پايان نامه بررسي مناجات در مثنوي هاي فارسي در قرن هفتم

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

پايان نامه بررسي مناجات در مثنوي هاي فارسي در قرن هفتم یکی از پایان نامه و تحقیق های جامع و کامل و دارای منابع معتبر می باشد این پایان نامه دارای 251 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که جهت دریافت و دانلود متن کامل پايان نامه بررسي مناجات در مثنوي هاي فارسي در قرن هفتم بر روی گزینه خرید انتهای ایمیل کلیک نمائید پس از وارد نمودن اطلاعات مربوطه و پرداخت قادر به دانلود متن کامل پایان نامه مربوطه می باشد همچنین لینک پایان نامه همان لحظه به ایمیل شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

مقدمه 1
1- ضرورت تحقيق.3
2- روش تحقيق3
3- هدف تحقيق3
4- پيشينه تحقيق.3
فصل اول: دعا و مناجات
1-1. مقدمه 6
1-2. پيشينه دعا و مناجات 6
1-3. تعريف دعا 8
1-4. تعريف نيايش 11
1-5. تعريف مناجات 13
1-6. تفاوت دعا و مناجات 15
1-7. هم‌پوشانی اصطلاح دعا و مناجات 17
1-8. انواع دعا 18
1-8-1. حمد و ستايش پروردگار 19
1-8-2. پرستش 24
1-8-2-1. اظهار پرستش و بندگي در ادعيه شيعه 25
1-8-2-2. اظهار پرستش و بندگی در مناجات‌های شاعران 27
1-8-3. نیاز (عرض حال) 30
1-8-3-1. انواع طلب و درخواست‌ها در ادعیه شیعه 31
1-8-3-2. عرض حال و نیاز در مناجات‌های شاعران 35
1-8-3-2. انواع طلب‌ در مناجات‌های شاعران 36
1-8-4. شکوی و اقرار به گناه 41
1-8-4-1. اقرار به گناهان و شکوی در ادعیه شیعه 42
1-8-4-3. شکوی و اقرار به گناهان در مناجات‌های شاعران 51
1-8-5-1. طلب قرب و وصال حق در ادعيه 56
1-8-5-2. طلب قرب در مناجات‌هاي شاعران 59
1-8-6. شفاعت 61
1-8-6-1. شفاعت از ائمه در ادعیه 63
1-8-6-2. شفاعت از خداوند در ادعیه 64
1-8-6-3. شفاعت در مناجات شاعران 65
1-8-7-1. شكرگزاري در ادعيه شيعه 67
1-8-7-2. شكرگزاري در مناجات‌هاي شاعران 69
1-9. انواع دعا از منظري ديگر 69
1-9-1. دعاهاي بدوي 70
1-9-2. دعاهاي پيامبرانه 70
1-9-3. دعاهاي عارفانه 71
1-9-4. تفاوت دعای پيامبرانه و عارفانه 71

فصل دوم: اسماء و صفات خداوند در ادعيه و مناجات‌ها
2-1. مقدمه 75
2-2. اسماء و صفات الهی 75
2-2-1. اقسام اسماءالهی 76
2-2-2. اقسام صفات الهی 77
2-3. اسماء الحسنی از دیدگاه قرآن 77
2-4. اسماء الحسنی از دیدگاه عرفان 78
2-5. عدد اسماء الحسني 79
2-6. اسامي پر تكرار در ادعيه 80
2-6-1. الله 80
2-6-1-2. نسبت آوردن كلمه الله و خواسته در دعا 82
2-6-2. اله 82
2-6-3. رحمن و رحیم 83
2-6-3-1. رحمن (رحمت عام) 83
2-6-3-2. رحيم (رحمت خاص) 84
2-6-4. کریم 86
2-6-4-1. نسبت کریم‌بودن خدا و خواسته‌ها در ادعیه 86
2-6-5. ستار 87
2-6-5-1. نسبت ستاریت خداوند و خواسته‌ها در دعا 88
2-6-6. رب 89
2-6-6-1 نسبت نام رب با خواسته‌ها در دعا 90
2-6-7. غفار، غفور و غافر 92
2-6-7-1. نسبت غفار، غفور و غافر با خواسته در ادعیه 93
2-6-8. رئوف 95
2-6-8-1. نسبت رئوف بودن خدا با خواسته‌ها در ادعیه 95
2-6-9. رازق و رزاق 97
2-6-9-1. رابطه رزاقیت خداوند و خواسته‌ها در ادعیه 98
2-6-9-1. طلب روزی حلال 98
2-6-9-2. طلب روزیهای معنوی 98
2-6-9-3. طلب شفاعت امام معصوم 98
2-7. اسماء حسنای دیگر خداوند 98
2-8. اسماءالحسنی پروردگار در مناجات شاعران 99
2-8-1. خدا و خداوند 99
2-8-1-1. نسبت نام خدا و خواسته‌ها در مناجات‌های مثنوی 100
2-8-2.اله 102
2-8-2-1. نسبت نام اله و خواسته در مناجات 103
2-8-3. رب 104
2-8-3-1. اسم رب و نوع خواسته در مناجات‌ها 105
2-8-4. حق 108
2-8-4-1. نسبت خواسته‌ها در مناجات با نام حق 109
2-8-5. کریم 110
2-8-5-1. نسبت کریم‌بودن خدا و خواسته در مناجات‌ها 110
2-8-6. رحیم و رحمان 110
2-8-6-1. رحیم‌بودن خدا و خواسته‌ها در مناجات‌ها 111
2-8-7. علیم 112
2-8-7-1. دانا و علیم بودن خداوند در اشعار شاعران 112
2-8-8. ستار 113
2-8-8-1. نسبت خواسته با ستاریت خداوند 113
2-9. اسامی دیگر خداوند در مناجات‌ها 114
2-10. نتیجه 115

فصل سوم: نسبت بين بندگان با خداونددر ادعیه شيعه و مناجات‌هاي مثنوي‌هاي فارسي
3-1. مقدمه 118
3-2. ارتباط بين خدا و بنده 118
3-2-1. ارتباط بنده و خداوند از ديدگاه عرفا 118
3-2-1-1. تأثير عشق خداوند بر انسان 119
3-2-1-2. نسبت بنده با پروردگار 120
3-2-1-3. نسبت عرفا و شيفتگان حق با خداوند 121
3-2-2. رابطه بنده با خداوند از نظر علماي فلسفه و كلام 121
3-2-3. رابطه خدا و انسان از نظر متکلمان 122
3-3. نسبت بندگان با خدا در ادعیه و مناجات 123
3-3-1. نسبت بنده با خداوند در دعاهای شیعه 123
3-3-1-1. خضوع و خشوع در برابر حق 123
3-3-1-2. عجز و ناتوانی مخلوق در برابرقدرت و عظمت خداوند 125
3-3-1-3. نسبت بندگی عبد در برابر معبود 126
3-3-1-4. نسبت عاشقی در برابر معشوق 127
3-3-1-5. نسبت جهل بنده در برابر علم پروردگار و تقاضای هدایت 129
3-3-1-6. نسبت بنده امیدوار به خالق مهربان و کریم 130
3-3-2. نسبت بنده با خداوند در مناجات‌های شاعران 131
3-3-2-1. عجز و سرگشتگی از شناخت خدا 131
3-3-2-2. نسبت ناتوانی بنده در برابر مختاربودن خدا 133
3-3-2-3. نسبت گناهکاری بنده در برابرکریم و بخشندگی رب 134
3-3-2-4. نسبت عصیان بنده در برابرستاریت خداوند 135
3-3-2-5. نسبت نیازمندی بنده در برابر بی‌نیازی خداوند 136
3-3-2-6. نسبت عجز بنده در برابر قدرت و توانایی خداوند 137
فصل چهارم: نظام اخلاقی در ادعیه شیعه و مناجات‌های مثنوی‌های فارسی
4-1. مقدمه 140
4-2. آثار دعا بر انسان 140
4-2-1.آثار دعا بر جسم و روح انسان 141
4-4.آثار تربیتی دعا 142
4-4-1. رفتارسازی و فعالیت‌های عملی 142
4-4-2. دوری از گناهان و خواهش‌های نفسانی 143
4-4-3.به انسان بیداری می‌بخشد 143
4-4-4.درس محبت و عشق 144
4-4-5. قدرشناسی و شکرگزاری 144
4-4-6. متخلق‌شدن به اخلاق الهی 144
4-4-7.شناخت نفس اماره 145
4-4-8. شناخت شیطان 146
4-4-9.آرامش روان 147
4-4-10. آثار اجتماعی 148
4-5. نظام اخلاقی 150
4-5-1. تعریف نظام اخلاقی 150
4-5-2. نظام اخلاقی و جایگاه آن در بین نظام‌های دیگر 150
4-5-3. تفاوت نظام اخلاقی و احکام اخلاقی 151
4-5-4. اصول نظام اخلاقی 151
4-5-6. شناخت آثار نظام اخلاقی 152
4-6. مراتب ومراحل نظام اخلاقی در ادعیه شیعی 153
4-6-1. ایمان کامل و بهترین یقین 154
4-6-2. بهترین نیت و نیکوترین عمل 155
4-6-3. پاک کردن دل از غیر حق 157
4-6-4. انکسار درونی و اخبات 158
4-6-5. هدایت از جانب حق 159
4-6-5-1. انواع هدایت 159
4-6-6. تبدیل صفات نکوهیده به پسندیده 162
4-6-7. مبدل‌کردن ضعف‌ها به قدرت 162
4-6-8. پاسخ‌دادن بدی‌ها به خوبی 163
4-6-9. واصل‌شدن به رحمت حق 164
4-6-9. کمک و استعانت از حق و پناه‌بردن به پروردگار 166
4-6-10. هدایت و راهنمایی دیگران 168
4-7-1. یاری‌خواستن از خلق برای دوری از اهتمام به غیر حق 170
4-7-2. طلب یقین 171
4-7-3. مبارزه با نفس 172
4-7-4. درخواست هدایت 172
4-7-5. طلب تبدیل بدی‌ها به نیکی‌ها 174
4-7-6. طلب رحمت از حق 175
4-7-7. طلب عفو و یاری خواستن در برابر موانع و آفت‌ها 175
4-8. نتیجه 177

فصل پنجم: سلوک عاشقان وعارفان در ادعیه و مناجاتها
5-1. مقدمه 179
5-2. سلوک عارفان در ادعیه و مناجات‌ها 179
5-2-1. ضرورت سلوک 179
5-2-1-1. انواع نیازها 179
5-2-2. هدف از سلوک 181
5-2-2-1. دیدگاه عرفا 181
5-2-2-2. دیدگاه فلاسفه 181
5-2-2-3. دیدگاه اهل اشراق 182
5-2-2-4. دیدگاه علماء اخلاق 182
5-2-2-5. از دیدگاه قرآن 182
5-3. مراحل عبوديت و سلوك 185
5-3-1. خلوت و توجه 185
2-3-2. شناخت معبودها 186
5-3-3. ايمان و انتخاب 187
5-3-3-1. شکر و شکرگزاری 188
5-3-4. جهاد و مبارزه 189
5-3-5. بلاها و ضربه‌ها 189
5-3-6. عجز و اضطرار 190
5-3-6-1. عجز در معرفت 191
5-3-6-2. عجز در قرب 191
5-3-7. اعتصام و استعانت 191
5-3-8. صراط 193
5-4. نگاه دوم 193
5-4-1. اسلام 194
5-4-2. ايمان 194
5-4-3. تقوي 194
5-4-4. احسان 194
5-4-5. اخبات 195
5-4-5-1. راه رسیدن به اخبات 196
5-4-6. سبقت 198
5-4-7. قرب 199
5-4-8. لقاء 199
5-4-9. رضا 200
5-4-10. رضوان 200
5-5. مرکب‌های سلوک 201
5-5-1. هدایت 202
5-5-1-1. موانع هدایت 203
5-5-2. شکر 204
5-5-3-1. معنای شکر 204
5-5-3. بلا 205
5-5-3-1. حالت سالک در برابر بلا 205
5-5-4. تمحیص 206
5-6. موانع و آفات 207
5-6-1. موانع و آفات کلی و دست اول 209
5-6-1-1. اهتمام به غیرحق و عمل در غیر مسیر حق 210
5-6-1-2. اشتغال به غیر اهم 211
5-6-1-3. اکتساب دنیا 211
5-6-1-4. درگیری‌ها 212
5-6-3. آفت‌ها و موانع دست دوم 212
5-7. سلوک از نگاه عارفان 213
5-7-1. هدف سلوک 213
5-7-2. اقسام سیر و سلوک الی الله 214
5-7-3. مراحل و مراتب سلوک از نگاه عرفا 215
5-7-4. منازل و مقامات سیر و سلوک 216
5-7-4-1. توبه 217
5-7-4-2. مقام ورع (پرهیز) 217
5-7-4-3. زهد: 218
5-7-4-4. فقر 218
5-7-4-5. صبر 219
5-7-4-6. شکر 219
5-7-4-7. خوف 220
5-7-4-8. مقام رجاء 220
5-7-4-9. مقام توکل 221
5-7-4-10. مقام رضا 222
5-7-5. احوال 222
5-7-5-1. محبت 222
5-7-5-2. شوق 223
5-7-5-3. غیرت 224
5-7-5-4. قرب 224
5-7-5-5. حیا 225
5-7-5-6. انس و هیبت 225
5-7-5-7. قبض و بسط 226
5-7-5-8. فنا و بقا 226
5-7-5-9. اتصال 227
5-8. موانع و آفت‌های سلوک در مناجات شاعران 227
5-8-1. گناه و جرم 228
5-8-2. نفس 229
5-8-3. شیطان 230
5-8-4. غفلت 231
5-8-5. آز، حرص و غرور 231
5-9. دیگر موانع و آفات سلوک در آثار شعرا 232
5-10. نتیجه 233
نتيجه گيري 235
منابع 241
فهرست کتب 241
فهرست مقالات 247

منابع

فهرست کتب

قرآن کریم.

مفاتیح الجنان

نهج البلاغه

صحیفه سجادیه

ابراهیم فر، علی اصغر، بررسی نظام تربیتی صحیفه سجادیه، (برای) مرکز پژوهشهای اسلامی صدا و سیما، قم، صدا و سیماری جمهوری اسلامی ایران، مرکز پژوهشهای اسلامی صدا و سیما، دفتر عقل، 1385.

ابوجعفر محمد بن علی بن حسین بن موسی بن بابویه قمی معروف به شیخ صدوق ،معانی الاخبار(به تصحیح علی اکبر غفاری)،قم،نشر دار الکتب اسلامی،1372.

احمدی بیرجندی، احمد ، مناجات و دعا در شعر فارسی ، مشهد، آستان قدس رضوی، بنیاد پژوهشهای اسلامی،1371.

اسدی گرمارودی، اسدالله ، راز و رمز نیایش، نشر سبحان، چاپ دوم، زمستان 74.

اسفندیاری، محمد؛ باقریان موحد، رضا و بابایی ، رضا، نمازیه های ماندگار، گزیده ای از مقالات دانشوران در آداب باطنی نماز، تهران، موسسه فرهنگی دین پژوهی بشرا، 1387.

اسماعیل صائنی، محمد ، شرح دعای کمیل،زنجان، نیکان کتاب، 1389.

اصفهانی، راغب ،ابولقاسم حسین بن محمدبن فضل،المفردات فی غریب القرآن،(ترجمه و تحقیق: دکتر سید غلامرضا خسروی حسینی)،تهران،انتشارات مرتضوی، چاپ دوم،1374، ج دوم.

اصفهانی، راغب ،ابولقاسم حسین بن محمدبن فضل،المفردات فی غریب القرآن،(ترجمه و تحقیق: دکتر سید غلامرضا خسروی حسینی)،تهران،انتشارات مرتضوی،چاپ دوم،1381، ج سوم.

افتخار، مهدی، اسماء الحسنی: شرح دعای جوشن کبیر،2 جلد، قم،مطبوعات دینی، 1384.

امامت کاشانی، سید عزیز اله ، معراج‌الذاکرین(مشتمل بر اصول عقاید حق و معارف الهیه)،کاشان،مجمع متوسلین به آل محمد(ص)،1375.

اوسترین ولفسن،هری، فلسفه علم کلام،( ترجمه احمد آرام)، انتشارات الهدی،1368.

باقر مجلسی، ملا محمد ،بحارالانوار، ج۳ ،انتشارات کتاب فروشی اسلامیه، 1355.

باقری فر، علی، نیایش ضرورت زندگی برگزیده مقالات همایش«نیایش، ضرورت زندگی» ،ویراستار رضا باقریان پور، تهران، موسسه فرهنگی دین پژوهی بشرا،1387.

باقریان موحد ،رضا، سفینه نیایش، برگزیده ای از نیایش های ادب فارسی (تحقیق و تدوین رضا باقریان موحد، احمد عزتی پرور زیر نظر علی باقری فر) ،تهران، موسسه فرهنگی دین پژوهی بشرا 1387.

باقریان موحد، رضا، کتاب نیایش1، برگزیده ای از نیایش های ادبی و فرهنگها، (زیر نظر علی باقری فر)،تهران، موسسه فرهنگی دین پژوهی بشرا،1387.

باقریان موحد، رضا، نیایش از نگاه اندیشمندان، تهران، موسسه فرهنگی دین پژوهی بشرا، 1387.

بحر العلوم، سید محمد مهدی،رساله سیر و سلوک منسوب به بحر العلوم، مقدمه وشرح علامه سید محمد حسین حسینی طهرانی،تهران،چاپ دوم، انتشارات حکمت، پائیز 1370.

برومر،وینسنت، هنگام نیایش چه می کنیم: در باب نیایش و سرشت ایمان، ترجمه اشکان بحرانی؛ مسعود رهبری، مقدمه، ویرایش و تعلیقات قاسم کاکاتی،تهران، انتشارات هرمس،1392.

بلخی، جلال الدین محمد ،مثنوی معنوی(براساس نسخه قونین) ،تصحیح و پیشگفتار عبدالکریم سروش، تهران،شرکت انتشارات علمی و فرهنگی، چاپ اول، 1375.

بهرام پور، ابوالفضل ،تفسیر عرفانی مناجات تابئین ، سلسله درسهای آموزش شرح مناجات خمس عشره،انتشارات هجرت، چاپ سوم،1381.

بیانی، علیقلی، منطق عشق عرفانی، شرکت سهامی انتشار، چاپ سوم، پاییز 1370.

پاندر، کاترین، قدرت دعا: روش های ساده دعا کردن که می توانند نتایج پویایی برایتان به بار آورند،جلد 1 و2، برگردان مینا اعظامی ،تهران، میترا، صورتگر،1384، چاپ هفتم،1387.

پورسید آقایی، مسعود ، دین و نظام سازی در نگاه استاد علی صفایی حائری، قم، لیله القدر،1389.

تحریری، محمد باقر، شرحی بر مناجات تابئین، انتشارات حر.

تشکر، احمد، استجابت دعا (شرایط و موانع)،قم ، موسسه بوستان کتاب، چاپ اول،1390.

تميمى آمدى، عبدالواحد ، غرر الحکم و درر الکلم (ترجمه هاشم رسولی)،تهران،دفتر نشر فرهنگ اسلامی،1378.

تهرانی، مجتبی ، درآمدی بر سیر و سلوک،تهران، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، چاپ دوم، 1376.

جوادی آملی، عبد الله ، تفسیر تسنیم، جلد8 ،قم، مرکز نشر اسراء،

حر عاملی ،شیخ محمد بن حسین ،وسائل‌الشیعه الی تحصیل مسائل الشریعه، تصحیح شیخ عبد الرحیم ربانی شیرازی، تهران ،انتشارات مکتب اسلامی، 1388.

حسینی تهرانی،محمد حسین، رساله لب الالباب،در سیر و سلوک اولی الالباب،ضمیمه مصاحبات علامه سید محمد حسین،به کوشش سید هادی خسرو شاهی ، قم ،موسسه بوستان کتاب، 1389.

خدامیان آرای، مهدی، با من تماس بگیرید، قم، اندیشه سبز، چاپ سوم ،1390.

خزائلی، محمد، شرح گلستان، چاپخانه علمی، چاپ هشتم، 1368.

خزائلی، محمدعلی، شرح و تفسیر دعای ابوحمزه ثمالی(موضوعی، قرآنی، روایی، اخلاقی، عرفانی، تربیتی)، در محضر استاد آیت الله حاج شیخ عباس ایزدی ، قم ، ابتکار دانش،1378.

داودی، حسین، نجوای قلم(درآمدی بر پیشینه مناجات منثور فارسی)،تهران،امیرکبیر، 1380 ،چاپ اول1380.

رمضانی گیلانی، رضا ،درآمدی بر اسماء الهی از دیدگاه قرآن و عرفان،قم،نسیم حیات،1387.

زمانی قمشه ای، علی،اسماء و صفات خداوند در قرآن ، قم، موسسه امام صادق(ع)، 1389

زمانی، کریم، میناگر عشق، شرح موضوعی مثنوی معنوی مولوی مولانا جلال الدین بلخی، تهران، نشر نی، 1383.

ستاری ، جلال، عشق صوفیانه، نشر مرکز چاپ اول، 1374.

سراج طوسی، ابو نصر ، اللمع فی التصوف (تصحیح و تحشیه رینولد آلن نیکلسون، ترجمه مهدی مجتبی)تهران،انتشارات اساطیر ،چاپ اول، 1382.

سروش، عبدالکریم، حدیث بندگی و دلبردگی،تهران، طلوع آزادی، چاپ اول فروردین1375.

سروش، عبدالکریم، قمار عاشقانه شمس مولانا، تهران، موسسه فرهنگی صراط، 1379.

سعدی شیرازی، بوستان، تصحیح متن و شرح لغات حسین استاد ولی، تهران، انتشارات قدیانی، چاپ اول 1369، چاپ ششم، 1371.

سمعانی، شهاب الدین احمد بن منصور، روح الارواح فی شرح اسماء الملک الفتاح، شرح عرفانی بر اسماء الله به اهتمام و تصحیح نجیب مایل هروی ،تهران، شرکت انتشارات علمی و فرهنگی، 1389.

سنایی غزنوی، ابوالمجد مجدد ابن آدم، حدیقه الحقیقه و شریعه الطریقه، با مقدمه و تصحیح و تحشیه محمد روشن، موسسه انتشارات نگاه، چاپ اول ، 1377.

سيد موسوي، سيدحسين، درآمدي بر عرفان عملي در اسلام، قم: دفتر نشر معارف 1387.

شریعتی، علی ،نیایش، [گردآورنده دفتر تدوین و تنظیم مجموعه آثار و معلم شهید دکتر علی شریعتی]تهران، انتشارات الهام، ،چاپ اول1362 ،چاپ نهم،1378.

شهبازی، ایرج؛ شعبانی، محسن، سفری بر آسمان کن( مجموعه کامل نیایش‌های مولانا در مثنوی معنوی)، (همراه با ترجمه انگلیسی نیکلسون و نثر روان امروزی اشعار)،تهران، انتشارات بوستان،1391.

صفائی حائری، علی ،روش برداشت از قرآن،قم،انتشارات لیله القدر، 1385.

صفائی حائری ، علی، شرحی بر دعاهای روزانه حضرت زهرا ، قم، انتشارات لیله القدر،1383.

صفائی حائری، علی ،انسان دو فصل، قم،انتشارات لیله القدر،1385.

صفائی حائری، علی، اخبات، قم، انتشارات لیله القدر، 1381.

صفائی حائری، علی، از سری روش ها: روش نقد جلد سوم،قم،انتشارات لیله القدر، 1386.

صفائی حائری، علی، از معرفت دینی تا حکومت دینی،قم، انتشارات لیله القدر، 1386.

صفائی حائری، علی، بهار رویش(مروری بر دعاهای ورود و وداع ماه رمضان) ،قم، لیله القدر، 1391.

صفائی حائری، علی، تطهیر با جاری قرآن،قم ،انتشارات لیله القدر، 1385.

صفائی حائری، علی، درس هایی از انقلاب،دفتر سوم: قیام،جلد 3 ،قم، لیله القدر، 1388.

صفائی حائری، علی، رشد،قم، انتشارات لیله القدر،1388.

صفائی حائری، علی، روزهای فاطمه(علیها السلام) شرحی بر خطبه فدک حضرت زهرا(س) ،قم، لیله القدر، 1383.

صفائی حائری، علی، صراط، قم، انتشارات لیله القدر، 1385.

صفائی حائری، علی، فوز سالک، قم ،لیله القدر، 1389.

صفائی حائری، علی، نامه های بلوغ، قم، انتشارات لیله القدر، 1389.

صفائی حائری، علی، نظام اخلاقی اسلام، مروری بر دعای مکارم الاخلاق، قم ، موسسه فرهنگی تحقیقاتی لیله القدر ، 1383.

صفائی حائری، علی، وارثان عاشورا ،قم ،انتشارات لیله القدر، 1386.

صفایی حائری ، علی، از سری روش ها: روش نقد جلد اول،قم،انتشارات لیله القدر، 1386.

صفایی حائری، علی، بشنو از نی: مروری بر دعای ابو حمزه ثمالی، قم، انتشارات لیله القدر،1384.

طباطبایی، علی رضا، حضور و مراقبه: همراه با شرح مناجات العارفین، قم، مطبوعات دینی، 1385.

طباطبایی، محمد حسین ،رسائل توحیدی،(توحید ذاتی-اسماء حسنی-افعال الهی-وسایط فیض میان خدا و عالم مادی)،(ترجمه و تحقیق علی شیروانی به کوشش سید هادی خسروشاهی)،قم،موسسه بوستان کتب،چاپ سوم،1390.

طباطبایی،فاطمه، عرفان عرفه، مجموعه مقالات و سخنرانی های همایش عرفان عاشورا با محوریت دعای عرفه ، انجمن علمی عرفان اسلامی ایران، تهران ،موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، 1391.

طبیبیان ،سید حمید ، فرهنگ فارسی به عربی فرزان،تهران، نشر فرزان روز،1387.

عطار نیشابوری، فرید الدین ،منطق الطیر(مقامات الطیور)، اهتمام سید صادق گوهرین ، شرکت انتشارات علمی و فرهنگی، چاپ اول،1342 ،چاپ هفتم، 1370.

عطار نیشابوری، فرید الدین، الهی نامه ،تصحیح و مقدمه علموت، انتشارات توس، خیابان دانشگاه، چاپ اول ،1359 ،چاپ دوم، 1368.

عطار نیشابوری، فرید الدین،مصیبت نامه، باهتمام و تصحیح نورانی وصال، تهران، زوار،1338.

عطار نیشابوری، فریدالدین، اسرارنامه، تصحیح دکتر سید صادق گوهرین، تهران ، چاپ اول،1338، چاپ دوم،1391، چاپخانه گیلان.

علی پور ، منوچهر، مناجات عارفان، تهران، انتشارات تیرگان، 1386.

غزالی، ابی حامد محمد بن محمد ، منهاج العابدین الی جنه رب العالمین، (ترجمه عمر بن عبد الجبار سعدی ساوی )،مقدمه و تصحیح و تعلیق از احمد شریعتی، تهران، انتشارات امیرکبیر ،چاپ دوم ، 1380.

غفاری، ابراهیم، آیین نیایش، مشهد،آستان قدس رضوی، بنیاد پژوهشهای اسلامی، 1378 ،چاپ اول1373.

لغت نامه دهخدا.

فرهنگ فارسي معین.

فلسفی، محمد تقی، شرح و تفسیر دعای مکارم الاخلاق،(3 جلد)،تهران،دفتر نشر فرهنگ اسلامی عنوان روی جلد، 1387.

فنایی اشکوری، محمد، عنوان قراردادی: دعای کمیل.شرح،نیایش عارفان، شرح حکمت و معنویت شیعی در دعای کمیل،قم، شیعه شناسی،چاپ اول ،1386 .

قمی، صدوق ابی جعفر محمد بن علی حسین بن بابویه ،التوحید،تصحیح سید هاشم طهرانی،تهران،انتشارات سرای اردیبهشت.

کارل،الکسیس، راه و رسم زندگی نیایش( ترجمه پرویز دبیری) چاپخانه فردوسی اصفهان، 1354.

كاشاني، عزالدين محمودبن علي، مصباح الهدايه و مفتاح الكفايه در تصوف اسلامي (تصحيح و مقدمه و تعليقات جلال الدين همايي) تهران: سازمان چاپ و انتشارات، چاپ نهم، 1388.

کاشفی، لب لباب مثنوی، (به اهتمام و تصحیح نصرالله تقوی، با مقدمه سعید نفیسی)، تهران،اساطیر، 1383.

کلینی، محمد یعقوب ،اصول کافی ، جلد چهارم، ترجمه آیه الله محمد باقر کمره‌ای، تهران،انتشارات اسوه نوبت ،چاپ دهم، زمستان 1387 ه.ش.

الله بداشتی، علی،توحید و صفات الهی: درسنامه کلامی تخصصی، ویراستار محمود مهرآوران، قم، دانشگاه قم، 1390.

مسعود، جبران ، الراید، فرهنگ عربی به فارسی، جلد اول، (مترجم دکتر رضا انزابی نژاد ،ویراستار دکتر محمد فاضلی) ،مشهد، انتشارات آستان قدس رضوی، چاپ اول، 1372.

مشیدی، جلیل، کلام در کلام مولوی ،اراک،نشر دانشگاه اراک، چاپ دوم،1383.

مطهری ، مرتضی ،آزادی معنوی، تهران، چاپ سوم، انتشارات صدرا،چاپ 44 تیر 1388.

مطهری، مرتضی ،انسان در قرآن،تهران، انتشارات صدرا، 1373.

مکدرموت ، مارتین، اندیشه های کلامی شیخ مفید( ترجمه احمد آرام)، انتشارات دانشگاه تهران ،آذر 1372.

ملک ثابت، مهدی، بررسی و تحلیل مناجاتهای منظوم فارسی (تا قرن هشتم هجری) ، یزد، بنیاد فرهنگی، پژوهشی ریحانه الرسول یزد، 1381.

چكيده :

دراين نوشته  نيايش و مناجات  در مثنوي­هاي مولوي و عطار و حديقه­ی سنايي مورد بررسي قرار گرفته­است؛ ضمناً گونه هاي مختلف آن را به مخاطب نموده­ایم. در عين حال اين مناجاتها و نيايش­ها  با مناجاتهاي موجود در متون شيعه مقايسه گردیده­است؛ ابتدا به تعريف دعا و نيايش و مناجات پرداخته ایم  و تفاوتهاي آنها را بررسي کرده­ایم، سپس انواع دعا از ديدگاههاي مختلف بررسي شد؛ در ادامه صفات و اسماء الحسنای الهی در مناجاتها و ادعيه بررسي شد و نسبت خواسته­ها با نامها مقايسه گردید؛ همچنين در باره نسبت بندگان با خدا در ادعيه و مناجاتها از دیدگاه فلاسفه و متکلمین و عرفا و قرآن، نكاتي ارائه گرديد. بعد از آن نظام اخلاقي در ادعيه و مناجاتها مورد بررسي قرار گرفته و در آخر موانع سلوك در ادعيه و مناجاتها ارائه شده است وضمن اشاره به تفاوتهاي دعا و مناجات، پي برديم كه ادعیه­ی شیعه نسبت به مناجات­های شاعران جامعیت بیشتری دارد و همه­ی ابعاد وجودی انسان را در بر می­گیرد.در بحث اسماء و صفات حسنای الهی به این نتیجه رسیدیم که این اسماء و صفات می­توانند به اراده­ی الهی در انسان متجلی گردند. در ادعیه­ی شیعه، بین این اسماء با خواسته­های فرد رابطه­ی مستقیم وجود دارد در حالی­که این ارتباط در اشعار شاعران کمتر به چشم می­خورد.در بررسی نسبت بندگان با خدا در ادعیه­ی شیعه و مناجات­های شاعران تفاوتی دیده نشد. از طرفی در ادعیه­ی شیعه مراحل و مراتب نظام اخلاقی به­صورت منسجم بررسی شده است؛ در حالی­که شاعران به صورت پراکنده به این مراحل اشاره­کرده­اند. در فصل پنجم مراحل و موانع و اهداف سلوک از دیدگاه ادعيه شيعه و عارفان بررسی شد و تفاوت­ها و شباهت­های آن ذکر گردید.

كلمات كليدي: دعا، مناجات، نيايش، نظام اخلاقي، سلوك

مقدمه

دعا، نيايش و مناجات مفاهیمی آشنا در فرهنگ ديني اديان مختلف است. قديمي‌ترين متوني كه از اقوام مختلف به جا مانده است در خود نمونه‌هايي از دعا و مناجات را گنجانده است، انسان با دعا و مناجات علاوه بر آنكه تنهايي خود را در خلقت با ارتباط با خداوند سامان مي‌دهد، در عين حال نيازها و خواسته‌هاي خود را با معبود در ميان مي‌گذارد. در بسیاری از نوشته‌هایي که از دوران‌های گذشته باقی مانده است، به دعا و مناجات اهمیت داده شده و به آن توجه ویژه‌ای داشته‌اند.

ادبيات فارسي يكي از جلوه‌هاي توجه به خداوند و شناخت اوست. كتاب‌هايي نظير مثنوي معنوي، حديقه سنايي و آثار عطار از جمله مواردي است كه در آنها مي‌توان نمونه‌هايي غني از مناجات و نيايش را يافت. بي‌شك مناجات‌ها و نيايش‌ها از اعتقاد و جهان‌بيني شاعران و نويسندگان آنها سرچشمه گرفته است، شاعراني كه پرورش یافتگان تربيت اسلامي هستند. با نگاهي به نمونه‌هاي دعا و نيايش در اين آثار مي‌توان اين گونه اشعار را دسته‌بندي كرد و در باره گونه‌هاي مختلف اين موضوع به بحث نشست. ازسوي ديگر متون و معارف شيعه، از گنجينه‌هاي مهم دعا و نيايش محسوب مي‌شود و به جرئت مي‌توان گفت هيچ يك از اديان و مذاهب الهي به اندازه شيعه چه از جهت حجم و چه از نظر محتوا، به دعا و نيايش توجه نداشته است. برای مثال كتابي چون صحيفه سجاديه از امام چهارم شيعيان تماماً درباره نيايش و مناجات است. يا كتاب مهمي چون مفاتيح الجنان، اثری نيايشي است و تقريباً همراه قرآن در اغلب منازل و مساجد ديده مي‌شود. همچنین در كتاب آسماني ما قرآن نيز نمونه‌هايي از مناجات و دعا را می‌توان مشاهده كرد.

اين نوشته بر آن است ضمن بررسي دعا و نيايش در آثار شاعران قرن هفتم، با تكيه بر مثنوي مولوي، آثار عطار و حديقه سنايي به نكات مشترك و همچنين تفاوت‌هاي آن با ادعيه شيعه نيز بپردازد. در اين رساله ابتدا به تعاريف دعا، مناجات و نيايش پرداخته شده، سپس مقايسه‌اي بين آنها صورت گرفته شده است و پس از آن انواع دعا را از ديدگاه‌هاي مختلف بررسي و تحقيق می‌کند.

در فصل دوم ابتدا تعاريف و معاني اسماء و صفات حق تعالي آمده است؛ یعنی اسماء براساس فراواني تکرار در ادعيه و مناجات‌ها تنظيم شده و همچنين تناسب اسامي خداوند با خواسته‌ها مورد مطالعه قرار گرفته است.

در فصل سوم نسبت بين بندگان با خداوند از ديدگاه عرفا و فلاسفه و اهل كلام بررسي شده و پس از آن به نسبت بين خدا و بندگان در ادعيه و مناجات پرداخته شده و سپس مقايسه‌اي میان آن نسبت‌ها صورت گرفته است.

در فصل چهارم ادعيه و مناجات از نظر برخورداري از نظام اخلاقي، مطالعه شده و تحقيق صورت گرفته‌ شده است. در فصل پنجم سلوك عاشقان در ادعيه و مناجات‌هاي شاعران و همچنین موانع سلوک بررسي شده است. سؤالاتي كه در مقايسه مناجات‌هاي شاعران و ادعيه ممكن است مطرح شود، از اين قرار است:

۱.چه تفاوتي ميان ويژگي‌ها و صفات خداوند كه در ادعيه شيعه و مناجات‌هاي مثنوي‌هاي فارسي ذكر شده است، ديده مي‌شود؟

۲. تفاوت ميان نسبت بندگان و خدا در منابع ياد شده چگونه است؟

۳. موانع سلوك در ادعيه شيعه چه هستند؟

موانع سلوك در مناجات‌ مثنوي‌هاي عرفاني چه هستند؟

چه نظام اخلاقي در ادعيه شيعه و مناجات‌ شاعران ديده مي‌شود؟

فرضيه‌ها

فرضيه‌هايي که می‌تو ان در رابطه با این سوالات بیان کرد، عبارت است از:

۱. ميان صفات خداوند در اين منابع تفاوت اساسي ديده مي‌شود؛

تفاوت اساسي ميان نسبت بندگان و خداوند در منابع يادشده ديده نمي شود.

اهتمام به غير حق، اشتغال به غير اهم،‌ درگيري‌ها، كبر،‌ غرور و عجب و عناد و گناه از موانع مطرح در ادعيه شيعه است؛

اشتغال به غير حق، گناه و پليدي‌هاي باطني از قبيل حرص و منيت، از موانع سلوك در مناجات مثنوي‌هاي فارسي است؛

در معارف و ادعيه شيعه به نظامي اخلاقي مبتني بر تركيب معرفت و عشق با يقين و ايمان مي‌توان دست يافت كه زمينه تبديل بدي‌ها به خوبي‌ها می‌شود؛ ولي در مناجات مثنوي‌هاي فارسي مراحلي از نظام اخلاقي ديده نمي‌شود.

ضرورت تحقیق

كنكاش در دعاها و مناجات‌هاي ادبيات فارسي، مي‌تواند اين فرصت را براي هر خواننده فراهم آورد و دريابد كه اولاً رابطه شاعران با خالق چگونه بوده است و در عين حال مجالي فراهم آورد تا اين متون به‌صورت بهتري معرفي شود. ازسوي ديگر بررسي همانندي‌ها و تفاوت‌هاي مناجات‌ها و نيايش‌هاي اين منظومه‌ها با دعاهاي شيعه، شناخت بهتري از جايگاه اين مقوله، در فرهنگ ما مطرح می‌کند و تلاش كنيم تا سره را از ناسره بازشناسيم ضمن اينكه مي دانيم شباهت‌هاي فراواني ميان اين منظومه ها با دعاها در منابع شيعه وجود دارد به اصالت منابع شيعه پي ببريم و به اين نكته برسيم كه هميشه نيازمند منابع شيعه هستيم.

روش تحقيق

برای تهيه اين پژوهش، از روش كتابخانه‌اي، مراجعه به منابع ادبي، سايت‌ها و مقاله‌هاي علمي استفاده شده است. ابتدا جمع‌آوري متون و منابع مربوط به موضوع در مطالعه آنها، سپس به بررسي ادعيه و مناجات‌ها و مقايسه آنها پرداخته شده است.

هدف تحقيق

هدف این رساله در واقع شناساندن راه سالم‌تر و صحيح‌تر سلوك و بازنمايي سلوك سالم از سلوكی است كه راه به سقر مي‌برد و اینکه در جهان تشيع بتوانيم راه صحيح و مبتني بر معارف شيعه را از راه‌هايي كه شبيه و نظير هستند، باز شناسيم و همچنين آثار شاعران عارف پارسي‌گو را به صورت بهتري معرفي كنيم.

پيشينه تحقيق

منابعي چند، درباره مناجات‌هاي شاعران يافت مي‌شود، اما بيشتر آنها به‌صورت جمع‌آوري مناجات‌ها است و مجموعه‌اي از نيايش‌هاي منظوم تدوين کرده‌اند و برای ادعيه نيز منابع فراوانی وجود دارد كه به تفسير دعاها پرداخته و يا تعريف دعا و انواع آن و چگونگي تاثير بيشتر دعا و برآورده‌شدن حوايج و نيز موانع استجابت دعا بررسي شده اند. برای نمونه به آثاری از استاد علی صفایی حایری درباره دعا وسیر و سلوک می‌توان اشاره کرد که در آنها هدف و شیوه دعاکردن و مضامین بلند دعاهایی چون ابوحمزه ثمالی، دعاهای روزانه حضرت زهرا٬ دعای مکارم الاخلاق ودعای کمیل و… به صورت مفصل بررسی شده و با مطالعه آنها نمودار و تصویری از ادعیه در ذهن خواننده ایجاد می‌شود از آثار ایشان:  «بشنو از نی، اخبات، انتظار، نامه‌های بلوغ نظام اخلاقی اسلام، قیام و روش نقد و… را می‌توان نام برد، ولي تاكنون پژوهشي با اين اهداف و به ا ين شيوه صورت نگرفته است.

لازم است در پايان اين نكته را متذكر شوم كه آنچه در جريان تحقيق باعث تأخير در پيشرفت كار مي شد اين بود كه در ادعيه شيعه باوجود منابع فراوان، موضوعات و مضامين عمدتاً تكراري بود، اما در خصوص مناجات هاي مثنوي هاي عرفاني با كمبود منابع مواجه شدم كه ياري خداوند و راهنمايي هاي هوشمندانه و مفيد استاد گرامي ام جناب دكتر اسكندري راهگشاي بنده در اين مهم گرديد كه لازم مي دانم از ايشان سپاسگزاري نمايم.

فصل اول

دعا و مناجات

1-1. مقدمه

در اين فصل كلياتي درباره دعا و مناجات و نيايش آمده است. در ضمن این تعاريف٬ تفاوت‌ها و شباهت‌هاي اين واژه‌ها بررسي شده و پس از آن دعا از زاويه‌هاي مختلف به انواع مختلفي تقسيم‌بندی شده است و هر کدام از انواع ادعیه، از منظرهای مختلف بررسی و تفاوت‌ها و شباهت‌های آنها در ادعیه ومناجات‌های شاعران بررسی شده است.

1-2. پيشينه دعا و مناجات

شايد بتوان نخستين نجواي آدميان با خداوند تا پگاه آفرينش را در آن زمان پی گرفت كه خداوند امانت خويش را بر آسمان‌ها و زمين و كوه‌ها عرضه داشت و همگان بيمناك از اين بار سنگين سرباز زدند؛ اما انسان جسور و بي‌پروا آن را پذيرفت: «و انا عرضنا الامانه علي السموات و الارض و الجبال فابين ان يحملنها و اشفقن منها و حمله الانسان انه كان ظلوماً جهولاً: ما امانت را بر آسمان‌ها و زمين و كوه‌ها عرضه داشتيم، آنها از حمل آن سر بر تافتند و از آن هراسيدند؛ اما انسان آن را بر دوش كشيد؛ او بسيار ستمكار و نادان بود.»[1]

و خدا از او پيمان بر عبوديت خويش گرفت كه «الست بربكم قالوا بلي» و او بر ربوبيت حق اقرار كرد كه «بلی». بعد از آنكه حضرت آدم به‌عنوان خليفه الهي در میان تمام آفريدگان برگزيده شد، با عجز و نياز با پروردگار خود به راز و نياز پرداخت و آن گاه كه به‌خاطر تناول از شجره ممنوعه از بهشت اخراج شد، با ناله و زاري و نيايش طلب مغفرت کرد و خداوند نيز به واسطه رحمت و مهرباني بي‌پايان او را بخشيد و مورد لطف خود قرار داد و پس از آن هر چند انسان جايز الخطا،‌ در انتخاب معبود براي راز و نياز به بيراهه رفت و هر برهه از زمان چيزي را به جاي خالق هستي بخش مي‌پرستيد، اما در فطرت خداجوي خود به دنبال تكيه گاهي مي‌گشت كه مافوق قدرت او باشد و در سختي‌ها و گرفتاري‌ها به او دل ببندد و از او ياري بطلبد و در خلوت تنهايي با او رازونياز كند تا بتواند بار امانت، تكليف، معرفت و عشق الهي را به سر منزل مقصود برساند و خود را بيش از پيش به ربّ خود نزديكتر کند.

البته انسان گاهي در پرستش معبود به خطا رفته و به جاي نيايش با خداي يگانه،‌ گاهي سنگ و چوب و گاهي آتش، گاهي آب يا ستارگان و حتي حيوانات را به جاي خالق هستي برگزيده و از آنها ياري خواسته است، اما در ضمير ناخودآگاه خود آنها را واسطه‌اي براي نزديكي بيشتر با پروردگار قرار داده تا بتواند اندكي از دور افتادن خود از حلقه الهي را جبران کند.

در ادبيات فارسي به‌ويژه ادبيات عرفاني، نمونه‌هايي مي‌بينيم كه به شيوايي درباره جدايي انسان از خالق حقيقي خود، داد سخن داده‌اند. در نوشته‌هاي آنها انسان موجودي است كه از خالق خود كه همان معشوق اوست جدا افتاده و تمام تلاش او در اين عالم، جستن راهي است براي قرب به خداوند متعال.

اين تصوير را مولوي در اثر بزرگ خود؛ یعنی مثنوي بدين صورت بیان كرده است:

بشــــــنو از نــــي چــــون حــكايت مي‌كند و از جــــدايي‌هــــا شكـــــايت مــــي‌كنـد
وز نيستـــــان چــــون مــــرا بــــبريــده‌انــد از نفيــــــرم مـــــرد و زن نالـــيـده‌انــــــــد
ســــینه خــــواهم شـــرحه شــــرحه از فراق تــــــا بگــــــویـــــم شــــرح درد اشـتیــاق
هر کــــسی کـــو دور مـــاند از اصل خویش بــــاز جـــــوید روزگـــــار وصــل خویش[2]

همان‌طور كه در اين ابيات مي‌بينيم مولوي دوري خود را از معشوق، چون ني جدا شده از نيستان مي‌داند و خود را هر دم مستلزم ناله و نيايش مي‌پندارد تا شايد بتواند با اشك و آه، اندكي از تألم و درد دوري از هجران را بكاهد. با تأمل در تاريخ مي‌توان به معابد و مساجد و يا ديگر جاهايي برخورد كرد كه بشر در آنها مشغول عبادت و راز و نياز مي‌شده كه خود گواهي بر اين مدعاست كه آدمي از ابتدای خلقت تا به اكنون دست از دعا و مناجات برنداشته و اين چيزي نيست كه با ظهور ديني مخصوص يا پيامبر و فرقه‌اي پديد آمده باشد. شايان توجه است كه انسان بيشترين توجه و همت خود را صرف بهتر و زيباتر بنا شدن عبادتگاه‌هاي خود كرده است، به همين دليل معمولاً در هر سرزمینی معابد از زيباترين و در عين حال مستحكم‌ترين بناهاي آن ديار محسوب مي‌شود.

تاريخ دعا را مي‌توان با پيدايش انسان قرين دانست، چه انسان هرگز از نيازمندي‌ها جدا نبوده و در درون خود اين احساس را داشته است كه بايد در پناه قدرتي آرام بگيرد و زندگي خود را در پناه و اميد به آن مبدأ سپري كند؛ زيرا زندگي انسان در هر لحظه، در گرو فضل و بخشش يك مبدأ ناشناخته است كه آدمي تلاش مي‌كند خود را به اين مبدأ نزديك کند و اين نزديكي را از راه تضرع و مناجات بر روي خود گشوده است، پس انسان در تمام لحظات و حالت‌هايش براي رسيدن به نيازهايش از دعا جدا نبوده و مناجات يكي از لوازم و ضروريات  اصلي زندگي محسوب مي‌شود تا در سايه آن به خواسته‌هايش دست يابد.

حسن ممدوحي در رابطه با تاريخ دعا و قرين بودن آن با پيدايش انسان مي‌گويد: «كاوش‌ها نشان مي‌دهد كه حتي در دورترين زمان‌ها،‌ معبد و مسجد جزء واقعيت‌هاي غير انفكاك زندگي بشر بوده‌اند حتي آن زمان كه بشر توان تصور يك مبدأ نامتناهي و قدرت مطلق را نداشته و به اشتباه به بت‌ها پناه مي‌برده و از آنها ياري مي‌جسته است.»[3]

خداوند با فرستادن پيامبران به تفصیل شيوه مناجات را به بندگانش آموخته است، به همين دليل نيايش‌ها يكي از بخش‌هاي مهم متون ديني است كه توسط پيامبران آن دين، به مردم آموزش داده شده است. در اغلب اديان الهي نيايش جايگاه ويژه‌اي دارد، به همين دليل متوني كه از روي آن به نيايش مي‌پردازند، معمولا از متون مقدس شمرده مي‌شود. براي نمونه يكي از فرايض مسلمانان نماز است كه حداقل پنج مرتبه در روز برپا مي‌شود و در هر نماز دو بار سوره حمد خوانده مي‌شود. اين سوره نوع خواسته‌هايي كه موجب رستگاري انسان مي‌شود را به انسان مي‌آموزد؛ زیرا پس از حمد و ستايش باري‌تعالي از خداوند مي‌خواهيم كه در نشان‌دادن راه راست ما را یاری دهد و مارا در زمره مغضوبين درگاه خود يا گمراهان قرار ندهد، هنگامي كه مي‌خوانيم: «اياك نعبد و اياك نستعين اهدانا الصراط المستقيم… .»[4] از او مي‌خواهيم تا رحمت خود را شامل حال ما کند و ما را به حال خود رها نكند تا در گمراهي فرو نرويم و اين خود درسي است كه خداوند منان به انسان آموخته است، زیرا خود فرموده: «اُدعوني استجب لكم: بخوانيد مرا تا اجابت كنم شما را»[5] خداوند انسان را به دعاكردن فرا مي‌خواند؛ زيرا از فطرت انسان و نیازهای او آگاه است و آنها را برآورده مي‌کند.

1-3. تعريف دعا

در اغلب اديان دعا موضوعي شناخته شده است و معمولاً متوليان ديني شيوه دعاكردن را به پيروان آن دين مي‌آموزند. براي اينكه بدانيم دعا چه مفهومي دارد، مي‌توانيم تعريف آن را از فرهنگ لغات بيابيم. دهخدا در باره دعا مي‌گويد:

۱.دعا: دعا حاجت خواستن،‌ ادعيه و دعوات، استغاثه به خدا، استدعاي بركت تضرع،‌ درخواست از درگاه خدا،‌ درخواست حاجت از خدا، درخواست حاجت از خداوند براي خود و ديگري،‌ خداخواني

باز آمـد او به هـــوش انـــــدر دعـــــا لــــــيس للانسان الا مــــــــا سعــــــــــي[6]
قـــــوم ديگر مـــي‌شناسيم ز اولـــــــيا كــــــه زبـانشان بسته باشــــــد در دعـــــا[7]

۲.معين دعا را اين‌گونه معنا مي‌كند: دعا در لغت به‌معنای خواندن جمله‌هاي مأثور از پيامبر و امامان در اوقات معين براي طلب آمرزش و برآوردن حاجات، نيايش‎كردن، درخواست حاجت از خدا، نيايش، مدح، ثنا، تحيت، درود، سلام، تضرع و نفرين.[8]

۳.در فرهنگ الرائد در باره دعا اين طور آمده است: «دعا- يدعود دعاًء: له:1- او را دعا كرد2- عليه: او را نفرين كرد3- اليه: به سوي خود خواند.»[9]

دعا يعني خواندن و صدا زدن و با خالق خود گفتگو كردن و او را مورد خطاب قرار دادن و در بي نهايت ذوب شدن است.

«دعا عمل برقراري ارتباط بايك خدا،‌ خدايان مقدس،‌ قلمرو متعالي يا نيروهاي فوق طبيعي است»[10]

دعا راز دل گفتن با خداست انسان در دعاكردن نزديكي خدا را حس مي‌كند و محبت خدا در دلش شعله مي‌كشد و هر روز اشتياقش به پروردگار بيشتر شده و پيوندش با خالق هستي محكم تر مي‌شود.

«دعا رازگفتن با بهترين دوست است، رازی كه به هيچ‌كس نمي‌توان گفت،باید با خدا گفت، اوست كه بيش از هر كسي ما را دوست دارد و بهتر از هر كسي ما را درك مي‌كند. اين دعا، دعاي عاشقان است، آنان نيز از حق طلب مي‌كنند؛ اما طلب چيزي فراتر از بهشت و رهايي از جهنم. طلب خود حق نه غير او. آنها از خدا غير خدا را نمي طلبند.»[11]

وقتی انسان دعا مي‌خواند، خود را تسليم محض خداوند مي‌كند، پس مي‌توان گفت دعا و نيايش همان عبادت و پرستش حق است، به همين جهت پيامبر اكرم فرمودند: «الدعا مخ العباده دعا مغز عبادت است.»[12] پس در دعاست كه خداوند به انسان عنايت مي‌كند و بدون دعا وصول به كمال حقيقي ممكن نيست. امام صادق مي‌فرمايد: «عليكم بالدعا فانكم لا تقربون بمثله.» در لحظه دعاست كه انسان غرق مغفرت و رحمت پروردگار مي‌شود و درهاي عذاب و شقاوت ابدي بسته مي‌شود و جان انسان سرشار از عشق و ایمان حق تعالی می‌شود. عطار می‌گوید:

هـمه پـــر از سرخــست و جواهـــــــر به تـــو بــخشم دعــــــایی گـــــوی آخر
که تا از فضل و رحمت حق تعالــــــی دهـد از نــــور ایــــــمانم کـــــــــــمالی
خلیـل آنــجا نــــهادش روی بر خاک زبــــان بـــگشاد کــــــای دارنـــده پاک
ز دل بــرگیر قفــل ایــــن بـــی‌خبر را بجــنبان سلسلــــــه بــــگشـــــــای در را
به ایـــمان تــازه گــردان جـان مستش به فضل خـــود ممیران بـــــت پـــرستش[13]

 

دعا حلقه اتصال معشوق به عاشق است و وسيله‌اي است كه درهاي رحمت خدا را بر بنده مي‌گشايد و خداوند از كرده‌هاي او مي‌گذرد؛ و باز عطار مي‌گوید:

زبـــان بـــــگشايد و گـويد الــــــــهي نـــوشته نــيست در نـامه چـــــه خــــواهي
خطاب آيد كه مـن عشـــــاق خــود را به نـامـــه در نيـــارم نيـــــك و بـــــــد را
بــــدو نيــك تـــو گــم انگاشت جبار بــهشت و دوزخـــي تــــو هـــم كم انگار
چــــو بـــــرخـــيزد بــهانه از ميـــــانه تـــــو مــا را مــا تــو را تــــا جـــــاودانه[14]

«دعا يعني گدايي و گدايي در پيشگاه خداي سبحان براي انسان فخر است، البته به اين شرط كه در گدايي موحد باشد. همچنین توحيد در اين مرحله، شيرين‌ترين دوران زندگي انسان است.»[15] انسان بايد همواره از خداوند بخواهد او را به اين مرحله برساند تا ديگر از غير او چيزي نخواهد و حلاوت و شيريني هم صحبتي با پروردگار را بچشد و دل را از هر چه غير اوست پاك کند. دعا نوعي بندگي است و در عين حال طلب‌كردن از اوست و غير را واگذاردن و به او پيوستن است، پس چنين بنده‌ای خود را از عذاب دور مي‌كند و به رحمت حق نزديك مي‌شود. «دعا منبع عظيم تغذيه روح و نفس انساني است و اثر سازنده عجيبي دارد. دعا يكي از وسايل ارتباط با خداوند است كه عامل موثري براي خودسازي است.»[16] دعا عامل خودسازي بشر است، پس از اثبات بندگي خود از خداوند طلب بخشش مي‌كنيم و از او مي‌خواهيم كه از گناهان ما بگذرد تا اولين قدم را براي خودسازي برداشته باشيم: «اللهم اغفرلي كل ذنب اذنبـته و كل خطيئه اخطاتها اللهم اني اتقرب اليك بذكرك و استشفع بك الي نفسك: خدايا بيامرز مرا هر گناهي كه كرده‌ام و هر خطايي كه از من سر زده؛ خدايا من به‌سوي تو نزديك مي‌شوم، به وسيله ذكر تو و به درگاهت خودت را شفيع آورده‌ام.»[17]

دفع عذاب يكي از حاجاتي است كه بندگان در دعا از خداوند مي‌خواهند اين نكته شايد جلوه ديگري به تعريف دعا بيافزايد. مهدي ملك ثابت دعا را چنين تعريف مي‌كند: «دعا ندا كردن خداوند است با گريه و زاري براي آن كه از دعاكننده دفع عذاب كند يا مطلوبش را برآورده سازد.»[18] عطار مي‌گويد:

يـــا رب آگــاهي ز يــــارب‌هاي مــا حــاضري در مـــاتم شــــب‌هاي مــــا
مــاتمم از حــد بــشد ســوري فرست در مــيان ظلـــمتم نـــــوري فــــرست
پــــايمــرد مــن در اين مـاتم تو باش كـس نــدارم دسـت گيرم هم تو باش[19]

1-4. تعريف نيايش

در فرهنگ معین نیایش این‌گونه تعریف شده است: «عبادت، پرستش، مصدر اين كلمه در فارسي مستعمل نيست.»[20]

مولوي در اين بيت با خداي خويش نيايش كرده و او را مورد ستايش قرار داده است.

اي صفاتت آفـــتاب معــــرفـــــــت و آفــتاب چـــرخ بند يـــك صـفت
گــاه خـــورشيدي و گه دريــا شوي گــاه كــوه قــاف و گــه عنقا شوي
تو نه اين باشي نه آن در ذات خويش اي فزون از وهم‌ها و ز بــيش بـيش[21]

مولانا ضمن ستايش و پرستش و تحسين پروردگار به شمردن صفات بي‌منتهاي او مي‌پردازد و عطار نيز اين‌گونه به نيايش و ستايش رب خود مي‌پردازد:

تــعالي الله يــكي بــي‌مثل و مــــانـــنـد كـه خــــوانندت خـــــــداوندان خـداوند
تــــويي اولـــي تـــــويي آخر تــــعالي تـــويي بـــاطن تـــــويي ظــاهر تـــعالي[22]

انسان در حالت نيايش چنان مجذوب پروردگارش مي‌شود كه تمام حواس و احساساتش متوجه باري‌تعالي است و خود را مانند قطره‌اي در درياي عظمت خداوند مي‌بيند و با زبان الكنش به ستايش مشغول مي‌شود. «الكسيس كارل» مي‌گويد: «نيايش واقعي حالتی عرفاني است كه در آن وجود آدمي مجذوب خداوند مي‌شود. نيايش در والاترين شكل خود همچون جهشي از شور و عشق در وادي شب تيره عقلاني است.»[23] با اين حالت عرفاني مي‌توان به تقرب خداوند رسيد و به درياي عظمت او پيوست و در نگاه بسياري از بزرگان نيايش تنها به زبان نيست، بلكه اعمال و رفتار ما نيز گاهي جلوه نيايش مي‌يابد. به گفته «سن لويي دوگونزاك»: «انجام وظيفه همپايه نيايش است، بدون شك بهترين راه وصول به حق تمكين كامل از خواسته اوست.»[24]

با تأمل در اين تعاريف درمي‌يابيم: نیایش حالتی است که انسان خود را در برابر معبود خویش می‌بیند و با تمام وجودش او را احساس می‌کند و به مدح و ستایش او زبان می‌گشاید و به وسيله نيايش، خود را از تنهايي و دورافتادگي نجات می‌دهد.

ادعیه شیعه نیز اغلب با مدح و ستایش پروردگار شروع می‌شود؛ برای مثال دعای کمیل ابتدا با ستایش باری‌تعالی آغاز می‌شود و حضرت امیر پس از مدح رحمت و قدرت حق از او خواسته‌هایش را می‌خواهد: «اللهم انی اسئلك برحمتك التي وسعت كل شئ و بقوتك التي قهرت بها كل شئ و خضع  لها كل شئ و ذل لها كل شئ: خدايا من از تو مي‌خواهم به حق آن رحمتت كه همه چيز را فرا گرفته و به آن نيرويت كه همه چيز را به‌ وسيله آن مقهور خويش كردي و همه چيز در برابر آن خاضع و همه در پيش آن خوار است.»[25]

دعای عرفه نیز با ستایش خداوند شروع می‌شود: «الحمدالله الذی لیس لقضائه دافع و لا لعطائه مانع و لا کصنعه صنع صانع و هو الجواد الواسع فطر اجناس البدایع و اتقن بحکمته الصنایع لا تخفی علیه: سپاس خدایی را که سزاست که برای قضایش جلوگیری نباشد و از عطایش مانعی. و چون صنع او صنع صانعی و او جواد و واسع است و اجناس را پدید کرده و پدید شده‌ها را استوار کرده و به حکمتش، مصنوعات بر او را نهان  نیست.» [26]

با توجه به تعریف نیایش از دیدگاه‌های مختلف و نمونه‌هایی که بیان کردیم، روشن شد نیایش بیشتر جنبه پرستش و ستایش و اظهار بندگی از ادعیه را در بر می‌گیرد و در آن درخواست و طلبی یافت نمی‌شود، پس فرد در نیایش به توصیف خالق خویش می‌پردازد.

همه پایان نامه و تحقیق و پروژه های به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید

مطالب پیشنهادی:
 • پايان نامه آموزه هاي تربيتي ادعيه پيامبران در قرآن
 • برچسب ها : , , , , , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

  جستجو پیشرفته

  دسته‌ها

  آخرین بروز رسانی

   Fatal error: Call to undefined function jdate() in /home/bmaghale/domains/bmaghale.ir/public_html/wp-content/themes/digitaliran5/sidebar.php on line 122