پايان نامه تاثير آزمون هاي عملکردي سازنده گرايي بر پيشرفت رياضي دانش آموزان ابتدايي

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

پايان نامه تاثير آزمون هاي عملکردي سازنده گرايي بر پيشرفت رياضي دانش آموزان ابتدايي یکی از پایان نامه و تحقیق های جامع و کامل و دارای منابع معتبر می باشد این پایان نامه دارای 107 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که جهت دریافت و دانلود متن کامل پايان نامه تاثير آزمون هاي عملکردي سازنده گرايي بر پيشرفت رياضي دانش آموزان ابتدايي بر روی گزینه خرید انتهای ایمیل کلیک نمائید پس از وارد نمودن اطلاعات مربوطه و پرداخت قادر به دانلود متن کامل پایان نامه مربوطه می باشد همچنین لینک پایان نامه همان لحظه به ایمیل شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

فصل اول: طرح تحقیق 1
مقدمه 2
بیان مسئله 5
ضرورت و اهمیت 6
اهداف تحقیق 8
سؤال¬های تحقیق 8
جامعه 8
نمونه 9
ابزار جمع آوری داده¬ها 9
طرح پژوهش وروش تحلیل یافته¬ها 10
تعریف نظری و عملی مفاهیم 11
فصل دوم: مبانی نظری و مروری بر تحقیقات پیشین 13
مقدمه 14
ارزشیابی 14
استفاده از ارزشیابی 14
تغییر نقش ارزشیابی 15
تغییر نظام ارزشیابی 18
ارزشیابی توصیفی 18
ویژگیهای ارزشیابی توصیفی 19
اهداف ارزشیابی توصیفی 23
راهکارهای عملی ارزشیابی توصیفی 25
ارزشیابی تکوینی 25
انواع سنجش تکوینی 26
بازخورد توصیفی 28
خودسنجی و همسال سنجی 28
ارزشیابی عملکردی 29
سنجش کلاسی 31
نقش سنجش در آموزش- یادگیری 31
مؤلفه های سنجش کلاسی 33
روش های سنجش 36
تاریخچه سنجش عملکردی 39
سنجش عملکردی 40
سنجش فرایند و فراورده یادگیری 43
ویژگیهای سنجش عملکردی 44
مراحل سنجش عملکردی 46
دسته بندی نیتکو از سنجش عملکردی 47
انواع آزمون های عملکردی 50
چارچوب آزمون عملکرد 53
نوشتن اهداف یادگیری آزمون عملکرد 53
نوشتن ملاک و شواهد آزمون عملکرد 57
نوشتن تکلیف آزمون عملکرد 58
نوشتن فرم راهنمای توصیف عملکرد و خودسنجی 63
بازنگری کل مراحل 66
انتقادهای به سنجش عملکردی 66
ریاضیات چیست 67
اهداف آموزش ریاضیات 68
چرا باید ریاضیات تدریس شود 70
جمع بندی از مبانی نظری 72
مروری بر ادبیات پژوهشی 74
پیشینه داخلی 74
پیشینه خارجی 80
جمع بندی و نتیجه گیری 86
فصل سوم: روش¬شناسی پژوهش 87
مقدمه 88
جامعه¬ی آماری 88
نمونه¬ی آماری 88
طرح پژوهش 89
ابزار جمع¬آوری اطلاعات 89
روش اجرای پژوهش 91
روش های آماری پژوهش 92
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده¬ها 93
مقدمه 94
اطلاعات توصیفی 94
یافته های استنباطی 97
فصل پنجم: بحث و نتیجه¬گیری 100
مقدمه 101
بحث و نتیجه گیری در مورد سؤال اول پژوهش 101
بحث و نتیجه گیری در مورد سؤال دوم پژوهش 102
بحث و نتیجه گیری در مورد سؤال سوم پژوهش 103
پیشنهادهای کاربردی 105
پیشنهادهای پژوهشی 106
محدودیت¬های تحقیق 107
فهرست منابع 108

منابع

استیگنز، ریگ؛ آرتر، جودیک و همکاران، سنجش برای یادگیری در کلاس درس: کاربردها و راهبردها، (2004)، ترجمه ی ایرج خوش خلق، انتشارات پژوهشگاه مطالعات آ و پ

برومز، دزموند و همکاران(1387)، آموزش ریاضی به کودکان دبستانی، ترجمه ی محمدرضا کرامتی، تهران، انتشارات رشد

بلانی، ب.رزمارری،(1386) تدریس ریاضیات جدید در مدارس ابتدایی. ترجمه جمال الدین کولایی نژاد، تهران: انتشارات دانشگاه علامه طباطبایی

بیابانگرد، اسماعیل.(1384). روش­های تحقیق در روان­شناسی و علوم تربیتی. تهران: دوران.

پهلوان صادق،اعظم(1384)، ارتباط پیشرفت ریاضی دختر و پسر ایرانی شرکت کننده در آزمون تیمز، تهران، پژوهشکده مطالعات وزارت آموزش و پرورش

حسنی، محمد(1393)، راهنمای اجرای ارزشیابی کیفی توصیفی در دبستان، تهران، نشر عابد

حسینی، محمدصادق. (1384). رابطه اضطراب ریاضی و سبک های یادگیری دانش آموزان با توجه به جنسیت و مقطع تحصیلی. پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه علامه طباطبایی تهران.

خرم آبادی، یدالله(1389)، تاثیر ترکیبی روش سنجش جایگزین بر نگرش و پیشرفت درس شیمی دانش آموزان پیش دانشگاهی شهر خرم آباد، رساله دکتری، دانشگاه علامه طباطبایی

خوش خلق، ایرج(1391)، اصول راهنمای عملی ساخت و تهیه آزمون عملکرد، تهران، نشر زنده اندیشان

خوش خلق، ایرج(1390)، اصول راهنمای عملی تهیه و ارایه ی بازخوردهای توصیفی، تهران، نشر جوان

داوودی، خسرو و همکاران(1392)، کتاب درسی ریاضی پایه سوم ابتدایی، تهران، سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزش

داوودی، خسرو و همکاران(1392)، کتاب درسی ریاضی پایه ششم ابتدایی، تهران، سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزش

ریس، ای. رابرت؛ سایدام، ن. مرلین؛ و لیندکوئیست، مونتگومری. مری. کمک به کودکان در یادگیری ریاضیات. (ترجمه مسعود نوروزیان، 1390). تهران: مدرسه.

سرمد، زهره، بازرگان،عباس، حجازی، الهه. (1385). روش­های تحقیق در علوم رفتاری. تهران: آگاه

سیف، علی اکبر(1389)،روانشناسی پرورشی نوین، روانشناسی یادگیری و آموزش، تهران، نشر دوران

شریفی، حسن پاشا و شریفی، نسترن.(1380). روش­های تحقیق در علوم رفتاری. تهران: سخن.

شعاری نژاد، علی اکبر(1381)، فلسفه تعلیم و تربیت، تهران: انتشارات رشد

شوندغربی، الهام(1390). ساخت، اعتباريابي و رواسازي آزمون سنجش عملكرد در دروس علوم و رياضيات پايه سوم ابتدايي شهر تهران. پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه علامه طباطبایی.

کریمی، سار (1390). بررسی تحلیلی روش های تدریس ریاضی به منظور پرورش روحیه کاوشگری در کودکان دوره ابتدایی. پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه علامه طباطبایی تهران.

عالمیان، وحید. (1392). کتاب راهنمای معلم ریاضی پایه سوم ابتدایی. تهران: اداره کل چاپ و توزیع کتاب های درسی.

عالمیان، وحید. (1392). کتاب راهنمای معلم ریاضی پایه ششم ابتدایی. تهران: اداره کل چاپ و توزیع کتاب های درسی.

عسگری، یداله(1385)، بررسی و تحلیل محتوای کتاب ریاضی اول ابتدایی با توجه به تحول عملیات منطقی-عینی در نظام شناختی پیاژه.، پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه علامه طباطبایی تهران.

هاوسون، جفری، ویلسون، برایان(1986)، ریاضیات مدرسه در دهه 1990، ترجمه ی ناهید ملکی، تهران: نشر مرکز

هرگنهان، بي.آر، السون، متيو. اچ(1391)، مقدمه اي بر نظريه هاي يادگيري، ترجمه علي اكبر سيف، تهران: نشر دوران.

منابع لاتین:

 Baker, E. L., O’Neil, H. F. Jr., & Linn, R. (1993). Policy and validity prospects for performance–based assessment. American Psychologist, 48(12), 1210–1218.

Black, p., & Wiliam, D. (1998). Assessment and classroom learning. Assessment in Education: Principles, Policy, and Practice, 5(1), 7–74.

Brookhart, S. M., & Durkin, D. T. (2003). Classroom assessment, student motivition, and achievenment in high school social studies classes. Applied Measurement in Education, 16(1), 27 – 54.

Cowie, B., & Bell, B. (1999). A model of formative assessment in science education, Assessment in Education, 6,101-116.

Dembo, M. H. (1994). Applying educational psychology (5th Ed.). New York: Long-man.

Eggen, P, Kauchak, D. (2001). Educational Psychology. (5th Ed). Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall.

چکیده:

استفاده از مبانی علمی و کاربردی رئیکرد سازنده گرایی در آموزش و ارزشیابی مورد توجه بسیاری از پژوهشگران امر آموزش بویژه در حوزه ی ریاضیست،‌ هدف این پژوهش تعیین تاثیر آزمونهای عملکرد سازنده گرایی بر پیشرفت تحصیلی درس ریاضی دانش آموزان ابتدایی  بود،جامعه پژوهشی دانش آموزان پایه سوم و ششم ابتدایی مشغول به تحصیل در سال تحصیلی 93-92 شهر لردگان بود نمونه انتخاب شده 200 نفر از دانش آموزان بودند که 100 نفر در گروه آزمایش و 100 نفر در گروه کنترل قرار گرفتند، که به روش خوشه ای نمونه گیری شدند ، برنامه ی آموزشی توسط پژوهشگر در طی 8 جلسه 45 دقیقه ای توسط پژوهشگر برای هر پایه اجرا شد که در این جلسات گروهای آزمایش به انجام آزمونهای عملکردی در امر تدریس  و ارزشیابی مشغول و گروه کنترل به روش سنتی ارزشیابی می شدند، اطلاعات مورد نیاز از طریق آزمون پیشرفت تحصیلی و آزمونهای عملکرد سازنده گرایی گردآوری شد و برای تحلیل نتایج از تحلیل واریانس و آزمون ف گروه های مستقل استفاده شد، یافته های این پژوهش نشان می دهد که آموزش و ارزشیابی ریاضی از طریق آزمونهای عملکردی باعث پیشرفت تحصیلی دانش آموزان در این درس گردیده است.

کلمات کلیدی: آزمونهای عملکردی،‌سازنده گرایی، پیشرفت تحصیلی،‌ریاضی ابتدایی

فصل اول: طرح تحقیق

 مقدمه

تاریخ پیشرفت های بشری سرشار از مواردی است که با صراحت نقش ریاضیات را در علوم پایه،نقش علوم پایه را در پیشرفت علم و نقش علم را در تحولات فن آوری و نقش فن آوری را در توسعه همه جانبه جوامع و کشورها نشان می دهد و به این دلیل است که می توان گفت،تاکید بر اهمیت ریاضیات و نقش آن،تنها یادآوری یک امر بدیهی و مسلم است؛باید اذعان داشت که اهمیت و نقش پایه­ای دانش ریاضیات در تاریخ اندیشه،توسعه علوم و حتی سیر تحولات صنعتی و فنی غیرقابل انکار است (حسینی، 1384).

از مفهوم آموزش ریاضی نخستین سوالی که به ذهن می رسد این است که، چگونه ریاضی را آموزش دهیم؟ هنگامی که از روش کار صحبت می شود، طبعاً این سوال پیش می آید که، هدف از انجام این کار چیست؟ پس در آموزش ریاضی هم باید هدف ها را مشخص ساخت. هدف های آموزش ریاضیات، برحسب فرهنگ ریاضی یک جامعه و محتوای آموزشی آن، و در مقاطع  تحصیلی مختلف، متفاوت بوده و از جامعه ای به جامعه ای دیگر تغییرپذیر است. ولی منظور اصلی از آموزش ریاضی، عبارت است از توسعه قدرت درک و فهم و استدلال، پرورش تفکر علمی، به وجود آوردن روش استدلال و تفکر منطقی  و ایجاد آفرینش های فکری در متعلم.تدریس ریاضیات در مدارس ابتدایی یک هدف محدود را دنبال می کند که کاملاً واضح و آشکار است.یک فرد بزرگسال کاملاً بی سواد، قابل استخدام شدن در یک جامعه مدرن نیست. هر کسی تا حدودی باید بتواند بنویسد و حساب کند و شاید هم باید اندکی بیشتر از این ها بداند. بنابراین هدف محدود مدارس ابتدایی، تدریس مهارت های حساب، یعنی جمع، تفریق، ضرب، تقسیم و شاید کمی بیشتر از این ها و همچنین تدریس کسرها، درصد، نسبت ها و شاید بیشتر از این هاست (کریمی، 1390، ص21).

ریاضیات در برنامه مدارس ابتدایی نقش برجسته ای ایفا می کند و فقط در مقایسه با مواد خواندنی، نسبت به زمانی که به آن اختصاص داده شده است و هزینه ای که صرف مواد تحصیلی می شود، در درجه دوم اهمیت قرار دارد درس ریاضی به سبب ماهیت انتزاعی و پیچیده ای که دارد از جانب دانش آموزان مورد بی توجهی و بی میلی قرار می گیرد، بسیاری از دانش آموزان ریاضیات را به عنوان یک درس سخت می شناسند، برای بسیاری ریاضیات از یک احساس قوی از شکست همراه است.(هاوسون و ویلسون، ترجمه ملکی، 1382)

از طرفی یکی از اهداف آموزش و پرورش  آماده سازی انسان است، تا بتواند تحولات و تغییرات و نوآوری ها را درک کند و یکی از رشته هایی که آموزش و فراگیری آن برای انجام رسالت فوق ضروری است ریاضیات است.این رشته که اهداف، محتوا، روشها و وسایل آموزشی آن امروزه تغییرات بسیاری یافته اند، همواره جزء مواد اساسی برنامه درسی کلیه مقاطع تحصیلی، در تمام نظام های آموزشی رسمی جهان بوده است. از آنجایی که آموزش سال های ابتدایی یعنی سال هایی که کودکان برای اولین بار با فعالیت های ریاضی آشنا می شوند، در زندگی آینده و طرز فکر آنها نسبت به یادگیری ریاضی، اهمیت و اثر قابل ملاحظه ای دارد، بنابراین توجه به ویژگی های فراگیران، محتوای مناسب،  روش های تدریس صحیح و ارزشیابی مناسب می تواند به فراگیری کامل و عمیق مفاهیم ریاضی منجر گردد و توانایی استفاده از این آموخته ها را در زندگی فعلی و آتی کودک، ایجاد و تقویت نماید (عسگری، 1375).

در اهمیت سنجش و ارزیابی آمده است که: یکی از اساسی ترین ودشوارترین فعالیت ها در فرایند آموزش و یادگیری ، سنجش کلاسی است که اگن و کاوچاک[1] ( 2001 ) آن را به عنوان « تمامی فرایندهای مورد نیاز برای تصمیم گیری درباره ی پیشرفت یادگیری دانش آموزان » تعریف کرده اند. سنجش کلاسی همواره یکی از محورهای اساسی تحقیقات در حوزه آموزش و پرورش بوده است و در چند دهه ی گذشته، خط مشی ها و روش های سنجش دستخوش تغییر و تحولات اساسی بوده اند ( سیف، 1389).

با ظهور نظریه های یادگیری چون نظریه های شناختی و سازنده گرایی[2] رویکرد متخصصان تعلیم و تربیت در مورد کسب دانش و قابلیت ها تغییر کرده است. در این نظریه ها که یادگیری معنا دار، خود نظم ده، سازنده و متفکرانه در نظر گرفته می شود اعتقاد بر این است که یادگیرنده در جریان یادگیری دریافت کننده ی صرف اطلاعات نیست بلکه سازنده ی ساخت های شناختی خود می باشد. در نظریه یادگیری سازنده گرایی بر اهمیت « یادگیری برای فهمیدن» تاکید می شود. طبق این نظریه به دانش آموز باید فرصت داد تا توانایی شناخت واستفاده از الگوهای معنا دار اطلاعات را در خود پرورش دهد. در این نظریه همچنین اعتقاد بر این است که یادگیری معنا دار زمانی رخ می دهد که یادگیرنده بر یادگیری خود نظارت داشته باشد و آن را هدایت کند، از این رو لازم است بر مشارکت فعال دانش آموز در فرایند یادگیری و استفاده از راهبردهای فراشناختی چون خود سنجی و انعکاس برداشت ها برای بهبود یادگیری تاکید شود (خوش خلق،1391).

نظریه های سنجش نیز به موازات تعریف مفهوم یادگیری بر اساس نظریه ی سازنده گرایی تمرکز خود را از آزمون های مداد کاغذی به سوی روشهای سنجش توانایهای پیچیده ی انسانی تغییر جهت داده اند ، روش های سنجش از موقعیت های کلاسی به موقعیت های واقعی زندگی، از اندازه گیری تک بعدی به چند بعدی، از تمرکز بر سطوح پایین درک و فهم به اندازه گیری سطوح بالاتر مهارت ها و درک و فهم، از معلم محوری به سپردن مسئولیت به دانش آموز در فرایند اندازه گیری تغییر مسیر داده است ( سیف، 1389).

یکی از انواع مهم سنجش های جایگزین، آزمون عملکرد[3] نام دارد، استیگنز ( 2006 ) آزمون عملکرد را روش سنجشی معرفی می کند که اساس آن بر مشاهده و قضاوت استوار است. یاد گیرنده در فعالیتی که مستلزم به کار بستن دانش، مهارت و یا تولید یک محصول است مشغول می شود و معلم کیفیت عملکرد او را مشاهده و مورد قضاوت قرار می دهد. از نظر ویگنز[4] (2005 ) آزمون عملکرد به معنای «سنجش ابعاد فهم و توانایی کاربست دانش و مهارت های یاد گیرنده با استفاده از تکالیف واقعی زندگی است» بروکه ( 2009 ) آزمون عملکرد را نوعی روش سنجش تعریف می کند که در آن دانش آموز با استفاده از مهارت ها و دانش خود مساله ای را حل؛ محصولی را تولید و یا یک مهارت خاصی را نشان می دهد (خوش خلق، 1391).

در آزمون عملکرد از دانش آموزان خواسته می شود تا برای انجام یک فعالیت یا تولید یک فراورده، دانش ومهارت های خود را به کار گیرند. در این نوع روش سنجش فرض بر این است که یادگیری به بهترین نحو در درون یک بافت یا زمینه واقعی و آشنا برای دانش آموزان ( موقعیت های واقعی زندگی ) مورد سنجش واقع می شود. درواقع فعالیت هایی نظیر طراحی و اجرای یک آزمایش، حل یک مسئله، استفاده از یک ابزار، شرکت در کارهای گروهی فعالیت هایی هستند که دانش آموزان در بافت وموقعیت واقعی زندگی با آنها روبرو می شوند و در سنجش های عملکرد، فعالیت وعملکرد دانش آموز در این نوع تکالیف (تکالیف مربوط به زندگی واقعی ) بطور مستقیم مورد سنجش واقع می شود (استیگنز[5]، 2004).

لین وهمکاران (1991) براین باورند که عملکرد در تکالیف مربوط به زندگی واقعی بخودی خود ارزشمند است . ویگنز (1989) معتقد است که آزمون های استاندارد  به ندرت برای دانش آموزان اطلاع دهنده است و اضافه می کند که اطلاعات حاصل از این  نوع آزمون ها، اطلاعات نامناسب و بی معنایی است. در عوض او معتقد است که آزمون های عملکردی نه تنها در باره آزمون شونده اطلاعات جالبی دراختیار دیگران قرار می دهد بلکه برای فرد آزمون شونده نیز اطلاعات مفیدی فراهم می نماید (سیف، 1386).

بیان مسئله

روش های سنجش عملکرد[6] در مقایسه با روش های سنجشی سنتی، ضمن بهبود مهارت های تفکر سطح بالاتر (فردریکسن ، 1984) روش های برانگیزاننده تری نیز برای دانش آموزان به حساب می آیند . فیوکز وهمکارانش  (1999) یافتند که کلاس های آموزشی هدایت شده به وسیله سنجش عملکردی مهارت های حل مسئله ی قوی تری در مقایسه با گروهایی که به وسیله ی سنجش عملکردی هدایت نمی شدند نشان دادند . تاثیری که سنجش عملکردی می تواند علاوه بر رشد مهارت ها در علاقه و نگرش دانش آموزان نسبت به مدرسه و فعالیت های آموزشی داشته باشند قابل تامل است، یکی از فعالیت های تکمیلی که در رویکرد جدید برای سنجش عملکرد دانش آموزان در جریان فرایند آموزش-  یادگیری مورد استفاده قرار می گیرد، آزمون های عملکردی هستند(استیگنز، 2004).

در نظام های آموزشی کشور های جهان به موازات تحولات تئوری، در حوزه ی برنامه های درسی، روش های آموزشی و نیز سنجش اصلاحات بنیادی رخ داده است که در حوزه ی سنجش استفاده از روش سنجش عملکردی نمونه ای از آن است. در کشور ما در ارزشیابی توصیفی کیفی مقرر شده بود با استفاده از انواع روشهای جمع آوری اطلاعات چون آزمون های مداد کاغذی فرم های مشاهده رفتار ونیز آزمون های عملکرد، معلم بازخوردهای توصیفی کار آمد برای بهبود و هدایت یادگیری ارائه دهد طوری که با کاهش اضطراب امتحان در دانش آموز سطح کیفی یادگیری کلاسی و سلامت روان آنان افزایش یابد (خوش خلق،1391).

از طرفی یکی از رایج ترین مشکلات موجود در نظام آموزشی کشور ما پایین بودن پیشرفت تحصیلی دانش آموزان در درس رباضی است که در تمام دوره های تحصیلی مشهود است، به همبن دلیل بالا بودن میزان افت تحصیلی در درس ریاضی از مشکلات رایج دانش آموزان ایرانی در همه ی پایه های تحصیلی محسوب می شود(پهلوان صادق،1384).

با توجه به اینکه در رویکرد جدید ارزشیابی تلاش می شود تا از طریق تاکید بر ارزشیابی عملکردی و همچنین بازخورد توصیفی شرایط بهتری برای یادگیری فراهم گردد. بنابرین انتظار می رود که این نظام ارزشیابی در ، باورها ،نگرش ها و از همه مهمتر عملکرد تحصیلی دانش آموزان تاثیر مثبتی داشته باشد. به طور مشخص سوَال اصلی پژوهش این است که : « آیا به کارگیری آزمون های عملکردی سازنده گرایی بر پیشرفت تحصیلی درس ریاضی دانش آموزان پایه سوم و پایه ششم ابتدایی تأثیر می گذارد ؟

ضرورت و اهمیت اجرای پژوهش

باید گفت: رشد ریاضی فرایندی تدریجی  و گام به گام است که می بایست طی یک برنامه ی مستمر در همه ی پایه های یک مقطع تحصیلی اجرا شود تا به رشد درک ریاضی دانش آموزان کمک کند، اهمیت پایه ریزی رشد مفاهیم مهم، فرایندها، مهارت ها و نگرش ها در پایه های ابتدایی و گسترش آن در دیگر مقاطع تحصیلی به وضوح به اثبات رسیده است(سورلینگ، 2005)

هدف از آموزش ریاضی تنها پرورش نخبه ها و علاقه مندان به ریاضی یا افراد خاصی که می خواهند رشته ریاضی را در سطح دانشگاهی ادامه دهند نیست، بلکه در این برنامه، هدف از آموزش ریاضی، بهتر زندگی کردن دانش آموزان است. بنابراین برقراری ارتباط بین ریاضی و زندگی روزمره، کسب مهارت های مدل سازی ریاضی و حل مسئله، رشد مهارت های تفکر، برقراری ارتباط بین ریاضی و سایر علوم و… از جمله هدف های اصلی این برنامه است. از سوی دیگر یکی از دلایل ارائه برنامه درسی ریاضی جدید را می توان نتایج آزمون بین المللی تیمز اشاره کرد، که بر اساس نتایج آنها دانش آموزان ایرانی از قدرت بالایی در پاسخ گویی به سؤالاتی که در اهداف بالا ذکر شده، برخوردار نبوده اند. از طرفی تحولات و تغییرات اجتماعی باعث تغییر نیازها و انتظارات دانش آموازن شده است و این برنامه درسی، نیازهای جدید دانش آموزان و جامعه را مورد توجه قرار داده است (عالمیان، 1392).

از جمله فعالیت هایی که ارتباط تنگاتنگی با ریاضی دارد ارزشیابی ست، در حقیقت ارزشیابی بخش جدایی ناپذیر از تدریس ریاضی است، اهمیت این ضرورت زمانی بیشتر می شود که بخواهیم نگرش ها، توانایی ها، مهارت ها و ویژگی های شخصیتی شاگردان را مورد سنجش قرار می دهیم، به عنوان مثال برای ارزشیابی مهارت جمع، در خصوص آن دسته از شاگردانی که مشکل خواندن دارند ممکن است آزمون کتبی مناسب ترین ابزار سنجش نباشد(برونر و همکاران، ترجمه ی کرامتی، 1387)

استفاده از سنجش عملکرد به عنوان یک روش آموزش و سنجش نه تنها به رشد مهارت های سنجش شخصی و پیشرفت تحصیلی در دانش آموزان کمک می کند بلکه راهبردهای فراشناختی را نیز گسترش می دهد در واقع هنگامی که دانش آموزان به طور فعال در رشد ابزارهای سنجش خودشان درگیر می شوند آنها شروع به انتخاب هدف برای خودشان می کنند وپیشرفت خودشان را در رسیدن به اهداف وارسی می کنند و همچنین یاد می گیرند تا توانایی های خودشان را ارزیابی کنند( سیف، 1386).

اهمیت روش عملکردی در رشد و پرورش مهارت های شناختی در این است که یادگیرندگان با اطلاع از آموخته های خود ، نحوه تفکر و فرایند یادگیری خویش و چگونگی بکارگیری دانش و و مهارت در حل مسائل، قادر خواهند بود یادگیری وتفکر خود را در جهت داده و هدایت کنند و از طریق خود نظم دهی و نظارت بر فرایندهای ذهنی خود ، پیشرفت خودشان را بهبود بخشند(استیگنز، 2004).

با توجه به جدید بودن روشهای سنجش جایگزین و مزایای زیاد ادعا شده از سوی طرف داران این روش ها ضرورت دارد تا پژوهش هایی درباره ی تاثیر این روش ها بر آموزش معلمان و یادگیری دانش آموزان انجام گیرد. پژوهش حاضر بنا به ضرورت فوق انجام گرفت تا ضمن بررسی تاثیر آزمون های عملکردی سازنده گرایی بر پیشرفت تحصیلی درس ریاضی، بتواند معلمان را جهت استفاده از این آزمون ها تشویق کند.

[1] . Eggen & Kauchak

[2] . constructivism

[3]. performance test

[4] . Wiggins

[5] .Stigense

[6] .Performance assessment

همه پایان نامه و تحقیق و پروژه های به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید.

مطالب پیشنهادی:
 • پايان نامه طراحي درس‌افزار رياضي 1 وتأثير آن بر يادگيري و يادداري مبتني بر نظريه آندرسون دانش‌آموزان پسر پايه اول دبيرستان
 • برچسب ها : , , , , , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

  جستجو پیشرفته

  دسته‌ها

  آخرین بروز رسانی

   Fatal error: Call to undefined function jdate() in /home/bmaghale/domains/bmaghale.ir/public_html/wp-content/themes/digitaliran5/sidebar.php on line 122