پايان نامه بهينه سازي برج تقطير با استفاده از مفهوم انتگراسيون حرارتي داخلي و تحليل اکسرژي

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

پايان نامه بهينه سازي برج تقطير  با استفاده از مفهوم انتگراسيون حرارتي داخلي و تحليل اکسرژي یکی از پایان نامه و تحقیق های جامع و کامل و دارای منابع معتبر می باشد این پایان نامه دارای 95 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که جهت دریافت و دانلود متن کامل پايان نامه بهينه سازي برج تقطير  با استفاده از مفهوم انتگراسيون حرارتي داخلي و تحليل اکسرژي بر روی گزینه خرید انتهای ایمیل کلیک نمائید پس از وارد نمودن اطلاعات مربوطه و پرداخت قادر به دانلود متن کامل پایان نامه مربوطه می باشد همچنین لینک پایان نامه همان لحظه به ایمیل شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

فصل اول: پیشگفتار 1
1-1 مقدمه 2
1-2 بررسی مصرف انرژی در برج تقطیر 2
1-3 بیان روش های بهبود راندمان مصرف انرژی 3
1-4ضرورت انجام پژوهش 4
1-5 اهداف ونوآوری پژوهش 7
1-6ساختار پژوهش 7
فصل دوم: مروری برتحقیق‌های انجام‌شده 9
2-1 مقدمه 10
2-2 تحقیق های انجام شده پیرامون اکسرژی 10
2-3 تحقیق‌های انجام شده پیرامون انتگراسیون داخلی برج تقطیر 13
2-4تحقیق‌های انجام شده پیرامون انتگراسیون داخلی برج تقطیر با استفاده از اکسرژی 15
2-5 نتیجه‌گیری 15
فصل سوم: مفاهیم اکسرژی 17
3-1مقدمه 16
3-2 مفهوم اکسرژی 18
3-3 مقایسه انرژی و اکسرژی 21
3-4 شبيه سازي و آناليز اكسرژي برج تقطير 22
3-5 بهينه سازي 23
3-6 بهينه سازي برج تقطير با استفاده از آناليز اكسرژي 24
3-7 اثر انتگراسیون حرارتی داخلی بر روی کیفیت مصرف انرژی 25
3-8 موازنه اکسرژی 26
فصل چهارم: انتگراسیون حرارتی داخلی برج تفطیر 29
4-1 مقدمه 30
4-2 بررسی بهبود کیفیت و راندمان مصرف انرژی در انتگراسیون حرارتی برج تقطیر 30
4-3 انتگراسیون حرارتی داخلی برج های تقطیر 32
4-4 مدل سازی برج تقطیر و ساختارHIDiC 36
4-5 پیاده سازی ساختار انتگراسیون حرارتی داخلی 37
4-6 مبدل حرارتی 39
4-7 روش NTU-έ 39
4-8 روش حداقل دمای نزدیکی 40
4-9 شیر فشار شکن 41
4-10اثر انتگراسیون حرارتی داخلی بر روی میزان مصرف انرژی 41
4-11اثر انتگراسیون حرارتی داخلی بر روی کیفیت مصرف انرژی 43
4-12 بهینه سازی ترمودینامیکی برج تقطیر 43
4-13 نمودار دما-آنتالپی 44
4-14 حداقل نیروی محرکه در طراحی فرآیند 49
4-15 نیروی محرکه در برج تقطیر 51
4-16 تعیین حداقل اتلاف اکسرژی 53
4-17 نمودار حداقل نیروی محرکه 56
4-18 محاسبه ی الگوریتم (عددی ) 57
4-19 تعیین محل مناسب برای یک برج اصلاح شده 58
فصل پنجم:بررسی الگوریتم بر روی برج تقطیردی بوتانایزر 61
5-1مقدمه 62
5-2 واحد دی بوتانایزر پالایشگاه شیرازUnit 100) ) 62
5-3 انتگراسیون حرارتی داخلی برج تقطیر 63
5-4 تعیین حداقل نیروی محرکه در طراحی فرآیند 64
5-5 تعیین محل مناسب برای یک برج اصلاح شده 70
5-6 نتیجه‌گیری 74
فصل ششم: نتیجه‌گیری وپیشنهادات 75
6-1نتیجه‌گیری 76
6-پیشنهادها 77
مراجع 78
پیوست 82

مراجع

1. رسته˓مجتبی˓ شبیه سازی و بهینه سازی برج های مزدوج حرارتی برای تلخیص متانول ˓ پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعت شریف سال 1382

صابر ˓محمد ˓ بررسی بهبود کیفیت و راندمان مصرف انرژی در انتگراسیون حرارتی برج های تقطیر˓پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعت شریف سال1388

3.Fonyo, Z., 1974b. Thermodynamic analysis of rectification. II. Finite cascade models. InternationalChemical Engineering 14, 203–210.

4.Fonyo, Z., 1974a. Thermodynamic analysis of rectification. I. Reversible model of rectification. International Chemical Engineering 14, 203–210.

5.Franklin, N.L., Wilkinson, M.B., 1982. Reversibility in the separation of multi- component mixtures. Transactions of IChemE 60, 276–282.

6.Dhole, V., Linnhoff, B., 1993. Distillation column targets. Computers and Chemical Engineering 17, 549–560.

7.Bandyopadhyay, S., Malik, R.K., Shenoy, U.V., 1998. Temperature–enthalpy curve for energy targeting of distillation columns.Computers and Chemical Engineering 22 (12), 1733–1744.

8.de Koeijer, G.M., Kjelstrup, S., van der Kooi, H.J., Knoche, K.F., Andersen, T.R., 2002a. Positioning heat exchangers in binary tray distillation using isoforce operation. Energy Conversion and Management 43 (9–12), 1571–1581

9. de Koeijer, G.M., Kjelstrup, S., Salamon, P., Siragusa, G., Schaller, M., Hoffmann, K.H., 2002b. Comparison of entropy production rate minimization methods for binary diabatic distillation. Industrial and EngineeringChemistry Research 41 (23), 5826–5834.

 

چكيده :

در این پایان نامه روشی برای آنالیز ترمودینامیکی و ارزیابی مصرف انرژی برج تقطیر با به کار بردن خنک کننده جانبی معرفی شده است. تحقیقات انجام شده در گذشته در جهت توزیع نمودار گرما و بررسی امکان اضافه شدن و یا استخراج گرما از کل قسمت های مختلف برج بوده است. مشکل اصلی این نوع نمودار ها این است که آنها را به برج های برگشت پذیر ارجاع می دهند و نمی توان به صورت مؤثر از اهداف به دست آمده از این نمودار ها برای اصلاحات در برج واقعی استفاده کرد.

از ویژگی های اصلی روش پیشنهادی، بدست آوردن حداقل نیروی محرکه  با به کار بردن شرایط تعریف شده برای تحقق اهداف مورد نظر در برج های واقعی است. توزیع اتلاف اکسرژی در برج های واقعی با به کار بردن مبدل های جانبی در برج برای بهینه شدن انرژی است که منجر به صرفه جویی قابل توجهی در انرژی می شود . علاوه بر این به منظور تحقق اهداف˓ رویکرد جدیدی با استفاده از تعیین بهترین محل برای قرار دادن مبدل جانبی طراحی شده است و با استفاده از این طراحی اصلاحاتی در این برج صورت می گیرد. در این روش می توان با استفاده از شبیه سازی های صنعتی برج معمولی را شبیه سازی کرد و اهداف مورد نظر را بر روی آن اجرا کرد.

در این تحقیق نتیجه شبیه سازی بر روی سیستم چندجزئی با استفاده از این رویکرد و امکان پذیری اهداف مورد نظر مطرح و بررسی شده است. از مقایسه ی این روش با روش های قبلی به این نتیجه می رسیم که مشکلاتی نظیر تغییرات دمایی و خطاهای ایجاد شده در بار حرارتی بعد از جایگزین شدن جوش آور و خنک کننده جانبی که در روش های قبلی ایجاد می شد˓ وجود ندارد و نیازی به شبیه سازی های اضافی و بررسی های دقیق تر نخواهد بود.

واژگان كليدي: اکسرژی–  بهینه سازی – بار حرارتی هدف  – حداقل نیروی محرکه

فصل اول

 پیشگفتار

1-1- مقدمه

یکی از مهم‌ترین بخش‌های واحدهای صنعتی، واحد تقطیر می‌باشد. برج‌های عملیات تقطیر یکی از رایج‌‌‌ترین عملیات واحد در صنایع فرآیندی و در عین‌حال، پرخرج‌ترین واحد از نظر میزان مصرف انرژی هستند. این فرآیند سهم قابل ملاحظه ای از مصرف انرژی را در صنعت به خود اختصاص داده است . لذا امروزه با توجه به افزایش بی رویه مصرف حامل های انرژی و همین طور قیمت­های جهانی انرژی تلاش برای یافتن راه کارهایی جهت صرفه جویی انرژی در عملیات تقطیر اهمیت دو چندان یافته است .کاهش مصرف انرژی در عملیات تقطیر˓ امروزه در کاهش قیمت تمام شده محصولات نیز می تواند بسیارمؤثر باشد . بنابراین مصرف بهینه انرژی و مقایسه با یک معیار استاندارد و آنالیز و تفسیر انحراف از حالت استاندارد در مراحل امری ضروری است. به همین دلیل ارائه روش های کاهش مصرف انرژی نسبت به معیار استاندارد اهمیت ویژه ای داشته و مورد توجه قرار دارد. برای بهبود راندمان مصرف انرژی در برج‌های تقطیر، ایده‌های زیادی در مراجع مربوطه، موجود است. اصلاح و بهینه سازی برج تقطیر برای بازدهی بهتر انرژی کار بسیار پیچیده ای است]1[.

1-2- بررسی مصرف انرژی در برج تقطیر

انرژی لازم در یک فرآیند تقطیر از طریق جوش آور تأمین می شود. با توجه به قابلیت در دسترس بودن و همین طور اقتصاد فرآیند˓ منابع تأمین گرما برای جوش آور عموماً شامل بخارات آب˓ روغن های داغ و یا کوره ها هستند. اجزاء سبک تبخیر شده و به فاز بخار وارد می شوند در حالی که اجزاء سنگین میعان می یابند و از فاز بخار به فاز مایع منتقل می شوند ]2[.

بخارات داغ در داخل برج به سمت بالا حرکت می کنند و با مایعاتی که به سمت پایین حرکت می کنند در چندین مرحله روی سینی ها تماس پیدا می کنند و در صورت وجود زمان کافی به تعادل می رسند . بخارات در بخش بالاسری که غنی از اجزاء سبک است میعان می یابند . بخشی از این مایعات به برج برگشت داده می شوند و بخشی به عنوان محصول از بالای برج خارج می شود . شکل ( 1-1 ) نمای کلی یک برج  تقطیر را نشان می دهد ]2[.

گرمای حاصل از میعان اغلب به هوا یا آب و یا هر دو منتقل می شود وگاهی نیز به عنوان پیش گرمکن جریان خوراک و یا در سایر موارد استفاده می شود. در واقع مقدار این انرژی قابل ملاحظه است و همین امر بازیافت آن را جذاب تر می کند. اما به دلیل سطح دمایی پایین تر آن در مقایسه با دیگر مراحل برج به خصوص جوش آور، امکان استفاده مفید از آن برای گرمایش وجود ندارد . به علاوه بخشی از آن نیز به وسیله تشعشع و جابه جایی از بدنه برج به محیط منتقل می شود ]2[.

انرژی حرارتی تزریق شده در جوش آور خرج تبخیر مایع غنی از اجزاء سنگین شده و از آن طرف انرژی یاد شده برای تأمین جریان برگشتی خارجی دور ریخته می شود. به هر حال این انرژی را به خاطر دمای پایین چگالنده نسبت به سایر مراحل نمی توان بازیابی کرده و مورد استفاده قرار داد ]2[.

1-3- بیان روش های بهبود راندمان مصرف انرژی در برج تقطیر

تعداد حالات مختلفی برای بررسی وضعیت بهینه سازی انرژی برج در گذشته پیشنهاد شده است که شامل :

–    بررسی وضعیت تعداد سینی ها یا سرعت جریان برگشتی

–    تعیین سینی خوراک ورودی

–    به کار بردن جوش آور و خنک کننده جانبی در طراحی مسائل ترکیبی

–   انتگراسیون حرارتی داخلی

یکی ازجدید ترین روش های مورد استفاده برای بهبود راندمان مصرف انرژی انتگراسیون حرارتی داخلی است.

در یک برج تقطیر متعارف˓ دمای بخش جذب پایین تر از بخش دفع است و لذا نمی توان انرژی جوش آور را در چگالنده استفاده کرد. حال اگر بخش جذب دارای فشار قابل ملاحظه تری نسبت به بخش دفع باشد˓ آنگاه می توان در بخش جذب به دمای بالاتری رسیده و انرژی جوش آور را صرفه جویی کرد.

رویکرد دیگری که مطرح است˓ بررسی بهبود راندمان برج با در نظر گرفتن انتگراسیون حرارتی داخلی برج و تأثیر بار حرارتی جوش آور و خنک کننده جانبی بر روی راندمان برج به طور همزمان،که هنوز به درستی به آن پرداخته نشده است. با استفاده از یک روش مناسب و طراحی جدید می توان به بهترین مقدار بار حرارتی و بهترین مکان برای مبدل جانبی دست یافت که به بهبود راندمان انرژی مصرفی برج کمک می کند. در این پایان نامه این رویکرد جدید مورد بررسی قرار گرفته است]2[.

1-4- ضرورت انجام پژوهش

بهینه سازی از طریق شبیه سازی های سیستماتیک برای کل تنظیمات موجود˓ از لحاظ زمانی و محاسبات احتیاج به زمان طولانی داشته و بسیارسخت و مشکل است همچنین از لحاظ اقتصادی مقرون به صرفه نیست. روش متداول بهبود بازده انرژی در برج تقطیر، استفاده از حداقل شرایط ترمودینامیکی ستون ها براساس مدل برج های برگشت پذیر می باشد. در گذشته تعداد بیشماری از مجلات و نشریه ها با بررسی و انجام محاسبات لازم˓ استفاده از برج های برگشت پذیر  برای سیستم های دوتایی و اهمیت آن را مورد مطالعه قرار داده اند ]3 و 4[.

تنظیمات حداقل شرایط ترمودینامیکی برج برای سیستم های دوتایی در شکل ( 1-2 ) نمایش داده شده است. در این نمودار شرایط نیروی محرکه صفر در هر سینی مورد نیاز در یک برج با تعداد سینی های نامحدود در بی نهایت مبدل های جانبی در نظر گرفته شده است. در هر برج خط عملیاتی و خط تعادل همزمان در امتداد کل برج بر هم منطبق خواهد شد. نمودار برج برگشت پذیر،  به وسیله ی حل هم زمان معادلات عملیاتی و تعادلی به دست می آید.

در سیستم های چندگانه، صرفاً در جداسازی های محدود وضعیت یک برج برگشت پذیر به دست خواهد آمد ]1[ .

در برج برگشت پذیر چندگانه ترکیبات سبک به صورت کامل از محصول پایین برج و ترکیبات سنگین از محصول بالای برج حذف گردیده و ترکیبات تقطیر شده پایین برج اهمیت بیشتری دارند.. یک روش پیشنهادی برای جداسازی  مخلوط چند جزئی در برج و امکان ایجاد شرایط برگشت پذیری˓ تخمین شرایط حداقل جریان برگشتی است که نیازمند محاسبات گسترده در قسمت برگشت پذیری برج جهت تعیین نقطه پینچ می باشد. اخیرا مطالعاتی در این زمینه صورت گرفته است و یک الگوریتم کلی برای محاسبه حداقل سرعت جریان برگشتی در برج تقطیر ساده و ساختار یک برج برگشت پذیر پیشنهاد داده شده است.

نمودار دما- آنتالپی یک روش پیشنهادی برای برج های برگشت پذیر است. این نمودار برای تخمین بار جوش آور و خنک کننده جانبی در برج های واقعی به کار برده می شود و هدف رسیدن به شرایط حداقل جریان برگشتی برای ستون های عملیاتی متداول می باشد. نمودار های برگشت پذیر به عنوان هدف برای بار حرارتی مبدل در برج های واقعی به کار برده می شود ] 6 و 7.[

در سیستم های دوجزئی محاسبه ی نمودار برگشت پذیر آسان است و دو داده تعادلی با استفاده از نتایج حاصل از شبیه سازی به دست می آید. به کار بردن این روش در سیستم های چندجزئی و ترسیم نمودار برج واقعی و برج برگشت پذیر در ترکیبات مختلف بسیار گسترده و دشوار است بنابراین امکان دارد برج برگشت پذیر به صورت برج برگشت ناپذیر آدیاباتیک شود و شناسایی آن پیچیده باشد ]6[ .

مشکل اصلی به کاربردن نمودار برج برگشت پذیر˓ تعیین ناحیه ای برای جوش آور و خنک کننده جانبی در برج ایده آل (بدون در نظر گرفتن نیروی محرکه) می باشد در صورتی که در برج واقعی نیروی محرکه˓ نامعین توصیف شده است.

روش­هایی جهت توسعه طراحی برج تقطیر به وسیله ی آنالیز توزیع نیروی محرکه پیشنهاد داده شده است. یکی از این رویکردها در برج تقطیر آدیاباتیک است جایی که گرما اضافه و یا به وسیله­ی مبدل ها خارج می شود. در این برج انتخاب صحیح بار حرارتی و دمای انرژی های جانبی[1] منجر به بهبود توزیع نیروی محرکه می شود و به طور کلی بازده قانون دوم ترمودینامیک بهتر می شود ]8 و 9[.

رویکرد دیگر انتگراسیون حرارتی درونی برج تقطیر است HIDIC))که در این روش برج اصلی به دو برج جذب و دفع تقسیم می شود که با استفاده از انرژی تولید شده در قسمت بالایی بخش دفع و تعدادی مبدل های حرارتی جانبی انتگراسیون حرارتی اتفاق می افتد و گرمای موجود در بخش دفع گرمای مورد نیاز قسمت جذب را تأمین می کند]10 .[

در حالی­که هر دو برج قسمت انتگراسیون حرارتی و روش برج برگشت پذیر آدیاباتیک، مفاهیم بازده انرژی در فرآیند تقطیر بهبود داده است اما اجرای آنها در عمل نیاز به یک ستون نسبتاً پیچیده با بسیاری از مبدل های جانبی دارد. با این وجود موقعیت مناسب مبدل های حرارتی و مفاهیم انرژی برای تغییرات مورد نیاز در ستون تقطیر به درستی مورد بررسی قرار نگرفته است.

1-5– اهداف و نوآوری پژوهش

در این پژوهش سعی شده است مکان مناسبی برای مبدل جانبی به منظور ایجاد بار حرارتی هدف و در نتیجه صرفه جویی در مصرف انرژی تعیین شود که برای رسیدن به این هدف از حداقل  اتلاف اکسرژی به عنوان نیروی محرکه جدید (جایگزینی برای نیرو محرکه های اختلاف دما و اختلاف پتانسیل در برج ) استفاده شده است.

1-6- ساختار پژوهش

كليه‌ي مطالعات و فعاليت‌هاي انجام شده در اين پایان‌نامه در قالب 6 فصل جداگانه به شرح زير ارائه شده است:

در فصل اول مقدمه ای از برج تقطیر و اهمیت اقتصادی آن ورویکردهایی که منجر به بهینه شدن انرژی در فرآیند برج تقطیر می­شود˓ آمده است و در پایان این فصل اهداف و نوآوری این تحقیق بیان شده است. در فصل دوم توضیحاتی در خصوص مطالعاتی که محققین در زمینه­ی انتگراسیون داخلی برج تقطیر و کاربرد اکسرژی در برج انجام داده‌اند، بیان شده است.

در فصل سوم مفهوم اکسرژی و روش محاسبه ی اکسرژی در برج تقطیر و همچنین محاسبه ی اتلاف اکسرژی در هر یک از سینی های برج مورد مطالعه قرار گرفته است.

درفصل چهارم، انتگراسیون حرارتی داخلی برج و روش شبیه سازی آن مطرح شده است. در ادامه از اهمیت رسم نمودار دما و تعیین نیروی محرکه برج تقطیر گفته شده است. در انتها روش محاسبه ی نیروی محرکه ی جدیدی برای برج با استفاده از اکسرژی و بیان الگوریتمی جهت محاسبه­ی حداقل اتلاف اکسرژی بیان شده است و همچنین کاربرد استفاده از حداقل اتلاف اکسرژی برای مشخص شدن بار حرارتی هدف و تعیین محل مناسب مبدل های جانبی بحث شده است.

در فصل پنجم برج تقطیر واحد دی بوتانایزر پالایشگاه شیراز مورد تحقیق و بررسی قرار گرفته است. در ابتدای فصل توضیح مختصری از این واحد داده شده است . در ادامه انتگراسیون حرارتی داخلی این واحد شبیه سازی شده و در پایان، طرح مطرح شده در فصل سوم روی این برج بررسی کرده و نتایج و نمودارهای آن بیان شده است.

در فصل آخر مقایسه‌ای بین رویکرد پیشنهادی در این پایان نامه با روش های گذشته˓ صورت گرفته است و نتیجه استفاده از این روش نیز بیان شده است.

1-Utility

همه پایان نامه و تحقیق و پروژه های به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید.

 

مطالب پیشنهادی:
 • پايان نامه بهينه سازي فرايند واجذب WF6 بر روي نانوجاذب NaF
 • برچسب ها : , , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

  جستجو پیشرفته

  دسته‌ها

  آخرین بروز رسانی

   Fatal error: Call to undefined function jdate() in /home/bmaghale/domains/bmaghale.ir/public_html/wp-content/themes/digitaliran5/sidebar.php on line 122