پايان نامه برنامه ريزي توليد براي زنجيره تامين محصولات لبني در شرکت پرتودانه خزر

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

پايان نامه برنامه ريزي توليد براي زنجيره تامين محصولات لبني در شرکت پرتودانه خزر یکی از پایان نامه و تحقیق های جامع و کامل و دارای منابع معتبر می باشد این پایان نامه دارای 85 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که جهت دریافت و دانلود متن کامل پايان نامه برنامه ريزي توليد براي زنجيره تامين محصولات لبني در شرکت پرتودانه خزر بر روی گزینه خرید انتهای ایمیل کلیک نمائید پس از وارد نمودن اطلاعات مربوطه و پرداخت قادر به دانلود متن کامل پایان نامه مربوطه می باشد همچنین لینک پایان نامه همان لحظه به ایمیل شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

فصل اول: کلیات تحقیق
1-1- مقدمه 2
1-2 بيان مساله 2
1-3- سؤال تحقیق 3
1-4- اهداف تحقیق 3
فصل دوم: ادبیات و پیشینه تحقیق
2-1- مقدمه 6
2-2 مفهوم زنجیره تامین و پیدایش آن 6
2-2-1 پیدایش مفهوم زنجیره تامین 7
2-2-2 تعریف زنجیره تامین 8
2-2-3 دلایل علاقه و توجه به مفهوم مدیریت زنجیره تامین 9
2-2-4 مشکلات زنجیره تامین و منابع آنها 10
2-3 انواع شبکه های زنجیره تامین 10
2-3-1 شبکه سری 11
2-3-2 شبکه واگرا 12
2-3-3 شبکه¬ی همگرا 12
2-3-4 شبکه مختلط 13
2-4 مدیریت زنجیره تامین 13
2-4-1 ضرورت مدیریت زنجیره تامین 15
2-4-2 وظایف مدیریت زنجیره تامین 16
2-4-3 مولفه ها و اجزای مدیریت زنجیره تامین 17
2-5 برنامه ریزی در زنجیره¬ی تامین 19
2-6 مدلسازی مدیریت زنجیره تامین 20
2-6-1 مدل های برنامه ریزی خطی 21
2-6-2 مدل برنامه ریزی عدد صحیح 21
2-6-3 مدل های شبیه سازی 21
2-6-4 مدلهای بهینه سازی- شبیه سازی 22
2-7 مسئله طراحی شبکه زنجیره تامین 22
2-8 مدل های طراحی شبکه طراحی زنجیره تامین قطعی 23
2-9 برنامه ریزی تولید 23
2-9-1 کاربردهای اصلی 25
2-9-2 کاربردهای جنبی 25
2-10 کالای فاسد پذیر 25
2-10-1 اقلام فاسد شدنی 27
2-11 انبارداری صحیح و کاهش نرخ ضایعات و موجودی فاسد 28
2-11-1 اهميت انبار 28
2-11-2 انواع انبار ها 28
2-11-3 تخريب كالا 29
2-11-4 هزينه‏هاي ناشي از نگهداري نامناسب مواد اوليه 29
2-11-4-1- بسته بندي مناسب 30
2-12 پنجره زمانی 31
2-12-1 مقدمه 31
2-12-2- تقسیم بندی پنجره زمانی 31
2-13- مسیریابی با پنجره زمانی 33
2-14- مساله VRPTW 33
2-14-1- اقسام مسائل مسیریابی وسیله نقلیه با پنجره زمانی 34
2-14-1-1-محدودیت ریاضی مدل TW سخت: 35
2-14-1-2-محدودیت های ریاضی مدل TW نرم 35
فصل سوم : روش تحقیق
3-1- مقدمه 37
3-2- فرضیات مدل 37
3-3- نمادهای مدل 37
3-4- متغیرهای تصمیم 38
3-5- پارامترهای مدل 38
3-6- فرمول بندی مساله 39
فصل چهارم : نتایج محاسباتی و یافته¬های تحقیق
4-1- مقدمه 43
4-2-تحلیل حساسیت 43
4-3- مساله مطالعه موردی 44
4-3-1- فعالیت های شرکت پرتودانه خزر 45
4-3-1-1 تاریخچه شرکت 45
4-3-2- بیان مساله موردی 47
4-4- تجزیه و تحلیل مسئله موردی 54
4-4-1-تغییرات در میزان تقاضا: 55
4-4-2- تغییرات در میزان موجودی اول دوره: 56
4-5- جمع بندی 57
فصل پنجم نتیجه گیری و پیشنهادات
5-1- جمع¬بندی و نتیجه¬گیری 59
5-2- پیشنهادها 60
منابع و مراجع 61
پيوست
كد برنامه Lingo
چكيده انگليسي

منابع و مراجع

علی حاج شیرمحمدی،اصول برنامه ریزی و کنترل تولید و موجودیها،انتشارات اردکان،1382،425-435

محمدتقی فاطمی قمی،یرنامه ریزی و کنترل تولید و موجودیها،امیرکبیر،1380

میربهادر قلی آریانژاد،برنامه ریزی سیستم های تولید،انتشارات ترمه،1388

محمدطاهر شیرافکن ، ارائه مدل برای مسئله چند فروشنده دوره گرد با مبادی چندگانه غیرثابت با در نظر گرفتن محدودیت پنجره زمانی و جریمه انتظار ، پایان­نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه علوم و فنون مازندران. 1391

الهام اسماعیلی،مدلی احتمالی برای مدیریت زنجیره تامین چند دوره ای با در نظر گرفتن طول عمر تامین کنندگان،پایان نامه کارشناسی ارشد؛دانشگاه علوم و فنون مازندران.1389

مرتضی صادقی عمل نیک، ابعاد مختلف مدیریت زنجیره تامین،نشریه مدیریت صنعتی،1388

(2012), Stochastic production planning for a biofuel supply chain under demand and price uncertainties,department of ivdustrial and manufacturing engineering. north dakota state university, pp1-5

(2006),. Models for production planning under uncertahntly , Operations Research 20, J.mula, Vol. 14, No. 1, PP.98-100.

(2005), Applying possibilitic linear programming to aggregate production planning. OpSearch10, Reay-Chen Wang,.Vol. 14, No. 1, PP.68-82.

(2002), Scheduling pre-printed newspaper advertising inserts using genetic algorithms, Omega 30, Carter AE, Ragsdale CT,  415–421.

(1973), Computational experience with an m-salesman traveling salesman algorithm, Management Science 19(7), Svestka JA, Huckfeldt  VE  , 790–799.

(1975), Some simple applications of the traveling salesman problem, Operational Research Quarterly  26, Lenstra JK, Rinnooy Kan AHG  ,, 717–733.

(1999), Team scheduling by genetic search, Proceedings of the second international conference on intelligent processing and manufacturing of materials, Zhang T, GruverWA, Smith MH,vol. 2, 839–844.

(1972), Computer assisted school bus scheduling, Management Science 18, Angel RD, Caudle WL, Noonan R, Whinston A,279–288.

(1992), A new multiperiod multiple traveling salesman problem with heuristic and application to a scheduling problem, Decision Sciences 23, Gilbert KC, Hofstra RB, 250–259.

(1996), Purchasing & Supply Management, Text &Cases ,6th esition, New York, Mc Grawhill, Doubler, D.W & Burt D.N.,

(2002), An implementation of evolutionary computation for path planning of cooperative mobile robots, Proceedings of the fourth world congress on intelligent control and automation, Yu Z, Jinhai L, Guochang G, Rubo Z, Haiyan Y, vol. 3,321-340.

(1998),  Reactive Tabu search in unmanned aerial reconnaissance simulations0, Proceedings of the 1998 winter simulation conference, Ryan,  Bailey, Moore, Carlton  ,vol. 1, 873–879.

(2004), The design of the global navigation satellite system surveying networks using genetic algorithms, Engineering Applications of Artificial Intelligence 17, Saleh HA, Chelouah R,  111–122.

(1999), Introduction to supply chain management.Prentice Hall, New Jersey, Handfield, R.B, Nchols, E.L,JR,

(2003), A heuristic approach to the overnight security service problem, Computers and Operations Research 30, Calvo RW, Cordone R, 1269–1287.

(2004), A crane scheduling method for port container terminals, European Journal of Operational Research 156, Kim KH, Park Y, 752–768.

(2004), Emerging logistics strategies: Blueprints for the next centry , International Journal of Physical Distribution and Logistics Management, 24(7), La Londe, Bernered,J., Masters, James,M.,34-37,1994

(2000), Efficient coordinated motion, Mathematical and Computer Modeling 31, Basu A, Elnagar A, Al-Hajj A, 39–53.

(1983), Combinatorial analysis for route first-cluster second vehicle routing, Omega 11(5), Mole RH, Johnson DG, Wells K, 507–512.

(1985), Optimal routing under capacity and distance restrictions. Operations Research  33(5), Laporte G, Nobert Y, Desrochers M, 1050–1073.

(2002), Branch-and-bound algorithms for the capacitated VRP, SIAM Monographs on Discrete Mathematics and Applications, Toth P, Vigo D, 29–51.

چکیده

در رقابت های جهانی موجود در عصر حاضر باید محصولات متنوع را با توجه به درخواست مشتری در دسترس وی قرار داد. درخواست مشتری بر کیفیت بالا و خدمت رسانی سریع موجب افزایش فشارهایی شده است که قبلا وجود نداشته است، درنتیجه شرکت ها بیش از این نمی توانند به تنهایی از عهده تمامی کارها برآیند.در بازار رقابتی موجود، بنگاههای اقتصادی و تولیدی علاوه بر پرداختن به سازمان و منابع داخلی، خود را به مدیریت و نظارت بر منابع و ارگان مرتبط خارج از سازمان نیازمند یافته اند. مساله کلیدی در یک زنجیره تامین، مدیریت و کنترل هماهنگ تمامی این فعالیت هاست. مدیریت زنجیره تامین پدیده ای است که این کار را به طریقی انجام می دهد که مشتریان بتوانند خدمت قابل اطمینان و سریع را با محصولات با کیفیت در حداقل هزینه دریافت کنند.از سوی دیگر مدیریت زنجیره تامین بر رویکرد مشتری محور استوار است.بر این اساس، ارتباط بموقع و کامل بین همه عناصر زنجیره تامین برای اطلاع از نیازهای مشتری و میزان تامین نیازها از ضروریات زنجیره است.از آنجایی که مواد لبنی دارای حساسیت زمانی جهت مصرف می باشند یعنی باید در بازه زمانی مشخص مصرف شود،لذا توزیع و پخش این محصول از زمان تولید تا زمانی که بدست مصرف کننده می رسد از اهمیت بالایی برخوردار می باشد، بهمین جهت با درنظرگرفتن پنجره زمانی درصدد رفع این مشکل برآمده ایم.

کلید واژه ها:زنجیره تامین مواد لبنی، پنجره زمانی، برنامه ریزی تولید محصولات لبنی

فصل اول

کلیات تحقیق

 1-1- مقدمه

مدیریت زنجیره تامین[1]، یکی از رایج ترین عناوین مورد بحث در ادبیات کسب و کار می باشد. این یک اصل اساسی برای سازمان هاست که یک مزیت رقابتی پایدار برای پیشرو ماندن در بازار ایجاد نمایند. نیاز به انسجام و یکپارچگی عناصر مختلف در مدیریت زنجیره تامین، برای بیشتر شرکت ها به عنوان یک عامل مهم جهت رقابتی ماندن شناخته شده است. همانطور که شرکت های بیشتر و بیشتری از عملکرد زنجیره تامین خود آگاه می شوند، هماهنگی و انسجام عوامل مختلف در مدیریت زنجیره تامین در کسب مزیت رقابتی حیاتی می شود.امروزه با پیشرفت صنایع تولیدی و وجود رقابت شدید جهانی بین شرکت­ها و کمپانی­ها، کوتاه­تر شدن چرخه عمر کالا، زمان مورد نیاز برای بازاریابی و نیازهای متفاوت مشتریان در نقاط مختلف و فواصل مختلف از محل تولید، شرکت های توزیع کالاها و مواد اولیه و حمل و نقل بر آن شده­اند که کارایی و بهره­وری سیستم­های خود را بهبود بخشند. سیستم­های توزیع و حمل و نقل باید قادر به توزیع محصول با کمترین هزینه و در کمترین مدت ممکن باشند تا محصولات به موقع به مشتریان تحویل داده شوند.در سیستم­های تولیدی و جریان­های کارگاهی ودر خطوط تولید و مونتاژ کالاها و محصولات لزوم برنامه­ریزی صحیح و اقتصادی با کمترین هزینه و زمان سیکل تولیدی برای حداکثر شدن مقدار تولید و توانایی پاسخگویی به موقع به نیاز مشتریان در بازارهای رقابتی امروز به چشم می خورد.

به طور کلی، لزوم کاهش هزینه­های تولیدی شرکت­ها و کمپانی­ها در سیستم های تولیدی کارشناسان و برنامه­ریزان سیستم­های تولیدی را بر آن داشته است تا در جهت هر چه کمتر کردن هزینه­های مواد و افزایش سطح تولید و بهره­وری از بهترین زمان­بندی و توالی عملیات[2] ممکن استفاده نمایند.

1-2- بیان مسأله

کسب و کار کامل تولید، از استخراج مواد خام به سمت تولید در مراحل مختلف در زنجیره تامین تا مشتریان نهایی،گواه بر نیاز رو به افزایش به رفتار کارا به خاطر رقابت افزایش یافته و حاشیه سود کاهش یافته است. کل زنجیره تحت تاثیر واقع شده و بنابراین از فقط چند دهه قبل، هم عاملان تولید و هم تامین کنندگان خدمات در صنعت حمل و نقل در حال روبرویی با موقعیتی چالش برانگیز می باشند. در این موقعیت شرکتهای زیادی مجبور شده اند تمرکزشان را از بهینه سازی تجارت شخصی خود به برنامه ریزی برای سود کل زنجیره، تغییر دهند.بنابراین رقابت امروزی به جای عاملان مستقل، بین زنجیره های تامین می باشد که این منجر به تشریک مساعی رو به افزایش بین عاملان در یک زنجیره تامین شده است.

بیشتر فعالیت ها در زنجیره تامین دارای وابستگی درونی اند دریک بخش مدیریت زنجیره­ تامین بر عملکرد سایر فرایندها تاثرگذار است. مدیریت موجودی و حمل و نقل دو محرک کلیدی زنجیره تامین هستند. تشریک مساعی این دو محرک که اغلب به عنوان مسائل مسیریابی موجودی شناخته می شود در بهبود زنجیره تامین موثر است.در این تحقیق زنجیره تامین شامل تعدادی تامین کننده، تعدادی کارخانه و مراکز توزیع می باشد و مدل برنامه ریزی خطی برای ماکزیمم کردن سود مورد انتظار کارخانجات تولیدکننده محصولات لبنی(محصولات با عمر کوتاه یا فاسد شدنی) با محدودیت پنجره زمانی ارائه شده است.در ادامه بعنوان مطالعه موردی مدل تدوین شده در کارخانه پرتودانه خزر( تولید کننده انواغ روغن و مارگارین) واقع در شهرک صنعتی بهشهر پیاده سازی شده است.

1-3- سؤال تحقیق

تصمیمات شامل مقدار مواد خام و مواد افزودنی و شیمیایی خریداری شده و مقدار فروش محصول تولید شده می باشد تا سود ماکزیمم گردد.پس در واقع سوال مساله این است که چه مقدار مواد و به چه میزان از منابع خریداری گردد و نیز چه هزینه هایی را تا چه حد می توان کاهش داد تا سود حاصل از فروش محصول نهایی ماکزیمم گردد؟

 1-4- اهداف تحقیق

هدف اصلی تحقیق، با توجه به محدودیتهایی مانند مقدار مواد خامی که از تامین کننده خریداری می شود، مقدار محصول تولید شده، مقدار فروش محصول، مقدار مواد خام مورد نیاز، مقدار موجودی اول دوره از محصول نهایی و مواد خام با محدودیت پنجره زمانی:

ارائه یک مدل جهت ماکزیمم کردن سود

حل مسأله با استفاده از برنامه لینگو11

بررسی و پیاده سازی مدل در شرکت پرتودانه خزر

فصل دوم

ادبیات و پیشینه تحقیق

 2-1- مقدمه

در این فصل مفاهیم نظری، اصطلاحات و نمادهای مسائل زمان بندی تشریح شده و به بررسی ادبیات و پیشینه ی موضوع پرداخته می شود. مدیریت جریان مواد، اطلاعات نیروی انسانی، سرمایه و تجهیزات از مفاهیم اصلی موفقیت در واحدهای صنعتی می باشد. مرتبط نمودن این پنج جریان، باعث تغییراتی بنیادی در یک سیستم می شود که بر تصمیم گیری ها، سیاست گذاری ها، تشکیلات سازمانی و فرصت سرمایه گذاری موثر است.در قرن 21، سازمانها، با افزایش پیچیدگی در فرآیند تولید و تجارت مواجه شده اند. هم اکنون با توسعه رقابت جهانی می بایست محصولات متنوع در زمان و مکان مناسب در دسترس مشتری قرار گیرد. در راستای مطالعات گسترده، مفهوم زنجیره تامین که به معنای:”کل مجموعه فعالیت های درگیر برای رسیدن کالا و خدمات به دست مصرف کننده” بوده، ظاهر گشت.در مدیریت زنجیره تامین شرکت ها قصد دارند با همکاری یکدیگر و ایجاد هم افزایی لازم بتوانند تصمیمات استراتژیک کارایی بگیرند.

2-2 مفهوم زنجیره تامین و پیدایش آن[5]

زنجیره تامین یک سیستم یکپارچه از فرایندهای مرتبط به هم می باشد که این فرایندها به منظور: 1) دستیابی به مواد و قطعات مورد نیاز، 2) تبدیل مواد اولیه به محصول، 3) ارزش گذاری محصولات، 4) توزیع محصولات به مشتریان و 5) تسهیل انتقال اطلاعات بین اجزا زنجیره تامین، اعم از تامین کنندگان، توزیع کنندگان، واسطه ها، خرده فروشان و مشتریان، ایجاد شده اند. هدف اصلی این زنجیره، کاهش هزینه، افزایش اثربخشی و کارایی و بطور کلی افزایش سود برای تمام ذینفعان خود است. این زنجیره شامل دو جریان مخالف است: حرکت مستقیم (رفت) محصولات از تامین کننده مواد اولیه تا مشتری و حرکت برگشت (عکس) اطلاعات و مواد از مشتری تا تامین کنندگان.

این زنجیره از دو قسمت لجستیک داخلی و لجستیک خارجی تشکیل شده است. لجستیک داخلی یا مدیریت مواد به فعالیت های دریافت مواد، ذخیره و کنترل مواد تا تهیه محصول مورد نیاز گفته می شود. لجستیک خارجی یا توزیع محصولات به خروج محصولات تا رسیدن به مشتری و ارائه سرویس های لازم به او گفته می شود. نکته مهم در زنجیره تامین، ارتباط اجزا می باشد که به صورت حلقه های به هم متصل هستند، اطلاعات باید به صورت دقیق و همزمان به اشتراک گذاشته شود تا بهترین تصمیمات گرفته شود.

2-2-1 پیدایش مفهوم زنجیره تامین

در دهه 50 و 60 میلادی تاکید بر تولید انبوه بود تا بدین طریق تولیدکنندگان بتوانند هزینه های خود را به حداقل ممکن کاهش دهند. بنابراین انعطاف پذیری و تغییر در فرایندهای تولید بسیار مشکل و هزینه بر بود. همچنین تولیدکنندگان دیدگاه خوبی نسبت به مشتریان و تامین کنندگان خود نداشتند، به طوری که ارتباط اطلاعاتی با آنها را دارای ریسک بالا می دانستند.

در دهه60 و 70 میلادی،بهبود فرایندهای داخلی که برای حضور در صحنه ی رقابت انجام
می گرفت، به توسعه استراتژی های بازاریابی نیاز پیدا کرد. به عبارتی تولیدکنندگان و مراکز خدماتی بسیار علاقه مند بودند که بر اساس نیازهای مشتریان برای جلب رضایتشان اقدام نمایند و استراتژی شرکت را بر این اساس پایه ریزی نمایند.

افزایش سطح زندگی، رفاه طلبی، رشد جمعیت و مهاجرت به شهرها همگی از عواملی بودند که در دهه 80 میلادی باعث افزایش تقاضا برای محصولات و خدمات شدند. افزایش تقاضا نیز نیاز به انعطاف پذیری و بهبود محصولات و فرایندهای موجود را تشدید کرد و موسسات را به توسعه و تنوع در ارائه محصولات جدید ترغیب نمود.

در دهه 90 میلادی به خاطر پیشرفت های تکنولوژی، توسعه ارتباطات و دانش فنی و فرهنگ صنعتی بالاتر، انعطاف پذیری و بهبود در تولید فراهم گردید. خدمات و محصولات نهایی، به سلیقه و نیاز مشتری نزدیک تر شد و با آمدن دستگاههای تولیدی نیمه خودکار و تمام خودکار انعطاف پذیری تولید بالاتر رفت. در واقع، شرکت ها و موسسات کم کم به سمت تولید مشتری گرا سوق پیدا کردند. در این دوره موسسات تولیدی تا حدودی از کنترل و فرآیندهای داخلی اطمینان بیشتری حاصل کرده بودند و تاثیر شگرفی که مواد و خدمات ورودی بر روی قابلیت آنها برای پاسخگویی به نیاز مشتریان داشت، نمود بیشتری پیدا کرد. این درک، باعث توجه و تمرکز بیشتر بر روی تامین و استراتژی های منبع یابی شد و تنها تولید کالای با کیفیت، کافی نبود، بلکه محصول را در چه زمانی، در چه مکانی و چگونه و به چه اندازه ای که مشتری می خواهد و اقتصادی نیز باشد، تحویل دهند، نیز مهم بود.

با پیدایش این تفکر، همه به این باور رسیدند که در جهان بهم پیوسته امروز پاسخگویی به تقاضای مشتری معمولا تنها سازنده ی کالا را درگیر نمی کند، بلکه کل زنجیره تامین و سرویس های آنها رابه خدمت می گیرد و همچنین مدیریت سازمان، ایفاکننده نقش کوچکی است و آنچه مهم است مدیریت زنجیره تامین است و در حقیقت تمامی واحدهای بالادستی و پایین دستی نقش بسزایی در موفقیت و کامیابی موسسه خواهند داشت. این نقش که به تک تک موسسات موثر بر تهیه و تولید و تحویل کالاها و خدمات به مشتری نهایی داده می شد به نام ” زنجیره تامین” منجر گردید.

2-2-2 تعریف زنجیره تامین

با شهرت یافتن مفهوم زنجیره تامین، تعاریف مختلفی برای این مفهوم ارائه گردیده است. فرهنگ لغات ایپکس[3] زنجیره تامین را به صورت زیر تعریف می کند:

مراحل مختلف انجام کار از تهیه مواد اولیه تا تحویل محصول نهایی که به صورت ارتباط بین شرکتهای عرضه کننده مواد تا مصرف کنندگان تعریف می شود، زنجیره تامین گویند.

مجموعه عملیات داخل و خارج یک شرکت که زنجیره ارزش[4]را قادر به تولید محصول و ارائه خدمت به مشتری می نماید را زنجیره تامین گویند.

تعریف ارائه شده توسط شورای زنجیره تامین چنین است:

زنجیره تامین شامل فعالیت های مربوط به تولید تا تحویل محصول نهایی از تامین کنندگان عمده تا مشتریان خرده است.

دابلر و برت[5][16] با دید وسیع تری به زنجیره تامین می نگرند و آن را شامل تمام سرچشمه های تامین برای شرکت می دانند. با این تعریف، سازنده تجهیزات اصلی مانند شرکت فورد، زنجیره تامین خود را شامل تامین کنندگان رده اول، دوم، و … در یک شبکه تامین خواهد دید.

لالوند و مسترز[6][23] بیان نمودند استراتژی شراکتی در زنجیره تامین در برگیرنده ی عناصری است که عبارتند از:” توافق طولانی مدت چندین شرکت در زنجیره تامین، گسترش تعهد و صداقت در روابط، به اشتذاک گذاری داده ها تقاضا و فروش و توسعه ی فعالیت های لجستیکی،…”

استیونز[7][35] بیان نمود که” هدف مدیریت زنجیره تامین، همزمان سازی احتیاجات مشتری با جریان مواد به منظور افزایش سطح خدمت به مشتری، کاهش سطح موجودی و در نهایت کاهش هزینه های واحد محصول می باشد.”

2-2-3 دلایل علاقه و توجه به مفهوم مدیریت زنجیره تامین

مدیریت زنجیره تامین به دلایل متعددی به موضوع مورد توجه در دهه­ی اخیر تبدیل شده است:

تعداد بسیار کمی از شرکتها که هنوز دارای سازمان عمودی می باشند،امروزه شرکت ها تخصصی تر شده اند و به جای آنکه خود، تامین کننده منابع خویش باشند بیشتر به دنبال تامین کنندگانی هستند که بتوانند مواد اولیه با کیفیت بالا و قیمت پایین در اختیار آنها قرار دهند.

رقابت در سطوح ملی و بین المللی بسیار شدت یافته است. مشتری برای خواسته های خود انتخاب ها و منابع متعددی دارند. به همین دلیل برای تولیدکننده قرار دادن محصول نهایی در شبکه­ی توزیع به ترتیبی که با کمترین قیمت و به بهترین نحو در دسترس مشتری باشد، امری حیاتی محسوب می شود. در گذشته شرکت ها برای حل این مشکل، انبارهای متعددی در نقاط مختلف زنجیره تدارک می دیدند، در حالیکه طبیعت پویای بازار امروز، این عمل را به حرکتی غیراقتصادی و با ریسک بالا مبدل می کند، زیرا که عادات خرید مشتریان دائما در حال تغییر است و رقبا در حال حذف محصولات قبلی و ارائه ی محصولات جدید هستند و تغییر سفارشات باعث خواهد شد که شرکت همواره دارای انبارهایی مملو از محصولات از رده خارج شده باشد، ضمناً هزینه ی بالای نگهداری کالا در انبار باعث می شود که قیمت نهایی محصول بالا رود.

شرکت ها دریافتند که به حداکثر رساندن عملکرد یک بخش ممکن است تاثیر چندانی بر عملکرد کل مجموعه نداشته باشد. مثلاً اگر در بخش خرید بتوان یک کالا را به قیمت کمتری تهیه ممکن است به خاطر ایجاد نواقص در سایر بخشهای تولیدی، هزینه تولید محصول نهایی را بالا ببرد. لذا ضرورت دارد در هنگام تصمیم گیری برای یک بخش، اثر آن تصمیم، در کل مجموعه زنجیره تامین مورد توجه قرار بگیرد.

به دلایل فوق، استفاده از سیستم مدیریت حرفه ای زنجیره تامین برای بیشتر شرکتها، امری حیاتی گشته است.

همانطور که گفته شد مدیران یک شرکت درون زنجیره تامین از موقعیت سایر شرکتهای مرتبط سود خواهند برد. آنها با تبادل اطلاعات صحیح بازار و هماهنگ کردن فعالیت ها باعث
می­شوند تا کل زنجیره در عرصه ی رقابت باقی بماند. مدیر زنجیره تامین می بایست به منظور هماهنگ سازی کل مجموعه، ارتباطات تمامی گره های درون زنجیره را تحت نظر داشته باشد.

2-2-4 مشکلات زنجیره تامین و منابع آنها

در جهان تجارت مثالهای بی شماری از شرکتهایی که قادر نیستند به سطح تقاضایشان برسند و در نتیجه، موجودیهای هزینه بر و زیادی پروژه ای را متحمل می شوند، وجود دارد. در این قسمت ما به تشریح این مشکلات و علل آنها می پردازیم.

مشکلات طی زنجیره تامین به طور کلی از دو منبع ناشی می شوند:

عدم اطمینان:

یک منبع اصلی عدم اطمینان زنجیره تامین تقاضاست. پیش بینی این چند فاکتور از قبیل رقابت شرایط فعلی، توسعه تکنولوژی یکی و سطح عمومی تعهد مشتریان تاثیر می پذیرد. دیگر عامل عدم اطمینان زنجیره تامین زمانهای تحویل است که خود به عواملی مانند نسبت خرابی ماشینها در فرایند تولید خطی، فشردگی ترافیکی که در حمل و نقل دخالت می کند و مشکلات کیفیت مواد که ممکن است تاخیرات تولید را ایجاد کند، وابسته است.

عدم هماهنگی:

این نوع مشکلات هنگامی اتفاق می افتد که یک بخش شرکت با دیگر بخشها ارتباط خوبی ندارد، وقتی پیغام برای شرکاء تجاری غیر قابل فهم باشد و وقتی بخشهای شرکت از بعضی مایل آگاهی ندارند و یا خیلی دیر از آنچه مورد نیاز است و یا آنچه باید اتفاق بیفتد آگاه می شوند.

[1] Supply Chain Management (SCM)

[2] Sequencing Operations

[3]APICS(American Production & Inventory Society)

[4] Value Chain

[5] Doubler and Burt

[6] La Londe and Masters

[7] Stevens

همه پایان نامه و تحقیق و پروژه های به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید

مطالب پیشنهادی:
 • پايان نامه انتخاب تامين کننده بهينه توسط خرده فروش تحت سيستم کنترل موجودي توسط فروشنده
 • پايان نامه پيکربندي چند هدفه زنجيره تامين در فضاي عدم قطعيت
 • پايان نامه بررسي رابطه بين يکپارچگي زنجيره تأمين با عملکرد يک شرکت توليدي
 • پايان نامه ارزيابي کارآيي زنجيره ي تأمين با استفاده از روش تحليل پوششي دادههاي فازي و مدل کارت امتيازي متوازن
 • پايان نامه ارايه يک مدل برنامه ريزي دو هدفه براي طراحي شبکه زنجيره تامين پايا در صورت امکان اختلال در تسهيلات
 • برچسب ها : , , , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

  جستجو پیشرفته

  دسته‌ها

  آخرین بروز رسانی

   Fatal error: Call to undefined function jdate() in /home/bmaghale/domains/bmaghale.ir/public_html/wp-content/themes/digitaliran5/sidebar.php on line 122