پايان نامه بررسي نقش و اهميت اسطوره در موسيقي دستگاهي ايراني

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

پايان نامه بررسي نقش و اهميت اسطوره در موسيقي دستگاهي ايراني یکی از پایان نامه و تحقیق های جامع و کامل و دارای منابع معتبر می باشد این پایان نامه دارای 94 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که جهت دریافت و دانلود متن کامل پايان نامه بررسي نقش و اهميت اسطوره در موسيقي دستگاهي ايراني بر روی گزینه خرید انتهای ایمیل کلیک نمائید پس از وارد نمودن اطلاعات مربوطه و پرداخت قادر به دانلود متن کامل پایان نامه مربوطه می باشد همچنین لینک پایان نامه همان لحظه به ایمیل شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

فصل اول – اسطوره شناسی 1
مقدمه 2
تعاریف اسطوره 4
اسطوره از نگاه نظریه پردازان غیر ایرانی 5
اسطوره از نگاه نظریه پردازان ایرانی 12
واژه اسطوره و ریشه آن 18
تعریف اسطوره و ویژگی های آن 20
گونه های اسطوره 22
فصل دوم – اسطوره در موسیقی 32
اسطوره، هنر و هنر موسیقی 33
پیشینه تحقیق 36
بررسی نقش اسطوره در موسیقی با توجه به ریشه شناسی کلمات (هومان اسعدی) 44
دسته بندی اسامی گوشه های ردیف 46
اسطوره در خنیای کهن ایران (دکتر کزازی) 48
موسیقی یا نوای خوش (فریدون جنیدی) 53
مثلث موسیقی، شعر، اسطوره (ابراهیم واشقانی) 57
موسیقی و باورهای اساطیری 59
تاثیر شعر و رابطه آن با موسیقی 62
تعاریف برخی از گوشه های ردیف موسیقی دستگاهی ایران 69
جمع بندی 77
فهرست منابع 82

فهرست منابع:

آریانپور، منوچهر: ریشه های هند و اروپایی زبان فارسی، انتشارات جهاد دانشگاهی واحد اصفهان – چاپ خانه بهار اول، 1384

آموزگار، ژاله: تاریخ اساطیری ایران، انتشارات سمت، 1374

ادموند لیچ و لوی استروس: حمید عنایت؛ چاپ دوم؛ تهران؛ انتشارات خوارزمی 1381

الیاده،میرچا: چشم اندازهای اسطوره؛ جلال ستاری؛ تهران، انتشارات توس، 1362

اردلان، حمیدرضا: دفترچه های مجموعه موسیقی نواحی، انجمن موسیقی ایران، 1375

اسماعیل پور مطلق، ابوالقاسم: مجلات هنر، شعر، بهار؛ 1379؛ شماره 28؛ اسطوره، هنر و ادبیات10

اسماعیل پور مطلق،  ابوالقاسم: اسطوره بیان نمادین؛ انتشارات سروش؛ 1377

افلاطون: جمهوری ، ترجمه فواد روحانی، بنگاه ترجمه و نشر کتاب، تهران، 1348

امین شریفی، امیرحسن: پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه هنرتهران، 1387

بلوکباشی، علی: اسطوره در اندیشه و بیان اسطوره شناسان برجسته جهان؛ کتاب ماه؛ شماره 25 و 26؛ مهر و آبان 1379

بهار، مهرداد: از اسطوره تا تاریخ؛ تهران؛ نشر چشمه؛ 1376

بهار، مهرداد: پژوهشی در اساطیر ایران؛ تهران؛ انتشارات آگه؛ 1375

پاشنگ، مصطفی: فرهنگ پارسی ریشه یابی واژگان، ناشر؛ مولف تهران، چاپ اول 1381

پورجوادی، امیرحسین: فصلنامه ماهور شماره 15 ، در بیان علم موسیقی و شعبات او، تهران، 1381

حجاریان، محسن: کلاس های آزاد دانشگاه سوره دوره های موسیقی شناسی قومی

دهخدا، علی اکبر: لغت نامه دهخدا شامل؛ فرهنگ نفسی/ فرهنگ رشیدی/ فرهنگ آنندراج/ برهان قاطع / لغت فرس/ فرهنگ بهار عجم

رنه، لافورگ و دیگران: اسطوره و رمز؛ جلال ستاری؛ تهران؛ انتشارات سروش؛ 1374

سپنتا، ساسان: چشم انداز موسیقی، انتشارات ماهور تهران، 1382

ستاری، جلال: اسطوره در جهان امروز..تهران: نشرمرکز، چاپ دوم1383 . مقدمه کتاب

ستاری، جلال: اسطوره در جهان امروز، تهران؛ نشر مرکز؛ 1376

ستاری، جلال: اسطوره و هنر؛ کتاب ماه ویژه اسطوره و هنر؛ شماره 2؛ آبان ماه 1377

شریعتی، علی: مقاله “علی، حقیقتی بر گونه اساطیر”

صارمی، شهرام: پایان نامه کارشناسی، فواصل در موسیقی مناطق مختلف ایران، دانشگاه هنر، خرداد 1377

فرای، نورتروپ: تخیل فرهیخته؛ سعید ارباب شیرانی؛ چاپ دوم؛ تهران؛ مرکز نشر دانشگاهی؛ 1372

فرخی، باجلان: اسطوره و آیین؛ کتاب ماه ویژه اسطوره و هنر؛ ش 25 و 26؛ مهر و آبان ماه 1379

کاسیرر، ارنست: زبان و اسطوره؛ محسن ثلاثی؛ تهران؛ نشر نقره؛ 1366

کاسیرر، ارنست: فلسفه صورتهای سمبلیک؛ یداله موقن؛ انتشارات هرمس؛1378

کراپ، الکساندر: درآمدی بر اسطوره شناسی، جهان اسطوره شناسی ، جلال ستاری، تهران، نشر مرکز، 1377

کزازی ، میرجلال الدین: رویا، حماسه ، اسطوره؛ تهران؛ نشر مرکز؛ 1372

گورمن، پیتر: سرگذشت فیثاغورث، ترجمه پرویز حکیم هاشمی، ص 124، نشر مرکز، تهران،  1366

مختاری، محمد: اسطوره زال؛ تهران؛ انتشارات آگه؛ 1369

مشحون، حسن: تاریخ موسیقی ایران، انتشارات فرهنگ شریف، 1380

معروفی، موسی: ردیف هفت دستگاه موسیقی ایرانی، انتشارات انجمن موسیقی ایران، تهران، 1374

معین، محمود: فرهنگ فارسی، انتشارات امیرکبیر تهران، 1371

مقام موسیقی، آبان و آذر 1385، شماره 52 ، هوشنگ جاوید

مقام موسیقیایی ، مرداد و شهریور و مهر 1386- شماره 57 (پایگاه مجلات تخصصی نور)

واشقانی، ابراهیم: رساله دکتری – اسطورۀ آغاز در ایران  باستان،دفاع شده در فروردین ماه ۱۳۸۴

هدایت، شهرام: واژه های ایرانی در نوشته های باستان، موسسه چاپ و انتشارات دانشگاه تهران، 1377

یاحقی، محمد جعفر: فرهنگ اساطیر و اشارات داستانی در ادبیات فارسی؛ چاپ دوم ؛ تهران؛ انتشارات سروش؛ 1375

چکیده:

این تحقیق از دو منظر به بررسی نقش و اهمیت اسطوره در موسیقی دستگاهی ایران پرداخته است؛ یکی از طریق محتوای گوشه ها که همان بار ملودی و بار نغمات است و دیگری از طریق معنی ظاهری (واژگان ردیف) گوشه ها.

موسیقی نیز به عنوان بخش اعظمی از فرهنگ و هنر هر ملت ، که همراه با پیدایش خلقت، آفریده شده و هم طراز با رشد فرهنگ، تکامل یافته است، در فراز و نشیب این راه، شادی ها و سختی های بشر را همسفر بوده است به همین دلیل، نقش بخش های مهمی از فرهنگ و تاریخ هر ملت که اسطوره نامیده
می شود در موسیقی به عنوان یک هنر، در درک معنای بسیاری از گوشه ها و نغمات در موسیقی دستگاهی ایران بسیار با اهمیت می باشد.

در بخش نظری این پایان نامه با همه کمبودها و محدودیت های تحقیق بدلیل نبودن پیشینه و ادبیات کافی در موضوع مورد پژوهش، به بررسی نقش و اهمیت اسطوره در موسیقی دستگاهی ایران پرداخته شد که در این خصوص، بیشتر از گفتگوها و نظرات اساتید در رشته های مرتبط با این موضوع از جمله تاریخ، جامعه شناسی، ادبیات و موسیقی بهره گرفته شد.

پس از جمع بندی نهایی نظرات به همراه برخی موارد یاد شده در کتاب ها، باید گفت با توجه به بررسی و جمع بندی کتاب ها، مقالات و گفتگوهای اساتید و صاحب نظران شاخه های مختلف در خصوص اهمیت و نقش اسطوره در موسیقی دستگاهی ایران ، می توان گفت اسطوره از نقش بسیار مهمی در الهام گرفتن موسیقی دانان برخوردار است.

موضوع بخش عملی پایان نامه نیز “نوازندگی ساز کمانچه در دستگاه ماهور مرکب” می باشد.

پیشگفتار

تلاش هایی که در این تحقیق انجام شده در راستای درک و فهم بیشتر موسیقی دستگاهی ایران
می باشد. هنری که پیشینه و قدمتی به وسعت تاریخ را در دل خویش گنجانده و از دل اعصار گذشته ، شادیها و رنجها، شکستها و پیروزی ها و تجاوزها و تهاجم تاریخ به نظاره نشسته و امروز گرد ایام خورده در دست ماست.

یافتن مفهوم و معنی تاریخی از روند نغمات، کار آسانی نیست و اگر هم انجام پذیر باشد در حوصله این تحقیق نمی گنجد. شاید با حضور تیمی که متشکل از تاریخ شناس، اسطوره شناس،
موسیقی شناس و … باشد بتوان نقش تاریخی نغمات را مورد مطالعه قرار داد اما نکته ای که ما را با اسطوره و تاریخ در بخش زیادی از گوشه های دستگاهی موسیقی ایرانی آشنا می کند نام گوشه ها یا واژه شناسی گوشه گان آن می باشد که می توان خاستگاه هر گوشه را با در نظر گرفتن نام و واژه شکافی هر گوشه در اسطوره ها جستجو کرد و باید چنین گفت که از طریق نام هر گوشه می توان تاریخ پشت آن گوشه را رصد کرد. در راستای این شناخت، نظریه تنی چند از اسطوره شناسان و دوران های  تاریخی مختلف مورد بررسی اجمالی قرار گرفته است.

در اینجا از عزیزانی که مرا در تدوین و تکمیل پژوهش حاضر یاری نموده اند؛ آقایان؛ دکتر فریدون جنیدی، دکتر محسن حجاریان، دکتر کزازی ، خانم هانیه ناظری و همچنین؛

راهنمایی های صمیمانه جناب آقای بالنده و اردشیر کامکار عزیز که مرا با مهرشان یاری کردند، و دوستان عزیزم در گروه سروشان که در این پایان نامه همراه من بودند سپاسگزاری می کنم.

 فصل اول

اسطوره شناسی

مقدمه

واژه اسطوره (myth) را برداشتی از لغت یونانی می دانند که در آثار هومر به معنای “گفتار، نطق، کلام” آمده است که به مرور به معنای قصه حیوانات (fable) به کار رفته است. [1]

برخی از فرهنگ نگاران اسطوره را واژه ای تازی می دانند و آن را در ریخت (افعوله) برآمده از ریشه سطر برشمرده اند. جمع آن را اساطیر دانسته اند. معنی این واژه در تازی افسانه و سخن بی بنیاد و شگفت آور است.[2]  برخی دیگر واژه اسطوره را در لغت با واژه historiai  به معنای (روایت و تاریخ ) هم ریشه دانسته اند.[3] (در یونانی mythos به معنی شرح ، خبر و قصه آمده که با واژه انگلیسی mouth به معنای دهان، بیان و روایت از یک ریشه است. ) [4]

در قرآن کریم واژه اساطیر به معنای افسانه و نوشته های پیشینیان به کار رفته است. در سوره انفال آیه 31 آمده است:

” و اذا تتلی علیهم ایاتنا قالوا قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا ان هذا الا اساطیر الاولین ”

(چون آیات ما بر آنها خوانده شد گفتند: شنیدیم و اگر بخواهیم همانند آن می گوییم، این چیزی جز افسانه های پیشینیان نیست).

و سوره انعام آیه 25 آمده:

” و منهم من یستمع الیک و جعلنا علی قلوبهم اکنه ان یفقهوه و فی اذانهم و قراوان پرواکل ایه لایومنوابها حتی اذا جاوک یجادلونک یقول الذین کفروا ان هذا الا اساطیر الاولین ”

(بعضی از آنها به سخن تو گوش می دهند ولی ما بر دلهایشان پرده ها افکنده ایم تا آن را درنیابند و گوش هایشان را سنگین کرده ایم و هر معجزه ای را که بنگرند بدان ایمان نمی آورند و چون نزد تو آیند، با تو به مجادله پردازند. کافران می گویند که اینها چیزی جز اساطیر پیشینیان نیست).

و سوره نحل آیه 24 آمده است:

” و اذا قیل لهم ماذا انزل ربکم  قالو اساطیر الاولین ”

(چون به آنها گفته شود: پروردگارتان چه چیز نازل کرده  است ؟ گویند: افسانه های گذشتگان).

همچنین واژه اسطوره در “اوستا” به معنای دروغ بکار رفته است. در اوستا “میث” به معنی دروغ  و “میثَ اوخته” به معنای گفته ی دروغین است؛ در پهلوی به ” میتُخت” و “دروغ گوشن” برگردانده شده است. در یونانی ، “میث، موث” به معنای افسانه و داستان ، از این واژه اوستایی و “موئولوگیا” (انگلیسی mythology) درست برگردانده میتخت استو در عربی، به گونه های “متوع” : دروغ گفتن؛ “مذاع” : دروغگو ؛ “مذیذ” : دروغگویی راه یافته است.[5]

تعاریف اسطوره

در تعریف واژه اسطوره ، با آنکه بسیار گفته اند و نوشته اند اما تعریف دقیق، واضح و روشنی ندارد. برخی این واژه را به معنای افسانه و تاریخ کاذب گرفته اند، یعنی به معنای داستانی درباره ی رویدادی در گذشته که ما آن را نادرست بدانیم. وقتی می گوییم فلان واقعه، اساطیری است معنی اش این است که آن واقعه هرگز روی نداده است. ولی  اسطوره در حکمت الهی معنائی دیگر دارد و عبارت است از وسیله ضبط رموز دینی و نشان دادن حقایق نادیدنی به شکل چیزهای دیدنی. این تعریف همانند آن نظر متداول میان انسان شناسان است که می گویند؛ اسطوره، داستانی مقدس است.” [6]در بسیاری از تعابیر و تفاسیر از واژه اسطوره را اگر به دو بخش کنیم، تضاد در تعاریف بهتر نمود می یابد.

{نخست تعریف علمای اسطوره شناس معاصر که در آن معنایی رمزی می یابند و دو دیگر تعریف مرسوم و متداول تا زمان حاضر که آن را “بی معنی” پنداشته است، یا درست بگویم بعضی از واژه اسطوره (myth) فقط داستانی موهوم (fiction fable) مراد می کنند.}[7]

واژه اسطوره در میان دانش های اجتماعی ، مردم شناسی توجه بیشتری را به خود جلب کرده است و هر کدام از گونه های مردم شناسی، از دیدگاه تحول گرایی، اشاعه گرایی، کارکرد گرایی و ساخت گرایی تعریف و تحلیل خاصی از اسطوره ارائه کرده اند[8]. در ادامه به تعدادی از تعاریف دانشمندان که به نوعی به اسطوره پرداخته اند، می پردازیم.

اسطوره از نگاه برخی نظریه پردازان غیر ایرانی

 میرچاالیاده ( mirca eliade)

الیاده اسطوره را نقل کننده سرگذشتی قدسی و مینوی می داند، و راوی واقعه ای که در زمان آغازین همه چیز  (زمان اولین) رخ داده است. وی اسطوره را متضمن روایت یک خلقت برمی شمرد. خلقتی که بیان می کند چگونه چیزی پدید آمده  ، موجود شده و هستی خود را آغاز کرده است. الیاده اسطوره را چیزهایی می داند که واقعاً روی داده اند و به تمامی پدیدار گشته اند[9]. وی جوهر دین را اساطیر می داند ، و برآمده از تجربه های اصیل دینی می انگاشت و آنها را از داستانهای مینوی و حدیث واقعیت ها می دانست که اصیل و پیدایش جهان و جانوران و گیاهان و انسان و همه ی “وقایع اولین و اصلی” جهان را بیان می کنند. او می گفت: دنیای باستان دارای شکل های گوناگونی از دین و باورهای دینی بودند که

همزمان و همراه هم وجود داشتند، مانند انواع تک خدایی و چند خدایی، به هر دو صورت نرینه و مادینه ی چیره گر، پرستش طبیعت و پرستش نیاکان، تجربه ی دینی مقدس به اساطیر ساخت و کارکردی سودمند می داد. در بررسی زمینه های متعدد تجربه ی دینی، مانند طبیعت خدایان، اساطیر آفرینش، قربانی ها، آیین ها، مرگ و بهشت شباهت ها و ارتباط های زیادی میان فرهنگ ها آشکار می گردد. ”

 ماکس مولر (max muller)

ماکس مولر و پیروانش “اساطیر را فراورد دوره بیماری زبان می دانستند و شیوه درست شناخت اسطوره ها و دریافت درست معنای آنها را از راه بررسی و تحلیل زبان اسطوره ها می پنداشتند.آنان میان زبان و اسطوره یک وحدت واقعی و ریشه مشترک قایل بودند و اعتقاد داشتند که زبان، ماهیتی منسجم و منطقی و اسطوره به ظاهر ، ماهیتی نامنسجم و بی قاعده و نظم دارد.” [10]

“جمله مشهور او این است که اساطیر یک بیماری زبان است. در دورانی که زبان برای بیان مفاهیم مجرد هنوز توانایی نداشته است، از پدیده های جوی، آسمانی، خورشیدی و … خدایانی ساخته شده است و بعدها در اثر جابجایی فرهنگ ها اسطوره هایی از آنها پرداخته شده است. “[11]

در نظریه مولر، ارتباط و حلقه اتصال زبان و اسطوره، واژه است و معانی متعددی که از آن پدید می آید و حلقه رابط میان اسطوره و واژه را استعاره (metaphor) می داند که در ذات و کارکرد زبان ریشه دارد و تخیل را سمت و سو می دهد و به تصویر و هیئت های اسطوره در می آید و به اسطوره می انجامد. وی شکل گیری اسطوره را نتیجه ضروری و ذاتی زبان بیان می کند “اگر زبان را به منزله شکل بیرونی اندیشه بشناسیم ،اسطوره سایه تاریکی است که زبان براندیشه می اندازد و تا هنگامی که سخن و اندیشه کاملاً بر هم منطبق نباشند که هرگز هم بر هم منطبق نخواهند شد، این سایه تاریک (یعنی اسطوره) ناپدید نخواهد شد. اسطوره در عالی ترین معنای خود قدرتی است که زبان در هر قلمرویی از فعالیت فرهنگی بر اندیشه اعمال می کند در نظر مارکس مولر “هم ریشه بودن” (paranymy) یعنی به کار بردن یک واژه برای رساندن و بیان کردن تصورات کاملاً متفاوت، کلید تفسیر اساطیر است.” [12]

[1] – کراپ؛ لکساندر، درآمدی بر اسطوره شناسی، جهان اسطوره شناسی I ، جلال ستاری، تهران، نشر مرکز، 1377، ص1

[2] – کزازی ؛ میرجلال الدین، رویا، حماسه ، اسطوره؛ تهران؛ نشر مرکز؛ 1372، ص1

[3] – اسماعیل پور؛  ابوالقاسم، اسطوره بیان نمادین؛ انتشارات سروش؛ 1377، ص 13

[4] – همان.

همه پایان نامه و تحقیق و پروژه های به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید

مطالب پیشنهادی:
 • پايان نامه بررسي اهميت اسطوره سازي ديني براي کودکان در رسانه ها؛ از ديـدگاه صاحبنظـران و ارتباط گران حوزه رسانه اي
 • پايان نامه اثربخشي آواز- ملوديک بر کاهش لکنت و اضطراب در کودکان دبستاني
 • پايان نامه طراحي سيستم پيشنهاددهنده موسيقي ايراني با استفاده از داده‌کاوي
 • پايان نامه پيوند اسطوره و نجوم در ايران باستان
 • پايان نامه بررسي اساطير در خمسه نظامي
 • برچسب ها : , , , , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

  جستجو پیشرفته

  دسته‌ها

  آخرین بروز رسانی

   Fatal error: Call to undefined function jdate() in /home/bmaghale/domains/bmaghale.ir/public_html/wp-content/themes/digitaliran5/sidebar.php on line 122