پايان نامه بررسي و تبيين آثار جهيزيه در حقوق خانواده

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

پايان نامه بررسي و تبيين آثار جهيزيه در حقوق خانواده یکی از پایان نامه و تحقیق های جامع و کامل و دارای منابع معتبر می باشد این پایان نامه دارای 96 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که جهت دریافت و دانلود متن کامل پايان نامه بررسي و تبيين آثار جهيزيه در حقوق خانواده بر روی گزینه خرید انتهای ایمیل کلیک نمائید پس از وارد نمودن اطلاعات مربوطه و پرداخت قادر به دانلود متن کامل پایان نامه مربوطه می باشد همچنین لینک پایان نامه همان لحظه به ایمیل شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

چکیده 1
فصل اول کلیات 3
مقدمه 4
کلیات پژوهش 6
الف) سؤالهای تحقیق: 6
ب) پیشینه تحقیق: 6
ج) فرضیه ها: 7
د) روش تحقیق: 7
ه) تقسیم مطالب: 7
مبحث اول: تعاریف جهیزیه 8
گفتار اول: جهیزیه چیست؟ 8
گفتار دوم: مفهوم لغوی جهیزیه 10
گفتارسوم: مفهوم عرفی جهیزیه 10
گفتارچهارم: مفهوم حقوقی جهیزیه 10
گفتار پنجم: مفهوم فقهی جهیزیه 11
مبحث دوم: مبنا و ماهیت جهیزیه 11
گفتار اول: مبنای جهیزیه 11
گفتار دوم: ماهیت جهیزیه 12
مبحث سوم: تاریخچه جهیزیه و الگوی آن در اسلام و رابطه آن با شیربها و چشم و هم‌چشمی 14
گفتار اول: تاریخچه جهیزیه 14
گفتار دوم: الگوی جهیزیه در اسلام 14
گفتار سوم: رابطه شیربها و جهیزیه 15
گفتار چهارم: رابطه جهیزیه با چشم و هم‌چشمی 16
مبحث چهارم: جهیزیه به‌عنوان تشریفات ازدواج و چگونگی تهیه آن در ایران و سایر کشورها 21
گفتار اول: جهیزیه به‌عنوان تشریفات ازدواج 21
گفتار دوم: تهیه جهیزیه در جامعه ایران 22
گفتار سوم: چگونگی تهیه جهیزیه 24
گفتار چهارم: تهیه جهیزیه نزد ملل دیگر 27
گفتار پنجم: تهیه جهیزیه در جامعهی هند 28
فصل دوم مالکیت جهزیه و چگونگی مسئولیت زوج نسبت به آن 29
مبحث اول: مالکیت زوجه و والدین وی و زوج بر جهیزیه 30
گفتار اول: مالکیت والدین زوجه بر جهیزیه 30
گفتار دوم: مالکیت زوجه بر جهیزیه 32
مبحث دوم: اباحه تصرف زوج در خصوص جهیزیه و جهیزیه به‌عنوان ما ترک 34
گفتار اول: ابامه تصرف یا مالکیت زوج در خصوص جهیزیه 34
گفتار دوم: جهیزیه به‌عنوان ماترک وارث بردن زوج از آن 35
مبحث سوم: مسئولیت زوج در خصوص جهیزیه 37
گفتار اول: آیا شوهر امانت دار جهیزیه است؟ 37
گفتار دوم: مسئولیت مدنی زوج 38
گفتار سوم: مسئولیت کیفری زوج 40
فصل سوم: طرح دعوای جهیزیه در دادگاه 43
مبحث اول: بررسی حقوقی استرداد جهیزیه، صلاحیت دادگاه و نحوه طرح دعوای جهیزیه 44
گفتار اول: بررسی حقوقی استرداد جهیزیه 44
گفتار دوم: صلاحیت دادگاه در مورد جهیزیه و نحوه طرح دعوا 49
مبحث دوم: امتناع زوج از استرداد جهیزیه و برخورد قانون با مرد بی اعتنا به جهیزیه 55
گفتار اول: امتناع زوج از استرداد جهیزیه 55
گفتار دوم: برخورد قانون با مرد بی اعتنا به جهیزیه 56
گفتار سوم: وقتی زوج منکر استفاده از جهیزیه می‌شود 57
مبحث سوم: نحوه رسیدگی به اختلاف و دریافت جهیزیه تکلیف آن بعد از طلاق و نحوه صدور حکم و اجرای آن. 59
گفتار اول: نحوه رسیدگی به اختلاف و دریافت جهیزیه 59
گفتار دوم: وضعیت انتقال و ارسال جهیزیه به منزل شوهر و نحوه استرداد آن 63
گفتار سوم: تکلیف جهیزیه در رأی صادره و بعد از طلاق: 66
گفتار چهارم: صدور حکم جهیزیه و اجرای آن 68
فصل چهارم نتیجه‌گیری و پیشنهادها 84
نتیجه‌گیری: 85
پیشنهادات: 86
منابع 87
منابع فارسی 88
منابع عربی 90

منابع

منابع فارسی

اخباری، ه. (1390). دعوای استرداد جهیزیه. بازیابی از تبیان: http://www.tebyan.net/newindex.aspx?pid=171608

امیری، م. (1392). بررسی حقوق استرداد جهیزیه. بازیابی از www.edalat-va-ghezavat.blogfa.com

امینی، ا. (1387). بانوی نمونه اسلام (جلد چهارم). قم: انتشارات دارالتبلیغ اسلامی.

بنی اسد، ع. (1393). بازیابی از حمایت: http://hemayat.net

بهزادی، ر. (1379). زن در شرق باستان (نسخه چاپ اول). تهران: انتشارت پژوهنده.

جعفری لنگرودی، م. (1386). ترمینولوژی حقوق (نسخه چاپ هجدهم). تهران: انتشارات گنج.

حبیبی تبار، ج. (1387). گام‌به‌گام با حقوق خانواده (جلد اول). تهران: نشر خرم.

زمانی درمزاری، م. (1389). حقوق خانواده (ازدواج و طلاق) و راهنمای علمی و کاربردی نحوه طرح دعاوی حقوق و کیفری مربوط به ازدواج و طلاق. تهران: نگاه بینه.

زمانی درمزاری، م. (1392). دانستی های حقوقی (حقوق خانواده) (جلد دوم). تهران: واحد مطالعات حقوق خانواده و حقوق زنان مؤسسه حقوقی و بین‌المللی زمانی.

زمانی درمزاری، م. (1392). نظام حقوقی جهیزیه در ایران. بازیابی از کانون وکلای دادگستری مرکز: http://www.zebhi.ir/print.php?ToDo=ShowArticles&AID=41091

شامبیاتی، ه. (1377). حقوق کیفری اختصاصی (نسخه چاپ چهارم، جلد دوم). تهران: انتشارات ژوبین.

شهری، غ., & ستوده جهرمی، س. (1373). نظریات اداره حقوقی قوه قضائیه در زمینه مسائل کیفری. تهران: انتشارات روزنامه رسمی ایران.

صفایی، س., & امامی، ج. (1386). مختصر حقوق خانواده (نسخه چاپ سیزدهم). تهران: انتشارات میزان. بازیابی از 1386.

ظاهری، ب. (1389). بایدونبایدهای استرداد جهیزیه. روزنامه ایران، شماره 5261, 18.

ظاهری، ب. (1391). مسئولیت شوهر درباره جهیزیه همسر. روزنامه ایران، شماره 5282, 16.

قوه قضاییه، م. آ. (1390). وضعیت جهیزیه بعد از طلاق. روزنامه جام جم، شماره 3167, صفحه 14.

کاتبی، ح. (1363). فرهنگ حقوق فرانسه – فارسی (نسخه چاپ اول). تهران: انتشارات گنج دانش.

کاتوزیان، ن. (1371). حقوق مدنی خانواده (نسخه چاپ سوم، جلد اول). تهران: شرکت انتشار.

کاتوزیان، ن. (1377). دوره مقدماتی حقوق مدنی، اموال و مالکیت. تهران: انتشارات دادگستر.

کاتوزیان، ن. (1389). دوره مقدماتی حقوق مدنی (خانواده) (نسخه چاپ هفتم). تهران: نشر میزان.

محمدی، م. (1390). بایدها و نبایدهای استرداد جهیزیه. حمایت (روزنامه حقوقی و قضایی کشور).

محمدی، م. (1393). ماراتن جهیزیه در ایران. روزنامه روزگار نو.

مختاری پور، م. (1390). بررسی حقوق زن در دین اسلام و قانون مدنی. ماهنامه پیام زن، شماره 244, 11.

مدنی، س. (1368). آیین دادرسی مدنی (جلد دوم). (دوم، تدوين) تهران: انتشارات گنج دانش.

مطهری، م. (1357). نظام حقوق زن در اسلام (نسخه چاپ هشتم). تهران: انتشارات صدر.

معین، م. (1360). فرهنگ فارسی (نسخه چاپ چهارم). تهران: انتشارات امیرکبیر.

موقر، خ. (1377). سیمای زن در جهان (نسخه چاپ اول، جلد اول). تهران: انتشارات برگ زیتون.

ولویون، ر. (1390). مجموعه مقالات زن. روزنامه زن، 549.

منابع عربی

الدردیر. (1401). الشرح الصغیر و الشرح و الکبیر (Vol. جلد دوم). مصر: مطبعه البابی.

حلی، م. (1403). شرایع الأسلام. بیروت: دارالاضواء.

شاهرودی، ع. (1406). المحاضرات فی فقه الجعفری (Vol. جلد دوم). انتشارات دارالکتب الاسلامیه.

طباطبائی یزدی، س. (1338). حاشیه مکاسب کتاب القضاء. چاپ سنگی.

طوسی، ا. (1387). مبسوط (نسخه چاپ سوم، جلد جلد هشتم). مکتبه المرتضویه الحیاء الآثار الجعفریه.

مجلسی، ع. (1403 هـ.ق). بابت تزویج فاطمه (س) (جلد جلد 43). بیروت: مؤسسه الوفاء.

محقق، م. (1385). حقوق مدنی زوجین.

موسوی خمینی، ر. (1362). تحریر الوسیله (جلد جلد سوم). (ع. اسلامی، مترجم) قم: دفتر انتشارات اسلامی و ابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم.

موقر، خ. (1377). سیمای زن در جهان (نسخه چاپ اول، جلد جلد اول). تهران: انتشارات برگ زیتون.

ولویون، ر. (1390). مجموعه مقالات زن. روزنامه زن، 549.

چکیده

امروزه یکی از اهرم­های فشار برای تحت تنگنا قرار دادن دختر تهیه جهیزیه می­باشد و متأسفانه شاهد آن هستیم که امروزه پس از وقوع اختلاف بین زوجین، به‌جای به‌کارگیری شیوه­های مناسب برای حل اختلاف، به پایان دادن به زندگی مشترک با توسل به طلاق، برای خود و دیگران ایجاد دردسر می­کنند و در این زمان دادگاه مکلف است موضوع اختلاف آنان را در صورت حل نشدن به دو داور ارجاع کند و ازجمله موادی که داوران زن و شوهر باید به آن بپردازند حل مسئله جهیزیه می­باشد و مسئله جهیزیه عرف و رسمی است که در جامعه ایران پذیرفته‌شده و به آن عمل می­شود اما ازنظر قانونی و شرعی پشتوانه و اجباری برای آن وجود ندارد لذا وقتی زن جهیزیه خود را مطالبه کند و بر اساس اقرار مرد، شهادت شهود یا فهرست سیاهه و دیگر دلایل محکمه‌پسند ثابت شود که زن مقدار و اقلام مشخصی از اثاث البیت را به‌عنوان جهیزیه به خانه شوهر آورده و تحویل مرد داده هر زمان که اراده کند می­تواند از زوج این وسایل را پس بگیرد و آوردن جهیزیه هیچ حقی را برای شوهر ازنظر مالکیت ایجاد نمی­کند و مطابق قانون زوج در صورت استفاده درست نسبت به‌عین اموال مسئولیت ندارد و یکی از موضوعات مهم در دعاوی خانوادگی استرداد جهیزیه است که یکی از مصادیق حقوق مالی است که به‌صورت خیلی پراکنده و در باب­های مختلف فقه بحث شده و هدف از این مطالعه بررسی مسائل مختلف مرتبط با جهیزیه است؛ بنابراین چون تهیه جهیزیه از موارد عرفی می­باشد و قانون مدون و مستقلی در این زمینه وجود ندارد لذا در این تحقیق به بررسی و تبیین آثار جهیزیه در حقوق خانواده پرداختیم تا به ابهامات و مشکلات با استفاده از قوانین متفرقه فقه و برخی از آراء محاکم پاسخ داده شود.

 

واژگان کلیدی: جهیزیه، مالکیت زوجین، مسئولیت زوج، طرح دعوی جهیزیه

فصل اول
کلیات

این فصل به چهار مبحث تقسیم می­شود:

مبحث اول: تعاریف جهیزیه

مبحث دوم: مبنا و ماهیت جهیزیه

مبحث سوم: تاریخچه جهیزیه و الگوی آن در اسلام و رابطه آن با شیربها و چشم و هم‌چشمی

مبحث چهارم: جهیزیه به‌عنوان تشریفات ازدواج و چگونگی تهیه آن در ایران و سایر کشورها

مقدمه

جهیزیه مالی است که زن علی­الرسم در موقع ازدواج با خود به منزل شوهر می­برد و علاوه بر استفاده خود به شوهر نیز اباحه انتفاع و استفاده آن را می­دهد، این مال در مالکیت زن خواهد ماند و شوهر مالک آن نمی­شود و ازنظر حقوقی آوردن جهیزیه نوعی اباحه تصرف است که هیچ حقی برای شوهر ایجاد نمی­کند و موضوع جهیزیه ازنظر فلسفه وجودی و ماهیت حقوقی آن در کشور ما این‌گونه است که جهیزیه به‌رسم امانت از سوی زوجه در اختیار زوج قرار می­گیرد و زوج فقط می­تواند از منافع آن استفاده کند.

هزینه و مسئولیت تهیه این لوازم به‌تبع آداب‌ورسوم هر منطقه به عهده داماد یا عروس می­باشد در عرف غالب جامعه ایرانی این مسئولیت به عهده دختر یا به عبارت بهتر به عهده پدر دختر می­باشد که دختر باید تحت هر شرایطی و به هر قیمتی باشد آن را تهیه نماید، البته تهیه جهیزیه از سوی دختر رسم و عرفی است که در جامعه ایران پذیرفته‌شده و به آن عمل می­شود اما ازنظر قانونی و شرعی پشتوانه و اجباری برای آن وجود ندارد به همین خاطر بر اساس توافق‌های صورت گرفته و بر مبنای عرف حاکم بر هر منطقه و در زمان­های مختلف، میزان اقلام جهیزیه متفاوت است. طبق رسم و رسوم مناطق مختلف، برخی از خانواده­ها تهیه و خرید اقلام سنگین را بر عهده مرد قرار می­دهند تا وی به‌عنوان شیربها برخی از جهیزیه همسرش را خریداری و تحویل خانواده عروس نماید تا قبل از برگزاری جشن عروسی به خانه مشترک زوجین منتقل شود. اگرچه خانواده­ها وسایل و اقلام جهیزیه را به‌عنوان «هبه» و هدیه به دخترشان می­دهند و یا اذن و اجازه استفاده از آن کالاها را به فرزندانشان می­سپارند اما برخی خانواده‌ها بر اساس رسم و رسوم موجود از داماد برای فهرست سیاهه امضاء و رسید می­گیرند و شهودی نیز از بزرگان طرفین به‌عنوان شاهد آن را گواهی و تأیید می­کنند. در قانون مدنی تعریفی از جهیز یا جهیزیه و ماهیت حقوقی آن نیامده است که یکی از اشکالات وارده به این قانون، سکوت قانون‌گذار دراین‌باره و مسکوت گذاردن این موضوع چالش‌برانگیز بین خانواده­ها و مردان و زنان در دعاوی خانوادگی می­باشد. جهیزیه از زمره حقوق مالی زوجه در نظام حقوقی ایران است که جدای از تفاوت­های عرفی و فرهنگی مربوطه در مناطق مختلف جامعه، از حیث نحوه و چگونگی تهیه و تخصیص آن به زندگی مشترک از جهت حقوقی دارای وضعیت­های خاص برای مطالبه آن است و بهتر است خانواده­ها به دلیل اینکه سازمان مربوط به خانواده شخصیت حقوقی مستقل ندارد اصل را بر تعاون و همکاری گذاشته و از هر چیز که بوی اختصاص و خودپرستی دهد پرهیز نمایند، واقعیت تلخ نشان می­دهد که زمانی از این حقوق باید استفاده نمایند که نشانه­هایی از سستی در خانواده رخنه نموده و چاره­ای جز استفاده از اختیارات قانونی نداشته باشند لازم به توضیح است که اختیار قانونی زن در مسئله جهیزیه ربطی به طلاق و جدایی ندارد بدین معنی که این‌یک حق عام و مطلق است و زن می­تواند در هر زمانی که اراده نماید از این حق استفاده نماید اما به دلیل آنکه اکثر خانواده­ها، خصوصاً زوجین از آثار حقوقی و حق قانونی زن آگاهی لازم را نداشته و از دانش حقوقی در این زمینه کم­بهره یا بی­بهره هستند اکثر قریب به‌اتفاق دعاوی مربوط به جهیزیه با دخالت دادگاه و حکم استرداد جهیزیه حل‌وفصل می­گردد. حقوق خانواده از بخش­های مهم حقوق مدنی است و موضوعات زیادی در این بخش از حقوق مدنی جای می­گیرد که بحث تهیه جهیزیه و آثار آن در حقوق خانواده، ضرورت تبیین و بررسی آن را دوچندان می­کند.

کلیات پژوهش

الف) سؤال­های تحقیق:

در خصوص موضوع تحقیق سؤال­های اصل به شرح ذیل است:

آیا زوج اباحه تصرف در جهیزیه دارد؟

آیا جهیزیه به‌عنوان ماترک زوجه محسوب می­شود؟

در چه صورتی زوج در قبال جهیزیه زوجه مسئول می­باشد؟

 ب) پیشینه تحقیق:

تحت عنوان این موضوع پایان­نامه یا کتاب موجود نیست بلکه تعدادی از حقوقدانان و فقها برخی از ابعاد این موضوع را موردبررسی قرار داده­اند.

شامبیاتی (1377 ص 112) می­نویسد: «اگر زوج اقدام به فروش جهیزیه کرد چون رابطه امانی بین زوج و زوجه برقرار نبوده نمی‌توان او را به‌عنوان خیانت‌درامانت تحت تعقیب کیفری قرار داد.»

حلی (سال 1403 ه. ق ص 199) می­نویسد: «در صورت حدوث اختلاف بین زوجین در مورد مالکیت جهیزیه هر یک مالک نصفی از جهیزیه می­باشد.»

جعفری لنگرودی (سال 1386 ص 203) می­نویسد: «مقصود از معنای حقوقی جهیزیه مالی است که دختر علی­الرسم در موقع ازدواج با خود به منزل شوهر می­برد و علاوه بر استفاده خود به شوهر نیز حق انتفاع و تصرف آن را می‌دهد و این اموال در ید زن می­باشد.»

معین (سال 1360 ص 1297) می­نویسد: «جهیزیه در لغت به معنی رخت مرده و عروس مرده می­باشد و معنای دیگر آن کشتی و آنچه بر پشت می­بندند.»

کاتوزیان (سال 1377 ص 106) می­نویسد: «مالکیت حقی است که به‌موجب آن شخص می­تواند در حدود قوانین، تصرف در مالی را که به خود اختصاص دارد از تمام منافع آن استفاده کند.»

 

ج) فرضیه ها:

زوج فقط حق اباحه تصرف از جهیزیه را دارد.

جهیزیه به‌عنوان ماترک زوجه محسوب می‌شود.

مسئولیت زوج در قبال جهیزیه در صورتی است که استیفای ناروا صورت گرفته باشد.

د) روش تحقیق:

روش گردآوری داده‌ها روش کتابخانه‌ای می‌باشد و در تحقیق حاضر با تجزیه‌وتحلیل داده‌ها به نتیجه‌گیری پرداخته می‌شود ازاین‌رو، روش تحقیق روش توصیفی – تحلیلی می‌باشد.

ه) تقسیم مطالب:

مطالب این تحقیق درمجموع و طی سه فصل به شرح آتی ارائه گردیده است:

در فصل اول به کلیات مفاهیم و تعریف جهیزیه و تاریخچه و تهیه آن در ایران و سایر کشورها و رابطه شیربها و جهیزیه پرداخته شد و مالکیت جهیزیه و چگونگی مسئولیت زوج نسبت به آن در فصل دوم طی سه مبحث بررسی گردیده و در فصل سوم بررسی حقوقی استرداد جهیزیه و صلاحیت دادگاه و نحوه رسیدگی به اختلاف و دریافت جهیزیه و همچنین نحوه صدور حکم و اجرای آن در سه مبحث موردبررسی و تجزیه‌وتحلیل قرارگرفته است. سرانجام با نتیجه‌گیری و پیشنهاد به موضوع تحقیق خاتمه داده­ایم و در این میان تا حد ممکن سعی نموده‌ایم با استفاده از اصول کلی حقوقی و فقهی و عرف به تبیین و بررسی آن بپردازیم.

مبحث اول: تعاریف جهیزیه

گفتار اول: جهیزیه چیست؟

یکی از آداب اجتماعی؟ عصای زندگی؟ هدیه‌ای از سر مهر؟ قناعت یا رقابت؟ کدام تعریف را می‌توان برای جهیزیه به کار برد؟! جهیزیه از دیرباز مرسوم بوده و هست، به‌طورقطع دختر و پسری که باهم پیوند زناشویی می‌بندند و تصمیم به آغاز زندگی مشترک می‌گیرند به وسایل ضروری برای تشکیل زندگی مشترک خود نیاز دارند؛ اما متأسفانه باگذشت زمان افرادی این سنت پسندیده را به رسمی طاقت‌فرسا برای خودشان تبدیل کرده‌اند (محمدی, ماراتن جهیزیه در ایران, 1393).

همه پایان نامه و تحقیق و پروژه های به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید

مطالب پیشنهادی: برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

جستجو پیشرفته

دسته‌ها

آخرین بروز رسانی

    Fatal error: Call to undefined function jdate() in /home/bmaghale/domains/bmaghale.ir/public_html/wp-content/themes/digitaliran5/sidebar.php on line 122