پايان نامه بررسي کيفي تطبيقي اخبار 20 30 سيماي جمهوري اسلامي ايران و برنامه خبري شصت دقيقه بي بي سي فارسي

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

پايان نامه بررسي کيفي تطبيقي اخبار 20  30 سيماي جمهوري اسلامي ايران و برنامه خبري شصت دقيقه بي بي سي فارسي یکی از پایان نامه و تحقیق های جامع و کامل و دارای منابع معتبر می باشد این پایان نامه دارای 189 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که جهت دریافت و دانلود متن کامل پايان نامه بررسي کيفي تطبيقي اخبار 20  30 سيماي جمهوري اسلامي ايران و برنامه خبري شصت دقيقه بي بي سي فارسي بر روی گزینه خرید انتهای ایمیل کلیک نمائید پس از وارد نمودن اطلاعات مربوطه و پرداخت قادر به دانلود متن کامل پایان نامه مربوطه می باشد همچنین لینک پایان نامه همان لحظه به ایمیل شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

فصل اول: کلیات پژوهش
مقدمه 2
بیان مسئله 2
ضرورت و اهمیت پژوهش 5
اهداف پژوهش 6
سوألات کلیدی پژوهش 7
روش پژوهش 8
جامعه آماری 10
شیوه نمونه گیری و حجم نمونه 11
شیوه های تجزیه و تحلیل داده ها 11
پیشینه پژوهش 11

فصل دوم: چارچوب نظری و ادبیات پژوهش
مقدمه 16
نظریه‌های مرتبط با پیام (اخبار) 16
کلیاتی درباره دو شبکه 19
نظریاتی درباره تلویزیون 20
جامعه شناسی اخبار 25
نظریه بازنمایی 28
فصل سوم: روش پژوهش
مقدمه 39
نشانه شناسی 40
تحلیل ژورنالیستی 46
عناصر متن رسانه ای 53
تحلیل متن تصویری 53
تاکتیک های پوشش خبری 57
اقناع و تبلیغ 73
روش انجام پروژه 78
تحلیل 80
روایی و پایایی 81

فصل چهارم
تحلیل بولتن ها 86
تحلیل 20:30 86
تحلیل شصت دقیقه 96
ساختار کلی بولتن ها 99
تحلیل عناصر متن رسانه ای 104
بررسی دروازه بانی خبری 106
فصل پنجم
تحلیل ژورنالیستی 116
شیوه معناسازی 124
منابع 129
پیوست133

منابع

منابع فارسی

استوری،جان(1386)، مطالعات فرهنگی درباره فرهنگ عامه، مترجم :حسین پاینده، چاپ اول، تهران: نشر آگه

اینگلیس،فرد(1377)، نظریه رسانه ها، مترجم :محمودحقیقت کاشانی، چاپ اول، تهران: انتشارات مرکز تحقیقات،مطالعات و ستجش برنامه ای صدا وسیما

بدیعی، نعیم، قندی، حسین(1383)، روزنامه نگاری نوین، چاپ چهارم، تهران: انتشارات دانشکده علامه طباطبایی.

پستمن، نیل(1373)، زندگی در عیش،مردن در خوشی، ترجمه صادق طباطبایی، تهران: سروش.

دالگرن، پیتر(1386)، تلویزیون و گستره عمومی، ترجمه مهدی شفقتی، چاپ اول، تهران: سروش و مرکز مطالعات، تحقیقات و سنجش برنامه ای صداوسیما.

دانسی، مارسل(1387)، نشانه شناسی رسانه ها، مترجم : گودرز میرانی و بهزاد دوران، چاپ اول، تهران: چاپار و آیینه نما.

رفیع پور، فرامرز(1387)، تکنیک های خاص تحقیق در علوم اجتماعی، چاپ پنجم، تهران: شرکت سهامی انتشار.

ری، وین(1388)، راهنمای بررسی اخبار تلویزیون، مترجم : سید رضا حسینی، چاپ اول، تهران: سروش.

زارعیان، داوود(1382)، مبانی کلی ارتباطات جمعی، چاپ اول، تهران: کارگزار روابط عمومی.

سلبی، کیت،کاودری، ژان(1380)، راهنمای بررسی تلویزیون، مترجم : علی عامری، چاپ اول، تهران: سروش.

ساروخانی، باقر (1384)، جامعه‌شناسی ارتباطات،چاپ پانزدهم، تهران: اطلاعات.

سلطانيفر، محمد، هاشمي،شهناز (1382)، پوشش خبری، تهران: سیمای شرق.

سورین، ورنر، تانکارد، جیمز(1384)، نظریه های ارتباطات، مترجم: علیرضا دهقان، چاپ دوم، تهران: دانشگاه تهران.

سولیوان، تام و دیگران(1385)، مفاهیم کلیدی ارتباطات، مترجم : میرحسین رئیس زاده، چاپ اول، تهران: فصل نو.

عباسی، حجت الله، (1388)، خبر تلویزیونی، چاپ اول، تهران: انتشارات دانشکده صداوسیما.

فیسک، جان(1386)، درآمدی بر مطالعات ارتباطی، مترجم : مهدی غبرایی، چاپ اول، تهران: دفتر مطالعات و توسعه رسانه ها.

کاظمی، عباس، (1387)، مطالعات فرهنگی، مصرف فرهنگی و زندگی روزمره در ایران، چاپ اول، تهران: انتشارات جهاددانشگاهی واحد تهران.

گیرو، پی یر(1383)، نشانه شناسی، مترجم : محمدنبوی، چاپ دوم، تهران: آگه.

لیندلوف، تامس، تیلور، برایان، (1388)روش های تحقیق کیفی در ارتباطات، مترجم: عبدالله گیویان، چاپ اول: تهران: انتشارات همشهری.

محمدی، مسعود، (1389)، ارزیابی و تحلیل عملیات رسانه ای غرب علیه جهموری اسلامی؛ جلد دوم مروری بر بی بی سی ، چاپ اول، تهران: معاونت امور مطبوعاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.

معتمدنژاد، کاظم، ابوالقاسم مصنفی(1382)، روزنامه نگاری، چاپ چهارم، تهران: انتشارات دانشکده علامه طباطبایی.

مهدی زاده، محمد، (1387)، رسانه ها و بازنمایی، چاپ اول، تهران: دفتر مطالعات و توسعه رسانه ها.

وبستر، فرانک (1383)،نظریه های جامعه اطلاعاتی، ترجمه اسماعیل قدیمی، چاپ دوم، تهران: قصیده سرا.

منابع لاتین

Lacey,Nick(1998),Image and representation; Key concept in in media studies; st martins press

مقالات فارسی

کوثری،مسعود (1387)، روش های پژوهش های کیفی در ارتباطات، رسانه، شماره 73، بهار87، صص56-31

کوثری،مسعود (1384)،پاسخ های مسعود کوثری به پرسش های جامعه شناسی هنر،بیناب،شماره 8،مرداد 84،صص78-85)

معتمد نژاد، کاظم (1387)، مبانی و اصول تبلیغات سیاسی، رسانه، شماره 75، پاییز 87،صص114-79

پایان نامه

بررسی معیارهای گزینش اخبار: مقایسه نحوه اخبار افغانستان در رادیو دری جمهوری اسلامی ایران و رادیو بی­بی سی انگلیس،علی یاور اکبری، 1383

ساختار و شیوه انعکاس اخبار سیاسی، تحلیل محتوای اخبار ساعت 21 شبکه اول سیمای جمهوری اسلامی ایران، غلامرضا محمدی مهر،1377

پژوهشی پیرامون اخبار تلویزیون، داوود اسماعیلی،1358-1359

چکیده

بررسی شیوه پرداخت رسانه های رقیب به اخبار روز -در روز 18 تیر که تاریخ سیاسی رخدادهای اپوزیسیون در ایران رقم خورد و روز 9 مهر که زمان برگزاری کنفرانس فلسطین با حضور کشورهای اسلامی به عنوان آرمان انقلاب اسلامی و جهان اسلام بود- موضوع این پژوهش است. هدف این کار بررسی «تفاوت» در «بازنمایی» رویدادها با روش تحلیل شیوه پردازش اخبار، بررسی دروازه بانی و روایت خبر، روش های اقناع تبلیغ و پوشش خبری و معنای حاصل از آن و در نهایت شیوه معناسازی از رویدادها در دو رسانه رقیب است. این امر به کمک مقولاتی که از نظریه بازنمایی استخراج شد – که سوالات پژوهش نیز هست- میسر شد؛  در مجموع این فرایند به کدهایی انجامید که منجر به دسترسی به یافته های پژوهش شد.لازم به ذکر است که یافته های این پژوهش منحصر به 4 بولتن است و قابل تعمیم نیست.

 واژگان کلیدی: نشانه شناسی، بازنمایی در رسانه، تحلیل ژورنالیستی خبر، شبکه های خبری فارسی زبان، معناسازی، تاکتیک های پوشش خبری و اقناع و تبلیغ

فصل اول کلیات پژوهش

1.1مقدمه

عصر ارتباطات دنیایی از شگفتی را برای مردم به ارمغان آورد. تجربه مجازی واقعیات، سرعت دریافت اطلاعات و اخبار، تفریحات بی­هزینه در منزل با استفاده از تخیل رسانه­ای و … همه تغییر اساسی در سبک زندگی افراد ایجاد کرد. اگر پیش از این ویژگی­های جسمانی برای کشاورزی، جنگ …، ابزار قدرت محسوب می­شد اکنون اطلاعات و اخبار، اقتصاد و قدرت جدیدی را شکل داده­اند که قدرت و اقتصاد دانایی نامیده شده است.

ترديدي در اين واقعيت نمي­توان داشت كه جهان درحالت خيز تازه­اي به سمت يك تحول دوران ساز است. جانمايه اين تحول در حوزه اطلاع رساني و دانايي استقرار يافته است.

همان‌طور كه خون مهم‌ترين عنصر حيات انسان است اطلاعات نيز خون جامعه اطلاعاتي محسوب مي­شود چون در جهان­هستي همه چيز در حال تغيير و تحول است.

کارشناسان جامعه اطلاعاتي را جامعه­اي مي­دانند که در آن ارتباطات، عامل انتقال­دهنده واقعي براي ايجاد تغيير و تحول در هر فرد به منظور دستيابي عملي به اطلاعات است.

مچلوپ[1]بنیانگذار تخصصی سازی مطالعه جامعه اطلاعاتی، کوشید با مقیاس های آماری به قلمرو صنایع اطلاعاتی گام بگذارد. او پنج گروه صنعتی عمده را مشخص کرد که «رسانه های ارتباطی» از آن جمله اند. (وبستر،1383،29)

1-2 بیان مسئله

«قدرت» از نظر برتراند راسل به معنای «ایجاد اثرات مورد نظر» است و ماکس وبر آن را «تحمیل اراده خود بر رفتار دیگران» تعریف می کند. با شکل گیری رسانه ها از قرن 18 ، رسانه ها هم از ساخت قدرت تاثیر گرفتند و هم بر آن تاثیر گذاشتند. بازیگران در عرصه بین الملل برای کنترل رفتار و اعمال جوامع (ساختن و مدیریت افکار عمومی) از تاثیرات رسانه ها بهره می­برند. (محمدی، مسعود، 1389، 8)

اکنون با برداشته شدن مرزهای سیاسی از طریق رسانه­ها، مدعیان قدرت برای به حداکثر رساندن قدرت خود، جهت ایمن ساختن آن در مقابل مخالفان از رسانه­ها برای به دست گرفتن افکار عمومی جهان استفاده می کنند.

اکنون هم صاحبان دولتی رسانه در ایران و هم مالکان بی­بی­سی به این امر آگاهی دارند و هر یک بر اساس شرایط خود برای موفقیت در این جنگ رسانه ای تلاش می کنند. در این میان رسانه­ای موفق است که ادبیات رسانه را به خوبی بشناسد و از تکنیک­های لازم برای اقناع و ترغیب بهره گیری کند تا بتواند در شکل دادن افکار­ عمومی موثر باشد. گرچه دسترسی به بی­بی­سی در ایران غیر قانونی است اما به گفته جواد آرین منش نایب رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی در حال حاضر 5/4 میلیون گیرنده و دیش ماهواره­های غیر مجاز در کشورمان فعال است و در حال حاضر سه هزار شبکه ماهواره ای در داخل ایران با آنتن­های معمولی قابل دریافت است.[2]

اکنون رسانه ها به عنوان یک نهاد اجتماعی در درون منطق ذهنی افراد رسوخ کرده­اند و شیوه زندگی مصرف کنندگان رسانه­ها را شکل می­دهند. بازنمایی­های رسانه­ای از واقعیت، واقعیت جدیدی برای مصرف کنندگان رسانه­ها می­سازند. منظور از بازنمايي، فرايند ثبت ايده­ها، دانش يا پيام­ها به شكل فيزيكي است.(دانسي[3]، 87، 20).

رسانه ها مهمترین منبع دسترسی به دنیای اطلاعات هستند. اگرچه اطلاعات عمدتا جنبه عامه پسند دارد اما مهم این است که انحصار اطلاعاتی شکسته شده است. این شکست انحصار ، گذر از مرزهای سیاسی را هم شامل می شود و «تکثر اطلاعاتی» به معنای کامل تحقق یافته است.

در اين شرايط تكثر رسانه­اي و تكثر اطلاعاتي، مخاطب سوژه­اي فعال است كه مي­تواند متن[4] را به نحو ديگر قرائت و مصرف كند. سوژه در برخورد با متن و به هنگام مصرف آن، متن ديگري توليد مي­كند كه از آن به توليد در حين مصرف ياد مي­شود.(كاظمي، 87، 184)

اکنون اخبار[5] به عنوان ژانر اساسی در تلویزیون مطرح است و اساسا یک گونه جدید از واقعیت­سازی را در اخبار با استفاده از تصویر ایجاد کرده است. برنامه خبري صرفا جمع بندي وقايع روز نيست بلكه مانند هر متن رسانه­اي، محصولي ارگانيك است. در نتيجه قالب و برنامه­ريزي برنامه­هاي خبري گرايش به تغيير سريع دارد تا ماهيت متغير خود اخبار را منعكس سازد. ( سلبي[6]، كاودري،80، 161)

برنامه­خبري مانند هر متن رسانه اي، نتيجه انتخاب و سازه است. پس اخبار «پنجره اي رو به جهان نيست». گرچه شايد به نظر برسد كه وقايع روز را بي­طرفانه بيان مي­كند اين يكي از همان اسطوره­هايي است كه برنامه هاي خبري مي­خواهند درباره خود بسازند: اين كه صرفا توضيحاتي ساده و عيني از واقعيت هستند. چنين اسطوره­اي در كنار موضوع­هاي مهم ديگري قرار مي­گيرند پس وظيفه شما … بايد «اسطوره­زدايي» از برنامه­هاي خبري باشد.(همان، 162)

حال اگر رسانه مورد اعتماد مخاطبان باشد، مخاطبان آن را واقعیت قلمداد می­کنند. اگر نه، دست به «مقاومت نشانه شناختی» زده و تفسیر جدیدی از آن ارائه می­دهند. فیسک معتقد است که نخبگان فکری و روشنفکران که‌ دارای قدرت نشانه‌شناختی (semiotic power) هستند، معانی مورد نظر خود را در آثار فرهنگی و هنری‌ می‌سازند؛ امّا آیا مخاطبان معمولی نیز همان معنایی را درک می‌کنند که مورد نظر نخبگان فکری است؟ به نظر فیسک،آن‌چه در عمل اتفاق می‌افتد نوعی مقاومت نشانه‌شناختی مخاطبان غیرنخبه است که بر اساس نظریه‌ی مخاطب فعال و مقاومت نشان دادن آنان در برابر معانی نخبه ساخته، صورت می‌گیرد. به نظر فیسک، مقاومت نشانه‌شناختی به حمایت از مردم در زندگی روزمره منجر می‌شود و به آنان‌ کمک می‌کند تا در برابر نوعی انقیاد (subjugation)مقاومت کنند.( کوثری،1384)

اعتماد، راز بقای یک رسانه در این دنیای متکثر رسانه ای است. چنانچه در دراز مدت اعتماد مخاطبان مخدوش شود «اثر بومرنگ»[7] ایجاد شده و دیگر برای مخاطب، باور پذیر نیست. واژه Boomerang به‌معنای چوب خمیده‌ای است که پس از پرت شدن به‌سوی پرتاب‌کننده برمی‌گردد. تأثیر بومرنگی را می‌توان تغییر گرایشی در جهت عکس آنچه که منظور فاعل بوده و یا به‌زبانی دیگر، تأثیری که به جانب خود فاعل برمی‌گردد، بیان کرد…گیرنده پیام، به‌صور گوناگونی امکان می‌یابد که بر فرستنده تأثیر بگذارد و این تأثیر بازگشتی را می‌توان عمل وارونه یا بومرنگ یا انگ نامید.(سيروس نجف آبادي)

طبق نظریه‌ی انگ، زمانی‌که فرد یا وسیله ارتباطی، انگ یا نشانی نامطلوب بر پیشانی یافت، از آستانه اعتماد فرو می‌افتد و تمامی محتوای آن با نیشخند و یا خشم مخاطب مواجه می‌شود. در اکثر موارد، چنین وسیله ارتباطی به‌جهت کاهش سریع و چشم‌گیر مشتریان خود، دچار خلأ نسبی می‌شود و کسانی که بدان گوش فرا می‌دهند، از جانب دیگران فاقد ارزش اجتماعی به‌حساب می‌آیند. فرایندهای اثر بومرنگ، بازخورد و اثر بازگشت منفی، عوامل پیدایی نشان نامطلوب یا انگ، در وسایل ارتباطی خواهد بود. (ساروخانی،1384،103)

از طرفی تلویزیون ویژگی­های خاصی دارد که به اخبار ویژگی­های خاصی می­بخشد. تلویزیون، از تصویر بهره می­گیرد. دیدن، باورپذیری را تسهیل می­کند و واقعیت را ملموس می­کند. اگر همین تصویر خبری آشکارا با سانسور همراه باشد این معنای ضمنی را به همراه دارد که رسانه دروغ می­گوید چون مخاطب ظرفیت پذیرش واقعیت تام و تمام را ندارد یا واقعیت، منافع صاحبان رسانه را به خطر می­اندازد و …  پس اعتماد مخاطب نسبت به رسانه سلب می­شود.

تلویزیون ایجاد کننده فرهنگ پاپ و از بین برنده حرمت­های خاص سنتی است. اکنون مقامات رده اول با تمام ویژگی­های مادی، نقاط قوت و ضعف و … دائم مورد ارزیابی هستند و مانند گذشته نظیر امپراطوران و فرمانروایان از منظر عام مخفی نیستند و حرمت و کاریزمای سابق را ندارند لذا به راحتی در قالب برنامه­های خبری و انتقادی مورد نقد قرار می گیرند.

تصویر عامل مهم در باورپذیری در مخاطب است. امّا اهمیت و ویژگی ممتاز اخبار تلویزیونی در یک ویژگی فیزیولوژیکی در انسان است: «براساس بررسی‌های انجام گرفته، 80 درصد اطلاعات یک فرد از طریق چشم و بقیه از طریق گوش و سایر حواس دریافت می‌شود.» (عباسی،1388، 20)

اخبار تلویزیونی زندگی را برای مخاطب در یک زمینه و بافت[8] خاص معنادار می­کند. تلویزیون به عنوان رسانه ابزاری برای اعمال قدرت صاحبان رسانه ها و اهرمی تاثیر گذار بر افکارعمومی است. منافع مادی و معنوی صاحبان رسانه ها، ملاک شکل دهی به زاویه نگاه رسانه در بازنمایی رویدادهاست. در مقوله خبر که موضوع مورد بحث است تکنیک­های نگارش، تاکتیک­های پوشش خبری، اقناع و تبلیغ و نیز تصویرسازی به کار گرفته می­شوند تا اسطوره خبری مدنظر رسانه ها را بسازند و روایتی خاص از رویداد ارائه دهند تا رویکرد کلان خود را نسبت به جهان در مخاطب نهادینه کنند. اما نمی­توان فراموش کرد که مخاطب، منفعل نیست و با تلویزیون مواجه است که امتیازات زیادی در مقوله خبر نسبت به سایر رسانه ها دارد، دست به گزینش و مقاومت نشانه شناختی می زند.

کار این پژوهش اسطوره زدایی از کار خبری در رسانه تلویزیون در دو نگاه رقیب است.

1-3ضرورت و اهمیت پژوهش

اکنون با شبکه­های ماهواره­ای روبرو هستیم که برنامه­های خود را از طریق دستگاه تلویزیون پخش می­کنند. ایران تنها کشوری است در دنیا که هنوز رویکرد خاصی را از میان رویکردهای چندگانه اتخاذ شده در مقابل ماهواره، اتخاذ نکرده­است و صرفاً در مقابل این جریان قوی ایستاده است. بر اساس آمار ارائه شده توسط سيد رضا صالحي در همايش «بررسي اهداف پيدا و پنهان شبكه­هاي فارسي زبان»، ارزيابي آماري از مصرف رسانه­اي مردم از شبكه­هاي تلويزيوني بين 21 تا 75 درصد بوده است كه گرچه از نظر ايشان هيچ يك متقن نيست چراكه سنجش قابل اعتمادي به لحاظ روشي و از نظر خودسانسوري مخاطبان وجود ندارد اما همه حاكي از آن است كه به عنوان يك رسانه گرچه به­طور غير رسمي، رقيب هژموني رسانه­اي در ايران مطرح است.

محمد سلطاني فر طي آماري كه در اين همايش ارائه داد 90 ماهواره و 7 هزار شبكه تلويزيوني ماهواره­اي در جهان مشغول به فعاليت هستند كه  بين 30 تا 35 ماهواره با 3000 تا 3500 شبكه در ايران قابل دريافت هستند. مجموعا 55 شبكه فارسي زبان در حال فعاليت هستند و چند شبكه فارسي زبان نظير CNN فارسي  و يورونيوز فارسي در راه هستند. [9]

بر اساس آماري كه ­بني­هاشمي در اين نشست ارائه نمود ميانگين تماشاي شبكه­هاي فارسي زبان 5/2 ساعت در روز است كه 48 درصد اين زمان به به فيلم ها و سريال هاي ايراني و 62 درصد به تماشاي ساير برنامه­ها مي­گذرد.[10]

شاید دلیل استقبال مردم از ماهواره را بتوان چنين خلاصه كرد: ارزانی دستگاه( به دلیل عدم پیش بینی مالیات برای دارندگان دستگاه)، عدم پرداخت حق اشتراک برای شبکه ها (به دلیل استفاده قاچاقی از این سیستم در ایران)، پرداخت هزینه اندک و دستیابی به دنیای گسترده رسانه ای (که نتیجه دو عامل قبلی است) و نیز عدم ارضای نیازهای سرگرمی، خبری، آموزشی و … توسط رسانه داخلی باشد.

تنها واکنشی که رسانه ملی به اقبال مردم به رسانه­های خارجی نشان داده است اول سیاه نمایی و تبلیغات سیاه از شیوه خبررسانی شبکه هاست و بعد هزینه میلیاردی برای ایجاد استودیویی شبیه استودیو بی بی سی فارسی در مجموعه خبری ساعت 14.

اکنون در این پژوهش برآنم تا جنبه­های تکنیکی و شیوه­های انتخاب، پردازش و گزارش اخبار، تصاویر و … را بررسی نموده و با دستیابی به شیوه­های حاکم بر شکل دهی اخبار، خبر نویسی  و تکنیک­های اقناع و تبلیغ به­ کشف شیوه معناسازی­ها در  بازنمایی[11] رویدادها در دو شبکه دست یابم. اخبار شصت دقيقه بي­بي­سي و اخبار 20:30  هر دو ار جذاب­ترین بولتن­های دو شبکه هستند. لذا این دو بولتن برای تحلیل انتخاب شده­اند.

1-4 اهداف پژوهش

هدف اصلی: دستیابی به شیوه­های معناسازی در دو شبکه

هدف فرعی: بررسي تکنیک­های ژورنالیستی، تاکتیک­های پوشش خبری و شیوه اقناع و تبلیغ

1-5 سوألات کلیدی پژوهش

با توجه به ادبيات و چارچوب نظري ، همچنين ماهيت اكتشافي اين پژوهش، پرسش­هايي براي آن در نظر گرفته شده تا طي فرآيند تحقيق به آن­ها پاسخ داده شود :

 1-5-1 سوالات مرتبط با شیوه معناسازی:

چه كساني برجسته و چه كساني به حاشيه رانده مي‌شوند؟ چه اشخاص و رويدادهايي گزينش، عرضه، باز توليد و صورت‌بندي مي‌شوند و چه مواردي به حاشيه رانده مي‌شوند؟

موارد تنش‌ها و رويدادهاي مشترك و البته در موارد خاص ديگر چه تفاسير مرجعي از واقعيات اجتماعي ارائه مي‌شود؟

چگونه از زبان از طريق فرايند توصيف، مفهوم‌سازي و جايگزين سازي در صورت‌بندي اجتماعي براي معناسازي بهره گرفته شده است؟

چگونه در فرايند كليشه‌سازي از طريق تقليل دادن، ذاتي كردن، آشنا كردن و تثبيت تفاوت‌ها،‌ بهنجار و نكبت‌بار در نابرابري قدرت استفاده مي‌شود و در چه مواردي كليشه شكني در رسانه اتفاق مي‌افتد؟

رسانه چگونه به بازنمايي واقعيات از طريق ارائه تصوير غلط [از طريق بي‌توجهي به حضور مؤثر گروه، پررنگ كردن حضور يك گروه]، نمايش محدود و ثابت و پايدار گروهي خاص و مشروعيت‌زدايي مي‌پردازد؟

چگونه رسانه از طريق عمل ضمني نشانه‌ها به نظامي معنايي در بازنمايي واقعيات مي‌رسد؟ و گاهي چگونه رويكرد ايدئولوژيك رسانه به جهان مشخص مي‌شود و اين كه رسانه چگونه در برانگيختن معنا از نمادسازي بهره مي‌گيرد؟

1-5-2 سوالات مرتبط با تحلیل ژورنالیستی خبر:

چه مدت زمانی به خبر اختصاص داده شده و از نظر تقدم و تاخر در کجای بولتن قرار دارد( ترتیب ارائه)؟

از چه سبک نگارش، عناصر و ارزش­های خبری، تیتر و لید استفاده­شده­است؟

نوع خبر چیست؟(نرم یا سخت خبر بودن، منبع، ژانر، جهت گیری و …)

ویژگی خبر و گزاره­های اصلی خبر چیست؟

ویراستاری خبر چگونه است؟

از چه تاکتیک­های پوشش خبری، چه تکنیک­های اقناع و تبلیغ، شیوه عملی تبلیغ و اصول ضد تبلیغ استفاده­کرده­است؟

1-6 روش پژوهش

در این پژوهش از دو روش تحلیل ژورنالیستی و نشانه‌ شناسی[12] بهره گرفته­شده­است زیرا متن مورد تحلیل شامل زبان شفاهی و تصویر خبری است­.

[3] . Marcel danesi

[4].Text

[5] .News

[6] . Keith selby & Ron Cowdery

[7] . Boomerang Effect

[8] .Context

[11] . Representation

[12] .Semiology

همه پایان نامه و تحقیق و پروژه های به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید

مطالب پیشنهادی:
 • پايان نامه آينده‌نگاري تحولات رسانه ديني در افق 1404 جمهوري اسلامي ايران
 • پايان نامه بررسي اهميت اسطوره سازي ديني براي کودکان در رسانه ها؛ از ديـدگاه صاحبنظـران و ارتباط گران حوزه رسانه اي
 • پايان نامه بررسي ميزان اعتبار اخبار ساعت 21 سيما شبکه اول در نزد دانشجويان دختر رشته ارتباطات
 • پایان نامه بررسي مقايسه اي مولفه هاي فرهنگي واجتماعي اخبار شبکه يک سيماي جمهوري اسلامي ايران و شبکه ماهواره اي من و تو (1)
 • پايان نامه بررسي نقش استفاده از رسانه بر احساس امنيت اجتماعي زنان
 • برچسب ها : , , , , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

  جستجو پیشرفته

  دسته‌ها

  آخرین بروز رسانی

   Fatal error: Call to undefined function jdate() in /home/bmaghale/domains/bmaghale.ir/public_html/wp-content/themes/digitaliran5/sidebar.php on line 122