پايان نامه بررسي ميزان تاثير اعمال نمره منفي در رفتار ترافيكي راننده

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

پايان نامه بررسي ميزان تاثير اعمال نمره منفي در رفتار ترافيكي راننده یکی از پایان نامه و تحقیق های جامع و کامل و دارای منابع معتبر می باشد این پایان نامه دارای 122 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که جهت دریافت و دانلود متن کامل پايان نامه بررسي ميزان تاثير اعمال نمره منفي در رفتار ترافيكي راننده بر روی گزینه خرید انتهای ایمیل کلیک نمائید پس از وارد نمودن اطلاعات مربوطه و پرداخت قادر به دانلود متن کامل پایان نامه مربوطه می باشد همچنین لینک پایان نامه همان لحظه به ایمیل شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

طرح و بیان مساله 6
سؤال اصلي 8
سؤالات فرعي 8
ضرورت واهمیت تحقيق 8
اهداف تحقيق 10
هدف اصلي 10
اهداف فرعي 10
فصل دوم: مبانی نظری تحقیق
پیشینه تحقیق 12
جمع بندی پیشینه تحقیق 23
مبانی نظری تحقیق 24
هنجار 24
جرایم رانندگی 31
نقش پلیس در کاهش تخلفات ترافیکی 36
قانون جدید رسیدگی به تخلفات رانندگی 41
بررسی جریمه های در نظر گرفته شده برای تخلفات رانندگی در کشورهای مختلف و ایران 42
مرور نظری 59
ظريه انتخاب عقلاني و تفسيرهاي موقعيتي جرم 59
نظریه مبادله اجتماعی و كژرفتاری جورج هومنز 62
چارچوب نظری پژوهش 70
فرضیات تحقیق 72
فصل سوم: روش شناسی تحقیق
مقدمه 74
تعریف مفهومی و عملیاتی متغیرهای تحقیق: 75
روش تحقیق و تکنیک جمع آوری اطلاعات 78
واحد تحلیل 78
زمان و مکان 78
جامعه آماری 79
تعیین حجم نمونه 79
روش نمونه‌گیری 80
کدگذاری واستخراج داده‌ها 82
روش تجزیه وتحلیل داده‌ها 82
فصل چهارم: یافته های تحقیق
مقدمه 84
توصیف داده ها 85
آزمون فرضیه‌های تحقیق 97
جمع بندی 100
فصل پنجم: خلاصه و نتیجه گیری
مقدمه 104
بحث و بررسی نتایج 111
راهکارها و پبشنهادات 112
الف) پیشنهادات کاربردی 113
ب) پیشنهادات پژوهشی 116
منابع 117

منابع

آقایی نیا، حسین(1386)جرایم علیه اشخاص،(جنایات)،تهران، نشر میزان

اسماعیلی، علیرضا(1387)طراحی و تدوین الگوی راهبردی توسعه فرهنگ ترافیک در ایران، رساله دکتری، دانشگاه امام حسین(ع)

پورمعلم، ناصر و جعفری نسب، سيد احسان(1392)ارزيابی نقش فرهنگ‌سازی ترافيکی در راستای کاهش آثار تصادفات و ارتقای نظم و امنيت اجتماعی، پژوهش های راهبردی امنیت و نظم اجتماعی، سال دوم، شماره اول

توسلي،‌غلامعباس(1381)نظريه هاي جامعه­شناسي، تهران، انتشارات سمت

جعفري، ادريس و صمديان، منيرالسادات(1391) کاربرد داده كاوي در بررسي رفتار رانندگان متخلف در کلان شهرها، راهور، دوره نهم، شماره 17

حافظ نيا،‌محمد رضا( 1383)مقدمه­اي بر روش تحقيق در علوم انساني، تهران، انتشارات سمت

حق‌شناس،حسن؛ حسينی،ماريه؛ جمشيدی،معصومه و عزيزی، حميدرضا(1387)رابطه‌ بين ويژگی‌های شخصيتی و رفتار رانندگی در شهر شيراز،نشریه حکیم، دوره یازدهم، شماره سه

خبرنامه پلیس راهور و راه ناجا(1388)، ویژه نامه انضباط، امنیت و سرمایه اجتماعی، سال دوم، شماره دوازدهم، مهرماه.

ريترز، جورج(1385)نظريه جامعه شناسي در دوران معاصر، ترجمه محسن ثلاثي، تهران، انتشارات علمي.

سوري، حميد؛ عینی، الهه؛ مهماندار، محمدرضا و خسروی، کریم(1391) ارزيابي قانون جديد رسيدگي به تخلفات رانندگي كشور از نظر كاربران حوزه ترافيک، نشریه راهور، دوره نهم، شماره هفدهم.

سوری، حمید؛ عینی، الهه؛ وهاب زاده، ابراهیم و محبی، اصغر(1391) بررسی تأثیر قانون جدید رسيدگي به تخلفات رانندگي در میزان تخلفات حادثه ساز، مرگ و جرح ناشی از تخلفات پرخطر سوانح ترافیکی کشور،دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، مرکز تحقیقات ارتقاء ایمنی و پیشگیری از مصدومیت ها.

سیری، غلامرضا(1389)، نقش تاثیر گذار رسانه در رفتار رانندگان، tinn.ir

شاهی، جلیل؛ احمدی نژاد، محمود و نادران، علی(1387)مروری بر تاثیر اعمال مقررات بر ایمنی تردد در کشورهای اروپایی، فصلنامه مطالعات مدیریت ترافیک، سال سوم، شماره نهم.

صادقی،محمد هادی(1385)جرایم علیه اشخاص، تهران؛ میزان

عباس زاده، محمد؛ حبیب زاده، اصحاب و عابدینی، عیسی(1391) بررسی ارتباط بین عوامل بازدارنده و میزان رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی،فصلنامه مطالعات پژوهشی راهور، سال اول، شماره دو.

عبدالرحمانی، رضا و حبیب زاده، اصحاب(1392)بررسی و تحلیل عوامل اثرگذار بر بهبود ترافیک در استان هرمزگان، فصلنامه دانش انتظامی هرمزگان، دوره چهارم، شماره یک

عبدالرحماني، رضا؛ حبيب زاده ملكي، اصحاب و نادرپور، محمدرضا(1389) رويكردي جامعه­شناسانه به مهندسي ترافيك بررسي تاثيرات فرهنگ و ساختارهاي اجتماعي بر ترافيك و مهندسي ترافيك، مطالعات مديريت ترافيك، دوره پنجم، شماره 18

عزیزی، حمیدرضا(1384)تخلفات راهنمایی و رانندگی و روش­های پیشگیری در ایران، مجموعه مقالات نخستین کنفرانس بین المللی حوادث رانندگی و جاده­ای، تهران، دانشگاه تهران.

علي اكبري، اسماعيل(1386)ساماندهي فضا و پايداري در اصلاح رفتار ترافيکي شهرهاي کشور (ضرورت جامع نگري به مقوله رفتار در شهرها)، پيك نور- علوم انساني، دوره پنجم، شماره دو

فرضی، الهام(1385)تاثیر خلاهای قانونی بر انگیزه تخلف از قوانین و مقررات، دو ماهنامه علمی- تخصصی پلیس راهور ناجا، سال سوم، شماره شانزدهم.

میر محمد صادقی، حسین(1386)جرایم علیه اشخاص،تهران، نشر میزان،

ولیدی، محمد صالح(1384)حقوق جزای اختصاصی، جرایم علیه اشخاص،تهران، نشر امیر کبیر

 

O.S.P.A (2003) the royal society for the prevention of accidents. Strategic guidance for read safety professionals.

Mäkinen, Tapani. David M.Zaidel, et.al (2003) Traffic enforcement in Europe, effects, measures, needs and future. Final report to the E.S.C.A.P.E consortium.

Zaal, Dominic (1994) Traffic law enforcement, a review of the literature. Institute for read safety research. S.W.O.V.

Bener A, Haigney D, Crundal D (2004) Driving behavior stresses error and violations on the road: a cross cultural comparison study. International Conference on Traffic and Transport Psychology; UK: Nottingham

Peden M, Scurfield R, Sleet D, Mohan D, Hyder AA, Jarawan E, et al., (Eds.).(2004) World report on road traffic injury prevention. Geneva: World Health Organization.

Lajunen, T., Parker, D., & Summala, H (2004) the Manchester Driver Behavior Questionnaire: A Cross-Cultural Study, Accident Analysis and Prevention, 36, pp. 231-238.

چکیده

رفتار رانندگى، جزئى از رفتار فرهنگى افراد در جوامع است؛ زيرا به ارزش­ها، عادت، نگرش­ها و ساير عوامل مربوط است. لذا زمانى مى­توان ميزان تصادفات را كاهش داد كه رفتار رانندگى حادثه ساز و پرخطر در يك فرهنگ خاص بررسى شود. یکی از عواملی که باعث جلوگیری از بروز تخلف می­شود، عواقب و تنبیهاتی است که به عنوان جریمه و به دلیل تخلف از قانون، متوجه راننده خواهد شد که این نوع تنبیه در قانون جدید راهنمایی و رانندگی از آن با عنوان نمره منفی یاد می­شود. این پژوهش با هدف بررسی رابطه بین اعمال نمره منفی و میزان بروز تخلفات حادثه ساز و تصادفات رانندگی می­باشد.

چارچوب نظری این پژوهش بر اساس تئوری مبادله و تئوری انتخاب عقلانی تدوین شده است. این تحقیق با استفاده از روش کمی مبتنی بر پیمایش بر روی 300 نفر از متخلفان رانندگی و 89 نفر از کارشناسان پلیس راهور منطقه یک پلیس راهنمایی و رانندگی تهران بزرگ و با استفاده از پرسشنامه­ خودساخته محقق انجام شده است و ازآزمون همبستگی، جهت آزمون فرضیه­های تحقیق،استفاده شده است.

نتایج آزمون فرضیات تحقیق نشان داد که همبستگی پیرسون میزان اعمال نمره منفی در گواهینامه افراد مختلف و استمرار تخلف رانندگی 0.61- ، همبستگی پیرسون میزان اعمال نمره منفی در گواهینامه افراد مختلف و انجام تخلف حادثه ساز رانندگی 0.81-  و همبستگی پیرسون میزان اعمال نمره منفی در گواهینامه افراد مختلف و کاهش تصادفات رانندگی 0.45می‌باشد.بنابراین با اطمینان 95 درصد می­توان گفت که اعمال نمره منفی در گواهینامه افراد منجر به کاهش تخلفات حادثه ساز و همچنین کاهش تصادفات رانندگی شده است.

کلیدواژه ها:  تخلف رانندگی- استمرار تخلف- تخلف حادثه ساز- نمره منفی- رفتار ترافیکی

طرح و بیان مساله

قانون و ضرورت وجود آن براي نظم بخشيدن به زندگي اجتماعي و رعايت حقوق فردي و اجتماعي افراد در جامعه، بر كسي پوشيده نيست. اگر به فلسفه تدوين قوانين برگرديم، مي بينيم كه قانون را بشر براي رفاه حال خود وضع كرده؛ زيرا در شرايط بي­قانوني و آزادي مطلق، آزادي يك عده ممكن است، آزادي افراد ديگر را محدود كند و عملاً چيزي تحت عنوان آزادي مطلق وجود نخواهد داشت. بنابراين، قانون قرارداد بشري بود تا با تعيين حد و مرزهاي آزادي افراد، اين حق را به صورت عادلانه بين بشر تقسيم كند. بديهي است كه با وضع قانون، عده­اي كه از نبود آن منتفع بودند، در مقابل آن ايستادگي كنند(فرضی،1385: 36). از جمله قوانین مهم هر کشور، قوانین راهنمایی و رانندگی است که برای اصلاح رفتارهای ترافیکی و نظارت بر آنها وضع شده است. رفتار ترافیکی به عنوان بخشی از فرهنگ عمومی، بیان کننده میزان تبعیت یا عدم تبعیت افراد یک جامعه از قوانین راهنمایی و رانندگی، هنجارهای ترافیکی و معیارهای ضروری برای تردد و جابجایی افراد و وسایل نقلیه است(خبرنامه پلیس راهور،1382).

روي آوردن روز افزون مردم به زندگي شهري، گسترش زندگي ماشيني و توسعه شهرها موجب افزايش ترافيك شده است. اين افزايش جمعيت و وسايل نقليه، سبب كاهش سرعت جابه جايي و همچنين افزايش تعداد تصادفات ترافيكي شده، به طوري كه ضايعات جاني و مالي سنگينی بر جوامع تحميل نموده است(بنر  و همكاران، 2004 ؛ پدن  و همكاران ،2004).

بر پايه بررسي­های به عمل آمده، در پديد آمدن تصادف­هاي رانندگي چهار عامل اصلي موثرند كه شامل عامل انساني، جاد­ه­اي، وسيله نقليه و محيط مي­باشند. تحليل حوادث جاده­اي در كشور نشان مي­دهد که مهترين دليل بروز تصادف­هاي رانندگي عامل انساني است(يعقوبي،2001: 62؛ آيتي،2011: 45). ايران در سال 1385 شاهد كشته شدن بيش از 27هزار نفر در تصادفات و 276 هزار نفر مجروح بوده است كه سهم عامل انساني در بروز تصادفات جاده­اي، بيش از 95 درصد برآورد شده است(لاجنن و همكاران،2004 ؛ صالحي، 1385؛ اسماعيلي،1387)

از پيامدهاي مهم پايبندي به انضباط ترافيكي در جامعه، ايجاد يك فضاي سالم و امن است كه در آن رانندگان با احساس امنيت و به دور از هر گونه حادثه ناگوار، رانندگي كنند.انضباط ترافيكي كه ناظر آن پليس راهنمايي و رانندگي است، مي­تواند از بروز تصادفات جلوگيري كند يا حداقل از مقدار آمار تصادفات در جامعه بكاهد. با این حال وقوع تصادفات رانندگی بر اثر بروز رفتارهای حادثه ساز و تخلف رانندگان، امری عادی است و در همه جوامع وجود دارد. با این حال، تفاوت اصلی بین کشورها، در نرخ بروز این رفتارها و وقوع حوادث رانندگی، می­باشد. به عنوان مثال، ایران از حیث تلفات رانندگی، رتبه دوم را در بین 190 کشور جهان دارا است. بر اساس آماری که در سال 1998 میلادی منتشر شده است، در کشور ژاپن به ازای هر 10 هزار خودرو، سالانه 5.1 نفر جان خود را بر اثر تصادفات از دست داده اند، این در حالیست که این میزان در ایران به 23 نفر در هر 10 هزار خودرو می رسد(سیری،1389).

بر اساس آمارهای داخلی، در سال 1391 تنها در كلان شهر تهران، تعداد تصادفات درون شهري به71430 فقره رسيده است كه از آن تعداد 254 فقره تصادف فوتي، 21393 فقره تصادف جرحي و49783 فقره تصادف خسارتي بوده است(مركز اطلاع رساني راهور فاتب).

در بررسی­های به عمل آمده از رفتارهای ترافیکی، مشاهده مي­گردد ميزان مجازات تخلفات رانندگي در كشور ما به تناسب كشورهاي توسعه­يافته كه از آمار تخلفات رانندگي پائين­تري برخوردار هستند،كمتر است(عباس­زاده و همکاران،1391).به همین دلیل شاید بتوان ادعا نمود که یکی از دلایل عدم اصلاح رفتارهای ترافیکی افراد، ضعف قوانین بازدارنده و ضمانت اجرایی آنها باشد. در این راستا، اعمال نمره منفی در گواهینامه افرادی که بیست تخلف پرخطر و حادثه­ساز را در حین رانندگی از خود بروز می­دهند، از تاریخ 10/02/90 قابل اجرا گرديده است تا شايد در نقش یک عامل اصلاحي برای رفتار رانندگان خاطي عمل نماید. بر این اساس سوالات تحقیق به صورت زیر، مطرح می­شود:

سؤال اصلي

اعمال نمره منفي تا چه اندازه بر رفتار ترافيكي رانندگان تاثیرگذار بوده است؟

سؤالات فرعي

اعمال نمره منفي تا چه اندازه در استمرار تخلف رانندگي تاثیرگذار بوده است؟

اعمال نمره منفي تا چه اندازه در انجام تخلفات حادثه ساز رانندگی تاثیرگذار بوده است؟

اعمال نمره منفي تا چه اندازه در میزان تصادفات تاثیرگذار بوده است؟

ضرورت واهمیت تحقيق

طبق آمارهای سازمان بهداشت جهانی، تصادفات رانندگی دومين عامل مرگ و مير در جهان شناخته شده است. شواهد نشان می­دهد كه سوانح جاده­ای سالانه جان بيش از 1.2 ميليون نفر را در جهان می گيرد و تعداد بسيار بيشتری را راهی بيمارستان­ها می­كند. گاه بسياری از اين افراد توانايی­های طبيعی خود را برای تمامی عمر از دست می­دهند و بسياری ديگر به واسطه بی­سرپرست شدن خانواده، ضايعات جبران ناپذيری را تحمل می­كنند.

مطالعات و گزارش­ها نشان می­دهد كه نابسامانی­های ترافيک نه فقط وضعيت زندگی در بسياری از شهرهای كشورمان، را مختل ساخته، بلکه باعث افزايش انواع گازهای آلاينده، اتلاف وقت، مجروح و کشته شدن تعداد بسياری از مردم، افزايش خسارات مالی، مصرف سوخت­های فصيلی، گرم شدن زمين، تضييع حقوق شهروندی و در نتيجه بر هم خوردن نظم، آسايش و رفاه فردی واجتماعی و… گرديده است. تقريباً در تمامی گزارش­های رسمی و غير رسمی(جلسات، نشست­ها، ستادهای ارتقاء فرهنگ ترافيک، مصاحبه­ها، كمسيون­ها و جشنواره­ها، يافته­های تحقيقات و …)گسترش رفتارهای ناهنجار ترافيکی به عنوان نمودی از رفتار نامناسب مدنی و البته تلاش برای ارتقاء فرهنگ ترافيکی مردم، به ويژه رانندگان مورد بحث بوده و هست. از اين رو به نظر می­رسد كه امروزه ديگر رفتارهای ناهنجار ترافيکی رانندگان وسايل نقليه و در نتيجه اصلاح الگوهای رفتار ترافيکی و ارتقاء اخلاق ترافيکی آنان امری مهم در آمد و شد شهری و نيز رفع نگرانی های مسئولان به ويژه راهنمايی و رانندگی است. چرا كه از خلال تغيير الگوهای رفتار ترافيکی نه فقط مشکلات يادشده در بالا تا اندازه زيادی مرتفع می­گردد، بلکه ميزان­ نارضايتی مردم به سبب بروز رفتارهای ناهنجار ترافيکی تعديل گشته، جايگاه پليس راهنمايی و رانندگی نیز ارتقاء می­يابد.

بديهى است انواع رفتار رانندگى از نظر ميزان خطر و نيز ميزان عمد وآگاهى راننده در انجام اين گونه رفتارها متفاوت است. رفتار رانندگى، جزئى از رفتار فرهنگى افراد در جوامع است؛ زيرا به ارزش­ها، عادات، نگرش­ها و ساير عوامل مربوط است. لذا زمانى مى­توان ميزان تصادفات را كاهش داد كه رفتار رانندگى پرخطر در يك فرهنگ خاص بررسى شود و متناسب با شناخت حاصل شده، راهکارهای مختلفی در زمینه­های متعدد ارائه داد. با وجود اين كه تاكنون تحقيقات متعددى درباره رفتار رانندگى پرخطر در داخل و خارج كشور انجام شده، ولى در زمینه تاثیر نمره منفی بر رفتارهای ترافیکی افراد، تحقیق جامعی انجام نشده است. لذا انجام چنین مطالعاتی به خاطر مزیت­های شناختی آن، ضرورت قابل ملاحظه‌ای پیدا می‌کند. مطالعه چنین موضوعی بنا به دلایل ذیل می‌تواند از اهمیت بسزایی برخوردار باشد:

انجام چنین مطالعاتی خلاءهای قانونی در زمینه رفتارهای ترافیکی را به خوبی نشان خواهد داد و چنانچه تاثیر و رابطه مثبتی بین متغیرهای تحقیق مشاهده شود، می­توان امیدوار بود که از طریق تصویب قوانین بیشتر، رفتارهای ترافیکی افراد را اصلاح نمود و به آنها سمت و سویی خاص بخشید.

این مطالعه با شناسایی تاثیر متغیرهای قانونی و حقوقی بر رفتارهای افراد، مسیر برنامه­ریزی و سیاستگذاری را برای تصمیم‌گیری بهتر سیاستگذاران فراهم می‌آورد.

این مطالعه زمینه توجه یا عدم توجه به مقوله­های اجتماعی و فرهنگی را در اصلاح رفتارهای ترافیکی فراهم خواهد کرد. به عبارت دیگر، چنانچه متغیرهای قانونی(نمره منفی)بر رفتارهای ترافیکی تاثیری نداشته باشند و یا این تاثیر در حد ناچیز باشد، می­توان توجه و تمرکز را بر روی متغیرهای اجتماعی و فرهنگی قرار داد. لذا انجام این پژوهش به ما این امکان را می‌دهد که بفهمیم، برای اصلاح رفتارهای ترافیکی در حوزه‌‌های مورد مطالعه چه اقداماتی را باید پیاده کرد.

چنین مطالعه‌ای می‌تواند راهکارهایی مناسب جهت اجرای بهتر سیاست­های اجتماعی ارائه کند.

این مطالعه می‌تواند در ارزشیابی سیاست­ها و برنامه­ه‌ای پیاده شده یا در حال اجرا کمک نماید.

اهداف تحقيق

هدف اصلي

بررسي ميزان تاثير اعمال نمره منفي رانندگان بر رفتار ترافيكي آنان.

اهداف فرعي

بررسي ميزان تاثيراعمال نمره منفي بر استمرار تخلف رانندگي.

بررسي ميزان تاثيراعمال نمره منفي بر انجام تخلفات حادثه­ساز.

بررسي ميزان تاثيراعمال نمره منفي بر میزان تصادفات.

فصل دوم

مقدمه

 

این فصل به مبانی نظری پژوهش پرداخته است. در بخش اول به مرور تحقیقات انجام شده در زمینه موضوع تحقیق پرداخته شده است تا در نهایت بتواند از نتایج این تحقیقات، الگو گرفته و نتایج نهایی این پژوهش را با نتایج حاصل شده از این تحقیقات، مقایسه کند. سپس مفهوم جرم و جرایم رانندگی بررسی و تلاش شده است تا مطالعه تطبیقی در خصوص میزان نمره منفی اختصاص یافته به جرایم رانندگی در کشورهای مورد مطالعه انجام شود. در نهایت چارچوب نظری پژوهش و مدل تحلیلی ارائه شده است.

پیشینه تحقیق

بررسی پیشینه تحقیق، معمولاً نقدی از دانش موجود درباره موضوع پژوهش است.بررسی پیشینه تحقیق اگر به درستی صورت گیرد، به بیان مسئله کمک می‌کند و یافته‌های تحقیق را به پژوهش‌های قبلی متصل می‌سازد. بررسی پیشینه تحقیق مقاصد زیر را برآورده می‌کند:

تعریف و تحدید مسئله؛

قرار دادن یافته‌های تحقیق در چارچوب تحقیقات قبلی؛

اجتناب از دوباره کاری؛

انتخاب روش‌ها و ابزار اندازه گیری دقیق­تر(سرمد،1378 : 55).

در خصوص اعمال نمره منفی در گواهینامه رانندگان متخلف و تاثیر آن بر رفتارهای ترافیکی افراد، تحقیق جامعی صورت نگرفته است و به نوعی انجام این تحقیق، نوعی نوآوری در این عرصه محسوب می شود. ولی به منظور الگو گرفتن و بهره­گیری از نتایج تحقیقات مرتبط با موضوع تحقیق،تلاش می­کنیم تا مروری بر این یافته­ها داشته باشیم و از نتایج این مطالعات در پژوهش حاضر استفاده نماییم:ساماندهي فضا و پايداري در اصلاح رفتار ترافيکي شهرهاي کشور(ضرورت جامع نگري به مقوله رفتار در شهرها)[1]، عنوان مقاله ای است که توسط علی اکبری(1386) نگاشته شده است. اين مقاله با ديدگاه سيستمي و با تاکيد بر ضرورت جامع نگري به مقوله رفتار در شهرها، به شناخت مولفه­ها و بردارهاي فضايي در آسيب­شناسي رفتار ترافيکي شهرها تاکيد مي­کند، يعني آسيب شناسي رفتار ترافيکي را از منظر آسيب­شناسي سازمان­يابي فضاي شهري مي نگرد. مبانی نظری این مقاله بر رویکرد سیستمی تاکید دارد و شهر  را سيستمي درنظر که از زيرسيستمهاي متعددي تشکيل شده است. اجزا، عناصر و روابط دروني هر يک از زير سيستمها کارکرد و ارتباطات ميان زيرسيستمهاي شهري، نحوه سازمان يابي فضاي شهري را تعريف مي­کنند. موزوني يا ناموزوني در سازمان يابي فضاي شهري هم مي تواند در قالب رفتارهاي هنجار يا ناهنجار نمود پيدا کند. لذا، از ديدگاه سيستمي، رفتار شهري تجلي گاه نحوه سازمان يابي فضاي شهري است.به نظر محقق، در حال حاضر يکي از برجسته­ترين ناهنجاريهاي رفتاري شهرهاي ايران در عرصه رفتار ترافيکي آنها بروز کرده است. راهکارها و سياست­هايي که تاکنون براي اصلاح اينگونه رفتارها ارایه شده، غالبا، جزء نگر و معلول نگر بوده­اند، يعني زمينه­هاي بروز ناهنجاري و نيز راه حل­هاي مقابله با آن را در مقياس زيرسيستم ترافيکي شهر جستجو کرده­اند. نتايج بر اين نکته تاکيد دارد که ساماندهي فضاي شهري و هدايت آن به سوي يک نظم فضايي مي تواند اثرات پايداري بر اصلاح رفتار ترافيکي بر جاي بگذارد و آن را به سوي رفتار هنجار و قانونمند هدايت کند.

رابطه‌ بين ويژگی‌های شخصيتی و رفتار رانندگی در شهر شيراز[2]، عنوان مقاله­ای است که توسط حق شناس و همکاران(1387)نگاشته شده است.هدف اصلی این مقاله بررسی رابطه بین ویژگی های شخصیتی و نوع رفتار رانندگان در شهر شیراز می باشد، چرا که از دیدگاه نویسندگان، تخلفات رانندگی همواره يکی از علل بروز مشکلات، معضلات و حوادث ترافيکی در همه‌ی جوامع می‌باشد که بسته به بافت فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی و جغرافيايی جوامع ميزان و نوع آن متفاوت خواهد بود. گرچه در بروز تخلفات رانندگی، عوامل محيطی- کنترلی، اجرايی و عدم تناسب ساختارهای مواصلاتی با تعداد خودروها و واحدهای عبور و مرور و غيره نيز دخيل می‌باشد، اما علل انسانی به عنوان اصلی‌ترين عامل، بالاترين درصد علت تخلفات است. در اين تحقيق 537 آزمودنی مورد بررسی قرار گرفته­اند که شامل 437 راننده مرد و 100 راننده زن می­باشند. آزمودنی‌ها از طريق نمونه‌گيری در دسترس با مراجعه به مکان­هايی چون مرکز تعويض پلاک خودرو و يک درمانگاه تخصصی مرکزی شيراز انتخاب شده­اند. پرسشنامه­ها شامل پرسشنامه دموگرافيک، پرسشنامه رفتار رانندگی منچستر و پرسشنامه شخصيت نئو FFI بوده است. جهت تجزيه و تحليل داده‌ها از روش‌های تحليل واريانس و همبستگی استفاده شده است. نتايج تحقيق نشان می­دهند که ويژگی‌های شخصيتی با رفتار رانندگی رابطه معناداری دارد. لذا با توجه به اهميت رفتار رانندگی در ميزان تصادفات، توصيه می‌شود جهت بهبود وضعيت رانندگی و کاهش ميزان تصادفات، ارزيابی‌های روان‌شناختی در هنگام ارايه گواهينامه و پس از آن به‌طور دوره‌ای صورت پذيرد و می‌توان آموزش‌های مخصوصی را برای آسيب‌پذيران به خطاهای رانندگی، در نظر گرفت.

رويكردي جامعه شناسانه به مهندسي ترافيك بررسي تاثيرات فرهنگ و ساختارهاي اجتماعي بر ترافيك و مهندسي ترافيك[3]، عنوان مقاله­ای است که توسط عبدالرحمانی و همکاران(1389)نگاشته شده است. این مقاله با روش اسنادی و مرور منابع کتابخانه­ای نگاشته شده است. ايده اصلي اين مقاله برجسته­سازي يا به عبارت ديگر مقايسه تأثيرات متغيرهاي اجتماعي و فرهنگي در مقابل متغيرهاي مادي و مهندسي است و نه ناديد ه گرفتن عناصر مادي(مهندسي)فرهنگ. به تعبير ديگر، مقاله حاضر با نقد روش­هاي مهندسي صرف براي حل مشكل ترافيكي كشورمان، به دنبال توضيح اين موضوع است كه چرا تاكنون با همه تأكيدات بر راهكارهاي مهندسي و مهندسان ترافيك، چندان راه به جايي نبرده­ايم و حالا چه مي­توان كرد؟ بنابراين اگر چه به قطع و يقين نمي­توان گفت، اما تا انداز ه­اي مي­توان نتيجه گرفت كه اصرار بيش از پيش بر حوزه­هاي مهندسي ترافيك در جوامع كمتر توسعه يافته(مانند كشورمان)، براي توضيح و تبيين الگوهاي رفتار ترافيكي و از آن مهم­تر حل مشكلات و رخدادهاي نامطلوب ترافيكي، نوعي به بي­راهه رفتن و اصل را فداي فرع كردن است. نتایج این مطالعه نشان می­دهد که اگر بخواهيم درك دقيق­تري از ترافيك و مشكلات ترافيكي داشته باشيم، ناگزير از توجه به رويكردهاي جامعه­شناسانه و بررسي تاثيرات فرهنگ وساختارهاي اجتماعي بر ترافيك، همراه با مهندسي ترافيك هستيم؛ زير ا فرهنگ والگوهاي رفتار اجتماعي برآمده از آن مي­توانند تا اندازه زيادي بسياري از طرح­هاي دقيق و كارآمد مهندسان ترافيك را تحت تاثير قرار دهند و بالاخره اينكه در وامگيري وكپي برداري صرف از ابزارهاي مادي فرهنگ غرب در حوزه ترافيك نهايت دقت و توجه را به خرج داده، پيش از هر عملي امكانات پذيرش و نشر آن از سوي مردم را در كشورمان با توجه به فرهنگ آن بررسي كرد.

کاربرد داده كاوي در بررسي رفتار رانندگان متخلف در کلان شهرها[4]، عنوان پژوهشی است که توسط جعفری و صمدیان(1391)انجام شده است. از نظر پژوهشگران، بي توجهي به مقررات راهنمايي و رانندگي و قانون گريزي همواره يكي از علل بروز مشكلات، معضلات و حوادث ترافيكي در همه جوامع است كه بسته به بافت فرهنگي، اجتماعي، اقتصادي و جغرافيايي جوامع، ميزان و نوع آن متفاوت خواهد بود. گرچه در بروز تخلفات رانندگي عوامل محيطي نيز دخيل مي باشد، اما علل انساني علاوه بر اين كه به عنوان اصلي ترين عامل بروز علت تخلفات است، مي­تواند عاملي موثر در جهت تعديل و رفع ساير نواقص و كمبودها باشد. روش مورد استفاده در اين مقاله،تحلیل ثانویه می باشد. بر این اساس، با کاربرد عملي داده کاوي در داده­هاي تخلفات ترافيکي بررسي کرده است که شناسايي رانندگان پرخطر چگونه انجام شده و آيا مي­توان با دانستن سوابق تخلفاتي و مشخصه هاي فردي و محيطي، آنان را شناسايي و قوانين لازم را براي کاهش تخلفات ترافيکي تدوين و اجرا کرد یا خیر؟

در اجراي روش دسته­بندي در داده کاوي دو تکنيک شبکه هاي عصبي و درخت تصميم در اطلاعات تخلفات به کار گرفته شده است و در انتها براي بهبود نتايج از رويکرد ترکيبي، متشکل از تکنيک خوشه­بندي و درخت تصميم استفاده شده است. نتايج اين تحقيق اهميت داده­کاوي در دامنه تخلفات ترافيکي و ديگر مشخصه­هاي رانندگان را نشان می­دهد.

بررسی تأثیر قانون جدید رسيدگي به تخلفات رانندگي در میزان تخلفات حادثه ساز، مرگ و جرح ناشی از تخلفات پرخطر سوانح ترافیکی کشور[5]، عنوان تحقیقی است که توسط سوری و همکاران(1391)انجام شده است. در این مطالعه تأثیر قانون جدید رانندگی بر میزان تخلفات حادثه ساز، مرگ و جرح ناشی از تخلفات پرخطر مورد بررسی قرار گرفته است. دریک مطالعه کارآزمایی شاهددار مداخله­ای در طول زمان کلیه افرادی که در طی زمان تعریف شده در مطالعه (از اول خرداد 1390 تا پایان آبان همان سال به عنوان گروه بعد از مداخله و شش ماه مشابه سال 1389 به عنوان گروه کنترل) که دچار تصادفات منجر به مصدومیت یا مرگ ناشی از شش تخلف پرخطر: سرعت غیر مجاز، سبقت غیر مجاز، عبور از چراغ قرمز، حرکت مارپیچ، حرکت با دنده عقب در کشور و انجام دو تخلف همزمان حادثه ساز شده‌اند، مورد بررسی قرار گرفته اند. نمونه­های مورد مطالعه از نمونه­های در دسترس از اطلاعات فاوا و پزشکی قانونی جمع آوری شده و تأثیر قانون جدید با عوامل مرتبط با تصادف جرحی و مرگ سنجیده شده است.بر اساس یافته‌های تحقیق، مصدومیت و فوت ناشی از سوانح ترافیکی در محورهای درون شهری و برون شهری بعد از اجرای قانون جدید رانندگی، کاهش داشته و این میزان کاهش در طی شش ماه نیز ادامه داشته است. کاهش مصدومیت ناشی از سوانح ترافیکی در گروه سنی 29-20 سال بعد از اجرای قوانین بیشتر از سایر گروه های سنی بوده است. اثر قانون جدید رانندگی بر رخداد فوت(سر صحنه) ناشی از سوانح ترافیکی موید این است که قانون جدید راهنمایی رانندگی موارد فوت را به میزان 8.7 درصد و موارد مصدومیت را به میزان 33.3 درصد کاهش داده است. قانون جدید در موارد مصدومیت بالاترین درصد اثر را در استان هرمزگان 67.2  و در استان ایلام کمترین درصد اثر 65.6- را داشته است و در موارد فوت در استان کرمان بیشترین درصد اثر 9/57 و در استان کرمانشاه کمترین درصد اثر 57.8-  را داشته است.محققان در پایان به این نتیجه رسیده اند که مرحله اول اجرای قانون جديد در كل توانسته است در كاهش تخلفات رانندگي‏ همین طور مصدوميت و مرگ ناشي از سوانح ترافيكي تأثیر مثبت داشته باشد. مداومت در اجراي كامل و صحيح قانون جديد می‌تواند در تداوم و افزايش اثربخشي آن بسيار موثر باشد. عدم تأثیر قانون جدید در بعضی از استان‌های کشور باید بررسی شود.

[1] علي اكبري، اسماعيل(1386) ساماندهي فضا و پايداري در اصلاح رفتار ترافيکي شهرهاي کشور (ضرورت جامع نگري به مقوله رفتار در شهرها)، پيك نور- علوم انساني، دوره پنجم، شماره دو

[2] حق‌شناس، حسن؛ حسينی، ماريه؛ جمشيدی، معصومه و عزيزی، حميدرضا(1387) رابطه‌ بين ويژگی‌های شخصيتی و رفتار رانندگی در شهر شيراز،نشریه حکیم، دوره یازدهم، شماره سه.

[3] عبدالرحماني، رضا؛ حبيب زاده ملكي، اصحاب و نادرپور، محمدرضا(1389) رويكردي جامعه­شناسانه به مهندسي ترافيك بررسي تاثيرات فرهنگ و ساختارهاي اجتماعي بر ترافيك و مهندسي ترافيك، مطالعات مديريت ترافيك، دوره پنجم، شماره 18

[4] جعفري، ادريس و صمديان، منيرالسادات(1391) کاربرد داده كاوي در بررسي رفتار رانندگان متخلف در کلان شهرها، راهور، دوره نهم، شماره 17

[5] سوری، حمید؛ عینی، الهه؛ وهاب زاده، ابراهیم و محبی، اصغر(1391) بررسی تأثیر قانون جدید رسيدگي به تخلفات رانندگي در میزان تخلفات حادثه ساز، مرگ و جرح ناشی از تخلفات پرخطر سوانح ترافیکی کشور،دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، مرکز تحقیقات ارتقاء ایمنی و پیشگیری از مصدومیت ها.

همه پایان نامه و تحقیق و پروژه های به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید

مطالب پیشنهادی:
برچسب ها : , , , , , , , ,
برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

جستجو پیشرفته

دسته‌ها

آخرین بروز رسانی

    Fatal error: Call to undefined function jdate() in /home/bmaghale/domains/bmaghale.ir/public_html/wp-content/themes/digitaliran5/sidebar.php on line 122