باشد.  Siloxan مسئول طبيعت فوق العاده آب دوست سايلوران ها است و گروه هاي حلقوي چربي دار (Cycloalipatic) فانکشنال Oxirane نيز مسئول انقباض کمتر در مقايسه با کامپوزيت هاي با بيس متاکريلات است.  Oxiraneها که اترهاي حلقوي هستند، با مکانسيم باز شدن حلقه هاي کاتيونيک پليمريزه مي شوند در حالي که پليمريزاسيون متاکريلات ها بوسيله ي مکانيسم راديکال هاي آزاد است.(1)

کليات

معرفي کامپوزيت رزين:

کامپوزيت عبارت است از مخلوط فيزيکي مواد مختلف با هدف حصول ميانگيني از خواص مطلوب اين مواد. اصطلاح کامپوزيت دنداني به شکل مرسوم بيانگر مخلوطي از شيشه ي سيليکات با مونومر آکريلي است که پليمريزاسيون آنها هنگام اختلاط آغاز ميشود. ذرات سيليکات موجب تقويت مکانيکي (پرکننده هاي تقويت کننده) مخلوط ميشود و امکان عبور و پخش نور را فراهم مي آورد که شفافيتي شبيه به مينا به مخلوط مي دهد.(3)

در طي ساليان اخير، تغييرات زيادي در ويژگي هاي کلينيکي کامپوزيت ها به وجود آمده است. اين تغييرات شامل افزايش محتواي فيلر، تغيير انواع فيلر و فرمولاسيون رزين و توليد کامپوزيت هيبريد جديد،Ion-released, packable ormocer, (سراميک هاي مديفيه ارگانيک) مي باشد.(4)

هر چند که مزاياي قابل توجهي همچون زيبايي، هدايت کم حرارتي، کاربرد کلينيکي آسان و مقاومت به سايش در مورد اين مواد ذکر شده است، اما انقباض پليمريزاسيون اين مواد با بيس رزيني همچنان بزرگترين عيب آن ها محسوب مي شود. استرس انقباضي مرتبط با شرينکيج، مي تواند منجر به دبانده شدن کامپوزيت از سطح دندان شده و باعث حساسيت بعد از کار، ترک هاي مينايي، عود پوسيدگي، رنگ پذيري حاشيه ي ترميم (مارجينال) و در نهايت شکست ترميم شود.(5 و6)

 اجزاي تشکيل دهنده کامپوزيت ها:

رزين کامپوزيت ترکيبي از چهار جزء اصلي است: ماتريکس پلي مر آلي (فاز پيوسته)، ذرات فيلر معدني (فاز پراکنده)، ماده ي کوپلينگ (عوامل اتصال دهنده يا لايه ي حد فاصل) و عوامل ديگري نظير سيستم آغاز کننده – تسريع کننده، مهار کننده ها، تثبيت کننده هاي رنگ و رنگدانه ها.(7)

ماتريکس پلي مر آلي:

در اغلب کامپوزيت هاي تجاري يک اليگومر دي آکريلات آروماتيک يا آروتان است. اليگومرها مايعات ويسکوزي هستند که براي استفاده ي بهتر باليني با افزودن يک مونومر رقيق کننده ويسکوزيته شان را پايين مي آورند.(8)

فيلر (filler):

ذرات معدني پراکنده ممکن است چندين ماده ي مختلف باشند از جمله شيشه يا کوارتز (ذرات fine) يا سيليکاي کلوئيدال (ذرات microfine) يا نانوکلاسترهاي زيرکونيا- سيليکا و نانو پارتيکل هاي سيليکا.(8) اضافه کردن فيلرها به ماتريکس رزيني به طور قابل توجهي سبب بهبود خواص مواد مي شوند ولي سياليت آن کاهش مي يابد.(9) نوع، اندازه ذرات، ميزان توزيع ضريب انکسار و سختي فيلر عواملي هستند که بر روي خواص کامپوزيت اثر مي گذارند. کامپوزيت ها معمولا راديولوسنت اند لذا در راديوگرافي نمي توان حفرات ترميم شده با اين پليمرها را از پوسيدگي ثانويه يا عاج دکلسيفيه تشخيص داد. بنابراين امروزه ترکيبات راديواپک در فيلرها بکار مي رود که منجر به ايجاد انواع نرم تر فيلر مي گردد و اين خود باعث مي شود زبري سطحي کاهش پيدا کند و از سايش دندان هاي مقابل نيز جلوگيري کند.(10)

ميزان ذرات فيلر و اثر آن بر خواص کامپوزيت ها :

کامپوزيت ها يي که ميزان فيلر در آن ها 75% وزني يا بالاتر باشد تحت عنوان کامپوزيت هاي با درصد فيلر بالا (heavy filled) ناميده مي شوند. بر عکس کامپوزيت هايي که ميزان فيلر آن ها 66% وزني يا کمتر باشد تحت عنوان کامپوزيت هاي با درصد فيلر پايين (lightly filled) ناميده مي شوند.(11) معمولا ذرات فيلر 70-30% حجمييا 80-50% وزني کامپوزيت را تشکيل ميدهند.(12)همواره درصد حجمي ذرات فيلر در کامپوزيت از درصد وزني آن ها کمتر است زيرا چگالي فيلر بالاتر از ماتريکس رزيني است.(13)

از آنجايي که فيلرهاي سيليکا تقريبا صد برابر متراکم تر از مونومرهاي آکريليک هستند، بنابراين 75% وزني فيلر تقريبا برابر با 50% حجمي است. خواص کامپوزيت ها متناسب با درصد حجمي ذرات فيلر است ولي اندازه گيري و فرموله کردن کامپوزيت ها بر مبناي درصد وزني به مراتب ساده تر است. بنابراين در دندانپزشکي بيشتر از درصد وزني استفاده ميکنند.(14) به منظور اضافه کردن حداکثر ميزان فيلر به ماتريکس رزيني، تنوع اندازه ي ذرات فيلر ضرورت است. واضح است که اگر ذرات فيلر از نظر اندازه متنوع باشند، ذرات کوچکتر قادر به پر کردن فضاهاي بين ذرات بزرگ تر خواهند بود و بدين ترتيب بالاترين ميزان فيلر به دست مي آيد، ولي در نهايت حداکثر ميزان فيلري که مي توان به ماتريکس رزيني افزود تحت تاثير سطح ذرات فيلر است. مثلا در مورد ذرات سيليکاي کلوئيدال که وسعت سطحي زيادي (حدود m2/gr 300-50 ) دارند، نمي توان درصد فيلر را خيلي بالاتر برد، چرا که استفاده از ذرات کوچک سبب بالا رفتن ويسکوزيتي و کاهش سياليت در کامپوزيت مي شود و همين مسئله کارايي عملي کامپوزيت را دچار اشکال مي کند.(10)اصطکاک بين سطح ذرات فيلر و مونومر عامل اصلي در کنترل سياليت است، به اين معني که با افزايش سطح ذرات فيلر ميزان سياليت کاهش مييابد. اگر حجمي از ذرات درشت را با همان حجم از فيلرهاي ريز مقايسه کنيم وسعت سطحي در مورد فيلرهاي ريز به مراتب بيشتر است. به اين معنا که اگر قطر ذرات فيلر يک دهم شود وسعت سطحي 10 برابر ميگردد.(12) تقريبا تمام خواص فيزيکي، شيميايي و مکانيکي کامپوزيت ها با افزايش ميزان فيلر بهبود مييابد.(15)

اندازه ي ذرات فيلر و اثر آن بر خواص کامپوزيت ها:

همانگونه که پيش تر بيان شد، اندازه ي ذرات فيلر بر ميزان سياليت کامپوزيت موثر است. به اين ترتيب که هرچه اندازه ي فيلر کوچک تر باشد، سياليت کامپوزيت کاهش مييابد. اندازه ي ذرات فيلر داراي اثر قابل ملاحظه اي در ميزان زبري سطح پرکردگي در مرحله اوليه بعد از finishing و پراخت کامپوزيت مي باشد. کامپوزيت هايي که اندازه ي ذرات فيلر در آن ها submicron است، قابليت پرداخت بالايي را از خود نشان مي دهند و superpolishable ناميده مي شوند. اگر اندازه ي ذرات فيلر کامپوزيت 8-1 ميکرون باشد، کامپوزيت superpolishable و اگر اندازه ذرات فيلر بالاتر از 10 ميکرون باشد، کامپوزيت nonpolishable تلقي مي شود.(10) از آنجا که ذرات فيلر نسبت به ماتريکس رزيني سخت تر هستند بنابراين بعد از Finishing ممکن است بعضي از ذرات فيلر از سطح کامپوزيت برجسته بمانند و بعضي از آن ها ممکن است از سطح کامپوزيت کنده شده و حفراتي بر جاي بگذارند. اين مناطق زبر مي توانند سبب پراکنده شدن نور و تجمع رنگدانه ها و دبري هاي آلي شوند. بنابر اين هر چه اندازه ي ذرات فيلر ريزتر باشد، زبري سطحي کامپوزيت کمتر خواهد بود.(12) همچنين ثابت شده است که هر چه اندازه ي ذرات فيلر موجود در کامپوزيت کوچکتر باشد، کامپوزيت کمتر دچار سايش مي شود زيرا هر چه اندازه ي ذرات فيلر ريزتر باشد فاصله ي بين ذرات فيلر کاهش يافته و بنابر اين فيلرها بهتر مي توانند سبب محافظت ماتريکس رزيني شوند.(16)

اهداف و فرضيات

الف) هدف كلي

بررسي مقايسه اي مقاومت به شکست دندان هاي ترميم شده باتکنيک هاي مختلف و کامپوزيت هاي با بيس متفاوت

 ب) اهداف اختصاصي

1- تعيين مقاومت به شکست دندان در گروهي که کامپوزيت خلفي همراه با لايه حدواسط گلاس آينومر استفاده مي شود.

2-تعيين مقاومت به شکست دندان در گروهي که کامپوزيت خلفي همراه با لايه حدواسط کامپوزيت Flowable استفاده مي شود.

3-تعيين مقاومت به شکست دندان  در گروهي که کامپوزيت خلفي بدون لايه حد واسط استفاده مي شود.

4-تعيين مقاومت به شکست دندان در گروهي که کامپوزيت کم انقباض استفاده مي شود.

5- تعيين مقاومت به شکست دندانهاي سالم گروه کنترل

6-تعيين مقاومت به شکست دندانهاي تراش خورده و بدون ترميم

7-مقايسه مقاومت به شکست  دندانها در گروههاي  مختلف

 ج) اهداف كاربردي

نتايج حاصل از اين طرح تحقيقاتي اطلاعاتي راجع به تاثير لايه حد واسط و پليمريزاسيون کامپوزيت بر مقاومت به شکست دندانهاي ترميم شده با دو نوع کامپوزيت و چهار روش مختلف ارائه خواهد داد و با استفاده از نتايج مي توان تکنيک و ماده بهتر را براي اين منظور استفاده کرد.

همه پایان نامه و تحقیق و پروژه های به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید

مطالب پیشنهادی:
برچسب ها : , , , , , , , , , ,
برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

جستجو پیشرفته

دسته‌ها

آخرین بروز رسانی

    Fatal error: Call to undefined function jdate() in /home/bmaghale/domains/bmaghale.ir/public_html/wp-content/themes/digitaliran5/sidebar.php on line 122