پايان نامه تأثير اسباب بازي هاي فکري بر رشد مهارت هماهنگي ديداري – حرکتي کودکان پيش دبستان

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

پايان نامه تأثير اسباب بازي هاي فکري بر رشد مهارت هماهنگي ديداري – حرکتي کودکان پيش دبستان یکی از پایان نامه و تحقیق های جامع و کامل و دارای منابع معتبر می باشد این پایان نامه دارای 110 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که جهت دریافت و دانلود متن کامل پايان نامه تأثير اسباب بازي هاي فکري بر رشد مهارت هماهنگي ديداري – حرکتي کودکان پيش دبستان بر روی گزینه خرید انتهای ایمیل کلیک نمائید پس از وارد نمودن اطلاعات مربوطه و پرداخت قادر به دانلود متن کامل پایان نامه مربوطه می باشد همچنین لینک پایان نامه همان لحظه به ایمیل شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

فصل اول : کلیات پژوهش
مقدمه 12
بیان مسئله 13
اهمیت و ضرورت پژوهش 15
هدف پژوهش 17
فرضیه های پژوهش 17
تعریف واژه ها و اصطلاحات 18
– تعریف نظری مفاهیم 18
– تعریف عملیاتی مفاهیم 18
فصل دوم : مبانی نظری و پیشینه پژوهش
آموزش و پرورش پیش دبستانی 21
اهمیت و ضرورت آموزش و پرورش پیش از دبستان 22
سیر تاریخی پژوهش های دیداری – حرکتی 24
ادراک و مهارت های ادراکی – حرکتی چیست؟ 29
مؤلفه های ادراکی – حرکتی 30
مهارت حرکتی 32
– مهارت های حرکتی درشت 33
– مهارت های حرکتی ظریف 33
ادراک دیداری 34
مهارت های هماهنگی دیداری 36
– هماهنگی دیداری – دیداری 36
– هماهنگی دیداری – شنیداری 36
– هماهنگی دیداری – حرکتی 37
علائم و نشانه های اختلال در مهارت هماهنگی دیداری – حرکتی 37
نظریه های ادراکی – حرکتی 38
– تئوری گتمن : ویژوموتور(دید حرکتی) 39
– تئوری ادراکی – حرکتی کپارت 42
– تئوری حرکت آفرینی(موویژنی) 44
– تئوری تشکل نظام عصبی : «دُمن و دلاکاتو» 45
آزمون های دیداری – حرکتی 47
– آزمون رشدی یکپارچگی بینایی – حرکتی بیری 47
– آزمون دیداری – حرکتی «بندر – گشتالت» 47
اسباب بازی 48
انواع اسباب بازی 49
اصولی در مورد بازی و اسباب بازی 50
ویژگی های اسباب بازی مناسب 52
تولید صنعتی اسباب بازی 53
جورچین 54
انواع جورچین ها 54
اهداف و فواید جورچین ها 55
تنگرام 56
اهداف تنگرام 57
پیشینه پژوهش 57
الف) تحقیقات انجام شده در داخل کشور 57
ب) تحقیقات انجام شده در خارج کشور 60
فصل سوم: روش شناسی پژوهش
طرح پژوهش 64
جامعه مورد مطالعه 64
نمونه و روش نمونه گیری 64
ابزار اندازه گیری 64
آزمون دیداری – حرکتی بندر – گشتالت 64
روایی و پایایی آزمون 65
روش اجرا 66
روش تجزیه و تحلیل داده ها 67
فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده های پژوهش
شاخصه های توصیفی مشخصات جمعیت شناختی پژوهش 70
– از نظر گروه های کنترل و آزمایش 70
– از نظر جنسیت 70
تحلیل توصیفی و استنباطی فرضیه های پژوهش 71
– فرضیه اول پژوهش 71
– فرضیه دوم پژوهش 74
– فرضیه سوم پژوهش 76
فصل پنجم : بحث و نتیجه گیری
بررسی یافته های پژوهش 79
نتیجه گیری 81
محدودیت های پژوهش 82
پیشنهادات پژوهشی 82
پیشنهادات کاربردی 82
فهرست منایع 84
– منابع فارسی 85
– منابع لاتین 89
ضمائم و پیوست ها 90
چکیده لاتین 98

منابع

منابع فارسی

احمدوند ، محمدعلی (1372) . روانشناسی بازی (علوم تربیتی)/ تهران : دانشگاه پیام نور .

آقازاده ، احمد (1383) . مسائل آموزش و پرورش ایران/ تهران : سمت .

بهرامی ، هادی (1377) . آزمون های روانی : مبانی نظری و فنون کاربردی/ تهران : دانشگاه علامه طباطبایی .

تقی نژاد ، محدثه (1391) . اثربخشی آموزش برنامه رایانه ای نقاشی بر میزان رشد مهارت هماهنگی ادراک دیداری حرکتی کودکان دوره آمادگی (6-5) سال. پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه علامه طباطبایی .

خاکپور ، نگار (1385) . “بازی ، بخشی مهم از زندگی کودکان” ، پیوند ، شماره 321،322،323 . ص107-98 .

رمضانی نژاد ، رحیم (1377) . رشد و تکامل جسمانی حرکتی/ رشت : دانشگاه گیلان .

رئیسی ، حمید (1386) . بررسی تأثیر بازی های رایانه ای بر مهارت حل مسئله و هماهنگی دیداری حرکتی پسران پیش دبستانی شهر تهران . پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه علامه طباطبایی .

سلطانی ، محمود (1381) . “نگاهی کوتاه به اسباب بازی در ایران” . نامه مربی ، شماره 24 ، ص 31-28 .

سلیمانی ، ناصر (1373) . ارتباط بین توانمندی های حرکتی و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان کلاس پنجم ابتدایی منطقه 4 شهر تهران . پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه علامه طباطبایی .

سیاح سیاری ، نیمتاج (1386) . ناتوانی های یادگیری/ تهران : مدبر .

سیف ، سوسن (1375) . ناتوانی های یادگیری/ تهران : نور فاطمه .

شکوهی یکتا ، محسن (1385) . ناتوانی های یادگیری/ تألیف محسن شکوهی یکتا ، اکرم پرند ، تهران : تیمورزاده .

طالب زاده نوبریان ، محسن (1384) . اصول برنامه ریزی آموزش و پرورش پیش از دبستان/ تهران : جهاد دانشگاهی .

عزیزیان ، مرضیه (1380) . بررسی و مقایسه آزمون بنتون و بندر گشتالت در تشخیص مشکلات ادراک بینایی کودکان نارساخوان و عادی سنین 8 تا 10 سال شهر تهران . پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه علامه طباطبایی .

عسکری زاده ، قاسم (1384) . راهنمای انتخاب اسباب بازی/ تهران : آبی .

عمارتی ، فرشته سادات ؛ نمازی زاده ، مهدی ؛ مختاری ، پونه ؛ محمدیان ، فاطمه (1390) . تأثیر بازی های دبستانی منتخب بر رشد ادراکی حرکتی و رشد اجتماعی دختران 9-8 سال. پژوهش در علوم توانبخشی ، سال 7، شماره 5 (ویژنامه) ، ص673-661 .

فرهبد ، مژگان (1382) . کمک به رشد مهارت های حرکتی کودکان/ تهران : پژوهشکده کودکان استثنایی سازمان آموزش و پرورش استثنایی کشور .

فرهبد ، مژگان (1378) . تأثیر بازی آموزشی بر مهارت های حرکتی ظریف در کودکان 6-4 سال مرکز حمایتی شیرخوارگاه آمنه . پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران .

فراستیگ ، ماریان (1384) . آزمون پیشرفته ی ادراکی بینایی فراستیگ تشخیص و درمان/ نویسندگان ماریان فراستیگ ، ولتی لف آور ، جان ویتلسی ، ترجمه مصطفی تبریزی ، معصومه موسوی . تهران : فراروان .

فریار ، اکبر ؛ رخشان ، فریدون (1379) . ناتوانی های یادگیری (اصول نظری ، تشخیص و راهبردهای آموزشی)/ تهران : مبنا .

کاکاوند ، علیرضا (1385) . ناتوانی های یادگیری (تشخیص و راهبردهای آموزشی)/ کرج : سرافراز .

کریمی ، یوسف (1387) . اختلالات یادگیری : مسائل نظری و عملی به انضمام مطالعات موردی نمونه/ تهران : ساوالان .

کلانتری ، مینو ؛ میراحمدپور ، مینا ؛ میرزاخانی ، نوید ؛ هداوندخانی ، فاطمه ؛ نجاتی ، وحید (1391) . ارتباط یکپارچگی بینایی حرکتی و مهارت دستکاری درون دست اشیاء با مهارت دست نویسی دانش آموزان پایه اول شهر تهران . فصلنامه طب توانبخشی ، دوره اول ، شماره سوم ، ص40-35 .

کله ، پیتر ؛ چان ، لورنا (1372) . روش ها و راهبردها در تعلیم و تربیت کودکان استثنایی/ تألیف پیتر کله ، لورنا چان ،ترجمه فرهاد ماهر . تهران : قومس .

کول ، ونیتا (1387) . برنامه آموزش و پرورش در دوره پیش از دبستان/ تألیف ونیتا کول ، ترجمه فرخنده مفیدی . تهران : سمت .

گالاهو ، دیوید ال ؛ اوزمون ، جان سی (1384) . درک رشد حرکتی در دوران مختلف زندگی / تألیف دیوید ال گالاهو ، جان سی اوزمون ، ترجمه عباس بهرام ، محسن شفیع زاده . تهران : بامداد کتاب .

گری گراث ، مارنات (1384) . راهنمای سنجش روانی/ تألیف مارنات گری گراث ، ترجمه پاشا شریفی ، محمدرضا نیکخو . تهران : سخن .

لرنر ، ژانت (1384) . ناتوانی های یادگیری : نظریه ها ، تشخیص و راهبردهای تدریس/ تألیف ژانت لرنر ، ترجمه عصمت دانش . تهران : دانشگاه شهید بهشتی .

لطف آبادی ، حسین (1377) . آزمون های روانی- شناختی کودکان برای مشاوره کودک/ مشهد : به نشر .

 

هدایت نژاد ، محمد (1375) . رویکرد شناختی به بازی و اسباب بازی . فرهنگ عمومی ، شماره 9و8 ، ص 66-60 .

یوسفی ، سواره (1390) . تأثیر آموزش و پرورش پیش دبستانی براساس برنامه ریزی چند بعدی بر میزان رشد هماهنگی دیداری حرکتی کودکان 5 تا 6 ساله . پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه علامه طباطبایی .

منابع لاتین

Clark, Gloria jean.(2010). The relationship between handwriting, reading, fine motor and visual – motor skills in kindergarteners. Iowa state university.

Frostig , M.(1967). Testing as a basis for educational therapy. Journal Of Special Education, 2 , 15 -34 .

Frostig,M.&Horne,D.(1964).The Frostig program for the development of visual perception : Teacher’s guide. Chicago : Follet.

Joanne Hui – Tzu wang. (2004). A study on gross motor skills of preschool children. Journal of research in childhood education, Academic research library.pg 33.

Pereira, Debora.(2011).Relationship analysis between visual – motor integration ability and academic performance. Journal of human growth and development, 21(3) : 808-817.

چکیده  

هدف از انجام این پژوهش بررسی تأثیر اسباب بازی های فکری (تنگرام و جورچین) بر رشد مهارت هماهنگی دیداری – حرکتی کودکان پیش دبستان می باشد .

پژوهش از نوع آزمایشی پیش آزمون – پس آزمون با گروه کنترل و روش نمونه گیری به صورت خوشه ای ونمونه شامل 120 کودک مقطع پیش دبستان بود که به صورت تصادفی در گروه آزمایش (30دخترو 30 پسر) و گروه کنترل (30دختر و 30 پسر) جایگزین شدند . به عنوان ابزار از آزمون دیداری – حرکتی «بندر – گشتالت»استفاده گردید . پس از انجام پیش آزمون ، آزمودنی های گروه آزمایش طی مدت 10 جلسه 30 دقیقه ای تحت تأثیر متغیر آزمایشی قرار گرفتند . در این مدت گروه کنترل هیچ گونه آموزشی دریافت نکرد . در پایان 10 جلسه از هر دو گروه پس آزمون به عمل آمد .

تحلیل داده های پژوهش با استفاده از روش تحلیل کوواریانس تفاوت معنی داری را بین دو گروه آزمایش و کنترل نشان داد . در عین حال تفاوت معنی داری میان آزمودنی های دختر و پسر و رشد مهارت هماهنگی دیداری – حرکتی مشاهده نشد .بنابراین اسباب بازی های فکری (تنگرام و جورچین) بر رشد مهارت هماهنگی دیداری – حرکتی کودکان پیش دبستان مؤثر است .

 کلید واژه ها : هماهنگی دیداری – حرکتی ، آزمون بندر – گشتالت ، اسباب بازی های فکری ، کودکان پیش دبستان  

فصل اول :

کلیات پژوهش

مقدمه

کودکی اولین و مهمترین دوره زندگی آدمی است . در این دوره کودک برای نخستین بار با طبیعت رابطه برقرار می کند ، روابط اجتماعی خود را بنا می نهد و به مفهومی از خود دست می یابد (مفیدی ، 1372).      کودکان خردسالی که از نظر مهارت های رشدی طبیعی هستند قبل از اینکه به طور رسمی وارد مدرسه شوند به سهولت مهارت های پیش تحصیلی را فرامی گیرند ؛ اما هر انحراف رشدی ممکن است پیش درآمد ناتوانی های یادگیری باشد . مهارت های رشدی اساس یادگیری تحصیلی است . تأخیر یا انحرافی خاص در رشد حرکتی ، ادراکی و زبانی در سال های پیش دبستانی ، با ورود کودکان به مدرسۀ ابتدایی به ناتوانی های یادگیری تحصیلی منتهی می شود (لرنر ؛ ترجمه دانش ، 1384) .

یکی از زمینه هایی که تحقیقات ، رابطه آن را با پیشرفت تحصیلی نشان داده اند ، هماهنگی دیداری – حرکتی[1] کودکان است . کودکان جهت استفاده از آموزش های دبستانی باید از این نظر به سطح رشد لازم رسیده باشند . با ارزیابی به موقع از توانایی ادراک دیداری – حرکتی می توان در صورت وجود اشکال در این رفتار ، آن را تا حد امکان با برنامه و آموزش خاص جبران کرد یا کاهش داد . کودک بدون هماهنگی دیداری – حرکتی که پیش نیاز خواندن و نوشتن است ، قادر به نوشتن نخواهد بود (فراستیگ ؛ ترجمه تبریزی ، موسوی ، 1384) .

ترکیب و تفسیر اشیاء مستلزم برخورداری از ادراک دیداری سالم همراه با توانایی های دیداری – فضایی و دیداری – حرکتی است (گری گراث ؛ ترجمه پاشا شریفی ، نیکخو ، 1384) .

هماهنگی دیداری – حرکتی عبارت از توانایی ادغام حرکات بدن با دیدن است که به خصوص برای مهارت های حرکتی – دیداری ظریف در فعالیت های نوشتنی ضروری می باشد (سیاح سیاری ، 1386) .

نظریه های مربوط به رشد حرکتی و یادگیری بر این باور استوار است که سایر انواع یادگیری بر پایۀ یادگیری حرکتی قرار دارد . کارآمدی تحصیلی و شناختی در بسیاری از حیطه ها بر پایۀ تجربه های حرکتی موفق استوار است . عده ای از کودکان به تجربه های بیشتری در زمینۀ فعالیت های حرکتی درشت و ظریف نیاز دارند . در محیط طبیعی بازی ، کودک هنگام بازی با اسباب بازی یا خاک رس یا نقاشی کردن مهارت های حرکتی خود را رشد می دهد (لرنر ؛ ترجمه دانش ، 1384) .

اگر بازی را کار کودک بدانیم ، اسباب بازی ابزار کار اوست . اسباب بازی ها برای لذت و تفریح ساخته می شوند ، اما آنها می توانند نقش مهمی نیز در رشد تربیتی ، جسمانی ، عاطفی و اجتماعی کودک داشته باشند . قابل قبول ترین نظریه در مورد عادات بازی کودک ، بر روی تأثیر زیاد اسباب بازی ها بر مهارت های رشدی ، تأکید دارند . بازی یکی از راه های عمده ای است که کودکان از آن طریق در مهارت های جدید و گاهی اوقات پیچیده به مهارت و تسلط دست پیدا می کنند . اگرچه آنها برای تفریح و سرگرمی با اسباب بازی ها و اشیاء تعامل دارند ، اما در واقع در زمینۀ مهارت های حرکتی و شناختی کار می کنند (عسکری زاده ، 1384) .

کودکان از طریق بازی های مختلف که با اسباب بازی های خود انجام می دهند ، اعتماد به نفس لازم برای روبه رو شدن با شرایط و موقعیت های آینده را به دست می آورند . آنها از طریق بازی با انواع جورچین ها ، مکعب ها ، مهره ها و سرهم کردنی ها ، مهارت های حرکتی دست ها ، هماهنگی بین چشم و دست و قدرت تفکر خود را پرورش می دهند (خاکپور ، 1385) .

والدین و پرورش دهندگان کودک ، باید توجه داشته باشند که در مراحل مختلف پیش از دبستان ، بازی ها و اسباب بازی های مختص آن سن می تواند برای رشد کودک کمک شایان توجهی باشد . پرورش مهارت های دیداری – حرکتی در زندگی کودک پیش از دبستان ، موجب آمادگی لازم برای یادگیری مهارت های درسی خواهد شد . لذا فراهم آوردن امکاناتی برای تقویت و غنی سازی محیط کودک ، به منظور کسب تجارب و مهارت های حرکتی سازنده ضروری است .

بیان مسئله

توانایی های ادراک بینایی برای یادگیری تحصیلی ضروری هستند . مهارت های خوب در تمییز دیداری پیش بینی کننده نیرومندی برای پیشرفت خواندن در پایه اول تحصیلی است . کودکانی که می توانند حروف و اعداد را بخوانند ، از اشکال هندسی کپی کنند و کلمات را جور نمایند ، در پایه اول به خوبی می توانند در خواندن پیشرفت کنند ( کاکاوند ، 1385) .

طبق اظهار نظر گوینز[2] ، از ابتدای قرن حاضر تاکنون ماهیت ادارک دیداری ، توجه زیادی را به خود جلب کرده است . وی می افزاید ، در طی این مدت مسأله اصلی در این باره ارائه تعریف صحیحی از ادراک دیداری بوده است . پس از وی ، لیبوویتز[3] (1965) در این باره می گوید برای ادراک دیداری تعریفی که اصولا در سطح جهان پذیرفته شده باشد وجود ندارد . وی می افزاید علت این امر تا حدودی از آنجا ناشی می شود که متخصصان رشته های بسیاری چون روان شناسی ، فلسفه ، فیزیولوژی ، فیزیک و تعلیم و تربیت به ادراک دیداری توجه دارند و هر یک تعاریف خاص خود را از آن ارائه داده اند . گوینز (1958) سرسختانه اظهار می دارد که ادراک دیداری عبارت است از فرایند دریافت پدیده ها با بهره گیری از چشم.  و به تعبیر اشلاک[4] (1963) ، ادراک دیداری یعنی توانایی گرفتن معنی از طریق محرک های دیداری . ادارک دیداری شامل اجزای تشکیل دهنده ای می باشد که عبارتند از : تشخیص شکل در زمینه ، ارتباط های فضایی ، هماهنگی دیداری – حرکتی ، ادراک شکل و تشخیص دیداری (والاس ، مک لافلین ؛ ترجمه منشی طوسی ، 1376) .

هماهنگی دیداری – حرکتی به عنوان یک مهارت فرعی ، توانایی هماهنگ ساختن دیدار با حرکت قسمت های مختلف بدن را دربرمی گیرد . این مهارت از دید کپارت[5] (1971) اهمیت بسزایی دارد . کودکانی که دچار کاستی های دیداری – حرکتی هستند معمولا در بستن دکمه و بند کفش یا بریدن چیزها دشواری دارند . در مراحل بعد این کودکان در مدرسه هنگام نوشتن احتمالا با مشکل روبه رو خواهند شد . یکی از دشوارترین کارهایی که کودکان با آن روبرو می شوند رونویسی از تخته سیاه است (والاس ، مک لافلین ؛ ترجمه منشی طوسی ، 1376) .

مهارت های حرکتی ظریف و درشت بنیاد مهارت های ادراکی – حرکتی اند . فعالیت های حرکتی ظریف معمولا با عضله های کوچک انجام می شود و حرکت های چشم و استفاده از دستان را دربرمی گیرد . طبق نظر کپارت (1971) فعالیت های عادی کلاس درس بیش از هر نوع فعالیت دیگری به هماهنگی حرکتی ظریف نیاز دارد . وی اشاره می کند که حرکت های بسیار دقیق انگشتان و دست ها در رنگ آمیزی ، ترسیم ، نسخه برداری ، و نوشتن نیازمند هماهنگی بسیار زیاد در کودک است . علاوه بر این فراستیگ و مازلو[6] (1973) اظهار می دارند که هماهنگی حرکتی ظریف نیز برای نوشتن اعداد به طور صحیح ضرورت دارد و بدون آن انجام هرگونه فرایند حساب بطور صحیح ناممکن خواهد بود (والاس ، مک لافلین ؛ ترجمه منشی طوسی ، 1376) .

تقویت هماهنگی چشم و دست یکی از اهدافی است که در برنامه آموزش پیش از دبستان گنجانده شده است . فعالیت هایی که برای تقویت این مهارت پیشنهاد شده است عبارتند از : نقاشی و رنگ آمیزی ، پاره کردن ، بریدن و چسباندن ، خمیربازی و مجسمه سازی ، بازی آزاد با وسایل قابل دست ورزی ، رنگ آمیزی در فاصله های معین و بسته ، توازن و هماهنگی انگشت ها با اعمال ، خوردن با استفاده از انگشتان ، قاشق و وسایل دیگر (کول ؛ ترجمه مفیدی ، 1387) .

با توجه به اینکه در برنامه آموزش پیش از دبستان به تقویت مهارت هماهنگی دیداری – حرکتی اهمیت بسیاری داده می شود و نقشی که این مهارت در پیشرفت و عملکرد تحصیلی ایفا می کند پژوهش حاضر توجه خود را به بررسی تأثیر اسباب بازی های فکری بر رشد مهارت هماهنگی دیداری – حرکتی کودکان پیش دبستان معطوف نموده تا با توجه به نتایج آن رهنمودهای عملی برای بهبود این مهارت در اختیار اولیاء و مربیان و مسئولین مراکز پیش از دبستان قرار دهد .

اهمیت و ضرورت پژوهش

امروزه تمام کودکان برای موفق شدن در یادگیری و به طور کلی در زندگی ، نیاز دارند که هماهنگی دیداری- حرکتی خود را تقویت کنند و اگر کودک در این مهارت ضعیف باشد در بسیاری از فعالیت های درسی با مشکل مواجه خواهد شد . به این دلیل هماهنگی دیداری – حرکتی در همه فعالیت های درسی و مهم تر از همه در خواندن ، نوشتن و حساب کردن کودکان نقش اساسی دارد (گیل اسپای و جانسون ، به نقل از یوسفی ،1390) .

در طی سال های اخیر مربیان ، کارشناسان بالینی و حتی والدین ، علاقه نشان داده اند که با شیوه ها و راه های گوناگون ، فعالیت های ادراکی- حرکتی را به همان ترتیب که برای کودکان معلول رایج است ، در برنامه آموزشی دوره پیش دبستانی و ابتدایی کودکان عادی نیز بگنجانند . تعریف فعالیت های ادراکی- حرکتی و تعیین نقش آن در فرایند یادگیری امری اساسی است . چون کنش های حرکتی و ادراکی به هم وابسته اند ، از این رو رشد یک نظام پردازش حرکتی- ادراکی کارآمد در کودک برای اجرای موفقیت آمیز هر تکلیفی ، از اهمیت فوق العاده ای برخوردار است (ورنر، ترجمه سازمند و طباطبایی نیا ،1380).

غالب اوقات گفته می شود کسانی که ناتوانی خواندن دارند ، به مشکل مهارت فرعی حرکتی ظریف یعنی هماهنگی چشم با دست دچارند . برای مهارت هماهنگی چشم با دست لازم است که کودک بتواند میان آنچه می بیند با حرکت های بدن و قسمت های مختلف بدن هماهنگی ایجاد کند (والاس ، مک لافلین ؛ ترجمه منشی طوسی ، 1376) .

یکی از موضوعات مهم در پژوهش های سال های اخیر ، رشد مهارت های ادراکی- حرکتی می باشد که متخصصان کودک ، والدین و مربیان تربیت بدنی به آن توجه خاصی نشان داده اند ؛ چرا که مهارت های ادراکی- حرکتی پایه و اساس مهارت های پیشرفته ورزشی می باشد . این مهارت ها باید در سنین پیش دبستانی و دبستان مورد توجه قرار گیرند ؛ چرا که عدم دستیابی به مراحل پیشرفته در اجرای این مهارت ها مشکلاتی را نه تنها در رشد مهارت های ثانویه بلکه در رشد مهارت های مذکور در سنین بالاتر در پی خواهد داشت و دارای پیامدهای مستقیم و غیر مستقیم بر توانایی فرد در انجام مهارت های ویژه تکلیف در مرحله حرکات اختصاصی خواهد بود . کارکرد مؤثر توانایی های ادراکی- حرکتی در زمینه رشد کودکان در حیطه های سه گانه شناختی ، عاطفی و روانی- حرکتی و به طور کلی روند تکاملی حرکت بسیار ضروری است . از طرف دیگر نتایج بسیاری از تحقیقات مؤید تعامل رشد ادراکی – حرکتی و رشد اجتماعی افراد می باشد . در تحقیقات مذکور اعتقاد بر این است که ، روند اجتماعی شدن کودکان با فعالیت های اولیه حرکتی آنان آغاز می گردد و موجبات رشد و تکامل حرکتی در دوره کودکی و مشارکت ورزشی آنها در سال های آتی را فراهم می سازد (عمارتی و همکاران ، 1390) .

با توجه به اینکه کار با اسباب بازی های فکری (جورچین[7] ، تنگرام[8])  مستلزم درگیری ادراک دیداری همراه با مهارت های حرکتی ظریف می باشد از این رو ممکن است این اسباب بازی ها  قابلیت این را داشته باشند که بتوان از آنها به عنوان ابزاری برای تقویت هماهنگی دیداری –  حرکتی کودکان استفاده نمود . این پژوهش بر آن است که صحت یا عدم صحت این مدعا را مورد بررسی قرار دهد تا در صورت تأیید اثر بخشی اسباب بازی های مذکور آنها را در برنامه آموزشی کودکان پیش دبستانی مورد استفاده قرار دهد .

اهداف پژوهش

بررسی تأثیر اسباب بازی های فکری (جورچین و تنگرام) بر رشد مهارت هماهنگی دیداری – حرکتی کودکان پیش دبستان .

فرضیه های پژوهش

اسباب بازی فکری تنگرام بر رشد مهارت هماهنگی دیداری – حرکتی کودکان پیش دبستان تأثیر دارد .

اسباب بازی فکری جورچین بر رشد مهارت هماهنگی دیداری – حرکتی کودکان پیش دبستان تأثیر دارد .

میزان رشد مهارت هماهنگی دیداری – حرکتی تحت تأثیر اسباب بازی های فکری در دختران و پسران تفاوت دارد .

[1] Visual – motor integration

[2] Goins

[3] Leibowitz

[4] Ashlock

[5] Kephart

[6] Frosting & maslo

[7] Puzzle

[8] Tangrams

همه پایان نامه و تحقیق و پروژه های به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید

مطالب پیشنهادی:
 • پايان نامه بررسي تحليلي رويکرد آموزشي رجيو اميليا و سنجش ميزان آگاهي مديران و مربيان مراکز پيش از دبستان نسبت به عناصر اساسي برنامه درسي آن
 • برچسب ها : , , , , , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

  جستجو پیشرفته

  دسته‌ها

  آخرین بروز رسانی

   Fatal error: Call to undefined function jdate() in /home/bmaghale/domains/bmaghale.ir/public_html/wp-content/themes/digitaliran5/sidebar.php on line 122