پايان نامه بررسي ميزان و نوع استفاده معلمان از برنامه درسي مبتني بر فناوري اطلاعات و ارتباطات در مدارس

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

پايان نامه بررسي ميزان و نوع استفاده معلمان از برنامه درسي مبتني بر فناوري اطلاعات و ارتباطات در مدارس یکی از پایان نامه و تحقیق های جامع و کامل و دارای منابع معتبر می باشد این پایان نامه دارای 196 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که جهت دریافت و دانلودمتن کامل پايان نامه بررسي ميزان و نوع استفاده معلمان از برنامه درسي مبتني بر فناوري اطلاعات و ارتباطات در مدارس بر روی گزینه خرید انتهای ایمیل کلیک نمائید پس از وارد نمودن اطلاعات مربوطه و پرداخت قادر به دانلود متن کامل پایان نامه مربوطه می باشد همچنین لینک پایان نامه همان لحظه به ایمیل شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

فصل اوّل: کليات پژوهش
مقدمه     4
بیان مساله    5
اهمیت وضرورت پژوهش    10
اهداف وسوالات تحقیق
هدف کلی    10
هدفهای جزئی    10
سوالات اصلی    11
سوالات جزئی    11
تعریف واژگان و اصطلاحات    12
تعریف واژگان و اصطلاحات     12
فصل دوّم : ادبیات وپیشینه پژوهش
مقدمه     16
مفاهیم وتعاریف فناوری اطلاعات وارتباطات    17
سیر تاریخ تحول وپیشرفت فناوری اطلاعات وارتباطات    29
نقش فناوری اطلاعات و ارتباطات در بهبود کیفیت آموزش    30
مواد و وسایل آموزشی    31
امکانات وخدمات فناوری اطلاعات وارتباطات    32
اینترنت ( شبکه ی شبکه ها)    32
کاربردهای اینترنت وانواع فعالیت های اینترنتی    33
امکانات وسرویس های اینترنتی     34
پست الکترونیکی     34
سرویس انتقال پرونده های کامپیوتری    35
کتابخانه دیجیتالی ( الکترونیکی )    35
گروه های خبری     36
ایجاد مدارک بر روی شبکه جهانی وب    36
جستجوی خودکار(موتورهای جستجو)    36
ارتباط سمعی وبصری    37
کامپیوتر    37
کاربرد ونقش کامپیوتر در آموزش    38
چند رسانه ای    41
نرم افزارها    41
تلویزیون    42
ویدئو     42
مزایای کاربرد فناوری اطلاعات وارتباطات درآموزش     42
نقش واهمیت آموزش و پرورش در توسعه ی فناوری اطلاعات وارتباطات    43
برنامه درسی    44
عناصر برنامه درسی    47
نقش فناوری اطلاعات وارتباطات در برنامه ی درسی    49
روش ها و فنون تدریس    56
روش سخنرانی    58
روش نمایشی    60
آموزش برنامه ای    61
روش یادگیری تاحد تسلط    62
روش بحث گروهی    63
روش مشارکتی    65
روش واحدها    67
روش حل مساله    69
فناوری اطلاعات و ارتباطات ونقش معلمان    75
پیشینه پژوهش
تحقیقات داخلی    79
تحقیقات خارجی    85
جمع بندی    88
فصل سوّم : روش شناسی پژوهش
مقدمه     19
جامعه، نمونه و روش نمونه گیری    92
ابزار جمع آوری اطلاعات    95
روایی پرسشنامه    99
پایانی پرسشنامه    99
نحوه اجرای پرسشنامه، مصاحبه، مشاهده    99
روش آماری تجزیه وتحلیل داده ها    100
فصل چهارم : توصیف داده ها
مقدمه    102
توصیف ویژگی های جمعیت شناختی پاسخگویان    102
بررسی توصیفی داده ها    105
سایریافته ها    136
توصیف وتجزیه وتحلیل مصاحبه    133
توصیف وتجزیه وتحلیل مشاهده    152
فصل پنجم:
خلاصه ونتیجه گیری
مقدمه    156
یافته های مربوط به سوالات    156
سایر یافته های تحقیق    163
محدودیت های تحقیق    164
پیشنهادات     165
منابع    167
ضمائم

منابع

– احدیان، محمد. (1375). مقدمات تکنولوژی آموزشی، تهران. انتشارات بشری

– احدیان، محمد. رمضانی، عمران. محمدی، داود. (1378). مقدمات تکنولوژی آموزشی، تهران. انتشارات آییژ

– احمدی، علی. (1385). «بررسی تاثیر ویژگی های دبیران دوره ی متوسطه ی شهرستان شاهرود در کاربرد فناوری فناوری اطلاعات و ارتباطات در فرایند یاددهی یادگیری در سال تحصیلی 86-1385 و ارائه­ی راهکارهای پیشنهادی». پایان نامه ی کارشناسی ارشد، دانشگاه علامه طباطبایی

– اچ. آر. میلز. (1385)، روش تدریس و مدیریت کلاس، تدریس و کارآموزی، مترجم: فریدون گراییلی، بابلسر: موسسه چاپ نیما

– افضل نيا، محمد رضا.(1384). طراحي و آشنايي با مراكز مواد و منابع يادگيري. تهران: انتشارات سمت

– اریسیان، نسرین. (1385). نقش جدید معلمان در آموزش و پرورش با توجه به توسعه ی فناوری اطلاعات، فصلنامه ی پژوهش در مسائل تعلیم و تربیت، شماره ی 17و18، ص 33-21

– اسلامی، محسن. (1383). قابلیت های آموزشی شبکه­ی جهانی، میزان دسترسی، استفاده از آن و دیدگاه دانش آموزان و آموزگاران دوره ی دبیرستان، چکیده­ی برنامه ی درسی در عصر فناوری اطلاعات و ارتباطات، انجمن برنامه ریزی درسی ایران، تهران؛ انتشارات آییژ

– اسلایت، استیو. (2000). فن آوری اطلاعات. ترجمه محمدرضا رکن الدینی (1381). تهران؛ انتشارات قدیانی

– انصاف پور، غلامرضا. (1378). فرهنگ فارسي (ويرايش دوم). تهران؛ انتشارات زوار.

– انصاري، مريم. (1382). پروژه با عنوان «آثار اجتماعي- اقتصادي فناوري اطلاعات و ارتباطات بر آموزش». مجري طرح: موسسه روشنگران انديشه. كارفرما: وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات (شوراي عالي اطلاع رساني).

– آیتی، محسن. عطاران، محمد. مهرمحمدی، محمود. (1386). الگوی تدوین برنامه­های­درسی مبتنی بر فناوری اطلاعات و ارتباطات (فاوا) در تربیت معلم، فصلنامه ی مطالعات برنامه­ی­درسی، سال دوم- شماره­ی 5، ص (55-80)

– ايزدي، مريم. (1386). “بررسي موانع توسعه آموزش الكترونيكي و ارائه­ي الگوي مناسب بهره گيري از آن در آموزش متوسطه از ديدگاه مديران و دبيران”. پايان نامه كارشناسي ارشد؛ دانشگاه علامه طباطبايي.

– بدرقه، علی. (1385). استراتژی­های توسعه­ی فناوری اطلاعات و ارتباطات(ICT). تهران؛ انتشارات روناس

– بهان، کيت. و هولمز، ديانا. (1990). آشنايي با تکنولوژي اطلاعات، ترجمه مجيد آذرخش و جعفر مهرداد (1381)، تهران؛ سازمان مطالعه و تدوين كتب علوم انساني دانشگاهها( سمت).

چکیده

امروزه تغييرات ناشي از فناوري­هاي اطلاعاتي و ارتباطي تاثير بسزايي بر كار و زندگي مردم گذاشته و با همه سبك­ها و روش­هاي گذشته به مقابله پرداخته است. بطوري­كه هر چه زمان مي­گذرد ناكارآمدي نظام­هاي آموزشي بيشتر آشكار مي شود و نياز به تحول در نظام‌‌ آموزشي متداول بيشتر احساس مي شود. اساسا نياز به تغيير در نظام­هاي آموزشي نيازي ذاتي است. هر رويكرد جديدي نيز به هر تقدير بر نظام­هاي آموزشي تاثير گذار هستند. در چنين اوضاعي كه ICT به عنوان رويكرد جديد تمام ابعاد زندگي بشر را متاثر كرده است، ساده­انديشي است اگر تصور كنيم اين رويكرد بر نظام آموزشي ما بي­تاثير خواهد بود. بنابراین عاقلانه­تر آنست كه به جاي ايستادن در مقابل موج نوآوري­هاي آموزشي سوار بر اين امواج شويم (چوبينه، 1382). با توجه به تاثيرات غير قابل انكار فناوري اطلاعات و ارتباطات بر كليه­ي فرايندهاي ياددهي يادگيري در اين پژوهش به بررسي نوع و ميزان استفاده از فناوري اطلاعات و ارتباطات، نقش فناوري اطلاعات و ارتباطات در روش­هاي تدريس، نقش فناوري اطلاعات و ارتباطات در تهيه و توليد مواد آموزشي، موانع كاربرد فناوري اطلاعات و ارتباطات در برنامه درسي، مراحل چهارگانه كاربرد فناوري اطلاعات و ارتباطات، تاثير ميزان استفاده از فناوري اطلاعات و ارتباطات در عملكرد تحصيلي دانش­آموزان پرداخته شده است، تا شايد گامي كوچك در جهت روشن نمودن ارزش و سودمندي كاربرد فناوري اطلاعات و ارتباطات در آموزش باشد. جامعه­ي آماري اين پژوهش شامل معلمان و دانش آموزان مدارس متوسطه بابل در سال تحصيلي 88-87 بود. نمونه ي آماري معلمان 196 نفر و نمونه­ي آماري دانش­آموزان شامل كل دانش­آموزان مقاطع اول، دوم، سوم رشته­هاي علوم انساني، تجربي و رياضي­فيزيك بود. جهت گردآوري داده­ها از پرسشنامه، مصاحبه و مشاهده استفاده شده است. ضريب آلفاي كرانباخ پرسشنامه 1/78 بود. از نرم افزار SPSS براي تجزيه و تحليل داده­هاي بدست آمده از پرسشنامه استفاده شد. با استفاده از روش­هاي آماري توصيفي (فراواني، درصد، ميانگين، نمودار و جدول) و روش هاي آماري استنباطي (آزمون T، ضريب همبستگي و U من ويتني) به تجزیه و تحلیل داده ها پرداخته شد. یافته ها نشان داد که ميزان استفاده از ICT در میان معلمان كمتر از حد متوسط است. معلمان بيشترين نقش ICT را در روش تدريس باعث پياده شدن روش هاي مورد علاقه دانش آموزان و استفاده از روش هاي مختلف تدريس و … مي­دانند. همچنين معلمان بيشترين ميزان استفاده از ICT را در تهيه و توليد مواد و منابع آموزشي در تكثير راحت جزوات با استفاده از پرينتر و مطالعه­ي اطلاعات گردآوري شده از اينترنت و … و كمترين ميزان استفاده را در تهيه و ساخت نرم افزارهاي آموزشي و گفتگوي اينترنتي با متخصصان بيان كردند. از مهمترين موانع موجود در مدارس براي استفاده از ICT را تعداد ناكافي رايانه و فرصت زماني اندك تدريس بيان نمودند. اين موانع در مصاحبه نيز كمبود امكانات، تعداد زياد دانش­آموزان و ناآشنايي با ICT  را موانع موجود براي استفاده از ICT دانستند. در مشاهده نيز وضعيت مدارس، گوياي كمبود امكانات و كم­توجهي به كاربرد ICT بودند. تجزيه و تحليل مصاحبه­ها نيز نشان دادند كه استفاده از ICT در برخي مدارس در مرحله ظهور كننده و در برخي ديگر در مرحله­ي كاربردي قرار دارد. آخرين نتايج این تحقیق نيز حاکی از نقش مثبت استفاده از ICT در مدارس بر عملکرد تحصیلی دانش آموزان داشت.

کلید واژه ها: فناوري اطلاعات و ارتباطات، برنامه درسي، روش­ها و فنون تدريس، مواد آموزشي

مقدمه

از جمله عرصه­هايي كه در چند سال اخير مورد هجوم فناوري اطلاعات قرار گرفته، عرصه آموزش و يادگيري است. با وجود اينكه از دوهزار سال قبل تا كنون، بسترها و سيستم هاي آموزش و يادگيري – در مقايسه با ساير مقوله ها نظير پزشكي – تغييرات بسيار كمي داشته است، ليكن اكنون به مدد فناوري اطلاعات مدتي است كه تحولات آغاز شده است. اگر دهه آخر قرن بيستم را دهه اطلاعات نامگذاري كردند، دهه اول قرن بيست و يكم را عصر دانش[1] (بولز[2]،2000) ناميده و هدف از اين نامگذاري را توسعه همه جانبه دانش و آگاهي بشري دانسته اند. در چنين شرايطي طبيعي است كه براي كسي كه قصد حركت در شاهراه اطلاعاتي را دارد، روشهاي سنتي و قديمي آموزش و يادگيري كارايي خود را از دست مي دهند و انسان براي همگام شدن با محيط در حال تغيير بايد به دنبال ريشه ها و رويه هاي جديدي براي انتقال دانش و افزايش آگاهي باشد. تمدن موج سوم براي افزايش دانش افراد جامعه به ابزار قدرتمندي نياز داشت كه به موقع، كم هزينه، سريع و معتبر باشد. به نظر مي رسد كه اين ابزار قدرتمند فناوري اطلاعات و ارتباطات باشد.

به نظر راه رسیدن به این ابزار قدرتمند و استفاده از آن در مدارس برنامه­ی­درسی مبتنی بر فناوری اطلاعات و ارتباطات است. بی­ترديد بدون برنامه درسي مبتني بر فناوري امكان همسويي با پيشرفت هاي جهاني در زمينه تعليم و تربيت نخواهد بود. بنابراين با نظر به اهميت فناوري اطلاعات و ارتباطات، طراحي و استفاده از  برنامه درسي مبتني بر فناوري اجتناب ناپذير است. براي چنين برنامه ريزي درست نيز آگاهي از وضعيت فعلي مدارس از نظر ميزان تجهيزات و استفاده از فناوري اطلاعات و ارتباطات، آگاهي از ميزان استفاده معلمان از فناوري اطلاعات و ارتباطات و شناسايي موانع فرا­روي كاربرد آن و تاثير آن بر عملكرد تحصيلي دانش­آموزان ضروري است.

بیان مساله:

در پنجاه سال گذشته بروز تحولات گسترده در زمینه­ی کامپیوتر و ارتباطات تغییرات عمده­ای را در عرصه­های مختلف حیات بشری به دنبال داشته است. انسان همواره از فناوری استفاده نموده و کارنامه­ی حیات بشری مملو از انواع فناوری های اطلاعات و ارتباطات است که از آنان به عنوان فناوری­های جدید یا عالی یاد می شود. دنیای ارتباطات و تولید اطلاعات به سرعت در حال تغییر بوده و ما امروزه شاهد هم­گرایی آنان بیش از گذشته با یکدیگر بوده ایم. به گونه­ای که داده­ها و اطلاعات به سرعت در زمانی غیر­قابل تصور به اقصی نقاط جهان منتقل و در دسترس استفاده­کنندگان قرار می گیرد (بدرقه، 1385).

تاثیر فناوری بر زندگی انسان ها، شاید در هیچ عرصه ای به قوت آموزش و پرورش احساس نشود (لرکیان، 1382). پس بی توجهی به تاثیر فناوری اطلاعات[3] می تواند پیامدهای منفی بسیاری در بر داشته باشد. در جامعه ی کنونی که ارتباط و اطلاع­رسانی در اولویت بسیاری از کشورهای پیشرفته قرار دارد، بی توجهی نسبت به این مقوله (فناوری اطلاعات) باعث می­شود که جامعه به نوعی عقب ماندگی و برخورد انفعالی در برابر هجوم اطلاعات از سوی جامعه­ی جهانی گرفتار شود (نیلی احمدآبادی، 1380).

این فناوری جدید و در حال ظهور فرایند آموزش و فراگیری سنتی و روش­های مدیریت آموزشی را به چالش فرا می­خواند. فناوری­های اطلاعاتی و ارتباطی به فراگیران کمک می­کنند که طیف وسیعی از مهارت­هایی را که در اقتصاد امروزی لازم است فرا­گیرند. مثلا آموختن اینکه چطور بیاموزند، مشکلات را حل کنند، چطور اطلاعات را بدست آورند و آن را ارزیابی کنند، اما این آموزش ها در برنامه­ی درسی[4] مدارس منعکس نیست. کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات[5] در آموزش سبب شده است تا محیط آموزشی امروز به سوی مجازی شدن سوق پیدا کند و سبب افزایش فرایندی از ارتباطات میان افراد با علایق مشترک شود. به نظر می رسد در دنیا بر حسب ظاهر بیشترین زمینه ی اشتراک، در مسائل آموزشی باشد. چرا که هر چه زمان می گذرد ناکارآمدی نظام های آموزشی سنتی بیشتر آشکار می شود و نیاز به تحول در نظام آموزشی متداول هر چه بیشتر احساس می گردد.هر رویکرد جدیدی نیز به هر تقدیر بر نظام های آموزش تاثیر گذار است. در چنین اوضاعی فناوری اطلاعات و ارتباطات به عنوان یک رویکرد جدید تمام ابعاد زندگی بشر را متاثر ساخته و بر نظام آموزشی ما نیز بی تاثیر نخواهد بود (اریسیان، 1385).

به طور کلی فناوری اطلاعات و ارتباطات در همه­ی عملکردهای آموزشی و پرورشی و ویژگی­های تربیتی دانش آموزان موثر است و بر اساس سودمندی حاصل از این فناوری رقابت­های آموزشی مشخص می شود. اگر کشورهای جهان بخواهند به طور موفقیت­آمیزی از مزایای فناوری اطلاعات و ارتباطات در آموزش و پرورش استفاده کنند باید در زمینه های برنامه ریزی با سایر کشورها رقابت کنند (به نقل از حیدری، 1385).

اگر چه فناوری اطلاعات دیری نیست که عرصه­ی تعلیم و تربیت را متاثر ساخته است، تجارب بشری و مطالعات بین المللی در خصوص رویکردهای فناوری اطلاعات، در آموزش و پرورش کافی نبوده و با ابهامات و سوالات بسیاری مواجه است. اما آنچه واقعیت دارد این است که این تحولات به سرعت همه ی مولفه های اساسی آموزش و پرورش را تحت تاثیر قرار می دهد. با توجه به سرعت، عمق و گستردگی این تحولات نمی توان به انتظار نشست، بلکه باید با استفاده از مطالعات و تجارب دیگران و با اتکا به فرهنگ و منابع بومی، راه استفاده از تجارب بشری(در خصوص تلفیق ICT در آموزش)را فراهم نمود (عبادی، 1384). یکی از این مولفه ها که تحت تاثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات قرار گرفته برنامه­ی درسی است که باید مورد بررسی اساسی قرار گیرد. چرا که هر اندازه کارایی و بهره دهی برنامه های آموزشی موثرتر و مفید تر باشد جامعه­ی فردا سلامت و سعادت بیشتری خواهد یافت (رستگارپور، عبداللهی، 1384).

یکی از اهداف آموزشی فناوری اطلاعات  نیز تقویت برنامه­ی درسی است که در گزارش هیات دلور[6] نیز به یونسکو[7] توصیه شده بود که برنامه­های درسی در تمام سطوح تعلیم و تربیت اصلاح شوند و یادگیری برای دانستن، برای بودن، برای انجام دادن و برای با هم زندگی کردن تنظیم شود. این توصیه­ها مشخص می­کند که یاد گیرندگان امروز، جوانان و پیران، خواستار آن هستند که زندگی­شان را در قرنی بگذرانند که از لحاظ اطلاعات، غنی و متکی به علم و دانش جهانی است. آنها برای اینکه از عهده­ی این دوره پویا برآیند به مهارت هایی نیاز دارند. رشد سیستم­های کتابخانه­ای برخط[8]، دستیابی آسان به دانش و اطلاعات متخصصان از طریق شبکه یا تارنما[9]، تنوع منابع یادگیری و تغییرات مداوم حرفه و موقعیت و محل سکونت در طول عمر، مستلزم یادگیری مهارت­های جدید و بازسازی مهارت های قدیمی است.

گسترش فناوري اطلاعات در سالهاي پاياني قرن بيستم و ورود آن به برنامه­هاي آموزشي كشورها لزوم به كار گيري اين پديده را در فرايندهاي ياددهي – يادگيري افزايش داده است. در واقع در جهاني كه روز به روز مجهز به فناوري اطلاعات مي شود، شيوه­هاي سنتي ياددهي – يادگيري چندان كارساز نخواهد بود. امروزه ديگر ممكن نيست كه پژوهش هاي علمي بدون دسترسي به منابع موجود در پايگاه­هاي اطلاعاتي و ارتباط با ساير موسسات بتواند پيشرفت زيادي داشته باشد (باگوت[10]، 2003).

برای مثال نتايج تحقیق انصاری (1382) نشان داد تأثیر فناوری اطلاعات بر پیشرفت تحصیلی بیشتر بوده و دانش‌آموزان استفاده‌ کننده از رایانه‌ یادگیری­شان سریع‌تر و عمق ادراک و تفکر استدلال در آنها بالاتر است. همچنین استفاده از فناوری اطلاعات بر کیفیت یادگیری، افزایش انگیزه­ی یادگیری، عزت نفس بیشتر و حمایت از مطالعه خود راهبر و بهبود رفتار، تأثیر مثبت داشته و باعث ارتقاء رشد حرفه‌ای معلم، افزایش همکاری و کاهش حجم کار معلمان می‌شود.

حمزه بیگی (1383) همچنین ذكر مي كند، استفاده از فناوری ‌اطلاعات سبب ارتقا کیفیت فرایند یاددهی ـ یادگیری، ایجاد فرصت‌های یادگیری برابر و  توجه به تفاوت‌های فردی می شود.

ابرنای[11] (2005) نشان داده استفاده از فناوری اطلاعات در آموزش سبب کاهش هزینه‌ها، بالا رفتن اطلاعات و به روز بودن اطلاعات، توسعه شیوه‌ها و فنون جدید آموزشی و دسترسی آسان به منابع آموزشی می‌شود.

با توجه به اهمیت این موضوع محقق به دنبال پاسخ به سوالات زیر است: از ICT در برنامه ی درسی مدارس به چه میزان و چگونه استفاده می شود و موانع کاربرد و تاثیر استفاده از ICT بر عملکرد تحصیلی دانش آموزان چيست و مدارس از لحاظ ميزان استفاده از ICT در چه مرحله­اي قرار دارند؟ به دلیل محدودیت پژوهش نیز، از میان عناصر مختلف برنامه ی درسی تنها به دو عنصر روش تدریس و مواد و وسایل آموزشی پرداخته خواهد شد.

اهمیت و ضرورت تحقیق

عصر دانايي يا عصر اطلاعات كه نتيجه گذر بشر از عصر صنعتي و ورود آن به هزاره سوم بوده است، آموزشي متفاوت از آنچه در گذشته وجود داشته را مي طلبد. فناوري اطلاعات كه به طور فزاينده اي در حال گسترش است مي تواند به نحو مطلوبي آموزش را تحت تاثير قرار داده، راهبردها و روش­هاي آن را دگرگون سازد (كرومپاكر[12]، 2003 ).

حمایت از به كارگیری فناوری اطلاعات در گستره ی آموزش اعم از برنامه ریزی، تدوین محتوا و متون، شیوه های یاددهی – یادگیری، به ویژه در محیط های آموزشی یكی از مهمترین بایسته ها در جهت ارتقای سطح آموزش و ایجاد یادگیری با كیفیت است. استفاده از فناوری اطلاعات آموزش را متنوع و سرعت یادگیری را افزایش می دهد و دانش آموزان را به تماس با منابع موجود و بهره گیری از آنها ترغیب می كند (خسروی، 1381).

نظر به اهمیت ویژه و تاثیری كه این امكانات بر كمیت و كیفیت تدريس و آموزش معلمان و يادگيري دانش آموزان و عملكرد تحصيلي آنان دارد و همچنین با توجه به نقش و جایگاه این مراكز و حساسیت بالای مردم نسبت به عملكرد این نهاد، ضرورت دارد كه مطالعات جامع تری طراحی گردد و به ابعاد موضوع از دیدگاههای مختلفی پرداخته شود.

در مدارس متوسطه سرمایه گذاری های زیادی برای تجهیز مدارس به ICT انجام شده است. اما با توجه به این مساله به نظر تفاوت چندانی با گذشته به چشم نمی خورد. هنوز معلمان به فناوری با این نگاه بدبینانه که روزی جای آنها را خواهد گرفت می نگرند. اگر مدرسه را یک سیستم در نظر بگیریم که در آن همه­ی عوامل با هم پیوستگی کامل دارند، مطالعه ی فناوری اطلاعات و ارتباطات بدون در نظر گرفتن برنامه ی درسی کاری ناقص خواهد بود. چرا که بدون برنامه درسی مناسب برای بکارگیری ICT، تجهیز صرف مدارس به این فناوری هیچ تاثیری بر بهبود آموزش معلمان و عملکرد دانش آموزان نخواهد گذاشت. بنابراين بررسي ميزان استفاده از فناوري اطلاعات و ارتباطات توسط معلمان و موانع كاربرد آن و تاثير فناوري اطلاعات و ارتباطات در عملكرد تحصيلي دانش آموزان ضرورتي آشكار است. از آنجایی كه تحقیق حاضر از جمله تحقیقاتی است که به بررسی نقش فناوري اطلاعات و ارتباطات در روش­هاي تدريس و تهيه مواد آموزشي و همچنين تاثير آن بر عملكرد تحصيلي دانش آموزان می پردازد، یافته های این پژوهش می تواند گامی در جهت آشكار ساختن اهمیت استفاده از فناوري اطلاعات و ارتباطات در برنامه هاي درسي مدارس باشد و همچنین ضرورت بکارگیری فناوری اطلاعات را در مراكز علمی كشور برجسته نماید.

اهداف و سؤالات پژوهش

هدف كلی:

بررسی میزان و نوع استفاده از برنامه­ی­درسی مبتنی بر فناوری اطلاعات و ارتباطات و نقش آن در عملکرد تحصیلی[13] دانش آموزان در مدارس متوسطه

اهداف ویژه:

1- بررسی و شناخت وضعیت استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات در روش های تدریس و تولید مواد آموزشی با توجه به رویکردهای چهارگانه­ی (ظهور کننده، کاربردی، ادغامی و تحولی) در برنامه ی درسی مدارس متوسطه

2- بررسی و شناخت وسایل و امکانات موجود برای استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات

3- بررسی و شناخت وسایل و امکانات مورد نیاز برای استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات

4- بررسی و شناخت موانع کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات در برنامه ی درسی مدارس متوسطه

5- تعيين مرحله اي (ظهور کننده، کاربردی، ادغامی و تحولی) كه مدارس از لحاظ استفاده از فناوري اطلاعات و ارتباطات دارند.

6- مقایسه ی مدارس مجهز به فناوری اطلاعات و ارتباطات از نظر عملکرد تحصیلی دانش آموزان با مدارسی که فاقد این فناوری ها هستند.

1  -Knowledge Age

2 –  Bowles

1 -Information Technology (IT)

1- Curriculume

2- Information and communication  Technology (ICT)

 1- Delure

 2- Unesco

1-  On line

2- Bagott

3- Abernathy

1- Crumpacker

1- Academic performance

همه پایان نامه و تحقیق و پروژه های به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید

مطالب پیشنهادی:
 • پايان نامه بررسي رابطه ميان آموزش فناوري اطلاعات و ارتباطات با توانمندسازي منابع انساني
 • برچسب ها : , , , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

  جستجو پیشرفته

  دسته‌ها

  آخرین بروز رسانی

   Fatal error: Call to undefined function jdate() in /home/bmaghale/domains/bmaghale.ir/public_html/wp-content/themes/digitaliran5/sidebar.php on line 122