پايان نامه تاثير سياست خارجي ايران در دولت نهم بر سياست هاي منطقه اي اسرائيل

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

پايان نامه تاثير سياست خارجي  ايران در دولت نهم بر سياست هاي منطقه اي اسرائيل یکی از پایان نامه و تحقیق های جامع و کامل و دارای منابع معتبر می باشد این پایان نامه دارای 233 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که جهت دریافت و دانلود متن کامل پايان نامه تاثير سياست خارجي  ايران در دولت نهم بر سياست هاي منطقه اي اسرائيل بر روی گزینه خرید انتهای ایمیل کلیک نمائید پس از وارد نمودن اطلاعات مربوطه و پرداخت قادر به دانلود متن کامل پایان نامه مربوطه می باشد همچنین لینک پایان نامه همان لحظه به ایمیل شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب:

مقدمه 1
فصل اول: کلیات (مبانی نظری – مفاهیم)5

فصل دوم: پیشینه ی مناسبات ایران و اسرائیل: 29
الف) روابط ایران و رژیم صهیونیستی در دوران پهلوی: 31
1- چگونگی شکل گیری رژیم صهیونیستی31
2- نگاه مردم و علمای ایران به تاسیس رژیم صهیونیستی42
3- روابط ایران و رژیم صهیونیستی (1332- 1327)46
4- روابط ایران و رژیم صهیونیستی (1357- 1332) 52
ب) ایران و رژیم صهیونیستی بعد از انقلاب اسلامی:67
1- مواضع ایران در قبال رژیم صهیونیستی (1368- 1357)67
2- تاثیر انقلاب اسلامی ایران در شکل گیری گروه های مقاومت در لبنان و فلسطین72
3- مواضع ایران در قبال رژیم صهیونیستی (1384- 1368)79

فصل سوم: سیاست های منطقه ای اسرائیل قبل از دولت نهم :86
1- سیاست های منطقه ای اسراییل (1979 – 1948)88
2- تاثیر انقلاب اسلامی بر سیاست های منطقه ای اسرائیل 103
3- سیاست های منطقه ای اسرائیل در چهارچوب استراتژی خاورمیانه ای آمریکا(2005- 1979)107
الف) از انقلاب اسلامی ایران تا فروپاشی شوروی (1991 – 1979 )110
ب) از فروپاشی شوروی تا حوادث 11سپتامبر آمریکا (2001- 1991 )114
ج) از حوادث 11 سپتامبر آمریکا تا روی کار آمدن دولت نهم (2005 – 2001 )122

فصل چهارم: راهبردهای سیاست خارجی دولت نهم:136
1- شرایط داخلی، منطقه ای و بین المللی در آستانه ی روی کار آمدن دولت نهم138
2- اولویت یافتن اسراییل در سیاست خارجی (تشکیک در موضوع هولوکاست)143
3- مقاومت در زمینه هسته ای152
4- تشکیل جبهه ی ضد امپریالیستی155
5- اتحاد جهان اسلام (حمایت قاطع از گروه های مقاومت در لبنان و فلسطین) 160
فصل پنجم: سیاست های منطقه ای اسرائیل بعد از دولت نهم: 168
1 – شرایط منطقه ای تاثیر گذار بر سیاست های رژیم صهیونیستی 170
2- حمله اسرائیل به لبنان (جنگ 33 روزه)173
الف) مهمترین اتفاقات در طی جنگ 178
ب) تبعات جنگ در منطقه 182
3- حمله اسرائیل به نوار غزه (جنگ 22 روزه)187
الف) مهمترین اتفاقات در طی جنگ 192
ب) تبعات جنگ در منطقه 195
4- روابط ترکیه و رژیم صهیونیستی (حمله به کشتی کاروان آزادی ) 200
5- بیداری اسلامی205

نتیجه گیری215

  منابع:

آرمین، محسن، «انرژی هسته ای در قطار احمدی نژاد»، سالنانه اعتماد، اسفند 1385.

اتفاق خواهد افتاد، (مروری بر گزارش های تحلیلی کنفرانس دهم هرتزیلیا 2010)، ترجمه مصطفی نظری، تهران، نشر تاویل، 1389.

احتشامی، انوشیروان، سیاست خارجی ایران در دوران سازندگی، ترجمه ابراهیم متقی، تهران، مرکز اسناد انقلاب اسلامی، 1378.

احمدوند، شجاع، «شکاف های اجتماعی و امنیت ملی اسرائیل»، فصلنامه روابط خارجی، سال دوم، شماره سوم، پاییز 1389.

احمدی، عبدالرحمن، ساواک و دستگاه اطلاعاتی اسرائیل، تهران، موسسه اطلاعات و پژوهش های سیاسی، 1382.

ازغندی، علی رضا، روابط خارجی ایران، (1357- 1320)، تهران، قومس، 1376.

ازغندی، علی رضا، سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران، تهران، قومس، 1381.

اسدی، بیژن، «صهیونیسم سیاسی: تبدیل آرمان مذهبی به آرمان سیاسی»، فصلنامه مطالعات منطقه ای: اسرائیل شناسی- آمریکاشناسی، جلد چهارم، 1379.

اسلامی، محسن، سیاست خارجی اسرائیل، تهران، امیرکبیر، 1388.

اسماعیل ربابعه، غازی، استراتژی اسرائیل (1967- 1948)، ترجمه محمدرضا فاطمی، گیلان، سفیر، 1368.

افتخاری، اصغر، «درک روابط بین الملل، رویکرد قرآنی»، فصلنامه روابط خارجی، سال دوم، شماره دوم، شماره چهارم، زمستان 1389.

امرایی، حمزه، انقلاب ایران و جنبش های اسلامی معاصر، تهران، مرکز اسناد انقلاب اسلامی، 1383.

امینی، داود، جمعیت فدائیان اسلام و نقش آن در تحولات سیاسی اجتماعی ایران، تهران، مرکز اسناد انقلاب اسلامی، 1381.

برزگر، کیهان، «ارزیابی مواضع لیکو در روند مذاکرات صلح سوریه – اسرائیل»، فصلنامه مطالعات منطقه ای: اسرائیل شناسی- آمریکاشناسی، جلد چارم، 1379.

بیگدلی، علی، «نقشه تصاحب خاورمیانه»، ماهنامه اندیشه و تاریخ سیاسی ایران معاصر، سال پنجم، شماره 44، اردیبهشت 1385.

بیلیس، جان، جهانی شدن سیاست: روابط بین الملل در عصر نوین، ترجمه ابوالقاسم راه چمنی، تهران، ابرار معاصر، 1383.

پتراس، جیمز، نفوذ اسرائیل در آمریکا، ترجمه غدیر نبی زاده، تهران، ابرار معاصر، 1388.

پور قیومی، ایوب، حماسه حماس، تهران، وداد، 1388.

توازن امنیت ملی اسرائیل پس از شصت سال (کنفرانس هشتم هرتزیلیا 2008)، ترجمه حمید نیکو، تهران، اندیشه سازان نور، 1388.

جدید بناب، علی، عملکرد صهیونیسم نسبت به جهان اسلام، قم، موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی، 1381.

جعفری، علی اکبر، «اتحاد آمریکا و اسرائیل و مبارزه با سلاح های کشتار جمعی در خاورمیانه»، فصلنامه سیاست، دوره 39، شماره سوم، پاییز 1388.

جعفری، علی اکبر، منافع استراتژیک مشترک و اتحاد امریکا- اسرائیل، تهران، پژوهشکده مطالعات راهبردی، 1388.

چامسکی، نوام، جنگ 22 روزه، ترجمه زهرا مرادی نسب، خرسندی، 1388.

حاجی زاده، علی رضا، استکبار جهانی و شیطان بزرگ از دیدگاه امام خمینی، تهران، موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، 1383.

حاجی یوسفی، امیرمحمد، ایران و خاورمیانه: گفتارهایی در سیاست خارجی ایران، تهران، فرهنگ گفتمان، 1383.

حاجی یوسفی، امیرمحمد، ایران و خاورمیانه، تهران، الوان، 1382.

حاجی یوسفی، امیرمحمد، ایران و رژیم صهیونیستی از همکاری تا منازعه، تهران، دانشگاه امام صادق، 1382.

حاجی یوسفی، امیرمحمد، سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در پرتو تحولات منطقه ای، تهران، دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی، 1384.

حاجی یوسفی، امیرمحمد، گفتارهایی در سیاست خارجی ایران، تهران، مرکز بررسی های استراتژیک ریاست جمهوری، 1383.

حاجی یوسفی، امیرمحمد،«جایگاه عراق در طرح خاورمیانه بزرگ»، فصلنامه سیاست خارجی، سال هجدهم، شماره چهارم، زمستان 1383.

حسینی شیرازی، محمد، دنیا بازیچه یهود، ترجمه هادی مدرسی، قم، سلسله،1382.

حشمت زاده، محمدباقر، تاثیر انقلاب اسلامی ایران بر کشورهای اسلامی، تهران، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، 1385.

حقیقت، صادق، اصول و اهداف سیاست خارجی دولت اسلامی، قم، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، 1385.

حقیقت، صادق، مسئولیت های فراملی در سیاست خارجی دولت اسلامی، قم، مرکز تحقیقات استراتژیک ریاست جمهوری، 1376.

دفتر سیاسی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، امام در برابر صهیونیسم، تهران، 1361.

دهقانی فیروزآبادی، جلال الدین، «جنگ نامتقارن لبنان و امنیت ملی اسرائیل»، فصلنامه سیاست خارجی، سال بیست و یکم، شماره 1، بهار1386.

دهقانی فیروزآبادی، جلال الدین، سیاست خارجی حمهوری اسلامی ایران، تهران، سمت، 1389.

دهشیری ،محمد رضا ،مجموعه مقالات وسخنرانی های همایش بین المللی بیداری اسلامی ،تهران ،سازمان فرهنگ وارتباطات اسلامی ،1390

رحیمی، محمدرضا، زخم زمین: بررسی ابعاد حقوقی و سیاسی بحران غزه، تهران، مرکز پژوهش های علمی و مطالعات استراتژیک خاورمیانه، 1388.

رنجبر، مقصود، «تهدیدات اسرائیل علیه امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران»، فصلنامه پژوهشی انقلاب اسلامی،

روآ، الیویه،تجربه اسلام سیاسی، ترجمه حسین مطیعی، تهران، انتشارات بین الملل الهدی، 1378.

«رمز عبور4 (ویژه نامه بررسی سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران)، شهریورماه 1389.

ساعدی، محمدباقر، مقاومت تکرار حماسه خیبر، قم، پیام قدس، 1385.

سجادپور، محمدکاظم، سیاست خارجی ایران: چند گفتار در عرصه های نظری و عملی، تهران، دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی، 1381.

سجادی، محمدتقی، پیدایش و تداوم صهیونیسم، تهران، نبوی، 1389.

سریع القلم، محمود، عقل و توسعه یافتگی،

سعید، بابی، هراس بنیادین، ترجمه غلامرضا جمشیدها، تهران، دانشگاه تهران، 1379.

سلطانشاهی، علی رضا، فروپاشی اسطوره هولوکاست، تهران، مرکز پژوهش اسناد جمهوری نشر جمهور، 1388.

سلیمانی، رضا، سیاست خارجی دولت خاتمی: دیپلماسی تنش زدایی و گفتگوی تمدن ها، تهران، کویر، 1388.

سلیمانی، محمدباقر، بازیگران روند صلح خاورمیانه، تهران، وزارت امورخارجه، 1379.

سنیه، افرایم، اسرائیل پس از 2000، ترجمه عبدالکریم جادری، تهران، دوره عالی جنگ، 1381.

سیف زاده، حسین، سیاست خارجی ایران، تهران، میزان، 1384.

شاهمرادی، علی، تاریخ یهود، زنجان، نیکان کتاب، 1384.

شیخ نوری، محمدامیر، «افسانه اسرائیل»، ماهنامه اندیشه و تاریخ سیاسی ایران معاصر، سال دوم شماره پانزدهم، آذر 1382.

صفاتاج، مجید، تحولات خاورمیانه پس از انقلاب اسلامی، تهران، سفیر اردهال، 1387.

صفاتاج، مجید، ماجرای فلسطین و اسرائیل، تهران، دفتر نشر فرهنگ اسلامی، 1381.

طباطبایی، سیدمحمدحسین، المیزان، ترجمه محمدباقر موسوی همدانی، تهران، بنیاد علمی و فکری علامه طباطبایی، 1363.

عباسی، حسن، جنگ چهارم جهانی و رفتارشناسی آمریکا پس از 11 سپتامبر، قم، پارسایان، 1382.

عبدالکریم، ابراهیم، «جنگ اسرائیل بر ضد مردم فلسطین»، ترجمه حجت رسولی، فصلنامه مطالعات منطقه ای: اسرائیل شناسی- آمریکاشناسی، سال پنجم، شماره2، بهار 1383.

عبدی، زهرا، «نقش ایالات متحده در فرایند تشکیل کشور اسرائیل»، فصلنامه مطالعات منطقه ای: اسرائیل شناسی- آمریکا شناسی، سال هفتم، شماره یکم و دوم، زمستان و بهار 1385- 1384.

عطایی، فرهاد»، فصلنامه مطالعات منطقه ای: اسرائیل شناسی- آمریکاشناسی، جلد پنجم، 1379.

فردوست، حسین، ظهور و سقوط سلطنت پهلوی، تهران، اطلاعات، 1371.

فصلنامه تخصصی نامه دولت اسلامی،شماره 25، دوازدهم فروردین 1387.

فلاح نژاد، علی، مناسبات ایران و اسرائیل در دوره پهلوی دوم، تهران، مرکز اسناد انقلاب اسلامی، 1381.

فنیدلی، پل، فریب های عمدی، ترجمه محمدحسین آهویی، تهران، وزارت امور خارجه، 1378.

فولر، گراهام، احساس محاصره: ژئوپلتیک اسلام و غرب، ترجمه علی رضا فرشچی، تهران، دانشکده فرماندهی و دوره عالی جنگ، 1384.

فولر، گراهام، قبله عالم: ژئوپلیتیک ایران، ترجمه عباس مخبر، تهران، نشر مرکز، 1373.

فینکل اشتاین، نورمن جی.، سوداگران فاجعه، ترجمه علاءالدین طباطبایی، تهران، هرمس، 1383.

قوام، عبدالعلی، اصول سیاست خارجی و سیاست بین الملل، تهران، سمت، 1370.

قویدل، مهدی، کتاب آسیا 3: نگاه اسرائیل به افغانستان پس از 11 سپتامبر، تهران، ابرار معاصر، 1383.

کارتر، جیمی، فلسطین صلح یا نژادپرستی، ترجمه محمدحسین وقار، تهران، اطلاعات، 1386.

کدیور، جمیله، رویارویی انقلاب اسلامی ایران و آمریکا، تهران، اطلاعات، 1379.

کرمی، عبدالله، پیروزی حماس و چشم انداز آینده آن، قم، دفتر تبلیغات اسلامی، 1387.

کروک، الستر، اعجاز مقاومت، ترجمه صادق هاشمیان، قم، سلسبیل، 1387.

کریمیان، احمد، یهود و صهیونیسم، قم، بوستان کتاب، 1384.

گزارشی از گروه مطالعات ریاست جمهوری آمریکا، سیاست های آمریکا در خاورمیانه 2005- 2001، ترجمه گروه مترجمان ابرار معاصر، تهران، ابرار معاصر، 1380.

گیدنز، آنتونی، جامعه شناسی، ترجمه منوچهر صبوری، تهران، نی، 1376.

لطفیان، سعیده، «پندار از تهدید و سیاست های امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران»، فصلنامه روابط خارجی، سال سوم، شماره اول، بهار 1390.

متقی، ابراهیم، تحولات سیاست خارجی آمریکا، مداخله گرایی و گسترش 1945- 1997، تهران، مرکز اسناد انقلاب اسلامی، 1376.

مجرد، محسن، تاثیر انقلاب بر سیاست بین الملل، تهران، مرکز اسناد انقلاب اسلامی، 1386.

مجموعه مقالات، آمریکا و جهان قرن بیست و یکم، ترجمه فرهاد عطایی، تهران، دانشگاه امام صادق، 1385.

محمدی، منوچهر،سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران اصول و مسایل، تهران،

مدنی، جلال الدین، ایران اسلامی در برابر صهیونیسم، تهران، سروش، 1362.

مرتضی، احسان، جنگ 33 روزه، ترجمه مرتضی فاضل، قم، زمزم هدایت، 1387.

المسیری، عبدالوهاب، «بحث امنیتی اسرائیل: مبانی نظری و ملاحظات امنیتی»، ترجمه اصغر افتخاری، فصلنامه مطالعات منطقه ای: اسرائیل شناسی- آمریکا شناسی، جلد پنجم، 1379.

المسیری، عبدالوهاب، تاثیر انتفاضه بر رژیم صهیونیستی، ترجمه احمد کریمیان، قم، بوستان کتاب، 1385.

المسیری، عبدالوهاب، صهیونیسم، ترجمه لواء رودباری، تهران، دفتر مطالعات سیاسی و بین الملل، 1384.

مصفا، نسرین، نگاهی به سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران، تهران، دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی، 1385.

مقتدر، هوشنگ، سیاست بین الملل و سیاست خارجی، تهران، مفهرس، 1370.

موسسه الارض ویژه مطالعات فلسطینی، استراتژی صهیونیسم در منطقه عربی و کشورهای همجوار آن،تهران، انتشارات بین الملل اسلامی، 1363.

موسسه تحقیقات و علوم انسانی، ایران و خاورمیانه بزرگ، مجموعه مقالات، تهران، 1386.

مولانا، حمید، سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در دولت احمدی نژاد، تهران، دادگستر، 1387.

نجاری راد، نقی، همکاری ساواک و موساد، تهران، مرکز اسناد انقلاب اسلامی، 1381.

نخعی، هادی، توافق و تزاحم منافع ملی و مصالح اسلامی، تهران، .

نقیب زاده، احمد، نظریه های کلان روابط بین الملل، تهران، قومس،1374

واتکیز، اریک، «چهره عریان سیاست آمریکا در خاورمیانه، ترجمه مرتضی میرمطهری، مجله اقتصادی سیاسی، شماره 116- 115.

واعظی، حسن، نبرد نابرابر، تهران، سروش، 1379.

واعظی، محمود، اسرائیل از نگاهی دیگر، تهران، پژوهشکده مطالعات استراتژیک، 1387.

ولایتی، علی اکبر، ایران و تحولات فلسطین (1357- 1317)، تهران، مرکز اسناد و تاریخ دیپلماسی، 1380.

یحیی، هارون، استراتژی اسرائیل در خاورمیانه، ترجمه اسدالله سلیمانی، تهران، دانشکده امام باقر )ع)،1385

یونگ، دیتریش، «ائتلاف ناپایدار ترکیه و اسرائیل»، ترجمه رحمان قهرمان پور، فصلنامه مطالعات منطقه ای: اسرائیل شناسی- آمریکاشناسی، جلد 13، 1381ع)، 1385.

چکیده:

وقوع حوادث 11 سپتامبر در آمریکا و به تبع آن اشغال افغانستان و عراق (همسایگان شرقی و غربی ایران) و جزو محور شرارت قرار گرفتن جمهوری اسلامی ایران توسط جرج بوش رئیس جمهور وقت ایالات متحده آمریکا موجب آغاز دور جدیدی از تهدیدات علیه ایران گردید. با مطرح شدن طرح خاورمیانه بزرگ، صلح اعراب و اسرائیل (نقشه راه) و فشارهای شدید علیه ایران در موضوع پرونده هسته ای، این تهدیدات به اوج خود رسید. مجموعه ی این شرایط در خاورمیانه باعث تقویت سیاست های منطقه ای اسرائیل شد.

در چنین وضعیتی دولت نهم به ریاست محمود احمدی نژاد، قدرت را به دست گرفت. این دولت تسلیم شرایط موجود نشد و با تاکید بر استراتژی مقاومت و همراه سازی ملت، به پیگیری آرمان های انقلاب اسلامی از طریق احیای دوباره گفتمان انقلابی امام خمینی پرداخت. در همین راستا دولت نهم، دیپلماسی فعال و تهاجمی را در عرصه ی سیاست خارجی در پیش گرفت و نوک پیکان این سیاست به سمت رژیم صهیونیستی نشانه گرفته شد. بدین ترتیب اسرائیل در اولویت سیاست خارجی این دولت قرار گرفت.

دولت نهم با تشکیک در موضوع هولوکاست و زیر سوال بردن موجودیت رژیم صهیونیستی، مخالفت با روند سازش (صلح اعراب و اسرائیل)، مخالفت با یکجانبه گرایی ایالات متحده آمریکا، مقابله با نظم ناعادلانه موجود در عرصه بین المللی، مقاومت در موضوع پرونده هسته ای و حمایت قاطع از حزب الله لبنان و حماس در جنگ 33 روزه و جنگ 22 روزه، موجب افزایش بیداری و امیدواری در بین ملت های منطقه شد ، شرایط حاکم در خاورمیانه در پی این سیاست ها منجر به تضعیف سیاست های منطقه ای اسرائیل و در پی آن تضعیف استراتژی خاورمیانه ای ایالات متحده آمریکا گردید.

مقدمه:

طرح موضوع:

با روی کار آمدن دولت نهم درسال 1384 شاهد هستیم که سیاست خارجی ایران به سوی یک دیپلماسی فعال روی می آورد و این دولت دوباره فضای گفتمانی سال های اولیه انقلاب اسلامی را احیا می کند و در عرصه سیاست خارجی موضع تهاجمی می گیرد و با الهام از ادبیات سال های اول انقلاب بار دیگر نظم حاکم بر نظام روابط بین الملل را به چالش می کشد و سازمان های بین المللی همچون شورای امنیت را ناعادلانه و آلت دست قدرت های مستکبر و زورگو می داند. شایان ذکر است که دولت نهم درشرایطی روی کار آمد که به دنبال حادثه 11سپتامبر، افغانستان وعراق (همسایگان شرقی وغربی ایران) در اشغال نیرو های آمریکایی و متحدانش است. و ایران از سوی آمریکا محور شرارت معرفی شده است و مسایلی چون خاورمیانه بزرگ مطرح است، و به خاطر فعالیت های هسته ای، ایران شدیدا ازسوی اروپا وآمریکا تحت فشار قرار دارد. درچنین شرایطی دولت نهم به سیاست تهاجمی روی می آورد و نوک پیکان این سیاست به سوی اسرائیل نشانه می رود و رئیس جمهور با تشکیک در موضوع هولوکاست اعلام می کند نظام سلطه با ایجاد رژیم صهیونیستی در منطقه حساس و استراتژیک خاورمیانه از این رژیم به عنوان عامل سرکوب و بحران در منطقه استفاده می کند و با پیش کشیدن سلاح های هسته ای اسرائیل و عدم امضای معاهدهNPT (منع گسترش سلاح های اتمی) توسط این رژیم در جایگاه مدعی قرار می گیرد. همچنین دراین دولت شاهدیم که ضمن تشریح جنایات اسرائیل در حق مردم لبنان و فلسطین این دولت به حمایت گسترده از گروه های مقاومت در لبنان و فلسطین می پردازد که نقطه اوج آن را در جنگ 33 روزه حزب الله با اسرائیل و جنگ 22 روزه ی غزه شاهد هستیم.. همچنین باید گفت که رژیم صهیونیستی که با دستاویز مذاکرات صلح درصدد کسب مقبولیت منطقه ای، به رسمیت شناخته شدن و گسترش روابط اقتصادی، فرهنگی، سیاسی با کشورهای منطقه بوده است، ولی با روی کار آمدن دولت قانونی حماس در فلسطین و حمایت های قاطع دولت نهم ازحماس و تشویق حماس و دیگر گروه های مقاومت به عدم سازش با اسرائیل شاهد دگرگون شدن اوضاع منطقه هستیم. این سیاست های اتخاذی از سوی دولت نهم باعث تاثیراتی بر سیاست گذاری منطقه ای اسرائیل شده است که در این پژوهش برآن هستیم که به بررسی دقیق تاثیر سیاست خارجی ایران در دولت نهم بر سیاست های منطقه ای اسرائیل بپردازیم.

 دلایل انتخاب موضوع:

با روی کار آمدن دولت نهم در ایران و اتخاذ دیپلماسی فعال در سطح منطقه ای و بین المللی وضعیت جدیدی در منطقه به وجود آمد. و با توجه به اینکه ایران و اسرائیل دارای تعارض های بنیادین با یکدیگر هستند شاهد شکل گیری شرایط پیچیده ای در منطقه هستیم. همچنین با توجه به شرایط منطقه ای چون اشغال افغانستان و عراق و مطرح شدن موضوعاتی چون خاورمیانه بزرگ و هلال شیعی، و مخصوصا با اتخاذ سیاست تهاجمی در قبال اسرائیل، توسط دولت نهم و وقوع جنگ 33 روزه ی لبنان و جنگ 22 روزه غزه، شاهد هر چه پیچیده تر شدن اوضاع منطقه هستیم و با توجه به اینکه به نظر می آید آینده ی منطقه ی حساس خاورمیانه در گرو سیاست های اتخاذی از سوی جمهوری اسلامی ایران و اسرائیل و متحدانش خواهد بود وچون پژوهش مستقلی با این موضوع صورت نگرفته است، لذا مناسب دیدیم به بررسی این موضوع بپردازیم تا به روشن شدن بیش از پیش زوایای این امر کمک کرده باشیم وهمچنین مطالب مطرح شده دراین پژوهش می تواند مورد استفاده ی دانشجویان وپزوهشگران علاقه مند قرار گیرد. شایان ذکر است که علاقه شخصی به این موضوع نیز در انتخاب آن موثر بوده است.

نقد ادبیات موضوع:

درمورد انقلاب اسلامی ایران و تاثیر آن برمنطقه و نظام بین الملل و همچنین سیاست خارجی دولت نهم و رژیم صهیونیستی مقالات وکتاب های فراوانی منتشر شده است. ولی در مورد تاثیر سیاست خارجی دولت نهم بر سیاست های منطقه ای اسرائیل اثری وجود ندارد. به عنوان مثال حمید مولانا ومنوچهر محمدی درکتاب “سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در دولت احمدی نژاد” در بخش پنجم این کتاب که راهبردهای سیاست خارجی دولت نهم نام دارد به بررسی مو ضوعاتی چون موضوع هولوکاست و محو اسرائیل و حمایت از مردم فلسطین در راهبرد های دولت نهم پرداخته اند ولی تاثیر این راهبرد های دولت نهم را بر سیاست های منطقه ای اسرائیل بررسی نکرده اند. ویا محسن اسلامی در کتاب “سیاست خارجی اسرائیل” در فصل سوم این کتاب که بررسی عوامل موثر بر سیاست خارجی اسرائیل نام دارد معتقد است که صهیونیسم محوری، کارکرد محوری و قوم محوری اساس  ماهیت دولت اسرائیل را تشکیل می دهند و می گوید که عامل اصلی در شکل گیری سیاست خارجی اسرائیل همان ماهیت دولت اسرائیل است و عوامل خارجی مانند ساختار نظام بین الملل، اتحادهای منطقه ای، نهاد های بین المللی و ماهیت اقتصاد جهانی در زمره ی عوامل فرعی اثر گذار بر سیاست خارجی اسرائیل قرار دارند. همچنین وی در قسمت پایانی فصل چهارم به بررسی سیاست خارجی اسرائیل در برابر فلسطین می پردازد و موضوعاتی چون پیروزی حماس در فلسطین و جنگ 22 روزه غزه و جنگ 33 روزه ی لبنان را به صورت مختصر بررسی می کند ولی از تاثیر سیاست خارجی دولت نهم بر سیاست های منطقه ای اسرائیل بحثی نمی شود. درکل  باید گفت که آثار مذکور در جایگاه خود از ارزش و اعتبار بالایی برخوردارند ولی هیچکدام از زوایه دید این پژوهش به موضوع نپرداخته اند و اثری که به بررسی چگونگی تاثیر گذاری سیاست خارجی دولت نهم بر سیاست های منطقه ای اسرائیل پرداخته باشد وجود ندارد و همین امر باعث می شود بر سختی این پژوهش افزوده شود.

سوال اصلی:

تاثیر سیاست خارجی ایران در دولت نهم بر سیاست های منطقه ای اسرائیل چه بوده است؟

سوال فرعی:

پیشینه ی مناسبات ایران و اسرائیل به چه شکلی بوده است؟

سیاست های منطقه ای اسرائیل قبل از دولت نهم کدام اند؟

راهبردهای سیاست خارجی دولت نهم در قبال اسرائیل چه بوده است؟

سیاست های منطقه ای اسرائیل بعد ازدولت نهم کدام اند؟

مفروضات:

1- ایران و اسرائیل دارای تعارضات بنیادین هستند .

2- اسرائیل دارای سیاست توسعه منطقه ای است .

3- ایران از گروه های مقاومت در لبنان و فلسطین حمایت می کند .

4- اسرائیل همیشه در صدد تضعیف جمهوری اسلامی ایران در منطقه بوده است .

5- افزایش روحیه ی مقاومت و تقویت گروه های اسلام گرا برای اسرائیل چالش بر انگیز است .

فرضیه:

سیاست خارجی دولت نهم، با الهام از آرمان های انقلاب اسلامی و اتخاذ استراتژی مقابله جویانه در برابر اسرائیل باعث افزایش موج بیداری دربین ملت های منطقه و همچنین موجب کاهش نفوذ و تضعیف سیاست های منطقه ای اسرائیل (چون کسب مقبولیت منطقه ای، گسترش روابط اقتصادی، فرهنگی، سیاسی با کشور های منطقه و تضعیف ایران) شده است.

مفاهیم:

نظام بین الملل- سیاست خارجی- استراتژی- منافع ملی- صهیونیسم- خاورمیانه بزرگ تر-  موازنه منطقه ای قدرت.

 روش تحقیق:

در این پژوهش سعی می شود با استفاده از شواهد و مدارک موجود، از روش اسنادی در سه سطح تاریخی، توصیفی و تحلیلی استفاده شود. به عبارت دیگر از آن حیث که به بررسی سیاست خارجی دولت نهم و سیاست های منطقه ای اسرائیل می پردازد، تاریخی و توصیفی است. و از سوی دیگر به سبب آنکه سعی داریم از واقعیات عینی و داده های موجود به تضعیف سیاست های منطقه ای اسرائیل متاثر از سیاست خارجی دولت نهم برسیم جنبه تحلیلی دارد.

سازماندهی تحقیق:

این پژوهش دارای یک مقدمه و مبانی نظری و چهارفصل و یک نتیجه گیری نهایی می باشد:

فصل اول: بررسی پیشینه مناسبات ایران واسرائیل.

فصل دوم: بررسی سیاست های منطقه ای اسرائیل قبل از دولت نهم.

فصل سوم: بررسی راهبردهای سیاست خارجی دولت نهم در قبال اسرائیل.

فصل چهارم: بررسی سیاست های منطقه ای اسرائیل بعد از دولت نهم.

فصل اول:

کلیات (مبانی نظری مفاهیم)

پیشگفتار:

در این فصل ابتدا به بررسی برخی از مهم ترین نظریه های مطرح شده در عرصه روابط بین الملل همچون آرمان گرایی، واقع گرایی و سازنده گرایی می پردازیم و سعی می کنیم نوع نگرش این نظریه ها به عرصه روابط بین الملل را مورد کنکاش قرار دهیم و در حد امکان به مقایسه آن ها نیز می پردازیم. سپس به بررسی  ادبیات موجود در عرصه ی سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران پرداخته می شود تا از این طریق و با توجه به نظریه های روابط بین الملل بتوان به رویکرد مناسبی برای تحلیل سیاست خارجی ایران در دولت نهم دست یافت. همچنین مفاهیمی چون نظام بین الملل، سیاست خارجی، استراتژی، منافع ملی، صهیونیسم، خاورمیانه بزرگ تر و موازنه منطقه ای قدرت نیز تعریف و بررسی خواهد شد.

 چهار چوب نظری:

سیاست خارجی مهمترین وجه زندگی اجتماعی- سیاسی ملت ها و کشورها به شمار می رود زیرا بقا و حیات آن ها به سیاست خارجی بستگی دارد. از این رو تلاش برای درک و فهم ماهیت و رفتار سیاست خارجی کشورها یکی از دغدغه های فکری و ذهنی محافل علمی و دانشگاهی است، به گونه ای که حوزه مطالعاتی تحلیل سیاست خارجی جهت پاسخگویی به این کنجکاوی و دل نگرانی تأسیس و توسعه یافته است.

تحول و تکامل این رشته، مطالعات گسترده و رویکردهای نظری متنوع و متعددی را در متن و بطن خود پرورده و پرداخته است. هدف و مقصد همه تلاش های فکری و کنکاش های معرفتی، واکاوی ماهیت و واگویی رفتار کشورها در عرصه ی بین الملل است.

با توجه به گسترش روز افزون ارتباطات بین المللی و اهمیت فزاینده روابط خارجی کشورها، حوزه ی فعالیت و قلمرو سیاست خارجی آنچنان توسعه یافته است، که ضرورت دارد ابتدا تعریف روشن و مناسبی از آن داشته باشیم و حد و مرز آن را مشخص کنیم. سیاست خارجی عبارت است از «مجموعه خط مشی ها، تدابیر، روش ها و انتخاب مواضعی است که یک دولت در برخورد با امور و مسایل خارجی در چارچوب اهداف کلی حاکم بر نظام سیاسی اعمال می نماید.»[1]

در مورد چگونگی سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران اندیشمندان و اساتید فراوانی در داخل و خارج از کشور به قلم فرسایی پرداخته و هر کدام با توجه به اصول و مفروضه های خود سعی در انتخاب رویکرد نظری مناسب در مطالعه سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران داشته اند.

درباره ی وجود رابطه بین تحلیل سیاست خارجی و نظریه ی روابط بین الملل عقاید متفاوتی وجود دارد عده ای معتقدند که تحلیل سیاست خارجی و روابط بین الملل کاملاً از یکدیگر مستقل هستند و برخی دیگر بر این عقیده اند که این دو حوزه ی نظری مکمل یکدیگرند، و دسته ای دیگر بر این عقیده پای می فشارند که می توان بین نظریه های سیاست بین الملل و نظریه های سیاست خارجی نوعی رابطه تحلیلی برقرار کرد.

شایان ذکر است که در بررسی علمی روابط بین الملل با مشکلات ذیل روبه رو خواهیم بود:

«1- ناهمگونی جامعه بین الملل 2- تعدد متغیرها 3- وجود بازیگران غیرحکومتی 4- دگرگونی در شرایط و مقتضیات بین المللی 5 – کمیت ناپذیری عوامل کیفی 6- در اختیار نداشتن اطلاعات محرمانه»[2]

برای فهم و تحلیل سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در چارچوب رویکردهای نظری مبتنی بر نظریه های روابط بین الملل، لازم است نسبت به آن ها آگاهی کاملی کسب کنیم. به همین دلیل ابتدا به بررسی سه پارادایم مهم واقع گرایی، آرمان گرایی و سازه انگاری که در مورد روابط منازعه آمیز یا همکاری جویانه کشورها با یکدیگر در روابط بین الملل مطرح است می پردازیم و سعی می کنیم که بتوانیم از این طریق به چارچوب نظری خود در این پژوهش برسیم.

[1] منوچهر: محمدی، سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران اصول و مسایل، ( تهران، دادگستر، 1377)

[2] عبدالعلی: قوام، اصول سیاست خارجی و سیاست بین الملل، ( تهران، سمت، 1370)

همه پایان نامه و تحقیق و پروژه های به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید

مطالب پیشنهادی:
 • پايان نامه نقش بازيگران منطقه اي و فرا منطقه اي در تداوم تنش در روابط ايران و جمهوري آذربايجان
 • پايان نامه علل ظهور وگسترش گفتمان‌هاي مبارز ديني در دهه‌هاي 40 و50 در ايران
 • پايان نامه بررسي نقش سيّد جمال الدّين اسدآبادي در تحول گفتمان سياسي شيعه در ايران عصر مشروطه
 • پايان نامه بررسي عوامل تاثيرگذار بر روابط آينده ايران و مصر بعد از سقوط مبارک
 • پايان نامه نقش آمريکا و اسرائيل در تحولات سياسي و امنيتي کردستان عراق 1990-2010
 • برچسب ها : , , , , , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

  جستجو پیشرفته

  دسته‌ها

  آخرین بروز رسانی

   Fatal error: Call to undefined function jdate() in /home/bmaghale/domains/bmaghale.ir/public_html/wp-content/themes/digitaliran5/sidebar.php on line 122