پايان نامه تاثير عصاره هيدروالکلي برگ گياه ترخون بر سطوح پلاسمايي هورمونهاي تيروئيدي (T?,T?) و TSH و تغييرات بافت تيروئيدي در موش صحرايي نر بالغ

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

پايان نامه  تاثير عصاره هيدروالکلي برگ گياه ترخون بر سطوح پلاسمايي هورمونهاي تيروئيدي (T?,T?) و TSH و تغييرات بافت تيروئيدي در موش صحرايي نر بالغ یکی از پایان نامه و تحقیق های جامع و کامل و دارای منابع معتبر می باشد این پایان نامه دارای 124 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که جهت دریافت و دانلود متن کامل پايان نامه  تاثير عصاره هيدروالکلي برگ گياه ترخون بر سطوح پلاسمايي هورمونهاي تيروئيدي (T?,T?) و TSH و تغييرات بافت تيروئيدي در موش صحرايي نر بالغ بر روی گزینه خرید انتهای ایمیل کلیک نمائید پس از وارد نمودن اطلاعات مربوطه و پرداخت قادر به دانلود متن کامل پایان نامه مربوطه می باشد همچنین لینک پایان نامه همان لحظه به ایمیل شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

چکیده 1
مقدمه 2

فصل اوّل :کلیات
1-1- جایگاه سیستماتیکی گیاه ترخون 5
1-2- گیاهان دارویی 6
1-2-1- موارد مهم در تولید گیاه دارویی 8
1-2-2- ویژگی های خاص تولید گیاهان دارویی و معطر 8
1-2-3- شکل های مصرف گیاهان دارویی 9
1-2-4- روش تهیه برخی از اشکال مصرفی داروهای گیاهی 9
1-3- خصوصیات گیاهی 10
1-4- پراکندگی ترخون 11
1-5- تركيبات موجود در گیاه ترخون 12
1-6- خواص درمانی و کاربردها 13
1-6-1- خواص مفید روغن ‏های فرار ترخون 15
1-6-1-1- ضد روماتیسم 15
1-6-1-2- اشتهاآور 16
1-6-1-3- کمک به بهبود گردش خون 16
1-6-1-4- کمک به هضم مواد غذایی 16
1-6-1-5- بو زدایی 17
1-6-1-6- قاعده‏آور 17
1-6-1-7- محرک 17
1-6-1-8- کرم‏زدا 17
1-6-2- نکات مهم در استفاده و نگهداری ترخون 18
1-7- اثرات فارماکولوژیکی ترکیبات گیاه ترخون 18
1-7-1- خواص کومارین های موجود در ترخون 18
1-7-2- خواص استرول های گیاهی موجود در ترخون 20
1-7-3- خواص فلانوئیدهای موجود در ترخون 22
1-8- غده تيروئيد 24
1-8-1- آناتومي و بافت شناسي غده 24
1-8-2- هورمون‌های تیروئید 25
1-8-3- سنتز و ترشح هورمون‌های متابولیك تیروئید 26
1-8-3-1- به دام انداختن یدید 26
1-8-3-2- تشکیل و ترشح تیروگلبولین 28
1-8-3-3- هيدروليز تيروگلبولين 29
1-8-3-4- اكسيداسيون يديد 29
1-8-3-5- یددار شدن تیروزین و تشکیل هورمون تیروئید 30
1-8-4- سنتز T₃،T₄ 30
1-8-5- هورمون TRH 31
1-8-6- سنتز TSH 32
1-8-7- اعمال فیزیولوژیك هورمون‌های تیروئید 33
1-8-8- اثرات هورمون تیروئید بر مكانیسم‌های اختصاصی بدن 33
1-8-8-1- تحریك متابولیسم كربوهیدرات 33
1-8-8-2- تحریك متابولیسم چربی 34
1-8-8-3- تأثیر روی چربی‌های پلاسما و كبد 34
1-8-8-4- افزایش نیاز به ویتامین‌ها 34
1-8-8-5- افزایش متابولیسم پایه 34
1-8-8-6- كاهش وزن بدن 34
1-8-9- اثر هورمون تیروئید بر دستگاه قلب و عروق 35
1-8-10- افزایش حركات گوارشی 35
1-8-11- اثرات تحریكی بر دستگاه اعصاب مركزی 35
1-8-12- اثر بر عملكرد عضلات 36
1-8-13- لرزش عضلانی 36
1-8-14- اثر بر روی خواب 36
1-8-15- اثر هورمون تیروئید بر عملكرد جنسی 36
1-8-16- اثرات بیولوژیک 37
1-8-17- بیماری های تیروئید 37
1-8-17-1- كم كاری تیروئید 37
1-8-17-2- پركاری تیروئید 38
1-8-17-3- بیماری خود ایمنی تیروئید 38
1-8-17-4-گواتر و توده های تیروئید 38
1-8-17-5- التهاب تیروئید 39
1-8-18- تیروئید و تشخیص آن 39

فصل دوم: مواد و روش کار
2-1- مواد ،وسایل و دستگاههایی که طی انجام تحقیق مورداستفاده قرار گرفتند 42
2-1-1- مواد مصرفی و ترکیبات شیمیایی 42
2-1-2- وسایل ،لوازم و دستگاههای غیر مصرفی 42
2-2- حیوانات مورد استفاده و نحوه نگهداری آنها 44
2-3- گروه بندی حیوانات 45
2-4- روش تهیه و تجویز عصاره 47
2-4-1- روش تهیه عصاره برگ گیاه ترخون 47
2-4- 2- روش تجویز دارو 48
2-5- روش بیهوش کردن حیوانات وخون گیری 49
2-5-1- بیهوش کردن حیوانات 49
2-5-2- خون گیری 50
2-6- روش تهیه سرم و نگهداری آن 51
2-7- روش خارج کردن تیروئید و تهیه و آماده سازی مقاطع بافتی 51
2-8- آماده سازی نمونه های بافتی تیروئید جهت مطالعات میکروسکوپی 51
2-8-1- مرحله تثبیت 51
2-8-2- مرحله آبگیری 51
2-8-3- مرحله شفاف کردن 52
2-8-4- مرحله جایگزینی 52
2-8-5- مرحله قالب گیری 52
2-8-6– برش بافت 53
2-8-7- چسبانیدن برش ها بر روی لام 53
2-8-8- استقرار برش ها بر روی لام 53
2-8-9- خشک کردن و نگهداری لام ها 53
2-8-10- روش رنگ آمیزی هماتوکسیلین و ائوزین 54
2-8-10-1- آماده کردن رنگ آمیزی برش ها 55
2-8-10-2- زدودن مواد مختلف در برش ها 55
2-8-10-3- آب گیری 55
2-8-10-4- شفاف کردن 56
2-8-11- چسباندن 56
2-9- بررسی ها و روش های تجزیه وتحلیل آماری 56

فصل سوم: نتایج
3-1- تاثیر عصاره برگ گیاه ترخون بر وزن بدن 59
3-2- تاثیرعصاره برگ گیاه ترخون بر غلظت پلاسمایی هورمون TSH 62
3-3- تاثیر عصاره برگ گیاه ترخون بر غلظت پلاسمایی هورمون T₄ 65
3-4- تاثیر عصاره برگ گیاه ترخون بر غلطت پلاسمایی هورمون T₃ 68
3-5- نتایج مربوط به میانگین ضخامت دیواره فولیکول ها 71
3-6- نتایج مربوط به میانگین تعداد فولیکول های فعال بافت تیروئید 74
3-7- نتایج مربوط به میانگین تعداد فولیکول های غیر فعال بافت تیروئید 80

فصل چهارم: بحث و نتیجه گیری
4-1- تاثیر عصاره هیدروالکلی برگ گیاه ترخون بر وزن بدن 85
4-2- تاثیر عصاره هیدروالکلی برگ گیاه ترخون بر غلظت پلاسمایی هورمونTSH 88
4-3- تاثیر عصاره هیدروالکلی برگ گیاه ترخون بر غلظت پلاسمایی هورمون T₄ 90
4-4- تاثیر عصاره هیدروالکلی برگ گیاه ترخون بر غلظت پلاسمایی هورمون T₃ 91
4-5- تاثیر عصاره هیدروالکلی برگ گیاه ترخون بر ضخامت دیواره فولیکول ها 93
5-6- تاثیر عصاره هیدروالکلی برگ گیاه ترخون بر تعداد فولیکول های فعال بافت تیروئید 94
4-7- تاثیر عصاره هیدروالکلی برگ گیاه ترخون بر تعداد فولیکول های غیر فعال بافت تیروئید 95
پیشنهادات به عنوان دورنمای تحقیقات آینده 96
نتیجه گیری کلی 97
منابع 98

منابع:

1- ارجمند، الف.، 2011، ترجمه فیزیولوژی پزشکی، گایتون و هال، انتشارات بشری، ص 1123 تا  1239

2- بهتاش، ن.، فاضلی پور، س.، هادی پور جهرمی، م.، طوطیان، ز.، چگینی، ح ر، اسدی، ف.، شفیعی، م.، 1390، بررسی هیستولوژي و هیستومتري و سطح سرمی هورمونهاي تیروئیدي متعاقب مصرف مزمن نیکوتین در موش سوري، مجله علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی، دوره 21، ص268 تا 274

3- جلیلی، الف .، 1391، بررسی تاثیر عصاره هیدروالکلی برگ گیاه ترخون بر محور هورمونی هیپوفیز-گناد و تغییرات بافت بیضه در موش های صحرایی بالغ نژاد ویستار، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد کازرون، ص 1 تا 17

4- جیمز. آ، د.، 1387، فرهنگ گیاهان دارویی، ترجمه دکتر زهره آموزگار، دکتر محمد رضا شمس اردکانی، چاپ اول، انتشارات مارلیک، ص 949 تا 951

5- خاک پور، ش.، عریان، ش.، حائری روحانی، ع.، 1388، بررسی اثر عصاره گیاه رازک بر هورمونهای محور هیپوفیز –گناد درموش سوری نر، فیزیولوژی – فارماکولوژی، ص31 تا 38

6- دلنواز هاشملویان، ب.، عطایی عظیمی، ع.، 1388، خواص دارویی و خوراکی گیاهان با تاکید بر گیاهان ساوه، موسسه انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه، ص 48 تا 49

7- رجحان،م.ص.، 1384، بافت شناسی پزشکی،جلد دوم، انتشارات بشری، ص 486 تا 491

8- زرگری، ع.، 1388، گیاهان دارویی، جلد چهارم، موسسه انتشارات دانشگاه تهران، ص 408 تا 418

9- سلامات، ن.، صادقی، م.، رونق، م ت.، موحدی نیا، ع.، 1392، ارزیابی تغییرات هیستوفیزیولوژیک تیروئید ماهی هامور معمولی تحت تاثیر بنزوآلفاپایرن، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر

10- سلامی، ع.، 1388، گیاهان دارویی، طب سنتی دوان، گیاه شناسی ایران، انتشارات تهران، ص 214 تا 215

11- سهرابی، د.، فاخری، ف.، مرادی، ه.، 1393، بررسي اثرات مزمن ليتيوم بر بافت و هورمون هاي مترشحه تيروئيد و         تيروتروپين در موش صحرايي ماده، مجله دانشگاه علوم پزشكي شهركرد، دوره 16، شماره سوم، ص 53 تا 60

12- شهبازی، پ.، ملک نیا، ن.، 1389.، بیوشیمی عمومی،جلد دوم، موسسه انتشارات دانشگاه تهران، ص 489 تا 500

13- صمصام شریعت، ه.، 1388، پرورش و تکثیر گیاهان دارویی، انتشارات مانی، ص 380

14-گودمن، ح م.، 1381، مبانی هورمون شناسی پزشکی پایه ،ترجمه دکتر محمدجواد ضمیری، انتشارات دانشگاه شیراز

15- مختاری، م.، شریعتی، م.، گشمردی، ن.،1386، تاثیر خوراکی سرب بر غلظت هورمون های تیروئیدی و آنزیم های کبدی در موش صحرایی. مجله پزشکی هرمزگان، سال یازدهم، شماره دوم، ص115تا 120

16- مردان، م.، 1386، بررسی تاثیر عصاره گل بابونه بر هورمون های هیپوفیز گناد و تغییرات بافتی تخمدان، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد کازرون

 

17-Adam j, Menhere A, Van Dielen F, Soeters P, Decreased Plasma Orexin A level in obese individuals,Endocrinology) .2010). 26,274-276.

18-Ago Y, Nakmura S, Baba A, Matsud T, Sulpiride in combination With fluvoxamine increases I vivo dopamine release selectivity in rat prefrontal cortex, neuropsy chopharmacology. (2010). 30, 43-51.

19-Ahmadi H, Determination of rutin and quercetin in plants by capillary electrophoresis with electrochemical detection,Fetoterapia. (2009). 67, 182-183.

20-Almeide RG, Florio JC, Spinosa HS, Bernadi MM, Compartive effect on maternal prenatal and postnatal exposure to astemizole on reproductive parameters of rats.Neurotoxical Teratol. (2009). 24, 255-265.

21-Anunciacion L, Nuria M, Perez L, Pazo and Ana I, Cadmium effect on Hypothalamic- Pituitary-Testicular Axis in Male Rats, Experimental Biology and Medicine. (2011). 226, 605-611.

22-Araki K, Arai Ky, Watanabe G, Taya K, Involvement of inhibin in the regulation of follicle-stimulating hormone secretion in young adault male shiba goat, J Androl. (2010). 21, 528-565.

چکیده

گیاه ترخون از تیره گل آفتابگردان و دارای ترکیبات بیشمار و تاثیر گذار از جمله فلانوئیدها،  کومارین ها، روتین و فیتواسترول ها می باشد. فلانوئیدها دارای خواص ضد سرطانی، ضد توموری و استروژنی هستند. کومارین ها نیز دارای خاصیت آنتی آندروژن هستند. در این مطالعه اثرات گیاه ترخون بر روی هورمون های تیروئیدی( T₃، T₄) و TSH در موش صحرایی نر بالغ بررسی شده است. برای این منظور تعداد 40 سر موش صحرایی نر بالغ از نژاد ویستار با وزن تقریبی 230-200 گرم به صورت زیر تقسیم شدند:

گروه کنترل: هیچ دارویی دریافت نکردند.

گروه شاهد: روزانه 2/0 میلی لیتر آب مقطر به عنوان حلال به صورت خوراکی دریافت کردند.

گروههای تجربی که مقدار 50، 100، 200 میلی گرم در هر کیلوگرم وزن بدن از عصاره ترخون به مدت 30 روز به صورت خوراکی دریافت کردند.

پس از آخرین تجویز از قلب حیوانات خون گیری به عمل آمد و در نمونه های خونی مقدار غلظت سرمی T₃، T₄، TSHبه روش رادیوایمونواسی اندازه گیری شد.(روش سنجش ایمونولوژی رادیواکتیو(RIA) امکان اندازه گیری غلظت بسیار کم هورمون تیروئیدی تری یدو تیرونین (T₄) در حجم کمی از سرم برآورده می سازد سپس از تیروئید مقاطع بافتی تهیه و مورد مطالعه قرار گرفت. نتایج با استفاده از تست آماری ANOVA  در سیستم   SPSS بررسی گردید.

نتایج حاصل از این آزمایش نشان داد که وزن بدن در گروههای تجربی نسبت به گروه کنترل و شاهد در پایان آزمایش کاهش داشته اما این کاهش معنادار نبوده است. نتایج نشان داد که عصاره گیاه ترخون می تواند محرک غده تیروئید باشد و میزان سطح سرمی هورمون تیروئیدی T₄  را افزایش دهد.

مقدمه

همزمان با گسترش استفاده از داروهای ساختگی (سنتتیک) در سالهای گذشته استفاده از گیاهان دارویی تا اندازه زیادی منسوخ شد. ولی به علت ظاهر شدن عوارض نامطلوب جانبی ترکیبات سنتتیک و عدم سازگاری آنها با انسان بار دیگر توجه دانشمندان و محققین به گیاه درمانی و ترکیبات اثر بخش موجود در گیاهان دارویی معطوف گردیده است.

ترخون (Artemisia dracunculus)، گیاه چند ساله‌ای از خانواده  Asteraceae است که به دلیل بوی خوش برگهایش به‌عنوان چاشنی غذا استفاده می‌شود. در طب ایران باستان، بخشهای هوایی خشک شده این گیاه به‌صورت خوراکی برای درمان صرع بکار می‌رفته است. قسمت مورد استفاده گياه، برگ و شاخه هاي جوان و نرم است که هنوز چوبي نشده اند. مزه گياه تازه کمي تند و سوزاننده مي باشد.(16)

هر 100 گرم ترخون خشک حاوي 295 کالري، 8 گرم رطوبت، 23 گرم پروتئين، 7 گرم چربي، 50 گرم مجموع کربوهيدرات ها، 7/5 گرم فيبر، 12 گرم خاکستر، 1/139گرم کلسيم، 313 ميلي گرم فسفر، 32 ميلي گرم آهن، 347 ميلي گرم منيزيم، 62 ميلي گرم سديم، 3 ميلي گرم پتاسيم، 1/5 ميلي گرم ريبوفلاوين، 9 ميلي گرم نياسين، 81 ميلي گرم فيتوسترول و بدون کلسترول مي باشد.(81)

گیاه ترخون از زمان های گذشته مورد استفاده دارویی قرار گرفته است. سالهای زیادی است که از این گیاه به عنوان مسکن، کمک به هضم بهتر غذا، کمک به جلوگیری از بیماری های قلبی- عروقی و چاقی، درمان دردهای شکمی و افزایش اشتها، تنظیم کننده ی قاعدگی در زنان و غیره استفاده می شود.(19)

در سالهای اخیر نیز به عنوان یک ماده ضد سرطان مورد مطالعه و پژوهش قرار گرفته است و همچنین اثر حفاظتی عصاره این گیاه بر غلظت گلوکز خون و سلولهای بتا مورد تایید قرار گرفته است.(83)

 

غده تیروئید پروانه ای شکل بوده و درقسمت عرضی حنجره در جلو گلو قراردارد. این غده جزء بزرگترین غدد اندوکرین بوده که خود از دولوب تشکیل شده است البته درقسمت مرکزی دارای بخشی به نام لوب هرمی بوده که سبب اتصال دولوب تیروئیدی به یکدیگر میگردد. واحدهای تشکیل دهنده غده تیروئید آسینوس یا فولیکول بوده که در قسمت مرکزی آن ما پروتئین های کلوئیدی راداریم که خود به عنوان انباری به منظور ذخیره هورمون تیروئید میباشد و دارای چهارعملکرد اصلی میباشد: جذب و انتقال ید، ساخت و ترشح تیروگلوبین، اتصال ید به تیروگلوبین به منظور ساخت هورمون های تیروئیدی و ترشح هورمون تیروئید به دستگاه گردش خون این غده هم در متابولیسم بافت ها نقش دارد.(7)

هورمون های تیروئیدی شامل تترایدوتیرونین یا T₄، تری یدوتیرونین یا  T₃و  RT₃تری یدوتیرونین معکوس میباشد لازم به ذکراست که هورمون کلسی تونین نیز توسط غده تیروئید سنتز میشود. هورمون TSH که به وسیله سلول‌های غده هیپوفیز قدامی ترشح می‌شود در کنترل عملكرد تیروئید نقش محوری داشته و مفیدترین نشانگر فیزيولوژیک فعالیت هورمون تیروئید است. عامل اصلی تعیین نقطه تنظیم در محور تیروئید هورمون TSH است. ترشح این هورمون به وسیله هورمون هیپوتالاموسی TRH تنظیم می‌شود.(7)

با توجه به این که عصاره ترخون دارای ترکیبات مختلف می باشد احتمال دارد که بر روی هورمون های تیروئید موثر باشد.

هدف از این پژوهش مشخص کردن اثرات احتمالی عصاره هیدروالکلی گیاه ترخون بر سطوح پلاسمایی هورمون های تیروئید (T₃، T₄) و TSH و تغییرات بافت تیروئید در موش صحرایی نر بالغ می باشد.

فصل اوّل

کلیات

1-1- جایگاه سیستماتیکی گیاه ترخون

بر اساس طبقه بندی لینه گیاه شناس سوئدی جایگاه سیستماتیکی ترخون  به صورت زیر مشخص گردیده است:

Kingdom                      plantae

Order                           Asterales

Family                        Asteraceae

Tribe                          Anthemideae

Genus                         Artemisia

Species                       A.dracunculus

 

نام ترخون در زبانهای مختلف:

نام فارسی:                     ترخون

نام علمی:            Artemisia dracunculus

نام عمومی:       Tarragon

نام انگلیسی:       Tarragon

نام عربی:                    طرخون

نام فرانسوی:          Estragon

نام مترادف:        Artemisia glauca

نام خانواده:        Compositae  (کاسنی)

 

1-2- گیاهان دارویی

گیاهان دارویی گیاهانی هستند که یک یا برخی از اندام‌های آنها حاوی ماده مؤثره ‌است. این ماده که کمتر از۱٪ وزن خشک گیاه را تشکیل می‌دهد، دارای خواص دارویی مؤثر بر موجودات زنده ‌است. همچنین کاشت، داشت و برداشت این گیاهان به منظور استفاده از ماده موثره ی آنها انجام می‌گیرد.

گياهان دارويی از ارزش و اهميت خاصی در تأمين بهداشت و سلامتی جوامع هم به لحاظ درمان و هم پيشگيری از بيماريها برخوردار بوده و هستند. اين بخش از منابع طبيعی قدمتی همپای بشر داشته و يكی از مهمترين منابع تأمين غذايی و دارويی بشر درطول نسل ها بوده اند. از نقطه نظر تاريخی، گياهان اهميت فراوانی در توسعه جوامع داشته اند و تحقيقات وسيعی برای يافتن فرآورده ها ومواد طبيعی دارويی گياهی در طول تاريخ انجام شده، اما نكته حائز اهميت اينجاست كه تنها كمتر از  10 درصد از مجموع 250000 گونه گياهی جهان برای بيش از يك عملكرد زيست شناختی، شناسايی و مورد استفاده قرار گرفته اند.  بر اساس آمارهای منتشره توسط (WHO)[1] ، تنها بين 35 تا 70 هزار گونه گياه دارويی در طول زمان برای حداقل يك يا چند بار مورد مصرف قرار گرفته است. در حال حاضر، 25 درصد از داروهای موجود، منشأ گياهی دارند و 12درصد  داروها نيز از منابع ميكروبی ساخته شده اند. پتانسيل توليد داروهای گياهی در طبيعت بسيار بالاست. برای نمونه گفته مي شود 125000 گونه گياه دارويی در جنگلهای استوايی جهان يافت مي شود. ارزش اقتصادی و تجاری گياهان دارويی فوق العاده زياد است. در بعضی آمارها ارزش تجارت جهانی گياهان دارويی بالغ بر 43ميليارد دلار در سال برآورد شده و طی آمار منتشره شده فروش فرآورده های گياهی در سال 1997 بالغ بر 3/24 ميليارد دلارآمريكا بوده است. (122)

گرايش عمومی جامعه به استفاده از داروها و درمانهای گياهی و به طور كلی فرآورده های طبيعی به ويژه در طی سالهای اخير روبه افزايش بوده و مهمترين علل آن، اثبات اثرات مخرب و جانبی داروهای شيميايی از يك طرف و ايجاد آلودگي های زيست محيطی كه كره زمين را تهديد مي كند از سوی ديگر بوده است. بيش از 60 درصد مردم آلمان و بلژيك و 74 درصد انگليسي ها تمايل به استفاده از درمانهای طبيعی گياهی دارند. ضمن اينكه طبق آمار سازمان بهداشت جهانی بالغ بر 80 درصد مردم جهان به ويژه در كشورهای در حال توسعه و نواحی فقير و دور افتاده عمده ترين نيازهای درمانی خود را از گياهان دارويی تأمين مي كنند. از سوی ديگر گياهان دارويی جزء ذخاير و منابع طبيعی هستند و بسياری از كشورها كم يا زياد از يك چنين منبعی برخوردارند كه نوع، تعداد و تنوع گونه های گياهی بر اساس شرايط و موقعيت جغرافيايی هر منطقه متفاوت است. متأسفانه سودآوريهای كلان اقتصادی و توجه روز افزون به تجارت جهانی گياهان دارويی، مشكلات و مسائل ناگواری را برای اين منابع به وجود آورده و نسل گونه های گياهی را با خطر انقراض مواجه ساخته است. چرا كه بخش عظيمی از تجارت، مربوط به گونه های گياهی دارويی است كه از طبيعت جمع آوری شده و بعضاً با شيوه های نادرست، نه تنها به انقراض نسل گونه ها می انجامد بلكه تنوع زيستی منطقه و جهان را  نيز با خطر نابودی مواجه می سازد. استفاده مطلوب، منطقی و بهينه از اين منابع كه به لحاظ فناوری بسيار كم هزينه تر و ساده تر از صنايع دارويی شيميايی است، می تواند ضمن تأمين بخشی از نيازهای عمده بهداشتی و درمانی جامعه از خروج مقادير متنابهی ارز جلوگيری نموده و مانع گسترش وابستگی به بيگانگان شود. بنابراين با اتخاذ سياستها و راهكارهای مناسب و مبتنی بر يك شناخت واقع گرايانه از وضعيت موجود اين منابع و كاربرد روشهای علمی و صحيح در تمام ابعاد اعم از كاشت، داشت، برداشت و بهره برداری صنعتی و اقتصادی آن، چه از طبيعت وچه به صورت كشت مكانيزه، ميتوان به دركی واقعی و اصولی در خصوص نقش و بازدهی گياهان دارويی در جوامع رو به رشدی همچون ايران رسيد و علاوه بر حفظ و حراست از اين سرمايه های ملی به شكوفايی و توسعه پايدار جامعه نيز دست يافت.(122)

 

1-2-1- موارد مهم در تولید گیاه دارویی

اگر نحوه آماده ‌سازی داروهای گیاهی و تحویل آنها به مردم به نحو صحیح انجام نگیرد خواص درمانی گیاه از بین رفته یا تقلیل می‌یابد که این امر موجب عدم تأثیر گیاه در درمان بیماری می‌گردد.

از مواردی که باعث کاهش اثر بخشی گیاه می‌گردد: کشت در زمینی که از نظر مواد خاص مورد نیاز گیاه، دچار کمبود باشد، عدم مبارزه صحیح با آفات و بیماریهای گیاهان دارویی کشت شده که اغلب موجب کاهش مواد مؤثر گیاه یا تغییر نسبت ترکیبات مفید گیاه می‌گردند، رعایت نکردن زمان مناسب برداشت (برحسب وضعیت هوا و ساعات روز)، خشک کردن گیاه در شرایط نامناسب (از نظر درجه حرارت، مدت زمان خشک کردن یا سرعت خشک کردن و…)، عدم نگهداری صحیح و بسته‌بندی مناسب (فرّار بودن برخی ترکیبات، آلودگی گیاه برداشت شده به قارچ یا باکتری و…)، تقلبات دارویی (برخی از اوقات به‌عمد یا غیرعمدی، گیاهی به‌عنوان گیاه دیگر به صرف داشتن ظاهر مشابه فروخته می‌شود و این مسأله علاوه بر اینکه در سطح گونه گیاهی – به فراوانی – اتفاق می‌افتد، گاهی در حد جنس گیاه نیز صورت می‌گیرد).(10)

[1] World Health Organization

همه پایان نامه و تحقیق و پروژه های به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید

مطالب پیشنهادی: برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

جستجو پیشرفته

دسته‌ها

آخرین بروز رسانی

    Fatal error: Call to undefined function jdate() in /home/bmaghale/domains/bmaghale.ir/public_html/wp-content/themes/digitaliran5/sidebar.php on line 122