پايان نامه بررسي نتايج اعمال در حکمت هاي نهج البلاغه

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

پايان نامه بررسي نتايج اعمال در حکمت هاي نهج البلاغه یکی از پایان نامه و تحقیق های جامع و کامل و دارای منابع معتبر می باشد این پایان نامه دارای 77 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که جهت دریافت و دانلود متن کامل پايان نامه بررسي نتايج اعمال در حکمت هاي نهج البلاغه بر روی گزینه خرید انتهای ایمیل کلیک نمائید پس از وارد نمودن اطلاعات مربوطه و پرداخت قادر به دانلود متن کامل پایان نامه مربوطه می باشد همچنین لینک پایان نامه همان لحظه به ایمیل شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

فصل اول: کلیات، تعاریف و مفاهیم 2
1-1مقدمه 2
1-2بیان مسئله 4
1-3سؤالات تحقیق(شامل سوال اصلی و فرعی) 4
1-4فرضیات تحقیق:(فرضیه اصلی و فرضیه فرعی) 4
1-5پیشینه موضوع و سوابق مربوط 5
1-6ضرورت ها و اهداف تحقیق 5
1-7روش و ابزار گردآوری اطلاعات 5
فصل دوم بررسی نتایج اعمال از نگاه قرآن و روایات.8
2-1 دنیا مزرعه آخرت 8
2-2 اعمال و امور معنوی 9
2-3 قلب مرکز انجام تمامی اعمال 10
2-4چگونگی جلوه اعمال 12
2-5 انقطاع عمل با مرگ 14
2-6 نامه اعمال 16
2-6-1 اقامه میزان وسنجش اعمال 18
2-6-2 امام علی(علیه السلام)میزان حق 19
2-7نتایج اعمال در داستان های قرآنی 22
2-7-1نجات حضرت یونس (ع) 22
-7-2حضرت زکریا و حضرت مریم (س) 23
2-7-3قوم لوط 23
2-8تقسیم بندی اثرات اعمال از نگاه قرآن 24
2-8-1آیات ناظر به اعمال فردی انسان 24
2-8-2آیات ناظر بر اعمال اجتماعی و گروهی انسان 24
2-8-3آیات ناظر بر اعمال فردی انسان اما تأثیر گذار بر سر نوشت جامعه 25
فصل سوم:بررسی نتایج حسنات اخلاقی 27
3-1 صبر 27
3-1-1میانه روی 28
3-1-2پیروزی در امور 28
3-1-3 بزرگی و بزرگواری 28
3-1-4 افزایش دوستان 29
3-1-5 پوشش عیوب 29
3-2 زهد 30
3-2-1 عدم دلبستگی به دنیا 31
3-2-2 سبک شدن مصیبت 31
3-3 صدقه 32
3-3-2افزایش رزق 33
3-3-3 حفظ ایمان 33
3-4 ورع 34
3-4-1محافظ روح و جان 34
3-4-2زنده ماندن دل 34
3-5 بشاشت 36
3-6 قناعت 37
3-6-1 بی نیازی از مردم 37
3-6-2 افزایش ثروت مادی و ومعنوی 38
3-7سکوت 39
3-7-1 متانت و وقار 39
3-8 حیاء 40
3-9 اخلاق نیکو 41
3-10 عطاء 42
3-10-1 رفعت منزلت 42
3-10-2 افزایش رزق 43
3-11 تواضع 43
3-11-1فزونی دوستان 44
3-11-2افزایش روزی 44
3-12 میانه روی ومحبوبیت 45
3-13 دعا 46
3-14 تحمل 48
3-14-1 پوشاندن معایب 48
3-14-2 سروری و بزرگواری 48
3-15 عبرت 49
3-15-1 افزایش تجربه 49
3-15-2 سلامت در امور 50
3-16 انصاف 50
3-17 محاسبه نفس 51
3-17-1حساب رسی 51
3-17-2 صفای دل 51
3-17-3 آبادی دنیا و آخرت 51
3-17-4 اطمینان خاطر از حساب رسی آخرت 52
3-18 دور اندیشی 52
3-18-1 موفقیت و پیروزی 52
3-18-2 عدم پشیمانی 53
3-19 صله ی رحم 54
3-20 مشورت 55
3-20-1 استفاده از عقول افراد 55
3-20-2 رسیدن به اهداف 55
3-20-3 انتخاب راه درست 56
فصل چهارم: بررسی نتایج سیئات اخلاقی.59
4-1 طمع 59
4-1-1خواری و پستی 59
4-1-2 بردگی و خواری 60
4-1-3 هلاکت 60
4-1-4ضایع شدن عقل 60
4-2 عجب 61
4-2-1مانع پیشرفت 61
4-2-2 زایل شدن عقل 61
4-3 حسادت 62
4-3-1 بیماری روحی 62
4-3-2 ارتکاب به گناه 62
4-4 لجاجت 63
4-5 مزاح 64
4-6 آرزو 65
4-6-1سرگرم شدن به دنیا 65
4-6-2 زشتی کردار 65
4-6-3 ترک آروز بالاترین بی نیازی 65
4-6-4 نابودی بصیرت 66
4-7 ظلم 67
4-7-1 پشیمانی و گرفتار شدن به همان ظلم 67
4-7-2 آشوب 67
4-8 بخل 68
4-8-1 ننگ 68
4-8-2جمع کننده ی تمام بدی ها 68
4-9 جزع 70
4-9-1 تباهی عمل 70
4-9-2گرفتار شدن به مصائب بزرگ تر 71
4-10 ناسپاسی 71
فصل پنجم بررسی نتایج احکام الهی 73
5-1 نماز 74
5-1-1 نماز ابزار تقرب به خداوند 75
5-1-2 نماز و دوری از کبر 75
5-2 زکات 76
5-3 روزه 77
5-4 حج 79
5-5 جهاد 81
5-6 امر به معروف و نهی از منکر 82
5-7 قصاص 84
5-8 سلام کردن 85
5-8-1 ایمن شدن از خطرات 86
نتیجه گیری 87
فهرست منابع 88

فهرست منابع

قرآن کریم، ترجمه حسین انصاریان (1383) انتشارات اسوه

2.نهج البلاغه، ترجمه علی شیروانی (1390) دفتر نشر معارف

ابن ابی الحدید، عزالدین ابوحامد (1337) شرح نهج البلاغه، مصحح، محمد ابوالفضل ابراهیم، چاپ اول، قم ،کتاب خانه عمومی آیت اله مرعشی نجفی

ابن اثیر جزری، مبارک بن محمد (1367) النهایه فی غریب الحدیث و الأثر، مصحح، طناحی، محمود محمد، قم، موسسه مطبوعاتی اسماعیلیان

ابن بابویه، محمد بن علی (1367) امالی، چاپ ششم، تهران ، کتابچی

ابن شعبه حرانی، حسن بن علی (1363) تحف العقول، مصحح، علی اکبر غفاری، چاپ دوم، قم، جامعه ی مدرسین

ابن منظور، محمدبن مکرم (1414) لسان العرب، مصحح، جمال الدین میر دامادی، چاپ سوم، بیروت، دارالفکر للطباعة و النشر و التوزیع

اصفهانی، حسین بن محمد (1412) مفردات الفاظ قرآن کریم، ترجمه­ی غلامرضا خسروی، چاپ اول تهران، مرتضوی

اصفهانی، عبدالله (1387) تجسم اعمال از نظر دین، فلسفه، عقل، نشریه علوم اسلامی، شماره 10، از 67-57

بحرانی، میثم بن علی بن میثم (1366) اختیار مصباح السالکین، مصحح، محمد هادی امینی، چاپ دوم، بنیاد پژوهش های، اسلامی آستان قدس رضوی

بحرانی، میثم بن علی بن میثم (1362) شرح ابن میثم، چاپ دوم، دفتر نشر الکتاب

البرقی، احمد بن محمد بن خالد (1371) محاسن، مصحح، محدث جلال الدین، چاپ اول، قم، دارالکتب الاسلامیه

برومند، محمد حسین (1381) قرآن و نظریه ی متقابل اعمال، نشریه پژوهش های قرآنی، شماره32، 177-160

بستانی، فؤاد افرام (1375) فرهنگ ابجدی، مترجم، رضا مهیار، چاپ دوم، تهران، انتشارات اسلامی

15.بیهقی کیدری، قطب الدین محمد بن حسین (1375) حدائق الحقائق فی شرح نهج البلاغه، چاپ اول، بنیاد نهج البلاغه انتشارات عطارد

پاینده، ابوالقاسم (1382) نهج الفصاحه، چاپ چهارم، تهران، دنیای دانش

جعفربن محمد (علیه السلام) (1400) مصباح الشریعه، ترجمه حسن مصطفوی، چاپ اول، بیروت، انجمن اسلامی حکمت و فلسفه ایران

حر عاملی، محمدبن حسن (1380) الجواهر السنیه فی الاحادیث القدسیه، مترجم، زین العابدین کاظمی خلخالی، چاپ سوم، تهران، انشارات دهقان

حر عاملی، محمدبن حسن (1409) وسائل الشریعه، مصحح، موسسه آل البیت علیهم السلام، چاپ اول، قم، انتشارات موسسه آل بیت علیهم السلام

حسنی، شعبانعلی (1389) آثار تربیتی تقوا، نشریه راه تربیت، شماره10، 98-85

حسینی، سید جواد (1386) تواضع، مباحث اخلاقی2، نشریه مبلغان، شماره 89، 87-75

خالقیان، فضل الله (1392) تصویر نماز، نشریه رشد آموزش معارف اسلامی،شماره 89، 34-33

خوانساری، جمال الدین محمد (1366) شرح غرر الحکم و درر الکلم، چاپ چهارم، تهران، انتشارات دانشگاه تهران

دستغیب، سید عبدالحسین (1368) قلب سلیم، چاپ پانزدهم، قم، انشارات دار الکتاب

دستغیب، سید علی اصغر (1362) کتاب معاد، مسجد جامع شیراز، راهنما

دشتی، محمد (1367) فرهنگ واژه های معادل نهج البلاغه، چاپ دوم، قم، موسسه تحقیقاتی امیرالمومنین (علیه السلام)

دلشاد تهرانی، مصطفی (1389) تفسیر موضوعی نهج البلاغه، قم، دفتر نشر معارف

راغب اصفهانی، حسین بن محمد (1412) مفردات الفاظ قرآن، بیروت، دار القلم

رضوی، محمد امین (1350) تجسم اعمال، تهران، انتشارات مهر آفرین

زمانی جعفری، کریم (1367) سیری در فرهنگ نهج البلاغه، تهران، کیهان

سبحانی فخر، قاسم (1381) انعکاس اعمال در دنیا، قم، انشارات بی تا

سلیمی، عبدالحکیم (1385) قصاص در اسلام، مجله فقه و اصول، چاپ1 و 2، 206-185

شوشتری، محمد تقی (1376) بهج الصباغه فی شرح نهج البلاغه، تهران، انتشارات امیر کبیر

صبحی، صالحی (1370) فرهنگ نهج البلاغه، ترجمه ­ی مصطفی رحیمی نیا، تهران، انتشارات اسلامی

طباطبایی، سید محمد حسین (1417) المیزان فی تفسیر القرآن، ترجمه­ی سید محمد باقر موسوی همدانی، چاپ پنجم، قم، دفتر انشارات اسلامی جامعه مدرسین حوزه علمیه

طبرسی، احمدبن علی (1403) الاحتجاج علی اهل اللاج، مصحح، محمد باقر فرسان، مشهد، نشر مرتضی

طبرسی، علی بن حسن (1344) مشکاة الأنوار فی غررالأخبار، نجف، المکتبة الحیدریة

طبرسی، فضل بن حسن (1360) مجمع البیان فی تفسیر القرآن، تهران، انتشارات فراهانی

طوسی، محمد بن الحسن (1414) امالی، قم، دارالثقافه

عروسی حویزی، عبد علی بن جمعه (1415) تفسیر نور الثقلین، چاپ چهارم، قم، انتشارات اسماعیلیان

قائمی، علی (1389) زهد و قناعت، نشریه پیوند، شماره 368، 9-6

قجری، محمد مهدی (1387) سیمای زکات در اسلام، نشریه مبلغان، شماره106، 67-56

قرائتی، محسن (1383) تفسیر نور، تهران، مرکز فرهنگی در س هایی از قرآن

قریشی بنایی، علی اکبر (1377) مفردات نهج البلاغه، چاپ اول، تهران، نشر قبله

قریشی بنایی، علی اکبر (1412) قاموس قرآن، چاپ ششم، تهران، دارالکتب الإسلامیه

قضاعی، محمد بن سلامة (1361) شهاب الأخبار، مصحح، جلال الدین حسینی ارموی، تهران، مرکز علمی و فرهنگی

قطب الدین راوندی، سعیدبن هبة الله (1407) الدعوات سلوة الحزین، قم، انتشارات مدرسه­ی امام مهدی (عج)

قمی، عباس (1414) سفینة البحار، قم ، اسوه

کاشانی، فتح الله، تنبیه الغافلین و تذکرة العارفین، مصحح، سید جواد ذهنی، تهران/قم

کلینی، محمد بن یعقوب (1407) اصول کافی، چاپ چهارم، تهران، کتاب فروشی علمیه اسلامیه

کلینی، محمد بن یعقوب (1388) تحفة الأولیاء،چاپ اول، قم، دارالحدیث

کلینی، محمد بن بعقوب (1363) گزیده کافی، ترجمه محمد باقر بهبودی، چاپ اول، تهران ، مرکز انتشارات علمی و فرهنگی

کوفی اهوازی، حسین بن سعید (1402) الزهد، چاپ دوم، قم ، المطبعة العلمیة

مجلسی، محمد باقر بن محمد تقی (1403) بحار الأنوار، چاپ دوم، بیروت، دار احیاء التراث العربی

مشکینی (1362) اخلاق در اسلام، تواضع، نشریه پاسدار اسلام، شماره 21، 21-19

مکارم شیرازی، ناصر (1374) تفسیر نمونه، تهران، دارالکتب الاسلامیه

میر اکبری، رقیه سادات (1389) آثار تربیتی و روان شناختی قناعت، نشریه راه تربیت، شماره11، 148-135

معارف، مجید و مهدی نژاد، سمیرا (1389) نقش ایمان و تقوا در نزول برکات، نشریه:نامه الهیات، شماره12، 98-79

نکونام، محمد رضا (1385) معاد جسمانی، قم،ظهور شفق

نوری، حسین بن محمد تقی (1408) مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل، اول، قم ، موسسه آل البیت علیهم السلام

ورام بن ابی فارس، مسعود بن عیسی (1369) مجموعه ورام، ترجمه محمد رضا عطایی، چاپ اول، مشهد، بنیاد پژوهش های اسلامی آستان قدس رضوی

چکیده

امام علی (ع) در نهج البلاغه پیرامون موضوعات فراوان و متنوعی سخن به میان آورده اند اما موضوعی که در این جا مد نظر است اعمال و نتایج حاصل از آن است. این موضوع یکی از مباحث مهم مد نظر امام (ع) بوده است چرا که در حکمت ها ی نهج البلاغه بدان اشاره کرده اند و سعی ایشان بر آن بوده است که انسان ها را نسبت به اعمال و نتایج آن و نقش مهمی که هر عمل بر زندگی دنیوی و اخروی ایشان دارد، آگاه سازند تا بدین وسیله مسیر سعادت و شقاوت را برای انسان ها ترسیم کنند. در این پژوهش که به روش تحلیلی_توصیفی انجام گرفته است به تبیین نتایج اعمال از جنس اخلاق و احکام پرداخته است. بیان نتایج اعمال اخلاقی در قالب حسنات (صبر، صدقه، حیا و….) و سیئات (طمع، حسادت، بخل و…..) به تربیت و رشد روحی انسان ها کمک خواهد کرد و ایشان را نسب به انجام اعمال آگاه خواهد ساخت. رعایت آن ها مطابق دستور امام (ع) موجبات سعادت در هر دو سرا و قرب الهی را فراهم خواهد آورد و اما اعمال از جنس احکام (ازجمله نماز، زکات، روزه و…) که در واقع واضع اصلی آن ها خداوند متعال است و جزء وظایف دینی ما محسوب می­شوند، عمل به آن ها علاوه بر این که امتثال امر خداوند است موجب ترقی روح وسعادت ایشان و بی توجهی به آن هاسبب خواری و ذلت در هر دو سرا خواهد شد.

کلمات کلیدی: امام علی (ع) ، نهج البلاغه، نتایج، اعمال، اعمال اخلاقی، احکام

 

 

فصل اول

کلیات، تعاریف و مفاهیم

1-1مقدمه

نهج البلاغه بعد از قرآن کریم مهم ترین کتاب شیعیان است، اهمیت این کتاب گران قدر تاآن جایی است که آن را اخ القرآن نام نهاده اند، این کتاب یک راهنمای ناب در همه ی زمینه ها برای نوع بشر است. توصیف این کتاب شریف و معرفی ابعاد عمیق و پر محتوای آن از عهده ی نگارنده خارج است، اما هستند افرادی که در این مسیر، تا حدی موفق بوده اند و توانسه اند گام های ارزشمندی در این راه بردارند. همان طور که در اثر یکی از آن هامی­توان ملاحظه می­کرد که در توصیف نهج البلاغه گفته اند «نهج البلاغه شفای درد های روحی بشر راز هدایت اجتماعی و سیاسی، منشور انسان سازی، دریچه ای به نور و راهی از ملک تا ملکوت است. نهج البلاغه یعنی راه روشن بلاغت، این عنوان را شریف رضی بر منتخبی از خطبه ها و مواعظ، نامه ها و عهدنامه و کلمات قصار امیر مومنان علی (علیه السلام) انتخاب کرد، در وجه تسمیه این گنجیه­ی گرانقدر چنین اظهار داشته است:بعد از تمام شدن، چنین دیدم نامش را نهج البلاغه بگذارم زیرا این کتاب درهای بلاغت را به روی بیننده­ی خود می­گشاید و خواسته هایش را به او نزدیک می­سازد هم دانشمند و دانشجو را بدان نیاز است.» (دلشادتهرانی، 1389 ، ص17)

نهج البلاغه کتابی است که بعد از قرآن کریم می­تواند در جهت حرکت انسان به سوی هدف اصلی یعنی قرب الهی، ایفای نقش کند، کافی است که انسان هدف از انزال کتب و ارسال رسل را در یابد تا بتواند به وسیله ی آن به سمت مراد و مقصد خود حرکت کند. با تأمل در آیات و روایات در می­یابیم که هدف خداوند امری جزء تعلیم و تزکیه انسان نبوده است.

تعلیم یعنی یادگیری معارف دینی و تزکیه یا همان «عمل» پاک کردن روح وجان از رذائل اخلاقی است. بنابراین برای پیمودن مسیر کمال و سعادت باید هم به تعلیم و هم تزکیه تمسک جست، هر چه بیشتر در این جهت تلاش کنیم آینده مادی و معنوی بهتری خواهیم داشت.

در این پژوهش تکیه ی ما بر روی تزکیه است چرا که ارتباط مستقیمی با اعمال دارد و این که چه اعمالی را انجام دهیم و از چه اعمالی پرهیز نمایم و به این نکته توجه نمایم که طبق فرمایش قرآن همه اعمال انسان دارای نتایج خاص خود هستند، هم در این دنیا و هم درآخرت «فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقالَ ذَرَّةٍ خَيْراً يَرَهُ‏» (زلزال، 7) «وَ مَنْ يَعْمَلْ مِثْقالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَه‏» (زلزال، 8)

در نتیجه انسان باید نسبت به اعمال صادره از خویش توجه ویژه داشته باشد چرا که زندگی دنیوی و اخروی ایشان وابسته به انجام اعمال اوست، در قرآن و روایات براین امر بسیار تأکید شده است، تا جایی که «در قرآن حدود1084بار از عمل و عکس العمل به صورت های گوناگون سخن به میان آمده است که با ادغام موارد مشابه می­توان به 200 عنوان جداگانه دست یافت» (برومند، 1381، ص4)

در این پایان نامه با استفاده از روش کتابخانه ای و بر اساس فیش برداری و تحلیل در قالب چهار فصل، ابتدا به بررسی نتایج اعمال از نگاه قرآن و روایات در یک فصل و سپس به نتایج اعمال در حکمت های نهج البلاغه، در قالب سه فصل با عناوین نتایج حسنات و سیئات اخلاقی و نتایج احکام الهی پرداخته ایم. معنای حکمت های نهج البلاغه در کل پایان نامه بر اساس ترجمه علی شیروانی می­باشد.

فصل اول: «نتایج اعمال از منظر قرآن و روایات» در این فصل ضمن بررسی معنای لغوی و اصطلاحی عمل به تبیین گزاره های مرتبط با اعمال و نتایج آن (دنیا مزرعه آخرت، اعمال و امور معنوی ، قلب مرکز انجام تمامی اعمال، انقطاع عمل با مرگ، نامه اعمال)می­پردازیم و نگاهی داریم به نتایج اعمال در قصص قرآنی و تقسیم بندی اثرات اعمال از نگاه قرآن

فصل دوم: «نتایج حسنات اخلاقی» در این فصل حکمت های مشتمل بر حسنات اخلاقی را بیان و با استفاده از کتب لغت و شروح به تحلیل نتایج آن ها پرداخته ایم.علت تقدم این فصل بر فصل اعمال از جنس احکام حجم قابل توجه حکمت های مشتمل بر اخلاقیات بوده است.

فصل سوم:«نتایج سیئات اخلاقی» در این فصل نیز حکمت های مشتمل بر سیئات اخلاقی را بیان و به روال فصل قبل به تحلیل آن ها می­پردازیم.

فصل چهارم: «نتایج احکام الهی» در این فصل نیز به بیان اعمالی می­پردازیم که واضع اصلی آن ها خداوند متعال می­باشد و شامل وجوب، استحباب، مباح، کراهت، و حرمت می­باشد که این اعمال باید مطابق دستور خداوند انجام گیرند و هر کس با سلیقه ­ی خود نمی­تواند به آن ها عمل کند.

از مهم ترین مشکلات این تحقیق عدم بحث کلی و جامع در مورد نتیجه ی عمل بود که در بیشتر موارد به طور مصداقی کار شده است و این که کتب مبنی بر اخلاق با محوریت نهج البلاغه کار نشده است.

1-2بیان مسئله

یکی از مهم ترین مسائل در زندگی انسان ها که موجب سعادت یا شقاوت شان می­شود، اعمالی است که هر روزه از جانب ایشان صادر می­شود، این اعمال، بعضا موجب ارتقاء روح و تقرب به ذات اقدس الهی می­شوند و یا اعمالی هستند که ممکن است لحظه به لحظه موجبات هلاکت انسان ها را فراهم آورد، بنابراین اعمال افراد دارای اهمیت ویژ ه ای هستند و طبیعتا هر کدام از این اعمال دارای نتایج خاص خود می­باشند. منظور ما از نتایج اعمال، آن دسته از پیامد های است که یک عمل می­تواند به همراه داشته باشد خواه در این دنیا و خواه در آخرت. این پیامد ها به قدری مهم هستند که هم زندگی مادی وهم زندگی اخروی افراد را تحت شعاع قرار خواهد داد، در نتیجه معرفت نسبت به نتایج اعمال یکی از ضروریات است و چه بسا موجب تغییر رفتار و اصول زندگی افراد می­شود.

1-3سؤالات تحقیق(شامل سوال اصلی و فرعی)

سؤال اصلی:اعمال انسان بر اساس حکمت های نهج البلاغه چه نتایجی در زندگی دنیوی و اخروی دارد؟

سؤال فرعی:اعمال در این پژوهش حول چه موضوعاتی می­باشد؟

1-4فرضیات تحقیق:(فرضیه اصلی و فرضیه فرعی)

فرضیه اصلی:اعمال انسان هم بر دنیا و هم بر آخرت ایشان نقش بسزایی دارد، بعضی از اعمال موجب سعادت و تقرب به خداوند متعال خواهد شد و برخی دیگر موجب شقاوت. بنابر این آگاهی نسبت به اعمال و نتایج حاصل از آن می­تواند یک راهنمای مناسب برای زندگی طیبه در این دنیا و سعادت در آن دنیا خواهد شد.

فرضیه فرعی:اعمال حول موضوعات مختلف و فراوانی می­چرخد، که ما در این پژوهش آن ها را در دو دسته ­ی اخلاق و احکام دسته بندی خواهیم کرد.

1-5پیشینه موضوع و سوابق مربوط:

مقاله ای با عنوان «بحث عوامل و نتایج اعمال» توسط آیت الله دری نجف آبادی در تاریخ 17تیر سال 92 در مجله حقوق چاپ گردیده که ایشان طبق آیات قرآن به این بحث پرداخته اند.

1-6ضرورت ها و اهداف تحقیق:

از اهداف مد نظر ما در این پژوهش آگاهی نسبت به نتایج اعمال و مراقبت انسان نسبت چگونگی انجام آن هاست. چرا که سرنوشت انسان ها در گرو اعمالی است که انجام می­دهند، بنابر این شناخت نتایج اعمال بسیار مهم و ضروری است و یکی از راه های رسیدن به این شناخت نهج البلاغه می­باشد و چه بسا به کمک رهنمود هایش مسیر سعادت را بیابیم و برای قدم در آن تمام سعی و تلاش خود را به کار ببندیم.

1-7روش و ابزار گردآوری اطلاعات:

در این پژوهش از روش کتابخانه ای برای گرد آوری اطلاعات و فیش برداری از منابع دینی شرح ها، تفاسیر، و مأخذ استفاده می شود.

 

فصل دوم

بررسی اعمال با توجه به قرآن و روایات

آیات قرآن کریم و روایات ائمه ی معصومین (علیهم السلام) منابع خوبی برای کسب معارف دینی می­باشند که با تأمل در آن ها می­توان به بسیاری از حقایق دست پیدا کرد. یکی از اموری که برای معرفت به آن به قرآن و روایات تمسک جسته ایم نتایج اعمال انسان هاست چرا که هر کدام از اعمال خواه کوچک و یا بزرگ دارای اثراتی در زندگی ایشان است و با رجوع به این منابع نورانی به این معرفت دست خواهیم یافت که چه اعمالی را انجام داده و از چه اعمالی دوری کنیم.

در مکتب قرآن هر کس هرگونه عملی انجام دهد خداوند نتیجه ­ی آن را در روز جزا حاضر و در مقابل چشمانش قرار خواهد داد. « يا بُنَيَّ إِنَّها إِنْ تَكُ مِثْقالَ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ‏ فَتَكُنْ في‏ صَخْرَةٍ أَوْ فِي السَّماواتِ أَوْ فِي الْأَرْضِ يَأْتِ بِهَا اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ لَطيفٌ خَبيرٌ » (لقمان، 16) (پسرم! اگر عمل هم‏وزن دانه خردلى و در درون سنگى يا در آسمان‏ها يا در دل زمين باشد، خدا آن را [در قيامت براى حسابرسى‏] مى‏آورد؛ يقيناً خدا لطيف و آگاه است.) برای درک بیشتر آیه به تفسیر آیه رجوع می­کنیم: « این آیه مربوط به معاد و حساب اعمال است، و معنايش اين است كه اى پسرم! اگر آن خصلتى كه انجام داده‏اى، چه خير و چه شر، از خردى و كوچكى همسنگ يك دانه خردل باشد، و همان عمل خرد و كوچك در شكم صخره‏اى، و يا در هر مكانى از آسمان ها و زمين باشد، خدا آن را براى حساب حاضر خواهد كرد، تا بر طبقش جزاء دهد، چون خدا لطيف است، و چيزى در اوج آسمانها و جوف زمين و اعماق دريا از علم او پنهان نيست و علم او به تمامى پنهان‏ها احاطه دارد، خبيرى است كه از كنه موجودات با خبر است.» (طباطبایی، 1417، ج16: ص235).

بعد از دریافت اهمیت موضوع برای ورود به بحث و تبیین مسائل، ابتدا به معنای لغوی و اصطلاحی «عمل» می­پردازیم:

در بیان معنای لغوی اعمال بیان شده است:«از ریشه عمل، یک واژه ی قرآنی است در لغت به معنای کار اعم از آن که خوب باشد یا بد.» (قریشی، 1377، ج5:ص44)

تعریف اصلاحی اعمال نیز عبارت است از:«العمل کل فعل یکون من الحیوان بقصد، فهو اخص من الفعل لأن الفعل قد ینسب الی الحیوانات التی یقع منها فعل بغیر قصد و قد ینسب الی الجمادات و العمل قلما ینسب الی ذلک و لم یستعجل فی الحیوانات.» «هر فعلى و كارى كه با قصد، از جاندار سر بزند كه در معنى، اخصّ از فعل است زيرا فعل به حيواناتى كه كارى از آن ها بدون قصد سر مى‏زند نسبت داده مى‏شود كه به جمادات نيز منسوب مى‏شود ولى واژه عمل كمتر چنين مفهومى دارد» (راغب اصفهانی، 1412:ج2: ص651)

با توجه به تعریف مذکور به خوبی می­توان دریافت که عمل انسان با فعل وی تفاوت دارد چرا که عمل با نیت قلبی انجام خواهد گرفت و دارای اثر و نتیجه است حال آن که فعل بی اختیار و بدون نیت از انسان سر می­زند بنابر این نتیجه ای در بر نخواهد داشت. در قرآن کریم نیز می­توان به تعریفی برای «عمل» دست پیدا کرد که طبق آن:«عمل یعنی اندیشه ها اراده ها و اعتقادات.» (رضوی، 1350، ص6)

برای روشن تر شدن بحث و این که اعمال انسان ارتباط مستقیمی با سرنوشت ایشان دارد، و هر عمل صادره هم در این دنیا و هم در سرای دیگر دارای اثرات خاص خود می­باشد باید به توضیح برخی از گزار ه های مرتبط با بحث بپردازیم:

همه پایان نامه و تحقیق و پروژه های به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید

مطالب پیشنهادی:
 • پايان نامه مقدمات حکمت و کاربرد آن در فقه و حقوق
 • پايان نامه عوامل و موانع اجراي عدالت اجتماعي از منظر قرآن كريم و نهج البلاغه
 • پايان نامه بررسي مسأله ي آفرينش درحکمت سينوي برمبناي نهج البلاغه
 • برچسب ها : , , , , , , , , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

  جستجو پیشرفته

  دسته‌ها

  آخرین بروز رسانی

   Fatal error: Call to undefined function jdate() in /home/bmaghale/domains/bmaghale.ir/public_html/wp-content/themes/digitaliran5/sidebar.php on line 122