پايان نامه بومي‌سازي مديريت پيکربندي در چارچوب CMMI در يک سازمان ايراني

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

پايان نامه بومي‌سازي مديريت پيکربندي در چارچوب CMMI در يک سازمان ايراني یکی از پایان نامه و تحقیق های جامع و کامل و دارای منابع معتبر می باشد این پایان نامه دارای 83 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که جهت دریافت و دانلود متن کامل پايان نامه بومي‌سازي مديريت پيکربندي در چارچوب CMMI در يک سازمان ايراني بر روی گزینه خرید انتهای ایمیل کلیک نمائید پس از وارد نمودن اطلاعات مربوطه و پرداخت قادر به دانلود متن کامل پایان نامه مربوطه می باشد همچنین لینک پایان نامه همان لحظه به ایمیل شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

1. مقدمه 2
1-1. شرح مسئله 2
1-2. انگیزه تحقیق 4
2. تعاریف پایه 6
2-1. بهبود فرآیند 6
2-2. معرفي مدل یکپارچه توانمندی/ بلوغ (CMMI) 7
2-2-1. نواحي فرآيندي در شيوه‌هاي نمايشي پيوسته و مرحله‌اي 10
2-2-2. CMMI-SVC 12
2-2-3. درک مفاهیم کلیدی در استفاده از CMMI-SVC 12
2-3. مدیریت پیکربندی در بین نواحی فرآیندی CMMI 14
2-4. مدل IDEAL 16
3. کارهای مرتبط 19
4. راهکار پیشنهادی جهت حل مسئله 25
4-1. دلایل انتخاب مدل IDEAL به عنوان نقشه راه 25
4-2. نحوه جمع‌آوری داده‌ها 25
4-2-1. فاز اول-بنیان گزاری 26
4-2-2. فاز تشخیص- تعیین وضعیت جاری و مشکلات سازمان 28
• هدف از مصاحبه 31
• نحوه تهیه پرسشنامه جهت استفاده در مصاحبه 31
• نحوه مصاحبه 31
• متن پرسشنامه 32
• نتایج مصاحبه 33
• مشکلات موجود در بخشهای مختلف سازمان 33
• نحوه امتیاز دهی به تمرینهای خاص CM 37
• اولویت‌بندی فرآیندهای سازمان 38
• اولويت‌بندي بهبود فرآيندهای اداره ثبت اسناد با استفاده از روش‌ AHP (بر اساس روابط سلسله‌مراتبي) 39
• تحليل نتايج حاصل از انجام اولويت‌‌بندي به روش‌ AHP 52
4-2-3 فاز استقرار 52
• تهیه پاسخ استعلام املاک جاری 52
• ارزیابی جریان‌کاری پیشنهادی بر اساس پرسشنامه استاندارد 60
• نتایج ارزیابی 62
5. نتیجه گیری و خلاصه 64

مراجع

[1]           S. I. Hashmi, S. Lane, D. Karastoyanova, and I. Richardson, “A cmmi based configuration management framework to manage the quality of service based applications,” in EuroSPI: Industrial Proceedings of the 17th European conference on Software Process Improvement, 2010.

[2]           A. Stasis, J. Whyte, and R. Dentten, “A Critical Examination of Change Control Processes,” Procedia CIRP, vol. 11, pp. 177–182, Jan. 2013.

[3]           U. Ali and C. Kidd, “Barriers to effective configuration management application in a project context: An empirical investigation,” Int. J. Proj. Manag., vol. 32, no. 3, pp. 508–518, Apr. 2014.

[4]           “CMMI® for Development, Version 1.3,” CMMI Product Team, TECHNICAL REPORT CMU/SEI-2010-TR-033, Nov. 2010.

[5]           K. Kautz, H. W. Hansen, and K. Thaysen, “Applying and adjusting a software process improvement model in practice: the use of the IDEAL model in a small software enterprise,” 2000, pp. 626–633.

[6]           M. B. Chrissis, M. Konrad, and S. Shrum, CMMI for Development: Guidelines for Process Integration and Product Improvement. Addison-Wesley Professional, 2011.

[7]           M. K. Kulpa and K. A. Johnson, Interpreting the CMMI: a process improvement approach. Auerbach Pub, 2008.

[8]           A. M. J. Hass, Configuration management principles and practice. Boston, MA: Addison-Wesley, 2003.

[9]           V. Casey and I. Richardson, “A practical application of the IDEAL model,” Softw. Process Improv. Pract., vol. 9, no. 3, pp. 123–132, 2004.

[10]         D. R. Goldenson and D. L. Gibson, “Demonstrating the Impact and Benefits of CMMI®: An Update and Preliminary Results,” SPECIAL REPORT CMU/SEI-2003-SR-009, Oct. 2003.

[11]         D. L. Gibson, D. R. Goldenson, and K. Kost, “Performance results of CMMI-based process improvement,” DTIC Document, 2006.

[12]         M. B. Chrissis, M. Konrad, and S. Shrum, CMMI for Development: Guidelines for Process Integration and Product Improvement. Addison-Wesley Professional, 2011.

[13]         C. P. Team, “CMMI for Services, version 1.3,” 2010.

[14]         U. Ali and C. Kidd, “Configuration Management maturation: An empirical investigation,” Proc. Inst. Mech. Eng. Part B J. Eng. Manuf., Apr. 2014.

[15]         C. W. Ibbs, C. K. Wong, and Y. H. Kwak, “Project change management system,” J. Manag. Eng., vol. 17, no. 3, pp. 159–165, 2001.

[16]         P. Gupta and D. S. Rao, “Best Practices to Achieve CMMI Level 2 Configuration Management Process Area through VSS tool,” Int J Comput. Technol. Appl., 2011.

[17]         C. Lindkvist, A. Stasis, and J. Whyte, “Configuration Management in Complex Engineering Projects,” Procedia CIRP, vol. 11, pp. 173–176, Jan. 2013.

[18]         A. Van der Hoek, “Integrating configuration management and software deployment,” 2001.

[19]         U. K. Durrani, J. Richardson, and J. Lenanrcic, “Investigation on Australian Agile Software Development Organizations: An Exploratory Study of Adaptable SCM Process Implementation,” J. Comput., vol. 8, no. 7, Jul. 2013.

[20]         L. Murta, H. Oliveira, C. Dantas, L. G. Lopes, and C. Werner, “Odyssey-SCM: An integrated software configuration management infrastructure for UML models,” Sci. Comput. Program., vol. 65, no. 3, pp. 249–274, Apr. 2007.

[21]         L. Pilatti, J. L. N. Audy, and R. Prikladnicki, “Software configuration management over a global software development environment: lessons learned from a case study,” 2006, pp. 45–50.

[22]         Y.-M. Wang, C. Verbowski, J. Dunagan, Y. Chen, H. J. Wang, C. Yuan, and Z. Zhang, “Strider: a black-box, state-based approach to change and configuration management and support,” Sci. Comput. Program., vol. 53, no. 2, pp. 143–164, Nov. 2004.

[23]         S. Pei and D. Chen, “The implementing of software configuration management based on CMM,” 2009, pp. 1–4.

[24]         K. Mohan, P. Xu, L. Cao, and B. Ramesh, “Improving change management in software development: Integrating traceability and software configuration management,” Decis. Support Syst., vol. 45, no. 4, pp. 922–936, Nov. 2008.

[25]         J. Estublier, “Software configuration management: a roadmap,” 2000, pp. 279–289.

[26]         F. Yucalar and S. Z. Erdogan, “A questionnaire based method for cmmi level 2 maturity assessment,” J. Aeronaut. Space Technol., vol. 4, no. 2, pp. 39–46, 2009.

[27]         T. L. Saaty, “The analytic hierarchy process: planning, priority setting, resources allocation,” M CGraw-Hill, 1980.

[28]         د. ا. مشیری, “مدل تعدیل شده AHP برای نظرسنجی و تصمیم گیری‌های گروهی,” دانش مدیریت, pp. 63–92, 1380.

[29]         A. L. Edwards and K. C. Kenney, “A comparison of the Thurstone and Likert techniques of attitude scale construction.,” J. Appl. Psychol., vol. 30, no. 1, p. 72, 1946.

[30]         J. S. Roberts, J. E. Laughlin, and D. H. Wedell, “Validity Issues in the Likert and Thurstone Approaches to Attitude Measurement,” Educ. Psychol. Meas., vol. 59, no. 2, pp. 211–233, Apr. 1999.

[31]         J. Aczél and T. L. Saaty, “Procedures for synthesizing ratio judgements,” J. Math. Psychol., vol. 27, no. 1, pp. 93–102, Mar. 1983.

چکیده

بهبود مداوم فرآیندها از جمله اهدافی است که امروزه تمام صنعت‌ها به  دنبال آن هستند. در این راستا مدل یکپارچه بلوغ/توانمندی(CMMI) با ارائه یک چارچوب موثر، بیش از دو دهه است که در سطح بین المللی مطرح شده است. مدیریت پیکربندی (CM) یکی از نواحی فرآیندی پشتیبان در مدل CMMI است که در این تحقیق جهت رفع برخی از مشکلات در سازمان ثبت اسناد از قبیل محافظت از داده‌ها، پایش و کنترل روال‌ها و فرآیندهای سازمان، ارزش نهادن به ارباب رجوع، ارائه خدمات قابل اعتماد و مطمئن، ارائه خدمات با کیفیت بالا، استفاده بهینه از منابع بومی‌سازی شده است. بومی‌سازی مدیریت پیکربندی به این معناست که تمرین‌های CM را متناسب با اهداف، وضعیت جاری و شرایط سازمان مورد نظر مناسب سازی کرده، در واقع تمرین‌های CM را برای استفاده در سازمان هدف آماده سازیم. بدین منظور از نقشه راه IDEAL برای هدایت روند بومی‌سازی استفاده شد. همچنین در فاز استقرار از مدل IDEAL از روش تحلیل سلسله مراتبی (AHP) جهت اولویت‌بندی بهبود فرآیندهای سازمان استفاده شد که بر اساس نتایج حاصله، فرآیند “پاسخ استعلام املاک” مورد بهبود قرار گرفت. سپس بهبودهای پیشنهادی در ناحیه CM توسط متخصصین بهبود فرآیند مورد ارزیابی و اعتبار سنجی قرار گرفتند. لازم به ذکر است که در مراحل مختلف این تحقیق از روش‌های پرسشنامه و مصاحبه برای جمع‌آوری داده‌ها، نظرات و بازخوردهای متخصصین و کارمندان اداره استفاده شده است.

کلمات کلیدی: بومي سازي، بهبود فرايند، سازمان ثبت اسناد، مدل يکپارچه بلوغ توانمندي، مديريت پيکربندي، نقشه راه

مقدمه

 

شرح مسئله

یک روش مدیریت پیکربندی (CM[1]) هوشمند به سازمانها اجازه می دهند تا منابع IT[2]خود را در حد ماکزیمم سودمندتر و قابل اطمینان تر سازند. توسعه دهندگان هر برنامه نیاز به توجه ویژه حدودا 60 درصد تاثیرات سرویس، به سبب مشکلات پیکربندی می باشند. بسیاری از آیتم‌ها در طول یک دوره حیات محصول یا سرویس تغییر می کنند و حفظ دنباله این تغییرات مهم هستند. مباحث مربوط به CM ضعیف، شامل شکست‌های مربوط به سیسستم، شکست سرویسهای کلیدی، کارایی ضعیف و کاهش بهره وری بوده و نتیجتا باعث تاثیر جدی در تجارت می شود.[1]

هدف اصلی مدیریت تغییرات، حذف تمام تغییرات محصول نیست ولی کمک به حداقل کردن تاثیرات منفی از تغییرات ضروری بوده و از تغییرات غیر ضروری اجتناب می کند.[2]

از نمای مدیریت پروژه[3]، CM یک فعالیت مدیریتی است که تعریف یک محصول، سیستم یا فرآیند را در طول تعریف کل چرخه حیات، مدیریت می کند. CM به متخصصان پروژه کمک می کند تا تضمین کنند محصولات و سیستم‌ها، نیازمندی‌های فیزیکی و عملیاتی تعریف شده خود را برآورده می کنند و هر تغییری روی نیازمندی‌هایشان به سختی کنترل شده، به دقت شناسایی شده و به ثبت می رسند. با انگیزه‌هایی در کاهش زمان توسعه محصول، حداقل سازی هزینه در طول حیات و افزایش کلی کیفیت محصول، CM یک بخش ضروری از استراتژی تحویل محصول می باشد. CM اولین بار بصورت رسمی توسط دپارتمان دفاع آمریکا در دهه 1950، بدلیل فقدان یکریختی و ناسازگاری داده‌ها و مباحث کنترل تغییرات در مسابقه ای برای پرتاب موشک انداز آغاز شد. سازمان استانداردسازی بین المللی اولین راهنما را در CM به شکل ISO-10007 در سال 1994 شامل cm در نیازمندی بر اساس استانداردهای هوافضا مثل AS-9100، تعریف نمود. CM یکی از مهمترین نواحی فرآیندی در مدل‌های بلوغ فرآیند توسعه داده شده توسط مهندسی نرم افزار می باشد.CM  یک فعالیت Through Life است که چرخه حیات پروژه را مدام گسترش می دهد. جهت برقراری و حفظ یکپارچگی سیستم/محصول سرتاسر چرخه حیات، CM  یک فعالیت تکراری و مداوم است [3]

سازمان ثبت اسناد شامل فرآیندهای متعدد خدماتی جهت ایجاد، تغییر، استعلام در مورد انواع اسناد مالکیت است. بنابراین حفاظت از اسناد مالکیت و کنترل دسترسی به اطلاعات آن‌ها یکی از اهداف اساسی سازمان است. از طرف دیگر، این سازمان در تعامل مستقیم با قوه قضایه، دفاتر ثبت اسناد رسمی، سایر سازمان‌ها و ادارات دولتی و خصوصی، همچنین ارباب رجوع، به ارائه خدمات می پردازد، از اینرو نیازمند بکارگیری فرآیندها و روال‌های با کیفیت جهت مواجه با تبادل گسترده اطلاعات می باشد. از جمله اهداف کیفیت در این سازمان می توان به سرعت بالا، هزینه کمتر، قابلیت دسترسی بالا، دقت در ثبت و نگهداری اسناد و اطلاعات، سهولت استفاده از خدمات و رضایت ارباب رجوع اشاره کرد. دستیابی به اهداف فوق الذکر مستلزم تعریف و بکارگیری صحیح فرآیندهای مدیریت پیکربندی در سازمان است. فرآیندهای مدیریت پیکربندی به عنوان یکی از نواحی فرآیندی در اکثر مدل‌ها و استاندارهای بهبود فرآیند همچون CMMI [4][4]، PMBOK [5]، ITIL مطرح است. این ناحیه تعریف و اجرای صحیح فرآیندهای سازمان در سایر نواحی (مثلا نواحی مدیریت نیازمندی‌ها، طرح ریزی پروژه یا تضمین کیفیت فرآیند و محصول) را تضمین کرده، لذا از اهمیت بالایی برخوردار است. با این وجود ملزومات و رهنمون‌های ارائه شده در این مدل‌ها، بصورت کلی بیان شده و به عبارت دیگر فاقد جزئیات و نحوه ‌پیاده‌سازی در سازمان‌های مختلف است. بنابراین ابتدا باید هریک از این مدل‌ها را بر اساس اهداف، نیازها و شرایط سازمان بومی‌سازی کرد تا قابل ‌پیاده‌سازی شوند[5]. اما فرآیند بومی‌سازی نیازمند وجود تخصص در زمینه کاری سازمان و مدل مورد استفاده برای بهبود فرآیند، برنامه ریزی مناسب و تخصیص منابع موردنیاز است، در غیر اینصورت با خطر شکست مواجه خواهد بود [6]. در این راستا اولویت‌بندی بهبود فرآیندها می تواند نقش بسزایی در آغاز و هدایت بهبود فرآیند بر اساس نیازها و منابع موجود بویژه در سازمان‌های کوچک و متوسط (SME[6]) داشته باشد.

چالش‌ها و موانعی که در بومی‌سازی مدیریت پیکربندی وجود دارد، بسیار بوده و به همین دلیل نیاز است تا آنها را جهت ارائه طرح بهتر مدیریت پیکربندی شناسایی کرده و برای آنها راه حل‌هایی با توجه به مدل مورد استفاده بیابیم. چالش‌ها از قبیل این موارد  می باشد: فقدان پشتیبانی مدیریت ارشد سازمان، هزینه‌های بالا نسبت به مزایای  CM، فقدان  آموزش کافی در ناحیه CM برای پرسنل سازمان، فقدان طرح جاری CM و ضعف در تعریف نیازمندی‌های CM[3]

لازم به ذکر است که بصورت کلی هدف اصلی برنامه بهبود فرآیند، اصلاح جریان کاری فرآیندها در سطح سازمان است که این امر می تواند با استفاده از ابزارهای مناسب مورد پشتیبانی قرار گیرند[7].

انگیزه تحقیق

بومی‌سازی صحیح CM در سازمان ثبت اسناد شامل تاثیرات مثبت و کارای زیر می باشد:

اول اینکه، محافظت از داده‌ها و منابع دیگر، بطوریکه محصولات همیشه برای مشتری در دسترس بوده و یا در زمان شکست، بصورت خیلی سریع قابل بازگشت باشند. مواردی که بهمراه بازبینی آنها برای سازمان دارای اهمیت بوده و لذا نباید از بین بروند و باید همیشه در دسترس باشند شامل نقشه ملک، مشخصات مالک، مشخصات ملک، میزان مالکیت افراد، گزارش‌های تهیه شده پس از بازدید از ملک، می باشند.

دوم، پایش و کنترل روال‌ها و فرآیندهای سازمان که خود منجر به دو مزیت در سازمان ثبت اسناد می شود: تعریف روالها و فرآیندهای سازمان بصورت درست و کامل، که باعث به حداقل رسیدن تداخل در کار پرسنل می شود و اینکه پرسنل روال‌ها را دنبال می‌کنند و تهیه راه آسان جهت دنبال‌کردن روال‌ها می باشد.

سوم، ارزش نهادن به کار ارباب رجوع می باشد بطوریکه نیاز آن در کمترین زمان و هزینه ممکن، برآورده می شود.

چهارم اینکه، ارائه خدمات بصورت مطمئن و قابل اعتماد است و تولید سند دارای عیب‌های اساسی از این قبیل نیست: تعارض با زمین‌های مجاور، مشخصات اشتباه ملک، مشخصات اشتباه مالک.

پنجم، تولید محصولات با کیفیت بالا می باشد بطوریکه قابلیت وفق پذیری بالا داشته باشد برای مثال ساده‌تر شدن تفکیک ملک و قابلیت نگه‌داری بالا بدین معناست که  در صورت بروز خطا مشکل سریعتر حل شود.

ششم، باعث مصرف درست از منابع بخصوص منابع انسانی شده که نتیجتا باعث حداقل‌سازی تلاش پرسنل می شود.

اولویت‌بندی SPI در ناحیه CM دارای نتایج زیر است: مشاهده سریعتر نتایج SPI[7]، سرمایه‌گذاری جهت رفع مسائل اصلی( مهمترین موارد) و همچنین دستیابی به نتایج بیشتر در زمان و هزینه مشخص می باشد.[8]

چالشها و موانعی که در بومی‌سازی مدیریت پیکربندی در این سازمان باید یافت می شد از قبیل موارد ذیل بوده که در فازهای مختلف مدل انتخابی برای آنها راهکارهایی نیز ارائه گردیده است.  فقدان پشتیبانی مدیریت ارشد سازمان، هزینه‌های بالا نسبت به مزایای  CM، فقدان  آموزش کافی در ناحیه CM برای پرسنل سازمان، فقدان طرح جاری CM و ضعف در تعریف نیازمندی‌های CM[3]

فصل دوم

تعاریف پایه

بهبود فرآیند

بهبود فرایند نرم افزار، مجموعه‌ای مدون از فعالیت‌ها جهت ارتقای عملکرد و سطح بلوغ فرآیندهای سازمانی  که نتیجتا منجر به بهبود کیفیت محصولات و خدمات می شود.بهبود فرآیندها، تجربه‌ای پیچیده و هزینه‌بر است که بدون داشتن آمادگی قبلی امكان‌پذير نخواهد بود. بنابراین ‌پیاده‌سازی درست هر گونه تغيير و بهبود در فرآيندهاي سازمان مسئولیت بزرگی است. جهت ‌پیاده‌سازی طرح بهبود فرآيند، شرکت‌ها باید نحوه انجام آن را نيز مورد توجه قرار دهند. این امر در مورد سازمان‌هاي با اندازه کوچک یا متوسط (SME[8])، که نیازمند بازگشت سرمایه سریع هستند، مهمتر خواهد بود. هیچ شرکتی، فارغ از اندازه آن، بدون اطمینان از  این که منابع درنظر گرفته شده حداکثر ارزش را بر می‌گردانند، مایل به  انجام يك پروژه نمي‌باشد. [9]

امروزهدر راستاي كمك به بهبود شيوه كسب‌وكار سازمان‌هاي توليد كننده نرم‌افزار، مدل‌های بلوغ، استانداردها و راهكارهاي مختلفيتوسط جوامع تحقيقاتي و صنعتي ارائه شده‌ است. در اين زمينه مدل يكپارچه بلوغ/توانمندي (CMMI) توسط دانشگاه كارنگي ملون (Carnegie Mellon) معرفي شده است كه حاصل يكپارچه‌سازي تجربيات پياده‌سازي مدل‌هاي بلوغ/ توانمندي (CMM) مختلف در جوامع صنعتي مي‌باشد. مدل CMMI متشكل از بهروش‌هایی است كه كل فعالیت‌های مربوط به توليد محصولات و سرویس‌ها را در سطح سازمان مورد توجه قرار می‌دهد [4].

“تيم مشاوره پياده سازي CMMI دانشگاه شيراز” مجموعه‌اي متشكل از هيئت علمي، فارغ التحصيلان و دانشجويان دانشگاه شيراز است كه داراي سوابق قبلي در زمينه بررسي معماري‌هاي سازماني و انجام پژوهش‌ها و پروژه‌هاي حاكميت فنآوري اطلاعات در برخي شركت‌هاي خصوصي و ادارات دولتي ايران مي‌باشد. اين تيم پس از انجام مطالعات تخصصي در زمينه مدل‌هاي بهبود كيفيت و ارتقاي فرآيندهاي نرم‌افزاري، اكنون در نقش مشاوره جهت بومی‌سازی تمرین‌های مدیریت پیکربندی در سازمان ثبت اسناد می باشد.

بررسی موارد موفق بهره‌گیری از مدل CMMI و نتایج حاصله در سطح شركت‌هاي بين المللي، نشان دهنده توانمندی این چهارچوب در حل مشکلات و تحقق اهداف مشابه در سازمان‌هايي با ساختار و صنايع متنوع است كه مهمترين موارد از بررسی‌های انجام شده دراين زمينه به شرح زیر می‌باشند:

طي 12 مورد مطالعاتی در سال2003، محورهاي اصلی عملکردی شامل هزینه، زمانبندی، کیفیت، رضایت مشتری و بازگشت سرمایه مورد بررسی قرار گرفتند که نتایج حاصل بصورت مشروح در بخش 3 بيان شده است [10].

موسسه‌ی مهندسی نرم‌افزار (SEI[9])، گزارشی را در سال 2006 منتشر کرد که در طي آن بیش از 30 سازمان مورد بررسی قرار گرفته‌اند [11]. نتایج حاصل از این بررسی‌ها در شش محور عملکردی (هزینه، زمانبندی،بهره‌وری، رضایت مشتری، کیفیت و بازگشت سرمایه) به تفکیک در قسمت 3 همین بخش ذکر شده است.

در سال 2010 نیز موسسه مهندسی نرم‌افزار، تحقیقات حاصل از ارتقاء توانمندی پس از استفاده از مدل CMMI در برخي شرکت از جمله نورتروپ گرومان ، لاکهید مارتین ، ریتون ، هریس ، و … را منتشر کرد.

[1]Configuration Management

[2] Information Technology

[3]Project Management

[4] Capability Maturity Model Integration

[5]Project Management Body Of Knowledge

[6] Small and Medium sized Enterprise

[7] Software Process Improvement

[8]Small and Medium sized Enterprises

[9]Software Engineering Institute

معرفي مدل یکپارچه توانمندی/ بلوغ (CMMI)

موسسه‌یSEI ‌، طی تحقیقات خود برای کمک به سازمان‌ها و شركت‌هادر راستاي توليد و نگهداشت محصولات و سرویس‌های با کیفیت، ابعاد متعددی را بر شمرده است که يك سازمان با تمرکز بر آن‌ها می‌تواندشيوه کسب و کار خود را بهبود بخشد. شکل 1 سه بعد حیاتی را نشان می‌دهدکه سازمان‌ها عموما بر ارتقاي آن‌ها تمرکز دارند: نیروی انسانی، روال‌ها و روش‌ها، ابزارها و تجهیزات. در اين ميان “فرآیندهای سازمان” محوري است كه همه‌ي اين ابعاد را به هم پيوند مي‌دهد (شكل 2-1)[4].

البته اين امر به معني ناديده گرفتن افراد و تکنولوژی‌هاي سازمان نيست، اما امروزه تکنولوژی با سرعت غیر قابل تصوری در حال تغییربوده و به طور مشابه، افراد نيز معمولا در طول تجربه‌ی کاری خود برای شرکت‌های بسیاری کار می‌کنند. بنابراين تمرکز بر فرآیندهاي سازمان، زیرساخت لازم جهت رویارویی با جهاني مملو از تغییر و نيز حداكثرسازي بهره‌وری افراد و بكارگيري تکنولوژی برای رقابت با ديگر سازمان‌ها را فراهم مي‌آورد. فرآیندها به نیروی انساني سازمان کمک می‌کنند تا هوشمندانه‌تر (نه لزوما سخت‌تر) و با سازگاري بيشتري عمل كرده و اهداف کسب و کار را دنبال کنند. امروزه اهمیت فرآیندهای با كيفيت در بسیاری از سازمان‌هاي فعال در صنایع تولیدي و سرویس‌دهي با وضوح بيشتري درك شده است[4].

در ادامه اين قسمت و قبل از معرفي مدل CMMI، نحوه شكل‌گيري آن بر اساس مدل‌هاي پايه اجمالا مرور می‌شود. موسسهSEI با اعتقاد به اين اصل مدیریت فرآیند كه کیفیت سیستم یا محصول توليد شده عمدتا از کیفیت فرآیندهای مورد استفاده جهت توسعه و نگهداري آن ‌تاثير مي‌پذيرد، در ابتدا مدل‌هایي تحت عنوانCMMراتعريف كرد كه هريك ازآن‌ها يك مسیرتکاملی جهت آغاز روند بهبود، از فرآیندهای تک منظوره و نابالغ به سمت فرآیندهای منظم و بالغ را دریک یا بیش از یک زمينه توصيف مي‌كردند. پس از بكارگيري مدل‌هاي  CMMدر صنايع مختلف در سراسر جهان و جمع‌آوري بازخوردهاي حاصل از پياده‌سازي بهروش‌ها، پروژه يكپارچه‌سازي به منظور حل مشکلات ناشي از بكارگيري مدل‌هاي متعدد CMM شکل گرفت. بدين ترتيب اولین نسخه از مدل يكپارچه موردنظر تحت عنوان CMMI-DEV 1.02(بصورت  ساده،CMMI) تهيه ‌شده و اكنون CMMI 1.3 آخرين نسخه تكامل يافته از اين مدل يكپارچه است كه در سال 2010 توسط موسسه SEI به جوامع علمي و صنعتي ارائه شده است. CMMI مدل مرجعی ا ست که فعالیت‌هاي مربوط به توليد محصولات وخدمات را پوشش می‌دهد. امروزه سازمان‌هاي فعال در صنایع بسیاری نظیر  هوافضا، بانکداری، سخت‌افزار و نرم‌افزارکامپیوتر، صنایع دفاعی و خودروسازي، ازمدل CMMI استفاده می‌كنند [12].

دل CMMI از 22 ناحيه فرآيندي به علاوه اهداف و تمرين‌هاي عمومي تشكيل شده است. در هريك از اين نواحي فرآيندي مجموعه‌اي از اهداف خاص (SG[1]) مطرح شده و براي تحقق هريك از اين اهداف نيز مجموعه‌اي از تمرين‌هاي خاص (SP[2]) بيان شده است. در رويكرد پيوسته از مدل CMMI، اين نواحي فرآيندي در بخش‌هاي مهندسي، پشتيباني، مديريت پروژه، مديريت فرآيند دسته بندي شده‌اند و بهبود توانمندي سازمان را مي‌توان در هريك از اين زمينه‌ها دنبال كرد. اما در رويكرد گام به گام، نواحي فرآيندي در پنج سطح مرتب دسته‌بندي شده‌اند كه سازمان را در مسير ارتقاي بلوغ هدايت مي‌كند. شكل 2-2 عنوان هريك از سطوح بلوغ را به همراه ويژگي‌هاي اصلي آن‌ها نمايش مي‌دهد. همچنين عنوان و مخفف هر يك از نواحي فرآيندي CMMI به همراه سطح بلوغ (رويكرد گام به گام) و بخش فرآيندي مربوطه (رويكرد پيوسته) نيز در جدول 2-1 نمايش داده شده است.

[1] Specific Goal

[2] Specific Practice

همه پایان نامه و تحقیق و پروژه های به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید

مطالب پیشنهادی:
برچسب ها : , , , , , ,
برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

جستجو پیشرفته

دسته‌ها

آخرین بروز رسانی

    Fatal error: Call to undefined function jdate() in /home/bmaghale/domains/bmaghale.ir/public_html/wp-content/themes/digitaliran5/sidebar.php on line 122