پايان نامه بهشت و جهنم در انديشه امام خميني و ملاصدرا و مناسبات آن با آيات و روايات

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

پايان نامه  بهشت و جهنم در انديشه امام خميني و ملاصدرا و مناسبات آن با آيات و روايات یکی از پایان نامه و تحقیق های جامع و کامل و دارای منابع معتبر می باشد این پایان نامه دارای 208 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که جهت دریافت و دانلود متن کامل پايان نامه  بهشت و جهنم در انديشه امام خميني و ملاصدرا و مناسبات آن با آيات و روايات بر روی گزینه خرید انتهای ایمیل کلیک نمائید پس از وارد نمودن اطلاعات مربوطه و پرداخت قادر به دانلود متن کامل پایان نامه مربوطه می باشد همچنین لینک پایان نامه همان لحظه به ایمیل شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

فصل اول: کلیات 1
1-1مقدمه 2
1-2سؤالات تحقیق 2
1-2-1سؤالات اصلی تحقیق 2
1-2-2سؤال فرعی تحقیق 3
1-3فرضیه تحقیق 3
1-4پیشینه تحقیق 3
1-5 ضرورت تحقیق 3
1-6روش تحقیق 4
1-7شرح مفاهیم پایه 4
فصل دوم: حقيقت وچيستي بهشت وجهنم 6
2-1- معناي لغوي واصطلاحي بهشت وجهنم 7
2-1-1- معناي لغوي واصطلاحي جنت 7
2-1-2 معناي لغوي واصطلاحي جهنم 9
2-2 تعريف بهشت وجهنم 11
2-2-1حقيقت بهشت وجهنم و رابطه آن با تجلي رحمت و غضب الهي 15
2-2-2رحمت ذاتي و غضب عارضي است 21
2-2-3 مناسبات آن با آيات و روايات 23
2-3 ابواب بهشت وجهنم 26
2-3-1 روح معناي باب 26
2-3-2 ابواب بهشت وجهنم ازديدگاه ملاصدرا 30
2-3-2-1 باب هشتم باب قلب 32
2-3- 3ابواب بهشت وجهنم از ديدگاه امام خميني 34
2-3-4مناسبات آن آيات و روايات 37
2-4 درجات و درکات بهشت وجهنم 39
2-4-1 درجات بهشت و درکات جهنم از ديدگاه ملاصدرا 39
2-4-2درجات بهشت و درکات جهنم از ديدگاه امام خميني 47
2-4-2-1بهشت و جهنم اعمال 47
2-4-2-2بهشت و جهنم اخلاق 48
2-4-2-3بهشت و جهنم لقاء 49
2-4-3 مناسبات آن با آيات وروايات 51
2-4-3-1 انواع واقسام بهشت در قرآن وروايات 51
2-4-3-1- 1تبييني ازجنت نعيم وساکنان آن 52
2-4-3-1-2 تبييني از جنت عدن وساکنان آن 55
2-4-3-1-3 تبييني از جنة المأوي وساکنان آن 59
2-4-3-1-4 تبييني از جنت فردوس وساکنان آن 61
2-4-3-2 طبقات جهنم در قرآن 62
2-4-3-2-1 تبييني از هاويه 66
2-4-3-2-2تبييني از سعير 68
2-4-3-2-3 تبييني از جَحيم 68
2-4-3-2-4 تبييني از سقر 69
2-4-3-2-5 تبييني از حطمه 70
2-4-3-2-6 تبييني از لظي 71
2-4-3-2-7 تبييني از جهنم 72
فصل سوم: مکان و زمان بهشت وجهنم 75
3- 1 حقيقت مکان وزمان 76
3-1-1 حقيقت مكان 77
3-1-1-1حقيقت مکان از ديدگاه ملاصدرا 78
3-1-1-2حقيقت مکان از ديدگاه امام خميني 79
3-1-2 حقيقت زمان 79
3-1-2-1حقيقت زمان از ديدگاه ملاصدرا 82
3-1-2-2 حقيقت زمان از ديدگاه امام خميني 85
3-2 مکان وزمان بهشت وجهنم 87
3-2-1 مکان وزمان بهشت وجهنم از ديدگاه ملاصدرا 87
3-2-2 مکان وزمان بهشت وجهنم از ديدگاه امام خميني 89
3-2- 3مناسبات آن با آيات وروايات 92
3-3 وجود کنوني بهشت وجهنم 98
3-3-1 دلائل منکران 99
3-3-1-1 دليل نقلي 100
3-3-1-2 دليل عقلي منکران 102
3-3-2 ديدگاه ملاصدرا در مورد وجود کنوني بهشت وجهنم 102
3-3-3ديدگاه امام خميني در مورد وجود کنوني بهشت وجهنم 104
3-3-4 مناسبات آن با آيات وروايات 105
3-3-4-1 آيات وروايات مربوط به معراج پيامبر(ص) 106
3-3-4-2 آياتي که دلالت بر مهياشدن بهشت وجهنم دارد 107
3-3-4- 3آيات وروايات دال بر رؤیت بهشت وجهنم در دنیا 108
3-3-4-4 احاطه جهنم به کافران 109
3-3-4-5آياتي که مالکيت مؤمنين را بر بهشت ثابت مي کند 111
3-3-4-6 روايات دالّ بر تشکيل کنوني بهشت وجهنم از اعمال انسان ها 111
فصل چهارم: جلوه هاي نعمت هاي بهشت و عذاب هاي جهنم 114
4-1 نعمت هاي بهشتي 115
4-1-1خدمتگزاران بهشتي 115
4-1-2 ظروف بهشتي 118
4-1-3 لباس‏ها و زيورهاي بهشتي 119
4-1-3-1 لباس هايي از سندس واستبرق 119
4-1-3-2 دستبندهايي از طلا، نقره ومرواريد 120
4-1-4 همسران بهشتي 120
4-1-4- 1پاک و پاکيزه 121
4-1-4-2 فراخ چشم 122
4-1-4-3 تنها دلباخته ي همسران خويش و هم سن وسال 122
4-1-4-4 همچون مرواريد در صدف وياقوت ومرجان 124
4-1-5 مشروبات بهشتي 128
4-1-5-1شراب هاي طهور وغير مسکروعاري از تباهي 128
4-1-5-2آب حيات 130
4-1-6 نهرهاي بهشتي 132
4-1-7 خوردني‏هاي بهشتي 134
4-1-7-1 ميوه هاي فراوان 134
4-1-7-2ميوه هاي دائمي 136
4-1-7-3 درخت سدر 137
4-1-7-4گوشت هاي بهشتي 139
4-1-8تخت‏ها و فرش‏ها 140
4-1-8-1 تخت ها ی رو به روي هم 140
4-1-8-2 تخت هايي زربا فت 142
4-1-8-3 تخت ها وفرش هايي بلند مرتبه 142
4-1-9 سلام وامنيت 144
4-1-10 مقام رضوان الهي 148
4-1-11 خلود در نعمت ها ولذت ها 154
4-2 عذابهای جهنم 155
4-2-1خوردني هاي جهنم 156
4-2-1-1ضريع 156
4-2-1-2غذاي گلوگير 157
4-2-1-3غسلين 157
4-2-1-4حميم و غساق دو نوشايه جهنمي 158
4-2-1-5 درخت زقّوم 160
4-2-2 غل و زنجير دوزخيان 165
4- 2- 3 لباس هاي دوزخيان 168
4-2-3-1 لباس هاي آتشين 168
4-2-3-2پيراهن هاي آتش زا (قطران) 168
4-2-4 گرزهاي آتشين 169
4-2-5 سايه هايي از دود و آتش 170
4-2-6 بادهاي گرم و سوزان 172
4-2-7 تبديل پوست انسان بعد از سوخته شدن آن در آتش دوزخ 174
4-2-8 سوختن درون انسان به وسيله آتش جهنم 177
4-2-9 دشمني وخصومت 180
4-2-10 خلود در عذاب 181
نتیجه گیری 185
فهرست منابع 189
الف- فهرست منابع فارسی: 189
ب- فهرست منابع عربی: 192
ج- فهرست مقالات 197

فهرست منابع

* قرآن کریم.

* نهج البلاغه.

* صحیفه سجادیه

الف- فهرست منابع فارسی:

ابراهیمی دینانی، غلامحسین. قواعد کلی فلسفی در فلسفه اسلامی. ج1 ، تهران: انتشارات دهخدا، ] بی تا [.

ابوالفتوح رازى، حسين بن على‏. روض الجنان و روح الجنان فى تفسيرالقرآن. تحقيق: دكتر محمد جعفر ياحقى، دكتر محمد مهدى ناصح‏، مشهد: بنياد پژوهشهاى اسلامى آستان قدس رضوى‏، 1408 ق‏

اردبیلی، عبدالغنی. تقریرات فلسفه. ج 2 و 3 ، تهران: انتشارات مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (ره) ، (1381).

ایازی، محمد علی. تفسیر قرآن برگرفته از آثار امام خمینی (ره). ج 2 ، تهران: انتشارات چاپ و نشر عروج، چاپ اول، (1384).

‏بروجردى سيد حسين .تفسير الصراط المستقيم . قم :موسسه انصاريان ، چاپ اول ( 1416 ق)

جوادی آملی، عبدالله. معاد در قرآن. قم، مرکز نشر اسراء، چاپ اول، (1381).

حبيبيان، احمد، تصويري از بهشت و جهنم اقتباس از بحارالانوار، تهران، انتشارات چاپ و نشر بين الملل ، چاپ بيست و چهارم،

حسينى شاه عبدالعظيمى ، حسين بن احمد . تفسير اثنا عشرى . تهران: انتشارات ميقات، ‏چاپ‏اول (‏1363 ش)‏

حسينى تهرانى ، سيد محمد حسين. معاد شناسى‏. ج10، مشهد: نور ملكوت قرآن‏، چاپ اول‏، (1423 ق‏)

خانى رضا ، حشمت الله رياضى. ترجمه بيان السعادة فى مقامات العبادة. تهران: مركز چاپ و انتشارات دانشگاه پيام‏نور، چاپ اول‏، ( 1372 ش‏)

خسروى حسينى، سيد غلامرضا. ترجمه وتحقيق مفردات الفاظ قرآن‏. تهران: انتشارات مرتضوى‏، چاپ دوم‏، (1375 ش‏)

خمینی، روح الله. شرح حديث جنود عقل و جهل‏. تهران:‏ مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خمينى قدس سره‏ مؤسسه چاپ و نشر عروج‏، چاپ اوّل، (1377)

ـــــــــــــــ. سر الصلاة( معراج السالكين و صلاة العارفين) تهران:‏ مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خمينى (س) مؤسسه چاپ و نشر عروج‏ چاپ ششم (1378)

ـــــــــــــــ . صحیفه امام. تهران: انتشارات مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (ره)، چاپ دوم، (1379)

ـــــــــــــــ شرح دعاء السحر. (ترجمه سید احمد فهری) ، تهران:انتشارات تربت، چاپ دوم (1378ش)

ـــــــــــــــ . آداب الصلاه . تهران: انتشارات مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (ره)، چاپ اول، ( 1370)

دهخدا، علی اکبر. لغتنامه دهخدا. ج 3 ، تهران: انتشارات و چاپ دانشگاه تهران، چاپ اول، ( 1372).

سبحانی، سید جعفر. منشور جاوید. ج 9، قم: انتشارات مؤسسه سید الشهداء، چاپ اول ، (1369).

سجادی، سید جعفر. فرهنگ اصطلاحات فلسفى ملاصدرا. تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامى‏، چاپ اول‏، (1379 ه ش‏)

ــــــــــــــــــ . فرهنگ معارف اسلامى‏. ج3و4، تهران: انتشارات دانشگاه تهران‏، چاپ سوم‏، (1373 ه ش‏)

صلیبا، جميل. فرهنگ فلسفى‏. ج1، منوچهر صانعى دره بيدى‏، تهران: انتشارات حكمت‏، چاپ اول‏، (1366 ه ش‏)

طوسی، خواجه نصير الدين‏. آغاز و انجام‏. تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامى‏، چاپ چهارم‏، (374 ش‏)

ـــــــــــــــــــــــ ‏. أساس الاقتباس‏. تهران: دانشگاه تهران‏، چاپ سوم‏، (1361 ه­ش)‏

عاملى، ابراهيم. تفسير عاملى‏. على اكبر غفارى‏، تهران: انتشارات صدوق‏، (1360 ش)

عبودیت، عبدالرسول. هستی شناسی. قم: (1380)

معین، محمد.فرهنگ فارسی معین. تهران:انتشارات امیر کبیر، چاپ هشتم، (1371ش)

فياض لاهيجى‏. گوهر مراد. تهران: نشر سایه، چاپ اول‏، (1383 ش‏)

قرشى، سيد على اكبر. قاموس قرآن‏. تهران: دار الكتب الإسلامية، چاپ ششم‏، (1371 ش)

کلینی، محمدبن یعقوب.‏ الكافي. ترجمه مصطفوی‏، ج6، قم: انتشارات کتابفروشی علمیه اسلامی‏، چاپ اول، ( 1369 ‏)

كاشانى، ملا فتح الله. تفسير منهج الصادقين فى الزام المخالفين‏. تهران: كتابفروشى محمد حسن علمى‏، ( 1336 ش‏)

مترجمان‏. ترجمه مجمع البيان فى تفسير القرآن. رضا ستوده‏، تهران: انتشارات فراهانى‏، چاپ اول‏، (1360 ش‏)

ـــــــ . ترجمه تفسير جوامع الجامع‏. با مقدمه آيت الله واعظ زاده خراسانى‏، مشهد: بنياد پژوهشهاى اسلامى آستان قدس رضوى‏، چاپ دوم‏، (1377 ش‏)

مرکز فرهنگ و معارف قرآن. دائرة المعارف قرآن كريم. ج6، قم: بوستان كتاب، چاپ اول، (1386)

مصباح یزدی، محمدتقی. آموزش فلسفه. تهران: شرکت چاپ ونشر بین الملل، چاپ هفتم، (1386).

مطهری، مرتضی. مجموعه آثار استاد شهيد مطهرى‏. تهران: انتشارات صدرا، (بی­تا)

مكارم شيرازى‏، ناصر. تفسير نمونه‏. تهران: دار الكتب الإسلامية، چاپ اول‏، (1374 ش‏)

موسوى همدانى، سيد محمد باقر. ترجمه تفسير الميزان‏. قم: دفتر انتشارات اسلامى جامعه‏ى مدرسين حوزه علميه قم‏، چاپ پنجم‏، (1374 ش‏)

ب- فهرست منابع عربی:

آلوسى، سيد محمود. روح المعانى فى تفسير القرآن العظيم‏. على عبدالبارى عطية، بیروت: دارالكتب العلميه‏، چاپ اول‏، (1415 ق‏)

آملى، سيد حيدر. تفسير المحيط الأعظم و البحر الخضم‏. تحقيق: سيد محسن موسوى تبريزى‏، تهران: سازمان چاپ وانتشارات وزارت ارشاد اسلامى‏، چاپ سوم‏، (1422 ق‏)

ابن بابویه، محمد بن علی . من لا يحضره الفقيه‏. ج 4، قم: جامعه مدرسين‏، چاپ دوم‏، (1404 ق‏)

‏ ابن بابویه، محمد بن علی. الخصال. قم: جامعه مدرسين‏، چاپ اول‏، (1362 ش‏)

‏ ـــــــــــــــــــــ . أمالي ‏. بيروت: اعلمى‏، چاپ پنجم‏، (1400 ق‏)

‏ ـــــــــــــــــــــ . ثواب الأعمال و عقاب الأعمال‏. قم: دار الرضى‏، چاپ اول، (1406 ق‏)

‏ ‏ ـــــــــــــــــــــ . علل الشرائع. قم: داورى‏، چاپ اول‏، (بی­تا)

ابن جوزی، سبط‏. تذكرة الخواص من الأمة في ذكر خصائص الأئمة. قم: منشورات الشريف الرضي‏، چاپ اول‏، (1418 ق‏)

ابن سینا، شيخ الرئيس. الشفاء( الالهيات). ج 1، به تصحيح سعيد زايد، قم: مكتبة آية الله المرعشى‏، ( 1404 ه ق‏)

‏ ـــــــــــــــــ . الاشارات و التنبيهات‏. ج 1، قم: نشر البلاغة، چاپ اول‏، ( 1375 ه ش‏)

ابن عربى ، ابو عبدالله محيى الدين محمد ، تفسير ابن عربى ، بیروت:دار احياء التراث العربى ، چاپ اول‏ ، (‏1422 ق)

‏ ــــــــــــــــــــــــــــــــــ . الفتوحات المكية (4 جلدى)، (بیروت: دار صادر) بی تا

ابن عمر، فخرالدين رازى ابوعبدالله محمد. التفسیر الکبیر‏. بیروت: دار احياء التراث العربى‏، چاپ سوم‏، (1420 ق‏)

ابن فارس بن زكريا، أبو الحسين أحمد. معجم مقاييس اللغة. تحقيق : عبد السلام محمد هارون، بیروت: دار الفكر، (1979 م)

ابن كثير دمشقى، اسماعيل بن عمرو. تفسير القرآن العظيم( ابن كثير(. بیروت: دار الكتب العلمية، منشورات محمدعلى بيضون‏، چاپ اول، (1419 ق‏)

ابن منظور، محمد بن مكرم. لسان العرب‏. بیروت: دار صادر، چاپ سوم‏، ( 1414 ق‏)

الأزهري، ابو منصور محمد بن أحمد . تاج اللغه. صحاح العربیه، المحقق: رشيد عبد الرحمن العبيدي، قاهره: الهیئة المصرية العامة للكتاب، (1975م)

اندلسى، ابو حيان محمد بن يوسف. البحر المحيط فى التفسير. صدقي محمد جميل‏، بیروت: دار الفكر، (1420 ق‏)

ايجى، مير سيد شريف . شرح المواقف‏. ج4، افست قم‏: الشريف الرضي‏، چاپ اول‏، ( 1325 ق)

الايجي، عضدالدين عبدالرحمن بن احمد؛ المواقف في علم الکلام ، بيروت ، عالم الکتب (بي تا)

تفتازانى، سعد الدين . شرح المقاصد. مقدمه و تحقيق و تعليق از دكتر عبد الرحمن عميره‏، 5، افست قم‏: الشريف الرضي‏، چاپ اول‏، ( 1409 ق‏)

جرجانى، السيد الشريف على بن محمد‏. كتاب التعريفات‏. بهمنيار بن المرزبان‏، تهران: انتشارات دانشگاه تهران‏، چاپ دوم‏، (1375 ه ش‏)

جوهری فارابی نیشابوری، ابونصر اسماعیل بن حماد. صحاح اللغه (الصحاح فی اللغه). گردآورنده: به سعی و اهتمام شیخ موسی، مصحح: با تصحیح و مقابله شیخ جعفر، تبریز: بی­نا، (۱۲۷۰ق)

حسينى واسطى زبيدى، سيد مرتضى‏. تاج العروس من جواهر القاموس. بیروت: دار الفكر، چاپ اول‏، (1414 ق‏)

علامه حلى .كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد قسم الالهيات . ‏ قم:مؤسسه امام صادق، چاپ دوم ( 1382 ش‏)

خمینی، روح الله. الطلب و الإرادة. تهران:‏ مؤسسة تنظيم و نشر آثار الإمام الخميني قدس سره، چاپ اول مؤسسه عروج، (1379- 1421ق)

‏ ــــــــــــــ . تعليقات على شرح «فصوص الحكم» و «مصباح الأنس» قم: مؤسسه پاسدار اسلام چاپ دوم، دفتر تبليغات اسلامى حوزه علميّه قم، (1410 ه.ق)

ــــــــــــــ.مصباح الهداية إلى الخلافة و الولاية. مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خمينى، تهران، چاپ سوم، ( 1376 ه ش)

ديلمى ، شيخ حسن ، إرشاد القلوب إلى الصواب ، ‏ قم:شريف رضى ، چاپ اول (1412 ق)

راغب اصفهانى، حسين بن محمد. المفردات في غريب القرآن‏. صفوان عدنان داودى‏، دمشق بيروت‏: دارالعلم الدار الشامية، چاپ اول‏، (1412 ق‏)

رشيدالدين ميبدى، احمد بن ابى سعد. كشف الأسرار و عدة الأبرار. على اصغر حكمت‏، تهران: انتشارات امير كبير، چاپ پنجم‏، ( 1371 ش‏)

زمخشرى، محمود. الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل‏. بیروت: دار الكتاب العربي‏، چاپ سوم‏، ( 1407 ق‏)

السبزوارى‏، المحقق. شرح المنظومة. تهران: نشر ناب‏، چاپ اول‏، (1369- 1379 ه ش‏)

ــــــــــــــ . التعليقات على الشواهد الربوبية. المركز الجامعى للنشر، چاپ دوم‏، (1360ه ش‏ ‏)

سيوطى، جلال الدين. الدر المنثور فى تفسير المأثور. قم: كتابخانه آية الله مرعشى نجفى‏، (1404 ق‏)

شيخ الاشراق‏. حكمة الاشراق. ج1، به تصحيح هانرى كربن، تهران: موسسه مطالعات و تحقيقات فرهنگى‏، چاپ دوم‏، (1373 ه ش‏)

شيخ مفيد. أمالي . قم: كنگره شيخ مفيد، چاپ اول‏، (1413 ق‏)

ــــــــــــ . أوائل المقالات في المذاهب و المختارات‏. ج 1، تهران: المؤتمر العالمي للشيخ المفيد، چاپ اول‏، (1413 ق‏)

صدر المتألهين، محمد بن ابراهيم .العرشية. ج 1، تصحيح غلامحسين آهنى‏، تهران: انتشارات مولى‏، (1361 ه­ش‏)

ـــــــــــــــــــــــــــــ . تعليقة علي الهيات الشفا ، قم: بيدار، (بي تا)

ـــــــــــــــــــــــــــــ . اسرار الآيات‏. مقدمه و تصحيح از محمد خواجوى‏، 1، تهران: انجمن حكمت و فلسفه‏، (1360 ه ش‏)

ـــــــــــــــــــــــــــــ . الحكمة المتعالية فى الاسفار العقلية الاربعة. بیروت: دار احياء التراث‏، چاپ سوم‏، (1981 م‏)

ـــــــــــــــــــــــــــــ . الحكمة المتعالية فى الاسفار العقلية الاربعة. قم: انتشارات طلیعه، چاپ سوم، (1430ق)

ـــــــــــــــــــــــــــــ . الشواهد الربوبية فى المناهج السلوكية. تصحيح و تعليق از سيد جلال الدين آشتيانى‏، 1، مشهد: المركز الجامعى للنشر، چاپ دوم‏، (1360 ه ش‏)

ـــــــــــــــــــــــــــــ . المبدأ و المعاد. ج1، به تصحيح سيد جلال الدين آشتيانى، تهران: انجمن حكمت و فلسفه ايران‏، ( 1354 ه ش)‏

ـــــــــــــــــــــــــــــ . المشاعر. ج 1، تهران: كتابخانه طهورى‏، چاپ دوم‏، ( 1363 ه ش‏)

ـــــــــــــــــــــــــــــ . المظاهر الالهية فى اسرار العلوم الكمالية. تهران: بيناد حكمت صدرا، چاپ اول‏، (1387 ه ش‏)

ـــــــــــــــــــــــــــــ . سه رسائل فلسفى. قم: دفتر تبليغات اسلام‏، چاپ سوم‏، ( 1387 ه ش‏)

ـــــــــــــــــــــــــــــ . شرح أصول الكافي لصدر المتألهين. ج4، تهران: مؤسسه مطالعات و تحقيقات فرهنگى‏، چاپ اول‏، ( 1366 ش‏)

ـــــــــــــــــــــــــــــ . شرح الهداية الاثيرية. بی­جا: موسسة التاريخ العربى‏، چاپ اول‏، ( 1422 ه ق‏)

ـــــــــــــــــــــــــــــ . مفاتيح الغيب‏. مقدمه و تصحيح از محمد خواجوى‏، 1، تهران: موسسه تحقيقات فرهنگى‏، چاپ اول‏، (1363 ه ش‏)

ـــــــــــــــــــــــــــــ . تفسير القرآن الكريم( صدرا). قم، ناشر: انتشارات بيدار، چاپ دوم‏، ( 1366 ش‏)

طباطبايى، سيد محمد حسين‏. الميزان فى تفسير القرآن‏. قم: دفتر انتشارات اسلامى جامعه‏ى مدرسين حوزه علميه قم‏، چاپ پنجم‏، (1417 ق‏‏)

طبرسى، فضل بن حسن. جوامع الجامع‏. تهران: انتشارات دانشگاه تهران، چاپ اول، (1377).

ـــــــــــــــــــــــــــــ . ‏مجمع البيان فى تفسير القرآن‏. با مقدمه محمد جواد بلاغى‏، تهران: انتشارات ناصر خسرو، چاپ سوم‏، (1372 ش‏)

طريحى، فخر الدين. مجمع البحرين‏. سيد احمد حسينى‏، تهران: كتابفروشى مرتضوى‏، چاپ سوم‏ ، (1375 ش‏)

طوسی، خواجه نصير الدين‏. شرح الاشارات و التنبيهات مع المحاكمات‏. ج 3، قم: نشر البلاغة، چاپ اول‏، (1375 ه ش‏)

طوسى، محمد بن حسن. التبيان فى تفسير القرآن‏. بیروت: دار احياء التراث العربى‏، (بی­تا)

اطيب، سيد عبد الحسين‏. اطيب البيان في تفسير القرآن‏. تهران: انتشارات اسلام‏، چاپ دوم‏، (1378 ش‏)

عروسى حويزى، عبد على بن جمعه‏. تفسير نور الثقلين‏. تحقيق: سيد هاشم رسولى محلاتى‏، قم: انتشارات اسماعيليان‏، چاپ چهارم‏، (1415 ق‏)

فراهيدى، خليل بن احمد. كتاب العين‏. قم: انتشارات هجرت‏، چاپ دوم‏، ( 1410 ق‏)

فياض، لاهيجى‏ . شوارق الإلهام في شرح تجريد الكلام. ج 2، اصفهان: انتشارات مهدوى‏،

فيض كاشانى ملا محسن،‏ تفسير الصافى . تهران:انتشارات الصدر‏،چاپ‏دوم(،1415 ق‏)

قرطبی،محمد بن احمد . الجامع لأحكام القرآن‏. تهران: انتشارات ناصر خسرو، چاپ اول‏، (1364 ش‏)

قمى مشهدى، محمد بن محمدرضا . تفسير كنز الدقائق و بحر الغرائب‏. تحقيق: حسين درگاهى‏، تهران: سازمان چاپ وانتشارات وزارت ارشاد اسلامى‏، چاپ اول‏، (1368 ش‏)

قمى، على بن ابراهيم. تفسير قمى‏. سيد طيب موسوى جزايرى‏، قم: دار الكتاب‏، چاپ چهارم‏، (1367 ش‏)

قونوى، صدرالدين محمد. اعجاز البيان فى تفسير ام القرآن‏. سيدجلال الدين آشتيانى‏، قم: مركز انتشارات دفتر تبليغات اسلامى‏، چاپ اول‏، (1381 ش‏)

گنابادى ، سلطان محمد ، تفسير بيان السعادة فى مقامات العبادة ، بیروت:مؤسسة الأعلمي للمطبوعات، ‏ چاپ‏دوم( ‏1408 ق‏)

مجلسى، محمدباقر. بحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئمة الأطهار. ج42، تهران: اسلاميه‏، چاپ مكرر، مختلف‏

مصباح یزدی،محمدتقی.تعلیقه علی نهایه الحکمه.قم:مؤسسه طریق حق،چاپ اول(1405ق)

مصطفوى، حسن. التحقيق في كلمات القرآن الكريم‏. تهران: بنگاه ترجمه و نشر كتاب‏، (1360 ش‏)

مكارم شيرازى، ناصر. الأمثل فى تفسير كتاب الله المنزل‏. قم: مدرسه امام على بن ابى طالب‏، چاپ اول‏، (1421 ق‏)

 ج- فهرست مقالات

جوادی، محسن. «نگاهی به شرح چهل حدیث امام خمینی(ره)».فصلنامه نقد ونظر، سال ششم، شماره 21، زمستان وبهار78-79، ص70

حجتی، محمدباقر؛شیواپور، حامد.«بررسی وتحلیل نظریه ی روح معنا از دیدگاه امام خمینی(ره)».پژوهشنامه متین، سال دوازدهم، شماره چهل وهشت، پاییز 89، ص 41

خامنه ای، سید محمد. «زمان وزمانی». خردنامه صدرا، سال یازدهم، شماره چهل ودوم، زمستان 84، ص 3

شیوا پور، حامد؛ کاملان، صادق.«صدرالمتألهین ونظریه ی روح معنا در تفسیر مفردات قرآن».خردنامه صدرا، سال هفدهم، شماره شصت وسوم، بهار90، ص 83

چكيده

مباحث مربوط به بهشت وجهنم از اصلی ترین مباحث حوزه معادشناسی است که در این تحقیق بر اساس نظریات حضرت امام و ملاصدرا و مناسبات این آراء با آیات و روایات مورد تأمل و بررسی قرار گرفته است. نخست پس از تشریح و تبیین معنای  لغوی واصطلاحی بهشت و جهنم به بیان ماهیت وحقیقت بهشت وجهنم پرداخته شده وضمن بیان رابطه ی آن ها با تجلیات اسماء وصفات الهی ، واکاوی رابطه ی درجات بهشت و درکات جهنم با اعمال وملکات وجودی انسان مورد توجه قرار گرفته است .بررسی پنج حس ظاهری و “وهم” و”خیال” به عنوان هفت باب  جهنم وهمین ادراکات هفتگانه به اضافه ی “باب قلب” به عنوان هشت باب  بهشت از جمله مباحثی است که در این تحقیق به آن پرداخته شده است.اثبات حقیقت مکان وزمان به عنوان بعدی از ابعاد ماده وعاری بودن نشئه ی آخرت از این دو ویژگی ماده و اثبات وجود کنونی بهشت وجهنم از دیگر مطالب مدون شده در این پژوهش می باشد. ارائه تصویری از جلوه ها ی پاداش های بهشتی و عذاب های جهنمی در قرآن وتفسیر های مبتنی بر مبانی فلسفی عرفانی امام خمینی وملاصدرا  از دیگر مباحثی است که به آن مبادرت ورزیده شده است.دسته بندی وارائه نظام مند و روش مند آراء و نظریات امام خمینی وملا صدرا و بررسی تطبیقی آراء آن ها در تمام فصول این پژوهش مورد توجه قرار گرفته است.

کلید واژه: بهشت، جهنم، امام خمینی، ملاصدرا

فصل اول: کلیات

1-1مقدمه

مباحث مربوط به بهشت وجهنم از اصلی ترین مباحث حوزه معادشناسی است.این پایان نامه متکفل استقراء آراء امام خمینی(ره)وملاصدرا در این زمینه وهمچنین دسته بندی وارائه نظام مند این آراء به صورتی روش مند می باشد.یکی دیگراز رسالت های این پایان نامه این است که در نگاه تطبیقی به این ارائه مبادرت ورزد تابرخی از نقاط عطف ونوآوری های خاص در نظرگاه امام(ره) که ازپیروان مکتب صدرایی است کشف گردد ورسالت مهم دیگراین پایان نامه غنی سازی درون مایه ی مباحث وتبیین های فلسفی عرفانی آراء ازدیدگاههاوتحلیل های تفسیری حضرت امام وملاصدرا وبیان استشهادها واستدلال های مربوط به آیات وروایات در حوزه های مورد بحث است.مسائلی نظیر:ماهیت بهشت وجهنم وجایگاه آن در عوالم وجود وقیامت ومکان وزمان بهشت وجهنم وسایر شاخصه های آن وطبقات بهشت وجهنم ومقامات آن وارتباط آنها با اعمال وجسمانی وروحانی بون عذابهاو…همه وهمه ازمسائلی است که در یک نظام وساختارروشن وازسویی مبتنی برمبانی فلسفی عرفانی وازسوی دیگرمدلل به آیات وروایات می توانند در این پایان نامه عرضه گردند.

1-2سؤالات تحقیق

1-2-1سؤالات اصلیِ تحقیق

-ماهیت وشاخصه ها بهشت  وجهنم از دیدگاه امام خمینی وملاصدرا چیست و آراء ایشان در این زمینه چه مناسبتی با آیات و روایات دارد ؟

– طبقات ومراتب بهشت و جهنم و جلوه های پاداش وعذاب آن از دیدگاه امام خمینی وملاصدرا چیست و چه مناسباتی با اعمال وملکات انسان دارد وشواهد این آراء در آیات و روایات چیست؟

1-2-2سؤال فرعی تحقیق

– تبیین فلسفی عرفانی آراء ونظرات حضرت امام وملاصدرا در تطابق با دیدگاههای تفسیری ایشان چگونه انجام پذیر است وچه آیات وروایاتی نظرات ایشان را تأیید می نماید؟

-ابواب بهشت وجهنم چیست؟

-چرا وچگونه بهشت وجهنم هم اکنون موجودند؟

-آیا زمان ومکان به همین معنا درباره بهشت وجهنم صادق است؟

1-3فرضیه تحقیق

ماهیت بهشت وجهنم، تجسم اعمال نیک وبد انسان است که متناسب با شاخصه ها و ویژگی های نشئات دیگر در آخرت ظهور می نماید.و آراء ملاصدرا وامام خمینی در این زمینه مناسبات فراوانی با آیات و روایات وارده دارد.

بهشت وجهنم دارای طبقات ومراتب متعدد نظیر جنات نعیم ،عدن ،فردوس و… و جلوه های فراوانی از پاداش وعذاب نظیر حور وقصور وسدر ولباس های آتشین وآب های جوشان وزقوم می باشدکه با اعمال وملکات انسان مناسبت دارند و شواهد فراوانی از آیات و روایات در تبیین آنها وجود دارد.

1-4پیشینه­ تحقیق

از آنجا که بیش از سیصدآیه در قرآن به بحث بهشت وجهنم اختصاص دارد مطالب بسیار گسترده ارزشمندی توسط مفسرین ذیل آنها نگاشته شده است و پیشینه قابل توجهی را در این زمینه به وجود آورده است. ولی پژوهشی که بتواند به نحوجامع واز همه ی ابعاد این مسئله ی خاص را  با انتظام وانسجام ارائه شده آن هم به نحو تطبیقی مورد بررسی قراردهد ومبحث راباآیات وروایات مدلل نماید وجودندارد.

1-5 ضرورت تحقیق  

در بیان ضرورت و اهمیت انجام این پژوهش می توان به محورهای زیر اشاره نمود:

1-ضرورت تبیین،پردازش،جمع آوری کامل آراء حضرت امام و ملاصدرا وارائه آنها در قالبی نوین و با رویکرد تطبیقی (در زمینه مورد بحث)

2-ضرورت واهمیت تبیین فلسفی عرفانی ابعاد مبحث معادشناسی به ویژه بهشت وجهنم باتوجه به تأثیرگذاری های اخلاقی آن.

3-ضرورت انجام تحقیقاتی که بتواندبا تعامل دین وفلسفه ،برای آموزه های فلسفی از متون دینی شواهدی را استخراج نمایند یا برای آموزه های دینی،تبیینات فلسفی و عرفانی ارائه دهند.

1-6روش تحقیق

در این تحقیق از روش کتابخانه‌ای استفاده شده و با استفاده ازروش توصیفی واستنباطی و تحلیلی در راستای تطبیق و تبیین  نظرات هریک از این دو اندیشمند تلاش شده است.

1-7شرح مفاهیم پایه

بهشت: بهشت معادل واژه ی جنت به معنای باغ  و بستان پوشیده از درخت می باشد.اين تعبيرونامگذاري براي تشبيه به جنات دنياست که تفهيم آن آسان شود وگرنه جنات آخرت را نميتوان با غايات دنيا مقايسه کرد.

جهنم: جهنم در لغت به معنای عمیق وگود است وجهنم را چون قعر آن بسیار بعید است به آن جهنم می گویند. جایی است که گناهکاران جزای خود را می بینند،مملوء از انواع عذاب ها وکانون قهر وغضب الهی.

ابواب بهشت وجهنم: روح و حقيقت معناي « درب » که موضوع له واقعي آن است ، عبارت است از مطلق چيزي که راه وصول به مقصدي است و بدون آن نمي توان به مطلوب دست يافت. مراد از دربهاي بهشت ، مطلق اموري است که راه را براي انجام کارهاي شايسته و نيک هموار کرده ومقصود از دربهاي جهنم مطلق اموري است که راه را براي ارتکاب اعمال ناشايست و زشت باز می کنند و آنها عبارتند از حواس پنج گانه ظاهري ( لامسه ، باصره ، سامعه ، ذائقه ، شامه ) و حواس دو گانه باطني ( متخيله ، واهمه ).

تجسم اعمال: در لغت به معنای تناور گردیدن و زمخت شدن اعمال است. و در اصطلاح به معنای صیرورت اعمال به صورت قائم به ذات و استقلال در وجود است به نحوی که در قوام خود بی‌نیاز از غیر باشد. مراد از تجسم اعمال آن است که جزاى اعمال انسانها، صورت باطنى و ملکوتى همان اعمال است و جزا با عمل اتحاد و عینیت دارد.

مکان وزمان: مکان وزمان دو بعد از ابعاد موجودات مادی است و از شؤون وجود جوهرهاى مادى به حساب می آید،بنابراین بهشت وجهنم که  عالمی ورای این عالم هستند عاری از زمان ومکان به این معنا میباشند. عالم آخرت، عالم تام و تمامي است که هيچ چيز از جوهره آن از آن خارج نيست؛ و چيزي که حالش و کيفيتش اينچنين است در مکان نخواهد بود. اگر اين زمان را به آنجا ببريم ازل مى‏شود و اگر به عالم تجرد ببريم دهر مى‏شود؛ چنانكه اگربخواهیم ازل و دهر را تنزل بدهيم، اين زمانى كه محدود به حدود است مى‏شود.

فصل دوم:حقيقت وچيستي بهشت وجهنم

2-1- معناي لغوي واصطلاحي بهشت وجهنم

2-1-1- معناي لغوي واصطلاحي جنت

لغت شناسان واژه «الجن»را از ريشه جن به معني «پوشيده شدن»و«مستور بودن»مي دانند.حالا يا بخاطر اينکه به واسطه درختان انبوه پوشيده مي شود ويا به خاطر اينکه در اين دنيا از چشمان پوشيده ومستور مانده است.

جنة از ماده جنن است و ذيل اين ماده بررسي مي شود. جنّ در اصل به معناي پوشش (و پنهان شدن چيزي از درک توسط حواس) ومستور کردن است.[1]

راغب در مفردات گويد: أصل الجِنِّ، ستر الشي‏ء عن الحاسة.[2]

ابن منظور هم در لسان العرب همين معنا را به بياني ديگر آورده است:

جنن: جَنَّ الشي‏ءَ يَجُنُّه جَنّاً: سَتَره و كلُّ شي‏ء سُتر عنك فقد جُنَّ عنك‏.[3]

‏ در «مقاييس اللغة» مي خوانيم:

«جن به معن ستر وپوشش است وهمان ثوابي است که در اين دنيااز چشمان ما پوشيده است. ونيز جنه به بوستان مي گويندچون درختان با برگهايشان بستان را مي پوشانند.»[4]

صاحب «التحقيق في کلمات القران»مي گويد:کلمه جن معني اصلي آن پوشاندن است که به مناسبت اين معنا، در موارد مختلف استعمال شده است. مثلا«جنين»مي گويند به خاطر اينکه در شکم مادر پوشيده است وقلب را «جنان» مي­گويند چون در ميان بدن انسان پوشانده شده است و بهشت را نيز جنة گفته­اند چون باغي است که به وسيله درختان پوشيده شده­است.[5] عرب لفظ جنة را براي هر باغ و بستانی كه دارای درختان انبوه است و زمين را می ‏پوشاند استعمال مي­کند.[6]

البته ابن منظور معناي جنت راخاص تر مي­کند:

«جنة به معناي باغي است که در آن درختاني وجود داشته باشد مانند درخت خرما… وي در ادامه از يکي از بزرگان نحوي نقل مي­کند که گفته است: جنة در زبان عربي درباره باغي استعمال مي­شود که در آن درخت خرما و انگور وجود داشته باشد اما اگر اين دو درخت در باغي وجود نداشته باشد، عرب لفظ حديقة را براي آن استعمال مي کند. »[7]

از محل زندگي متقين در قيامت به لفظ جنت وجنات تعبير آمده است.بنظرمي آيداين تعبيرونامگذاري براي تشبيه به جنات دنياست که تفهيم آن آسان شود وگرنه جنات آخرت را نميتوان با غايات دنيا مقايسه کرد.[8]

يا به خاطر پوشيده بودن نعمت‌هايش از ساکنين دنياست چون در بهشت از خير و سعادت چيزهايي هست که بر قلب هيچ بشري خطور نمي‌کند . همانطور که آيه 17 سوره سجده به آن اشاره دارد: فَلا تَعْلَمُ نَفْسٌ ما أُخْفِيَ لَهُمْ مِنْ قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزاءً بِما كانُوا يَعْمَلُونَ هيچ كس نمى ‏داند چه پاداشهاى مهمّى كه مايه روشنى چشمهاست براى آنها نهفته شده، اين پاداش كارهايى است كه انجام مى ‏دادند.[9]

ملاصدرا نيز واژه جنت را ازريشه جن به معناي پوشيده بودن مي داند همانطور که به قلب جنان وبه ديوانه مجنون مي گويند.وجه تسميه آن را همان دو دليلي مي داند که ذکر شد.[10]

معادل واژه جنت در فارسي بهشت مي باشد. بهشت در لغت ريشه ي اوستايي دارد بمعناي خوشترو نيکوتر.[11] در دين زرتشتي چايي است خوش آب وهوا ، فراخ نعمت وآراسته که نيکوکاران پس از مرگ در آن مخلد باشند.[12]

2-1-2 معناي لغوي واصطلاحي جهنم

در مورد واژه جهنم اختلاف در اينکه آيا کلمه عربي است يا معرب کلمه غير عربي .بعضي معتقدند، جهنم کلمه عربي است وهمان جهنام است به معني گودي عميق و بخاطر عميق بودن گودي آن جهنم ناميده شده است. لسان العرب همين قول را اختيار کرده است.[13]

«جوهري»گفته:

«اين کلمه ملحق به خماسي است به وسيله مشدد شدنش ومن حرف آن وبه خاطرمعرفه غير منصرف شده است.»[14]

بعضي ها مثل راغب در مفردات معتقد به ريشه فارسي اين کلمه هستند ومي گويند:اصل آن جهنام بوده است.[15]

در مقابل عده اي هم هستند که آن رااز ريشه ي عبري مي دانند.در دائره المعارف اسلامي مي خوانيم:«جهنم کلمه اي است مشتق از لفظ خبري «جيحنون»يا «وادي هنوم»و آن بياباني بود در نزديکي بيت المقدس که قربانيها را مي آوردندودر آنجامي کشتند.[16]

مؤلف قاموس کتاب مقدس هم از اين قبيل افراد است.مؤلف اين کتاب مي گويد:

«هنوم بياباني است در اورشليم وبن يامين ويهودا در آنجا زندگي مي کردند.سپس مرده هارادر آنجا دفن مي کردند وهمين طوراشياء نجس را در آنجا مي ريختندو زماني که اين بيابان، مخصوص سوزاندن کثافت بود، اسم آن را جهنم يا سرزمين زقوم ناميدند.سپس محل عقاب وعذاب را به اسم جهنم نامگذاري کردند.»[17]

ازهري در تهذيب اللغه هر سه قول مذکور رانقل کرده است.[18]

آنهايي که معتقد به ريشه عربي اين کلمه هستندعلت غير منصرف بودن آن راتعريف وتأنيث مي دانند و آنهايي که معتقد به عجميت آن هستند علت غير منصرف بودن آن را تعريف وعجميت مي دانند.

راغب در مفردات آتش آخرت ناميده است.[19] صاحب «التحقيق في کلمات القران»اين کلمه را صيغه ثلاثي مزيد مي داندکه اسم مکاني که کفار وظالمان ودشمنان خدا درآن عذاب مي شوند گرديده است.[20]

به تونل زير زميني كه حرارت در آن مي‌دمند و زمين حمام را گرم مي‌كند نيز جهنم مي‌گويند. [21]

اما ملاصدرا و امام خميني در وجه تسميه ي جهنم با ابن عربي هم عقيده بوده ودر کتاب هاي خود سخن ايشان را مطرح مي کنند:

« بدان، عصمنا اللّه و إيّاك، كه جهنم از اعظم مخلوقات است، و آن زندان خداوند است در آخرت. و او را «جهنم» گويند براى بعيد بودن قعر آن، چنانچه چاهى را كه قعرش بعيد است بئر «جهنام» گويند. و آن شامل حرارت و زمهرير است. و در آن برودت است به آخر درجه آن، و حرارت است به آخر درجه آن، و بين اعلاى آن و قعر آن هفتصد و پنجاه سال راه است.»[22]

به هر حال ريشه آن هر چه بوده باشد (عربي، فارسي، و عبراني) اين واژه در قرآن مجيد نامي است براي محلي كه مملو از عذاب‌ها و كانون قهر و غضب الهي است، [23]همانطور که درمورد لفظ دوزخ که معادل جهنم است در فرهنگ فارسي آمده: جايي است در جهان ديگر که در آنجا گناهکاران جزاي کارهاي خود را مي بينندو آن محلي است سخت عميق همچون چاهي سياه وتاريک وسرد. [24]

[1]. سيد على اكبر قرشى، قاموس،چاپ ششم،(تهران: دار الكتب الإسلامية، سال 1371 ش‏)، ص61

[2]. حسين بن محمد راغب اصفهانى ، المفردات في غريب القرآن‏، چاپ اول،(بيروت: دارالعلم الدار الشامية، سال1412ق)‏، ص203

[3]. محمد بن مكرم‏ ابن منظور، لسان العرب، ج‏13، چاپ سوم،(بيروت: دار صادر ، سال1414 ق)، ص92

[4]. احمدبن فارس ، معجم مقاييس اللغه ، چاپ اول، (قم: انتشارات مکتب الاعلام الاسلامي، 1404ق)، ، ماده جن

[5]. حسن مصطفوي، التحقيق في کلمات القران، (تهران: بنگاه ترجمه و نشر كتاب، ‏ ‏سال 1360 ش‏)ماده جن

[6]. حسين بن محمد راغب اصفهانى، ص 204؛ قرشي،قاموس، ص61؛ علي اکبر دهخدا ، لغتنامه دهخدا، چاپ اول، (تهران: انتشارات و چاپ دانشگاه تهران، 1372)، ج5، ص7868

[7]. ابن منظور، ج‏13، ص100

[8]. سيد على اكبر قرشى، قاموس قرآن، ص74

[9]. سيد محمد حسين‏ طباطبايى، الميزان فى تفسير القرآن‏،چاپ پنجم، (قم: دفتر انتشارات اسلامى جامعه‏ى مدرسين حوزه علميه قم‏‏، 1417 ق)‏، ج1، ص۱۷7 ؛ راغب اصفهانى، المفردات، ص204

[10]. محمد بن ابراهيم صدرالمتالهين شيرازي‏، تفسير القرآن الكريم، چاپ دوم، ( قم: انتشارات بيدار، 1366 ش‏)، ج2، ص178

[11]. محمد معين، فرهنگ فارسي معين، چاپ هشتم، (تهران: انتشارات اميرکبير، 1371)، ج5 ص304

[12]. علي اکبر دهخدا ، ج4، ص5120

[13]. ابن منظور، ماده جهنم

[14]. ابونصر اسماعيل بن حماد جوهري فارابي نيشابوري، صحاح اللغه (الصحاح في اللغه). (گردآورنده: به سعي و اهتمام شيخ موسي; مصحح: با تصحيح و مقابله شيخ جعفر، (تبريز: بي­نا، ۱۲۷۰ق)، ماده جهنم

[15]. راغب اصفهانى، ماده جهنم

[16]. مرکز فرهنگ و معارف قرآن. دائرة المعارف قرآن كريم. چاپ اول، (قم: بوستان كتاب، 1386)، ماده جهنم

[17]. سيد على اكبر قرشى، قاموس ، ماده جهنم

[18]. تهذيب اللغه، ماده جهنم

[19]. راغب اصفهانى، ماده جهنم

[20]. حسن مصطفوي، التحقيق في کلمات القران، ج‏2، ص 134

[21]. علي اکبر دهخدا ، ماده‌ي جهنّم

[22]. محى الدين ابن عربى، الفتوحات المكية (4 جلدى)، (بيروت: دار صادر) ج4 ، ص366 فصل اول باب 61؛ روح الله خميني،شرح چهل حديث، (مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خمينى قدس سره‏ مؤسسه چاپ و نشر عروج)‏، ص361 ؛ محمد بن ابراهيم صدرالمتالهين شيرازي‏، اسفار ، چاپ سوم، ( انتشارات طليعه، 1430ق)ج9، ص322

[23]. سيد على اكبر قرشى، قاموس قرآن ، ص85

[24]. علي اکبر دهخدا ، ماده‌ي دوزخ

همه پایان نامه و تحقیق و پروژه های به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید

مطالب پیشنهادی:
 • پايان نامه بررسي و نقد مُثُل از ديدگاه ابن سينا و ملاصدرا با تأكيد بر نقش آن در معرفت شناسي
 • پايان نامه بررسي مسأله اين‌هماني شخصي بر اساس مباني ملاصدرا
 • پايان نامه روش‌شناسي ملاصدرا در مسئله علم الهي
 • پايان نامه از خود بيگانگي برخي از انسانهاي معاصراز ديدگاه آيات و روايات
 • پايان نامه معرفت شناسي ديني از ديدگاه صدرا
 • برچسب ها : , , , , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

  جستجو پیشرفته

  دسته‌ها

  آخرین بروز رسانی

   Fatal error: Call to undefined function jdate() in /home/bmaghale/domains/bmaghale.ir/public_html/wp-content/themes/digitaliran5/sidebar.php on line 122