پايان نامه بهينه سازي مولد پالسي با استفاده از الگوريتم هاي تکاملي

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

پايان نامه بهينه سازي مولد پالسي با استفاده از الگوريتم هاي تکاملي یکی از پایان نامه و تحقیق های جامع و کامل و دارای منابع معتبر می باشد این پایان نامه دارای 92 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که جهت دریافت و دانلود متن کامل پايان نامه بهينه سازي مولد پالسي با استفاده از الگوريتم هاي تکاملي بر روی گزینه خرید انتهای ایمیل کلیک نمائید پس از وارد نمودن اطلاعات مربوطه و پرداخت قادر به دانلود متن کامل پایان نامه مربوطه می باشد همچنین لینک پایان نامه همان لحظه به ایمیل شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

1مفاهیم اساسی
1-1مقدمه2
1-2ذخیره سازی6
1-2-1منابع پالسی خازنی6
1-2-2منابع پالسی سلفی7
1-2-3نوسان ساز جبران کننده پالسی7
1-2-4مولد های تک قطبی HPG8
1-2-5نوسان ساز دیسکی10
1-3سوییچ های بسته شونده10
1-3-1سوییچ های گازی10
1-3-2سوییچ های بسته شونده نیمه هادی11
1-3-3سوییچ های مغناطیسی12
1-4سوییچ های باز شونده14
1-4-1فیوز14
1-4-2قطع کننده مکانیکی15
1-4-3سوییچ باز شونده ابر رسانا15
1-4-4سویچ سیال (پلاسمایی)15
1-4-5سوییچ باز شونده نیمه هادی16
1-5خطوط انتقال17
2کاربرد های توان پالسی
2-1گداخت هسته ای19
2-2اثرات میدان الکتریکی پالسی بر روی ریز موجودات زنده19
2-2-1غیر فعال سازی میکروبی20
2-3کاربرد ها در درمان سرطان24
2-4ساخت مواد27
2-4-1 ورقهای فلزی27
2-4-2 پرداخت اولیه چوب با پالسهای لیزر27
2-4-3 لایه نشانی سخت29
2-4-4شکل دادن فلز در سرعت بالا29
2-4-4-1هیدرو پالسر30
2-5نفت و صنایع شیمیایی31
2-5-1تولید اُزن31
2-5-2شکستن امولسیون نفت خام با میدانهای الکتریکی ولتاژ بالای پالسی32
2-6تصفیه گاز33
2-7تصفیه آب و فاضلاب34
3پیشینه تحقیق و روش پیشنهادی
3-1نیازمندیهای مولد پالسی در مهندسی مواد37
3-2مولد مارکس38
3-3 مولد پالسی مارکس تکرار شونده حالت جامد40
3-3-1شارژ40
3-4معرفی کلید زنی پیشنهادی با استفاده از الگوریتم ژنتیک44
3-4-1الگورییتم ژنتیک46
3-4-2مزایای استفاده از الگوریتم ژنتیک50
3-5جبران سازی لبه پالس ولتاژ50
3-5-1روش جبران سازی مدولاسیون عرض پالس52
3-5-2طراحی پارامتر های جبران کننده مدولاسیون عرض پالس53
3-5-3 سیگنال فرمان MOSFET54
3-5-4 ولتاژ منبع تغذیه کمکی57
3-5-5 خازن Ccp57
3-6مدار پیشنهادی برای جبران‌سازی مولد مارکس58
4نتایج شبیه سازی
4-1تنظیم زمانهای تریگر واحدها60
4-2جبران سازی لبه پالس64
4-3بهبود شکل پالس به کمک جبران سازی71
5نتیجه گیری و پیشنهادات
5-1نتیجه گیری74
5-2پیشنهادات74
مراجع76
چکیده انگلیسی79
ضمیمه80

مراجع:

بالی لاشک عارف، بررسی مبانی نظری و اصول عملکرد در فناوری توان پالسی و کاربرد های آن، دانشگاه صنعتی مالک اشتر، 1387

مهدی قربانلو، “شبیه سازی و طراحی منابع پالسی خازنی”، دانشگاه علم و صنعت، پایان نامه شماره 187

امیر حسین عباسی، بررسی کلید باز شونده SOS در کاربرد های توان پالسی، دانشگاه تهران

مظالعه شکست الکتریکی به منظور طراحی کلید بسته شونده با زمان عملکرد زیر نانو ثانیه با فشار کمتر از یک اتمسفر، دانشگاه تهران

سعیده سادات میر سعید قاضی «بهینه سازی چند هدفه پارتو با روش احتمالی» پایان نامه دانشگاه پیام نور رشته ریاضی کاربردی آبان 1390

کاویانی چراتی حنیف،استریلیزه کردن مایعات با استفاده از میدان های الکتریکی پالسی ولتاژ بالا،دانشگاه علم و صنعت ایران

Hanjoachim Bluhm, “pulsed power system” principles and applications, library of congress control number:2005929279, Murch 2006

Wikipedia.com

Mansson-EPRI project manager, “pulsed power technology and applications-scandinavia, TR-112566, final report, april 1999

Tkotnik, p.kramar, g.pucihar and d.miklavcic, “Cell membrane electroporation-part1:the phenomena”, IEEE trans, elec.ins, vol.28,no.5, September 2012

Kang huang, jianping wong, “design of pulsed electronic fields treatment chambers for liquid foods pasteurization process: a review”, Elsevier, food eng., vol.95, pages:227-239, june 2009

Bveridge, mac georgar, marila, “comparison of the effectiveness of biphase and monophase rectangular pulses for the inactivation of micro organisms using pulsed electric fields”, IEEE.trans, plasma, vol.30, no.4,august 2002

Chen, zhang, xiao, “influence of pulse rise time on inactivation of staphyloccus aureus by pulsed electric fields”, IEEE.trans, plasma, vol.38,no.8, august 2010

Yao, jiang, li, “a ns-us duration, milliesta, exponential decay pulsed magnetic fields generator for tumor treatment”, IEEE.trans, dielec, vol.18, no.4, august 2011

Sundarajan, jan, xiao, salameh, “effective proliferation control of human cancer cellsusing electrical pulses”, IEEE.trans, dielec, vol.19, no.6, December 2012

Vaze, arjunan, Gallagher, vasiliet, “air and water sterilization using non thermal plasma”, IEEE 2007

kuffel,W.S.zaengl, j.kuffel “High voltage engineering” fundumentals ,second edition, ISBN:0 7506 3634 3, 2000

M. Redondo, J. Fernando Silva, P. Tavares, Elmano Margato, “All Silicon Marx-bank topology for high-voltage,high-frequency rectangular pulses”, IEEE 2005

Steven F. Glover, E. Whit, Kim W. Reed, and Michael J. Harden, “GeneticOptimization for Pulsed-Power System Configuration”, IEEE. Trans.plasma, vol.37, 2, FEBRUARY 2009

Bob Richardson, tudor pike, “pulse droop compensation using a pwm technique”, IEEE 2008, e2v Technologies, Waterhouse Lane , Chelmsford, Essex, CM1

D.sudhoff, “GOSET Genetic Optimization System Engineering Tool” for use with MATLAB, http://cobweb.ecn.purdue.edu/~sudhoff/ 2010,

 

چکیده:

توان پالسی طرحی است برای تخلیه انرژی ذخیره شده الکتریکی بر روی بار در یک یا چند پالس کوتاه با نرخ تکرار قابل کنترل. فناوری تولید توان پالسی به دو شاخه پالسهای کم توان و پالسهای پر توان تقسیم می شود. پالسهای کم توان در حد چند مگا وات و پالسهای پرتوان دارای توانی در حد گیگا و تراوات یا بیشتر می باشد.

در این پایان نامه با هدف تولید شکل موج پالسی مورد نیاز برای تولید ورقهای فلزی از مولد مارکس تک قطبی با قطعات نیمه هادی استفاده  شده؛ سپس با در مدار آوردن با تاخیر هر طبقه شکل موج مورد نیاز پالسی ساخته می شود. برای محاسبه زمان مناسب ورود هر طبقه به مدار الگوریتم ژنتیک به کار می رود.

با افزایش زمان، به دلیل افت ولتاژ خازنهای ذخیره کننده انرژی در مولد مارکس سطح پالس دچار افت و در نتیجه سبب خارج شدن شکل موج پالسی از حالت مورد نیاز می شود. برای از بین بردن این مشکل از جبران کننده فعال مدولاسیون عرض پالس استفاده می شود. به منظور کاهش هزینه و افزایش سادگی مدار در این پایان‌نامه طرح جدیدی برای جبران کننده فعال مدولاسیون عرض پالس ارائه شده‌ است؛ در این طرح منبع تغذیه کمکی حذف و تعدادی از خازنهای مولد مارکس به عنوان جبران کننده پالس اصلی استفاده می‌شود.

تمامی شبیه سازی ها در محیط سیمولینک[1] و محاسبات ریاضی مربوط به نمونه برداری از پالس خروجی و مقایسه آن با پالس الگو و بدست آوردن تابع خطا در محیط برنامه نویسی متلب[2] انجام می گیرد و نوار ابزار «گوست[3]» برای محاسبه زمان تاخیر سوییچ ها‌ی هر واحد استفاده می‌شود.

1-1مقدمه

توان پالسی طرحی است برای تخلیه انرژی ذخیره شده الکتریکی بر روی بار در یک پالس کوتاه یا پالسهایی کوتاه با نرخ تکرار قابل کنترل. فناوری تولید توان پالسی به دو شاخه پالسهای کم توان و پالسهای پر توان تقسیم می شود. پالسهای کم توان در حوزه مخابرات، الکترونیک سرعت بالا، اندازه گیری و پالسهای پرتوان دارای توانی در حد چند مگاوات یا بیشتر بوده ویژگی این پالسها در جدول زیر نشان داده شده است.

فناوری پالسهای پرقدرت ایده اصلی آن مبتنی بر جمع آوری انرژی از منابع عادی اولیه در سطوح پایین توان و چگالی توان اندک و در درمرحله بعد ذخیره سازی موقت آن انرژی است سپس انرژی به سرعت از منبع ذخیره موقت رها می شود و شکل پالسی می یابد. و در نهایت پس از فشرده سازی توان پالسی، انرژی الکتریکی با سطوح بالای توان و چگالی توان به بار انتقال می یابد.[1]

علاوه بر توان و انرژی، پالسها با نوع شکل شان نیز شناسایی می شوند. مثلاً با زمان صعود، زمان افت، عرض پالس یا صافی سطح پالس. معمولاً عرض پالسها توان بالا بین چند نانو ثانیه تا چند میکروثانیه در نظر گرفته می شود.(شکل 1-1)

زمان صعود زمانی است که ولتاژ از 10% تا 90% اندازه نهایی افزایش می یابد. زمان افت نیز مدت زمان افت ولتاژ از 90% تا 10% است. زمان افت و صعود تا حدود زیادی به امپدانس بار بستگی دارد که با زمان معمولاً متغیر است. تعریف واحدی برای عرض پالس در منابع وجود ندارد اما برای برخی کاربردها بهتر است مدت زمانی که شکل موج حداقل 90% مقدار بیشینه را دارد تعریف گردد.

جدول ‏0‑1 محدوده توان پالسی

انرژی 10-107 ژول
توان 106 – 1014 وات
ولتاژ 103– 107 ولت
جریان 103 – 107 آمپر
چگالی جریان 106-1011 آمپر بر متر مربع
عرض پالس ثانیه
انرژی 10-107 ژول
توان 106 – 1014 وات
ولتاژ 103– 107 ولت
جریان 103 – 107 آمپر
چگالی جریان 106-1011 آمپر بر متر مربع
عرض پالس ثانیه

طرح توان پالس قابلیت شکل دهی پالس را علاوه بر چند برابر کنندگی توان دارا می باشد. مثلاً می توان زمان صعود و عرض پالس دلخواه را ایجاد کرد. برای بهینه سازی انتقال انرژی به بار تبدیل امپدانس ممکن است نیاز باشد. شکل 1-2 اجزای مولد پالس را نشان می دهند.

1-2  ذخیره سازی

انرژی می تواند به صورت شیمیایی، مکانیکی یا الکتریکی ذخیره شود. در بعضی دستگاهها انفجار شیمیایی برای فشرده سازی شار مغناطیسی موجود، استفاده می شود. و بدین ترتیب توان را تا جایی افزایش می دهد که انرژی مغناطیسی ذخیره شده بتواند آزاد شود.

انرژی مکانیکی می تواند در روتور یک ژنراتور ذخیره شود. انرژی الکتریکی می تواند هم به صورت خازنی در میدان الکتریکی یا به صورت القایی در میدان مغناطیسی ذخیره گردد. در مورد اول  2/1 we=  با ضریب عایقی 6  و قدرت شکست    0.78  E=بیشینه چگالی انرژی   161 we= بدست می آید.

به دلیل محدود بودن بسته بندی خازن این مقدار باید در 5.0 ضرب شود بنابراین بیشینه ظرفیت ذخیره سازی خازن  80 we=   خواهد بود.

در مورد سلف  در اینجا بشینیه چگالی انرژی به دلیل ذوب فلز دو سطح رسانا یا با قدرت مکانیکی سلف ذخیره ساز محدود می شود. گرمایش سلف در اثر تلفات ژولی در سطح رسانا به دلیل جریانهای گردابی است که در اثر القای میدان مغناطسی ایجاد می شود.

در این مورد میانگین چگالی انرژی 3900 است. حتی با در نظر گرفتن شرایطی فنی مانند سازه های نگهدارنده، عایق سازی و غیره مشاهده می شود که چگالی انرژی ذخیره شده در میدان مغناطیسی می تواند تا 100 برابر انرژی ذخیره شده در میدان الکتریکی باشد.

اجزای اصلی مولد با ذخیره ساز خازنی در شکل 1-3 نمایش داده شده است. این مولد به تعداد بیشتری سویچ بسته شونده نیاز دارد که در زمان شارژ باز بماند و ولتاژ شارژ را نگه دارد. زمانی که سویچ بسته می شود مولد به چند برابر کنندگی ولتاژ یا جریان می رسد.

[1] simulink

[2] MATLAB

[3] GOSET Genetic optimization System Engineering Tool

همه پایان نامه و تحقیق و پروژه های به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید

مطالب پیشنهادی:
برچسب ها : , , , , , , , , ,
برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

جستجو پیشرفته

دسته‌ها

آخرین بروز رسانی

    Fatal error: Call to undefined function jdate() in /home/bmaghale/domains/bmaghale.ir/public_html/wp-content/themes/digitaliran5/sidebar.php on line 122