پايان نامه بررسي ميزان وعوامل بهره مندي کارکنان سازمان صنايع هوايي از بزرگراه هاي اطلاعاتي با تاكيد بر نقش اينترنت

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

پايان نامه بررسي ميزان وعوامل بهره مندي کارکنان سازمان صنايع هوايي از بزرگراه هاي اطلاعاتي با تاكيد بر نقش اينترنت یکی از پایان نامه و تحقیق های جامع و کامل و دارای منابع معتبر می باشد این پایان نامه دارای 111 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که جهت دریافت و دانلود متن کامل پايان نامه بررسي ميزان وعوامل بهره مندي کارکنان سازمان صنايع هوايي از بزرگراه هاي اطلاعاتي با تاكيد بر نقش اينترنت بر روی گزینه خرید انتهای ایمیل کلیک نمائید پس از وارد نمودن اطلاعات مربوطه و پرداخت قادر به دانلود متن کامل پایان نامه مربوطه می باشد همچنین لینک پایان نامه همان لحظه به ایمیل شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

فصل اول: کلیات تحقیق 1
بیان مساله(تعریف موضوعی تحقیق) : 2
قلمرو زمانی تحقیق: 3
قلمرو تحقیق : 3
اهمیت، ضرورت مساله تحقیق: 3
اهداف تحقیق: 4
اهداف فرعی: 4
تعریف مفاهیم و واژه ها : 6
فصل دوم: ادبیات نظری تحقیق 7
مقدمه: 8
پیشینه تحقیق: 8
تاریخچه سازمان صنایع هوایی و شرکتها تابعه: 10
تاریخچه رایانه : 12
مزاياي رايانه: 13
تاریخچه اینترنت: 14
اینترنت در ایران: 17
بزرگراههای اطلاعاتی: 18
تاثیرات بزرگراههای اطلاعاتی: 22
جامعه اطلاعاتی: 23
تعاریف و نظرات برخی دانشمندان در خصوص جامعه اطلاعاتی: 24
مهمترين و رايج ترين معيارهاي جامعه اطلاعاتي: 25
نظرات فریتزماکلوپ(ماچلاپ): 29
نظرات کاستلز در خصوص جامعه اطلاعاتی: 29
عوامل موثر در تغییرات ارتباطی و ویژگی های آن: 32
مروری بر مطالعات نظری مربوط به سازمان 32
هدف های سازمان: 33
تعریف هدف از دیدگاه نظریه پردازان: 34
فصل سوم: روش شناسی 35
روش تحقیق: 36
ابزار گردآوری اطلاعات: 37
مشخصات پرسشنامه و نحوه اجرای آن: 37
متغیرهای تحقیق: 37
جامعه آماری( جامعه نمونه و حجم نمونه): 37
روش نمونه گيري 38
روش استخراج و پردازش داده ها: 38
روش تجزیه و تحلیل و توصیف داده ها: 39
فصل چهارم: یافته های تحقیق 40
فصل پنچم: نتيجه گيري و پيشنهادات 86
الف) يافته هاي توصيفي 87
ب) يافته هاي مربوط به آزمون فرضيه ها: 92
پیشنهادات پژوهش: 99
محدودیت های تحقیق: 100
منابع و مآخذ 101

منابع و مآخذ

– بهرامپور، شعبانعلي، “انسجام اجتماعي در جامعه اطلاعاتي: نيم نگاهي به وضعيت ايران”، سمينار ايران و جامعه اطلاعاتي، 1383.

2- کاستلز، مانوئل‌، “عصر اطلاعات‌؛ پايان‌ هزاره‌”، ترجمه‌ احد عليقليان‌ و افشين‌ خاکباز ‌، انتشارات‌ طرح‌ نو، ص282 ‌، 1380.

3- معتمد نژاد، کاظم، «ايران و اجلاس جهاني سران درباره جامعه اطلاعاتي»، 1383.

4-  نشريه علوم اطلاع رساني، مرکز اطلاعات و مدارک علمي ايران، شماره 1و2- 1382.

5-  وبستر، فرانک‌، «نظريه‌هاي‌ جامعه‌ اطلاعاتي»‌، ترجمه‌ اسماعيل‌ قديمي‌، انتشارات ‌قصيده‌سرا، ص‌ 20 ،1380

6-  رابرتسون‌، رونالد، «جهاني‌شدن‌»، ترجمه‌ کمال‌ پولادي‌، نشر ثالث‌ و مرکز بين‌المللي‌ گفتگوي‌تمدن‌ها، ص‌ 12، 1380.

7- کاستلز، مانوئل، «عصر اطلاعات‌، قدرت‌ هويت‌»، ترجمه‌ حسن‌ چاووشيان‌، انتشارات‌ طرح‌نو، ص‌ 92، 1380.

8-  سعيدي، رحمان، «جامعه اطلاعاتي، چالشها و فرصتها»، سمينار ايران و جامعه اطلاعاتي، 1383.

9-  پاستر، مارک، «عصر دوم‌ رسانه‌ها»، ترجمه‌ غلامحسين‌ صالحيار، مؤسسه‌ ايران‌، ص‌ 68و69 ،1377.

10ـ داتن، ويليام 1384). «دگرگوني اجتماعي در جامعه اطلاعاتي». ترجمة محمد توكل كوثري و ابراهيم كاظمي‌پور. تهران : كميسيون ملي يونسكو در ايران.

11ـ دارنلي، جيمز؛ فدر، جان (1384. «(جهان شبكه‌اي:  در آمدي بر نظريه و عمل در باب جامعه اطلاعاتي»، ترجمة نسرين امين دهقان و مهدي محامي. تهران: چاپار، يادعليرضا.

12ـ فيدر، جان (1380). جامعه اطلاعاتي. ترجمة علي رادباوه و عباس گيلوري، تهران: نشر كتابدار.

13ـ كاستلز، مانوئل (1380) عصر اطلاعات: اقتصاد، جامعه و فرهنگ». ترجمه احد عليقليان، افشين خاكباز و حسن چاوشيان. تهران : طرح نو.

14 ـ محسني، منوچهر(1380) . «جامعه شناسي جامعه اطلاعاتي». تهران: ديدار.

15ـ وبستر، فرانك (1382). نظريه‌هاي جامعه اطلاعاتي، ترجمة مهدي داوري، تهران: كتابخانة تخصصي وزارت امور خارجه. 

16-  تافلر,‌ آلوين)1377). جابجايي در قدرت، ترجمه شهين‌دخت خوارزمي. تهران: نشر سيمرغ.

17- معتمد نژاد،کاظم(1384)،جامعه اطلاعاتی، اندیشه های بنیادی، دیدگاههای انتقادی و چشم اندازهای جهانی، تهران، نشر مرکز، پژوهشهای ارتباطات دانشگاه علامه طباطبایی.

18- مصطفی ازکیا و غلامرضا غفاری.جامعه شناسی توسعه.تهران،نشر کلمه،102

19- ضيايي پرور، حميد، پژوهش و تحقيق: اينترنت در ايران، موسسه فرهنگي مطالعات و تحقيقات بين المللي ابرار معاصر، 1384

چکیده

هدف از انجام اين تحقيق بررسي ميزان و عوامل بهره مندي كاركنان سازمان صنايع هوايي از بزرگراههاي اطلاعاتي با تاكيدبرنقش اينترنت مي باشد.  روش تحقيق در اين بررسي پيمايشي مي باشد. جامعه آماري اين تحقيق شامل كليه مديران، كارشناسان وكاركنان سازمان صنايع هوايي را تشكيل مي دهد. روش نمونه گيري اين بررسي نمونه گيري تصادفي طبقه اي است. ابزاراندازه گيري نيز با توجه به روش تحقيق(پيمايشي)، ازپرسشنامه محقق ساخته استفاده شده است. به منظور تجزيه و تحليل داده ها از نرم افزار اس پي اس استفاده گرديده است. يافته هاي تحقيق بيانگر اين مساله است كه سه عنصر و متغير مهم جنسيت، سن و تحصيلات در ميزان استفاده از اينترنت موثر نبوده و داشتن رايانه در منزل ، اينترنت خانگي، سابقه كار و مطالعه درمورد اينترنت، نيز تاثيري در ميزان استفاده از اينترنت نداشته است. اما در ميزان ارتباط با اينترنت وعواملي همچون تسلط به زبان انگليسي،ارتباط با مراجع تخصصي علمي داخل و خارج ازكشور، ارتقاء دانش عمومي وتخصصي كاركنان رابطه معناداري وجود دارد. وضعيت اجتماعي و اقتصادي نيز درميزان استفاده از اينترنت موثر قلمداد شده  است.

فصل اول:  کلیات تحقیق

بیان مساله(تعریف موضوعی تحقیق) :

ابزارهای نوین ارتباطی ترکیبی از چندین فناوری شامل وسایل ارتباط جمعی، انفورماتیک و ارتباطات دور است. این مثلث فناوری، انسان ها را در ضبط، ذخیره سازی، پردازش، بازیابی، انتقال و دریافت اطلاعات در هر زمان و مکانی یاری می نماید. فناوری های نوین ارتباطی تکمیل کننده امکاناتی است که وسایل ارتباطی گذشته ارائه کرده اند.

این فناوری ها ویژگی های منحصر به فردی دارند که آنان را از وسایل ارتباطی قدیمی متمایز ساخته است. با توجه به پیشرفت علوم مختلف، از جمله علوم رایانه ای و نیز ضرورت شناخت و آشنایی هرچه بیشتر با علوم جدید و استفاده و بهره مندی از تجربیات و توانمندی های دیگران در نقاط مختلف جهان، لزوم استفاده از وسایل ارتباطی را بیش از پیش نموده و نقش غیر قابل انکاری را برای آن می توان قائل شد. در دنیای امروز و در دهکده جهانی ” مک لوهان ” همه چیز با کلیک و جستجویی ساده در دسترس بوده و سازمان ها، نهادها، ارگان ها وافراد حقیقی و حقوقی گوناگون می توانند با بهره مندی از طریق وسایل ارتباط جمعی، نیازمندیهای خود را برطرف نمایند.

سازمان صنایع هوایی یکی از صنت هایی است که از فناوری های نو و روز دنیا استفاده می کند و در زمینه  علوم و فنون هوایی و نیز ترابری هوایی و… فعال بوده و در شاخه ها و بخش های گوناگون هوایی فعالیت دارد.

این سازمان به لحاظ نیاز به استفاده از فناوری های نوین ارتباطی می تواند با کسب اطلاعات لازم و بعضا نادر از طریق وسایل ارتباط جمعی گامهای موثر و مهمی را در رفع نیازمندیها و حتی بازاریابی برای محصولات خود بردارد.

دراین تحقیق برآنیم تا به میزان و عوامل بهره مندی کارکنان سازمان صنایع هوایی از بزگراههای اطلاعاتی بخصوص اینترنت که یکی از ابزارهای بسیار مهم و تاثیر گذار در این خصوص می باشد، بپردازیم وبا تطبیق نظرات جامعه آماری(جامعه نمونه) به بررسی این موضوع از جهات مختلف بپردازیم.

قلمرو زمانی تحقیق:

این تحقیق با توجه به زمان انجام پژوهش در اواخر سال 92 و اوایل سال 93 مورد بررسی و مطالعه قرار گرفته است.

قلمرو تحقیق :

قلمرو مکانی این تحقیق شامل سازمان صنایع هوایی و سه صنعت مهم و تاثیر گذار آن  به شرح زیرمی باشد:

ستاد سازمان هوایی به عنوان مغز متفکر صنعت هوایی کشور و سیاست گذار در صنعت هوایی

شرکت صنایع هوایی(صها) به عنوان مرکز اصلی تعمیرات و اورهال ناوگان هوایی کشور

شرکت هلیکوپترسازی ایران (پنها) به عنوان بزرگترین مرکز تعمیر و نگهداری بالگردی ایران و خاورمیانه.

شرکت قدس به عنوان مرکز تخصصی طراحی، ساخت و تولید پهپاد (هواپیمای بدون سرنشین)

اهمیت، ضرورت مساله تحقیق:

سازمان صنایع هوایی یکی از صنایع بسیار مهم و پیچیده و فعال در زمینه تعمیر و نگهداری انواع هواپیماهای مسافربری، ترابری، پشتیبانی و … بوده و در شاخه ها و بخش های گوناگون دیگری نیز فعالیت دارد، لذا استفاده از بزر گراههای اطلاعاتی وکسب اطلاعات لازم و بعضا نادر از طریق وسایل ارتباط جمعی می تواند علاوه بر رفع نیازهای این صنعت مهم،گامهای موثر و مهمی را در امر فروش و بازاریابی برداشته و کمک شایانی به ارتقاء محصولات این صنعت از نظر کیفی و کمی نماید.

بدون استفاده از بزرگراههاي اطلاعاتي، اموري چون تجارت جهاني، فعاليت بازارهاي صنايع فرهنگي، گسترش رسانه ها و شركتهاي اطلاعاتي، حركت ميليونها سرباز، مسافر و توريست در دنيا، نفوذ و تسلط اطلاعاتي و علمي و بانكي و …. ممكن نيست.

در جهانی سازی جامعه اطلاعاتی و پیروی از سیاست‌های اقتصادی، فناوری‌های اطلاعات نقشی كلیدی ایفا كردند. بزرگراههای اطلاعاتی در سه حوزه بسیار مهم و حساس رایانه ها، ماهواره ها و صنایع فضايي و هوايي  تاثیر فراوان گذاشته و به این جهت بررسی میزان و استفاده کارکنان از این بزرگراهها اهمیت پيدا نموده است.

علی رغم این که سازمان صنایع هوایی دارای صنعتی بسیار پیچیده و حساس می باشد، لکن اهمیت و نقش نیروی انسانی در آن غیر قابل انکار بوده و وابستگی بسیار زیادی به آن دارد. به همین دلیل بهره مندی و استفاده کارکنان آن از بزرگراههای اطلاعاتی، به خصوص اينترنت می تواند تاثیر مستقیم و به سزایی در ارتقاء توانمندی های این صنعت داشته باشد.

اهداف تحقیق:

اهداف این تحقیق را می توان به دو دسته هدف اصلی و اهداف فرعی طبقه بندی کرد:

اهدف اصلی این تحقیق بررسی میزان و عوامل استفاده کارکنان سازمان صنایع هوایی از بزرگراههای اطلاعاتی با تاكيد بر نقش اینترنت می  باشد.

اهداف فرعی:

کارکنان این سازمان تا چه اندازه از بزرگراههای اطلاعاتی به منظور ارتقاء سطح کیفی حرفه اي خود استفاده می کنند.

کارکنان این سازمان تا چه اندازه از بزرگراههای اطلاعاتی به منظور ارتقاء معلومات عمومی خود استفاده می کنند.

سوالات و فرضیه های تحقیق(بیان روابط بین متغیرهای مورد مطالعه):

* بين میزان استفاده کارکنان از اینترنت و سطح کیفی امکانات دسترسی به آن در سازمان/ شرکت رابطه معنا داري وجود دارد.

* بين ميزان استفاده كاركنان از اينترنت و كیفیت آن در سازمان/شرکت رابطه معنا داري وجود دارد.

* بين ميزان استفاده كاركنان از اينترنت و تسلط آنان بر رايانه رابطه معنا داري وجود دارد.

* بين ميزان استفاده از اينترنت به عنوان يك منبع اطلاعاتي و ارتقاء توانمندي كاركنان رابطه معنا داري وجود دارد.

* بين ميزان استفاده از اينترنت به عنوان يك منبع اطلاعاتي و ارتقاء توانمندي سازماني كاركنان رابطه معنا داري وجود دارد.

* بين ميزان استفاده از اينترنت به عنوان يك منبع اطلاعاتي و ارتقاء دانش عمومي  كاركنان رابطه معنا داري وجود دارد.

* بين ميزان استفاده از اينترنت به عنوان يك منبع اطلاعاتي و ارتقاء دانش تخصصي كاركنان رابطه معنا داري وجود دارد.

* بين شركت در دوره هاي آموزشي تخصصي و ميزان استفاده از اينترنت رابطه معنا داري وجود دارد.

* بين سابقه كار و ميزان استفاده از اينترنت رابطه معنا داري وجود دارد.

* بين ميزان استفاده كاركنان از منابع الکترونیکی(کتب و مجلات و…) و ارتقاء سطح حوزه هاي تخصصی کاری رابطه معنا داري وجود دارد.

* بين ميزان استفاده كاركنان از اينترنت و ارتباط با مراجع تخصصي داخلي و خارجي  رابطه مستقيمي وجود دارد.

* بين وضعيت اجتماعي كاركنان وميزان استفاده از اينترنت رابطه معنا داري وجود دارد.

* بين وضعيت اقتصادي كاركنان وميزان استفاده از اينترنت رابطه معنا داري وجود دارد.

* در اختیار داشتن رایانه خانگی بر میزان کاربرد اینترنت موثر است.

* بين ميزان استفاده از اينترنت  و داشتن اینترنت خانگي رابطه معنا داري وجود دارد.

* بین مهارت کارکنان در زبان انگلیسی و ميزان استفاده از اينترنت رابطه معنا داري وجود دارد.

* بین مطالعه در خصوص اینترنت توسط کارکنان و ميزان استفاده از آن رابطه معنا داري وجود دارد.

* بین استفاده از اینترنت و ارتقاء آموخته های کارکنان رابطه معنا داري وجود دارد.

تعریف مفاهیم و واژه ها :

بزرگراههای اطلاعاتی:  بزرگراههاي اطلاعاتي به وسايل ارتباطي، اطلاعاتي و فناوری هایی گفته مي شود كه توسط آنها هر نوع پيام از جمله اخبار، برنامه هاي راديويي و تلويزيوني، ويدئو، فيلم و سينما، بازيهاي الكترونيكي تفريحي، صفحات موسيقي، مكالمات تلفني، عرضه و تقاضاهاي اجناس در فروشگاهها و بازارها، آموزش، بهداشتي، علمي و … مي توانند در آن واحد و در يك خط مستقيم در حركت باشند. به عبارت ديگر بزرگراههاي اطلاعاتي مانند بزرگراههاي حمل و نقل هستند كه در آن واحد و در يك جادة معين دوچرخه، اتومبيل، اتوبوس، كاميون، درشكه و حتي راه آهن در حركت و رفت و آمد باشند، با اين فرق كه در بزرگراههاي اطلاعاتي به جاي وسايل حمل و نقل، كالا و مردم، پيامهاي شفاهي و كتبي و آمار داده‌هاي اطلاعاتي و تصويرها در حركت هستند. (فصلنامه رسانه، سال پنچم، شماره سوم، شماره پیاپی 19، پاییز73)

جامعه اطلاعاتی:   تعریف دقیق جهانی که مورد قبول همه باشد از جامعه اطلاعاتی وجود ندارد.اکثر نظریه پردازان بر این نکته توافق دارندکه جامعه اطلاعاتی حاصل تغییراتی است که از دهه ۱۹۷۰ شروع شدو امروزه طرز کار جوامع را از بنیاد متحول کرده‌است. در مورد جامعه اطلاعاتى،” ویلیام مارتین” (W.J.Martin)، که در ردیف اولین افرادى قرار دارد که موضوع جامعه اطلاعاتى را مطرح کرده اند. وى در بحث اول یکى از کتابهاى خود یادآوری می شود که «هرچند واژه جامعه اطلاعاتى از چند سال پیش متداول بوده است اما هنوز درباره مفهوم و محتواى آن تفاهم عمومى حاصل نشده است. حتى گاهى مشروعیت کاربرد این واژه نیز مورد تردید قرار گرفته است» (محسنى؛ 1380، ص17).

جامعه اطلاعاتی جامعه‌ای است که در آن کیفیت زندگی، گستره گوناگونی اجتماعی و توسعه اقتصادی و به طور روز افزون به اطلاعات و بهره وری از آن متکی باشد جامعه اطلاعاتی  می گویند.

رایانه: رايانه دستگاهي الكترونيكي است كه داراي حافظه ميباشد و قابـل برنامه ريزي است. همچنين امكان انجام عملـيات رياضي و محاسباتي را با دقت و سرعت بالا دارد.

[purchase_link id=”14091″ style=”” color=”” text=”خرید”

همه پایان نامه و تحقیق و پروژه های به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید

مطالب پیشنهادی:
 • پايان نامه بررسي تاثير کاربرد اينترنت بر آموخته هاي علمي دانشجويان
 • پايان نامه بررسي ‌رابطة فضاي‌ مجازي ‌ و عامگرايي‌ کاربران‌ اينترنت
 • برچسب ها : , , , , , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

  جستجو پیشرفته

  دسته‌ها

  آخرین بروز رسانی

   Fatal error: Call to undefined function jdate() in /home/bmaghale/domains/bmaghale.ir/public_html/wp-content/themes/digitaliran5/sidebar.php on line 122