پايان نامه بهبود امکان سنجي شيوه نامه اي بر پايه امکان سنجي رياضي- منطقي

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

پايان نامه بهبود امکان  سنجي شيوه نامه اي بر پايه امکان سنجي رياضي- منطقي یکی از پایان نامه و تحقیق های جامع و کامل و دارای منابع معتبر می باشد این پایان نامه دارای 91 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که جهت دریافت و دانلود متن کامل پايان نامه بهبود امکان  سنجي شيوه نامه اي بر پايه امکان سنجي رياضي- منطقي بر روی گزینه خرید انتهای ایمیل کلیک نمائید پس از وارد نمودن اطلاعات مربوطه و پرداخت قادر به دانلود متن کامل پایان نامه مربوطه می باشد همچنین لینک پایان نامه همان لحظه به ایمیل شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

فصل 1: مقدمه و کلیات مساله
11 مقدمه 1
12 جنبه¬های ارزیابی طرح 2
121 ارزیابی بازار 3
122 ارزیابی فنی 3
123 ارزیابی مالی 4
124 ارزیابی اقتصادی 4
13 هدف از اجرای پروژه و ضرورت انجام آن 5
131 مکان¬یابی پروژه 5
132 معرفی دانش پروژه 5
14 معرفی محصول 6
141 کالاهای جایگزین 9
1411 اهمیت کالای جایگزین 9
1412 شاخص هاي نقاط قوت كالاهاي جايگزين 9
15 تنگناها و موانع اجرایی 10
16 جمع¬بندی 10

فصل 2: تبیین مساله
21 مقدمه 12
22 برنامه پروژه 13
221 تعيين محل اجرا 13
222 تعیین ظرفيت يا وسعت ومحدوده¬ی كار 15
223 تأمین منابع لازم 17
224 فناوری مناسب 18
225 تامين منابع مالي 19
23 مراحل مطالعات امکان-سنجی 20
231 شناسايي امكانات 20
232 امكان¬سنجي مقدماتی (بررسی پیش از مطالعه امکان-سنجی) 22
2321 تحلیل حساسیت 23
233 امكان¬سنجي نهايي 25
24 تعریف مساله 27

241 امکان سنجی به روش ریاضی منطقی‌ 27
2411 مزایای رویکرد 30
2412 معایب رویکرد 30
242 رویکرد سنجی شیوه¬نامه¬ای در پروژه‌های امکان¬سنجی 30
2411 مزایای رویکرد 34
2412 معایب رویکرد 34
25 تعریف مساله 35
26 جمع¬بندی 35

فصل 3: مرور ادبیات
31 مقدمه 36
32 روش¬های پیشنهادی سازمان¬های بین-المللی 37
321 سازمان ملل متحد(1951) 37
322 موسسه پژوهشی استانفورد(1954) 37
323 سازمان ملل متحد(1958) 38
324 سازمان توسعه صنعتی ملل متحد(1978) 38
325 سازمان توسعه صنعتی ملل متحد(1986) 38
326 سازمان توسعه صنعتی ملل متحد(1991 و 1995) 39
33 جمع¬بندی 40

فصل 4: مدل پیشنهادی و روش حل
41 مقدمه 41
42 مطالعه¬ی نمونه¬ها 42
421 مطالعات امکان سنجی واحد تولید مونومر وینیل استات 42
4211 بررسی تنگناها در این مطالعه 43
422 پارک علم و فناوری استان گیلان 48
4221 تعیین شاخص¬های کلان ارزیابی اقتصادی توسعه پارک¬های علم و فناوری در ایران 50
4222 معیارهای ارزیابی طرح مطالعاتی (مرحله اول) 53
4223 معیارهای ارزیابی (مرحله دوم) 54
4224 روش شناختی مربوط به ارزیابی اقتصادی توسعه پارک علم و فناوری گیلان 54
4225 شناخت تنگناهای کلان پارک¬های علم و فناوری 55
43 مدل پیشنهادی 58
431 ساختار شیوه¬نامه¬ای امکان¬سنجی 59
432ساختار امکان¬سنجی بر مبنای مدل پیشنهادی 61
433 مباحث نظری مسئله 62
434 شرح روابط بین مولفه¬های مدل مطرح شده در این پروژه 62
44 نقد و ارزیابی مباحث نظری مربوط به مساله 74
45 جمع¬بندی 78

فصل 5: نتیجه¬گیری و تحقیقات آتی
51 نتیجه¬گیری 80
52 تحقیقات آتی 81
مراجع 82

مراجع

نیاکان ، علی؛ راهنمای امکان­سنجی بازار و بازاریابی در امکان­سنجی طرح­های صنعتی

مجیدیان، داود؛ ارزیابی طرح­های صنعتی، مطالعات فنی- اقتصادی- مالی

یونیدو، ترجمه : ارزیابی طرح­های اقتصادی، سید احمد میر مطهری ؛ راهنمای تهیه و امکان­سنجی پروژه­های صنعتی

رمضانی، رضا؛ پارک علم و فناوری استان گیلان، مطالعات راهبردی و ارزیابی اقتصادی

شرکت راد سامانه، مطالعات امکان­سنجی واحد مونومر وینیل استات

بانک صنعت و معدن، راهنمای تدوین گزارش توجیهی

Kingstone, J.,2004. Conducting feasibility studies for knowledge based systems. Knowledge Based System, 17, 157-164.

Harames, G.E.,1992. Implementing feasibility study “a procedural approach”.

LI-yin Shen, Vivan W.Y. Tam, Leona Tam, Ying-bo Ji,2010. Project feasibility study: the key to successful implementation of sustainable and socially responsible construction management practice. Journal of Cleaner Production, 18, 254-259.

 Georgakellos, D. A. and Marcis, A. M.,2009. Application of the semantic learning approach in the feasibility studies preparation training process. Information Systems Management 26 (3) 231-240.

 Alidi, A. S.,1996. Use of the analytic hierarchy process to measure the initial viability of industrial projects, International Journal of Project Management Vol. 14, No. 4, pp. 205-208

 چکیده­ :

در این رساله به موضوع بسیار شناخته شده “امکان­سنجی1” پروژه ها با رویکرد سیستمی پرداخته می­شود. تلاش بر این است حتی­الامکان از مدل­های ریاضی-منطقی و تسهیلات گراف به موضوع “امکا­ن­سنجی” روی آورده شود. در گام­های آغازین کارهای پییشین درباره­ی امکان­سنجی مطالعه شد و بر اساس آن مولفه­های موضوع و عوامل کلان مربوط تعیین شد.

سپس، روابط بین مولفه­ها و عوامل کلان مربوط به موضوع “امکان­سنجی” به صورت ماتریس ربط­ها برای نمایش بود و نبود ربط با صفر و یک استخراج شد. در این ماتریس از قوت ربط صرف­نظر شد. مزیت بزرگ ماتریس یاد شده در این است که می­توان یک ساختار گرافی برای موضوع “امکان­سنجی” فراهم کرد.

در گام بعد، یک ساختار دو سطحی برای امکان­سنجی ارائه شد. در این ساختار ارتباط بین مولفه­ها و زیر مولفه­ها از ماتریس یاد شده قابل تعیین است. به لحاظ محدودیت پژوهش، از پرداختن به تفصیل بیشتر و استخراج سطوح زیرین پرهیز شده است. در این مرحله پرسش بنیادین رساله مطرح می­شود که چگونه می­توان امکان­سنجی را از چنبره­های ابهامات متنی و نیز از گوناگونی تفاوت ­شیوه­نامه­ای2 دور نمود. برای این منظور، گزاره­های رایج در مطالعات ­امکان­سنجی به دو دسته کمیت­پذیر3 و کمیت­ناپذیر4 تفکیک شد. کمیت­پذیرها شامل همه عوامل و روابط موجود در مولفه­ها یا بین مولفه­ای است که می­توان یه صورت ریاضی-منطقی تبدیل کرد و کمیت ­ناپذیرها را نمی­توان تبدیل کرد.

سرانجام می­توان یک موضوع مورد امکان­سنجی را به دو بخش “فضای امکان” و “اهداف” مورد نظر تقسیم کرد. هر یک از این دو بخش خود به دو زیربخش کمیت­پذیر و کمیت ­ناپذیر تفکیک می­شود. “فضای امکان” با تنگناها شناخته می­شود. این ویژگی­ها برای تنگناها نیز صادق خواهد بود. در مورد اهداف در امکان­سنجی، ظاهرا هدف معادل مفهوم goal مورد نظر است- البته کمتر هدف با نامطلوبیت دو سویه مورد نظر است- با این وجود برای هدف­ها –به معنایی که یاد شد- نیز کمیت­پذیری و کمیت ناپذیری مطرح است. در این رساله مجموعه­ای از اهداف و تنگناهای کمیت­پذیر آورده شده است، سهم مهم این رساله ارایه­ی یک نگاه نو بر پایه رویکرد سیستمی به موضوع مرسوم و شناخته شده “امکان­سنجی” است. این نگاه از فنون و ابزارهای رویکرد سیستمی بهره گرفته است. دستاورد پژوهش نشان دادن امکان بهره­گیری از تسهیلات ریاضی-منطقی برای صورت­بندی بخشی از امکان­سنجی است.

 

فصل اول مقدمه و کلیات مساله

1.1.مقدمه

طرح یا پروژه چیست؟

طرح یا پروژه، ایده یا پیشنهادی است که به صورت مجموعه­ای از کارها و عملیات مطرح می­شود.همچنین پروژه را چنین تعریف می­کنند:

پروژه، متشکل از فعالیت­های منطقی و مرتبط به یکدیگر است که زیرنظر یک مدیریت و ارگان اجرایی مشخص، در چارچوب برنامه زمانی و بودجه از پیش تعیین شده­ای اجرا می­گردد]2[.

به طور کلی هدف­های اصلی پروژه­ها، کیفیت­ها یا کمیت­هایی هستند که اگر به طور مستقیم قابل سنجش و اندازه­گیری نباشند، مقدار یا کیفیت و چگونگی آنها، هم قبل و هم بعد از اجرای پروژه، از طریق سنجش و اندازه­گیری متغیرها، نمود­ها

و شاخص­ها، به طور غیرمستقیم قابل اندازه­گیری است. هدف­های فرعی یا مقاصد پروژه، غالبا کمیت­ها و پدیده­هایی هستند که به طور مستقیم قابل سنجش و اندازه­گیری­اند و دسترسی به مقادیر آنها، موجب تشخیص مقادیر هدف­های اصلی پروژه می­شود.

پروژه را بر حسب هزینه، موضوع، اندازه یا حجم و حیطه تاثیرگذاری آن به گروه­های مختلفی تقسیم کرده­اند. برخی از انواع پروژه­ها عبارتند از :

پروژه احداث و تجهیز کارخانه

پروژه احداث و تجهیز یک بیمارستان

پروژه ایجاد خط تولید یک محصول جدید

پروژه تغییر تکنولوژی تولید یک محصول

پروژه بازسازی و اصلاح تشکیلات اداری

پروژه طراحی و ایجاد یک سیستم اطلاعاتی

پروژه تحقیق و توسعه.

هر پروژه، یک “دوره زندگی” مشخص دارد. “دوره زندگی” پروژه، از ابتدا تا انتها، از مراحل قابل تشخیص و قابل تعریفی تشکیل شده است. در هر یک از مراحل اجرای یک پروژه، بنا بر موضوع، نوع، طبیعت و اندازه آن، کارها و فعالیتهای گوناگونی انجام می­شود. از این رو، مراحل زندگی یک پروژه، ممکن است با سایر پروژه­ها متفاوت باشد. هر پروژه در یک تقسیم­بندی عمومی، دارای مراحل بررسی، تعریف، طراحی، ساخت یا اجرا، نصب و راه­اندازی و بهره­برداری و ارزیابی است.

مهندسان مشاور و پیمانکاران، معمولا مراحل بررسی و تعریف (امکان­سنجی یا تهیه و ارزیابی پروژه) را فاز یک، مرحله طراحی را فاز دو و مراحل ساخت، اجرا و نصب و راه­اندازی را فاز سه می­نامند.

1.2. جنبه­های ارزیابی طرح

در انجام مطالعات توجیهی یک طرح، چهار جنبه زیر ارزیابی می­شود]10[ :

ارزیابی بازار

ارزیابی فنی

ارزیابی مالی

ارزیابی اقتصادی

1.2.1 . ارزیابی بازار

ارزیابی بازار، یک کار مقدماتی در انجام مطالعات یک طرح است که در آن دو پرسش زیر مطرح می­گردد:

نیاز بازار به محصول یا خدمات مورد نظر چقدر خواهد بود؟

سهم بازار برای محصول یا خدمات طرح مورد نظر چقدر خواهد بود؟

پاسخ به دو پرسش بالا به مطالعه بازار و به کارگیری روش­های پیش­بینی نیاز دارد. داده­های مورد نیاز این دو مقوله عبارتند از:

روند مصرف گذشته و سطح مصرف فعلی

وضعیت عرضه در گذشته و حال

امکانات و محدودیتهای تولید

وضعیت واردات و صادرات

وضعیت رقابت

ساختار هزینه

ثبات تقاضا

رفتار مصرف­کننده، مقاصد، انگیزش­ها، وضعیت، ترجیحات و نیازهای او

کانال­های توزیع و سیاستهای بازاریابی موجود

تنگناهای قانونی، فنی و اداری.

1.2.2. ارزیابی فنی

در هنگام بررسی و تنظیم یک طرح، ارزیابی فنی و مطالعه جنبه­های مهندسی آن بایستی صورت پذیرد. بررسی­های فنی مشخص می­کند که آیا پیش نیازهای لازم برای انجام موفق طرح، در مد نظر قرار گرفته و آیا انتخاب­های منطقی و مناسب در مورد مکان، مقیاس، فرآیند و غیره انجام شده است یا خیر]7[.

مهمترین پرسش­هایی که در ارزیابی فنی طرح مطرح می­گردد به صورت زیر است:

آیا مطالعات و آزمون­های مقدماتی انجام یا پیش­بینی شده است؟

آیا در دسترس بودن مواد خام، انرژی و سایر ورودی­ها تضمین شده است؟

آیا ظرفیت و محل اجرای طرح مناسب انتخاب گردیده است؟

آیا روش تولید درست انتخاب شده است؟

آیا ماشین­آلات و تجهیزات،مناسب انتخاب شده است؟

آیا تجهیزات و طرح­های تکمیلی پیش­بینی شده است؟

آیا برای تصفیه خروجی­های فرآیند پیش­بینی­های لازم شده است؟

آیا برنامه زمانی اجرای طرح واقع­بینانه در نظر گرفته شده است؟

آیا تکنولوژی پیش­بینی شده از نقطه نظر شرکت مناسب می­باشد؟

1.2.3. ارزیابی مالی

ارزیابی مالی، مشخص می­­کند که آیا برای طرح پیشنهاد شده می­توان منابع مالی لازم تامین کرد؟ آیا این طرح بازده مورد انتظار صاحبان سرمایه را خواهد داشت؟

جنبه­های مورد بررسی و ارزیابی مالی طرح عبارتند از:

میزان سرمایه و هزینه طرح

تامین مالی

هزینه سرمایه

میزان سودآوری

نقطه سربه سر

جریان نقدی

ارزش دار بودن چنین سرمایه ­گذاری

جریان­ها و وضعیت مالی.

1.2.4. ارزیابی اقتصادی

ارزیابی اقتصادی، به تجزیه و تحلیل هزینه و سود طرح می­پردازد. در این بررسی، بیشتر به هزینه و سودآوری توجه می­شود. پرسش­هایی که در این زمینه می­تواند مطرح گردد عبارتند از:

هزینه و سود مستقیم طرح وقتی که بر مبنای قیمت­های سایه­ای محاسبه می­گردد چقدر است؟

اثرهای طرح روی توزیع درآمد در جامعه چگونه است؟

اثرهای طرح روی میزان صرفه­جویی و سرمایه­گذاری در جامعه چگونه است؟

طرح چه سهمی در خودبسندگی، اشتغال و نظم اجتماعی جامعه دارد؟

طی یک مطالعه موردی که بر روی 87 گزارش امکان­سنجی از پروژه­های مختلف صورت گرفت، شاخص اقتصادی از بیشترین اهمیت نسبت به شاخص­های دیگر(اجتماعی، محیطی) برخوردار بود]9[.

1.3. هدف از اجرای پروژه و ضرورت انجام آن

ملاحظات اجرایی پروژه

اقتصادی

اجتماعی و فرهنگی

سیاسی

1.3.1.         مکان­یابی پروژه

فاصله مکان اجرای طرح تا منابع تهیه مواد اولیه مورد نیاز برای تولید محصول و مزایا و مشکلات منطقه از نظر دسترسی طرح به مواد اولیه

فاصله مکان اجرای پروژه تا بازارهای مصرف نهایی و فروش و مزایا و معایب آن در تحقق ایجاد بازار مطلوب

فاصله مکان اجرای طرح تا توزیع کنندگان محصول نهایی

توچه به هزینه­های انبارداری، بیمه مواد اولیه یا محصول نهایی با توجه به مکان اجرای پروژه و همچنین دسترسی به سایر عوامل تولید مثل نیروی کار متخصص و ماهر.

بررسی امکانات زیربنایی موجود در منطقه نظیر فاضلاب، راه­های جاده­ای، ریلی و نزدیکی به فرودگاه­ها یا بنادر.

لحاظ هزینه­های تاسیساتی نظیر آب، برق و تلفن در انتخاب محل

توجه به سایر ملاحظات اقتصادی در انتخاب مکان اجرای پروژه نظیر پیش بینی بازار مصرف و فروش.

1.3.2. معرفی دانش پروژه

اگر هدف از تولید محصول دسترسی، بازارهای جهانی است، دانش فنی انتخاب شده باید در راستای محصولاتی باشد که امکان رقابت در عرصه جهانی را فراهم نماید (هم از بعد قیمت تمام شده هم از بعد کیفیت)

چنانچه هدف از اجرای طرح، دسترسی به بازارهای محلی است، تناسب دانش فنی با وضعیت بازار از جمله الگوی مصرف و سطح درآمد ملی باید مورد توجه قرار گیرد.

انتخاب نوع تکنولوژی باید با ظرفیت تولید متناسب باشد و از این لحاظ نوع تکنولوژی انتخاب شده باید اندازه ی بنگاه را چنان تعیین کند که کل طرح واجد صرفه­های اقتصادی ناشی از مقیاس باشد.

ضمن توصیف اجمالی از بنگاه­های رقیب، باید مزیت یا برتری رقابتی تکنولوژی انتخاب شده در مقایسه با تکنولوژی رقبا برشمرده شود.

در مجموع دانش فنی انتخاب شده باید با اهداف طرح به ویژه از نظر حوزه جغرافیایی بازار و اندازه­ی بنگاه تناسب کافی داشته باشد.

1.4. معرفی محصول

در ابتدا باید بسته به ماهیت محصول، خصوصیات آن نظیر جنس، وزن، نوع، عناصر سازنده و غیره معرفی شود. موارد کاربرد محصول اعم از مصرفی کم­دوام یا مصرفی بادوام، واسطه­ای یا سرمایه­ای بودن و سایر تفکیک­ بندی ها هم باید تشریح گردد. ضمن این که معرفی محصولات اصلی و جانبی کالای تولید شده نیز ارائه می­شود. یک نکته مهم در این قسمت شناسایی کیفیت محصولات تولیدی و سازگاری، تطبیق و نزدیکی آن با استانداردهای تعریف شده ملی یا جهانی است.

تعیین گروه­های مصرف­کننده­ی کالای تولیدی نیز در تبیین بهتر و بیشتر محصول نقش دارد. می­توان گروه­های مصرف کننده کالا را بر حسب سن، جنسیت، تحصیلات، آداب و رسوم، منطقه جغرافیایی، الگوهای مصرف و یا دهک­های درآمدی طبقه بندی نمود. علاوه بر این موارد برای شناخت و تحلیل جامع بازار یک محصول لازم است کالاهای جانشین و مکمل محصول تولیدی نیز مورد بررسی می­شود.

پس از هدف­گذاری اولیه و معرفی کلی پروژه و تبیین ضرورت انجام آن و به دنبال معرفی محصول، در تدوین یک گزارش بازار جایگاه صنعت در مجموعه استراتژی­ها و سیاست­های کلان اقتصادی کشور و بررسی اولویت­ها، موانع و حمایت­های موجود در این عرصه را باید در نظر گرفت.

هنگام تدوین گزارش مطالعه بازار باید نوع صنعت و محصولات آن با توجه به انطباق آن محصولات با تقسیم بندی کالاهای مصرفی کم دوام، مصرفی بادوام و یا واسطه ای-سرمایه ای و با توجه به استراتژی توسعه ی صنعتی که ویژگی­های هر کدام از این حوزه­ها را مشخص کرده است، مورد بررسی قرار گیرد.

توجه به ویژگی­های دیگر طرح، نظیر اندازه واحد صنعتی مرتبط با آن منطبق با تقسیم­بندی صنایع بسیار کوچک، کوچک، متوسط، بزرگ یا بسیار بزرگ در تدوین این گزارش از اهمیت خاص برخوردار است زیرا نوع سیاست­های حمایتی متناسب با هر کدام از تقسیم بندی­های فوق در شکل گیری طرح و پروژه مورد نظر موثر می باشد.

نکته حائز اهمیت دیگر چگونگی ارتباط هر صنعت با سایر بخش­ها و سازمان­های اقتصادی و نحوه ی تعامل آنها با یکدیگر است. از این رو رجوع به برنامه­های اقتصادی-اجتماعی به عنوان یکی دیگر از منابع تحلیل آینده صنعت در تدوین گزارش مطالعه بازار اهمیت پیدا می کند.

قوانینی چون قانون مالیات­ها، قانون کار، قانون سرمایه گذاری خارجی، قانون بانکداری اسلامی شوراهایی چون شورای پول و اعتبار، سازمان­هایی چون سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان، موسسات استاندارد و تحقیقات صنعتی، بانک­ها و بیمه­ها، گمرکات و غیره همگی می توانند بر سلامت مسیری که باید یک واحد صنعتی به هنگام اجرای طرح­های خود طی کند اثر بگذارد.

علاوه بر این­ها، شناسایی سازمان بین­المللی نظیر سازمان تجارت جهانی، توسعه­ی صنعتی ملل متحد (یونیدو) سازمان بهداشت جهانی، سازمان کار بین­المللی و یا پیمان­های تجاری و غیر تجاری متناسب با نوع صنعتی که گزارش مطالعه بازار به آن می پردازد، الزامی است.

ابزار بازاریابی مجموعه­ای از متغیرهای قابل کنترل است که هر واحد صنعتی آنها را برای اعمال و اجرای واکنش مناسب و مورد انتظار در بازار هدف، با هم ترکیب می­کنند ]1[ . این ابزار عبارتند از محصول، قیمت، ارتقا و گسترش فروش در نهایت مکان و مجرای توزیع. ترکیب بهینه این چهار عامل با توجه به رفتار و عکس العمل­های متقابل مشتریان یا مصرف کنندگان نهایی از یک سو و رقبا از سوی دیگر از جمله مواردی است که باید در یک گزارش مطالعه بازار به آن توجه شود.

در یک گزارش امکان­سنجی بررسی های انجام شده باید به گونه ای باشد که علاوه بر قابل فروش بودن محصولات و فزونی درآمدها بر هزینه­ها موارد زیر را مد نظر قرار دهد :

کالای تولید شده چگونه کالایی است؟ مصرفی کم­دوام، مصرفی بادوام یا سرمایه ای؟

پروژه تک محصولی است یا چند محصولی؟

ویژگی­های ظاهری نظیر بسته بندی، اندازه گیری و غیره در افزایش فروش موثر است یا نه؟

ویژگی­های کیفی نظیر مواد اولیه مصرفی یا رعایت استانداردهای ملی و بین المللی متضمن فروش بیشتر است یا نه؟

خدمات پس از فروش محصولات و میزان کمیت یا کیفیت آن در افزایش سهم بازاری محصول و ایجاد رقابت در بازار نقش دارد یا نه؟

مواردی که در یک گزارش مطالعه بازار باید به آن­ها پرداخته شود :

ارائه تبلیغات غیر شخصی ایده­ها، محصولات یا خدمات توسط یک واحد تبلیغاتی که مستلزم پرداخت هزینه می باشد.

ایجاد مناسبات مطلوب با جوامع مختلفی که با شرکت سر و کار دارند، از طریق برقراری روابط عمومی قوی و پیوسته توام با احترام.

انتخاب نام یا نشان تجاری مناسب و منحصر به فرد که موجب متمایز شدن این محصولات و خدمات رقبا می شوند.

فروشندگی شخصی و معرفی شفاهی از طریق مذاکره حضوری با یک یا چند خریدار احتمالی به مقصد فروش.

اسنفاده از محرک­های کوتاه مدت برای تشویق به خرید یا فروش محصولات و خدمات نظیر دادن جایزه و پاداش.

توجه به موارد زیر نیز در گزارش مطالعه بازار برای حصول به انتخاب درست مجاری توزیع ضروری است.

زمان و نحوه تحویل محصولات به دست مشتری

کنترل محصولات و محافظت ار آنها در زمان حمل

بررسی منطقه جغرافیایی که توزیع در آن انجام می شود

انتخاب کانال های مختلف توزیع و بررسی منابع و معایب هر یک

انتخاب نوع کانال توزیع و بررسی منابع و معایب آن­ها.

یکی از نتایج مهم فرایند مطالعه بازاریابی انتخاب نوع کانال توزیع با توجه به ویژگی­های محصول، منطقه جغرافیایی، هزینه­های جانبی و چگونگی تحویل آن به مصرف­کنندگان نهایی می­باشد که اغلب باید در گزارش مطالعه بازار به آن پرداخته شود. در مطالعات امکان سنجی انواع خط مشی­های بازاریابی باید بررسی شود.

پس از در نظر گرفتن تمام راهکارهای مختلف، مطالعات امکان سنجی در بخش بازار باید به نتایج مشخص کاربردی درباره­ی همه جنبه­های اصلی پروژه برسد. جمع بندی نتایج یافته­های پژوهش با ارائه چکیده کامل از تشریح ابتدایی هدف پروژه، تبیین محیط تجاری بازار تا تحلیل کمی عرضه و تقاضای پیش بینی شده، قیمت­ها و استراتژی بازاریابی و کانال­های توزیع، چشم انداز مناسبی را جهت ارائه پیشنهادهای کاربردی که هدف اصلی مطالعه است ترسیم نماید. مطابق روش معمول تحلیل بازار، از مقایسه جدول پیش بینی شده، چشم انداز وضعیت بازار محصول، برای آینده ترسیم می گردد و اگر تقاضای پیش بینی شده از عرضه فزونی یابد، انتظار کمبود در بازار وجود خواهد داشت و تنها در این حالت گسترش توسعه ظرفیت صنعت مزبور توصیه می گردد.

در تحلیل­های عرضه و تقاضای پیش­بینی شده، در قدم اول تقسیم و تفکیک بازار(داخلی و خارجی) با شناخت عوامل تعیین کننده آن اهمیت دارد. در ادامه، تعیین ابعاد فعالیت بنگاه شناخت بازارهای هدف، طبقات مصرف­کنندگان و دامنه پوشش بازار مورد توجه قرار می­گیرد. در تحلیل نهایی، علاوه بر تحلیل حساسیت عرضه و تقاضای پیش بینی شده باید عامل مهم انتظارات در عوامل برونزای تاثیرگذار بر بازار در آینده، مورد توجه قرار گیرد. توجه به سایر عوامل موثر بازار می تواند در کمک به ارائه تحلیل هر چه بهتر طرح، نظیر تجربه و سابقه منحصر به فرد مجری طرح، کیفیت، نوع آوری و تنوع در محصول تولیدی، ارتباط با کانال های توزیع و قیمت تمام شده موثر باشد. به عبارت دیگر بروز مازاد(کمبود) عرضه، نمی تواند تنها مبنای اصلی تصمیم­گیری در زمینه توجیه­پذیری یا عدم آن تلقی گردد، بلکه در تحلیل بازار یک طرح صنعتی بروز مازاد(کمبود) عرضه یا تقاضا تنها یکی از چندین عوامل تاثیرگذار در توجیه پذیری یا عدم توجیه پذیری اجرای طرح می باشد.

انجام مطالعات امکان­سنجی کاربردی در بخش بازار همواره با تنگناها، موانع و محدودیت­های بسیار همراه است که عدم توجه به این موارد نتایج کاربردی مطالعات بازار را به شدت منحرف خواهد کرد. فقدان درک و نگرش تخصصی در انجام مطالعه بازار، فقدان شفافیت مناسب در تدوین استراتژی توسعه اقتصادی، عدم ترسیم اولویت­های سرمایه­گذاری، همسو نبودن مطالعات بازار با تحولات جهانی، نگرش یکسان در طرح های مختلف صنعتی، عدم تفکیک پذیری مناسب تحلیل­های مالی و اقتصادی، از موانع مهم ساختاری پیش روی تحلیلگران بازار در کشور ما می باشد که عمدتا ماهیتی برونزا دارند و در مقابل مواردی چون ضعف دسترسی به آمار و اطلاعات فعالیت­های صنعتی، بروز تناقض و اختلافات فاحش در انتشار آمار و اطلاعات موجود و تمسک به روش و ابزارهای نه چندان مناسب در پردازش و تحلیل آمار و اطلاغات گردآوری شده، از مهمترین مواردی هستند که تنگناها و موانع اجرایی مطالعه بازار را تشکیل داده اند ]1[.

همه پایان نامه و تحقیق و پروژه های به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید

مطالب پیشنهادی:
برچسب ها : , , , , , , , , , , , , ,
برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

جستجو پیشرفته

دسته‌ها

آخرین بروز رسانی

    Fatal error: Call to undefined function jdate() in /home/bmaghale/domains/bmaghale.ir/public_html/wp-content/themes/digitaliran5/sidebar.php on line 122