پايان نامه بررسي نقش مباني فكري و عقيدتي القاعده در اقدامات تروريستي در جهان

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

پايان نامه بررسي نقش مباني فكري و عقيدتي القاعده در اقدامات تروريستي در جهان یکی از پایان نامه و تحقیق های جامع و کامل و دارای منابع معتبر می باشد این پایان نامه دارای 163 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که جهت دریافت و دانلودمتن کامل پايان نامه بررسي نقش مباني فكري و عقيدتي القاعده در اقدامات تروريستي در جهان بر روی گزینه خرید انتهای ایمیل کلیک نمائید پس از وارد نمودن اطلاعات مربوطه و پرداخت قادر به دانلود متن کامل پایان نامه مربوطه می باشد همچنین لینک پایان نامه همان لحظه به ایمیل شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

چکیده    1
فصل اول:کلیات پژوهش    3
1-1:طرح مسئله    4
1-2:پیشینه پژوهش    5
1-3:سوال اصلی    9
1-4:فرضیه پژوهش    9
1-5:متغیرهای پژوهش و تعریف عملیاتی    10
1-6:اهمیت مسئله و اهداف انتخاب موضوع    11
1-7:روش پژوهش و ابزار گردآوری اطلاعات    11
1-8:سازماندهی پژوهش    12
فصل دوم:مبانی نظری، ساختار و تشکیلات، موقعیت جغرافیایی و منابع مالی القاعده    13
مقدمه    14
2-1: مبانی نظری    14
2-2: ساختار و تشکیلات القاعده    25
ساختار رهبری    26
2-2-1: اسامه بن لادن :    26
2-2-2: ایمن الظواهری :    27
2-2-3: محمد عاطف :    29
2-2-4: عبدالله عزام :    30
2-2-5: ابومصعب الزرقاوی :    30
وظایف کمیته های اصلی القاعده    34
وظایف کمیته امور نظامی :    34
وظایف کمیته مالی، تجاری و سرمایه گذاری :    35
وظایف کمیته حقوقی، قانونی و مذهبی :    35
وظایف کمیته امور رسانه ای و تبلیغاتی :    36
2-3: موقعیت جغرافیایی شبکه تروریستی القاعده    42
2-3-1: آسیای جنوبی و حوزه هند و پاکستان:    42
2-3-2: آسیای مرکزی و قفقاز :    42
2-3-3: جنوب شرقی آسیا :    43
2-3-4: خاورمیانه و خلیج فارس :    44
2-3-5: مغرب عربی و مدیترانه ای :    47
2-4: منابع مالی القاعده    50
فصل سوم:تروریسم از منظر سازمان ملل متحد و دولتها    56
مقدمه    57
3-1: تروریسم از منظر سازمان ملل متحد    57
3-2: تروریسم از منظر دولتها    61
دولت ایالات متحده آمریکا    62
وزارت امور خارجه آمریکا :    62
وزارت دفاع آمریکا :    62
سازمان سیا آمریکا :    62
پلیس فدرال آمریکا :    62
3-3: تروریسموالقاعده از منظراتحادیهاروپا    69
3-4: دیدگاه و ارتباط کشورهای پاکستان و عربستان در رابطه با تروریسم    72
3-5: دیدگاه های مذاهب تشیع و تسنن راجع به تروریسم و القاعده    75
فصل چهارم: بررسی مبانی فکری و عقیدتی القاعده    77
مقدمه    78
4-1: بنیادگرایی و ریشه های فکری، اعتقادی القاعده    80
4-2: مفهوم جهاد و اهمیت آن در دین اسلام و القاعده    94
4-3: اصول و افکار اعتقادی ابن تیمیه    98
4-4: ابوعلاء المودودی و آشنایی با آراء و افکار وی    106
4-5: اعتقادات و تفکرات محمد بن عبدالوهاب    108
4-6: سید قطب و اعتقادات مذهبی – سیاسی وی    119
فصل پنجم: بررسی اقدامات تروریستی  القاعده    125
مقدمه    126
5-1: فهرست عمده حملات تروریستی القاعده    126
5-2: تاملی در عملیات 11 سپتامبر 2001 میلادی    128
فصل ششم: اثبات فرضیه (تأثیر مبانی فکری و عقیدتی بر اقدامات تروریستی)..131
6-1: اثبات فرضیه    132
نتیجه گیری    139
فهرست منابع    144
Abstract    151

فهرست منابع

آقاجری،محمد جواد(1381)”حادثه یازدهم سپتامبر و تاثیر ان بر سیاست دولت پاکستان در قبال گروههای اسلامی”. فصلنامه اطلاعات سیاسی- اقتصادی، شماره 177،178.

آیرم،منصور(1388)”آشنایی با واحد اقدام ضدتروریسم سازمان امنیت و همکاری اروپا”.فصلنامه سیاست خارجی،سال بیست و سوم،شماره 2.

اسدی،علی اکبر(1388)”ظهور و افول القاعده”.فصلنامه راهبرد، سال هجدهم،شماره 51 .

اسماعیلی،حمیدرضا(1386)القاعده از پندا تا پدیدار. تهران : اندیشه سازان نور .

الله بداشتی،علی(1386)”شناخت سلفیه،سلفیه چیست؟سلف صالح کیست؟”.نشریه میقات حج، شماره 62 .

المودودی،ابوعلاء(1359)نظام سیاسی اسلام.ترجمه:علی رفیعی،تایپ قدس .

امامی،حسام الدین(1378)افغانستان و ظهور طالبان. تهران : نشر شاب .

امین،سیدمحسن(1376) تاریخچه،نقد و بررسی وهابی ها. ترجمه:ابراهیم سید علوی، تهران : امیرکبیر.

بخشی شیخ احمد،مهدی(1384)”ماهیت و تهدیدات نو وهابیزم”.نشریه راهبرد،شماره 37.

___________(1385) “جهاد از ابن تیمیه، بن لادن”. نشریه راهبرد، شماره 39.

___________(1385) “سیدقطب و اسلام گرایی معاصر”. نشریه علوم سیاسی، سال نهم، شماره33

___________(1385) “جهاد از ابن تیمیه تا بن لادن”. نشریه علوم سیاسی، سال نهم، شماره 34.

___________(1387)”القاعده و تروریسم مذهبی”.فصلنامه علوم سیاسی، شماره 41.

بن لادن،کارمن(1384) پشت پرده بن لادن، در بطن پادشاهی. ترجمه:اسماعیل قهرمانی پور، تهران : نشر روزگار .

بهروزلک،غلامرضا(1382)”مهدویت و جهانی شدن”.فصلنامه کتاب نقد،شماره 24.

پلی،میشائیل،دوران، خالد(1381) اسامه بن لادن و تروریسم جهانی. ترجمه: هومن وطن خواه، تهران : نشر کاروان.

___________(1385) اسامه بن لادن و تروریسم جهانی. ترجمه: هومن وطن خواه، نشر دوم، تهران : نشر کاروان .

تاجیک، محمدرضا(1387) بررسی ساختار و تشکیلات تروریستی (مطالعه موردی سازمان القاعده). تهران: دانشگاه آزاد اسلامی، دفتر گسترش علم .

ترحمی،مهدی(1388) تروریسم در پاکستان. چاپ اول، تهران : دانشگاه آزاد اسلامی، دفتر مطالعات بین المللی مبارزه با تروریسم .

توکلی،سعید(1389) “عضوگیری تروریستها با تاکید بر القاعده”.فصلنامه آفاق امنیت، سال سوم، شماره 6 .

__________(1391) “راهبردهای تروریسم”.فصلنامه آفاق امنیت،سال پنجم،شماره 16.

جعفری ولدانی،اصغر(1384)”اتحادیه اروپا و چالشهای نوین امنیتی در خاورمیانه”.نشریه پژوهش حقوق، شماره 14.

حاجیانی،ابراهیم،ضمیری،عبدالحسین(1379)پژوهشها و مطالعات تروریسم. چاپ نخست، تهران : پژوهشکده تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام .

حسینی،حسن(1383) طرح خاورمیانه بزرگ تر،القاعده و قاعده در راهبرد امنیت ملی آمریکا. تهران : موسسه ابرار معاصر .

چكيده :

پژوهش حاضر، در راستای پاسخ به یک سوال اساسی با این عنوان است که مبانی فکری، عقیدتی القاعده چه تاثیراتی در اقدامات تروریستی آنها داشته است ؟

و در پاسخ به این مسئله می توان عنوان نمود که بنابر شواهد، مدارک و مطالعاتی که تاکنون در این حوزه صورت گرفته، اینگونه بیان می شود که بدون تردید نقش و تاثیرگذاری این نوع نگرشها و اعتقادات مذهبی که در این گروه خشونت طلب رسوخ کرده و پیوسته در حال بسط و گسترش بیش از پیش است باعث شده که آنها دست به یکسری اقدامات غیرعقلانی بزنند، و بی گمان تبعات فعالیتهای خرابکارانه این گروهها در سراسر جهان، دامن اسلام حقیقی را نیز آلوده می کند و از سویی وجه صلح طلبانه این دین الهی را نیز در میان جوامع غیر مسلمان از بین می برد و نوع نگاه کشورهای مختلف نسبت به اسلام مخدوش خواهد شد.

رهبران و عناصر القاعده و سایر گروههای مرتبط با آنها با توجه به تاثیرپذیری از برخی گرایشات و اعتقادات شخصیتهای حنبلی مذهب اهل سنت که دارای تفکرات افراط گرایانه هستند، از جمله این افراد می توان از  احمد بن تیمیه، ابوعلاء المودودی، محمد بن عبدالوهاب و سیدقطبنام برد و با مطالعه تفکرات آنها متوجه می شویم که بدون شک آنها در نوع نگاه خود به دین و مسائل سیاسی  و اجتماعی دچار انحرافات فراوان گردیده اند.

آنان مسائلی همچون بدعت، جهاد، استغاثه، توسل، شفاعت  و مسائلی از این دست را مطرح می کنند و عنوان می کنند که به عنوان مثال شیعیان بدعت گذاران در دین هستند، و در این رابطه اینگونه اشاره می شود که در مکتب ابن تیمیه، پیامبر و اولیای الهی انسانهایی هستند که همه کلمات و مقاماتشان با مرگشان پایان مییابد، و لذا زیارت و توسل به آنان را بدعت دانسته و کاری غیر سودمند می شمارد.

و یا اینکه  سلفیون وهابی القاعده در مورد شیعیان بیان می دارند، شیعه، پیامبر و ائمه خود را برتر از خداوند می داند و حاجات خویش را از آنان می طلبد. از این روی، شیعه را کافر و خارج از دین می دانند. سلفیون همچنین در مورد جهاد اعتقاد دارند که از نماز و روزه نیز مهم تر و واجب تر است و از این باب به حملات خود مشروعیت می بخشند.

در رابطه با پاسخ به فرضیه خود نیز می توانیم اینگونه بیان داریم که شبکه تروریستی القاعده بر مبنای تاثیرپذیری از مبانی قشری نگر و انحرافی سلفیان وهابی مسلک بر ضد شیعیان دست به اقدامات خشن می زنند تا از این طریق آنها را نابود نمایند به بهانه اینکه مکتب تشیعبه دلیل بدعت گذاری دچار کفر گردیده است و یا اینکه آنان خداوند را قادر و حاکم مطلق نمی دانند و از پیغمبر گرامی اسلام (ص) و سایر بزرگان دین کمک می خواهند و حاجات خویش را از مردگان درخواست می نمایند که این گناه نابخشودنی است.

در باب دلایل دشمنی و ضرباتی که القاعده به غربیها و بیش از همگان به ایالات متحده آمریکا وارد نموده اند می توان بدین صورت بیان داشت که افراط گرایان القاعده مسیحیان و یهودیان را نیز طرد شده از دربار الهی می دانند و معتقدند که دولتهای قدرتمند سعی می کنند با تسلط بر منابع و منافع کشورهای اسلامی آنها را ضعیف نمایند و در عوض خود را قدرتمند تر از گذشته می کنند. از این روی باید با برخورد سخت آنها را از همراهی کشورهای مسلمان منحرف، باز دارند تا از این طریق بتوانند راه خود را هموار نمایند در جهت ساقط نمودن  این دول اسلامی و استقرار حکومت خلافت اسلامی در سراسر ممالک اسلامی.

از این روی این پژوهش در شش فصل شبکه تروریستی القاعده را مورد بررسی قرار داده است، در فصل اول کلیات پژوهش مورد توجه بوده است، فصل دوم مبانی نظری، ساختار و تشکیلات، موقعیت جغرافیایی و منابع مالی را مورد نظر قرار داده ایم، فصل سوم تروریسم و القاعده را از منظر سازمان ملل متحد و دولتهایی همچون آمریکا، اتحادیه اروپا،پاکستان و عربستان سعودی مورد بررسی قرار داده است، در فصل چهارم مسائلی همچون بنیادگرایی و خاستگاه القاعده، مفهوم جهاد از دیدگاه اسلام و القاعده و تفکرات شخصیتهای موثر در شکل گیری نگرشها و طرز تفکرات رهبران آن  مورد توجه قرار گرفته است و در فصل پنجم اقدامات هنجارشکنانه این گروه در جهان بررسی گردیده است. و بالاخره در فصل ششم در راستای اثبات فرضیه، اقدام به بررسی نقش عقاید مذهبی و مبانی قشری القاعده در اقدامات تروریستی آنها نموده ایم ودر نهایت به مبحث نتیجه گیری پرداخته شده است.

فصل اول:کلیات پژوهش

1-1:طرح مسئله

در حقیقت تروریسم یک پدیده اجتماعی ننگین به حساب می آید و گروههای تروریستی با توجه به اعتقادات و مبای فکری خود و همچنین تاثیرپذیری که از یک سری اشخاص منحرف و افراطی داشته و دارند می توانند به شدت اثرات مخربی بر جوامع بشری بگذارند.

تروریسم را می توان با واژگانی هم چون خشونت، تهدید، ترساندن، وحشت، هراس افکنی،غیر مشروع بودن و برخی کلمات دیگر در این راستا معرفی و تشریح نمود، این فعالیتهای ضد بشری از گذشته های بسیار دور نیز رواج داشته و برخی گروهها برای رسیدن به مقاصد ومطامع خویش دست به چنین حرکات افراط گرایانه می زنند.

از سویی کشورها و نهادهای مختلف نیز تعاریف متعدد و متفاوتی در رابطه با تروریسم دارند و هم چنین مسائلی همچون تروریسم و مبارزه با آن، واژگان فریبنده ای است که در فضای سیاسی آلوده دنیای امروز از مفاهیم واقعی خود فاصله دارند، بدین صورت که سردهندگان تروریسم و مبارزه با آن،خود بیشتر از سایرین آن را نقض می کنند.

شبکه تروریستی القاعده تشکیلات چند ملیتی است که در دهه آخر قرن بیستم ظهور و در مجموعه تحولات افغانستان نام آنها در سطح بین المللی شناخته شده و در ابتدای قرن جدید فعالیتهای خود را به اوج رسانید و به نام سازمان یا یک تشکیلات بین المللی معروف شد، این تشکیلات در جهاد بر علیه کمونیسم در افغانستان به همراه مجاهدین افغانی از امکانات مالی ،نظامی آمریکا و غرب استفاده می کرد.

القاعده بزرگترین بازیگر غیر دولتی صحنه روابط بین الملل به ویژه بعد از حوادث یازده سپتامبر 2001 میلادی می باشد و در نزد غربیان به عنوان سمبل تروریسم و بنیادگرایی اسلامی شناخته می شود، که محصول نبرد برای بیرون راندن نیروهای شوروی از افغانستان بود، مسلمانی از کشورهای الجزایر، مصر، عربستان سعودی، آسیای جنوب شرقی و فراتر از آن دوشادوش هم برای نبرد با نیروهای شوروی به افغانستان رفتند. این نیروها پس از خروج شوروی، واینکه آنها موجبات شکست ابر قدرتی بزرگ را فراهم آورده اند، اعتماد به نفس زیادی به دست آورده و دیدگاهی جهانی را برای خود توسعه بخشیدند.

از سویی دیگر،این مبارزان در زمان بازگشت به کشورهای خود، به جای آنکه به عنوان قهرمانان مورد استقبال قرار گیرند، به عنوان مبارزانی متعصب که می توانند تهدیدی سیاسی برای رژیم هایشان باشند در نظر گرفته شدند، از این رو منزوی شده و به اعضای آماده ای برای مبارزات جدید تبدیل شدند.

ریشه تفکر اعضای شبکه تروریستی القاعده بر اندیشه های سلفی استوار شده است، اولین نمادهای ظهور سلفیون را در قرن دوم هجری، در قالب جمعی می بینیم که خواستار بازگشت به اصالت اولیه اسلام بودند.

1-2:پیشینه پژوهش

محمد محمودیان در کتاب بنیادهای فکری القاعده، تاثیر اندیشه های وهابی،سلفی که در سال 1390 به چاپ رسیده است، بحثی را در زمینه خطرات تروریسم القاعده برای صلح و امنیت جهانی مطرح می نماید،به طور جدی بعد از حوادث 11 سپتامبر 2001 و اتخاذ استراتژی جدید جرج بوش در مبارزه با القاعده و گروههای خشونت طلب وابسته به آن آغاز گردید، در استراتژی جرج بوش و نئومحافظه کاران، مبارزه با تروریسم القاعده به عنوان مهم ترین اصل در تامین امنیت آمریکا و همچنین امنیت جهانی ارتباط مستقیم داشت و در این میان حفظ امنیت خاورمیانه به عنوان حلقه اتصال دهنده آمریکا و امنیت جهانی مورد تاکید قرار گرفت. در این کتاب آمده است برخی معتقدند مبارزه با تروریسم القاعده، به ابزاری برای حضور و تثبیت هژمونی آمریکا در مناطق استراتژیک جهان به خصوص خاورمیانه تبدیل شد و آمریکا به طور نامشروع یک خطر امنیت ملی را به یک خطر جهانی تبدیل کرده و از این طریق هزینه های زیادی را به سایر دولت ها و ملت های جهان تحمیل می کند. محقق در زمینه شکل گیری القاعده سه دیدگاه اصلی را مطرح می کند :

1-القاعده یک پدیده داخلی و منطقه ای است و از این دیدگاه ریشه القاعده به عوامل فکری و بنیادهای فرهنگی و نیز محیط سیاسی، اجتماعی و اقتصادی پرورش اعضای این گروه بر می گردد.

2-القاعده تحت تاثیر عنصر خارجی شکل گرفته و محصول دخالت قدرت های بزرگ در مسائل قدرت و سیاست خاورمیانه است.

3-ویژگیهای شکل قدرت و سیاست جنگ ها، بحران ها و زمینه های سرخوردگی در جهان با عوامل دیگری هم چون سرعت یافتن جهانی شدن در دهه 1990 میلادی ترکیب گردید.

مهدی بخشی شیخ احمد در مقاله ای با عنوان “جهاد از ابن تیمیه تا بن لادن” که در سال 1385 چاپ شده است، اینگونه عنوان می دارد که، بعد از حملات تروریستی 11 سپتامبر 2001 میلادی به برج های دو قلوی سازمان تجارت جهانی از سوی القاعده، واژه جهاد به طور وسیعی در رسانه های غرب به کار رفت، که در اغلب موارد، معنای واقعی آن تحریف شده و بعضا اسلام را مترادف با خشونت نشان می داد. در این پژوهش به معنای جهاد و چگونگی به کارگیری آن در گروههای افراط گرا و نوع نگاه آنان به این مقوله پرداخته می شود، همچنین آنان از طریق متوسل شدن به اندیشه های متفکران رادیکال و ارائه تفسیر دلخواه از قرآن کریم تلاش می کنند به اقدامات خود مشروعیت بخشند، در ضمن در این مقاله به سیر تکوینی معنای جهاد از صدر اسلام تاکنون، بیشتر به معنای جهاد در گروههای اسلام گرای نظامی تکیه نموده است.

بهرام مستقیمی و نبی الله ابراهیمی در مقاله خود با عنوان “مبانی و مفاهیم اسلام سیاسی القاعده” که در سال 1389 به دست چاپ سپرده شده است، تلاش کرده اند تا مبانی و مفاهیم اندیشه ای سازمان القاعده را بررسی کنند، شناخت این مبانی و مفاهیم خود می تواند،اقدامات تروریستی این سازمان را نشان دهد. بعد از حملات 11 سپتامبر به دلیل اسلامی بودن این سازمان این بحث مورد توجه غرب قرار گرفت که اسلام برابر است با تروریسم، اسلام سیاسی القاعده، با استفاده از ابزار فرهنگ و تمدن اسلامی، به نوعی به کسب هویت اقدام کرده است و تروریسم به عنوان بخش ذاتی در گفتمان القاعده به مثابه امری مقدس تبدیل شده است.

سعید توکلی در مقاله ای با عنوان “عضوگیری تروریستها با تاکید بر القاعده” که در سال 1389 چاپ گردیده است، بیان می نماید، حیات گروههای تروریستی به ویژه القاعده وابسته به جذب اعضای جدید است، وی مدلهای عضوگیری، ابزار عضوگیری، مکانهای عضویابی را بررسی نموده است، وهمچنین در ادامه عنوان می دارد که هر چند عضوگیری گروههای اسلامی برای فعالیتهای جهادی از سالهای دور و در مناطق مختلف دنیا انجام می گیرد، ولی بعد از 11 سپتامبر، سازمانهای اطلاعاتی توجه بیشتری به گروههای افراط گرای اسلامی داشته اند.

محمد محمودیان در مقاله “تاثیر اندیشه های نو سلفیسم بر روند فکری ،ایدئولوژیک القاعده”، که در سال 1391 به چاپ رسیده، اندیشه های وهابیون و سلفی ها را مورد توجه قرار داده است، میزان تاثیرگذاری آنان بر روند فکری القاعده را مورد بررسی قرار می دهد و به طور کلی می توان گفت که وی چنین بیان می دارد که اگر شبکه تندرو القاعده از اعتقادات و اصول فکری سلف گرایان متاثر نمی شد در این سطح رشد و نمو نمی یافت و نمی توانست دست به عضوگیری های گسترده بزند و پس از آن دست به اقدامات خشونت طلبانه بزند، نویسنده عنوان می دارد، اقدامات گروههای افراطی و خشونت طلب همچون القاعده باعث شده نگاه دیگران نسبت به اسلام نگاهی منفی همواره با خوف باشد.

علی اکبر اسدی نیز در مقاله “ظهور و افول القاعده” که چاپ سال 1388 است، قصد دارد ساختار القاعده در عراق را مورد بررسی قرار دهد، عراق هم یکی از کشورهای مورد تهاجم القاعده است، القاعده و عراق رامی توان اصلی ترین بازیگران غیر دولتی در عراق بعد از حمله آمریکا دانست، این گروه چالشهای فراوانی در روند سیاسی عراق با رویکردی مسلحانه و خشونت آمیز بعد از حمله آمریکا در این کشور به وجود آورده است، در این پژوهش عملکرد القاعده نیز از سوی محقق مورد بررسی قرار می گیرد.

مهدی بخشی شیخ احمد در مقاله ای با عنوان “سید قطب و اسلام گرایی معاصر” که در سال 1385 چاپ شده، شخصیتی هم چون سیدقطب را به منزله یکی از رهبران فکری جنبش های اسلام گرای معاصر معرفی می کند، وی می نویسد عرب شناس فرانسوی، ژیل کوپل، سیدقطب را بزرگترین ایدئولوگ تاثیرگذار بر روی جنبش اسلام گرای معاصر قلمداد می کند، این در حالی است که جان اسپوزیتو، وی را معمار اسلام رادیکال معرفی می کند و این مطلب مورد بررسی قرار می گیرد که اندیشه سیدقطب چه تاثیری بر اسلام گرایی معاصر به ویژه رادیکالیسم اسلامی داشته است.

ندا نظمی در مقاله اش تحت عنوان”القاعده و مسئله جهاد” که در سال 1388 چاپ گردیده، نیز سه مقوله را مورد بررسی قرار می دهد، از جمله جهاد و مبارزه با کفر، بازگشت به اسلام سلف صالح و در نهایت برکناری حاکمان فاسد در کشورهای اسلامی.  و همچنین به مسئله جهاد توجه می کند و دیدگاه رهبران این گروه را نیز بیان می نماید، نویسنده عنوان کرده القاعده چهار هدف برای اقدامات خود در جهان مطرح می کند:

آمریکا بزرگترین مانع برسر تشکیل حکومت اسلامی است و باید نابود شود .

به دنبال سرنگونی رژیمهای کفرآمیز و دنباله رو آمریکا در خاورمیانه است .

القاعده ادعای نابودی دولت یهود در اسرائیل و جایگزینی آن با یک دولت مسلمان فلسطینی را دارد .

القاعده خواهان برقراری نظمی اسلامی در جهان است که توسط بنیادگرایان صورت گیرد، جهانی که تحت رهبری یک خلیفه باشد .

وی در بررسی از مبانی فکری حاکم بر القاعده ریشه تفکراتشان را سلفی گری می داند. محقق عنوان می دارد که القاعده برای رسیدن به اهداف خود از جهاد استفاده می کند. از طرفی افرادی که با گرایشات خود بیشترین تاثیر را بر القاعده نهاده اند ابن تیمیه است، او بود که پیشرفت علوم مختلف عقلی در زمان خود را موجب بروز اختلافهای سیاسی و نفاق های مذهبی می دانست که همین امر وحدت مسلمین را سست کرده است. القاعده شبکه ای از سازمانهای مختلف است که ماهیتی فراملی و بدون مرز دارد.

طوبی کرمانی در مقاله “نگاهی بر وهابیت” که چاپ سال 1382 است، توجه مخاطب را به زندگی موسس فرقه وهابیت و ریشه های این گروه معطوف می دارد، و بیان می نماید که وهابیت در عربستان سعودی رشد یافته است و از سویی با توجه به قدرت منابع مالی و حامیان خود، توانست در سایر مناطق نیز ترویج داده شود و اثرات مخربی بر ساختار شریعت حقیقی مسلمانان گذارد. در این نوشتار پس از مطالعه مختصری از زندگینامه محمد بن عبدالوهاب، به تفکرات و اعتقادات او در باب تکفیر مسلمانان و مسئله توحید و شفاعت پرداخته شده است.

جعفر سبحانی در مقاله ای با عنوان “آشنایی بیشتر با مکتب سلفیه” که در سال 1388 به چاپ رسیده است، به دنبال بررسی و مطالعه مکتب سلفیه است، و بیان می کنند که سلفیه از قرن چهارم به بعد بر سر زبان ها افتاد و گروهی آن را به عنوان دین و مذهب برگزیده اند و خود را سلفی می دانستند، محقق تلاش دارد سلفیون را به دیگران بشناساند از طریق بررسی و مطالعه گذشته آنها،در این مقاله روش فکری سلفیه نیز مورد توجه قرار می گیرد و به دو نوع روش پرداخته می شود، نخست: گروهی تنها کتاب و سنت را حجت دانسته و از داوری های عقل کمک نمی گیرند. دوم: گروهی دیگر می گویند قرآن و سنت آنگاه حجت است که با فهم سلف همراه باشد.

با مطالعه ادبیات و آثار مربوطه متوجه می شویم که علیرغم طرح برخی از مباحث مربوط به مبانی فکری القاعده و اقدامات تروریستی آنها هیچ یک از آثار موجود به فرضیه پژوهش یعنی رابطه بین مبانی عقیدتی و فکری و اقدامات تروریستی آنها نپرداخته اند.

1-3:سوال اصلی

1- مبانی فکری و عقیدتی القاعده، چه تاثیراتی در اقدامات تروریستی آنان داشته است ؟

سوالات فرعی

القاعده به چه میزان از اندیشه های وهابیت، سلفی گرایی تاثیر پذیرفته است ؟

فعالیتهای شبکه تروریستی القاعده برای مسلمانان مفید بوده، یا ایدئولوژی و رفتارهای سیاسی القاعده به طور مستقیم و غیر مستقیم مسلمانان را در معرض خطر قرار داده و اسلام گرایی را با چالش مواجه کرده است ؟

1-4:فرضیه پژوهش

با مطالعه ادبیات و آثار موجود متوجه می شویم که مبانی فکری و عقیدتی القاعده نقش تعیین کننده ای در اقدامات تروریستی آنها ایفا نموده است . متغیرهایی در این زمینه وجود دارد که می توان از آنها بدین صورت نام برد و بدین گونه این عوامل را تشریح نمود :

جهاد

عدم عقلانیت

جزم اندیشی

در واقع اینگونه می توان بیان نمود که به مفهوم و معنای جهاد در اسلام اهمیت فراوانی داده شده است، به همین ترتیب گروههای جهادی سلفی نیز به مسئله جهاد نگاهی ویژه دارند. به عنوان نمونه عبدالله عزام از رهبران القاعده و استاد بن لادن در رابطه با جهاد اینگونه بیان داشته است که از طریق جهاد می توان کشورهای اسلامی را از ظلم ستمگران جهان رهانید و همچنین با توسل به جهاد می شود رضایت خداوند را بدست آورد. و ازسویی با جهاد می توان مستضعفین را نجات داد و از سویی اوج همه عبادات در اسلام جهاد است، این دلایل می تواند دست آویز مناسبی باشد در جهت اینکه القاعده به بهانه انجام جهاد، اقدامات تروریستی خونباری در اقصی نقاط جهان به بار آورد که این تحرکات  بدون شک سبب به خطر افتادن نظم و امنیت بین المللی می گردد و تبعات اینگونه فعالیت های تروریستی در تمام حوزه های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به راحتی قابل مشاهده و بررسی است .

با مشاهده متن حاضر و اندک مطالعه و بررسی در ادبیات موجود در این حوزه نیز متوجه خواهیم شد که مسائلی همچون جهاد، عدم عقلانیت و به طور کل جزم اندیشی در ساختار فکری افراط گرایان القاعده موج می زند،  تبلور این نوع نگرش ها و اعتقادات را  نیز می توان در فتواهای شیوخ وهابیت بررسی نمود .

و به هر صورت باید بیان داشت که این مسائل که اشاره مختصری به آنها داشتیم سبب گردیده است که سلفیون وهابی که در قالب القاعده گرد هم آمده اند،  به یکسری اقدامات خصمانه در سراسر جهان دست بزنند که نه تنها هیچ سودی برای جهانیان ندارد بلکه سبب تشویش در تمام سطوح سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی گردیده است .

1-5:متغیرهای پژوهش و تعریف عملیاتی

متغیر مستقل :

مبانی فکری و عقیدتی شبکه تروریستی القاعده

القاعده، شبکه ای مخوف و مخرب است که در چند دهه اخیر، نظم و امنیت جهانی را با خطر مواجه کرده است و فعالیتهای تروریستی خود را در سرتاسر جهان گسترش داده است، از سویی این اقدامات و تحرکات خرابکارانه آنان به واسطه تاثیرپذیری از گرایشات وهابی و سلفی می باشد.

مبنای فکری و عقیدتی القاعده را نیز می توان این گونه تشریح نمود که، رهبران و عناصر تشکیلات القاعده از شخصیتهایی هم چون ابن تیمیه، ابوعلاءالمودودی، سیدقطب و محمد بن عبدالوهاب تاثیر پذیرفته اند و بر مبنای تفکرات آنها رفتارهای خود را سازماندهی می نمایند و نوع جهان بینی این حنبلی مذهبان اهل سنت چهره اسلام حقیقی را تا حدود زیادی مخدوش ساخته است، نوع تفکر شخصیت های موثر بر افکار این سازمان تروریستی سرشار از عدم عقلانیت، تعصبات کورکورانه، لجاجت های فراوان و جزم اندیشی است که از شاخصه های اصلی و اخلاقی این افراد نیز می باشد.

متغیر وابسته :

اقدامات تروریستی القاعده در جهان.

فعالیتهای هنجارشکن گروههای تروریستی، تاثیرات نامطلوبی برجوامع بشری می گذارد و به منافع کشورهای مورد تهاجم صدمات شدیدی وارد می آورند، این تحرکات توسط شبکه های تروریستی بدین منظور صورت می پذیرد که به یکسری اهداف از پیش تعیین شده خود برسند و در این راه از هر وسیله ای در جهت رسیدن به مقاصد خود استفاده می نمایند و حتی مسائل اخلاقی را رعایت نمی کنند.

1-6:اهمیت مسئله و اهداف انتخاب موضوع

پژوهش درباره القاعده وجنبش های سلفی رادیکال به این دلیل اهمیت دارد که این جنبش ها خود را اسلام گرایان اصیل می دانند و با داشتن دو ویژگی سلفی گری و رادیکالیسم رویکردی تهاجمی در برابر مسلمانان اتخاذ کرده اند، القاعده پس از حادثه یازده سپتامبر 2001 به شدت بر شهرت و آوازه خود افزود و تصویری ستیزه جو از اسلام گرایان در افکار عمومی جهان بر جای نهادند، از خطرات مهم القاعده که اسلام عزیز را تهدید می کند، نشان دادن اسلام به عنوان یک دین سرشار از خشونت و افراط است که این باعث شده کشورهای غربی از این مسئله سوءاستفاده کنند و علیه اسلام بسیج شوند، به این دلیل باید به شناسایی نسبت القاعده با اسلام گرایان حقیقی پرداخت.

هدف از این پژوهش آن است که نشان دهیم القاعده در چند سال اخیر آتش نفرت، کینه و کشتار را در برخی از کشورها مانند افغانستان وعراق شعله ورتر کرده است وناامنی را به شدت افزایش داده است، به صورتی که این اقدامات خشونت بار می توانند بر امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران نیز اثرات نامطلوبی بگذارند، از این رو به دنبال بررسی ریشه های فکری و عقیدتی این گروه و تاثیر این نوع تفکرات بر اقدامات خرابکارانه این شبکه در جهان هستم.

1-7:روش پژوهش و ابزار گردآوری اطلاعات

ابزار گردآوری اطلاعات، از منابع کتابخانه ای، مقالات، مجلات، فصلنامه ها و سایت های اینترنتی می باشد. و روش پژوهش، توصیفی و تحلیلی است بدین معنا که ابتدا هر یک از متغیرهای مستقل و وابسته توصیف می شوند و سپس رابطه بین این دو متغیر مورد تحلیل و تبیین قرار گرفته است.

1-8:سازماندهی پژوهش

پژوهش حاضر از شش فصل تشکیل گردیده است که در فصل اول به کلیات طرح پژوهش پرداخته شده است، در فصل دوم مبانی نظری از جمله تروریسم و حقوق بین الملل، ساختار و تشکیلات القاعده، موقعیت جغرافیایی و منابع مالی مورد بررسی قرار داده شده است، در فصل سوم دیدگاه برخی از کشورهای غربی از جمله ایالات متحده آمریکا، اتحادیه اروپا و برخی از کشورهای اسلامی از قبیل عربستان سعودی، پاکستان و دیدگاه فرقه های اصلی دین اسلام همچون مذاهب تشیع و اهل سنت راجع به تروریسم و القاعده مدنظر و مورد بررسی قرار گرفته است، در فصل چهارم به مبانی فکری و عقیدتی القاعده توجه شده است، در فصل پنجم اقدامات تروریستی شبکه تروریستی القاعده در جهان  ذکر گردیده است، و در نهایت در فصل ششم به اثبات فرضیه پژوهش و سپس به نتیجه گیری پرداخته شده است.

همه پایان نامه و تحقیق و پروژه های به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید

مطالب پیشنهادی:
برچسب ها : , , , , , , , , , , , , ,
برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

جستجو پیشرفته

دسته‌ها

آخرین بروز رسانی

    Fatal error: Call to undefined function jdate() in /home/bmaghale/domains/bmaghale.ir/public_html/wp-content/themes/digitaliran5/sidebar.php on line 122