پايان نامه بهينه سازي ظرفيت ترافيک شبکه جاده اي شهري با افراز خطوط جاده اي و تنظيم هوشمند سيگنال هاي کنترل ترافيک

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

پايان نامه بهينه سازي ظرفيت ترافيک شبکه جاده  اي شهري با افراز خطوط جاده  اي و تنظيم هوشمند سيگنال  هاي کنترل ترافيک یکی از پایان نامه و تحقیق های جامع و کامل و دارای منابع معتبر می باشد این پایان نامه دارای 114 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که جهت دریافت و دانلود متن کامل پايان نامه بهينه سازي ظرفيت ترافيک شبکه جاده  اي شهري با افراز خطوط جاده  اي و تنظيم هوشمند سيگنال  هاي کنترل ترافيک بر روی گزینه خرید انتهای ایمیل کلیک نمائید پس از وارد نمودن اطلاعات مربوطه و پرداخت قادر به دانلود متن کامل پایان نامه مربوطه می باشد همچنین لینک پایان نامه همان لحظه به ایمیل شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

فصل 1- :مقدمه و کلیات تحقیق 1
1-1- مقدمه 2
1-2- سيستم حمل ونقل 5
1-3- تقسیم بندی سیستم های حمل ونقل 6
1-4- طراحي شبكه‏هاي حمل‏ونقل شهري و تقسيم‏بندي‏هاي مربوط 7
1-5- طراحي شبكه¬هاي معابر جادهای 8
1-6- جهت¬دهی به معابر 9
1-7- تنظیم چراغ راهنمایی 9
1-8- ظرفیت ذخیره شبکه حمل ونقل 10
1-9- مدل سازی مسایل طراحي شبكه‏هاي حمل‏ونقل جادهای 11
1-10- محدوده پروژه 13
فصل 2- مرور بر ادبيات و پیشینه تحقیق 14
2-1- مرور مطالعات انجام شده در زمينه RNDP 15
2-2- مسایل طراحی تنظیمات سیگنال(SSDP) 21
2-2-1- رویکرد بهینه سازی موضعی 22
2-2-2- رویکرد بهینه سازی سراسری 22
2-3- مفهوم ظرفیت ذخیره سیستم 22
2-4- یک طرفه يا دوطرفه کردن معابر و مسایل مربوط 26
2-5- توسعه‏ و نوآوري‏پایان نامه 28
2-5-1- تركيب با تصميمات RNDP 28
فصل 3- مدل ریاضی پیشنهادی و روش حل 32
3-1- تعريف مساله 33
3-1-1- ويژگي‏هاي كلي مساله 33
3-1-2- فرضيات مساله 33
3-1-3- ورودي‏هاي مساله 34
3-1-4- خروجي‏هاي مساله 34
3-1-5- تابع هدف مساله 34
3-2- مدل سازی مساله 35
3-3- مدل رياضي 38
3-4- روش‏ حل توسعه داده شده 40
3-4-1- کلیات الگوریتم ژنتیک 41
3-4-2- کلیات الگوریتم زنبور عسل 44
3-4-3- ویژگی مشترک الگوریتمها 45
3-4-4- الگوريتم ژنتيك تركيبي با شبيه‏سازي تبريد 47
3-4-5- الگوریتم زنبور عسل 54
3-4-6- بهینه سازی موضعی تنظیمات سیگنال 54
فصل 4- نتایج محاسباتی 57
4-1- مقدمه 58
4-2- مساله در اندازه کوچک 60
4-2-1- نتایج برای مساله کوچک 61
4-3- مساله در اندازه متوسط TX 62
4-3-1- نتایج برای مساله متوسط 63
4-4- مساله در سایز متوسط CG 65
4-4-1- نتایج برای اندازه متوسط CG 68
4-5- مساله در اندازه بزرگ 71
4-5-1- نتایج برای شبکه SF 75
4-6- بررسی قابلیت الگوریتم ها 78
فصل 5- نتيجه‏گيري و تحقيقات آتي 81
5-1- جمع‏بندي و نتيجه‏گيري 82
5-2- پيشنهادها برای کارهای آتي 82
فهرست مراجع 84
پيوست ها 88
الف- مساله تخصيص سفر 89
الف-1- توابع جريان ترافيك- زمان سفر 90
الف-2- تخصيص سفر تعادلي 91
ب- روش جستجوی بخش¬بندی طلایی 97
ج- الگوریتم دایسترا 98
چکیده انگلیسی 100

فهرست مراجع

Papacostis C.S. (1987), Fundamentals of Transportation Engineering, Prentice-Hall, Englewood Cliffs, NJ, USA.

Poorzahedy H. and Rouhani O.M. (2007), “Hybrid Meta-heuristic Algorithms for Solving Network Design Problem“, European Journal of Operational Research 182(2):578-596.

Magnanti T.L. and Wong R.T. (1984), “Network Design and Transportation Planning: Models and Algorithms“, Transportation Science 18(1):1-55.

Friesz T.L. (1985) “Transportation Network Equilibrium, Design and Aggregation: Key Developments and Research Opportunities“, Transportation Research Part A: General 19(5-6):413-427.

Dantzig G.B., Harvey R.P., Lansdowne Z.F., Robinson D.W. and Maier S.F. (1979) “Formulating and Solving the Network Design Problem by Decomposition“, Transportation Research Part B: Methodological 13(1):5-17.

Ben-Ayed O., Boyce D.E. and Blair C.E. (1988), “A General Bilevel Linear Programming Formulation of the Network Design Problem“, Transportation Research Part B: Methodological 22(4):311-318.

Ge, Y. E., H. M. Zhang, and W. H. K. Lam. (2003), Network Reserve Capacity Under Influence of Traveler Information, Journal of Transportation Engineering,129( 3): pp. 262–270.

Yang H. and Bell M.G.H. (1998a), “Models and Algorithms for Road Network Design: A Review and Some New Developments“, Transport Reviews: A Transnational Transdisciplinary Journal 18(3):257 – 278.

Patriksson M. (1994), TheTraffic Assignment Problem: Models and Methods, Topics in Transportation, VSP, Utrecht, The Netherlands.

Farahani R.Z., Miandoabchi E., Szeto W.Y. and Rashidi H. (2013)” A review of urban transportation network design problems”. European Journal of Operational Research 229:281–302.

Suh S. and Kim T. (1992), “Solving Nonlinear Bilevel Programming Models of the Equilibrium Network Design Problem: A Comparative Review“, Annals of Operations Research 34(1):203-218.

Migdalas A. (1995) “Bilevel Programming in Traffic Planning: Models, Methods and Challenge“, Journal of Global Optimization 7(4):381-405.

Yang H. and Bell M.G.H. (2001), “Transport Bilevel Programming Problems: Recent Methodological Advances“, Transportation Research Part B: Methodological 35(1).

Yang H. and Bell M.G.H. (1998b), “A Capacity Paradox in Network Design and How to Avoid it“, Transportation Research Part A: Policy and Practice 32(7):539-545.

Cantarella G.E., Pavone G. and Vitetta A. (2006), “Heuristics for Urban Road Network Design: Lane Layout and Signal Settings“, European Journal of Operational Research 175(3):1682-1695.

Cantarella G. and Vitetta A. (2006), “The Multi-Criteria Road Network Design Problem in an Urban Area”, Transportation 33(6):567-588.

Dimitriou, L., Tsekeris, T., Stathopoulos, A., (2008a). Genetic computation of road network design and pricing Stackelberg games with multi-class users. In: Giacobini, M. et al. (Eds.), Applications of Evolutionary Computing. Springer, Berlin, Heidelberg, 669–678.

Zhang H. and Gao Z. (2009), “Bilevel Programming Model and Solution Method for Mixed Transportation Network Design Problem“, Journal of Systems Science and Complexity 22(3):446-459.

Gallo M., D’Acierno L. and Montella B. (2010), “A Meta-heuristic Approach for Solving the Urban Network Design Problem“, European Journal of Operational Research 201(1):144-157.

Paramet Luathepa, Agachai Sumalee, William H.K. Lam, Zhi-Chun Li, Hong K. Lo.(2011)” Global optimization method for mixed transportation network design problem: A mixed-integer linear programming approach”, Transportation Research Part B 45, 808–827.

Marcotte P. (1983), “Network Optimization with Continuous Control Parameters“, Transportation Science 17(2):181-197.

Webster, F. V. , Cobbe, B. M. (1966), Traffic signal. Road Research Technical Paper No. 56, HMSO, London.

Allsop R.E. (1972), “Estimating the Traffic Capacity of a Signalized Road Junction“, Transportation Research 6(3):245-255.

Yagar S. (1985), “Addressing Errors and Omissions in Paper on Intersection Capacity Maximization“, Transportation Research Part B: Methodological 19(1):81-84.

Wong S.C. and Yang H. (1997), “Reserve Capacity of a Signal-Controlled Road Network“, Transportation Research Part B: Methodological 31(5):397-402.

Ziyou G. and Yifan S. (2002), “A Reserve Capacity Model of Optimal Signal Control with User-Equilibrium Route Choice”, Transportation Research Part B: Methodological 36(4):313-323.

Yang H. and Wang J. (2002), “Travel Time Minimization Versus Reserve Capacity Maximization in the Network Design Problem”, Transportation Research Record: Journal of the Transportation Research Board 1783:17-26.

Chiou, S. W. (2007), An optimization model for area traffic control with link tolls. Applied Mathematics and Computation. 192: 520-532.

Chiou S.W. (2008) “A Hybrid Approach for Optimal Design of Signalized Road Network“, Applied Mathematical Modelling 32(2):195-207.

Miandoabchi, E., Farahani, R.Z. (2010), Optimizing reserve capacity of urban road networks in a discrete network design problem. Advances in Engineering Software 42 (12), 1041–1050.

Cunneen M. and O’Toole R. (2005), “No Two-Ways about it: One-Way Streets are Better than Two-Way”, Independence Institute, Center for American Dream of Mobility and Home Ownership, Paper Issue 2-2005.

Walker G.W., Kulash W.M. and McHugh B.T. (2000), “Downtown Streets: Are We Strangling Ourselves in One-Way Networks?”,TRB Circular E-C019: Urban Street Symposium, Dallas, Texas.

Should Cities Convert One-Way Streets to Two Way?, http://www.ti.org/vaupdate30. html #Prop.

Meng L.K. and Thu S. (2004), “A Microscopic Simulation Study of Two-Way Street Network versus One-Way Street Network”, Journal of the Institution of Engineers 44(2):111-122.

Roberts F.S. and Xu Y. (1988), “On the Optimal Strongly Connected Orientations of City Street Graphs I: Large Grids“, SIAM Journal of Discrete Mathematics 1(2):199-222.

Roberts F.S. and Xu Y. (1989), “On the Optimal Strongly Connected Orientations of City Street Graphs. II: Two East-West Avenues or North-South Streets“, Networks 19(2): 221-233.

Roberts F.S. and Xu Y. (1992), “On the Optimal Strongly Connected Orientations of City Street Graphs. III. Three East–West Avenues or North–South Streets“, Networks 22(2): 109-143.

Roberts F.S. and Xu Y. (1994), “On the Optimal Strongly Connected Orientations of City Street Graphs IV: Four East-West Avenues or North-South Streets“, Discrete Applied Mathematics 49(1-3):331-356.

Lee C.K. and Yang K.I. (1994), “Network Design of One-Way Streets with Simulated Annealing“, Papers in Regional Science 73(2):119-134.

Drezner Z. and Wesolowsky G.O. (1997), “Selecting an Optimum Configuration of One-Way and Two-Way Routes“, Transportation Science 31(4): 386-394.

Drezner Z. and Salhi S. (2000), “Selecting a Good Configuration of One-Way and Two-Way Routes Using Tabu Search”, Control and Cybernetics 29(3): 725–740.

Drezner Z. and Salhi S. (2002), “Using Hybrid Metaheuristics for the One-Way and Two-Way Network Design Problem“, Naval Research Logistics (NRL) 49(5):449-463.

Drezner Z. and Wesolowsky G.O. (2003), “Network Design: Selection and Design of Links and Facility Location”, Transportation Research Part A: Policy and Practice 37(3):241-256.

خوبان، زهره. (1388)، “ارایه يك مدل سه سطحي جهت طراحي شبكه­هاي حمل­ونقل شهري جاده­اي با رويكرد بهينه­سازي ظرفيت ذخيره سيستم”، تز كارشناسي ارشد، دانشگاه صنعتي اميركبير.

Miandoabchi E., Daneshzand F., Szeto W.Y. and Farahani R.Z. (2013) “Multi-objective discrete urban road network design” Computers &OperationsResearch 40: 2429–2449.

Holland J.H. (1975), Adaptation in Natural and Artificial Systems, The University of Michigan Press, Michigan, USA.

Tianze Xu , Heng Wei , Guanghua Hu,(2009),” Study on continuous network design problem using simulated annealing and genetic algorithm”, Expert Systems with Applications 361: 322–1328.

LeBlanc L.J., Morlok E.K. and Pierskalla W.P. (1975), “An Efficient Approach to Solving the Road Network Equilibrium Traffic Assignment Problem”, Transportation Research 9(5):309-318.

Ennio Cascetta. (2001), Transportation Systems Engineering: Theory and Methods. Dordrecht: Kluwer Academic Publishers.

Cascetta E., Gallo M. and Montella B.(2006),” Models and algorithms for the optimization of signal settings on urban networks with stochastic assignment model” Ann Oper 144:301–328.

Beckmann M.J., McGuire C.B. and Winsten C.B. (1956), Studies in the Economics of Transportation. Yale University Press, New Haven, Connecticut.

Bondy J.A. and Murty U.S.R. (1976), Graph theory with applications. American Elsevier Publishing Company Inc., New York, USA.

Sheffi Y. (1985), Urban Transportation Networks: Equilibrium Analysis with Mathematical Programming Methods, Prentice-Hall, Englewood Cliffs, NJ, USA.

Karaboga D. (2005), An idea based on honey bee swarm for numerical optimization, Technical Report TR06, Erciyes University, Turkey.

چكيده

شبكه­هاي حمل­ ونقل شهري را مي­توان مجموعه­اي از شبكه معابر شهري و شبكه­هاي حمل­ونقل عمومي فعال در آن در نظر گرفت. تصميم­هاي مرتبط با طراحي شبكه­هاي حمل­ونقل شهري سلسله مراتبي، تصميمات بلندمدت، ميان­مدت و كوتاه­مدت را شامل مي­شوند. تصميمات بلندمدت در ارتباط با طراحي و توسعه زيرساخت­ها و طراحي توپولوژي شبكه و تصميمات ميان­مدت در ارتباط با زيرساخت­ها و منابع شبكه مطرح هستند. جهت­دهي به معابر از تصميمات ميان­مدت و تنظيم چراغ­هاي راهنمايي از تصميمات كوتاه­مدت در طراحي شبكه­هاي حمل­ونقل شهري هستند.

در این پایان نامه مساله طراحی شبکه ترکیبی تصميمات رده بلندمدت، ميان­مدت و كوتاه­مدت با رويكرد بیشینه­سازی ظرفيت ذخيره شبكه ارایه شده است. ظرفیت ذخیره، بزرگترین مضرب ماتریس تقاضاست که میتوان به شبکه تخصیص داد بدون اینکه محدودیت ظرفیت معابر را نقض کند. مساله مورد مطالعه با رويكرد مدل­ رياضي دوسطحي مدلسازي می شود. هدف سطح بالا بیشینه­سازی  ظرفیت ذخیره از طریق تنظیم سیگنال چراغ راهنما در تقاطع­ها ،جهت­دهی به معابر و افزایش ظرفیت معابر از طریق اضافه کردن خط به معابر است.مساله سطح پایین، تخصیص ترافیک تعادلی کاربر است که هدف آن کمینه­سازی  زمان سفر کاربران است. به دلیل نامحدب بودن مدل، از روش های فوق ابتکاری (الگوریتم ژنتیک ترکیبی با شبیه­سازی تبرید و الگوریتم زنبور عسل) برای حل آنها استفاده می کنیم. برای بررسی کارایی الگوریتم،برای حل مساله در سه سایز مختلف استفاده می شود. نتایج نشان داده که توانایی هر دو الگوریتم در بهبود وضعیت ظرفیت ذخیره یکسان است، ولی سرعت همگرایی الگوریتم ژنتیک ترکیبی با شبیه­سازی تبرید نسبت به الگوریتم زنبور عسل بیشتر است.

کلمات کلیدی: طراحی شبکه حمل ونقل ترکیبی، ظرفیت ذخیره، جهت­دهی به معابر، اضافه کردن خط، تنظیم سیگنال، برنامه ریزی دو سطحی، روش­های بالا ابتکاری

فصل 1- :مقدمه و کلیات تحقیق

در اين فصل به جايگاه مساله مورد مطالعه در ادبيات، محدوده شمول مساله، تعاريف و تقسيم­بندي­ها موجود در رابطه با مساله مورد مطالعه در اين پایان نامه می پردازیم و چگونگي مدلسازي مساله را خلاصه تشریح می کنیم.

1-1- مقدمه

گسترش شهرنشيني در دهه­هاي اخير موجب شده است كه شهرها و حومه­هاي آنها به عنوان مهمترين مراكز سكونت و فعاليت انسان معاصر مطرح شوند. افزايش مستمر جمعيت شهرنشين در بسياري از كشورها به موضوع چالش برانگيزي براي مسئولان دولتي تبديل شده است. چرا كه محدوديت­هاي موجود در سيستم­هاي حمل­ونقل شهري از جمله محدوديت زمين، ظرفيت معابر و مسایلي از اين دست مانع از توسعه آنها همگام با رشد جمعيت و در نتيجه رشد تقاضاهاي سفر مي­شوند. تصميمات براي سرمايه­گذاري و بهبود سيستم­هاي حمل­ونقل شهري بايد با در نظر گرفتن مسایلي چون منابع مالي موجود، تاثيرات تصميمات در بهبود ازدحام خودروها در معابر و مسایلي از اين دست صورت گيرند.

در همين راستا، دسته­اي از مطالعات بهينه­سازي به طراحي و بهبود شبكه­­هاي حمل­ونقل شهري مي­پردازد. شبكه­هاي حمل­ونقل شهري شامل زيرمجموعه­هايي چون شبكه معابر شهري و شبكه­هاي حمل­ونقل عمومي هستند كه تصميمات طراحي در آنها را مي­توان در قالب سلسله مراتبي از تصميم­هاي بلندمدت، ميان­مدت و كوتاه­مدت تقسيم­بندي کرد. تصميمات بلندمدت بيشتر به توسعه زيرساخت­ها و توپولوژي شبكه­ها اختصاص دارند. ساخت معابر جديد، توسعه ظرفيت معابر موجود، طراحي مسيرهاي عبور و مرور شبكه حمل­ونقل عمومي مثال­هايي از اين تصميمات هستند. تصميمات ميان­مدت به نحوه بهره­گيري از منابع فعلي مي­پردازد، مانند جهت­دهي به معابر و تخصيص خطها در دو جهت معابر دوطرفه. نهايتاً تصميمات كوتاه­مدتي چون تنظيم چراغ­هاي راهنمايي، تنظيم عمليات روزمره را شامل مي­شوند.مسایل طراحي شبكه حمل­ونقل شهري، با رويكرد نظريه بازي­ها مدلسازي مي­شوند. به جهت نوع مساله، دو گروه بازيگر وجود دارند. گروه اول مسئولان دولتي و تصميم­گيران هستند كه نقش رهبر را ايفا مي­كنند و گروه دوم كاربران شبكه هستند كه به تناسب تصميمات اخذ شده براي شبكه توسط مسئولان، به انتخاب مسير در شبكه مي­پردازند كه نتيجه آن تغيير در الگوهاي جريان­هاي ترافيكي در سطح معابر شهر است. اين رويكرد مدل سازی منجر به توسعه مدل­هاي رياضي دوسطحي براي اين مسایل مي­شود كه نا محدب هستند و حل آنها به طور ذاتی NP-سخت است.

جهت­دهي به معابر يا تصميم­گيري براي یک طرفه يا دوطرفه کردن آنها، از جمله تصميماتي است كه مي­توان ادعا کرد که به جهت نوع اثرات آن در شبكه حمل­ونقل شهري، بايد با دقت و حساسيت بيشتري مورد توجه قرار گيرد. چنانچه در مطالعات اشاره شد، یک طرفه کردن معابر در عين حال كه منجر به افزايش ظرفيت 10 تا 20 درصدي ظرفيت جريان ترافيكي در آنها شود، مي­تواند موجب افزايش مسافت­هاي طي شده توسط بخشي از كاربران، افزايش ازدحام در بخش ديگري از شبكه و مواردي از اين قبيل شود. با عنايت به توضيحات بالا، اهميت استفاده از مدل­هاي تصميم­گيري كه تاثيرات تغيير جهات در معابر را بر روي الگوهاي جريان ترافيكي و در نتيجه عملكرد شبكه در سطح كلان در نظر بگيرند، آشكار مي­شود.

تصميم یک طرفه کردن معابر مي­تواند به طور همزمان با ساير تصميمات طراحي شبكه معابر شهري همچون افزايش ظرفيت معابر موجود، ساخت معابر جديد ، تخصيص نامتقارن خط­ها در چگونگی جهت معابر دوطرفه و تنظیم چراغ راهنما در تقاطع­ها منظور شود. در اين صورت، علاوه بر ايجاد هم­افزايي در بهبودهاي ايجاد شده در ظرفيت ترافيكي شبكه، اين احتمال وجود دارد كه هزينه­هاي مورد نياز براي سرمايه­گذري را، نسبت به وضعيتي كه هر يك از تصميمات جداگانه مطرح شود، كاهش دهد.

تقاطع­های کنترلی(دارای چراغ راهنما) یکی از اجزای اصلی شبکه­های حمل ونقل جاده­ای هستند که جریان وسایل نقلیه در سطح شهر را تنظیم و تعدیل می کنند. جریان­های ترافیکی در تقاطع­های کنترلی باعث ایجاد تاخیر در وسایل نقلیه می شوند. اگرچه چراغ راهنما از حرکت دایمی وسایل نقلیه در تقاطع­ها جلوگیری میکند، ولی به طور کلی در صورت محاسبه صحیح زمان بندی آن متوسط تاخیر وسایل نقلیه از زمانی که تقاطع بدون چراغ راهنماست، کمتر است. افزایش تاخیر در تقاطع­ها باعث افزایش زمان سفر کاربران، افزایش آلودگی­های محیطی وصوتی و کاهش قابلیت اطمینان شبکه می شود. بنابراین، باید به تقاطع­ها و بهینه­سازی آنها از در مسایل توجه داشت.

در همين راستا، مساله مطرح شده در اين پایان نامه موضوع كلي مورد بحث در سطوح بالا را در بر مي­گيرند. مساله مورد بررسی، اختصاص به تركيب تصميم جهت­دهي معابر با ساير تصميمات مربوط به شبكه معابر شهري دارد كه شرح آن در سطور بالا آمد. با توجه به ويژگي­هاي NP-سخت بودن و نامحدب بودن مدل­هاي دوسطحي، براي حل مسایل در اين پایان نامه از روش­هاي بالا ابتكاري استفاده می شود.

 

با توجه با توضیحات بالا، در فصل اول به تعارف اولیه و تعیین محدوده مساله مورد بررسی می­پردازیم. فصل دوم شامل مروری بر ادبیات و پیشینه تحقیق است. در فصل سوم با تعریف متغیرها، پارامترها و مفروضات مساله، مدل ریاضی برای مساله و روش حل مدل ارایه می شوند. دسته­ای مسایل نمونه برگرفته از مقالات مرتبط با اندازه­های مختلف با روش حل پیشنهادی حل می شوند و نتایج محاسباتی در فصل چهارم ارایه می شوند. در نهایت، به جمع­بندی مطالب و ارایه پیشنهادها برای تحقیقات آتی در فصل  پنجم می پردازیم.

1-2- سيستم حمل ونقل

يك سيستم حمل­و­نقل[1] را مي­توان به صورت مجموعه­اي از تسهيلات ثابت[2]، نهادهاي جريان[3] و يك سيستم كنترلي[4] تعريف نمود كه به مسافران و كالا امكان مي­دهد بر محدوديت­هاي جفرافيايي غلبه و به موقع در فعاليت­هاي مورد نظر شركت كنند]1[. در واقع، يك سيستم حمل­و­نقل شامل مجموعه­اي از اجزاء است كه امكان جابه جايي انسان و كالا را از مكاني به مكان ديگر فراهم مي­کند. تسهيلات ثابت، اجزای فيزيكي سيستم حمل­و­نقل هستند كه در يك مكان ثابت واقع می شوند و شامل يال­هاي شبكه[5] (مانند جاده­ها، ريل­ها و لوله­ها) و گره­هاي[6] (مانند تقاطع­ها، پايانه­ها، بنادر و فرودگاه­ها) سيستم هستند. طراحي اين تسهيلات شامل مسایلي  چون مهندسي خاك و پي، طراحي سازه، طراحي شبكه­هاي آبياري و طراحي هندسي مي­شود. نهاده­هاي جريان، واحدهايي هستند كه از تسهيلات ثابت عبور مي­كنند. اين نهاده­ها مي­توانند وسايل نقليه، واحدهاي كانتينر، واگن­هاي قطار و غيره باشند، مثلاً در مورد سيستم بزرگراه­ها، تسهيلات ثابت براي انواع وسايل نقليه اعم از دوچرخه و يدك­كش­هاي بزرگ قابل استفاده هستند. سيستم كنترلي شامل كنترل جريان[7] و كنترل وسيله نقليه[8] مي­شود. كنترل وسايل نقليه به روش­هايي اطلاق مي­شود كه وسايل نقليه را در سيستم حمل­و­نقل هدايت مي­كنند كه اين هدايت مي­تواند دستي يا خودكار باشد. به طور مثال، در مورد هدايت خودروها در بزرگراه­ها، عامل انساني و رفتار انسان به عنوان سيستم كنترلي وسيله نقليه عمل مي­كند. سيستم­هاي كنترل جريان شامل ابزارهايي هستند كه جريان روان حركت وسايل نقليه را ضمن كاهش ازدحام­ در سيستم حمل­ونقل، فراهم مي­كنند. اين سيستم­ها مي­توانند شامل انواع علامتگذاري­ها در طول مسيرهاي حمل­ونقل، چراغ­هاي راهنمايي و مقررات وضع شده براي حركت در مسيرها باشند.شکل 1-1 تقسيم­بندي اجزای سيستم­هاي حمل­و­نقل را نمايش مي­دهد.

[1]Transportation System

[2]Fixed Facilities

[3]Flow Entities

[4]Control System

[5]Network Links

[6]Nodes

[7]Flow Control

[8]Vehicular Control

1-1- تقسیم بندی سیستم های حمل ونقل

طبق آنچه در ادبيات برنامه­ريزي حمل­ونقل مطرح مي­شود، سيستم­هاي حمل­ونقل را مي­توان از جهات گوناگون طبقه­بندي کرد. تقسيم­بندي سيستم­هاي حمل­و­نقل از نظر روش حمل مورد استفاده، يكي از مهمترين تقسيم­بندي­هاي موجود در ادبيات است. محدوده مورد بررسي در اين پایان نامه، روش “حمل جاده­اي” (منظور جاده­ها، بزرگراه­ها و خيابان­ها) است. نوع ديگر تقسيم­بندي را مي­توان بر اساس محدوده جغرافيايي وقوع فعاليت­هاي حمل­و­نقل انجام داد. سيستم­هاي حمل­و­نقل مورد بررسي در اين پایان نامه “محدوده درون شهري” را در برمي­گيرند. بخش اعظم حمل­و­نقل شهري[1] به جابه جايي مسافر اختصاص دارد و مهمترين روش حمل مورد استفاده در شهرها، حمل­و­نقل زميني است. حمل­و­نقل زميني در شهرها در قالب حمل­و­نقل شخصي (خودروها و موتورسيكلت­هاي شخصي و پياده­روي) و خدمات حمل­ونقل عمومي از طريق اتوبوس­هاي شهري در بزرگراه­ها و مترو و ساير انواع قطارها در راه­آهن درون شهري انجام مي­شود.

شبكه­هاي حمل­ونقل شهري در واقع متشكل از شبكه معابر شهري و شبكه حمل­ونقل عمومي هستند كه مانند شبكه اتوبوس و تراموا در شبكه معابر و مانند شبكه مترو يا مجزاي از معابر تعريف مي­شوند.

1-2- طراحي شبكه‏هاي حمل‏ونقل شهري و تقسيم‏بندي‏هاي مربوط

در رابطه با عبارت مساله طراحي شبكه­هاي حمل­ونقل شهري و تعاريف آن برداشت واحد و يكساني وجود ندارد و معمولاً عناويني چون Urban Road Network Design Problem، Transportation Network Design Problem و يا به طور عمومي Network Design Problem و مشابه اينها براي اطلاق مساله به كار مي­روند. اما در اغلب مراجع عبارت آخر يا مخفف آن NDP به كار مي­رود. تعاريف ارایه شده براي مساله را مي­توان به سه گروه تقسيم کرد.

تعريف “الف”]3[: طراحي شبكه حمل­و­نقل در برگيرنده سلسله مراتب كاملي از فرايندهاي تصميم­گيري مطرح در مسایل حمل­و­نقل است و در سه سطح استراتژيك، ميان­مدت و كوتاه­مدت قابل طرح است. اين تعريف طيف وسيعي از مسایل مطرح در برنامه­ريزي حمل­و­نقل را تحت اين عنوان دربر می گیرد. از جمله انتخاب يال­ها، جهت­دهي به خيابان­ها، مكان­يابي، زمانبندي چراغ­هاي راهنمايي و مواردي از اين قبيل. اين تعريف در يكي از مطرح­ترين و پرارجاع­ترين مراجع مرتبط با طراحي شبكه­هاي حمل­و­نقل آمده است.

تعريف “ب” ]4[: طراحي شبكه عبارتست از انتخاب بهينه تسهيلات براي افزودن به يك شبكه حمل­ونقل يا تعيين ميزان بهينه بهبود ظرفيت در تسهيلات موجود شبكه حمل­و­نقل. تسهيلات مي­توانند گره­ها يا يال­هاي شبكه باشند. با اين تعريف، مساله انتخاب يال­هاي شبكه و مكان­يابي تسهيلات در شبكه، جزو مسایل مرتبط با طراحي شبكه قرار مي­گيرند.

تعريف “ج”(]5[و]6[و بسياري از مراجع مرتبط): طراحي شبكه عبارتست از تصميم­گيري در مورد انتخاب يال­هاي جديد براي افزودن به شبكه و يا توسعه ظرفيت يال­هاي موجود. اين تعريف تقريباً در همه مطالعاتي كه تنها حل مساله بالا را مد نظر قرار داده­اند ارایه شده و به عبارتي در ادبيات اين دست مسایل كاملاً معمول است.

به منظور ايجاد قابليت بيان و تقسيم­بندي محورهاي مورد مطالعه در پيشنهاد پایان نامه زير يك چتر واحد، در اين پایان نامه تعريف “الف” مد نظر قرار گرفته و ادبيات موضوع در قالب اين تقسيم­بندي معرفي و بررسي شده است. قابل ذكر است كه تعريف “الف” خود به نوعي دربرگيرنده تعريف “ب” نيز هست. بر اساس تعريف انتخاب شده، مي­توان انواع تصميمات قابل اخذ در زمينه طراحي شبكه­هاي حمل­ونقل شهري را بر اساس سلسله مراتب تصميم­گيري­ها به صورت زیر تقسيم­بندي کرد.

تصميمات استراتژيك: تصميم­گيري براي مسایل زيرساختي مرتبط با شبكه­هاي حمل­و­نقل شهري كه براي درازمدت طراحي مي­شوند، مانند توسعه معابر موجود از طريق افزايش عرض آنها يا ايجاد معابر جديد.

تصميمات ميان مدت: تصميم­گيري براي به كارگيري موثر منابع و زيرساخت­هاي سيستم حمل­و­نقل هستند، مانند تعيين یک طرفه يا دوطرفه بودن خيابان­ها در سيستم­هاي حمل­و­نقل شهري، يا تعيين نحوه تخصيص خط­ها در معابر براي جهت­هاي رفت و برگشت.

تصميمات عملياتي: تصميات مربوط به دوره­هاي زماني كوتاه مدت كه بيشتر در رابطه با كنترل جريان­هاي ترافيكي در معابر هستند، مانند تنظيم چراغ­هاي راهنمايي، تعيين ميزان عوارض تعیین شده براي استفاده از بعضي بزرگ­راه­ها، تعيين فركانس­هاي سرويس­دهي وسايل حمل­ونقل عمومي.

1-3- طراحي شبكه­هاي معابر جاده­ای

به آن دسته از مسایل طراحي شبكه حمل­ونقل شهري كه دربرگيرنده تصميمات مرتبط با معابر شبكه هستند، مي­توان عبارت Road Network Design Problem (RNDP) يا “طراحي شبكه­هاي معابرجاده­ای” را اطلاق کرد. مسایل RNDP را مي­توان بر اساس ماهيت متغيرهاي مورد استفاده در سه گروه طبقه­بندي کرد.

مساله “طراحي شبكه حمل­ونقل گسسته[2]” (DNDP): اين نوع مسایل با متغيرهاي گسسته سروكار دارند. مانند ايجاد معابر جديد، توسعه ظرفيت معابر جديد با افزودن خط به آنها يا تعريض و بهبود طراحي آنها، تعيين یک طرفه يا دو طرفه بودن معابر.

مساله”طراحي شبكه حمل­ونقل پيوسته[3]” (CNDP): اين نوع مسایل با متغيرهاي پيوسته سروكار دارند، مانند توسعه ظرفيت معابر از نوع متغير پيوسته، تنظيم چراغ­هاي راهنمايي و يا تعيين عوارض عبور از برخي معابر خاص.

مساله”طراحي شبكه حمل­ونقل تركيبي[4]” (MNDP): اين نوع مسایل با تركيبي از متغيرهاي پيوسته و گسسته یاد شده در موارد قبلی سروكار دارند.

مطالعات اين پایان نامه MNDPرا در بر مي­گيرد. بر اساس شکل 1-2، محدوده مسایل مورد مطالعه در اين پایان نامه، شامل انواع تصميمات بلندمدت و ميان مدت خواهد بود.

[1] Urban Transportation

[2] Discrete Network Design Problem

[3] Continuous Network Design Problem

[4] Mixed Network Design Problem

1-1- جهت­دهی به معابر

جهت دادن به حرکت در معابر سیستم­های حمل ونقل، یکی از تصمیمات میان مدت مطرح شده در زمینه مسایل طراحی شبکه است که در دهه­های پس از جنگ جهانی دوم به منظور افزایش کارایی شبکه و کاهش ازدحام ترافیک مطرح شد. جهت­دهی به یال های شبکه با این دیدگاه عبارتست از تعیین جهت حرکت در یال­های شبکه حمل ونقل به طوری که امکان سفر بین هر دو نقطه از شبکه با توجه به محدودیت­های ایجاد شده برای حرکت در برخی مسیرها از بین نرود. به عبارت دیگر، شبکه حمل ونقل پس از تعیین جهت یال­ها همبند باقی بماند.

1-2- تنظیم چراغ راهنمایی

سیستم­های کنترلی یکی از ارکان سه گانه یک سیستم حمل ونقل هستند که خود به دو زیر مجموعه سیستم­های کنترل جریان و سیستم­های کنترل وسیله نقلیه تقسیم می­شوند. سیستم­های کنترل جریان در شبکه، باید برآورد کننده شاخص متضاد حرکت وایمنی در کنار هم باشند. استفاده از چراغ راهنمایی در تقاطع­ها یکی از مهمترین ابزارهای کنترل جریان در شبکه است. چراغ راهنما باعث تاخیر کاربران (توقف زمانی که چراغ قرمز است) در تقاطع­ها میشود. افزایش تاخیر سبب آلودگی هوا، آلودگی صوتی و افزایش مصرف سوخت میشود. تنظیم بهینه زمان بندی چراغ راهنما باعث کاهش اثرات منفی تاخیر در تقاطع­ها میشود.

در واقع، اهداف اصلی استفاده از چراغ راهنما عبارتست از:

بیشینه­سازی ظرفیت ذخیزه کل شبکه.

بیشینه­سازی ظرفیت معابر پرازدحام در تقاطع­ها.

کمینه­سازی اثرات منفی ترافیک بر محیط زیست و مصرف سوخت.

کمینه­سازی زمان سفر.

افزایش امنیت .

مجموع زمانی توالی زمانی چراغ سبز را یک دور چراغ[1] می نامند. نسبت زمان سبز چراغ راهنما را به کل زمان دور نرخ سبز[2] چراغ گویند، که در اغلب مسایل مطرح شده در ادبیات موضوع، به عنوان عامل تصمیم گیری، برای بهبود سیستم کنترل بیشینه میشود. در هر تقاطع، به نسبت تعداد جریان مخالف ورودی، زمان دور به بخش های کوچکتری تقسیم میشود که هر بخش را یک فاز[3] گویند. در خلال یک فاز، دسته ای از جریان­های موافق در تقاطع­های کنترلی دارای چراغ سبز و دیگر جریان­های مخالف دارای چراغ قرمز خواهند بود.

1-3- ظرفیت ذخیره شبکه حمل ونقل

در زمینه­های طرحریزی، طراحی و عملیاتی تسهیلات ثابت یک شبکه حمل ونقل از مفهوم ظرفیت بسیار استفاده شده است. ظرفیت یک شبکه حمل ونقل با تعداد زیادی جفت مبدا-مقصد مانند ظرفیت یک تقاطع متغیر است و بدون در نظر گرفتن الگوی تقاضا بین مبادی-مقاصد نمی توان در مورد آن بحث کرد. برای مثال مقدار ظرفیت یک شبکه با افزایش تقاضای جفت­های مختلفی از مبادی و مقاصد متفاوت خواهد بود. برای بسط مفهوم ظرفیت برای یک شبکه حمل ونقل با تقاضای متعدد، مفهوم ظرفیت ذخیره معرفی می گردد. به نحوی که ظرفیت ذخیره یک شبکه، به صورت یک تقاضای مازاد که به سیستم تزریق کرد، تعریف می­شود بدون اینکه خصوصیات های فیزیکی شبکه تغییر کند یا ظرفیت همه یال­ها افزایش یابد. به علاوه، این تقاضای اضافی با توجه به تقاضای موجودبرای هر جفت مبدا-مقصد، بین آنها تقسیم می شود[7].

معمولاً ظرفیت ذخیره بزرگتر از صفر است. مقدار کم تر از برای یک ظرفیت ذخیره بدین معنی است که تقاضا در شبکه بیش از توان شبکه است و در شبکه حالت ازدحام ایجاد شده است. ظرفیت ذخیره بزرگ تر از یک بدین معنی است که شبکه در برخی از معابر هنوز ظرفیت خالی برای افزایش جریان را داراست.

بنابراین، میتوان ظرفیت ذخیره یک سیستم را نماینده­ی از سطح خدمت شبکه دانست و از آن در جهت تعیین سیاست­های بهینه برای جلوگیری از ترافیک، کنترل رشد تقاضا، مدیریت و طرح ریزی شبکه حمل ونقل استفاده کرد.

در یک مساله حمل و نقل، چنان چه یک تقاضای برآوردی ثابت به صورت یک ماتریس OD برای کل شبکه حمل ونقل در نظر بگیریم، ظرفیت ذخیره سیستم، بیشترین افزایش قابل اعمال در تقاضای سفر در شبکه (به صورت ضریبی در کل ماتریس سفرها) با تغییر عامل های درگیر در شبکه خواهد بود، به طوریکه در این شرایط، جریان محاسبه شده معابر پس از افزایش تقاضا، از ظرفیت تعیین شده برای آنها تجاوز نکند.

1-4- مدل سازی مسایل طراحي شبكه‏هاي حمل‏ونقل جاده­ای

يكي از بزرگترين مسایلي كه برنامه­ريزان حمل­و­نقل با آن مواجه هستند، پيش­بيني اثرات سناريوهاي مختلف طراحي شبكه­هاي حمل­ونقل شهري است. كاربران سيستم­هاي حمل­و­نقل را عموماً انسان­ها تشكيل مي­دهند و هر نوع برنامه­ريزي يا تدوين سناريو براي توسعه و اصلاح شبكه حمل­و­نقل نيازمند پيش­بيني عكس­العمل­هاي كابران در قالب تغييرات الگوي جريان ترافيك و مسيرهاي مورد استفاده توسط آنها و چگونگي استفاده آنها از وسايل نقليه است. حضور تصميم­گيري عامل انساني در اين مسایل، آنها را در زمره مسایل مطرح در نظريه بازي­ها قرار مي­دهد كه ماهيت مدل سازی آنها را از بسياري از مسایل تصميم­گيري كه مساله عكس­العمل عامل انساني در آنها مطرح نيست متفاوت مي­كند.

ماهيت اين مسایل ايجاب مي­كند كه آنها به صورت يك بازي رهبر- پيرو[4] يا بازي استكلبرگ[5]، و در نتيجه در قالب يك مدل برنامه­ريزي دو سطحي[6] مطرح شوند. در اين بازي، برنامه­ريزان شبكه و مسئولان شهري كه طراحي شبكه را بر عهده دارند، نقش رهبر، و كاربران كه آزادنه مسيرها را بر اساس طرح ايجاد شده در شبكه براي سفر انتخاب مي­كنند، نقش پيرو را دارند]8[. اين­ طور فرض مي­شود كه برنامه­ريزان حمل­و­نقل قادر به تاثيرگذاري روي رفتار كاربران در انتخاب مسير هستند، اما نمي­توانند آن را تحت كنترل خود درآورند. رفتار كاربران براي آنها قابل پيش­بيني است، اما كاربران قادر به پيش­بيني تصميمات طراحي شبكه نيستند و به اقتضاي طراحي انجام شده عكس­العمل نشان مي­دهند.

[1] Cycle time

[2] Green Rate

[3] Phase

[4] Leader-Follower Game

[5] Stackelberg game

[6] Bi-level Program

همه پایان نامه و تحقیق و پروژه های به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید.

مطالب پیشنهادی:
 • پايان نامه بهينه سازي ظرفيت ترافيک شبکه جاده اي شهري با افراز خطوط جاده اي و تنظيم هوشمند سيگنال هاي کنترل ترافيک
 • برچسب ها : , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

  جستجو پیشرفته

  دسته‌ها

  آخرین بروز رسانی

   Fatal error: Call to undefined function jdate() in /home/bmaghale/domains/bmaghale.ir/public_html/wp-content/themes/digitaliran5/sidebar.php on line 122