پايان نامه تأثير به‌ کارگيري روش شبيه‌سازي در محيط ساختن‌گرايي بر خلاقيت دانش‌آموزان در درس رياضي

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

پايان نامه تأثير به‌ کارگيري روش شبيه‌سازي در محيط ساختن‌گرايي بر خلاقيت دانش‌آموزان در درس رياضي یکی از پایان نامه و تحقیق های جامع و کامل و دارای منابع معتبر می باشد این پایان نامه دارای 130 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که جهت دریافت و دانلود متن کامل پايان نامه تأثير به‌ کارگيري روش شبيه‌سازي در محيط ساختن‌گرايي بر خلاقيت دانش‌آموزان در درس رياضي بر روی گزینه خرید انتهای ایمیل کلیک نمائید پس از وارد نمودن اطلاعات مربوطه و پرداخت قادر به دانلود متن کامل پایان نامه مربوطه می باشد همچنین لینک پایان نامه همان لحظه به ایمیل شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

چکیده 1
فصل اول: کلیات تحقیق
1-1. مقدمه 3
1-2. بیان مسأله 4
1-3. اهمیت و ضرورت پژوهش 6
1-4. اهداف پژوهش 9
1-4-1. هدف اصلی 9
1-4-2. اهداف جزیی 9
1-5. فرضیه‌های پژوهش 10
1-5-2. فرضیه‌های فرعی 10
1-6. تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیرها 10
1-6-1. تعاریف مفهومی 10
1-6-2. تعاریف عملیاتی 11
فصل دوم: ادبیات و پیشینه تحقیق
2-1. شبیه‌سازهای آموزشی 14
2-1-1. تدریس و اصول یادگیری 14
2-1-2. رسانه‌های آموزشی 15
2-1-3. مزایای چندرسانه‌ای‌ها در آموزش و یادگیری 17
2-1-4. شیوه‌های استفاده از چندرسانه‌ای در آموزش 18
2-1-5 مفهوم شبیه‌سازی 18
2-1-6. انواع شبیه‌سازی 19
2-1-7. دلایل اهمیت شبیه‎سازی‎ 21
2-1-8. شبیه‌سازی‌های متکی بر کامپیوتر 22
2-1-9. نقش معلم در جریان شبیه سازی 23
2-1-10. ارتقاء خلاقیت و حل مسأله با استفاده از شبیه‌سازی‌های آموزشی 23
2-1-11. مبانی نظری به کارگیری شبیه‌سازی در آموزش 24
2-2. ساختن‌گرایی 29
2-2-1. مفهوم ساختن‌گرایی 29
2-2-2. شناخت گرایی 32
2-2-3. اصول و پیش‌فرض‎های ساختن‌گرایی و شناخت‎گرایی برای طراحی آموزشی 34
2-2-4. بهره‌گیری از نظریه ساختن‌گرایی در طراحی چندرسانه‌ای 37
2-3. خلاقیت 43
2-3-1. مفهوم خلاقیت 43
2-3-2. ابعاد خلاقیت 43
2-3-3. روند تحولی خلاقیت در کودکان 45
2-4. پیشینه پژوهش 46
2-4-1. پژوهش‌های داخلی 46
2-4-2. پژوهش‌های خارجی 48
2-5. مدل مفهومی پژوهش 52
2-6. جمع‌بندی فصل دوم 58
فصل سوم: روش‌شناسی پژوهش
3-1. نوع و روش انجام پژوهش 61
3-2. طرح پژوهش و شیوه اجرا 62
3-3. جامعه آماري 65
3-4. روش نمونه‌گیری و حجم نمونه 66
3-5. متغیرهای پژوهش 66
3-6. ابزار اندازه‌گيري پژوهش 66
3-7. روش تجزيه و تحليل داده‌ها 68
فصل جهارم: تجزیه و تحلیل داده¬ها
4-1. آمار توصیفی 70
4-2. آمار استنباطی 72
4-2-1. بررسی فرضیه اول پژوهش 72
4-2-2- بررسی فرضیه دوم پژوهش 73
4-2-3- بررسی فرضیه سوم پژوهش 74
4-2-4- بررسی فرضیه چهارم پژوهش 75
فصل پنجم: بحث و تفسیر و جمع¬بندی
5-1. خلاصه پژوهش 78
5-2. بحث و تفسیر فرضیه‌های پژوهش 80
5-3. نتیجه‌گیری 87
5-4. محدودیت‌ها 90
5-5. پیشنهادها 90
5-5-1. پیشنهادهای کاربردی 90
5-5-2. پیشنهادهای پژوهشی 91
منابع و مأخذ 92
پیوست‌ها 100

منابع و مأخذ

منابع فارسی:

– احدیان، محمد. (1382). مقدمات تکنولوژی آموزشی. تهران: نشر و تبلیغ بشری.

– اسکندری، حسین. (1391). نظریه و عمل رسانه‌های آموزشی در عصر دیجیتال. تهران: سمت.

– امامی قره‌حاجلو، جلوه. (1382). بررسی عوامل عمده مؤثر بر پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان متوسطه شهرستان قائم شهر در درس زبان انگلیسی از دیدگاه دبیران و دانش‌آموزان در سال‌تحصیلی 82- 1381. پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری.

– امیرتیموری، محمدحسن. (1392). طراحی پیام‌های آموزشی. تهران: سمت.

– باقری، خسرو. (1381). فلسفه فناوری و آموزش فناوری. مجله روان‌شناسی و علوم تربیتی، سال سی و دوم، شماره 75.

– باقری، خسرو. (1387). درآمدی بر فلسفه تعلیم و تربیت جمهوری اسلامی ایران. تهران: انتشارات علمی و فرهنگی.

– بدریان، عابد؛ هنرپرور، بهاره؛ ناصری‌آذر، اکبر. (1389). طراحی و اعتباربخشی الگوی آموزش زمینه- محور شیمی مبتنی بر فناوری اطلاعات و ارتباطات.فصلنامه نوآوری‌های آموزشی، شماره 36، سال نهم، زمستان.

– بیابانگرد، اسماعیل. (1388). روانشناسی تربیتی: روانشناسی آموزش و یادگیری. تهران: نشر ویرایش.

– بیرمی‌پور، علی؛ لیاقت‌دار، جواد. (1388). بررسی کیفیت تدریس درس ریاضی پایه چهارم دبستان شهر اصفهان به منظور ارائه راهکارهایی برای بهبود عملکرد دانش‌آموزان در آزمون بین‌المللی تیمز. فصلنامه تعلیم و تربیت. سال بیست و پنجم. شماره 4 زمستان. شماره مسلسل 100.

– پارسونز، ریچارد؛ هینسون، استفن؛ دیبورا ساردو، براون (1385). روان‌شناسی تربیتی: تحقیق، تدریس، یادگیری. ترجمه: حسن اسدزاده و حسین اسکندری، تهران: انتشارات عابد.

– پارسونز، ریچارد؛ هینسون، استفن؛ دیبورا، ساردو براون (1388). روان‌شناسی تربیتی: تحقیق، تدریس و یادگیری. ترجمه: حسن اسدزاده و حسین اسکندری، تهران: اتنشارات عابد.

– پازارگادی، مهرنوش؛ صادقی، رقیه. (1389). شبیه‌سازی در آموزش پرستاری. فصل‌نامه راهبردهای آموزشی، دوره 3، شماره 4.

– پرويزيان، محمدعلي (1384). بررسي آموزش كاوشگري در درس علوم تجربي پايه‌هاي سوم تا پنجم مدارس ابتدايي استان مركزي، مؤسسه پژوهشي برنامه‌ريزي درسي و نوآوري‌هاي آموزشي، تهران.

– پورجمشیدی، مریم. (1386). بررسی تأثیر آموزش به کمک شبکه‌های اطلاع‌رسانی بر پیشرفت تحصیلی درس ادبیات فارسی دانش‌آموزان پایه اول راهنمایی شهرستان تهران. مجله علوم اجتماعی و انسانی دانشگاه شیراز، 22 (3).

– ثمری، عیسی؛ آتشک، محمد. (1388). تأثیر میزان شناخت و کاربست فناوری آموزشی توسط معلمان در بهبود کیفیت فرآیند یادگیری دانش‌آموزان. نشریه علمی پژوهشی فناوری آموزشی، سال چهارم، جلد 4، شماره 2 .

– جواهری، جهان‌چهر. (1383). تأثیر استفاده از نرم‌افزارهای کامپیوتر پاورپوینت در بهبود کیفیت فراگیری هندسه فضایی. چکیده مقالات هفتمین کنفرانس آموزش ریاضی، سنندج: سازمان آموزش و پرورش استان کردستان.

– دائمي، حميدرضا؛ مقيمي بارفروش، سيده‌فاطمه. (1383). هنجاريابي آزمون خلاقيت. تازه‌هاي علوم شناختي پاييز و زمستان 1383; 6(4-3 (مسلسل 24)):1-8.

– دلاور، علی. (1388). مبانی نظری وعملی در پژوهش در علوم انسانی و اجتماعی  چاپ هفتم .انتشارات رشد.

– دیناروند، حسن. (1390). طراحی آموزشی برای اثربخشی ندریس. تهران: آییژ.

– ذاکری، اعظم. (1380). مقایسه تدثیر آموزش به کمک نرم‌افزار آموزشی و شیوه سنتی بر پیشرفت تحصیلی درس ریاضی دانش‌آموزان پایه اول راهنمایی منطقه 8 شهر تهران. پایان‌نامۀ چاپ نشده، دانشگاه تربیت معلم تهران.

– ذوفن، شهناز. (1392). کاربرد فناوری‌های جدید در آموزش. سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه‌ها. تهران: سمت.

– راستگو، اعظم؛ نادري، عزت الله؛ شريعتمداري، علي؛ سيف‌نراقي، مريم. ( 1389). بررسي تأثير آموزش سواد اطلاعاتي اينترنت بر رشد مهارت‌هاي حل مسأله دانشجويان. فصلنامه‌ی علمی – پژوهشی رهیافتی نو در مدیریت آموزشی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت، سال اول، شماره‌ي 4.

– راستگو، اعظم؛ نادري، عزت الله؛ شريعتمداري، علي؛ سيف‌نراقي، مريم. ( 1389). بررسي تأثير آموزش سواد اطلاعاتي اينترنت بر رشد مهارت هاي حل مسأله دانشجويان. فصلنامه ي علمي – پژوهشي رهيافتي نو در مديريت آموزشي / دانشگاه آزاد اسلامي واحد مرودشت/ سال اول، شماره‌ي 4.

– رستگارپور، حسن؛ بیرانوند، فریده؛ کاوسیان، جواد. (1388). تأثیر الگوی آموزشی تحلیل، طراحی، تولید، اجرا و ارزیابی بر پیشرفت تحصیلی ریاضی. فصلنامه روان شناسی کاربردی. سال 3، شماره 3 (11).

– رضوی، سیدعباس. (1386). پایه‌های نظری یادگیری از طریق فیلم و تلویزیون. ماهنامه تکنولوژی آموزشی، شماره 2.

– رضوی، سیدعباس. (1388). مباحث نوین در فناوری آموزشی. اهواز: انتشارات دانشگاه شهید چمران.

– رضویه، اصغر؛ سیف، دیبا؛ طاهری، عبدالمحمد. (1384). بررسی تأثیر مؤلفه‌های اظطراب بر پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان دبیرستانی در درس ریاضی فصلنامه تعلیم و تربیت. سال بیست و یکم . شماره 2 تابستان. شماره مسلسل 82 .

– زارع، حسین؛ سرمدی، محمدرضا؛ فردانش، هاشم؛ فیضی، آوات؛ محبوبی، طاهر (1391). اثربخشی رعایت اصول طراحی آموزشی ( 14 اصل چندرسانه‌ای ون مرینبور و کستر) بر یادگیری و یادداری در محیط‌های یادگیری چندرسانه‌ای. دو فصل‌نامه مدیریت و برنامه‌ریزی در نظام‌های آموزشی، دوره 5، شماره 8 .

– زارع‌زاده، کمال (1386). مقایسۀ خودکارآمدی و خلاقیت در دانش‌آموزان کاربر اینترنت و دانش‌آموزان غیرکاربر. پایان نامۀ کارشناسی ارشد، دانشگاه تربیت معلم.

– زمانی، بی‌بی عشرت؛ عابدی، احمد؛ سلیمانی، نسیم؛ امینی، نرجس. (1389). بررسی مراحل علاقه‌مندی دبیران مدارس متوسطه شهر اصفهان به فناوری اطلاعات و ارتباطات بر اساس مدل پذیرش مبتنی بر علاقه هال و هارد، مطالعات آموزش و یادگیری، 2.

– زمانی، بی‌بی عشرت؛ قصاب‌پور، بیتا؛ جبل عاملی، جلال. (1389). بررسی نقاط قوت، ضعف، فرصت‌ها و تهدیدهای فراروی مدارس هوشمند، نوآوری‌های آموزشی، سال نهم، پیاپی 36.

– زماني، مهدي (1389). کاربرد شبيه سازي در آموزش. قابل دسترسي در آدرس زير:

http://ahvaz3254.persiangig.com/document/simulation/ceminar03%20edited004.pdf.

– سیف، علی اکبر (1391). روانشناسی پرورشی نوین- روانشناسی یادگیری و آموزش. چاپ پنجاه و دوم، تهران: دوران.

– سیف، علی‌اکبر (1387). روان‌شناسی پرورشی نوین، روان‌شناسی یادگیری و آموزش. ویرایش ششم، تهران: نشر دوران.

– شبیری، سیده فاطمه؛ عطاران، محمد. (1384). بهره‌گیری از نرم‌افزارهای کمک آموزشی فیزیک سال سوم دبیرستان و بررسی تأثیر آن در پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان. فصلنامه تعلیم و تربیت، 23 (1).

– شعبانی ورکی، بختیار. (1386). تبیین جایگاه رویکردهای یاددهی – یادگیری مکاتب رفتارگرایی، شناخت‌‌گرایی و انسان‌گرایی در نظام آموزشی. رساله دکتری رشته فلسفه تعلیم و تربیت، دانشگاه تربیت مدرس.

– صدرارحامی، سعیده، (1385). بررسی اثر رویکردهای نوین آموزش هندسه بر مبنای نظریه ون هیلی بر پیشرفت تحصیلی، انگیزش و نگرش دانش‌آموزان دبیرستان‌های دخترانه شهرستان تیران و کرون در سال‌تحصیلی 85- 1384. پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشکده علوم تربیتی دانشگاه آزاد اسلامی خوراسگان.

– ضامنی، فرشیده؛ کاردان، سحر. (1389). تأثیر کاربرد فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات در یادگیری درس ریاضی. فصلنامه فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات در علوم تربیتی، 1 (1).

– علم‌الهدی، سیدحسن. (1381). راهبردهای نوین در آموزش ریاضی. تهران: نشر شیوه.

– عمادی، محمد. (1388). اصول ساخت نرم‌افزارهای چندرسانه‌ای. تهران: مجتمع فنی تهران.

– غریبی، فرزانه. (1388). تأثیر چندرسانه‌ای آموزشی بر یادگیری و یادداری مفاهیم ریاضی دانش‌آموزان کم‌توان ذهنی آموزش‌پذیر پایه چهلرم ابتدایی شهر اراک در سال‌تحصیلی 1388. پایان‌نامۀ کارشناسی ارشد، تهران، دانشگاه علامه طباطبایی.

– فتحي‌واجارگاه، کوروش؛ آقازاده، محرم. (1386). راهنماي تأليف کتاب‌هاي درسي، تهران: نشر آييژ.

– فرخ‌مهر، حسین. (1388). لوازم یاددهی – یادگیری اثربخش. تهران: نشر عابد.

– فردانش، هاشم. (1387). طبقه‌بندی الگوهای طراحی سازنده‌گرا بر اساس رویکردهای یادگیری و تدریس. مجله علمی – پژوهشی مطالعات تربیتی و روان‌شناسی، دانشگاه فردوسی مشهد، دوره نهم، شماره دوم.

– فردانش، هاشم.(1388). مبانی نظری تکنولوژی آموزشی. تهران: سمت.

– قاسمی، علی‌اصغر. (1388). نقش ICT با محوریت نرم‌افزار GUEP2 در آموزش ریاضی. پایان‌نامۀ کارشناسی ارشد، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی.

– قشمی، محمد. (1388). مقایسۀ تأثیر آموزش مبتنی بر کامپیوتر و آموزش سنتی بر میزان یادگیری دانش‌آموزان کلاس‌های چندپایه در درس ریاضی منطقۀ انگوران زنجان در سال تحصیلی 88- 87. پایان‌نامۀ کارشناسی ارشد. دانشگاه اراک.

– کدیور، پروین. (1388). روانشناسی یادگیری. تهران: سمت.

– کلارک، روت کلوین؛ میر، ریچارد ای. (1388). یادگیری الکترونیکی و علم آموزش. ترجمه: داوود کریم‌زادگان مقدم و زهرا جلال‌زاده، تهران: انتشارات دانشگاه پیام نور.

– گلزاری، زینب. (1386). تأثیر به کارگیری طراحی آموزشی دست‌سازه و نرم‌افزارهای محقق ساخته درس ریاضی دوره راهنمایی بر یادگیری دانش‌آموزان دختر شهر تهران و مقایسه این دو روش با روش تدریس سنتی. پایان‌نامه رشته تکنولوژی آموزشی. دانشکده علوم تربیتی دانشگاه تربیت معلم تهران.

– لشین، سینتیا؛ پولاک، جولین؛ رایگلوث، چالز ام. (1392). راهبردها و فنون طراحی آموزشی. ترجمه: هاشم فردانش، تهران: سمت.

– مژده‌آور، فریبا. (1385). تأثیر آموزش ریاضی با کمک رایانه بر نگرش یادگیری درس ریاضی دانش‌آموزان دختر سال دوم ریاضی. پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشکده روان‌شناسی دانشگاه تربیت معلم تهران.

– ملکیان، فرامرز؛ جامه بزرگ، زهرا. (1388). فرآیند طراحی، اجرا و ارزشیابی رسانه‌ها و روش‌های آموزشی. کرمانشاه: انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی کرمانشاه.

– مهرمحمدی، محمود. (1387). بازاندیشی فرایند یاددهی – یادگیری. چاپ سوم، تهران: انتشارات مدرسه.

– نعمتی، هانا. (1392). بررسي تأثير شبيه‌سازي بر رشد مهارت‏هاي حل مسأله در درس علوم در دانش‌آموزان پايه ششم ابتدايي. پایان‌نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه آزاد کرمانشاه.

– نيلي احمد آبادي، محمد رضا؛ کامکار زاهروند، پيمان؛ زماني، مهدي. (1391). شبيه سازي و کاربرد آن در آموزش هاي الکترونيکي. جهان آموزش، گاهنامه علمي تخصصي خبري شماره چهارم.

– هرگنهان، بی. آر؛ السون، متیو. اچ. (1382). مقدمه‌ای بر نظریه‌های یادگیری. ترجمه: علی اکبر سیف، تهران: دوران.

– همتی، شیوا. (1380). بررسی نسبت انواع سازنده‌گرایی و آموزش مجازی. پایان‌نامه کارشناسی ارشد، رشته فلسفه و تاریخ آموزش و پرورش، دانشگاه تربیت مدرس.

منابع خارجی:

– Baddeley, A. (1998). Human memory. Boston: Allyn & Bacon.

– Carlson, R. A.; Khoo, H.; & Elliot, R. G. (1990). Component practice and exposure to a problem-solving context. Human Factors, 32, pp. 267-286.

– Carlson, R. A.; Sullivan, M. A.; & Schneider, W. (1989). Component fluency in a problem-solving context. Human Factors, 31, pp. 489-502.

– Carney, R. N. & Levin, J. R. (2002). Pictorial illustrations still improve students’ learning from text. Educational Psychology Review, 14, pp. 5–26.

– Chi, M. T. H.; De Leeuw, N.; Chiu, M.; & LaVancher, C. (1994). Eliciting selfexplanations improves understanding. Cognitive Science, 18,pp. 439- 477.

– Couture, Marc . (2012). EFFECT OF DISCIPLINARY CONTENT OF A SIMULATION ON OPEN-ENDED PROBLEM-SOLVING STRATEGIES.

– Domense. G. (2003). Online learningeffective learning for higher education in south africa. Ajet 19. Australian Journal of Educational Technology.1(3), 4556.

– Driscoll, M. (2000). Psychology of learning for instruction, 2nd ed., Needham Heights, MA: Allyn & Bacon.

– Goos, M. Galbraith, P; Renshaw, P & Geiger, V. (2001). Promoting collaborative inquiry in technology enriched mathematics classrooms. Annual Meeting of the American Educational Research Association. Seattle. 1014.

– Hurday, M., Luck, S., & Zu, F. (2007). The survey of effect of multi media on Amercian student’s exteracurriculum. Boston: McGraw-hill.

– Kester, L.; Kirschner, P. A.; & Van Merriënboer, J. J.G. (2006). Just-in-time information presentation: Improving learning a troubleshooting skill.Contemporary Educational Psychology, 31, pp. 167-185.

– Kozma, R. (2003). Connection with the twentyfirst century: technology in support of education reform. In c. Dede (ed.), Technology and Learning. Washington, DC: American Society for Curriculum Development.

– Liu, Chen-Chung, Cheng, Yuan-Bang, Huang, Chia-Wen. (2011). The Effect Of Simulation Games On The Learning Of Computational Problem Solving. Computers & Education, (57), 1907- 1918.

– Mayer, R. E.; Heiser, J.; & Lonn, S. (2001). Cognitive constraints on multimedia learning: When presenting more material results in less understanding. Journal of Experimental Psychology, 93, pp. 187-198.

– McDaniel, M.A. & Donnelly, M.C. (1996). Learning with analogy and elaborative interrogation. Journal of Educational Psychology, 88, pp. 508-519.

– Niemi, H. & Launonen, A. (2010). Towards selfregulation and social navigation in virtual learning spaces. European Conference on Educational Research, University of Lisbon. 1114 Sep. 2002.

– Paas, F. & Van Merriënboer, J. J. G. (1994). Variability of worked examples and transfer of geometrical problem-solving skills: A cognitive-load approach. Journal of Educational Psychology, 86, pp. 122–133.

– Paas, F. G. W. C.; Van Merriënboer, J. J. G.; & Adam, J. J. (1994). Measurement of cognitive load in instructional research. Perceptual and Motor Skills, 79, pp. 419-430.

– Paivio, A. (1986). Mental representation: A dual coding approach. New York: Oxford University Press.

– Pollock, E.; Chandler, P.; & Sweller, J. (2002). Assimilating complex information. Learning and Instruction, 12, pp. 61-86.

– Quilici, J. L. & Mayer, R. E. (1996). Role of examples in how students learn to categorize statistics word prob-lems. Journal of Educational Psychology, 88, pp. 144- 161.

– Renkl, A. (1999). Learning mathematics from worked-out examples: Analyzing and fostering self-explanations. European Journal of Psychology of Education, 14, pp. 477-488.

– Schnotz, W. & Kürschner, C. (2007). A Reconsideration of cognitive load theory,

– Schnotz, W. (2005). An integrated model of text and picture comprehension. In R. E.

– Tindall-Ford, S.; Chandler, P.; & Sweller, J. (1997). When two sensory modes are better than one. Journal of Experimental Psychology Applied, 3, pp. 257-287.

– Van Gog, T.; Paas, F.; & Van Merriënboer, J. J. G. (2004). Process-oriented worked examples: Improving transfer performance through enhanced understanding. Instructional Science, 32, pp. 83-98.

– Van Merriënboer, J. J. G. & De Croock, M. B. M. (1992). Strategies for computerbased programming instruction: Program completion vs. program generation. Journal of Educational Computing Research, 8, pp. 365-394.

– Van Merriënboer, J. J. G. & Kester, L. (2005). The four-component instructional design model: Multimedia principles in environments for complex learning. In R. E. Mayer (Ed.), The Cambridge handbook of multimedia learning. New York: Cambridge University Press, pp. 71-93.

– Willemes, M. (2005). Values in education: A challenge for teacher educator. Journal of Teaching and Teacher Education, 21, 205-210.

– Zamani, B. E. & Gholizadeh Shoghlabad, R. (2009). Acceptance of the internet by iranian business management students. British Journal of Educational Technology. 41(5), E96E100.

– Zamani, B. E. (1997). Implementation issues in using computers in Iranian educational system. Unpublished Ph.D dissertation. Toronto: University of Toronto. CA.

– Zamani, B. E. (2010a). Successful implementation factors for using computers in Iranian schools during one decade (19952005). Computers & Education, 54(1), 5968.

چکیده

هدف اين پژوهش بررسي تأثير به‌کارگیری روش شبيه‌سازي در محیط ساختن‌گرایی بر خلاقیت دانش‌آموزان در درس ریاضی متوسطه اول بود. در اين پژوهش روش تحقيق از نوع شبه آزمايشي بود. جامعه آماري پژوهش6200  نفر از
دانش آموزان دختر متوسطه اول شهر اسلام‌آباد در سال تحصيلي 92-93 بودند. روش نمونه‌گيري، نمونه‌گیری گروه های در دسترس و تعداد نمونه نيز 40 نفر بودند که 20 نفر در گروه آزمايش و 20 نفر در گروه کنترل قرار داشتند. سپس برای گروه آزمایش برنامه مداخله‌ای آموزش به روش شبیه‌سازی در محیط ساختن‌گرایی اجرا گردید و گروه کنترل به شیوه سخنرانی آموزش دیدند. در اين پژوهش جهت جمع‌آوري داده‌ها از پرسشنامه استاندارد خلاقیت تورنس استفاده شد. جهت تجزيه و تحليل داده‌هاي به دست آمده از آزمون تي مستقل استفاده شد. نتايج اين تحقيق نشان داد که بين گروه آزمايش و کنترل از نظر مؤلفه‌هاي خلاقیت ( سیالی، انعطاف‌پذیری، بسط و گسترش و اصالت و ابتکار) در سطح 05/0 تفاوت معني داري وجود دارد .

کلید واژه‌ها: شبیه‌سازی، خلاقیت، ساختن‌گرایی.

مقدمه

امروزه شرايط آموزش در مدارس ما بر اساس نظريه‌هاي جديد يادگيري مهيا نيست ولي بايد توجه داشت كه با علم به سطح آگاهي دانش‌آموزان ، انگيزه‌ها و شرايط جديد جامعه، تأكيد روي روش‌هاي قديمي تدريس و استفاده‌ي محض از روش‌هاي سنتي نيز مؤثر نيست. اين سخن به معناي اين است كه دانش‌آموزان امروزي را نمي‌توان با شيوه‌هاي قديمي تدريس به صورت منفعل در كلاس نشاند و براي آنان مفاهيم رياضي را تدريس كرد، تجربه و تحقيق نشان داده است كه يادگيري در اين روش سطحي بوده و قابل اعتماد نيست.  كتب رياضي با اين هدف فعاليت‌ها را در خود گنجانده‌اند، هدف اصلي فعاليت كشف مفهوم جديد توسط خود دانش‌آموزان است. بهترين شرايط ايجاد اين موقعيت كار در گروه‌هاي كوچك دانش‌آموزي است البته فعاليت‌هايي كه جنبه خلاقيت دارند بهتر است به صورت فردي حل شوند.

هنگامي كه دانش‌آموزان مشغول حل فعاليت هستند با پاسخ به سؤالات هدايت شده بايد با استفاده از دانسته‌هاي قديم خود دانش جديد را توليد كرده و در حقيقت مفهوم جديد را به مفاهيم موجود در ذهن خود پيوند بزنند.و نكته‌ي مهم براي درگير كردن و غرق كردن دانش‌آموز در علم رياضي در كلاس درس و نشان دادن مساله كاربردي و حل آن به كمك تكنولوژي‌هاي جديد كارگاهي و روش‌هاي جديد حل مسأله است. روش‌هاي جديد تدريس با كمك گرفتن از مواد جديد آموزشي و ict توانسته است رياضيات انتزاعي را به صورت ملموس در بياورد و دانش‌آموز كنجكاو را غرق در كاربردها و رياضيات كاربردي در آورد.

امروزه تحقق توسعه و جامعه مبتني بر دانش بيش از هر مؤلفه‌اي وابسته به آموزش با كيفيت است. شواهد حاكي از آن است كه يكي از عوامل مؤثر در ارتقاء كيفيت فرايند يادگيري ، استفاده صحيح، مؤثر و كارآمد فناوري‌هاي آموزش است (ثمری و آتشک، 1388: 101). شناخت و كاربست فناوري آموزشي از آن روي اهميت دارد كه از طريق تسهيل يادگيري دانش‌آموزان و هم چنين كارآمد و اثربخش نمودن فرايند ياددهي- يادگيري معلمان به بهبود كيفيت فرايند يادگيري مي‌انجامد (همان).

استفاده از شبیه‌سازی‌های کامپیوتری برای بهبود تدریس کلاسی مربیان بسیاری را در حوزه‌های مطالعه و پژوهش علاقه‌مند کرده است هم‌چنان که کاربرد نرم‌افزارها پیچیده‌تر می‌شود معلمان فرصت‌های بیشتری برای مطالعه پیدا می‌کنند که دانش‌آموزان را واقع‌گرایانه‌تر می‌کند تا آن چه را که در آموزش یاد گرفته‌اند به کار ببرند. به دلیل استفاده از انیمیشن، صدا، و عناصر ویدئویی که می‌تواند به کاربر خاصی بازخورد دهد به عنوان ابزارهایی به مربیان داده شده است که می‌توانند به وسیله آن‌ها محیط‌های پیچیده‌ای ایجاد کنند که شرایط زندگی واقعی را همانندسازی می‌کنند. در نتیجه این موجب درگیری بیشتر شاگرد با محیط و هم‌چنین دریافت بازخورد به خود می‌شود که می‌تواند موجب اصلاح رفتار خود شود (زمانی، 1389: 1).

از آن جا که هدف فناوری آموزشی تسهیل یادگیری و بهبود عملکرد است در این راستا شبیه‌سازی‌های آموزشی می‌توانند به عنوان تکنیک و یا رسانه‌ای موجب تحقق این هدف شوند. کاربرد شبیه‌سازی در زمینه‌های مختلف در سال‌های اخیر رو به افزایش بوده است و یکی از مهم‌ترین کاربرد آن در زمینه آموزش و یادگیری بوده است. در این پژوهش سعی شده است تا میزان تأثیر آن در یادگیری ریاضی و مؤلفه‌های خلاقیت شامل سیالی، انعطاف‌پذیری، بسط و گسترش و اصالت و ابتکار بررسی شود.

1-2. بیان مسأله

در مدارس ما، نمره ریاضی، ملاک شناخت دانش‌آموزان ضعیف و قوی است و در پژوهش مولیس[1]  (2001) نتایج به دست آمده از شرکت کشور ایران در سومین مطالعه جهانی ( تیمز[2]) ضعف دانش‌آموزان ما را در تجزیه و تحلیل مفاهیم ریاضی بر ملا ساخت. جمهوری اسلامی ایران از بین 41 کشور شرکت کننده در پایه دوم راهنمایی در درس ریاضیات، رتبه 37 و در پایه سوم راهنمایی، رتبه 38 را کسب کرد. هشتاد درصد آموخته‌های حاوی حقایق در مدت یک سال از یاد می‌روند. زیرا این اطلاعات به صورت مجزا تدریس می‌شوند و بدون این که دانش‌آموزان کاربرد مطالب آموخته شده را در زندگی واقعی درک کنند، چون اطلاعات حفظ می‌شوند و بعد از پشت سر گذاشتن آزمون نهایی فراموش می‌شوند (ترجمه: بهزاد، 1381، به نقل از رستگارپور و همکاران، 1388: 76).

با توجه به این مسأله مهم و اساسی برای رفع این مشکل می‌توان به استفاده از فناوری‌های نوین در یادگیری این درس اشاره نمود. استفاده از فناوري‌ها به فرد يادگيرنده اين امكان را مي‌دهد كه به جاي واكنش‌هاي منفعلانه در فرايند يادگيري، ابتكار عمل را به دست گرفته، با انتخاب مواد آموزشي مناسب يادگيري هدفمند و معنادار داشته باشد. کدیور (1388) معتقد است: «محتواهاي الكترونيكي اين فرصت را براي فراگيران فراهم مي‌كنند تا در مواردي مانند شركت در يادگيري، روش به كارگيري ابزار، زمان لازم براي يادگيري، ميزان و سطح يادگيري، محل يادگيري و فرد ياددهنده تصميم بگيرند و به اين دلايل انگيزه بالايي براي يادگيري دارند.

در تأیید این مطلب می‌توان به پژوهش کلمنتس[3] (2000)، با عنوان «از تمرین‌ها و وظایف تا نقش‌پروژه‌ها و مسائل منحصر به فرد رایانه برای آموزش ریاضیات نوآورانه و ابتکاری»، به بررسی نقش محتوای الکترونیکی در ریاضیات پرداخته است، اشاره نمود. نتایج پژوهش وی نشان داد که فناوری‌های چندرسانه‌ای در ارائه بازخورد سریع، بالا بردن استقلال، اتصال کل به جزء، تأکید بر فهم مسأله با شبيه‌سازي‌هاي رايانه‌اي به دانش‌آموز در انديشيدن به راه‌حل‌هاي گوناگون و پيداكردن بهترين راه‌حل كمك مي‌كند. در خلال كار با رايانه، دانش‌آموز بر فرايند يادگيري خويش نظارت داشته، و با آگاهي از مهارت‌هاي فراشناختي مي‌تواند مديريت راهبردهاي انگيزشي و شناختي را به دست گيرد و از منابع بيروني (زمان، تعامل با دیگران و کمک‌طلبی) را برای رسیدن به اهداف آموزشی بهره‌مند شود (نیامی و لیونن[4]، 2010). خلاقیت در یادگیری، به فرد یادگیرنده فرصت تفکر و ارزیابی منطقی از کار و پیشرفت تحصیلی را می‌دهد و به وی در تصمیم‌گیری برای ادامه یادگیری کمک می‌کند و این مسأله در یادگیری‌های چندرسانه‌ای و برخط و الکترونیکی که حضور فیزیکی استاد کمتر یا اصلاً وجود ندارد، اهمیتی دو چندان دارد.

مطالعات ديگر نشان مي‌دهند كه استفاده از فناوري‌هاي نوين در آموزش سنتي ، به افزايش اثربخشي يادگيري مي‌انجامد: از جمله تغييرات ايجاد شده در آموزش‌هاي سنتي تلفيق شده با فناوري مي‌توان از تغيير نگرش دانش‌آموزان، افزايش مشاركت و تعامل، و هم‌چنین بالا رفتن اعتماد به نفس دانش‌آموزان یاد کرد ( دامنز[5]، 2003).

نتایج پژوهش ذاکری (1380) نشان داد عملکرد دانش‌آموزانی که به وسیله نرم‌افزار آموزشی آموزش دیده‌اند، در مقایسه با دانش‌آموزانی که به شیوه سنتی آموزش دیده‌اند، در آزمون پیشرفت تحصیلی به طور قابل ملاحظه‌ای بهتر بوده است. با توجه به نقش فناوری‌های نوین در دنیای امروز که توانسته است، فرصت‌های بیشتری برای تعلیم و تربیت فراگير محور ايجاد كند و تأكيد را از آموزش معلم‌محوري به يادگيرنده‌محوري منتقل كند ، موضوع اصلي اين است كه چگونه و با چه رويكردهايي مي‌توان ضمن ايجاد يادگيري پايدار و مؤثر در دانش‌آموزان، آنان را به سوي يادگيري‌هاي خلاق كه در آن فعاليت فرد در تعامل با امكانات و ابزارهاي تسهيل كننده تقويت و به پيشرفت تحصيلي مناسب و مطلوبي منتهي شود ، كشاند . از سويي، چگونه مي‌توان از فناوري‌هاي نوين به شيو‌هاي مطلوب بهره گرفت؟ تلفيق فناوري جدید مانند شبیه‌سازی‌ها در محیط ساختن‌گرا يكي از رويكردهاي جديد براي تحقق اهداف بالا در آموزش است.

از آنجا كه تلفيق فناوري‌های نوین آموزشی مانند شبیه‌سازی‌ها در برنامه درسي به امكانات گوناگوني نظير سخت‌افزار، نرم‌افزار و نيروي انساني ماهر و متخصص نياز دارد، لذا پيش از تلفيق چندرسانه‌ای‌ها در برنامه درسي ، لازم است پژوهش‌های بيشتري درباره مزايا و معايب اين رسانه‌ها در آموزش صورت گيرد. نتايج مطالعات تطبيقي دربارة برنامه درسي نظام‌هاي آموزشي كشورهاي مختلف نشان مي‌دهد كه دروس رياضي به دلايل مختلف ، بهترين زمينه براي تلفيق فناوري محسوب مي‌شوند: مهم‌ترين مسأله وجود نرم‌افزارهاي وارداتي است ، زيرا در ساير رشته‌ها، به دلايل فرهنگي ورود نرم‌افزار از ساير كشورها (مشكل زبان، عدم تطابق برنامه درسي) امكان‌پذير نیست، ولی در دروس ریاضی مشکلات فرهنگی کمتر است (زمانی[6]، 1996؛ زمانی، 2010؛ زمانی و قلی‌زاده، 2009؛ زمانی و همکاران، 1389). از سوي ديگر، درس رياضي در دهه‌هاي كنوني اهميت بسياري پيدا كرده‌ است ولي تحقيقات نشان داده است كه هم‌چنان دانش‌آموزان در تمام مقاطع تحصيلي از اين درس گريزانند. از جمله مشكلات موجود كه سبب افت تحصيلي در اين رشتة درسي شده، ضعف در دانش پايه رياضي دوره‌هاي ابتدايي و راهنمايي، اضطراب و بي‌انگيزگي در يادگيري درس رياضي، عدم آمادگي ذهني و رواني و ناآگاهي از نقش و تأثير درس رياضي در موفقيت تحصيلي دانش‌آموزان است (علم‌الهدی، 1381).

با توجه به پیشینه پژوهش، هدف اصلی این پژوهش، بررسی تأثير به‌کارگیری روش شبیه‌سازی در محیط ساختن‌گرایی بر خلاقیت دانش‌آموزان در درس ریاضی پایه متوسطه اول شهر اسلام‌آباد می‌باشد.

1-3. اهمیت و ضرورت پژوهش

مطالعه‌ي عوامل مؤثر بر پيشرفت تحصيلي و انگیزش در درس رياضي، طي سه دهه‌ي اخير بيش از پيش مورد توجه متخصصان تعليم و تربيت قرار گرفته است . يافته‌هاي تحقيقات متعدد نشان داده است که پيشرفت تحصيلي در درس رياضي نه تنها از ساختارهاي دانش و فرايندهاي پردازش اطلاعات تأثير مي‌پذيرد بلكه به عوامل انگيزشي از جمله باورها، نگرش‌ها، ارزش‌ها و اضطراب‌ها نيز مربوط مي‌شود (بسانت[7]،1995، به نقل از رضویه و همکاران، 1384: 10). توبیاس[8] (1993) گزارش داده است که تاکنون میلیون‌ها نفر فرصت‌های تحصیلی و شغلی خود را به این سبب از دست داده‌اند که از ریاضی و کارکرد ضعیف خود در این زمینه هراس داشته‌اند. آنان در دوران مدرسه تجاربی منفی با یادگیری ریاضی داشته‌اند که خاطره آن در سال‌های بعدی زندگی نیز حفظ شده است (همان: 11).

برای نشان دادن اهمیت این پژوهش، می‌توان به نمونه‌‌هایی از پژوهش‌های انجام شده در مورد تأثير استفاده از چندرسانه‌اي‌ها در آموزش بر خلاقیت و عملكرد تحصيلي اشاره کرد. انگرلید و ترسی بورن[9] (2002) در گزارش خود بيان مي‌كنند كه بهره‌گيري از فناوري اطلاعات و ارتباطات بر پيشرفت تحصيلي دانش‌آموزان و بر خودكارآمدي آن‌ها، تأثيري مثبت دارد و سبب مي‌شود كه دانش‌آموزان از مهارت‌هاي فراشناختي بهتر استفاده كنند (زارع‌زاده، 1386: 44). علاوه بر اين، نتايج مطالعات زمانی، قصاب‌پور و جبل‌عاملی، (1389)؛ زمانی و همکاران، (1389) نشان مي‌دهد كه كاربرد آموزش مبتني بر رايانه در دانش‌آموزان احساس بهتري نسبت به موفقيت در مدرسه ايجاد مي‌كند و دانش‌آموزاني كه در مدارس فناوري‌محور آموزش مي‌بينند ، نسبت به دانش‌آموزان مدارس عادي از عزت نفس و اعتماد به نفس بيشتري برخوردارند و از نظر دبيران و مديران، اين نوع مدارس از پرستيژ و جايگاه اجتماعي بالاتري در جامعه و نزد والدين برخورداند.

در زمینه اهمیت استفاده از شیوه‌های نوین آموزشی در تدریس و یادگیری می‌توان به پژوهش‌هاي حوزه آموزش و پرورش اشاره کرد که آن چه مورد توجه قرار گرفته، كيفيت تدريس است (گيوين[10] و همكاران 2005؛ گود و بروفی[11]، 1984، 1986 و 2000؛ کلارک[12]، 2004) و در نتايج بسياري از این  پژوهش‌ها با بهبود كيفيت تدريس ميزان پيشرفت تحصيلي دانش‌آموزان افزایش می‌یابد (اللهياري، 1380 ؛ سامونز و همکاران[13]،1995؛ عارفی، 1369؛ کاتون[14]، 1995؛ کدخدا، 1385؛ کرامتی، 1370؛ کریمرز[15]، 1994؛ کلامی، 1375 و والبرگ و هیرتل[16]، 1992، به نقل از بیرمی‌پور، 1388: 51).

حال منظور از کیفیت تدریس چیست؟ در اغلب اين پژوهش‌ها متغيرهايي كه در زمينة كيفيت تدريس مورد بررسي قرار گرفته اند، عبارت‌اند از: فرصت‌هاي يادگيري، زمان آموزش و يادگيري، مديريت كلاسي، جو كلاسي، آموزش، متناسب‌سازي تدريس، رويكردهاي ياددهي- يادگيري، نظارت بر پيشرفت تحصيلي و فعاليت‌هاي يادگيري فراگيران در فرایند تدریس، معلم در این زمینه نقش مهمی را ایفا می‌کند. به عبارتی، این معلم است که باید با طراحی آموزشی مناسب خود و استفاده از ابزارهای مناسب آموزشی چون شبیه‌سازی‌ها، دانش‌آموزان را در جهت هدف تعیین شده هدایت کند.

با توجه به مطالب ارائه شده اهمیت پژوهش حاضر اين است كه با توجه به عملكرد نسبتاً پايين دانش‌آموزان ايراني در درس‌هاي رياضي و علوم (تيمز) چگونه مي‌توان عملكرد و خلاقیت دانش‌آموزان را در دوره‌هاي آتي ارتقاء بخشيد؟

البته باید به این نکته اساسی در اهمیت پژوهش حاضر اشاره نمود که با وجود پیشرفت‌های واقعی که در آموزش ریاضی روی داده است، تغییرات بسیار اندکی در کلاس درس ریاضی اتفاق افتاده است. بیش از چندین دهه از حضور فناوری آموزشی در آموزش ریاضی می‌گذرد، اما هنوز جایگاه خود را نیافته است. اين مسئله اهميت توجه به كيفيت ، تدريس درس رياضي را بيش از پيش آشكار مي‌سازد.

هدف فناوری آموزشی تسهیل یادگیری و بهبود عملکرد آن است. در این راستا، شبیه‌سازی‌های آموزشی می‌توانند به عنوان تکنیک و یا رسانه‌ای موجب تحقق این هدف شوند، زیرا یکی از مهم‌ترین کاربرد آن‌ها در زمینه آموزش و یادگیری است.

شبیه‌سازی‌ها توانایی به تصویر کشیدن فرآیندهای مختلف طبیعی و انسانی در یک محیط مجازی برای یادگیرندگان را دارا می‌باشند. بنا بر پژوهش‌های روتن و همکاران[17] (2011) آلنسو و همکاران[18] ( 2011) اسلات و هربرت[19]( 2008)  « یک شبیه‌سازی کامپیوتری برنامه‌ای است شامل مدلی از یک سیستم ( طبیعی، مصنوعی؛ مانند تجهیزات) یا یک فرآیند». هم‌چنین، شبیه‌سازی‌ها اجازه می‌دهند تا هنگامی که داده‌های تجربی کم هستند و یا دست‌‌یابی به آن‌ها مشکل است، مدل‌های مختلفی را تجربه کرد. استفاده از شبیه‌‌سازی‌ها می‌تواند یادگیرندگان را در یادگیری تجربی و آزمایشی درگیر کند. که این می‎تواند فرصتی فراهم کند تا درباره‌ی روش‌های دانش و مهارت‌هایی که در حال استفاده از آن‌ها هستند، تفکر کنند. هم‌چنین، فرآیند شبیه‌سازی به کاربران اجازه می‌دهد تا تأثیر انتخاب‌هایشان را بدون پیامدهای فوری که تأثیر مستقیمی بر عمل واقعی داشته باشند مشاهده کنند ( نیلی احمدآبادی و همکاران، 1391: 13).

در برنامه‌های آموزشي جدید ، استفاده از روش‌های تدریس مبتنی بر ساختن‌گرایی و فرآیند حل مسئله و مهارت‌های تفکر نسبت به گذشته اهمیت بیشتری یافته است. بر اساس این دیدگاه، برنامه‌ریزان در محتوای برنامه ‌‌درسي به طرح موقعیت‌های حل مسئله‌ای می‌پردازند. در این موقعیت‌ها دانش‌آموزان راهنمایی می‌شوند تا در مسیر حل مسئله، به دانش‌ها، مهارت‌ها و نگرش‌های تازه دست یابند (بدريان و همکاران، 1389: 56).

هم‌چنين در اجراي برنامه‌هاي درسي جديد ، از معلم خواسته می‌شود تا تدریس خود را به شیوه گروهی سازمان‌دهی کند، به نحوی که خود نیز به عنوان عضوی از گروه دانش‌آموزان درآید. در این روش‌ها بر تعامل میان معلم و دانش‌آموزان و دانش‌آموزان با یکدیگر بیش از حد تأکید می‌شود، زیرا تجربه نشان داده‌است که تعامل و تبادل تجربیات دانش‌آموزان با یکدیگر نقش عمده‌ای در یادگیری آنان دارد. افزون بر این، فعالیت‌های گروهی موجب توسعه مهارت‌های اجتماعی از قبیل احترام به حقوق دیگران، همکاری گروهی، حق و مسئولیت قائل شدن برای دیگران، مشارکت در تصمیم‌گیری‌های گروهی، سعه صدر و … در دانش‌آموزان می‌شود (پرويزيان، 1384: 67).

مي‌توان گفت امروزه اهميت مهارت‎ خلاقیت بر كسي پوشيده نيست.  اهميت آن به ويژه در دنياي مدام در حال تغيير امروز بيشتر هم شده است. فراگيران هر چقدر كه به مراحل بالاتر يادگيري از جمله آموزش عالي نزديك‌تر مي‌شوند بايد مهارت‌هاي يادگيري و حل مسائل خود را به طور مستقل به دست بياورند تا از وابستگي آن‌ها به استاد كاسته شود (بوکارتس[20]، 1997، به نقل از: راستگو و همکاران، 1389: 4). مهارت خلاقیت افراد، با تمركز آن‌ها بر مسأله و خودارزيابي مرتبط است (هپنر، بومگاردنر و جکسون[21]، 1985، همان). اگر مهارت خلاقیت يك فعاليت شناختي است، پس بهبود بخشيدن مهارت خلاقیت از طريق آموزش بايستي هدف ارزشمندي باشد (سيمنارا[22]، 1996، همان) و براي رسيدن به اين اهداف استفاده از فناوري‌هاي نوين مي‌تواند مثمرثمر باشد چنان چه امروزه فناوري‌هایي مانند شبيه سازي‌ها توانايي ارتقاء مهارت‎هايي مانند خلاقيت و حل مسأله را دارا مي‌باشند. با توجه به اهمیت وجود استانداردها در ابعاد مختلف نظام آموزشی، و استفاده از شبيه‌سازها در يادگيري کار قابل ملاحظه‌ای در ایران در این زمینه انجام نگرفته است و لذا نتايج حاصل از اين تحقيق مي‌تواند دستاوردهاي زیادی را به همراه داشته باشد.

اهمیت انجام پژوهش حاضر در این است که در بسیاری از موضوعات یادگیری در محیط‌های یادگیری چندرسانه‌ای، فرایندهای شناختی انسان نادیده گرفته شده است. لذا، یادگیری بهینه صورت نمی‌گیرد و طراحان محیط‌های یادگیری چندرسانه‌ای، باید اصولی را برای طراحی به کار گیرند که از تحمیل اضافه بار به یادگیرنده جلوگیری به عمل آورد و یادگیری او را تسهیل نماید. هم‌چنین از محدودیت‌های مطالعات انجام شده در گذشته این است که تمام آن‌ها به آموزش‌های چندرسانه‌ای در میزان یادگیری و انگیزش تحصیلی و … پرداخته بودند و پژوهشی که به بررسی شبیه‌سازها بر خلاقیت پرداخته باشد کار نشده است. بنابراین پزوهش حاضر به بررسی تأثیر شبیه‌سازها در محیط یادگیری شناخت‌گرایی بر خلاقیت دانش‌آموزان در درس ریاضی می‌پردازد.

1-4. اهداف پژوهش

1-4-1. هدف اصلی

تأثیر به‌ کارگیری روش شبيه‌سازي در محیط ساختن‌گرایی بر خلاقیت دانش‌آموزان در درس ریاضی پایه اول متوسطه اول.

1-4-2. اهداف جزیی

تأثیر به‌ کارگیری روش شبيه‌سازي در محیط ساختن‌گرایی بر میزان سیالی دانش‌آموزان در درس ریاضی پایه اول متوسطه اول.

تأثیر به‌ کارگیری روش شبيه‌سازي در محیط ساختن‌گرایی بر میزان انعطاف‌پذیری دانش‌آموزان در درس ریاضی پایه اول متوسطه اول.

تأثیر به‌ کارگیری روش شبيه‌سازي در محیط ساختن‌گرایی بر میزان بسط و گسترش دانش‌آموزان در درس ریاضی پایه اول متوسطه اول.

تأثیر به‌ کارگیری روش شبيه‌سازي در محیط ساختن‌گرایی بر میزان اصالت و ابتکار دانش‌آموزان در درس ریاضی پایه اول متوسطه اول.

 1-5. فرضیه‌های پژوهش

1-5-1. فرضیه اصلی

به ‌کارگیری روش شبيه‌سازي در محیط ساختن‌گرایی بر خلاقیت دانش‌آموزان در درس ریاضی پایه اول متوسطه اول تأثير دارد.

1-5-2. فرضیه‌های فرعی

به‌ کارگیری روش شبيه‌سازي در محیط ساختن‌گرایی بر میزان سیالی دانش‌آموزان در درس ریاضی پایه اول متوسطه اول تأثیر دارد.

به ‌کارگیری روش شبيه‌سازي در محیط ساختن‌گرایی بر میزان انعطاف‌پذیری دانش‌آموزان در درس ریاضی پایه اول متوسطه اول تأثیر دارد.

به ‌کارگیری روش شبيه‌سازي در محیط ساختن‌گرایی بر میزان بسط و گسترش دانش‌آموزان در درس ریاضی پایه اول متوسطه اول تأثیر دارد.

به ‌کارگیری روش شبيه‌سازي در محیط ساختن‌گرایی بر میزان اصالت و ابتکار دانش‌آموزان در درس ریاضی پایه اول متوسطه اول تأثیر دارد.

 

1-6. تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیرها

1-6-1. تعاریف مفهومی   

شبيه‌سازي: شبيه‌سازي نسخه‌اي از بعضي وسائل حقيقي يا موقعيت‌هاي کاري است و تلاش دارد تا بعضي جنبه‌هاي رفتاري يک سيستم فيزيکي يا انتزاعي را به وسيله‌ي رفتار سيستم ديگري نمايش دهد که در بسياري از متون شامل مدل‌هاي سيستم طبيعي و سيستم‌هاي انساني است. هم‌چنين آن نمايش مجدد يا خلق مجدد يک شيء يا موضوع واقعي يا موقعيت مي‌باشد اگر چه اين تکنيک همانند آينه واقعيات را همانندسازي مي‌کند اما احتمال وارد آمدن صدمه يا آسيب به شرکت کنندگان وجود ندارد ( زماني، 1389: 2).

خلاقیت: توانایی اندیشیدن درباره امور، اندیشیدن به راه‌های تازه و غیرمعمول و رسیدن به راه‌حل‌های منحصر به فرد برای ارائه مسایل. (حسینی، 1381).

سيالی[23]: توانايي برقراری رابطه معنادار بین فکر و اندیشه و بیان است که بر اساس تعداد افکار و بیان راه‌حل‌ها در یک زمان مشخص اندازه‌گیری می‌شود ( حسینی ، 1381).

انعطاف پذيري[24]: توانایی تفکر به راه‌های مختلف برای حل یک مسأله‌ی جدید است (حسینی، 1381).

بسط و گسترش: توانایی توجه به جزئیات در حین انجام یک فعالیت است ( حسینی، 1381).

اصالت و ابتکار[25]: توانایی تفکر به شیوه‌ی غیر متداول و خلاف عادت رایج است، که همراه با جواب‌های غیرمعمول، عجیب و زیرکانه است (حسینی، 1381).

1-6-2. تعاریف عملیاتی

شبيه سازي: برای عملیاتی کردن شبیه‌سازی در اين پژوهش، 12 جلسه‌ي 45 دقيقه‌اي آموزش از طريق شبيه‌سازي در محیط ساختن‌گرایی براي گروه آزمايشي طراحی شده بود. این مدل یک استراتژی طراحی را برای آموزش مهارت‌های شناختی پیچیده توصیف می‌کند. شبیه‌سازی آموزشی با یک مقدمه متنی کوتاه جهت آشنایی با این مدل شروع می‌شود. در ادامه محتوای طراحی شده بر اصول چهارده‌گانه به چهار واحد آموزشی کوچک تقسیم، به گونه‌ای که هر کدام از واحدهای آموزشی کوچک به یک بخش خاص از محتوا اختصاص داده می‌شود. مدت زمان اختصاص یافته برای مطالعه هر چهار واحد آموزشی کوچک حدود 40 دقیقه بود.

خلاقیت[26]: در این پژوهش منظور پژوهش‌گر از خلاقیت، بکارگیری توانایی‌های ذهنی برای ایجاد یک فکر و یا مفهوم جدید می‌باشد. که از طریق پرسشنامه استاندارد شده تورنس عملیاتی می‌شود. این پرسشنامه شامل 60 سؤال سه گزینه‌ای می‌باشد. تورنس (1979) خلاقيت را شامل 4 عنصر اصلي زير مي‌داند:

سيالي: قدرت توليد ايده‌ها و جواب‌هاي فراوان «سؤال 1-15 برای سنجش بعد سیاسی خلاقیت است»

انعطاف: توانايي لازم براي تغيير جهت فكري يا توانایي توليد ايده‌هاي متنوع «سؤال 16-30 برای سنجش بعد انعطاف‌پذیری افراد است»

ابتكار: توانايي توليد ايده يا محصول نو و بديع: يعني پاسخ‌هاي فرد قبلاً ديده نشده باشد و جديد و نو باشد.«سؤالات 31-45 برای بررسی این بعد از خلاقیت است»

بسط با جزئيات: توانايي توجه به جزئيات وابسته به يك ايده: يعني افراد خلاق به جزئيات يك ايده توجه بيشتري نشان مي‌دهند. «سؤالات 46-60 برای سنجش بعد بسط جزییات خلاقیت است»

Mullis

2.TIMSS

Clements

Niemi & Launonen

Domense

Zamani

Bessant

Tobias

4.Unger eider & Tracey Burns

1.Givvin

2.Good & Brophy

Clark

Sammons et al

Cotton

Creemers

Walberg & Haertel

1.Rotaan

2.Alansoo

3.Aslatt, Harbarat

Boekaerts

Heppner, Baumgardner & Jakson

Seminara

Fluency

Flexibility

Originality

4.creativity      

همه پایان نامه و تحقیق و پروژه های به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید

 

مطالب پیشنهادی:
 • پايان نامه بررسي رابطه بين هوش اجتماعي با رفتار شهروندي سازماني و خلاقيت سازماني کارکنان دانشگاه
 • پايان نامه بررسي تاثير فناوري اطلاعات برميزان خلاقيت( سياليت) ؛يادآوري ،انگيزه و پيشرفت تحصيلي دانش آموزان پسر
 • پايان نامه رابطه مديريت کيفيت فراگير و خلاقيت با توانمند سازي دبيران زن
 • پايان نامه مقايسه انگيزه پيشرفت، خلاقيت و عملکرد تحصيلي در دانش آموزان تيزهوش و عادي
 • پايان نامه تبيين عوامل موثر بر خلاقيت کارکنان خط مقدم بانک صادرات
 • برچسب ها : , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

  جستجو پیشرفته

  دسته‌ها

  آخرین بروز رسانی

   Fatal error: Call to undefined function jdate() in /home/bmaghale/domains/bmaghale.ir/public_html/wp-content/themes/digitaliran5/sidebar.php on line 122