پايان نامه تأثير فيلم تبليغاتي خيرخواهانه بر ميزان اوکسي توسين خون و ميزان بخشش ورزشکاران در مقايسه با غير ورزشکاران

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

پايان نامه تأثير فيلم تبليغاتي خيرخواهانه بر ميزان اوکسي توسين خون و ميزان بخشش ورزشکاران در مقايسه با غير ورزشکاران یکی از پایان نامه و تحقیق های جامع و کامل و دارای منابع معتبر می باشد این پایان نامه دارای 87 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که جهت دریافت و دانلود متن کامل پايان نامه تأثير فيلم تبليغاتي خيرخواهانه بر ميزان اوکسي توسين خون و ميزان بخشش ورزشکاران در مقايسه با غير ورزشکاران بر روی گزینه خرید انتهای ایمیل کلیک نمائید پس از وارد نمودن اطلاعات مربوطه و پرداخت قادر به دانلود متن کامل پایان نامه مربوطه می باشد همچنین لینک پایان نامه همان لحظه به ایمیل شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

1- طرح پژوهش 2
1-1 مقدمه 2
1-2 بیان مسئله 3
1-3 ضرورت و اهمیت تحقیق 5
1-4 اهداف پژوهش 6
1-5 فرضیههای پژوهش 6
1-6 محدوده تحقیق 6
1-7 محدودیت‌های تحقیق 7
1-8 تعریف واژه‌ها و اصطلاحات 7
2- مبانی نظری و پیشینه پژوهش 9
2-1 مبانی نظری 9
2-2 پیشینه داخلی 40
2-3 پیشینه خارجی 40
3- روش‌شناسی پژوهش 50
3-1 مقدمه 50
3-2 طرح پژوهش 50
3-3 جامعه و نمونه آماری 51
3-4 الگوی طرح تحقیق 52
3-5 روش‌های آماری 53
4- تجزیه و تحلیل یافته‌های پژوهش 55
4-1 مقدمه 55
4-2 تجزیه و تحلیل توصیفی و استنباطی یافته‌ها 55
4-2-1 تجزیه و تحلیل توصیفی یافته‌ها 55
4-2-2 تجزیه و تحلیل استنباطی یافته‌ها 57
4-3 یافته‌های جانبی پژوهش 61
5- بحث و نتیجه‌گیری 63
5-1 بحث و نتیجه‌گیری 64
5-1-1 بررسی فرضیه اول 64
5-1-2 بررسی فرضیه دوم 65
5-1-3 بررسی فرضیه سوم 66
5-2 پیشنهاد برای مدیران 68
5-3 پیشنهاد برای پژوهشگران 68

منابع

1- Eisenberg, N., Fabes, R. A., & Spinrad, T. L. (2007). Prosocial Development Handbook of Child Psychology: John Wiley & Sons, Inc.

2- Bénabou, R., & Tirole, J. (2005). Incentives and prosocial behavior: National Bureau of Economic Research.

3- Pepping, G.-J., & Timmermans, E. J. (2012). Oxytocin and the Biopsychology of Performance in Team Sports. The Scientific World Journal, 2012.

4- Barraza, J. A., McCullough, M. E., Ahmadi, S., & Zak, P. J. (2011). Oxytocin infusion increases charitable donations regardless of monetary resources. Hormones and Behavior, 60(2), 148-151.

5- Kosfeld, M., Heinrichs, M., Zak, P. J., Fischbacher, U., & Fehr, E. (2005). Oxytocin increases trust in humans. Nature, 435(7042), 673-676.

6- Hall, J. E. (2006). Guyton and Hall Textbook of Medical Physiology (11 ed.): Elsevier.

7- MacDonald, K., & MacDonald, T. M. (2010). The peptide that binds: a systematic review of oxytocin and its prosocial effects in humans. Harvard review of psychiatry, 18(1), 1-21.

8- Gaffey, A. E. (2012). Oxytocin effects on human affect and cognition. University of Notre Dame.

9- Bartz, J. A., Zaki, J., Bolger, N., & Ochsner, K. N. (2011). Social effects of oxytocin in humans: context and person matter. Trends in Cognitive Sciences, 15(7), 301-309.

10- Heinrichs, M., von Dawans, B., & Domes, G. (2009). Oxytocin, vasopressin, and human social behavior. Frontiers in Neuroendocrinology, 30(4), 548-557.

11- A Bartz, J., & Hollander, E. (2006). The neuroscience of affiliation: forging links between basic and clinical research on neuropeptides and social behavior. Hormones and Behavior, 50(4), 518-528.

12- media, k. (2013). Kantar Media Reports U.S. Advertising Expenditures Increased 3 Percent In 2012

13- USA, G. (2009). U.S. charitable giving estimated to be $307.65 billion in 2008 [Press release] .

14- Small, D. A., & Verrochi, N. M. (2009). The Face of Need: Facial Emotion Expression on Charity Advertisements. Journal of Marketing Research, 46(6), 777-787.

15- Robbins, S. P., & Judge, T. A. (2009). Organizational Behavior.

16-Snyder, E. E. (1990). Emotion and sport: a case study of collegiate women gymnasts. Sociology of sport journal, 7(3), 254-270

17- سیدی, س. ح. (1387). موانع رشد اخلاق حرفه ای در سازمان ها نوشته احد فرامرز قراملکی – رستم نوچه فلاح. آیین(13), 124-124.

چکیده

یکی از عواملی که امروزه بر روی آن تحقیقات زیادی انجام می‌شود عوامل فیزیولوژیکی حاکم بر رفتار و نیز عوامل رفتاری که بر فاکتو­رهای فیزیولوژیکی تاثیر می­گذارد است. هدف از تحقیق نیمه تجربی حاضر، بررسی تغییرات میزان اوکسی توسین خون در پاسخ به فیلم تبلیغاتی موسسه خیریه و تفاوت این میزان در بین ورزشکاران و غیر ورزشکاران بوده است. همچنین مقایسه میزان کمک نیکوکارانه آن‌ها به یک موسسه خیریه ناشناس هدف دیگر این تحقیق بوده است. دو گروه 10 نفری از دانشجویان پسر ورزشکار (سن: 3/21± 7/1) و غیر ورزشکار (سن 1/22 ± 7/1) برای این تحقیق انتخاب شدند. از شرکت کنندگان خون‌گیری به عمل آمده و بعد از نمایش فیلم و خون‌گیری مجدد میزان بخشش مالی آنان سنجیده شد یافته‌ها حاکی از این است که تماشای فیلم عاطفی مورد نظر می‌تواند اکسی توسین خون و میزان بخشندگی افراد را تحت تأثیر قرار دهید. میزان این تأثیرگذاری در بین دانشجویان ورزشکار و غیر ورزشکار یکسان بوده است. بر این اساس به نظر می‌رسد که می‌توان از نمایش فیلم‌های عاطفی برای افزایش رفتارهای بخشندگی ورزشکاران و غیر ورزشکاران به یکسان استفاده نمود.

کلید واژه: اوکسی توسین، فیلم تبلیغاتی، بخشش، ورزشکاران، غیر ورزشکاران

1-     طرح پژوهش

1-1       مقدمه

از دیرباز انسان را موجودی اجتماعی تعریف کرده­اند. انسان همواره به شكل اجتماعي زيسته است و تا آنجا كه تحقيقات باستان‌شناسی نيز تأييد می‌کند، در هيچ دوراني بشر به‌صورت انفرادي زندگي نكرده است. استاد مطهري منشأ زندگي اجتماعي انسان را امري طبيعي و فطري دانسته و می‌نویسد: «اجتماعي بودن يك غايت كلي و عمومي است كه طبيعت انسان بالفطره به‌سوی او روان است.» بسياري از انديشمندان نيز بر اين اعتقادند كه اجتماعي زيستن انسان از طبيعت او سرچشمه می‌گیرد و طبق نظریه‌ی معروف ارسطو «الانسان مدني بالطبع» انسان طبعاً اجتماعي است. انسان موجودي اجتماعي است كه اين اجتماعي بودن ريشه در ذات و سرشت و فطرت انسان دارد و همان‌گونه كه انسان‌های سالم و متعادل، زيبايي و پاكي و … را دوست دارند به‌سوی جامعه نيز گرايش و ميل دارند. ابونصر محمد فارابي نيز به اين مسئله پرداخته است و او نيز انسان را ذاتاً مدني الطبع می‌داند، يعني اینکه نياز به زندگي اجتماعي و تشكيل جامعه، در ذات و سرشت انسان‌ها نهفته است. بنابراين تشكيل جامعه براي انسان يك امر ضروری است. براي آنكه انسان بدون زندگي و همكاري اجتماعي نمی‌تواند به بلوغ و مراتب كمال دست يابد. پس علاوه بر فيلسوفي مانند ارسطو كه انسان را بالطبع اجتماعي می‌داند، دانشمند و عالم اجتماعي (فارابي) نيز به اين مسئله اشاره دارد ضمن اینکه او به «نياز» نيز به‌عنوان عامل ديگر براي گرايش انسان به زندگي اجتماعي توجه دارد.
این عامل محدودکننده البته درست است ولی نباید از یاد برد که این خصوصیت فقط به انسان تعلق ندارد. برخی از انواع عالی حیوانات به‌طور جمعی زندگی می­کنند (مانند مورچه­ها و زنبورها) آنچه انسان را از این حیوانات متمایز می­کند درواقع رفتار اجتماعی و فرا اجتماعی[1] اوست که شکل‌های متنوعی به خود می­گیرد.

رفتار فرا اجتماعی رفتار داوطلبانه خیرخواهانه به‌منظور سود رساندن به دیگران است (1) و متضمن کنش متقابل دو یا چند انسان و کمک‌رسانی است.

مردم غالباً در فعالیت‌هایی شرکت می‌کنند که به قیمت هزینه گذاشتن بر دوش خودشان به دیگران یاری و منفعت می‌رسانند. آن‌ها داوطلب می­شوند، به غریبه‌ها کمک می­کنند، رأی می­دهند­ به سازمان‌های سیاسی یا خیریه کمک می­کنند، خون اهدا می­کنند، به گروه­های امداد می­پیوندند و چیز­های دیگری که زندگی خود را برای غریبه‌ها قربانی می­کنند. بسیاری از پژوهش­ها تأیید می‌کنند که قسمت زیادی از مردم در این امور فعالیت می­کنند (2).

رفتار فرا اجتماعی اهمیت بسیاری زیادی در افزایش عملکرد تیم­های ورزشی دارد و رفتارهای فرا اجتماعی ستارگان تیم‌های ورزشی موجب بهبود عملکرد تیم‌های ورزشی شده است مانند بهبود ضربه پنالتی که می‌تواند به اثرات افزایش سطوح اوکسی توسین و اثرات رفتاری وابسته به آن تفسیر شود (3). این گفته شاهدی برای استفاده عملکردی از رفتار فرا اجتماعی برای همه‌گیر کردن و گسترش عواطف انسانی در ورزش به‌منظور افزایش عملکرد است.

تحقیقات عصبی-علمی نشان داده­اند که تعاملات اجتماعی مثبت مانند بخشش (4) و اعتماد (5)، رابطه معناداری با هورمون اوکسی توسین[2] دارند. اوکسی­توسین (OT) هورمونی است که در هیپوتالاموس ساخته و از ناحیه هیپوفیز خلفی ترشح می­شود و در زمان زایمان به حد قابل‌توجهی افزایش می­یابد و موجب انقباضات عضله رحم می­شود. هم‌چین نقش مهمی را دوران شیردهی بر عهده دارد (6).

در انسان‌ها سطح پلاسمای اوکسی توسین بستگی به نوع شرایط و حالات بیماری شامل تماس گرم، روابط اجتماعی، اعتماد و اعتماد متقابل، فشارهای ذهنی، اضطراب و پاسخ‌های هورمونی، پاسخ‌های جنسی مرد یا زن، اختلالات وضعی، شیزوفرنی و توهم دارد (7). اوکسی توسین همراه با کاهش استرس، افزایش گروه پذیری است و همچنین بر حافظه و شناخت اجتماعی تأثیر می­گذارد. به‌طورکلی تحقیقات حیوانی نشان داده­اند که اوکسی توسین تأثیرات بی‌شماری بر روی رفتار اجتماعی، استرس و شناخت می­گذارد (8). در دهه گذشته میلادی یک افزایش چهار برابری در تحقیقات چاپ‌شده در مورد تأثیرات اوکسی توسین بر روی شناخت اجتماعی و رفتار فرا اجتماعی در انسان‌ها مشاهده‌شده است (9).

در دهه گذشته افزایش زیادی در تحقیقات انتشاریافته درزمینه­ی اثرات اوکسی توسین بر شناخت اجتماعی و رفتار فرا اجتماعی به چاپ رسیده است (10،11).

1-2      بیان مسئله

علاقه به اوکسی توسین به‌سرعت در حال گسترش یافتن در بین ژورنال‌های مختلف از غدد درون‌ریز گرفته تا رسانه‌های عمومی است. شهرت زیاد اوکسی توسین بیشتر مرهون این است که این هورمون تأثیرات فیزیولوژیکی زیادی بر روی اعتماد، عشق، نوع‌دوستی و غیره دارد. تا چند سال پیش اکثر تأثیرات آن بر روی موش‌ها آزمایش می‌شد؛ اما در چند سال اخیر با افزایش امکانات، آزمایش‌های زیادی بر روی انسان‌ها نیز انجام‌شده است.

در سال 2012، مبلغ 140 میلیارد دلار هزینه شده است تا مردم را از طریق دیدن، گوش دادن، یا خواندن تبلیغات به انجام بعضی کارها ترغیب کنند (12). یک گفته قدیمی وجود دارد که بازاریابان می­گویند «فقط یک نیمه از تبلیغات ما مؤثر است، اما نمی­دانیم کدام نیمه!» این یکی از دغدغه‌های ذهنی بازاریابان است که چگونه می‌توان یافت کدام نوع از تبلیغات مؤثر است و آیا برای هر گروه و طبقات از جامعه باید نوع خاصی از تبلیغات طراحی شود؟ بنیاد خیریه یو اس ای[3] در سال 2009 گزارش داده است که حتی در دوران بد اقتصادی در سال 2008 به خیریه‌های ایالات متحده بیش از 300 میلیارد دلار کمک شده است (13).

درنتیجه رقابت بین مؤسسات خیریه، این مؤسسات[4] مبلغ هنگفتی را بابت تبلیغات خرج می‌کنند و تخمین زده می‌شود که مؤسسات غیرانتفاعی در هر سال بالغ‌بر 6/7 میلیارد دلار در تبلیغات خرج می‌کنند. تبلیغات مؤسسات خیریه در به جنبش درآوردن احساس همدلی کمک می‌کند (14).

شخصیت هر انسانی توسط عوامل متعدد و بی‌شماری شکل می‌گیرد که منجر به نوع تفکر و اعمال و رفتار فرد می‌شود. شاید بتوان شخصیت را شامل کلیه افکار حالات و رفتار هر انسانی دانست. تردیدی نیست که به تعداد همه انسان‌های روی زمین شخصیت وجود دارد. هر انسانی دارای شخصیتی خاص و ویژه است و کاملاً منحصربه‌فرد رفتار می‌کند.

وراثت و محیط، این دو عامل مهم و اساسی باعث شکل‌گیری هر انسانی چه به لحاظ ظاهری و جسمی و چه به لحاظ روحی و روانی می‌گردد. از زمان انعقاد نطفه کار ژن‌ها که عوامل انتقال خصوصیات مختلف ژنتیکی هستند شروع می‌شود. ژن‌ها کلیه خصوصیات انسان را مشخص می‌کنند. ویژگی‌هایی از قبیل رنگ چشم‌ها و رنگ موها، قد شکل صورت، رنگ پوست، اندازه قلب و غیره از مواردی هستند که وراثت در آن‌ها نقش اساسی دارد؛ بنابراین نوع و شکل اعضاء بدن چه بیرونی و چه درونی از طریق ژن‌ها انتقال می‌گردد؛ اما عده‌ای از دانشمندان معتقدند که اگرچه عامل وراثت بسیار مهم و بااهمیت است ولی هرگز نباید از عامل دیگری به نام محیط غافل شد زیرا این محیط است که اگر مساعد باشد وراثت کارایی دارد و می‌تواند باعث رشد و شکل‌گیری خصوصیات ژنتیکی گردد. مثلاً اگر شکل و فرم بدن یک فرد در دستور ژنتیکی مشخصات ایده آلی داشته باشد درصورتی‌که تغذیه مناسب و شرایط محیطی مناسبی وجود نداشته باشد وراثت قادر نیست آن مشخصات را به‌طور کامل مهیا نماید. شرایط محیطی می‌تواند در به‌حداعلا رساندن خصوصیات ارثی افراد مؤثر باشد.

انسان بعد از تولد در محیط‌های مختلفی قرار می­گیرد و هر یک از این محیط‌ها به‌نوعی در رشد عواطف و احساسات انسان نقش دارد. یکی از این محیط‌ها، محیط‌های ورزشی است. شرکت گوگل برای مشارکت دادن کارمندان در فعالیت‌های انسان دوستانه برنامه اعطای کمک تا سقف 3000 دلار به کارمندان را به اجرا گذاشت (15). حال اگر مدیر یک باشگاه ورزشی یا مدیر یک موسسه خیریه قصد داشته باشد عده­ای از ورزشکاران را به یاری‌رساندن به موسسه­ای خیریه مانند کودکان سرطانی دعوت کند چه‌کاری انجام می­دهد که آن‌ها را به این کار ترغیب کند. سؤال اساسی که محققان به دنبال آن هستند این است که حال که رابطه زیست روان‌شناختی بین اوکسی توسین و رفتار اجتماعی وجود دارد و با توجه به اینکه ورزشکاران به‌طور آزادانه‌ای عواطف خود را با یکدیگر سهیم می­شوند (16). محقق قصد دارد آزمایشی علمی_عصبی_هورمونی انجام شود تا این پاسخ حاصل شود که آیا در ورزشکاران این تعاملات مثبت با غیر ورزشکاران متفاوت است و نسبت آن با همدیگر چگونه است؟ چه فعل و انفعالی در غدد درون‌ریز بدن باعث این کار می‌شود؟ آیا میان ورزشکاران و غیر ورزشکاران در میزان اوکسی توسین تفاوت وجود دارد؟ آیا بین ورزشکاران و غیر ورزشکاران در حس نوع‌دوستی و کمک به هم نوع تفاوت وجود دارد؟ آیا می­شود از هورمونی برای بهبود حس نوع‌دوستی استفاده کرد؟

1-3     ضرورت و اهمیت تحقیق

تحقیقات نیمه تجربی در حوزه علوم انسانی در ایران به‌ندرت انجام‌شده است و در رشته مدیریت ورزشی نیز به نظر می‌رسد این‌گونه تحقیقی تا به حال انجام نشده است.

در مدیریت ورزشی در مورد سازمان‌های غیرانتفاعی و نقش آن‌ها در ورزش کمتر تحقیقی صورت گرفته است.

در مورد امور خیرخواهانه و نیکوکارانه در سازمان‌های ورزشی و تأثیر آن بر سازمان و ورزشکاران تحقیقات چندانی در ایران یافت نشد.

به نظر می‌رسد کسی تا به حال به مقایسه نیکوکاری و بخشندگی بین ورزشکاران و غیر ورزشکاران نپرداخته است.

رویکرد تحقیقات تجربی و نیمه تجربی در علوم انسانی می‌تواند به کشف حقیقت کمک کند

اوکسی توسین هورمونی است که شناخت درستی از آن به‌ویژه بر روی احساسات و عواطف در ایران صورت نگرفته است و تحقیقاتی که صورت گرفته در مورد تأثیر آن بر مراحل زایمان است.

در مورد تأثیراتی که فیلم‌های تبلیغاتی می‌توانند بر روی عواطف انسان‌ها به‌ویژه ورزشکاران بگذارند در حیطه مدیریت ورزشی تحقیقی مشاهده نشد.

1-4     اهداف پژوهش

ازآنجایی که تبلیغات باعث تغییراتی در دانش، نگرش و رفتار مخاطبان می‌گردد و اثربخش بودن آن باعث تأثیرگذاری بر روی مغز می‌گردد که فعل و انفعالات مغز موجب ترشح هورمون اوکسی توسین در بدن می‌شود و اوکسی توسین نیز بر رفتار های انسان تاثیر می گذارد. در مؤسسات خیریه و سازمان‌ها نیز با بهره‌گیری از نوعی برنامه‌های محوری، از طریق احساسات اعانه‌دهندگان، تمایل آنان را برای کمک ترغیب می‌نمایند و تلاش می‌کنند با انجام تبلیغات، نام‌های تجاری خود را در نظر افراد تثبیت نمایند و با برقراری یک رابطه دوطرفه بین خود و اعانه‌دهندگان به اهداف خود دست یابند. لذا پژوهش حاضر با هدف به رسمیت شناختن پتانسیل واقعی تبلیغات در ترشح هورمون اوکسی توسین به‌عنوان یک پیش‌بینی کننده در رفتار خیرخواهانه افراد به بررسی تأثیر آگهی خدمات عمومی در ترشح هورمون اوکسی توسین و تأثیر این هورمون در انجام فعالیت‌های خیرخواهانه می‌پردازد. و نیز با توجه به انجام فعالیت های ورزشی در ورزشکاران و تفاوت برخی هورمون ها در بین ورزشکاران و غیر ورزشکاران و اینکه ورزشکاران در محیط های ورزشی و مسابقاتی رشد می کنند، تفاوت در میزان اوکسی توسین و میزان بخشش بین این دو گروه نیز سنجیده می ود.

1-5     فرضیه­های پژوهش

فیلم تبلیغاتی باعث افزایش سطوح اوکسی توسین افراد می‌شود.

بین اثر فیلم بر سطوح اوکسی توسین ورزشکاران و غیر ورزشکاران تفاوت وجود دارد.

بین اثر فیلم بر میزان بخشش ورزشکاران و غیر ورزشکاران تفاوت وجود دارد.

1-6      محدوده تحقیق

محدوده مکانی: گردآوری داده‌ها در دانشکده تربیت‌بدنی دانشگاه مازندران انجام شد.

محدوده زمانی: گردآوری داده‌ها در یک جلسه و در ظهر یک روز اداری انجام شد.

محدوده موضوعی: موضوع داده‌های این تحقیق شامل تغییرات اوکسی توسین و میزان بخشش و میزان نیت خیرخواهانه بود.

1-7     محدودیت‌های تحقیق

به دلیل محدودیت در استفاده از پول نقد، از بن‌های خاصی که بدین منظور طراحی‌شده بود استفاده گردید.

به علت کمبود و گرانی داروهای معتبر اوکسی توسین استنشاقی، تنها بررسی تغییرات اوکسی توسین پلاسمای خون افراد اکتفا شد.

به علت کمبود سرمایه مالی، امکان تهیه فیلم اختصاصی وجود نداشت بنابراین از یکی از فیلم‌های موجود در رسانه‌های عمومی استفاده شد.

[1] – Prosocial Behavior

[2] -Oxytocin(OT)

[3] -Giving USA foundation

همه پایان نامه و تحقیق و پروژه های به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید.

مطالب پیشنهادی:
 • پايان نامه رابطه بين سبک رهبري مربيان و تنيدگي ورزشکاران در دانشگاه ها
 • برچسب ها : , , , , , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

  جستجو پیشرفته

  دسته‌ها

  آخرین بروز رسانی

   Fatal error: Call to undefined function jdate() in /home/bmaghale/domains/bmaghale.ir/public_html/wp-content/themes/digitaliran5/sidebar.php on line 122