پايان نامه بررسي نثر ادبيات دفاع مقدس با محوريت آثار شهيد سيد مرتضي آويني

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

پايان نامه بررسي نثر ادبيات دفاع مقدس با محوريت آثار شهيد سيد مرتضي آويني یکی از پایان نامه و تحقیق های جامع و کامل و دارای منابع معتبر می باشد این پایان نامه دارای 108 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که جهت دریافت و دانلود متن کامل پايان نامه بررسي نثر ادبيات دفاع مقدس با محوريت آثار شهيد سيد مرتضي آويني بر روی گزینه خرید انتهای ایمیل کلیک نمائید پس از وارد نمودن اطلاعات مربوطه و پرداخت قادر به دانلود متن کامل پایان نامه مربوطه می باشد همچنین لینک پایان نامه همان لحظه به ایمیل شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

پیشگفتار ‌أ
اهمیت تحقیق 11
اهداف تحقیق 11
فرضیه تحقیق 12
پیشینه تحقیق 12
روش تحقیق 14
فصل اول: تعاریف و کلیّات 15
بخش اول: 16
1-1-1- ادبیات چیست؟ 16
1-1-2- ادبیات پایداری 17
1-1-3- اشتراکات ادبیات مقاومت با دیگر حوزه های ادبی 18
1-1-4- ادبیات دفاع مقدس 19
1-1-5- ادبیات دفاع مقدس و مزیّت ها 21
1-1-6- ادبیات دفاع مقدس پیشتاز در معرفی جهان بینی الهی 21
1-1-7- ادبیات دفاع مقدس الگوپرداز و الگوساز 22
1-1-8- ادبیات دفاع مقدس ناتوان در بیان حوادث و رویدادها 23
1-1-9- تفاوت نگاه تاریخی و نگاه هنری به جنگ 23
1-1-10- تفاوت ادبیات پایداری با ادبیات جنگ یا دفاع مقدس 24
1-1-11- تفاوت ادبیات جنگ غربی با ادبیات جنگ ایران 25
1-1-12- شاخه های گوناگون ادبیات دفاع مقدس 26
بخش دوم: 27
1-2-1- خاطره 27
1-2-2- ارزش خاطره و خاطره نگاری 28
1-2-3- انواع خاطره 28
1-2-4- پیشینه خاطره نگاری در ایران و خاطره نگاری دفاع مقدس 31
1-2-5- دفاع مقدس و ادبیات تاریخی معاصر ایران 31
1-2-6- ادبیات تاریخی، پژوهشی – تحلیلی 31
1-2-7- ادبیات تاریخی، اسنادی 32
1-2-8- ادبیات تاریخی، داستانی 32
1-2-9- ادبیات تاریخی، نقلی 32
1-2-10- انواع ادبیات خاطره ای دفاع مقدس در حوزه تاریخ نقلی 33
1-2-11- ویژگی های خاطرات دفاع مقدس 35
1-2-12- پژوهش ها در حوزه خاطره دفاع مقدس 36
1-2-13- برخی مقالات و مصاحبه ها 37
1-2-14- زندگی نامه نویسی در ادبیات دفاع مقدس 37
1-2-15- اشکال زندگی نامه 38
1-2-16- تفاوت خاطره و زندگی نامه 38
1-2-17- تفاوت خاطره و گزارش 39
1-2-18- تفاوت خاطره و تاریخ 39
1-2-19- تفاوت خاطره و سفرنامه 39
1-2-20- تفاوت خاطره و یادداشت روزانه 39
1-2-21- وصیت نامه نویسی در ادبیات دفاع مقدس 40
1-2-22- ادبیات نمایشی دفاع مقدس (نمایشنامه نویسی ادبیات دفاع مقدس) 41
1-2-23- داستان نویسی در ادبیات دفاع مقدس 41
1-2-24- آسیب شناسی داستان دفاع مقدس 44
1-2-25- طنز در ادبیات دفاع مقدس 46
1-2-26- طنز و تقدس 47
1-2-27- آسیب شناسی ادبیات جنگ و دفاع مقدس 48
فصل دوم: زندگی، آثار و اندیشه های شهید آوینی 56
2-1- زندگی نامه شهید آوینی 57
2-2- آثار شهید آوینی 58
2-3- آوینی و سینما (مروری بر ساخته های تصویری شهید آوینی) 62
فصل سوم: درون مایه های آثار و افکار شهید آوینی 67
3-1- فتح خون 70
3-2- آغازی بر یک پایان 73
3-3- حلزون های خانه به دوش 75
3-4- فردایی دیگر 77
3-5- امام (ره) و حیات باطنی انسان 81
3-6- مرکز آسمان 82
3-7- سفر به سرزمین نور 83
3-8- رستاخیز جان 84
3-9- انفطار صورت 95
3-10-گنجیه آسمانی 98
3-11- آینه جادو (جلد اول) 99
3-12- آینه جادو (جلد دوم) 100
3-13- آینه جادو (جلد سوم) 101
3-14- توسعه و مبانی تمدن غرب 102
حاصل سخن 107
منابع و مآخذ 109

منابع و مآخذ

1- آوینی، سید مرتضی، (چاپ چهارم، 1386)؛ آغازی بر یک پایان؛ نشر ساقی: تهران.

2- ……………………..، (چاپ دوم، 1378)؛ امام و حیات باطنی انسان؛ سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: تهران.

3- ……………………..، (چاپ اول، 1387)؛ انفطار صورت؛ نشر ساقی: تهران.

4- ……………………..، (چاپ دوم، 1381)؛ با من سخن بگو دوکوهه (گفتار متن برنامه روایت فتح)؛ موسسه روایت فتح: تهران.

5- ……………………..، (چاپ ششم، 1386)؛ حلزون های خانه به دوش؛ نشر ساقی: تهران.

6- ……………………..، (چاپ چهارم، 1386)؛ رستاخیز جان؛ نشر ساقی: تهران.

7- ……………………..، (چاپ سوم، 1386)؛ سفر به سرزمین نور؛ انتشارات روایت فتح: تهران.

8- ……………………..، (چاپ ششم، 1387)؛ فتح خون؛ نشر ساقی: تهران.

9- ……………………..، (چاپ دوم، 1386)؛ فردایی دیگر؛ نشر ساقی: تهران.

10- ……………………..، (چاپ سوم، 1386)؛ مرکز آسمان؛ موسسه روایت فتح: تهران.

11- احمدی، احمد رضا، (چاپ اول، 1367)؛ حرمان هور؛ انتشارات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی: تهران.

12- اسلامی ندوشن، محمد علی، (چاپ اول، 1374)؛ جام جهان بین؛ چاپ گلشن: تهران.

13- اکبری شلدره ای، فریدون، (چاپ اول، 1382)؛ درآمدی بر ادبیات داستانی پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران؛ مرکز اسناد انقلاب اسلامی: تهران.

14- امیری خراسانی، احمد، (چاپ اول، 1387)؛ نامه پایداری (مقالات اولین کنگره ادبیات پایداری) /جلد اول؛ بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس: تهران.

15- ……………………..، (چاپ اول، 1388)؛ نامه پایداری (مقالات دومین کنگره ادبیات پایداری) /جلد دوم؛ بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس: تهران.

16- جهانگشته، فاطمه، (چاپ اول، 1388)؛ قلم های بهشتی؛ نشر شاهد: تهران.

17- حسینی، سیده اعظم، (چاپ اول، 1388)؛ دا؛ انتشارات سوره مهر: تهران.

18- سرهنگی، مرتضی، (چاپ اول، 1372)؛ اسرای جنگی به روایت خاطره؛ دفتر ادبیات هنر مقاومت: تهران.

19- ……………………..، (چاپ ششم، 1386)؛ بانوی ماه؛ دفتر ادبیات هنر مقاومت: تهران.

20- سواگر، احمد، (چاپ اول، 1383)؛ جاده های سربی؛ نشر صریر: تهران.

21- سوری، عبدالرضا، (چاپ اول، 1375)؛ 675 روز در جبهه؛ انتشارات اطلاعات: تهران.

22- سنگری، محمدرضا، (چاپ اول، 1380)؛ نقد و بررسی ادبیات منظوم دفاع مقدس؛ انتشارات پالیزان: تهران.

23- فهیمی، سید مهدی، (چاپ دوم، 1378)؛ فرهنگ جبهه؛ انتشارات حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی: تهران.

24- کاکایی، عبدالجبار، (چاپ اول، 1380)؛ بررسی تطبیقی موضوعات پایداری در شعر ایران و جهان؛ انتشارات پالیزان: تهران.

25- کمری، علیرضا، (چاپ اول، 1383)؛ با یاد خاطره؛ انتشارات سوره مهر: تهران.

26- ……………………..، (چاپ اول، 1381)؛ یاد مانا ؛ انتشارات سوره مهر: تهران.

27- محمود زاده، نصرت الله، (چاپ اول، 1365)؛ حماسه هویزه؛ انتشارات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی: تهران.

28- ……………………..، (چاپ اول، 1368)؛ شب هاب قدر کربلای 5؛ مرکز نشر فرهنگی: تهران.

29- معین، محمد، (چاپ سوم، 1384)؛ لغت نامه؛ انتشارات امیر کبیر: تهران.

30- میر کاظمی، سید محمد، (چاپ اول، 1389)؛ کتاب سیزدهم (مجموعه مقالات سیزدهمین جشنواره کتاب سال دفاع مقدس)؛ بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس: تهران.

31- مینوی، مجتبی، (چاپ اول، 1346)؛ فردوسی و شعر او؛ انجمن آثار ملی: تهران.

32- هاشمی رفسنجانی، اکبر، (چاپ دوم، 1366)؛ اوج دفاع؛ دفتر نشر معارف انقلاب: تهران.

چکیده

ادبیات جنگ با شلیک اولین گلوله آغاز می شود و با پایان جنگ به بلوغ میرسد، ادبیات دفاع مقدس نه ثبت تاریخ است و نه ثبت وقایع جنگ بلکه شرح احوال درونی و بیرونی زنان و مردانی است که برای حفظ شرف و حیثیت و فضایل انسانی در مقابل تجاوزگران به کرامت های انسانی به پا خاسته اند و قلم ها شرح رشادت ها و ایثارگری ها و ظلم ستیزی آن دلاوران را به صورت آثار ادبی ثبت می کند.

ادبیات دفاع مقدس امروزه بی شک یکی از گونه های برتر ادبی در ادبیات فارسی است و از ابتدای جنگ تحمیلی تا کنون هرچه پیشتر آمده ایم شاهد رشد و تعالی آثار این گونه ادبی بوده ایم، اما هنوز هم زوایای زیادی از دفاع ملت ایران در مقابل رژیم بعثی عراق ناشناخته و مبهم باقی مانده است، آثار کسانی چون شهید آوینی که بی شک از برترین نویسندگان دفاع مقدس است آنچنان که باید و شاید مورد بررسی و تحلیل قرار نگرفته اند و مبانی فکری و نظری این شهید بزرگوار که می تواند راهگشای خلق آثاری مستقل و غیر وابسته به ادبیات غربی باشد آنچنان که شایسته است مورد مداقه و تامل قرار نگرفته اند.

امید است این مکتوب مختصر درباره ادبیات دفاع مقدس و آثار و افکار شهید آوینی، گام کوچکی در جهت ترغیب دیگران برای پرداختن به موضوعات مربوط به دفاع مقدس، بردارد.

واژگان کلیدی: ادبیات، دفاع مقدس، ادبیات پایداری ، شهید آوینی ، شهادت و شهید

پیشگفتار

ادبیات دفاع مقدس به عنوان شاخه ای مهم و تاثیرگذار از ادبیات فارسی درخور توجه و دقت نظر زیادی برای حفظ فرهنگ و ادب سرزمین کهن ایران است این گونه ادبی که بسیاری از آثار ممتاز معاصر را در برگرفته است علاوه بر غنای ادبی و فرهنگی که درخود دارد باعث تاثیرگذاری بر روی آحاد جامعه به خصوص نسل جوان، برای حراست هر چه بیشتر از وطن و میهن خود خواهد شد. از این رو شناسایی دقیق و حفظ و حراست از آثار ارزشمند این نوع ادبی و همچنین شناسایی نویسندگان و متفکران بزرگ این ادبیات به نسل های مختلف جامعه از وظایف هر ادب دوست و دوستدار فرهنگ و هنر ایرانی است و شهید آوینی به عنوان متفکری بزرگ و تاثیرگذار بر ادب و هنر معاصر شایان تقدیر است و در عین حال شناساندن و معرفی کردن آثار وی به عنوان نمونه هایی از بهترین آثار در حوزه ادبیات دفاع مقدس از جمله کارهایی است که جای آن در نگاشتن مقالات و نوشته های تحقیقی گرچه خالی نمانده است اما حق مطلب نیز آن گونه که باید و شاید ادا نشده است.

اهمیت تحقیق

ارزش حفظ و اشاعه آثار ادبی دفاع مقدس و پرداختن به آن ها نه تنها کمتر از حفظ آثار و بقایای مادی برجای مانده از جنگ هشت ساله ایران و عراق نیست بلکه از جنبه هایی دارای اهمیت و قابلیت پرداخت بیشتری نیز هست، چرا که نپرداختن به این گونه آثار، ممکن است با گذشت زمان باعث کم رنگ شدن روح حماسی و دینی جاری در این آثار و نهایتاً فراموشی حماسه ای شود که توسط دلیر مردان و دلیر زنان این مرز و بوم در حفظ و حراست از خاک و وطن خود در مقابله با تهاجم خارجی آفریدند و شناساندن فعالان در این حوزه ادبی، چه آنان که رفته اند و چه آنان که مانده اند، باعث دلگرمی و امیدواری کسانی خواهد شد که در این حوزه ادبی گام بر می دارند.

اهداف تحقیق

هدف کلی از این تحقیق شناسایی و آشنایی مختصری است با ادبیات دفاع مقدس و شاخه ها و تقسیم بندی های مختلف این حوزه ادبی و همچنین معرفی وشناساندن آثار یکی از بزرگترین وموثرترین نویسندگان این نوع ادبیات یعنی سید شهیدان اهل قلم شهید سید مرتضی آوینی و پرداختن به طرز تفکر و اندیشه های این شهید بزرگوار که نوشته ها و زندگی اش الگویی است برای تمام کسانی که می خواهند انقلابی باشند و انقلابی زیست کنند و انقلابی بمیرند.

فرضیه تحقیق

به نظر می رسد شناسایی و آشنا نمودن نسل جدید با آثار بزرگانی چون شهید آوینی و طرز تفکر آن ها، باعث مانایی و پایداری و قداست دفاع از میهن و دین خواهد شد و نپرداختن به آثار این بزرگان و غریبه بودن جوانان این مرز و بوم با اندیشه ها و تفکرات نویسندگانی چون شهید آوینی و دیگر متفکران ادبیات دفاع مقدس می تواند راه را برای تهاجم هر چه بیشتر فرهنگ غرب به ایران اسلامی بازتر و هموارتر کند، نوشتن و پرداختن به ارزش های دفاع مقدس و کمک به تثبیت هر چه بیشتر روح حماسی و دفاع مقدس در برابر متجاوز، از جمله راهکارهایی است که می تواند چون سدی عظیم در برابر هجوم همه جانبه دشمنان ایران و اسلام عمل کند و ایران و ادبیات ایران را از هر گونه گزندی مصون دارد.

پیشینه تحقیق

در مورد موضوع رساله پیش رو، با تفحص و جستجوی کاملی که در منابع کتابخانه ای و اینترنتی انجام شد به موضوعی که به ادبیات دفاع مقدس به همراه بررسی آثار شهید آوینی، پرداخته باشد برخورد نکردیم، اما رساله ها و پایان نامه های نسبتاً زیادی با محوریت قرار دادن بخشی از ادبیات دفاع مقدس نگاشته شده اند که برخی از آن ها در زمینه ادبیات منظوم دفاع مقدس، پژوهش و تحقیق خود را انجام داده اند و برخی دیگر با محوریت قرار دادن ادبیات منثور دفاع مقدس کار خود را به انجام رسانده اند.

در زمینه ادبیات منظوم دفاع مقدس، برخی با محوریت قرار دادن یک یا چند تن از شعرای این گونه ادبی، به بررسی و تحلیل اشعار آنان پرداخته اند، برخی دیگر به طور کلی بدنه ادبیات منظوم دفاع مقدس را مورد بررسی و پژوهش قرار داده اند. همچنین در زمینه ادبیات منثور دفاع مقدس، برخی با محوریت قرار دادن نویسنده یا نویسندگانی از این نوع ادبی، به آثار آنان پرداخته اند و پژوهش خود را منحصر به آثار آن ها کرده اند، اما برخی دیگر، ادبیات منثور دفاع مقدس را به طور کلی موضوع رساله یا پژوهش خود قرار داده اند و از این رو تحقیقی همه جانبه تر را درباره ادبیات دفاع مقدس ارائه کرده اند.

افرادی نیز به موضوع ادبیات پایداری در رساله ها و پژوهش های خود پرداخته اند که طبیعتاً حیطه این موضوع فراتر و وسیع تر از ادبیات دفاع مقدس است زیرا تمام آثار ادب پایداری جهان را شامل می شود و ادبیات دفاع مقدس تنها شاخه ای از ادبیات پایداری است.

در مورد آثار شهید آوینی و افکار و اندیشه های وی نیز، تحقیقاتی در مورد بخشی از آثار وی انجام شده است که برخی از آن ها به طور کلی مربوط به حوزه ادبیات نیستند و آن ها که مربوط به حوزه ادبیات هستند، در مورد برخی صنایع ادبی به کار رفته در آثار آوینی، تحقیق خود را انجام داده اند فی المثل یکی از تحقیقاتی که در این زمینه انجام شده است درباره استعاره در ادبیات آوینی است که استعارات به کار رفته در نوشته های شهید آوینی را مورد بررسی قرار داده است، اما تحقیقی که تمام آثار وی را – اعم از آن ها که به حوزه ادبیات و هنر مربوط می شوند و یا آن دسته از آثار وی که خارج از حوزه ادبیات و هنر هستند را هر چند به صورت اجمالی مورد بررسی قرار داده باشد – در بربگیرد، در جستجوهای نگارنده در بین منابع مختلف، مشاهده نشد.

به هر روی فهرست تعدادی از پایان نامه های کارشناسی ارشد و تحقیقاتی که در زمینه ادبیات دفاع مقدس انجام شده است، در فهرست منابع و مأخذ رساله ی پیش رو، ارائه شده است و نکته قابل ذکر در این بخش این است که تحقیقات انجام شده در مورد ادبیات دفاع مقدس در دهه 80 نمود بیشتری نسبت به دهه 70 داشته است و این نکته نشان از آن دارد که علاقه و دغدغه دانشجویان و محققان جوان به موضوع دفاع مقدس – با این که سال های زیادتری نسبت به دهه 70 و اواخر دهه 60، از اتمام جنگ می گذرد- نه تنها کمتر نشده است بلکه هر چه پیشتر رفته ایم این دغدغه در نسل جوان بروز و ظهور بهتری پیدا کرده است.

 روش تحقیق

روش تحقیق در این پایان نامه به صورت کتابخانه ای است و ابزار گردآوری اطلاعات نیز کتابخانه ای است یعنی از طریق مطالعه آثار و نوشته های شهید سید مرتضی آوینی و دیگران نویسندگان ادبیات دفاع مقدس به گردآوری مطالب مربوط به موضوع پایان نامه پرداخته شده است و از منابع مختلف اینترنتی نیز برای تکمیل و تقسیم مطالعات استفاده شده است و در نهایت با استفاده از فیش ها و مطالبی که از منابع مختلف جمع آوری شده است به نگارش متن پایان نامه بر طبق فصل بندی هایی که انجام شده بود، پرداخته شده است.

همچنین در این تحقیق علاوه بر مطالعه آثار مکتوب در زمینه دفاع مقدس آثار تصویری مرتبط با این گونه ادبی نیز مورد بررسی و مشاهده قرار گرفت از جمله فیلم های مستند ساخته شهید سید مرتضی آوینی، مجموعه مستند روایت فتح دیگر ساخته شهید آوینی و همچنین فیلم های داستانی مرتبط با دفاع مقدس ساخته کارگردانان فعال در حوزه سینمای دفاع مقدس از جمله ابراهیم حاتمی کیا، رسول ملاقلی پور و … همگی مورد مشاهده و بررسی دقیق قرار گرفتند و مطالب مرتبط با موضوع پایان نامه از آن ها استخراج و استفاده شده است.

فصل اول:
تعاریف و کلیّات

بخش اول:

1-1-1- ادبیات چیست؟

ادبیات، در تاریخ هر ملتی می تواند بیانگر حقایق، رخدادها، خوشی ها و ناخوشی ها و حماسه های انکار ناپذیری باشد که اگر عنایت و توجه ویژه ادبیات و فرهیختگان عصر خود را در برداشته باشد دارای وجوه شاخصی در اعصار دیگر می گردد. چشم انداز و برداشت و نگاه هر نویسنده ای در متون ادبی، برآیند نوینی است که او از حماسه ها، احساسات و جریان زندگی پیرامونی خود دارد، هر چقدر این نگاه زلال تر و شفاف تر باشد به خوبی می تواند جریانات فکری جامعه خود را بسازد و در قالب آثاری مانا و ماندگار قرار دهد و آثاری چون شعر، قصه، رمان، نمایشنامه، فیلم نامه و سایر آثار ادبی را به ارمغان گذارد.

تعاریف مختلفی از ادبیات توسط اندیشمندان و متفکران دوره های مختلف تاریخی بیان شده است که به چند مورد از این تعارف اشاره خواهیم کرد.

ژان پل سارتر در مورد ادبیات می گوید:

«غرض از ادبیات، تلاش و مبارزه است. تلاش و مبارزه برای نیل به آگاهی، برای تحرّی حقیقت و برای آزادی انسان و از این روست که نویسنده در مقابل عملی که می کند مسئول است اینکه برای چه می نویسد و دست به چه اقدامی زده است و چرا این اقدام مستلزم توسل به نگارش بوده است، زیرا سخن گفتن در حکم عمل کردن است.» (سارتر، 1348: 35)

در تعریف دیگری از ادبیات آمده است:

«مجموعه آثار مکتوبی که بلندترین و بهترین افکار و خیال ها را در عالی ترین و بهترین صورت ها تعبیر می کند.»

« ادبیات به معنای فن بیان مکتوب یا شفاهی و نوشته ای شکوهمند است که دارای نمط عالی، متضمن تخیل نویسنده که ارتباط معناداری با واقعیت بیرونی دارد.» (اسلامی ندوشن، 1374: 28)

1-1-2- ادبیات پایداری

ادبیات پایداری نوعی از ادبیات متعهد و متلزم است که از طرف مردم و پیشروان فکری جامعه در برابر آنچه حیات معنوی و مادی آن ها را تهدید می کند به وجود می آید.

ادبیات پایداری در کشور ایران در سه مرحله شکل می گیرد:

1- ادبیات پایداری در کشور قبل از انقلاب اسلامی

2- ادبیات پایداری در دوران انقلاب اسلامی

3- ادبیات پایداری در هشت سال دفاع مقدس که روشن ترین، زیباترین و ماندگارترین ادبیات را در قالب نظم و نثر به جای گذاشته است و یکی از افتخارات و دستاوردهای دفاع مقدس و پایداری ملت ایران، تولد ادبیات و هنر مقاومت و پایداری است. (امیر خراسانی، 1388: 52)

تقسیم بندی های دیگری نیز درباره ی ادبیات پایداری در ایران وجود دارد به عنوان نمونه ای دیگر از آن ها می توان به تقسیم بندی این ادبیات که از نوشته های دکتر محمد صادق بصیری، استادیار دانشگاه شهید باهنر کرمان استخراج شده است، اشاره کرد در این تقسیم بندی، پیشینه ادبیات پایداری ایران به هفت دوره تاریخی  تقسیم بندی شده است:

1- دوره نهضت های داخلی و اولیه پس از ورود اسلام به ایران مثل نهضت شعوبیّه

2- دوره جنگ های داخلی و هجوم های خارجی به ایران

3- عصر صفوی و ایجاد جُنگ نامه های منظوم

4- جنگ های ایران و روس در دوره قاجار و پس از آن عصر مشروطه

5- از مشروطه تا انقلاب اسلامی

6- دوره انقلاب اسلامی ایران

7- دوره هشت ساله دفاع مقدس

عبدالجبار کاکایی یکی از شاعران و نویسندگان معتبر ادبیات معاصر ایران، محتوای ادبیات پایداری را مشتمل بر حوزه های زیر می داند:

1- توجیه حقانیت

2- دعوت به مقاومت

3- توصیف فاجعه

سروده ها و نوشته هایی که موضوع اصلی آن دعوت مردم به مبارزه و پایداری در برابر متجاوزان بوده باشد تحت عنوان ادبیات پایداری یا ادبیات مقاومت قابل تقسیم بندی است. (کاکایی، 1380: 9)

اما اصلی ترین و مهم ترین مسائلی که در ادبیات پایداری مطرح می شود و حوزه ادبیات پایداری شامل آن ها می شود و در آثار اکثر نویسندگان و صاحب نظران ادبی نیز مشترک است شامل موارد زیر است:

1- دعوت به مبارزه وتحمل سختی ها و مشکلات آن

2- بیان بیدادگری ها و تصویر چهره بیدادگران

3- ستایش آزادی و آزادگی

4- نشان دادن افق روشن پیروزی که رهاورد تلاش، وحدت، همدلی و مبارزه مستمر است.

5- ترسیم مظلومیت مردم

6- بزرگداشت و ستایش مردم مبارز و شهیدان راه آزادی

همه پایان نامه و تحقیق و پروژه های به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید

مطالب پیشنهادی:
 • پايان نامه شعر کودک و دفاع مقدّس
 • پايان نامه بررسي شخصيت پردازي با تاکيد بر شخصيت کانوني در داستان‌هاي نوجوان دفاع مقدس، دهه ي هفتاد (با تکيه بر ده کتاب برگزيده ي اين دهه)
 • برچسب ها : , , , , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

  جستجو پیشرفته

  دسته‌ها

  آخرین بروز رسانی

   Fatal error: Call to undefined function jdate() in /home/bmaghale/domains/bmaghale.ir/public_html/wp-content/themes/digitaliran5/sidebar.php on line 122