پايان نامه بررسي نظرات متخصصان تربيتي ، کارشناسان آموزشي و معلمان پيش دبستاني درباره ي آموزش زبان انگليسي و عربي در دوره ي پيش دبستاني

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

پايان نامه بررسي نظرات متخصصان تربيتي ، کارشناسان آموزشي و معلمان پيش دبستاني درباره ي آموزش زبان انگليسي و عربي در دوره ي پيش دبستاني یکی از پایان نامه و تحقیق های جامع و کامل و دارای منابع معتبر می باشد این پایان نامه دارای 79 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که جهت دریافت و دانلود متن کامل پايان نامه بررسي نظرات متخصصان تربيتي ، کارشناسان آموزشي و معلمان پيش دبستاني درباره ي آموزش زبان انگليسي و عربي در دوره ي پيش دبستاني بر روی گزینه خرید انتهای ایمیل کلیک نمائید پس از وارد نمودن اطلاعات مربوطه و پرداخت قادر به دانلود متن کامل پایان نامه مربوطه می باشد همچنین لینک پایان نامه همان لحظه به ایمیل شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

فصل اول (کلیات پژوهش) 1
مقدمه 2
بیان مسئله 4
ضرورت و اهمیت پژوهش 5
اهداف پژوهش 6
سؤال های پژوهش 6
تعریف نظری و عملیاتی واژه های پژوهش 7
فصل دوم (ادبیات تحقیق ) 8
مبانی نظری و پیشینه ی پژوهش 9
مقدمه 9
اهمیت آموزش زبان خارجی در پیش از دبستان 9
آموزش زبان عربی به کودکان از منظر آیات و روایات 13
سن آموزش در کودکان 21
سن آموزش نماز 22
سن آموزش قرآن 22
نتیجه 22
خصوصیات مربی قرآن کودکان 24
ویژگی های ظاهری مربی قرآن 24
ویژگی های درونی و اخلاقی مربی قرآن 25
نتیجه گیری 25
جدول خلاصه ی مطالب فصل دوم 27
فصل سوم (روش شناسی پژوهش) 29
روش و طرح کلی پژوهش 30
جامعه آماری 30
نمونه ی آماری 31
ابزار جمع آوری داده ها 31
روش های آماری 31
فصل چهارم (یافته ها) 32

شرکت کنندگان 33
یافته ها 35
چه کسانی باید در پیش دبستانی ، به تدریس زبان خارجی بپردازند؟ 39
زبان خارجی را چگونه به کودکان پیش دبستانی درس دهیم ؟ 40
فصل پنجم (بحث و نتیجه گیری) 47
بحث و گفتگو 48
نتیجه گیری 51
محدودیت های پژوهش 54
پیشنهادات 54
منابع و مآخذ 55
منابع فارسی 55
منابع انگلیسی 56
پیوست ها 62

منابع و مآخذ

 منابع فارسی

ارونسون، الیور.(1392). روانشناسی اجتماعی، ترجمه حسین شكركن،انتشارات رشد

استاینبرگ،دنی . 1393،روانشناسی زبان . ترجمه ی ارسلان گلفان . تهران . انتشارات سمت .

السون،متیو ؛ هرگنهان،بی آر . 1392 . نظریه های یادگیری . ترجمه ی علی اکبر سیف . تهران . انتشارات سمت

باهنر،ناصر(1393):آموزش مفاهیم دینی همگام با روان‏شناسی رشد،تهران، شرکت چاپ و نشر بین الملل سازمان تبلغات اسلامی.

 

حجتی، محمدباقر.1390 . آداب تعلیم و تعلم در اسلام، چاپ امیرکبیر، تهران

خمینی، روح الله، صحیفه نور، مجلدات 5 تا 17، چاپ موسسه تنظیم و نشر آثار امام، تهران

دلاور،علی . (1393). روش تحقیق در علوم انسانی و علوم اجتماعی . تهران . انتشارات رشد .

دیلمی،حسن(1389):هزار و یک نکته دربارهء نماز،تهران،ستاد اقامهء نماز.

راشدی،حسن(1389):نمازشناسی،جلد دوم،تهران،ستاد اقامهء نماز.

رشیدپور،مجید .1392. چگونه باید تربیت کرد، تهران، انتشارات انجمن اولیاء و مربیان

شکوهی،غلامحسین . 1393 . تعلیم و تربیت و مراحل آن . مشهد . آستان قدس . انتشارات به نشر

طباطبائی،سید محمد حسین.1390 . تفسیر المیزان، تهران، بنیاد علمی فرهنگی علامه طباطبائی، چاپ دهم

عزیزی،عباس(1391):جامع آیات و احادیث موضوعی نماز،جلد 1 و 2،قم، انتشارات نبوغ.

فاستر کوهن،سوزان .(1389). درآمدی بر رشد زبان کودک.ترجمه ی فرزاد میراحمدی ؛ تهران.انتشارات رشد .

فاطمی راد،محمدحسن.(1391).روانشناسی زبان با رویکرد کودکان آهسته گام . تهران . نشر وانیا .

قائمی،علی(1390):پرورش مذهبی و اخلاقی کودکان،تهران،انشارات‏ امیری.

قرآن کریم،ترجمهء ناصر مکارم شیرازی.

کرمیان زیارانی،خدابخش(1391):کلام برتر،سخنان حضرت علی(ع)،تهران، ستاد اقامهء نماز.

كلینی، محمدبن یعقوب . اصول كافی

مارشال،کاترین ؛ راس من،گرچن ب. (1391). روش تحقیق کیفی . ترجمه ی علی پارساییان ؛ سیدمحمد اعرابی . تهران. دفتر پژوهشهای فرهنگی .

مجلسی، محمدباقر، بحارالانوار، بیروت، دار الاحیاء التراث العربی، چاپ سوم

محمدی ری شهری، 1389، میزان الحکمه، ترجمه حمیدرضا شیخی، نشر دارالحدیث، قم، چاپ سوم.

مطهری، مرتضی، 1390، تعلیم و تربیت در اسلام، چاپ صدرا، تهران .

مکارم شیرازی، ناصر، 1392، تفسیر نمونه، تهران، دارالکتاب الاسلامیه

نعیمی،جواد(1392):شوق پرواز،مشهد،انتشارات گوهر سیاح.

  منابع انگلیسی

Abello-Contesse, C. (2009). Age and Critical period hypothesis. ELT Journal, 63(2), (170-172).

Agorogianni, A. Z., Zaharis, Z. D., Anastasiadou, S. D., & Goudos, S. K. (2009). Distance learning technology and service support in Greece: The case study of the Aristotle University over the last decade. Education and information Technologies, 16, 25-39.

Amabile, T. M. (1996). Creativity in context: Update to the social Psychology of creativity. Boulder, Colorado: westview Press.

Angeli, C. (2004). The effects of case-based learning on early childhood pre-service teachers beliefs about the pedagogical uses of ICT. Journal of Educational Media, 29(2), 139-151.

Arnold, D. S. & Whitehurst. G. J. (1994). Accelerating language development through picture book reading. In D.

Asher, J. (1977). Learning Another Language Throgh Actions: The Complete Teachers Guidebook. California: Sky Oaks Productions.

Ashton, P. T. & Webb, R. B. (1986). Making a difference: Teachers sense of efficacy and student achievement. New York: Longman.

چکیده

سال های اولیه ی زندگی انسان ، مهمترین دوره ی زندگی اوست . در این دوران است که پایه و بنیان رشد عاطفی ، فیزیکی ، شناختی و زبانی در آن گذاشته می شود . این دوره با ارزش ترین دوران زندگی هر فردی است که اگر به درستی مورد توجه و پرورش (تربیت) قرار گیرد ، اثرات با ارزشی را در طول زندگی فرد بجای خواهد گذاشت .رشد عاطفی ، فیزیکی ، شناختی و زبانی در دوران اولیه ی زندگی بسیار سریع است . این دوران با ارزش ترین زمان برای آغاز آموزش زبان خارجی به کودکان است .در فرآیند جهانی شدن ، دانستن زبان خارجی برای زندگی بسیار ضروری است . بنابراین آموزش زبان خارجی به کودکان ، ظرفیت بالقوه ای برای آنها فراهم می آورد تا زبان خارجی را یاد بگیرند .

در تحقیق حاضر ، با استفاده از روش کیفی و به صورت توصیفی و با استفاده از مصاحبه های ساختار یافته به بررسی و طبقه بندی نظرات متخصصان تربیتی ، کارشناسان آموزشی و معلمان پیش دبستانی درباره ی ضرورت ، سن مناسب برای آغاز و روش های تدریس مناسب برای آموزش زبان خارجی در دوره ی پیش دبستانی پرداختیم .تجزیه و تحلیل مصاحبه های ساختار یافته نشان داد که اکثر شرکت کندگان در تحقیق بر ضرورت آموزش زبان در دوره ی پیش دبستانی اتفاق نظر داشته و بیشتر شرکت کنندگان بر سن 6-5 سالگی به عنوان سن مناسب برای آغاز آموزش تأکید داشتند . استفاده از بازی ، تصویر و لوحه ، آهنگ و سرود و فنآوری های رایانه ای بصورت ترکیبی و در کنار هم نیز ، به عنوان بهترین روش تدریس معرفی شد .

***کلمات کلیدی : پیش دبستانی ، آموزش زبان خارجی ، روش تدریس ، سن

فصل اول

مقدمه

آموزش زبان خارجی یکی از موضوعاتی است که جدیداً موضوع آموزش آن در سطح پیش از دبستان مطرح شده و به سرعت در اکثر مراکز پیش از دبستان در حال گسترش می باشد . گسترش این امر نیز ناشی از نظرات متخصصان تربیتی است که گاهاً فقط برگردانی از فرهنگ غربی بوده و می تواند اثرات جبران ناپذیری را بر فرهنگ یک ملت وارد سازد .

آموزش زبان خارجی در فرهنگ ایرانی ، ریشه های تاریخی و مذهبی دارد ، زیرا زبان دین اسلام ، زبان عربی می باشد که برای مردم ایران ، یک زبان خارجی به حساب می آید . آموزش قرآن از قدیم الایام در مکتب خانه ها و از سنین کودکی آغاز می شد ، موضوعی که چند دهه مورد غفلت قرار گرفت و به تازگی مجدداً  با رویکرد آموزش قرآن در سراسر کشور شکل گرفته و آموزش قرآن که به زبان عربی است را از سنین قبل از مدرسه آغاز می کنند .

از طرفی در روایات و احادیث نیز اشارات فراوانی به آموزش قرآن از سنین کودکی شده است که در اینجا به مواردی اشاره می شود .

حضرت علی (ع) در مقام شمردن حقوق فرزندان بر پدران خویش در کنار انتخاب نام نیک برای فرزند و تربیت شایسته ی او ، به تعلیم قرآن اشاره می کند و می فرماید : « حق الوالد علی والده ان یحسن اسمه و یحسن ادبه یعلمه القرآن » (از جمله حقوقی که فرزند بر پدر خود دارد این است که نام نیکو برایش انتخاب کند ، خوب تربیتش کند و به او کتاب خدا را بیاموزد) (باقرزاده،1390) . در جای دیگر به پدر فرزدق ، شاعر معروف که فرزند خود را جهت تشویق به خاطر فراگیری شعر و کلام عرب به خدمت حضرت آورده بود ، فرمودند « اگر به او قرآن یاد می دادی ، برایش بهتر بود » (همان منبع) در جای دیگر خطاب به امام حسن (ع) می فرماید : « در اولین قدم برای تربیت تو ، از تعلیم کتاب خدا و تأویل آن شروع کردم .»

ائمه معصومین (ع) ، پدران و مادران را برای انجام این مهم فراوان تشویق کرده و اجر و پاداش معنوی خداوند را در قبال این عمل یاد آور شده اند .

پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : هر كس به فرزند خود قرآن را آموزش دهد، خداوند گردنبندى به گردن او آويزد كه در روز قيامت همگان از آن شگفت زده شوند .

از طرفی در قرآن کریم نیز درباره ی خواندن و نوشتن و آموزش علم تأکید شده است ، که برای نمونه چند مورد را ذکر می کنیم : « اقرا باسم ربک الذی خلق » (علق، آیه ی 1) و یا در این آیه « ن و القلم و ما یسطرون» (قسم به قلم و آنچه می نگارد) (قلم ، آیه ی 1) .

آموزش زبان خارجی در مؤسسات پیش از دبستان به ریشه های منطقی و عقلانی این قضیه مربوط می شود . آنهایی که از رشد استقبال می کنند ، ادعا دارند که آغاز آموزش زبان خارجی هر چه زودتر باشد ، فراگیر را قادر می سازد تا به کارآیی بالاتری در زبان خارجی رسیده و آگاهی خود از زبان مادریش را نیز ارتقا دهد (ترجیحاً قبل از 7 سالگی) . مخالفان در مقابل معتقدند که تغییر در سیاست دولت ها در زمینه ی آموزش زبان خارجی بصورت رسمی از سنین پیش از دبستان باعث آسیب رسیدن به یادگیری و تسلط بر زبان مادری کودکان و در کل مهارت های شناختی آنها می شود (سلبی،2006 ؛ دمیرکان،2006) . بحث اصلی ما در این پژوهش ، بررسی و طبقه بندی نظرات متخصصان علوم تربیتی ، کارشناسان آموزشی و مربیان پیش از دبستان درباره ی ضرورت آموزش زبان خارجی در دوره ی پیش از دبستان ، سن مناسب برای آغاز این آموزش و روش های تدریس مناسب این دوره است .

دوره ی پیش از دبستان اولین و حیاتی ترین مرحله ی تعلیم و تربیت بوده و اهمیت آن امروزه بر کمتر کسی پوشیده است . به همین دلیل ، توجه به موضوعات آموزشی در این دوران حائز اهمیت بوده و پژوهش های فراوانی را طلب می کند . متخصصان علوم تربیتی ، مربیان و کارشناسان آموزشی ، همه جزئی از سیستم تربیتی هستند که هر کدام به نحوی بر این سیستم تأثیر دارند . از این رو ، نظرات آنها در مورد اجزای سیستم و موضوعات مطروحه دراین سیستم از اهمیت بالایی برخوردار است .

متخصصان تربیتی به عنوان طلایه داران امر تعلیم و تربیت هستند که موضوعات جدید و به روز قابل بحث در پیش از دبستان را بیان می کنند . از طرفی ، متخصصان تربیتی درامر سیاست گذاری دولت ها نیز دخالت دارند و نظرات آنها از اهمیت بسیاری برخوردار است .

حوزه ی تربیت ، مقوله ای چند بعدی است . لذا ، موضوعات این حوزه از دیدگاه های گوناگون قابل بحث است . همچنین ، بحث تربیت با توجه به این امر که مختص انسان است و انسان موجودی پیچیده است ، به خودی خود پیچیده و سهل و ممتنع است . اما نکته ای که در اینجا باید ذکر شود این است که با توجه به پیچیدگی های این موضوع ، پژوهش درباره ی آن غیرممکن نیست ، بلکه این پیچیدگی بیانگر این است که موضوع تربیت ، موضوعی بسیار حساس و تخصصی است و هر اقدامی که در این باره صورت می پذیرد باید بصورت دقیق و سنجیده و البته گام به گام انجام گیرد .

از طرفی مطابق با گفته ی کانت (شکوهی،1393) موضوع تربیت ، موضوع مبتلی به انسان هاست و همواره می طلبد تا پیرامون آن پژوهش و تفحص صورت گیرد .

توجه به مطالب فوق می توان به اهمیت نظرات متخصصات تربیتی ، بخصوص در حوزه ی پیش از دبستان که از اهمیت دو چندانی نیز برخوردار است ، پی برد .

مربیان نیز به عنوان مجریان سیاست های تربیتی در کلاس درس هستند و اهمیت نقطه نظرات آنها نیز بر هیچ کس در هیچ کجای دنیا پوشیده نیست و کودکان ، والدین ، مربیان و مدرسان (متخصصان تربیتی) و کارشناسان ، از عوامل اصلی دخیل در امر تعلیم و تربیت و بخصوص آموزش زبان خارجی در مراکز پیش از دبستان هستند ، در نتیجه نظرات آنها بسیار مهم است . نظر مربیان به عنوان مجریان از اهمیت بسیاری برخوردار است . به همان میزان ، نظرات مدرسان مراکز تربیت مربی ودانشکده های علوم تربیتی که مربیان پیش از دبستان را آموزش می دهند نیز از اهمیت زیادی برخوردار است .

با توجه به مباحث فوق ، اهمیت نظرات متخصصان و کارشناسان و مربیان در حوزه ی پیش از دبستان تبیین می شود . لذا در این پژوهش ما به دنبال بررسی نظرات متخصصان و  کارشناسان آموزشی و مربیان پیش از دبستان در مورد آموزش زبان خارجی هستیم .

در این مطالعه با توجه به اهمیت نظرات متخصصان تربیتی ، کارشناسان آموزش و مربیان پیش از دبستان ، با استفاده از روش کیفی و به صورت توصیفی به کمک مصاحبه های ساختار یافته به جمع آوری نظرات متخصصان تربیتی ، کارشناسان آموزشی و مربیان پیش از دبستان درباره ی ضرورت آموزش زبان خارجی در دوره ی پیش از دبستان ، سن مناسب برای آغاز این آموزش و روش های تدریس مناسب این دوره پرداخته شده است .

بیان مسئله

در سال های اخیر موضوع آموزش زبان انگلیسی (و البته عربی برای کشورمان) در دوره ی پیش از دبستان به یکی از مسائل مبتلی به بسیاری از کشورهای دنیا تبدیل شده است .

از طرفی آموزش هر زبانی خواسته یا ناخواسته منجر به انتقال فرهنگی می شود که با توجه به اهمیت سنین پیش از دبستان ، ضرورت پژوهش و تفحص درباره ی این موضوع کاملاً مکشوف می شود .

گروهی بر این باورند که کودکان درباره ی زبان مطالب فراوان و بسیار بیشتر از آنچه که ابتدا درسخن گفتنشان مشهود است ، می دانند . اما دیگران بر این عقیده اند که کودکان اطلاع ناچیزی درباره ی زبان دارند و باید با توجه به آنچه از دیگران می شنوند (یا در مورد زبان های اشاره[1] آنچه می بینند) و با تلاش های خودشان در کاربرد زبان ، آن را فراگیرند.[2]

زبان فرآیندی فریبنده و پیچیده است که تنها بشر قادر به فراگیری آن است . فراگیری زبان معمولاً در مرحله های مشخص و پیاپی صورت می گیرد . موضوع قابل توجه این میان ، این است که نظام زبانی کودک تا رسیدن به چهار سالگی ، عمدتاً با نظام زبانی بزرگسالان محیط اطراف وی یکی خواهد شد (آیزنسون،1972) .

ضرورت و اهمیت پژوهش

اهمیت دوره ی پیش از دبستان و اثرات ماندگار آموزش های این دوره بر زندگی کودکان در آینده ، پژوهش درباره ی موضوعات آموزشی در این دوره را حیاتی و قطعی می سازد . بخصوص آموزش زبان خارجی که در کنار یادگیری زبانی دیگر ، انتقال فرهنگ بیگانه را نیز بصورت پنهان به فرد یادگیرنده در بردارد و می تواند به تهاجم فرهنگی ، اشاعه ی فرهنگی یا انتقال فرهنگی بینجامد و فرهنگ مادر را در خود حل کند و نسلی جدید با فرهنگی بیگانه ایجاد کند . از این رو بررسی نظرات متخصصان تربیتی ، کارشناسان آموزشی و مربیان پیش از دبستان برای یافتن ضرورت این مهم در دوره ی پیش از دبستان ، یافتن سن مناسب برای آغاز این آموزش و روش های تدریس مناسب در این دوره برای یافتن ریشه های علمی و دقیق بطوریکه علاوه بر اینکه بر رشد شناختی ، زبانی کودک آسیب وارد نسازد ، بلکه به آنها کمک کند تا بهترین نتیجه را بگیرند را لازم و ضروری می سازد .

رشد زبانی یکی از مهمترین مراحل زندگی است که در طول دوره ی پیش از دبستان رخ می دهد[3] . با توجه به گفته های کاراکان (2000) ؛ رشد زیستی ، عصبی ، فیزیکی ، روانی جنسی و شناختی ، در این دوره ی رشدی بر یکدیگر اثر می گذارند . رشد زبانی مهمترین بخش این رشد هماهنگ و فرآیند یادگیری که بعد از تولد شروع می شود ، است  . تمام نوزادان با استفاده از صدای گفتگوهای محیط اطراف ، آموزش زبان خود را آغاز می کنند . رشد زبانی ارتباط نزدیکی با بلوغ عقلی دارد و در سن 3 سالگی تحصیل زبانی بلوغ یافته مورد انتظار است [4].

روان شناسان زبان ، وجود دوره ی حساس آموزش زبان را بیان می کنند (استاینبرگ،1393) ، دوره ای که در آن آموزش یک یا چند زبان به آسانی زبان مادری امکان پذیر است و اگر از دست برود ، دیگر آموزش و یادگیری زبان ، با کیفیت و سهولت آن دوره امکان پذیر نیست .

با توجه به پژوهش های صورت گرفته در زمینه ی رشد زبانی می توان به اهمیت موضوع آموزش زبان خارجی در دوره ی پیش از دبستان پی برد .

از این رو ، در این پژوهش ، به بررسی و طبقه بندی نظرات متخصصان تربیتی ، کارشناسان آموزشی و مربیان پیش از دبستان درباره ی ضرورت آموزش زبان خارجی در دوره ی پیش از دبستان ، سن مناسب برای آغاز این آموزش و روش تدریس مناسب آن پرداخته شده است .

اهداف پژوهش

در این پژوهش به دنبال بررسی و طبقه بندی نظرات متخصصان تربیتی ، کارشناسان آموزشی و مربیان پیش از دبستان درباره ی ضرورت آموزش زبان خارجی ، سن مناسب برای آغاز آموزش زبان خارجی و روش تدریس های مناسب برای این آموزش هستیم .

برای این منظور با استفاده از روش علمی پژوهش در علوم انسانی ، جامعه و نمونه ی پژوهش خود را تعریف کردیم . و با استفاده از روش پژوهش کیفی و بصورت توصیفی ، با استفاده از مصاحبه های ساختار یافته به انجام پژوهش پرداختیم .

سؤال های پژوهش

در این پژوهش به دنبال یافتن پاسخ سؤالات ذیل هستیم :

الف . متخصصان تربیتی ، کارشناسان آموزشی و مربیان پیش از دبستان ، آموزش زبان خارجی را در دوره ی پیش از دبستان ضروری می دانند یا خیر ؟

ب . متخصصان تربیتی ، کارشناسان آموزشی و مربیان پیش از دبستان ، چه سنّی را برای آغاز آموزش زبان خارجی مناسب می دانند ؟

ج . متخصصان تربیتی ، کارشناسان آموزشی و مربیان پیش از دبستان ، چه روش های تدریسی را برای آموزش در این دوره پیشنهاد می کنند ؟

د . ضرورت آموزش زبان عربی ، سن مناسب برای آغاز این آموزش و روش مناسب برای این آموزش از دیدگاه آیات و روایات دینی چگونه است ؟

[1] Sign language

[2] Asher, J. (1977)

[3] Adams, 1990 ؛ Dikinson & Tabor, 2001

[4] کاراکان ، 2000

همه پایان نامه و تحقیق و پروژه های به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید

مطالب پیشنهادی:
 • پايان نامه ارزيابي ميزان اثر بخشي دروني و بيروني دوره‌هاي آموزشي بخش خصوصي در اداره کل ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري
 • پايان نامه نيازسنجي آموزشي کارکنان کتابخانه ملي به منظور ارائه برنامه آموزشي مورد نياز
 • پايان نامه تأثير استعاره در آموزش خلاقانه
 • پايان نامه بررسي تأثير آموزش شناختي رفتاري بر دانش، نگرش و اعتماد به نفس جنسي زنان
 • پايان نامه مقايسه اثربخشي روش هاي آموزشي سخنراني و بحث گروهي بر يادگيري مهارت خودآگاهي دانش آموزان پسر
 • برچسب ها : , , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

  جستجو پیشرفته

  دسته‌ها

  آخرین بروز رسانی

   Fatal error: Call to undefined function jdate() in /home/bmaghale/domains/bmaghale.ir/public_html/wp-content/themes/digitaliran5/sidebar.php on line 122