پايان نامه بررسي پراکندگي بريلوئين و کاربرد آن در توليد ليزر فيبري بريلوئين

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

پايان نامه بررسي پراکندگي بريلوئين و کاربرد آن در توليد ليزر فيبري بريلوئين  یکی از پایان نامه و تحقیق های جامع و کامل و دارای منابع معتبر می باشد این پایان نامه دارای 79 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که جهت دریافت و دانلودمتن کامل پايان نامه بررسي پراکندگي بريلوئين و کاربرد آن در توليد ليزر فيبري بريلوئين بر روی گزینه خرید انتهای ایمیل کلیک نمائید پس از وارد نمودن اطلاعات مربوطه و پرداخت قادر به دانلود متن کامل پایان نامه مربوطه می باشد همچنین لینک پایان نامه همان لحظه به ایمیل شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

چکیده    1
فصل اول: کلیات تحقیق
1-1- توضیحات مقدماتی    3
1-2- پراکندگی برانگيخته بريلوئین در فيبرهای نوری    4
1-3- لیزر فیبر بریلوئین – بررسی اجمالی    6
1-4- هدف این فرضیه ها    8
1-5- تحقیقات انجام شده    8
فصل دوم: لیزهای فیبری بریلوئین
2-1- انتشار موج الکترومغناطیس در محیط های خطی و غیر خطی    11
2-2- اثرات غیر خطی در فیبر های نوری    12
2-3- اصول پراکندگی برانگیخته بریلوئین    14
2-4- نظریه پایه    15
2-5- فرایند فیزیکی    19
2-6- بهره طیف بریلوئین    22
فصل سوم: تولید لیزرهای فیبری بریلوئین
3-1- مقدمه    27
3-2- آستانه بریلوئین    30
3-3- لیزر    31
3-4- توليد ليزرهاي فيبري بريلوئين    35
3-5- توليد ليزرهاي فيبري بريلوئين چند طول موجي    38
3-5-1 توليد ليزر فيبري بريلوئين چند طول موجي در كاواكهاي حلقوي    38
3-5-2 توليد ليزر فيبري بريلوئين چند طول موجي در كاواك‌هاي خطي    41
فصل چهارم: بررسی پراکندگی بریلوئین و کاربرد آن در تولید لیزر فیبری بریلوئین
4-1- مقدمه    44
4-2- مرحله اول: بررسی پارامتر ضریب انعکاس در عملکرد لیزر فیبری بریلوئین در طول ثابت    46
4-3- مرحله دوم: بررسی تاثیر تغییر طول در بازده و محاسبه  ضریب انعکاس بهینه در لیزر فیبری بریلوئین    48
4-4- مرحله سوم: محاسبه بازده برای ضریب انعکاس بهینه در طول های مختلف    49
4-5- پیکربندی لیزر فیبری بریلوئین جدید با توان خروجی بالا    50
4-5-1 چکیده مطلب    50
4-5-2 مقدمه    50
4-5-3 تنظیمات آزمایشی    51
4-5-4 نتیجه و بررسی    52
4-5-5 نتیجه گیری    54
فصل پنجم: نتیجه گیری
5-1- نتیجه و پیشنهادات    57
منابع و ماخذ    59
فهرست منابع انگلیسی    59
پیوست ها    63
پیوست الف    63
چکیده انگلیسی    66

منابع و ماخذ

Debut, S. Randoux and J. Zemmouri, 2000. “Linewidth narrowing in Brillouin lasers: Theoretical analysis,” Phys. Rev., vol. A62, no. 2.

Agrawal G. P. 2001, Nonlinear Fiber Optics, 3 rd ed., Academic, New York.

M. Walsh and N. P. Barnes, 2004. “Comparison of Tm: ZBLAN and Tm: silica fiber lasers, spectroscopy and tunable pulsed laser operation around 1.9 μm,” Applied Physics B, vol. 78.

Buck J. A. 2004, Fundamentals of Optical Fibers, 2nd ed. Wiley, Series in Pure and Applied Optics, New York.

Headly and G. P. Agrawal, Eds., 2005. “Raman Amplification in Fiber Optical Communication Systems,” Academic Press, Boston.

J. Koester and E. Snitzer, 1964 .“Amplification in a fiber laser,” Appl. Opt., Vol. 3.

Desuvire, D. Bayart, B. Desthieux, and S. Bigo, 2002. “Erbium-Doped Fiber Amplifiers: Device and System Development,” Wiley, New York.

Desuvire, J. R. Simpson, and P.C. Becker, 1987. “High-gain erbium-doped traveling -wave fiber amplifier,” Opt. Lett., Vol. 12.

چکیده

هدف در این پایان نامه حل معادله شدت استوکس و پمپ برای یک لیزر خطی فیبری بریلوئین بهینه سازی بازده لیزر می باشد. فرایند فیزیکی براکندگی برانگیخته بریلوئین به وسیله برهمکنش غیرخطی بین نور تابشی (موج پمپ) با نور پراکندگی بریلوئین (موج استوکس) و موج آکوستیکی است که در طی یک فرایندی به نام الکترواستیرکشن تولید می شود لیزرهای فیبری بریلوئین توجه وسیعی را به دلیل آستانه کم و بهره بالا در انتقال توان پمپ به لیزر به خود جذب کردند. پراکندگی بریلوئین به عنوان یک پدیده اپتیک غیر خطی، کاربردهای زیادی به شکل تقویت کننده لیزر، سنسور و … در صنعت مخابرات یا پزشکی دارند. در این میان لیزرهای فیبری بریلوئبن از جایگاه ویژه ای برخوردارند. در فصل های 1 ، 2 و 3 اصول پراکندگی بریلوئین وهمچنین کاربرد آن را در تولید لیزرهای فیبری به تفصیل توضیح داده ایم. هدف اصلی این پایان نامه در فصل 4 آمده که در این فصل کار ما بهینه سازی لیزر خطی فیبری بریلوئین است. بنابراین از حل معادلات لیزر بریلوئین شروع می­کنیم که این معادلات تا مرتبه اول بریلوئین نوشته شده است و از مراتب بالاتر استوکس صرف نظر شده است. عوامل زیادی برکارکرد لیزر بریلوئین اثرگذار هستند. از این میان می توان به ضریب انعکاس آیینه ، شدت پمپ ورودی و طول لیزر اشاره کرد. در فصل چهارم پنج فرضیه در نظر گرفته ایم که فرضیه اول شبیه سازی لیزر فیبری مرتبه اول بریلوئین است یعنی یک لیزر تک طول موج. فرضیه دوم این است که هیچ پدیده غیر خطی دیگری در محیط فیبر تولید نمی شود. فرضیه سوم شکل کاواک است، کاواک های معمول لیزر فیبری یه صورت خطی و یا حلقوی است که در اینجا از فیبر خطی با طول معین استفاده شده است. فرضیه چهارم برای سادگی و حل معادلات فرض کردیم دو انتهای فیبر از آیینه ها فاصله کمی دارد و از این اتلاف صرفنظر می­کنیم. فرضیه پنجم شرایط مرزی است.

کلمات کلیدی: فیبر، پراکندگی برانگیخته بریلوئین، پراکندگی برانگیخته رامان،  لیزر فیبری بریلوئن، تقویت کننده نوری

فصل اول:کلیات تحقیق

  1-1- توضیحات مقدماتی

اختراع لیزرها باعث تغییر جهت فیزیک نوری و اتمی به سمت دینامیک و پیگیری بیشتر بعد از حوزه تحقیقات شده است؛ محدودیت نیرو با زمینه پایین از بین رفته است، بنابراین بعضی مواد جالب که به غیرخطی بودن بر روی استحکام ناحیه وقوع بستگی دارند اجازه تاثیرگذاری می­دهد. یکی از خصوصیات بسیار جالب فیبرهای نوری غیرخطی ظهور لیزرهای فیبر نوری است که لیزرهایی هستند که در آنها حد وسط بدست آمده فعالیت می تواند توسط فیبر نوری بدست آمده از عناصر کمیاب زمینی مانند اربیوم، ایتربیوم و تولیم ساخته شود. با این وجود، با استفاده از تاثیرات غیر خطی، مانند پراکندگی بریلوئین تحریک شده و پراکندگی رامان تحریک شده، می توانیم بهره وری در فیبر نوری را برای تولید به ترتیب لیزرهای فیبر بریلوئین(BFLs)[1] و لیزرهای فیبررامان(RFLs)[2] مهیا کنیم. نویز با شدت و فرکانس پایین و کانون متحرک به عنوان یکی از مزایای لیزرهای فیبری از تنوع کاربردها نتیجه می شود مانند میکروویوهای فتونی (Geng, Staines and Jiang 2008, 16-18: 33 )، طیف نمایی (Walsh and Barnes 2004, 325-333: 74)، ارتباطات نوری همسان (Polynkin et al 2007, 1328-1330)، آشکارسازی لیدار همسان (Koroshetz 2005, 3: 5-6)، پردازش مواد احساس اینترفرومتری (Hack 2003, 18) و نیز برای اهداف پزشکی. لیزرهای فیبر بریلوئین همچنین علاقه­مندی­هایی برای تعداد دیگری از کاربردها به وجود آورده اند مانند ژیروسکوپ­ها که به دلیل پهنای باند بسیار نازک انهاست که می تواند با Hz بسیار کم باشد. در این مکالمه، قصد بحث کردن درباره تولید لیزرهای فیبر بریلوئین و اندازه گیری پهنای باند لیزرهای فیبر بریلوئین را داریم؛ بنابراین خلاصه ای از مباحث مربوطه به لیزرهای فیبر بریلوئین به عنوان مقدمه مابقی در بخش های بعدی ارائه خواهد شد.

1-2- پراکندگی برانگيخته بريلوئین در فيبرهای نوری

هنگام انتشار نور در محيط ممکن است دو نوع پراکندگی برای آن رخ دهد،پراکندگی کشسان که همان پراکندگی ريلی (Hill, Kawasaki and Johnson 1976, 608-609) است و پراکندگی‌های نا کشسان ازجمله پراکندگی بريلوئن و پراکندگی رامان.در پراکندگی ريلی در واقع يک اتلاف بنيادی در انتشار نور رخ می‌دهد و برای آن فرکانس نور منتشرشده بدون تغيير باقی می‌ماند.از طرف ديگر، فرکانس نور پراکنده‌شده در طول پراکندگی برای پراکندگی‌های غير کشسان بريلوئن و رامان کاهش می‌يابد.

اولين مطالعه نظری پراکندگی بريلوئن نور به وسيله فونون های گرمايی(که با ارتعاشات مولکول‌های محيط به وسيله امواج آکوستیک مرتبط هستند)در سال 1918توسط مندلشتام انجام شد (Olsson and van der Ziel 1986, 1329-1330: 48; Desuvire, Simpson and Becker 1987, 888-889: 12) و در سال 1926فقط منتشر شد (Bayvel and Giles 1989, 581-583).

لئون بريلوئن به صورت مستقل در سال1922پراکندگی نور را از امواج آکوستيکی برانگيخته گرمايی پیش‌بینی کرد. پس از آن،پیش‌بینی بريلوئن توسط ای.گروس در مايعات و بلورها به صورت تجربی در سال 1930مورد تأیید قرار گرفت (Agrawal 2005, 12-19; Kaminow and Eds 2002, 4A and 4B).

پراکندگی برانگيخته بريلوئن(SBS)[3] زمانی رخ می‌دهد که تداخل بين پمپ و نور پراکنده‌شده به عقب با فرکانسی کاهش‌یافته(امواج استوکس) امواج آکوستيکی درون محيط را تقويت کند (Ramaswami and Sivarjan 2000, 166).

پراکندگی برانگيخته بريلوئن در سيستم‌های مخابرات نوری همدوس می‌تواند زیان‌آور هم باشد،به طوری که مجبوريم توان سيگنال را به کمتر از توان آستانه پراکندگی، که نوعاً چند ميلی وات است،محدود کنيم (Hill et al 1987, 647-649). اما در بعضی از کاربردهای عملی نظير ويژگی‌های فيبر نوری (Kashyap 1999,147)، اندازه‌گیری‌های توزيع دما (Knight et al 1996, 1547-1549: 21 )، اندازه‌گیری‌های توزيع کرنش (Broeng et al 1999, 305-330: 5)، اندازه‌گیری‌های توزيع تضعيف (Monro 1999, 1093-1102: 17)، تقويت پهنای باند کم(Koyamada 2004, 631-639: 24)، جا بجا کننده فرکانس (Headly and Agrawal 2005, 136 ) و توليد فرکانس ميکرو موج (Yaman, Lin and Agrawal 2006, 7) پراکندگی برانگيخته بريلوئن مورد استفاده قرار می‌گيرد.علاوه بر اين بزرگ‌ترین استفاده پراکندگی برانگيخته بريلوئن در زمينه ليزر فيبری بريلوئن است (Born and Wolf 1999, 126; Jenkins and White 2001, 189). در ضمن ليزر فيبری بريلوئن که نوعاً پهنای باريک چند هرتز دارد، به عنوان يک منبع نوری بسيار همدوس، کاربردهايی نظير حسگرهای نوری و ژيروسکوپ نيز دارد (Boyd 2008, 122).

آنچه که ما معمولاً به آن به عنوان بازگشت نور مراجعه کنیم دقیقا به دلیل انتشار رایلی[4] است؛ انتشار نور در میانه جایی که شاخص انکسار تصادفی است تنها براساس مقیاسی کمتر از طول موج نوری انتشار رایلی نامیده می­شود (Born and Wolf 1999, 185). این انتشار همچنین به انتشار الاستیک معروف است و کاهش اساسی انتشار نور برای فرکانس نور انتشار یافته  ثابت می باشد. به علاوه، فرکانس نور انتشار یافته به سمت پایین در طول انتشار نور غیرالاستیکی تغییر پیدا می کند مانند انتشار بریلوئین یا انتشار رامان در پدیده انتشار نور بریلوئین، یک ناحیه موج نوری فرعی توسط موج­های آکوستیک برانگیخته گرمایی در میانه انتشار داده می­شود (Boyd 1992, 84). اولین تحقیقات تئوریکی انتشار نور بریلوئین توسط فونون های گرمایی (در رابطه با ارتعاش مولکول­های میانه توسط موج های آکوستیک) به وسیله ماندلستام[5]  در سال 1918 انجام شد (Fabelinskii 1968, 116; Landau, M. Lifshits and Pitaevskii 1984, 175)؛ اگرچه نوشته ماندلستام فقط در سال 1926 منتشر شد (Mandelstam 1926, 381). به طور مستقل، لئون بریلوئین[6] انتشار نور از موج­های آکوستیک برانگیخته گرمایی را در سال 1922 پیش بینی کرد. بعدا، پیش بینی های بریلوئین توسط گرووس[7] در مایعات و کریستال ها در سال 1930 مورد آزمایش قرار گرفت (Gross 1930, 400; Gross 1930, 685).

پراکندگی برانگیخته بریلوئین هنگامی رخ می دهد که تداخل بین نور پمپ و نور تغییر جهت داده به سمت پایین منتشر شده به سمت عقب (موج استوکس) موج های آکوستیک را تقویت کند (Jenkins and White 2001, 139). پراکندگی برانگیخته بریلوئین در سیستم های ارتباط نوری همسان می تواند مضر باشد به طوری که مجبوریم قدرت سیگنال را کمتر از آستانه پراکندگی برانگیخته بریلوئین نگه داریم که معمولا با میلی وات بسیار کم است (Boyd 1999, 128). با این وجود، برای چندین کاربرد عملی به طور سودمند مورد استفاده قرار گرفته اند مانند مشخص کردن فیبر نوری (Born and Wolf 1999, 132)، اندازه گیری های دمای توزیع شده (Boyd 1992, 89)، اندازه گیری های تغییر شکل توزیع شده (Fabelinskii 1968, 85-89)، اندازه گیری­های افت قدرت موج توزیع شده (Landau, Lifshits and Pitaevskii 1984, 84-89)، تغییر جهت دهنده فرکانس، آمپلی فایر پهنای باند ظریف(Mandelstam 1926, 381) و تولید فرکانس میکروو (Brillouin 1992, 88).

به علاوه، بیشترین علاقه به استفاده از پراکندگی برانگیخته بریلوئین در لیزرهای فیبر بریلوئین است (Gross 1930, 685; Agrawal 2001, 165 ). به دلیل منبع نور همسان در سطح بالا، لیزرهای فیبر بریلوئین برای کاربردهایی مانند سنسورهای نوری و ژریسکوپ ها به دلیل پهنای باند بسیار نازک آنها که می تواند با هرتز بسیار کم باشد مورد علاقه هستند(Ohashi, Shibata and Shiraki 1992, 900-902; Kurashima, Horiguchi and Tateda 1990, 1038 – 1040; Tateda et al 1990, 1272-1296 ).

1-3- لیزر فیبر بریلوئین – بررسی اجمالی

لیزر فیبر معمولاً به لیزری با فیبر نوری به عنوان میانه بدست آمده برمیگردد. در اکثر نمونه­ها، میانه بدست آمده یک فیبر ناخالص شده با یون های زمینی کمیاب مانند اربیوم[8] ( )، نئودیمیوم[9] ( )، ایتربیوم[10] ( )، تولیوم[11] ( )، یا پراسدیمیوم[12] ( ) پمپ شده دیودهای لیزر است که جهت تولید واسطه بدست آمده در این فیبرها به وجود می آید. اگرچه انواع مختلف ناخالصی ها مواد میزبان مختلف مانند سیلیکا و فلورا به خصوصیات مختلف سیستم­های لیزر را موجب می­شوند، اربیوم در میزبان سیلیکا به طور وسیع مخصوصا در لیزرهای فیبر ناخالص شده با اربیوم مورد استفاده قرار می گیرد زیرا چنین لیزرهایی در نوار طول موج 1.55 میکرومتر برای بعضی کاربردها مفید هستند مانند ارتباط نوری، پدیده مافوق سریع و سنسورهای براساس فیبر.با این حال، لیزرهای فیبر بریلوئین می­توانند در هر طول موجی تولید شوند به همین دلیل آنها از بریلوئین غیر خطی بدست آمده در فیبر نوری مورد استفاده قرار می گیرند.

لیزرهای فیبر بریلوئین خصوصیات ویژه­ی بسیاری دارند که آنها را از لیزرهای استاندارد متفاوت می سازد . اول از همه، همسانی آن باید اساسا احتیاجات مختلف را در برداشته باشد بنابراین لیزرهای فیبر بریلوئین توسط دیگر لیزرها پمپ می­شود که پمپ­های بریلوئین[13] با انتخاب طیفی پرتوافکنی نامیده می شود که در اینجا، مقدار کمی مهم تفاوت  در لیزرهای فیبر بریلوئین و فرکانس های پمپ بیشتر از مقدار دقیق کامل آنها می­باشد. به محض اینکه قدرت پمپ از قدرت آستانه پراکندگی برانگیخته بریلوئین تجاوز  می­کند، نوسان لیزرهای فیبر بریلوئین، توسط اضافه کردن بازخورد مناسب به سمت سیستم پراکندگی برانگیخته بریلوئین در شکل محفظه  (خطی) یا محفظه حلقه­ای ایجاد می شود، که در فرکانس جدا شده از فرکانس پمپ های بریلوئین توسط  به دلیل تاثیر دوپلر[14] بر انتشار غیرالاستیک بازگشت به سمت عقب پمپ های بریلوئین به وسیله شبکه متحرک تولید شده از طریق پدیده الکتروستریکسیون، آغاز خواهد شد. در این نظریه، فیبر با حالت 25 کیلومتر تکی به عنوان میانه بدست آمده غیرخطی در دو ترکیب مورد استفاده قرار می­گیرد که محفظه  (خطی) و محفظه حلقه­ای هستند. فیبر طویل نسبی معمولاً جهت تولید لیزرهای فیبر بریلوئین به کار می­رود که به حصول بریلوئین در رابطه با غیرخطی بودن فیبر استفاده می کند. به علاوه، فواصل اثر متقابل طولانی انتشار نور معمولاً نیاز به دست یابی ترکیب غیرخطی هرگونه فیبر طولانی مفید دارد بنابراین فرایند پراکندگی برانگیخته بریلوئین می تواند با مرحله (فاز) هماهنگ شود یا سیگنال پراکندگی برانگیخته بریلوئین به سطوح محسوس (قابل قبول) افزایش دهد.

محفظه­های حلقه­ای معمولاً جهت دست یابی به لیزرهای فیبر بریلوئین به کار می­روند. در محفظه حلقه­ای متداول در فیبرهای نوری، یک فیبر بین دو پورت متضاد پیوندی 2×2 ارتباط برقرار می کند و 3 پورت گرداننده نوری[15] به پیوند در پورت 2 از  گرداننده نوری اتصال داده می شود. سپس پمپ بریلوئین از طریق پورت های 1و2 از  گرداننده نوری به سمت فیبر خارج می شوند. ایزولیترها شامل فعالیت  گرداننده نوری جهت اطمینان از فعالیت یک سویه می باشند. به دلیل طبیعت پراکندگی برانگیخته بریلوئین ، نوسان لیزرهای فیبر بریلوئین در جهت مخالف نوسان پمپ بریلوئین در فیبر است. قسمتی از لیزرهای فیبر بریلوئین توسط پیوند به وجود آمده است و از طریق پورتهای 2و3 از  گرداننده نوری به آنالیز کننده طیفی نوری[16] ارسال می شود. با وجود این، محفظه حلقه­ای نیز می تواند بدون استفاده از پیوند ساخته شود و محفظه تمام فیبر با قدرت لیزرهای فیبر بریلوئین خروجی بالاتر را نتیجه می دهد. محفظه حلقه­ای در مقایسه با محفظه خطی به دلیل استفاده تنها یک پیوند و یک گرداننده نوری اتلاف پردشی دوسره کمتری دارد. یک محفظه خطی  اساسا به دو آینه برای ورود و خروج و حصول میانه (فعال) نیاز دارد. در فیبرهای نوری، یک گرداننده نوری در پورت های 1و3 با یکدیگر ارتباط داده می شوند که می توانند محل آینه های مذکور به کار می روند و بنابراین یک فیبر نوری به عنوان میانه حصول شده بین هر دو پورت های 2 از دو گرداننده نوری پیوند زده می­شود. در ترکیب خطی متداول، پیوند 2×2 بین     پورت­های 2 از دو گرداننده نوری جهت تزریق لیزر اولیه و ایجاد طیف خروجی مورد استفاده قرار می­گیرند. با این حال، همانطور که در این نطریه­ها نشان داده خواهد شد، ترکیب پیشنهادی ما می تواند کارائی بالاتر، خوش بینانه تر باشد. در ترکیب لیزرهای فیبر بریلوئین خطی دیگر، شبکه فیبر براگ[17] به جای گرداننده نوری جهت مجبور کردن لیزر به عمل کردن در حالت طولی تکی، مورد استفاده قرار می­گیرد.

1-4- هدف این فرضیه­ها

فرآیند فیزیکی پراکندگی برانگیخته بریلوئین به وسیله برهم کنش غیر خطی بین نور تابشی (موج پمپ) با نور پراکنده بریلوئین (موج استوکس) و موجی آکوستیکی است که در طی یک فرآیندی بنام الکترواستریکشن[18] تولید می­شود. همین که موج پراکنده بریلوئین بصورت خود به خودی تولید می شود با موج پمپ زنش ایجاد می­کند و موج زنش با فرکانسی تولید می­شود که دقیقا مساوی فرکانس  موج آکوستیکی  است. در نتیجه، این زنش به عنوان منبعی برای تقویت کردن دامنه موج آکوستیکی عمل می کند که بنوبه خود دامنه موج پراکنده بریلوئین  را به عنوان یک پسخوراند مثبت تقویت می کند و پراكندگي برانگيخته بريلوئين شکل می گیرد. با قرار دادن فیبر نوری درون یک حفره، توان آستانه پراكندگي برانگيخته بريلوئين بطور قابل ملاحظه ای کاهش می یابد و اگر  بهره در فرآیند تقويت استوكس بريلوئين بيش از اتلاف كاواك باشد، نوسان استوكس بريلوئين درون كاواك پديد مي‌آيد كه به نوبه خود سبب توليد ليزرهاي فيبري بريلوئين مي‌شودو پهنای استوکس بریلوئین بطور قابل توجه­ای باریکتر از پهنای پمپ شده به چندین هرتز کاهش می­یابد. در این تحقیق از طریق شبیه سازی به کمک نرم افزار متلب[19] روند تولید لیزر فیبری بریلوئین بررسی می­شود. با تغییر پارامترهای کاواک، توان لیزر فیبری بریلوئین نسبت به توان لیزر فرودی بدست می­آید.

[1] Brillouin fiber laser

[2] Raman fiber laser

[3] Stimulated Briluin Scattering

[4] Rayleigh

[5] Mandelstam

[6] L.Brillouin

[7] E.Gross

[8] Erbium

[9] Neodymium

[10] Ytterbium

[11] Thulium

[12] Praseodymium

[13] Brillouin pomps

[14] Doppler

[15] Optical circulator

[16] Optical spectrum analyzer

[17] Bragg

[18] Electrostriction

[19] Matlab

همه پایان نامه و تحقیق و پروژه های به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید

مطالب پیشنهادی:
برچسب ها : , , , , , , , , , , , ,
برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

جستجو پیشرفته

دسته‌ها

آخرین بروز رسانی

    Fatal error: Call to undefined function jdate() in /home/bmaghale/domains/bmaghale.ir/public_html/wp-content/themes/digitaliran5/sidebar.php on line 122