پايان نامه بررسي و تبيين سنت روايي عاشورا با تکيه بر انديشه پل ريکور

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

پايان نامه بررسي و تبيين سنت روايي عاشورا با تکيه بر انديشه پل ريکور یکی از پایان نامه و تحقیق های جامع و کامل و دارای منابع معتبر می باشد این پایان نامه دارای 151 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که جهت دریافت و دانلود متن کامل پايان نامه بررسي و تبيين سنت روايي عاشورا با تکيه بر انديشه پل ريکوربر روی گزینه خرید انتهای ایمیل کلیک نمائید پس از وارد نمودن اطلاعات مربوطه و پرداخت قادر به دانلود متن کامل پایان نامه مربوطه می باشد همچنین لینک پایان نامه همان لحظه به ایمیل شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

فصل نخست: بررسی و شناخت شیوه تاریخپژوهی علمای مسلمان 1
اهداف 2
تاریخ چیست؟ 3
بخش نخست: روش اجتهادی 4
ابزار و شرایط اجتهاد 6
ویژگیهای روش اجتهادی 7
حکومت اصول اعتقادی بر فرآیند اجتهاد 7
حاکمیت منطق ارسطویی 8
تفسیر غالب از منبع منصوص به متن مکتوب 8
تاثیرگذاری«استعاره»ها بر عمل اجتهادی 8
بخش دوم: نگاهی به تاریخ پژوهی در اندیشه‌ی عالمان مسلمان 11
واکاوی و بررسی آراء ابن خلدون 11
روش نقد تاريخى از نظر ابن خلدون 14
نقد و بررسی 18
واکاوی و بررسی آراء شهید مطهری(ره) 23
بخش سوم: نگاهی به عاشوراپژوهی معاصر 26
1.تکنگاری و موردپژوهی در باب آسیبهای عزاداری و تحریفها و نقد آن یا دفاع از سنتهای رایج 27
2. تکنگاریها درباره هدف قیام اباعبدالله(ع) و علل و عوامل وقوع حادثه عاشورا 34
3.کتابشناسیهای توصیفی، تاریخی در معرفی مقاتل و تاریخنگاریهای عاشورا از صدراسلام تاکنون 35
4.کتابشناسیهای توصیفی، انتقادی با هدف جریانشناسی، معرفی رویکردها و تحریفسازیهای عاشورایی 40
5.کتابشناسی انتقادی برای ارائه روشهای نقد منابع تاریخی و مقاتل و نیل به منابع متقن 46
6.فرهنگها و موردپژوهیهای عاشورایی 50
تأملی بر تناسب روش تاریخ پژوهی عالمان مسلمان با واقعه‌ی عاشورا 50

فصل دوم: تاریخ، سنت روایی و روایت تاریخی در اندیشه پل ریکور 54
درآمد 55
زندگی، آثار و فلسفه ریکور 56
درنگی در سیره فکری و مشی فلسفی ریکور 62
بخش نخست: از خاطره فردی تا حافظه رسمی 65
یک: پدیدارشناسی خاطره 65
دو: خاطره و مفهوم«زمان» 69
سه: خاطره جمعی 72
چهار: خویشتن، دیگران، نزدیکان 77
پنج: بررسی خاطره به مثابه کنش 78
بخش دوم: از آرشیو تا روایت 86
شناختشناسی تاریخ 86
مرحله اول: آرشیو مستندات 87
از گواهی تا آرشیو 89
مرحله دوم: استناد، تفسیر و فهم 91
مرحله سوم: بازگو کردن روایت تاریخی 96
طرح افکنی(EMPLOTMENT ) 99
از روایت تا زندگی 106

فصل سوم: گامی به سوی تبیین سنت روایی عاشورا 112
درآمد 113
تبیین سنت روایی عاشورا 116
بخش نخست: پیکربندی روز واقعه 116
شخصیت پردازی داستان کربلا 117
حادثهها در واقعه عاشورا 119
بحث روایی 121
بخش دوم: از روز واقعه به سوی روایتگری 123
عاشورا و خاطره جمعی 123
تحلیلی سریع از رویکرد نخستین مقتل‌نگاری‌ها 125
نقش اهل بیت(علیهمالسلام) در شکلگیری خاطره جمعی عاشورا 127
یک:تقویت خاطرات از راه تصویرسازی 127
دو:استفاده نمادین از اشیاء متعلق به کربلا 128
سه:ترویج عزاداری و گریه بر مصیبت کربلا با استفاده از ادبیات منظوم 129
چهار:سفارش مؤکد و تشویق به زیارت امام حسین(ع) درکربلا 135
روند تعمیق خاطره جمعی عاشورا در میان امت اسلامی 137
مقاتل، از بایگانی تا روایت 142
بررسی گونه نخست مقاتل 143
بررسی گونه دوم مقاتل 144
بررسی گونه سوم مقاتل 146
کتابنامه 149

کتاب‌نامه

فارسی، عربی

 ابن خلدون، عبدالرحمن، (بی­تا)، کتاب العبر، ج 1، مقدمه ، بيروت، مطبعه الکشاف.

ابو مخنف، 1378،وقعه الطف، مقدمه و تحقیق محمدهادی یوسفی غروی، ترجمه سیدعلی محمدموسوی،قم، بنی­الزهراء.

اسفنديارى، محمّد ،1380 ، كتابشناسى تاريخى امام حسين (ع). تهران، سازمان چاپ و انتشارت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.

اسلامي، سيد حسن، «آسیب‌های اخلاقی پژوهش‌های عاشورایی»،مجموعه مقالات دومین کنگره علمی حماسه حسینی، قم، مؤسسه دار المعارف شیعی، پاییز 1391.

آلاندوزلى، محمّد، «كتابشناسى توصيفى ـ انتقادى پيرامون تحريف هاى عاشورا»، آیینه پژوهش، ش 77-78.

پیشوایی، مهدی،1382، «تاملی در آثار و اندیشه­های ابن خلدون»، تاریخ در آیینه پژوهش، پاییز 82، پیش شماره 3.

جعفری، محمدتقی، 1380، امام حسین شهید فرهنگ پیشرو انسانیت، تهران، موسسه تنظیم ونشر آثارعلامه جعفری.

جوانعلی آذر، مرتضی، 1391، سیمای سازمان از نگاه اسلام ، تهران، انتشارات دانشگاه امام صادق علیه السلام.

حسنی، حمیدرضا،1389، عوامل فهم متن، تهران، هرمس.

حسنی، سیدحمیدرضا، و مهدی علی پور، 1387،« تحلیل مکانیزم اجتهاد به مثابه مدلی برای تولید علوم انسانی اسلامی»، همایش تولید علم و جنبش نرم افزاری در حوزه معارف اسلامی، کرمان، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان،

ذهبی،تاریخ الاسلام، ج 26.

رنجبر، محسن،1389، جریان‌شناسی تاریخی قرائت‌ها و رویکردهای عاشورا از صفویه تا مشروطه (با تاکید بر مقاتل )، قم، انتشارات موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی.

­ریکور بول ، 2009، الذاکره التاریخ النسیان، ترجمه جورج زیتانی، بیروت، دار الکتاب الجدید.

­ریکور بول ،2005، صراع التاویلات،ترجمه منذر عیاشی،بیروت، دارالکتاب الجدید.

ریکور،پل، 1373، زندگی در دنیای متن، ترجمه بابک احمدی، تهران، هرمس.

ریکور،پل،1373، «خاطره تاریخ فراموشی»، سخنرانی در پژوهشکده حکمت وادیان،تهران.

ریکور،پل،1383، زمان و حکایت، کتاب اول، ترجمه مهشید نونهالی، تهران، گام نو.

سبحانی، جعفر،1377، کلیات فی علم الرجال، قم، دفتر انتشارات اسلامی.

صالحی نجف آبادی، نعمت الله ،1349، شهید جاوید؛ حسین بن علی علیه السلام.

صدوق، محمدبن علی بن بابویه،1389، الامالی ، ترجمه محمدعلی سلطانی، قم، ارمغان طوبی.

الطبری، محمد بن جریر،1939،تاریخ الامم والملوک، ج4، قاهره، مطبعه الاستقامه.

عدالت­نژاد،سعید،1382، اندر باب اجتهاد، تهران، طرح نو.

فاضل دربندی، ملاآقا، اسرار الشهاده، چاپ سنگی، تهران، انتشارات اعلمی.

الکلینی،ثقه الاسلام،الكافي، ج 8 .

گروهی از تاریخ پژوهان، 1389، تاریخ قیام و مقتل جامع سیدالشهدا(ع)، ج1، قم، انتشارات موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی.

گلی زواره،غلامرضا،1382،از مرثیه تا تعزیه،قم،حسنین(ع).

مجلسی،محمدباقر،1403، بحارالانوار، ج44-45-98 ، بیروت، دار احیاء التراث العربی.

محدثی، جواد، فرهنگ عاشورا، قم، نشر معروف.

مطهری، مرتضی(بی­تا)، جامعه و تاریخ، تهران، انتشارات صدرا.

مطهری، مرتضی،(بی­تا)، حماسه حسینی، تهران، انتشارات صدرا.

مطهری، مرتضی،(بی­تا)، سیری در سیره ائمه اطهار(ع)، تهران، انتشارات صدرا.

میرزا حسین نوری طبرسی، 1375، لؤلؤ و مرجان در شرط اول و دوم منبر روضه‏خوانان، تحقیق حسین استاد ولی، تهران: دارالکتب الاسلامیه.

میرمحمدی، ضیاءالدین، «بازخوانی روز واقعه، تبیین شناسی تحلیل­های عاشورا»، جام جم،21 اسفند 1384.

نصری، امیر،1387، حکمت شمایل­های مسیحی، تهران، نشر چشمه.

نصری، عبدالله، 1389، راز متن، تهران، سروش.

الهامی ،داود، 1378، تحریف­شناسیعاشورادرپرتوامام­شناسی،قم، مکتباسلام.

انگلیسی

Karl Simms, 2003 , Paul Ricoeur, New York, Routledge .

Paul Ricoeur,2004 ,Memory, history, forgetting ; translated by Kadileen Blarney and David Pellauer, Chicago & London, The University of Chicago Press.

Questioning Ethics: Contemporary debates in philosophy, 2002,Edited by Richard Kearneyand Mark Dooley,London and New York, Taylor & Francis e-Library.

On Paul Ricoeur: Narrative and Interpretation. edited by David Wood, Routledge, New York1991.

 چکیده

بی­شک، واقعه عاشورای اباعبدالله­الحسین(علیه­السلام)، باعظمت­ترین و الهام­بخش­ترین پدیده تاریخ اسلام است. چنان­که بیش­ترین آیین­ها و پرحجم­ترین تاریخ­نگاری­ها را در جهان اسلام از آنِ خود کرده است. همین عظمت و گستره، سبب شده تا تحلیل این واقعه به صورت یک پدیده زنده و پیش­رو، کاری دشوار و پرچالش­ باشد. به نظر می­رسد با آن­که عاشوراپژوهی­های معاصر، به گسترش مباحث نظری این حوزه کمک شایانی کرده است؛ اما به سبب تسلط روش اجتهادی بر رویکردهای پژوهشی این حوزه، نتوانسته پیوندی محکم با بدنه اجتماعی آیین­های عاشورایی برقرار سازد. این شکاف، گشودن افق­های نظری تازه در بررسی و تبیین روند شکل­گیری و استمرار پدیده عاشورا را  ضروری می­نماید.

در میان فیلسوفان معاصر جهان، اندیشه پل ریکور فرانسوی، در حوزه­های هرمنوتیک، روایت­شناسی و شناخت­شناسی تاریخ، همواره مورد توجه محققان بوده است. تبیین مفاهیمی چون خاطره جمعی، سنت روایی و روایت تاریخی در اندیشه او، می­تواند دستاوردهای بدیع و راه­گشایی در بررسی عاشورا به مثابه یک سنت روایی زنده، برای عاشوراپژوهان داشته باشد. این رساله می­کوشد تا تبیین معرفت­شناسانه تاریخ از دیدگاه ریکور را به عنوان بدیلی برای رویکردهای تاریخ­پژوهی مرسوم، معرفی نماید.

همچنین می­کوشد پس از شرح این اندیشه­ها، آن را به محک واقعه عاشورا بیازماید و نشان دهد که با این نگاه، حوادث بزرگی چون عاشورا را، می­توان نه به عنوان یک واقعه سپری شده، که به مثابه یک پدیدار پویا با همه گستره و ابعادش مورد کنکاش قرار داد؛ و برای بسیاری از پرسش­های پیچیده پاسخ­های تازه یافت.

واژگان کلیدی: تاریخ، عاشورا، سنت روایی، روش اجتهادی، پل ریکور، خاطره جمعی، روایت تاریخی.

فصل نخست

بررسی و شناخت شیوه تاریخ‌پژوهی علمای مسلمان

 اهداف

دغدغه اصلی این رساله گشودن افقی تازه فراروی کسانی است که در حوزه روایات تاریخی و به ویژه روایت عاشورا پژوهش می­کنند. مطالب این فصل در سه بخش سامان یافته است. در بخش نخست  درباره سیره و روش پژوهشگران مسلمان در مواجهه با علوم انسانی بحث و رویکرد غالب و حاکم بر ذهن و قلم علمای مسلمان  از هر حیث معرفی می­گردد. در بخش دوم با نگاهی به تاریخ­پژوهی اسلامی روش جامع نقد تاریخی مسلمانان معرفی می­گردد و  در ادامه، در بخش سوم، گزارشی از روند عاشورا­پژوهی دانشمندان مسلمان و داوری درباره مقاتل و روایت­های عاشورایی که در طول اعصار و قرون پدید آمده است، ارائه خواهد شد. در پایان  فصل نیز از ضرورت گشودن افق های نو و رویکردهای تازه برای بررسی روایت عاشورا سخن به میان خواهد آمد.

هرچند حادثه عاشورای سال 61 هجری از عمیق­ترین و تاثیرگذارترین حوادث تاریخ اسلام به شمار می­آید و علاوه بر حضور پررنگ در جوامع تاریخی، تاریخ نگاری­های مستقل پرشماری تحت عنوان «مقاتل» به آن اختصاص یافته، اما بررسی تاریخی این حادثه توسط عاشورا پژوهان  و دانشمندان مسلمان ذیل رویکرد کلی ایشان به تاریخ صورت گرفته است.  بنابراین ناچاریم  به عنوان نقطه عزیمت، به این سوال پاسخ گوییم که علمای مسلمان چه تصوری از تاریخ دارند و روش ایشان هنگام بررسی وقایع تاریخی چیست؟ البته پیش کشیدن این بحث به معنای بررسی فلسفه تاریخ نزد اندیشمندان مسلمان نیست. چه، این بحث از موضوع و حوصله این رساله خارج است. در واقع هدف این رساله بررسی پدیدارشناسانه نحوه شکل گیری دانشی به نام تاریخ و روایت­های تاریخی ذیل آنست؛ نه  اینکه روند شکل­گیری حوادث تاریخی و علل و عوامل تطوارات جوامع بشری در دوران های مختلف و پیش بینی سمت و سو و سرانجام تمدن­های بزرگ را به بحث گذاریم.

تاریخ چیست؟

ابتدا باید بدانیم علمای مسلمان تاریخ را چه می­بینند. از اندیشمندان و مورخانی چون مسعودی و ابن خلدون  که بگذریم در دوران معاصر مرحوم شهید مطهری(ره) به عنوان یک عالم مسلمان بیشترین بحث و بررسی را دراین­باره داشته است. ما در همین فصل درباره رویکرد خلدونی و سیطره آن بر رویکردهای پس از او سخن خواهیم گفت؛ اما اکنون برای ارائه یک تعریف و تقسیم ساده، از اندیشه این شهید بزرگوار بهره می­بریم. گو این­که رساله حاضر برای بررسی انتقادی روش حاکم بر مجامع علمی اسلامی در پژوهش تاریخی، بیشتر به رویکرد علامه مطهری ارجاع خواهد داد.

شهید مطهری(ره) در پاسخ به این سوال که تاریخ یعنی چه؟ سه معنا از این واژه را معرفی می­کند که به اختصار نقل می­شود. در تعریف نخست، تاریخ یعنی علم به وقایع و حوادث سپری شده و اوضاع و احوال گذشتگان، زندگینامه­ها و سیره­هایی که در میان همه ملل تالیف شده و می­شود. علم تاریخ در این معنا، اولاً جزئی است؛ یعنی علم به یک سلسله امور شخصی وفردی است نه علم به کلیات و یک سلسه قواعد و ضوابط، ثانیاً یک علم «نقلی» است نه عقلی، ثالثاً علم به «بودن­»ها است نه علم به «شدن»ها. رابعاً به گذشته تعلق دارد نه به حاضر. شهید مطهری(ره) این نوع تاریخ را «تاریخ نقلی» اصطلاح می­کند. در تعریف دوم علم تاریخ یعنی علم به قواعد و سنن حاکم بر زندگی­های گذشته که این از مطالعه و بررسی حوادث و وقایع گذشته به­دست می­آید. بنابراین محتوا و مسائل «تاریخ نقلی» به منزله مبادی و مقدمات این علم به شمار می­آید. مورخ به این معنا، در پی کشف طبیعت حوادث و روابط علی و معلولی آن­هاست تا از این راه به قواعد و ضوابطی کلی برای تعمیم حوادث مشابه حال و گذشته دست یابد. این نوع تاریخ که شهید آن را تاریخ علمی اصطلاح کرده است، مانند نوع نخست به گذشته تعلق دارد و علم به بودن­هاست نه شدن­ها؛ اما بر خلاف تاریخ نقلی علم به کلی است نه جزئی و عقلی-نقلی است نه نقلی محض.  تعریف سوم، به فلسفه تاریخ برمی­گردد. یعنی علم به تحول­ها و تطورهای جوامع از مرحله­ای به مرحله­ای دیگر و قوانین حاکم بر آن. این علم، علم به شدن­هاست و عقلی است[1].

صرف نظر از این­که آیا همه علمای مسلمان با این تقسیم­بندی همراهند یا خیر، همین تقریب به ذهن برای ما کافی است تا بگوییم که هدف این رساله تبیین برخی رویکردهای پژوهشی در تاریخ به معنای نخست و به طبع آن، تعریف دوم است. بر این پایه نخست رویکرد غالب اسلامی برای کاوش در این نوع تاریخ معرفی و بررسی انتقادی می­شود. سپس در فصل­های آینده رویکرد روایت شناسانه به تاریخ از نگاه فیلسوف معاصر، پل ریکور معرفی و شناسایی می­گردد. در همه این مسیر حادثه­ی محوری برای مورد پژوهی، روایت عاشوراست و تلاش می­کنیم سنت روایی عاشورا را در پس چهارده قرن با نگاه تاریخی ریکور شناسایی کنیم.

بخش نخست: روش اجتهادی

علمای مسلمان و به ویژه عالمان شیعه در کاوش­های دینی خود از روشی بهره ­می­برند که با روش­های شناخته شده در مجامع علمی غربی تفاوت­های آشکار دارد. این روش که در طول اعصار با تحولاتی نیز همراه بوده و شاخه­ها و تقسیماتی به همراه دارد با عنوان کلی «روش اجتهادی» شناسایی می­گردد. مدعای این نوشته اینست که دانشمندان مسلمان این روش و رویکرد پژوهشی خود را به دیگر شاخه­های علوم انسانی تعمیم داده­اند. به عنوان مثال در بررسی­های تاریخی خود چون با تاریخ اسلام مواجه بودند همین روش اجتهادی را به کار بسته­اند. البته برای این روش در هر حوزه دانشی، کارویژه مشخصی متناسب با شرایط و ویژگی­های  آن حوزه به چشم می­خورد که ناشی از کارکردها و آثار مترتب بر پژوهش در هر حوزه است. با این توضیح اجتهاد در دانش فقه و اصول برای رسیدن به حکم شرعی در فروعات احکام با اجتهاد در علم کلام اسلامی  یا تاریخ پژوهی تفاوت­هایی دارد. اما اصول، مبانی و لوازم مشترکی نیز دارند.

برای اجتهاد، نظر به مذاهب مختلف اسلامی و به صورت مشخص مشرب شیعی و سنی، و نیز با توجه به اختلاف­هایی که در جزئیات روش وجود دارد، تعاریف متعددی گفته شده است. اما اجتهاد دینی را در یک تعریف جامع که حوزه­های دانشی مختلف را در برگیرد چنین تعریف کرده­اند:

 اجتهاد دینی، اصطلاحاً  عبارتست از کوشش علمی بر اساس منابع معتبر، به واسطه ابزار و عناصر لازم برای تفهم، اکتشاف و استخراج مطلق آموزه­های دین به گونه­ای که از اعتبار(حجیت یا صرفاً منجزیت و معذریت) برخوردار باشد.[2]

در این تعریف نکاتی وجود دارد. از جمله اینکه مجتهد پیش از رجوع به منبع باید از اعتبار آن یقین حاصل کند. اعتبار منبع به دو معناست . یکی اصل جواز رجوع به منبع برای استخراج یا کشف که این معنا یا مستقیما توسط شرع تایید می­گردد و یا از راه عقل به دست می­آید مانند اینکه گفته شود آیا خبر واحد حجت است یا خیر که این بحث در علم اصول با دلایل نقلی و عقلی بررسی می­شود. معنای دوم اعتبار منبع اینست که پس از تجویز رجوع محقق به یک منبع، آیا مفاد منبع مطابق واقع به محقق رسیده است یا خیر. مثلا پس از پذیرش قرآن به عنوان یک منبع آیا قرآن امروزی مصون از تحریف و دستبرد مانده یا آیات و مفاد آن توسط عده­ای تغییر داده شده و کم و زیاد شده است که بنابراین نمی­تواند برای مجتهد یک منبع قابل اعتماد محسوب شود. یا مثلا مراسیلی که مرحوم صدوق در کتاب من لا یحضره الفقیه نقل کرده صحیح است یا خیر. مثال نخست موضوع قابل بحث در علوم قرآنی و علم اصول است و مثال دوم موضوع علم رجال و حدیث شناسی است. نکته قابل توجه در رابطه با تحصیل اعتبار منبع در شکل دوم، تجربه محور بودن آنست. یعنی برای اطمینان از  اعتبار روایات تاریخی که به دست محقق امروزی می­رسد چیزی جز گزارش­های تاریخی که گفته­ها و شنیده­های افراد درباره راویان است وجود ندارد. محقق در این مرحله از اجتهاد ناچار باید بر اساس تجربه دیگران وثاقت یک راوی و در نتیجه صحت سند را بدست بیاورد. البته این مساله برای رویکردهای عقل­گرا بیش از رویکردهای متن محور اهمیت داشته است. مثلا اخباریان که به نوعی در میان فقها متن محور محسوب می­شوند نسبت به ضرورت علم رجال شبهاتی را وارد کرده­اند.[3] خلاصه آنکه رویکردهای تحلیلی در پژوهش های دینی که همواره دریافت عقلی را بر کلیت متن حاکم کرده­اند با نگاه تردید و احتیاط با متن مواجه شده­اند. توجه به این مساله در ادامه مسیر این رساله خالی از اهمیت نیست.

نکته دیگر در این تعریف از اجتهاد توجه به ماهیت کشفی تفهم انسانی است. پس تلاش مجتهد از آن رو که یک حرکت اکتسابی بشری محسوب می­شود خطاپذیر است. این دیدگاه ناظر به نظریه تخطئه در اجتهاد شیعی است که نتیجه و دستاورد عمل اجتهادی را ضرورتا مطابق واقع نمی­داند. اما به هر حال چه در صورت منجزیت و چه در حال معذریت آن را برای عمل مکلف حجت می­داند. این رویکرد مصلحت اندیشانه و عمل گرایانه توامان، از ابتکارها و امتیازهای اجتهاد شیعه به شمار می­آید که در دیدگاه تصویبی معتزلی و اشعری وجود ندارد.[4]

همچنین نظر به این تعریف، اجتهاد دارای پیش شرط­ها، اصول ، ابزار و ویژگی­هایی است که در ادامه حسب نیاز به برخی از آنها اشاره می­شود.

ابزار و شرایط اجتهاد

آشنایی با ادبیات زبان رایج در علوم اسلامی که عربی است. این آشنایی بسته به اجتهاد در حوزه­های مختلف علوم متفاوت است و از دانستن صرف و نحو تا تسلط کامل بر علم بلاغت گسترش می­یابد.

آشنایی با منطق ارسطویی به ویژه در رویکرد تحلیلی و عقل گرای اجتهاد ضرورت تام دارد. این ابزار مجتهد را از اشتباه در استدلال و نیز عدم تطبیق ملاک­های صدق وکذب که از اصول اجتهاد تحلیلی است مصون می­دارد.

آشنایی با دانش اصول استنباط و علوم همگن با این دانش که بسته به حوزه دانشی اجتهاد متغیر است.

آشنایی و تسلط بر قرآن و سنت. مجتهد باید با مجموعه آموزه­های قرآن وسنت کاملا آشنا باشد. این موضوع از آن جهت مهم است که برون داد اجتهاد نباید با روح حاکم بر این دو منبع اصلی اسلام در تعارض و تضاد باشد.

داشتن تمرین کافی در فعالیت اجتهادی برای حصول ملکه اجتهاد.

اطلاع از استنباط­های مجتهدان نزدیک به صدور نصوص دینی.

البته در کم و کیف این ابزار و شرایط میان علمای مسلمان اختلاف نظر وجود دارد.[5]

ویژگی­های روش اجتهادی

در این بخش به برخی از ویژگی­های روش اجتهادی که در پژوهش­های علوم اسلامی اعم از تاریخی و غیرتاریخی به چشم می­خورد اشاره می­شود:

حکومت اصول اعتقادی بر فرآیند اجتهاد

مجتهد چه در مسیر و چه در دستاورد اجتهادی خود همواره با نظر به اصول اعتقادات دین و مذهب حرکت می­کند. اصول اعتقادی نخستین عامل در رد یا پذیرش یک نقل تاریخی یا دریافت عقلی است. چنانچه مفاد یک نقل معتبر عاشورایی روایتگر عملی از امام باشد که با مفهوم عصمت امام در تعارض است، محقق شیعه بی­درنگ آن­ را رد می­کند. یا اگر روایتی از امام معصوم درباره یک حکم شرعی بر خلاف اصول ضروری مذهب وجود داشته باشد، مجتهد آن را حمل بر تقیه کرده و به آن اعتنا نمی­کند. هرچند این ویژگی در بادی امر بی­ اشکال به نظر می­رسد اما با امعان نظر موارد زیادی دیده شده که مجتهد و پژوهشگر پیش­فرض­های ذهنی خود را یک­سره به جای اصول اعتقادی نشانده و به جنگ متن رفته­است. در آینده به نمونه­هایی از این دست اشاره می­شود.

حاکمیت منطق ارسطویی

منطق ارسطویی بر روند تفهم و استخراج معنا از متن نظارت می­کند. این ویژگی از وجوه ممیزه روش اجتهادی گرایش­های تحلیلی و عقل محور است.

تفسیر غالب از منبع منصوص به متن مکتوب

این ویژگی تا آنجا پیش رفته که نقش سنت شفاهی در انتقال آموزه­های دینی تقریبا به دست فراموشی سپرده شده است. هرچند توجه به آرای علمای معاصر یا نزدیک به صدور نصوص دینی، یا توجه به سیره متشرعه در فقه شیعه، رنگ و بوی بازگشت به سنت شفاهی را دارد؛ اما این مساله در پژوهش­های تاریخی یک خلا تمام عیار است.

[1]. مطهری، مرتضی(بی­تا)، جامعه و تاریخ:صص58-60، تهران، انتشارات صدرا.

[2]. حسنی، سیدحمیدرضا، و مهدی علی پور، 1387، تحلیل مکانیزم اجتهاد به مثابه مدلی برای تولید علوم انسانی اسلامی، همایش تولید علم و جنبش نرم افزاری در حوزه معارف اسلامی، کرمان، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان،

http://www.civilica.com/Paper-IAUKISPC01-IAUKISPC01_011.html

[3] . نک: سبحانی، جعفر،1377، کلیات فی علم الرجال،ص34-51، قم، دفتر انتشارات اسلامی.

[4]. نک: حسنی، سیدحمیدرضا، و مهدی علی پور، 1387، تحلیل مکانیزم اجتهاد به مثابه مدلی برای تولید علوم انسانی اسلامی، همایش تولید علم و جنبش نرم افزاری در حوزه معارف اسلامی، کرمان، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان، http://www.civilica.com/Paper-IAUKISPC01-IAUKISPC01_011.html

[5]. نک:خمینی، سیدروح­الله، 1368، الرسائل، قم موسسه مطبوعاتی اسماعیلیان و غروی تبریزی، میرزا علی، التنقیح فی شرح العروه الوثقی، اجتهاد و تقلید، تقریرات دروس فقه آیه الله خویی، قم موسسه انصاریان.

همه پایان نامه و تحقیق و پروژه های به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید

مطالب پیشنهادی:
برچسب ها : , , , , , , ,
برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

جستجو پیشرفته

دسته‌ها

آخرین بروز رسانی

    Fatal error: Call to undefined function jdate() in /home/bmaghale/domains/bmaghale.ir/public_html/wp-content/themes/digitaliran5/sidebar.php on line 122